Ige

Online bibliák, ima, megvallás. Napi igék és áhítatok, igemorzsák felnőtteknek és gyerekeknek.

 J Ú N I U S

 Június

 

 

Június. 30  FEJEDELEMSÉGEK.

Jelöljük ezt be a térképen-pirossal.

Ezek területi szellemek, a földnek egy bizonyos területén. Például a Biblia is említi "Perzsiai fejedelem", Dél-Amerika fejedelme, Chille fejedelme, stb.

HATALMASSÁGOK:  Térképen-kékkel,
Ezek a sátáni hatalmak emberek felett uralkodnak, akik komoly pozícióban vannak. Pl, cégtulajdonosok, politikusok, kormányzók, katonák, vallási vezetők. Fontos, hogy tudjuk a főhadiszállásukat, vagy a munkahelyeiket, mint pl: Parlament, legfelsőbb bíróság, polgármesteri hivatal, légierő.

TRÓNUSOK:   Térképen-zölddel,
Ezek démoni hatalmak, és majdnem minden szektás mozgalomban jelen vannak.  Izmusban- hinduizmus, buddhizmus, kommunizmus, mormonizmus, okkultizmus, sátánizmus, stb.

VILÁGBÍRÓK:  Térképen-pinkkel,
Ők magas szintű szellemek, akik a bűnre csábítanak, pl alkoholra, prostitúcióra, bálványimádásra,  rossz-szokás, betegség, erőszak, narkó.

GONOSZSÁGNAK LELKEI:  Térképen-sárgával,
Ők azok  akik véghez viszik egy bizonyos területen a világbírók és a fejedelmek terveit.

Jézus ugyanis azt mondta neki: "Menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből!" És meg kérdezte tőle:"Mi a neved?" Az így felelt :"Légió a nevem mert sokan vagyunk."
Márk 5:8-9,

Iniquitás oszlopai: Térképen-kékkel,
Nemzetközi megbízással rendelkező szellemek.Ezek a Sátán gonoszságát erősítik meg egy bizonyos területen. Pl: szellemi városok, vagy kastélyok, A sátán erős bázisa ez, pl, sátánizmus, okkultizmus.
Befészkelik magukat egy városba ,esetleg egy kastélyba. Itt a démonok csoportosan vannak jelen, évtizedek során az emberek bűnei miatt és a megsokszorosodott bűn által rekedtek ott.

Forrás: Rony Chavez-Szellemi Harc Útmutatója,


 

 

Június 29

Emlékezzünk vissza, hogy Mózes kémeket küldött előre az ígéret földjére, hogy körülnézzenek. tette ezt azért hogy tisztán lásson mi várhat rájuk.

Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: Menjetek el itt a Délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek  meg, hogy  milyen az a föld és a rajta lakó nép, erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok? Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik: táborfélék vagy megerősített helyek?
4 Mózes. 13:17-19,

Józsué, Mózes tanítványa volt és példát vett Mózestől, ő két nyomozót küldött ki ,hogy kikémlelje az ellenség városát, Jerikót. 

Zakariás lát egy embert akinek mérő zsinór volt a kezébe, kérdésére mit csinál- " Megméri Jeruzsálemet" volt a válasz.

Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem: Hová mégy? Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.

Zakariás 2,5-6

Különböző Szellemi erők működnek a városaink életében, és mindig az erők hatalmassága formálja az ott élők életét.
Ha felkészültek vagyunk nem érhet meglepetés minket.

 


Június 28  Néhány tanács

Praktikus ha nevet adunk ezeknek a szellemeknek. Ha a Szent Szellem adja meg a nevüket akkor úgy, ha nem akkor elnevezzük őket.
Pl: jövendőmondás, légió, alkoholizmus, bálványimádás, szelleme, stb.
Nem feltétlen fontos, hogy tudjuk a nevét, elég ha ismerjük a természetüket, és hogy milyen lenyomást végeznek.
Minél precízebb a harci imánk, annál jobbak lesznek az eredmények.

A térképünkre, vagy a listánkra írjuk rá név szerint a jelenlevő szellemeket.

Még a missziós tudósok, és az antropológusok is egyetértenek abban, hogy vannak olyan etnikai csoportok, melyek a szellemeket, pogány Isteneket, vagy démonokat) a saját nevükön hívták elő.

Te pedig, emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé, és véss rá egy várost: Jeruzsálemet! Vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezz el körülötte faltörő kosokat! Azután fogj egy vas sütő lapátot, tedd oda mint egy vasfalat magad és a város közé, szegezd rá a tekintetedet: így legyen ostromold! Intő jel ez Izrael házának.
Ezékiel 4:1-3,

És még sorolta Isten a prófétával, hogyan ábrázolja Jeruzsálem ostromának beteljesedését, és ahogy ő azt meg tette úgy lett az meg.

Azt tudjuk, hogy a Sátán is minden rituálét, a bibliát lemásolva hasonlóan súgja a pogányok fülébe, hogy úgy cselekedjék. De csak másolás az, és pont az ellentéte.

A stratégiai harc, a prófétikus területhez tartozik. Sajnos a hitetlenség, néha még a vezetőket is elfordítja ettől a cselekedettől, pedig Istennek ma is van ilyesfajta mozgolódása.

Forrás: Rony Chavez, Stratégiai Szellemi Harc

 


Június 27   A harctér kiválasztása

Isten szól és noszogat vezetőket hogy járjon közbe egy területért. Ez lehet az egész ország, város, vagy, kerület. Lehet ott gyülekezetet plántálni, vagy csak evangelizálni alkalmanként, de mindenképpen az Úrral ezt meg kell beszélni a belső szobában. Akkor indul a közbenjárás magasztos feladata, mert ezek a területek , az ellenségnél voltak idáig és nem fogja azt egy könnyen átadni. Fontos az ima háttér beindítása, hogy minden egyes  földdarabot kiragadjunk a kezükből.
1. Térképek beszerzése, a területről, ezt államigazgatási hivatalokból lehet be szerezni.
Bejelöljük a pontokat amit meg akarunk nyerni.

2. Körbe járni többször ezt a területet, hogy jól ismerjük.

3. Az imádkozó csoport is készít magának térképet és bejelöli az iskolákat, óvodákat, hivatalokat, kocsmákat, bankokat, az erőszakos gócokat , szórakozó helyeket, és minden olyan helyet ami kulcsfontosságú.

Kellenek sétáló nyomozók akik feltárják a problémákat és információval látják el a csoportot.
Aztán jöhet a szellemi harc.

... Légy erős , légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az
Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el....
1 Krónikák. 28:20b

Sétálás közben, imádkozni harcolni ezekért a területekért, ha lehet megkenni olajjal, prófétálni felette, megtámadni a varázslási területeket, konfontrálódni  az ellenséggel.
Olyan Istenünk van, aki velünk lesz mert ez az Ő harca, hisz előttünk megy. Töri és zúzza az ellenség kapuit.

 


Június 26  Közbenjárás.

Az igazi közbenjárás ima harc nélkül elképzelhetetlen. Aztán egy csapatot kell megszervezni akik állhatatosan teszik a dolgukat. Ebben a csoportban olyan embereknek kell lenniük, akik közel állnak a vezetőikhez, és amit tudnak másokról nem beszélik ki, vagyis megbízhatóak.  Aztán kérjük Isten segítségét ehhez a munkához. Fontos, hogy egy imaharcos szív dobogjon bennük, hogy a szeretet áradjon  más emberek iránt és  tudjanak megindulni és fájdalmaikat átérezve imádkozni.

Legyen hitük, hogy Isten ima meghallgató és cselekvő .

Sok mindenért lehet imával harcolni. Betegekért, a sötétség erejének megszűnéséért, városunkban, országunkban, családokban. A gyülekezeti alkalmakért, megtérőkért.

A csapat tagoknak jó kapcsolataiknak kell lennie egymással és tartani is kell azt. Mert az egység nagyon fontos.

Veled a rablónak is neked rontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.

Zsoltárok. 18:30,

Forrás: Rony  Chavez - Stratégiai Szellemi Harc Útmutatója

 


Június 25

A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek(szellem) A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
1Korintus. 12:4-6,

Nagyon érdekes ez az Ige, valójában még nem is gondoltam erre. Bár tudjuk és valljuk, hogy Isten lelke bennünk van, valljuk, hogy Jézus a szívünkbe van. Azt is valljuk, hogy ők egyek.
A Szentháromság egy komplett személy, és mégis megvannak a különbségek köztük.
A Szellem ajándékai, az Úr szolgálata, az Isten cselekedetei. A Szellem ajándékokat tartogat minden egyes hívőnek, csak adni kell magunkat a tanításokban rejlő igazságokhoz, amit meg is cselekszünk. Az úr pedig ahogy szolgálni jött a földre, ugyanúgy a szolgálatainkat segíti, mentorálja. A cselekedeteinket, pedig Isten végzi bennünk. Ilyeneket olvasunk:

"A te beszéded pedig meg elevenít, engem...." Zsoltárok 119:50,
"Az Úrban bízók "futnak és nem lankadnak meg"... Ézsaiás. 40:31,

A lényeg, hogyha kérjük az ajándékokat akkor mozduljunk is a szolgálatra. Mert mit ér az ha valaki edz és csodálatosak az izmai, de valójában csak arra valók, hogy magának mutogassa a tükörben, mert nem csinál otthon semmit, ami hasznos.
A Szellem ereje csak akkor hasznos, ha magunk is aktívak vagyunk a szolgálatokban. Figyeljük csak meg aki szívesen és szívből szolgál, azt az Úr megerősíti, testileg és szellemben is, lelkében pedig örömök forrásai szabadulnak fel. Az Úr edényként használja Isten Királyságában, és teletölti őt az Ő szellemének bőséges ajándékaival.

 


Június 24

 Ha igazán meg tudjuk magunkat tagadni ,akkor jelennek meg az ajándékok.

Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel.
1 Sámuel 10:6,

Istennek a szeretete ez, de van akit nem révületbe ejt, hanem erő kenetével ajándékoz meg hogy tud másoknak segíteni ima által, kézrátétel által. Isten jókedvéből ad egy kicsiny dolgot nekünk fiainak, hogy megmutassa dicsőségének gazdagságát. Mert el sem tudjuk képzelni az ő nagyságát, csak egy kis morzsa az amivel el kápráztat minket. Kell-e valamit fizetnünk értük. Nem mert akkor árucikkek lennének.
De komoly árat kell fizetnie azoknak akik nem adják oda idejüket, kényelmüket,  mert Isten nem fogja őket használni. Minden mester ember számára nagy ajándék ha kap egy jó kis szerszámos készletet. De semmit nem ér ha izzadás nélkül a polcon tartja.


Június 23.  Karizma és képesség.

Az igazi karizmák csak Istentől vannak, és a megtérés első lépését meg kell tenni. A képességek is Istentől vannak a születésünk ajándéka. (Jó megjelenés, okosság, művészi, zenei tehetségek, üzleti érzék, az erős intellektus, stb.)
Emlékezzünk csak vissza az első királyra, Saulra, jó megjelenésű, szép ifjú így írja a Szent könyv. És talán az tartotta volna meg a királyságában. Nem, csak Isten tartja meg a királyokat a helyükön.

Volt neki egy Saul nevű fia, szép  ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között: egy fejjel magasabb volt az egész népnél.
Sámuel. 9:2,


Sajnos sokszor megtörténik, hogy az egyházakban is a képességeket teszik első helyre, és megpróbálják felruházni kenettel, de az csak emberi erőlködés lesz. Én ismerek olyan Pásztort, aki dadogott de az Úr kihozta belőle, és most egy jó beszédű lelki Pásztor.
Vagy Májusban hallottam egy bizonyságot egy tolókocsis embertől, akinek a lábai ki voltak fordulva, kezeit sem tudja használni és még dadogott is régen. 17 éves korában kapott egy bibliát, megtért, és azóta Isten használja őt és a tolókocsis emberek dolgaival foglalkozik. A dadogása megszűnt, szép egészséges feleséget adott neki az Úr (segítő társat) és ma már hirdeti az evangéliumot. Boldog, mert Istent szolgálja, és mivel ő egy egyedi alkotás nincs belőle még egy. Viccesen megjegyezte: Hála Istennek, mert a feleségének egy is elég belőle.

Nem az aranygyürű és a fényes ruha a lényeg Istennél, hanem a szív állapota. Persze soha nem árt ha valaki csinos, intelligens, jó beszédű és tehetséges bizonyos dolgokban. Minden ember értékes a maga módján és Isten szemében a szolgálathoz való viszonyulás és a szív számít. Ő nem úgy lát minket mint a világ. Ő alkalmassá tesz minket arra amire elhívott.

" Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem meg erősít."
Filipi 4:13,
 

Június 22. 

Az  Úr Krisztus nem azoknak adja a kenetet akiket ki jelöl az egyház, hanem azoknak akik tiszta szívű , alázatos lelkű és megbízható szolgálók.
A jó vezető felismeri a nyájában az ajándékokat, és mindenféle féltékenységet nem tűrve be is állítja őket a szolgálatba.
Mert a lelkek felismerése is egy ajándék. Az egyháznak is az a feladata, hogy hittel és Szentlélekkel teljes embereket be állítson a munkába.

Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába: mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.
ApCsel. 6:3-4,
 

Június 21.  Adja akinek akarja.

Isten szuverinitása az, hogy nem tudni kinek adja, de lehet kérni és imádkozni esedezni érte.

Törekedjetek a szeretetre, buzgón  kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.
1 Korinthus. 14:1,


Mi mindenre jó a szeretet , szinte mindennek a kulcsa. A prófétálás ma is Isten mondanivalóját közli a gyülekezettel, tehát nagyon fontos.  Ha működik akkor jönnek az erő ajándékai.
Isten először apostolokká, majd prófétákká és végül tanítókká rendelte ki az egyházban a szolgálókat.

Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.
1 Korinthus. 12:28,
 

 
Június 20.  Szolgálatra való felkenetés.


A kenettel Isten ken fel minden szolgálót. De a presbiterek, a vezetők a Pásztor imája sem hiába való.

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: "Válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket." akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
ApCsel. 13:2-3,

Az Ószövetségben is voltak példák arra, hogy egyik ember a másikat felkeni, Isten parancsára, ezt általában a próféták tették, hisz ők voltak azok a közvetlen szolgálók akik Isten és ember között tartották a kapcsolatot.
Bár Illésnek szólt az Úr de ő ezt elmulasztotta, de amikor elragadtatott a mennybe a le hulló köntöse által a Szent Szellem kente fel Elizeust,

Ekkor ezt mondta neki az Úr : Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát Izráel királyává: Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe!
1 Királyok. 19:15-17,

Elizeus példája egy hasonlat is, mert amikor valaki meghal az ő szolgálatát Isten egy másik szolgálóra hullatja, úgy mint ahogy az igében olvashatjuk.
 

Június 19. 
Könyörületes szív.

A gyógyító ajándék akkor jelenik meg ha a betegek terhei megindítanak minket. Emlékezzünk csak vissza Jézus  hogyan viszonyult a betegekhez. Mivel mi krisztusiak vagyunk ránk is jellemzőnek kell lennie.

"Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá:" Akarom tisztulj meg!"
Márk. 1:41,

...megrendült lelkében és háborgott,  ...Jézus könnyekre fakadt,
János. 11:33-34,

A könyörület amikor elindul a szívből, akkor a könnyeinket nyeljük ,sűrűn pislogunk és fizikailag felkavarog a gyomrunk. Segíteni akarunk, és a hitünkkel együtt be indul az isteni segítség az erő kenete, ami a Szent Szellemtől van. Jézus ereje az. Pál így ír Timóteusnak.

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot,....
1Timóteus. 4:14,

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned.  
2Timóteus. 1:6,

Pál apostol először figyelmeztet, majd felszólítja a testvért, hogy amit kapott ajándékként azt használja és gerjessze fel, hogy másoknak a javát szolgálva, engedelmeskedjen az Úrnak.
A felgerjesztést Igével tudjuk tenni, megvallani a szellemvilág előtt és a mi lelkünket erősíteni vele.

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
2 Timóteus 1,7
 

Június 18.  Az emberek jelt kívánnak.
 
Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot,

"Ez a nemzedék jelt kíván" mondta Jézus, de ez ma is így van. Azok akik nem hisznek azért, akik hisznek meg azért. De Isten bocsássa meg azoknak akik csak a saját villogásuk miatt. A Szent Szellem nem játék, és nem lehet előrángatni. Hatalmas ajándék az ha valaki megkapja az ajándékot, legyen az bármi. Ha prófétál vagy ha gyógyító kenettel rendelkezik, a tanítás ajándékával segíti a hívőket. Vagy szolgál bármilyen szolgálatban, dicsőítés, konyhai, gyermekek felé,  vagy rendezői szolgálatban.  Mindent meg kell becsülni és hálát adni érte, mert nagy megtiszteltetés.
Hisz Istennek szolgálunk vele.
A Szent Szellem minden szolgálót megáld, mert az Atya gyönyörködik bennük. Csak egy a lényeg tegyük jó kedvűen, és szeretettel.
Nincsen formula, vagy egy biztos tipp, hogyan lehet ebbe bele állni, mert Isten szuverinitása, hogy kinek adja.
Egyetlen titok van csak; a hit, az engedelmesség, a parancsok megtartása, és az alázat. 

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
1 János. 5:4-5,
 

Június 17.  Isten fiai.

Mert,ha test szerint éltek, meghaltok: de ha a test cselekedeteit a Lélekkel (Szellemmel) megöldöklitek éltek.
Mert akiket Isten Lelke (Szelleme) vezérel, azok Istennek fiai.
Róma. 8:13-14,

Ha árvák volnánk nem kaphatnánk meg a Szent Szellemet, de fiak vagyunk, ez az ígéret a mienk.
Emlékezzünk csak vissza amikor a frissen kapott Szent Szellemmel betöltekeztek az apostolok, (ApCsel-ben, ) micsoda erőt kaptak, az Úr erejét. Úgy tudtak beszélni ezek a tanulatlan emberek mint a tehetséges és tanult ügyvédek. Isten személyesen tett mellettük bizonyságot, jelek és csodák követték őket. Meggyőző erő szólt a szájukon keresztül amit az emberek ittak, elhitték.
Isten karizmája tette alkalmassá őket erre a feladatra.  Jézus tudta, hogy a világ ki tágul, most hatvanszor annyi ember él a földön, de lehet, hogy több is, mint Jézus idejében.
Feladatunk tehát, hogy az emberek figyelmét Jézusra irányítsuk, és az evangéliumot hirdessük.
Higgyünk abban amit hirdetünk és cselekedjük is meg.
 

Június 16.

Egy kulcsfontosságú kijelentést tett Jézus, nekünk.

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
Lukács 12:32,

Az biztos, hogy mink örökbe fogadott gyermekek vagyunk, Jézus pedig a forrás, az örök , az egyszülött.
De mégis nekünk adatott az ígéret. Örököljük Isten országát, tokkal vonóval, mindenestül.
Mi a forrástól amit kapunk, mint a csatornák, vagy folyómedrek tovább adjuk. Kérdés, hogy kérik-e, vágyják-e.

Amit Jézus megígért; a Szent Szellem. Bennünk lakozik. Ő a Paraklétosz*, a vigasztaló, a tanácsadó.

Ahogy mondta:
"Nem hagylak titeket árvákul."
János 14:18,

*Paraklétosz (gör.): ügyvéd, szószóló, védő. Ellentéte a vádló, a →Sátán. - Az ÚSz-ben: Jézus Krisztus (vö. Jn 14,16), aki föltámadása után is „szót emel értünk” (1Jn 2,1); és a Szentlélek, akit Jézus maga helyett küld, az Ő nevében vezeti az Egyh-at (Jn 14,26; 15,26; 16,7), és közbenjár értünk (Róm 8,26). (Magyar Katolikus Lexikon)


Június 15. 

Az Ószövetségben a csodák csak Isten különleges történelmi meglátogatása eredményeként jelentek meg. Isten szuverén akarata szerint.
Az Új szövetségben viszont teljesen normálisak voltak. Jézus ezekkel a mondatokkal küldte el tanítványait.

"Valamely  városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek amit elétek tesznek. Gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa".
Lukács 10:8-9,


A tanítványokra is igaz az elfogadás, mert hit nélkül mi sem tudunk mit tenni. A nagy egyéniségek, mint Dávid, Eszter, Ezsdrás, Nehémiás, de a többiek sem éltek át csodákat, átéléseket. Egyedül az Igében tudtak bízni. Nem érzékelték a Szentlélek mozgását. Amik Egyiptomban történtek azok ugyan csodák voltak de inkább ítéletnek mondanám. Jézus születése egy áldás volt és ahogy legyőzte az emberiségért a gonoszt, attól fogva az  Isten országának ereje a jóságban és az irgalomban nyilvánul meg. Többé nem ítélet alatt vagyunk ,hanem a kegyelem alatt.
Jézus jósága és kegyelme folyamatosan megnyilvánult, szeretetben, gyógyulásokban, szabadulásokban.

Jézus figyelmeztette tanítványait.

"Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." 
János 15:5,

Mivel Ő elment az Atyához, de elküldte a megígért segítőt, Aki itt van velünk,  az az  Ő Szelleme. Dicsőség és hála.
 

Június 14. 
Ha megmaradunk Krisztusban, akkor a kenet soha el nem hagy. Emlékezzünk Sámsonra, Istentől kapta kenetét, de csak akkor maradt volna meg rajta, ha Isten parancsait el nem hagyja. 
Mivel engedetlen volt, bajba került és elveszítette erejét.

...De bennetek meg van a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt amire az ő kenete tanít, és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.
1János. 2: 27,


Amit kaptunk az bennünk marad, mert bennünk lakik Isten Szelleme, a testünk a Szentlélek temploma.
Tartsuk tisztán .
Valójában távol állunk attól, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy a Szentlélek bennünk lakozzék. 
Csak ámulunk és imádjuk őt ezért.  A belül lakozó Szellem  külső hatásokban válik láthatóvá, szelídség, szeretet, segítő készség, megértés, türelem békesség, öröm, hűség, szívesség, jóság formájában. 

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
ApCsel. 10:38,


Ezt az erőt kérjük a mi Urunktól Jézustól, hogy mi is megtudjuk szabadítani általa a megkötözötteket.
 

Június 13. 

Az igazi felkent maga Jézus a Messiás. Az Új szövetségben az olajat csak a betegek megkenésére használják. Nincs szükség már a felkenéshez, mert a Szent Szellem kenete nyugszik meg a hívőkön. Mindenkin az a kenet nyugszik meg amit ajándékba kapott az Úrtól. Kérdés, hogy mikor ismerjük fel azt.
Tehát a kenetünk Jézus Krisztustól van, tőle származik.  Keresztelő János erről beszél.

Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: "Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia."
János. 1:33,3


Amikor imádkozunk akár kézrátétellel emberekért akkor Jézus ruház fel minket hatalommal. Ha valakiért imádkozunk, hogy kapja meg a kenetet valamilyen szolgálatra, akkor nem a mi kenetünket adjuk neki, hanem Jézustól jövő friss kenetet. Egyedül Jézus az aki Szentlélekkel keresztel. 
Van amikor az Úr kijelentést tesz az ő szolgáinak arról, hogy kit miben akar használni, ezek a próféták. De az is előfordul, hogy egy tisztelet teljes szolgáló (pásztor) imádkozik valakiért és Isten meghallgatva az imáját rögtön érezhetővé válik a kenet.
Sok evangélista tudna arról beszélni hogyan kapta meg az erő kenetét. Mindegyiknek más és más élménye volt. valahogy úgy ahogy Pált  érintette meg az Úr.  Látomás, transzcendens átélése (amikor át kell lépnünk a határainkat és a természet felettit érezni, megragadni, elfogadni).
A kenet a múltban és a mostani időben is csak a szolgálni akaró embereken jelenik meg.
Célja, hogy közönséges egyszerű embereket felkészítsen és alkalmassá tegyen az Úr szolgálatára.

 


Június 12. 

A Szentlélek kenete teljes mértékben igei dolog. Az Ószövetségben Istennek minden szolgálóját felkenték, kivétel a próféták, mert őket maga Isten választotta és kente föl. 
A felkenetés olajjal történt, ami mirhából és mézgából állt.
Abban az időben az emberek fontosnak tartották, hogy a hozzájuk betért vendégeket megkenték illatos olajjal. A fejük tetejére öntöttek egy kicsit és az végigfolyt a fejükről le az arcukon. Divat volt a fényes arc.

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
megkened fejemet olajjal,csordultig van poharam.
Zsoltárok. 23:5,


Ez a szeretet, elfogadás és a tisztelet jele volt. A juhok fejét is megkenték olajjal az élősködők ellen.
De a Szentlélek kenete sokkal fontosabb. Bár az élősködök ellen is igen jó a hasonlat. (démonok, gonosz szellemek ellen) A régi időkben fájdalomcsillapítóként is használták. Drága költségként Indiából hozták, hosszú nyakú alabástrom kancsókban árulták, nagy becsben tartva. Jézus lábát is ilyennel kenték meg, ami a tisztelet jele volt.

A megtartó Istent dicsőíti Dávid a 104-es zsoltárban.  ...és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál. 104:15,

Az olaj olyan dolog amit nehéz lemosni. Mindig Isten volt aki a felkenetést kezdeményezte , ezért is mondták- az Isten felkentje." Mert Isten nélkül nincs kinevezés, és hatalom. Akit ő ken fel azt ember el nem távolíthatja a helyéről.
Becsüljük meg amit tőle kaptunk és használjuk minden alkalmon teljes erőnkből és tisztán.

 


Június. 11.  A Szent Szellem ereje.

A kereszténységnek mutatnia kell mi is a lényeg, ami nem más mint a Szellemmel együtt működő ébredés. Ha nincs lelkesedés, újjászülető megelevenítő energia, akkor nincs ott a Szellem.
Aminek sok oka lehet, bűnök, elégedett életek, belterjes megnyugvás, széthúzás, egység szétbomlása, ima élet nélküli szolgálatok, közbenjárás hiánya, stb.

A Szellem nem vonul ki a csatamezőről, csak mi tesszük azt. Sajnos nem szűnik meg a szellemi csata, mert az ellenség jelen van és addig itt is lesz közöttünk amíg Jézus vissza nem jön. De csak velünk együtt tud cselekedni. Az embert mindig felhasználta Isten, az Ószövetség idejében és az Új szövetségben kezdetétől napjainkig.
Az ébredés mindig ott van ahol az Igét prédikálják, és a Szent Szellem tüzes ereje jelen van.

Hajlítsd le az eget, Uram, és szállj le,
érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
Zsoltárok.144:5,

Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet,
úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel:
reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul
félelmetes dolgokat művelsz: 
ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek.
Ézsaiás 64:1-2,

 


Június. 10.

Saul találkozása Jézussal


Nagyon kevés Igét találunk ahol azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a Szellem csendesen jelenik meg mint egy lehelet, szerényen alig észrevétlenül.
Ezek az események nagyon is harcosan, intenzíven érezhetőek, tűz, szél, hangok, csodák, külső jelek, erők, látható hatások kísérik.

Útközben  azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: "Saul, Saul,  miért üldözöl engem?"
ApCsel. 9:3-4,

Ebben az Igében, megtapasztalhatta Pál, milyen a Szent Szellem ereje, fény, gondolom mint egy villám, hatás, ami a földhöz vágta, hang, ami hozzá beszélt.
Isten nem a megtéretleneknek adja ajándékait, hanem a megtérésünk után nekünk, akik a gyermekei vagyunk. Be kell töltekeznünk az  Ő Szellemével, mindjárt a bemerítkezésünk után.

 


Június 9.,

Ellenben erőt kaptok...

E
mlékezzünk csak vissza, mit küszködött Mózes és a próféták is, a nép helyes útra terelésével.
De amikor Péter a Szent Szellem által beszélt, akkor a Szent Szellem cselekedett és háromezer ember tért meg.

Jézus ezt mondta" vesztek erőt minekutána a Szellem eljő reátok"
ApCsel. 1:8,

Isteni ajándéknak nevezzük a bibliában ezeket a szavakat, melyek nem másak mint a Szent Szellem ajándékai, az erő amivel betöltekeznek.
Leszállt rájuk,  betöltekeztek,  ittak,  kenet, 

Jézus tanította, "kérjük, zörgessünk, keressük". Bár mindenkit másképpen érint meg Isten szelleme, lásd Kornéliusz, Saul, sőt a kérés idejétől számított napok száma is változó, de biztos, hogy a megtért emberekben ott munkálkodik az Úr Szelleme. Még azokat is segíti akik nincsenek megtérve, ha kérik. És ha nem kérik de valamelyik nagyszülő, vagy ük szülő hívő volt. De olyan is van, hogy ismerőseinkért, vagy család tagjainkért imádkozva kapják meg a kegyelmet.
Sokan nevetnek rajtunk, de nem tudhatják mikor vigyázz rájuk egy angyal, amikor a gonosz próbálja őket kerülgetni valamilyen bajjal. Imádkozzunk ember társainkért, ismerőseinkért, család tagjainkért.

 
Június 8. 
  

 

Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

Csodálatos ez a kegyelem. Ott térdelt ez az asszony vádlói előtt térdre roskadva,halálos ítéletre várva. Már lemondott az életéről, talán leperegtek előtte életének filmkockái. Már nem is lát, a könnyek potyognak szeméből, és a várt kövek helyett egy szelíd hang szólítja meg.

- Én sem ítéllek el téged, menj el. és mostantól fogva többé ne vétkezz!

Ez az asszony akkor ott újjászületett. Új életet kapott, személyesen, Jézus Krisztustól. Kegyelmet és bizalmat kapott. Szíve örök hálára kötelezte megmentője iránt.

Mi is megkaptuk ezt a kegyelmet mindnyájan akik találkoztunk Jézussal ha elfogadtuk az ő ajándékát, a kegyelmet, amellyel megbocsátotta bűneinket. Cserébe csak azt kéri, hogy többé ne vétkezzünk. Ha megmaradunk az ő útján és nem térünk le róla, akkor ez a kegyelem örökre megmarad nekünk. 

bacsipista


Június 7. 

"Néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."
Apostolok Cselekedetei 2:39,

Az ígéret pedig a Krisztus ereje, amit a Szent Szellemtől kapunk. A Szellem viszi az életet a hívőkbe, ő a dünamisz, az erő a tűz. Ő ad gondolatokat, tőle leszünk kelj fel Jancsik. Szentlélek nélkül a hívő élet csak egy vallásos  emberi erőlködés, lényeg nélkül. 
Ha Krisztus tényleg tűzzel keresztel, akkor milyennek kell lennie azoknak az embereknek?
Mi az igaz, mi a hamis viselkedés? Az, aki örömében táncol, szolgál, lelkesedik, vagy az, aki mint az alabástrom szobor meg sem moccan, hanem pózol  és közben megítél másokat? "Ez sem való az sem való."

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:
2 Korinthus 4:7,


Vigyázzunk rá, mert az edény törékeny.
 

Június. 6. 

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet . A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
1 Mózes. 1:1-2,

Egy nagyon régi fordításban így írja "kotlott" mint a tyúkanyó ahogy a kicsikéiket féltő kotlós kotlik, szeretettel, aggodalommal, féltőn.

Tehát már akkor ott volt a Szent Szellem, mint Isten segítője és alig várta a teremtést, hogy legyen kiért aggódnia, szeretetét kiadnia, ajándékait osztogatnia, nevelnie, bátorítania, fednie, igazítania.

A hasonlat csodálatos, aki látta már, hogy egy kotlós hogyan aggódik pici csibéi felett, hogyan kotyog amikor egy falatkát talál picinyeinek az el tudja képzelni, hogyan kotlott a Szent Szellem a föld felett.

A Szentlélek nem más mint a cselekvő Isten, aki ugyanígy figyel minket. Célja, hogy legyőzze az ördögöt az evangéliumon keresztül és segítsen nekünk ebben. Isten országának ereje, a Szentlélek és a Kereszt evangéliuma ami szétválaszthatatlan, mert egybe vannak szerkesztve. Krisztus halála és feltámadása zúzta szét az ördög erejét. A Szentlélek mindig és mindenkor csak az evangéliumot támogatja.

Az Atya elküldte a Fiút, a Fiú elküldte a Szent Szellemet, akire nekünk nagy szükségünk van, hogy a világ világossága legyünk, hogy a helyünkön tudjunk maradni amikor elbukunk, mert a gonosz állandóan a gáncsos lábát ki teszi elénk. Örvendezzünk, hogy van aki vigyázz ránk.
 

Június 5. 

A bibliai apostolok, az Úr erejéből az előforrásból merítettek erőt. Jártak a világban Isten Szelleme vezette őket, és megáldották az embereket, gyógyítottak, evangelizáltak, gyülekezeteket plántáltak, hirdették a Krisztust. 
Isten királyságába vontak be embereket, Isten a szívükbe helyezett új törvényeket.
Sok testvér nyelveken szól folyamatosan, ha azt megadta az Úr neki, akkor más erőknek is meg  kell megnyilvánulnia.

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak , de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: " Az igaz ember pedig hitből fog élni."
Róma. 1:16-17,


A világ várja az istenfiak megjelenését, de olyanokat akiknek jó kapcsolatuk van a mennyel.
A mindenható Isten üzenete a Bibliában nem így szól, " talán"majd" vagy véleményem szerint. 
Az evangélium Isten ereje.

 


Június 4. 

Jézus feltámadása, minket is életre keltett,  a szellemünket feltámasztotta a halálból.

Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb  minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak  ebben a világban, hanem az eljövendőben is.
Efezus 1:19b-21,


Ha "Szellemben járunk" márpedig ha a hitünk nagy akkor ez igaz, akkor mi is Krisztussal a mennyben vagyunk, szellemben, és lélekben.

És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban.
Efezus 2:6,


Ebből az erőforrásból kell nekünk is meríteni ugyan úgy mint az apostolok Jézus idejében. Mert minden időben adja Jézus. Nem szűnt meg az apostolok halálával, mint ahogy egyesek hirdetik. Jézus él és a mai időben még jobban adja az erőt, a kenetet, csak kérni kell, és nem félni, hanem venni a Szent Szellem  áldásait.
Hirdetni a királyságát aminek mi is részesei vagyunk. Dicsőség ezért és hála. Nagy megtiszteltetés ez nekünk, hogy munkatársai lehetünk.

 


Június 3. 

...és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt: és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének  dicsősége a szentek között.
Efezus. 1:17-18,

Mindannyian tudjuk, hogy lehet kérni a bölcsességet, mert az is egy lélek ami a kijelentés szellemével tud hozzánk szólni, és általa tudja kinyilatkoztatni Isten az Igét a mi értelmünkbe. Felnyitva a szemünket, az elménket az igei igazságokra amik által formálódunk. Ez is csak úgy működik, hogy a szellemünk kommunikál az Úr Szellemével.
Sok nem hívő ember nem érti a Bibliát, még ha felolvassuk nekik akkor sem értik. Hát ezért, a szellemük alszik.

 


Június 2. 


Isten az ő hasonlatosságára teremtett minket, vagyis nekünk is van testünk, lelkünk és szellemünk.

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  (1 Thesszalonika. 5:23,)

A szellem az egy rejtett rész, amit nehezen nyitunk meg. Van a testünk, a földi életben elkerülhetetlen.
A lelkünk, amivel több funkciót is teszünk. Abban rejlik az akaratunk, érzelmeink, értelmünk.

Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. (Példabeszéd. 2: 10,)

A lelkünknek tudásra van szüksége, és amikor megvan akkor kell a bölcsesség, hogy jóra fordítva tudjunk cselekedni.
 
...csodálatosak alkotásaid, lelkem jól tudja ezt. (Zsoltárok 139:14,)

Az akarathoz tartozik a döntés, ami az egónkban igen fontos dolog.

Az érzelmünkhöz tartozik a szeretet, gyűlölet, öröm, bánat, stb.

Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem,  (Ézsaiás. 61:10)

Isten csodálatosan alkotott meg minket, a szellemünkkel tudunk vele kommunikálni, ha megnyitjuk és vágyunk a vele való kapcsolatra. A szellemünkben van a lelkiismeret, az imádkozás.

Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek* ővele. (szellem*)   (1 Korinthus.6:17,)

Vagyis amikor szellemünkkel beszélgetünk, imádkozunk az Úrral, ő velünk van és válaszol, vagy Igével, vagy álomban, vagy gondolatainkat formálva, de szól hozzánk.

 


Június 1. 


"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (ApCsel. 1:8,)

Ezt az igét annyira ismerjük, hogy szinte elfeledjük, hogy minden században igaz. A huszadik és huszonegyedik században a karizmatikus  vonalon főleg. A Szentlélek keresztséggel az erőt is megkapjuk, csak nem tudjuk igazán használni. Milyen türelmes az Úr!
A kereszténység  a Szent Szellem működése, aki Isten Igéjét a jelenben megvalósítja, ha engedelmes az eklézsia.

Jézus azt mondta, "Én vagyok az Út az igazság és az élet."
Mi Jézus követői vegyük már komolyan amit a mi Urunk mond. Kövessük őt, az igazságot, és az életet, mert ezért vagyunk krisztusiak.

Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem,....  (János. 6:38,)

 Fontos ez a kijelentés, leszállt a mennyből, vagyis ő a híd ami átnyúlt a láthatatlanból a láthatóba.
Emlékezzünk csak amikor Jákob látta a lajtorját ami az égig ért és le fel mentek rajta. Az Új Szövetségben ez meg is valósult a megtestesült Isten, Jézus által.

 M Á J U S

Május 

 

 

Május 31. szerda,

Sokan vitatkoznak velünk, hogy is lehetne Jézus az Atya Isten?
Semmi mást nem kell felolvasni nekik mint Ézsaiás 9:6-ot.

Mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk.
Az Uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni:
CSODÁLATOS TANÁCSOS, ERŐS ISTEN, ÖRÖKKÉ VALÓ ATYA,
BÉKESSÉG FEJEDELME:
Ézsaiás 9,6

Ez az ige bizonyítja, hogy egyek az Atyával. Witness Lee, így írja le a három az egyben:
Képzeljük el, hogy egy görög dinnye az Atya, a fiú a a felszeletelt dinnye, és a lé a Szent szellem.
Vagyis a dinnyét le nyelni befogadni nem tudjuk, de felszeleteljük és a felszeletelt dinnyét rágjuk addig amíg lé nem lesz belőle, aztán befogadjuk a gyomrunkba, és eggyé válunk vele.
Jézus maga az ige, és olvasgassunk, elmélkedünk rajta majd mikor megértjük akkor a Szent Szellemmel eggyé válik a szívünkben, elménkben.

A csodákat sem hiszik, de ha megkérdezzük az embereket nagy többsége arra a kérdésre, hogy Isten erősebb és hatalmasabb mint az ember? Azt válaszolnák, igen.
Az ember csodálatos dolgokat vitt végbe az idők múltán. Legyőzte a gravitációt, technikai forradalmat csinált, de ha Isten hatalmasabb akkor miért kételkedünk. Teljesen hibás elmélet.
 

Május 30. kedd,

Különös szeretet és kiváltság az, hogy a láthatatlan és megközelíthetetlen Isten mégis a Fiú által bennünk van, ismerhetjük és kimeríthetetlen forrását tudja nekünk adni. A felfoghatatlan Isten most Krisztusban, Isten igéjében fejeződik ki.

Kezdetben volt az Ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben is Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.  Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 
János 1:1-5,

 A láthatatlan Isten Krisztus által mutatkozik meg, így az Atya és a Fiú egyek, teljes mértékben, rangban hatalomban dicsőségben erőben. De Jézus teljesen az Atyára hagyatkozva alázatosan engedelmesen teszi amit az Atya akar tenni  általa.

 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
Kolose 1:15,


Azelőtt az Ószövetségben lehetetlen volt Istennel találkozni, kapcsolatot teremteni vele. Ő kizárólag az Isten volt és a természete mennyei. Mózes találkozott vele, Jákob és Ábrahám, az Úrral találkozott, vagyis Jézussal, de ők ezt nem tudták, nem is kellett ezen gondolkodniuk, hiszen egyek az Atyával, a megtestesült Istennel találkoztak. 
És mára megközelíthető a Fiú által.
Ha egy zsebkendő fehér és azt belemártjuk kék festékbe, akkor az még mindig zsebkendő de már kék. Vagyis, az isteni természethez az emberi is hozzá adódott és egyé váltak.
Számunkra ez kicsit misztikus és érthetetlen de igaz. Sokszor van bizonyságunk ebben és átéljük az Isteni beavatkozást az életünkben, amit viszont a Szent Szellemen keresztül végez el az Úr.


Május 29. hétfő,

A tanítványokat egyáltalán nem lepte meg az, hogy valaki felruházta őket mennyei erővel. Tudták és elfogadták amit Jézus az ő Uruk mondott. Nem hitetlenkedtek, tették a dolgukat és használták azt az erőt amivel az Úr felruházta őket.

Vajon ma miért olyan sok a hitetlen? Uram bocsássad meg nekik! Van olyan közösség ahol a Szentháromságot sem fogadják el.

Pál így ír róla.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.
2 Korinthus 13:13,


Isten egy gazdag üzletember, akinek rengeteg tőkéje van. Ezt akarja átadni nekünk. Isten Szellem, ezért bármit termel az szellem, és ezt osztja szét nekünk, a Szellemét tölti belénk.
De milyen eszközöket használ erre?
Ez az isteni Szentháromság.

Sok tanítás van erről az emberek mégsem értik.

Isten minden egyetemes dolog forrása, ő a szeretet.
Az Úr Jézus Krisztus a kegyelem.
Szent Szellem pedig összeköt minket mindkettővel, mert ővele van közösségünk.
Istenből kiindulva Jézusban folytatódik, és a Szellemen át valósul meg.
Ő az aki inspirál minket, és nem szabad ellen állni neki. Mert Istennek állunk ellen, amit bizony az Írásokból tudhatjuk mi a következménye.
Hallgassunk az Ő halk, finom hangjára és engedelmeskedjünk neki.

 

Május 28. vasárnap,

A Szent Szellem betöltötte a hívőket akik viszont az utcán álltak. A sokféle nép mind a maga nyelvén hallotta és értette ahogy beszélnek, teljes felfordulás volt, senki nem értette mi történik.

Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: " Mi akar ez lenni?"
Mások azonban gúnyolódva mondták: " Édes bortól részegedtek meg."
ApCsel.  2:12-13,

Pentacost photo pentecost.jpg

Péter beszélni kezdett a népnek. És elmagyarázta amit Jóel prófétált.

Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak: még szolgáimra és szolgálólányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
És csodákat  teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.
ApCsel. 2:17-19,


Csodálatos bizonyság ez mindnyájunknak . Ha ma is történnek hasonló dolgok, és akiket ez zavarba ejt, azok nem értenek az egészből semmit, nem fogadják el a Szent Szellem munkáját. Ezzel pedig káromolják őt.

Imádkozzunk azért, hogy legyen áttörés és történjenek a csodák Isten műhelyében.

Május. 27. szombat


"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek: mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.
János. 16:7


Amikor a feltámadt megjelent tanítványainak, és utasította mit is tegyenek, hirdessék Jézus nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.

"Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel."
Lukács. 24:48-
49,


Együtt maradtak ahogy a Mester utasította őket, férfiak, asszonyok , gyermekek a felházban és imádkozva imádták Istent. És az imádásnak meg lett a jutalma, betöltötte őket a Szent Szellem.

Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely  betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétfoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni: úgy, ahogyan  a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Apcsel. 1:2-4,

Ezt várjuk, hogy át tudjuk élni milyen is lehetett akkor. Bár sokan nem tudom mit is tennének, hisz nem mindenki éhes erre. Sajnos, talán azért is nem élhetjük át.
De aki éhezik erre meg kapja a kenetet arra amire elhívta Jézus. Arra a szolgálati ajándékra, amit használnia kell, mert Isten így rendelte el. Keressük az ő orcáját és kutassuk akaratát, hogy tudjunk jó szolgálók lenni a világnak. Mert a világ keresi az istenfiak megjelenését, vágyódik Isten után.
 

 


Május 26. péntek,

"Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
János 14:25-26,


Jézus felkészítette a tanítványait arra, hogy nem sokáig lesz majd velük, de gondoskodik arról, hogy legyen a menny világából való Isten a földön, a Szent Szellem Isten. Akit látni nem tudunk, de érzékelni igen.

Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma.
János 14:30

Bár hisszük, hogy a Szentháromság hatalma és istensége egyforma, mégis a Szent Szellem az aki itt a földön szolgál felénk.
Ő hozza el az ébredést bizonyos időkben, az újjászületést, betölt minket, szól hozzánk, beszél nekünk, értelmünket nyitogatja, életet ad, megújulást, megerősít, imáinkban segít, vezet,  szolgálatokra hív és megtart abban,  bizonyságainkban segít, feltámaszt, megérint, és betölti a szánkat.

Én az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről.
Nyisd meg a szádat, és én megtöltöm!
Zsoltárok  81:11,


Május 25. csütörtök,

Közeledünk a harmadik nagy ünnepünkhöz, a Szentlélek kiáradásának ünnepéhez.
Istennek a tervében minden tökéletesen el volt tervezve. A megváltáshoz a kereszt halál, a kegyelemhez a feltámadás, Jézus megdicsőüléséhez, pedig az ígéret, a Szent Szellem eljövetele.
Jézus a tanítványait felkészítette erre:

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri: ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."
János  14:15-17,
 
utolsó vacsora

kép: Bouveret - utolsó vacsora

Milyen szép ígéret, mindazoknak akik elfogadják Jézust. Ő nálunk lakik, sőt bennünk van. Jézus Lelke aki mozgat minket, aki tűzzel keresztel, és vigasztal, megítél ha kell és helyre igazít.
Szerető finom lélek, egy ajándék a nemzedékeknek, aki el nem hagy, aki által megismerhetjük az Atyát, Jézust, és magunkat is. Aki formál minket. 
Csodálatos, hogy közösségünk lehet vele, hála és dicsőség az Atyának érte. Ő az erő aki által tudunk mi is cselekedni. Tiszteljük, csodáljuk, imádjuk és kívánjuk a jelenlétét, éhesen akkor megmutatkozik, és bizonyít.
 

Május. 24. szerda,

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Példabeszédek. 3:5-6,
 
Bízz az Úrban

Isten a Szent Bibliában sok helyen kijelenti, hogy Ő szerető, kegyelmes, gondoskodó, áldó, segítő, vigyázó, Isten.
A hit azt jelenti, hogy elhisszük a nem látható dolgokat, az olyan ígéreteket amit kaptunk. Isten bizonyít, csak próbára kell tenni. Amikor azt mondja nekünk az Úr,ha a tizedet fizetjük akkor Isten megáld minket és a sokszorosát kapjuk vissza. 
Egyetlen kérése van, hogy tartsuk be a parancsait, ami nem nehéz annak, aki őt választja.

Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr.
5 Mózes 28:1-2,


És sorolja a Ige mit is kaphat az aki engedelmes.

Áldott lesz a városban, a mezőn, a méhe gyümölcse,  az állatai, és annak szaporulatai, kosara, sütő teknője, vagyis jártában keltében áldott lesz az ember.

Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját.
5 Mózes. 28:12,


Felsorolja azokat a dolgokat is amiket utál, nem szereti ha tesszük. Semmiféle emberi okoskodás nem használ az embernek.  Sok ember megpróbálja magyarázatokkal elhárítani Isten szeretetét, de sajnos ebben a gonosz irányítja a gondolatait.

Jézus azt mondta, " Ha olyanok nem lesztek mint a kisgyermek" Vagyis a kisgyermek mindent el hisz amit édesapja mond, vagy ígér. Nekünk is úgy kell hinni mint ahogyan a gyermek hisz, és bízni az Úr ígéreteiben.
 

Május 23. szerda,

Légy csendben és várj az Úrra!
 
"Ha velünk van az Úr, miért történt mindez?"
Bírák. 6:13,


Általában Isten a legsötétebb próbáink idején tárja fel terveit és mutatja meg hatalmát: 
Emlékszem az első hozzám szóló igékre, azt nem akkor adta amikor minden heppi volt, hanem amikor nagyon elkeseredve sírtam, mert nagy bánatom volt.
Kinyitottam a bibliámat és beszéltem hozzá, és amikor elolvastam amit üzent, akkor meg azért kezdtem el sírni, de örömömben, hogy engem a kis porszemet a friss megtértet néz, és látja, hogy meg kell nyugtatnia.

Légy csendben, és várj az Úrra!
Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos,
mert az csak rosszra visz!
Zsoltárok. 37:7-8,


Aztán még sokáig csak akkor szólt az Úr ha nagyon el voltam keseredve. 

Bárki képes arra, hogy hűséges legyen a jó időszakokban, de
 
"éjjelente az Úr házában állni"   
Zsoltárok 134:1,

Jézus azt mondta: "Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el!"   Máté 10:27,

Vagyis legyünk bizonyság tevők, hogy ő mindig, mindenkor tudja mit teszünk, de a bajban nem hagy el minket. Tud a segítségünkre lenni vigasztaló szóval, tud utasítani mit is tegyünk, felügyel minket.
Isten az élet  sötét szakaszaiban ossza meg velünk a dolgokat, amik megerősítenek minket, és bátorítanak minden helyzetben.

 

 


Május 22. hétfő,

Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
5 Mózes. 8:18,

 

Isten az aki segít nekünk a gazdagság megszerzésében amikor erőt, egészséget és lehetőséget ad.
A teljesítőképességeinket tudjuk fejleszteni küzdelemmel. Ha Isten Lelke lakik bennünk akkor kreatívak, kitartóak is vagyunk. A siker nem jön magától, menni kell elé. A világ így mondja - Segíts magadon, az Isten is meg segít -. És valóban, ha kérjük, hogy Isten mutassa meg mit is tegyünk, akkor meghalljuk hangját és ő megáld abban a munkában, vagy vállalkozásban. Ne menjünk a magunk feje után, és amikor már benne vagyunk abban akkor kérjük az Urat áldja meg a munkánkat. Ne Ő jöjjön utánunk, hanem menjen előttünk, akkor az ércajtót is áttörjük vele.

Amikor felfedezzük ajándékunkat, akkor felismerjük álmainkat is. Ha Isten tervében vannak a gondolataink, akkor semmi sem szab határt nekünk. Egy álom a megfelelő terv és cselekvés nélkül semmit sem ér, csak bosszantja a lelket.
Isten megadja az erőt, de nekünk kell a tervet kidolgozni, és munkálkodni rajta, minden alkalommal kérni az Úr segítségét minden munkánkra.
Akit pedig megáld az Úr gazdagsággal, az segítse a gyengébbeket.

 


Május 21. Vasárnap,

De Isten kegyelme által vagyok ,ami vagyok: és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
1 Korinthus 15:10,

Eléggé nehezen elképzelhető, hogy Pál betegen többet munkálkodott volna.
Pál azt vallta, hogy legyünk minden jó cselekedetekre alkalmasak, felkészítettek, buzgók, igyekvők: egy beteg ember ezekre képtelen. A kegyelem szó azt jelenti, hogy a belső embernek van szüksége rá.

"Elég neked az én kegyelmem."

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 20. Szombat,

Tehát téves tanítás az, hogy Pálnak testi betegsége lett volna.
Nem szavad elfogadni a betegséget, egy tünet amit érzünk, de ha bízunk Isten ígéreteiben, akkor el fognak távozni tőlünk.
Régen a hit hallásból származott,olyan emberek szájából akikben bíztak az emberek.
Ma pedig a hit azon emberek beszédének a hallása nyomán tűnik el, akik ilyeneket mondanak:
"Pál beteg volt és Isten nem akarta meggyógyítani."
Tudjuk, hogy a negatív dolgok hamarabb jutnak el a tudatba mint az igazság!
Sajnos milyen hitre jut aki ezt hallja, - akkor nem mindenkit akar az Isten gyógyultan látni, Jézus nem mindenkit gyógyít meg.
Az is furcsa, hogy Pálra hivatkoznak amikor valaki sokáig beteg. Inkább imádkoznának hatékonyan Istenbe bízva.

Forrás : T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Május 19. Péntek,

A fenti igékben a gyengeség szóval több helyen az erő vagy erős szavak állnak szemben,ami teljes mértékben kizárja, hogy ez a fajta gyengeség betegséget jelenthetne. Amikor Pál arról ír, hogy gyengének érezte magát, ezért teljes mértékben a Szellemtől és Isten erejéről tette függővé a szolgálatát.

"Hogy a hitetek ne emberek bölcsességén,hanem Isten erején nyugodjon."

Tehát ellensége minden embernek van, még nekünk az Úr gyermekeinek is. Nem kímél senkit a Sátán. Az is igaz, hogy akik nagy dolgokra vannak elhívva, azok még nagyobb kihívásokban, próbatételekben és támadásokban részesülnek, hogy miért, azt nem igazán tudjuk és nem értjük.
Istennél van a válasz és amikor találkozunk Jézussal meg fogjuk tudni.

Forrás: T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Május 18. Csütörtök,
 
Pál tövise, nyilván nem lehetett valamiféle szem probléma, vagy más betegség. Volt neki éppen elég problémája a Sátán pribékjeivel, akik próbálták őt fékezni Isten munkájában.
Jól mondja Pál:
 
"Mert noha  megfeszíttetett erőtlenségből él, Istennek ereje által."
"Amikor gyenge vagyok ,akkor vagyok erős."
 
A gyengeség szó nem jelent betegséget. Ha behelyettesítjük a betegség szót, igen nevetséges az értelme.
 
Forrás: T.L. Osborn  A betegek meggyógyulnak,

 


Május 17. Szerda,

Nem bontom fel szövetségemet veletek soha ,de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat! Ti azonban nem hallgattok szavamra. Hogy tehettétek ezt ? Azt is mondtam : Nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául!
Bírák 2:1-3,

A frissen megtért Pálhoz ,Isten elküldte Ananiást:

"Én megmutatom neki, milyen nagy dolgokat kell elszenvednie az én nevemért,"

- Megtérése után rögtön meg akarták ölni.
- Nehézségek által tudott csatlakozni a jeruzsálemi keresztényekhez.
- Állandóan szembe szállt vele Sátán.
- A zsidók is lázították ellene a tömeget.
- Kiűzték Antiókhából.
- Menekülnie kellett Ikóniumból.
- Megkövezték.
- Folyamatosan hamis atyafiakkal kellett szembe szállnia.
- Filippiben megverték és börtönbe csukták.
- A tömeg ellene fordult és kiűzték Thesszalonikából és Béreából.
- A tömeg ellene fordult Korintoszban és Efeszoszban.
- A zsidók összeesküvést forraltak ellene.
- Zavargást szítottak ellene, sok esetben.

Ki lehetne felelős ezekért a szenvedésekért. A Sátán angyala!

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,,

 


Május 16. Kedd,

"Bizonynyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket ti előletek; sőt inkább lésznek ti néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek."
Józsué 23:13,

A szöveg mindkét esetben személyről beszél, a Sátán angyaláról illetve küldöttjéről.
Pál szerint ez a küldött pofozta őt, a pofozni szó azt jelenti, egyik csapás jön a másik után, vagy ahogy Krisztus csapkodták.
Pál élete igazolja ezt az állítást.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 

 


Május 15. Hétfő,

És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem,hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak,hogy távozzon el tőlem: és ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem: mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje lakozzon énbennem.
2 Korinthus 12:7-9,

Ez nem testi fájdalmat jelent. Hanem olyan embereket akik állandóan piszkálnak és bosszantanak minket.

"Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek, a földön, a melyen lakoztok.
4 Mózes 33:55,

Ilyen módon remélem másként látjuk ezt az igét.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 14. Vasárnap,

Amikor a dühöngő tengerben hánykolódtak Jézus és tanítványai, elegendő volt a szavát hallatni és a vihar elmúlt. "Csendesedj le ,maradj nyugton." Ekkor a tanítványok is csodálkoztak.
"Miféle ember ez, hogy a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki?"
Ez a Jézus a mi Megváltónk, az aki sok igével bátorít minket, ha elfogadjuk megtapasztalhatjuk azt a hatalmat amivel felruházott minket.

"Minden lehetséges annak, aki hisz!"

A néma lélek lakozott egy fiúba, aki önsanyargatásra késztette a gyermeket. Tűzbe vízbe lökte, hogy meghaljon. Az apa ezt mondta Jézusnak.

De ha tehetsz valamit,légy segítségül nekünk és könyörülj rajtunk.

Jézus pedig ezt mondta neki: "Ha tehetsz valamit?" Minden lehetséges a hívőnek!
Márk 9:22-23,

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 13. Szombat,

Kezdetben volt az Ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ez kezdetben Istennél volt. Minden őáltala lett,és nélküle semmi sem lett,ami lett.
János 1:1-3,

Isten a beszéde által előállította a nemlétező dolgokat, arra is ügyelve, hogy szava beteljesedjen. Isten beszéde olyan mint a szerzője, örök, változhatatlan, és élő.

Emlékezzünk Máriára, aki azt mondta: Történjen velem a Te beszéded szerint.
A beszédére hivatkozott mert tudta és hitte, hogy egy Mindenható Úrral van dolga, akinek a terve jó, és visszavonhatatlan. Bízott Istenben. 

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Május 12. Péntek,

A könyv egy történetet mesél el, a hitről ami cselekvő

Már több évtizede tartanak összejöveteleket, ahová tömegek mennek el, várva a csodát amit Jézus Szelleme tesz. Jamaicában voltak éppen, amikor egy asszony a férjét a hátán vitte el oda, mert szélütés következtében járni se ,de állni sem tudott.
Annyian voltak, hogy a kerítésen kellett valahogy feltuszkolni a férjét, majd ő is átmászott és le vette. Mondanom se kell, hogy egészségesen távoztak. Ez a nő cselekedetekben mutatta meg a hitét, áldozatot hozva, mert hitte, hogy változás áll be ha imádkoznak azok akiket felkent az Úr.

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
Jakab 2:17,

Isten szava teremtő, ha használjuk, ma is Ő a mi gyógyítónk.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Május 11. Csütörtök,

Isten beszéde egy teremtő erő, előhívhatjuk azt amire szükségünk van. Minden embert másként támad a gonosz, mindenkinek vannak gyenge pontjai, ott támad a Sátán.
De nekünk van fegyverünk Isten beszéde, az Ige.
Amely által, ha megvalljuk az erőtlenségből erő lesz, a halálból élet lesz, a betegség helyén egészség keletkezik.
A lehetetlenségek helyére a lehetőségek lépnek.
A kulcs hozzá Isten beszédét megvallani hittel. A hit nem dicsekszik hanem cselekszik.

Ha állítjuk ,hogy hiszünk valamiben de nem cselekszem aszerint, nincs értelme az egésznek.
Hiszek Istenben és Jézus gyógyító erejében, de állandóan panaszkodom, hogy itt fáj ott fáj, ez a világ számára nem bizonyság.
A tetteink igazolják a hitünket.

Te hiszed, hogy az Isten egy? Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.
Tudod-e, te balgatag ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?
Jakab 2:19-20,

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 10. Szerda  Isten beszédének hatalma

 

A Teremtőnek beszéde, kijelentése által változások történtek. A neve is bizonyítja,TEREMTŐ.
Szólt és meglett!

Teremtette, az eget, a földet ,a csillagokat, az égboltot, állatokat, növényeket és embert.
Ha ezt felfogjuk hittel, akkor egy olyan igazság birtokába kerülünk, amelynek segítségével a lehetetlen lehetségessé válik.
Jézus ezt hirdette: "A beszédek, amelyeket én szólok nektek, azok szellem és élet."

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak el. Az Úr beszéde megmarad örökké.
1 Péter 1:25,

 


Május 8. Hétfő,

Építsük ki a saját hitünket, igeolvasással mások és saját bizonyságtételei által.
A hitünk legyen erős és határozott. Akinek van hite, az bizalommal fordulhat az Atyához, mert meghallgatásra lel.
Merjen örvendezni, mert tudnia kell, hogy Isten megadja neki ha Jézus nevében kér bármit.

Cselekedjünk az Ige alapján.Ez a hit!
Ne tégy olyan megvallást, ami ellentmond Isten beszédének. Tartsd Isten beszédét ajkaidon.
Ne bízd magad az emberek hitére. Mindenki kapott elég hitet, használja.
Ne beszéljünk a betegségeinkről, hanem inkább a gyógyulásunkról.
Dicsérjük az Urat, mindenért.
Ne legyünk kételkedők.
Ne beszéljünk kudarcról, képtelenségről, hanem inkább arról, hogy Krisztussal minden lehetséges. Mindent megtudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem!

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Filippi 4:13

Mindig azt mondjuk "képes vagyok" soha ne mondjuk,hogy "nem megy".
Isten akkor is velünk van amikor mindenki messze van, ő el nem hagy soha.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Május 7. Vasárnap,

"Hit nélkül ,lehetetlen Istennek tetszeni!" De soha ne dicsekedjünk a hitünkkel. Mert a hitünket cselekedetekkel kell kifejezni.
Márk mesél arról, hogy egy béna embert a barátaik a tetőt megbontva eresztették le, Jézus lábaihoz, akkora hitük volt, hogy semmi nem tántoríthatta el őket.
Jézus a hitet látva azonnal cselekedett.

Tudjátok meg tehát, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, így szólt a gutaütöttnek: Néked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és eredj haza.
Márk 2:10-11,

Ebből az igéből szintén kiderül, hogy a bűnös élet velejárója a testi betegség, mert nyitunk a gonosznak egy ajtót, amin keresztül jön a betegség szelleme, hogy gyötörjön a gonosz.
De aki hisz annak Jézus kegyelemből megbocsát. Ebben a történetben nem dicsekedtek hitükkel a barátok, hanem cselekedtek, tudták, hogy Jézus megszánja barátjukat és meggyógyítja.
Mindig gondoljunk arra a kijelentésre, amit Isten mondott: "Én vagyok a te gyógyítód!"

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Május 6. Szombat,

A remény még nem hit! Bár mindig reménykedik az Úrban. Ez helyes is, de az igazi hit megvallja a győzelmet és az úgy is lesz.
Akik ezt mondogatják, hát remélem meggyógyulok, remélem hamarosan jobban leszek, remélem van üdvösségem, remélem Isten meghallgatja az imádságomat. Ezeknek az embereknek nincs hitük.

Olyan mint amikor a gyermekünk azt mondja, remélem apukám, vagy anyukám ad ennem este amikor haza megyek. Tudniuk kell, hogy minden este a szerető szülő gondoskodik róluk, sőt örömmel teszi azt.

Persze vannak reményteli dolgok is, Például Krisztus eljövetele.
Vagy azok a szép lakhelyek a mennyben amik meg vannak ígérve, reméljük el fogjuk foglalni.
A Szentírás sok mindenről kijelenti, az már a miénk.
Pont ilyen az az ige, hogy az Ő sebeiben meggyógyultunk. Ez nem remény, hanem ténymegállapítás.

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van..." János 3:36,

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 5. Péntek,

Megvallások:

Mi a jó és mi a rossz megvallás. Pál azt írja:
"Szájjal teszünk vallást az üdvösségre," Róma 10:10,

Nem vallhatjuk meg, hogy Jézus az Urunk, miközben úgy viselkedünk, mint egy hitetlen.
Legyünk határozottak és amit kijelentünk, az úgy hasson az emberekre és a démonokra, hogy érezzék: abban erő és hit van!
Érezzék, hogy a beszédünket komolyan vesszük.

Én az úr Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, mert értem is elszenvedte a korbács ütést és legyőzte a Sátánt. Tehát nincs hatalma a gonosznak az én életemen és a testemen. Ámen.

Akik ezt hallják, a mimikánkon és a mozdulatunkon is érzik, hogy ez komolyan is gondoljuk, erőt adunk másoknak vele. A betegség szelleme pedig el fog távozni tőlünk.

Forrás T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak 

 


Május 4. Csütörtök,

Amikor azt a parancsot engedelmesen megtesszük, hogy hirdetjük az evangéliumot minden teremtménynek, akkor a cél nemcsak az üdvösségre jutás, hanem az, hogy mindenkinek joga van meggyógyulni, aki elfogadja Jézust.
Minden hívő részesül abból az áldásból ami meg van írva!
Ha az igét olvassuk vagy halljuk, az valóságos hitet hoz létre, amire nagy szükségünk van.

"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."
Róma 10:17,

Az a hit, amit nem kísér cselekedet, az halott. Ha kijelentjük, hogy hiszünk, akkor Isten ígéretei alapján cselekednünk kell. Amikor ezek megtörténnek, akkor Isten is elkezdi beteljesíteni ígéretét.

T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 3. Szerda,

Fogadjuk el Jézust gyógyítóként, is mint ahogy megszabadultunk a bűnöktől, megszabadulhatunk betegségeinktől is.
Nem fordultak hiába Jézushoz abban az időben sem, úgy a mai időben sem fordulunk hiába hozzá.

És bejárta Jézus az egész Galileát. Tanított zsinagógákban, hirdette az Isten országának evangéliumát és gyógyított a nép között MINDEN BETEGSÉGET és MINDEN ERŐTLENSÉGET.
Máté 4:23,

Meghallotta ezt a sokaság és gyalog követte őt a városokból.
És mikor kiszállt ,nagy sokaságot látott maga előtt, megszánta őket és betegeiket meggyógyította.
Mt 14:13-14,

Mit mond az Ige? Nagy sokaság - betegeiket meggyógyította! nem egypárat, vagy keveset, hanem mind. Ugyan az a Jézus volt a gyógyító, aki megszánta azokat akik rá szorultak, mint ma.
Ő nem változott meg, ma is teszi a csodákat és ma is gyógyít, szabadít és figyel ránk ha kérjük őt. Velünk van a világ végezetéig.

 


Május 2. Kedd,

 

A Bárányunk felszaggatott testében való gyógyulás áldásairól a Szentírás éppoly világosan tanít, mint a Bárányunk vérében való üdvösség áldásairól.

Az egészséget senki nem veheti el tőlünk, azok a sebek amiket Jézus kapott értünk, mind a mi gyógyulásunkat adta. Azért tűrte el, holott ha akarta volna semmi sem történhetett volna vele.

Jézus tudta miért tűr! A szeretet amit értünk érzett sokkal erősebb volt a félelemnél.

Mert nem azért szállottam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.  János 6:38,

Mert ez az én Atyám akarata, hogy örök élete legyen mindenkinek, aki látja a Fiút, és hisz őbenne, és én támasszam fel az utolsó napon.  János 6:40,

 

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 1. Hétfő,

Jézus egy tökéletes helyettesítőként, felszámolta a bűnt, a betegséget.

Az úrvacsora által hálát aduk azért, hogy testét és vérét adta értük. Tesszük ezt redszerességgel, a jó atyánknak, de Jézusnak is, megköszönve mindezt.
De szinte csak azt emlegetjük, hogy átszögezték kezét lábát. Pedig a verés és a sebek ejtése a korbácstól sokkal hosszabb ideig kínozta őt. Nem hiába, mert ezek a sebek gyógyítanak minket. Erről keveset beszélünk. Még az Úr vacsorai szertartás során se beszélnek róla.
Örülnünk kell a kenyér elfogyasztásánál, hogy testéből való csontunk, testéből való test és húsából való hús vagyok. Valójában eggyé válok az Úrral!
A betegségnek tovább nincs hatalma fölöttem, és meggyógyultam!
Sajnos ezt nem tanítják, csak a pohárról szól a dolog, kiontotta értünk a vérét. Ez az üdvösségről szól, egy jövőbeli dolog. De az Úr azért jött, hogy bővölködjük, még ezen a világban.
Tehát sokan azért betegek, mert nem értik mi a kenyér jelentése.

"Ez az én testem, amely értetek megtöretik" -  Jézus azt várta, hogy értsük ezt meg.Á P R I L I S 

Április 

 

 

 

Április 30  Vasárnap,

Amikor Jézus bevégezte amiért jött erre a világra, felment az Atyához és elfoglalta méltó helyét, az Atya jobbján. Teljesen megszabadította az emberiséget a kötelékektől és minden szellemi megkötözöttségekből. A Szent Szellem ezt ki is jelentette Pálnak.

28. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. 29. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. 30. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan.  1 Korinthus 11:28-30,

Amikor az Úrvacsora alkalmából a két jelképet magunkhoz vesszük, hálát adunk a jó Atyánknak azért, hogy Jézus értünk ontotta ki a vérét.
Örvendezünk, hogy nem vagyunk többé átok alatt.
Jézus vére megtisztít minket minden bűntől, mocsoktól, betegségektől.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak, 

 


Április 29. Szombat,
 
Az Úr Jézus  azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret,és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiértetek megtöretik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorázott, ezt mondván: Ez a pohár az új szövetség (testamentum:örökség) az én vérem által: ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
1 Korinthus 11:23-25,
 
Vajon a tanítványok tudták miről beszél, mi vár rá? Nem hinném. A kegyetlenségnek a legnagyobb és legrosszabb fajtáját mutatták be a testén.
Lelkileg meggyötörték, kínozták, megalázták, fájdalmait azoktól az ostoroktól kapta leginkább amik húsát ki tépték a hátából. Majd a végső döfés a keresztre feszítés, ami által teljesen legyengülve fájdalmaktól gyötörve kilehelte a lelkét. Ennek így kellett lennie, hogy nekünk legyen gyógyulásunk az Ő sebei által, és legyen életünk, üdvösségünk .
"Ő vette el az erőtlenségünket, és ő hordozta a betegségeinket".
Még a jó Atyánk is elfordult tőle egy ideig, mert minden bűn amit elkövettek és el fognak követni rajta volt, átvette az emberiségtől. Ezek szellemi gyötrelmek voltak, hiszen bűnné lett értünk, Ő a Szent, aki bűn gyűlölő.
Ha nem vállalta volna értünk, akkor a világ borzasztó volna, sokkal több nyomorúság és értelmetlen élet, hiszen nem volna folytatása az életünknek. 
 
Forrás T.L.Osborn    A betegek meggyógyulnak.

 


Április 28. Péntek,

Jézus mindent vállalt az emberiségért, vérét adta értünk!
Amikor elhordozta bűneinket és betegségeinket azért tette, hogy szabadok legyünk.
Isten amit kijelentett az Úgy is van!

"Mert én az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákob fiai, nem emésztettek meg!
Malakiás 3:6,

A bárány vére, amikor felkerült az ajtó félfára, minden Izraelitának életet jelentett, de mindenki másra halált. Isten terve engedelmes gyermekeire áldást, megváltást, szabadulást jelent.
Akik ettek a bárányból, meggyógyultak, megerősödtek, és életvidámak voltak. Dávid így énekelt:

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsoltárok 103:2,

Ezért gyógyulunk az Úrvacsora alatt. Istennek igéje teljesen összefüggő, mindenre kiterjedő.
Vannak benne párhuzamok érteni kell a sorok között az összefüggést, amit a Szent Szellem segítségével értünk meg.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 27. csütörtök,

A betegség alkalmatlan arra, hogy Istent dicsőítse, ugyan úgy ahogy a bűn.
Sajnos nem tanítanak Krisztus testéről annyit mint a véréről.
Miért van mégis annyi beteg testvér Krisztus testében. Mert megfelelőképpen kellene értékelnünk Krisztus testét.
Nézzünk meg két dolgot: Izrael fiai 3 millióan voltak akik Egyiptomból kiindulva meneteltek 40 évig ,mégsem volt köztük beteg senki. Az új szövetségben élő Korintusiak pedig csak néhány ezren voltak és Jézus vére pecsételte őket meg, mégis sok beteg ember volt közöttük.
Az Izraelitáknak meg kellett ölniük egy bárányt, vérét az ajtó félfára kenniük és a bárányt pedig meg kellett enniük. A bárány egy jelkép is volt, hogy egyesülniük kellett a báránnyal. Vagyis az újszövetségben amikor az Úr vacsorát vesszük akkor esszük az Úr testét, és egyesülünk vele.
Az igazságot hit által ragadjuk meg és így részesülünk a megígért áldásokból is.
az Izraeliták megették a bárány testét és másnap elindultak, és a betegségek eltűntek róluk.
Egészségessé váltak.
Isten kijelentette: "Én vagyok a te gyógyítód". 2 Mózes 15:26,

Nem engedte a betegséget még a közelükbe se amíg engedelmeskedtek. Később még volt egy ígéret: "napjaid számát betöltöm".

A vér felkenése a bűntől való szabadulást jelentette.
A bárány evése pedig a gyógyulás jelképe.
A bűn és a betegség a sátán gonosz ikrei, küldetésük tönkre tenni isten népét, pusztítani.
az üdvösség és a felgyógyulás ,Isten kegyelmi iker áldásai.

 


Április 26. Szerda,

Isten minden időben megtalálta a kulcs embereket céljai eléréséhez. Mi akik most élünk, csak most tudjuk erőnket Jézus segítségével kamatoztatni az ellenség kiűzésére, az emberek életéből. Most van a mi időnk, a megfelelő!
Jézus ereje bennünk van, kezdjük el használni. A jó Atyánk velünk van, ugyan úgy ahogy Mózessel is és sok hit testvérünkkel is volt.

És íme veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.
Máté 28:20,

Ha az Úr velünk, senki sem lehet ellenünk! Isten engedelmes embereket hívott el, hogy szolgáljanak neki. Isten szelleme tesz minket használhatóvá, jó edénnyé téve minket az ő tervéhez, de ahhoz engedelmesnek kell lennünk. A makacsság, az okoskodás, a konokság, az önfejűség nem fér bele.

Ilyen volt: Mózes, Józsué, Dávid, Eszter, Ruth, Keresztelő János, Mária, Jézus Anyja,
Az újszövetségben, Isten kenete tesz minket alkalmassá ahhoz, hogy szolgálatunkat Isten szerint végezzük. Isten most is egyszerű embereket használ, olyanokat mint mi vagyunk.
Adjuk magunkat oda, hogy keze formáljon minket, mint egy jó és bölcs fazekas.

 


Április 25. Kedd,

Isten és Jézus beszéde igaz, amit mondottak és nekünk kijelentettek abban hinnünk kell és megcselekednünk.
Isten megteszi, amiről megmondta, hogy megteszi, mi pedig meg tudjuk tenni, amiről Isten azt mondta, hogy meg tudjuk tenni!

Pál ezt mondta: Mindent meg tudok tenni, Krisztus által, aki meg erősít.

Többek vagyunk ő általa, aki szeretett minket.
Akik hisznek Isten beszédében, azok győztesek.
Miért? Mert az van meg írva, hogy Isten mindig velünk lesz a világ végezetéig. Nem hagy cserben. A Bibliai hősök élete erről szól!
Mózes, Dávid, Illés, Péter, Pál, ugyanabból az anyagból volt mint mi, egyszerű emberek, akiknek voltak hibái, bűnei, rossz döntései.
Odaszánt életet éltek, hittek, és ezek alapján cselekedtek. Isten velük volt és mindig a legjobb megoldást adta nekik.

...Amiképpen Mózessel vele voltam teveled is veled leszek: el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd.......
Józsué 1:5,6,

Mondhatnánk, hogy igen igen, ezt Józsuénak mondta az Úr, de ha tovább olvassuk megértjük, hogy minden gyermekének szól, csak tartsuk be a parancsolatait.
Jó dolgunk lesz ha se jobbra, se balra nem hajolunk el Isten parancsaitól. Éjjel nappal erről kell gondolkodnunk.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Április 24. Hétfő,

Ha pedig gyermekek, örökösök is: Istennek, Krisztusnak pedig örököstársai, de csak akkor, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk meg.
Róma 8:17,

Ugyanannak a hatalomnak vagyunk az örököstársai, amely Jézusnak is rendelkezésére állt. Jézuson keresztül nyertük el ezt a privilégiumot. Ezt hit által tehetjük magunkévá. Többet kellene azzal foglalkoznunk, hogy mindent meg kell tennünk még a lehetetlennek tűnő dolgokat is. Azt, hogy kudarcra vannak ítélve soha nem szabad hangoztatni. A remény soha ne vesszen el se a szívünkből, sem a szánkból.

Emlékezzünk Péterre, hogy a lehetetlent véghez vitte az Úrral. A vizen járt, erre kell mindig fókuszálnunk nem arra, hogy elsüllyedt. Biztatni kéne az olyan embereket akik lelkesek és hitük erős, mert ezek viszik végbe azokat a dolgokat ami előre viszi a világot.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Április 23. Vasárnap,

Jézus neve tekintéllyel bír!
Annak okáért Isten is felmagasztalta őt , és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való: hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké (angyaloké) földieké (embereké) és föld alatt levőké ( démonoké).
Filippi 2:9-10,

Ha ez ki van jelentve, akkor az úgy is van. Jézus nevére a démonoknak menekülniük kell.

Micsoda hatalommal rendelkezünk, amikor ezt elhisszük, és ezzel a tekintéllyel parancsolunk és lépünk fel! Krisztus követei vagyunk, a követek soha nem kételkednek abban, hogy az általuk képviselt ország alátámasztja szavaikat. Ha pedig Krisztus nevében lépünk fel, az atya ugyan úgy fog bánni velünk mint Jézussal.
A jó Atyánk gyermekei vagyunk, örökbe fogadott minket, örökös társai vagyunk Jézusnak.

Forrás: T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Április 22. Szombat,

Mi hívők, fiak vagyunk, Isten gyermekei!
Segítségünkre van az Úr, nem is akárhogyan.

Minthogy valóban fiak vagytok, elküldötte Isten az ő Fiának Lelkét a mi szívünkbe: aki ezt kiálltja: Abba! Atyám!
Galata 4:6-7,

Az Ő Szelleme, vezérel minket, tanácsol, tanít, és véd ha kell.
Ez egy kiváltság de egyben egy szerep is. Isten várja, hogy cselekedjünk.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
2 Korinthus 5:17-18,

T.L. Osborn - A betegek meggyógyulnak, 

 


Április 21. Péntek,  A hívő hatalma.


1. Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. 2. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak.
Lukács 9:1-2,

A kimondott szó élő és ható, ha Jézus mondja. A kimondott szónak ereje van, mindig történik általa valami. Kérdés; hiszünk-e benne vagy csak elolvassuk amit ír a Biblia és azt gondoljuk, hát igen ez akkor volt, de hát már ez nincs úgy.
Micsoda kihívás ez, hogy úgy fogadjuk Urunk szavát, hogy ezt bizony a Megváltónk beszéde.
Mi is mondjuk ezt amikor imádkozunk valakiért - "Amim van azt adom neked" Jézus kijelentéseit, Jézus nevében kelj fel és járj!
Jézus nevében megdorgálom a betegség szellemét és légy egészséges!

Egy a lényeg, győzzük meg magunkat és kedves testvéreinket arról, hogy az az állítás, hogy amit Isten mond az igaz, és ha Ő azt mondja, hogy meg tudjuk tenni, akkor higgyük el és cselekedjünk.
Ha cselekszünk Isten ereje fog segíteni ebben, legyőzi a gyengeségeinket ahogy megvalljuk az igét. Ne az érzéseinkre hallgassunk.
Istent fogjuk dicsőíteni minden hittből fakadó csoda által.

Forrás T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak c. könyv alapján 

 


Április 20. Csütörtök,

Isten a betegségben szenvedőket, úgy tekinti, mintha fogságban volnának. Az ördög fogságában, megkötözve.
Jézus szabadulást hirdetett a foglyoknak.

"Hát nem kellett-e ezt az asszony, akit a Sátán megkötözött, feloldozni a kötelékeiből?"

Az Atya, aki szeret minket nem helyez ránk kötelékeket.
Jézus úgy jött el, mint az Út, az igazság és az élet.
A legfontosabb amit mondott- Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.

Akkor pedig van szabadság minden kötelék alól.
Az Újszövetség szolgálatának és áldásainak eredményei nem mások mint a: felszabadultság, szabadság, szabadon bocsátás, széttört igák leoldozott terhek, megszabadult foglyok, gyógyult emberek.

"Ha tehát a fiú megszabadít titeket, tényleg szabadok lesztek. János 8:36

Megismeritek az igazságot , és az igazság megszabadít titeket."  János 8:32, 

 

Forrás T.L. Osborn A Betegek Meggyógyulnak,  

 


Április 19. Szerda,

A Sátán munkája az, hogy lopjon öljön és pusztítson!
Jézus viszont azért jött, hogy bövölködő életet éljünk, és lerontsa a gonosz munkáit.
Sőt nekünk is hatalmat adott, hogy a Sátán felett tekintélyt gyakoroljunk az Ő nevében.
A Sátán emiatt nagyon dühös és mindent megtesz, hogy fitogtassa hatalmát, bosszantsa Isten gyermekeit. Irigységből szembe száll velünk. De a fegyverzet által, amit az Úr adott nekünk ellen tudunk állni. Mielőtt felment Atyjához, felruházott minket jogokkal, hogy az ő nevét használva, győzelmesen jöjjünk ki minden küzdelemből.
Nem szabad félnünk, hanem Isten erejében bízva erősnek és bátornak kell lennünk, mert Jézus velünk van.

Látjátok, hatalmat adtam nektek,hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok,és az ellenség minden erején: és semmi sem árthat nektek.
Lukács 10: 19,


Milyen csodálatos ige! Erőt, bátorságot, biztonságot adó.

Forrás T.L. Osborn  - A betegek meggyógyulnak.

 


Április 18. Kedd,

Isten mindent megadott igéjén keresztül, hogy Őt magát megismerjük és, hogy megismerjük ellenségünket is, a Sátánt. Minden taktikájával, csalafintaságával együtt.


"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." Efezus 6:12

Minden ami rossz, gonosz, tökéletlen, megfélemlít, rossz indulatú, megkötöz, a Sátántól van.
Minden jó, és minden tökéletes, ajándék, odafentről az Atyától származik. Isten mindennel megajádékozott minket, ami az életre való.

"Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.
Lukács 9:56,

Be kell építenünk az életünkbe és elfogadnunk az értelmünkkel ezeket az igazságokat, hogy hasznára legyünk embertársainknak. 

 


Április 17. Hétfő,

Hogy lehet, hogy ma is a keresztények problémákkal küszködnek, betegek és nem gyógyulnak meg. Az igaz, hogy Sátán le van győzve Krisztus által, de a démoni seregek továbbra is ellenzik szabadságunkat és bosszantja őket szabadságunk.

Nincs joguk bántani a keresztényeket, de tudják, hogy a hívők ezrei ezt nem tudják.
Éppen ezért kötelességünk, hogy hirdessük Isten igéjét és az abban rejlő erőt, hogy szabadságunk teljes legyen. Lássák az emberek, hogy bízni istenben egyet ér azzal, hogy bővölködő életet éljünk.

Forrás T.L. Osborn A Betegek Meggyógyulnak.

 


Április 16. Vasárnap,

Sokan azt mondják, megverte az Isten!

Ha a betegség Istentől volna, érdekes eszmefuttatást adhatnánk.
- akkor az orvosok lázadnának Isten ellen,
- a kórházak a lázadás tanyái volnának.
- minden ápoló és tudós, orvos gyalázná Isten akaratát.

Minthogy a betegség a Sátántól van, mind az orvosok, a tudósok, az ápolók, a gyógyszerek, a kórházak Isten által áldottak. A betegség enyhítésének és gyógyításának minden formáját Isten rendelte el. Jézus idejében is voltak orvosok, Lukács is az volt. Nem emlékszem, hogy Jézus megdorgálta volna őt.
Akik azt hiszik és hirdetik, hogy a betegség Istentől van, soha nem szabadna orvoshoz menniük.

Azt kell hinnünk és meg vallanunk, hogy Isten gyermekeinek nem kellene betegnek lenni. Mert Jézus győzött a golgotán, és győzelmével adott nekünk hatalmat, hogy ellene menjünk minden olyan szellemnek és démonnak akik a sátánt szolgálják. Nem szabad elfogadnunk semmiféle fájdalmat és nehézséget, meg betegséget, amit a sátán akar ránk rakni. Mi megváltottak vagyunk, Isten szentjei, szeretett gyermekek. Akikért az Úr vállalta a sok megpróbáltatást. Elhordozott mindent értünk a keresztfán. A kapukat ami által jön az átok be kell csukni, tiszta élettel és imádságokkal, az Úrral való szoros kapcsolattal..

Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott, mikor így szólt: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta betegségeinket.
Máté 8:17,

Forrás :T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 15. Szombat,

És íme, volt ott egy asszony, akiben tizennyolc év óta betegség lelke (szelleme) lakott, és úgy meggörnyed, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni.
És mikor látta őt Jézus, odahívta magához, és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedtől, és rátette a kezét. Az nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Lukács 13:11-13,

Mit mondott Jézus? Hogy a betegséget egy szellem okozta!

Hát ezt, az Ábrahám leányát, akit már tizennyolc esztendeje megkötözve tart a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?
Lukács 13:16,

Kitől van a betegség? A sátántól!

A Sátán nagyon agyafúrt, mindenféle betegséget tud produkálni. De Jézus nevében ellene tudunk menni. A jó Atyánknak a terve tökéletes volt, de egyben borzalmas is. Nekünk öröm, kegyelem, Jézusnak pedig szenvedés és gyalázat. Az emberiség egy kegyelmi élettel lett megajándékozva. Annak a sok szenvedésnek a gyümölcse a gyógyulás Jézus sebeiben. Ez az evilági öröm. De még meg vagyunk ajándékozva egy örök élettel, amit a mi megmentőnkkel élhetünk. Gyakoroljuk és dorgáljuk meg a gonosz szellemeket,hirdetve Jézus győzelmét!

Forrás:
T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 14. péntek,

A betegség forrása.

Mi emberek mindnyájan egy csirából fejlődünk ki. Ebbe a csirába Isten ad életet. A testet ez a csira, vagyis az élet szelleme tartja életben, amely Istentől származik. Amíg ez az élet vagy szellem benne marad a testben, a test él. Ahogy azonban a szellem elhagyja a testet, a test elhal, felbomlik és ismét porrá lesz.
A betegségek is csirából fejlődnek ki, de ezek a sátántól származnak. A betegség szelleme ad nekik életet. Amíg a betegség szelleme ott van, addig az mindig fejlődik egészen addig míg a testet meg nem öli. Ha kiűzzük a betegség szellemét a betegség el hal. Ez a gyógyulás folyamata.
Amikor imádkozunk valakiért van, hogy lassú folyamat alatt gyógyulnak meg, de van olyan is, hogy rögtön eltávozik a betegség szelleme, ezt nevezzük csodának. A kitartó ima hatására előbb vagy utóbb el tűnnek a szellemek, mert gyengülnek minden ima után.

Jézus azt mondta," az én nevemben démonokat űznek ki."

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak  

 


Április 13. Csütörtök,

A démonok csak tekintéllyel bíró embernek engedelmeskednek! Most sincs másképpen. Kik azok az emberek? Akik fel vannak kenve Szent Szellemmel. A démonok jól ismerik őket.

Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket Jézusra, akit Pál prédikál.
Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz szellem, mondta: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok? És rájuk ugorva az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzve őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy meztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból.
ApCsel 19:13-16,

Forrás T.L.Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 12. Szerda,

Jézus szavain el kell gondolkodnunk.

"Többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod" János 5:14,

Ezzel elmondta, hogy a vétkeknek vannak büntetései, vagyis ajtót nyitunk a sötétség szellemeinek. Joguk van ugyanis azokhoz akik bűnben élnek.
De az igékből azt is tudhatjuk, hogy egy hívő esetében kudarcra vannak ítélve, mert az ellenségnek nincs hatalma a hívőn.
Csak Isten az, aki enged olykor olykor nekik, hogy minket próbára tegyen, a helyes úton tartás miatt, azért, hogy figyelmeztessen: Vigyázz mert elfelejtettél!
Amikor az ellenség támad Isten ott van és segít az ő híveinek.

És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, a melyet az Úr szele hajt.
Ézsaiás 59:19,

Forrás:
T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,


Április 11. Kedd,

Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. akkor ezt mondja : Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kiseperve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé másik hét szellemet, gonoszabbakat magánál, és bemenvén, ott lakoznak: és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzedékkel is.
Máté 12:43-45,

Jézus inti a megtért embereket, hogy vigyázzanak. Szívből legyen a megtérés, és fokozatos tanulással haladjon a hívő Jézus útján. Legyenek mellette olyan társak akik védelme érdekében imádkoznak érte, mert a gonosz démonok nagyon nehezen engedik el a prédájukat.
Vissza vissza térnek megnézni, hogy a kisöpört ház mivel van tele. Jézussal? Akkor elfutnak, vagy a világ dolgaival, akkor jaj annak az embernek.

forrás :T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,  


Április 10.Hétfő,

A naplementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik voltak, őhozzá vitték azokat: ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyította őket. Sokakból pedig démonok is mentek ki, kiáltozván,és mondván: Te vagy ama Krisztus az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedte őket szólni, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus.

Lukács 4:40-41,

A mi életünkbe is megtapasztalhatjuk, amikor megtérünk és a meg nem tért család tagokat, hogyan próbálja ellenünk uszítani a bennük meglapuló démon. Sokfélét tudnánk mesélni erről.

Direktbe vitáznak velünk, tiszteletlenek, hogy kihozzanak a sodrunkból, amikor jó volna, hogy hallják az igazságot, kimennek a szobából, stb.

Isten igéjét az imádkozást nem bírják hallani, úgyhogy meg van ellenük a fegyver. Mi is mindennap felvehetjük Isten fegyverzetét, hogy védelem alatt lehessünk.

14. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15. felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. 16. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.   Efezus 6:14-17, 

Forrás : T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Április 9.  Vasárnap,

A démonok beszélnek!

Akit bitorolnak, azoknak szájukon keresztül beszélnek, gondolataikat is bitorolják.

"Mert sokakat meggyógyított,úgyhogy akiknek valami bajuk volt, reá rohantak, hogy illessék őt.(hozzá siettek és megérintették őt)
A tisztátalan szellemek is ,mikor meglátták őt, leborultak előtte,és kiáltottak,mondván:
Te vagy az Isten fia."
Márk 3:10,

Sokunknak volt démonokkal dolga! Isten megengedi, hogy hitünket erősítve átéljük azt, hogy igenis vannak démonok akiktől nem kell félnünk, de nem szabad lebecsülnünk az erejüket.
Nincs hatalmuk felettünk, de csak azok harcoljanak ellenük akiket Isten szelleme vezet és erősnek érzik magukat a hitükben, nem inognak meg és ha tudják kezelni a feszültségekkel járó indulataikat. Bölcsek, ismerik az igét, mert csak azzal tudnak ellene menni. "Távozz tőlem sátán" "Meg van írva"....

Forrás T.L. Osborn, A betegek meggyógyulnak,

 


Április 8. Szombat,

 
Jézus gyógyító munkáját szóval kimondva tette meg, ugyan úgy ahogy az Atya is a szavának hatalmával teremtett.
 
Akarom. Tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla.
Mt, 8:3,
 
Menj el és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Mt 8:13,
 
Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás  próféta által mondottak:"Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8:16,-17,
 
A szónak nagy ereje van, akár pozítiv akár negatív. Istennek szava hatalommal bíró és teremtő. Az embernek szava pedig vagy buzdító, dicsérő, építő, vagy romboló.
 
Életeket ment meg az igaz tanú,de aki hazugságot beszél, az csaló.
Példabeszéd 14:25,
 
Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.
Jakab 1:19,-20,

 

 


Április 7. péntek

Egy szigeten befogadta Pálékat, egy Publiusz nevű elöljáró.

Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is
odament hozzá, és ő meggyógyította őket.  Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.
ApCsel 28:8-10,

A vérhas gyógyulása abban az időben csodának számított. Az emberek figyelmét felkelteni nem volt egyszerű, ma sem az. Kell a csoda, de vajon miért nem adatik meg mindenkinek, minden közösségnek? A tanítványok azt az erőt megkapták. De a mai időben is vannak testvéreink akik birtokolják Isten erejét, ajándékként.
A válasz egyszerű! Isten a szíveket nézi, az egységet, az alázatot, a kitartást, a szolgálatban való hűséges kitartást.
Pálban és a tanítványokban ezek az értékek meg voltak. A mai gyülekezetekben, sajnos ezekből az ajándékokból vannak hiányosságok.
Akinek nem inge ne vegye magára, de az igazságot ki kellene mondani. Változnunk kell, akarnunk kell olyanná válni amilyenné az Atya lát minket. Adni magunkat , hogy olyanok legyünk mint az agyag, hogy Istenünk tudjon formálni minket.

 


Április 6. csütörtök,

Ezékiás hála éneke.

Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
Mert nem a sír dicsőít Téged és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged mint ma én! Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Az Úr szabadított meg engemet: azért énekeljük énekeimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!
Ézsaiás 38:16-20, Károli,

A mi Istenünk, mindenre oda figyel amit teszünk. Szólunk, imádkozunk, mérgelődünk, teszünk veszünk, ő lát mindent. Ha kiáltunk hozzá mert bajban vagyunk, máris cselekszik bár nem mindig érezzük csak később. Ha bűneink nehezednek életünkre azt is érzékeli ha betegséggel küzdünk, arra is reagál, mert féltőn szerető Isten a mi Urunk.

Mert szemmel tartom minden útjokat: nem rejtőzhettek el orczám elől, és nincsen elfedve az ő bűnök szemeim elől.
Jeremiás 16:17,


Április 5. Szerda,
 
Imádság-kegyelem.
 
Ezékiás király megbetegedett, és a próféta elmondta Isten üzenetét:
 
"...Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! 2. És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, 3. És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen."
Ézsaiás 38:1-3,
 
Isten meghallotta keserves és alázatos kérését a királynak.
 
Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.
Ézsaiás 38:5,
 
Soha ne csüggedjünk, imáinkat hallja a Magasságos Isten. Kegyelmétől függ, hogyan rendelkezik felettünk. Jusson eszünkbe ez a történet amikor imádkozunk egymásért, Istenünk irgalma szeretete, határtalan.
 

 


Április 4. Kedd,

Sátán neve is meghatározza kilétét.

A Biblia kifejezi sok módon a sátán nevét.

Vádló:(rossz hírbe hozó, illetve rágalmazó) Jelenések 12:10,
Ellenség: 1 Péter 5:8,
Sárkány, régi kígyó aki az ördög és a sátán. Jelenések 20:2,
Emberölő, hazug és a hazugság atyja. Ezt nem is akárki állítja róla, maga Jézus. János 8:44,
Kísértő: Máté 4:3,
Démonok fejedelme: Máté 12:4,
Levegőbeli hatalmasság fejedelme. Efezus 2:2,
Ő az evilági fejedelem. János 14:30,
Az elme megrontója. 2 Korintus 11:3,

Többször is említi a fejedelem szót, a wikipédia szerint:a szó jelentése: Uralkodó, aki uralma alatt álló országokban ténylegesen gyakorolja királyi külsőségek, jogok nélkül a hatalmát.

A szolgái a démonok, mindenképpen emberi testbe szeretnének tovább élni, ha ez nem lehetséges be érik állati testtel is. (a gadarai légió esete)
A démonok és az angyalok is szellem lények, és ma is valóságosak. A démonok beszédét lehet hallani azon az emberen keresztül akiben benne vannak.

Olyan sokat gyógyított meg, hogy ha valakinek valami nyavalyája volt, hozzá sietett és megérintette őt.
És amikor a tisztátalan lelkek meglátták, leborultak előtte és azt kiáltották: Te vagy az Isten Fia !
Márk 3: 10-11,


Forrás T.L. Osborn A Betegek meggyógyulnak,

 


Április 3. Hétfő,

Most már tudjuk, hogy létezik egy szellem világ, jó és gonosz. Isten, és Jézus is az embereket használja, hogy megmentsen más  embereket, felkeni az övéit Szent Szellemmel és vezeti őket.  
Mi vagyunk a szája a lába, evangelizálunk, betegekért imádkozunk és szolgáljuk az Urat.
A Sátán szintén embereket használ fel, hogy más embereket meg rontson.

A Sátán mindent leutánoz amit az Úr tesz.
A Sátán a Biblia szerint a világ Ura, a gonosz angyalok fejedelme. A betegségek és a halál szerzője. Minden rossznak az okozója. A legfőbb vágya és terve az, hogy elpusztítsa az emberi életet, és ily módon megszomorítsa Isten szívét. A Biblia nevén nevezi az ellenséget.

Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett.
Máté 13:19,

Az ellenség aki a konkolyt veti, az ördög: az aratás a világ vége: az aratók pedig angyalok.
Máté 13:39,


A neve: Gonosz,ördög, Luifer, Belzebub, Diabolosz, de sok néven ismert még.

 


Április 2. Vasárnap,

Kik valójában az ellenségeink?

A démonok, az Ördög cselédei, akiknek az a dolguk, hogy a földön össze-visszaságot tegyenek, hogy az emberek életét megkeserítsék, lopjanak és öljenek a gazdájuk kénye kedve szerint.
Gonosz és gyűlölködő, test nélküli lények. Van személyiségük, akaratuk, de testben élnek, mások testében. Amikor meghal egy ember a benne lévő démon keres egy másik testet. Ezért mondjuk, hogy örökölt betegségek, szokások. Valójában az átkot örököljük. De van megoldás, JÉZUS!
Mi emberek szellem lények vagyunk testbe zárva. Nem akárkitől származunk, Istentől. a démonok viszont a sátántól származnak.
Szellemünk a testünkben lakik, és tagjaink segítségével tudja magát kifejezni. Testünk mindenki számára látható, de a szellemünk nem. Az igazi énünk a testünkben lakik, és úgy ismerhető meg ha valakivel együtt lakunk, élünk. A testem csupán egy ház, amelyben a szellemem lakik, egyszer elhasználódik és meghal, szellemünk tovább lép egy másik dimenzióban, egy további éltben. Hívők visszatérnek oda ahonnan származnak, Istenhez. Ha a lábainkat kezeinket elvesztenénk, nem hallanánk és nem látnánk, akkor nem tudnánk kifejezni magunkat, de a szellemünk élne tovább, bár értelmetlenül.
A démonok ha nem tudják rajtunk keresztül kifejezni magukat, akkor kínoznak minket különböző módon. De ismerjük jól milyen emberek azok akiket tudnak irányítani!
A démonok tehát személyiségek, akik próbálják az embereket uralni.

Forrás T.L. Osborn A Betegek Meggyógyulnak.

 


Április 1 Szombat,

 

Mit mond Jézus: A tolvaj (Sátán) nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen,és bővölködjenek. János 10:10,

Péter ezt mondja: A ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el. 1 Péter 5:8,
János viszont ezt mondta: Az Isten Fia azért jött, hogy az ördög műveit lerombolhassa.
1 János 3:8,

Ezeknek az igéknek a birtokában kijelenthetjük, hogy ellenségünket és szolgáit Jézus legyőzte, a vérével, életét adva váltságul értünk.
Ha elfogadjuk, élhetünk általa és bővölködhetünk.

 

Forrás T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 M Á R C I U S 

március

 

 

Március 31. Péntek,

Az Ószövetséget olvasva Isten az embereket sújtotta betegségekkel; a Fáraó népét, Mirjánt, vagy aki szombaton szedegette a rőzsét halállal sújtotta és sorolhatnám még, mikor mit tett az Úr, hogy megtorolja az engedetlenséget. A tanítások ebből indultak ki sok gyülekezetben.
De mi a kegyelem trónjánál vagyunk, Jézus megváltott minket az átkoktól.
Amióta ezt tudjuk, kötelességünk, hogy álljunk ellen a betegségeknek, a fájdalmaknak, és minden nyomorúságnak!
Gyűlöljük a betegséget és minden fizikai problémát, a sátánnal együtt.
Bízzunk Isten gondviselésében és hirdessük minden jó téteményét.

Jézus Krisztus nevében hatalmunk van minden nyomorúság , elvetettség és betegség fölött.

A démonok a golgotán teljes vereséget szereztek. Jézus elküldte a hetvenet maga előtt, hogy készítsék fel az embereket arra, amit ő fog tenni.

"...Láttam a Sátánt mint villámlást lehullani az égből . Íme,adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok és az ellenségnek minden erején..."  Lukács 10:18-19

Forrás T.L. Osborn, A Betegek Meggyógyulnak  

 


Március 30. Csütörtök,

A három tamúbizonyság.

1. Isten igéje: Egy kijelentés-"Az ő sebeiben meggyógyultunk!"
2. A fájdalom: hirdeti, hogy a betegség nem történt meg, mert fáj. A tünetek jelen vannak, tehát Isten igéje nem igaz.
3. a beteg személy: azt mondja, de én az ő sebeiben meggyógyultam! A saját bizonyságtételét Isten igéje mellé helyezi és nem hajlandó vissza vonni.
Isten mindig azok mellé áll, akik az ő igéje mellé állnak.

" Az én beszédem soha nem tér vissza hozzám üresen."

Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mitől félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg hozzád.
Ézsaiás 54:14,

Mi az igazság? 

Hát Isten beszéde, mert az ad bölcsességet, tanít, igazgat, bátorít és meg erősít.

Forrás : T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Március 29. Szerda,

A betegség az ördögtől van!
A gyengeség a fizikai gyötrelmek a gondok szintén!
Tehát nem magasztaljuk panaszkodásunkkal az ördögöt.
Szánk teljen meg a szavaival!

"Közel van hozzád az Ige, ott van a szádban és a szívedben: azaz a hit beszéde, amelyet mi prédikálunk." Róma 10:8,

Akinek van hite, az nem zúgolódik, nem panaszkodik, hanem dicséri az Urat és örvendezik.

A hit pozitívan beszél és magabiztosan imádkozik.


Március 28. Kedd,
 
"El ne felejtkezzél semmi jótéteményéről :aki megbocsájtja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet."
 
A kulcsszó a minden! Vajon miért szeretünk panaszkodni, ez is benne van génjeinkben? Mert változást nem hoz, inkább felszólítjuk a betegséget, hogy elvegye jogainkat ahhoz, hogy egészségesek legyünk.
Olyan nem létezik, hogy valaki a bajairól beszél és közben meggyógyul. De az igen, létezik, hogy arról beszél ami le van írva a Bibliában. Bízok a mennyei Atya ígéreteiben és meggyógyulok Jézus sebeiben.
Természetesen jól esik elmondani ha fájdalmaink vannak, de annak panaszoljuk el aki segít rajtunk.
 
Minden gondotokat őreá vessétek,mert neki gondja van rátok!
1 Péter 5:7,
 
Tárjuk gondjainkat a jó Atyánk elé, és Jézusnak mondjuk el ha fáj valami, mert csak ők azok akik tudnak segíteni.

Március 26-27, Vasárnap, Hétfő,

Az Atya figyel mindenkit, főleg azokat akik hisznek igéjében. Soha nem téveszti szem elől az ilyen embert, mert azokat tudja használni!
Mindig választ ad kérdéseikre, pont azért, hogy hitük még jobba növekedjen.
Alig várja hogy végre el kezdjünk hinni!
A hit azután menet közben az életünk részévé válik, és olyan természetes lesz, mint a látás a hallás, a testünk részére.
Mi már a kegyelem idejében vagyunk, persze minket is kikérhet a Sátán. Olykor Isten próbára tesz, és megpróbáltatásokat enged meg. De mindig van célja vele. sokszor egy másik ember életében. De ha türelmetlenek vagyunk és hitünket elveszítve nem vagyunk engedelmesek, Isten terve meghiúsul, illetve újra kell terveznie ami idő.
Nem gondoljuk át, hogy a mi megpróbáltatásunk által valaki másnak a hite nő. Mert a kitartásunk eredménye az áldás és ezt látva sok embernek tudunk bizonyságot tenni.

Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed,amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód.
2 Mózes 15:26,

Isten felkente a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki szerte járt és jót cselekedett meggyógyítva mindenkit, aki az ördög hatalmába esett, mert az Isten volt vele.
Apostolok Cselekedetei 10:38,

Mit mond az ige: az ördög hatalma amit az emberekre rá nehezít a betegség!
De Jézus jót cselekedett mindenütt és gyógyított, szabadított, Mert Isten volt vele. Az Atya akaratát tette.
Nekünk is ezt kell hirdetni és tenni, mert tanítványok vagyunk! Mindent hitből cselekedjünk.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 25. Szombat,

A betegség és a fájdalom nem Isten akarata. Ha az lenne akkor a mennyország tele lenne betegséggel.

Jézus mondta az ördögről:

"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: 

és magáról

én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."János 10:10,

Gondoljunk csak bele, minden betegség sok pénzt igényel. Kiesünk a munkából, esetleg család tagjaink is. A gyógyszerek, orvosok, a műtétek mind pénzbe kerülnek. Ez bizony lopás.
Sajnos van akin nem segít a pénz és a gondos ápolás se, meghal. Ez ölés.
A pusztítás szó még kegyetlenebb. Háborúk ,természeti katasztrófák és járványok.
Ez nem Isten akarata. Persze mondhatjuk, hogy a bűn miatt van.

De mi az újszövetség kegyelmi időszakában élünk.
Amikor Isten azt mondta-"Én vagyok az Úr a te gyógyítód" és hárommillió ember hitt ebben, akkor olyan erő szabadult fel, hogy a betegség szellemének esélye sem volt semmiféle támadásra.
Mi Krisztus egészséges teste vagyunk ,úgy is kell gondolkodnunk.

Forrás:  T.L. Osborn - A betegek meggyógyulnak..


Március 24. Péntek,

A Zsoltárok könyvében, minden ígéret egy határozott ámen.

"Megbocsátja minden....,
Meggyógyítja minden...., Tudjuk, hogy folytatódik!
Bátran mondhatjuk:

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk akinek sebeivel gyógyultatok meg." 1Péter 2:24,

Amikor rájövünk ezekre az igazságokra, a betegségeink elkezdenek felszívódni. Óriási szabadságot tapasztalunk meg a testünkben, és a szellemünkben egyaránt.
Többé nem soroljuk magunkat együvé Jóbbal.

Ne magyarázzuk bele, hogy hát imádkoztam valakiért és támadás ért. Ez nem igaz!
A kegyelem korszakában élünk, szabadok vagyunk a törvény átkától!
Nekünk nem kell szenvednünk, Jézus már szenvedett értünk.

T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 23. Csütörtök,

Az író elmesél egy történetet:

Megkérték, hogy imádkozzon valakiért. Az ima után nem tapasztalt azonnali változást, ekkor kérték, hogy mondja ki "Jézus sebeiben meggyógyultam, és dicsérje az Urat." Ő nem volt hajlandó, mert szerinte ez képmutatás és ő nem hajlandó erre.

Isten igéjét mondogatni, megvallani nem képmutatás.
Nem azt kérte tőle,hogy állítsa nem beteg, hanem azt, hogy Isten igéjét vallja meg.
Akik így állnak Isten ígéreteihez, olyanok mint Tamás.

"Ha nem látom a kezein a szegek helyét....semmiképpen el nem hiszem....

"Mert a kegyelem tart meg hit által és ez nem ti magatoktól van, Isten ajándéka ez:"
Efezus 2:8,

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 22. Szerda,

Megvallásunkban ezeket kell kihirdetnünk a szellemvilágnak:
Jézus az Atya jobbján ül, mert győztes!
Mi az Atya gyermeke vagyunk!
Hirdessük azt a hatalmat amit Krisztustól kaptunk a Sátán fölött!
Valljuk meg, hogy felsőbbrendűek vagyunk a Sátánnál!
Higgyünk abban, hogy a világ ura fölöttünk nem úr!
Sátán ezzel tisztában van, nem mondunk neki újat. Ezek a megvallások Isten igéjében vannak.

És íme é veletek vagyok miden napon, a világ végezetéig.
Máté 28:20,

Jézus szava szent és igaz, minden nap, minden percében velünk van az Úr Jézus.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 21. Kedd,

Miért veszítik el egyesek a gyógyulásukat.

Sokan vannak akik nyomorúságukban hozzánk fordulnak és örülnek ha imádkozunk értük. De sajnos nem érdekli őket Isten igéje, nem olvassák azt, nem vágyódnak Istennel kapcsolatba kerülni. Úgy gondolják neki nincs idejük erre.

Az Atya kegyelemből sokakat meg is gyógyít. Azután kis idő elteltével vissza esnek!
Nem volt hitük Isten igéjében. A nem értve az igét , hitüket abba helyezik aki imádkozik értük.
Fontos, hogyha az imáink által Jézus gyógyítása megtörténik, elmondjuk, ha jelentkezik a fájdalom mit tegyen. Tagadja meg hittel a betegséget és jelentse ki, - Én Jézus sebeiben meggyógyultam. Kérjük őt, hogy olvassa az igét és általa növekedni fog a hite, a gonosz pedig békén hagyja. Ne hagyatkozzon az érzékszerveire, hanem fogadja el az igazságot, amit megtalál isten igéjében.
Mindenkinek vannak harcai, kérdés ki az aki segít ebben. Jézussal sikerülni fog. Pál ezt írta erről a harcról.

Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak a magasságban lakozó szellemei ellen.
Efezus 6:12,

Az ige világosan kifejezi, hogy a negatív szellem világ a mi ellenségünk, akiknek az ura a Sátán.

Forrás T.L. Osborn : A betegek meggyógyulnak


Március 20. Hétfő,

Hitünk mértékét a megvallásunk szabályozza. Amikor Krisztust tiszteljük, és egyetértünk az ő beszédével, ígéreteivel, szívünk vele együtt dobban, akkor megnyitjuk és átadjuk életünket neki.

Azok az emberek akik , negatív módon megvallják a gyengeségeiket és a kudarcaikat a fájdalmaikat, és tüneteiket, és mindig arról beszélnek,hogy mit nem képesek megtenni, előbb utóbb lesüllyednek megvallásuk szintjére.
Az egy szellemi törvényszerűség, amit megvallunk amiről beszélünk az válik valósággá. A világi emberek ezt olyan egyszerűen csinálják. Így beszélnek.
Amit nagyon szeretnél az sikerülni fog, merj álmodni!

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1,

Rengeteg megvallást tehetünk, minden dologra van a bibliában válasz. Ha hittel mondogatjuk , bizonnyal elkerül a veszedelem általa.

 


Március 19. Vasárnap

Élj mindig azzal a tudattal, hogy Isten szeret

„Az Örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el! Sőt, megújul minden reggel! Bizony, nagy a te hűséged, Uram!” (Jeremiás siralmai 3:22-23, EF)

Jeremiás depresszióval küszködött, és le volt törve, mint egy nyakfájós zsiráf. Jeruzsálem ostrom alatt állt, országa pedig fogságban volt. Világa összeomlott, mint egy kártyavár a forgószélben. Istent okolta az érzelmi hullámvölgy miatt. És Istent okolta testi bajai miatt is.

„Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat.” (Jeremiás siralmai 3:4)

Teste fájt. Szíve beteg volt. A hite gyenge… Rádöbbent, milyen gyorsan képes elsüllyedni, így másra emelte a tekintetét.

„De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:

minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!

Az Úr az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.” (Jeremiás siralmai 3:21-24)

„De ha újra meggondolom…”

Az elcsüggedt Jeremiás megváltoztatta a gondolatait, másra terelte a figyelmét. Szemét levette viharos világáról, és Isten csodájára nézett. Gyorsan Isten ígéreteinek kvintettjét idézte. Szinte látom magam előtt, amint az öt ígéretet az ujjaival számolja le.

1. Isten rendíthetetlen szeretete soha nem fogy el.

2. Irgalma soha nem ér véget.

3. Minden reggel megújul.

4. Nagy a Te hűséged.

5. Az Úr az én örökségem.

A vihar nem múlt el, azonban Jeremiás csüggedtsége igen.

Köszönöm, drága Megváltóm, hogy szereteted rendíthetetlen irántam.
Köszönöm, hogy irgalmad minden reggel megújul.
Köszönöm a hűségedet, nem csak irántam, hanem az egész emberiség iránt, a teremtés első napjától kezdve.
Amikor megkísért, hogy depressziós és csüggedt legyek, dönthetek úgy, hogy Rád nézek.
Észben tartom, hogy Te vagy az örökségem.
A Te soha el nem múló szeretetedben reménykedem. Ámen.

„Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved.”(Jeremiás 10:6) „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1 Korinthus 1:9)

„Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen.” (Dániel 6:27)

forrás: Max Lucado--Építő gondolatok

Olvass tovább: http://van-remeny.webnode.hu/products/elj-mindig-azzal-a-tudattal-hogy-isten-szeret/


Március 18. Szombat,

Ha isten igéjét olvassuk, halljuk semmilyen hatalom nem tud ellenünk sikeres lenni. Isten nem ismeri a vereséget, vele győztesek vagyunk.
"Vele semmi sem lehetetlen",

Isten igéje és Jézus neve, egy hatalmas fegyver a kezünkben. Sátánnak semmi esélye ezekkel szemben. Persze tőlünk függ, hogy be engedjük-e az ő szellemeit az életünkbe.

Mik is ezek?

A csüggedés, a félelem, a kételkedés, a hitetlenség szellemei. Akik teljesen megbénítanak minket és ha sikerül nekik lelkünkbe be hatolni, akkor már nagyon nehéz az Úrnak rajtunk segíteni.
De ha megvalljuk azokat az igéket amit az Úr a kezünkbe adott, a gonosz elmenekül mellőlünk.

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Filippi 4:13,

Aki Isten beszédéből táplálkozik az jön ki a szájából is. Az pedig helyre állít minket, győztesen jövünk ki minden bajból, mert Jézus velünk van minden pillanatban.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.


Március 17. Péntek,

Emberi rossz szokás, hogy szeretünk bajainkról beszélni.
Pedig ezzel a Sátánt dicsőítjük, mert elismerjük nagyságát erejét. A panaszokat csak azok osztják meg rendszeresen, akik együttérzést akarnak kicsikarni másoktól.
A szánalom és a sajnálat senkin nem segített.

Nekünk közbenjáróknak és hívőknek az a dolgunk, hogy éljünk azzal a hatalmunkkal, amit Jézustól kaptunk.
Parancsoljunk a fájdalomnak, a betegségeknek, hogy távozzanak Jézus nevében.

"Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr!" - mondta Isten Jozsuénak,
Jézus nekünk ezt üzeni: "Adok nektek hatalmat az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek."

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Március 16, Csütörtök,

Az a helyes hozzáállás minden észlelt probléma felett, hogy megvalljuk: Jézus sebeiben meggyógyultunk!
Ne azt valljuk meg, hogy most beteg vagyok, mert ilyen és ilyen tüneteim vannak. Hanem mondjuk azt -Nem ezekre nézek, hanem, arra ami az ige mond. Fájdalmainkat, bajainkat betegségeinket megvallva olyan mintha alá írnánk egy kikézbesített szelvényt.

A Sátán kezébe kerül az a dokumentum.

Semmit se vegyünk át a gonosztól. Bár mind az öt érzékszervünk érzi, hogy a csomag itt van de ne valljuk meg.

Ne valljuk meg, hogy itt fáj, ott fáj. Mondjuk inkább azt ha nagyon ki kívánkozik. Nem igazán jó amit érzek, de tudom, hogy Jézus sebeiben meg vagyok gyógyulva.

Forrás T. L. OSBORN A Betegek Meggyógyultak,


 

  Március 15. Szerda, 

A hit nyelve.

Salamon tanácsa: "Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát." Példabeszédek 13:3,

Jakab azt mondja: "Fékezhetetlen gonosz". Jakab 3:8,

"Legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra". Jakab 1:19

Mit is mond az ige? Szívünkkel hiszünk és szánkkal vallunk. Amit kimondunk az, az amit a szívünkben hiszünk. Amikor Isten gyógyít, utána nem mondhatjuk azt, ugye továbbra is imádkozol értem?
Ne mondjunk ki negatív dolgokat, csak Igével bátorítsuk egymást és a lelkünket is.

"Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket". Zsolt. 34:8, 

"Íme én veletek vagyok a világ végezetéig".  Máté 28:20,

"Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled". Zsidó 13:5, 

Ezek építő beszédek a hit beszédei, amitől a Sátán menekül.


Forrás: T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,

 


Március 14. Kedd,
 
Az író azt írja, hogy a hit Isten igéjéből származik, ami igaz. 
 
"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által."
Róma 10:17,
 
Akik kételkednek, azok azért imádkoznak ami már megvan nekik.
 
Péter ezt írja: Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való.
 
Istennek minden ígérete Krisztusban lett igen, és őbenne lett ámen az Isten dicsőségére, miáltalunk.
Vegyük el és valljuk meg, hogy Sátán hallja. nagyon nem szereti ezeket hallani, nem támadja azokat akiknek van hitük.

 


Március 13. Hétfő,

A megvallás az amit szívünkben hiszünk, azt mondjuk ki.
Istent nem lehet becsapni, amit hallunk és be tanuljuk, ha azt mondjuk az nem megvallás.
Szívünkbe meg kell egyeznünk Istennel, minden amit Ő mond magunkévá tesszük és meg is cselekedjük. Pál ezt mondta:"Legyen a hit beszéde szívünkben és a szánkban is."

Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül:üdvözülsz!Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Róma 10:9-10

 


Március 12. Vasárnap,

A megszerzés útja a megvallás.

Hanem mit mond az ige? Közel van hozzád az ige: a te szádban és szívedben, azaz a hitnek amaz igéje, amelyet mi hirdetünk.
Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül: Üdvözülsz! (megtartatol) - görög = meggyógyulás,
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra,szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Róma 10:8-10,

Ez az ige gyógyulást fejez ki mind lelki, mind testi gyógyulást. Úgy is lehet mondani, hogy megőriz, megment, meggyógyít. (A bűntől is)
Először jön a hit, azután a megvallás, majd a megtapasztalás.
A hit hallásból van, Isten igéje által.
Kegyelemből tartatunk meg, hit által.


Március 11. Szombat,

"Elküldte a szavát, és meggyógyította őket" Ezeket az ígéreteket a saját életünkre nézve is tegyük magunkévá. Az Ige meggyógyít minket. Meg kell vallanunk saját magunkra nézve is.

"Isten elküldi a szavát, és meggyógyít engem."
Azután már csak dicsérjük Istent, aki nem tudja maga ezt tenni, hallgasson dicséreteket és énekeljen, mert azok mind megvallások.
Szoktam mondani azoknak akikért imádkozom. - Az az Isten aki engem kihozott sok mindenből, aki az én gyógyítóm, az veled is meg akarja tenni, sőt meg is fogja, ha hiszel benne, amit velem tett. Gyógyított, szabadított engem, kegyelmével körül vett és áldott vagyok.

Jézusnak a pusztában egyetlen fegyvere volt. -"Meg van írva" és az Ige volt a fegyver.

T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak


Március 10. Péntek,

Amikor szükségben, bajban vagyunk valljuk meg: " Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségemet az ő gazdagsága szerint dicsőségesen , Krisztus Jézus által.
Ha betegek vagyunk, illetve az a látszat, akkor valljuk meg: Jézus sebeiben meggyógyultam!

Aki építeni akarja az Istenbe vetett hitét, annak Isten igéjével kell táplálkoznia. Ha hitetlenek vagyunk az igével szemben, valójában Istennek szemben vagyunk hitetlenek. Mert ő nem hazug nem hitszegő és nem mond olyat ami nem állja meg a helyét.

Mindig mondjuk ki Jézus szavait: Meg van írva! Próbáljuk meg megtanulni azokat az igéket ami által elfut az ördög. Ezeket a szavakat az ördög nem tudja elviselni.

T.L. OSBORN a betegek meggyógyulnak.


Március 9. Csütörtök,

Kemény szavakat ír az író, de el kell gondolkodnunk róla!

" Az egyik pillanatban kijelentik, hogy teljes meggyőződéssel hiszik: a biblia Istentől származó kijelentés: ugyanakkor mindig másokhoz fordulnak segítségért, holott Isten tökéletes szabadulást ígért. Úgy kezelik a megváltás tényét, mintha csak holmi kitaláció volna.
Különféle cikkeket olvasgatnak az Igéről. Éneklik az Isten Igéjét dicsőítő egyházi himnuszokat, ugyanakkor az ellenség uralma alatt élnek.
Állandóan a betegségről, a szükségről, a félelemről, a gyengeségről és a kételyekről beszélnek, holott kezükben van az Istentől származó kijelentés a megváltásukról, a Krisztus helyettesítő áldozatáról, és arról a tényről, hogy most ott ül az Atya jobbján bevégezte a művét, amely tökéletes mértékben kielégíti az igazság minden követelményét, s ugyan akkor betölti az emberiség minden szükségét."

Sokan ezekről a dolgokról úgy beszélnek mint egy tündér meséről.
Az igazi keresztény nem retteg a Sátántól, bátor mert tudja mi az igazság. Nekünk is a hit beszédét kell mondanunk, elfogadnunk, Jézus példát mutatott erre is.

Ekkor monda neki Jézus: Távozz Sátán, mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj.
Ekkor elhagyta őt az ördög és íme angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Máté 4:10-11,

Nekünk is ezt kell tennünk és bíznunk kell isten beszédében. Nem arról van szó, hogy ne menjünk orvoshoz, mert az orvosokat is Isten keni fel, bölcsességgel, erővel és tudománnyal.
Hogy mikor mi a helyes sokszor nem tudjuk, ne akarjuk istent befolyásolni, hanem bízzunk benne, hogy valamilyen módon segíteni fog.


Március 8. Szerda,
Isten szava

Isten igéje szól hozzánk, olyan mintha Jézus köztünk járna. Amikor kézbe fogjuk a bibliát, jó megemlékezni arról, hogy ebben a könyvben ott van Isten.
Az ige Isten gondolata, akarata, Istennek egy része. Jézus volt az ige és Ő bennünk él. Minél többet olvassuk, annál többet ismerünk meg belőlük.
Az ige a gyógyulásom, és az erőm. Számomra ez az élet kenyere.

Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok,hogy a ti örömötök teljes legyen.
János 16:24,

Milyen kedves nekünk ez a beszéd Jézus szájából. Ez Isten akarata!

T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak


Március 7. Kedd,

Jézus soha nem sietett, nem félt, nem bizonyult gyengének, nem tétovázott, Mindig készen állt, mindig biztos volt a dolgában, nem volt bűntudata, nem volt szüksége bűnbocsánatra.
Tudta honnan jött, kicsoda az Apja, milyen a menny.
Tudta mit vállalt, miért vállalja, hová megy.
Semmiben nem szenvedett hiányt, tudott bővölködni és szűkölködni is, nem voltak számára korlátok. Nyugodt volt amikor letartoztatták, Mindenható volt.

Mi pedig Őbenne teremtettünk újjá, Őbenne vagyunk, az Ő tagjai. most Szent Lelke bennünk él.
Hát ezek csodálatos tények, áldjuk Őt.
Ha megértjük ezeket az igazságokat, akkor hatalmunk van a Sátán felett, mert Jézus nevére minden térd meghajol. Azt mondta Jézus " Az én nevemben démonokat űznek ki", akkor a betegség szellemét is ki űzzük testvéreinkből.
A SÁTÁN ÖRÖKRE LE VAN GYŐZVE!

Forrás: T.L. OSBORN -  A BETEGEK MEGGYÓGYULNAK


Március 6. Hétfő,

A hívő hatalma

Ezen igék alapján azzá válunk, ami Krisztus maga. Azzá lettünk ami Ő, Őbenne vagyunk!
Jézus erősítette ezt meg.

Bizony mondom nektek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem: és nagyobbakat is azoknál: mert én az Atyához megyek, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megdicsőüljön az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek az én nevemben, megcselekszem azt.
János 14:12-13,

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak

 


Március 5. Vasárnap,

Nézzük csak mit mond János apostol:

Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
1 János 3:8

Ki van jelentve, hogy az ördögöt lefegyverezték, erejét megtörték, diadalt arattak felette.

Jézus diadala a mi diadalunk, győzelme a mi győzelmünk, értünk tett mindent. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy továbbra is alárendeljük magunkat a sátán uralmának. Hirdetnünk kell és megvallanunk, hogy győztesek vagyunk.

A Biblia azt mondja: Az Ő alkotása vagyunk, újjáteremtve.  

Március 4. Szombat,

Valljuk meg az igazságot, bár az ördög ezt jól tudja, de ha mi mondjuk ki az bizony számára egy vesztes álláspont. Ha mi hirdetjük ki akkor megfutamodik.
Nyugodtan mondhatjuk, meggyógyultunk Jézus sebeiben. Úgyhogy a te tüneteid, fájdalmaid mind hazugság.

Jézus azt mondta a sátánról: "...Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." János 8:44,

Köszönjük meg Istennek a szabadítást.
Új teremtések vagyunk! Isten hasonlatosságát hordozzuk Jézus ereje által!
Isten nekünk ajándékozta Jézusban az Ő erejét, természetét, szeretetét, hitét, életét, Szellemét.

Mert aki a Krisztusban van, új teremtmény: a régiek elmúltak: íme újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a megbékéltetés szolgálatát.
2 Korinthus 5:17-18,


Március 3. Péntek,

Örvendetes és hálára indít, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy gyermekét, egyetlenjét adta értünk, hogy kifizesse a váltságdíjat az üdvösségünkért, szabadulásunkért és gyógyulásunkért.

Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek meg tehát az Istent a ti testetekben.
1 Korinthus 6:20,

Az üdvösség azt jelenti, hogy felszabadultunk mindentől ami nem Isten akarata. Így is kell cselekednünk és beszélnünk. Jogosan viselkedhetünk úgy mint aki győztes!

A szabadságunkat valljuk meg a kötelékeink helyett.
- Krisztus sebeiben meggyógyultam!
- A Sátán uralma a golgotán véget ért az én életem felett.
- Jézus azért jött, hogy bővölködjem.
- Jézus a gyógyítóm, a szabadítom, nem félek semmitől, mert velem van a világ végezetéig.

Forrás: T.L. OSBORN, A betegek meggyógyulnak


Március 2. Csütörtök,

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett érettünk: mert meg van írva: átkozott mindenki, aki fán függ.
Galata 3:13,

Mik voltak ezek az átkok? Az 5 Mózes 28-ban olvashatunk róla.
Döghalál, száraz betegség (tüdővész) vagy tuberkolózis) hideglelés, (láz) gyullasztó betegség, (gyulladások) izzasztó betegség, fekély, süly,( aranyér) var, (rüh) viszketekség (ótvar) vakság, gonosz kelések a térden és a lábszáron és szembetegségek.
A 60-61. vers ezt mondja: Egyiptom minden nyavalyája, valamint minden betegség és minden csapás amelyek nincsenek megírva e Törvénynek könyvében.
Ebbe minden belefér. Krisztus váltott meg minket ezektől a borzalmaktól a drága vére által vissza vásárolt minket.


Március 1. Szerda

A rossz megvallások

A vereség megvallása, a betegség megvallása, a félelem megvallása, a kudarc megvallása.
Vagy szellemi harcaink vannak és küzdünk ellene és megvalljuk, hogy harcban állunk az ördöggel, az már baj!
Ez tulajdonképpen a vereség megvallása. Az ellenséget dicsőíti, mert arról tesz tanú bizonyságot, hogy a mennyei Atya cserbe hagyott minket. Lerombolják a hitünket és fogságba ejtenek.
Megtelünk félelemmel, és gyengeséggel.
Ha azonban bátran vallást teszünk mennyei Atyánk gondviseléséről, védelméről, és kihirdetjük, hogy aki bennünk van, összehasonlíthatatlanul nagyobb mindennél, akkor a sátáni befolyás fölé tudunk kerülni.

Az Úr az én világosságom és üdvösségem:kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1, 

Forrás L-T. OSBORN A Betegek meggyógyulnak.

  

F E B R U Á R

FEBRUÁR

 

 

Február 28. Kedd,

Ha megvalljuk ezt az igét, akkor Jézus cselekszik értünk.

Ezért, szent atyámfiai, mennyei elhívás részesei, tekintsetek hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, aki hű volt küldőjéhez, mint Mózes is az Ő egész házához.
Zsidók 3:1-2,

Tudjuk, hogy megvallásunk főpapja hűséges hozzánk, tudjuk, hogy meg indul a betegek állapotán, tudjuk, hogy Isten akarata, hogy gyógyultak legyünk ,ezért is adta gyermekét értünk. Legyen hitünk ebben.


Február 27. hétfő,

Nem félünk az ellenségtől, mert Isten van velünk. Milyen nehézségeket tud ellenünk támasztani az emberiség ellensége a Sátán.
Elsősorban az a neve, hogy szétdobáló, vagyis az egységet próbálja megbontani. A család, a barátok, a szövetségben levők, testvérek, kollégák körében. De az országok között is teszi a dolgát. Az összeférhetetlenség, a megtévesztés , a hazugság szellemével munkálkodik.

A betegség, a szegénység, és a becsapásból eredő nehézségek.

De mit mond a Zsoltáros?

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?
Az úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1,

Mindenre van erőm, a Krisztusban, aki engem meg erősít.
Filippi 4:13,

Jézus folyamatosan megvallotta az identitását. Nekünk pedig azt kell megvallanunk,

- hogy meg vagyunk váltva,

- hogy szabadok vagyunk, nincs a sátánnak hatalma rajtunk, új teremtmények vagyunk Jézus Krisztusban,

- hogy isteni természete bennünk van, így az erőtlenség a gyengeség nem tud uralkodni rajtunk és bennünk!

Ne csodálkozzunk ha megbotránkoztatjuk a világi embereket, nem baj. A lényeg, hogy a szellemvilág hallja ezeket és meghátrálásra kényszerítjük őket, mert a megvallásnak ereje van, és Jézus az az erő aki megvéd miket.

Forrás: T.L. OSBORN - A betegek meggyógyulnak.


 

Február 26. Vasárnap,

Ha tudatosan elfogadjuk ezeket az igazságokat, hogy meg vagyok váltva mindentől, a betegségektől a bűnüktől, akkor kihirdethetjük a baj, a kudarc a gyengeség soha nem támadhatnak meg minket akik keresztények vagyunk.
Micsoda változást hozna ez Isten királyságában, ha ez a gondolat valósággá válna.

Ne félj, mert én veled vagyok :ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás 41:10,

Ezeket a megvallásokat kell ismételgetnünk, megvallanunk. " Isten mindig velem van"
" Keze támogat engem." "Nem félek mert az ÚR megsegít." stb
Félelem nélkül mondhatjuk, Isten bennem lakik, a teremtett világ Ura velem van.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Február 25. Szombat,

Milyen áldottak vagyunk, bennünk van Jézus ereje, élete, egészsége, dicsősége, hatalma.
Valóságos forradalmat hozna, ha a hívők ezt elhinnék és úgy cselekednének. Úgy beszélnének úgy élnének ennek tudatában.

"Nagyobb aki bennünk van mint aki a világban" Ezt az igét használva sok mindenre tudjuk használni.

Pl. betegség esetében: Nagyobb aki bennem van, mint aki el akarja lopni az én barátomat, vagy szerettem egészségét. Megparancsoljuk a sátánnak, hogy Jézus nevében engedje szabadon az illetőt.
Tisztába kell lennünk jogainkkal.

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes Fiának országába: akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata.
Kolossé 1:13-14,

Forrás : T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 24. Péntek,

A világosság lassan felragyog és nem csak elhiszik az emberek, hogy van üdvösség de azt is elhiszik, hogy Isten ma is gyógyít. Sőt mernek róla beszélni. Sajnos három nemzedék volt eltiltva Isten ismeretétől. 1990 óta új szelek fújnak ,és az Istenben bízók a megújult keresztények kezdtek egyre többen és többen lenni. A Szent Szellem kiáradása érezhető volt és az ma is.
Kezdik megérteni az emberek, hogy aki Krisztusban van, új teremtés lett és már nem olyan mint régen.

Mert aki a Krisztusban van ,új teremtmény: a régiek elmúltak: íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a megbékélés szolgálatát.
2 Korinthus 5:17,18,

"A régiek elmúltak: íme minden újjá lett."

Valljuk meg bátran!
Higgyünk benne!
Vegyük szó szerint mert igaz!
A bűn, a betegség, a baj, a kudarc, a gyengeség és a félelem keserű íze elpárolog. Nincs többé fájdalom, rossz kedv, mert van dolgunk Isten Királyságában. Szolgáljunk, mert az gyógyít minket.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 23. Csütörtök - Hogyan lehetünk győztesek!

Amikor elfogadjuk a biblia által azt amit értünk tett Jézus. Amikor megértjük, hogy a sátánt legyőzte Jézus értünk, helyettünk győzte le a Sátánt, tehát mi Urak vagyunk a Sátán fölött, mert elvégezte helyettünk a munkát ,Jézus.
A Sátán is tisztában van ezzel,hogy mi Jézus nevében uralkodunk, felette.
Ha ezt a tényt elfogadjuk úgy mint 2X2=4 akkor ,egyszeriben természetessé válik, számunkra a hit uralma, és a megvallásunkat teljesen másként mondjuk el.
A beszédünk egyre inkább szellemivé válik és mintha egy másik birodalomból valók lennénk. Ami igaz is.

Ti ellenben választott nemzetség királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1 Péter 2:9,

 


Február 22. Szerda,

A krisztusi viszonyulás, minden problémára, az Isten beszéde, mert az ad erőt lelkünknek, szellemünknek és a testünknek is. Bárki bármit mond, amivel elbizonytalanít, válaszoljunk Isten igéjével.

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim-ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem: habár had támad reám, mégis Őbenne bízom én.
Zsoltárok 27:1-3,

Gyakoroljuk ezt minél többször, hogy életünk része legyen. Végül a sátán nem tud rajtunk fogni semmit. Isten beszéde az életünk szerves része legyen. Úgy igyuk mint a vizet, mert ez tart meg minket.
A megvallás az, hogy elismételjük a szánkkal, amit Isten mondott az Igéjében.
Higgyünk abban amit Jézus megtett értünk. Hogy ennek következtében mivé lettünk általa.
Higgyünk abban, hogy a bibliai ígéret által mi mindent tehetünk meg, mert Ő elvégezte bennünk azt a munkát, hogy erővel és hatalommal a Szent szellem által cselekedjünk az Ő nevében.
Ha valaki csak rácsodálkozik ezekre a bibliai tényekre, és állítja, hogy hisz benne, de nem meri bátran megvallani őket, s ezek alapján cselekedni, az önmagát fosztja meg a hittől. A mi Mesterünk, példaképünk, Tanítónk, Megváltónk pedig csalódni fog benne.


Február 21. Kedd,

Tudjuk, hogy Sátán nem verheti meg betegséggel a testünket, hiszen Krisztus már elhordozta a mi betegségünket, amikor megkorbácsolták, "...az ő sebeiben gyógyultatok meg",- mondja az ige.
Éppen ezért ellene állunk a Sátánnak és a tüneteknek. Nem szabad a félelmet be engedni a szívünkbe, mert az nem az Úrtól van, mi a hit emberei vagyunk. Bátran megdorgáljuk a Sátánt és az ő pribékjeit a betegség szellemét az Úr Krisztus nevében. Mert az Úr nevében hatalom van. Krisztus nem a semmiért halt meg, hanem azért, hogy az övéi megszabaduljanak. Emlékezzünk mikor Krisztust is megkísértette a sátán mit mondott. " Meg van írva".

"Az Ő sebeiben gyógyultatok meg"!
"Ő gyógyítja meg minden betegségemet"!
"Krisztus hordozta el a betegségemet, és Ő vette el az erőtlenségemet"!

Ez a megvallás az, hogy azt mondjuk, amit Isten mond. Mindig, minden körülmények között a Biblia nyelvét beszéljük. Élünk a jogainkkal és megvalljuk Isten igéjét, ez a fegyverünk.
A megvallani szó ezt jelenti = ugyanazt mondani.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 20. Hétfő,  A kimondott szó ereje

Amikor kudarcról és félelemről beszélünk, rabláncot teszünk magunkra.

Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.
Példabeszédek 6:2,

Sajnos erről is kevés a tanítás. A keresztények igen nagy hányada nem fogja fel, hogy a negatív beszédért meg kell fizetni. szavainkból formálódik ki a megvallás, ami által kimondjuk miben hiszünk. A megvallás szó hallatán sok embernek automatikusan valamilyen gyengeség kudarc jut az eszébe. Pl:

Amikor betegek vagyunk, ez egy érzés, egy állapot, de nem szabad elismernünk, kimondani, hogy beteg vagyok. Inkább ezt mondjuk. Jelenleg úgy érzem, hogy valami nincs rendben az állapotommal, de hiszem, hogy mint Isten gyermeke oltalom és kegyelem alatt vagyok. Megvallom és hiszem az Úr igéjét. A betegséget pedig nem fogadom el.

" Ha szolgálom az Urat,az Istenemet, akkor megáldja az én kenyeremet a vizemet és eltávolítja testemből a nyavalyát, hiszen megmondta, hogy én vagyok az Úr a te gyógyítód!
2 Mózes 23:20,

 


Február 19. Vasárnap,

Jézus parancsa: "Legyen hitetek Istenben."

A hit, mindig mozgásba lendíti Isten kezét!
A hit ,kitartó erő, Isten képességeire támaszkodik, nem ismeri vereséget.
A hit ,kitartó a megpróbáltatások alatt is.
A hit, nem vitatkozik, nem izgul, nem dicsekszik önmagával.
A hit, nem ideges ,nem retteg, mert bízik Istenben.
A hiten soha nem lehet felülkerekedni.
A hit, Isten beszédére figyel, Isten beszédéből született.
A hit, tudja, hogy amit Isten mond az nem más mint akaratának kifejezése
A hit, birtokba veszi az ígéreteket.
A hit, eredményeket követel, és él a szövetségből fakadó jogaival.
A hit, legyőzhetetlen és ellenállhatatlan.

Ehhez viszont az kell, hogy ismerjük meg Isten igéjét és abból Őt magát. Bízva isten ígéreteiben imádkozzunk érte hittel. Ne ismételgessük a kéréseinket, Isten unja azt, hanem köszönjük meg azt amit tenni fog. Például, sokszor imádkoztunk, hogy hozzánk tartozó rokonunk térjen meg, kapja meg a megváltás kegyelmét. akkor ha másnap még nem történt meg, ne ismételgessük a kérést, hanem így imádkozzunk.

Jó Atyám, köszönöm, hogy a hozzád feljutott imám ott van előtted és nálad van az idő. Tudom, hogy a te akaratod is az amit én kértem. Tudom, hogy el fogod benne végezni a jó munkát, köszönöm neked ,hogy ima meghallgató Isten vagy. Hálás vagyok érte neked. Jézus Krisztus áldását kérem erre a jó tervre.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 18. Szombat,

Emlékezzünk mint gyermek, hogyan kértünk. Szóval, bármit szerettünk volna, kifejeztük a beszédünkkel. Arra nem emlékszünk mit tettünk amikor kisbabák voltunk, de arra igen, hogy kért a mi kisbabánk. Sírt és értésünkre adta, hogy valamit akar.
Keresztények sokasága tölt időt avval, hogy másokat kér imádkozzanak érte. Vagy imádkozunk másokért és önmagunkért elfelejtünk közbenjárni. Persze kellenek a testvérek a szellemi harchoz. Több ember imája sokkal hathatósabb. Amiről beszélek azok, akik másoktól várják a segítséget. Egységben az erő.
Mindenkinek van egy bankszámlája az Úrnál, kérdés mivel töltjük fel.

Amikor Isten és Mózes ellen beszélt a nép a pusztában, lázadoztak, vissza sírták a régmúltat és elégedetlenek, és hálátlanok voltak. Az Úr mérges kígyókat bocsátott rájuk. Kérték Mózest, hogy szóljon az érdekükben, belátták bűnüket és megbánták. Isten megszánta őket és szólt Mózeshez, hogy egy botra tűzzön rá egy rézkígyót és aki felnéz rá megmenekül.
Gondolom mindenki tudta, hogy az csak egy rézből készült kígyó, de a hitük nagy volt, hiszen tudták, hogy amit Mózes mond az igaz és az Úrtól van. Élni akartak és engedelmeskedtek.

Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.
4 Mózes 21:9

Nekünk ugyanígy kell felnézni Jézusra ha kérünk valamit, mert tudjuk, hogy a bibliában benne van, hogy Ő a váltságunk. Ő az aki kifizette értünk a váltságdíjat. Nem küld el, hanem meghallgat minket.


Február 17. Péntek,

Az üdvösség megszerzéséhez, mindenkinek saját magának kell megtérnie.
Aki beteg annak saját magának kell hinnie, megvallania, elfogadnia, és befogadnia az igét az ígéreteket és meg menekül, meggyógyul.
Keresztények százai töltik el úgy az életüket, hogy másoktól függnek. Mintha az a másik ember közelebb volna Istenhez és neki jobban menne a kérés. Mintha Isten az ő imáikat előbb meghallaná.
Minden keresztény egyforma jogokkal rendelkezik. Istennek az a vágya, hogy minden gyermeke át vegye a neki szóló áldást.

Jézus azt mondta, "aki kér az kap." Ez még a meg nem tért emberekre is igaz.
Ez azt jeleni, ha ebben a kiváltságban élnek emberek, akkor Isten gyermekeinek pláne, hogy mennie kell a hitből mondott ima hatására a gyógyulás.

Mindenki kap, aki kér,aki keres, talál, és a zörgetőknek megnyílik az ajtó.
Máté 7:8,


Február 16 Csütörtök,

Kérjetek, és adatik nektek: keressetek és találtok: zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap: és aki keres, talál: és a zörgetőnek megnyittatik.
Máté 7:7,

Isten újra és újra megpróbálja bevésni az agyunkba, hogy mindenkit egyformán szeret, és nem csak az kapja meg az ajándékokat aki pásztor, vagy elöljáró, vagy sokat szolgál, vagy sokat imádkozik, hanem mindenki aki kéri. A hit is egy ajándék, kérjük és megkapjuk.
"Aki hozzám jön semmiképp ki nem vetem." Mondta Jézus.

"Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy meg is kapjátok, és meglesz nektek."

Legyünk bizalommal az Úr Jézushoz.

Forrás T.L. Orborn: A betegek meggyógyulnak


Február 15. Szerda,

Hogy mennyire fontos a hit, az ige is említi, mint egy igazságot, hogy értsünk belőle.
Názáretben Jézus nem tehetett semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg.

Jézus pedig ezt jegyezte meg: A prófétát sehol sem becsülik olyan kevésre, mint a maga hazájában, az ő rokonai között és a maga házában.
Nem is tett ott semmi csodát, csak néhány beteget kézrátétellel meggyógyított.
És csodálkozott az ő hitetlenségükön. Azután sorra járta a falvakat és tanított.
Márk 6:4-6,

Egy biztos, ahol Isten igéjét prédikálják, mindig hitet hoz létre. Természetesen nem mindenkinél. Isten ígéretei nekünk szólnak, és írja, hogy kérjél és adataik. Kérd azt ami nincs. Még a világi emberek is látják rajtunk, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk és békességben élünk. Olykor mondják is,"jó neked tudsz hinni". A megkeseredés beszéde ez. Ilyenkor van alkalmunk beszélni arról, hogyan tértünk meg és milyen bizonyságaink vannak azóta.
Isten alkalmat ad arra, hogy beszéljünk róla.


Február 14. Kedd,

vérfolyásos asszony

Isten a hitet nagyon értékeli és meg is jutalmazza.

Emlékszünk a vérfolyásos asszonyra? Már 12 éve szenvedett, nem volt más kiút számára mint Jézus, átfurakodott a tömegen,ezt mondta magában.

Ha csak ruháit érinthetem is meggyógyulok, Jézus így felelt: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

Jézus pedig megfordult, rátekintett és ezt mondta: bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony attól a perctől fogva.
Máté 9:22,

Jézus többször kijelenti, hogy a hit megtartja a beteget.
A vak embernek is ezt mondta: Eredj el,a te hited megtartott téged. Márk 10,
A leprásnak aki visszatért Jézushoz hálát adni: Kelj föl és menj el: a te hited téged megtartott.

Ezek a történetek legyenek számunkra bizonyságok és éljünk vele. A jutalom, a gyógyulás.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 13. Hétfő,

Jézus sok esetben ki provokálta az emberekből a hitük megvallását. Amikor látta, hogy milyen nagy a hitük, vagy azoknak akik elé vittek egy beteget, cselekedett.

A százados hite rögtön megnyilvánult: A százados kérte Jézust, hogy a beteg szolgáját gyógyítsa meg.

Jézus ezt mondta: Megyek és meggyógyítom.
De az így felelt: Uram, nem vagyok én arra méltó, hogy átlépd a küszöbömet, hanem csak mondd szóval, és meggyógyul az én szolgám.
Máté 8:7-8,

A százados tovább ecsetelte Jézus felsőbbrendűségét, hogy tisztában van azzal, hogy csak a szavának erejével is tud csodát tenni, csak úgy messziről.

"A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában."
Máté 8:13,

Ez nekem azt mondja, hogy ha van hitünk Jézus gyógyító erejében Isten kegyelmében, akkor működnek a dolgok, mert Jézus cselekszik. Hogy mikor kezd a gyógyulás beindulni az mindegy, legyen a hitünk szerint. Az idő Istennél van, van aki rögtön, van aki egy óra múlva és van aki hetek múlva gyógyul meg.

Egy kánaáni lány otthon feküdt és démonoktól szenvedett, édesanyja kitartóan kérte Jézust, hogy segítsen neki.

"Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva."  Máté 15:28,


 

Február 12. Vasárnap,

A Biblia azt mondja: "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hitben járunk, nem látásban."

Ez azt jelenti, hogy bárkiért imádkozunk, ha ő nem hisz az Isten kegyelmében, nincs hite, elmondhatjuk az imát de akkor csak Isten kegyelme és jókedve által történik valami. A mi hitünk által nem igazán történnek a dolgok. Isten szuverén Úr és tőle függ kit hogyan áld meg, és mikor.
De sok hitetlen embernek nagy bizonyság, hogy imádkoznak érte és ő meggyógyul. Evvel is tud Isten emberek életében változást hozni. Nekünk az a dolgunk, hogy mindig imádkozzunk mindenkiért, akár kéri, akár nem. Istennek minden emberhez meg van a kulcsa, nagyon kreatív ebben a kérdésben.
Az Atya akarata az, hogy az Ő gyermekei győztesek legyenek, minden gyermeke!
Tudjuk, hogy hatalmunk van az ördög felett, de hatalmunk van a betegségek felett is, dorgáljuk meg a betegséget a Názáreti Jézus Krisztus nevében, és el fog menni, el fog kullogni. Ebbe a győzelembe csak úgy tudunk bele lépni, ha bátrak vagyunk és van saját hitünk erre nézve. Nem működik a bűn rendezés sem, ha a barátunk vallja meg helyettünk, nekünk kell azt megtenni. A gyógyulás se működik ha csak mi imádkozunk, a betegnek is kell hinnie és kijelenteni, az igazságot.
Jézus értem is meghalt és köszönöm, hogy elhordozta a betegségeimet és átadom ezt a terhet, le teszem a kereszt elé.

Forrás T. L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 11. Szombat,

Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképpen szólottam Mózesnek.
Józsué 1:3,

Isten így szólott az Izraelitáknak az ígéret földjén. Minden lépés birtokba vétel volt számunkra.
De ezt meg kellett tenniük.
Ugyan így van ez a megváltás biztosította újszövetségi áldásokkal is: Minden ígéret, amelyre a lábunkat tesszük, a miénk.
Örökségünk attól függ mennyire hatolunk be a bibliába és vesszük át az ígéreteket.
Vegyük fel Isten fegyverzetét, amely sebezhetetlenné tesz, és ragadjuk fel hozzá a Szellem kardját. A hit az életünkben, ténnyé és erővé válhat.
A sátán tudja, hogy Isten akarata mi, tudja,. hogy mi is azt akarjuk, a gyógyulást, tudja, hogy szövetségesek vagyunk az Úrral.
Azt is tudja, hogy győzedelmeskedni fogunk, ha hiszünk az igéiben, mert magunkévá tettük.
Imáinkban álljunk meg a hitben, és legyünk erősek. Soha ne adjuk föl! Bízzunk Istenben, és éljünk a szövetségi jogainkkal, és Istené lesz a dicsőség gyógyulások által.


Február 10. Péntek,

A hit Isten igéjéből származik, úgy ha halljuk, a gyógyulás pedig Isten ígéretébe vetett hitből származik.
A hit nem néz pillanatnyi körülményekre, és nem is rendeli alá magát ezek fogságának.
Inkább a hit uralja a körülményeket. Akinek van hite az a sorsát tudja irányítani, mert hitben jár nem látásban. Hiszi, hogy Isten ígéretei beteljesednek.

És külde Elizeus követet ő hozzá, menj el és fürödj meg, hétszer a Jordánban, és megújul a te tested és meggyógyulsz.
2 Királyok 5:10,

Aki hitetlen az ezt gondolja: nem vagyok bolond, hogy kijöjjek 7X és újból bemenjek a Jordánba, ez butaság.
De Istennek voltak és vannak is ilyen kérései. A hetes szám a bibliában 33X fordul elő, valószínű nem véletlen.
A beteljesedést jelenti, Hinnünk kell Isten igéjében még ha érdekesnek, különösnek is tartjuk. Van amikor üzen nekünk, akkor is tartsuk szem előtt, hogy mindennek van valami oka, Isten kérése a javunkat akarja.

Forrás T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak,


Február 9. Csütörtök,

Emberi természetünk azt veszi tudomásul amit lát, hall, fizikális test érez.
A hit egyedül Isten igéjére figyel. Józsué könyvében látjuk, hogy az ember csak a magas falakat látta, a gúnyolódásokat hallotta, a hit azonban meglátja a ledőlt falakat és legyőzi az ellenséget.

A természetes szem látja a sötét felhőket, hallja a vihar félelmetes hangját, de a hit azt mondja, "Jézus nevében némulj el"

Amikor betegek vagyunk érzékeljük a lázat, vagy érezzük a görcsös fájdalmakat, De a hit kimondja,"nem fogadom el a betegséget, mert az én Megváltóm kifizette az árat értem, megváltott vagyok és sebeiben gyógyult.


A Te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Szájamat feltátom
és lihegek mert kívánom a Te parancsolataidat. Tekints reám és könyörülj rajtam, amiképpen szoktál a Te nevednek kedvelőin.
Zsoltárok 139:130-132,

Elmélkedjünk Istenünk igéin és fogadjuk meg tanításait.

T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 8. Szerda,

Nem véletlen, hogy Ábrahámot mint hit hőst emlegeti a Biblia.

Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lesz a te magod.

És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére: Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben és dicsőséget adott Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.
Róma 4:19-21,

Ábrahám egyszerűen nem engedte, hogy a természetes érzékszervei irányítsák. Mondhatnánk rá, hogy bolond mit gondolsz, 100 évesen nemzőképes vagy, de nem úgy ám akit Isten vezérel. A hinni szó ige, ami cselekvést jelent.
Persze ő is kinevette Istent egyszer, de nem haragudott rá a jó Atya.


Február 7. Kedd,

A hit és az engedelmesség a természetfölötti emberre jellemző. Mi hívők, pedig természetfeletti emberek vagyunk. Hiszen közösségünk van istennel és a Szent Szellemmel.
Mit mond a világ: hiszem, hogyha látom.
A hitetlen ember is hisz valamiben. Amikor imádkozunk valakiért és az nem hisz a mi imáinknak, akkor hisz a betegségben, ez egyértelmű. Valójában nem akar kimenni abból az állapotból amibeN van. Emlékezzünk csak Jézus beszédeire. Még betegek voltak az emberek, de ő már a gyógyulásról beszélt. Vagy a halott leányka még feküdt, de Jézus azt mondta "Leányka kelj fel"
A hit beszédével szólt, nekünk is ezt kell tenni.
Nem az érzékszerveinknek kell hinni, hanem az igének. Még nem látjuk az eredményt, de prófétáljuk a hit beszédét az egészséget. Jézus meggyógyítja a béna beteget a Betesda tónál.

Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. János 5:8,

A vérfolyásos asszony: Ő pedig így szólt neki: Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, gyógyulj meg a bajodból és légy egészséges. Márk 5:34,

Lázár feltámasztása: Már szaga volt a halottnak, az érzékszervek érezték, hogy büdös van, de Jézus a hit beszédével szólt.

Lázár jöjj ki! János 11:43,

Ezt a csodát azért tette meg, hogy az emberek lássák az Atya dicsőségét, sokan meg is tértek általa.


Február 6. Hétfő,

Sokan tévesen gondolják, hogy az ima elmondása után rögtön minden meg fog változni. Isten szuverén Úr és tőle függ mikor cselekszik. Isten válasza azonnal is jöhet de késve is.  Egy biztos Isten megválaszolja a hitből fakadó imákat.
Ha elmondtuk a hit imáját és a betegséget megdorgáltuk, akkor az Úr kezébe tettük ezt a dolgot, a felelősség az Övé. Egy biztos, Isten beszéde igaz, a mi dolgunk, hogy higgyünk benne.
A gonosz még sokáig súgdos, - el ne hidd, hogy meggyógyultál, hiszen még mindig fáj. De ne törődjünk vele. Álljunk ki az igét ismételgetve, ami által el marad a gonosz, mert nem tudja azt hallgatni.

"Ha tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."
1 János 5:15,

Ez az ige igen bátorító, ha beszélünk valakivel tudjuk, hogy ő van és létezik és hall minket. Na már most, a jó Atyánkról beszélek most, hogyne hallgatna meg minket, hiszen alig várja, hogy kapcsolatba lépjünk vele.
Legyünk bizalommal iránta.


 

Február 5. Vasárnap,  A hit imája

A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
Jakab 3:15,

Az egészséges hit hiszi, hogy Isten igéje rá is vonatkozik és minden hívőre. Akkor is ha magáért vagy másokért mondja el. Függetlenül attól, hogy milyen szolgálata van, mit csinál, sokat imádkozik esetleg böjtöl, vagy keveset.
Soha nem szabad azon töprengeni, vajon az Úr meg akarja tenni vagy nem. Vegyük tudomásul, hogy az Atya minden körülmények között értünk harcol és minden jót tervezett életünkre nézve.
Hittel imádkozni annyit jelent, hogy kérjük Istent cselekedje meg , amit kérünk.
A Szentírásban sehol sem olvassuk, hogy Isten szeretné, hogy szenvedjünk kicsit. Ezt az ördög akarja, de nagyon.

Forrás T.L. Osborn betegek meggyógyulnak


Február 4. Szombat,

Krisztus elhordozta a bűneinket és a betegségeinket, így nem kell szenvednünk a testi bajoktól.
Ahogy minden bűnöst meg akar menteni, úgy minden embert meg akar gyógyítani.
A teológia azt mondja, ha beteg vagy várj türelmesen Istenre és majd meggyógyít.
Az igazság az, hogy Isten vár ránk, hogy elfogadjuk azt amit számunkra elkészített.

Ha pedig valaki mint keresztény szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse ezzel is az Istent.
1 Péter 4:16,

Arról van szó, hogy Krisztus nevéért bántanak minket, vagy gyaláznak mert keresztények vagyunk.
Hát egyértelmű, hogy betegséget elviselni nem dicsőíti az Istent. Másról szól a dolog.

Amikor beszélgetünk az Úrral, mondjuk el neki mit érzünk.

Köszönöm, Uram, hogy elhordoztad a betegségeimet, és megszabadítottál! Köszönöm a sebeidet, amelyekben Meggyógyultam! Köszönöm, hogy megváltottál a bűneimtől!
Köszönöm, hogy szabadulást szereztél mind a szellemem, mind a testem számára! Hiszem ezt, és dicsérlek érte!
Ámen!

Forrás T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak.


Február 3. Péntek,

A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká...
1Péter 5:10,

Ebben az igében sem az áll, hogy betegségben szenvedtek, van más szenvedés is.
Pál nehézségeket, rossz hírek keltését, természetes szükségek hiánya, üldözések, szorongatások, verések, bebörtönzés, ilyen dolgokat szenvedett el.

Az igazság koronáját nem a betegségeink eltűrése által nyerjük el, hanem Jézus Krisztusért való szenvedésünk által.
A tanítványok örömmel vették tudomásul, hogy Jézusért szenvedniük kellett.
Vajon nekünk milyen a tűrő képességünk?
Lehet, hogy elbuknánk benne.


Február 2. Csütörtök - A fenyítés kérdése!

"Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival: mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak.

Zsidó 12:6,7, (Példabeszédek 3:11,)

 

Nem az van írva, hogy akit szeret az Úr beteggé teszi, vagy a betegség által teszi próbára. A fenyítés szó a görögbe útmutatást ad, nevel képez, tanít oktat.

A szülők is tanítgatják, nevelik, gyermekeiket, ki - ki a maga módszerével, de nem bántja, hogy beteg legyen. Persze azok a fiak, akik lázadóak, engedetlenek, vagy hűtlenek más vonatkozik. Most az engedelmes hívőkről van szó.

Persze a sátán sugdossa, hogy Isten vert meg téged, ezért meg azért, hogy kárhoztasson, hogy félelemmel töltsön meg minket.

Ezek hamis gondolatok, mert ha így volna, akkor orvoshoz sem mennénk, hanem várnánk az Atyától a megbocsátásból származó gyógyulást.

Arról nem is beszélve, akik betegen születtek. Milyen bűne volt a magzatnak, hogy úgy született?

 

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 1, Szerda

Igeellenes tanítások

"Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr."  Zsolt 34:20,

Sok baja van az igaznak

Ezt félre magyarázzák, vagy félre értik, merthogy ez nem a testi betegségekre vonatkozik. Hanem, próbákra, nehézségekre, üldöztetésekre, megnem értésekre, kísértésekre, de nem azt sugallja, hogy "sok betegsége és fizikai problémája van".

Krisztus azért hordozta el a bűneinket,hogy megszabaduljunk és a betegségeinket, hogy nekünk ne keljen hordoznunk.
Azt nem mondja az ige, hogy Krisztus elhordozta a kísértéseinket, a próbáinkat, az üldöztetést, a nehézségeinket. Azokon át kell mennünk, hogy fejlődjünk, tanuljunk általa, esetleg dorgálás szempontjából kapjuk. Természetesen hinnünk kell, hogy amit elvégzett Jézus a Golgotán azt értünk tette. Amikor a hitünk erős, akkor üdvösséget nyertünk és meg is gyógyulunk.
A Jakab levelében is az van írva: szenved-e valaki közületek. Imádkozzék, vagyis a problémákra utal, imádkozzék az akinek vannak problémái, nehézségei.

Szenvedés=baj

A betegség esetében azt mondja hívasd magadhoz a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal és imádkozzanak érte, az Úr pedig lábra állítja a szenvedőt. De hozzá teszi, hogy a bűnvallás nagyon fontos.

Vannak dolgok amiket le kell győzni, mégpedig mindenkinek magának. Természetesen lehetnek ima támogatók abban. Ilyenek a próbák a kísértések, a szenvedélyből eredő bűnök, a gyengeségek.

Forrás: T.L.OSBORN A betegek meggyógyulnak

 

 


 

 

 Napi igék 2017. /P. Edittől/

január
 
 

 Január 31. Kedd,

 

Nem elég hinni az igei igazságot, cselekedni is kell. Ha úgy gondoljuk, hogy elvettük a gyógyulást mert Isten igéje ezt mondja, akkor cselekedjünk is úgy.

Volt sokszor az életemben, hogy nem voltam valami jól, otthon. Megvoltam fázva, köhögtem, fájtak az ízületeim, általában akkor amikor mennem kellett volna alkalomra. mindig elmentem, a 19 év alatt talán ha 3x hiányoztam. Érdekes módon a gyülekezetbe semmi problémám nem volt. Amíg ezt nem értettem, azt gondoltam, talán az adrenail szintem növekedett, vagy ilyesmi. Most már tudom, hogy a gonosz próbálja a kedvünket elvenni, hogy megrövidítsen élményekben, áldásokban stb. Már nem tud ijesztgetni a gonosz, mert azt mondom, majd ott meggyógyulok

 Ha bennem maradtok, és az én beszédem bennetek maradnak, kérjetek ,amit csak akartok, és meglesz nektek.  János 15:7,

Hát tegyük próbára az Urat, és ha az életünk olyan, hogy benne vagyunk és ő is jól érzi magát bennünk, kérjünk jó egészséget testünk számára. Isten Szelleme is jól érzi majd magát bennünk


Január 30. Hétfő,

 

A biblia Mózestől egészen a Jelenések könyvéig, kiemeli, hogy Istennek az az akarata, hogy megszabadítsa mind a testet, mind a lelket, mind a szellemet a bűntől és a bűn hatásaitól, büntetésétől, amely a betegség és a halál.

Amikor Isten akarata beteljesedik az ember életében a bűn, a betegség és a halál egyaránt eltűnik az ember életéből.

A megtérés után (a szívbeli megtérésről van szó, ami engedelmességet ad) jön a bűnvalás, lélek, szellem gyógyulása és az üdvösség által a halálon a győzelem.

A szabadulást az jelenti, amikor eltűnik életünkben a félelem, minden tekintetben. Sok mindentől félhetünk, mindenkinek tudja a gyenge pontját a sátán, ott támad. De akikben erős a hit és a szeretet Isten iránt, tudja kezelni a dolgokat. Isten adott hatalmat nekünk, hogy szellemben tudjunk támadni.

Látjátok hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon ,skorpiókon tapodjatok,és az ellenség minden erején: és semmi sem árthat nektek.

Lukács 10:19,

Csodálatos erőt adó ige.

A kígyó ellenséges átkos állat, a skorpió marása halálos, a betegséget szimbolizálja, az ellenség ereje a démonok és a betegség szellemeit jelenti, a sátánt magát, a megkötözöttséget.

Jézus vére és a fegyverzetek adják azt a kegyelmet és védelmet ami által erőnk és védelmünk van. Vegyük fel mindennap.

Forrás T.L. OSBORN Betegek meggyógyulnak,


 

Január 29. Vasárnap,

A gyógyulás, Krisztusnak ugyanaz az üdvözítése, csak a testben játszódik le és amíg élünk élvezzük az áldását. A vak szemek látókká válnak, a szúnyadó értelem aktivizálódig, a beteg test pedig meggyógyul.
Amikor valaki meggyógyul Isten által, akkor kifejezi azt is, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hiszen üdvösséged van. 
Ha ezt elfogadjuk, akkor teljes a gyógyulásunk.

Gyógyíts meg Uram,akkor meggyógyulok,
szabadíts meg, akkor megszabadulok,
csak téged dicsérlek.
Jeremiás 7:14,

Az ige kijelenít az igazságot.
 

Január 28. Szombat,
 
Talitha kumi!
 
Az üdvösség szó egy olyan univerzális kifejezés, amely teljes szabadulást, tökéletes biztonságot, megőrzést és épséget fejez ki-mind szellemi, mind lelki, mind testi értelemben.
Kiáltsuk akkor, ABBA Atyám. Hálát adok neked, hogy a tervedben benne van az emberiség megmentése. Köszönöm, hogy van üdvösségem, hogy szabadulásom a bűnök terhei alól és gyógyulásom a te kilyukasztott és sebes kezed által. A véred az ami megváltott minden bűntől és betegségtől.
 
Jézus halottat támaszt: Jézust kinevették azok akik nem hittek benne, csodáiba, de ő ezt mondta zsinagógai elöljáró gyermekének. 
 
"Ekkor mindenkit kiküldött, megfogta a leányka kezét és megszólította: Leánykám, kelj fel !"
Lukács 8:54,
 
Az aggódó Apának pedig előtte ezt mondta: "Ne félj, csak higgy, meggyógyul ő!
 
Fontos a hitünk, mert nélküle csak üres szócséplés minden.

 

Január 27. Péntek,

A Biblia arról szól, hogy isten az egész testünket karban akarja tartani. A testünk még lélekből és szellemből áll, az élethez fontos a testi erőnlétünk . Ha valamelyikkel baj van, akkor már nem érezzük jól magunkat. Minden probléma okozója elsősorban a sátán pribékjeinek támadása. Még akkor is amikor úgy tűnik , hogy nem vigyázunk magunkra. Mert a sugdosása által vannak a szenvedély betegségek, a munka hajszolása stb. Azonkívül aki kinyit egy ajtót neki, varázslás vagy jóslás által, azok szellemét támadja meg. De rengeteg támadást tud kieszközölni, mindenkinek tudja a gyenge pontját.

Jézus mindenkit meggyógyított aki hozzá fordult. Nem találkozunk olyan történettel, hogy valakit is elutasított. Még a bűnösöket is meggyógyította. Válasza az volt "akarom".

Legyen hitünk ebben!

A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által. (Gedeon)
Róma 10:17,

És megismeritek az igazságot ,és az igazság szabadokká tesz titeket.
János 8:32,

Forrás , T.L. OSBORN Betegek Meggyógyulnak.


 

Január 26. Csütörtök,

A gyógyulás egyik legnagyobb akadálya, hogy hiányzik az emberekből az Isten akaratának bizonyságot teremtő ismerete.sok olyan imát hallottam, "ha te is úgy akarod", "vagy legyen meg a te akaratod" ( ez már egy fokkal jobb, "tudom, hogy Isten képes rá" De vagyünk példát Dávidtól.

Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam : gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim! Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én könyörgésemet.
Zsoltárok 6:3, és Zsoltárok 6: 10,

Először kegyelméért könyörög Istenhez azután pedig hittel kijelenti, hogy Isten a gyógyítója és hisz benne, hogy meg is teszi.Jeremiás is eképpen tett.

Gyógyíts meg engem, Uram,
hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak!
Jeremiás 17:14,

Testünk is Istené ugyan úgy ahogy lelkünk és szellemünk is. El kell hinnünk, hogy akkor gyönyörködik bennünk, ha egészségesek vagyunk, úgy testben mint lélekben és szellemben.

Forrás T.L. ORBORN Betegek meggyógyulnak,


Január 25. Szerda,

Krisztus azért jött, hogy megszabadítson minden bűntől és betegségtől minket.
Ha ez nem így volna, az Ő áldozata hiába való lenne.
Mind a bűn, mind a betegség gyűlöletes Isten szemében, Ő nem gyönyörködik abban, hogy az emberek szenvedjenek, pláne nem, hogy gyermekei szenvedjenek.
Ha hisszük azt, hogy Jézus a bűnösökért jött, hogy megmentse őket, akkor hinnünk kell azt is, hogy a betegek gyógyulása és szabadítása is a szívügye volt.
A hit annyi, hogy elhisszük azt ami a Bibliában van. Az írott ige Isten kijelentett akarata.
Történt egyszer, hogy halotti menetbe ütközött. Egy özvegy asszonynak egyetlen gyermeke volt a koporsóban. megindult rajta a szíve, megszánta és oda lépett a koporsóhoz, megérintette s csak ennyit mondott.

"Ifjú mondom néked, kelj fel! Ekkor a halott felült és beszélni kezdett. És átadta őt az anyjának."
Lukács 7:14-15,


 

 

Január 24. kedd, A jó mag mindig növekszik

A földművelő elveti a jó magot és vár türelmesen, hogy kikeljen, nem veszi ki, hogy csiráik-e.
Miért ne lehetne hitünk a romolhatatlan maggal szemben. Krisztus beszéde az a romolhatatlan mag, amiben bízhatunk. Ő maga mondta: Az ige, szellem és élet.

Az az ember aki a szemét a tüneteken tartja, gondolatai a betegségen járnak, rossz magot vet. Isten igéjével kell foglalkozni, hogy az igazság által megszabaduljunk minden negatív dologtól.
Ha a kétkedés magját vetjük, akkor csalódás fog érni minket.
Lehet, hogy a tünetek a halált hirdetik, Isten beszéde viszont ellenben az életet. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés.
Erről tettek bizonyságot a régiek is.
Zsidók 11:1,

 


Január 23. Hétfő,

Isten még arra is gondolt, hogy tanácsot adjon.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,mert abból indul ki minden élet.
Példabeszédek 4:20-23,

Ne a problémákra, a betegségekre figyeljünk, hanem Isten beszédére. Egész testünknek egészség, figyelmeztet az ige.

Forrás: T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak

 


Január 22. Vasárnap,

A keresztényeknek nem kell betegnek lenniük. Isten azt akarja ,hogy erősek és egészségesek legyenek.
Hiszen bűneink megbocsátottak, és betegségeinkből felgyógyultunk! Ezt az ige jelenti ki.
Mind szellemünk, mind testünk fel lett szabadítva, Jézus vére által.

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét.
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményről.
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden BETEGSÉGEDET!
Zsoltárok 103:1-3

Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Zsoltárok 103 :5

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt.
Zsoltárok 103:9-11,

Mit jelent ki az ige: meggyógyítja MINDEN betegségedet- Megújul az ifjúságunk,olyanok leszünk mint a sasok- nem haragszik ránk az Úr megbocsájt hiszen gyermekei vagyunk- nem fizet meg ha tévedünk- hatalmas a kegyelme az őt szeretők és félők felé.

Fogadjuk el és fogadjuk szívünkbe és elménkbe az igét amit elénk rakott. Éljünk úgy, reménnyel, erővel teljesen, hogy a gonosz pribékjei ne tudják ki kezdeni az egészségünket.

Forrás T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak

 


Január 21. szombat,
 
..."Fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Ézsaiás 53: 3-4,
 
Ezekből az igékből  azt láthatjuk, hogy a test gyógyulását ugyanaz a megváltás szerezte meg, mint a szellem üdvösségét.
Az ige nemcsak a szellemi gyógyulást hirdeti, hanem a testit is.
Akik megtértek és elfogadták az üdvösséget Istentől el kell fogadniuk a gyógyulást is.
Szabadok vagyunk mind a bűn ,mind a betegség kötelékétől.
 
...aki a mi bűneinket vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghallva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg .
1 Péter 2:24,
 
Forrás: T.L. Osborn   Betegek meggyógyulnak,
 

Január 20. péntek,  Csodák, hit által

Az emberek vágynak a csodákra, és mindent megragadnak, hogy történjenek a dolgok.
Ázsiában, Pál ruhadarabjait megszerezve és érintve, a betegek meggyógyultak.

És nem közönséges csodákat cselekszik Isten Pál keze által: annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.
ApCsel 9:11,

A mai napig is működik ez a szolgálat. Arról van szó, hogy a bibliai igazságoknak eleget téve teszik. A hitnek egy egyszerű cselekedete által, megtörténnek a csodák.
Minden ami a Bibliában le van írva ,számunkra ámen, lehet megcselekedni, mert azért íratta le a jó Atyánk, hogy belőle tanulva éljük az életünket. A csodák világa nem zárult le, csak elhalványították, de mi a hitünkkel újra tudjuk kelteni, Jézus által.

Forrás: T.L. Osborn Betegek Meggyógyulnak

 


Január 19. Csütörtök,

Isten még azt is kijelentette, hogy hogyan fogadjuk az Ő beszédét.

"Mert ha én, az Úr, szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül.
Ha a ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem!- így szól az én Uram az Úr.
Ezékiel 12:25,

Tehát hittel kell fogadni ha testvérünk kézrátétellel imádkozik értünk.

Mert nem akarunk uralkodni a ti hitetekben, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.
2 Korinthus 1:24,

Adjunk hálát az Úrnak minden értünk mondott imáért és áldjuk meg testvéreinket. Ha mi vagyunk a közbenjárók, adjunk hálát azért, hogy Jézus munkatársai lehetünk és, hogy a jó Atyánk meghallgat minket és cselekszik.

 


 Január 18. Szerda,  Érzések és az igazság

 

Mi hívők, nem gondoljuk de Isten természete ott lakozik bennünk, Isten Szelleme bennünk él és mozog, hiszen testünk a temploma, ezt az ige mondja. Akkor higgyük is el.
Isten ereje van bennünk, amely cselekszik, gyógyít ha kell, vigasztal ha kell, szabadít ha kell. Sokan az érzéseikre támaszkodnak. Meg is vallják, nem kaptam áldást az ima alatt, mert nem éreztem semmit. (Nem esett el, nem volt borzongás, vagy melegség érzés.) Nem is történik semmi olykor-olykor. Mások meg nem éreznek semmit mégis elégedetten mennek a helyükre, mert van hitük abban, hogy testvéreiket használja az Úr. De a fordítottja is megtörténik. Hogyan lehet ez?
Egyszerű a magyarázat, Isten szuverén Úr, mindig azt teszi ami a tervében van, nem lehet befolyásolni, azzal teszi akivel akarja, nem személyválogató. Ne akarjuk megmagyarázni mit miért tesz, mert nincs rá magyarázat. Van olyan ember aki mindig elesik ha imádkoznak érte, életében mégsem történik változás, de van olyan is akinek mindegy ki imádkozik érte, mert hiszi, hogy az úr áldása fogja majd kísérni. Mi csak azt tegyük amire kér." HIGGYETEK BENNEM."
Soha semmilyen alkalmat ne mulasszunk el, ha áldást, imádkozást felajánlanak, mert nem tudhatjuk Isten mikor akar minket megáldani. Pál szolgálatában is sok ilyen dolog történt.

Publiusz atyja pedig történetesen magas lázzal vérhasban feküdt. Pál bement hozzá, imádkozott érte és kezét rátéve meggyógyította.
ApCsel 28:8,

A vérhasból való gyógyulás egy csoda, Pál semmi különöset nem tett, csak amit Jézus hirdetett.

Ennek megtörténte után mások is, akik betegek voltak a szigeten, eljöttek hozzá és meggyógyultak.
ApCsel 28:9,

 


Január 17. Kedd,

 

Egy nagy dilemma amikor egy muszlim mutatja a koránt és abban is az van, hogy Isten szava. Hogyan győzhetjük meg?
Jézus erejével, nevével, mert abban erő van. Tudomásul kell vennünk, hogy mi is meg tudjuk tenni, amit Ő tett, hiszen ez az ígéret, sőt még nagyobbakat is.
Tudunk gyógyítani, szabadítani Jézus nevében, mert akkor ő megcselekszi, mi csak eszközök vagyunk számára, munkatársak.
Ezzel bebizonyítjuk, hogy igaz amit a Keresztény Biblia mond és kijelent.
Igaznak kell elfogadnunk Istennek minden szavát, és annak megfelelően cselekszünk.

Volt egy asszony akiben tizennyolc év óta betegség lelke lakott, és úgy meggörnyedt, hogy egyáltalán, nem tudott felegyenesedni.
És mikor látta őt Jézus , odahívta magához, és ezt mondta neki: Asszony , megszabadultál betegségedtől, és rátette kezét. Az nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Lukács 13:11-13,

Izgalmas dolgok ezek, hinni kell amit Jézus kijelentett.

 


Január 16. hétfő,

 

A hit abban áll, hogy tegyük meg amit Isten mondott, majd várjuk meg azt, hogy Isten is megtegye, amiről azt mondta meg fogja tenni. Pl:" veletek leszek a világ végezetéig." " Velem a kőfalon is át ugortok." " Előttetek megyek" stb,

Noé meg építette a bárkát- Isten elküldte az örönvízet.
Mózes kinyújtotta a botot- Isten kettéválasztotta a tengert.
Az izraeliták Józsué vezetésével körbejárták Jerikó falait- Isten ledöntötte a falakat.
Illés megsuhintotta a Jordán vizét- Isten ketté választotta.
Naámán hétszer bemerítkezett-Isten meggyógyította őt a leprából.

A hívő tegye rá a kezét a betegre- mi a válasz: A beteg meggyógyul!
Mintha Isten azt mondaná: Tegyél meg egy kis dolgot, menj el a beteghez, kend meg olajjal, és a hit imájával szolgálj felé, én pedig megteszem a nagy dolgot és meggyógyítom. Tedd meg azt amit ember tud megtenni, én meg megteszem amit csak én tudok megtenni.
Ez a HIT: A hit pedig cselekedetek nélkül nem ér semmit.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.


 
Január 15. Vasárnap,


Jézus parancsa, hogy tanítványai járják a világot és cselekedjenek úgy ahogy Ő cselekedett.
Ez a megbízatás a mai napig érvényben van.
" Betegekre vetik kezeiket, és a betegek meggyógyulnak."


"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, majd így folytatta: " Az én nevemben démonokat űznek (ördögöket) ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.
Márk 16:17-18,


Milyen kiváltság ez, az embereken segíteni, Jézus munkatársának lenni! Csodálatos!
A hívő az aki meg is cselekszi Isten beszédét, aki hiszi azt. Sokan félnek ettől, akár kéri az imát akár adja az áldás imáját. A félelemnek nincs helye ott ahol hit van. Isten soha nem jelent ki dolgokat amik nem igenek, ámenek és amiben nem segít nekünk.
Ő hatalmat adott tanítványainak," hogy kígyókon, skorpiókon és az ellenség minden erején tapodjunk."
 

Január 14. szombat  A hitből való ima.


Sok testvér teóriákat gyárt a betegségek mellé, méghozzá kedvesen megmagyarázza, hogy miért is beteg a testvére. Ezek a gondolatok nem biblikusak.
- Talán Isten akarata.
- Bűnei vannak.
- Így közelebb kerül Istenhez.
- Isten egy áldást készít általa.
- Isten tanítani akarja.
Ezek magyarázatok, amik semmire sem jók. Tudjuk, hogy a kimondott szónak ereje van és ebben az esetben nem vezetnek semmire.
Az ilyen gondolatokkal imádkozó ember imája nem lesz hatásos.
Aki közben jár, legyen határozott abban, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember meggyógyuljon. Ha megtörténik a gyógyulása, akkor már lehet azt mondani, ugye tanultál belőle, jobban át tudod élni más baját.
Ugye közelebb kerültél az Úrhoz, vagy tanított valamit az Úr, vagy áldásokat nyertél míg harcoltál az életedért.

Pál azt írja: Krisztus a test megtartója.

Avagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek és ti nem vagytok a magatokéi.
Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát az Istent a ti testetekben.
1 Korinthus 6:19-20,

Tehát Jézusé és Istené a testünk, sőt a Szent Szellem bennünk él, nem formálhat jogot testünkre a Sátán. A betegség szelleme, pedig csak egy szolga a Sátán uralmában, nem adhatjuk meg magunkat neki. Testünk nem a betegségeknek lett teremtve, hogy a démonoknak legyen hol tanyázni, hanem az Úrnak, hogy dicsőítsük Istent vele.

Jakab azt tanítja: Kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél hajt, és lökdös előre. Ne is gondolja az ilyen ember ,hogy bármit is fog kapni az Úrtól.
Jakab 1:6-7,
 

 
Január 13. Péntek,

Szenved-e valaki köztetek?
Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent.
Jakab 5:13,

A szenvedés szó ebben az esetben, bajt, üldöztetést, nehézséget, nyomorúságot jelent.(görög szóból fordítva) Ez az ApCselben meg is történt, amikor börtönben voltak a testvérek.

Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit,azok imádkozzanak felette, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket,és imádkozzatok egymásért ,hogy meggyógyuljatok. Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.
Jakab 5:14-16,

Ez egy félre érthetetlen ígéret, a gyógyulással kapcsolatban. A tanítványok tették is ezt.

Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal és meggyógyítottak.
Márk 6:13,

Tehát aki nagy megpróbáltatásban ,betegségben van, joga van magához hívni a vezetőket (véneket,) hogy megkenve olajjal és hittel imádkozva érte elvegye a gyógyulást.
A tapasztalat az, hogy szerényen várják, hogy hátha elmegy a vezető, és ha megtörténik, remélik, hogy meggyógyul. De ez a gondolat a bizonytalanság gondolata.
A gondolatainknak is meg kell újulnia, és hittel imádkozva kijelenteni- azért jöttem hozzád, hogy megkenjelek olajjal és az imáim által meg fogsz gyógyulni. Hiszed-e, akkor fogadd el. Ezután a betegnek a hit beszédét kell mondania. Meg gyógyultam az Úr Jézus sebeiben. Csak kis idő és talpra fogok állni, hiszem ezt. Bizonyságként mondani másoknak is.

Forrás T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak.
 

 
Január 12. Csütörtök,

A betegség az átok kategóriájába tartozik. De "Isten gyermeke meg van váltva a törvény átkától" ezt mondja az ige. Sőt, elköltözéséhez is van ígéret.

Érett korban térsz sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be,
Jób 5:26,

Ezek isten beszédei, amit az ő népének ígért.

A bibliai hősök ezt élvezhették is. Bár ezek mind az ószövetségben éltek, de az Úr nem változott, nem rövidült meg keze sem, csak mi változtunk.
 

 
Január 11. Szerda,

Hogyan is kételkedhet bárki abban, hogy Istennek az az akarata, hogy mindenki meggyógyuljon. Szeretetéből fakad az együtt érzés, gyermekei iránt akik szenvednek. Abból a sok ígéretből ami a Szent könyvben le van írva, jogunk van igei módon egészségeseknek és erőseknek lennünk.

Elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra.
Zsoltárok 104:29,

Ez az ige semmiféle komoly, fájdalmas betegségre nem utal. Isten meghatározta még Noé idejében az embernek életkorát. Kinek mennyit, 70 és 90 év között, persze lehetnek kivételek. Nem azt mondom, mikor valaki nem figyel a testének karbantartására védelmére, hogy nem lehet beteg. Dehogyisnem, az más, mint egy rák, vagy krónikus betegségek. Vagy a sok munka miatt egy kopás, az elhasználódás. Én is év tizedeken át dolgoztam vasárnapokon is, mert nem ismertem az igét és nem pihentem a pihenő napokon.

Az ige azt mondja, a lelkünk az Úrnál lesz. Az engedetlenség, a hitetlenség, az ellenszegülés veszélyéről is ír a Szent könyv.

"Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben,és ha nem féled Istenednek az Úrnak dicsőséges és félelmetes nevét.
5 Mózes 28:58,

Mindenféle olyan betegséget és csapást is hoz rád az Úr, amelyek nincsenek meg írva ebben a törvénykönyvben, míg csak ki nem pusztulsz.
5 Mózes 28:61,

Kemény szavak, de emlékezzünk meg mit mondott Isten- Eléd teszem a jót és a rosszat - válassz!
 

Január 10. Kedd,

A hit megszabadít:

Fontos, hogy a hitünket erősítsük, bizonyságokkal, olvassunk és hallgassunk olyan videókat, tanításokat amik igaz történetek. Hitünket erősíti. Érdekes, hogy nem hallottunk és láttunk( Jézuson kívül) olyan embert aki feltámadt és él, mégis hiszünk benne. Ugyan akkor sok beteget láttunk és hallottunk aki meggyógyult mégis a hitünk ebben nem oly biztos. Vajon miért, mert több nyomorúságot látunk. De ne arra nézzünk, hanem az Úr igéjére koncentráljunk.

Ismét mondom nektek: Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérni akartok, megadja nektek az én mennyei atyám.
Máté 18:19,

Egyet kell érteni és egységben lenni, abban, hogy az úr akarata, hogy gyermekei egészségben jó létben és egységben éljenek. Fontos, hogy ketten szolgáljanak a szükségben levőknek, mert az Úr Jézus is kettesével küldte ki tanítványait. Péter és János is egyesítette erejét és egységben, szellemben legyőzték a betegség szellemét a béna testben.
 

Január 9 Hétfő,
 
Isten forrásaiA mennyei források kiapadhatatlanok.
 
Jézus volt aki győzelmet aratott a golgotán. Legyőzve a halált ,a bűnt, a betegséget, az ő felhatalmazásával használhatjuk ezt a nevet, JÉZUS.
 
Kezdjük el tanulmányozni, Jézus által feltárt előforrásokat. Amikor elkezdünk imádkozni, Jézus nevében, akkor Jézus átveszi kezébe a kéréseket és továbbítja azt az Atyának. Átveszi a terheket tőlünk. Ő így imádkozott.
" Atyám, köszönöm, hogy maghallgatsz engem, és tudom, hogy te mindig meghallgatsz."
 
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak  nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.
1 János 3:23,
 

 
Január 8. Vasárnap  - Kérjük, de hogyan?

Hittel és engedelmeskedve Isten igéjének.

És ez az a bizodalom, amellyel hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, (Isten akarata, hogy minden ember meggyógyuljon) meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk is: azt is tudjuk, hogy már teljesítette is kéréseinket, amelyekkel hozzá fordultunk.
1 János 5:14-15,

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megdicsőüljön az atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
János 14:13-14,

Ezek az igék feljogosítanak minket arra, hogy megtagadva az ellenség spekulációit, félelem keltését életünkben, kérjük azt ami már a miénk, a gyógyulást.

Jézus nevében hatalmas erő van, fel se tudjuk ezt fogni, hiszen az ige ki mondja.

Isten olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való: hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké
(angyalok) földieké (embereké), és föld alatt valóké (démonoké, a betegség szellemei is).
Filippi 2:9,

Ez a név, hogy Jézus, uralmat gyakorol mindenen, a Sátánon is. Mi örököltük azt a jogot, hogy Jézus nevében parancsoljunk. A Sátánnak és szolgáinak tiszteletbe kell tartaniuk, ezt a nevet és aki használja annak a parancsait is.

Forrás:T.L. Osborn - Betegek meggyógyulnak
 

 
Január 7. Szombat,
Isten gyermekeinek nem kell betegnek lenniük.

Jézus elhordozta a bűneinket és a betegségeinket is. Tehát nem kell megtűrnünk a betegséget az életünkben.
" Ő vette el az erőtlenségeinket, ő hordozta el betegségünket".
Így nekünk nem kell hordoznunk azt, hanem meg kell tagadnunk, Jézus megváltott minket a bűnök alól és a betegség alól is.

Aki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, Hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által GYÓGYULTATOK meg.
1 Péter 2:24,

Nem az van az igében, ha eleget imádkozol meggyógyítlak, vagy meg gyógyulhatsz, vagy majd meg gyógyulsz. Hanem múlt időben, vagyis már meg is történt a gyógyulásunk. Csak el kel hálával fogadni, Isten tervében levő kegyelmét.

Vannak akik fenyítésnek veszik a betegséget, vagy nincs hitük, hiszen a fájdalmakat nap mint nap átélik.Teljes mértékben megértem őket, én is átéltem ezeket. De nem akarok ebben benne lenni, azt akarom, hogy Isten ígéretei legyenek ámenek az életemben. Keresem és kutatom, milyen igazságok szabadítanak meg, vagy,hogy másokon tudjak segíteni az igei igazságok által.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 6. Péntek,
Vajon miért nem gyógyulnak meg sokan?

Jézus beszéde:
"Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket",

Az ige az igazság, Jézus az ige, tehát ha tanulmányozzuk az igét és meg is értjük, akkor megszabadulunk sok mindentől ami nem az Úrtól van. Az igazság egy védelmet ad testünknek, szellemünknek.
Krisztus azt akarja, hogy minden ember meggyógyuljon. Azt a sok fájdalmat, megaláztatást sebeket nem szenvedte volna el a Krisztus azért, hogy mi megmaradjunk a nyomorúságban amit a betegségek miatt szenvedünk el.
Akkor miért nem gyógyulnak meg sokan?
Talán azért mert erről kevés a tanítás. Nem arra van szükség, hogy a beteg ágya mellett kifejezzük az együttérzésünket, hanem a baj okát kell megkeresni, de főleg a bajt meg előzni. Üzenjünk hadat a betegség szellemének a démonikus erőknek, akik támadják az embereket.
Vigyük el a szabadulást az embereknek, akiknek gyógyulásra van szükségük.
Ha az üdvösség mindenkié, akkor a gyógyulás is mindenkié, sőt az egészség is mindenkié. Hiszen az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy bővölködjetek".

"Én vagyok az Úr a te gyógyítód"! Isten tegnap és ma ugyanaz, ezután is ezt fogja mondani, és amit kijelentett az igaz és ámen.
Azt tanuljuk, hogy az üdvösség biztos, de azt is kell tanítanunk, hogy a gyógyulás biztos, mert ezt mondja az ige.
Áron vétettetek meg: "dicsőítsétek ezért Istent a testetekben és a szellemetekben, amelyek Istenéi". Vajon egy beteg test tud-e dicsőíteni? Pedig Isten felszólít erre.
Persze a vitatkozókkal egyet értek abban, hogy a testtel való dicsőítés sok rétű: úgy élek, úgy beszélek, úgy teszek, úgy imádkozok, hogy Istent dicsőítsem.
Bocsásson meg az Úr nekem, de amikor testvéreim közül nagyon szenved valaki, volt már, hogy sírva mondtam -Uram ez nem dicsőít téged-. És az állapotára gondoltam.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Mert az Írás(Jézus) ezt mondja: Senki szégyent nem vall, aki őbenne hisz.
Róma 10:10-11,

Ezt az igét a betegségre is el mondhatjuk. "Mert mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül." Meggyógyul"
Róma 1:13,
 
Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 5. Csütörtök,
Miért kell hinni?

A biblia kijelenti, hogy a testi gyógyulás Isten akarata, ugyanúgy, ahogy a szellemi gyógyulás is Isten akarata, amennyiben betöltjük a feltételeket és hiszünk az ígéretében.
Ha ezek megvannak, akkor jogunk van elvárni azt amit mennyei apánk meg ígért gyermekeinek. Rendezni kell életünkben minden dolgot, hogy szabályszerűek legyünk és tiszták, bűn mentesek. Nem szabad olyan imákat mondani, hogy ha akarod, vagy ha jónak látod, mert ezek a kételkedés szavai.
Imáink előtt mindig adjunk hálát mindenért ami eszünkbe jut, mert az Isten jóságát hozza elő.
Általa bele siklunk a kegyelembe.

Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel: adjatok hálákat néki áldjátok az Ő nevét!
Mert jó az Úr,örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Zsoltárok 100:4-5,

Imáinknak nem kell hosszúra nyúlniuk, hanem az igazságot, az ígéreteket mondani, igével alá támasztani.
 
Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 4. Szerda,
Az ige, amit magunkhoz veszünk, az igazi gyógyszer.

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van,és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5, Károli,

Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott, mikor így szólt: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta betegségeinket.
Máté 8:17,

Ez azt jelenti, hogy valaki helyett szenvedett Jézus, vagyis az ő népe helyett. Felvetődik a kérdés, miért kell akkor nekünk is hordozni?
Az 5 Mózes 28. ban a betegségek és az erőtlenségek az átok kategóriába tartoztak. de az Új szövetségben ez áll:

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett érettünk: mert meg van írva: átkozott mindenki, aki fán függ.
Galáták 3:13,

Bár a bűn és a betegség szorosan együtt működik, mégsem ragaszthatjuk mindenkire aki beteg, hogy bűnös.
Az is igaz, hogy mindannyian azt valljuk, bűnösök vagyunk, mert csak Jézus a tökéletes, minden ember gyarló, valamilyen formában. (gondolat, irigység,kevélység, büszkeség, hirtelen harag által stb-stb.)
Ha igazán akarjuk és meg is valljuk, akkor Isten Jézuson keresztül adta ezt az ajándékot, a gyógyulást. Vannak olykor feltételei, a bűnvallás és a bűntől való elfordulás, esetleg az imádkozás hatékonysága, könyörületesség, és még sok olyan dolog ami titok számunkra.

"Kérjetek és adatik" Ha bármit kértek az én nevemben én megteszem"
" Amit csak kértek , amikor imádkoztok, higgyétek, hogy meg is kapjátok, és meglesz nektek."

Ezek Jézus szavai, aki igazat mondott, Ő nem hazug. Ez Isten akarata, hittel el kell fogadni, hirdetni és hinni benne. A Biblia a gyógyulásnak semmilyen más formáját nem javasolja.
A mi időnkben az orvosok által is gyógyulunk, hiszen őket is használja az Úr mint eszközöket. A gyógyszerek védő oltások is sok embert mentenek meg, ezek a dolgok vita tárgyává is lehetnek, mindig törekedjünk az Isten bölcsességére, és a közép út betartására.

Meg vallom 1 évig én is imádkoztam egy bizonyos dologért és nem történt változás, akkor úgy döntöttem, hogy szedem a gyulladás csökkentőt, mert szenvedni nem szeretek. Isten meg engedi, hogy mi is döntést hozzunk.

Forrás: T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 3. Kedd,
A hit hegyeket mozdít!

Isten azt mondta: Én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
Isten soha nem hazudik! A gyógyulás a mienk! És mindenkié aki hisz.

Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet se bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
2 Mózes 15:26,

A történelem során, bármilyen betegségben szenvedtek az izraeliták, ha megtértek és bűneiket megvallották, meggyógyultak. Imájukra a kegyelem volt a válasz.
Ha ez így volt az ó szövetségben, mennyivel inkább így kell lennie, az új szövetség alatt, amiben vagyunk.
" Nagy sokaság követte, és ő mindnyájukat meggyógyította". MT 12:15, MINDNYÁJUKAT!

Ez Isten akarata! Jézus küldetésének egyik fő célja ez volt.

Forrás: T.L. Orborn - A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 2. Hétfő,

Ábrahám és Mózes Isten barátja volt.Személyes közösség volt közöttük, beszélgettek.
Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg magát.

És mondá az Úr Mózesnek: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orczámat azonban, mondá, nem láthatod: mert nem láthat engem ember, élvén.
2 Mózes 33:19-20,

Ezen mondatok olvasása után el tudjuk képzelni, hogy Isten dicsősége oly nagy, hogy nem tudnánk elhordozni. Szeretetéből, elvonult Mózes előtt, de berendelte egy hasadékba és tenyerét oda tette védelemül. Számomra egy talány, hogy Isten szellem, de mégis van teste, mennyei, hiszen írja az ige van keze, orczája. Bármikor megjelenhetnek nekünk az angyalok és Jézus is, de a jó Atyánk, hát az csak álom és talány. De Mózes egy kiváltságos ember volt.
 
"kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok"
"Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod."
 

 
2017. Január 1.
 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad .
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet tenéked.
Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.
4 Mózes 6:24-27,
 
Isten kérése volt ez, hogy áldásait kiárassza népére. Ezt az áldást ma is szokták mondani a pásztorok, amikor vége az Istentiszteletnek. A jó Atyánk szeretetének kinyilvánítása minden testvérre.

Napi igék Edittől 2013.I.hó

 

 

Január 31. Csütörtök,

A vádlás és annak az elfogadása, halálhoz vezet. Emlékezzünk Iskáriótes Júdásra, Sátán rá vette, hogy elárulja az Urát Jézust, mégpedig pénzért. Amikor rádöbbent mit tett, felakasztotta magát.
Ha Isten meggyőző erejére hallgatott volna, akkor megbánja tettét és bocsánatot kér érte.
Simon Péter amikor háromszor megtagadta az Urat, akkor ő is elbukott, mert a Sátán őt is kikérte, de ő megbánta amit mondott és amit tett, letette büszkeségét és megtért abból.

"Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a
búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited:
azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait."
Lukács. 22:31,32,

Az úr mindent tud rólunk, a szívek és a vesék vizsgálója, így azt is tudta, hogy Péternek milyen a szíve állapotja, ezért közbenjárt érte, és ő a megtérése után helyreállt és sok bízatott rá.

Jézus háromszor is kijelenti Péternek:
                                          "Legeltesd az én bárányaimat!"
                                          "Őrizd az én juhaimat!"
                                          "Legeltesd az én juhaimat!"  János.21:15-18,

Júdás szívének állapota gonosz és kapzsi volt, így ő elbukott.

Őrizzük a szívünket és tartsuk tisztán, hogy a megváltó Jézusunk közbenjárása által mindig helyre álljunk.

 

Január 30. szerda,

Különbségek

Fel kell ismerni mi a különbség a vádló vádlása, és a Szentlélek bűnről meggyőző munkája között.

Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
2 Korinthus.7:10,

Az Isten szerinti szomorúság, megtérést jelent, ami által az üdvösség útjára lépünk.
Életünkben nap, mint nap találkozunk azzal a problémával, hogy hogy a test szerinti útra kacsingatunk.
De a Szentlélek el kezd győzködni minket.
Miket érzünk?
Bűntudat, értéktelenség érzet, alkalmatlansági érzet, szomorúság, vádak, pedig ezek az érzések nem felelnek meg az igazságnak.
Hit által megigazultunk,és a kárhoztató ítélet nem foghat rajtunk. A sátán mindig talál valamit amivel gyötör minket, vagy mást használ arra, hogy gyötörve legyünk.
Ha pedig magunkat vádoljuk, mert úgy reagálunk le dolgokat ami nem méltó Isten gyermekeire, akkor a Szent Szellem szomorít meg.
Ha megvalljuk, hogy bánjuk ezt a viselkedést és ebből meg akarunk térni, akkor, az Atya válaszol, "Örülök gyermekem, hogy így gondolod és megvallottad nekem".
Szabadok leszünk és tovább mehetünk ismét az úton.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsájtja bűneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és
nincs meg bennünk az ő Igéje.
1 János1:9-10,

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

Január 29. Kedd,

"Ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor
ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem
neked, hogy az itt állók között járj-kelj."
Zakariás 3:7,

Ez egy feltétel ahhoz, hogyha naponta engedelmeskedünk neki  és szolgáljuk, akkor az Ő háza és udvarai fölött fogunk uralkodni.
Más szóval részesülni fogunk az Ő hatalmában a szellemi világ fölötti  és képesek leszünk győztesen élni a Sátán és a bűn fölött.
Ez egy nehezen értelmezhető Ige de köszönjük a szerzőnek, hogy megvilágosította.

Az ígéret arra is vonatkozik, hogy bejárásunk lesz a mennybe. Vagyis forró drót van az Atya és mi közöttünk. Ez pedig azt eredményezi, hogy az Ő hatalmát gyakoroljuk,  és Vele közösségben és összhangban élünk, naponta győzünk és gyümölcsöket termünk.
Hitből kell élnünk nap mint nap.

Forrás: Neil T. Anderson   A Szabadító c. könyv alapján

 

Január 28. hétfő,

Isten ígéreteiben bízhatunk

De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat,
és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltóak rá. Aki győz, azt öltöztetik
fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek
nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezetnek.
Jelenések 3:4-6,

Önmagunktól semmi esetre sem tudjuk a szennyes ruhát kicserélni magunkon, ezt csak Isten tudja meg tenni. A vádló egyfolytában vádolja Isten szentjeit, talán néha nem is alaptalanul. De az Úr ismer minket és nem adja fel, amíg élünk addig mindig igazgat minket, egészen addig csiszolja az egyéniségünket míg az teljesen tisztán csillog majd. Ha kell akkor megtisztít minket mint ez ezüst műves az ezüstöt. Bár az nem olyan kellemes amikor ki égeti belőlünk a salakot, de időben ki vesz minket a tűzből.

Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt . Az Úr angyala
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, aki
Jeruzsálemet kiválasztotta!
Zakariás. 3:1-2,

Jósua piszkos ruhába állt az angyal előtt, mert a vádló vádjai bemocskolták azt. De az angyal utasítást adott, hogy vegyék le róla a piszkos ruhát.

Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd!
Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged.
Zakariás. 3:4,

Forrás: Neil T. Anderson   A Szabadító c. könyv alapján

 


Január 27. Vasárnap,

Elérkeztünk a 21 napos böjt utolsó napjára. A záró ünnepségen sok atyafival fogunk hálát adni a mi Teremtő Istenünknek, és a Megváltó Urunknak. Szellemükkel egyetemben dicsőítjük a Mindenható Istent.

Sok önuralom, kitartás, engedelmesség,megtérés, szabadulás követi ezt az összefogást, és hiszem, hogy a gyümölcsei meg fognak mutatkozni.
Biztos vagyok benne, hogy néha megbuktunk, meginogtunk, vagy véletlenül vétkeztünk egy picinykét, de aztán helyre állva folytattuk amit elkezdtünk. így van ez hisz tökéletlenek vagyunk, de egy biztos, hogy Isten nagyon szereti azokat akik keresik az Ő arcát, az akaratát.
Kívánom minden kedves testvéremnek, hogy a szíve kívánságát hallgatva ,adja meg az Úr a kéréseit az Ő gazdagsága és bölcsessége szerint. A szolgálatokat végzőknek, pedig Isten kenete kísérje minden munkájukat. Legyen gyógyulás és szabadulás azoknak akiknek testi problémájuk van.

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
akinek az Úr a bizodalma.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
amely a folyóig ereszti gyökereit,
és nem  fél, ha eljön a hőség,
lombja üde zöld marad.
Száraz  esztendőben sincs gondja,
szüntelenül termi gyümölcsét.
Jeremiás. 17: 7,8,

Igen Isten igéjében bízhatunk, mert a benne bízókat meg áldja, megfiatalítja, gyümölcsöző élettel áldja meg.
Ámen.

 

Január 26. szombat

 Lényeg az összefogás az egység. A Sátán az egységet érezve tehetetlen, nagy erő van abban amikor az atyafiak egységben vannak.
Istennek is kiárad a kegyelme, irgalma és gyógyító kenete.

Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Gyűjtsétek
össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek, az Úrnak
házába, és kiáltsatok az Úrhoz!
Jóel próféta könyve 1,14

Ezt éltük meg ma mi is az Isten házában. Együtt voltunk több gyülekezetből és egy csodálatos együttlétet éltünk át, egységben imádva az Urat. Lejött a menny közénk.

 Január 25. Péntek,

Az Ige gondolt a házaspárok intim életére is.  Soha nem szabad visszaélni  és zsarolni egymást a testiséggel. Az asszony kötelessége, hogy engedelmes legyen férjének, a férjnek pedig kötelessége, hogy szeresse a feleségét.
De a böjt idején ebben is meg egyezhetnek.

Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel
egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek
ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy
képtelenek vagytok magatokon uralkodni.
1 Korinthus. 7:5,

Vigyázzunk mert a Sátán rögtön észreveszi ha nincs egység. Nyomban felkínálva a lehetőséget, hogy elbukjon az ember.

 Január 24. csütörtök,

Hogyan böjtöljünk?

Istennek tetsző módon, nem kérkedve vele, nem szomorúan, hanem alázatosan és mintha mi sem történne, természetesen viselkedve.

Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
Mt. 6:18,

Valamikor ünnepi alkalmakkor megkenték a fejüket finom illatos olajjal mert ünnep volt. Az arcmosás, pedig azt jelenti, hogy a könnyeket és a szomorúságot mossuk le az arcunkról és természetesen viselkedve böjtöljünk, örömmel.

Teljes böjt, amikor sem eszik sem iszik valaki. A Biblia erre is ad utalást, hogy csak három napig tegyük.
(Eszter királyné esetében)

Teljes böjt 40 napos, amikor csak iszik valaki. Ezt tette Jézus is.

Negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit
azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
Lukács 4:2,

 

Január 23. Szerda,

Mennyi ideig böjtöljünk?

Pál azt írja, hogy gyakran volt mindenféle helyzetben.

.....Gyakran voltam.....veszedelemben tengeren, veszedelemben
áltestvérek között,fáradozásban és vesződségben, gyakori
virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben,
hidegben és mezítelenségben.
2 Korinthus. 11:26-27,

Rendszeres böjt mellett, tehetünk kivételt egy-egy napot. Mindenfélével böjtölhetünk, kinek-kinek mik a kedvenc időtöltése. Tv, internet, meccs, csoki, hús elhagyása. Házaspároknál intim megvonások, szórakozás, mozi stb.
Jobb rövidebb szakaszokkal kezdeni aztán később fokozni a kudarc elkerülése miatt. De a legfontosabb, hogy kérjük Jézus segítségét és nem fogunk csalódni benne.

Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték
magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig,  amíg meg nem ölik Pált.
ApCsel. 23:12

Micsoda elszántság? Ez még talán könnyebben megtartható, hisz méregből, bűnben leledzik. A méreg és a bosszú, mindig erővel és kitartással párosul. Hiszen a gonosztól van, és úgy tűnik, hogy amit ő kezdeményez - az mindig erősebbnek hat. Ne hagyjuk magunkat mert a mi Urunk viszont erősebb.

 

Január 22. kedd,
 
Akik szolgálnak az Úrnak, azoknak minden körülmények között vállalniuk kell a viszontagságokat, az ellenkezéseket, a kritizálást és sok más dolgot.
 
6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.
7 Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt,
8 hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata?
9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata!
10 Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt.
2Korintus 3, 6-10

 Január 21. hétfő,

Szolgálati kirendelés.

Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve
és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.
Apostok cselekedetei 14:23,

Felkenték őket a szolgálatra. Előtte szolgáltak, hirdették az evangéliumot, tanítványokká tettek testvéreket, bátorították és erősítették lelküket, és biztatták őket, hogy nyomorúságokon kell keresztül menniük ahhoz, hogy Isten országába eljussanak, de higgyenek.

Azok a testvérek akik felénk szolgálnak és bíznak bennünk, hogy nem hiába való a fáradozásuk, nemcsak tanítanak minket hanem imádkoznak is értünk, sokszor böjtölve, hogy Isten királyságában a helyünket betöltve felkészült szolgálók
legyünk. Isten templomában az eklézsiában a nekünk szánt helyet foglaljuk el. A feladatunk, hogy keressük Isten akaratát, célját és mint élő kövek tudjunk hasznára lenni a gyülekezetünkben Istennek és a világban az embereknek.

 

Január 20 Vasárnap,


Imáink sokféleképpen szállnak fel Istenünkhöz. Amikor hallani akarjuk a hangját, kijelentéseit, akkor Dánielre gondolva böjtölünk. Várjuk, hogy Isten terveit elhívását  hallhassuk, akaratát cselekedhessük.

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek:
" Válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.
Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsájtották őket.
ApCsel. 13:2,3,

Mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten akaratát keresse, de hallani is kell, mert ha nem figyeljük csendességeinkben , akkor nincs miért böjtölni. Sokszor szól hozzánk de a zajos világunkban nem is figyelünk rá, nem halljuk őt.
Főleg a vezetőknek, apostoloknak , prófétáknak, evangélistáknak, szolgálóknak, vagyis úgy hiszem mindenkinek.

Ők mindennap keresnek engem,  szeretnének megismerni utaimat, mint egy
olyan nép, amelynek tettei igazak,  és nem hagyja el Istene törvényét
: igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.
Ézsaiás. 58:2,

Isten Igéje ki is jelenti, hogy milyenek vagyunk.

De hiszen ti a böjti napokon is  megtaláljátok kedvteléseiteket, mert
robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök,
sőt bűnösen, ököllel verekedve.  Nem úgy böjtöltök ahogyan illenék,
nem úgy, hogy meghalljam  hangotokat a magasságban.
Ézsaiás.58:...3-4,

Féljük a hatalmas Istent, mert mindent lát.

 

Január 19. szombat,

A böjt lehet szolgálat is. Ezt tette, Anna is. Az új időkben az apácák és a szerzetesek is sokat böjtöltek, de az Árpád-házi leány gyermekek is sokat böjtöltek a hazáért. (Szent Erzsébet, 1207-1231),( Szent
Margit 1242-1270)

Volt egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon
előrehaladott korú volt: csak hét évig élt férjével hajadonkora után,
és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a
templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.
( 110 évesnél több volt)
Lukács. 2:36-37,

Az Ige bizonyítja, hogy az Új szövetségben is voltak próféták, sőt próféta nők is!
Hogy mikor és miért fogadta meg, hogy addig ott tölti böjtben (valószínű, hogy időszakos) és imádkozva a legtöbb idejét a templomban, azt nem írja a Szent könyv, csak találgatni tudjuk. Hiszen ő tudta, hogy egyszer be fogják mutatni a megszületett kis Jézust, és ott akart lenni, abban a percben, hogy láthassa a világ megváltóját.
Valószínű, hogy sok emberért imádkozott. Jeruzsálemért, az ígéretért amik meg voltak írva Jézusról, hogy beteljesedjenek.
A mi életünk is sok szent imádságán vált olyanná amilyen. És a mi imáink is sok ember életének lehetnek magjai, amik majd egyszer kikelnek.
Istennél minden fel van jegyezve, minden ima ott van a szeme előtt és drága kincsek azok.
A világ folyton változik, képlékeny mint a tenger, és aki változtatja azok mi vagyunk és az Úr.
A gonosz is próbálja, de az imáink hatására egyre kevesebb esélye van rá.

 

Január 18. péntek,

Amikor támadás ér bennünket, és bajban vagyunk, az ijedség az amit először érzünk.
Azután gondolatban elképzeljük, ki lenne a segítségünkre. Akinek Isten jut először eszébe az bölcs gondolat, ezt tette Jósafát király is.

Amikor megérkeztek, és jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó
széléről nagy sokaság jön ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban,
azaz  Éngediben vannak, megijedt Jósafát, az Urat kezdte keresni, és
böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy
segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek , hogy
az Úr segítségét kérjék.
2 Királyok 20:2-4,

Istent az őszinte imádság amit a király intézett felé, megrendítette és válaszul meglátogatta dicsősége.

Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre,...
2 Krónikák. 20:14a

...Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert
nem a ti háborútok ez, hanem Istené.
2 Krónikák. 20:15,b


Január 17. csütörtök,

Az Úr Jézus is tanít minket arra, hogy fontos a böjt, méghozzá akkor amikor közbenjárók vagyunk emberekért.
A démonok közt is vannak nehezen elűzhető, makacs és gonosz démonok. A tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy holdkórost és Jézus tudta, hogy a hitetlenségük az oka. Nem tudták elhinni, hogy Jézus nekik is átadta a kenetet, az erő kenetét, hogy tudjanak a szabadításban, gyógyításban szolgálni embertársaik felé.

Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és
azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda!-  odamenne, és semmi
sem volna nektek lehetetlen.
Ez a fajta pedig nem távozik el,  csak imádságra és böjtölésre.
Máté. 17:20,

 

Január 16. szerda,

A böjtölés célja

Mivel az elménkben kavarognak a gondolatok, a tenni valók és a világ dolgai, érdemes csinálni egy ima listát, nehogy kimaradjon valami vagy valaki ami, vagy aki fontos.

Istenhez közelebb kerülünk minden egyes nap elteltével, ahogy a böjtünk napjai telnek. Istennek nagyon tetszik amikor megsanyargatjuk testünket, mert emelkedik lelkünk és szellemünk figyelme hozzá. Ezsdrás hazatér a lévitákkal és a templom szolgákkal, és bízott Istenében, hogy az oltalmazza az úton. De azért megadta az árat.

Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk
magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak,
hozzátartozóinknak és minden  jószágunknak. Mert szégyelltem sereget
és lovasokat kérni a királytól , hogy oltalmazzanak az ellenséggel
szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje
mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja
fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát  és
könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.
Ezsdrás. 8:21-23,Január 15. kedd,


Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött  kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Ézsaiás. 58:11,12,

A böjttel együtt jár, a bűneink felszínre juttatása.

A beszéd bűnei, a jellembeli és kapcsolatbeli bűnök. ( pletyka, hazugság, szóharc, ítélkező beszéd, elégedetlenség, önzés, háládatlanság, okoskodás, akaratosság, és még sok más)
Ha felismerjük Isten Szelleme által és megtérünk belőle, akkor jól megy majd dolgunk, nem támadhat meg minket a gonosz, és öröm lesz ránk nézni és hallgatni beszédünket.
A változásból az ifjak is áldást vesznek, hisz ők azok akik a gyümölcseink a jövőben.

 

Január 14. hétfő,

A böjt áldása és jutalma, a mi bizonyságaink

Nyilvánvaló, hogy a böjt alatt hittel valljuk meg a mi Atyánknak, hogy nem csak kéréseink vannak, hanem hiszünk is abban, hogy ő meghallva segít nekünk. Hisz ígéret van bőven erre vonatkozóan.

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat,
akik őt keresik.
Zsidó. 11:6,

Isten nemcsak szerető Atya, hanem szeret jutalmazni is. De ehhez feltétel is járul, a "HA" szó , ha az  ő tanítását az életünkbe be építve, cselekedjük is.

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a
sebed . Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Ézsaiás. 58:9,

Milyen jó az amikor a kéréseink már meg is valósultak, hisz már előttünk járnak, még ki sem mondjuk a szót a válasz már meg is van. És aki kísér az maga az Úr, mert mögöttünk van az ő dicsősége terelget a megoldás felé. Fájdalmaink, problémáink megoldódva meggyógyul a lelkünk, hisz Jézus az aki megjelenik hirtelen és a problémák pedig menekülnek.

A böjtöt az Atya jutalmazza, az igazi tetszetős böjtöt. 

 


Január 13. vasárnap,


Istennek tetsző böjt

A bűneinkből való megtérés, megbocsájtás, könyörülő szív, segítőkészség a rászorulók felé, nyitottak a jó cselekedetre.

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat,
ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Ézsaiás 58:6,7,

..Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor
fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény.
Ézsaiás 58:10,

Ézsaiás szerint ha nincs önvizsgálat, és szívbeli változás, akkor a
böjt csak egy üres cselekvés amitől esetleg fogyni lehet de Istennek
tetszeni nem.

 

Január 12. szombat,

   
A Bibliában nekem Eszter királyné céltudatos viselkedése a legszimpatikusabb, ahogy bátran cselekedve önfeláldozó módon mentette meg népét. Vállalta a bizonytalant, mert abban az időben csak akkor mehetett a király elé ha hívták.
Mi már tudjuk, hogy Isten tervében meg volt, hogy őt használja az Úr, de ő ezt nem tudta. Mordokaj meg is jegyezte, talán éppen azért lettél királyné, hogy ne maradj néma.

    Eszter azt üzente vissza Mordokajnak: Menj, és gyűjts össze minden
   zsidót, aki csak Súsanban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek,
   és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy
   böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére
   is. Ha elveszek, hát vesszek el! Mordokáj elment, és mindenben úgy
   járt el, ahogyan Eszter parancsolta.
    Eszter. 4,16:17,   
Ebből a történetből sok mindent tanulhatunk. Isten tervében mindig a nép megmentése a cél, ennek érdekében vannak kiválasztott emberek, azokat általában tűzben megpróbálja és aztán cselekvő képessé teszi. A front emberek meg hittel,  alázattal, bizalommal Isten iránt, cselekedve teszik a dolgukat. Figyelnek a Szent Szellem vezetésére, bölcsen döntenek. Van mellettük tanácsadó, de mégis Istentől veszik el a vezetést.
Ebben az esetben volt a királynénak hite és bizalma az Úrhoz, hogy mellé áll. A böjttel pedig  alázatát és engedelmességét fejezte ki Istennek. Cselekedete a népéért való szeretetnek egy nagyon szép formája, még a halált is vállalta volna értük.


 


Január 11. péntek,

Istennek fontos volt Ninive sorsa, és prófétát küldött hozzájuk, hogy kegyelemből meg menthesse őket.
Jónás ugyan vonakodott, de Istennek van humora is, és egy hal gyomrában végződött Jónás engedetlensége.
Három nap elég volt ahhoz, hogy megtörjön és az Úrhoz kiáltson, és engedelmességet fogadjon.

Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a
szárazföldre. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj és menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott az üzenetet, amelyet én mondok neked!
Jónás.2:11   3:1,


..Még negyven nap és elpusztul Ninive.
Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát
öltött a város apraja-nagyja.
Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak
rendelésére a következőket:
Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne
kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember
és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a
rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel!
Jónás. 3:...4-8,

Megvallom őszintén, hogy a lé böjt számomra nem igazán a legkedvesebb dolog, és nehezen viselem, de ha az életemről lenne szó, sőt a családoméról, meg a város életéről, akkor biztosan, hogy nagy buzgalommal tennék eleget a felszólításnak.. Sokszor Istennek meg kell fenyíteni népét, hogy magába szálljon és felébredjen.
A böjt, alázatra nevel, és erőteljessé teszi imáinkat.

Január 10. csütörtök,

Amikor Jósafát király az ellenség szorongatása között volt, megrendülve és félve hirdette ki parancsát.

Megijedt Jósafát, az Urat  kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában.
2 Krónika 20:3,

A kegyelem ott volt, mert várt az Úr, és Jósafát jól döntött. Az Úr házánál összegyűlt a nép és a király imádkozott Istenhez és kérte őt, hogy legyen népe segítségére.
Magasztalta és dicsérte az Urat, sorolta tetteit amivel népét megsegítette.  A böjtnek és imának meg is lett az eredménye, mert Isten válasza az volt.

Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük,
mert veletek lesz az Úr!
Ekkor Jósafát a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan
leborultak az Úr színe előtt,
és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és
egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét.
2 Krónika 20:17-19,

Mi is történt valójában. Az Úr iránti alázatos tisztelettel, böjttel, imával egy áttörés történt. Utána hála és dicséret volt a válasz.
Milyen egyszerűnek tűnik az egész, csak adni kell magunkat rá.
Tegyük, és engedelmeskedjünk a vezetőinknek, ők vezetnek minket ebben úgy ahogy Jósafát is tette.

 

Január 9. szerda,Amikor böjttel és imával próbálunk Isten közelségébe kerülni, szándékunk általában egy bűnös dolog lezárása  Ezt tették ősatyáink is az Ó szövetségben. Ez egy megtérés, egy bűnbánat amit az Úr felhoz a felszínre.
A vezetők, vagy próféták tették ezt akkor is amikor a nép bűnei miatt kellett vezekelni, vagy választ kapni a vereségek okaira.

Pedig ha ők betegek voltak,
én zsákruhát öltöttem,
böjttel gyötörtem magamat,újra meg újra szívből imádkoztam.
Zsoltárok 35:13,

Úgy tűnik, hogy akkor csak a vezetőknek kell böjtölni? Nem,  a hívőknek is kell mert csak úgy történik áttörés az életünkben, amire mindenki vágyik.
A nép bűnei is bomlasztják és vissza húzzák a gyülekezetet.
Isten kijelenti minden egyes embernek miben szeretné, hogy változzon, mert sokszor a mi életünk az okozója annak, hogy nincs változás az életünkben, a családunkban, a betegségünk körül, a kapcsolatainkban.

Ha nehéz a böjt, akkor kérjük meg az Urat, hogy amit tudunk vállalni abban segítsen, de ne azt tegyük, hogy nem leszünk egységben a többi testvérrel. Mert az ellenség örvendezik azon, hogy nem kapcsolódunk be és a problémáink megoldatlanok maradnak.

Január 8. kedd,

Mózes emlékezteti népét a lázadásaikra, az engedetlenségükre.
Bizonyságot tett, hogy mielőtt átvette a két kőtáblát, hogyan tisztította meg magát Isten előtt.

Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a
szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen
maradtam negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet
nem ittam, akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt két kőtáblát,
és rajtuk voltak mindazok az Igék, amelyeket elmondott nektek az Úr a
hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet.
5 Mózes. 9:9-10,

Isten elé állni nem lehet csak alázattal és tiszta szándékkal, tiszta szívvel. Ez kedves az Úrnak, mert Ő Szent.


Január 7. hétfő,

A böjt

Sokféle böjt létezik: lehet teljes és részleges, politikai, spirituális, gyógyböjt és vallási.
A vallási böjt az összes világ vallás szerves részét képezi.
A böjt egy önmegtagadás, a szellem meghajlása Isten előtt ,és a test odaszánása.  A belső elcsendesedés, lelki gazdagság amikor vágyódunk arra, hogy Istennel egységben legyünk, várjuk a kijelentéseit, figyelünk a hangjára, mondanivalójára.
Mindenkinek egyénileg kell ehhez hozzá állni, mert mindenki ismeri testi adottságát, betegségeit is. Ha valaki nem tudja végigcsinálni ami meg van hirdetve, akkor tegye úgy ahogy Istentől el veszi.
Lehet naponta egyszer étkezni,szegényes étrend kialakításával, lehet hús nélkül végigcsinálni, lehet a kedvenceinket elhagyva, esetleg TV, film, internet elhanyagolásával is böjtöt tartani.
Hiszem, hogy az összefogás és az egység meghozza a megújúlást mindenki számára, és az áldást.
A böjt törvény volt Izraelben egy rendelkezés, amit Isten hirdetett
ki. De csak tisztán, megtérve bűneinkből tetszetős az Úrnak.

Örök rendelkezés legyen ez nálatok: a hetedik hónap tizedikén tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát, sem a bennszülött, sem a köztetek tartózkodó jövevény.
3 Mózes 16:29,

Az új testamentumban ez nem törvény, hanem önkéntes jellegű.

Kívánom, hogy minden testvérnek legyen az Úrtól könnyű és kedves, élje át Isten szabadító erejét és legyenek jó bizonyságai.

Január 6. vasárnap,

A Sátán dorgálása. Bírósági tárgyalás.

A bíró, az Atya Isten
A vád képviselője, a Sátán
A védelem, Jézus Krisztus
A vádlott, Jósua Főpap

A főpap az egész népet képviseli, bele értve engem és minden testvéremet. A lényeg, hogy a főpap egy évente egyszer megjelenik Isten színe előtt, a szentek szentjébe. Piszkos  ruhája a nép bűneit jelképezi.
Isten megszólal és ezt mondja a vádlónak: " Nem te vagy a bíró, és nem mondhatsz ítéletet népem felett."
A tárgyaló termi jelenet folytatódik éjjel és nappal Isten gyermekei ellen. Sátán rendületlenül vádol minket, mert nem bírja elviselni, hogy védelem alatt állnak azok akik nem tökéletesek. De, van egy védő
ügyvédünk aki nem más mint JÉZUS

Ki vádolná Isten választottait?
Isten, aki megigazít.
Ki ítélne kárhozatra?
A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az  Isten jobbján van, és
esedezik is értünk?
Róma. 8:33-34,

Ne feledjük ezt az Igét, hogy Jézus a mi reménységünk, aki szeret és ettől el nem választhat minket senki.
Soha ne hallgassunk a vádló hamis hazugságaira, mert mi Isten szentjei vagyunk, bár nem tökéletesek, de taníthatóak ,és szeretettek.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

Január 5. szombat,

A sátán vádlása

Azután  megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt.Az Úr angyala
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán!
Zakariás .3:1-2,

Jósua a vádlás következtében piszkos ruhában állt az angyal előtt, de az angyal kijelentette, hogy bűnét elvette az Úr, és díszes ruhát adott rá, és tiszta süveget.
Megfogalmazza az Ige az igazságot, amikor Isten népéből valaki az Úr előtt áll, akkor tiszta ruhát kap, mert Jézus az áldozatával legyőzte a vádlót.
Ez a kegyelem nem arra vonatkozik, hogy megtért hívő ember természetesen, direktben követi el a bűnöket, hisz úgyis a mennybe kerül.
Arról van szó, hogy igyekszünk Isten útján járni és abban meg is maradni. De köztudott, hogy a vádló hazugságokkal ,félrevezetéssel megpróbál ebből az útirányból kilökni.
Legyen meggyőződésünk, és hitünk abban, hogy Isten családjához tartozunk és mert ez egy győztes család, így mi is győztesként mehetünk az Urunk elé.

 forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 4. péntek,

Ne higgyünk el mindent.

A hívők körében is tapasztalni azt, hogy a Sátán hazudozásai miatt alkalmatlannak érzik magukat.
Az önbecsülés hiánya, okozza ezeket a gondolatokat. " Nem vagyok alkalmas, nem vagyok fontos személy."
A "Krisztusban" fontosak vagyunk és alkalmasak, és jók, mindenre amire elhívott minket. Hisz Ő lesz aki alkalmassá tesz minket mindenre.
A Sátánnak nincs hatalma, hogy ettől megfosszon minket. A Sátán egyik neve a " testvérek vádlója", aki Isten előtt éjjel és nappal vádol minket.

Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő a királyság, a hatalom
pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi
Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.Legyőzték őt a
Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték
életüket mindhalálig.
Jelenések. 12:10-11,

Akik bedőlnek a vádlónak, azokat meg is fosztja a szabadságuktól. Legyünk éberek.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 3. csütörtök,

Megvallani és ellenállni

Merő akaraterővel nem lehet meg akadályozni és kivédeni a bűnt. A Sátán mindig készen áll, hogy kárhoztasson. Az önuralom illúzió, a hívő élet pedig egy végtelen hánykolódás, amikor nem tudjuk legyőzni a kísértést. Kiáltunk Istenhez bocsánatért és Ő megbocsájt, de minden
kezdődik elölről, mert meg kell tagadnunk a bűnt, és ellen kell állnunk. Van aki segít ebben a közbenjáró Jézus, akihez kiáltanun kell.
Távozást kell parancsolnunk Jézus nevében a Sátánnak, hisz egy legyőzött ellenség.

"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek: ha pedig
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus."
1 János. 2:1,

Forduljunk őszintén az igaz pártfogónkhoz, és ha látja a szívünket, hogy változni akarunk segíteni fog.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 2. szerda,

A szabadulás

Van kiút a kísértés miatti aggodalmakból és félelmekből:

 "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig
hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni? Sőt a
kísértéssel együtt el fogja készíteni a
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni."
1Korinthus. 10:13,

Mi is az az út? Sajnos a gondolatainkban fogalmazódnak meg a kísértés a kívánságaink által, és az értelmünk az ami sokszor dönt.
A másik eset,hogy a gonosz sugdosására hallgatunk. Pál azt mondja, hogy minden gondolatunkat ejtsük foglyul a Krisztus iránti engedelmességre.
Vizsgáljuk meg, hogy mi is az, és álljunk ellene!

"Ami igaz,
ami tisztességes,
ami igazságos,
ami tiszta,
ami szeretetreméltó,
ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!"
Fillippi 4:8,

Tegyük fel Istennek a kérdést, és ő válaszolni fog kérdésünkre, Szent Szelleme által.
Uram jónak látod ezt a gondolatot, helyesen cselekszem?
Dicsőiti -e Istent ez a gondolatom?
Ha valamelyik kérdésre nem a válasz akkor töröljük elménkből rögtön ezt a gondolatot.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 1. kedd

Ároni áldás

Amikor Izraelben Isten kijelentette a feladatokat, a rendeket, a különböző tiszteket ki osztotta, és minden törvényt elmondott Mózesnek, akkor a végén Áldást mondott a népre, ami a mai napig érvényes és fontos a szenteknek.

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt
mondjátok nekik:
Áldjon meg téged az Úr,  és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket.
4. Mózes. 6:22-27,Az Újszövetségben már ránk is vonatkozik ez, amikor a Pásztorunk meg áld minket, akkor Isten is megáldja gyülekezetének minden tagját.  "és én megáldom őket"
Fontos, hogy vegyük és fogadjuk ezt az áldást az Istentisztelet végén. Mert Isten amit kijelent az nekünk szól és fontos.

Minden kedves olvasónak kívánom, hogy Isten gazdag áldásai hulljanak az életükre, és álljanak be Isten bölcs és jó tervébe.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Mai  nap igéi Edittől - 2012. December

 

December 31. hétfő,

Fékevesztett szexuális vágyak

Az Ige azt írja:

"Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki
paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik."
1 Korinthus 6:18,

Talán ez a bűn az amit Isten nagyon komolyan véve elítél. Persze minden bűnt elítélünk, de a paráznasággal szinte démonok mennek át az egyik emberből a másikba, hisz egy test lesznek általa egy ideig. És azáltal beteggé teszi magát az aki ebből sportot űz.
A Sátán minden esetben teret kap, amikor szexuálisan vétkezel a testeddel, és rendezetlen nemi életed szellemi problémává válik. De ide tartozik az is akiket szexuálisan zaklattak, vagy megerőszakoltak.
A szex egy ajándék, de csak a házasságon belüli. A szerelem az egyik legszebb példája a szeretetnek. Ugyan ki ne emlékezne arra, amikor szerelmes volt az életét is oda adta volna a másikért. Vagy rendületlenül meg akartuk ajándékozni azt akit szerettünk, mert a szeretet csak adni akar.
Isten is így szeret minket, és nem vár el semmit. Tartsuk ezt tiszteletben, és az Ige szerint élve őrizzük meg a tisztaságot az életünkben. Nem baj az ha észre vesszük, hogy valaki jóképű vagy csinos, de ne nemi vággyal keverve nézzük, vagy csodáljuk, mert az már bűn.

Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom
nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot
követett el vele szívében.
Máté. 5:27,

Jézus szigorú volt ebben a tekintetben, de az emberek érdekében, mert tudta mik lesznek a következményei, testi betegségek, érzelmi fájdalmak és a kárhozat, egy röpke lopott örömért.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 30. vasárnap,

A két legerősebb vágy

A test kívánsága kielégíthetetlen, mert csak a testünket tudja uralni a gonosz, szellemünk és lelkünk az Úré. Valljuk be őszintén, mi vagyunk azok akik a kísértő gondolatokkal barátkozva , Isten Igéjével pedig ellenkezve elkövetjük olykor-olykor a hibát.
Emlékszem volt már olyan, hogy nagyon szerettem volna valamit, és amikor megvettem már nem volt fontos. Testiség volt az egész, ami uralta az agyamat.
Egyedül csak abban találunk megelégedést, ha helyes kapcsolatokat ápolunk a mi Urunkkal.
Azáltal pedig józan látásunk van mindenben, és békésen éljük az életünket, úgy ahogy Isten tervében benne van.

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettnek.
Máté. 5:6,

Hogyan? Hát úgy, hogy aki keres az talál, mert az Úr szinte tálalja azt amire kíváncsiak vagyunk. Többször megtapasztaltam, hogy amikor valami érdekelt és én nem értettem a Bibliában pont ott nyitottam ki és jött a válasz. Vagy kaptam egy könyvet valakitől és az adta meg a választ. Vagy az Úr a tanítás alatt adta meg számomra a megelégedés örömét.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 29. szombat,

Az élettel való kérkedés

Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és
olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a
rossz.
1 Mózes. 3:5,

A sugallat be vált, az első emberpárnak tetszett, hogy önálló életet élhetnek, és mindentudóvá válhatnak. Engedtek a csábításnak. A Sátán Jézussal is kipróbálta ezt a hazugságot, rá mutatott az országokra és ezt mondta:
"Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."
Máté 4:9,

Az élettel való kérkedés arra csábít, hogy elforduljunk Istentől. Pedig Isten imádata és szolgálata a feladatunk. Mi nem a világból vagyunk, életünket az alázat, és az engedelmesség kell, hogy jellemezze Istenünk felé, a vezetőink felé. Az emberek felé pedig a szeretettel és a segítőkészségünkkel kell közelednünk, és szolgálnunk.
    Függnünk kell Istentől.
    Életünkben Isten imádásának az első helyre kell kerülnie.
    Hitünknek erősnek kell lennie, ami a bizalom jele is egyben.
A hívő élet nem csak az, hogy hiszek és járok Istentiszteletekre, hanem ennél komolyabb: szolgálatok, önmegtartózkodás a világi élettől, engedelmesség, kitartó imádkozás, alázat, adakozás, és nagy-nagy szeretet, megbocsájtás, és evangélizálás, hogy más emberek is tudják az igazságot.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 December 28. péntek,

A szem kívánsága.

A szem az egy csodálatos dolog az életünkben, hisz látunk vele, minden szép dolgot, amit Isten teremtett.
Láthatjuk szeretteinket, hasznos a munkánk során, sok kreatív művész köszönheti a szemének alkotásait.
De tud bűnre csábítani is. Hisz mindent megragadunk , amit csak tudunk, és azt hisszük, hogy feltétlenül szükségünk van rá. Az igaz, hogy Jézus azért jött, hogy bővölködjünk, de ne sóvárogjunk és követeljünk ki magunknak mindent amit a szemünk meglát.

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja
a szemet, meg kívánatos is az a fa,...
1 Mózes 3:6,

Bizony a szem visz sok férfit is a paráznaságba, az embereket a falánkság bűnébe, a költekezés egyik eszköze.
A szemek kívánsága sokszor elválaszt Istentől minket. Zabolázzuk  meg testünknek ezt az értékes tagját, mert amilyen hasznos, úgy tud bűnre csábítani is.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 27. csütörtök,


A test kívánsága

Sátán az első emberpárt is a test kívánságával próbálta elcsábítani, akik behódoltak a test kívánságának.
A Sátán Jézust is próbára tette, mivel tudta mi a gyengéje, amikor már 40 napja nem evett.

"Ha Isten Fia vagy, mond, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
Máté. 4:3,

Az igaz, hogy a Sátán nem mindentudó, de nem is vak. Látja mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk. Ha társaságban vagyunk, akkor tud kísérteni az itallal, a büszkeséggel, a kivagyisággal, a nagyotmondással, a paráznasággal.
Ha fáradtak vagyunk, és kimerültek, akkor az alvással, evéssel, a nemtörődömséggel, feledékenységgel, figyelmetlenséggel.
Ha meghívottak vagyunk és finom ételek vannak az asztalon, akkor a falánksággal, csábít a testünk, a Sátán parancsára.
Ha böjtölünk, akkor a kívánságokkal.
Mindenkit szemmel tart, keresi a leggyengébb pontunkat.

Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen,
ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
Galata 5:17,

Teljesen normális dolog, hogy szeretjük a finom ételeket, az evés létszükséglet, de soha nem szabad úgy gondolni, hogy azért élünk, hogy jókat együnk és igyunk. Hanem azért eszünk, hogy a testünk funkcionáljon.
A szex is Isten találmánya, de csak házasságon belül. Ott mindent szabad, hiszen egy testé lettek. De a fajtalankodás, és a kéjvágytól űzött párkapcsolat váltás már bűn.
A munka mánia, a pénz hajhászás szintén bűn. A túlzott tisztaságmánia, vagy a tökéletességre törekvés, az otthon illetve a kertünkre nézve szintén egy nagyzási mániába tör át, és bűn. Ezek abnormális dolgok, ami nem Istentől van.
Sok hívőnek mondanám olykor, - emlékszel Jézus milyen egyszerű, és alázatos életet élt? Úgy élt, evett öltözött mintha szegény lenne.
Mindig maradjunk meg a közép úton, és gondoljunk Jézusra, az Igére ami mindig segít a helyes irányba mennünk. Ad bölcsességet ebben az összekuszált világban.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 26. szerda,

Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram! Mit tegyünk?  De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott:
Uram , nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.
2 Királyok. 6:15-17,

Mi emberek nem látjuk a szellemvilágot, de Isten megtudja  nekünk mutatni ha akarja. Sok csatát nyertek Isten segítségével, amikor az angyali seregek segítették Isten népét.
De körülöttünk is vannak Angyalok, főleg ha támadás fenyeget. A világ neveti ezt de mi hisszük, hogy amit az Ige kijelent az úgy van.
Isten tökéletes ,és tökéletes tervében nem véletlen szerepelnek angyalok. Fontosak és szeretettek vagyunk számára, és vigyázz ránk. De még azokra is akik nem hívők. Természetes ennek vannak határai, mert aminek meg kell történnie az ő tervében az meg is fog történni
És ha rossz döntéseink vannak, annak is meg van a gyümölcse, de Isten szeretete el nem hagy minket.


December 25. kedd,

Ezen  a szent ünnepen, nem a démonokról fogok írni, hanem Isten szolgálóiról az Angyalokról.Az angyalokat is Isten teremtette, azért, hogy őt, és az embereket szolgálják. Szellemi lények, halhatatlanok, megszámlálhatatlanok, és feljebbvalók az embernél. Szabad akarattal rendelkeznek mint az ember, ezért is lázadtak  fel közülük  sokan. Ők a gonosz szellemek. Van személyiségük, láthatatlanok, és csoportot alkotnak olykor. Van náluk is sorrend, mert vannak kiválasztott angyalok. Mivel szellemlények, nem láthatjuk őket, de meg tudnak jelenni emberi formában is.

Mennyei rend.
Atya, Fiú, Szentlélek,
12 arkangyal,
70 angyal,
angyali seregek,

Izrael rendje.
Ábrahám, Izsák,  Jákob,
Izrael 12 fia,
70 lélek, ( fő),
Izrael seregeinek sokasága,

Új szövetség rendje.
Atya Fiú, Szent Szellem,
12 apostol,
70 ember,
 hívők sokasága, Jézus katonái,

Mi emberek is hármas egységet alkotunk. test lélek szellem, de a hívők örökösök. Az angyaloknak Isten a teremtőjük, de nem az Atyjuk.
Szolgáló lelkek, és minket szolgálnak akik választottak vagyunk. Vigyáznak ránk, őriznek minket.

Mert megparancsolja angyalainak, hogy  vigyázzanak rád minden utadon,
kézen fogva  vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Zsoltárok. 91:11-12,

Hír vivők:
Jézus születését is ők vitték a pásztoroknak.

Dániel 10: Dánielhez sokszor jött angyal aki beszélgetett vele.

A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de
Mikáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. ( ő vezeti Isten
seregeit, egy harcos fő angyal)
Dániel. 10:13,

A perzsa birodalom, maga a gonosz hadai voltak, akik feltartóztatták a hírvivő angyalt, Gábrielt.
Örvendezzünk ezen és vigyázzunk, mert a bűnök által az angyalok kevesebben vannak körülöttünk.

Békés boldog ünnepeket.

 

 

December 24. hétfő.

Ezen a napon ünnepeljük a mi Urunk és megváltónk születésének napját.
Függetlenül attól, hogy pontosan mikor is született. Boldog ilyenkor minden család, mert Isten maga a szeretet, és Jézust is szeretetéből küldte a világba. Tette ezt azért, hogy megmentse az embereket, hogy reményt adjon nékik.
Az Üdvözítő, a csodálatos Tanácsos, a Szabadító jött el az emberekhez a földre, hogy megízlelje a földi élet nyomorúságát, gyötrelmét, és szépségét.
Amikor az asztalhoz ülnek a családok, jó lenne ha meghívnák azt akit ünnepelnek, aki miatt összejöttek, a Megváltó Krisztust. Hisz milyen , ünnep az ahol az ünnepelt nincs jelen. Együtt örvendezve amiért elhozta nekünk Isten királyságát.

Amikor Jézus megszületett, angyal hirdette a megszületését.

Az Angyal pedig ezt mondta nekik:
"Ne féljetek, mert íme , hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban."
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat."
Lukács. 2:10-14,

Mi is van ebben az üzenetben?
Öröm,  békesség, jó akarat. Amit mind köszönhetünk Isten tervének.
Köszönet isten Fiának aki leereszkedett közénk és vállalva a szenvedést értünk bűnösökért, feltámadása legyőzte az ősi ellenséget.

Minden kedves olvasónak kívánok békés karácsonyi ünnepeket.


December 23. vasárnap,

A fejlődés szintje.

Írok nektek gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért.
Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van.
Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt.
Írtam nektek gyermekek, mert ismeritek az Atyát.
Írtam nektek,apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van.
Írtam nektek, ifjak mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek,
azért legyőztétek a gonoszt.
1 János. 2:12.-14,

Az első szintet a "gyermekkorhoz" hasonlítja, hisz hitben a kisgyermekekre jellemző, hogy bűneik meg vannak bocsájtva.

A második szint az "ifjú" kor akik legyőzték a gonoszt. Az igazság ismerete erőssé teszi őket, és győzelmessé.

A harmadik szint az "atyaság" . Az apák közelről ismerik az Atyát, hitük szilárd, kapcsolatuk szoros és bensőséges vele, ami szellemi növekedésük célja.
Kötelezzük el magunkat  a növekedés mellett és küzdjünk a bűn ellen.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 22. szombat,

Jóból is megárt a sok

A gonosz minket olyan fő bűnökkel nem kísért, mert tudja, hogy azokat soha nem követjük el. ( gyilkosság, lopás, fegyveres rablás, nemi erőszak.) Tudja, hogy ami vérlázító attól még a gondolatunk is messze jár. Arra viszont csábít, hogy a jó dolgokat túlzásba vigyük. A kísértés tüzét fokozatosan hevíti míg bűné válik.
Pál azt írja:

Mindent szabad nekem, de nem minden használ.
Mindent szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.
1 Korinthus. 6:12,

Jó dolog az amikor Isten egy tükröt tartva elénk megmutatja a hibáinkat. ha rendszeresen elolvassuk a bűnrendezés füzetet, akkor ráismerünk a gyengeségeinkből adódó hibáinkra, és korrigáljuk az Úr segítségével.

a testi pihenésből lustaság lesz,
csendességből, szótlanság,
ügyeskedésből fösvénység,
az élet élvezetéből mértéktelenség,
testi gyönyörből érzékiség,
mások javai iránt való érdeklődésből irigység,
az ételek élvezetéből falánkság,
az önmagukra való odafigyelésből önzés,
önbecsülésből beképzeltség,
közlékenységből pletyka,
óvatosságból hitetlenség,
pozitív hozzáállásból tapintatlanság,
haragból, düh és indulatosság,
szeretetteljes gondoskodásból túlzott féltés,
helyes értékítéletből kritika,
azonos neműekkel való túlzott barátságból, homoszexualitás,
szexuális szabadságból erkölcstelenség,
lekiismeretességből maximalizmus,
bőkezűségből pazarlás,
önvédelemből becstelenség,
körültekintő magatartásból félelem,

Most, hogy ezeket leírtam, máris három dologból meg kell térnem, mert nem akarok olyan lenni.
Tartsunk önértékelést, és figyeljünk az Úrra. Ne engedjük, hogy a gonosz bevigyen minket a kelepcébe.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 December 21. péntek,

A kísértés fogalma

Sokan egyenlőség jelet tesznek a bűn és a kísértés közé. Pedig meg van írva,Jézus is "kísértést szenvedett, de nem vétkezett".
Ádám és Éva óta minden ember kísértve van. A Sátán arra csábítja az embert, hogy saját ötletei szerint éljen.
Újjászületésünk által szellemben újjá születtünk, és életre keltünk, de megmarad a "test" ami belénk ivódott a megrögzött, én központú szokásokban járjunk.: ezek pedig meg akarnak akadályozni az elkötelezettségben, hogy lélek szerint éljünk.
A kísértés lényege, hogy  a csábítás, hogy jogos emberi szükségleteinket világi, testi és ördögi módon elégítsük ki, és ne Krisztus által. Ismerjük azt a mondást, hogy sokat dolgozom, megérdemlem.

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteiteket az ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus  Jézusban.
A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön -örökké. Ámen.
Filippi. 4:19-20,

Vigyázzunk ,mert ami megszületik az elménkben, kívánságok által, az a kísértés, és ha Krisztus nélkül döntünk, lehet, hogy bűn lesz belőle. A küzdelme egy megtért embernek igen erős és hosszan tartó, pláne ha mélyről emelte fel az Úr, mert akkor a gonosz még jobban küzd érte
kísértések által.

De soha ne feledjük, minket semmi és senki el nem választ az Úrtól.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 20. csütörtök,

A New Age mozgalom az okkult dolgokat az Új korszakra jellemző megvilágosodás köntösébe öltözteti.
Hirdetik és tanítják, hogy nincs szükséged Istenre,  te magad vagy az Isten. Amire törekszel és el akarod érni, el is éred.( Erre épül az agykontroll, )
A New Age a Sátán legősibb hazugságának új kiadása. A tudás és hatalom utáni szomj és vágyódás, lépre csalta az emberiséget, aki elbukott míg ezt kereste.
De miután a vágyódás a megfoghatatlan után meg van bennünk, hol találják meg ezt.
Médiumok, jósok, spiritiszták, kártya vetők, és még sok mindent nyújt a gonosz, hogy betöltse ezt az Űrt.
Azok az emberek akik a gonosz csapdájába kerülnek ezen a téren, hamis erőket használnak, és másokat is megtévesztenek.
Józanodjunk ki, és vigyázzunk, mert a hívők is bele eshetnek ennek a csapdájába.

     Meghízott Jesurun, kirúgott a hámból
     - meghíztál, kövér, hájas lettél! -és elvetette Istent,
     alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját.
     Idegen Istenekkel ingerelték,
     utálatosságokkal bosszantották.
     Szellemeknek áldoztak, nem Istennek,
     isteneknek, akiket nem ismertek,
     újaknak, kik nemrég jöttek,
     akiket az Atyák még nem féltek.
     Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted:
     elfeledted Istent, aki világra hozott!
                       5 Mózes 32:15-18,

A jólét és a hajtás is egy megtévesztés, -lám nem kell Isten ,jobban boldogulunk nélküle. Igen ebben a gonosz segít, de mi lesz a végkifejlet.  Boldogan menetelnek a pokolba, mert a pillanatnyi örőmért az örök életet elfecsérlik a nyúlfaroknyi életért.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 19. szerda,

Amikor Sámuel próféta meghalt, Saul egy halottidézőtől próbált információt szerezni. Mivel előtte megtisztították az országot minden boszorkánytól, jóstól médiumtól, spiritisztáktól, egy megmenekült boszorkányhoz küldték Sault. Isten megengedte, hogy maga Sámuel jött vissza, de rossz hírekkel.
Elmondta, hogy Izráel a filiszteusok fogságába esik, Saul és fia pedig meghalnak.
Isten kifejezetten megtiltja, a halottidézést, a jóslást, a jövőről tudakozódást.A gazdag ember és Lázár történetében láthatjuk, hogy az élők és holtak nem kommunikálhatnak egymással.
Nem szabad hinni a jósoknak sem, és a hipnózisban sem, mert Isten megtiltotta.

Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és
jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem
Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő
helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan
dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője.
Ézsaiás. 8: 19-20,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 18. kedd,

A zene szerepe

Érdekes amikor Sault a gonosz szellem gyötörte, Dávid mellé ült és lantjával zenélt a királynak és az megnyugodott. De ha egy kisbaba
sír, és az anyukája énekel neki az is megnyugszik.
Szinte nevetséges, hogy mennyire nem vagyunk tudatában annak, hogy a szellemvilágban a Biblia szerint a zene milyen jelentőséggel bír!

És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta
Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült,
jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.
1 Sámuel 16:23,

Dávid uralkodása alatt több mint 4000 zenésznek csak az volt a feladata, hogy éjjel és nappal énekeljen a templomban.  

Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a zene rombolni is tud.( heavy metal, punk)
Nem véletlen, hogy a dicsőítés is zene által kerül a szívünkbe és onnan száll fel ahhoz akinek szánjuk. (szerelmes dalok tömege, kering világszerte és ad örömet sok embernek.) Tudtára adva a világnak az érzéseiket.
Mi hívők is ezt tesszük, amikor a dicsőítésünkkel a világnak és az Úrnak adjuk tudtukra a mi érzéseinket.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 17. hétfő,

Felmerül a kérdés, hogy Isten is használja a démonokat és a gonosz szellemeket.Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten mindenek felett álló Úr!
A Sátánt és seregeit is képes eszközként használni, ha népét fegyelmezni akarja, ahogyan azt Saullal is megtette.Sem Isten tervével, sem természetével nem összeférhetetlen az a tény, hogy démonokat használ     akarata véghezviteléhez.
Még a gyülekezetben is megengedett fegyelmezési mód az, ha a megtévedt testvért figyelmeztetik és az nem tér meg bűneiből, akkor elengedik és bár a bűn útján megy tovább ha meg nem tér, bizony átadják a Sátánnak,
teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak napján.
Miért? Azért, hogy a világ és annak urai bármit megtehessen velük


"A gonosz utasításait akarod tenni? Menj és csináld. Erkölcstelen életed fájdalmas következményei talán újra Isten felé fordítanak."
Ez az állapot aztán valódi bűnbánatra segíti őket. Gondoljunk a tékozló fiú esetére. Az apja szerette de elengedte, és a világban eltöltött idő, amire annyira vágyott, megtörte őt és igazi megtérést hozott számára.

Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az
én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a Sátánnak,
teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján.
1 Korinthus. 5:5,


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 16. vasárnap,

A lejtő

Jól mutatja a Biblia, hogyan lehet magasról, nagyot esni. Sault, Sámuel kente fel királlyá, kereste Isten vezetését. Egészen addig míg fel nem lázadt Isten ellen, nem volt semmi probléma vele.
Miért is vétkezett Saul? Mert az emberek elismerését kereste, és nem Istenre hallgatott. Ez lázadás volt, és napjainkban is ez okozza a legnagyobb problémát. Megbánta ugyan a bűnt de nem tért meg belőle. Amikor eltávozott tőle az Úr Lelke, betöltötte helyét egy gyötrő szellem. Akkoriban a Szent Szellem jelenléte csak bizonyos emberekre korlátozódott. Általában királyok próféták kapták meg, ami csak korlátozott ideig volt rajtuk.
De a kereszten történt események óta bennünk lakik a Szent Szellem, és állandó kapcsolatunk van az Atyával, és a Megváltó Krisztussal.
Jézus ígérete, hogy senki ki nem ragadhat minket  az Ő kezéből. Pál által üzente, hogy a szeretetétől sem választhat el senki és semmi.

Őbenne pedig titeket is- miután hallottátok az igazság igéjét,
üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek-eljegyzett pecsétjével,
a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa
tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efezus 1:13-14,

Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből.
János. 10:28,


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 15. szombat,

A csapda egyidős a Bibliával.

Az okkultizmus, mint sóvárgás ott van minden ember életében. Szinte minden ember kutatja a természet feletti erőket. Belénk van kódolva, hiszen Isten ültette belénk a vágyat, amikor a terveiben benne voltunk, hogy vele kapcsolatban legyünk.
A Sátán azonban ezt kihasználva nyúltja a sok titkos dolgot, amivel elbolondítja a tudatlan embereket.
Isten már Mózes által megtiltotta ezeket, éppen ezért fontos, hogy felnyissuk az emberek szemét.

Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti,
ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne
legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó , se halottaktól
tudakozó.
Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.
5 Mózes 18:10-12,

Ma is időszerű ez a parancs. Sajnálatos, hogy az ország vezetői engedik, hogy a nép válogasson ezekből a bűnökből, mert kánaán van belőlük. A televízió ontja a népbutító bűnös dolgokat. Ezért  szüntelen imádkoznunk kell a jövő nemzedék Istentől vett bölcsességéért, megtérésekért.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 14. péntek,

Nagyon fontos, hogy ne álljunk szóba a gonosszal, semmi közünk hozzá.
Ellenben higgyük el, hogy Isten szeret minket minden körülmények között.
Ne vádoljuk magunkat semmiképen., még akkor sem ha mulasztunk bármilyen dolgot. (imádkozás, Biblia olvasás, vagy bármi).
Ha a kísértés, vádlás, vagy megtévesztés nyilai záporoznak ránk, egyszerűen csak emeljük fel a hit pajzsát, és haladjunk tovább.
Legyünk bátrak, magabiztosak, és higgyünk Isten Igéjében.

Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a
miképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással.
Kolossé. 2:7,

Minden hazugsággal szemben válasszuk az igazságot. Ejtsünk fogva minden gondolatot, hogy Krisztusnak engedelmeskedjen.
Sokszor gondoljunk Isten ígéreteire, hogy szentek, szeretettek, és fontosak vagyunk neki. Hogy el nem hagy a világ végezetéig minket, hogy semmi el nem választ minket tőle. Valljuk meg sokszor, hogy
imádjuk Őt és mi is mindent megteszünk azért, hogy Ő büszke legyen ránk, hogy bízunk benne, és keressük az ő orcáját, akaratát és igyekszünk az Ő útján járni.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 13. csütörtök,

A második küzdelem:

Azok az emberek akik meg tudják különböztetni saját gondolataikat, a furcsa hangoktól és mondogatják,
- nahát mi jár a fejemben-?  Valójában ők sem élnek meg győzelmet és az életük nekik sem gyümölcsöző. Általában nem beszélnek a problémáikról, jobb esetben lelki gondozót kérnek, hogy segítsenek magukon.
Az író becslése szerint a keresztények 15% ilyen. Náluk előfordul a depressziós, aggodalmaskodó, paranoiás, megkeseredett, vagy dühösködő, és előfordulhat, hogy az alkohol, a kábítószerek, vagy táplálkozási zavarok rabjává válnak.

A harmadik küzdelem:

Ezek az emberek nem urai önmaguknak, általában otthon maradnak,  vagy ellenkezőleg az utcán kószálnak, magukban, vagy egy képzeletbeli lénnyel beszélgetnek, esetleg elmegyógyintézetben, vagy rehabilitációs otthonokban kezelik őket.
Amikor valaki nagyon hosszú ideig hallgat a belső hangokra, akkor a gadarai megszállotthoz hasonlítható.

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint:
De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém
törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én
tagjaimban.
Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem  e halálnak testéből?
Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én
az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének
szolgálok.
Róma. 7:22-25,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 12. szerda,

A megkötözöttség fokozatai

A Sátán senkit sem keríthet hatalmába egy nap alatt. Ez egy hosszú folyamat amiben kitartó.
Az evangéliumi keresztyéneknek csupán 15% él teljesen szabadon a Sátán kötelékeitől. A másik 85% gyümölcstelenül küszködik a szellemi konfliktusok következtében.
Sok hívő ember élhet kívülről nézve normális keresztyén életet, belül pedig küzdelmet vív a tolongó gondolatokkal, kéjvággyal, irigységgel, kapzsisággal, gyűlölettel, meg nem bocsájtással, közönnyel és még sorolhatnánk. Sajnos az imákat is kiábrándító élményként éli meg.

Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit
akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit
nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem
is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn
Róma 7:15-17,

Ezek szellemi konfliktusok, nem ismerik fel, hogy a gonosz a tüzes nyilaikkal támadja őket. Inkább magukat hibáztatják, vádolják.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 11. kedd,

A gonosz üzeneteinek veszélyei

A szerző példája:
Egy egyszerű példa arra, hogy el tudjuk képzelni, hogyan is tudnak minket a Sátán alkalmazottjai befolyásolni.

Képzeljük el, hogy egy utcán megyünk végig ami mindkét oldalát emeletes házak övezik. Az utca végén van Jézus. Mi igyekszünk végig menni rajta, de az ablakokból mindenféle hívogató démonok, szellemek kínálgatják portékájukat. Nem tűnek csúnyának, hanem kedvesen mondják, gyere közelebb és kostold meg ezt az italt biztos szomjas vagy, vagy pihenj meg és egyél egy kicsit olyan finommal kínállak.
Vagy gyönyörű nő hívogatja a pácienst, esetleg a szeretetre vágyó nőt hívogatja egy jóképű és kedves jó modorú úr, aki teszi a szépet.
Esetleg egy megfáradt testvérnek felkínálják, hogy gyere be és pihenj meg nálunk és játsszál egy kicsit, nem késel el, az a kis idő semmi.
És sorolhatnám a kísértések sokszínűségét. Ez a  KÍSÉRTÉS, amit mi hívők is nap mint nap átélhetünk, mert a világban élünk.

Amint haladunk tovább halljuk a hangokat, - ugyan már ma ne menj gyülibe, mi történhet ha egyszer kihagyod.
Nem kell mindennap olvasnod a Bibliát, vagy imádkoznod, mi fog történni semmi.
Ez a MEGTÉVESZTÉS.
 Ahogy elbukunk 1x- 2x, rögtön jön a vádlás,- na milyen keresztény vagy, na mit tettél?
Megpróbál eltántorítani a célunktól, hogy kitartva végig menjünk az Úton. A Sátán azt akarja, hogy utunk lassuljon , esetleg megálljunk, leüljünk, és ha lehet elforduljunk és másfelé menjünk.
Be akarja nekünk adni, hogy nem vagyunk méltóak a szolgálatra, nem is vagyunk alkalmasak rá, pedig semmi hatalma nincs felettünk, hiszen Krisztus megváltott minket és örökre bennünk van.

Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok
meg atyáiktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a
hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1 Péter 1:18-19,

Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindig előttünk lebegjen a cél, és az Úrral való meghitt kapcsolat, mert akkor soha nem feledkezünk meg arról, hogy miért is megyünk azon az utcán. És nem nézünk sem jobbra, sem balra, hanem csak az Urat látjuk magunk előtt.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 10, hétfő,

A démonok tulajdonságai

Gonoszságuk mértéke különböző:
Az Ige mondja is "magánál gonoszabbat hozott", fel vannak ruházva emberi tulajdonságokkal, ezt láthatjuk, hogy az emberek problémáit
orvosolva, vannak nehéz és vannak nehezebb esetek.
Van különbség a hatalom nagyságában és a gonoszság mértékében is.
A Sátán nem fejlődött az idők óta, ma is annyi a hatalma amit az Úr enged neki.
Amíg a világosságban járunk semmi okunk a sötétségtől félni.

Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán
könyörgéssel és böjttel.
Márk 9:29,

Ez a démon, vagy démonok amiről Jézus beszél, valószínű, hogy nagyon gonosz és makacs volt, mert még a böjtöt is említi a Megváltó.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 9. vasárnap.

Démonok tulajdonságai.

Mindnek saját egyénisége van, gondolkodók, emlékeznek, kommunikálnak egymással, terveznek, visszatérnek, csoportot tudnak alakítani.

" ...víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és amikor nem
talál, akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem.
...Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is
gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak.
Lukács 11:24-26,

Emlékszik, megbeszéli több társával a tervét, visszamegy.  Az egyháztörténelemben sokszor előfordul a fogalom: "házi szellemek, helyi kísértetek"
Ezek helyhez ragaszkodnak, legyen az ház, vagy egy csomópont bárhol. Tudjuk, hogy vannak olyan utak csomópontok , ahol feltűnően sok baleset történik.
Fel tudják mérni a helyzetet , és döntenek. Látják amikor sebezhetőek vagyunk, látják, hogy milyen az állapotunk, telve vagyunk az Úrral, vagy nem. Van e egy kicsiny ajtó amit kinyitunk a gonosznak vagy nincs.( bűn)?

Nagy dolgok előtt állunk Isten Királyságának előre vitelében, mert akkor megpróbálnak keresztbe tenni nekünk. Jó alkalmak előtt, sokszor betegséggel támadnak, ezt többször átéltem.
Légiókban is tudnak támadni, sok ember hallja ahogy beszélnek, mint amikor megbeszélnek, tanácskoznak dolgokat, és aki hallja azt az őrületbe kergeti amit hall.

Jézus ugyanis azt monda neki ."Menj ki, tisztátalan lélek ebből az
emberből!" És megkérdezte tőle: " mi a neved?" Az így felelt: "Légió a
nevem, mert sokan vagyunk."
Márk 5:8,9,

Ha muszáj állatokban tanyáznak amíg nincs más, lényeg, hogy test legyen és gyötörni tudják.

És nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Ott a
hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan
lelkek azt kérték tőle: "Küldj  minket a disznókba, hadd menjünk
beléjük!"
Megengedte  nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba
költöztek: mire a nyáj, mintegy kétezer állat, a meredekről a tengerbe
rohant, és belefulladt a vízbe.
Márk. 5: 10-13,

Soha ne becsüljük le a Sátán hatalmát és minden reggel imádkozzunk, mert ha a bajt meg is engedi az Úr annak oka van, lehet próba hogyan viseljük, és lehet egy isteni terv része amiből jól kijöhetünk, lehet
egy figyelmeztetés, hogy vigyázz mert a mostani megtapasztalásod egy bölcsességre vezet majd.
Mindenért adjunk hálát, mert akik Istent szeretik minden a javukra válhat.
Dicsőség Istennek az Ő kegyelméért, szeretetééért , gondviseléséért, és terveiért.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 8. szombat,

A démonok tulajdonságai.

A Biblia, ahogy Isten létezését bizonyítja, ugyan úgy az angyalokét is, de pontosan láthatjuk, hogy a Sátánról és démonairól, illetve a gonosz szellemekről is beszél.
Ezért nem értem miért nem hisznek bennük. Sajnos a nagy egyházakban nem beszélnek erről és nincs tanítás sem róluk.

A démonok az emberen belül és kívül is tudnak létezni.  de igazából élőlényekben tanyáznak, még ha nincs más akkor állatokban is jobban érzik magukat mint sem. Akaratuk szerint helyet tudnak váltani mivel szellemlények. Semmi nem áll ellen nekik, még a gyülekezeti falak sem, csak az ima, az ami árt nekik.

Képesek kommunikálni, beszélgetni egymással, sőt emberekhez is tudnak szólni.  a megtévesztés mesterei, tudják utánozni a meghalt emberek hangját. ( halottidézők)

A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra
hallgatnak: és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek,
akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.
1 Timóteus. 4:1-2,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 7. péntek,

A szerző bizonysága, is alátámasztja amit az Efezus 6:12- ben olvasunk.

- Sokat tanultam Harrytől, a korábbi sátánista főpaptól, miután megtért. - A sátánizmus rendje nagyon kiterjedt a világban. A sátánizmus fejedelmi udvartartásához a "hatalmak" tartoznak. Hét fő páholy van a földön, amelyek képviseltetik magukat a sátáni udvarban.
A sátánisták szervezete nagyon erős és rendkívül titoktartó.  Vannak olyan tagjaik akik gyermekeket nemzenek akit feláldoznak, vagy vezetőnek nevelnek ki. De az is működik, hogy beépítik a gyülekezetekbe, hogy ott rendbontást hajtsanak végre. Sokunk éjjel háromkor ébred fel, amit a démonoknak köszönhetünk, mert célpontok vagyunk, amitől nem kell megijednünk, mert tudják, hogy Isten használ minket.
A sátánisták éjfél és három között tartják összejöveteleiket, és a démonok 3-kor támadnak.
De milyen kicsinyes és gyenge támadás, hogy ki kell menni az illemhelyre, csak ennyi telik tőlük?
Sajnos azonban vannak keményebb támadások is.
Hatalmunk van a támadások felett és Jézus fegyverzete megvéd.

....mert nagyobb az aki bennetek van van, mint aki a világban van.
1 János. 4:4,

Most, hogy ezt olvasom eszembe jutott, hogy Isten pont hét részt figyel a földön, nem kerüli el semmi a figyelmét.

A hét mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet.
Zakariás. 4:10,

És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között
egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala,
a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
Jelenések.
5:6,

Mert ímé e kő az, a melyet Jósua  elé helyezek: egy kövön hét szem:
ímé ,én faragom annak faragványait, így szól a Seregek Ura, és
eltörlöm e földnek álnokságait egy napon.
Zakariás. 3:9,

Jézus a kezében tart mindent!

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 6. csütörtök,

Létező hatalom.

Minden hívő ember elismeri, hogy van Sátán, vagyis az ördög létezik. De amikor azt mondjuk, hogy démoni seregek, és gonosz szellemek, meg bukott angyalok segítik munkáját, akkor már azt mondják, -na ne, ezt nem hisszük.
Azok akik ugyan nem hívők, de hisznek Isten létezésében, és még templomba is járnak, még a mennyet és a poklot sem hiszik.
A Sátán egy teremtett lény és nem csupán személytelen erő. Nagy hatalma van, de nem tud mindenütt jelen lenni - ezt csak Isten tudja és a Szelleme.
Nem mindenható, nem mindentudó.
Ezt a küldötteinek kell megtenni, márpedig a föld igen nagy, kell ehhez sok segítő. Akik  nyíltan  tagadják a démonok létezését, azok is meg vannak tévesztve, mert Sátán képes  megbénítani az elméket, és eltorzítani az igazságot.
Az a torz gondolkodás is létezik, hogy sokan nem hisznek bennük, de mégis érdeklődnek utánuk.
(Mágia, horror filmek, okkultizmus és még sok más)  Sátán mind kettőt szívesen fogadja, örvendezik a materialistáknak, és örvendezik az összes okkult tudományok használójának is.
Nem véletlen írta Pál apostol a Szellem által.

"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és
hatalmak ellen, a sötétség világának urai  és a gonoszság ellen,
amelyek a mennyei magasságban vannak."
Efezus. 6:12,

Bizony ezek a magasságban vannak, a nem látható világban, csak érzékelni tudjuk jelenlétüket, és látni azt ami utánuk marad. A csőd, a szomorúság, az összekuszált élet.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 5. szerda,

Vigyázzunk, ne álljunk szóba a szellemekkel és a démonokkal, semmi közünk hozzájuk. Csak parancsoljunk nekik,: "Jézus nevében parancsolom, hogy némulj el," vagy: "Jézus Krisztus nevében megkötözlek téged".
Vigyázzunk mert a Sátán felségterületén élünk, megpróbálja elhitetni velünk, hogy hozzá tartozunk, és irányíthat is minket.
Krisztushoz tartozva védelem alatt vagyunk, és segítséget is adott nekünk a Szent Szellemet, az igazság lelkét. Bár örök életünk biztosítva van, és Isten fegyverzete teljesen a rendelkezésünkre áll, a Sátán vádjai, kísértései és megtévesztései mégis hatással lehetnek ránk.
Vigyázzunk, mert ha engedünk neki, akkor befolyásolni is tud minket.

Krisztus  szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát
szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
Galata 5:1

Mi ugyanis a Lélek által ,hitből várjuk az igazság reménységét.
Galata 5:5,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 4. kedd,

C. Fred Dickason. könyvében: A hívő ember  és a démoni megkötözöttség, c. könyvében a következő tanácsokkal lát el minket, hogyan imádkozzunk egy démonoktól gyötört emberért.

1)  Imádkozzunk, hogy a démonok között szakadjon meg minden kommunikáció, hogy ne kaphassanak segítséget más démonoktól vagy magától a Sátántól.

2) .............,hogy a démonok között támadjon zűrzavar, és gyengüljön az illetőt fogva tartó erejük.

3) ............., hogy az érintett hitben megerősödjön, és megértse, milyen helyzetbe került Krisztusban, bízzon Isten Igéjében, és engedelmeskedjen neki.

4) .............., hogy az illető különbséget tudjon tenni saját gondolatai és érzései, valamint  a Sátántól származó dolgok között.

5) ..............., hogy az illető felismerje életében a démonok jelenlétét, és ne zavarodjon össze, hanem készséggel keressen Istentől jövő tanácsot és segítséget.

6) ..............., hogy Isten védelmezze és vezesse gyermekét, bízzon meg angyali seregeket azzal, hogy az ellenség minden mesterkedését megtörjék.

Ha megértjük ennek a lényegét és hiszünk az ima erejében nagyszerű evangélisták lehetünk. Hiszen sok hitetlent is meg tudunk menteni, mert mind egy megkötözöttségben szenvednek.
Le kell győznünk a démonokat, hogy ki tudjuk szabadítani a foglyokat. Én magam is ki fogom próbálni, mert hiszek az ima erejében, és a tőlem bölcsebb emberek tanításában.
Remélem sok erős ember házát ki tudjuk így fosztani.

Arra kérlek mindenekelőtt,  hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat,
esedezéseket  és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes
istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő
Istenünk  színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön,
és eljusson  az igazság megismerésére.
1 Timóteus. 2:1-3,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 


December 3. hétfő,

Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és  hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert?
Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol."
Máté 12:29-30,

Vagyis senkit sem tudunk ki szabadítani a szellemi vakság alól, amíg meg nem kötözzük, az ellenség befolyása alól.
Az igaz, hogy a Sátán hatalma már megtört, de semmit sem hajlandó kiengedni a kezéből, amíg érzi, hogy megtarthatja.
Hit által ragadjuk meg a Sátán karmai közül azt a zsákmányt ami valójában Isten jogos tulajdona. Mihelyt imában megtagadjuk, és felsoroljuk igei alapon, hogy miért nincs joga hozzá, el fogja engedni.
Kell hozzá hit, kitartás, szeretet és engedelmesség. Isten sokkal hatalmasabb mint gondolnánk. Velünk van!

Dicsőség neki és seregeinek.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 2. vasárnap,

Advent első vasárnapja van.

A negyedik századik nyúlik vissza eredete. A szó jelentése: " az Úr eljövetele"
Az egyházi év kezdetét is jelenti.
Az adventi koszorú a tizenkilencedik és a huszadik században kezdték el csinálni, szimbólum és szép is egyben, az asztal dísze lehet.
Kör alakú koszorú a teljességet jelenti, a zöld szín a reményt és az örök életet, a lila gyertya (3 db) a bűnbánatot, a rózsaszín pedig a megtisztulást és az Úr közelségét.
Szokás volt még böjtöt tartani, és tilos volt hangos mulatságokat rendezni és esküvőket. ( nehogy bűnre csábítson a gonosz)
A ma embere sokszor nem is ismeri ennek a szokásnak az eredetét, és miértjét. ma már minden színű gyertya a divat, mert csak arra kell, hogy szép legyen és sokszor  más színű, mert már unják a régit. ( a jólét miatt)
Bizony régebben amikor nagy szegénységben éltek az emberek minden évben ugyanaz került az asztalra.

Mi hívő emberek is szeretjük a szépet és megtartjuk a hagyományokat, de a várakozásunk teljesen más mint a világban. Szívünket és lelkünket öltöztetjük fel inkább, a szeretet, békesség, hála és öröm díszeivel,és örvendezünk, hogy a mi Megváltónk születésnapját is meg lehet ünnepelni.
Ekkor még a leghitetlenebb család is összejön és szeretetben örvendeznek egymásnak. Sajnos sokszor elfelejtik mit is ünnepelünk, de akkor is szép, és meghitt ez a szent nap.

Imádkozzunk azért, hogy Jézus legyen minden család asztalánál egy vendég, akit behívunk az ünnepi vacsorára. És jusson eszébe mindenkinek, hogy Isten szeretete tette lehetővé azt, hogy ezeken a napokon a szeretet költözik minden ember otthonába, és a megbocsájtás az ami szépé teszi az emberek együttlétét. Mert mindenkinek van miért
megbocsátani, és szeretettel hordozni a család tagjait.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János 3:16,

Isten maga a szeretet, és minket is arra nevel a Bibliában, hogy legfontosabb a szeretet!

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat,
mint magadat.
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."
Máté. 22:36-39,

Ezt üzeni nekünk a mi Megváltónk, ezek az ő szavai, aki tudta, hogy halálra fogják ítélni értünk bűnös emberekért, hogy legyen további életünk, és vigaszunk ebben az életben amíg a földön élünk.
Ezt az Istent ünnepeljük hamarosan átérezve a szeretett parancsát.
Kérjük az ő drága Szellemét, hogy mindenkit figyelmeztessen arra, hogy ne a sok ajándék legyen a fontos, hanem a szeretet költözzön a szívekbe. Akiknél pedig a vigasztalás és a segítségnyújtás kell, az Ő szelleme  költözzön be abba az otthonba, és töltse be az űrt.
Mert aki kér, kap.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 1. szombat,

   Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk,
   csak azok számára nem világos, akik elvesznek.
   Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította,
   mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus
   dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
     2 Korinthus. 4:3,

Nagyon sok minden szükség van a világon amiért imádkoznunk kell illetve kellene, de a legfontosabb az, hogy a hitetlenség szelleme el tudjon távozni az emberek életéből.
Szellemi vakságban szenvednek ezek az emberek, és akkor jövünk mink, akik az imádságaink által meg tudjuk őket szabadítani és kinyílhat a szemük, mert Isten cselekszik és Jézus szabadít.
Gondoljunk bele, ha nagyon szeretnénk valamit és azt kérjük is szívből és többször is,  mi fog történni.

   Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit
   az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.
   Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket,
   akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.
     1 János. 5:14-15,
 
Mit is jelent az, hogy az ő akarata szerint"?
Szerintem azt, hogy a legfontosabb dolgokért tegyük, vagyis a megmentésre szorulókért. mert Istennek ez nagyon fontos, hogy minden ember megtérjen és ebben nagy szerepünk van.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Szerkesztők: Pné Edit és bacsipista

Mai nap igéi - 2012. Október

 

Október 31. szerda,

Az Ige azt mondja naponta vegyük fel a keresztünket. Sokan azt hiszik, hogy a saját problémáinkról van szó. De nem.
Az a kereszt Krisztusé, azonosulunk vele, mert mi is megfeszíttetünk, és többé nem mi élünk: Krisztus  él bennünk.
Amikor naponta felvesszük ,elismerjük: Istenhez tartozunk! Istennel való kapcsolatunkról szól, mert ami fáj neki, az fáj nekünk is és így tudjuk az ő terveit megvalósítani. Hiszen egyek vagyunk vele.

          Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt
          a Krisztussal az Istenben.

Kolossé.3:3,

Ha ő minket átformál, akkor megnyugszunk és bevégezzük az ő jó munkáját, mert különleges emberré tesz minket.

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 30. kedd,

          A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson: én
          azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

János
10:10,

A másik neve a testvérek vádlója, szinte halljuk a hangját ahogy sziszeg. " Szíve legmélyén minden ember önző, és ezért megvásárolható.
Vannak akik tovább bírják, mások rövidebb ideig, de végül minden ember előbb utóbb inkább a maga dolgát részesíti előnyben, nem Istenét.
Sajnos nagyon sok emberre igaz ez az állítás, még a hívőkre  is. Sajnos már Ádám is, az első ember megbotlott, és azóta ez az átok kíséri az emberiséget. Ádám óta minden személy  testét tekintve élve születik ugyan a világra, de szellemben halott. Kivéve amikor megnyitja Istennek a megtérése által.

          Titeket is megelevenített, a kik holtak voltatok a ti vétkeitek és
          bűneitek miatt.

Efézus. 2:1,

Mindaddig nem élhetünk békében magunkkal és Istennel, és mindaddig nem leszünk szabadok, amíg meg nem tagadjuk magunktól azt, amit soha nem is szántak nekünk, vagyis azt a szerepet, hogy mi magunk legyünk saját életünk istene.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 29. hétfő,

A világban uralkodik a keleti vallás, az okkultizmus, és mindenféle tanítás ami ellentéte a bibliai tanításnak.
Számolnunk kell evvel, hiszen ez kihat az életünk minden területére, még a hívőkre is. Hiszen a média sugározza a szennyet és az emberek vevők rá.
Az emberek érzékelik, hogy van valami természetfeletti az életen túl, és ezt keresik is. Sajnálatos, hogy nem vagyunk mindenkinek kéznél, hiszen jóval kevesebben vagyunk mint a hitetlenek,  így a Sátán adja a recepteket, kínálja a portékáját nekik.
Akinek meg ott vagyunk az meg nem akarja elfogadni amit mondunk, persze vannak kivételek.
Ahelyett, hogy Krisztushoz fordulnának, a szellemi űrt betölteni, az ódivatú okkultizmusba menekülnek.
Parapszichológia, holisztikus gyógymódok, keleti misztika, és számtalan más kultusz.

És most a lélek kardjával az utolsó fegyverrel is foglalkozhatunk. Hirdetnünk kell az igazságot, Isten igéjét minden embernek, mert ez Isten kardja. Imádságainkban is valljuk meg Isten Igéjét és az embereket is világosítsuk fel, hogy megszabadulhassanak a gonosz karmaiból.


És felölté az igazságot mint pánczélt, és a szabadítás sisakja van fején  Ézsaiás:59:17,

 Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


Október 28. vasárnap,

Minden hívőt életre keltett Őbenne, és a mennybe ültetett Vele együtt. Elvagyunk rejtve Isten különleges közreműködőjébe, Jézus Krisztusba, akié minden hatalom. A szabadság jogos örökségünk.

 


És kérem , hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja
adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét,hogy
megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy
meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő
örökségének dicsősége a szentek között , és milyen mérhetetlen nagy az
ő hatalma rajtunk ,hívőkön.
Efezus. 1:17-18,

 


És most felvehetjük az üdvösség sisakját is, ami a mi reménységünk, és az igazi szabadságunk.
A megtérésünkkel már el is kezdődött a szabadításunk, mert ő megfizette  értünk az árat, és kiváltott minket a gonosz fogságából.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 27. szombat.

A golgotai események előtt isteni erővel felruházott közreműködőkre volt szükség. Ilyen volt Krisztus és az ő apostolai. De halála és feltámadása után teljes mértékben győzelmet aratott a sötétség fejedelme felett.

          Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt,
          eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.
          Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan
          megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
Kolossé. 2:14-15,

A keresztet megelőzően még nem adatott  Jézusnak minden hatalom, mennyen és földön, de az Ige biztosít minket arról, hogy feltámadása után minden hatalom birtokosa Jézus.
A Sátán egy vereséget szenvedett ellenfél, mert nincs semmi hatalma azok felett, akik Krisztusban vannak. Így tehát a negyedik fegyvert is tudjuk elemezni, mégpedig a hit pajzsát. Mert hinnünk kell az Igének ami az igazságot szólja.
A pajzzsal pedig vissza tudjuk lőni a gonosz minden tüzes nyilát, mert rólunk lepereg, nem tud ártani.

         
Józanok legyetek, vigyázzatok: mert a ti ellenségetek, az ördög, mint
          ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit  nyeljen el.
          A kinek álljatok ellen, erősek lévén  a hitben, tudva, hogy a világban
          lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
1 Péter. 5:8-9,

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 26. péntek,

A szabadulást az igazság idézi elő. A hívő ereje abban rejlik, hogy ismeri az igazságot, és megvallja a kötelékeket amit le akar magáról tenni. Ebben segíthetünk neki és Jézus erejével és segítségével le is rakja, mert:                                                           hisz,
                                                      megvall,
                                              majd megtagadja,
                                            ha kell megbocsájt.

          Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
János. 8:32,

          Én vagyok az Út az igazság és az élet,..
János 14:6,

          Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.
János 16.13,

          Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz azt vegyétek figyelembe.
Filippi 4:8,

Krisztusnak engedelmeskedve, minden  gondolatot foglyul kell ejtenünk, és meg kell zaboláznunk gondolatainkat.
Ha észrevétlenül beszivárognak a gyülekezetekbe azok a gondolatok amelyek a hazugság Atyjától származnak, akkor nagy kárt tehetnek a közösség egységében.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


 Október 25.csütörtök,

          Nem is csoda : hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
          Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az
          igazság szolgáivá: a kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.
2 Korinthus. 11:14-15,

Nem a néhány dühöngő démoni megszállott miatt erőtlen a gyülekezet, hanem a Sátán körmönfont megtévesztése és a "rendes" hívők  életébe való befurakodása miatt. A Sátán egy csaló, és mindenképpen titokban akar cselekedni. Ha Isten Igéjét említjük akkor leleplezzük őt. A démonai meg olyanok mint a csótányok, a világosságra elmenekülnek,
Isten Igéje a világosság.
A Sátán igyekszik megtéveszteni az embereket, hogy jobban féljenek tőle, mint amennyire Istent félik.
Hirdessük hát az Igét, hogy minden ember életében az igazság győzedelmeskedjen.

A harmadik fegyver a Békesség saruja, ami a békesség evangéliumának hirdetése.

          Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel,
          a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Róma. 5:1,

          Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
           De tudjuk, azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk
           arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában,
           a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
           Fiacskáim oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen!
1 János. 5:19-20,

A szellemi megkötözöttségekből úgy lehet megszabadulni, ha megütközünk a démoni erőkkel.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


Október 24. szerda,

Az az általános nézet a hívők körében, hogy őket nem támadhatja meg semmiféle démon.  Ez egy valótlan állítás és igen nagy probléma okozója. Ha a Sátán nem érintheti meg a gyülekezetet, akkor miért kaptuk ezt a tanítást.

A második fegyver a :Megigazulás mellvasa. A hit és a szeretet mellvasa, aki tökéletes az páncélt visel. Mit mond az Ige? " A szeretet mindent legyőz."

          Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
Ézsaiás. 12:5,

          És felölté az igazságot mint páncélt,...
Ézsaiás. 59:17,

          Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a
          hitnek és szeretetnek mellvasába, ...
Theszalonika. 5:8,

Az Ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk éberek, nem azt mondja, hogy titeket semmi sem támadhat meg. Sok hívő szenved olyan problémákkal amit nem ért, és nem tud megoldani.
Kívülről nehéz megmondani, hogy mi is a probléma, de akik megkapták a lelkek ismeretének ajándékát, azok tudják, hogy démonikus cselekedetei vannak. Vagyis a gondolatait nem az Úr, hanem egy bizonyos démon, vagy démonok uralják. Ilyen az okoskodás, a kritizálás, a büszkeség és még sok minden. Hihetetlen, de a hitetlenség is.
Sok hívő azért nem gyógyul, és nem halad előre, mert maga sem hisz a csodákban és Jézus bennünk levő erejében. Az egység megbomlasztása is az ilyen démonoknak köszönhető.
A Sátán elsődleges stratégiája a megtévesztés. Az Ige írja, hogy a világosság angyalának adja ki magát.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 Október 23. kedd,

Amit a korai egyház démonikus tevékenységnek nevezett, azt most
elmebetegségnek hívjuk.
De vajon mi vagy ki választja ki a tüneteket? Idegrendszeri, vagy
hormonális rendellenesség, avagy a szervezet kémiai egyensúlyának
hiánya ?
Nem kell meglepődni ha a materialista világnézetű világi
pszichológusok az ideg-és elmezavarokra csupán materiális
magyarázattal szolgálnak: Ők tagadják Isten létezését ,így a démonokat
sem hiszik.
A tudományos kutatás az helyes de nem teljes. Figyelmen kívül hagyja a
szellemvilág befolyását, mivel
sem Isten, sem a gonosz nem veti magát alá tudományos vizsgálódásnak.
Éppen ezért minden hívő, nap mint nap vegye fel Isten fegyverzetét,
főleg ha olyan közegben kell dolgoznia ahol démonok támadhatnak, vagy
ha szellemi ütközésre kell számítani.


          Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok
          a gonosz napon, és mindent leküzdve meg állhassatok.
Efezus. 6:13,

 

 

Az igazság szeretet öve az első fegyver amit felveszünk:

 

Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyveréül a bűnnek:
hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból
életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyveréül az
Istennek.
Róma. 6:13,

Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva.
Lukács. 12:35,

 
Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


 Október 22. hétfő,

A gonosz sugdosása, és annak meghallgatása oda vezet, hogy elvész az ember. Vajon a gonosz hangját miért halljuk és az Úrét miért nem?
Azok az emberek akik öngyilkosságot próbáltak már meg elkövetni, beszámolnak arról, hogy hangokat hallanak, amik zaklatták őket és olyan dolgok megtételére biztatták ami végzetes az ember életére nézve.
Honnan erednek ezek a hangok, miért van-e körül zűrzavar. Vajon a hívőket ki tartja vakságban.
Sajnos a válasz az, hogy a démonok azok, akik most is aktívak nemcsak Jézus idejében.Az Újszövetség világosan mondja, hogy harcolnunk kell.

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai ellen,
a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a
mennyei magasságban vannak.
Efezus. 6:11-12,

 

Pál nem véletlenül hívta fel a figyelmünket erre, tette ezt azért mert tudta, hogy minden időben a hívők is ki vannak téve a gonosz támadásainak.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító 


 Október 21. Vasárnap,

Összefoglalva amit a könyv írója tanít nekünk.
Minden amit teszünk, legyen az imádkozás valakiért vagy valamiért, Isten dicsőségére tegyük, és gondoljunk arra, hogy Isten Szelleme velünk van és az Atya akaratát továbbítja. Soha ne embereknek akarjunk megfelelni, hanem csak az Atyának. Jézus azt ígérte nekünk, hogy el nem hagy minket a világ végezetéig. Vagyis az eklézsiával lesz mind örökre.
Segít, közbenjár velünk együtt, használja a testünket, a szánkat, a gondolatainkat, hogy emberek el ne vesszenek. Mi pedig mint egy szolga keressük Isten akaratát, arcát, hogy bölcsen tudjuk a ránk bízott feladatokat elvégezni.


        
 
A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs,
          nyelvük kiszárad a szomjúságtól.
          De én, az Úr, meghallgatom őket.
          A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat,
          a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává.
Ézsaiás. 41:17-18,

 

Bizony az életünk, amikor megtérünk ilyen lesz. Nyelvünk, amit Jézus használ egy bővizű forrás lesz. Majd amikor ezt megértjük akkor folyóvá duzzad, mert felszabadít Isten minket a szolgálatokra.


 Október 20. szombat,

          Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
          nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
          Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
          Krisztusért  kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem
          ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
2 Korinthus 5: 19-21,

Nekünk a testnek együtt kell működnie Jézussal. A természetfeletti soha nem mond csődöt!  A tökéletlen edényekkel azonban megesik, hogy nem működnek együtt a Közbenjáróval.
Az egységben Krisztus rendelkezik egy olyan földi testtel, amelyen keresztül hatalmat gyakorol ezen a helyen, olyan mértékben, amennyire a Test tagjai együtt működnek Vele a közbenjárásban.
Jézus itt a földön jogszerűen járhat közben értünk a Szent Szellem által a szellemünkön keresztül természetfeletti nyelven, Isten tökéletes akarata szerint.

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 19. péntek,

         Mit mondunk ezért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?
          Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
          odaadta, hogyan ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk?
          Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít:
          Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is
          támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk.
Róma. 8:31-34,

Ez bizony így van, Isten a bírónk ,aki meg igazít minket, vagyis nevel néha olyan módon ami lehet hogy fáj. De teszi ezt azért mert egy szerető Atya. Hiszen nem fattyak vagyunk hanem gyermekek. Jézus pedig a testvérünk, aki egyben a védő ügyvédünk is. Ha a bíró Jézus vérén keresztül lát minket, akkor pedig a kegyelem alatt vagyunk.
Az Ő igazságát látja bennünk.

         
Mert azt , aki  bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten
          igazsága legyünk Őbenne.
2 Korinthus. 5:21,

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 18. csütörtök,

 
Mert ki érte fel az Úr értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig
Krisztus értelme van.
1 Korinthus. 2:16,

Csodálatos kijelentés, amit hittel el kell fogadnunk. Ő a mi szószolónk, a védő ügyvédünk, ha szóljuk az ő Igéit. A sátánnak menekülnie kell.
Hittel el kell fogadnunk azt is, hogyha hibázunk de megtérünk belőle akkor megbocsájt és helyre igazít minket.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden hamisságtól.
1János 1:9,

                                                                           

 Ne az érzéseinkre hallgassunk, mert akkor csak magunkat fogjuk kárhoztatni, ami szintén bűn.

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 17. szerda,


Mi pedig nem e világ szellemét vettük, hanem Istentől való Szellemet:
hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott  nekünk.
1 Korintus 2:12,

A megtérésünk után egy szellemi emberré válunk, vagyis ki nyit a szellemünk a szellemvilág felé, a benső emberünk.  Mégpedig a menny felé.
A nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés. De ehhez hit kell, mert az ajándékok csak akkor lesznek a miénk, ha hittel várjuk és fogadjuk. Az emberek mindent megítélnek, amit csak teszünk, de a szellemünket senki sem tudja megítélni.

Érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait: mert
bolondságok neki: meg sem értheti, mivel szellemi módon ítéltetnek
meg.
A szellemi ember azonban mindent megítél.
1 Korintus. 2:14-15,

Isten közelségébe csak a megdicsőült test tud közel menni, de a szellemünk az a fogadó központ, ami által tudunk vele kommunikálni és fogadni az ajándékait.

 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 16. kedd


Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra:
mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja , amiket hall, és az eljövendő
dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
Mindaz ami az Atyáé,az enyém: ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki, nektek.
János. 16: 13-15,
 
 Megesik, hogy fogalmunk sincs honnan tudunk bizonyos dolgokat, de azokat Isten Szelleme által ismerhetjük fel.. Biztos, hogy mindenkivel előfordult már ilyen. A világ erre azt mondja, a hetedik érzékem súgta
 
Mi pedig azt, hogy Isten Szelleme, vagy az Úr adott egy kijelentést. Ez lehet gondolatban, látásban álomban, vagy igén keresztül. De van hogy testvéren keresztül kapjuk meg.
Becsüljük meg, és adjunk hálát érte.
 
 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

Október 15. hétfő,

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.

Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istennek, mert
senki sem érti vagy fogja fel  a jelentését annak, amit mond, mert a
Szellemben szól titkos igazságokat és rejtett dolgokat.
1 Korinthus. 14:1-2,

Ezek titkos fegyverek amit Isten használ általunk, hisz a Szent Szellem mondatja velünk, hogy az ellenséget legyőzze , ebben van nekünk is részünk ha adjuk magunkat erre. Vágyjunk rá, és kérjük, mégpedig buzgón mondja az Ige. Ha természet feletti módon kommunikálunk Istennel, és minél többen tesszük ezt a gonosznak esélye sincs, menekülnie kell. A szabadításban és a gyógyulás folyamatában nagyon szükséges.
Főleg akkor használjuk, ha akiért imádkozunk , nem tudjuk pontosan mi is a problémája. Akkor Jézusnak adjuk át a staféta botot, és a legjobb helyzetbe kerül az illető.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 14. vasárnap,Hatalmas erő van a nyelvben, tudjuk, hogy a szeretet, az imádság, a
bölcsesség beszéde, a bátorítás, a nevelés, a hódítás, a vádlás, a
pletykálkodás, a megbántás,és még ki tudja minek az eszköze.
De Jézus kijelenti, hogy  akik hisznek, ezek a jelek követik:
"új nyelveken szólnak"  
Márk 16:17,
 
Minden hívőre vonatkozik ez, "akik hisznek", van jogunk ezt tenni. Sajnálom azokat akik olyan gyülekezetbe járnak ahol ezt tagadják és azt tanítják, hogy az ördögtől van. Ez nem igaz, amit a Biblia kijelent és megvalósul, az Istentől van.

Vagyis arra használhatjuk, hogy átadjuk szánkat, nyelvünket, hangunkat az Úrnak, és kiüresítjük magunkat és hagyjuk, hogy a Szellem imádkozzon rajtunk keresztül, mert ő tudja mi is a jó annak akiért imádkozunk, de ha magunkért tesszük akkor is igaz ez.
 
"Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az
Atya, az mindenre megtanít majd titeket...
János. 14:26,

Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására.

 2 Korintus. 10:4,

A Szellemben imádkozás természetfölötti eszköz arra, hogy leromboljuk a gonosz munkáját. A Szellem az, ami megszelídíti a nyelvünket és minden testi megnyilvánulást megszüntet.
 
 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján 

Október. 13. szombat,


Jobb kezében  hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki,
és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.
Jelenések 1:16,

Isten Igéje ahogy a Szent Szellem erejével imádkozzuk.


Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk: de maga a
Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róma 8:16,
 
Jézus az aki közbenjár értünk, amikor nyelveken imádkozunk akkor a
Szellem szavaival esedezik, és elgondolni sem tudjuk mit is mondunk de
biztos, hogy a javunkra van. A szellemünk a Szellem által  imádkozik.
Amikor pedig Igét szólunk akkor az Úr kardjával haladunk a győzelem felé..
 
Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


 Október 12.péntek,

 
Pál arra buzdít bennünket ,hogy vegyük fel Isten fegyverzetét, hogy megtudjunk állni a gonosz minden támadása ellen.

Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,
Efezus 6:14

Nem véletlen kezdi az Ige az övvel: az öv ad egy tartást, és össze fogja a  teljes fegyverzetet a karddal.
Azonkívül magunknak  kell felvennünk az ima fegyvereit.
A páncél a hit és a szeretet páncélja, Isten Igéje iránti engedelmességet jelent, amely megvédi a testünk nemesebb szerveit.

Felsaruzva a lábatokat a békesség  evangéliuma hirdetésének a készségével.
Efezus 6:15,

Alkalmas és alkalmatlan időben hirdessük az evangéliumot, vigyázzunk mert megtérésünk után az ördög le akarja venni rólunk.

 

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
Efezus 6:16,

 

Nagyon fontos, hogy a többi testrészünket is védje egy gyorsan mozgatható pajzs, mert a gonosz kis játékai ellenünk oly gyorsak, mint a nyíl.

Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.
Efezus. 6:17,

A sisak a mi reménységünk, a szabadságunk, védi a gondolatainkat, hogy el ne tévelyedjenek, csak az Úrra koncentráljanak.
A Lélek kardja az Úr beszéde, ami a szánkból jő ki. De csak akkor fegyver ha szóljuk, mert az Ige élő és ható. Imádkozzunk minden időben

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 11. csütörtök,


Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul:
A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a  Krisztus
testének építésére:
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére.
Efézus. 4:11-13,

Jézus ajándékokat adott és ma is ad az embereknek. Célja, hogy Krisztus testében legyenek olyan szolgálók és szolgálatok, hogy a szenteknek az egységben és szeretetben a javát szolgálja. A lényege, hogy hitünk növekedjen. Lehet, hogy a tanítások nem mindig egységesek, de ha a Szent Szellemre figyelünk, akkor eljutunk a nagykorúságra, mert mindent kijelent nekünk. Fontos, hogy imádkozzunk és az ördög munkáját ezzel lerontsuk.


Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg.
Példabeszédek. 4:19,

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél
tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
Példabeszédek. 4:18,

 
A hajnali világosság szinte percenként kezd nyomulni, egyre világosabbá válni, míg érezzük az életet a nap melegét. Ilyennek kell lenni nekünk is. Nyomulni és,hogy érezzék az emberek az életet általunk.

 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 10. szerda,

 

Boldog ember az,  aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott,
elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Istentől kísértetem: mert Isten
gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
Jakab 1:12-13,
 
Jakab arra hívja fel a figyelmünket, hogy Jézus emberként volt a földön. Vagyis ha Istenként élt volna köztünk a földön, akkor lehetetlen lett volna őt kísérteni.
 
Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet;
És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve,
akik neki engedelmeskedtek.
Zsidó 5,8-9,

 

Jézus bár Isten Fia volt, de mégis megtanulta legyőzni a kísértőt, és alázatosan engedelmeskedve végezte az előre elrendelt dolgát.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október  9. kedd

 


Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóan
részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek
hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat,
akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
Mert nyilvánvalóan  nem angyalokat karol fel,  hanem az Ábrahám magvát
karolta fel. ( vette magára)
Azért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie a testvéreihez,
hogy könyörülő legyen és hűséges főpap az Isten előtt való dolgokban,
hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért.
Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve, segíthet azokon,
akik megkísértetnek.
Zsidó 2:14-18

 
Kiért is tud valaki ki állni,megvédeni, megindulni a bajain? Hát azért akivel tud azonosulni. Hiszen csak az tudja valaki gondját, baját átélni és megérteni, aki ismeri azt az életet amiben van a másik.
Jézus mint ember, a földi dolgok minden búját- baját átélte, megismerte, és kísértve is volt. Tudta milyen az amikor a kísértés bűnbe visz.
A közbenjáró iskolát neki is ki kellett járnia, mert az olyan mester aki nem volt tanuló, majd inas, nem is tud jó mester lenni.
A mi Mesterünk, Megváltónk példája ,odaszánása, kitartása adja meg nekünk azt az erőt, amivel tudunk harcolni a gonosz ellen, mert ereje is bennünk van. Nézzünk rá szüntelen, akkor is amikor gyengének érezzük magunkat.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 8. hétfő,

Jézus példázatokban tanította tanítványait, a föld használati jogáról szól ez az Ige.

 

Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és
őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe
távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy
szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből.
De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel.
Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbe verték, és
meggyalázták.
Újból küldött egy szolgát: ezt megölték, azután sok más szolgát is,
akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek.
Egy valakije  volt még , a szeretett fia. Utoljára őt küldte el
hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni. A munkások
azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és
mienk lesz az örökség! Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn
kívülre.
Mit tesz hát majd a szőlő Ura?
Eljön és elveszti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt.
Márk. 12:1-9,

 

Megkaptuk a föld használatának jogát, amit sajnos Ádám eljátszott és átadta a Sátánnak. A Sátán  ezt kihasználva él is vele, és azt vet bele amit csak akar. Hiába is mondja a föld Ura, ezt meg ezt nem vetheted, az ő válasza az, a föld a tiéd de amíg a bérleti szerződésem le nem jár azt vetek bele amit akarok. A világ Istene lett a Sátán, de nem nekünk akik már nem-e világból vagyunk, hanem a mennyei családhoz tartozva  új emberek lettünk. Jézus által vagyunk mi is új emberek. De ő is csak a felkenetés után tudott cselekedni., gyógyítani és szabadítani.

 

"Az Úr Szelleme van rajtam mivel felkent engem"
Lukács 4:18,

 

Elmondhatjuk mi is, hogy az Úr Szelleme van bennem és felken engem sok mindenre, amit ki érdemlek, mert Ő bűntelen volt egész földi életében, amit mi nem mondhatunk el. Talán ezért is gyenge az eklézsia. Nagyon odaszánt, bűn nélküli életet kell élnünk, hogy méltók legyünk
mindenféle ajándékra.

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


Október 7. vasárnap,

Pál biztat minket, hogy legyünk erősek az Úrban. Nem azt mondja, hogy bízzatok a saját erőtökben, hanem az Úrban.


Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében!
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az
ördög minden ravaszságával szemben!
Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének
világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban
vannak.
Efezus. 6:10-12,

Fontos, hogy szellemben erősek és védettek legyünk, igazságszeretetben, a  megigazulásban ami a hit és a szeretet ötvözete, az Úrtól vett békességben,  hitben, ami megvéd a gonosztól, üdvösségünk tudatában, ami a reménységünk, és Jézus igéje ismeretében.
Mert a gonosz nagyon gyakran olyan embereken keresztül támad, akikkel civakodunk veszekedünk, hogy emiatt elvesszünk.  Az Ige határozottan szól, hogy vigyázzatok, mert szellemi harcosok támadnak ellenetek, fejedelemségek, hatalmasságok, a sötétség világbírói akik a magasságokban vannak.
Minden nap vegyük fel ezeket a fegyvereket, hogy biztonságban tudjunk maradni, és tegyük magunkat és család tagjainkat  az Úr vére alá, ami védelmet jelent számunkra.

 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


 Október 6. szombat,

 
Mit is tehetne Jézus test nélkül, az eklézsia nélkül. Ezt mondta akkor, ami igaz.


És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.
Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt: de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
Nem hagylak titeket árvákul: eljövök hozzátok.
János 14:16-18,

 

Jézus az Atya jobbján ül megdicsőült testben, de nálunk is itt van minden hívőben benne él szellemével. Segít, vigasztal, terelget, ellát minket bölcsességével, és  rajtunk keresztül gyakorolja hatalmát, és osztogatja a kenetét az arra méltóknak.
Sok keresztény ember nem is gondol erre, hanem csak várja a változásokat életére, problémáira, pedig ez egy nagyon összetett feladat amiben mindenkinek ki kell vennie a részét.
Egységben az erő, Jézus ereje!

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 5. péntek,

Végeredményben jogunk van a földön uralkodni és ellent mondani a gonosz minden támadásának, legyen az ellenünk, vagy szeretteink ellen.
De aki elfogadja  - és a szívünk rajta - , hogy imádkozunk érte, azok felett is.


És előszólítva tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a
tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak
minden betegséget és minden erőtlenséget.
Máté. 10:8-9,

Itt a földön is vannak emberek akiknek van hatalmuk, mert megkapták, ilyen a rendőr, az ellenőr. Elfogadjuk őket és nem lázadozunk jó esetben.
A Sátán cimborái is el fogadják azt a hatalmat amit az Úr Krisztustól kapunk.
Amikor azt mondta- "testet alkottál nekem" akkor az egyházra is gondolt, hiszen bennünk él és az egész eklézsia egy test, és ezen keresztül tud munkálkodni, szabadítani, gyógyítani, úgy, hogy imáink és odaszánásunk által cselekszik.
Ha mindenki egységben tenné a dolgát sokkal nagyobb lenne az ébredés, és az ereje az Úrnak.
Sokszor kérdezgetik az emberek vajon ha van Isten ezt meg ezt miért engedi meg?
De vajon mi emberek mindent meg teszünk amire kér minket az Úr?

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 4. csütörtök


Szolgálat az idősek felé

Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak"
(Zsoltárok 92:14)

Hamarosan több millió ember lesz, aki megéri a százéves kort, és meg kell tanulnod, hogyan viszonyulj hozzájuk. Nagy tévedés a nyugdíjas korú emberekben azt látni, hogy mik voltak, és nem azt nézni, hogy mik lehetnek. Túl sokszor érzik úgy, hogy hagyják őket porosodni a polcon.

 

Dávid azt mondta:
Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!"(Zsoltárok 71:9).
 
Butaság azt gondolni, hogy az idős emberek már nem tudnak tanulni; a tanulás olyan képesség, amit nem növünk ki. A tanulás mértéke talán csökkenhet, de a képesség végig megmarad. Bátorítsuk hát az időseket, hogy gyakorlatoztassák elméjüket, és ne hagyjanak fel az álmokkal! Az elsorvadt izomhoz hasonlóan a tanulásra és növekedésre való képesség is hajlamos gyengülni, ha nem használják. Szeretnéd, hogy téged is félretegyenek, amikor megöregszel? Nem? Nos, ok sem. Inkább beszélgess velük arról, hogyan kezeljék a nyugdíjazással járó új helyzetet, hogyan találjanak új módot arra, hogy hasznossá tegyék magukat, hogyan alkalmazkodjanak ahhoz, hogy kevesebb pénzből kell megélniük; hogyan tanuljanak meg egyedül élni; hogyan viszonyuljanak unokáikhoz; hogy megértsék az öregedés folyamatát; hogyan őrizzék meg erkölcsi tartásukat; hogyan maradjanak jó megjelenésűek; hogyan készüljenek fel a halálra. Ahelyett, hogy a saját ötleteinkkel kérkednénk, és lekicsinyelnénk azt, amivel ok járulnak hozzá a közösség életéhez, inkább segítsük őket abban, hogy fellépjenek igényeikkel a gyülekezetben. Nagyon is kiérdemelték a lehetőséget, hogy hangjukat hallassák és szerepet kapjanak a gyülekezet szolgálatában. Napjaink kultúrája önmagát szégyeníti meg azzal, hogy a tizenéveseket ajnározza, akik jóval kevesebbet tudnak arról, hogyan kellene működnie egy gyülekezetnek, és közben mellőzi azokat az embereket, akikben Isten Lelke munkálkodik már ötven - vagy akár még több - éve.

forrás: Mai Ige

Október 3. szerda,

Teljesen másként imádkozom ezentúl, mert értem, hogyan tud Jézus erős kenete, és ereje rajtam keresztül ki áradni amikor együttes erővel küzdünk valamiért amiben egyetértés van közöttünk.
Krisztus testének teljesen ki kell használni ezt a lehetőséget.
A föld az embereké, nekik adott az Atya hatalmat arra, hogy uralkodjanak felette. Az igaz, hogy az emberek Ádám miatt elbuktak, de a megtért emberek vissza kapták a hatalmat a föld felett. Most már nem fogom ki sem mondani, hogy e világ Ura a Sátán, mert nem igaz, ő csak egy illegális bevándorló aki garázdálkodik, mert Jézus vissza szerezte a jogot arra, hogy Isten Királysága uralkodjék vele együtt a földön.
Halleluja.


Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
és magatartásában is embernek bizonyult:
megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Filippi. 2:7-8,


A dicsőséget a hatalmat le rakta, és olyanná vált mint bármelyik ember, aki fél, aki nehezen teszi túl magát az érzésein, aki sebezhetővé vált.

Jézus vár türelmesen a mennyben arra az időre amikor ő lesz az Úr mindenek fölött.
De ha igazán akarjuk, hogy most is ő legyen az Úr a földön, akkor fogadjuk el, hogy vele együtt van hatalmunk a Sátán felett.
Imádkozzunk szüntelen és harcoljunk a jogainkért, mert nem akárki van velünk, az Uraknak Ura és a Királyoknak Királya. Ő várja, hogy felébredjünk és ébredés legyen ezen a földön.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


Szeptember 2. kedd,


És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt
ember, aki fennhangon kiáltott, és ezt mondta:
Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket?
Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje!
Lukács 4:33-34,

 

Érdekes szituáció, hogy a szellemek nem azt bizonygatták, hogy teneked nincs hatalmad, vagy nem hiszünk neked, vagy benned, hanem bizonyságot tesznek róla, hogy ő "Istennek ama Szentje".
A "mi közünk hozzád" azt jelenti nincs hatalmad rajtunk, hisz Isten vagy.

Jézus fizikai teste adott hatalmat arra, hogy cselekedjen.


Mert amint az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is,
hogy élete legyen önmagában:
És hatalmat adott neki az ítéletre is, mivel ember fia.
János 5:26-27

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő
szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög
igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
ApCsel. 10:38,

 

  Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


 Október 1. hétfő,


És amikor eljutott a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két
ördöngős ment eléje, a sírból kijőve, igen kegyetlenek, annyira, hogy
senki sem mert elmenni azon az úton.
És íme kiáltottak és ezt mondták: Mi közünk veled Jézus, Isten fia?
Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
Máté 8:28-29,


Ezen csak most gondolkodtam el, hogy ellent mertek mondani Jézusnak, kiabálni mertek vele, és nyíltan ki mondták, hogy nincs itt az ideje annak, hogy felettünk ítélkezz.
A Jelenések könyve. 11:15-ben ezt Írja az Ige.  A hetedik trombitaszó után történik ez meg.


"A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé
lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké".

 

Valahol tudták, hogy még nincs itt az elrendelt idő, de azt nem tudták, hogy Jézus embernek születése adta meg a hatalmat felettük. A Szent Szellem kenetével tette a csodákat és a szabadításokat, a gyógyításokat mint Isten Ember. Sátán nem bírt el egy olyan emberrel
akinek joga volt a földön tevékenykedni, mert Isten adta a hatalmat oda erre a tevékenységre.
A Sátán nem véletlenül akarta Jézus fizikai testét elpusztítani.

Isten Igéje csodálatos, ha teljesen átadjuk magunkat az olvasásra, vagy a kutakodásra, hogy jobban meg értsük, kinyílik nekünk, minden összefügg és teljes képet ad. Köszönöm minden olyan írónak, aki segít minket megértetni az Igében rejlő igazságokat. Így Charles Cappsnak is.
Elmélkedjünk rajta és olvassuk minél többször, mert mindig mást mutat meg a Szellem által.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 

Szerkesztők: Pné Edit és bacsipista