Drew Bown és felesége az Agapé Gyülekezet nyugdíjas alkalmán

 

Kedves Testvéreim.

November 5-én gyülekezetünkbe látogatott, Texasból, Drew Bown és felesége. A nyugdijas alkalmon ők is részt vettek és Drew Bown adta át üzenetét a résztvevőknek

A tanítás amiről beszélt a pásztor a, "Mi Atyánk" volt. Perjesi István is tanított róla, ami nagyon jó volt de ez a magyarázat teljesen mást mondott, amit jó ha elfogadunk.

Drew háttere hívő családból volt, de az imádkozásai úgy érezte nem az igazi. 
Megkérdezte az Urat: "Tudom, hogy tennem kell, de miért Uram? Taníts meg imádkozni, Istenem!" 
Az Úr a "Mi Atyánkat" mutatta meg neki. Elkezdte tanulmányozni az igét, főleg ami az imádkozással volt kapcsolatos.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved: (Máté 6:9,)

Abban az időben ez a mondat, egy megbotránkoztató mondat volt, mert a zsidóknak ki sem volt szabad mondani Isten nevét. Egy félelmetes, Mindenható Úrnak tartották az Istent, akitől félni kellett. Nekik Ábrahám volt az istenük. Jézus pedig Atyának mondta, az atya szó magában foglalja azt, hogy szerető, gondoskodó.
Amikor ki mondjuk ezt az igét, Jézus arra kér minket, hogy bátran szóljunk az Atyához, hisz Ő szerető, és közel van hozzánk. Kijelenti a menny Urát, hogy Szent és tökéletes. Jézus azt akarja, hogy legyünk tisztában azzal, hogy az Atya kapcsolatba akar velünk kerülni. Elfogad minket mint gyermekeket.

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. (Máté 6:10,)

A görögben ez egy parancsolat:
Kéri tőlem, hogy értsem meg, és kérjem is. Felszólít rá, hogy mi is parancsoljuk, hogy Isten Királysága , jöjjön le a földre. Jelenjen meg itt a földön. Mit is jelent ez?
Isten országa, szeretet, békesség és öröm. Jelen vannak az angyalok, az erő, amit az Úrtól kapunk. Ha ezt tesszük, akkor az úgy is lesz. Isten országa tökéletes, akarjuk és parancsoljuk, hogy a földön az élet is ilyen legyen.

Az ékes kapunál Péter ezt mondta: 
Ezüstöm és aranyom nincsen,de amim van, azt adom neked: A Názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj. (ApCsel 3:6,)

Ez egy ima volt, de nem kérés, hanem parancs. Péter és János tudta, hogy fel vannak ruházva erővel ,.amit a Szentlélek adott nekik. És parancsoltak a betegség szellemének, hogy távozzon el a bénából.

A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, (Máté 6:11)

Ez az isteni gondoskodásról szól, amit Istentől várhatunk. Ne legyünk szerények, hanem bátran kérjük amire szükségünk van, hiszen szerető Atyánk úgy is meg akar adni nekünk mindent. Jelentsük ki te vagy a gondoskodóm!

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
És ne vígy minket (ne engedj) a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. (Máté 6: 12-13,)

Engedjük el az adósságot ami a szívünkbe hordozunk, hogy lerombolja a gonosz erőket, mert ha nem tesszük akkor a kapcsolatainkat megmérgezi. A meg nem bocsátás gátja annak, hogy az életem kegyelem alatt legyen.
A jutalmakat nem érdemeljük meg de ha Isten igéjének engedelmeskedünk, akkor megkapjuk, mert a kegyelem ezt jelenti: meg nem érdemelt jutalom. 
(Paul Henderson tanításából) Az ima meg tudja semmisíteni a keserűséget.

"Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen."

Jelentsük ki a szellem világnak, hogy Isten egy szuverén Úr, aki mindenek felett álló. A világ, az országok, a hatalmasságok, a kapcsolatok ,az életünk, a testünk fölött is Úr.

Ezt tudatosítanunk kell az életünkben, hogy hathatós legyen imánk, és erővel teljes. Istentől ezt kaptuk, használjuk.
Minden hívő és tanítvány számára ez a parancs, hogy így imádkozzunk.

 

Szeretettel, Pusztainé Edit.
2015, November 9.