Dr. Sharon Stone - Női alkalom Agapé Gyülekezet
2016-02-27, Női alkalom (vendég Sharon Stone)