Börtönmisszió 2016.

 

 

Börtönmisszió, augusztus 25.

bmisszió aug.25.

Elérkezett a nyári hónapok utolsó missziós alkalma. A gyülekezetünket egyedül képviseltem, ezért találkozó helye a Lurdy ház közelében lévő benzinkútnál volt.

Két kocsival mentünk, útközben felvéve a budai kerületekben élő, és vidékről érkező testvéreket.

A baracskai kápolnában a délelőtti és délutáni alkalomra 35 - 40 elítélt jött el, közöttük most sok volt az új arc. Martonvásáron is voltunk, ez kisebb börtön, itt 11 fogvatartott jött el alkalmunkra.

A bevezető után két Istent dicsérő dal hangzott el, majd igékkel egybeszőtt bizonyságok hangzottak el Isten szeretetéről, gyógyításáról, kegyelméről.

Tízen hoztak döntést arról, hogy követni akarják Jézus Krisztust akiről mi beszéltünk, 38 Bibliát osztottunk ki.

Bizonyságot tettek az elitéltek mindkét helyen arról, hogyan tapasztalták meg az élő Istent a börtönben.

Egy hónappal ezelőtt imádkoztunk egy emberért aki 48 éve dohányzott és nem tudott leszokni. Elmondta, hogy Isten elvette tőle egyik napról a másikra a cigaretta utáni vágyat, és azóta nem kívánja és egyszer sem gyújtott rá.

Egy másik emberért imádkoztunk szintén az elmúlt hónapban, akinek gerincsérv miatti fájdalmai voltak és akkor nagyon maga alatt volt. Elmondása szerint két nappal később, leverte a viz, 8 liter ment le róla, és megszabadult a fájdalmaktól is. Azóta nincsenek fájdalmai, jó a közérzete, visszanyerte mozgáskészségét.

De ezen a napon is történtek gyógyulások, egy beszédhibás ember érte imádkozva dadogás nélkül és folyamatosan kezdett beszélni, egy másik nemrégiben balesetet ért személy aki nem tudott lehajolni, ima után ujjaival lehajolva megérinthette cipőit és csökkentek másirányú fájdalmai.

Egy elitélt arról tett bizonyságot, hogy egy tárgyaláson a birónő figyelembe vette megtért életét és a másodfokú tárgyaláson a börtönbüntetést figyelmeztetésre változtatta.

Az alkalmak végeztével lehetőségünk volt egyéni beszélgetéseket és imádkozásokat folytatni, tudtunk bátorítást adni, és a feltett kérdésekre válaszokat adni.

Nyolcan voltunk, öt közösségből, Isten mégis összehangolt bennünket és Szentlelke vezetésével áldottá tette szolgálatunkat.

Fáradtan ugyan, de örömmel és boldogan adtunk hálát a szolgálatért, és a megtértekért.


Börtönmisszió, Július 28.

Júli 28.

Ismét voltunk.

Elindultunk Budapestről, és a Duna fölött áthaladva feltünt a sötétkék égbolt.
Rövidesen bele is kerültünk egy hatalmas nagy zuhiba. Utunk során Baracskáig áthaladtunk eső áztatta településeken és napfényben fürdő helyeken is.

Baracskára érve ismét sötétetedett az égbolt, és a börtönbe már esőbe értünk be.
Késve érkeztünk, de az elitéltek hamar megérkeztek a börtön kápolnájába.
Szerettünk volna cd-ről dicsőitő zenét lejátszani. Meglepetés lett volna az, hogy a börtön férfikórusa egyik alakalma lett rögzitve a lemezen akik közül többen is jelen voltak tegnap. Sajnos sikertelen lett a lejátszási kísérlet, a lejátszó nem ismerte fel a lemezt.

Imádkoztunk, bizonyságok hangzottak el részünkről, hirdettük az evangéliumot. Többen is döntöttek Jézus befogadása mellett.
Volt időn beszélgetni mivel két alkalmat is tartottunk Baracskán.
Engem egy újonnan érkezett elitélt foglalt le, aki elmesélte megtérését, korábbi életét. Elmondta, hogy most egy megtérése előtti bűncselekmény miatt van itt. A birónő nagyon rendes volt vele, miután megtudta, hogy hivő, ezért a minimális büntetést szabta ki rá.
Imát kért egy beteg rabtársáért, feleségéért és magáért.

A misszió Martonváráson folytatódott, délután 6-kor indultunk ek hazafelé. Szintén esőben és napfényben utaztunk.
Hálát adtunk az Úrnak az áldott napért, és megajándékozott minket az Úr csodálatos jelével, a szivárvánnyal.

szivárvány


 Börtönmisszió  Június 18.


Voltunk  Martonvásáron, délután 1 órakor kezdtünk. Mindössze öten voltunk, hárman a gyülinkből és egy apa a fiával Kecskemétről.
Ez egy kísérleti alkalom volt. Általában csütörtöki napokon szoktunk menni a baracskai misszió után, de akkor már nagyon rövid, mindössze egy órás alkalomra van lehetőségünk.
Meglepődtünk mert egy kis helyiséget kaptunk, és csak öt elítélt érkezett meg. A helyiség egyébként sem lett volna alkalmas több személy befogadására.
Dicsőítéssel kezdtük majd rövid igei szakasz után intenzív beszélgetés kezdődött arról, hogy mit tartanak nehéz dolognak a börtönben.
Kiderült, hogy szinte mindenkit érint a megbocsátatlanság és minimum elmélet szinten a bosszúvágy.
Ott bent nem csak a bűneset miatti visszavágás, hanem a családtagok, barátok, barátnők elfordulásai, hűtlenségei komoly sérelmeket okoznak amit nagyon nehezen tudnak feldolgozni.
Az örökkel, nevelőkkel aránylag jól megvannak, de az elitéltek egymással való kapcsolataik nagyon rosszak, megy a susárlás, az egymásnak való ártás.
Imádkoztunk értük.
Barnabás segitséget adott, hogy felhasználjam az egyik áhitatot és annyira jó volt, hogy ez is a megbocsátásról, a bosszúvágy elengedéséről is szólt.
Délután fél ötig maradtunk.
Az alkalom végén már nem bántuk, hogy ilyen kevesen voltak, mert ha többen vannak nem lehetett volna ennyire nyitott a légkör.
Ha Isten úgy látta jónak, hogy csak öt embert küld hozzánk akkor azt kell elfogadni.
Hisszük és reméljük, hogy mindnyájan, szolgálók és elítéltek egyaránt épültünk ebben a mai missziós szolgálatban.


Börtönmisszió - Május 05. 


A  börtönmisszió nagyon áldott volt. Akadtak igaz nehézségeink, de az Úr megoldott mindent és át tudtuk adni az üzenetét az elítélteknek.

Május 5 b.misszió

 

 

 

 


Április 7 - Baracska, Martonvásár

 

Börtönmissziós szolgálatunk volt április 7-én. Reggel fél 8-kor indultunk az Agapé Gyülekezet elől. A Stadion autóbusz pályaudvarnál vettünk fel 3 testvért, akik Gyöngyösorosziból érkeztek. Onnan a 22. kerület felé folytattuk az utat, egy társunkat még felvéve és Baracskára érkeztünk ahol a "Roma imanap ökumenikus rendezvényén vettünk részt.

Csima Miklós bv alezredes nyitotta meg az ünnepi alkalmat, a fogvatartottak kórusa adott elő dalokat amelyekben volt ima, könyörgés, dícséret egyaránt.

Igei üzeneteket adtak át:

Nyeső Ágnes lelkipásztor,
Schönberger András bv. országos főrabbija,
Máté János lelkipásztor,
Bakay Péter lelkész,
Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor,
Hóka Mariann egyházügyi referens,

Dicsőitő dalokat a Gyöngyösoroszi Agapé Gyülekezet velünk érkezett 3 tagja énekelt, melyeket személyes bizonyságaikal egészitettek ki, erősítve és bíztatva a nézőként résztvevő elitélteket Jézus követésére való bíztatással.

A rendezvény zárszavát Szilassy Roland bv őrnagy mondta el és méltatta a résztvevők szolgálatát, majd a jelenlévő lelkipásztorok áldást adó üzeneteivel zárult az imanap.

A vendégek, köztük mi is egy ebéd meghívás részesei voltunk, majd azt követően missziós szolgálatra mentünk a később hozzánk csatlakozott 3 testvérrel a Jobb Lator kápolnába.

Az imát követően Gyöngyösorosziról érkezett testvéreink dicsőítettek, melynek hatására a jelenlévő kb. 30 elítélt felszabadultan, békességgel, vidám énekelték velük együtt az ismert olykor cigányos ritmusú dicséreteket.
Ismét voltak velünk olyan testvérek akik korábban börtönviselt életet éltek, de megtértek és eljöttek bizonyságot tenni arról, hogy Jézust követve a bűnös életmódtól el lehet fordulni.
Az ilyen bizonyságoknak nagy ereje van, mert többnyire ismerik azt aki ezeket elmondja és hiteles a szavuk.

Interaktív beszélgetés folyt, amely sok hozzászólást eredményezett. Egy elítélt kérdése az volt, mit is jelent a megtérés, mivel ő már 10 éve imádkozik, olvassa a Bibliát, mégsem érez pozitív változást, a nehézségek egyre inkább erősödnek az életében.

Több választ is kapott feltevésére, mely szerint türelmesnek és kitartónak kell lenni, mert Isten a rosszat is jóra tudja fordítani.

A válaszok bibliai példákkal is alá lettek támasztva, József és Dávid személyén keresztül.

Egy fogvatartott Pál apostol Efézus 6. leveléből elmondta a szellemi fegyverzetről szóló igei részeket fejből ezzel bátorítva a többieket a hitre és kitartásra.

Közös imával zártuk az alkalmat és Baracskáról gurultunk tovább Martonvásárra az ottani BV Intézetbe.

A beléptetést követően az alagsori klubszobába érkeztek azok akik keresik és követik Istent. Ott szintén volt dicsőítés, igei gondolatok átadása, a szellemi vakságról és a világosság beengedéséről.
Jó volt hallani azt a bizonyságot amit az egyik résztvevő mondott el, hogy eleinte bizalmatlan volt velünk szemben, de most már alig várja, hogy részt vehessen az alkalmainkon.
Megint volt új megtérő, aki úgy döntött, hogy hátat fordít bűnös életének és meg akar változni Isten segítségével.

Ima és áldást követően elindultunk hazafelé. Útközben hálát adtunk az Úrnak, hogy mindvégig velünk volt és vezetett minket a szolgálatunkban.

Következő missziós szolgálatunk 4 hét múlva lesz ismét Baracskán és Martonvásáron.