Napi igék Edittől 2014 április, május, június.

 

 

 

Naponta frissülő igemorzsa, áhítat.

Napi igék Edittől 2014 június

J Ú N I U S

 

 

Június 30. Hétfő - A negatív beszéd következménye.

Isten kiküldött 12 törzsből 12 embert kémleljék ki Kánaán földjét, vajon kik laknak ott és mire számíthatnak.
Csodálatos gyümölcsöket és óriásokat láttak. A férfiak zúgolódtak így az egész nép rájuk hangolódott.

Isten megharagudott rájuk amiért nem hittek benne. Mózes ki állt a népért és kérte az Urat, hogy bocsásson meg nekik.

Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsájtja a bűnt és hitszegést: bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az Atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedizig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta: Megbocsátok a te beszéded szerint. De életemre mondom és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, kik engem megutáltak.
4 Mózes 14:18-23,

A negatív beszéd által mint a kovász úgy terjed a negatív hozzá állás is minden dologhoz.
Isten büntetése sújtotta a népet, mert minden felnőtt ember meghalt a pusztában, csak Káléb és Józsué mehetett be abból a korosztályból. De még az utódokat is sújtotta átok, mert lázadoztak Isten ellen.


Június 29. Vasárnap - Az áldás elvesztése.

Mirjám tiszteletre méltó asszony volt, dicsőítésben szolgált akire hallgattak az asszonyok. Áron szintén, hiszen ő volt Mózes szája. Mózes testvérei voltak. De történt egyszer, hogy Mózes ellen beszéltek. Nem tetszett nekik, hogy kúsi asszonyt vett el.

" Vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélt-e mi általunk is? De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb."
4 Mózes 12:1-3,

Vajon miért íratta le Isten, hogy alázatos volt Mózes? Gondolom azért, mert volt miből megtérnie, hiszen forró fejű hirtelen ember volt, energikus. De az Úr lehet, hogy pont ezért őt választotta ki arra a célra, hogy kihozza népét, mert ehhez kulcsemberre volt szüksége. de mivel igen megváltozott, az engedelmessége lett az erőssége, amit Isten nagyra becsül.

Az Úr egybe gyűjtötte őket és dicsérte Mózest az ő hű szolgáját akinek meg is jelent, láthatta őt.

Az Úr haragra gerjedt ellenük, és elment. Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Mirjam egyszerre poklos lett, olyan mint a hó. Áron Mirjám felé fordult, és látta, hogy poklos.
4 Mózes 12:9-10,

Bocsánatot kért Áron Mózestől és kérte imádkozzon lány testvéréért. Isten kegyelmét kiárasztotta rá, de hét napig a táboron kívül kellett lennie.

Vigyázzunk, hogy irigységből nehogy ki essünk Isten kegyelméből, áldásaiból, mert nem biztos, hogy lesz olyan aki imádkozik értünk. Sajnos tapasztalatból tudom, hogy irigységből vannak akiknek szája néha bölcstelenségeket mond, és megbántja ezzel Isten szentjét. Isten mindent hall és látja a szíveket. Óvakodjunk ettől mert ezek a dolgok nem Istentől vannak.

 


Június 28. Szombat - Áldás

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mond meg Áronnak és Fiainak:
Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik:

"Áldjon meg téged az Úr,
És őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!
Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket."
4 Mózes: 6:22-27,

Ezt az áldást azóta is használjuk, és élünk is vele. Fontos is, mert Isten jelentette ki, hogy " megáldom őket"
Szükségünk is van rá, mert hétről- hétre támad az ellenség és Isten védő pajzsa nélkül elvesznénk. Az Úr jobbja van velünk hétről-hétre, és az ő áldása erősít meg minket a minden napjainkban. Tőle van a bölcsességünk, szeretetünk amivel mások felé szolgálhatunk. Tud minket vezetni, tanítani.


Június 27. Péntek - Rendelkezés

Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik napot tartsátok szentnek, az Úrnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az.
Meg kell ölni mindenkit, aki munkát végez ezen a napon!
Lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton! ( vasárnap)
2 Mózes 35:2-3,

A Vasárnap az Úr napja, pontosan nem tudom mikor változott a szombatról vasárnapra, azt tudom, hogy vásár nap volt a hét első napja. Akkor tartották a vásárokat, aztán az lett az ünnep nap.
Ez a változás is már egy ellenszegülés az Úr parancsa ellen.
Nagyon szigorúnak tűnik ez a rendelkezés. De a ma emberétől csak azt kérik, hogy az Úr napján menjen el az Úr házába és adjon hálát Istennek, mutassa ki imádatát és hűségét, és épüljön, esetleg szolgáljon.
Vajon mit szól ahhoz az Úr, hogy sokan még ezt se teszik meg, mert minden fontosabb számukra. Telek, partik, takarítás, szülinapok, barátok, különböző munkák, vendégek fogadása, sorolhatnám.
Csak reménykedhetünk, hogy Isten kegyelme tart meg minket és nem meghalunk miatta, hanem megmaradunk áldott állapotban.

Dicsőség az Úrnak nagylelkűségéért, és megértő szeretetéért.


Június 26. Csütörtök.

A tizparancsolat kijelentése után sok mindent elrendelt a Mindenható népének.
Intések az igazságtlanság ellen, rendelkezések az Isten tisztelet megtartása ügyében, büntetések emberölés és sértés miatt. De ígéreteket és reményt is adott népének.

Íme én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára!
Ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne.
2 Mózes 23:20-21,

Ez pedig a mi Urunk, Jézus aki azóta is megy előttünk és őriz minket. Akinek figyeljük rendelkezéseit, és hallgatunk szavára. Óv minket minden bajtól ha megtartjuk az Atya rendelkezéseit. Szerető kegyelmére ,gondviselésére számíthatunk.

 


Június 25. Szerda - Tízparancsolat

 

Isten tízparancsolatba adta utasításait, ezek a legfontosabbak amik értünk vannak, a mi javunkat szolgálják.

Tiltások vannak benne, de két áldás is megtalálható.

"De irgalmasan bánok ezerizig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat."
"Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!"
2 Mózes 20:6,-12,

Ha ezeket betartja az emberiség akkor áldott lesz az élete. Sajnos azt kell mondanom, hogy a világ bizony nagy bűnben él. Hiszen a paráznaság, a lopás, olyan a világban mintha csak ruhát váltanának, nem okoz semmit az embereknek. A szülők iránti tiszteletlenség is eluralkodott. Mire számíthatnak az emberek? Csak Isten kegyelmére és arra, hogy imádkozzunk a megtérésekért. Hogy a változás olyan legyen minden ember életében, hogy kívánják mások is.

 


Június 24. Kedd - Áldás és ígéret

Isten a Sinai hegynél beszélt Mózeshez, és kijelentette, hogy a zsidó nép a tulajdona lesz.

Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek.
2 Mózes 19:5,

A nép igennel felelt, Isten megjelent tűzben a hegyen, hogy lássa a nép Mózessel beszélgetni. Fontos előkészülete volt ez a tízparancsolatnak. A nép tiszteletét vívta ki megjelenésével, hangjával, a hegy remegésével, és a villámlással. Istenfélelem fogta el őket.
Egy egészséges Istenfélelem kell ahhoz, hogy tudjuk tisztelni az Urat


Június 23. Hétfő - Isten próbatétele

 

Isten a népének csodát tett amikor a Súr pusztája felé vonultak. Végre vizet találtak, de az keserű volt, Isten édessé változtatta.

...Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket.
Ezt mondta: Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek , az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód.
2 Mózes 15:25-26

Isten ma is ugyan az, nem változott meg, szerető és kegyelmes, de ott van a "Ha" szócska.
A ma emberének sem szabad elfelejteni Istennek a törvényét mert ránk is vonatkozik. A törvények mindig a mi érdekeinket védték és védik ma is.


Legyünk engedelmesek, és tartsuk be Isten kéréseit, "parancsolatait".


Június 22. Vasárnap - Gondviselés

"Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.
2 Mózes 13:21,

Az isteni gondviselés elindult, a nép mehetett éjjel és nappal, hogy előnyük legyen. Az Úr tudta, hogy a fáraó még nem mondott le az üldözésről.
Amikor meglátták az izraeliek, hogy a fáraó serege üldözi őket nagy félelem fogta el őket. De Mózes ezt mondta:

"Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"
2 Mózes 14:14,

" Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment.
Elindult az előttük levő felhő oszlop is, és mögéjük állt.
2 Mózes 14:19,

A mindenható Úrnak, semmi sem lehetetlen. Amit ő kigondol azt véghez viszi. A két tábor közé állt, hogy éjjel ne tudjanak egymáshoz közeledni.
Ez az Úr a mi Istenünk is, bízzunk benne!


Június 21. Szombat - Ígéret

Mózes az égő csipkeborkornál találkozott az Úrral és megkapta tőle Isten parancsát népe kiszabadítására Egyiptomból, az Ígéret földjére.

 

Az Isten kijelenti, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Ő volt a Mindenható. De most Mózesnek kijelenti, hogy Úr Ő.

"Ezért mondd meg Izrael fiainak: Én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és és súlyos ítéletekkel.
Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy Ábrahámnak és Izsáknak és Jákóbnak adom azt."
2 Mózes 6:6-8,

Elkezdődött Istennek a helyreállító munkája, karja kinyújtása egy irányt adó jel. Induljatok és bízzatok bennem.
Tudta, hogy az a nép akiket meg akar szabadítani egy nyakas nép, tele hibával, és ezt ki is fejtette. De mégis kegyelmébe fogadta őket, egy új esélyt adva a következő nemzedéknek.


Június 20. Péntek - Áldás

Isten terelgette, irányította Jákóbot: mondta neki menjél Bételbe és ott telepedj le. Milyen csodálatos, hogy Isten szólt hozzájuk. Jákob engedelmes volt, de előbb megtisztította népét a bálványoktól, tiszta ruhát vettek fel és ott oltárt épített az Úrnak. Isten újból megjelent neki:

Ezt mondta neki Isten:
Jákób a te neved, de nem neveznek többé Jákóbnak, hanem Izráelnek: Majd ezt mondta Isten:
Én vagyok a mindenható Isten!
Szaporodjál és sokasodjál!
Nép, sőt népek gyülekezete származik tőled,
és királyok sarjadnak ágyékodból.
Neked adom a földet, melyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam,
utánad pedig utódaidnak adom azt a földet.
1 Mózes 35:10-13,

Jákób szent oszlopot állított ott fel ahol Isten beszélt hozzá, áldozatot mutatott be és olajat öntött rá. Bételnek nevezte el.

A mindenható Isten az aki minket is terelget és irányít. Keressük az ő arcát, akaratát, kérjük a látásokat az életünkre nézve, kérjünk célokat amiért küzdhetünk, kérjünk szolgálatokat, hogy Isten Királyságában tudjunk munkálkodni mint munkások.


Június 19. Csütörtök - Küzdelem az áldásért

 

Jákob feleségeket szerzett és ugyan úgy becsapták őt is, mint ahogy ő becsapta édes Apját és testvérét.
Ezen a földön mindenért meg kell fizetni, a hibáinkért is.
Isten szólt neki, hogy hagyja el azt a földet, ő engedelmes volt és meg is tette, a családjával együtt útnak indult. Amikor biztonságban volt a családja, egyedül maradt és valaki tusakodni kezdett vele, egész hajnal hasadtáig.
Nem bírtak egymással, és Jákob kérte, hogy áldja meg őt, mert addig nem engedi el.

"Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél."
1 Mózes 32:29,

Mi is kérhetjük az áldást, mert Isten szerető és megindul gyarlóságaink láttán. Vele mindig kapcsolatban kell lennünk.

 


Június 18. Szerda - Áldás

Isten még alvás közben is tud áldást adni nekünk.
Így volt ez Jákob esetében is amikor el menekült Ézsau elől. Bár Jákob hamissággal vette Édesapja áldását, de mégis Isten kiválasztottja volt, tervében ő volt aki tovább viszi az áldásokat. Kár volt édesanyjára hallgatnia, és besegítenie Istennek. Kegyelem alatt volt Jákob, sokszor nekünk érthetetlenek ezek a dolgok, hisz amit tett az bűn volt, de mégis Isten kedves kiválasztott gyermeke volt.
Lepihent a megfelelő helyen és a feje alá tett egy követ és elaludt. Álmában egy létrát látott amin az angyalok le-fel járkáltak, odafenn pedig az Úr volt és beszélt Jákobhoz:

Én vagyok az Úr, atyádnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódodnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.
1 Mózes 28:13-16,

Jákob álmot látott. Egy létrát amely az égbe ért, rajta angyalok jártak le és föl. Odafenn az Isten volt és szólt Jákobhoz.

Jákob, szinte megrettent a helytől ahol pihent, azt a követ felállította és elnevezte azt a helyet Bételnek. Fogadalmat tett Istennek, hogy bármit kap az Úrtól annak a tizedét vissza adja az Úrnak.


Június 17. Kedd - Imádkozzatok ellenségeitekért

Izsák a kutak miatt, kellemetlen helyzetbe került a filiszteusokkal, de nem perlekedett velük, hanem újból kiásta őket. Békessége volt és türelme, míg végül békén hagyták.

Egyszer csak megjelent az Úr neki és megáldotta őt amiért, békességes volt az ellenségeivel.

Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta:
Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene.
Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged,
megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért!
1 Mózes 26:24,

Ezt a példát elfeledjük, pedig minden ige azért íródott, hogy tanuljunk belőle. Ha nem átkozzuk és nem bántjuk ellenségeinket, hanem imádkozunk értük és kérjük a megoldást a civódásra Istentől ,akkor áldást nyerünk.

Bizony nehéz átadni Istennek az irányítást, mindent mi akarunk meg oldani. De talán meg lehetne próbálni.


Június 16. Hétfő - Az engedelmesség áldást szül

Isaac and rebecah

Ábrahám gyermeke, Izsák megnősül és Isten szólt hozzá, hogy ne menjen el abból az országból, pedig éhínség volt és Egyiptomba akart menni.

Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódodnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak.
1 Mózes 26:3,

Izsák engedelmes volt és az Úr úgy megáldotta, hogy amit vetett, annak a százszorosát aratta, úgy meggazdagodott, hogy irigyei támadtak.

Az engedelmességet mindig áldás követi.

Ahogy mi is mint szülők szeretjük az engedelmes gyermekeket, ugyanúgy szereti az Úr is az ő szeretett engedelmes gyermekeit.

 


Június 15. Vasárnap,

 

Az Úr próbára tette Ábrahám hitét. Feláldozni készült fiát Izsákot, de az Úr megállította, és egy kost is kirendelt számára áldozatul.Amikor Ábrahámot Isten próbára tette, és fia életét kérte tőle, akkor Ábrahám hitből engedelmeskedve, elnyerte a további áldást.
Ő tudta, hogy a szolgákhoz mindketten vissza térnek. Tudta mit ígért Isten neki, gyermeke által nagy néppé teszi nemzetségét. A próbát kiállta és Isten gondoskodott egy kos formájában az áldozatról.

Mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenednek:
Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.
És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.
1 Mózes 22:15-18,

A te magod örökség által fogja az ellenség kapuit döngetni és győzni fog ellenük. Isten olyan titkokat árult el Ábrahámnak, ami több száz év múlva vált csak valóra, és ma is tart.

A hitnek fiai, Ábrahám fiai. "A hitből élők nyernek áldást," mondja az ige. Galata 3:9,


Június 14. Szombat - Áldás

Ne félj Ábrám: én pajzsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
1 Mózes 15:1,

Az áldás ma is működik, minden igaz hívő pajzsa az Úr. Amikor elbátortalanodunk jusson eszünkbe az ígéret.

Ne félj, mert én veled vagyok: ne csüggedj, mert én vagyok Istened: meg erősítelek , sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás 41:10,

Az igazsága jobbja: Amikor bántanak minket, vagy gyaláznak, jusson eszünkbe Ézsaiás 41:10,

Mindig számíthatunk Isten segítségére, még akkor is amikor mi hibázunk, segíti gondolatainkat, hogy helyre hozhassunk mindent.


Június 13. Péntek - Ígéret és Áldás

 

Isten tervében benne volt, hogy kiválaszt egy igaz embert, akit megajándékoz fiú gyermekkel, és ő lesz minden nemzet Atyja.
Ez volt Ábrahám.

És monda az Úr Ábrahámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
És nagy nemzetté teszlek és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
1 Mózes 12:1-3.

Isten tervei mindig jók, érdemes ebben benne lenni, keresni azt. Ábrahám nem agyalt azon, hogy vajon jó lesz ez nekem, vagy nem lesz jó. Engedelmes volt.
Sajnos azok a nemzetek akik átkozzák a zsidó népet, maguk is átok alá vetik magukat, mert a kenet és a kegyelem, csak csöpög az életükre. Nincs áttörés, mert az igét a gonosz is tudja és így vád alá helyezi őket.
Áldjuk a Zsidó népet és örvendezzünk, hogy az áldásokban mi is benne vagyunk általa.


Június 12. Csütörtök - Áldás

Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja és az égnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott:
1 Mózes 9: 1-2,

Isten maga a szeretet, nem is tehetett mást, mint áldást adott az új élet kezdetére. Ugyan-úgy mint Ádám és Éva esetében. Hányszor de hányszor adott lehetőséget az emberiségnek, az új kezdésre. Kegyelme és jósága határtalan, mint egy szerető édesapának, amikor a tékozló fiúért mindent meg akar tenni, hogy lábra álljon.
Tiszteljük ezt és tegyünk meg mindent, hogy a kedvébe járjunk. Legyünk engedelmesek, és nyerjünk meg másokat is az életnek.


Június 11. Szerda, - Ígéret

Sok minden történt az ádámi áldás után, engedetlenségből eredő bűn, átok, kiűzés a paradicsomból, gyermekek születése, gyilkosság.
Az emberiség bukása Ádám és Éva által. Minden ember bűnben született azután, az emberek romlottságát Isten tovább nem tűrhette, és vízözön által megsemmisítette a földön az élőlényeket, embereket, állatokat és a növényzetet is.
De, elég volt egyetlen igaz ember, hogy Isten megkegyelmezzen az emberi fajnak és a földi élet szépséges fennmaradásának.
És ez Noé és felesége volt. Általa menekültek meg gyermekei, azoknak párjai, az állatok minden faja.
Amikor megmenekültek és kiszálltak a bárkából, első dolga volt, hogy oltárt épített az Úrnak és a szaporodott állatoknak a tisztájából áldozatot mutatott be.

És megérezé az Úr a a kedves illatot, és mondá az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért, gonosz az ő ifjúságától fogva: és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem.
Ennekutánna míg a föld lészen ,vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél,nap és éjszaka meg nem szünnek.
1 Mózes 8:21-22,

Isten az Ő kegyelme és szeretete által újból bízni kezdett az emberekben és adott egy új kezdetet, lehetőséget az emberiségnek. Amit azóta is megtaposnak az emberek, de ő megbocsájt, mert azt akarja, hogy az emberiség megmeneküljön, el ne vesszen.


Június 10. Kedd - ÁLDÁS

A Teremtő, amikor emberpárt alkotott, megáldotta őket. Ami annyit jelent, hogy vigyázok rátok, figyellek benneteket, és csak rajtam keresztül tud benneteket bárki elérni. Szeretetem mindig veletek lesz, hiszen én vagyok az alkotótok.

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá..
1 Mózes 1:28,

Milyen hatalmas dolgot adott Isten az emberiségnek. Egy csodálatos bolygót, amin az élet fenntartható. Ami úgy van a világmindenségbe be illesztve, hogy pont olyan messze van a naptól, hogy mindenütt van élet rajta, a fagyáspont és a hőség mindenütt lehetővé teszi az élet funkciót. Csodálatos az élet még mindig bolygónkon, pedig már sok rosszat csinált az emberiség ellene. Gyönyörűséges tájak, pompázó növényzet, és káprázatos állatvilágával egyedülálló.
Ezt az áldást kellene vissza szereznünk, tenni érte valamit.

Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
Zsoltárok 115:16,


Június 9. Hétfő, Pünkösd

És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
Apcsel 2:17,

Isten ígéretei ámenek, igazak. Az utolsó időket éljük, kérjük ezeket az ajándékokat, de kérjük, azt is, hogy legyenek akik megfejtik azokat. Isten Lelke ha kiárad az egy csodálatos dolog. Ott ahol működik, a közösség egységben imádja az Atyát, egységben imádkoznak, egységben engedelmeskednek vezetőiknek, és a szeretet és elfogadása egymás iránt is egységes. Nincs széthúzás, engedetlenség, harag, neheztelés, sértődés, büszkeség.
Csak szeretet, és elfogadás.
Kérjük ezt szüntelen, hogy Isten Lelke munkálkodjék mindannyiunkban.

És megtelének mindnyájan szent Lélekkel, és kezdenek szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok. ApCsel 2,4


Június 8. Vasárnap, Pünkösd

Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem utállak:
Ne félj, mert én veled vagyok: ne csüggedj, mert én vagyok Istened: meg erősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás 41:10,

Ahogy több ezer évvel ezelőtt ezt ígérte Isten az ő szolgáinak, ma is ugyanez az üzenet. Akik Istent szolgálják, valójában el vannak híva, ami megtisztelő, feladat, mert alkalmasnak talál minket sok mindenre. Amikor adjuk magunkat rá, akkor megerősít, megsegít, és jobbjával támogat minket. A nehézségeket elhárítja utunkból, tanácsot ad, mindenre megoldást nyújt a mi Urunk.
Legyünk bizalommal iránta, és engedelmességben és alázatban tárjuk elé nehézségeinket. Ígéretei legyenek mindig a gondolatainkban.

Ne félj mert én veled vagyok


Június 7, Szombat,

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Róma 12:1,
( Csia, fordítás): áldozatul, ez legyen a ti istentiszteleti szolgálatotok, mely az Igének megfelel.

A testünket sokféleképpen tudjuk oda szánni.
Első az értelmünk, gondolataink, akaratunk, amit az agyunkkal tudunk tenni.
Azután az időnkkel, szolgálatok által.
Testünkkel a dicsőítés alatt, tenyerünk, lábunk, kezünk, hangunk.
Imáink által, ami nagyon tetszik az Úrnak.

Az Úrnak szolgálunk szüntelen, a szánkkal is. Az egész életünket a szolgálat kellene, hogy jellemezze, mert akkor leszünk olyanok mint egy mozgó méhkas, vagy egy szorgalmas hangya boly. Ezek mindig mozgásban vannak, és mindig történik valami a rendűkben. Mert mindenki tudja a dolgát nem kell noszogatni senkit. Ezt hogyan teszik az szinte hihetetlen, de áldás van a munkájukban, az biztos.


Június 6. Péntek,

Imádkozó kézIgyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
1 Timótheus 2:15,

Amikor vállalunk valami szolgálatot, senki sem kerget az asztal körül, hogy tegyük. Ha elvállaltuk akkor már Isten az aki figyeli munkánkat, mert neki szolgálunk.
Sokan úgy gondolják, hogy szívességet tesznek annak aki felkéri őket valami szolgálatra, pedig Istennek szolgálunk, mindenki csak eszköz benne.
Minden szolgálat az eklézsia javára van, hisz egymásért tesszük, Jézus a munkatársunk ebben, aki látja szívünk állapotát.
Vajon megállunk Isten előtt a becsületesség vizsgáján, amikor úgy teszünk mintha nem olvasnánk el az emailjainkat , és nem válaszolunk egy felkérésre, gondolva majd mások be állnak a sorba és szolgálnak.
Isten mindent lát és ismeri szívünk állapotát. Isten királyságában minden szolgálat a tagokért van, az eklézsiáért.


Június 5. Csütörtök,

És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel: hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Filippi 1:9-11,

Emberi természetünk sajnos rafinált és ügyeskedő, mert az óember ilyen, bűnben született. De az új emberünk az már egy megigazított természetű ember. Igaz esendő, de van mellette valaki aki figyelmezteti őt és közbenjár érte.
Ez Jézus, a mi megváltónk és szabadítónk, gyógyítónk.

Az ige mondja "Jézus Krisztus által". Zabolázzuk meg akaratunkat ami a testiség felé visz minket, és keressük Isten igéjében a kiutat, az igazságot, mert az megszabadít minden haszontalan dologtól.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű." Máté 11, 28-30


Június 4. Szerda,

Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg, az én nevemet.
Jelenések, 3:8

Amikor elmegy az ember nyugdíjba, sok mindennel meg kell birkóznia. Sokan úgy érzik, hogy már senkinek nincs szüksége rám, mit fogok az időmmel kezdeni.
De Isten gyermekeinek nem kell ilyen dolgokkal küzdeniük. Isten Királyságában nincsenek nyugdíjasok.
A nyitott ajtó mindenképpen azt jelenti -- Gyere, új dolgokkal foglak téged megismertetni, lépd át a küszöböt és gyere utánam.--
Új szolgálatokra és új ismeretségekre hív az Úr. Teljesen át tudjuk adni magunkat arra, hogy Isten tudjon minket használni.Kérjük az Urat, hogy szeretnénk az ő akaratában cselekedni, mutassa meg hol szeretne használni minket. Legyünk lelkesek, kreatívak, kezdeményezőek és bölcsek.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet bibliatanulmányozó alkalmán készült ez a felvétel.


Június 3. Kedd,

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá: mert meg fogjuk őt látni úgy, amint van.
1 János 3:2,

Sokunknak van hívő hozzátartozója, vagy testvére, akik elköltöztek az Úrhoz.
Jó ezzel az igével bizakodni, hogy egyszer találkozunk velük. Ahogy telnek az éveink egyre jobban hiszünk ebben, hisz reménységünk az Úr Jézus ígéreteiben vannak. Hinni a szentek közösségében, hogy örök kapcsolatunk van a szeretteinkkel.
Az ígéretben minden benne van, szem nem látott dolgokat fogunk megtapasztalni. Hasonlóvá fogunk válni a Szenthez, vigyázzunk a mennyei mivoltunkhoz. Őrizzük meg, vigyázzunk rá. Úgy testben mint lélekben, és szellemben.


Június 2. Hétfő,

Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Máté 5:9,

Valójában mindenki békességre vágyik: Akkor mi hibádzik, hogy annyi de annyi békétlen gondolat, beszéd teszi az életünket pokollá?
Nagyon egyszerű, mindenki mást akar és ezt próbálja érvényesíteni. A saját akaratunk olykor visz tévútra. Békességet csak Isten tud adni, kérjük hát. Legyünk türelmesek és előbb amit a másik mond próbáljuk meg az ő nézőpontja szerint látni, azután nézzük a mi szempontunk szerint és fogadjuk el egy közös nevezőként, az átgondolt jót, amit Istentől az ő bölcsességéből kapunk.
Fontos, hogy akik egy úton mennek azok meg tudjanak egyezni, mert ahol a szekereket kétfelé húzzák, ott nincs mozgás.

Ímé ,mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az Atyafiak!
Zsoltárok 133:1,

"...Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!
Zsoltárok 133:3,


Június 1. Vasárnap,

Mennyi mindent elvesztegetünk az életünkben!

Amikor a háziasszonyok takarítanak, vagy csak rájuk tör a rendrakási mánia, de szép idő van.
Pedig a szép az idő, de valami meggátolja a bölcs gondolkodást. A takarítás megvárja az embert, a szép időt pedig ki kell használni, a családdal együtt tölteni a szabadban, beszélgetve, játszva, ha van gyermek. Aki pedig egyedül van az pihenéssel, kertészkedéssel, vagy olvasással töltve. Akik északon élnek biztos bölcsebbek

Azután a férj, feleség veszekszik, nem békülnek mert büszkék, napokig duzzognak, egy évben körülbelül 120, napot így töltenek, amit nem lehet jóvá tenni, az ördög munkája ez is. Elvesztegetik a szereteten alapuló boldog perceket.
Akik elváltak és rájöttek hiba volt, vagy akik özvegyek, biztos, hogy rájöttek hiba volt.

És akik az Úr Jézus hívó szavára nem indulnak el az út felé, "mert még rá érünk", mondják, amikor megtérnek rájönnek hiba volt. Elvesztegetett idő.

"Bizony bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában"
Lukács 4:24,

Akik Jézus idejében nem használták ki az időt a megtérésre, később már nem tudták jóvá tenni. El mondhatták, hogy hiba volt. De a ma embere ugyan így él, amikor rájönnek, hogy életük Jézus nélkül semmit sem ér, már nem lehet az időt vissza fordítani, elveszett.

Ma ha az Ő szavát hallod, meg ne keményítsd a szívedet.
Zsidó 4:7,

Használjuk ki az időt, mert az idők gonoszak. Minden hasznosra, jóra, amit az Úr adott az életbe, mert amit elvesztegetünk, az elvész.Napi igék Edittől 2014 május 

 

 Napi igék Edittől 2014 május

 

 

 

 Május 31. Szombat,

Dicsérjétek az Urat.
Dicsérem az Urat teljes szívből:az igazak környezetében és a gyülekezetben.
Zsoltárok 111:1-2,

 

Az életünk során sokszor kerülünk szorult helyzetbe, válságba, és akkor úgy érezzük, hogy vége a világnak, össze zuhanunk, elkeseredünk. De az Úr akkor is ott van velünk és figyel. Figyeli mit is teszünk, mérgelődünk, esetleg bosszút forralunk, vagy áskálódunk azok ellen akiknek köszönhetjük a problémáinkat.

Az Úr vár és figyel! Szeretné ha hozzá kiáltanánk, ha kérnénk tőle a tanácsokat, ha kérnénk segítséget. Sokszor nem kellene mást tennünk, csak annyit, hogy hálát adva dicséreteket énekelnénk az Úrnak.
"Uram hálát adok amiért hozzád jöhetek" - és énekelnénk, vagy csak sorolnánk az Úr nagyságát. Kérnénk hittel és alázattal, hogy segítsen.

Talán a nehézségeket azért engedi meg az Úr, hogy a hálaadásban buzgólkodjunk, hisz a közösségbe járók imádkoznak egymásért. Isten azokat is próbára teszi akiknek kell a segítség, de azokat is akik másokért imádkoznak. Figyeli szívük állapotát.

 

 


Május 30. Péntek,

És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.
Lukács 6:31,

Ha belegondolunk abba, hogy hogyan bántottunk meg másokat, akár okkal vagy ok nélkül, esetleg bosszúból, akkor rémisztő arra gondolnunk, hogy visszakaphatnánk. Hatalmas dolog az, hogy az Úr a megtérésünk pillanatában mindent meg bocsájtott nekünk. De amit azóta tettünk avval mi van. Szerencsésebb esetben a Szent Szellem figyelmeztet és rögtön, vagy másnap bocsánatot kérünk az Úrtól, vagy az illetőtől is.

Nem véletlen az a kérés, hogy bocsássatok meg ellenségeiteknek, mert a mi kegyelmünk is attól függ.
Mert ha szeretni tudunk , esetleg minden embert, akkor betöltjük a parancsolatot, a szeretet mindent legyőzz.
"Szeresd felebarátodat mint magadat"
Mindenki örül annak, ha szeretik, törődnek vele, gondoljunk erre ha nehéz problémás emberekkel vesz minket körül az Úr. Vagy gondoljunk arra,- mit tenne Jézus.
Mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy vágyódunk a szeretetre, akkor vajon lesz aki ezt észre veszi?
Kérjük Istentől azokat a dolgokat amiben hiányt szenvedünk.


Május 29. Csütörtök,

"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:"
2 Korinthus 4:7,

Mi magunk vagyunk a cserépedények, törékenyek, végesek, befogadók.
Isten egyszerű cserépedényekbe teszi a talentumokat, mert neki úgy tetszik, hogy az ő legdrágább kincseit az evangéliumot, gyarló emberekre bízza. Ilyen volt Pál is, aki üldözte Isten népét, Jézusnak pedig csodálatos kegyelme megváltoztatta őt.

Istennek nincsen szüksége tökéletes emberekre nehogy dicsekedjenek, felfuvalkodjanak,
Megszégyeníti az erősöket azzal, hogy kiválasztja a gyengéket az ő Munkatársainak.

Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim: nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket.
1 Korinthus 1:26-27,


Május 28. Szerda,

Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával.
Jób 2:..10,

Az élet nem mindig igazságos, sőt irritál minket, ha igazságtalanság ér minket.
Sokszor van úgy, hogy Isten engedi azt, hogy problémáink legyenek, akár betegség, vagy kár ér minket. Kíváncsi a reakciónkra. Mert csak azokat fenyíti meg Isten akiket szeret. Az ördög kikér minket, és dörzsöli a markát annak reményében, hogy elbukunk. De Istenünk mellettünk van, és ha azt tesszük amit tanultunk tőle, akkor győzünk.
Az életben vannak győzelmeink, és veszteségeink egyaránt, de mint hívők ezeket mindig az Úrral együtt vívjuk meg.

Jób helyesen döntött, tartsunk ki mi is minden baj esetén és adjunk hálát mindenért, fogadjuk el a rosszat is, mert abból tanulunk, és személyiségünk épül általa.

 


 Május 27. Kedd,

Ímé ,én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.
Máté 28:20,

Sokan és sokszor érzik magukat egyedül az emberek. Lehet betegség, esetleg csalódás által.
De családban is érezhetik, hogy" egyedül vagyok."
Jézus nem véletlen adta ezt az üzenetet az övéinek.

Közösségre van az ember teremtve, Elsősorban Istenre van szüksége, azután a család, barátok.
A munkahelyi közösség is jó, és kell is. A család szintén. A gyülekezeti közösség pedig nagyon fontos, mert Jézus van jelen, szeretett és áldott légkör mindenkinek jót tesz. Tudjuk egymást segíteni, a problémákat, gondokat hordozni. Az egyház jelenti a földön Isten fizikai megjelenését.

Legyen közöttünk Isten csodálatos jelenléte, könyörülő kegyelme, békessége, és szeretete.


Május 26. Hétfő,

Ma a Pásztorunk arról beszélt, vajon halljuk-e Isten hangját? Mert aki halló fülekkel rendelkezik az engedelmes.
Mi is az, hogy engedelmesek vagyunk?
Engedelmesek vagyunk az igének, megpróbáljuk betartani a parancsolatot.
Engedelmesek vagyunk vezetőinknek, hisz erről szólnak a tanítások.
Sokszor testvérek által szól az Úr, megfogadjuk a tanácsokat amit üzen a mi Urunk.
Szolgálunk, mert Jézus is szolgált.
Vesszük az üzeneteket amit álomban, vagy látomásokban kapunk.
De van aki az Úr hangját szó szerint, hallja.

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!
Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!
Filippi 4:8-9,

Napi csendességünk által  figyeljünk Istenre, aki gondolatainkban is tud hozzánk szólni.


Május 25. Vasárnap,


Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem,
törvényed szívemben van.
Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben és nem zárom be
a számat, jól tudod, Uram!
Zsoltárok 40:9,10,

Amikor megtérünk, ismerkedünk az igével, a testvérekkel, a szolgálatokkal, de legfőképpen Istennek igazságával, természetével, Jézus határtalan szeretetével.

Azután pedig elkezdünk szolgálni és kezdjük élvezni, hogy Istenről teszünk bizonyságot, értékeljük és kedveljük a tanításokban foglaltakat. Kezdjük alkalmazni, hirdetjük Isten királyságát, szolgálunk, keressük Isten orcáját. Végül semmi másra nem is akarunk koncentrálni, csak a mi Jó Atyánk kívánságaira, Jézussal együtt való szolgálatainkra.

Ez az igazi hívő élet célja!

Mit szól hozzá a világ, és a világi rokonok, barátok. Van aki bolondnak néz minket, van akiből düh rohamokat vált ki minden amit teszünk. De mit is tehetünk, imádkozunk értük, mert az Úr bolondjai vagyunk és valóban bántás ér minket az Úrért.

De meg lesz érte a jutalmunk, mert Jézus meg ígérte.

Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket,
 és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, ......
 Máté 5:11,12,


Május 24. Szombat,

"...de szabadíts meg a gonosztól"
Máté 6:13,

 

Jézus imájában amelyet nekünk tanított, minden, ami lényeg, benne van. A gonosz tudja melyik az a terület ami gyenge az életünkben. Ki is használja ezt rendületlenül.. A mi reménységünk az, hogy a gyengeségeink által közelebb kerülünk Jézushoz.

 

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.
2 Korinthus 12:9,

 

A gyengeségek által, megtörik a büszkeségünk, ami jó az egyéniségünknek. Isten ellen áll a büszke embernek.

"Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe"- mondja Pál. Éppen emiatt mindenért hálát kell adnunk. Isten a tövist ki húzza a megfelelő időben.
Azután jöhet a bizonyság tevés az emberek felé, mert a hitetlen emberek is kapnak töviseket. Ha hallják, hogyan menekülünk meg Krisztus gyógyítása és az Atya kegyelme által, akkor talán elgondolkodnak mi is az igazság.


Május 23. Péntek,

 

Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.
Máté 6:34,

Jézus azt szerette volna nekünk üzenni, hogy ne idegeskedjetek, mindent a kézben tartok.

Sok minden történik velünk az életünk folyamán, és néha úgy gondoljuk összeomlunk, de akik az Úrban bíznak, erejük meg újul, és végül szárnyra kelnek mint a sasok.
Az természetes, hogy leengedünk mint a lufi, amikor valami bánt minket és már nem bírjuk tovább.
De az ige azt mondja, "haragudjatok, de ne vétkezzetek".

Már pedig mikor a csalódást, a haragot, a mérget valaki miatt babusgatjuk, akkor már vétkezünk. Amikor nem tudunk túllépni valamin, akkor már baj van. Az Úr mindenen átsegít minket, ne aggodalmaskodjunk, hiszen velünk van a vigasztaló, a tanácsadó.

Magasztallak Uram, mert megmentettél.
Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.
Zsoltárok 30:2,


 

Május 22. Csütörtök,

Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Zsidók 12:15,

 

Soha semmilyen körülmények között ne adjuk a fejünket a keserűségnek, mert hálátlanságot és elégedetlenséget, negatív beszédet szül.
Hamis az a szemlélet, hogy a hívő életnek aggodalom mentesnek kell lennie. Mindig történhet valami, de az első ijedtség után a bizalmunkat Istenbe kell vetnünk.
Történhetnek nem várt események, anyagi nehézségek, "pedig én mindig oda adom a tizedet"! Rossz a motiváció, ha abba bízunk, hogy "oda adom, várom a többet". Oda adom, mert ez a kötelességem, és jó kedvel adom nem várok semmit, mert tudom az én Istenem be fogja tölteni minden szükségemet, az Ő gazdagsága szerint.
A nehézségek pedig edzenek, bölcs gondolatokat hoznak arra, hogy mit is kell tennem.
Istent kell megkérdeznem, mit is tegyek Uram most? Az ige arra tanít, "mindenért hálát adva kérjetek"

 

Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
Efézus 5:20, (Károli)

 


Május 21. Szerda,

Mostanában sok természeti katasztrófa történik. Az emberek joggal kérdezik tőlünk, ha ti azt hirdetitek, hogy Isten egy szerető Isten és mindenható, akkor miért engedi ezeket meg.
Válaszoljunk őszintén. Az ember maga keresi a bajt. A föld felmelegedésével, egyre több változás áll be az éghajlatba, az emberek kivágják az erdőt, a hegyoldalakon nem azt termesztenek amit kellene, el hanyagolják az árkok építését.
Aztán az Istentől való eltávolodás a bűn szeretete is az amiért Istentől is lehetnek a csapások. Fel akarja rázni az emberiséget.
Figyeljetek, nem igaz, hogy nincs rám szükségetek, nem ti vagytok a mindentudó és mindenható Urak. Sok bizonyságot is ad mert ahol viharok vannak, ott a hívő emberek imája által nem igazán történnek rossz dolgok.
Jobb ha csak a házaikat és a vagyonaikat veszítik el az emberek, mintha az életüket veszítenék el.
A nagy katasztrófák által minden embernek eszébe jut Isten, és imádkozik, mert félelem vesz rajta erőt.
Elgondolkodik, micsoda erők és hatalmak munkálkodnak, ki tudna ezeken uralkodni, nekünk, meg pont most kell azokat az igéket felsorolni ami által megértik az emberek, hogy ki az Úr.

 

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
Zsidók 11:3,

 

Már pedig ahogy a szavával teremtett, úgy el is tudja törölni, gondoljunk Szodomára.

 

Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsájtom vétküket, és meggyógyítom országukat.
2 Krónika 7:14,

 


Május 20. Kedd,

Szemeimet nyitva tartod,
szótlanul hánykolódom.
Zsoltárok 77:5,

 

Van úgy, hogy valami miatt nem tudunk aludni. A szívünket és lelkünket megterheli egy gondolat, vagy cselekedet.
Van aki a stressz áldozata, vagy szorongásé, a depresszióé.
Szerintem mindenki volt már ilyen helyzetben. Munkahely hiánya, szerelmi csalódás, vagy emberekben való csalódás, betegség, veszekedés által. Lelkünk ilyenkor nyugtalan és zaklatott.
De mit is tehetünk, kezdjünk el dicsőíteni, áldjuk az Urat. Vigyük elé a dolgokat, tegyük le a kereszt elé, és kérjük tőle a megoldást.
Isten figyel, türelmesen megvárja, hogy ki öntsük a lelkünket, azután jön és megvigasztal, a megoldást is adja, ne csüggedjünk.

 

Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek.
A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt.
Filippi 4:4,

 

De a legnagyobb gyógyulás az ha emberek felé szolgálunk, mert akkor gyógyulunk igazán.

 


Május 18. Hétfő,

"Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."
Máté 6:34,

Sok problémája van az igaznak, de az Úr mindenből kimenti.
Senki sem ígérte, hogy hívő életünk problémamentes lesz, de azt igen, hogy Isten mindig vigyázz ránk, hogy szemét rajtunk tartja, és keze mindig felettünk van. 

Mindenféle problémával jön a gonosz: elromlott a mosógép, gond van az autóval, nem tanul a gyerek, a szomszéd már megint hangosan ordíttatja a rádióját, a házasságomban is problémák vannak, lekéstem a buszt, ideges a főnököm, de sorolhatnám napestig ezeket a problémákat.
Soha ne gondoljuk, hogy feladjuk, hanem vigyük az Úr elé és kérjük, segítsen nehézségeink megoldásában. Esetleg imádkozzunk azokért, akik az életünket megkeserítik.
Mi csak menjünk a cél felé, ahogy Pál mondta. Bízunk benne, hitünk legyen erős, hirdessük Isten csodálatos munkáját, legyünk alázatosak és engedelmesek.

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon: de nemcsak énekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.
2 Timóteus 4:7-8,


Május 18. Vasárnap,

Légy csendben és várj az Úrra.
Zsoltárok 37:7, 

Evvel az igével mutatkozott be nekem az Úr, ezt kaptam 1 éves hívőként amikor lázadoztam. Bár emberileg igazam volt, de Istennél másként mennek a dolgok.
Kedvenc igém még az is: "Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit." de ez nem mindig igaz, sokszor kell várnunk Isten váró szobájába, a saját érdekünkben és a saját javunkra. Isten tanítani akar minket türelemre, nagylelkűségre, hitre, erőre. Vannak dolgok amit nem kaphatunk meg a Mestertől csak az után ha a próbákat kiálljuk.
Imádkozunk, szolgálunk és változunk. Akkor Isten tervét az életünkben jól tudjuk kezelni, elfogadni.

Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.
Jakab 1:4, 

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután ki állta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.
Jakab 1:12, 

Legyünk türelemmel és hálával telt szívvel,az Úr felé, mert minden a javunkat szolgálja.


Május 17. Szombat,

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
1 Timóteus 1: 15, 

Nekünk folyton meg kell bocsájtanunk magunknak és másoknak is. Mert amit vetünk azt aratunk. Amikor a sugdosó azt mondja, "Na ezt aztán nem fogja megbocsájtani az Úr." akkor gondoljunk Pálra mit mondott.
"Jézus azért jött, hogy megmentse a bűnösöket. Én vagyok rá a bizonyíték-az első számú bűnös." 

Isten kegyelme nélkül semmik vagyunk, elvesznénk, hiszen mindig elkövethetünk valamit ami által lelkiismeretünk dolgozik. Ezt kihasználva a vádló vádol. Pedig csak egyet kéne tennünk, Istenre figyelnünk az ő szellemére aki megmutatja a hibánkat és attól szívből elfordulva az Úr elé tenni a bűnt ami vádol minket.
A büszkeség és az ítélkező magatartás barátok, az alázat és az engedelmesség szintén. Tőlünk függ melyiket követjük. Ha az alázatot és az engedelmességet, akkor a megbocsájtás könnyen fog menni.

Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékszem.
Ézsaiás 43:25,


Május 16. Péntek.

Fontos, hogy ismerjük annak a hangját akit követünk tisztelünk és imádunk.

"Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.
János 10:4, 

Akinek van kutyája az az éjszakai ugatások között ki tudja választani, na ez az én kutyám hangja, ki szólok, hogy csönd. A kutya is meg ismeri a gazdi hangját és elkullog az ólba, szót fogad mert tiszteli a gazdit. 

De ki gondolná, hogy tücsköknek is több fajtája él, és csak a rovarral foglalkozó ember ismeri fel, hogy hányféle tücsök van a környéken. Vagy a madárvilág sokszínű dalolását hallva, én speciel a rigót és a verebeket ismerem fel, mert nem vagyok szakértő ebben. 

Isten hangját hallani akarni kell, kérni és megtanulni. Egyszer a Pásztorom kérdezte ki hallotta már Isten hangját, és megszégyenültem, mert nem tettem fel a kezem. arra gondoltam, hogy szó szerint kérdezi. Mert, hogy olyan is van. Aztán kiderült, hogy Isten szól igén, tanításon, testvéreken, keresztül. De szólhat dicsőítésen, filmeken, verseken keresztül is. De gondolaton, álmokon, látásokon, próféciákon keresztül szintén.
Isten nagyon kreatív és sokszínű, mindenkihez megtalálja a megoldást. 

Semmi sem lehet fontosabb annál, mint hogy halljuk őt, hiszen az engedelmesség feltétele, hogy tudjuk mit kíván tőlünk.


Május 15. Csütörtök,

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
1 Korinthus 12:7,

Krisztus testében mindenkinek van szolgálati helye, kérdés, hogy meg találja-e. Sajnos sokan csak mint vevők ülnek be a székekbe, pedig ha szolgálnának is, sokkal többet kapnának.
Mindannyian Krisztus katonái vagyunk, a katonák pedig szolgálatba vannak. Nincsenek jelentéktelen szolgálatok, minden fontos. Egy gyülekezetben láttam, hogy ki van írva a szolgálatok rendje, és meglepődtem mert olyan szolgálat is volt, hogy "megszeretgetni" vagy valami ilyesmi volt ki írva. Valószínű az volt a feladata, hogy a belépő embereket üdvözölje, meg szeretgesse, az Újonnan jövőket szintén.
Természetesen a szolgálatokat a felkészültség jellemzi meg a rátermettség. Isten mindenkinek szán valamit.
Sajnos a gyülekezetekben az emberek körül belül 10% -a vállal szolgálatot.
Találjuk meg a helyünket a testben, legyen benne örömünk és békességünk.
Akik szolgálnak azok gyógyulnak is.


Május 14. Szerda,

 
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak,
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.
Lukács 12:48,
 
Sajnos a keresztények sokszor személyválogatóak és kritizálóak. A munkahelyeken, ismerősök között, a családban.
Krisztusról beszélünk de mi nem úgy viselkedünk. Szinte minden nap eszünkbe kellene jutni, hogy Jézus mit tenne a helyünkben. Egyszerűen csak szeretni azokat az embereket akik nehéz természetűek. 
Sokan pedig a munka helyen úgy viselkednek ami nem helyén való, késnek, sokat telefonálnak, esetleg bibliát olvasnak munka időben. Ez nem vet jó fényt ránk.
Skatulyázzuk az embereket, egyeseket kedvelünk, másokat pedig nem.
Elfeledjük Jézus tanítását: "Szeresd felebarátodat, mint magadat".
Ki a felebarát? Minden ember. Könnyű erről tanítani, de megélni nehezebb.
Ne feledjük mi a dolgunk! Krisztushoz vezetni az embereket, ezt csak szeretettel tudjuk megtenni és türelemmel. Kérjük az Urat erre, hogy segítsen minket!
 
Tőlünk többet kérnek számon.

Május 13. Kedd,

 

A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.Thesszalonika 5:19-22,

Az Isten Királyságában a Szent Szellem, mindig újat cselekszik és minket is az eklézsiát erre indít. Így volt ez 1000, vagy 500 évvel ezelőtt is, mint most. Az ellenállás pedig mindig meg volt, mert a gonosznak soha nem tetszett a megújulás. A Szellem mindig talál olyan embereket akik hajlandóak engedelmesek lenni, és cselekedni, sőt harcolni az újért, mert a következő nemzedéknek már más kell.

De kik is azok akik ezt megoltják?

A kritizálók, az engedetlenek, az irigyek. De mi a motivációjuk? Miért nem nekem jutott eszembe, miért nem engem kérnek fel erre a szolgálatra, miért is mozduljunk az újra, olyan jó így a régi megszokott módon üldögélnem, stb.

De a későnjövők, a elkülönülök és a szélére ülök, a sugdolózók, a nem imádkozók, a langyosak, a nem járók kategóriája ugyan úgy meg tudja oltani a Szellemet.

Kik azok akik a szellem munkáját erősítik?

A lelkesek, az igazak, az engedelmesek, az újat szeretők, a dicsőítő szívűek, az alázatosak, a pontosak és állhatatosak, a szerető szívűek, a szolgálatkészek.

Sok embert ismerek akik nem hisznek ebben a korban a prófétálásban. Vajon nem olvassák ezt az igét, vagy nem értik. A Szentírás egyben értelmezve igaz, nem lehet kiemelni belőle semmit, és kihagyva dolgokat.


Május 12. Hétfő,

 
Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javaitokra. 
Theszsalonika 5:16,
 
A mi örömünk az Úrban van. Abban, hogy örökös társak vagyunk, szeretett gyermekek, üdvösséggel megtoldva.

Van kihez fordulnunk reménységgel, van egy közösség ahol biztonságban lehetünk. De tudunk igazán örülni, örvendezni az Úr előtt, az Úrért? Hát ezt nem mindig lehet mindenkin látni. Valahogy  hiányzik valami ebből. Már ott kezdem, hogy amikor beülnek az emberek a gyülekezetbe nem zárkóznak fel, hanem össze vissza ülnek egymástól mintha nem is szeretnék egymást. Akik igazán telve vannak szeretettel, azok keresik egymás társaságát!

A dicsőítés alatt sem úgy tesznek, mintha az öröm túlcsordulna belőlük. Pedig az ige ezt kéri tőlünk. "Mindenkor", hát ha dicsőítés alatt nem, akkor mikor?

Javunkat szolgálja az imádkozás, a szolgálat és az öröm.

Vajon értjük ezt?

 Kezdjük el, és mozduljunk, mert ez Isten akarata. Imádkozzunk egymásért, de magunkért is. Adjunk hálát mindenért, kezdjük el sorolni mi is az amiért hálát adhatunk. Meg fogunk lepődni mennyi dolog van amiért köszönetet mondhatunk.


Május 11. Vasárnap,

 

Jézus üzenete nekünk szól, kik megtértünk. Az igazságot, vagyis Jézust megismerve életünknek tükröznie kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Nem lehetünk képmutatók, nem tehetjük azt, hogy vasárnaponként eljárunk a templomba, gyülekezetbe, de a hét többi napján úgy élünk, mint a megtéretlen, világi emberek. 

Nem szabad elfeledni, hogy az istentisztelet nem akkor fejeződik be, amikor igehirdetés után kilépünk a kapunk, hanem valójában akkor kezdődik, hiszen egész életünknek istentiszteletnek kell lennie.

Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Efézus 5,8


Május 10, Szombat,
A keresztények küldetése

Nagyon sokan élnek még abban a sötétségben amelyben a Sátán tartja őket fogva. Az Úr azokat, akiket elhívott szolgálatba akarja állítani Ahogyan Jézus kiküldte a tanítványait úgyan úgy küld ki minket is, hogy fényt vigyünk a világba. Azért küldi ki tanítványait, hogy osszák meg az igazságot, hogy az által térjenek meg az emberek bűneikből.    

Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.
Apostolok Cselekedetei 26,18

Fel kell oldani a szellemi vakságot és süketséget. Meg kell hallatni az emberekkel az örömhírt, az evangéliumot, és vezetni őket, hogy ne botladozzanak, hanem egyenes úton járjanak.

Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei.
Ézsaiás Chapter 35,5    

Senki sem szolgálhat két úrnak. Választani kell. Aki Jézus követését válassza az a világosság gyermeke lesz. Éppen ezért tetteiknek és cselekedeteiknek, vagyis életüknek tükröznie kell, hogy ők már Isten gyermekei.

Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
Efézus 5,8

 (bacsipista)


Május 9. Péntek,
Az Úr pecsétje

Befogadtuk Jézus Krisztust a szívünkbe. Ha Ő bennünk él akkor a Szent Lelke igazgatja életünket. Figyelmeztet, tanít, bátorít, megfedd és vezet. Úgy amit a szülő a gyermekét. Az Úr lett a Mennyei Atyánk. a bennünk élő Szent Lélek általi életünk tesz az emberek előtt bizonyságot arról, hogy Isten gyermekeivé fogadott minket.

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.
Róma 8,14-16

Jézus pecsétje az Ő megváltó vére. Az által lettünk az ővéi, és megajándékozott bennünket az Ő lelkével, a Szent Lélekkel. Az igazságot osztotta meg velünk, az Atya igazságát. Megismertük általa az Urat és az igazság szabaddá tesz minket..

Csodálatos ez az ajándék. mert ez által Jézus a szívünkben él, napi kapcsolatban lehetünk vele, soha el nem hagy bennünket, hacsak mi nem tagadjuk meg Őt.
Megváltotta életünket és örökségül adja a Mennyek Országát. 

Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efézus 1,13-14

(bacsipista)


Május 8. Csütörtök,


"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben." János 15,9

Jézus szeretetét mindnyájan isnmerjük, hiszen halálba adta magát miértünk, bűnös emberekért. Az Ő áldozata és kegyelme által nyerjük el az örök életet. 

"tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre." Júdás 1,21

Isten szeretetében úgy maradhatunk meg, ha elfogadjuk Jézus Krisztust megváltónknak, átadjuk neki életünket, bűneinket megbánva és azoktól megszabadulva, lélelkben újjászületve. Követjük őt és tanítása szerint élünk.

"a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Róma 5,5

Életünk nehézségei nem törnek meg minket, mert reménységünk napról-napra megújul a Szentlélek vezetése által Isten szeretetében.

(bacsipista)


Május 7. Szerda,

Isten szeretett népét nem szakíthatja ki senki az Isten szeretetéből.

Mit mondunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért  odaadta, hogyne ajándékozna  nekünk vele együtt mindent?
Róma. 8:31-32,

Istentől rendelt életünket a következő módon lehet megvalósíthatni.

Vigyázzunk a gondolatainkra, ne engedjük a negatív, rossz gondolatokat beszivárogtatni elménkbe.
Engedjük, hogy a Szentlélek irányítson minket. Ha hibázunk rá fog mutatni arra.
Harcoljunk  Isten Igéjével, az legyen erőnk, a nehézségekben és a megpróbáltatásokban.
Figyeljünk Isten halk hangjára, szánjunk rá elegendő időt.
Lépjünk a hit magasabb szintjére, főleg akkor amikor megpróbáltatások jönnek.
Álljunk a megfelelő helyre, a bajban majd lesznek társaink akikre számíthatunk.
Ragadjuk meg az Istentől elrendelt sorsunkat, és kérjük az Urat, hogy segítsen megérteni azt, hogy hol vagyunk, hol tartunk.

Isten kezében tartja életünket, mindent tud rólunk, és ha keressük az Ő akaratát, akkor mi is a helyünkön leszünk. Ha be állunk abba a tervbe amit nekünk készített, jó dolgunk lesz.


Május 6. Kedd, 

 

„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.”  Róma 13, 8

A szeretet becsületes, mert önzetlen és nem keresi a maga hasznát. Aki szereti embertársát az nem képes szándékosan vétkezni, vagy bűnt elkövetni. Jézus Krisztus elküldte a Szent Szellemet, hogy vezessen minket. Ha rá hallgatunk, figyelünk és megtesszük amire vezet minket akkor mondhatjuk azt is, hogy

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem." (Galata 2, 20)   

Ha pedig Kriztus él bennem akkor a szeretet él bennem, mert Ő a szeretet. És ha az életem szeretetben élem, akkor betöltöttem a törvényt, a parancsolatot:

„...Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:37-39)

(bacsipista)


Május 5. Hétfő,

Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem láttam.
Ezékiel 22:30,

 

A résre állás sok mindent jelent, de elsősorban szolgálatot, amit tiszta szívből teszünk, mert az Úr hívott el minket rá. Nem biztos, hogy alkalmasok vagyunk rá, de Isten választottjait alkalmassá fogja tenni arra a szolgálatra, amire elhívja.

Sok szolgálat van, szinte felsorolni sem tudom. Pásztori, prófétai, tanítói, lekigondozói , dicsőítő, közbenjáró stb.
Most a közbenjáró szolgálatról szeretnék beszélni. Istennek hangját kevesen hallják, pedig igenis szól hozzánk. Kinek, hogyan. Van akinek álmaiban üzen, van akinek gondolataiban, és olyan is van amikor Igén keresztül, de van aki szó szerint hall egy hangot, lényeg, hogy Isten gyermekeinek különleges gondolatai vannak, és ezek bizony az Úrtól jönnek.
Az igazi közbenjárók a résre állnak és addig maradnak térden állva, míg megérzik az áttörést. Az imádkozó ember nagy dolgokat él meg. Isten üzeneteit veszi és közbenjár értük. Persze ezt is tanulni kell, meg azt is, hogyan halljuk meg Isten hangját. Olvasni kell a témában, hallgatni olyan tanításokat amik erről szólnak.

Én úgy hallom az Urat, hogy jön egy gondolat amit nem tudok kiverni a fejemből.
Aztán meg amiben fejlődnöm kell, valaki mindig küld egy videót ami tanítás és pont arra van szükségem. Valószínű, hogy a testvérnek is szólt az Úr, és ő engedelmes volt.

 


Május 4. Vasárnap,

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.
Filippi 4:6,


A mi jó Atyánk Jézus által, arra hívja fel a figyelmünket, hogy soha de soha nem érhet minket olyan csalódás, hogy Ők nem hallgatják meg imádságainkat. Bíznunk kell abban, hogy a megfelelő időben fognak közben járni értünk.
A problémáink bármilyen nagyok, mindig adjunk hálát azért, hogy van aki ki tud és ki is akar abból hozni, minket.
Ne aggódjunk, viszont alázattal kiáltsunk szüntelen.

Szeretem a koreai filmeket nézni , mert teljesen más a kultúrájuk és a szokásaik. Olykor van mit tanulni tőlük.
Akkora alázat van a régi koreai emberek életében, és szülők felé való tiszteletben , hogy csak ámulok.
Aztán amikor nem egyeztek a király parancsával, képesek egész nap akár többen is az ajtó előtt térdelni és folyamatosan könyörögni. " Uram hallgassa meg kérésünket......"
A filmekben ez többször is elő fordul. Mi pedig csak egyszer el rebegjük a kéréseinket és ennyi. Talán a nagy megpróbáltatásnál leszünk kicsit állhatatosabbak.
Kérjünk és hittel bízzunk.
De mindenképpen legyünk hálásak, mert a mi Királyunk akkor is hall minket ha egyszer kiálltunk hozzá. 


Május 3. Szombat,

Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.
Zsidó 10:24,

Sok baja van az igaznak, de az Úr valamennyiből kimenti. Amikor problémáink vannak, egy két testvérrel akikhez lélekből ragaszkodunk és bízunk bennük, meg szoktuk velük osztani problémáinkat. Ők pedig szeretettel és bölcsességgel tanácsolnak minket. Imádkoznak értünk, hogy minél előbb rendbe jöjjünk.

Azok akik meg állandóan kioktatnak minket, nem igazán akarnak jót. A kioktatásban benne van, hogy te rosszul csinálod, ( ostoba vagy). Ezek az emberek nem imádkoznak velünk, értünk, hanem csak megítélnek minket.
De ha mi is ezt tesszük a nehezen szerethető emberekkel, akkor ugyanabba a hibába esünk és semmivel nem vagyunk különbek náluk.

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
Galata 6:2, 

A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek,
Róma 12:10, 

Tegyük a szívünkre a kezünket. Vannak nehezen szerethető emberek, akiket kerülünk, vagy nem vagyunk szívélyesek velük. Isten tudta és tudja most is, hogy mivel küszködünk. Az Írás erről beszél, próbáljunk meg engedelmeskedni neki. A Szent Szellem segít nekünk ha kérjük rá. Imádkozzunk azért, hogy mindenkit tudjunk felebarátnak látni és szeretni. 


Május 2. Péntek,

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
1 Thesszalonika 5:11,

Az egymás iránt érzett szeretet és törődés bennünk van, belénk van kódolva. Hisz tartozunk valakihez, mégpedig Jézushoz.

A házasságban egyenesen fontos ez a magatartás. Sok minden probléma van egy életen keresztül. Kinek mi, minden házasság más és más, de akik kitartanak egymás mellett, jóban rosszban, azokat megjutalmazza az Úr. Nincs annál jobb mint mikor Isten ajándéka által egymás mellet meg öregszik két ember.

Minden rosszat elfeledve, és csak egymásra utalva, élik életüket. A gondoskodás és a szeretet ami körül veszi őket.

A kitartás a gyermekekre nézve is csodálatos ajándék. Ezt  azok a gyermekek tudnák megerősíteni, ahol a válás következtében szét hullott a család. Hiába vannak az ünnepek és látogatják egymást, már semmi sem lesz a régi. A gyermekekben ott marad a fájdalom és a hiányérzet. Még akkor is ha szépen váltak el és megmaradt a barátság.

Vigyázzunk arra amit Isten ajándékozott nekünk, a családot, mert egy nagy kincs.


Május 1. Csütörtök

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsák meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára.
Efezus 4:29-30,


Mit is mondhatnánk magunkról, bűnösök vagyunk, vagy nem?
Nagyon nehéz eleget tenni az Úr igéinek. De ha sürün olvassuk akkor nem felejtjük el, azokat ami számunkra fontos, talán érdemes megtanulni..
Sokszor igazunk van és a bennünk lakó lélek nyomul, "majd én megmondom neki ,mit képzel magáról."
Ha még mi is így gondolkodunk akkor mit várunk a világtól? A szavaink olykor olyanok mint a tördöfés, nem gondoljuk át mit is teszünk.
De milyen jó és kegyelmes az Úr, mert türelmes velünk, ad lehetőséget arra, hogy bocsánatot tudjunk kérni, meg tudjuk bánni amit teszünk.
Főleg a házasságokban sokszor fordul elő, de kollégák, iskolatársak, szomszédok körében szintén. Az egész világ a konfliktusra épül. Gondoljunk bele, a mesék és a színdarabok világában is a konfliktusokra épülnek a történetek, anélkül unalmas volna a világ. De vajon ha mindenki bölcsen és szeretetteljesen viselkedne, akkor is unalmas volna a világ. Nem hinném, akkor is volnának megoldandó dolgok, csak az lenne a kihívás, hogyan oldjuk úgy meg, hogy ne sértsünk meg senkit. Lehetne gyakorolni, helyzet gyakorlatokat végezni. Igen kéne törni a fejünket, hogyan is oldjuk meg. Sokkal izgalmasabb volna az élet. 


Napi igék Edittől 2014 április

április

 

 

 Április 30. Szerda,

 
A bolond utálja az apai intést,
de az okos elfogadja a dorgálást.
Példabeszédek 15:5,
 
Jó ezeket átgondolni, megfontolni, mert sok igazság van benne. A jó indulatú dorgálást meg kell fogadnunk.
De vajon eszünkbe jut, hogy igaza van, vagy téved felőlem? Az önismeret forrása az, hogy meghallgatjuk azokat akik rólunk véleményt mondanak. Ne zárkózzunk el ezek elől. A jó indulatú kritika épít.
Van egy közmondás: Ha egy ember szamárnak nevez, felejtsd el, de ha öt ember teszi ezt, akkor vegyél egy nyerget.
Ha csak egy ember kritizál, akkor tegyél úgy, mint Jézus, ment tovább, nem törődött a kritikával. 
Természetesen a kritikák által fejlődünk, sokszor Isten mások által formál, mert a nézőpontok mindig mások. Az én nézőpontom, nekem kedvez, de aki kívülről nézi a dolgokat tisztábban látja az egészet. Ha ezt megértjük akkor tudunk fejlődni.
Aztán főleg ne azt nézzük mint mond, hanem azt, ki mondja. Ha olyan ember szól akire felnézünk, tiszteljük, akkor figyeljünk a dorgálására, mert biztos jót akar. 
 
Aki szereti az intelmet,szereti a tudást,
aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad.
Példabeszédek 12:1,

Április 29. Kedd,

A vidám szív a legjobb orvosság,
a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.
Példabeszédek 17:22,

Az életünkre a világ problémája rá nyomja a bélyegét. Sok testvér nem tud jókedvű lenni mert mindent a szívére vesz. Pedig elég nekünk a magunk problémája, nem kell a világét is magunkra venni, megtette azt más helyettünk, Jézus a mi drága Urunk. Nekünk esetleg imádkozni kell emberekért vagy megoldásokért, ez a mi dolgunk.
A vidámságnak az életünkben meg van minden alapja.
Az Úrhoz tartozunk, mennyei állampolgárok vagyunk, van üdvösségünk, megbocsájtottak a bűneink.
Életünket irányítja, segíti a mi Urunk Jézus Szelleme. Egy szerető családhoz tartozunk, ahol egymást szeretve élhetjük életünk boldog és problémás életét.

Ne kárhoztassuk magunkat, ha nem minden pillanatban mentünk meg embereket, ha nem minden pillanatban szolgálunk az Úrnak. Néha olvassuk el a prédikátorok könyvét jó tanácsok vannak benne.

Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jó kedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd!
Prédikátor 9:7,


Április 28. Hétfő,

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,
amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Efezus 2:10,

Egy testvérnő nekem egyszer azt mondta, Editke "keresd Isten akaratát". Hálás vagyok érte, mert evvel akarta elmagyarázni nekem, hogy nagyon önálló és célra törő vagyok és talán evvel a párom nem tud lépést tartani és ezért vannak a problémák közöttünk.
Akkor már én 6 éve jártam az Úrral de erre nem is gondoltam. Sok testvért használ az Úr arra, hogy tesókat a helyes útra vezessen. Azóta mindig kérem erre a reggeli imáimban. "Uram te legyél aki irányítja az életemet, ne engedjél semmi olyat ami nem tőled van."
A szolgálatainkban soha nem a képességeinket nézi az Úr, hanem azt amit nekünk adott, a talentumunkat és azt, hogy engedelmesek vagyunk-e, mert akkor ő majd kihozza belőlünk azt ami tőle van. Ő tesz minket alkalmassá mindenre.
Sajnos sokan olyanok mint Mózes volt kezdetben. Nem érzik alkalmasnak magukat sok mindenre, és visszautasítják a szolgálatokat. Sok ilyen beszédet hallottam: most nem vagyok ehhez alkalmas szellemben.
Bocsánat, de Isten nem a képességet adja meg valakinek, és utána hívja el, hanem előbb elhív minket és próbára teszi engedelmességünket, a kitartásunkat, alázatunkat, hitünket, azután alkalmassá tesz minket arra, hogy vele együtt szolgáljunk.
Ha valaki nekem azt mondta volna, hogy én igével szolgálok nap mint nap, és zászlót fogok lobogtatni az Istentisztelet alatt, és közbenjáró imaharcos leszek, hát kinevettem volna. De Isten úgy gondolta, hogy felkér erre és én nem szoktam szolgálatokra nemet mondani, örömmel próbálok a kihívásokra igent mondani.
A régi énem nem igazán foglalkozott mindennapi ige olvasással, egyszer áttanulmányoztam a Bibliát, regisztrációs füzetbe jegyzeteltem, hogy mindent megtaláljak, minden témáról és ennyi.
Imádkozni hangosan nem szerettem emberek előtt, és a hosszú ima egyenesen frusztrált.
Egyedül a tánc az amit szívemből nagyon szeretek, de éppen ebben a korban?
Istennek van humora, mindenre becserkészi az embert és az ember lányát. Nagyon hálás vagyok érte, hogy Istennek van gondja rám és számára én fontos vagyok, hogy értékel engem, mert foglalkozik velem.
Dicsőség neki mindenért.


Április 27. Vasárnap,

Vénségetekig ugyanaz maradok,
ősz korotokig én hordozlak!
Én alkottalak, én viszlek,
én hordozlak, én mentelek meg.
Ézsaiás 46:4,

Az idős kornak is meg vannak a szépségei. Jó dolog pihenni, úgy beosztani az időnket ahogyan mi akarjuk, illetve felajánlani Istennek, hogy ossza be ő.
Nem kell félni és szomorúnak lenni azért, hogy 60-70-80 évesek leszünk, ha vigasztal bárkit akkor elmondom nem mindenkinek sikerül.
Sajnos a mostani időkben nincs sok tisztelete az idős embereknek, ez egy ima téma is lehet, amin csak Isten tud segíteni. De ha jól vetünk akkor aratni is fogunk. Mert akik szeretik a fiatalokat, azoknak megtérül a munkájuk.
Sokkal jobb idősen élni a testi problémákkal, mint fiatalon meghalni. Akinek a szíve fiatal, és folyton a céljainak él, nem öregszik meg. Amíg úgy érezzük, hogy van még mit tanulni, addig élvezzük az életet.
Isten ígérete életünkben egy erő- Ő HORDOZ- minket.


Április 26. Szombat,

Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem,
míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet
a jövő nemzedéknek.
Zsoltárok 71:18,

A nyugdíjas kor, egy kiváltság, egy csodálatos minőségi időtöltés. Kinek mi a fontos, úgy tudja alakítani napjait.

Akinek unokái vannak azokkal tudja tölteni a szabad ideje nagy részét.
Aki szereti a kertjét és az állatokat, az abban lelheti örömét.
Aki utazással és barátokkal szereti tölteni az idejét, és van rá pénze, az tegye. Akinek beteg hozzátartozója van, az minőségi szeretet kapcsolatot tölthet vele, amíg az Úr engedi.

Isten gyermekeinek pedig annyi, de annyi tennivalójuk van, hogy sohasem érezhetik magukat nyugdíjasnak. Mert ezek mellett a felsorolt dolgok mellett, Isten dolgaival is tudnak foglalkozni.
Vállalkozzunk új szolgálatokra, menjünk missziós utakra, ismerkedjünk új testvérekkel, vállaljunk közbenjáró szolgálatot, vagy amihez kedvünk van.
Ezek az évek ajándékok, minden egyes napjai, befektetni kell nem elpazarolni. Olvassunk sokat, vessünk, hogy tudjunk aratni.
Istennél nincsenek nyugdíjasok, csak szeretett gyermekek, szolgálatra kész gyermekek.
Mózes és Káléb Istene, a mi Istenünk is és alkalmassá tesz bennünket minden jó cselekedetre.


Április 25. Péntek

 

A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek

Példabeszédek 22:9,
 
Az ajándékozót Isten is megáldja, a kapzsi ember pedig nem lesz hosszú életű. Jézus arra tanít minket, hogy legyünk jószívűek, érezzük át a nincstelenek nehéz sorsát. Úgy élte az életét mint egy szegény ember, egyszerű volt mégis mindig adott. Adott magából, időt, energiát, áldást.
 
Gyógyított, szabadított, idejét nem sajnálva. Nem volt magánélete, az emberek problémáival foglalkozott. 
 
Amikor szolgálunk másoknak, akkor valamit vissza kapunk. Jó érzés az amikor adhatunk magunkból, amikor érezzük, hogy a másikon tudtunk segíteni. Amit vetünk azt fogjuk aratni is. Az az ember aki mások életében részt vesz, sosem lesz egyedül. Vele ugyan úgy törődnek majd.
 
Az ajándékozó bővelkedik,és aki mást felüdít, maga is felüdül.
Példabeszédek 11:25, 

Április 24. Csütörtök,

És nem csak azt tették, amit remélünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából.
2 Korinthus 8:5, 

Vajon amikor adunk valakinek, mert rászorul, gondolkodunk miért is tesszük? Ha igen, az rossz motiváció. Adni azért adunk jószántunkból és önként, örömmel, mert van miből. És honnan van? Onnan, hogy Isten megáld minket mert szeret, mert hozzá tartozunk, mert ad egészséget és munkahelyhez is hozzá segít, mivel Ő egy szerető Atya.


Mi pedig rosszul érezzük magunkat ha egy hajléktalan kér.
Ez teljesen természetes dolog, hisz Krisztusra hasonlítunk, keresztények vagyunk.
"Először magukat adták az Úrnak, aztán nekünk." Keresztény ember nem gondolkodik, vajon miért nem dolgozik, vajon miért hajléktalan, vajon az Úr látja kegyességemet?
Ad mert jó szívű és megáldja az illetőt, hogy boldoguljon. Ha imádkozik is érte akár vele együtt ha engedi, vagy magában, az jó. De hogy mire költi az már nem a mi dolgunk. Ha éppen a mindennapi ételére, vagy italára költi, hát tegye, örülök, hogy örömöt szereztem neki. Én amikor a városba megyek kocsival, mindig teszek pénzt a boxba, ha gyalog megyek, akkor meg a zsebembe, mert sajnos tudom, hogy mi van a belvárosban.
Természetesen akik minden nap mennek azok nem fognak minden nap adni, de hetente illenék. Amikor adok, mindig hálát adok, hogy adhatok és nem én vagyok olyan helyzetben, hogy kérnem kell.
Amikor a tizedet adjuk, ott is hálaadással teszem a kosárba a pénzt, mert örülök, hogy tehetem. Ha adakozni kell testvéreinknek, soha nem tépelődöm, hanem segítek ahogy tudok. Istent nem lehet becsapni mert a szívünket látja és tudja mi a motivációnk.
Ő a jókedvű adakozót busásan meg áldja, mindent tud és lát amit teszünk.
Dicsőség neki mindenért.


Április 23. Szerda,

Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától: mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
Zsidók 11:27, (Károli)

Sok embernek vannak vágyaik, álmaik, de nem kezdenek hozzá mert úgy érzik nincsenek meg az eszközeik.
Mi akik Isten családjához tartozunk, hittel kell mindenbe bele kezdenünk. Az Úr elé vinni és ha ő is egyetért velünk ,akkor elindulva bele vágni az álmunkba. Mire oda érünk meg lesznek a szükséges eszközök, mert Isten segít benne.
Merjünk kezdeményezni, kreativitással álmodozni, és Isten Királyságában szolgálni, újítani dolgokat. A mi Istenünk igenis kreatív, szereti az új dolgokat, van humora és rendkívül segítő kész, pláne ha célt tűzünk ki magunknak.
Legyünk úttörők, mert az Úr szereti a kezdeményezőket, akik jó céllal állandóan az álmok megvalósulásán törik a fejüket. A világ változik és jönnek mindig új emberek, és a változásba nekünk is bele kell állnunk.
Mózest Isten egy új dologra kérte, ami tőle teljesen idegen volt, mégis vállalkozott rá.
Volt hite és kitartott, mint aki látja a láthatatlant, de Isten minden pillanatban segített neki a dolgok megoldásában.


Április 22. Kedd,

Ima 

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által.

Éppen ezért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért: és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az  evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
Efezus 6:18-20,

A gyülekezetekben sok imádkozó testvér van, de kevés aki közbenjáró imaharcos. Vajon tudjuk-e, hogy imádságainkban a családunk az első, ez természetes, aztán azok akiket a szívünkre helyez az Úr.

De aztán a vezetőinknek kell következnie, főleg a pásztorunknak. A Szent Lélek gyümölcse ömlene a gyülekezetre, ha sok közbenjáró ima felszállna a pásztorainkért. A megtérések özöne jönne, hisz az ő áldott életük kihat mindannyiunkra. A gyülekezeti tagoknak nem csak az a feladata, hogy eljárjanak a gyülekezetbe és épüljenek, hanem az is, hogy az épülésükért tegyenek is valamit. Szolgáljanak, amit sokféleképpen lehet tenni.

Hihetetlen, de a közbenjárás a legkönnyebb és legegyszerűbb szolgálat, de kevesen tudják, hogy a leghatékonyabb. Általuk a pásztorok kenettel teljes szolgálatai következnek, ami építő, hatásos és dinamit számunkra. Isteni jelenlétet biztosítva, és abból a morzsából nekünk is jut.

Tegyük hát, épülésünkre fog válni.


Április 21. Hétfő,
Az evangélium célja.

Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek:
JÉZUS A KRISZTUS, AZ ISTENNEK FIA,  ÉS E HITBEN ÉLETETEK LEGYEN AZ Ő NEVÉBEN.
János 20:30-31,

Amíg a a földön volt sok mindent tett még Jézus. A Tibériás tengernél nagy zsákmányt adott testvéreinek, megmutatta mennyi hal van a tengerben ami az ő parancsára boldogan úsztak a hálóba.
De a legtöbb amit tett és adott a tanítványoknak és nekünk is, azok az ígéretek amikben rejlik az erőnk.

Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Máté 28:18,

És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Mt 28:20,

"Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
16. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18. kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."
Márk 16:15-18,

"...az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az az igehirdetést a nyomába  járó jelekkel. "
Márk 16:20,

"És íme, én küldöm nektek, akit Atyám ígért..."
Lukács 24:49,


 Április 20. Vasárnap,

 
Magdalai Mária volt aki vasárnap a sírhoz ment. Megdöbbent amikor látta, hogy nincs ott a kő, ami elzárta a sírboltot. Péter és János  volt akik először megnézték mi is van a sírban. Nem volt ott Jézus,csak a lepel.
Mária sírva fakadt mert nem tudta, hol van az Úr, ahogy benézett a sírba két angyalt látott akik a kőágyon ültek és kérdezték őt miért sírsz.
 
Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az.
János 20:14,
 
Feltámadt az Úr Jézus Krisztus, testben. Több embernek megjelent , többek között a tanítványoknak is. Megmutatta nekik tenyerét, mert az Atyának úgy tetszett, hogy a kezén és lábán a szögek helye nem múlt el.
Örökké felismerhető, hogy ő volt aki szenvedett értünk.
 
Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek Szent lelket! Akinek megbocsájtjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak megmaradnak.
János 20:21-23,
 
A megbocsájtás nem csak nekünk fontos, hanem a másik félnek is kegyelmet ad. Milyen üzenete is lehetett Jézusnak mint a kegyelem és megbocsájtás, hiszen amibe mi is részesülünk azt kell  tovább adnunk.

 Április 19. Szombat,

A mi Megváltónk szolgálni jött a földre. Mi már tudjuk, hogy csak a test hal meg a lélek és a szellem nem.
Így hát az Ő szelleme sem volt abban a sírban ahová tették. Az alatt az idő alatt is szolgált, mégpedig a seolban, azoknak a lelkeknek akik ott sínylődtek.

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetik Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor.
1 Péter 3:18-19,

Micsoda kegyelem, óriási szeretet amit Jézus tanúsított. Az emberek az Ő halála által szabadok lehettek. Megadta a lehetőséget a holtaknak is. Hogy miként történt meg azt mi nem tudjuk, csak találgatjuk.

 Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben.
1 Péter 4:6,


 Április 18. Péntek,

Jézust halálra ítélték, maga vitte a keresztjét amire feszítették. Pilátus a keresztjére íratta
"A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA"
Ahogy az írások megírták ruháját négy részre osztották, köntösére pedig sorsot húztak.
Még az utolsó perceiben is csak szeretetéről adott jelet. Meglátta édesanyját és ezt mondta neki.

"Asszony íme a te fiad!" Azután így szólt a tanítványhoz:" Íme, a te anyád!" És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.
János 19:....26,

Gondoskodó szeretettel adta tudtára édesanyjának, hogy lesz aki gondoskodik róla ezután.
Tudta, hogy beteljesedett az írás és megszólalt szomjazom. Egy szivacsot ecettel megtöltöttek és oda nyújtották neki.

Miután Jézus elfogadta az ecetet ezt mondta, "Elvégeztetett!" És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.
János 19:30,

Magára vette minden ember bűnét, onnantól fogva nincs szakadék Isten és ember között. Jézus keresztje az áthidaló padló, amin mehetünk az Atyához, az Ő kegyelmét elfogadva. Minden embernek megvan a lehetősége, hogy közeledjen az Úr trónjához, kegyelméhez.


Április 17. Csütörtök,

Jézus a kihallgatások alatt nem sokat beszélt, de amikor szólt akkor is kijelentette, kicsoda ő és honnan jön.

Pilátus is kérdezte, aki római helytartó volt.

36. Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való." 37. Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."

János 18:36-37, (MBT Újfordítás)

Igen ő mennyei állampolgár, ahol ő a KIRÁLY.

Vele együtt mi is mennyei állampolgárok vagyunk, hozzá tartozunk és ugyan úgy ahogy Ő a világban élünk, szolgáljuk őt a Királyt, és az emberek viccelődéseinek és csúfolásának ki vagyunk téve. Sokan bolondnak néznek minket, ami igaz is. Az Úr bolondjai vagyunk! Isten királysága itt van a földön,és mi vagyunk benne a polgárok, egy más világot képviselünk.

Pilátus nem igazán érthette miről is van szó, a népnek elborult az agya, mert a gonosz hergelte őket. Kiabálták:

"Feszítsd meg, feszítsd meg!"

9. És ismét beméne a törvényházba, és szóla Jézusnak: Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. 10. Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak?

János 19:9-10, (Károli ford)

Pilátus még mindig nem értette Jézus beszédét de érzékelte, hogy bűn nélküli ez az ember akit el akarnak a zsidók veszejteni. Érteni nem igazán értette miért teszik, de próbált ebből kilépni és átadta a zsidóknak Jézust.

Nekünk viszont szól az ige, hogy minden vezetőt az Úr teszi azzá amivé, és tisztelnünk kell ezért, de úgy ahogy felemeli ,le is taszíthatja. Hogy mikor kit miért enged hatalomhoz jutni az egy másik érdekes történet.


Április 16. Szerda,

Jézus a tanítványaival elment egy kertbe a Kedron patakon túlra.
Jézus tudta azt is, hogy Júdással, az áruló testvérrel együtt, meg fognak jelenni a katonák is akik elfogják mint egy bűnözőt.

Kit kerestek? Azok pedig így feleltek: "A názáreti Jézust."
"Én vagyok"-mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt.
Amikor azt mondta nekik: "Én vagyok"- visszatántorodtak, és a földre estek.
János 18:4-6,

Jézusból áradt az erő, simán elháríthatta volna az egész támadást, de ő alázatosan tette amit elvárt tőle az Atya.
A fájdalmai elkezdődtek ezzel az eseménnyel. Mi elképzelni sem tudjuk azt a lelki fájdalmat, amit átélt.
Tudta, hogy elárulja az aki vele járt, tudta milyen megpróbáltatás, megalázás, fájdalom fog rá várni.
Ezek lelki fájdalmak, a testieket el lehet talán jobban viselni.
Tudta, hogy ki kell azt a keserű poharat innia, mi értünk, bűnös emberekért, a jövő nemzedékekért.
Soha ne feledjük ezt el.


Április 15. Kedd,

 

"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem: hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem."
János 17:20-21,

Mindannyiunknak nagy a felelőssége, hogyan adjuk tovább Isten üzenetét, szavát. Jó illatú és kedves ajándékként, vagy esetleg egy beáztatott kötélként.
Bár az igazságot nem hallgathatjuk el, de mégis kedvesen, szeretettel kell megközelíteni az embereket.
A mi szerető Megváltónknak volt arra is gondja, hogy akiket hozzá vezetünk, akiknek beszélünk az ő dolgairól, azokat is áldja, vigyázza a mennyei Atya. Hogy testvéri szeretet övezze az egységben levőket.
Az Atya szeretete tesz minket eggyé Jézussal és egymással.
Ez a szeretet van meg bennünk, hogy tovább tudjuk adni a világnak.


Április 14. Hétfő,

.."Hogy felkészítse a szenteket  a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától: hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus."

Efezus 4:12-15,

Akik felkészítenek minket, azok a vezetőink és a Pásztorunk. Rájuk kell figyelnünk és engedelmeskednünk. Azok az emberek akik ide oda futkosnak és más tanításokat hallgatnak, sajnos megfeledkeznek arról, hogy Isten szerkesztette egybe a testet, vagyis a gyülekezeteket. Mert a futkosásnak sajnos az a vége, hogy elhagyják a gyülekezetet. Természetesen mindenkinek vannak problémái amit nem tud  megoldani. De a testünkön levő testrészt sem vágjuk le és dobjuk ki, kicserélve egy másikra, mert problémánk van vele. Kezeljük, gyógyítjuk és helyre állítjuk Isten segítségével.

Ne legyünk külső szemlélők, hanem tegyünk gyülekezetünkért valamit. Szolgáljunk, mert a szolgáló szív másként reagál dolgokra. Jobban megérti milyen problémák vannak, és bölcsebbé válik általa. Azok akik csak szemlélők de kritikával élnek, valójában csak bomlasztanak, éretlenek, nem nagykorúak.


Április 13. Vasárnap,

Jézus könyörgött a testvéreiért, mert tudta, hogy a világ gonosz, tudta, hogy védtelenek az emberek a gonosszal szemben.

"Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük."
János 17:9-10,

Az Atya vonzott minket, és az övéi vagyunk! Senki sem ragadhat ki az ő oltalmából minket.

"Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól."
János 17:14-15,

Igen Uram mi már az Isten Királyságához tartozunk, mert te kijelentetted azt. Bár itt élünk a földön a világi emberek között, hiszen sokunknak a családja is világi. Hirdetnünk kell igazságodat, hogy megszabaduljanak és megtérjenek, azért, hogy el ne vesszenek. És amit Jézus kért az Atyától az meg lesz, távol tart minket az ősi kígyótól.
A mi Urunknak fontos volt, hogy védelmét kiárassza ránk mielőtt a nagy és nehéz útra lép. Az Atya védelmére bízott minket, nem kell hát félnünk semmitől.


Április 12. szombat,

Jézus főpapi imádsága:

Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:
És most te dicsőíts meg Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.
János 17:4-5,


A mi drága Megváltónk, kijelenti tanítványainak, hogy amiért jött a földre azt elvégezte az Atya dicsőségére.
Jézus kezdi felkészíteni tanítványait az eljövendő dologra amit fel sem tudnak fogni. Tudtukra adja, hogy Ő milyen dicsőségből jött le hozzánk, hogy szolgaként éljen az emberek között.
Jézus felkészült arra, hogy elfogják, elítéljék és életét adja az emberiség megmentéséért.
Vajon ebből mit érthettek a tanítványok, és hogyan érezhette magát az Úr.
Az Atyára bízta magát teljes mértékben és bízott benne. Tudta, hogy Júdás segítségével hamarosan elfogják és meg kezdődik a földi pokol.


Április 11. Péntek,

Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.
1 Mózes 4:26,

A Bibliában ekkor vált igazzá az első imádság. Addig Ádám nem beszélt az Úrral. A legtöbb ember vajon mikor hívja segítségül az Urat? Általában akkor amikor nagy bajban van. Pedig még a legkisebb dolgainkban és a mindennapi munkánkban is érdemes azt elrebegni,hogy
- Uram kérlek a napi munkámnak is légy részese, veled szeretném azokat elvégezni.
Meglepődnek akik ezt teszik mennyire másként megy majd minden. Az Úr szereti ha velünk együtt tevékenykedhet,és együtt alkotunk, dolgozunk, vagy szórakozunk, pihenünk.
A másik amit ki lehet próbálni az, hogy először imánk után imádjuk, dicsérjük őt, azután kérjük meg valamire.
Vajon mikor kérdezzük meg Őt, hogy
- Uram ma van valami amit tehetnék érted?
Sajnos sok hívő azt hiszi, hogy az Úr benne van egy csodalámpába, amit megdörzsöl és utána kérhet tőle bármit.
Pedig Ő mindig mellettünk van és szeretetből adná azt amire vágyunk, persze csak olyat amivel egyetért.

Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.
Márk 11:24


Április 10. Csütörtök,

 
Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára.
Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem.
Zsoltárok 66:19-20,
 
Istentől a bűnök választanak el minket, amikor kérünk valamit, ha a szívünk tiszta, akkor megadja a kérésünket. Még akkor is ha vaj van a fülünk mögött, de azt nem melengetjük, hanem meg akarunk szabadulni tőle. Még ha ki se mondjuk, Ő akkor is tudja, hogy  mi is szeretnénk ettől szabadok lenni.
Emlékezzünk az első emberpárra, tudták, hogy bűnt követtek el és elbújtak Isten elől, nem kívánkoztak vele beszélgetni.
Az az ember aki bűnös nem szeret imádkozni, nem keresi Isten jelenlétét.
Isten gyermekeit az kéne jellemeznie, hogy szüntelen keresik az Úr orcáját, keresik akaratát és kapcsolatot tartanak vele; ez az ima. Persze ezt szokni kell, mert a megtérésünkkor tudatosul bennünk, hogy Isten szeret és segít mindenben, de hogy nekünk is vannak kötelességeink az valahogy nem igen tudatosul.
Aki éhes az mindig eszik nem kell nógatni. Aki pedig nem eszik ott baj van.
Ha úgy érezzük most nincs kedvünk imádkozni, na akkor kezdjük el megvizsgálni életünket, mert ilyenkor van a legnagyobb szükség az imánkra, vagyis, hogy Isten ölébe ülve, elmeséljük neki problémánkat, tévedésünket, hibáinkat.

Április 9. Szerda,

Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs!
Példabeszédek 6:6,

Az életünket nap-mint nap munkával, kötelességekkel kezdjük. De ennek így is kell lennie. Bármibe is fogunk bele az munkát igényel. Legyen az gyermek nevelés, ház körüli munka, takarítás, főzés. Ha valaki szellemi tevékenységet végez, az is munka. Ezt csak szervezettséggel, céllal lehet végezni, mégpedig szorgalmas hozzáállással.
Az ige erre hívja fel a figyelmünket, hogy vegyünk példát a hangyáktól. Szervezetten, szorgalmasan teszik a dolgukat nap-mint nap. Pedig senki sem hajtja őket, mégis tudják mi a kötelességük.
Akik szeretnek lustálkodni, félre rakni a tennivalókat, sajnos nem tudják utolérni magukat.
Álljunk bele egy isteni rendbe, mert Isten a rendet szereti.


Április 8. Kedd,

Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit,
akinek az útja tetszik neki.
Ha elesik is, nem marad fekve,
mert az Úr kézen fogja.
Zsoltárok 37:23-24,

Mindenki követ el hibát, így mi is, Isten ezeket nem veti a szemünkre, sőt talán engedi is nehogy öntelté váljunk.
A bibliai hősök között is voltak olyan emberek akik hibákat követtek el, de Isten felemelte őket, mert szíve szerint valók voltak. Ilyen volt Mózes, Jákob, József, Dávid, Ábrahám, és sorolhatnám.
Isten figyel minket és megvannak a módszerei arra, hogy átvigyen nehéz helyzeteken, teszi ezt azért, hogy ne feledjük el honnan jöttünk.
Lássuk be és legyünk hálásak azért, hogy Isten mindig velünk van, még akkor is szeret minket ha hibázunk.
Hibáinkból tanulva leszünk bölcsebbek, és megértőbbek egymás iránt.
Vajon Istennek milyen út tetszik? Ezen kár is a fejünket törni, mert ő a tiszta szívűeket szereti, nem a tökéletes embereket. A tiszta szívű ember próbál Istennek tetszeni, keresi vele a kapcsolatot, próbál megfelelni és hajlandó változni. Engedelmes és nem büszke. A változást pedig Isten, Jézus által végzi el benne.


 

Április 7. Hétfő,

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.
Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.
Róma 15:1-2,

Az életünkben sok helyen lehet ezt alkalmazni. Kinek mi jut az életben.
Én speciel a házasságomban kaptam meg az Úrtól ezt az igét,alig voltam két éves hívő. Most viszont két testvérrel is küszködnöm kell. Vajon azért adta mellém őket az Úr, hogy általuk egymás javára váljunk? Mivel egy családhoz tartozunk el kell fogadnunk egymást szeretettel a hibákat is bele értve.

A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.
Róma 12:10-11,

De mi van akkor ha a testvérünk ezt az igét nem ismerve, vagy elfelejtve éli életét? Ha nincs benne szeretet, ha nem tisztel minket, ha felkérjük valamire és vissza utasít.
Előfordul, hogy vannak sebei és az úton már elindult de sokat kell változnia, és pont én vagyok az aki segíthet neki.
Nem tehetünk semmit, csak kérjük Istentől a békességet és imádkozzunk értük.
Ha nagyon nem változik a helyzet akkor vigyük a vezetőink elé és Jézus keresztje elé, tegyük le ezt a terhet.
De mi maradjunk meg Isten útján.


Április 6. Vasárnap,

 
Jabéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom!
És megadta neki Isten, amit kért.
1 Krónikák 4:10,
 
Jabéc neve azt jelenti "fájdalom okozó" . Jabéc testvéreitől nagyobb gyermek volt és fájdalommal szülte édes anyja, ezért adta neki ezt a nevet.
Ez egy negatív prófécia volt amit ő nem fogadott el. Helyette kérte Isten áldását. A bekorlátozást a megbélyegzést elutasította. Isten mindenkit tökéletesnek alkotott, és jó tervet készített neki. A szülő bűne az, ha negatív nevet adományoz neki, ráragasztja.
 
Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében.
Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy.
Zsoltárok 139:13-14,

Április 5. Szombat,

"Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod!"
Máté 6:10,

Hová is tartozunk?
Isten Királysága már itt van, hiszen Jézus legyőzte a gonoszt, de csak mi érzékeljük, akik hozzá tartozunk.
A világ csak panaszkodik, sajnos a negatív beszéd ráragad a hívő emberekre is olykor-olykor.
Amikor Isten akarata mutatkozik meg rajtunk, akkor Isten országához tartozunk.
Amikor felismerjük magunkban, hogy engedelmesek vagyunk, keressük Isten akaratát, szomjazunk utána, imádjuk, irgalmasok vagyunk másokkal, tiszta szívűek vagyunk, béke teremtők, nehéz időkben is örvendezők, Tudjuk, hogy hova készülünk, az Úrhoz hiszen üdvösségünk van.
Akkor tükröződik rajtunk Isten dicsőségére és az, hogy hová tartozunk. Látja a világ, és meg is kívánja.


Április 4. Péntek,

Aki pedig mindent meg tehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Ámen.
Efezus 3:20-21,

Az igében rejlő szavak, erőt adnak nekünk, biztonságot és bizalmat. Az ördög próbálja életünket minden szeméttel megtölteni, nehogy legyen időnk az Úrral foglalkozni és étvágyunkat rombolni Isten igéje iránt.Teszi ezt azért mert tudja, hogy az ige olvasása közben lelepleződik.
De Isten a születésünk pillanatában már elkülönített magának minket, és kíséri életünk minden pillanatát.
Olyan ez mint a sakk meccs. Ott vannak az élet tábláján az emberek, lép a gonosz, de lép Isten is. Aztán végül mattot kap, mert Isten tudja a következő és még talán az ötödik lépést is. Bele lát az ellenség fejébe.

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek,
és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek,...
Jeremiás 1:5,

A Sátán próbálja ki iktatni azokat az embereket akiket Isten használni akar, már gyermekkorban elkezdődik. Erről tudnának beszélni sokan, én is megtapasztaltam ezt. De az Úr angyalai résen vannak, mert Isten tervét nem lehet megváltoztatni.


Április 2. Szerda,

Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.

Zsoltárok 112:1,

Isten megörvendeztet minket ezekkel az örömteli szavakkal, jó olvasni és elábrándozni az igéken. Mennyi mindennel ajándékoz meg minket az Úr. Mennyire szereti azokat akik félik őt, a gyermekeit.

Világosság ragyog rájuk, vagyonosak és gazdagok lesznek, jó szívűek, könyörületesek, a 112-es Zsoltár erről beszél.

Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire.

Zsoltárok 112:7-8,

Az életünkben Jézus egy biztos pont, az Atya szeretetét szüntelen érzékeljük. A Szent Szellem pedig igazgatja életünket, érezhetően jelen van a mindennapjainkban.


  Április 1.  Kedd,

 
Reménykedhetsz a jövőben
-így szól az Úr-,
mert vissza térnek fiaid hazájukba.
Jeremiás  31:17,
 
Az igazak fiai, meg vannak szentelve, el vannak különítve Isten számára. Minden honnan vissza térnek, legyenek háborúban, vagy csak külföldön, ami hiányérzet a családnak.
A gonosz ármánykodásaitól és csapdájától minden hűséges hívő ember gyermeke megmenekül.
 
Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz!
De az igazak utódai megmenekülnek.
Példabeszédek 11:21,
 
Valljuk meg, szóljon a szánk áldásokat gyermekeinkre, unokáinkra és párjaikra. Amit szól a száj, az fog beteljesülni. Az áldásokra nincs mit válaszoljon a gonosz, főleg ha az Úr igéjével tesszük.