Napi igék Edittől 2014.III.negyedév

 

 

 

 

Szeptember 30. Kedd,

Ments meg engem  az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem!
Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek Téged a gyülekezetben! Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek Őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek Őt, és féljétek Őt Izrael minden magzata!
Zsoltárok 22:22-24,

Sokszor fordulunk bizalommal az Úrhoz, kiáltunk mert segítségére szorulunk. Nincs olyan ember akinek az életében minden happy. Mindenkinek vannak problémái, nem kell a szomszédba menni érte. Ha megtapasztaljuk segítő gondviselését mi mást is hirdethetünk, mint amit Dávid énekelt.

"Dicsérlek téged a gyülekezetben", de mindenütt teszem.

 


Szeptember 29. Hétfő,

Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
Tartsd távol a Te szolgádat a szándékosoktól: ne uralkodjanak rajtam: akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől.
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.
Zsoltárok 19:13-15,

 

Mindannyian szeretnénk tiszták és makulátlanok lenni. De a világban élünk, és sokunknak a barátai, ismerősei, rokonai, munka társai és szomszédai nem hívők. Van úgy, hogy nem szándékosan olyat követünk el ami bűn. Mindenkivel megtörténhet, hogy egy jó vásárlás reményében vesz valamit, ami olcsóbb. Örül neki, mert ajánlották, kifizeti azután rájön, hogy valami nincs rendben a vétel körül. Ki az aki figyelmezteti?  Az Úr az Ő lelke által.
Ki is az a szándékos csábító? Maga a gonosz, ajánlja, hogy bűnre csábítson. Szánkkal is elkövetünk olykor-olykor meggondolatlan beszédet, ami bizony bűn. Megbántunk valakit, vagy ingerlékenyek vagyunk, esetleg irigyek és a mondandónkkal vágunk oda, szándékosan, hogy fájjon neki.
De az Úr ismeri szívünket, ismer minket és tudja, hogy valójában szívünk vágya, hogy tiszták legyünk. Segít is ebben megmaradnunk, megigazgat minket és fegyelmez is sokszor. Az Atya az Úr Krisztus vérén át látja testünket, lelkünket, életünket, és szentnek látja ezt a földi testünket, énünket.
Dávid aggódott, hogy hibázhat. Nekünk is gondolnunk kell dolgokra, mert az ordító oroszlán les,  hogy kit nyeljen el.
A kősziklára támaszkodjunk, figyeljünk rá, mert Ő az aki megtart minket.

 


Szeptember 28. Vasárnap,

 
Amikor azt mondjuk az Úr ad nekem erőt mindenben, amiben vagyok, mire is gondolunk?
Isten igéje az ami minket megerősít, bizalmat ad abban, hogy ő el nem hagy, mindenben támogat, ha kérjük. Persze nem úgy, hogy kitaláljuk mi mit akarunk, és ő kullogjon utánunk és adja rá az áldást, hanem előbb kérjük ki a tanácsát nagy dolgokban. Nyitogatja értelmünket, nyitogatja az ajtókat előttünk és mi bátran bemegyünk rajta. Mert Ő az aki előttünk töri az utat, ha rá hagyatkozunk.

Mert te gyújtod meg az én szövétnekemet: az Úr az én Istenem  megvilágítja az én sötétségemet.
Mert általad táboron is átfutok és az én Istenem által kőfalon is átugrom.
Az Istennek  útja tökéletes: az Úrnak beszéde tiszta: pajzsuk  Ő mindazoknak, akik bíznak benne.

Zsoltárok 18:29-31,


Szeptember 27. Szombat,

Dávid király énekeSoha, de soha ne szűnjön meg a hála adás az Úr felé. Kérdezik sokan, de miért is?
Egyszerű, mert minden tőle van, az életünk, a jó létünk, a családunk, az otthonunk ,a munkánk, az egészségünk, a békénk, de sorolhatnám még sokáig.
 
Dávid imádata előttünk példa értékű.

Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm: az én Istenem, az én kősziklám,
Őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.
Zsoltárok 18:3-4,

Vegyünk tőle példát, és életünk egy kiegyensúlyozott békés boldog élet lesz. Miért, mert aki tud hálát adni az nem szenved semmiben hiányt, és elégedett. 


Szeptember 26. Péntek,

Amikor megtér valaki, de a családja még nincs megtérve, az egy állandó konfliktus okozó állapot. A Szellemi harc elkezdődik. A gonosz hergeli a szenteket, összetűzésekkel, hogy kihozza őket a nyugalmi állapotukból hátha bűnt követnek el.
Akkor ha fájnak ezek a dolgok, jó bele merülni ebbe a megnyugtató igazságba, amit az ige ad.

Hívtalak én, mert Te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet.
Mutasd meg csudálatosan  a Te kegyelmedet, aki  megszabadítod  jobboddal a Tebenned bízókat a támadóktól. Tarts meg engemet, mint szemed  fényét: szárnyaid árnyékába rejts el engemet.
Zsoltárok 17:6-8,


Szeptember 25. Csütörtök,

Áldom az Urat, aki tanácsot adott nekem: még éjjel is oktatnak engem az én veséim. Az Úrra néztem szüntelen: mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem: testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban: nem engeded, hogy a Te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad: a Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
Zsoltárok 15:7-11,

Amikor el vagyunk keseredve, nincs más dolgunk mint ezt az igét olvasni. Minden benne van amiért örülnünk kell, nincsen miért aggódnunk. Isten az aki mellettünk van és mindenben segít, rá támaszkodhatunk, benne bízhatunk.
Áldjad lelkem az Urat, mert hűséges az őt szeretőkhöz.

 


Szeptember 24. Szerda,

Micsoda az ember - mondom -, hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lába alá vetettél:
Zsoltárok 8:5-7,

bolygónk kincseinek pazarlásaBizony az egész föld és a rajta lévő növényzet és állatvilág, mind az emberé. De, hogyan élünk vele? Sajnos nem jól, mert a kapzsiság által az ember visszaél hatalmával. A haszon kedvéért kihasználja a földet, elpusztítja a vadakat és az erdőket. Túltermelünk és pazarolunk. Ez a huszadik században elkezdődött és, hogy mikor lesz vége az Isten kegyelmétől függ.
Valóban az ember mindenre képes, nincs olyan amit az ember ne tudna megtenni. Ahogy nézzük a sportolók teljesítményét és az extrém sportokat, szinte ámulunk, hogy a teljesítményükkel mi mindenre képesek. Azután a táncosokat is csodálhatjuk, a tanult embereket, tudósokat, orvosokat mi mindent felfedeztek. A szakmákban annyi minden szépet, okosat talált ki az emberiség. De sorolhatnám még sokáig mennyi mindent tud az ember, Sok mindenben gyönyörködik az Úr és sok mindenre csóválja a fejét.

De szeretete az emberek iránt oly nagy, hogy vár és vár, várja, hogy megjöjjön az emberiség esze és hozzá megtérve bölcsen élje a földi életét.

 

 


Szeptember 23. Kedd,

Az Úr előttÉn pedig a Te kegyelmed sokaságából házadba mehetek: leborulok szent templomodban a Te félelmedben.
Zsoltárok 5:8, Gedeon társaság fordítása,

 

Az alázat legnagyobb formája, amikor letérdelve imádjuk az Urat. A mai keresztényeknek nem igazán akaródzik ezt megtenni. Pedig ez régen is így volt szokás, az urak és királyok előtt, hát akkor az Uraknak Ura előtt vajon miért nem tesszük meg. A nagy egyházak még most is teszik ezt.
Minden embernek vannak olyan kérései, amiért le kell borulni, mert aki segíteni tud az a Király, Jézus. De lehet hálaadásból is tenni ezt.

 

Szépségedet a Király kívánja, mert ő a te Urad, borulj le előtte!
Zsoltárok 45:12,

A hódolat jele, a leborulás, ezt csak alázatos ember tudja megtenni.

Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt!
Zsoltárok 95:6,

Gyakoroljuk ezt, hogy könnyen fel is tudjon segíteni az Úr.

 


Szeptember 22. Hétfő,

Dávid királyDávid imádó szíve, ontotta az énekeket Istenhez. Nekünk pedig ez az amit meg tudunk ragadni. A Szent Szellem használta őt arra, hogy a következő nemzedék örvendezhessen, elgondolkodhasson az énekek gyönyörűségében, igazságában és mondanivalójában. Szinte minden megtalálható benne. Imádság mindenért, ígéretek, feddések, győzelmi énekek, reménységek, könyörgések, hálaadó énekek. Részemről a legkedvesebb olvasni valók közé tartozik.

Tudjátok meg, hogy az Úr, csodákat tesz hívével!
Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
Zsoltárok 3:4,

Mi ez ha nem egy biztatás, "Bízzatok bennem".

 


Szeptember 21. Vasárnap,

Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba,
és életem a világosságban gyönyörködjék.
Mindezt kétszer -háromszor is megteszi Isten az emberrel,
hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága .
Jób 33: 29-30,

Ez a kijelentés igaz és meg áll. Mert Isten jelentette ki. Azért, hogy gondolkozzunk el, talán még többször is mint, egyszer-kétszer.
Isten kegyelmes azért nincs még végünk. Szerető, aki azt akarja, hogy egyetlen ember se vesszen el, hanem mindenki megtérjen és gyönyörködjék a világosságban.

 


Szeptember 20. Szombat,

Amikor Isten megérinti azt akiért harcol, akit vonz magához, akkor a gonosz is elkezd küzdeni érte. De a győzelem teljesen egyértelmű. Isten a Mindenható, erős Úr, a győzelem az övé lesz. Az ember pedig jobb ha nem rugódozik, hanem megadja magát és megtér. A vad lovak jutnak eszembe, hogyan ugrálnak, rugdosnak, míg betöri őket gazdájuk, azután pedig egy boldog, szeretett teljes,békés nyugodt, biztonságos együttlét következik az ember gazdával.

Teste duzzad az ifjúságtól, visszatér fiatalsága.
Istenhez könyörög, és ő kegyelmes lesz hozzá,
megengedi , hogy arcát örvendezve nézze,
és újból elfogadja őt igaznak.
Ő pedig énekben mondja el az embereknek:
Vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest,
de Isten nem eszerint eszerint fizetett meg nekem.
Jób 33:25-27,

Csodálatosak Isten igéi, megvigasztalnak, tanítanak, figyelmeztetnek, tanácsolnak. Örömünk telik benne és felismerjük életünk mozzanatait ha olvasgatjuk.


Szeptember 19. Péntek,

JóbÍgy fegyelmezi  fekvőhelyén fájdalommal és csontjainak szüntelen háborgásával. Megutáltatja vele az ételt, lelkével kedvenc eledelét.
Húsa lesoványodik, alig látható, azelőtt nem látható csontjai kiállnak. Közeledik lelke a sírgödörhöz és élete a halottakhoz.
Ha van mellette egy angyal a sok közül, aki közvetítőként melléáll,  és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten, és ezt mondja: Váltsd ki, hogy ne jusson a sírba, elfogadom a váltságdíjat!
Jób 33:19-24,

Amíg az ember erős, fiatal, egészséges, addig neveti ezt az igét, ha egyáltalán ismeri. De sokunk meg is tapasztalja. Én bizony megtapasztaltam, férjem 57 kg-ra lesoványodott amikor műtét előtt betegeskedett. Ezt az igét kaptam az Úrtól. Rögtön tudtam, hogy meg fog gyógyulni mert volt mellette egy közvetítő, én magam. Imáimmal támogattam és még sokan tették. Az Úr Krisztus ki is váltotta őt, de még nem volt ott az idő a megtérésre.
De van úgy, hogy hívő emberek is megbetegednek, akkor fontos tudniuk, hogy Isten sokszor a dicsőségét akarja megmutatni és azt, hogy tudjanak bizonyságot tenni arról, hogy van akiben bíznak.

Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!
Zsoltárok 18:47,

Szeptember 18. csütörtök,

Isten jósága és kegyelme.
 
Hiszen szól az Isten így is meg amúgy is, de nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz. Így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és óvja meg az embert a kevélységtől.
Jób 33:14-17,

Mi is az a kevélység: Gőgös, felfuvalkodott, másokat lenéző, magát mindenkinél nagyobbnak tartó viselkedés.
 
Az ilyen magatartás büszkeséget sugall, aminek Isten ellen áll.
De van remény arra nézve, hogy megigazít az Úr, gyermekeit főleg. Nem hagyja, hogy a gonosz kezébe kerülve elvesszen az ember. A pecsét pedig az, hogy figyelmeztet Szelleme által, és akár betegség szellemével megfenyít. A félelem, a kiszolgáltatottság, gondolkodóba ejti az embert. Átértékeli életét és keresi a hibát, hogy mit vétett. Keresi a megoldást és meg is találja.
Isten a megoldás, minden bajra gyógyír az Úr.

Szeptember 17. Szerda,

Jósiás király halála után hamarosan megtörtént az amit Isten üzent a népnek.
Babilónia királya, Nebukadneccar elfoglalta Jeruzsálemet, és leigázta az országot.

Felgyújtotta az Úr házát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. 
2 Királyok 25:9,

Összetörték a káldeusok az Úr házánál levő rézoszlopopokat, továbbá az Úr házához tartozó mosdóállványokat meg a réztengert, és a rezet elvitték Babilóniába.
2 Királyok 25:13,

Amikor Isten kivonult az életükből, mert nem őt szolgálták, mindent hagyott veszni. 

Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet,
mert a bölcs ember tudja, hogy eljön az ítélet ideje.
Prédikátorok 8:5,
 

Szeptember 16. Kedd,

Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a halottidézőktől és jövendőmondóktól, a házibálványoktól és egyéb bálványszobroktól is, amelyek ott láthatók voltak.
2 Királyok 23:24,

Nem volt hozzá hasonló  király őelőtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint:  és utána  sem támadt hasonló.
2 Királyok 23:25,

Szomorú ezt olvasni, Isten népe milyen hűtlen volt az Úrhoz. Isten haragja lesújtott rájuk.

Ezért ezt mondta az Úr: Júdát  is eltávolítom magam elől, ahogyan Izráelt eltávolítottam és megvetem ezt a várost, Jeruzsálemet, amelyet pedig kiválasztottam, sőt a templomot is, amelyről azt mondtam, hogy ott lesz az én nevem!
2 Királyok 23:27,

Amit Isten ki mond, azt be is teljesíti.


Szeptember 15. Hétfő,

Jósiás nyolc éves volt amikor uralkodni kezdett. Tizennyolc évesen, rendbe akarta hozatni az Úr házát. Ott megtalálták a Könyvet, ez bizony a törvény könyv volt. Amikor a király meghallotta mi van benne, megszaggatta ruháját, és megkérdeztette Istentől, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi. Ráeszmélt, hogy elődei nem követték az Úr útját.Isten szólt:

Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden igéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert  elhagytak engem, és más isteneket tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki! 
2 Királyok 22:16-17,

Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak! -így szól az Úr.
2 Királyok 22:19,

Jósiás nem látta meg ezt a pusztulást, az Úr meg ígérte neki.

Isten szereti amikor megalázzuk magunkat előtte, belátjuk hibáinkat, esetleg őseink hibáit és bocsánatot kérünk tőle. Szíve meglágyul irántunk és kegyelmét kiárasztja ránk.


Szeptember 14. Vasárnap,

Milyen bátor volt Ezékiás, és kíváncsi. Az üzenet nem volt neki elég, még kért valamit.

Ezékiás

 

Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és három nap múlva fölmehetek az Úr házába?  Ézsaiás  így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal , vagy visszafelé menjen tíz fokkal?  Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal! Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz kiáltott, ő pedig vissza térítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.

2 Királyok 20:8-11,
 
Én biztosan nem mertem volna meg se szólalni, csak hálát adtam volna.
Ez a csoda igazán érdekes lehetett, dicsőséget szerzett az Úrnak.
Isten nem haragudott meg, hanem bizonyított, éppen jó kedvében vol
 

Szeptember 13. Szombat - Isten kegyelme
 
Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámoc fia, elment hozzá és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! 
Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram,ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem ,amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt.
Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt az Úr igéje:
Menj vissza, és  mondd meg Ezékiásnak,népem fejedelmének:  Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítlak, három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. 
2 Királyok 20:1-6,

Minden mondat, történet azért van leírva a Szent könyvben, hogy tanuljunk belőle és elgondolkodjunk, elmélkedjünk róla. Sokszor nem értjük rögtön, kell a segítség a magyarázat, de a Szent Szellem segít ha kérjük. 
Amit én megértettem ebből az az, hogy Isten mindent figyel velünk kapcsolatban. Főleg akkor amikor hozzá szólunk. Hallja imáinkat, szívünk minden rezgését érzi, tudja, hogyan érzünk, milyen őszinték vagyunk, Őt nem lehet becsapni. Ezékiás őszintén imádkozott és megalázta magát, mint férfi sírva imádkozott. Nekünk nőknek talán ez könnyebben megy, de egy férfinak a büszkeségét le kell tennie ehhez. 
Isten a megtört szívet szereti, abban gyönyörködőik. Ezékiás meg is gyógyult.
 
 

Szeptember 12. Péntek,

Naaman
 
Elizeus sok csodát tett. Az Úr ugyan úgy vele volt mint Illéssel. Csodatételeivel Isten dicsőségét mutatta meg, Isten Szelleme szólt neki, a belsőjében érezhette Isten útmutatásait. Kiemelném Naamán gyógyulását.

Naamán az arámok parancsnoka volt, derék vitéz de bélpoklos betegségben szenvedett. Egy izraeli kislány volt náluk mint fogoly. A kislány nevét sem tudjuk, de azt igen, hogy az ellenségén megindult a szíve, és tett is érte valamit. Naamán feleségének ezt mondta.
 
Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából.
2 Királyok 5:3,

Elizeus azt üzente Naamánnak: Menj ,és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! 
2 Királyok 5:10,

Naamán megsértődött, hogy nem személyesen ment hozzá Elizeus és vonakodott.  Szolgái azonban odamentek és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami  nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel  inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz.
2 Királyok 5:13, 

Elszégyellte magát Naamán, és megtette amit az Úr üzent neki. Meg is gyógyult. Milyen egyszerűen intézte az Úr, hogy bizonysága legyen az ellenségnek is az Ő nagyságáról.

Naamán ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön csak Izráelben.
Királyok 5:15,

Szeptember 11. Csütörtök,

Illés elragadtatásaNehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután tovább mentek, és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így  ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltott: Atyám! Atyám!  Izráel harci kocsijai és lovasai! Azután nem látta őt többé.
2 Királyok 2:10-12,

Számomra ezek a történetek azt mondják, hogy Illés együtt mozgott, gondolkodott élt az Istennel. Minden gondolatát és mondanivalóját tudta, nem kellett kérdeznie az Urat, hanem eggyé válva vele cselekedett. Elizeus, pedig felnézett Illésre, tisztelte és olyan tanítvány akart lenni, hogy mestere ne csalódjon benne. Őt is Isten választotta ki erre a célra, mert minden szolgálót ő választ ki, hogy együtt lélegezve, élve a gyülekezettel, tegyék a dolgukat Isten Királyságában.

Szeptember 10. Szerda,

Illés palástjaIllés és a próféta tanítványok is tudták, hogy az Úr el fogja ragadni a prófétát.
Érdekes, hogy akkoriban kijelentéseket kaptak minden fontos dologról.
Illésnek volt utóda, Elizeus. Illést az Úr elküldte még Bételbe, Jerikóba, a Jordánhoz de Elizeus el nem hagyta őt.
50 tanítvány is velük ment, amikor a Jordánhoz értek Illés még egy csodát tett az Úr segítségével.

Illés fogta a  palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta.
Amikor átmentek Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! 
2 Királyok 2:8,

Az a kenet ami volt Illésben a Szent Szellemtől volt, csodálatos és egyedül álló. Mennyire szerette őt az Isten, hogy még halált sem engedett neki megízlelni ,hanem elragadta őt az égbe, mint ahogy majd mi hívők is menni fogunk vele.

 


Szeptember  9. Kedd.

 
Ahazjá Samáriában leesett felső szobájából a korlátom keresztül, és megbetegedett. Követeket küldött el, akiknek ezt mondta: Menjetek, és kérdezzétek meg Baalzebúbot , Ekrón istenét, hogy meggyógyulok-e ebből  a betegségből! 
2 Királyok 1:2,

Az Úr angyala Illést küldte hozzá, hogy kérdőre vonja. Talán nincs Isten Izráelben, hogy ti Baalzebúbot, Ekrón istenét mentek megkérdezni? 
Ezért így szól az Úr: Nem kelsz föl abból az Ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni! Ezzel Illés elment.
2 Királyok 1:3-4,

Félelmetes volt Isten büntetése. Eszembe jutnak azok az emberek akik jósokhoz futkároznak és tőlük tudakozódnak, ha problémájuk van. Mi lenne ha Isten most is haragjában megvonná kegyelmét az emberektől. Ahazjá, meg is halt, úgy ahogy Isten ígérte. 

A Szent könyv hívő emberekről szól, szomorú, hogy ennyire sok ember volt akik nem tulajdonítottak Istennek tiszteletet, csodálatot, bizalmat. A Mindenhatót megszomorítók, mindig meglakoltak, mégsem tanultak belőle.
 

Szeptember 8. Hétfő,

Félelem

Illés próféta és az angyalEgy emberi tulajdonság, amit le tudunk küzdeni, avval, hogy Istenben bízunk. A gonosztól van, mert amikor gyengék vagyunk, a rést kihasználva tudja sugallni nekünk, hogy még gyengébbek legyünk.
Jezabel üzenetet küldött Illésnek:  Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!
1 Királyok 19:2,

Illés megijedt, vajon miért. Hisz tudta, hogy Isten volt vele mindig, hogy vele együtt tette meg a csodákat. Szinte érthetetlen. Talán elfáradt fizikailag és ezt kihasználta az ördög. Elment egynapi járóföldre és elaludt egy rekettye bokor alatt. Isten mindent tudott róla és küldött egy angyalt, hogy etesse meg.

Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt.
1 Királyok 19:5-6,

Isten tudja mikor mire van szükségünk. Abban a pillanatban Illésnek törődésre és élelemre volt szüksége. Kenyér és víz, az az erő ami nélkül nem tudunk meglenni. Ez testi és lelki szükségletünk is egyszerre. Élelem és az Úr ereje. Isten tovább akarta őt küldeni egy küldetésre:

Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
1 Királyok 19:8,

Amikor Isten szól, hogy induljunk egy új szolgálatra, esetleg küldetésre, bízzunk benne, Ő megadja a kenetet is hozzá. Segítő keze mindig felettünk van és elűzi a félelmet, ha bízunk benne.

Szeptember 7. Vasárnap,

Illés és Baál prófétáiSok idő telt el, három év, Samáriában súlyos éhínség volt. Illés elindult, hogy betöltse feladatát. Odaállt a nép elé:

Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek!
1 Királyok 18:21,

A Baal prófétái 400-an voltak, Illéssel szemben. Illés kihívta őket, hogy csináljanak fahasábokkal tűz teret és ő is megteszi, hívják segítségül istenüknek nevét és ő is azt teszi. Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten. A nép igennel felelt. De bizony nem történt semmi, Illés gúnyolni kezdte őket. 
Akkor Illés fogott tizenkét követ, A törzsek száma szerint, oltárt épített belőle, árkot húzott köré, elrendezte a fahasábokat, és a földarabolt bikát rá tette. Négy vödör vízzel lelocsolták, még az áldozatot is. Ezt még kétszer megismételték.

Odalépett a próféta és ezt mondta:
Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben , én pedig a te szolgád vagyok, és  mindezt a te parancsodra  tettem! Felelj nekem Uram, felelj nekem, hadd  tudja meg ez a nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítsd  vissza szivűket!  Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet  pedig felnyalta.
Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten!
1 Királyok 18:36-39,

Az összes Baal prófétát lemészárolták utána. Isten sok csodát tett az Ószövetségben, megmutatta hatalmát, dicsőségét, és ez mindennél nagyobbnak tekinthető. 
 

Szeptember 6. Szombat,

Illés és a fiúIsten a dicsőségét igen furcsán mutatja meg olykor.  De amikor megértjük, akkor megnyugszunk, elfogadjuk, megértjük őt.

Megbetegedett az asszony gyermeke, és súlyossá vált, annyira, hogy úgy tűnt meg is halt. Az asszony kikelve magából, a prófétával kiabált, hogy meg akarja ölni a fiát.

Add ide a fiadat! És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram! Még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? 
Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram!  Térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe! Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt. 
1 Királyok 17:19-22,

Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy és hogy igaz a te szádban az Úr igéje!
1 Királyok 17:24,

Számomra érdekes volt Illés reakciója. Először kérdőre vonta az Urat, azután utasította. Talán Illés sem értette Isten dolgait abban a pillanatban, de az Úrnak ez, dicsőségének megmutatása volt, hogy az asszony tudjon bizonyságot tenni róla.


Szeptember 5. Péntek,

Illés és az olajIllés megbátorította az özvegyasszonyt:

Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajos hordó  nem fogy ki, míg az Úr esőt nem  ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el.És evett ő is, meg az asszony  és a  házanépe is minden nap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az Úr ígérete  szerint, amit megmondott Illés által.
1 Királyok 17: 14-16,

Sok történetben szól az Úr hozzánk, ebben is, sokszor hoz össze embereket, hogy egymáson segítve az ő terve megvalósuljon. Hogy bizonyságaik legyenek, és továbbadva tudják másoknak is bizonyítani, hogy Isten egy szerető, gondoskodó, Atya, aki a negatívból tud jót kihozni. Csak bíznunk kell benne, és teljesen átadni neki az életünket. Ő a mindenható Isten, mennynek és földnek Ura, az életünk igazgatása is az ő kezében van. 

Azt az embert, aki féli az Urat,
oktatja ő, hogy melyik utat válassza.
Élete boldog marad,
és utódai öröklik a földet.
Közösségben van az Úr az őt félőkkel,
szövetségére tanítja őket.
Zsoltárok 25:12-14,

 


Szeptember 4. Csütörtök,

Illés és az özvegyasszonyIsten nem hagyta Illést el, hanem gondoskodott róla továbbra is. Elküldte őt egy özvegyasszonyhoz, hogy az gondoskodjon róla. Ez az asszony nagyon szegény volt, de Isten tervében benne volt, hogy megmutassa kegyelmét az asszonyon is.
Illés amikor meglátta a nőt, szólt neki, hogy hozzon neki kenyeret és vizet. 

A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazékban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak
Ha azt megesszük, azután meghalunk.
1 Királyok 17:12, 

Szomorú bejelentés, de a válasz is kész volt.

Ne félj és csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad: de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és fiadnak csak azután.
1 Királyok 17:13,

Az asszony engedelmes volt, hiszen az Úr parancsolta meg neki, hogy ezt tegye.
Istennel szemben a viselkedésünk legnagyobb szabálya az engedelmes szív. Mert akkor belecsöppenünk abba a jó tervbe, amit az Atyánk tervezett nekünk. 


Szeptember 3. Szerda,

Illés és a hollókIllés ie: 700 körül élt, és Isten szolgája volt mint próféta.  Aháb Izráel királya volt, aki azt tette amit az Úr rossznak lát, sőt még elvette Jezabelt a szidóniak királyának  leányát. A Baalt imádta és oltárt állított neki.

Illés szólt, hogy nem lesz eső igen soká, csak az ő szavára. Isten viszont utasította, hogy kelet felé menjen, rejtőzzön el  a patak mellett.

A patakból majd ihatsz , a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.  Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit-patak mellett, a Jordántól keletre.  A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva  azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban.
1 Királyok 17:4-7,

Isten gondoskodó szeretete, minden szolgájára kiárad most is. Az Úrnak volt terve avval, hogy szárazságot hirdetett az országba. Sokszor nem tudjuk el se képzelni, mit miért enged meg Isten, nem látjuk a célt, de úgy gondolom nem is kell. Elég ha bízunk benne, ha teljesen reá támaszkodunk. Ha az ígéreteit forgatjuk szívünkben és működik a hitünk iránta.

 

Szeptember 1. Hétfő

A generációk változása hol áldást, hol átkot hozott Izráel életére.
Jeroboán után Ászá lett Júda királya.

Ászá azt tette, amit helyesnek lát az Úr, Őséhez, Dávidhoz hasonlóan. Kikergette a férfiparáznákat az országból, és eltávolította az összes bálványokat, amelyeket elődei készítettek.
1 Királyok 15:11-12,

Ászá szíve Istené volt, még anyját is megfosztotta anyakirálynői méltóságától mert bálványimádó volt. Izráeli király Baasa egész életében Júda ellen volt.
Több mint 34 évig uralkodott Ászá, és sikeresen vezette az országot, mert az Úr vele volt.

 


Szeptember 1. Hétfő

A koronázás hirére Jeroboám  a néppel Roboánhoz ment, és kérték Salamon igáinak könnyítését. Roboam 3 nap ra elküldte őket, válasza megadásáig.

 1Királyok 12:4.   Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. 5.Ő így felelt nekik: Menjetek el három napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment.

Megkérdezte a véneket aki azt javasolták, hogy könníitsen a terheken, a vele együtt felnövekedett ifjak pedig keménységet és az igák fokozását javasolták.

1Királyok 12:13.   De a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg azt a tanácsot, amit a vének adtak neki, 14. hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk: Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani.

Roboám helytelenül döntött, és bekövetkezett a prófécia. Elveszítette Izraelt akik Jeroboámot királlyá koronázták.

Roboám részére csak Juda maradt. 

 


Augusztus 31. Vasárnap

 

Az Úr megtartotta ígéretét és ellenségeket támasztott Salamon királysága ellen.

1Királyok 11

14 És ellenséget támaszta az Úr Salamonra, az edombeli Hadádot, aki az edombeli királyi nemből való vala. 

23 És támaszta az Isten neki [más] ellenséget [is], Rézont, az Eljada fiát, aki elfutott vala Hadadézertől, a sóbabeli királytól, az ő urától.

26 Azután Jeroboám, a Nébát fia, Seredából való Efrateus, - akinek anyja Sérua, egy özvegy asszony volt - a Salamon szolgája emelte fel kezét a király ellen.

Jerobámnak az Úrtól jövő üzenetet, próféciát adott át Ahija a próféta

1Királyok 11:30   És megragadván Ahija az új ruhát, amely azon volt, hasította azt tizenkét részre.
31 És monda Jeroboámnak: Vedd el magadnak a tíz részt; mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Íme elszakasztom ez országot Salamon kezétől, és neked adom a tíz nemzetséget;
32 Egy nemzetséget hagyok pedig ő nála az én szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálem városáért, amelyet magamnak választottam az Izrael minden nemzetségei közül,

Viszont ígéret adott Jeroboámnak, hogy amennyiben megtartja parancsolatait az Úr nem hagyja el. 

1Királyok 11:38  És ha te minden parancsolataimnak engedéndesz, és járándasz az én utaimban, és  azt cselekedénded, ami tetszik nekem, megőrizvén az én rendelésimet és parancsolataimat, amint Dávid, az én szolgám cselekedett: én veled leszek, és építek neked állandó házat, amint Dávidnak építettem, és neked adom az Izraelt.

De azt is megígérte az Úr, hogy haragja nem tart örökké,  Salamon fiának és a nála maradt népének azonban meg kell szenvednie  Salamon hűtlenségéért.

1Királyok 11:39   És megsanyargatom ezért a Dávid magvát: de még sem örökre.

 


Augusztus 30. Szombat,

Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izráel Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket: de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt.
A fiad kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset adok a fiadnak szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam.
1 Királyok 11:9-13,

 

Az ember hibázik az életében igen sokszor, de akik kiváltságosak, és Istenhez tartoznak, jobban meg kell gondolni, hogyan élnek, mit tesznek.
Isten szigorú a bűnökkel kapcsolatban. Vajon mit szólt Salamon, mit érezhetett az üzenet után.
Ezt nem írja a Szent könyv, de úgy gondolom, hogy próbálta jóvá tenni a dolgokat, hogy a jövőben országa és utódai ne legyenek megrövidítve.


Augusztus 29. Péntek,

Salamon nem vette komolyan Isten intelmét, hogy ne vegyen idegen asszonyt el nőül.

Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek közétek, mert
az ő isteneikhez hajlítják szíveteket!
1 Királyok 11:2,

Talán a világon nem volt olyan uralkodó, akinek 1000-felesége volt, de Salamonnak igen. A gonosz mindenkit ott kísért meg ahol a gyenge pontja van. Neki moábi, ammoniai, edómiai, szidóniai, és hettita felesége is volt.

Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr , és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja Dávid.
1 Királyok 11:6,

Sajnos, hogy kedvezzen feleségeinek áldozó halmokat épített, és ő is áldozott rajtuk.

 


Augusztus 28. Csütörtök.

Salamon híre mindenfelé eljutott, az egész földről mentek hozzá, hogy megismerjék a bölcs királyt. Sába királynője is meglátogatta őt, mert nem akarta elhinni amit róla hallott.
De amikor látta palotáját és udvartartását, hallotta bölcs beszédét, akkor így szólt hozzá.

Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azt a hírt, amelyet 

Salanon és Sába királynőjehallottam. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted 

állnak, és hallgatják bölcs szavaidat.
Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett!
1 Királyok 10:7-8,
 

Az Úr ajándékai csodálatosak. Amit az emberekből csinálni tud, az hihetetlen, neki minden lehetséges. Átformál, és megújít mindenkit a maga akaratából, tervei jók. Ha végignézünk az Ó szövetség hősein, mindenkinek más ajándékot adott, hogy legyen előttünk példa.

 

 

 A témával kapcsolatos filmajánlat:  Salamon és Sába királynője


Augusztus 27.Szerda,

Salamont még egyszer meglátogatta az Úr:

Ezt mondta neki az Úr: meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor.
1 Királyok 9:3,

Az Úr elmondta megint, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy velük maradjon.

Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet , amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok, akkor kiirtom Izráelt arról a földről, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izráel pedig példabeszéd és gúny tárgyává lesz minden nép előtt.
1 Királyok 9: 6-7,

Ezt az igét vajon hány ember tudja, és gondol-e arra, hogy Isten intése milyen fontos. Hogy amit ígér  azt betartja.
Hol volt az istenfélelem a népben?
Soha ne feledjük el Isten ígéreteit és intéseit. Legyen bennünk egy egészséges istenfélelem, tisztelet az Úr iránt.
Ő mindent megadna népének, ha követnék őt, ha tisztelnék, imádnák Istenüket. De sajnos a generáció váltások alkalmával, mindig történnek engedetlenségek, hűtlenségek, önfejűségből eredő hálátlan viselkedések, amit a gonosz gerjeszt. Örökölni nem lehet a hűséget, engedelmességet, azért meg kell küzdeni a szellemvilág negatív oldalával.

 


Augusztus 26. Kedd,

Salamon gondolt azokra a népekre is, akik nem az Izraeli népből származnak, akik pogányok, és elesettek voltak.

Még az idegent is, aki nem a te népedből , Izráelből való, de eljön messze földről a te nevedért, mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.
1 Korintus 8:41-43, 

Köszönet érte, hogy minden nemzet embereire gondolt a bölcs király.
Isten pedig nem feledkezett meg semmiről, kegyelme kiáradt minden nemzedékre akik félik őt és keresik arcát.


Augusztus 25. Hétfő,

Salamon megáldotta a gyülekezetet, elmesélte a népnek, hogy mit ígért az Úr, és azt be is teljesítette. Hálát adva imádkozott Istenéhez.

De lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!
Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézz szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondhatnád: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik! Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik!
1 Királyok 8:27-30,

Isten ima meghallgató és cselekvő Úr! Hála és dicséret érte. Salamon imája mindenképpen jó az összes generációnak, így nekünk is. Nem akárki kérte ezt. Biztos vagyok benne, hogy megadta Salamonnak a kérését, és mi is részesülünk benne.

 


Augusztus 24. Vasárnap,

Salamon amikor már mindent elkészítetett a templomban, azokat az edényeket is bevitte amit apja, Dávid szánt oda. 
Minden edény arany és ezüst volt. Bekerült a szövetség ládája is a helyére.

Amikor a papok kijöttek  a szentélyből, felhő töltötte be az Úr házát, úgy hogy a papok  a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte  az Úr házát. Ekkor ezt mondta Salamon : Az úr mondta,hogy homályban kíván lakni. Örömmel építettem neked lakásul házat, maradandót, örök lakóhelyül.
1 Királyok 10-13,

Isten ott lakott az ő népe között, jól érezte magát, mert a népnek jó királya volt. Tiszteletre, imádatra,  és alázatra tanítva a népet a Mindenható Úr iránt.  Milyen jó ezt olvasni, jó volna ha köztünk is jól érezné magát, tőlünk függ.

Ha a szívünk tiszta és imádó szív, akkor bizonyára velünk van mindig és jól is érzi magát velünk.

 


Augusztus 23. Szombat,

Salamon ügyelt arra, hogy mindent úgy építsenek, ahogyan az Úr megmondta. A kőfalakat cédrusdeszkával, a padlót pedig ciprusdeszkával burkolták be.Legbelülre pedig a Szentek Szentjét úgy ahogy Isten megadta. Színarannyal vonatta be azt.
Amikor mindennel elkészültek:

A templom egész falára körös-körül, a belső és külső részen egyaránt domborműveket, kerubokat, pálmákat, és virágfüzéreket faragtak. A templom padlóját arannyal vonták be a belső és a külső részben egyaránt.
1 Királyok 6:29-30 

A templom 7 évig épült és csodálatos lehetett. Méltó helye a szövetség ládájának, A mindenható Isten Szellemének otthona volt, hiszen közöttük lakozott abban az időben. Isten újból elmondta, hogyha engedelmes lesz a nép, törvényeit betartja, akkor: 

"Izráel fiai közt lakom, és nem hagyom el népemet, Izráelt.
1 Királyok 6:13, 

Micsoda kiváltság egy ilyen ígéret. Salamon élt a lehetőséggel, és hálával, engedelmességgel, imádattal volt Isten iránt.

 


Augusztus 22. Péntek,

Hírám, Tirusz királya, szerette Dávidot, és a halála után felvette a kapcsolatot Salamonnal és biztosította őt, hogy őt is kedveli mert tisztelte apját.

De most az én Istenem, az Úr nyugalmat adott adott nekem, sem ellenség, sem veszedelem nem fenyeget. Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem, az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta: A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat.
1 Királyok 5:18-19, 

Cédrus fákat vágtak ki Hirám és Salamon szolgái a templomhoz, együtt dolgoztak, mert egyetértés volt közöttük.

Áldott legyen ma az Úr, mert bölcs fiat adott Dávidnak, e nagy nép élére! (Ezt Hirám mondta)
1 Királyok 5:21,

Milyen jó mikor egyetértésben vannak vezetők, és áldás minden amiben mozdulnak, mert hisznek az Úrban, és keresik az akaratát.
Hirám adott cédrusfákat, ciprusfákat, munkásokat, Salamon meg búzát és olajat küldött érte minden évben. 

Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt Hirám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással.
1 Királyok 5:26,

Harmincezer kényszermunkás váltotta egymást az építkezésen, hetvenezer teherhordó, és nyolcvanezer kőfejtő szorgoskodott a munkálatok alatt. Ebben Isten is gyönyörködött mert a tervében benne volt.

 


Augusztus 21. Csütörtök,

Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél. Bölcsebb volt Salamon minden embernél, ....
1 Királyok 5:9

Ő írta a Példabeszédek könyvét és a Prédikátor Könyvét. Olvasása által sok olyan dolgot tudunk meg, ami megszívlelendő, mert Istentől jövő üzenet van benne.

Bizony, ha bölcsességet kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,
ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket,
akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret.
Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.
Példabeszédek 2:3-6,

 


Augusztus 20. Szerda - Salamoni ítélet

 

Salamoni ítéletSalamonnak bölcs döntései voltak, erről híre is messze földön elterjedt. Csak egyet emeltem ki belőle amiből még színdarab is készült. Két nő élt együtt egy házban, az egyik ráfeküdt a gyermekére éjjel és a kicsi meghalt. Amíg a másik aludt, ellopta annak gyermekét és megszoptatta mintha az övé lenne az ő halott gyermekét pedig mellé tette.
Elmentek a királyhoz, hogy tegyen igazságot.

A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak! Ekkor ezt mondta az élő gyermek anyja a királynak, mivel megesett a szíve fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek!
1 Királyok 3:25-26,

Ez a döntés borzasztónak tűnhetett amikor hallották, de Salamon tudta, hogy az anyai szív mit fog tenni.
Hatalmas udvartartása volt, tisztviselői, se szeri, se száma nem volt bölcs mondásainak, ami meg van írva a Bibliában.

 


Augusztus 19. Kedd,

Salamon elvette a Fáraó lányát, evvel is megerősítette hatalmát. Áldozó halmokon mutatott be a nép és ő is áldozatot az Úrnak. Isten egyszercsak szólt hozzá, álmában.

Kérj valamit, én megadom neked!
1 Királyok könyve 3:5,

...De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te, szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni: nem számlálható meg a sokaság amiatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?
Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utamon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette ,akkor hosszú életet adok neked.
1 Királyok 3:7-14, 

Sokan gondoljuk és mondjuk, hogy Salamon bölcsességet kért, pedig csak engedelmes szívet kért. Isten pedig az engedelmes szívet úgy értelmezi, hogy "értelmet kértél"
Mert aki engedelmes, az bölcs, hiszen teljesen Istenre bízza magát, hogy ő irányítsa gondolatait, tetteit, cselekedeteit. Istennek tetsző dolog ez. Az Isten Királyságában nincsen demokrácia, hanem aki neki akar megfelelni az győztes lesz.

 


Augusztus 18. Hétfő,

Amikor Dávid halála közeledett, Salamont ültette a trónra. Mint szerető édesapa, áldást helyezett rá.

Tartsd meg amit Istened, az Úr rád bízott! Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan meg van írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel és mindenütt, ahová fordulsz.
Akkor beteljesíti az Úr a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta: Ha vigyáznak fiaid útjukra, és állhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról.
2 Sámuel 2:3-5, 

Az apai áldás nagyon fontos. Ma már sajnos elfelejtődött ez sok családban, Dávid ellátta fiát jó tanácsokkal, teendőkkel.
Salamon idejében megerősödött a királyi hatalom. Isten volt vele úgy ahogyan megígérte apjának. 


Augusztus 17. VasárnapDávid hála éneke 

Dávid minden gondolatát versekbe foglalta, szinte mindent megtalálunk benne. Legyen az öröm vagy bánat. Amikor már minden veszedelemből kimentette az Úr ezt írta.

Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm,
Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat.
Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram,
menedékem és szabadítóm,megszabadítasz az erőszaktól.
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó,
és megszabadulok ellenségeimtől.
2 Sámuel 22:2-4,

Dávid 8 állítmánnyal illette ebben a pár mondatban a Mindenhatót. De a többi versszakban is sorolja: hűséges, fedhetetlen, tiszta, mécses, tökéletes, pajzs, menedék.
A hálaadásnak a mestere volt. Isten nem hiába választotta ki, hisz ki ismerheti szívünket igazán, az aki teremtett minket, az Atyánk.


Augusztus 16. Szombat,

A mi Mennyei Atyánk kegyelme és hűsége az őt szeretőkhöz mindig és mindenkor megmarad.

Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte az Úr akarata szerint.
2 Sámuel 12:24-25,

A Jedidja szó jelentése: jólét szerző. Érdekes, hogy erről nincs több magyarázat, de az Úr büntetett, Dávid szenvedett, bűnbánatot tartott Isten előtt és a dolog el volt rendezve. Az úr megbocsájtott szeretett fiának és megajándékozta egy fiú gyermekkel, akiben nagy öröme volt.

Mert tudom ,hogy hűtlen voltam,
és vétkem mindig előttem van.
Egyedül ellened vétkeztem,
azt tettem, amit rossznak látsz.
Zsoltárok 51:5-6,

Isten a bűnbánó szívre, mindig megenyhül, sőt alig várja, hogy szeretetét kimutassa.

 


Augusztus, 15. Péntek,

Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás felesége szült Dávidnak.Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért: böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve  töltötte az éjszakát.
2 Sámuel 12:15-16,
 
Szerelmük gyümölcsét vette el az Úr, mert bűnben fogant. Dávid teljesen az Úrnak szentelte idejét és imádkozott, hogy bocsásson meg az Úr neki. Hét nap múlva,amikor meghalt a kis gyermek, befejezte a szomorkodást és sanyargatást. A szolgák rákérdeztek, amelyre ezt válaszolta:

Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és  életben marad a gyermek. De, most meghalt, miért böjtöljek: Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd őhozzá, de ő nem tér vissza hozzám.
2 Sámuel 12:22-23,

Bölcs beszéd és megfogadni való. Addig tartsunk bűnvallást és könyörögjünk bocsánatért, kegyelemért míg lehet. De ha Isten úgy döntött hogy eldönt valamit és azon mi már nem tudunk változtatni, akkor nyugodjunk bele.


Augusztus 14. Csütörtök, 

Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás, elsiratta az urát. A gyász letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitette, az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett.
Sámuel 11:26,

Bizony Isten figyeli dolgainkat, és olykor nem szól bele. Emlékezzünk rá, hogy amikor hirtelen haragjában, és meggondolatlanul cselekedett volna, akkor Abigail által megmentette az Úr a bűntől, gyilkosságoktól.

Most viszont a szívében forgatta a bűnt, ami megfogant. Isten hagyta, de minden hibáért meg kell lakolnunk még itt a földi életünkben. Az Úr szerette őt, és elküldte hozzá Nátán prófétát. Az elmesélt neki egy történetet amiben magára kellett ismernie. Isten megítélte őt és felsorolta neki mi mindent kapott és kaphatott volna még.

Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Úriás feleségét, hogy  a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. feleségeidet szemed láttára veszem el, és másoknak adom, aki fényes nappal fog feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél ,de én egész Izráel előtt és napvilágnál cselekszem ezt!
2 Sámuel 12:10-12,

Ezek súlyos szavak, félelemmel hallgathatta Dávid.


 

Augusztus 13. Szerda,

BethsabeDávid is mind minden halandó, bele esett az ördög csapdájába. A gyengéjénél fogta meg a gonosz. Beleszeretett egy gyönyörű asszonyba, de az férjezett volt. A gonosz még arra is gondolt, hogy mezítelenül megleshesse.
Betsabé a hettita Úriás felesége volt. Érte küldött és az asszony be ment hozzá.

Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony.
2 Sámuel 11:4, 

De teherbe esett, Dávid mindenáron azt szerette volna elérni, hogy Úriás háljon a feleségével, de ő nem ment haza két napig. Akkor egy fondorlatos dolog jutott az eszébe.

Reggel azután levelet írt Dávid Jóábnak, melyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben: állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és meghalljon!
2 Sámuel 11:14, 

Ez bizony előre megfontolt gyilkosság volt. Mire nem visz a szerelem. Meggondolatlan cselekedetre. Vajon mit szólt Isten erre? Mindannyian hozunk rossz döntéseket amit megbánunk. 

 


Augusztus 12. Kedd - Dávid szíve

Dávid érdeklődött, hogy maradt-e még valaki Saul háza népéből. Megtudta, hogy van Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna, megígérte, hogy vissza adja nagyapja birtokát neki és mindenkor az ő asztalánál ülhet.
Ezután hívta a király Cibát, Saul legényét, és ezt mondta neki? Mindent urad fiának adtam, amije csak volt Saulnak és egész háza népének. Te műveld a földjét fiaiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urad fiának. Maga  Mefibóset, urad fia állandóan az én asztalomnál fog étkezni.
2 Sámuel 9:9-10,

Dávid nem felejtette el Jonatánt, aki testvére volt minden bajában. szívük egybeforrt, szerették egymást. Saul iránt is tiszteletet érzett, és fontos volt neki, hogy háláját és gondoskodását kifejezze cselekedetekben.


Augusztus 11. Hétfő - Dávid győzelmei!

Dávid sorozatosan győzelmet - győzelemre vitt az Úrral. Mert Isten volt vele.
Megverte a filiszteusokat, Hadadezert, és bármibe is fogott, győzedelmesen jött ki belőle.

Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt, ahova csak ment. 
2 Sámuel 8:6,
 
Dávid uralkodása alatt, jogot és igazságot szolgáltatott a népnek. Isten hűsége akkor és most is ugyan az. Akik engedelmesek neki és félik őt azokhoz hűséges az Úr. Nekünk ,Isten gyermekeinek is, ezeket a példákat kell előre helyeznünk az életünkben.  A példamutató ősök életét kell követnünk, hogy jó dolgunk legyen a földön.

Augusztus 10. Vasárnap - Dávid hálaimája

Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig?
2 Sámuel 7:18 

Van-e még olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izráel, amelyért elment Isten, és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának azzal, hogy nagy és félelmetes dolgokat vitt véghez, amikor kiűzött nemzeteket és isteneiket a nép elől, amelyet kiváltottál magadnak Egyiptomból?  2Sámuel 7:23

Valóban, Uram, ó, Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. Te  ígérted szolgádnak ezt a jót. Áldd meg azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt, Uram, ó, Uram! Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!  2Sámuel 7:28-29, 

 Evvel is üzent az Úr, hogy mindig hálaadással legyünk felé. Dávid ilyen volt.
Isten kijelentéseit úgy fogadta ahogy kell, nem zúgolódott, hogy az ő terve nem valósulhat meg, hanem elfogadta. Örvendezett azon, hogy a jövő nemzedék áldás alatt lesz. Ebben vagyunk mi is.
 

Augusztus 9. Szombat,

Dávid szeretne templomot építeni az Úrnak. Isten szól hozzá Nátán próféta által. Felsorolta neki mi minden történt addig míg ide jutott, hogyan segítette őt mindenkor.

Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és  pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. de nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. 2 Sámuel 7:11-17,

Mondhatnánk, hogy az Úr személyválogató! Sault nem szerette, Dávidot pedig igen? Nem ,nem erről van szó, Isten amikor elhív valakit szolgálatra, akkor a szívét nézi, Ő tudta, hogy Saul szívében mi van, és pontosan azt kapta a nép amit érdemelt, hisz kikövetelték maguknak a királyt. Dávid imádó, becsületes szívét is ismerte, és hűséges a mi jó Atyánk az övéihez, még akkor is ha hibáznak olykor olykor.


Vigyázzunk, mert "embernek kijáró csapásokkal" sújthat az Úr, hogy a helyes úton megmaradjunk.
 

Augusztus 8. Csütörtök - Dávid Jeruzsálembe viteti az Úr ládáját
 
 
Dávid tánccal örvendezve kísérte az Úr ládáját, mert a láda az Isten jelenlétét jelentette. Nem szégyellte érzéseit, hanem teljesen átadta magát az örömnek. Tudta, ha a láda a sátorban van a nép között, akkor Isten jelenléte és ereje van velük.
Felesége, Mikal megbotránkozott az önfeledt táncon. 

Milyen dicső volt ma Izráel királya! Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni! Dávid azt felelte Mikalnak_ Az Úr színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett, és engem rendelt az Úr népének, Izráelnek a fejedelmévé.
                               2 Sámuel 6:20-21,
 
Mikalra megharagudott Isten és soha nem lehetett gyermeke. Ne ítéljük meg mások viselkedését, mert amit mi nemtetszéssel fogadunk, lehet hogy Istennek kedves. Az Úr  látja a szíveket, miből ered a jókedv, és örömmel fogadja.

Nem vagyunk egyformák, mindenkinél másképp jelentkezik az önfeledt öröm, Isten az aki megítélhet minden cselekedetet.

 


Augusztus 7. Csütörtök,

  

Harminc esztendős volt Dávid, amikor királlyá lett, és negyven esztendeig uralkodott.
Sámuel 5:4,

Sok minden történt addig míg eljutott Dávid arra a szolgálatra, amit az Úr ígért neki. Még megölhette volna Sault de nem tette. Közben átállt a filiszteusokhoz is, de azok nem bíztak benne, meghalt Saul is, és más király került a trónra, de azt megölték. Ő mindenben tiszta maradt, és átélhette Isten szerető gondviselését csapatával együtt. A törzsek kérték őt fel és elismerték, hogy ő a legalkalmasabb, hogy a királyuk legyen.

Isten hűségét láthatjuk ebben a történetben. A ma emberének is kell hinnie a próféciákban, és emlékeztetni magukat rá, hogy várják a bekövetkeztét, mert az idő az Úrnál van.

Sokszor gondoljuk, hogy á ezt biztos, hogy elfelejtette az Úr. De nem így van, Isten soha, de soha nem felejti el amit üzen, vagy ígér. 


Augusztus 6. Szerda - A bölcsesség és alázat, bemutatása

 

Abigail é DávidDávid a Pusztában élt legényeivel együtt. Volt arra felé Máónban egy gazdag ember, Nábál, aki igen bolond természetű volt. Felesége Abigail, szép termetű és jó eszű teremtés volt. Dávidék velük járták a vidéket és segítettek a legények Nábál gazdagságát meg őrizni. Akkortájt igen ínséges idejük volt a Dávid csapatainak és gondolta elküldi legényeit, hogy segítse ki a csapatot elemózsiával. De Nábál vissza utasította a tíz követet. Felgerjedt Dávid és önhatalmúlag akart bosszút állni. Dávid utasította katonáit, hogy induljanak és reggelre levágják az egész családot embereivel együtt, mert hálátlanok.
Abigail Amikor megtudta, rögtön fogott 200 kenyeret, két tömlő bort, juhokat elkészítve, búzát, szőlőt, gyümölcsöket, és elindult Dávidék felé, oda érve a lábához esett és ezt mondta:

Uram én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgálóleányod, és te hallgasd meg szolgálóleányod szavát!
Kérlek, uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságokat csinál.
1 Sámuel 25:24-25,

Most pedig, uram, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérrontástól és attól, hogy magad segíts magadon .Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram! Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló lányod hozott neked uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt! Bocsáss meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, uram , bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz.
1Sámuel 25:26-28,

Ezt az asszonyt a Szent Szellem vezette, mert így megmentette háza népét és magát is. Dávidot pedig a bűntől és a bűntudattól. Férje részegen feküdt otthon amikor haza ért, így reggel mesélte el neki, hogyan menekültek meg. A férje 10 nap múlva meghalt és őt pedig Dávid feleségül vette. Dávid hálát adott azért, hogy az Úr volt aki visszatartotta őt a gonoszságtól és a megbocsájtással a fejére szállt az átok az ellenségére.

A sok történetből kitűnik, hogy hozhatunk rossz és jó döntéseket, de Isten mindig segítségünkre jön, figyeljünk rá. 


Augusztus 5. Kedd,

Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Ahogyan az ősi példabeszéd mondja: Gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek rád kezet.
Sámuel 24:13-14,  

Dávid jól döntött, mert az Úrnál a bosszú állás, mi nem tehetjük önhatalmulag meg ,hogy  vissza vágunk az ellenségnél. Nagyon nehéz, főleg az erős egyéniségűeknek. De kérhetjük és kérjük is az Urat, hogy adjon békességet, és alázatot nekünk minden dolgainkban.

 


Augusztus 4. Hétfő,

Dávid sikereket ért el a harcokban, Sault az irigység szelleme hatalmába kerítette. Többször az életére tört, pedig még a lányát Mikalt is feleségül adta néki. Ez a viselkedés az elmezavart állapothoz hasonló. Dávidnak lett volna lehetősége megölni Sault, de tisztelte az Urat, és nem tette meg. Egy barlangban megtehette volna, mert ott találkozott vele úgy, hogy Saul nem vette észre őt.

Dávidnak azonban megindult a szíve, miután levágta Saul köpenyének sarkát, és ezt mondta embereinek: Mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az Úr felkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Így beszélte le Dávid az embereit, és nem engedte meg, hogy Saulra támadjanak.
1 Sámuel 24:6-7,

Milyen bölcsesség és józanság kellett ehhez, de őt Isten lelke soha nem hagyta el, ezt írja az ige. Kiváltság az ha Isten kiválasztottjai vagyunk, vigyázzunk arra, hogy ezt a kiváltságot meg is tudjuk tartani.

 


Augusztus 3. Vasárnap,

Dávid amikor megpengette a lantot, a gonosz lélek elmenekült Saultól. Ki tudja ezt Dávid után csinálni!? Dávid dicsérete azért volt kedves Isten előtt, mert Dávid Isten akaratában élt. Isten nem ember, hogy a dallamokból ítéljen, Isten ugyanis mindenekelőtt a szívet vizsgálja és ez után fogadja dicsőítését, legyen akár cselekedetek vagy hangszerek és ének általi dicséretek. 

Egy ilyen dinamikus és megtapasztalható eröröl csodálatos példát látunk Dávid életében is: 

Saultól viszont eltávozott az ÚR lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az ÚR küldött. 15. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak: Látod, Istennek egy rossz szelleme gyötör téged. 16. De a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez. És ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. 17. Saul így felelt a szolgáknak: Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám! 18. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az ÚR. 19. Ezért követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel: Küldd hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van! 20. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort meg egy kecskegidát rakott, és elküldte fiával, Dáviddal Saulnak. 21. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte. Ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett. 22. Akkor ezt az üzenetet küldte Saul Isaihoz: Hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem! 23. És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.
1Sám 16,14-23 

Ahol Isten Lelkenek ereje megjelenik, onnan távozik a gonosz. Másik érdekes mozzatnat, hogy a Lélek erejével muzsikált Dávid. Mekkora erö rejlik az Isten Lelke által való zenélésnek!

bejegyezte: bp.

 


Augusztus 2. Szombat,

 

Saultól eltávozott az Úr szelleme, és olyanná vált néha mint egy tébolyult. Gonosz szellemek gyötörték, akkor Dávid lantjával énekelt neki és az megnyugtatta őt.

Dávid legyőzte Góliátot mert Isten vele volt szüntelen. Amikor Góliát gúnyolta, ő ezt felelte neki. 

Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madarak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izráelben.
Sámuel 17:45-46,

 Egy parittyával fejbe is találta és rögtön halállal lakolt Góliát. Saul fia Jónátán rögtön megszerette Dávidot és összeforrt a lelkük, Saul pedig maga mellé vette őt.

Elindult Dávid felemelkedése amit ő még csak nem is gondolt volna el. Amikor Sámuel felkente őt, egyáltalán nem gondolkodott el az életének további helyzeteiről. Egyszerű teremtés a szíve tiszta és istenfélő.

 


Augusztus 1. Péntek,

 

Saul még király volt, de Isten már kinézte a neki kedvére való embert, akit Sámuellel felkenetett.
Ez a férfiú,a betlehemi Isai legkisebb fia volt, aki pásztor volt. Lanttal dicsérte Istenét szinte szüntelen.
Amikor minden fiút vissza utasított Sámuel, akkor Dávidot előhívták és ő ezt mondta:

Üzent tehát neki, és előhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr ! Rajta! Kend fel, mert ő az ! Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében.
Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába.
Sámuel 16:12-13,

Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,de az Úr azt nézi ami a szívbe van.
Sámuel 16:7,

Istennek kedves volt a dicsőítő szív,ami telve volt tisztasággal és szeretettel. Érdekes, hogy milyen gyorsan felkenték Dávidot, pedig még Saul volt a király, Dávid meg se lepődött. Istennek tervei olykor érdekesen mennek végbe. De mindenképpen bíznunk kell benne, éreznünk kell,hogy ő jót akar nekünk. Saulnak végig kellett menni azokon a dolgokon amivel Üzenni akart az Úr nekünk.

 



Napi igék Edittől 2014 július

 
 
 
 
 
 
 
 Július 31. Csütörtök,

Sámuel többé nem foglalkozott Saullal, hiába kérte, hogy ő le szeretne borulni az Úr elé, menjen vele. Újból elmondta neki, hogy Isten elvetette őt.

Izráel fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit.
Sámuel 15:29,

Ebből a történetből kiderül, hogy a mi Urunk, következetes és szigorú, a szava ámen. Vigyázzunk hát mit teszünk amikor elhív minket szolgálatokra. Legyünk tiszták, alázatosak, engedelmesek, mert számon kér tőlünk mindent. Kegyelme nagy, de még a földi életünkben megbüntet minket mindenért ami engedetlenségből ered.
Az Új szövetségben mondhatnánk, hogy minden más, de én azt mondom Jézus talán még szigorúbb.

 
Július 30. Szerda,
 
Saul tetézte engedetlenségét avval, hogy a Amálékiekkel vívott harc után zsákmányt tartottak meg, és azt akarták az Urnak áldozni. Sámuel elmondta neki Isten üzenetét.
 
Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő-és véresáldozat,
mint az engedelmesség az Úr szava iránt?
Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál,
és a szófogadás a kosok kövérjénél!
Olyan az engedetlenség, mint a  bálvány imádás.
Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király!
Sámuel 15: 22-23,
 
Saul a népnek akart megfelelni, mert tőlük várta a megelégedést. Vajon hányan és hányszor teszik ugyanezt?
Én nem szeretném, hogy embereknek feleljek meg és elfelejtsem az én Istenem igéjét. Elfeledjem, hogy mit is vár el tőlem. Kérem az Urat, hogy mindig figyelmeztessen rá, hogy Ő az első, hogy az Ő akaratát kell teljesítenem elsősorban és csak utána jöhet minden más.
 

Július 29. Kedd,

 

Nem sok ideig élvezhette Saul a királyságot, mert Sámuel helyett mutatta be az égő áldozatot. Abban az időben nem tehette az egyik ember a másik helyett a dolgát. Istennek, Sámuelnek kellett volna bemutatni az áldozatot, mivel késett, gondolta Saul, teszi ő. De evvel azt bizonyította, hogy nem bízott Istenbe, félelmében bizalmatlanná lett, és elhamarkodottan döntött. Sámuelnél ott volt a válasz rögtön.

Most azonban nem lesz királyságod maradandó, keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt.
1 Sámuel 13:14,

Soha ne avatkozzunk a másik szolgálatába, maradjunk meg a saját dolgaink intézésébe, amire elhívott az Úr.

 


Július 28. Hétfő,
 
 
Minden nemzedék egy új életet hordozó nemzedék. Nem akarja követni őseit. Az engedetlenség, a lázadás jellemzi. Ádámi átok.
Sámuel gyermekei sem követték apjuk életét.
 
Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték: megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot.
1 Sámuel 8:3,
 
Számomra egyszerűen elképzelhetetlen, hogy annyi csodát átéltek, Isten szólt hozzájuk és mégis engedetlenek voltak. A ma emberének sokkal nehezebb a hit harcát megvívni és mégis működik a dolog. Isten milyen kegyelmes volt hozzájuk, sokszor megmutatta nekik szeretetét, megbocsájtó kegyelmét rajtuk.
 
Királyt követeltek, Sámuellel megüzente az Úr, hogy mik lesznek a következmények, de ők kitartottak az elgondolásuk mellett.  Ezzel megalázták az Urat és Sámuelt is.
 
Mégis legyen királyunk!- mondták: Kell a jó? Nem, kell a rossz!
 Ezek a dolgok köszönnek vissza történelmünk folyamán. A saját családjainkon is látszik, nem fogadják el a bölcs dolgokat az ifjak, tisztelet a kivételnek.
Isten adott nekik királyt, Sault, és megígérte, hogy ő fogja kimenteni népét afiliszteusok kezéből. Felszólította Sámuelt kend fel őt királlyá.

 

Július 27. Vasárnap,

 

Éli 98 éves korában halt meg annak hallatára, hogy a filiszteusok megverték Izráelt és a fiai is meghaltak.
A szövetség ládája a filiszteusokhoz került, de áldás nem volt, hanem fekélyekkel verte meg azokat ahol megjelent.
Vissza küldték hát a ládát, és 20 évig őrizte Abinádáv Bétsemesben.
Sóhajtozott a nép az Úr után, Sámuel ezt mondta a népnek.

Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneteket és Astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből.
1 Sámuel 7:3,

A nép pedig szót fogadott és eltávolították a szobrokat. Isten rögtön bizonyított.

Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izráeltől.
1 Sámuel 7:10,


 

Július 26. szombat - Isten a tervét véghezviszi.

Sámuel a fekvőhelyén hallotta, hogy valaki szólt neki: Azt hitte Éli pap volt, de nem.  Éli felismerte, hogy az Úr szólítja a gyermeket és azt mondta neki:"Ha megint hallod akkor mondd, hogy - Szólj Uram, hallja a te szolgád." Elmondta neki az Úr, hogyan fogja megfenyíteni Éli háza népét, mert nem jártak az Úr útján.

Sámuel a fekvőhelyén hallotta, hogy valaki szólt neki: Azt hitte Éli pap volt, de nem. Éli felismerte, hogy az Úr szólítja a gyermeket és azt mondta neki:"Ha megint hallod akkor mondd, hogy - Szólj Uram, hallja a te szolgád."


Elmondta neki az Úr, hogyan fogja megfenyíteni Éli háza népét, mert nem jártak az Úr útján, és Éli sem volt igazán erőteljes vezetője a családjának.

Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. És megtudta egész Izráel Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétául rendelte Sámuelt.
1 Sámuel 3:19,

Istennek terveit nem tudhatjuk csak akkor, amikor kijelenti nekünk. De hinnünk kell, hogy amire elhív minket, arra alkalmassá is tesz mindenkit.
Azokat a gyermekeket, akiket az Édesanyjuk vagy édesapjuk felajánl Isten szolgálatára, Isten komolyan veszi és ad is nekik szolgálatot Királyságában.


 

Július 25. Péntek,

Anna szüntelen imádkozott áldásért, azért, hogy gyermeke szülessen.

" Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét!"
Sámuel 1, 1-11,

Isten mindig mindent hall, oda figyel minden szóra, de főleg a szív szóra. Komolyan veszi a felajánlásokat.

Anna meg is szülte gyermekét és ahogy ígérte az elválasztás után elvitte Éli paphoz a gyermeket. Hála éneket énekelt az Úrnak és Élivel együtt dicsőítették az Urat.

Nincs olyan szent mint az Úr,
rajtad kívül senki sincsen,
nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.
1 Sámuel 2:2,

 

Július 24. Csütörtök,

Józsuét is utol érte az öregség, és készült az őseihez és az Úrhoz.
Össze hívta Sikembe a népet és szólt hozzájuk, Istentől kapott minden mondatot. Felsorolta hogyan hozta ki a népet az Úr a szabadságra és a vele való szövetségre. Hogyan választotta ki Ábrahámot a bűnös nép közül, hogy áldott nemzet legyenek......

"Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok!
De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok válasszatok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket,akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!"

 

Július 23. Szerda,
 
 
Amikor a nép engedelmes és alázatos, követi Isten parancsait és elfogadta a tőle való vezetőket, áldottá válik. Nem is tudna az Úr más lenni. Szinte minden ellenséget kiűzött és a kezükbe adott az Úr. 
Az öt kánaáni Királyt kivégezték, majd harmincegy királyt vertek le Isten segítségével. Kiosztották az örökségeket, felosztották a földet, városokat építettek és jelöltek ki.
Így adta oda az Úr Izráelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették, és letelepedtek benne. Nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy ahogyan esküvel ígérte atyáiknak. Senki sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül. Minden ellenségüket kezükbe adta az Úr.
Egyetlen szó sem veszett  el azokból az ígéretekből, amelyet az Úr Izráel házának  tett. Mind beteljesedett. Józsué 21:43-45


Július 22. Kedd - Csoda
 

Amikor az Úr Izráel fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az Úrhoz szólt, és ezt mondta Izráel jelenlétében:
Nap, maradj veszteg Gibeónban,
Te is hold, az Ajjálón-völgyben!
És veszteg maradt a nap,
megállott a hold is,
míg ellenségein bosszút állt a nép.
Józsúé 10:12-13,

Isten nem győzött fiai jelenlétében megmutatni nagyságát, csoda tévő erejét. Vajon miért volt mindez, mi miért nem érhetjük ezeket át. Sok kérdés van bennünk, valószínű, hogy az ellenségnek is ugyan úgy a tudtára akarta adni, hogy ő a Mindenható Isten, aki az égitesteknek is Ura.
Akik bíznak az Úrban, és tőle várják a megoldásokat, ma is megmutatja erejét, mindenhatóságát. A zsidó népnek nagy volt a hite, még friss volt minden élmény, a ma emberének a figyelme nagyon el van foglalva mindenféle dologgal. A hitük így gyengül, sajnos a többségnek nincs még hite sem.



Július 21. Hétfő,
 
 
Józsué idejében is sok csoda történt, mégpedig azért, hogy tiszteljék  Józsuét ugyanúgy, mint Mózest.
 
A csodák és a kijelentések  meg is tették a hatást a népre. Az Úr seregének a vezére is megjelent Józsuének és elmondta, hogyan vehetik be Jerikót.
 
Ma nekünk érdekesnek tűnik, hogy Isten vajon miért pont így gondolta, hogy le fog omlani a fal.
Hat napon át kellett egyszer megkerülni a várost, a hetedik nap viszont hétszer kerülték meg és kürt fújással is engedelmeskedtek. Jerikó falai le omlottak.
Bevették a várost mert Isten volt velük, csak Ráháb és családja menekült meg, mert elrejtette a követeket.
 
 
Az Úr Józsuéval volt, és elterjedt a híre  az egész országban.
Józsué 7:27,

 

Július 20. Vasárnap,

 

Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak: A mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam.
Józsué 3:7,

Isten a következő nemzedéknek is ugyan úgy az Atyja és segítője, ahogy meg ígérte. Fontos volt neki, hogy ez a nemzedék is lássa dicsőségét, csodáit, mert tudni akarta, hogy személyesen megtapasztalják mindenható nagy voltát. Szólt a népnek:

Íme az egész föld Urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon!
Most tehát válasszatok ki tizenkét férfit Izrael törzseiből , törzsenként egy-egy férfit. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld Urának a ládáját viszik, a Jordán vize kettéválik , a felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát.
Józsué 3:11-13,

Isten dicsőségét örömmel mutatta, minden időben. Azért, hogy segítsen magát elfogadtatni, a hitet erősíteni, hogy tudják Ő a Mindenható egy igaz Isten. Milyen csodálatos lehetett, az emberek lélegzete is elállt. Teszi ezt most is, híveinek, megmenti őket, megsegíti, csak sokszor az emberek ennyit mondanak, "szerencséje volt"!
Pedig szerencse nincs, csak isteni gondviselés. A csodák ideje nem járt le, csak átértékelődött. Vegyük észre, és adjunk érte hálát.

 
 

Július 19. Péntek,

 

Mózes halála után szólt az Úr Józsuénak:

Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg ezt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
Józsué 1:7-9,

Ez már egy parancs volt. Józsué szintén parancsolt a népnek, hogy készüljenek a honfoglalásra. Kémeket küldött, hogy tudja mi vár rájuk.
Ez a bátorító ige a szívükig hatolt és erejüket, bátorságukat, hitüket erősítette. Jók a bátorító igék a ma emberének is. Nekünk is egy kapaszkodó, erőt adó és reményt keltő a mindennapjainkban. 

 

Július 18. Péntek, Kijelentés

 

Lássátok be, hogy csak én vagyok , nincsen Isten rajtam kívül!
Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből.
5 Mózes 32:39,

Tehetjük-e azt, hogy nem hallgatunk arra akitől mindenünk függ?
Akitől az életünket kaptuk, akitől függ a jövőnk?

Dicsérjétek, ti nemzetek, annak népét, aki megtorolja szolgái vérét,
bosszúval fizet ellenfeleinek, de megbocsát földjének s népének!
5 Mózes 32:43,

Dicsérnünk kell és áldani Izrael népét, hogy az áldásokat bőségesen kapjunk, mert amíg a többség nem fogadja el Isten kiválasztott népét, a kenet és az áldás csak csöpög az országra.



Július 17. Csütörtök,

 

Mózes elmondja népének énekét amiben felsorolja Isten jó tetteit, és a nép hibáit, bűneit.

Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!
Kőszikla ő cselekvése tökéletes,
minden útja igazságos.
Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
5 Mózes 32:3,

Istennek tulajdonságait a mai napig hirdetjük mi is, Mózes szájából hallhatjuk és adjuk tovább. Életünkben hitben elfogadjuk és bízunk benne. Akik még nem tapasztalták meg jóságát, hűségét, azok is tanítják -e szavakat másoknak és hirdetik nagyságát, mert az írásokban ez áll. Amikor meg átélik ezeket a dolgokat, akkor tudnak igazából boldogan teljes szívvel imádattal az Úrnak élni és hirdetni szent tetteit.
Isten türelmes és ad lehetőséget és időt arra, hogy megismerjük őt.

 

Július 16. Szerda - Isten gondoskodó parancsa
 

Amikor Isten ad egy tanácsot adó parancsot azt azért teszi, hogy javukra legyen a következő nemzedéknek.
Összegyűjtette a népet és a gyerekeket és a jövevényeket az Úr és ezt mondta.

Hallják meg, és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét. Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák meg, és tanulják meg, hogy féljék Istenünket, az Urat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek.
5 Mózes 31:12-13,

Tanít minket az Úr, hogy át kell adnunk házunk népének az igét amitől az élete megváltozik mindenkinek.
Nagy felelősség a gyermekek iránt!
Hallják, Tanulják, és Féljék!
Szólja az ige, hallják, hogy legyen hitük és rögződjön minden szó elméjükben, hogy ők is tovább tudják adni.
Tanulják meg, hogy élni is tudjanak vele, és a gyermekeiknek ők is tovább adhassák.
Legyen bennük egy természetes félelem inkább így mondanám, hogy tisztelet, alázat és engedelmesség Istennel szemben, hogy megtartsák azt amit üzen az Úr a Biblián keresztül.

Sajnos a szocializmus nagy kárt tett több nemzedéken át. Ezt én is megtapasztalom, nagyon nehezen jön az áttörés.

 

Július 15. Kedd,
 
 
Mózes felkészíti Józsuét arra, hogy Isten vele lesz amikor bemennek az ígéret földjére.
 
Légy erős és bátor, mert te fogsz bemenni ezzel a néppel arra a földre, amelyet az Úr  esküvel ígért oda atyáiknak, és te osztod azt fel majd köztük. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.
Ne félj és ne rettegj!
5Mózes 31, 7-8.
 
Milyen sokszor megkapjuk mi is ezt az ige verset, én legalábbis talán már  ötször is.
És nagyon örülök neki, mert felhívja a figyelmemet arra, hogy az úton amin megyek, Istentől van egy küldetésem, és céllal megyek, de nem vagyok egyedül ebben a munkában. Tudom azt is, hogy rögös és veszélyes az az út, hiszen felhívja az Úr a figyelmemet arra, hogy ne féljek. Mert ahol félni kellene az biztos nem egy fáklyás menet az életünkben.
Jó tudni, hogy Isten aki elhív egy munkára, szolgálatra, az fel is ken minket arra, és töri előttünk az utat, vigyáz ránk közben.
Csak legyünk engedelmesek, kitartóak abban a munkában amit elvállalunk.

Július 14. Hétfő - Én vagyok a feltámadás...
 

 

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” János 11, 25

Mártának válaszolt így az Úr Jézus amikor a meghalt Lázárhoz ment. Lázár a hívó szóra élettel telt meg és előjött a sírból. Jézus szava az élet. aki őt hallja az életet hallja. És jézus nem keveset ad: kegyelmi ajándéka az örök élet.

Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. János 5,24

 De János leveléből az is kiderül, hogy testvéri szeretet nélkül nem mehetünk át a halálból az életbe.

Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. János 3,14
 

Július 13. Vasárnap - Örökkévaló mennyei ház

 

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” 
2Kor 5, 1

A fenti ige egy csodálatos ígéret mindazoknak akik szeretik Istent és átadták az életüket neki. Ez a kegyelem azonban nem jár mindenkinek, viszont mindenkinek meg lehet rá az esélye arra, hogy elfogadja. viszont sokan vannak akik visszautasítják Jézus Krisztus megváltó kegyelmét és élik továbbra világi életüket.

Ez az ígéret is egy áldás az Úrtól. Hittel és bizalommal tekinthetünk a jövőbe, mert tudjuk, hogy Isten országában helyünk van. Jézus Krisztus ezt mondta tanítványainak:

 "És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is."
 Jn. 14:3 

Jézus Krisztus már elkészítette örökkévaló mennyei házunkat. Éljünk úgy, hogy méltók legyünk az Úr Jézus kegyelmére és amikor elhagyjuk földi hajlékunkat örökké vele élhessünk.

 /bacsipista/

 


Július 12.Szombat - Mindenre van erőm a Krisztusban...

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
  Fil 4:13

Egy rövid ige, de sokatmondó. A hitetlenek nem értik ezt, de aki szereti az Istent az már megtapasztalhatta, hogy fizikai, szellemi gyengeség esetén erőt kap.
Voltál már úgy, hogy már feladtad volna azt amit csináls? Nem bírom már erővel, mondod és az Úrhoz kiáltasz:- "Jézus segíts!"- és jön a segítség. Felfrissülve és megerősödve bevégezzük azt amit az Úr ránk bízott.
Jómagam is megtapasztaltam, hogya fejem majd szétrobban a fájdalomtól, de nem volt időm magamat sajnálnom és a problémámmal foglakoznom, mert voltak mások akiknek a gyógyulásáért imádkoztam testvéreimmel együtt. Meglepődve vettem észre, hogy amíg mások felé szolgáltam elmúlt a fejfájásom. A Szentlélek betöltött erővel és ez kiáradt belőlem, közben én is gyógyultam.

Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róm 8:26

/bacsipista/

 

Július 11. Péntek - Akik Istent szeretik...
 
 
Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Róma 8,28
 
Ne arra figyeljünk, hogy milyen dolgok történek az életünkben, hanem azt nézzük, hogy ezek a történések miképpen hatnak ránk. Akik szeretik Istent azok mindent elfogadnak tőle mert az Ő szeretetét látják benne. A megpróbáltatások által hitet nyerhetünk, és azokból megerősödve jöhetünk ki. Istenbe vetett bizalmunk megingathatatlanná tesz bennünket.
 
Éppen ezért ha Isten elhívott bennünket, akkor lehetőséget kaptunk tőle a megigazulásra, és bár rögös az út, Ő mindig vezet minket és soha nem hagyja az Őt szeretőt és hozzá engedelmes gyermekét elveszni.
 
 
 /bacsipista/
 

Július 10. Csütörtök,

 

Istennek öröme telik abban, hogy kényeztessen minket, hogy jót tegyen nekünk. Örvendezik akkor amikor áldásokat osztogat, szeretetből teszi, úgy ahogy mi is örülünk ha gyermekeinknek ajándékot adunk és lessük, vajon hogyan bontja ki a csomagot és hogy örül annak.

Mert újra öröme telik az Úrnak abban , hogy jót tegyen veled, ahogyan öröme telt az atyáidban, ha hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel.
5 Mózes 30:9-10,

Legyünk olyanok mint a kisgyermekek és szeressük a mi jó Atyánkat, engedelmességünk gyümölcse az áldások, amit kapunk tőle.



Július 9. Szerda,

 

Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját.
5 Mózes 28:12,

Elsővé tesz téged az az Úr, nem utolsóvá, mindig fölül leszel, és nem alul, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat, és ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után és nem szolgálsz azoknak.
5 Mózes 28:13-14,

Milyen csodálatos ígéretek, amit Isten többször és ismételten mondogatott népének.

"Ébredjetek emberek, szeretlek benneteket, jót akarok nektek."

"Közeledjetek hozzám, mert ha elfogadtok minden tanácsot, akkor ti lesztek az én szeretett népem, akiket megáldok gazdagon."


 

Július 8. Kedd,
 
Áldást bocsájt az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz.
5 Mózes 28:8-9,
 
A mai életünkre nézve ez az áldás is attól függ, hogyan viszonyulunk Istenhez.  Van -e vele kapcsolatunk, oda figyelünk-e, hogy legalább a tízparancsolatot betartjuk.
Ha igen, akkor kamránk, gazdaságunk, kertünk, áldott lesz, vállalkozásunk fut akadály mentesen.
Isten az aki adja a bölcs gondolatokat, erőt, ötleteket, kapcsolatokat, testvéreket.
Legyünk ezért hálásak, és keressük az ő orcáját.

 

 
Július 7. Hétfő - Áldások ígérete
 

Ha engedelmesek vagyunk az Úrnak, akkor áldások hullanak ránk. Ezek az ígéretek ámenek.

Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott leszel jártodban keltedben.
5 Mózes 28:3-6,

Vajon amikor valamiben tévedünk és Isten ellenes dolgot teszünk, akkor hogyan tud az Úr mellénk állni.
Mert hála az Úrnak, csak néha jön be az életünkbe valami rossz, amire azt mondhatjuk ez bizony most nem áldás.

A gonosz állandóan vádol minket hiszen tudja mi az amiben elbukunk, de Isten kegyelmes és nem engedi, hogy teljesen tönkre tegyen minket. Igazán oda kell szánnunk az életünket, hogy az áldások a miénk legyenek.



Július 6. Vasárnap - Áldás és átok
 

Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek.
5 Mózes 11:27-28,

Vajon mit választ az ember? Szinte érthetetlen, hogy akik hallják és értik is mit mond az ige, sokszor mégis a rosszat választják. Azt ami csak ideig óráig boldogítja őket.
De mi van azokkal akik nem ismerik Isten parancsait?
Nekünk amit meg tudunk tenni értük, hogy evangelizálunk és szóljuk az öröm hírt. Bizonyságokat teszünk életünkről, az üdvösségünkről, hitünkről. Beszélünk Jézusról, aki meghalt minden emberért, hogy bűneik bocsánatot nyerjenek. Arról, hogy az üdvösség kegyelemből adatott az emberiségnek, és csak el kell fogadni.
Arról, mik a parancsolatok, mihez kell hűnek lenni.
Ez az emberi oldal, és akik elfogadják , azokkal Jézus foglalkozik, tanítja szellemével, és vezeti a keskeny úton.



Július 5. Szombat - Az engedelmesség áldása
 
 
Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és kései esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és jóllakhatsz.
Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a földről, amelyet az Úr ad nektek.
5 Mózes 11:13-17,
 
Emlékezzünk csak az időjárás hogyan teszi tönkre életünk munkáját. Szidjuk és ráfogunk mindent. Pedig arról van szó, hogy az igaz hívők a világon körül belül 2 %, ha ezt meggondoljuk, akkor nagyon is kegyelmes az Úr, hogy nincs még végünk. Afrika, India, és sok keleti országban, ahol buddhizmus, vagy más nem Istenívő vallás uralkodik, nincs víz, nyomorúság éhezés, betegségek ,járványok vannak. Mikor ébrednek már fel az emberek, hahó, egy Isten van akire számíthatunk!!! Keressük őt és változni fog a világ.


Július 4. Péntek - Hálaadás

 

Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöt és aranyad , és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról , aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!
5 Mózes 8:12,

Istennek kell hálát adni mindenért. Bármit is teszünk a jó, az tőle van. Egészség, bölcsesség, hatalom, jó munkahely, kapcsolatok, család gyermekek, minden tőle van. Ne tulajdonítsunk magunknak semmit, hanem adjunk hálát mindenért.

 


 

Július 3. Csütörtök - Próbatétel
 
Emlékezz vissza az egész Útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem.

5 Mózes 8:2,

Bizony az életünk Isten nélkül egy puszta volt. Isten kihozott minket abból. Kinek mennyi idő volt a pusztában, az is kegyelem által történt meg. Azután jönnek a próbák, hogy mi van a szívünkbe, és sokszor elbukunk benne, de Isten megkönyörül és akkor megsegít minket. Tanít mert a hibáinkból tudunk tanulni.
Minden a javunkra válik, mert szeretjük az Urat.



Július 2. Szerda - Áldás, kijelentés

 

Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr Isten. Állhatatos Isten ő, aki Hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt , akik szeretik őt és megtartják parancsolatait.
5 Mózes 7:3,

Minduntalan felhívta népének figyelmét az Úr, hogy milyen áldásokat tartogat számukra, de ott van a "HA".
Ezer nemzedék: mennyi is az, nagyon de nagyon sok. Soha nem lesz végünk mondhatjuk, hiszen minden családban vannak Isten szerető emberek, és az áldások így mennek tovább. Isten kegyelme végtelen és soha nem hagyja el az emberiséget. Köszönet azoknak akik által megtérhettünk és a következő nemzedéknek át tudjuk adni az áldást.


Július 01. Kedd - A nagy parancsolat

Féld Istenedet,az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess.
5 Mózes 6:2,

Isten sokszor kijelenti, hogyha őt tiszteljük, és féljük, engedelmeskedünk neki, akkor áldásainak minden jóságával meg ajándékoz minket. Az emberiség a hosszú életre vágyik leginkább. A legnagyobb parancsolat pedig ez.

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz ! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra.
5 Mózes 6:5-9,

A szeretet mindennél fontosabb, mert ha szeretünk valakit akkor keressük a kedvét, mert örömöt szeretnénk neki szerezni. Szeretetük olyan, hogy mindent elfedez, megbocsájt és újra és újra meg újul, minden jóra.