Mikulás napján a tököli börtönben

 

Mikulás napi ajándékként ma a tököli börtönben evangélizáltunk. 

Korán reggel volt a találkozónk a Népligetnél és a Lurdy háznál a testvérekkel, majd elindultunk öten Tökölre. Imával alapoztuk meg az utunkat, és időben meg is érkeztünk a börtön majdnem üres parkolójába.

Személyi igazolványaink leadása és egyeztetése után felhívták figyelmünket, hogy szúró, vágó és lővegyvereket továbbá mobiltelefonokat nem vihetünk be a börtön területére, ezeket le kell adni. Viszont bevihettük magunkkal a mi engedélyezett fegyverünket, a Bibliát.

Az átvilágító kapun, a fémjező szerkentyűn hamar túljutottunk és egy kedves nevelőtiszt hölgy vezetésével a kultúrterembe érkeztünk az udvaron át. Szemnek kellemes látvány fogadott minket, tisztaság, festett falak, népművészeti motívumokkat ábrázoló képek, ragyogó fehér függönyök az ablakokon, feldíszített fenyőfa, ajándék dekorációk a szinpadon. Barátságos környezet, a szinpadon, számunkra előkészített székekkel.

Két turnusban érkeztek az elítéltek, mintegy 40-en, és a terem két oldalán lévő székeken várták az alkalom kezdetét.

Rövid bevezető ima után, chillei testvérünk mutatkozott be és énekelt spanyolul két dalt, majd őt követte másik társunk, aki bizonyságában megtérése előtti életéről és Jézussal való találkozásáról beszélt. Korábban bűncselekmények miatt ő is hosszú időt töltött börtönökben, Tökölön is, lopás, fegyveres rablás miatt. Szabadulása után sem tért jó útra, mígnem egy alkalommal megkéselték egy szórakozóhelyen, úgy, hogy nem is tudta ki volt a tettes, mert aki belészúrta a kést rögtön el is tűnt a tömegben.
Bosszút akart állni rajta, de a diszkó portása, aki akkor már megtért ember volt (ő is velünk volt a mai alkalmon) beszélt neki Istenről, Jézusról, a megbocsátásról, és általa került a gyülekezetbe ahol meg is tért. Felhagyott üzelmeivel, önpusztító életvitelével és hagyta, hogy Isten megváltoztassa őt és gondolkodását. Kezdetben elveszített mindent, nehéz lett az élete, hiszen korábban anyagiakban dúskálódó életvitelt folytatott. Meg kellett tanulni takarékoskodni, majd az Úr megáldotta anyagilag is, és vállalkozó lett belőle. Elfordult a bűntől és Istennek tetsző életet próbál élni.

Bizonysága után a diszkó portása, következett, aki szintén különböző bűncselekmények miatt már fiatalként börtönbe került, szintén ült Tökölön is, sőt a jelenlévők között voltak személyes ismerősei is.
Az alvilágban ő arról volt ismert, hogy igen komoly fegyver arzenálja volt, ő szerezte be és adta tovább a fegyvereket az azt kereső bűnöző jelölteknek.
Egyszer fegyveres párharcba került másik két társával együtt akik súlyosan megsebesültek, az egyik közülük kerekesszékben él azóta is. Ő is megsebesült, de sérülése könnyebb volt. Ezután személyes látomásban találkozott Istennel és akkor megijedt, majd megtért,  elhagyta a bűnözést, kidobálta a fegyvereket és Isten útján kezdett járni. Legutóbbi megkisértése pár évvel ezelőtt történt amikor volt bűntársai arra kérték, hogy csak egy kocsiban ülve fedezze őket amíg ők elvégeznek egy bűncselekményt amely igen nagy anyagi haszonnal jár. Ő nem vállalta.
A bűncselekményt elkövették a többiek, igen nagy összegű pénzhez jutottak, de pár hónap múlva lebuktak és komoly büntetés vár rájuk. Milyen jó, hogy nemet tudott mondani a bűn csábításának és nem került társai sorsára.

Jómagam a hátralévő idő rövidsége miatt megtérési bizonyságomat mondtam el, felemlítve, hogy elvetettem Istent, haragudtam rá amiért hagyta, hogy életemben komoly negatívumok következzenek be. Több, mint ötven éves koromban ismertem meg igazából, amikor is megváltoztatta életem irányát a rosszból jóra, a hálál felé veztő útról az élet útjára és vallom, hogy Jézus az élő Isten Fia, kinek szeretete és kegyelme nélkül nem élhetünk.

A mai szolgálatnak a vezetője, a bűnről, megváltásról, Isten szeretetéről és kegyelméről beszélt, majd egy közös imával és megvallással zártuk az alkalmat.

Szétosztottunk Gedeon féle Bibliákat és Mai Ige kiadványokat. Érdekes, alig 4-5 ember jelezte, hogy nincs Bibliája, de pillanatokon belül szétosztásra került az összes, amit magunkkal vittünk, sőt még többre is lett volnas igény.

Sikeresnek éreztük a szolgálatot, mivel a bizonyságokból az derült ki, hogy Istennel együtt megváltoztatható az élet, jó útra lehet térni Isten szeretetének és kegyelmének elfogadásával, meg lehet térni a bűnös életből.

Aktív alkalom volt, mert nem csak mi beszéltünk, hanem az elítéltek reagálásaikra, kérdéseikre azonnal választ is kaptak.

Keressük a lehetőséget arra, hogy ez a szolgálat legalább havi egyszeri szinten rendszeressé váljon, ehhez viszont a börtön parancsok engedélye szükséges.

Mai börtönmissziós szolgálatunk a BPA- Autonom  Gyülekezet és személyemben az Agapé Gyülekezet képviseletében jött létre. Hálát adtunk az Úrnak az egységben történt szolgálatunkért, és kértük, hogy a magot amit ma elvetettünk érlelje az aratásig.

 

bacsipista

2014.12.06.