Imádkozz a fiúért!

Zsuzsa fia amikor 18 éves lett, börtönbe került. Az anyai szív majd megszakadt amiért nem tudta gyermekét születésnapján felköszönteni.
Látta azokat akik a rácsok mögé zárva reményüket is elveszítik, családjuk elhagyja őket, életük kilátástalanná és céltalanná vált.
Zsuzsa kapott Istentől egy látást és ez vezette őt arra, hogy elinduljon az Agapé Gyülekezet börtönmissziója.
A Kozma utcában kezdődött, 2006-ban, a Menny kapuja, pokol lángja című evangélizációs színdarabbal, melyet egy nagy létszámú csapat adott elő, majd rendszeres látogatások következtek Baracskán, Tökölön is és Zsuzsa aktív részvételével hirdettük az evangéliumot, Isten szeretetét és kegyelmét.
Közben fia, büntetését letöltve szabadult, majd ismét visszakerült a börtön kapui mögé. .
December 21-én lesz 30 éves és születésnapját ismét rácsok mögött, édesanyja nélkül tölti.
Zsuzsának könnyek vannak a szemében és fájdalom van a szívében.
Arra kérünk mindenkit, akinek van gyermeke, vagy együttérzésre készteti az Úr, hogy imádkozzon Zsuzsa fiáért, hogy az ima áttörje a börtön kapuit, falait, gyermeke szívét, vezesse megtérésre és adjon neki védelmet, békességet és szeretetet.
Az ima fékezze meg a bűn szellemvilágát, és vigyen fényt és szabadságot azoknak akik még sötétségben élnek. Ismerjék meg Jézus Krisztust, adják át neki bűneiket, hogy megbocsátást és kegyelmet kaphassanak életükre.

Testvérem, imádkozz a fiúért!

 

Az Agapé Gyülekezet 2006 évi TeSó újság októberi kiadásában jelent meg Zsuzsa bizonysága arról, hogy mi vezette őt a börtönmisszós szolgálat létrehozásához.

A bizonyság itt olvasható.

 

A Látás: Börtönmisszió

2002 11.08-án a fiamat letartóztatták. A nyolc hónapig tartó fogda ideje alatt, útban a fiamhoz reggelente hajléktalanokat láttam a híd alatt táborozni. Isten nagyon nagy szeretetet adott a szívembe irántuk. Szerettem volna a szeretetemet átadni nekik, és elmondani, hogy Isten mennyire szereti őket. Reggelente traktátusokat tettem le arra a helyre, ahol lenni szoktak. Délután láttam őket, ahogy pénzt és cigit kéregettek. Nyomorultul néztek ki. Jelet kértem Istentől, azt, hogy tőlem is kérjenek pénzt vagy cigit azért, hogy aztán bizonyságot tehessek nekik.
Mindig szorosan köztük mentem el. Egy nap egy fehér ruhás ember ment közéjük és megkínálta őket cigivel. Ezt jelnek tekintettem, hogy legközelebb én kínáljam meg őket. Bizonysággal a szívemben elindultam fiam bakancsával és egy pólójával. Isten tudta mivel küldjön el, mert a póló a legveszettebb punk bandát hirdette, amelyet ők is ismertek és szerettek. Elmeséltem nekik egy fiú történetét, aki nehéz helyzetbe került és most börtönben van, de Isten nagyon szereti őt így is. Kitalálták, hogy ez a fiú az én fiam. Könnyes volt a szemük. A kis Bibliákat, amiket vittem ők kérték el tőlem. Éreztem az elfogadásukat, imádkoztam is értük.  
Rendszeresen mentem hozzájuk, meleg ételt vittem, felköszöntöttem őket, azt akartam, érezzék a törődést. Bizonyságot tettem és továbbra is imádkoztam velük. Néhányszor eljöttek velem a gyülekezetbe is. Közülük egy már azóta rendszeresen jár hozzánk és Istennel kezd rendbe jönni az élete. Hiszem, hogy Istennek drágák ezek a gyermekei is.

Az Úr a szívemre helyezett egy igét: Ézsaiás 49, 9-13

,,Mondd a foglyoknak: jöjjenek ki! A sötétben lévőknek: jöjjetek a napvilágra!
Útközben lesz élelmük még a kopár hegyeken is lesz legelőjük.
Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve,
Mert az Úr legelteti őket, aki könyörül rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez.
Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak.
Ezek itt messze földről jönnek azok észak és nyugat felöl,
Amazok meg Szinim földjéről! Ujjongjatok egek, vigadozz föld
Törjetek ki ujjongásban hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon."

Bátorítás volt ez számomra, hogy szóljunk a foglyoknak: jöjjenek ki! A fiam ekkor már börtönbüntetését töltötte. Ráimádkoztam az Igét a börtönben lévőkre, hívtam ki őket, mert Isten megígérte, hogy vezetni fogja őket.  Az igéből láttam, hogy Mózes és Áron kivezette Egyiptom fogságából Isten népét. Imádkoztam Mózesért és Áronért. Imádkozás közben azt kaptam, hogy az Úr seregeket gyűjt Mózes és Áron mellé."
2003-ban a tatai konferencián kiléptünk, hogy elfoglaljuk a földet, amelyet Isten nekünk adott. Én azt mondtam: a börtön a Tiéd Uram, elfoglaljuk.

2004-ben egy látást kaptam: börtönrácsokat láttam, több emeletes  börtön volt ( a fiam ekkor még egyszintes épületben volt), a börtön felett hatalmas galamb volt kiterjesztett szárnyakkal. A szárnyai betakarták az egész épületet és lebegett a börtönrácsok felett.

2005-ben egy ,,olaj a tűzre" dicsőítésen énekeltünk egy dalt: ,,eljöttem, hogy áldjam, csodáljam , imádjam azt ki értem adta önmagát." ez lesz a börtönhimnusz. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy a Menny kapuja pokol lángjai színdarab vajon, hogy mehetne be a börtönbe.
Temesváron egy konferencián találkoztam Sándorral és Angélával, akik a színdarabot szervezték, rendezték. Azt mondták engedélyt kell kérni. elkezdődött az ima, a böjt, a harc, futottak a telefonok, levelek, faxok. A seregbe Isten nagyon sok drága testvért adott, akik a háttérben láthatatlanul , de hatalmas munkát végeztek. - Ők Isten idős, de csodálatos gyermekei. Közben Sanyiéktól elvették a darabot, de Isten megígérte, hogy Ő a réstörő.

Újabb látást kaptam: nyitott ajtókat láttam, angyalok álltak az ajtóban, hatalmas szárnyuk volt és a sereg bevonult az ajtón.
A Kozma utca börtön lelkésze nagyon segítőkész volt, segített a kérelem ügyében. Sanyiék a börtönszolgálatra visszakapták a színdarabot, minden szerepre meglett a szolgáló, a kapuk kinyíltak.
Pásztorunk a bükkszéki konferencián bezárta a kulcsát az autójába, ezáltal aztán Istentől látást kapott, milyen fontos a börtönmisszió - a kulcsot kiszabadították! Most már a pásztori  engedély is meglett.
Közben gyülekezetünkben járt  egyszer Vili Wega, aki  börtönmisszióban szolgált. Azt mondta a gyülekezetünkből szolgálat fog elindulni.

Aztán Isten újabb álmot adott  a szívembe: egy koncertet vinni a börtönbe, hogy hallják az ott lévők a börtönhimnuszt. A színdarab tetszett a meghívott börtönmissziósoknak, és a börtönlelkésznek is. A lelkésztől meghívást kaptunk Advent idejére egy kisebb előadásra, és utána szeretetvendégségre kb 40 fogvatartottal. A börtönhimnusz bejutott a börtönbe, a szolgálat elindult.
Minden dicsőség, az érdem, a feltétel nélkül is mindenkit szerető Urunké legyen, és hála neki, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.

Biliczki Zsuzsa
2006 október