Napi igék Edittől 2014. I. negyedév

 

Napi igék Edittől 2014 március

 

 

 Március 31.Hétfő,

 
Ilyen szövetségem van nekem velük- mondja az Úr: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké mondja az Úr.
Ézsaiás 59:21
 
Csodálatos ígéretek, valljuk meg és ne feledkezzünk meg róla. Gyermekeink jövőjét jelenti, az Úr dicsősége fogja őket be árnyékolni.
Amikor imádkozunk értük, mindig jusson eszünkbe valamelyik reményt és erőt adó ige, és valljuk meg.
Előbb utóbb célba találnak.

Március 30. Vasárnap,

 
Mert vizet árasztok a szomjas földre,
patakokat a szárazra.
Lelkemet árasztom utódaira,
áldásomat sarjadékaidra.
Ézsaiás 44:3,
 
Isten ígéretei, ámenek, igazak. Ennek ismeretében kell imádkoznunk gyermekeinkért minden nap.
Sokunknak vannak ígéreteink, ezeket imáinkban valljuk meg szüntelen, mert Isten oda figyel rá.
Beteljesíti és célhoz érnek.
 
Ilyen lesz az én igém is,
amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghez viszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem.
Ézsaiás 55:11,

Március 29. szombat,

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Példabeszédek 3:5,


A bizalom egy olyan dolog amit hitből tudunk tenni. Aki fel tudja fogni azt, hogy Isten egy mindentudó, mindent látó és mindenható Úr, aki a jövőt is látja 10-50-100 évre előre, az tudja, hogy a be nem teljesülő ígéretek ellenére a bizalmat meg kell adni Istennek.
Ilyen Ígérete volt bemerítő Jánosnak, aki mindent megtett az Úr szolgálatában, az unoka testvére volt Jézusnak, mégis börtönbe zárták majd lefejezték.
Ő a jelenben gondolkodott, várva a földi dolgok rendeződését, Jézus viszont az örökkévaló ország építésén fáradozott. De akkor, a nép is pont ilyen beteljesületlen remények és ígéretek között vergődött.
Bár az, hogy köztük volt Jézus nagyon áldásos volt, viszont nekünk akik tudjuk mi miért történt, mégis csak jobb mert tudjuk, hogyan is történtek a dolgok és miért.
Az évszázadokat nézve, elég nagy káosz volt a hittel kapcsolatosan, miért és miben is higgyenek az emberek.
A ma emberének sokkal tisztábban jeleníti meg a Szent Szellem az igazságot. Kár, hogy sokan nem kutatják, pedig most van itt az ideje. Isten különösképen tárja elénk a dolgokat ami által, szabadságban élhetünk.

 


Március 28. Péntek,

 
Ugyanis segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. "Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Aki pedig a szíveket  vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.
Róma 8:26-27,
 
Ha bajban vagyunk, rögtön az Úrhoz fordulunk segítségért. A mennyei rendben a segély kiáltást rögtön meghallják, és továbbítják a megfelelő segítséget adó operátornak. Olyan ez mint a segélyhívó szám beütése, de még annál is jobb, mert azonnal működik.
Ha valaki akkora nagy bajban van, hogy beszélni is alig bír, az sem okoz gondot, mert a szívből jövő kérést érzékelik beszéd nélkül is, hisz a lélek beszél helyettünk.
A sok szónak szív nélkül nincs sok értelme, hisz aki vizsgál minket maga Jézus, és neki elég ha látja megtört szívünket.

 Március 27. Csütörtök,

 
Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!
Jeremiás 33:3,
 
Istentől függünk szüntelen. Mint gyermekei engedelmesen próbáljuk betartani azokat a dolgokat amit ő ajánl. Tudatosan nem mondok parancsokat, mert Ő nem parancsol, hanem kér tőlünk. Szerető és tanító szándékkal mert a hozzánk való viszonya szeretetből fakad. Nem akarja, hogy elbukjunk, hogy botlásaink következtébe eltávolodjunk tőle.
Jézus példázatokban magyarázta ezt el az embereknek és az üzenet ma is aktuális számunkra.
Amikor behívtuk az életünkbe, egyesültünk vele, de ő az akit követnünk kell. Soha el nem szakadva tőle, csüngnünk rajta mint a gyümölcs a fán, erejét szíva magunkba.
 
Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
János 15:7-8,
 
Ezek ajándékok amit Isten dicsőségére kapunk. A gyümölcsöket, a megtérőket , akik minket látva megkívánják a hívő életünket. Isten felé fordulnak és elfogadják Jézust mint Urukat és Megváltójukat.
 

Március 26. Szerda,

 
Ha kiált hozzám meghallgatom,
vele leszek a nyomorúságban,
kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.
Megelégítem hosszú élettel,
gyönyörködhet szabadításomban.
Zsoltárok 91:15-16,
 
Mi emberek csak kevés információt tudunk kezelni. Ha túl sok e-mail-t kapunk vagy túl sok telefon hívás jön, nem tudjuk teljesíteni, szelektálni kell, kivel is foglalkozzunk.
Da mi jó Atyánk soha nem mondja: "gyerekek túl sokan kerestek, ezt nem tudom kezelni, nem érek rá,"
Elképzelni sem tudjuk, de Ő mindenkire rá ér, nem mondja: "hívj holnap ma már nincs időm rád."
 
Ő a Szent Szellemével, mindenkinél jelen van, figyel és válaszol, akár szóval, vagy igével esetleg angyalok által, megoldást adva. Füle mindig nyitva áll a beszélgetésre (ima meghallgatásra).
Természetesen az igazak imáját elsősorban.
 
Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta: a mit pedig kívánnak az igazak, meg lesz.
Példabeszéd 10:24,  (Károli)

 


Március 25. Kedd,

 
Ha tehát ti, ámbár gonoszok vagytok, tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jó ajándékot azoknak, akik kérnek tőle?
Máté 7:11,  (Gedeon társaság)
 
Egy jó szülő mindent megad a gyermekének. Ragozzuk tovább. 
Egy jó szülő az ő jó gyermekének aki tiszteli, szereti és engedelmes az ő szüleinek, a mindennél is többet adja.
 
Ha mi tehát ilyenek vagyunk akkor a mi Mennyei Jó Atyánk a kérésünket megadja, mert ismeri szívünk vágyait.
Sőt többet is ad annál, mert szeret minket.
 
Imáinknak hatását érzékeljük sokszor, adjunk hálát érte, hogy megkaptuk. Ha olyan dolgot is megkaptunk ami a szívünk elrejtett zugában van, de mégis megadja a jó Atya, akkor tegyünk bizonyságot és szüntelen adjunk hálát érte. 
Az Úr szereti hallani gyermekei örömteli válaszát , szereti látni örömünket, ugyan úgy ahogy mi is várjuk ha gyermekeink örömmel a nyakunkba ugranak, ha kapnak valamit.
Imádkozzunk, imádkozzunk szüntelen. Ne csak kérjünk, hanem másokért is esedezzünk, mert a testvéreinkért való ima  Istennek tetsző dolog amiért megjutalmaz minket, még akkor is amikor nem kérünk semmit.
 

Március 24. Hétfő,

 
Neked teljesítik a fogadalmakat.
Te  hallgatod meg az imádságot,
hozzád fordul minden ember.
Zsoltárok 65:2-3
 
Jézus minden reggel imádkozott, hajnali szürkületkor amikor teljesen egyedül tudott az Úrral lenni. Kifizette a befizetni valót, hogy aztán napközben tudjon miből meríteni.
A reggeli órák mindenkinek  elég nehezek, pláne ha szeretnek aludni. Így az imádkozásra pont a legkevesebb az idő.
De vannak módszerek amivel az időt ki lehet játszani. A hálaadás után, amikor végezzük a többi dolgot szüntelen lehet dicsőítést énekelni, mert a legjobb ima a dicsőítés és a felmagasztalás. Aztán az utazás alatt csukott szemmel szintén, ha valaki vezet akkor is.
Csak az a baj, hogy nem halljuk közben az Úr válaszát.
Sokat tevékenykedünk de kevésre visszük. Ha valaki oda szánja az idejét egy meghitt beszélgetésre az Úrral, minőségi változást élnek meg. 
Legyen ez életformánk, az eredmény magáért beszél majd. Kezdjünk el többet lenni a mi Urunkkal.
 
Boldog, akit kiválasztasz,
és közeledbe engedsz,
hogy udvaraidban lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival,
templomod szentségével!
Zsoltárok 64:5

Március 23. Vasárnap,

 
Énekeljetek , zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!
Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat.
Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen.
1 Krónikák 16:9-11,
 
Dávid hálaadó imája ez. Érdemes megfogadni tanácsát. Mindannyian átéltünk már csodákat, akár velünk történt, akár másokkal, de nem emlegetjük az Úrnak.
Vajon otthon vagy munka közben dicsőítjük őt?
Amikor keressük, szívből örülünk, vagy csak megszokásból szólunk hozzá?
Szüntelen keressük az orcáját?
 
Sajnos azt kell mondanom, hogy nem igazán, csak amikor ráérünk, vagy az alkalmon vagyunk. Legyünk őszinték és lássuk be van még min javítanunk.
 
Főleg a reggeli kapcsolat az ami ideális ahhoz, hogy az Urat keresve vele kapcsolatba lépjünk. Gyakoroljuk, hisz Dávid nem azért adta ezt az imát nekünk, hogy olvasgassuk ,hanem hogy gyakoroljuk, és a hitünk aktiválja az  Urat arra hogy életünkben változások legyenek, bölcsesség, áldás terén.

Március 22. Szombat,

 
Mert noha testben élünk, nem test szerint hadakozunk.
Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az isten szolgálatában erősségek lerontására.
Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek. És foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre.
2 Korinthus 10:3-5,
 
Isten erőt ad nekünk arra, hogy a gondolkodásunkat tisztán tartsuk, foglyul ejtve ami nem az Úrtól van. Az üdvösség sisakja véd minket, hogy el ne tévelyegjenek gondolataink, hogy meg tudjuk azokat zabolázni.
Ha az Úr igéit olvasgatjuk nap mint nap, és elmélkedünk rajta, akkor az isteni természet részesei leszünk.
Legyőzzük a testünk gyarló gondolatait. Nemcsak ismereteink gyarapodnak, hanem szellemünk friss lesz tőle és erőssé válunk.

Március 21. Péntek,

 
Isten ígérete az is hogyan tudjuk az ördögöt magunktól távol tartani.
 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő  közeledni fog hozzátok.
Jakab 4:7-8,
 
Egyszerű ige és nem is nehéz megtartani. Ha előfordul életünkben nehézség, mondjuk el a szellem világnak ezt az igét és higgyünk is benne Az ige fog cselekedni Isten által. 
 
Ahogy mondta az Úr: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet be teljesítsem.
Jeremiás 1:12,
 
Jó az igék között  olvasgatva el merengeni, és átélni Isten ígéreteiben a biztonságot. Hinnünk kell benne, mert minden szava igaz, és Ámen.
 
Március 20. Csütörtök,
 
Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet be teljesítsem.
Jeremiás 1:12,
 
Nagyon sok ígéretünk van Istentől. Ezek igék, amit bajaink által fel olvashatunk és megvallhatjuk a szellemvilág előtt, hogy Uram ezt ígérted.
 
Ha kiált hozzám, meghallgatom,
vele leszek a nyomorúságában,
kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.
Zsoltárok 91:15,
 
Isten nem hazug, hanem hűséges, biztos vagyok,hogy minden körülmények között cselekszik. Kinek mi a nyomorúság, hát mindenkinek a maga baja. A mi Urunk jól tudja a problémáinkat, megérti azokat a dolgokat ami fáj nekünk. Ha őszinte szívvel kérjük őt, megmutatja a kiutat.
 

Március 19. Szerda,

 
Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.
Példabeszédek 16:9,
 
Erről az igéről az jut az eszembe, amikor a kisbaba elindul az első lépéseit megtenni. Örvendezünk neki, hogy megpróbálja azt ami számára még új és nehéz. Hagyjuk, hogy arra induljon el amerre neki tetszik, hisz önálló akarattal rendelkezik. Elindul de nem igazán jó felé, merthogy éppen egy kis bucka fogja őt gátolni abban, hogy sikeresen megtegyen több lépést. Mi pedig ezt előre látva mellé megyünk és megfogva kis kezecskéjét átsegítjük az akadályon majd elengedjük, hagy legyen siker élménye.
 
A mi jó Atyánk is pont ezt csinálja velünk amikor új dolgokat akarunk elkezdeni.
Amikor valakinek nincs munkája, vagy nincs még párja, sokszor ezt mondja, - Várom az Urat, hogy segítsen -.
Na ez mind jó, de nekünk is kell tennünk érte valamit. Nem várni kell az Urat, hanem bízni benne.
Képezni kell magunkat szüntelen, tanulni új szakmát, sok helyre beadni az önéletrajzunkat. A párkapcsolatunkban, pedig meg kell tanulnunk a kezdeményezést, ( tisztességes keretek között) nyitottaknak kell lennünk és olyan helyre járnunk ahol hívő emberekkel tudunk találkozni. A hitben járás nem azt jelenti, hogy  abbahagyjuk a gondolkodást és a tervezgetést, mert akkor ellustulunk, és depresszióra leszünk hajlamosak.
A józan ész azt mondja, tégy meg mindent és bízz Istenben.
De ez is jó mondás volt a háborúban: Bízz Istenben, és tartsd szárazon a puskaporodat.
Kezdjünk bele új dolgokba bátran.

Március 18. Kedd,

 
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhetik, (megtehet) feljebb, mint ahogy azt mi, a bennünk munkálkodó erő szerint kérni vagy elgondolni képesek vagyunk.
Efézus 3:20,
 
Istennek szeretete, irántunk egyszerűen megfoghatatlan. Vannak álmaink, vannak gondolataink, amik Istentől jönnek. Egyszerűen nem tudjuk kiverni a fejünkből. Sok évi hívő életemben én is megtapasztaltam ezt. 
Kezdjük el őket még ha teljesen elképzelhetetlennek látszanak is. Ha Istentől vannak, akkor segít benne.
Álmok és eltökéltség nélkül nincs értelme az életnek. A küldetésünknek sokszor Isten a mozgató rugója, ha engedelmeskedünk, szárnyalni fogunk mint a sasok.
 
De vonatkozik az ajándékokra is, amit kapunk az Úrtól. Kegyelmi ajándékokat , merjük azt használni, felgerjeszteni, mert célja van vele az Úrnak. Ne gondoljuk, hogy alkalmatlanok vagyunk rá, mert Ő tesz minket alkalmassá.
Sokszor hallottam ezt amikor szolgálatra hívás volt testvérektől. Nem vagyok még szellemileg felkészülve rá. Az az érzésem olykor, hogy ez csak kifogás, mert mi valóban nem vagyunk alkalmasak sok mindenre, de ha Isten szól, akkor neki mondunk nemet, hiszen Ő az aki alkalmassá tesz minket. Hiszen általunk, minket használva cselekszik olykor az Úr.
 

Március 17. Hétfő,
 
Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.
1 Thesszalonika 5:18,
 
Nekünk hívőknek mindenért hálát kell adnunk. Miért?  Mert ha Isten valamit meg enged az életünkben, annak oka van, az az Ő tervében benne van.
Ha számunkra negatív élmény akkor is. Minden nyomorúságban benne van, hogy az Úr, formálni próbál általa. De ha hálát adunk, nem a bajért, hanem, hogy kegyelme alatt lehetünk és ettől rosszabb is lehetett volna, akkor biztos, hogy a javunkra válik.
Gondoljunk bele Mózes hogyan lett a nép megmentője.
A sikeres éveit később tudta kamatoztatni. Aztán gyilkolt, és 40 évig a pusztában élt mint pásztor. Ez alatt az idő alatt Isten mozsarában formálódott. Nem lázadozott, nem siránkozott, hanem továbbra is szerette Istent. Majd nem könnyen ugyan, de engedelmeskedett.
 
Józsefnek sem volt egyszerű sorsa. Sok nyomorúság árán tudta Isten használni. De hűséges volt Istenhez.
 
Ha valami kudarc ér minket, akkor is keressük a jót benne, mert Isten van mögötte és Ő csak jót akar nekünk. Akár tanítani akar általa, akár formálni minket engedjük és adjunk hálát mindenért.
A kudarc által nem vesztesek vagyunk, hanem tanulva belőle, bölcsebbek leszünk.

Március 16. Vasárnap,
 
Bízzatok az Úrban mindenkor,
mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre.
Ézsaiás 26:4,
 
Sok hithős tette ezt. De nézzük Dávidot, aki éppen csak arra járt és ételt vitt testvéreinek. Felmérte a helyzetet és cselekedett, mert Ismerte az Urat. Tudta, hogy hűséges és megsegíti őt. Tapasztalatból volt a hite. Ő ragaszkodott Istenhez amikor a nyájat őrizte, magányában Istent imádva, vele kapcsolatban volt mindig. Az Úr pedig hűséges volt és erőt adott neki, hogy legyőzze az ellenséget amikor rá támadtak az állatokra.
 
Mitől volt ő olyan maga biztos?  Mert BÍZOTT az ÚRBAN:
Ha a szívünk tiszta, és imádattal teljes, cselekedetünkben engedelmesek, alázatosak vagyunk, szolgálunk, evangelizálunk, imádkozunk, akkor Istenünk ezt értékeli és mindig, mindenkor minden körülményeinkben megsegít minket. Természetesen hibázunk olykor- olykor, hisz nem vagyunk tökéletesek, a gonosz próbál minket bevinni a cserjésbe, hogy megszaggasson a tüskékkel. De a sebeinket nem nyalogatjuk, hanem a kereszthez menve letesszük az Úr Jézus elé, és ő megtisztít minket és bekötözi sebeinket, és meggyógyulunk.
Segít minket a Szent Szellem abban, hogy felismerjük a hibáinkat.

Március 15. Szombat,
 
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Filippi 4:13,
 
Milyen nyugodt életünk van nekünk hívőknek. Ezt arra értem, hogy nem hajtjuk magunkat világi örömökért.
Amíg nem voltam Isten gyermeke, mindig valamit hajtottam. Nyaralást, új bútor megvásárlását, stb.
De most már az igazi kincsem az Úr békessége és Maga Krisztus. Ő érte élek, és szolgálom ahogy csak tudom. 
Egyetlen vágyam van, hogy egyszer kijuthassak Izraelbe. De ez a vágyam is nyugis, nem teszek érte semmit, tudom, hogy megadja szívem kérését. Majd eljön az az idő amikor ez meg fog történni.
Tudunk mi is "szűkölködni és bővölködni" ahogy Pál apostol mondja, mert Krisztus ad hozzá bölcsességet.
Amit az ige mond, kezelni tudunk minden helyzetet. Minden gonddal meg tudunk birkózni Istennel. 
Bízzuk magunkat Istenre, Ő tudja mire van szükségünk, az Ő kegyelmére, semmi másra.
 
Az én Istenem pedig betölti majd minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Filippi 4:19,

Március 14. Péntek,

 
Ne veszítsétek el azért bizodalmatokat, amelynek nagy  a jutalma.
Zsidók 10:35,
 
Azok az emberek akik minden helyzetet tudnak kezelni, bizonyára ezt az igét komolyan veszik.  Istennek fontos, hogy rá hagyatkozzunk minden problémánkban. Hozzá kiáltva, tudjuk, hogy a megoldásban Ő lesz aki segít. Szereti ha támogathat minket és rá támaszkodunk. Ehhez hit kell részünkről. Soha ne legyünk olyan hívők, hogy a meghátrálás legyen számunkra a megoldás. A célunk elérésében hinnünk kell, hogy Isten az aki segít benne.
 
Az igaz ember a hitből él, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.
mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi,
hogy életet nyerjünk.
Zsidók 10:38-39,

Március 13. Csütörtök,

 
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel:
menjetek eléje vigassággal.
Zsoltárok 100:2
 
Isten amikor megtaláljuk őt, ajándékot ad Jézus formájában. Mert nincs nagyobb ajándék mint az Úr Krisztus. Aztán vetőmagot ad, hogy hintsük, szórjuk.
Először kérünk Istentől szüntelen, ami nem is olyan baj, hiszen gyermekien gondolkodunk.
Azután megkérdezzük tőle, hogy segíthetünk-e? Végül pedig rájövünk, hogy rajtunk keresztül végzi az ő munkáját.
 
Mert a szolgálat valójában azt jelenti, hogy adjuk magunkat arra, hogy Ő végezze el munkáját rajtunk keresztül.
Éppen ezért minden szolgálatot becsüljünk meg, azt is amit mások csinálnak. Mert Isten Királyságában minden szolgálatra szükség van, és megbecsült az Úr szemében.
Legyünk benne hűségesek, alázatosak, következetesek, és bátrak. Adjunk mindenért hálát, de főleg azért, hogy alkalmassá tett minket az Úr arra, hogy tehetjük.

Március 12. Szerda,

A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hit által, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által.
Róma 15:13,

A remény életeteket menthet meg. A remény erőt adó dolog, mert Istenbe vetjük bizalmunkat.
Az életben sok minden okozhat pánik hangulatot. A pénz leértékelése, egy betegség, esetleg egy természeti katasztrófa, háború. Sorolhatnám, hogy mennyi minden állhat az aggódás hátterében.

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak ,és nem lankadnak meg,
járnak, és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40:31,

A mi Istenünk segít minden probléma megoldásában. Kihoz minket minden bajból, erőt adó, gondoskodó keze felettünk van minduntalan. Ha pedig meg kell halnunk, akkor is nyerünk, mert vele lehetünk örökre. Bár erre nem vágyunk, ez csak egy vigasz.


Március 11. Szerda,

 
Mert nem vet el örökre az Úr.
Még ha megszomorít is, irgalmaz,
Mert nagyon szeret.
Mert nem szíve szerint alázza
és szomorítja meg az embereket.
Jeremiás siralmai. 3:31-33,
 
Isten irgalma és kegyelme veszi körül a hívőket. Ő azt szeretné, hogy bízzuk rá magunkat teljesen. Mindig vágyik arra, hogy  hozzá forduljunk akkor amikor megoldásokban gondolkodunk. Nála van a megoldás.
Imáinkat őszinte szívvel  mondjuk el mindig, bízva, hogy bölcsen tanácsol az Úr minket az Ő Szellemével.
 
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.
Filippi 4:19,
 
Ez az ígéret a mienk, Isten szava pedig ,Ámen.

 


Március 10. Hétfő,

 
Mindezek a harcosok csatasorba rendezve, tiszta szívvel érkeztek Hebrónba, hogy egyszer egész Izrael királyává tegyék Dávidot.
1 Krónika 12:39,
 
Dávid királyságát  a harcosai szilárdították meg. Mi is erre vagyunk elhíva. Ha Krisztus uralmának  alá vetjük magunkat,
akkor élhetünk azzal a hatalommal, amit Ő adott nekünk. Harcolnunk kell Isten Királyságáért, imában, hatalommal és erővel megtagadni a gonoszt minden körülmények között.
Dávid harcosai, tiszta szívűek voltak, erősek és egységben levők. Nekünk is ilyennek kell lennünk. Miért ne lennénk erősek, hisz az ördög le van győzve! Maradt a tiszta szívűség, amiben Jézus van a segítségünkre, hogy el ne bukjunk.
Az egység az már nehezebb, hisz sok embernek sokféle elképzelése van. Kérjük Jézust, hogy vezessen ebben.
Csak rá figyelve, engedelmeskedve sikerülni fog. Ha keressük az akaratát, akkor egységben tudunk lenni vele.

 


Március 9. Vasárnap.

Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Zsoltárok 103:2

Az életünk során sok minden rossz dolog történik velünk. Megbántanak, olykor tiszteletlenek velünk, időnkkel vissza élnek. Sajnos nyomban elkeseredünk és nagyon nehezen  lépünk ezen túl.
Vajon miért nem gondolunk a mi Urunkra, hogy mennyi jót tett már velünk. Miért fokuszálunk arra az egy rosszra, ami történt velünk, pedig ettől sokkal több jó ért minket az Úr szeretetéből fakadóan.
Minden reggel kezdjük az életünket hálaadással, mert akkor eszünkbe jutnak a jó dolgok ami elhomályosítja azt ami fáj.
Ha soroljuk azokat amiért hálásnak kell lennünk, igen hosszúra nyúlik az imánk.

Szeret az Úr, azért nincs még végünk,
mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul.
Nagy a te hűséged!
Jeremiás siralmai 3:22-23,

Ahogy az Úr irgalma minden reggel megújul, úgy nekünk is hálát kell adni minden reggel.


 

Március 8. Szombat,

Erős torony az Úr neve,
oda fut az igaz, és védelmet talál..
Példabeszédek 18:10,

De hogyan is tudunk oda futni? Imáink által, hitünk által, bizalmat és reményt parancsolva elménknek.
Sok probléma van az életünkben, de van aki ebből megsegít minket. Reményteljesen hozzá fordulunk, Ő megvigasztal.

Reménykedj az Úrban,
ő megsegít téged.
Példabeszédek 20:22,

A Szent könyvben se szeri se száma a vigasztaló, reményt, és erőt adó igéknek. Soha ne csüggedjünk el, Isten nem enged meg olyan dolgot amit el ne tudnánk hordozni. Akik kitartóak, azokat megjutalmazza.

Ha az Urat tartod oltalmadnak,
a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj,
sátradhoz közel sem férhet csapás.
Zsoltárok 91:9-10,


 Március 7. Péntek,

 
Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket.
Jeremiás 3:15,
 
Még a legkisebbnek mondott hívőnek, is kötelessége imádkozni másokért is, nemcsak a családjáért és magáért.
Barátokért, testvérekért, betegekért, gyülekezetéért, és sorolhatnám mi mindenért esedezünk a mi jó atyánkhoz.
 
De vajon a Pásztorainkért imádkozunk-e?
 
Nekünk amikor bajunk van, futunk hozzá, elvárjuk a jó tanítást a törődést, a jó vezetést, az atyai szavakat a vigasztalást tőle. De vajon gondolunk-e arra, hogy őneki milyen sok embernek kell, hogy megfeleljen, mennyi dolga van, és hogy neki van-e valami lelki fájdalma.  Van-e ideje a családjával eleget törődni. Amikor mi otthon nézzük a Tv-ét, és lazítunk, ő lehet, hogy éppen értünk imádkozik. A biblia erre is ad utalást, hogyan segítsük vezetőinket.
 
Áron és Húr, tartották Mózes kezét amikor már lankadt az ereje, hogy győzelemre tudják vinni ügyüket az amálékiakkal. A harcosok míg látták Mózes kezét a magasban, győzelemre álltak.
 
Nekünk is kell  tartani vezetőink kimerüléstől fáladt kezét, az értük való imáink által. Kell őket bátorítani, biztatni, mert ők is emberek. Vágynak a szeretetünkre, a törődésünkre, az engedelmességünkre.
Ha ezt tesszük, a tűz az oltárról nem fog ki aludni.

Március 6. Csütörtök,

 
"Ő azonban visszavonult és imádkozott.
Lukács 5:16,
 

 
Jézus gyakran vonult vissza és imádkozott. Ebben az igeszakaszban is félre tette a fontosnak tartott dolgot, hiszen híre ment csodálatos gyógyításainak és sokaság jött hozzá. De ahogy az ige írja "mindennek rendelt ideje van" az imádságnak is. Valószínű, hogy az imádságnak volt ott az ideje, egy rendszerességhez volt szokva. Akkor csak egy leprást gyógyított, nem lehetett szellemben,testben fáradt.
Nekünk is kell a rendszeresség, olykor tudjunk nemet mondani a világnak, kapcsoljuk ki a Tv-ét, az internetet.
De ha ebben gyengék vagyunk, akkor időben keljünk fel, és reggel menjünk minőségi időt tölteni az Úrral.
Este könnyebb, mert ha az ágyunkban a sötétben imádkozunk, és elszenderülünk az Úr karjában, nincs annál jobb dolog. Az imádság édes órája visz minket Atyánk trónjához.
Jézus tanított minket imádkozni a "MI Atyánkkal"
Egy  lényegre törő ima.
 
Van benne áldás, kérés, hála adás , engedelmesség, felmagasztalás Isten iránt.
Jó a mi jó Atyánkkal beszélgetni, érezni jelenlétét, megtapasztalni válaszait, az életünkben, ahogy megsegít minket.

Március 6. Szerda,

 
Az Úrra tekintek szüntelen,
nem tántorodom meg,
mert jobbomon van.
Zsoltárok 16:8,
 
Lehet az Úrra tekinteni jelképesen, de lehet emlékeztetni magunkat arra, hogy mindig jelen van az életünkben.
Amikor imádkozunk, úgy beszélünk mintha mellettünk állna, vagy ülne az Úr. De ezt tudatosítani is lehet.
Amikor egyedül vagyunk tegyünk még egy széket az asztalhoz, mintha az Úrnak készítenénk oda, vagy tegyünk ki egy képet az ágyunk mellé róla, hogy amikor lefekszünk és amikor felébredünk, jusson eszünkbe, hogy Ő mindig mellettünk van.Ezek nem az én gondolataim, olvastam egy könyvben, de az én író asztalomon ott van Jézus képe, méghozzá az "Igazából mennyország" című könyvből, ami igaz történet,  ahol a kisfiút Jézus felvitte a mennybe és a gyerek tudta hogy néz ki. Egy csodagyermek leány, aki nagyon szépen festett, Akiane Kramarik, lefestette Jézus portréját, és a kisfiú amikor meglátta, ezt mondta a szüleinek ( akik sok Jézus portrét mutogattak neki, de ő mindegyikre azt mondta, nem, nem egészen így nézett ki) igen pont így nézett ki.
Ezt a képet látom én reggel amikor kávézok és este amikor elalszom, de nem gondoltam soha, hogy erre gondoljak "az Úr mindig velem van", de most már ezt fogom tenni. Jó nézni hogy valójában az ő arca ilyen, nem imádkozom hozzá, nem tulajdonítok a képnek hatalmat, csak rá mosolygok, és most már emlékezem, hogy velem van szellemében.
 
Minden imánknál gondoljunk erre, ő itt van mellettem és hallja mit imádkozom. Amikor valakiért esedezem, mert közbenjárok érte, ő szintén imádkozik az Atyához kegyelemért, megoldásért, hisz ő is közbenjáró szolgálatot végez értünk.
Amikor betegségben szenvedőkért imádkozunk és reá tesszük a kezünket, akkor a kezünkre teszi szent kezeit, s együttesen szolgálunk a beteg ember felé.
Akik bajba kerülnek és kiálltva szólítják "Jézus", Ő kezeit feléjük nyújtva menti meg őket a bajból.
 
Tisztábban tudunk gondolkodni, cselekedni, ha bevonjuk az Úr Krisztust.
 
Velem van az Úr, segít engem,
és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.
Zsoltárok 118:7

 


 Március   4. Kedd,

 
Amikor betegek vagyunk imádkozunk, vagy ha másokért imádkozunk,  Isten meghallgatja és cselekszik, de utána tudunk-e hálát adni.
 
Jézus tanít erre is.
 
És mikor egy faluba bement tíz bélpoklos jött eléje, akik távol megálltak,és felemelt szóval kiáltották: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Lukács 17:12-13,
 
Ő meggyógyította őket, de csak egyikük ment vissza hozzá hogy megköszönje.
 
Egyikük aztán, látva, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon magasztalta az Istent, és Jézus lábánál arcra borulva hálát adott neki. És ez az ember samáriai volt.
Ekkor Jézus ezt mondta: Nem tisztult-e meg mind a tíz? Hol van a többi kilenc?
Lukács 17:15-17,
 
Jézus rámutat, hogy a hála fontos, Ő és az Atya elvárja. A köszönet, az egyetlennek, akinek fontosak vagyunk, aki nélkül elvesznénk. A hála nem ösztönös, hanem tanulni kell. Nevelés kérdése, és lelkiismeretből és alázatból ered. Nem természetes az, hogy valaki áldozatot hoz értünk, éppen ezért hálásnak kell lennünk, minden jó téteményért, még a világban is. Sok ember gyógyult meg Isten kegyelméből, de vajon ha egyszer meg is köszönte, tesz-e bizonyságot, vagy eszébe jut-e máskor is megemlékezni a hálaadásról?
Ne feledjük el, hiszen ez érték. Istenünk szereti a hála adó szívet.

Március 3. Hétfő,
 
Te vagy Uram a mécsesem,az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben.
Veled a rablónak is nekirontok, ha Isten segít, a falon  is átugrom.
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz.
Pajzsa Ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
2 Sámuel 22:29-31,
 
Van -e valami ami az Úrnak lehetetlen?
Aki benne bízik, csalódhat-e?
Ha valaki nem így érez, annak oka van. Múltbeli kudarcok,és még sok minden. Hitetlenség, esetleg engedetlenség, kevélység, ima nélkül való élet.
Ha az ígéretekre irányul a figyelmünk, és bizalmunkat az Úrra vetjük, akkor megerősödünk. A Biblia sok estben tanít minket arra, hogy Isten az ígéreteit betartja, és be is teljesíti. Ha figyelünk rá, üzeneteit elfogadjuk, engedelmesen tesszük amit kér tőlünk, akkor  biztosak lehetünk, hogy Ő figyel ránk, és a terveiben haladunk a cél felé. Ha még nem is értjük, akkor is jót készít nekünk. 
Imáinkban kérjük, hogy minden szó cselekedet tőle legyen. Kérjük el tőle azokat az embereket, akiket ránk bízott.
És rendületlenül imádkozzunk azokért az emberekért. Az ígéreteit pedig vegyük komolyan, és emlegessük neki hála adással, örül a mi Atyánk érte.

 


Március 2. Vasárnap,

 
 
 
Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.
Jakab 1:4,
 
Az állhatatosság a  hívő embernek, a kegyelemben való megmaradás, és kitartás által való állapota. Nagy erénye ez a hívő életnek. Ilyen volt, Ábrahám, Izsák, Noé, Dávid, Jób.
Tudunk általa lángolni az Úrért, lelkesedni az igazságért. Ezt megtartani ima által lehet, ami győzelmet arat.
De sokszor várakoznunk kell az Úrra, nem mindig kapunk választ imáinkra. A várakozás időt ad, számunkra is és Istennek is abban, hogy a problémát megoldja. Isten csoda tévő Isten, ne siessünk, ne előzzük meg, mert megfosztjuk a lehetőségtől, hogy megmutassa csodatévő hatalmát. 
A várakozás meg edz, helyre igazít, felfedi a körülöttünk lévők valódi szándékait. De legfőképpen bölcsességre tanít.

 


Március 1. Szombat,

Imádkozás.
 
 
Dániel, amikor fogságban volt, soha el nem felejtette, hogy Istennel közösségben legyen és beszélgessen vele.
 
"...Emeleti  szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét ahogyan azelőtt is szokta.
Dániel 6:11, (Újfordítás)
 
 
Az imádkozást is gyakorolni kell. Nem csak azért, hogy ékesszólókká legyünk, Istennél ez nem fontos. Az már inkább, hogy életünk része legyen a rendszeressége, mert szokni kell a szokásokat is. Ez pedig nagyon hasznos tevékenység. Megtapasztalhatjuk, hogy Istennel való kapcsolatunk hogyan válik probléma megoldó kapcsolattá, és hogy a legjobb pszichológus az Úr. A Bibliában sok ima hangzott el, ami hatására, csodák történtek, kapcsolatok rendeződtek.
Dániellel ami megtörtént, az valóban egy meseszerű csoda. Oroszlánok váltak szelíddé, a kemencében angyallal sétálgattak és nem égtek meg. Amikor ráérzünk az imáinkkal kapcsolatos dolgoknak az izére, akkor egy kisugárzás vesz minket körül, amiben jól érezzük magunkat. Azt vesszük észre, hogy életünk részévé válik. A gondok megoldásában, semminek nincs olyan hatása, mint az imának, ami felszáll az égbe, áthatol mindenek felett és célba érve, megörvendezteti az Atyát. Főleg, ha egymásért imádkozunk.
Megtapasztaljuk Isten erejét, bölcsességét, szeretetét, mert cselekvő a mi Urunk.

Napi igék Edittől, február (2014.)

  


 FEBRUÁR

 

Február 28. Péntek,
Vallásosság, vagy hívő élet


Ki az Úr az életünk felett.
Vajon tud-e boldog lenni az akinek meg van mindene?
Sok ember azt mondja, egészség és pénz, ez a legfontosabb és akkor van boldogság.
Mégis azt látjuk, hogy akinek van pénze, egyáltalán nem boldog. Folyton keres valamit, de nem tudja mit.
Fel kell ismerni mi is hiányzik. Az ami belénk van kódolva, az Istennel való közösség.

Zákeus jó módú gazdag vámszedő ember volt, de nem volt boldog. Ő felismerte, hogy "Akarom látni Jézust, akarom megismerni őt, és vele akarok járni."
Jézus érzi, hogy kik azok akik keresik őt. Mivel kis növésű ember volt Zákeus, felmászott egy vad füge fára és úgy várta, hogy elhaladjon Jézus alatta és ő láthassa. Jézus megszólította őt.

Zákeus szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.
Lukács 19:5,

A nép zúgolódott, hogy bűnös embernél szállt meg Jézus. De Jézus a bűnösökért jött! Zákeus megtért, nem maradt vallásos, vagyona felét szétosztotta, és akit becsapott annak többszörösét adta vissza. A megtért embert rögtön figyelmezteti a Szent Szellem, hogy mi a feladata. A vallásos ember pedig halott, mert a szelleme nem tud kapcsolódni a vigasztalóhoz, a terelgetőhöz. Nem érzi a bűnt bűnnek. Hisz ugyan és ezt hangoztatja is, de csak hallgatója az igének és nem cselekvője. Jézus ezt mondta neki:

Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia.
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.
Lukács 19:9

Nekünk is segíteni kell az embereknek, hogy felismerjék ezeket a dolgokat.


Február 27. Csütörtök,

 
Természetfeletti emlékeztetők.
 
 
 
....oh király, és a felséges Isten végzése ez, a mely bekövetkezik az én uramra, a királyra, és KIVETNEK TÉGED AZ EMBEREK KÖZÜL, és  a mezei  barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és hét idő múlik el feletted, MÍGNEM MEGÉRTED , HOGY A FELSÉGES ISTEN URALKODIK az emberek birodalmában, és annak adja azt, akinek akarja.
Dániel 4:21-22,
 
 
Nabukodonozor tüskéje emlékeztette őt arra, hogy nem ő irányítja a világot, hanem Isten.
Ezután a betegség után tudott alázatosan viselkedni.
 
 
Sokféle tüske van: lelki, esetleg bántás, tiszteletlenség, hűtlenségek, ezek minden esetben fájdalmasan érintenek minket és elgondolkodunk azon, hogy miért is engedte meg őket az Úr. Azért, hogy hibáinkat látva ,tanulva belőlük belássuk Isten nélkül semmik vagyunk. a hibáinkat korrigálva ne essünk bele még egyszer.

 


Február 26. Szerda,

Természetfölötti emlékeztetők.

Na ezeket nem igazán értjük, szeretjük, de olykor szükségesek. Az én hívő életemben is volt kétszer ilyen. Az egyiknél megtanultam, hogy semmiféle munkánál ami egyébként jól ment, ne feledjem, hogy minden Istentől van, és a munkakezdésnél, kérjem az Úr áldását és segítségét. És legyek hálás mindenért.

A másik alkalomnál, pedig ne bízzam el magam, ( ne szálljak el) és ne menjek bele olyan dologba ami valójában nem bűn, de Isten szerint mégis az. De hálás vagyok, mert hajam szála sem görbült meg, pedig igen megpróbáltak a Sátán angyalai, és tudtam Isten engedte meg azt.

Ilyen természetfeletti emlékeztetők nélkül talán letérnénk a pályánkról, és önteltek, beképzeltek, nagyképűek lennénk.

Mindig mindenért adjunk hálát annak akitől a jót várjuk, kapjuk, mert a rosszat is el kell fogadnunk tőle. Mert minden a javunkra van, hiszen imádjuk, szeretjük az Urat.

"És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam."

2 Korinthus 12:7,

A büszkeség és felfuvalkodástól véd meg Istenünk, amikor a sátán angyalait engedi, hogy öklözzenek meg minket egy kicsit. a gonosz élvezi ezt, de az ezüst műves le nem veszi rólunk a szemét. A sátán pedig nem tudja, hogy ez a mi hasznunkra válik.

Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.

2 Korinthus 12:9,

Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők

 


Február 24. Kedd,

 
Emlékeztető szertartások:
 
És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik: ezt cselekedjétek az én EMLÉKEZETEMRE.
Hasonlóképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én vérem által: ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én EMLÉKEZETEMRE.
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövendő.
1 Korinthus 11:24-26,
 
Jézus fontosnak tartotta, hogy tegyük ezt. Emlékeznünk kell a halálára, hogy minden emberért megtette amit az Atya kívánt.
Emlékeznünk kell a pohárra is, mert az az újszövetség örök szövetség az emberekkel, amit a vére által kaptunk meg.
Ezeket soha el nem feledhetjük. Ez a szertartás minden gyülekezetbe más és más, de rendszeresen meg kell tenni.
Ettől kapunk erőt, a szövetség erejét. Ettől lesz nekünk békességünk az Úrban.

Forrás : Dag Heward- Mills  A könnyen felejtők

 

 


Február 24. Hétfő,

Emlékeztető ünnepségek:

A születések napját az esküvőket, (szövetséget), a húsvétot, megünnepelték az Ó szövetségben is. A ma embere már sok mindent ünnepel ezen kívül. Karácsonyt, anyák napját, idősek napját, szerelmesek napját, nő napot, gyermek napot, stb.

Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szüle fiat. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele: és együtt örülének vele.
Lukács 1:58,

 

Emlékművek:

Az emlékművek arra jók, hogy emlékezzünk. De emlékezzenek a jövő nemzedékek is.

 

És monda nékik Józsué: Menjetek át az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek.
Józsué 4:5,

 

 Forrás : Dag Heward- Mills  A könnyen felejtők


Február 23. Vasárnap,

 
Sátoros ünnep. (Szukkot)
 
Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig.
3 Mózes 13:34,
 
Ezalatt az ünnep alatt az emberek kivonultak sátrakba, és emlékeztek milyen volt a pusztai vándorlás alatt az élet.
Emlékezniük kellett rá, mert Isten parancsba adta.
 
Mondd meg Izrael fiainak: Ugyanennek a hetedik hónapnak a tizenötödik napján hét napig tartó sátoros ünnep kezdődjék az Úrnak.
3 Mózes 23:34,
 
A sátoros ünnep a szent örvendezés ideje volt. "És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt......
5 Mózes 16:11..
 
Nem volt szabad munkát végezni, és mindenkinek részt kellett vennie rajta. Öröm ünnep volt ez, ahol dicsőítették az Urat.
 
Forrás : Dag Heward- Mills  A könnyen felejtők

Február 22. Szombat,

 

A pünkösd (Peszach)

Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be.

Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. (2 Mózes 23:16,)

 A gyermek is áldás. A legelső gyermek megszületése a legnehezebb, ezért különleges áldozatként kellett oda szánni az Úrnak. Ezért a pünkösdöt nevezték az első zsenge ünnepének.

A  pünkösdöt a learatott árpa első kévéjének odaszentelését követő ötvenedik napon tartották.

Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig és akkor mutassatok be új ételáldozatot az ÚRnak.   3 (Mózes 23:15-16,)

A pünkösd ünnepén munkát nem vállalhattak az emberek, és mindenkinek részt kellett vennie rajta.

Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi az ÚRisten színe előtt! (2 Mózes 23:17,)

A pünkösd a szent örvendezés napja volt. Az Új szövetségben, pedig Krisztus mennybe menetele után ötven napra, a Szent Szellem eljövetelének ünnepét tartjuk nagy becsben, mi keresztények. Istennek gondja volt rá, hogy ez is pont azon a napon legyen, ahogyan ő elrendezte az ünnepeket.

Sajnos sokan azt se tudják milyen ünnep a pünkösd. Mi soha ne feledjük, hogy Isten Szelleme van velünk, a vigasztaló, aki tanácsol minket, aki által az életünk gyümölcsöző.

Forrás:  Dag Heward-Mills:  A könnyen felejtők


Február 21. Péntek,

 
Istenünk a zsidó népnek három ünnepet rendelt el, hogy erről soha ne feledkezzenek meg.
 
A páskaünnepet, az első hónapban.
A pünkösdöt, a harmadik hónapban.
A sátoros ünnepet, a hetedik hónapban.
 
És legyen ez a nap néktek emlékeztetőül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre: örökrendtartás szerint ünnepeljétek azt.
2 Mózes 12:12-14,
 
Ez az egyiptomi szabadulás ünnepe, hogy soha el ne feledjék, izrael elsőszülötteit megkímélte az Úr!
Nagy dolog volt az akkor, rabszolga sorsból fiak lettek. Az első hónapnak 14. napja volt, este kezdődött el. Hét napig nem volt szabad kovászos kenyeret enni.
 
Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret....
2 Mózes 12:15,

Február 20. Szerda,

 

A támogatód: aki pénzügyileg segített.

Sok esetben támogatunk embereket, gyülekezetet, szolgálatokat, missziókat. Sok olyan szolgáló van akinek támogatókra van szükségük, hogy Isten Királyságában tudjanak szolgálatot végezni. Akik ezt igénybe veszik, soha ne feledjék, hogy a szükségben volt akire számíthattak.

Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.
Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tehesszalonikába is küldtetek szükségleteimre.
Filippi 4:14-16,

Pál megáldotta őket amiért nem engedték, hogy nélkülözzön.

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.
Filippi 4 :19-20,

Amikor Isten megáld minket is javakkal, akkor merjünk adományozni, Isten látja szívünket és nem feledi ,hogy segítünk másoknak. Mindig vissza adja a jókedvű adakozóknak.


Február 19,  Szerda,

 
Az előfutárunk: aki előttünk megy és harcol.
 
Ezektől az emberektől tanulunk. Minden új dolog nehézkesen indul. Úgy is mondhatnánk, hogy vannak úttörők, akik egy új dolgot kezdenek és bizony meg kell harcolniuk annak a sikeréért. Ilyen volt Dávid, akinek sok háborút kellett megharcolnia, Fia Salamon szinte csak az építésekkel volt elfoglalva. Talán úgy tűnik, hogy Salamon sokkal többre vitte mint Apja, de ez Dávidnak köszönhető.
 
Mózes is előfutár volt, nem élhetett nyugodtságban, mivel a nép egy zúgolódó hálátlan nép volt.Mire Jozsué színre lépett, már minden panaszkodó ember  meghalt. Jozsué, Mózes szenvedéseinek gyümölcsét aratta, élvezhette a nép hűségét, szeretetét, tiszteletét.
 
Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre mindabban, amit parancsol néki, MEGÖLESSÉK: Csak bátor légy és erős!
Jozsué 1:18,

Február 18. Kedd,

Az Atyád aki szeret.
 
 
Az igazi Atya, szeretettel tanítja azt akit utódjának szán. Ennek a szeretetnek  kölcsönösnek kell lennie. Sajnos sok szolgáló nem nevel ki utódot. Persze az is előfordul, hogy a nevelés meg volt, de a fiatal valamilyen okból, nem áll be a szolgálatba. Olyan is előfordul, hogy az ügyes és fiatal szárnyait bontogató szolgálóra gyanakvóan néznek, esetleg irigyek rá, azok akiknek Atyának kellene lenniük.
 
Pál Atya volt Timóteus számára, Illés is az volt Elizeus számára.
 
De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért.
Filippi 2:22,
 
Ezt Pál mondja szeretett tanítványáról. Jó lenne ha ez mindenhol így működne, és a tanítványok hálával gondolnának tanítójukra, mint szeretett atyjukra.
 
Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők 

 


 Február 17. Hétfő,

 Aki beindított: ő adott neked lehetőséget a szolgálatra.
 
 
Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében.
Apcsel 9:27,
 
A prédikálás egy megtisztelő feladat, amire alkalmasnak tart az a vezető aki mentorál minket. Ez egy nagy lehetőség, és megtiszteltetés. Senki sem szentelheti fel magát, ezt mindig egy idősebb szolgáló ajánlására lehet megtenni. Soha ne feledjük el azt aki ebben segít, elfogad és tanácsol.
Ezt a szolgálatot nagy-nagy alázattal és tisztességgel kell végezni. Aki másokat tanít általa, sokat olvassa az igét, hogy ő is tanítva legyen Istentől.
 
Forrás: Dag Heward- Mills  A Könnyen felejtők 

Február 16. Vasárnap,

A trénered: aki kiképzett a szolgálatban.
 
És amit tőlem hallottál, sok tanú előtt bízd olyan hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.
2 Timótheus 2:2,
 
Életünkben sok felkent testvérrel van dolgunk. Hallgatjuk őket, tanácsot kérünk tőlük, és isszuk beszédjüket. Mert érezzük, hogy a Szent Szellemtől van az áldásuk.
Ők a mi trénereink. Sok tanfolyamon részt veszünk és az ismereteink bővülnek. Ha megfogadjuk a tanítást előbb utóbb ki kikívánkozik belőlünk is és tovább adjuk azokat másoknak. Ez így van rendjén.
Mindent tanulnunk kell, imádkozni, böjtölni, beszédet mondani, emberekkel foglalkozni, egymást szeretettel elhordozni és sorolhatnám. A keresztény életünkben azt hiszem a halálunkig tanulunk, mert tökéletlenek vagyunk és minden helyzet más és más. Az ördög pedig gondoskodik róla, hogy mindig legyen miből megtérnünk, és, hogy legyenek konfliktusok az életünkben. Ezekből is lehet tanulni, lehet jól kijönni, ha a hallottakra emlékezve kezeljük őket.
Köszönet a trénereinknek.
 

Forrás Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők


Február 15. Szombat,

A példaképed: Aki megtanított prédikálni.

 
Ritka kincs az, amikor valaki Szellemtől vezetve tud tanítani, lekötni a figyelmünket, a lényegre törő mondanivalója figyelmet felkeltő élménnyé válik. Elkezdjük őt tisztelni, felnézünk rá, és példaképünké válik.
A családjainkban nem mindig van olyan apa, testvér aki példaképünk lehetne, akár a beszédje, akár viselkedése által.
Isten Gondoskodik róla, hogy legyenek szellemi atyáink és anyáink.
 
Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek BESZÉDBEN , HITBEN , TISZTASÁGBAN.
1 Timóteus 4:12
 
Legyen gondod önmagadra és a TANÍTÁSRA , maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.
1 Timóteus 4:16,
 
Minden közösségben vannak olyan tanítók, prédikátorok, akikre felnézünk. Ez így van rendjén, mert ők lesznek a példaképek, a Szellemi vezetőink akire szeretnénk hasonlítani. Aztán tovább adjuk mindezeket, miközben emlékezünk rájuk.
 
Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

 Február 14. Péntek,

 
Aki buzdított: ennek az embernek a hatására léptél be a szolgálatba..
Életünkben vannak olyan testvérek akik buzdítanak, lelkesítenek a szolgálataink alatt, vagy a szolgálat felvételére. 
Soha ne feledjük őket és köszönjük meg és áldjuk meg őket ezért. Mert a buzdítás nagyon szükséges minden ember számára, még akkor is amikor már a szolgálatot végzik.
 
Ez a történet Éli pap idős korában volt amikor ő nagyon nehezen látott már és látomás is ritkán fordult elő. Rá volt bízva az ifjú Sámuel, vele élt. Sámuelnek többször szólt Isten az álmában, de ő nem tudta ki az és mindig válaszolt -- itt vagyok. Aztán oda futott Élihez és kérdezte,: -- Hívtál engem? Itt vagyok. Amikor ez többször történt, akkor értette meg Éli, hogy Isten szólt a gyermeknek, és ő buzdította.
 
Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
Sámuel 1, 3:9,
 
Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel,! Sámuel pedig így felelt: Szólj hallja a te szolgád.
1 Sámuel 3:10,
 
De sok ilyen volt, Mózest maga az Úr buzdította, erősítette.
 
Dag Heward-Mills A könnyen felejtők
 

Február 13. Csütörtök,

 Az első tanítód: aki megtanított a kereszténység alapjaira.
 
 
Bár korotokhoz képest már régen tanítóknak kellene lennetek, megint arra van szükségetek, hogy Isten beszédének kezdő elemeire  tanítsanak titeket:..
Zsidók 5:12
 
Nagyon fontos, hogy minél előbb megértsük a bibliai alapokat és elsajátítsuk az ismeretet, hogy az életünkbe be tudjon épülni, mind az amire szükségünk van. Azokat amit olvastunk a bibliában, azok által előre tudunk jutni, általában egy kedves testvér,  tanító, vagy ige hirdető az aki ebben segítségünkre volt.
A bibliai alapok nagyon fontosak a kezdő hívőknek. Ha nincs jó alap, akkor a ház bizonytalanná válik.
A Bibliában mindre van megoldás, tudnunk kell csendességet is tartani, hogy halljuk az Úr szavát. Fontos, hogy szolgáljunk, engedelmeskedjünk, tanuljuk az alázatot, adjuk az időnket, de sorolhatnám még sokáig, mert sok minden van amit egy lelki ismeretes tanításból tudunk meg. 
Ne feledjük azokat akik adták magukat arra, hogy ebben segítségünkre voltak, és adjuk mi is tovább, más testvéreknek.
Legyünk hálásak minden segítségért, minden tanításért, minden tanfolyamért, minden vendég szolgálóért.
De legfőképpen a mi jó Atyánkért, Jézusért, a Szent Szellemért akik szintén dolgoztak rajtunk szüntelen.
 
Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

Február 12. Szerda,
Tíz ember akiket soha nem szabad elfelejtened.

1) A lélekmentőnk: aki Krisztushoz vezetett minket.

Aki által elindultunk az Úr útján, ne feledjük, áldjuk meg amikor csak eszünkbe jut, ha szüksége van rá, akkor támogassuk.
Most szégyenlem magam, mert bizony ritkán jut eszembe az a testvér, aki a piacon volt kollégám. Nagyon lelkes hívő volt, sok mindenben segített nekem, de már elment tőlünk és a telefonja is megszűnt, az otthona is ismeretlen. De mostantól fogva, ha eszembe jut megáldom őt bármi is van vele, emlékezni akarok rá.

Mert ha tízezer tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok: mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által.
1 Korinthus 4:15,

Nincs jogunk az üdvösségre, csak odaszánt emberek által jutottunk el oda ahol vagyunk. Mindig mindenkinek szól az Úr, valaki által. Az a valaki, engedelmes kitartó munkával éri el, hogy odafigyeljünk rá.
És amikor mi is engedelmesek voltunk és adtunk magunknak esélyt arra, hogy megértsük a hozzánk beszélő lelkesedését, akkor jön az Úr Krisztus és az Istennek Szent Szelleme és befejezi a munkát rajtunk. Ámen.

Dag Heward-Mills A könnyen felejtők


Február 11. Kedd,

 
Ne bontsd el a régi határt , melyet csináltak a te eleid.
Példabeszédek 22:28,
 
Életünkben sok emberrel találkozunk és úgy tűnik,hogy véletlen. Pedig semmi sem véletlen az életünkben.
Főleg ha az Istenhez vezettek. Mint ahogy az sem véletlen amikor minket küld az Úr más emberekhez, hogy evangélizálásunkkal utat mutassunk nekik. Van amikor adjuk magunkat és mégsem jutnak előre, mert engedetlenek, ezzel nekik kell elszámolni ha lemaradnak a mennyei "járműről". Az a lényeg, hogy mi megtegyük ami ránk van bízva.
Akik nekünk segítettek Isten útján, azok mérföld kövek az életünkben, soha ne feledjük el őket, Isten volt aki hozzánk küldte őket.
 
Dag Heward-Mills A könnyen felejtők
 

Február 10. Hétfő,
Visszafelé húzhat az, ha nem a megfelelő dolgokra emlékszel.

 

Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: de EGYET CSELEKSZEM, AZOKAT, AMELYEK HÁTAM MEGETT VANNAK, ELFELEJTVÉN, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Filippi 3:13-14,

Sok mindenre kell emlékeznünk, de vannak olyan dolgok amiket el kell felejtenünk. A kudarcokat, a bátortalanságot.

Nem azért mintha nem tanulnánk belőle, ha azért emlékezünk az jó.
De ne feledjük, hogy az Úrral semmilyen kudarc nem ér el minket, vele a kőfalon is átugrunk, bátrak leszünk. Természetesen, ha megtartjuk parancsait, engedelmesek vagyunk és keressük akaratát, kijelentéseit. El kell felejtenünk a sikereinket, mert minden ami történik velünk Istentől van, az Ő dicsősége.

Ha a múltbeli sikereinkre gondolunk, akkor tétlenné és önelégültté válhatunk. 

Pál éppen ezért mondja, hogy a célt nézi és afelé igyekszik.

 

Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

 


Február 9. Vasárnap,

Az emlékezés arra késztet, hogy gyorsan dolgozz, amíg van időd.

 

Mert az élők tudják, hogy meghalnak: de a halottak semmit nem tudnak, és  azoknak semmi jutalmuk nincs többé: mivelhogy emlékezetük elfelejtett. (Prédikátor 9:7,)

Ha valamit el akarunk végezni, addig tegyük míg tehetjük. Mert tetteinkkel dicsérjük az Urat. Legyen az bármilyen szolgálat. A halott ember már nem tud szolgálni, és hamar elfelejtik még azokat is akik szolgáltak, hát még azokat akik nem tették míg tehették.

Az életünkkel dicsérjük Istent, minden tettünkkel őt hirdetjük.  Tegyük míg tehetjük, hogy bizonyságainkkal buzdítsuk egymást, mert az Úr nem felejti el azokat akik érte élnek.

Úgy élj mintha örökké élnél, és úgy imádkozz, mintha holnap meghalnál. - mondja a népi beszéd, de nagy igazság van benne.

Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők 

 


Február 8. Szombat,

Az emlékezés az Ige cselekvőjévé tesz.

 

Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
Jakab 1:22-24,

Amikor olvassuk az igét, utána emlékeznünk kell rá. Kérjük, hogy épüljön be az életünkbe, mert csak akkor válik hasznunkra. Sok esetben tudunk általa cselekedni, általuk menekül a gonosz, másokra is tudunk befolyást gyakorolni. Amikor bántanak minket vagy támadnak hitünk miatt, akkor egy jól megtalált ige helyére teszi a dolgokat. Vagy ha igazi támadás ér, és mi kimondjuk "távozz tőlem sátán" akkor a baj megszűnik, ezt már átéltem én is. Amikor betegekért imádkozunk, ne feledjük az ígéret igéit, és prófétikusan mondjuk ki.
Legyünk az ige cselekvői, ne csak hallgatói.

Forrás:Dag Heward-Mills A könnyen felejtők


Február 7. Péntek,

Az emlékezés buzdít az Úrvacsora vételére.


 

És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiértetek megtöretik: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. (1 Korinthus 11:24,)

Sokat hallunk arról miért is kell vennünk az Úr vacsorát. Parancsba adta az Úr, hogy emlékezzünk rá. Miért is?  Mert tudta, hogy feledékenyek vagyunk, a világ dolgai el vonja figyelmünket sok minden fontos dologról.

Akarta, hogy emlékezzünk az értünk hozott áldozatára. Akarta, hogy megújítsuk vele a szövetségünket, mert az erőnket, a hitünket tudja általa erősíteni.

 

Dag Hewaed-Mills  A könnyen felejtők


Február 6. csütörtök,
Az emlékezés hálássá tesz.

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor emlékezem rólatok,és nagy örömmel könyörgök mindnyájatokért,...

Filippi 1:3,4,

Pál hálás volt testvéreiért. Amikor arra gondolunk mit tett értünk Jézus, és ugyanezt megtette gyermekeinkért és minden emberért, akkor a hálának fel kell fakadnia.

De minden emberért hálát kell adnunk akik valaha is, segítettek rajtunk. Bármiben, legyen az jó tanács, kedvesség, természetbeli segítés, adjunk értük hálát, mert abban is Isten van benne. Elénk vezérel valakit akire szükségünk van. Nekem személy szerint volt egy szomszéd nénim, aki tőlem 30 évvel idősebb volt, nagyon szerette a gyermekeimet és sokat vigyázott rájuk, főleg amikor betegek voltak. Soha nem kellett hiányoznom a munkahelyemről és ezért igen megbecsült voltam. Később én voltam a támasza sok mindenben, nem felejtettem el, hogy egy pót anyukám volt. Szüleim vidékre költöztek és korán meg is halt Anyukám. Hálás vagyok érte, hogy az Úr akkor is segített nekem, bár ezt nem is tudtam akkor még.

Úgy gondolom, ha ezt vissza tudom adni másoknak, pláne ha  az Úr indít erre, akkor meg is fogom tenni.

 


Február 5. Szerda,
Az emlékezés serkenti a hívőt.

Az emlékezés felserkenti szellemünket, és jó cselekedetekre sarkal minket.Emlékezzünk Isten ígéreteire, amit adott nekünk, mert amikor emlékezünk és hisszük, hogy azok meg is fognak valósulni, akkor hitünk, hálánk felgerjed és hamarabb jön el az ígéret. Jobban oda szánjuk magunkat az imákra, erőt ad a tudat, hogy meg fog valósulni.

"Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket...  2 Péter 1:

De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket.
2 Péter 1:13,

Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolotoknak az Úrtól és Üdvözítőtől  kapott parancsolatai.
2 Péter 3:1,2,


Forrás: Dag Heward- Mills  A könnyen felejtők


Február 4. Kedd,
Az igazak emlékeznek arra, amit kaptak.

 

Emlékezzél meg azért, hogyan  vetted és hallottad: és tartsd meg, és térj meg. Ha pedig  nem leszel éber elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek el hozzád.
Jelenések 3:3,

Megtérünk, majd felnőtté válunk a gyülekezetben. Szolgálunk, alakulunk, aztán Isten úgy dönt, hogy kapunk ajándékba talentumokat amivel célja van .

Van aki örül neki és szolgál vele, van aki elfelejti, hogy akitől kapta, és azt, hogy az Úr mit vár el tőle. Már nem örül az ajándéknak, nem képzi magát, nem hasznosítja azt. Van aki lebecsüli az ajándékait.

Isten ezeket a dolgokat meg is büntetheti.

Becsüljük meg ajándékainkat, ne tegyük véka alá, se a vitrinbe, mert abban nem gyönyörködik az Úr. Használjuk Isten Királyságában.

Dag Heward-Mills: A könnyen felejtők


Február 3. Hétfő,
Az igazak megemlékeznek Isten SZOLGÁIRÓL

 
Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
Zsidó 13:7,
 
Sok hiba van bennünk. Amikor együtt vagyunk, akkor keressük egymás társaságát és beszélgetünk, de legtöbbször nem érdeklődünk a vezetőink felől. Pedig nekik is jól esne, ha megkérdeznénk, hogy vagy, nem terhel valami, imádkozhatok érted. Persze ezek a dolgok nem az Isten tiszteleten valók. De talán az, hogy köszöntsük őt, ahogy ő is szokott minket és megáldjuk a szolgálatát az már helyén való.
 
Olyan hétköznapi dolgokról beszélgetünk ami foglalkoztat minket. Pedig Isten házában a törődésnek a szeretetnek kell teret adni.
Amikor szükségben van a gyülekezet, vagy esetleg a pásztorunk akkor a saját problémáink mögé bújunk.
 
Dicsérlek pedig titeket atyámfiai, hogy ÉNRÓLAM MINDENBEN MEGEMLÉKEZTEK, és miképpen meghagytam néktek, rendeléseimet megtartjátok.
1 Korinthus 11:2,
 
Pál apostol arról beszél, hogy őt támogatták ezek a testvérei, akiknek volt munkájuk és bevételük is. Korinthus egy kereskedő város volt, ahol jó modu emberek éltek.
 
Az igaz ember megemlékezik pásztoráról aki szellemi módon munkálkodik érte és pásztorolja, vezeti, felelősséget érez iránta.

Forrás: Dag Heward-Mills A konnyen felejtők


Február 2. Vasárnap,
Az igazak megemlékeznek a szegényekről és a foglyokról.

 

Csakhogy a SZEGÉNYEKRŐL MEGEMLÉKEZZÜNK:
amit is én igyekeztem megcselekedni.
Galata 2:10 Károli,

Csak azt kötötték ki, hogy a szegényekről megemlékezzünk, amit nagyon is serénykedtem megtenni.
Csia forditás,

Bizony mindenünk az Úré. Ha tehetjük akkor figyeljünk oda a nélkülöző emberekre, hogy tudjunk segíteni. Főleg a testvéreinkre.Sokan nem gondolnak arra, hogy Isten figyeli milyen a szívünk állapota. Elénk terel egy nélkülözőt és figyeli, hogy megindulunk-e rajta, van -e irgalom a szívünkbe. Mert amilyen mértékkel mérünk, olyannal mérnek nekünk is.

Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.
Zsidó 13:3,

Azokat az embereket akik börtönben vannak, mindenki igyekszik elfelejteni. Pedig ők szenvednek a legjobban. Minden gyülekezetnek kellene missziózni börtönökben. Minden pásztornak kellene prédikálnia foglyoknak. Mert ott van a legnagyobb szükség rá. Ezek az emberek elesettek, remény nélküliek. Hiszen amikor kijönnek, akkor is szenvednek, hisz egy megbélyegzett emberként kell élniük. A szabadítás itt a legfontosabb. Mert testileg szabadok lesznek, de szellemben és lélekben foglyok, a bűntudat foglyai. A gonosz les rájuk, hogy újra vissza rántsa őket a sárba.

De ide tartoznak a kórházak is. Mert reményt osztogatni és erőt adni a gyengének is a mi feladatunk. A betegség is egy rabság a testnek és a léleknek egyaránt. A szabadító és a gyógyító szolgálat része ez is.
A hitet erősíteni minden betegben, főleg azokban akik halálos betegségben szenvednek.

Forrás: Dag Heward-Mills A konnyen felejtők


 

Február 1. Szombat,

Az igazak emlékeznek arra, amit Isten a hozzájuk hasonló emberekkel tesz.

Emlékezzetek Lót feleségére.
Lukács 17:32,

Jézus figyelmeztet minket, ne nézzetek visszafelé, hanem csak előre, a jövőbe. A kitűzött cél legyen a fontos.
Sok ember van akik követik az Urat, de szívük máshol van.
Sok misszionárius, és vezető felesége ilyen. Ott vannak velük, de nem szolgálnak szívükből, csak vissza felé húzza őket a szívük. Remélhetően nem azért mert a férjeik nem engedik őket érvényesülni.

Emlékezzél meg arról, amit cselekedett az Úr, a te Istened Miriámmal...
5 Mózes 24:9,

Miriám poklos lett mert Isten szolgája ellen szólt. Bár Mózes kérésére újból meggyógyult, de hét napig a táboron kívül kellett lennie. A kegyelem által jöhetett vissza, de valószínű rettegés fogta el addig az ideig, míg meggyógyult. Minden hibánkért meg kell bűnhődnünk még ebben az életben. 


 Napi igék Edittől - 2014. január

 

 

Január 31. Péntek,

 
Az igazak emlékeznek az Úr jótéteményeire.
 
Áldjad lelkem az Urat, és EL NE FELEDKEZZÉL SEMMI JÓTÉTEMÉNYÉRŐL.
Zsoltárok 103:2,
 
Tudnunk kell, hogy minden jó felülről való, az életünk minden pillanatában Isten kegyelmétől függünk. Azok az emberek akik nem látják meg azt a sok jót amit Isten által élveznek, előbb utóbb panaszkodóvá  válnak. A panaszkodás elégedetlenséghez, majd hálátlansághoz vezet ami által elveszítik Isten áldásait.
Mert ez az állapot egy gonosz szellemtől van. Vagyis belé költözik az ilyen emberbe egy rossz indulatú szellem aki sanyargatja, majd úgy jár mint a füge fa akit kivágnak mert nem tud jó gyümölcsöt teremni. Az áldott szolgálatok csakis azoknak vannak fenntartva, akik hálásak a legkisebb dolgokért is. A lator tudta, hogy Jézus feljebb emelkedik és így szólt hozzá:
 
Uram, EMLÉKEZZÉL MEG ÉNRÓLAM? MIKOR ELJÖSSZ A TE ORSZÁGODBAN!
Lukács 23:42,
 
Jézus nem felejtette el, de sok ember amikor főnök lesz, vagy híres ember, szeret elfelejteni mindent, honnan indult, mert már szégyenli a gyökereit.
 
Adjatok most hálát az Úrnak szeretetéért,
az emberekkel tett csodáiért, 
mutassanak be hálaáldozatot,
beszéljétek el ujjongva tetteit!
Zsoltárok 107:21-22,
 

Dag Heward-Mills A könnyen felejtők


Január 30. Csütörtök,

 
Az igazak emlékeznek a régi időkre.
 
Nem szabad emlegetni a régi dolgokat, "hogy milyen jó volt, bezzeg most". Ez igaz, mindig előre kell néznünk, a jövőre koncentrálnunk.
De az ige mondja.
 
Emlékezzél meg az ős időkről: gondoljátok el annyi nemzedék éveit!
Kérdezd meg atyádat, és megjelenti néked, a te véneidet és megmondják néked!
5 Mózes 32:7,
 
Az ige kijelenti kicsoda is Isten,  hálát ad néki, és azért mondja, hogy gyermekeinknek, és mindenkinek tudtára adjuk, kicsoda az egyetlen hatalmas Isten.
A történelmet tanulmányozva minden ismétlődik. Így tudhatjuk a jövőt is. A történelem tanulmányozása közben rájövünk, hogy az idő múlik de az emberek nem változnak , sajnos a korrupció, a hatalom vágy, a kapzsiság minden nemzedékben megvan, így ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézni.
Az emberek viszálykodása háborúhoz vezet.
Isten ezért utasít minket arra, hogy EMLÉKEZZÉL.
 
Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

Január 29. Szerda,

Fontos, hogy a saját érdekünkben emlékezzünk rossz dolgokra is. Életünkben sok olyan botránykő van amire nem szívesen emlékezünk, de muszáj, mert tanultunk belőle, edzettek lettünk általa. Isten sokszor megengedi, hogy edződjünk, bölcsebbek legyünk általa.
De van egy kő amin megállhatunk, másoknak botránykő, de nekünk szikla, amin a lábunkat megvethetjük biztonságban.

Ezért így szól az én Uram, az Úr:
A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ,
drága sarokkövet alapul.
Aki hisz, az nem menekül el!
A törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé.
Ézsaiás 28:16-17,

És ez maga Jézus. Benne bízhatunk a vele való kapcsolatban nem fogunk csalódni. Minden körülményeinkben velünk van, nem hagy cserben ha bajba jutunk, ha megbotlunk, tanácsol és felemel.


Január 28. kedd,

Az igazak emlékeznek az Úr parancsaira.

Vigyázz magadra, hogy EL NE FELEJTKEZZÉL az Úrról, a te Istenedről, MEG NEM TARTVÁN AZ Ő PARANCSOLATAIT, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon:
5 Mózes 8:11,

Időről időre, jó átolvasni amit Isten parancsolatokban adott számunkra. Azokat a történeteket is, amikor bizony Isten haragjában, büntetett is.
Jó lejegyezni azokat a tanításokat amit az Úrról hallunk, hogy néha-néha vissza nézhessük, mert bizony el felejtjük olykor.

Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot , ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsoltam nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek.
5 Mózes 11:26-28


Január 27. Hétfő,

 
Amire az igazak emlékeznek
 
Legtöbben a születésnapjukra emlékeznek, meg a névnapjukra, de azt elfelejtik, hogy mikor születtek újjá. Mikor menekültek meg a kárhozattól. Vagy melyik az a nap amikor bemutattak egy fontos embernek.
Fontos az is, hogy emlékezzünk Jézus születésének és halálának, feltámadásának napjáról.
 
És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és  kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.
5 Mózes 5:15,
 
Azok az emberek akik nem emlékeznek, tele vannak félelemmel. Mert már csak magukban bíznak, és nem Istenben.
Felfedeztem, hogy én sem emlékezem meg arról a napról amikor bemerítkeztem és az üdvösségem elkezdődött. Amikor a Szentlélekkel is betöltekeztem. Ezen változtatok.
Ez a nap az újjászületésem  napja.  

 


Január  26. Vasárnap,
Áldott emberek

Az ige azt mondja: "Dávid Isten szíve szerint való ember volt." Vajon miért is? Gyermek kora óta Isten volt az akit imádott és vele kapcsolatban volt. Énekeket írt neki, énekelt hozzá, és a mindennapjaiban Isten is vele volt. Egy imádó szívű volt, aki soha, de soha nem volt hajlandó más isteneket imádni. Vagyis nem volt bálványimádó soha.
Elkövetett egy nagy hibát, szerelmes lett egy asszonyba, akit minden áron meg akart szerezni, és gyilkolt érte.
Ezért a tettéért, még az életében meg  kellett  fizetnie. De mivel megalázta magát és bocsánatot kért az Istentől, megbocsátást nyert érte. De soha nem lett bálványimádó.
Salamon talán azért vett el 1000 asszonyt, mert tudta apja botlását és ő nem akart gyilkolni női szívek miatt.
De ő bálványimádó lett!

És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajtják az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez, amint az ő atyjának, Dávidnak szíve.
1 Királyok 11:4,

Sok minden kell ahhoz, hogy áldottak legyünk. Ige olvasás, imádkozás, hit, szolgálatok tevése, kitartás, hűség, nagykorúság, szívesség jóság, békesség, szeretet,türelem szívélyesség, de legfőképpen imádat.

Mert Isten a szívek vizsgálója, és az imádat nem enged mást a szívekbe, csak azt az egyet, amiért dobban a szívünk. Nem véletlen nevez minket Jézus menyasszonynak. Amikor szerelmesek voltunk, akkor nem számított idő, nehézség, mert mindent adtunk a szerelmesünknek, talán még az életünket is adtuk volna érte.


Január 25. Szombat,

Mindig ismerjük fel azokat akik által áldást nyerünk, és nyertünk.

Megtérésünk érdekében emberek munkálkodnak, imádkoznak értünk. Majd szolgálnak felénk, és körülbelül 3-4 év után tesszük mi is ezt más lelkekért, hogy megmeneküljenek.
Azután lesznek kedves lelki testvéreink akik mindig a javunkat nézik és tanácsolnak bennünket, szeretgetnek, bátorítanak, minket. Ő általuk leszünk Istennek szentjei, katonái, szolgálói.
A világi életben is így volt és így is lesz tovább. A szüleinktől áldást nyerünk, mert szeretnek, nevelnek, tanítanak minket. az iskolában ugyan így van. Lesznek igaz barátaink, akikre számíthatunk, persze képlékeny ez a dolog.
Soha ne feledjük el azokat akik által áldást nyerünk és nyertünk az életben.

És monda néki Lábán: vajha kedvet találtam volna szemeid előtt!
Úgy sejtem, hogy Teéretted áldott meg engem az Úr.
1 Mózes 30:27,

Lábán nem felejtette el, hogy az ő gyarapodása Istennek köszönhető, Jákob által. Jákobot figyelemmel kísérte Isten és megáldotta. A körülötte levő emberek is részesültek belőle.

Adjunk hálát mindenkiért akik által áldottak lettünk mi is. Adjuk tovább a törődést és ezzel együtt Isten áldását is.

 


Január 24. Péntek,

 

Sokan élvezik Isten áldását, vannak olyan nemzetek, akik nem is hallottak róla. De a génjeikben benne van, hogy valami felső hatalom az, akinek köszönhetnek mindent.
Afrika és a keleti országok (India, Kína,Korea, Japán) is valamilyen istent tisztelnek. Ha mást nem hát a bálványaikat, vagyis valamiben hinni akarnak.
De a hívő embereknek soha nem szabad elfelejteni, hogy mindent tőle kaptunk.
Már a megszületésünk pillanatában tudta, hogy az övéik leszünk, aztán kíséri figyelemmel az életünket, és angyalaival óv minket. Sok mindent tudnék mondani amivel meglepett az Úr, mert felfedeztem, hogy Ő volt aki közbe avatkozott.
De akinek az élete úgy tűnik nem olyan heppy, mert beteg gyermeke van, vagy ő beteg, esetleg más probléma van az életében, annak mit mondhatnánk?
Sok mindent, mert ha elfogadja és hálás marad, akkor a probléma már nem is probléma. Egy beteg gyermek is tud sok örömet okozni, és tudunk másoknak példát mutatni és segíteni abban, hogy elfogadva tudjanak élni vele. Sokszor egy egészséges gyerek több problémát okozhat. 

Dániel, Bélsaccarnak ezt mondta, aki felfuvalkodott mikor hatalommal uralkodott. 

Az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted.
Dániel 5:...23-24, 

Sok hitetlen nagy hatalmú úr, király, vagy más uralkodó, és hivatalnok, nem is sejti, hogy csak addig van hatalmon amíg Isten engedi. De meg kérdezhető, vajon Isten miért hagyja? Sok válasz van, esetleg e világ urának köszönheti nagyságát, hogy az ő tervét véghez vigye. Esetleg a hívő beosztottat teszi próbára az Úr, mennyire türelmes és bölcs, hogy elviselje őt. De a lényeg, hogy Isten kézben tart mindent és az ő tervét véghez viszi.
Nekünk hívőknek az a dolgunk, hogy bízzunk benne, és adjunk hálát mindenért.

Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők 

 

 


Január 23. Csütörtök,

  
Az idő múlása is tud feledékenységet okozni. 
 
És nem EMLÉKEZÉK meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfeledkezék róla.
1 Mózes 40:23,
 

Sokszor átéljük ezt mi emberek is. A tanárok nyolc vagy négy évig viszik a gyermekeket, aztán elköszönnek egymástól, és a gyerekek általában elfelejtik őket. 

Aztán amikor a szülők felnevelik a gyermekeiket, és segítenek az unokát is nevelni, sok családban átélik a szülők, hogy már nem vagytok fontosak, mert az unokák is felnőttek. Nem kell a szó, egy nézés, vagy tiszteletlen mondat elég, hogy értsen az ember. 

Aztán vezetők is sokszor átélik, hogy vettek egy látást, elkezdték a megvalósítást, és segítséget kérvén hozzá, tanítgatják a jövő nemzedékeket, aztán mikor félre állnak, elfelejtik őket. Pedig ők voltak akiktől ered az egész.

Soha ne feledjük el azokat akik szellemi anyukák és szellemi apukák voltak, mert akkor a hálátlanság bűnébe esünk.

Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők 


Január 22. Szerda,

A siker el ne veszítse memóriánkat.

Hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.

De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek.
5 Mózes 8:18-19,

A jólét elfeledteti azt, hogyan is jutottunk odáig. A világi ember magának tudja be a sikert, büszke, rátarti , és kevély lesz a gazdagságtól. A hívő ember tudja, hogy mindene az Úré, még saját maga is. Mindent amit elért hálával kell meg köszönni. Soha el nem felejteni, honnan indultunk el. Akik pedig beleszülettek a jóba, azoknak a szülőktől kell megtudniuk, hogy kinek kell megköszönni mindent.

Isten nem felejt el rólunk semmit. Mindenre emlékszik. Tudja mikor kiáltottunk hozzá, tudja mikor kerestük őt, mikor sóhajtoztunk utána, a szeretetéért ,a kegyelméért, a segítségéért. Örömmel nyúlt utánunk, emelt fel minket, segített mindenben, kiárasztotta ránk kegyelmét, értünk adta szeretett Fiát. Becsesek voltunk neki és vagyunk neki, nekünk is így kell rá gondolni, hogy mindig számíthatunk rá.
A menyasszonyai vagyunk akiért az életünket is oda kell adnunk, mert Ő megtette.
De ne feledjük az igét sem el, mert mindig ott van a "HA".

Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők


 Január 21. Kedd,

 
Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.
2 Mózes 1:8,
 
A fáraó nem ismerte a múltat, a történelmet, így elfelejtett emlékezni arra, hogy Józsefnek köszönhette népe a jólétet. 
Isten áldásait élvezték ami az Izraeliták által volt az országban.
Így a fáraó , hálátlan, gonosz volt a zsidó néppel, nyomorban, rabszolgaságban tartotta őket.
Nagy árat kellett fizetnie érte, de nem csak neki, hanem az egész országának.
Isten tönkre tette az ország gazdaságát, megfosztotta őket a vizeiktől, így a gazdag országból egy megtépázott nemzet lett. A népének egy átkot hagyva, mert akik Isten haragját kiváltják azok nem igen  lesznek megelégedett emberek.
 
Forrás: Dag Heward-Mills  A könnyen felejtők

Január 20. Hétfő
 
 
Pál mint tanítvány, mint apostol, mint bizonyság tevő, mint közbenjáró, egy személyben volt Isten szolgája.
 
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel üdvösségét.
Róma 10:1
 
Pál, mivelhogy megismerte az igazságot, ami felszabadította őt testileg, lelkileg, szellemileg, közben járt az ő népéért. Nem feledve, sőt aggódva, hogy az övéik elveszhetnek, ha meg nem térnek. Lelkében mélyen aggódott minden izraeli testvéréért, mert tudta, hogy ő is elveszett volna, ha az Úr Jézus Krisztus meg nem látogatja.
 
"Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert az kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt. Krisztustól elszakadva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett : akik izraeliták, akikre a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen.
Róma 9:1-5,
 
Sokszor élünk át dolgokat, ami által nem tudunk szabadulni attól a gondolattól, hogy segítsünk azoknak az embereknek akik ugyan ebben a problémában szenvednek.
Részemről szülőknek segítenék abban, hogy gyermekeikre vigyázzak, vagy kórházakban látogatnám az elesett embereket akiket nem látogatnak. Ezek járnak a fejemben, mert voltam olyan helyzetben, hogy volt aki segített nekem, egy szomszéd néni akiért nagyon hálás vagyok.(gyermekeimre vigyázott) Aztán voltam olyan helyzetben, kórházi tartózkodásom alatt, hogy ki voltam szolgáltatva, bár csak egy napig, másnap már én szolgáltam beteg társaimnak, mégis megindult a szívem rajtuk. mivel bennem Krisztus él, tudom, hogy ő az aki ezeket súgja nekem. Most nincs erre lehetőségem, de azt tudom, hogy amikor a fejemből nem mennek el a gondolatok, azt Isten inspirálja.
 
Figyeljünk az Úr üzeneteire, mert ő súg, nekünk pedig engedelmeskedni kell neki.
 
 

Január 19. Vasárnap,

A feledékeny emberekből hiányzik a szolgálathoz szükséges könyörület.

Jézus életét végig kísérve, láthatjuk, hogyan indult könyörületességre minden ember iránt akik bajban voltak. A munkáját szinte szünet nélkül végezte. Irgalma és kegyelme határtalan volt.
Neki nem volt mire emlékezni, mert a dicsőségét tette félre és lejött közénk, hogy tanítson, gyógyítson, csodát tegyen, halottakat támasszon. Azért mert szeretetéből fakadóan mutatta az üdvösséghez vezető utat.
Ő, arra emlékezhetett, milyen jó és biztonságos volt az Atyával lenni. Itt a földön viszont a megaláztatás, bántás és árulás várta. Mégis szolgálat kész volt mindenki felé.

Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva , mint a pásztor nélkül való  juhok.
Máté 9:36,

Az irgalmas samaritánus kinyújtotta a kezét a földön fekvő emberhez, ellátta és olyan helyre vitte, ahol gondját viselték, azért, hogy éljen. Fizetett érte, ugyan úgy ahogy Jézus is fizetett értünk, nekünk kell a haldokló világnak hírül adni Krisztust, aki az életet adja.
 
Dag Heward-Mills   A könnyen felejtők c. könyv alapján

 


Január 18. Szombat,

A feledékeny emberből, másodrendű szolgáló lesz.

A jó prédikátor bizonyságtevő, beszél a kellemetlen és a kellemes átéléseiről.
Pál apostol szívesen beszélt a megtörtént átéléseiről.

Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely énhozzám szól és ezt mondja zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz? Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod.
Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz.
Ap -Csel, 26:14,15,

Mindenkinek vannak érdekes élményei, emberek által, és Isten által egyaránt. Ne feledjük el őket, hanem osszuk meg az emberekkel, hogy élethű képet alkossanak rólunk. Hogy lássák ugyan olyanok vagyunk mint ők.
Ha azokról a dolgokról beszélünk amiben az Isten megsegített minket, vagy amiből megszabadított minket, szolgálatunk hiteles és megtelik élettel.

Dag Heward-Mills   A könnyen felejtők c. könyv alapján


 


Január 17. Péntek,

 
A feledékeny emberek, lázadóvá válnak
 
Monda ezért Sámuel: Nemde kicsiny voltál te a magad szemei előtt is, mindazáltal Izráel törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged Izráel felett?
1 Sámuel 15:17,

Amikor uralkodó lett Saul, elfelejtette, hogy Isten volt az aki a semmiből felemelte, kinevezte és felkente királlyá.

Az életben is így van, bárhova nézünk vannak hálátlan gyermekek, kollégák, és testvérek. Akiket pásztoruk emelt fel és tanított, majd Isten segítségével megkapták a kenetet, és nagy emberek lettek belőlük. A gőg nem engedi, hogy a hála eszükbe jusson. Maguknak számolják el a dicsőséget.

Sok szolgáló önállósulni kezd, mert lázadóvá vált, és úgy gondolja, hogy mindent magának köszönhet, és meg áll a lábán, a régi segítő nélkül is. Ebben van egy kis kapzsiság is, mert haszonra vágynak, nem szolgálatra.

De ha nem atyai áldással hagyják el a gyülekezetet, akkor bizony nem találják meg a helyüket. És ez a mennyei Atya áldására is vonatkozik, mert nélküle csak ellenszélben tudnak járni, ami fárasztó és nem haladó.

Forrás: Dag Heward-Mills - A könnyen felejtők,

 


Január 16. Csütörtök,

 
A feledékeny emberek elbizakodottá válnak.
Mózes megdorgálta Kórét mert igen elbizakodott volt. Azok az emberek akik a kiváltságos helyzetüket nem hála adással élik meg, bizony gőgösek lesznek és tiszteletlenek azokkal akik fölöttük állnak. Elbizakodott szellem jellemzője a faragatlan stílus, a nagyképűség.

Kórah fellázadt Mózes és Áron ellen, "Elegünk van belőletek!" Mózes viszont megalázta magát arcra borult és ezt mondta.

Majd reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá.Az közeledhet hozzá akit, akit kiválasztott.
4 Mózes 16:5
 
Mózes összehívta a népet és az Úrtól várta a választ.
 
"Váljatok külön ettől a közösségtől, hadd semmisítsem meg őket egy pillanat alatt! "
4 Mózes 16:20,
 
Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, a Kórahhoz tartozó összes embereket minden jószágukkal együtt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és befödte őket a föld.Így vesztek ki a gyülekezetből.
4 Mózes 16:32-33,
 
Legyünk mindig hálásak Istennek azért, hogy kiváltságosak vagyunk. Ne viccelődjünk magabiztosan avval, hogy" velem semmi sem történhet mert az Úr vigyázz rám". Ami igaz, de ezt hálaadással és alázattal tegyük.

Forrás: Dag Heward-Mills - A könnyen felejtők,


Január 15. Szerda,

 

A feledékeny emberek könnyen válnak.

 

Úgy gondolom, az emlékek, a fényképek, mindig jó emlékeztetőek arra mit is ígértünk egymásnak, amikor a szerelmünk csúcsán összekötöttük az életünket a másikkal. Nem szabad és nem is lehet elfelejteni azokat az ígéreteket amit ki mondtunk tanúk előtt, pláne amit Isten előtt mondtunk el.

 

- Míg a halál el nem választ.
- Jóban rosszban.
- Együtt maradunk gazdagságban és szegénységben.
- Legyen ez a gyűrű szerelmünk jelképe.
- Ásó kapa nagy harang.

 

Ezeket hogy lehet elfelejteni? Isten nem felejt. Amit ki mond az úgy lesz, megtartja. Sajnos akik nem tartják meg fogadalmaikat, azoknak ellen áll.

 

Legyen forrásod áldott,
és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek.
Példabeszédek 5:18,

 

Legyünk hűségesek, mert az Úr az mindig hűséges.

 

....és nem csalom meg, mert hűséges vagyok.
Nem szegem meg szövetségemet,
nem másítom meg, ami a számon kijött.
Zsoltárok 89:33-34,

 

Forrás: Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

 


Január 14. Kedd,


A feledékeny emberek felfuvalkodnak.
 
Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg erősít engem.
Filippi 4, 12-13,
 
Pál apostol soha nem felejtette el honnan indult , és mivé lett. De főleg azt nem feledte, hogy Isten volt az aki megváltoztatta.
 
Dávid se felejtette el soha honnan emelte őt fel az Úr. Nem lett felfuvalkodott, hanem amikor Isten előtt örvendezett mint Király, ugyan úgy táncra perdült mint amikor legényként megtette. Nem szégyellte magát a nép előtt, hanem önfeledt ugrándozásba kezdett. Feleségének nem tetszett, hogy férje a nép előtt ugrándozik.
 
Dávid ezt felelte Mikalnak:
Az Úr színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett és egész háza népének, Ízráelnek a fejedelmévé. Igen az Úr színe előtt!
Sámuel 6:21,
 
Az ige kifejti, hogy Istennek tetszett Dávid hozzá állása ,mert Mikalnak nem lett gyermeke éppen azért, mert pont ő alázta meg a férjét avval, hogy kinevette, és megszólta. nem tudott örvendezni vele az Úr előtt.

Forrás: Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

 


Január 13. Hétfő,

 
A feledékenységgel együtt jár az engedetlenség.
 
Amikor az Úr Jeroboámot választotta, Salamon utódjául ,tette ezt azért mert Salamon az Idegen asszonyok hatására, idegen isteneket kezdett tisztelni. Aztán Jeroboám valahogy elfelejtette, miért őt választotta Isten.
 
Elkövette féltékenységből ugyan azt a hibát mint Salamon.
 
Tanácsot tartván azért a király, csináltata két aranyborjút, és monda nékik: Sok néktek Jeruzsálembe felmennetek: Ímhol vannak a te isteneid, óh Izrael, akik téged kihoztak Egyiptomnak földéből.
1 Királyok 12:28,
 
Sok ember ,amikor Isten helyezi nagy pozícióba, hamar megfeledkezik a hála adásról, és engedetlenségében, bűnt követ el. Elfordul Istentől.

 

Forrás: Dag Heward-Mills A könnyen felejtők

Január 12. Vasárnap,

 
Az alapítók és apostolok munkája feledésbe megy. Pedig nélkülük el sem kezdődött volna az amit az utódok élveznek. Csak egy példa: Khám elfelejtette, hogy az apja, Noé hallotta meg Isten elhívását, és engedelmeskedett neki, hitből.
 
Khám pedig , Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének.
1 Mózes 9:22,
 
A tisztelet az Atyja iránt megbukott, ki nevette Atyját, az átok beindult. Khám fekete bőrű volt, fekete bőrű embertársaink szinte több ezer év után is átok alatt vannak, a megvetés átka alatt. Azért mert egyik ősük elfelejtette, hogy az Atyákat tisztelni kell.
 
Ha Noé nem lett volna engedelmes, akkor ők is meghaltak volna a föld többi lakójával együtt.
 
Elfelejtette, hogy az ember a saját sátrában, a saját otthonában akkor van mezítelenül amikor csak akar.És még az is bocsánatos bűn, ha egyszer-egyszer italos állapotban van.
 
Vigyázzatok emberek, gyermekek, mit tesztek.

Forrás: Dag Heward- Mills A könnyen felejtők c. könyv.

 


Január 11. Szombat,

 
Amikor Dániel megfedte Nabukodonozor fiát, felrótta neki, hogy nem tanult alázatot, pedig apját is a gőgje vitte a bukására.
 

De mikor a szíve felfuvalkodott , és a lelke megkeményedett megátalkodottan: levették az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle
Dániel 5:20,

Isten megleckéztette, állatokkal kellett laknia a mezőn és füvet ennie. Tudatában volt mindez, ami által igen megalázott volt, míg el nem Ismerte, hogy az Isten az Úr.

Tanuljunk őseink hibáiból, és soha ne legyünk büszkék és hálátlanok. Adjuk a dicsőséget mindenkor és mindig az Istennek. Ámen.

Forrás: Dag Heward- Mills A könnyen felejtők c. könyv.

 


Január 9. Csütörtök.

 

Amikor Izrael népe elkezdett panaszkodni, akkor elfelejtette, hogy miből hozta őket ki az Úr. Mert jobb szabadon mannát enni minden nap, mint rabszolgaként, megalázottan élni.

A hálaadáskor a Szent Szellem jár át minket, de amikor hálátlanok vagyunk, akkor démonokkal telünk meg.

S mondanák nékik Izrael fiai: Bár megholtunk volna az Úr keze által Egyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel: mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind e sokaságot éhséggel öljétek meg.
2 Mózes 16:3,

A legnagyobb bűn az volt, hogy Isten tervét még csak nem is próbálták megérteni, vagyis az életüket nem az Úrra bízták. Hálátlanságból egymást uszítva zúgolódtak. A zúgolódás eredménye az ellenszegülés a törvénynek, a büntetés nem maradt el. Csak gyermekek mehettek be az ígéret földjére. Ők még nem értették a dolgokat és nem tudták őket megfertőzni a felnőttek elégedetlensége.

Soha ne a múltat emlegessük, hanem nézzünk előre és bízzuk magunkat az Úrra. Mert ő jót tervez velünk, benne bízhatunk.

 

forrás: Dag Heward-Mills - A könnyen felejtők
 

Január 8. Szerda,

A Sátán szolgáinak a neve sokat mond, mert a hazugság, a keserűség és a gőg szelleme, súgdosnak az olyan embereknek akik hálátlanok.
A panaszkodás, morgolódás, keserűség, elégedetlenség, gőg, ezek nem előre, hanem vissza fele mozdítanak, végül szellemi lefokozódás lesz az eredménye.

Hányszor lázadtak ellene a pusztában,
hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban!
Sokszor kísértették az Istent,
megbántották Izrael Szentjét.
Zsoltárok 78:4-41,

A Biblia a hálátlanságot sok helyen emlegeti. De nemcsak Izraelnél fedezhetjük ezeket fel, hanem minden ember problémája. Ha minden jól megy, akkor az ember igen elégedett önmagával.
A panaszkodás divattá vált, pont azért mert jó lét van. Ezt egy gonosz szellem okozza, amit a pokol ereje támogat.
A hálaadás következtében dicsőítünk, mert elégedetten emlékszünk minden jóságára az Úrnak. Dicsérjük őt, mert méltó rá.

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket: énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.
Efezus 5:19-20,


Január 7. Kedd,

 
Emlékeinkben, fontos vissza emlékezni a régi énünkre, milyenek is voltunk, és mit tett velünk a Szent Szellem.
Gyarló természetünk, hogyan vált Isten kezében, egy gyümölcsöző, jóra való természetté. Na jó-jó, még van mit igazítania az Úrnak, de sokat tett velünk az Úr. Van aki adakozóbb lett, van aki szívélyesebb, van aki hűségesebb, esetleg türelmesebb, vagy szelídebb, vagy alázatosabb. Az biztos, hogy az Úr munkája ez mind rajtunk és még van mit csiszolnia a természetünkön.
 
A szolgálatainkban tudunk a legjobban fejlődni, gyógyulni ,átalakulni. Aki nem szeret szolgálni az az álló vízhez hasonló. megfeneklik benne az élet.

Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén.

Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből. hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Filippi 2:2,3,


Január 6. Hétfő,

 
Sok mindenről tudunk emlékezni.
Kezdve a születésünktől, szüleinkre, testvéreinkre, tanárainkra. Mindenkitől kaptunk valami jót, amiért hálásak lehetünk. A rosszat elfeledve, mert az is volt valószínű minden ember életében.
De a jót nem feledve mert az épít és kedves emlék lehet.
Azután a megtérésünk pillanataira emlékezvén, adjunk hálát az Atyának, hogy elhívott, Jézusnak, hogy meghalt értünk és fel is támadott, majd eljött, hogy elindítson az úton minket, hogy megszabadítson minden bűntől.
Kell, hogy értékeljük a megváltás hatalmas munkáját és tovább adjuk másoknak.
Az emlékezés segít az elhívásunk betöltésében.
 
És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptom földjén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened: azért parancsolom én ma ezt néked.
5 Mózes 15:15,
 
forrás: Dag Heward-Mills: A könnyen felejtők

Január 5. Vasárnap,

 
A hibáinkra való emlékezés, nagyon is hasznos. Azon az úton tart minket ami az Úrhoz vezet. A kudarcok nem engedik, hogy újra meg újra elkövessük azokat. A Biblia a feledékenység földjét a halál és a sír földjének nevezi.
 
Avagy a holtakkal teszel-é csodát?
Felkelnek-é vajon az árnyak hogy dicsérjenek téged?
Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, ,hűségedet a pusztulás helyén?
Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén?
Zsoltárok 88:11-13,
 
Amikor felejtünk a halálban lakozunk. Soha ne feledjük kik által emelkedünk magasabb szintekre. A Szent Szellem ereje, Istentől és Jézustól van. Az Ajándékaink szintén. Azok a vezetőket, tanítókat ,testvéreket, lelkigondozókat akik a kezdetektől terelgettek minket, hogy szolgálatainkba be állva Isten királyságát szolgáljuk,és tovább adjuk azokat a talentumainkat, ne feledjük el.
Isten megparancsolta, hogy emlékezzünk.

 


Január 4. Szombat,

 
Azok az emberek akik azt mondják, mindenem amim van, csak magamnak köszönhetem, megdolgoztam érte.
A világi embereknél érthető, hisz nem ismerik az igazságot, de akik hívők azoknál ez hálátlanság.
Mindent Istentől kaptunk, az életet, a szüleinket, az egészségünket, a családunkat, a munkahelyünket, a gyülekezetünket.
Mindenünk az övé, ő rendelkezik az életünk felett, hisz kijelentettük, hogy Ő a mi Urunk.
 
Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdött a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Ha teljesen Megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz , és meghajtod magadat azoknak: bizonyságot tészek e mai napon ti ellenetek, hogy végképpen elvesztek.
5 Mózes 8:18-19,
 
Ha a bűneinkre és hibáinkra emlékezünk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten kegyelme milyen túláradó. Persze nem szabad magunkat hibáztatnunk amikor már megszabadított Isten a bűneinktől, hanem hálával kell emlékeznünk róla, hogy már el van vetve.
 
Forrás: Dag Heward-Mills: A könnyen felejtők

Január 3. Péntek,

Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!
5 Mózes 8:12-14,

Azok az emberek akik betelnek, vagyis mindenük meg van, elérik az életükben a kitűzött célt, sajnos általában elfeledkeznek, hogy ki által jutottak áldásokhoz. Számos gazdag ember csak beszél arról, hogy jóság, segítségadás,
hálaadás, de a cselekedeteik nem ezt bizonyítják.
Az ige mondja, mindig adjunk hálát mindenért. Olyanokká kell válnunk, hogy a többleteinkből amink van, jusson adományozásra, mert Isten azért adta.

Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Zsoltárok 100:4,


Január 2. Csütörtök,

 

Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem,
bénuljon meg a jobb kezem!
Nyelvem ragadjon az ínyemhez,
ha nem emlékezem rád,
ha nem Jeruzsálemet tartom
legfőbb örömömnek!
Zsoltárok 137:5-6,

Az ige figyelmeztet arra, hogy Istenről soha ne feledkezzünk meg. Főleg, hogy miből hozott ki minket, mit tett értünk Isten.

A zsoltáros megátkozza magát ha gyarló természete megfeledkeznék honnan jött. Kezünk az ami cselekszik sok mindenben, bizony ha béna lenne sok mindent nem tudnánk megtenni. Felemelni, áldani, dolgozni, ölelni és még nagyon sok mindent nem tudnánk, csinálni. Azok akik ezt megtapasztalták tudnának erről beszélni, főleg a jobbkezesek.

Légy újból nyugodt, lelkem,
mert jól bánt veled az Úr!
Zsoltárok 116:7,

 

Forrás Dag Heward Mills A könnyen felejtők c. könyv alapján.


2014. Január 1. Újév - Szerda

 
Isten soha nem felejt.
 
A testi ember nem szívesen emlékszik azokra akik segítettek neki, mert büszke és szégyenli az ő nehézségeit.
A bölcs ember az nem szégyenli, hanem hálás érte mert tudja, " ma nekem, holnap neked" kell segíteni.
De Isten természetű embernek soha nem szabad, hogy feledjen.
A bűnös és büszke ember elfedezi honnan jött, csak magának nyilvánítja ki, hogy mivé lett.
 
Pedig soha ne feledjük honnan jöttünk, mert mindent az Úrnak köszönhetünk, mert ha ő nem ad erőt, egészséget akkor semmire sem mehettünk volna.
 
Felnövekedik-e a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül? Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb ELSZÁRAD.
Ilyenek az ösvényeik MIND AZOKNAK, AKIK ISTENRŐL ELFELEDKEZNEK..
Jób 8:11-13,
 
Kemény beszéd, de így van. A születésünktől fogva Isten kegyelmétől függünk, ő az akitől az erőt és az életet kapjuk. Aki megvéd ha kell és terelget minket.
A szülők felé mindenkor tisztelettel és hálával kell lenni a gyermeknek, ugyan így Isten felé is, mert az életet kapjuk tőle.