Mai  nap igéi Edittől - 2012. December

 

December 31. hétfő,

Fékevesztett szexuális vágyak

Az Ige azt írja:

"Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki
paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik."
1 Korinthus 6:18,

Talán ez a bűn az amit Isten nagyon komolyan véve elítél. Persze minden bűnt elítélünk, de a paráznasággal szinte démonok mennek át az egyik emberből a másikba, hisz egy test lesznek általa egy ideig. És azáltal beteggé teszi magát az aki ebből sportot űz.
A Sátán minden esetben teret kap, amikor szexuálisan vétkezel a testeddel, és rendezetlen nemi életed szellemi problémává válik. De ide tartozik az is akiket szexuálisan zaklattak, vagy megerőszakoltak.
A szex egy ajándék, de csak a házasságon belüli. A szerelem az egyik legszebb példája a szeretetnek. Ugyan ki ne emlékezne arra, amikor szerelmes volt az életét is oda adta volna a másikért. Vagy rendületlenül meg akartuk ajándékozni azt akit szerettünk, mert a szeretet csak adni akar.
Isten is így szeret minket, és nem vár el semmit. Tartsuk ezt tiszteletben, és az Ige szerint élve őrizzük meg a tisztaságot az életünkben. Nem baj az ha észre vesszük, hogy valaki jóképű vagy csinos, de ne nemi vággyal keverve nézzük, vagy csodáljuk, mert az már bűn.

Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom
nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot
követett el vele szívében.
Máté. 5:27,

Jézus szigorú volt ebben a tekintetben, de az emberek érdekében, mert tudta mik lesznek a következményei, testi betegségek, érzelmi fájdalmak és a kárhozat, egy röpke lopott örömért.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 30. vasárnap,

A két legerősebb vágy

A test kívánsága kielégíthetetlen, mert csak a testünket tudja uralni a gonosz, szellemünk és lelkünk az Úré. Valljuk be őszintén, mi vagyunk azok akik a kísértő gondolatokkal barátkozva , Isten Igéjével pedig ellenkezve elkövetjük olykor-olykor a hibát.
Emlékszem volt már olyan, hogy nagyon szerettem volna valamit, és amikor megvettem már nem volt fontos. Testiség volt az egész, ami uralta az agyamat.
Egyedül csak abban találunk megelégedést, ha helyes kapcsolatokat ápolunk a mi Urunkkal.
Azáltal pedig józan látásunk van mindenben, és békésen éljük az életünket, úgy ahogy Isten tervében benne van.

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettnek.
Máté. 5:6,

Hogyan? Hát úgy, hogy aki keres az talál, mert az Úr szinte tálalja azt amire kíváncsiak vagyunk. Többször megtapasztaltam, hogy amikor valami érdekelt és én nem értettem a Bibliában pont ott nyitottam ki és jött a válasz. Vagy kaptam egy könyvet valakitől és az adta meg a választ. Vagy az Úr a tanítás alatt adta meg számomra a megelégedés örömét.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 29. szombat,

Az élettel való kérkedés

Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és
olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a
rossz.
1 Mózes. 3:5,

A sugallat be vált, az első emberpárnak tetszett, hogy önálló életet élhetnek, és mindentudóvá válhatnak. Engedtek a csábításnak. A Sátán Jézussal is kipróbálta ezt a hazugságot, rá mutatott az országokra és ezt mondta:
"Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."
Máté 4:9,

Az élettel való kérkedés arra csábít, hogy elforduljunk Istentől. Pedig Isten imádata és szolgálata a feladatunk. Mi nem a világból vagyunk, életünket az alázat, és az engedelmesség kell, hogy jellemezze Istenünk felé, a vezetőink felé. Az emberek felé pedig a szeretettel és a segítőkészségünkkel kell közelednünk, és szolgálnunk.
    Függnünk kell Istentől.
    Életünkben Isten imádásának az első helyre kell kerülnie.
    Hitünknek erősnek kell lennie, ami a bizalom jele is egyben.
A hívő élet nem csak az, hogy hiszek és járok Istentiszteletekre, hanem ennél komolyabb: szolgálatok, önmegtartózkodás a világi élettől, engedelmesség, kitartó imádkozás, alázat, adakozás, és nagy-nagy szeretet, megbocsájtás, és evangélizálás, hogy más emberek is tudják az igazságot.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 December 28. péntek,

A szem kívánsága.

A szem az egy csodálatos dolog az életünkben, hisz látunk vele, minden szép dolgot, amit Isten teremtett.
Láthatjuk szeretteinket, hasznos a munkánk során, sok kreatív művész köszönheti a szemének alkotásait.
De tud bűnre csábítani is. Hisz mindent megragadunk , amit csak tudunk, és azt hisszük, hogy feltétlenül szükségünk van rá. Az igaz, hogy Jézus azért jött, hogy bővölködjünk, de ne sóvárogjunk és követeljünk ki magunknak mindent amit a szemünk meglát.

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja
a szemet, meg kívánatos is az a fa,...
1 Mózes 3:6,

Bizony a szem visz sok férfit is a paráznaságba, az embereket a falánkság bűnébe, a költekezés egyik eszköze.
A szemek kívánsága sokszor elválaszt Istentől minket. Zabolázzuk  meg testünknek ezt az értékes tagját, mert amilyen hasznos, úgy tud bűnre csábítani is.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 27. csütörtök,


A test kívánsága

Sátán az első emberpárt is a test kívánságával próbálta elcsábítani, akik behódoltak a test kívánságának.
A Sátán Jézust is próbára tette, mivel tudta mi a gyengéje, amikor már 40 napja nem evett.

"Ha Isten Fia vagy, mond, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."
Máté. 4:3,

Az igaz, hogy a Sátán nem mindentudó, de nem is vak. Látja mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk. Ha társaságban vagyunk, akkor tud kísérteni az itallal, a büszkeséggel, a kivagyisággal, a nagyotmondással, a paráznasággal.
Ha fáradtak vagyunk, és kimerültek, akkor az alvással, evéssel, a nemtörődömséggel, feledékenységgel, figyelmetlenséggel.
Ha meghívottak vagyunk és finom ételek vannak az asztalon, akkor a falánksággal, csábít a testünk, a Sátán parancsára.
Ha böjtölünk, akkor a kívánságokkal.
Mindenkit szemmel tart, keresi a leggyengébb pontunkat.

Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen,
ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
Galata 5:17,

Teljesen normális dolog, hogy szeretjük a finom ételeket, az evés létszükséglet, de soha nem szabad úgy gondolni, hogy azért élünk, hogy jókat együnk és igyunk. Hanem azért eszünk, hogy a testünk funkcionáljon.
A szex is Isten találmánya, de csak házasságon belül. Ott mindent szabad, hiszen egy testé lettek. De a fajtalankodás, és a kéjvágytól űzött párkapcsolat váltás már bűn.
A munka mánia, a pénz hajhászás szintén bűn. A túlzott tisztaságmánia, vagy a tökéletességre törekvés, az otthon illetve a kertünkre nézve szintén egy nagyzási mániába tör át, és bűn. Ezek abnormális dolgok, ami nem Istentől van.
Sok hívőnek mondanám olykor, - emlékszel Jézus milyen egyszerű, és alázatos életet élt? Úgy élt, evett öltözött mintha szegény lenne.
Mindig maradjunk meg a közép úton, és gondoljunk Jézusra, az Igére ami mindig segít a helyes irányba mennünk. Ad bölcsességet ebben az összekuszált világban.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 26. szerda,

Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: jaj, uram! Mit tegyünk?  De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott:
Uram , nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.
2 Királyok. 6:15-17,

Mi emberek nem látjuk a szellemvilágot, de Isten megtudja  nekünk mutatni ha akarja. Sok csatát nyertek Isten segítségével, amikor az angyali seregek segítették Isten népét.
De körülöttünk is vannak Angyalok, főleg ha támadás fenyeget. A világ neveti ezt de mi hisszük, hogy amit az Ige kijelent az úgy van.
Isten tökéletes ,és tökéletes tervében nem véletlen szerepelnek angyalok. Fontosak és szeretettek vagyunk számára, és vigyázz ránk. De még azokra is akik nem hívők. Természetes ennek vannak határai, mert aminek meg kell történnie az ő tervében az meg is fog történni
És ha rossz döntéseink vannak, annak is meg van a gyümölcse, de Isten szeretete el nem hagy minket.


December 25. kedd,

Ezen  a szent ünnepen, nem a démonokról fogok írni, hanem Isten szolgálóiról az Angyalokról.Az angyalokat is Isten teremtette, azért, hogy őt, és az embereket szolgálják. Szellemi lények, halhatatlanok, megszámlálhatatlanok, és feljebbvalók az embernél. Szabad akarattal rendelkeznek mint az ember, ezért is lázadtak  fel közülük  sokan. Ők a gonosz szellemek. Van személyiségük, láthatatlanok, és csoportot alkotnak olykor. Van náluk is sorrend, mert vannak kiválasztott angyalok. Mivel szellemlények, nem láthatjuk őket, de meg tudnak jelenni emberi formában is.

Mennyei rend.
Atya, Fiú, Szentlélek,
12 arkangyal,
70 angyal,
angyali seregek,

Izrael rendje.
Ábrahám, Izsák,  Jákob,
Izrael 12 fia,
70 lélek, ( fő),
Izrael seregeinek sokasága,

Új szövetség rendje.
Atya Fiú, Szent Szellem,
12 apostol,
70 ember,
 hívők sokasága, Jézus katonái,

Mi emberek is hármas egységet alkotunk. test lélek szellem, de a hívők örökösök. Az angyaloknak Isten a teremtőjük, de nem az Atyjuk.
Szolgáló lelkek, és minket szolgálnak akik választottak vagyunk. Vigyáznak ránk, őriznek minket.

Mert megparancsolja angyalainak, hogy  vigyázzanak rád minden utadon,
kézen fogva  vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Zsoltárok. 91:11-12,

Hír vivők:
Jézus születését is ők vitték a pásztoroknak.

Dániel 10: Dánielhez sokszor jött angyal aki beszélgetett vele.

A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de
Mikáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. ( ő vezeti Isten
seregeit, egy harcos fő angyal)
Dániel. 10:13,

A perzsa birodalom, maga a gonosz hadai voltak, akik feltartóztatták a hírvivő angyalt, Gábrielt.
Örvendezzünk ezen és vigyázzunk, mert a bűnök által az angyalok kevesebben vannak körülöttünk.

Békés boldog ünnepeket.

 

 

December 24. hétfő.

Ezen a napon ünnepeljük a mi Urunk és megváltónk születésének napját.
Függetlenül attól, hogy pontosan mikor is született. Boldog ilyenkor minden család, mert Isten maga a szeretet, és Jézust is szeretetéből küldte a világba. Tette ezt azért, hogy megmentse az embereket, hogy reményt adjon nékik.
Az Üdvözítő, a csodálatos Tanácsos, a Szabadító jött el az emberekhez a földre, hogy megízlelje a földi élet nyomorúságát, gyötrelmét, és szépségét.
Amikor az asztalhoz ülnek a családok, jó lenne ha meghívnák azt akit ünnepelnek, aki miatt összejöttek, a Megváltó Krisztust. Hisz milyen , ünnep az ahol az ünnepelt nincs jelen. Együtt örvendezve amiért elhozta nekünk Isten királyságát.

Amikor Jézus megszületett, angyal hirdette a megszületését.

Az Angyal pedig ezt mondta nekik:
"Ne féljetek, mert íme , hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban."
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat."
Lukács. 2:10-14,

Mi is van ebben az üzenetben?
Öröm,  békesség, jó akarat. Amit mind köszönhetünk Isten tervének.
Köszönet isten Fiának aki leereszkedett közénk és vállalva a szenvedést értünk bűnösökért, feltámadása legyőzte az ősi ellenséget.

Minden kedves olvasónak kívánok békés karácsonyi ünnepeket.


December 23. vasárnap,

A fejlődés szintje.

Írok nektek gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért.
Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van.
Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt.
Írtam nektek gyermekek, mert ismeritek az Atyát.
Írtam nektek,apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van.
Írtam nektek, ifjak mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek,
azért legyőztétek a gonoszt.
1 János. 2:12.-14,

Az első szintet a "gyermekkorhoz" hasonlítja, hisz hitben a kisgyermekekre jellemző, hogy bűneik meg vannak bocsájtva.

A második szint az "ifjú" kor akik legyőzték a gonoszt. Az igazság ismerete erőssé teszi őket, és győzelmessé.

A harmadik szint az "atyaság" . Az apák közelről ismerik az Atyát, hitük szilárd, kapcsolatuk szoros és bensőséges vele, ami szellemi növekedésük célja.
Kötelezzük el magunkat  a növekedés mellett és küzdjünk a bűn ellen.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 22. szombat,

Jóból is megárt a sok

A gonosz minket olyan fő bűnökkel nem kísért, mert tudja, hogy azokat soha nem követjük el. ( gyilkosság, lopás, fegyveres rablás, nemi erőszak.) Tudja, hogy ami vérlázító attól még a gondolatunk is messze jár. Arra viszont csábít, hogy a jó dolgokat túlzásba vigyük. A kísértés tüzét fokozatosan hevíti míg bűné válik.
Pál azt írja:

Mindent szabad nekem, de nem minden használ.
Mindent szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.
1 Korinthus. 6:12,

Jó dolog az amikor Isten egy tükröt tartva elénk megmutatja a hibáinkat. ha rendszeresen elolvassuk a bűnrendezés füzetet, akkor ráismerünk a gyengeségeinkből adódó hibáinkra, és korrigáljuk az Úr segítségével.

a testi pihenésből lustaság lesz,
csendességből, szótlanság,
ügyeskedésből fösvénység,
az élet élvezetéből mértéktelenség,
testi gyönyörből érzékiség,
mások javai iránt való érdeklődésből irigység,
az ételek élvezetéből falánkság,
az önmagukra való odafigyelésből önzés,
önbecsülésből beképzeltség,
közlékenységből pletyka,
óvatosságból hitetlenség,
pozitív hozzáállásból tapintatlanság,
haragból, düh és indulatosság,
szeretetteljes gondoskodásból túlzott féltés,
helyes értékítéletből kritika,
azonos neműekkel való túlzott barátságból, homoszexualitás,
szexuális szabadságból erkölcstelenség,
lekiismeretességből maximalizmus,
bőkezűségből pazarlás,
önvédelemből becstelenség,
körültekintő magatartásból félelem,

Most, hogy ezeket leírtam, máris három dologból meg kell térnem, mert nem akarok olyan lenni.
Tartsunk önértékelést, és figyeljünk az Úrra. Ne engedjük, hogy a gonosz bevigyen minket a kelepcébe.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 December 21. péntek,

A kísértés fogalma

Sokan egyenlőség jelet tesznek a bűn és a kísértés közé. Pedig meg van írva,Jézus is "kísértést szenvedett, de nem vétkezett".
Ádám és Éva óta minden ember kísértve van. A Sátán arra csábítja az embert, hogy saját ötletei szerint éljen.
Újjászületésünk által szellemben újjá születtünk, és életre keltünk, de megmarad a "test" ami belénk ivódott a megrögzött, én központú szokásokban járjunk.: ezek pedig meg akarnak akadályozni az elkötelezettségben, hogy lélek szerint éljünk.
A kísértés lényege, hogy  a csábítás, hogy jogos emberi szükségleteinket világi, testi és ördögi módon elégítsük ki, és ne Krisztus által. Ismerjük azt a mondást, hogy sokat dolgozom, megérdemlem.

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteiteket az ő
gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus  Jézusban.
A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön -örökké. Ámen.
Filippi. 4:19-20,

Vigyázzunk ,mert ami megszületik az elménkben, kívánságok által, az a kísértés, és ha Krisztus nélkül döntünk, lehet, hogy bűn lesz belőle. A küzdelme egy megtért embernek igen erős és hosszan tartó, pláne ha mélyről emelte fel az Úr, mert akkor a gonosz még jobban küzd érte
kísértések által.

De soha ne feledjük, minket semmi és senki el nem választ az Úrtól.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 20. csütörtök,

A New Age mozgalom az okkult dolgokat az Új korszakra jellemző megvilágosodás köntösébe öltözteti.
Hirdetik és tanítják, hogy nincs szükséged Istenre,  te magad vagy az Isten. Amire törekszel és el akarod érni, el is éred.( Erre épül az agykontroll, )
A New Age a Sátán legősibb hazugságának új kiadása. A tudás és hatalom utáni szomj és vágyódás, lépre csalta az emberiséget, aki elbukott míg ezt kereste.
De miután a vágyódás a megfoghatatlan után meg van bennünk, hol találják meg ezt.
Médiumok, jósok, spiritiszták, kártya vetők, és még sok mindent nyújt a gonosz, hogy betöltse ezt az Űrt.
Azok az emberek akik a gonosz csapdájába kerülnek ezen a téren, hamis erőket használnak, és másokat is megtévesztenek.
Józanodjunk ki, és vigyázzunk, mert a hívők is bele eshetnek ennek a csapdájába.

     Meghízott Jesurun, kirúgott a hámból
     - meghíztál, kövér, hájas lettél! -és elvetette Istent,
     alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját.
     Idegen Istenekkel ingerelték,
     utálatosságokkal bosszantották.
     Szellemeknek áldoztak, nem Istennek,
     isteneknek, akiket nem ismertek,
     újaknak, kik nemrég jöttek,
     akiket az Atyák még nem féltek.
     Kőszikládat, aki nemzett, elfeledted:
     elfeledted Istent, aki világra hozott!
                       5 Mózes 32:15-18,

A jólét és a hajtás is egy megtévesztés, -lám nem kell Isten ,jobban boldogulunk nélküle. Igen ebben a gonosz segít, de mi lesz a végkifejlet.  Boldogan menetelnek a pokolba, mert a pillanatnyi örőmért az örök életet elfecsérlik a nyúlfaroknyi életért.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 19. szerda,

Amikor Sámuel próféta meghalt, Saul egy halottidézőtől próbált információt szerezni. Mivel előtte megtisztították az országot minden boszorkánytól, jóstól médiumtól, spiritisztáktól, egy megmenekült boszorkányhoz küldték Sault. Isten megengedte, hogy maga Sámuel jött vissza, de rossz hírekkel.
Elmondta, hogy Izráel a filiszteusok fogságába esik, Saul és fia pedig meghalnak.
Isten kifejezetten megtiltja, a halottidézést, a jóslást, a jövőről tudakozódást.A gazdag ember és Lázár történetében láthatjuk, hogy az élők és holtak nem kommunikálhatnak egymással.
Nem szabad hinni a jósoknak sem, és a hipnózisban sem, mert Isten megtiltotta.

Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és
jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem
Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő
helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan
dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője.
Ézsaiás. 8: 19-20,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 18. kedd,

A zene szerepe

Érdekes amikor Sault a gonosz szellem gyötörte, Dávid mellé ült és lantjával zenélt a királynak és az megnyugodott. De ha egy kisbaba
sír, és az anyukája énekel neki az is megnyugszik.
Szinte nevetséges, hogy mennyire nem vagyunk tudatában annak, hogy a szellemvilágban a Biblia szerint a zene milyen jelentőséggel bír!

És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta
Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült,
jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle.
1 Sámuel 16:23,

Dávid uralkodása alatt több mint 4000 zenésznek csak az volt a feladata, hogy éjjel és nappal énekeljen a templomban.  

Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a zene rombolni is tud.( heavy metal, punk)
Nem véletlen, hogy a dicsőítés is zene által kerül a szívünkbe és onnan száll fel ahhoz akinek szánjuk. (szerelmes dalok tömege, kering világszerte és ad örömet sok embernek.) Tudtára adva a világnak az érzéseiket.
Mi hívők is ezt tesszük, amikor a dicsőítésünkkel a világnak és az Úrnak adjuk tudtukra a mi érzéseinket.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 17. hétfő,

Felmerül a kérdés, hogy Isten is használja a démonokat és a gonosz szellemeket.Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten mindenek felett álló Úr!
A Sátánt és seregeit is képes eszközként használni, ha népét fegyelmezni akarja, ahogyan azt Saullal is megtette.Sem Isten tervével, sem természetével nem összeférhetetlen az a tény, hogy démonokat használ     akarata véghezviteléhez.
Még a gyülekezetben is megengedett fegyelmezési mód az, ha a megtévedt testvért figyelmeztetik és az nem tér meg bűneiből, akkor elengedik és bár a bűn útján megy tovább ha meg nem tér, bizony átadják a Sátánnak,
teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak napján.
Miért? Azért, hogy a világ és annak urai bármit megtehessen velük


"A gonosz utasításait akarod tenni? Menj és csináld. Erkölcstelen életed fájdalmas következményei talán újra Isten felé fordítanak."
Ez az állapot aztán valódi bűnbánatra segíti őket. Gondoljunk a tékozló fiú esetére. Az apja szerette de elengedte, és a világban eltöltött idő, amire annyira vágyott, megtörte őt és igazi megtérést hozott számára.

Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az
én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a Sátánnak,
teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján.
1 Korinthus. 5:5,


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 16. vasárnap,

A lejtő

Jól mutatja a Biblia, hogyan lehet magasról, nagyot esni. Sault, Sámuel kente fel királlyá, kereste Isten vezetését. Egészen addig míg fel nem lázadt Isten ellen, nem volt semmi probléma vele.
Miért is vétkezett Saul? Mert az emberek elismerését kereste, és nem Istenre hallgatott. Ez lázadás volt, és napjainkban is ez okozza a legnagyobb problémát. Megbánta ugyan a bűnt de nem tért meg belőle. Amikor eltávozott tőle az Úr Lelke, betöltötte helyét egy gyötrő szellem. Akkoriban a Szent Szellem jelenléte csak bizonyos emberekre korlátozódott. Általában királyok próféták kapták meg, ami csak korlátozott ideig volt rajtuk.
De a kereszten történt események óta bennünk lakik a Szent Szellem, és állandó kapcsolatunk van az Atyával, és a Megváltó Krisztussal.
Jézus ígérete, hogy senki ki nem ragadhat minket  az Ő kezéből. Pál által üzente, hogy a szeretetétől sem választhat el senki és semmi.

Őbenne pedig titeket is- miután hallottátok az igazság igéjét,
üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek-eljegyzett pecsétjével,
a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa
tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efezus 1:13-14,

Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem
ragadhatja ki őket az én kezemből.
János. 10:28,


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 15. szombat,

A csapda egyidős a Bibliával.

Az okkultizmus, mint sóvárgás ott van minden ember életében. Szinte minden ember kutatja a természet feletti erőket. Belénk van kódolva, hiszen Isten ültette belénk a vágyat, amikor a terveiben benne voltunk, hogy vele kapcsolatban legyünk.
A Sátán azonban ezt kihasználva nyúltja a sok titkos dolgot, amivel elbolondítja a tudatlan embereket.
Isten már Mózes által megtiltotta ezeket, éppen ezért fontos, hogy felnyissuk az emberek szemét.

Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti,
ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne
legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó , se halottaktól
tudakozó.
Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.
5 Mózes 18:10-12,

Ma is időszerű ez a parancs. Sajnálatos, hogy az ország vezetői engedik, hogy a nép válogasson ezekből a bűnökből, mert kánaán van belőlük. A televízió ontja a népbutító bűnös dolgokat. Ezért  szüntelen imádkoznunk kell a jövő nemzedék Istentől vett bölcsességéért, megtérésekért.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 14. péntek,

Nagyon fontos, hogy ne álljunk szóba a gonosszal, semmi közünk hozzá.
Ellenben higgyük el, hogy Isten szeret minket minden körülmények között.
Ne vádoljuk magunkat semmiképen., még akkor sem ha mulasztunk bármilyen dolgot. (imádkozás, Biblia olvasás, vagy bármi).
Ha a kísértés, vádlás, vagy megtévesztés nyilai záporoznak ránk, egyszerűen csak emeljük fel a hit pajzsát, és haladjunk tovább.
Legyünk bátrak, magabiztosak, és higgyünk Isten Igéjében.

Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a
miképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással.
Kolossé. 2:7,

Minden hazugsággal szemben válasszuk az igazságot. Ejtsünk fogva minden gondolatot, hogy Krisztusnak engedelmeskedjen.
Sokszor gondoljunk Isten ígéreteire, hogy szentek, szeretettek, és fontosak vagyunk neki. Hogy el nem hagy a világ végezetéig minket, hogy semmi el nem választ minket tőle. Valljuk meg sokszor, hogy
imádjuk Őt és mi is mindent megteszünk azért, hogy Ő büszke legyen ránk, hogy bízunk benne, és keressük az ő orcáját, akaratát és igyekszünk az Ő útján járni.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 13. csütörtök,

A második küzdelem:

Azok az emberek akik meg tudják különböztetni saját gondolataikat, a furcsa hangoktól és mondogatják,
- nahát mi jár a fejemben-?  Valójában ők sem élnek meg győzelmet és az életük nekik sem gyümölcsöző. Általában nem beszélnek a problémáikról, jobb esetben lelki gondozót kérnek, hogy segítsenek magukon.
Az író becslése szerint a keresztények 15% ilyen. Náluk előfordul a depressziós, aggodalmaskodó, paranoiás, megkeseredett, vagy dühösködő, és előfordulhat, hogy az alkohol, a kábítószerek, vagy táplálkozási zavarok rabjává válnak.

A harmadik küzdelem:

Ezek az emberek nem urai önmaguknak, általában otthon maradnak,  vagy ellenkezőleg az utcán kószálnak, magukban, vagy egy képzeletbeli lénnyel beszélgetnek, esetleg elmegyógyintézetben, vagy rehabilitációs otthonokban kezelik őket.
Amikor valaki nagyon hosszú ideig hallgat a belső hangokra, akkor a gadarai megszállotthoz hasonlítható.

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint:
De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém
törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én
tagjaimban.
Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem  e halálnak testéből?
Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én
az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének
szolgálok.
Róma. 7:22-25,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 12. szerda,

A megkötözöttség fokozatai

A Sátán senkit sem keríthet hatalmába egy nap alatt. Ez egy hosszú folyamat amiben kitartó.
Az evangéliumi keresztyéneknek csupán 15% él teljesen szabadon a Sátán kötelékeitől. A másik 85% gyümölcstelenül küszködik a szellemi konfliktusok következtében.
Sok hívő ember élhet kívülről nézve normális keresztyén életet, belül pedig küzdelmet vív a tolongó gondolatokkal, kéjvággyal, irigységgel, kapzsisággal, gyűlölettel, meg nem bocsájtással, közönnyel és még sorolhatnánk. Sajnos az imákat is kiábrándító élményként éli meg.

Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit
akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit
nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem
is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn
Róma 7:15-17,

Ezek szellemi konfliktusok, nem ismerik fel, hogy a gonosz a tüzes nyilaikkal támadja őket. Inkább magukat hibáztatják, vádolják.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 11. kedd,

A gonosz üzeneteinek veszélyei

A szerző példája:
Egy egyszerű példa arra, hogy el tudjuk képzelni, hogyan is tudnak minket a Sátán alkalmazottjai befolyásolni.

Képzeljük el, hogy egy utcán megyünk végig ami mindkét oldalát emeletes házak övezik. Az utca végén van Jézus. Mi igyekszünk végig menni rajta, de az ablakokból mindenféle hívogató démonok, szellemek kínálgatják portékájukat. Nem tűnek csúnyának, hanem kedvesen mondják, gyere közelebb és kostold meg ezt az italt biztos szomjas vagy, vagy pihenj meg és egyél egy kicsit olyan finommal kínállak.
Vagy gyönyörű nő hívogatja a pácienst, esetleg a szeretetre vágyó nőt hívogatja egy jóképű és kedves jó modorú úr, aki teszi a szépet.
Esetleg egy megfáradt testvérnek felkínálják, hogy gyere be és pihenj meg nálunk és játsszál egy kicsit, nem késel el, az a kis idő semmi.
És sorolhatnám a kísértések sokszínűségét. Ez a  KÍSÉRTÉS, amit mi hívők is nap mint nap átélhetünk, mert a világban élünk.

Amint haladunk tovább halljuk a hangokat, - ugyan már ma ne menj gyülibe, mi történhet ha egyszer kihagyod.
Nem kell mindennap olvasnod a Bibliát, vagy imádkoznod, mi fog történni semmi.
Ez a MEGTÉVESZTÉS.
 Ahogy elbukunk 1x- 2x, rögtön jön a vádlás,- na milyen keresztény vagy, na mit tettél?
Megpróbál eltántorítani a célunktól, hogy kitartva végig menjünk az Úton. A Sátán azt akarja, hogy utunk lassuljon , esetleg megálljunk, leüljünk, és ha lehet elforduljunk és másfelé menjünk.
Be akarja nekünk adni, hogy nem vagyunk méltóak a szolgálatra, nem is vagyunk alkalmasak rá, pedig semmi hatalma nincs felettünk, hiszen Krisztus megváltott minket és örökre bennünk van.

Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok
meg atyáiktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a
hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1 Péter 1:18-19,

Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindig előttünk lebegjen a cél, és az Úrral való meghitt kapcsolat, mert akkor soha nem feledkezünk meg arról, hogy miért is megyünk azon az utcán. És nem nézünk sem jobbra, sem balra, hanem csak az Urat látjuk magunk előtt.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 10, hétfő,

A démonok tulajdonságai

Gonoszságuk mértéke különböző:
Az Ige mondja is "magánál gonoszabbat hozott", fel vannak ruházva emberi tulajdonságokkal, ezt láthatjuk, hogy az emberek problémáit
orvosolva, vannak nehéz és vannak nehezebb esetek.
Van különbség a hatalom nagyságában és a gonoszság mértékében is.
A Sátán nem fejlődött az idők óta, ma is annyi a hatalma amit az Úr enged neki.
Amíg a világosságban járunk semmi okunk a sötétségtől félni.

Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán
könyörgéssel és böjttel.
Márk 9:29,

Ez a démon, vagy démonok amiről Jézus beszél, valószínű, hogy nagyon gonosz és makacs volt, mert még a böjtöt is említi a Megváltó.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 9. vasárnap.

Démonok tulajdonságai.

Mindnek saját egyénisége van, gondolkodók, emlékeznek, kommunikálnak egymással, terveznek, visszatérnek, csoportot tudnak alakítani.

" ...víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és amikor nem
talál, akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem.
...Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is
gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak.
Lukács 11:24-26,

Emlékszik, megbeszéli több társával a tervét, visszamegy.  Az egyháztörténelemben sokszor előfordul a fogalom: "házi szellemek, helyi kísértetek"
Ezek helyhez ragaszkodnak, legyen az ház, vagy egy csomópont bárhol. Tudjuk, hogy vannak olyan utak csomópontok , ahol feltűnően sok baleset történik.
Fel tudják mérni a helyzetet , és döntenek. Látják amikor sebezhetőek vagyunk, látják, hogy milyen az állapotunk, telve vagyunk az Úrral, vagy nem. Van e egy kicsiny ajtó amit kinyitunk a gonosznak vagy nincs.( bűn)?

Nagy dolgok előtt állunk Isten Királyságának előre vitelében, mert akkor megpróbálnak keresztbe tenni nekünk. Jó alkalmak előtt, sokszor betegséggel támadnak, ezt többször átéltem.
Légiókban is tudnak támadni, sok ember hallja ahogy beszélnek, mint amikor megbeszélnek, tanácskoznak dolgokat, és aki hallja azt az őrületbe kergeti amit hall.

Jézus ugyanis azt monda neki ."Menj ki, tisztátalan lélek ebből az
emberből!" És megkérdezte tőle: " mi a neved?" Az így felelt: "Légió a
nevem, mert sokan vagyunk."
Márk 5:8,9,

Ha muszáj állatokban tanyáznak amíg nincs más, lényeg, hogy test legyen és gyötörni tudják.

És nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Ott a
hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan
lelkek azt kérték tőle: "Küldj  minket a disznókba, hadd menjünk
beléjük!"
Megengedte  nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba
költöztek: mire a nyáj, mintegy kétezer állat, a meredekről a tengerbe
rohant, és belefulladt a vízbe.
Márk. 5: 10-13,

Soha ne becsüljük le a Sátán hatalmát és minden reggel imádkozzunk, mert ha a bajt meg is engedi az Úr annak oka van, lehet próba hogyan viseljük, és lehet egy isteni terv része amiből jól kijöhetünk, lehet
egy figyelmeztetés, hogy vigyázz mert a mostani megtapasztalásod egy bölcsességre vezet majd.
Mindenért adjunk hálát, mert akik Istent szeretik minden a javukra válhat.
Dicsőség Istennek az Ő kegyelméért, szeretetééért , gondviseléséért, és terveiért.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

December 8. szombat,

A démonok tulajdonságai.

A Biblia, ahogy Isten létezését bizonyítja, ugyan úgy az angyalokét is, de pontosan láthatjuk, hogy a Sátánról és démonairól, illetve a gonosz szellemekről is beszél.
Ezért nem értem miért nem hisznek bennük. Sajnos a nagy egyházakban nem beszélnek erről és nincs tanítás sem róluk.

A démonok az emberen belül és kívül is tudnak létezni.  de igazából élőlényekben tanyáznak, még ha nincs más akkor állatokban is jobban érzik magukat mint sem. Akaratuk szerint helyet tudnak váltani mivel szellemlények. Semmi nem áll ellen nekik, még a gyülekezeti falak sem, csak az ima, az ami árt nekik.

Képesek kommunikálni, beszélgetni egymással, sőt emberekhez is tudnak szólni.  a megtévesztés mesterei, tudják utánozni a meghalt emberek hangját. ( halottidézők)

A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra
hallgatnak: és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek,
akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.
1 Timóteus. 4:1-2,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 7. péntek,

A szerző bizonysága, is alátámasztja amit az Efezus 6:12- ben olvasunk.

- Sokat tanultam Harrytől, a korábbi sátánista főpaptól, miután megtért. - A sátánizmus rendje nagyon kiterjedt a világban. A sátánizmus fejedelmi udvartartásához a "hatalmak" tartoznak. Hét fő páholy van a földön, amelyek képviseltetik magukat a sátáni udvarban.
A sátánisták szervezete nagyon erős és rendkívül titoktartó.  Vannak olyan tagjaik akik gyermekeket nemzenek akit feláldoznak, vagy vezetőnek nevelnek ki. De az is működik, hogy beépítik a gyülekezetekbe, hogy ott rendbontást hajtsanak végre. Sokunk éjjel háromkor ébred fel, amit a démonoknak köszönhetünk, mert célpontok vagyunk, amitől nem kell megijednünk, mert tudják, hogy Isten használ minket.
A sátánisták éjfél és három között tartják összejöveteleiket, és a démonok 3-kor támadnak.
De milyen kicsinyes és gyenge támadás, hogy ki kell menni az illemhelyre, csak ennyi telik tőlük?
Sajnos azonban vannak keményebb támadások is.
Hatalmunk van a támadások felett és Jézus fegyverzete megvéd.

....mert nagyobb az aki bennetek van van, mint aki a világban van.
1 János. 4:4,

Most, hogy ezt olvasom eszembe jutott, hogy Isten pont hét részt figyel a földön, nem kerüli el semmi a figyelmét.

A hét mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet.
Zakariás. 4:10,

És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között
egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala,
a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.
Jelenések.
5:6,

Mert ímé e kő az, a melyet Jósua  elé helyezek: egy kövön hét szem:
ímé ,én faragom annak faragványait, így szól a Seregek Ura, és
eltörlöm e földnek álnokságait egy napon.
Zakariás. 3:9,

Jézus a kezében tart mindent!

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 6. csütörtök,

Létező hatalom.

Minden hívő ember elismeri, hogy van Sátán, vagyis az ördög létezik. De amikor azt mondjuk, hogy démoni seregek, és gonosz szellemek, meg bukott angyalok segítik munkáját, akkor már azt mondják, -na ne, ezt nem hisszük.
Azok akik ugyan nem hívők, de hisznek Isten létezésében, és még templomba is járnak, még a mennyet és a poklot sem hiszik.
A Sátán egy teremtett lény és nem csupán személytelen erő. Nagy hatalma van, de nem tud mindenütt jelen lenni - ezt csak Isten tudja és a Szelleme.
Nem mindenható, nem mindentudó.
Ezt a küldötteinek kell megtenni, márpedig a föld igen nagy, kell ehhez sok segítő. Akik  nyíltan  tagadják a démonok létezését, azok is meg vannak tévesztve, mert Sátán képes  megbénítani az elméket, és eltorzítani az igazságot.
Az a torz gondolkodás is létezik, hogy sokan nem hisznek bennük, de mégis érdeklődnek utánuk.
(Mágia, horror filmek, okkultizmus és még sok más)  Sátán mind kettőt szívesen fogadja, örvendezik a materialistáknak, és örvendezik az összes okkult tudományok használójának is.
Nem véletlen írta Pál apostol a Szellem által.

"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és
hatalmak ellen, a sötétség világának urai  és a gonoszság ellen,
amelyek a mennyei magasságban vannak."
Efezus. 6:12,

Bizony ezek a magasságban vannak, a nem látható világban, csak érzékelni tudjuk jelenlétüket, és látni azt ami utánuk marad. A csőd, a szomorúság, az összekuszált élet.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 5. szerda,

Vigyázzunk, ne álljunk szóba a szellemekkel és a démonokkal, semmi közünk hozzájuk. Csak parancsoljunk nekik,: "Jézus nevében parancsolom, hogy némulj el," vagy: "Jézus Krisztus nevében megkötözlek téged".
Vigyázzunk mert a Sátán felségterületén élünk, megpróbálja elhitetni velünk, hogy hozzá tartozunk, és irányíthat is minket.
Krisztushoz tartozva védelem alatt vagyunk, és segítséget is adott nekünk a Szent Szellemet, az igazság lelkét. Bár örök életünk biztosítva van, és Isten fegyverzete teljesen a rendelkezésünkre áll, a Sátán vádjai, kísértései és megtévesztései mégis hatással lehetnek ránk.
Vigyázzunk, mert ha engedünk neki, akkor befolyásolni is tud minket.

Krisztus  szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát
szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
Galata 5:1

Mi ugyanis a Lélek által ,hitből várjuk az igazság reménységét.
Galata 5:5,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával


December 4. kedd,

C. Fred Dickason. könyvében: A hívő ember  és a démoni megkötözöttség, c. könyvében a következő tanácsokkal lát el minket, hogyan imádkozzunk egy démonoktól gyötört emberért.

1)  Imádkozzunk, hogy a démonok között szakadjon meg minden kommunikáció, hogy ne kaphassanak segítséget más démonoktól vagy magától a Sátántól.

2) .............,hogy a démonok között támadjon zűrzavar, és gyengüljön az illetőt fogva tartó erejük.

3) ............., hogy az érintett hitben megerősödjön, és megértse, milyen helyzetbe került Krisztusban, bízzon Isten Igéjében, és engedelmeskedjen neki.

4) .............., hogy az illető különbséget tudjon tenni saját gondolatai és érzései, valamint  a Sátántól származó dolgok között.

5) ..............., hogy az illető felismerje életében a démonok jelenlétét, és ne zavarodjon össze, hanem készséggel keressen Istentől jövő tanácsot és segítséget.

6) ..............., hogy Isten védelmezze és vezesse gyermekét, bízzon meg angyali seregeket azzal, hogy az ellenség minden mesterkedését megtörjék.

Ha megértjük ennek a lényegét és hiszünk az ima erejében nagyszerű evangélisták lehetünk. Hiszen sok hitetlent is meg tudunk menteni, mert mind egy megkötözöttségben szenvednek.
Le kell győznünk a démonokat, hogy ki tudjuk szabadítani a foglyokat. Én magam is ki fogom próbálni, mert hiszek az ima erejében, és a tőlem bölcsebb emberek tanításában.
Remélem sok erős ember házát ki tudjuk így fosztani.

Arra kérlek mindenekelőtt,  hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat,
esedezéseket  és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes
istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő
Istenünk  színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön,
és eljusson  az igazság megismerésére.
1 Timóteus. 2:1-3,

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 


December 3. hétfő,

Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és  hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert?
Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol."
Máté 12:29-30,

Vagyis senkit sem tudunk ki szabadítani a szellemi vakság alól, amíg meg nem kötözzük, az ellenség befolyása alól.
Az igaz, hogy a Sátán hatalma már megtört, de semmit sem hajlandó kiengedni a kezéből, amíg érzi, hogy megtarthatja.
Hit által ragadjuk meg a Sátán karmai közül azt a zsákmányt ami valójában Isten jogos tulajdona. Mihelyt imában megtagadjuk, és felsoroljuk igei alapon, hogy miért nincs joga hozzá, el fogja engedni.
Kell hozzá hit, kitartás, szeretet és engedelmesség. Isten sokkal hatalmasabb mint gondolnánk. Velünk van!

Dicsőség neki és seregeinek.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 2. vasárnap,

Advent első vasárnapja van.

A negyedik századik nyúlik vissza eredete. A szó jelentése: " az Úr eljövetele"
Az egyházi év kezdetét is jelenti.
Az adventi koszorú a tizenkilencedik és a huszadik században kezdték el csinálni, szimbólum és szép is egyben, az asztal dísze lehet.
Kör alakú koszorú a teljességet jelenti, a zöld szín a reményt és az örök életet, a lila gyertya (3 db) a bűnbánatot, a rózsaszín pedig a megtisztulást és az Úr közelségét.
Szokás volt még böjtöt tartani, és tilos volt hangos mulatságokat rendezni és esküvőket. ( nehogy bűnre csábítson a gonosz)
A ma embere sokszor nem is ismeri ennek a szokásnak az eredetét, és miértjét. ma már minden színű gyertya a divat, mert csak arra kell, hogy szép legyen és sokszor  más színű, mert már unják a régit. ( a jólét miatt)
Bizony régebben amikor nagy szegénységben éltek az emberek minden évben ugyanaz került az asztalra.

Mi hívő emberek is szeretjük a szépet és megtartjuk a hagyományokat, de a várakozásunk teljesen más mint a világban. Szívünket és lelkünket öltöztetjük fel inkább, a szeretet, békesség, hála és öröm díszeivel,és örvendezünk, hogy a mi Megváltónk születésnapját is meg lehet ünnepelni.
Ekkor még a leghitetlenebb család is összejön és szeretetben örvendeznek egymásnak. Sajnos sokszor elfelejtik mit is ünnepelünk, de akkor is szép, és meghitt ez a szent nap.

Imádkozzunk azért, hogy Jézus legyen minden család asztalánál egy vendég, akit behívunk az ünnepi vacsorára. És jusson eszébe mindenkinek, hogy Isten szeretete tette lehetővé azt, hogy ezeken a napokon a szeretet költözik minden ember otthonába, és a megbocsájtás az ami szépé teszi az emberek együttlétét. Mert mindenkinek van miért
megbocsátani, és szeretettel hordozni a család tagjait.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János 3:16,

Isten maga a szeretet, és minket is arra nevel a Bibliában, hogy legfontosabb a szeretet!

"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat.
A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat,
mint magadat.
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."
Máté. 22:36-39,

Ezt üzeni nekünk a mi Megváltónk, ezek az ő szavai, aki tudta, hogy halálra fogják ítélni értünk bűnös emberekért, hogy legyen további életünk, és vigaszunk ebben az életben amíg a földön élünk.
Ezt az Istent ünnepeljük hamarosan átérezve a szeretett parancsát.
Kérjük az ő drága Szellemét, hogy mindenkit figyelmeztessen arra, hogy ne a sok ajándék legyen a fontos, hanem a szeretet költözzön a szívekbe. Akiknél pedig a vigasztalás és a segítségnyújtás kell, az Ő szelleme  költözzön be abba az otthonba, és töltse be az űrt.
Mert aki kér, kap.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

December 1. szombat,

   Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk,
   csak azok számára nem világos, akik elvesznek.
   Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította,
   mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus
   dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
     2 Korinthus. 4:3,

Nagyon sok minden szükség van a világon amiért imádkoznunk kell illetve kellene, de a legfontosabb az, hogy a hitetlenség szelleme el tudjon távozni az emberek életéből.
Szellemi vakságban szenvednek ezek az emberek, és akkor jövünk mink, akik az imádságaink által meg tudjuk őket szabadítani és kinyílhat a szemük, mert Isten cselekszik és Jézus szabadít.
Gondoljunk bele, ha nagyon szeretnénk valamit és azt kérjük is szívből és többször is,  mi fog történni.

   Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit
   az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.
   Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket,
   akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.
     1 János. 5:14-15,
 
Mit is jelent az, hogy az ő akarata szerint"?
Szerintem azt, hogy a legfontosabb dolgokért tegyük, vagyis a megmentésre szorulókért. mert Istennek ez nagyon fontos, hogy minden ember megtérjen és ebben nagy szerepünk van.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Szerkesztők: Pné Edit és bacsipista