Napi igék Edittől 2013.I.hó

 

Január 31. Csütörtök,

A vádlás és annak az elfogadása, halálhoz vezet. Emlékezzünk Iskáriótes Júdásra, Sátán rá vette, hogy elárulja az Urát Jézust, mégpedig pénzért. Amikor rádöbbent mit tett, felakasztotta magát.
Ha Isten meggyőző erejére hallgatott volna, akkor megbánja tettét és bocsánatot kér érte.
Simon Péter amikor háromszor megtagadta az Urat, akkor ő is elbukott, mert a Sátán őt is kikérte, de ő megbánta amit mondott és amit tett, letette büszkeségét és megtért abból.

"Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a
búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited:
azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait."
Lukács. 22:31,32,

Az úr mindent tud rólunk, a szívek és a vesék vizsgálója, így azt is tudta, hogy Péternek milyen a szíve állapotja, ezért közbenjárt érte, és ő a megtérése után helyreállt és sok bízatott rá.

Jézus háromszor is kijelenti Péternek:
                                          "Legeltesd az én bárányaimat!"
                                          "Őrizd az én juhaimat!"
                                          "Legeltesd az én juhaimat!"  János.21:15-18,

Júdás szívének állapota gonosz és kapzsi volt, így ő elbukott.

Őrizzük a szívünket és tartsuk tisztán, hogy a megváltó Jézusunk közbenjárása által mindig helyre álljunk.

 Január 30. szerda,


Különbségek

Fel kell ismerni mi a különbség a vádló vádlása, és a Szentlélek bűnről meggyőző munkája között.

Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
2 Korinthus.7:10,

Az Isten szerinti szomorúság, megtérést jelent, ami által az üdvösség útjára lépünk.
Életünkben nap, mint nap találkozunk azzal a problémával, hogy hogy a test szerinti útra kacsingatunk.
De a Szentlélek el kezd győzködni minket.
Miket érzünk?
Bűntudat, értéktelenség érzet, alkalmatlansági érzet, szomorúság, vádak, pedig ezek az érzések nem felelnek meg az igazságnak.
Hit által megigazultunk,és a kárhoztató ítélet nem foghat rajtunk. A sátán mindig talál valamit amivel gyötör minket, vagy mást használ arra, hogy gyötörve legyünk.
Ha pedig magunkat vádoljuk, mert úgy reagálunk le dolgokat ami nem méltó Isten gyermekeire, akkor a Szent Szellem szomorít meg.
Ha megvalljuk, hogy bánjuk ezt a viselkedést és ebből meg akarunk térni, akkor, az Atya válaszol, "Örülök gyermekem, hogy így gondolod és megvallottad nekem".
Szabadok leszünk és tovább mehetünk ismét az úton.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsájtja bűneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és
nincs meg bennünk az ő Igéje.
1 János1:9-10,

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

Január 29. Kedd,

"Ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor
ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem
neked, hogy az itt állók között járj-kelj."
Zakariás 3:7,

Ez egy feltétel ahhoz, hogyha naponta engedelmeskedünk neki  és szolgáljuk, akkor az Ő háza és udvarai fölött fogunk uralkodni.
Más szóval részesülni fogunk az Ő hatalmában a szellemi világ fölötti  és képesek leszünk győztesen élni a Sátán és a bűn fölött.
Ez egy nehezen értelmezhető Ige de köszönjük a szerzőnek, hogy megvilágosította.

Az ígéret arra is vonatkozik, hogy bejárásunk lesz a mennybe. Vagyis forró drót van az Atya és mi közöttünk. Ez pedig azt eredményezi, hogy az Ő hatalmát gyakoroljuk,  és Vele közösségben és összhangban élünk, naponta győzünk és gyümölcsöket termünk.
Hitből kell élnünk nap mint nap.

Forrás: Neil T. Anderson   A Szabadító c. könyv alapján

 

Január 28. hétfő,

Isten ígéreteiben bízhatunk

De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat,
és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltóak rá. Aki győz, azt öltöztetik
fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek
nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezetnek.
Jelenések 3:4-6,

Önmagunktól semmi esetre sem tudjuk a szennyes ruhát kicserélni magunkon, ezt csak Isten tudja meg tenni. A vádló egyfolytában vádolja Isten szentjeit, talán néha nem is alaptalanul. De az Úr ismer minket és nem adja fel, amíg élünk addig mindig igazgat minket, egészen addig csiszolja az egyéniségünket míg az teljesen tisztán csillog majd. Ha kell akkor megtisztít minket mint ez ezüst műves az ezüstöt. Bár az nem olyan kellemes amikor ki égeti belőlünk a salakot, de időben ki vesz minket a tűzből.

Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt . Az Úr angyala
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, aki
Jeruzsálemet kiválasztotta!
Zakariás. 3:1-2,

Jósua piszkos ruhába állt az angyal előtt, mert a vádló vádjai bemocskolták azt. De az angyal utasítást adott, hogy vegyék le róla a piszkos ruhát.

Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd!
Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged.
Zakariás. 3:4,

Forrás: Neil T. Anderson   A Szabadító c. könyv alapján

 


Január 27. Vasárnap,

Elérkeztünk a 21 napos böjt utolsó napjára. A záró ünnepségen sok atyafival fogunk hálát adni a mi Teremtő Istenünknek, és a Megváltó Urunknak. Szellemükkel egyetemben dicsőítjük a Mindenható Istent.

Sok önuralom, kitartás, engedelmesség,megtérés, szabadulás követi ezt az összefogást, és hiszem, hogy a gyümölcsei meg fognak mutatkozni.
Biztos vagyok benne, hogy néha megbuktunk, meginogtunk, vagy véletlenül vétkeztünk egy picinykét, de aztán helyre állva folytattuk amit elkezdtünk. így van ez hisz tökéletlenek vagyunk, de egy biztos, hogy Isten nagyon szereti azokat akik keresik az Ő arcát, az akaratát.
Kívánom minden kedves testvéremnek, hogy a szíve kívánságát hallgatva ,adja meg az Úr a kéréseit az Ő gazdagsága és bölcsessége szerint. A szolgálatokat végzőknek, pedig Isten kenete kísérje minden munkájukat. Legyen gyógyulás és szabadulás azoknak akiknek testi problémájuk van.

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
akinek az Úr a bizodalma.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
amely a folyóig ereszti gyökereit,
és nem  fél, ha eljön a hőség,
lombja üde zöld marad.
Száraz  esztendőben sincs gondja,
szüntelenül termi gyümölcsét.
Jeremiás. 17: 7,8,

Igen Isten igéjében bízhatunk, mert a benne bízókat meg áldja, megfiatalítja, gyümölcsöző élettel áldja meg.
Ámen.

 

Január 26. szombat

 Lényeg az összefogás az egység. A Sátán az egységet érezve tehetetlen, nagy erő van abban amikor az atyafiak egységben vannak.
Istennek is kiárad a kegyelme, irgalma és gyógyító kenete.

Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Gyűjtsétek
össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek, az Úrnak
házába, és kiáltsatok az Úrhoz!
Jóel próféta könyve 1,14

Ezt éltük meg ma mi is az Isten házában. Együtt voltunk több gyülekezetből és egy csodálatos együttlétet éltünk át, egységben imádva az Urat. Lejött a menny közénk.

 Január 25. Péntek,

Az Ige gondolt a házaspárok intim életére is.  Soha nem szabad visszaélni  és zsarolni egymást a testiséggel. Az asszony kötelessége, hogy engedelmes legyen férjének, a férjnek pedig kötelessége, hogy szeresse a feleségét.
De a böjt idején ebben is meg egyezhetnek.

Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel
egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek
ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy
képtelenek vagytok magatokon uralkodni.
1 Korinthus. 7:5,

Vigyázzunk mert a Sátán rögtön észreveszi ha nincs egység. Nyomban felkínálva a lehetőséget, hogy elbukjon az ember.

 Január 24. csütörtök,

Hogyan böjtöljünk?

Istennek tetsző módon, nem kérkedve vele, nem szomorúan, hanem alázatosan és mintha mi sem történne, természetesen viselkedve.

Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
Mt. 6:18,

Valamikor ünnepi alkalmakkor megkenték a fejüket finom illatos olajjal mert ünnep volt. Az arcmosás, pedig azt jelenti, hogy a könnyeket és a szomorúságot mossuk le az arcunkról és természetesen viselkedve böjtöljünk, örömmel.

Teljes böjt, amikor sem eszik sem iszik valaki. A Biblia erre is ad utalást, hogy csak három napig tegyük.
(Eszter királyné esetében)

Teljes böjt 40 napos, amikor csak iszik valaki. Ezt tette Jézus is.

Negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit
azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
Lukács 4:2,

 

Január 23. Szerda,

Mennyi ideig böjtöljünk?

Pál azt írja, hogy gyakran volt mindenféle helyzetben.

.....Gyakran voltam.....veszedelemben tengeren, veszedelemben
áltestvérek között,fáradozásban és vesződségben, gyakori
virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben,
hidegben és mezítelenségben.
2 Korinthus. 11:26-27,

Rendszeres böjt mellett, tehetünk kivételt egy-egy napot. Mindenfélével böjtölhetünk, kinek-kinek mik a kedvenc időtöltése. Tv, internet, meccs, csoki, hús elhagyása. Házaspároknál intim megvonások, szórakozás, mozi stb.
Jobb rövidebb szakaszokkal kezdeni aztán később fokozni a kudarc elkerülése miatt. De a legfontosabb, hogy kérjük Jézus segítségét és nem fogunk csalódni benne.

Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték
magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig,  amíg meg nem ölik Pált.
ApCsel. 23:12

Micsoda elszántság? Ez még talán könnyebben megtartható, hisz méregből, bűnben leledzik. A méreg és a bosszú, mindig erővel és kitartással párosul. Hiszen a gonosztól van, és úgy tűnik, hogy amit ő kezdeményez - az mindig erősebbnek hat. Ne hagyjuk magunkat mert a mi Urunk viszont erősebb.

 

Január 22. kedd,
 
Akik szolgálnak az Úrnak, azoknak minden körülmények között vállalniuk kell a viszontagságokat, az ellenkezéseket, a kritizálást és sok más dolgot.
 
6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.
7 Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt,
8 hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata?
9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata!
10 Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt.
2Korintus 3, 6-10

 Január 21. hétfő,

Szolgálati kirendelés.

Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve
és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.
Apostok cselekedetei 14:23,

Felkenték őket a szolgálatra. Előtte szolgáltak, hirdették az evangéliumot, tanítványokká tettek testvéreket, bátorították és erősítették lelküket, és biztatták őket, hogy nyomorúságokon kell keresztül menniük ahhoz, hogy Isten országába eljussanak, de higgyenek.

Azok a testvérek akik felénk szolgálnak és bíznak bennünk, hogy nem hiába való a fáradozásuk, nemcsak tanítanak minket hanem imádkoznak is értünk, sokszor böjtölve, hogy Isten királyságában a helyünket betöltve felkészült szolgálók
legyünk. Isten templomában az eklézsiában a nekünk szánt helyet foglaljuk el. A feladatunk, hogy keressük Isten akaratát, célját és mint élő kövek tudjunk hasznára lenni a gyülekezetünkben Istennek és a világban az embereknek.

 

Január 20 Vasárnap,


Imáink sokféleképpen szállnak fel Istenünkhöz. Amikor hallani akarjuk a hangját, kijelentéseit, akkor Dánielre gondolva böjtölünk. Várjuk, hogy Isten terveit elhívását  hallhassuk, akaratát cselekedhessük.

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek:
" Válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.
Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsájtották őket.
ApCsel. 13:2,3,

Mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten akaratát keresse, de hallani is kell, mert ha nem figyeljük csendességeinkben , akkor nincs miért böjtölni. Sokszor szól hozzánk de a zajos világunkban nem is figyelünk rá, nem halljuk őt.
Főleg a vezetőknek, apostoloknak , prófétáknak, evangélistáknak, szolgálóknak, vagyis úgy hiszem mindenkinek.

Ők mindennap keresnek engem,  szeretnének megismerni utaimat, mint egy
olyan nép, amelynek tettei igazak,  és nem hagyja el Istene törvényét
: igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.
Ézsaiás. 58:2,

Isten Igéje ki is jelenti, hogy milyenek vagyunk.

De hiszen ti a böjti napokon is  megtaláljátok kedvteléseiteket, mert
robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök,
sőt bűnösen, ököllel verekedve.  Nem úgy böjtöltök ahogyan illenék,
nem úgy, hogy meghalljam  hangotokat a magasságban.
Ézsaiás.58:...3-4,

Féljük a hatalmas Istent, mert mindent lát.

 

Január 19. szombat,

A böjt lehet szolgálat is. Ezt tette, Anna is. Az új időkben az apácák és a szerzetesek is sokat böjtöltek, de az Árpád-házi leány gyermekek is sokat böjtöltek a hazáért. (Szent Erzsébet, 1207-1231),( Szent
Margit 1242-1270)

Volt egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon
előrehaladott korú volt: csak hét évig élt férjével hajadonkora után,
és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a
templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.
( 110 évesnél több volt)
Lukács. 2:36-37,

Az Ige bizonyítja, hogy az Új szövetségben is voltak próféták, sőt próféta nők is!
Hogy mikor és miért fogadta meg, hogy addig ott tölti böjtben (valószínű, hogy időszakos) és imádkozva a legtöbb idejét a templomban, azt nem írja a Szent könyv, csak találgatni tudjuk. Hiszen ő tudta, hogy egyszer be fogják mutatni a megszületett kis Jézust, és ott akart lenni, abban a percben, hogy láthassa a világ megváltóját.
Valószínű, hogy sok emberért imádkozott. Jeruzsálemért, az ígéretért amik meg voltak írva Jézusról, hogy beteljesedjenek.
A mi életünk is sok szent imádságán vált olyanná amilyen. És a mi imáink is sok ember életének lehetnek magjai, amik majd egyszer kikelnek.
Istennél minden fel van jegyezve, minden ima ott van a szeme előtt és drága kincsek azok.
A világ folyton változik, képlékeny mint a tenger, és aki változtatja azok mi vagyunk és az Úr.
A gonosz is próbálja, de az imáink hatására egyre kevesebb esélye van rá.

 

Január 18. péntek,

Amikor támadás ér bennünket, és bajban vagyunk, az ijedség az amit először érzünk.
Azután gondolatban elképzeljük, ki lenne a segítségünkre. Akinek Isten jut először eszébe az bölcs gondolat, ezt tette Jósafát király is.

Amikor megérkeztek, és jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó
széléről nagy sokaság jön ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban,
azaz  Éngediben vannak, megijedt Jósafát, az Urat kezdte keresni, és
böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy
segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek , hogy
az Úr segítségét kérjék.
2 Királyok 20:2-4,

Istent az őszinte imádság amit a király intézett felé, megrendítette és válaszul meglátogatta dicsősége.

Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre,...
2 Krónikák. 20:14a

...Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert
nem a ti háborútok ez, hanem Istené.
2 Krónikák. 20:15,b


Január 17. csütörtök,

Az Úr Jézus is tanít minket arra, hogy fontos a böjt, méghozzá akkor amikor közbenjárók vagyunk emberekért.
A démonok közt is vannak nehezen elűzhető, makacs és gonosz démonok. A tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy holdkórost és Jézus tudta, hogy a hitetlenségük az oka. Nem tudták elhinni, hogy Jézus nekik is átadta a kenetet, az erő kenetét, hogy tudjanak a szabadításban, gyógyításban szolgálni embertársaik felé.

Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és
azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda!-  odamenne, és semmi
sem volna nektek lehetetlen.
Ez a fajta pedig nem távozik el,  csak imádságra és böjtölésre.
Máté. 17:20,

 

Január 16. szerda,

A böjtölés célja

Mivel az elménkben kavarognak a gondolatok, a tenni valók és a világ dolgai, érdemes csinálni egy ima listát, nehogy kimaradjon valami vagy valaki ami, vagy aki fontos.

Istenhez közelebb kerülünk minden egyes nap elteltével, ahogy a böjtünk napjai telnek. Istennek nagyon tetszik amikor megsanyargatjuk testünket, mert emelkedik lelkünk és szellemünk figyelme hozzá. Ezsdrás hazatér a lévitákkal és a templom szolgákkal, és bízott Istenében, hogy az oltalmazza az úton. De azért megadta az árat.

Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk
magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak,
hozzátartozóinknak és minden  jószágunknak. Mert szégyelltem sereget
és lovasokat kérni a királytól , hogy oltalmazzanak az ellenséggel
szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje
mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja
fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát  és
könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.
Ezsdrás. 8:21-23,Január 15. kedd,


Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött  kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Ézsaiás. 58:11,12,

A böjttel együtt jár, a bűneink felszínre juttatása.

A beszéd bűnei, a jellembeli és kapcsolatbeli bűnök. ( pletyka, hazugság, szóharc, ítélkező beszéd, elégedetlenség, önzés, háládatlanság, okoskodás, akaratosság, és még sok más)
Ha felismerjük Isten Szelleme által és megtérünk belőle, akkor jól megy majd dolgunk, nem támadhat meg minket a gonosz, és öröm lesz ránk nézni és hallgatni beszédünket.
A változásból az ifjak is áldást vesznek, hisz ők azok akik a gyümölcseink a jövőben.

 

Január 14. hétfő,

A böjt áldása és jutalma, a mi bizonyságaink

Nyilvánvaló, hogy a böjt alatt hittel valljuk meg a mi Atyánknak, hogy nem csak kéréseink vannak, hanem hiszünk is abban, hogy ő meghallva segít nekünk. Hisz ígéret van bőven erre vonatkozóan.

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat,
akik őt keresik.
Zsidó. 11:6,

Isten nemcsak szerető Atya, hanem szeret jutalmazni is. De ehhez feltétel is járul, a "HA" szó , ha az  ő tanítását az életünkbe be építve, cselekedjük is.

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a
sebed . Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Ézsaiás. 58:9,

Milyen jó az amikor a kéréseink már meg is valósultak, hisz már előttünk járnak, még ki sem mondjuk a szót a válasz már meg is van. És aki kísér az maga az Úr, mert mögöttünk van az ő dicsősége terelget a megoldás felé. Fájdalmaink, problémáink megoldódva meggyógyul a lelkünk, hisz Jézus az aki megjelenik hirtelen és a problémák pedig menekülnek.

A böjtöt az Atya jutalmazza, az igazi tetszetős böjtöt. 

 


Január 13. vasárnap,


Istennek tetsző böjt

A bűneinkből való megtérés, megbocsájtás, könyörülő szív, segítőkészség a rászorulók felé, nyitottak a jó cselekedetre.

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat,
ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Ézsaiás 58:6,7,

..Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor
fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény.
Ézsaiás 58:10,

Ézsaiás szerint ha nincs önvizsgálat, és szívbeli változás, akkor a
böjt csak egy üres cselekvés amitől esetleg fogyni lehet de Istennek
tetszeni nem.

 

Január 12. szombat,

   
A Bibliában nekem Eszter királyné céltudatos viselkedése a legszimpatikusabb, ahogy bátran cselekedve önfeláldozó módon mentette meg népét. Vállalta a bizonytalant, mert abban az időben csak akkor mehetett a király elé ha hívták.
Mi már tudjuk, hogy Isten tervében meg volt, hogy őt használja az Úr, de ő ezt nem tudta. Mordokaj meg is jegyezte, talán éppen azért lettél királyné, hogy ne maradj néma.

    Eszter azt üzente vissza Mordokajnak: Menj, és gyűjts össze minden
   zsidót, aki csak Súsanban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek,
   és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy
   böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére
   is. Ha elveszek, hát vesszek el! Mordokáj elment, és mindenben úgy
   járt el, ahogyan Eszter parancsolta.
    Eszter. 4,16:17,   
Ebből a történetből sok mindent tanulhatunk. Isten tervében mindig a nép megmentése a cél, ennek érdekében vannak kiválasztott emberek, azokat általában tűzben megpróbálja és aztán cselekvő képessé teszi. A front emberek meg hittel,  alázattal, bizalommal Isten iránt, cselekedve teszik a dolgukat. Figyelnek a Szent Szellem vezetésére, bölcsen döntenek. Van mellettük tanácsadó, de mégis Istentől veszik el a vezetést.
Ebben az esetben volt a királynénak hite és bizalma az Úrhoz, hogy mellé áll. A böjttel pedig  alázatát és engedelmességét fejezte ki Istennek. Cselekedete a népéért való szeretetnek egy nagyon szép formája, még a halált is vállalta volna értük.


 


Január 11. péntek,

Istennek fontos volt Ninive sorsa, és prófétát küldött hozzájuk, hogy kegyelemből meg menthesse őket.
Jónás ugyan vonakodott, de Istennek van humora is, és egy hal gyomrában végződött Jónás engedetlensége.
Három nap elég volt ahhoz, hogy megtörjön és az Úrhoz kiáltson, és engedelmességet fogadjon.

Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a
szárazföldre. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj és menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott az üzenetet, amelyet én mondok neked!
Jónás.2:11   3:1,


..Még negyven nap és elpusztul Ninive.
Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát
öltött a város apraja-nagyja.
Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak
rendelésére a következőket:
Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne
kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember
és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a
rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel!
Jónás. 3:...4-8,

Megvallom őszintén, hogy a lé böjt számomra nem igazán a legkedvesebb dolog, és nehezen viselem, de ha az életemről lenne szó, sőt a családoméról, meg a város életéről, akkor biztosan, hogy nagy buzgalommal tennék eleget a felszólításnak.. Sokszor Istennek meg kell fenyíteni népét, hogy magába szálljon és felébredjen.
A böjt, alázatra nevel, és erőteljessé teszi imáinkat.

Január 10. csütörtök,

Amikor Jósafát király az ellenség szorongatása között volt, megrendülve és félve hirdette ki parancsát.

Megijedt Jósafát, az Urat  kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában.
2 Krónika 20:3,

A kegyelem ott volt, mert várt az Úr, és Jósafát jól döntött. Az Úr házánál összegyűlt a nép és a király imádkozott Istenhez és kérte őt, hogy legyen népe segítségére.
Magasztalta és dicsérte az Urat, sorolta tetteit amivel népét megsegítette.  A böjtnek és imának meg is lett az eredménye, mert Isten válasza az volt.

Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük,
mert veletek lesz az Úr!
Ekkor Jósafát a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan
leborultak az Úr színe előtt,
és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és
egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét.
2 Krónika 20:17-19,

Mi is történt valójában. Az Úr iránti alázatos tisztelettel, böjttel, imával egy áttörés történt. Utána hála és dicséret volt a válasz.
Milyen egyszerűnek tűnik az egész, csak adni kell magunkat rá.
Tegyük, és engedelmeskedjünk a vezetőinknek, ők vezetnek minket ebben úgy ahogy Jósafát is tette.

 

Január 9. szerda,Amikor böjttel és imával próbálunk Isten közelségébe kerülni, szándékunk általában egy bűnös dolog lezárása  Ezt tették ősatyáink is az Ó szövetségben. Ez egy megtérés, egy bűnbánat amit az Úr felhoz a felszínre.
A vezetők, vagy próféták tették ezt akkor is amikor a nép bűnei miatt kellett vezekelni, vagy választ kapni a vereségek okaira.

Pedig ha ők betegek voltak,
én zsákruhát öltöttem,
böjttel gyötörtem magamat,újra meg újra szívből imádkoztam.
Zsoltárok 35:13,

Úgy tűnik, hogy akkor csak a vezetőknek kell böjtölni? Nem,  a hívőknek is kell mert csak úgy történik áttörés az életünkben, amire mindenki vágyik.
A nép bűnei is bomlasztják és vissza húzzák a gyülekezetet.
Isten kijelenti minden egyes embernek miben szeretné, hogy változzon, mert sokszor a mi életünk az okozója annak, hogy nincs változás az életünkben, a családunkban, a betegségünk körül, a kapcsolatainkban.

Ha nehéz a böjt, akkor kérjük meg az Urat, hogy amit tudunk vállalni abban segítsen, de ne azt tegyük, hogy nem leszünk egységben a többi testvérrel. Mert az ellenség örvendezik azon, hogy nem kapcsolódunk be és a problémáink megoldatlanok maradnak.

Január 8. kedd,

Mózes emlékezteti népét a lázadásaikra, az engedetlenségükre.
Bizonyságot tett, hogy mielőtt átvette a két kőtáblát, hogyan tisztította meg magát Isten előtt.

Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a
szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen
maradtam negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet
nem ittam, akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt két kőtáblát,
és rajtuk voltak mindazok az Igék, amelyeket elmondott nektek az Úr a
hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet.
5 Mózes. 9:9-10,

Isten elé állni nem lehet csak alázattal és tiszta szándékkal, tiszta szívvel. Ez kedves az Úrnak, mert Ő Szent.


Január 7. hétfő,

A böjt

Sokféle böjt létezik: lehet teljes és részleges, politikai, spirituális, gyógyböjt és vallási.
A vallási böjt az összes világ vallás szerves részét képezi.
A böjt egy önmegtagadás, a szellem meghajlása Isten előtt ,és a test odaszánása.  A belső elcsendesedés, lelki gazdagság amikor vágyódunk arra, hogy Istennel egységben legyünk, várjuk a kijelentéseit, figyelünk a hangjára, mondanivalójára.
Mindenkinek egyénileg kell ehhez hozzá állni, mert mindenki ismeri testi adottságát, betegségeit is. Ha valaki nem tudja végigcsinálni ami meg van hirdetve, akkor tegye úgy ahogy Istentől el veszi.
Lehet naponta egyszer étkezni,szegényes étrend kialakításával, lehet hús nélkül végigcsinálni, lehet a kedvenceinket elhagyva, esetleg TV, film, internet elhanyagolásával is böjtöt tartani.
Hiszem, hogy az összefogás és az egység meghozza a megújúlást mindenki számára, és az áldást.
A böjt törvény volt Izraelben egy rendelkezés, amit Isten hirdetett
ki. De csak tisztán, megtérve bűneinkből tetszetős az Úrnak.

Örök rendelkezés legyen ez nálatok: a hetedik hónap tizedikén tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát, sem a bennszülött, sem a köztetek tartózkodó jövevény.
3 Mózes 16:29,

Az új testamentumban ez nem törvény, hanem önkéntes jellegű.

Kívánom, hogy minden testvérnek legyen az Úrtól könnyű és kedves, élje át Isten szabadító erejét és legyenek jó bizonyságai.

Január 6. vasárnap,

A Sátán dorgálása. Bírósági tárgyalás.

A bíró, az Atya Isten
A vád képviselője, a Sátán
A védelem, Jézus Krisztus
A vádlott, Jósua Főpap

A főpap az egész népet képviseli, bele értve engem és minden testvéremet. A lényeg, hogy a főpap egy évente egyszer megjelenik Isten színe előtt, a szentek szentjébe. Piszkos  ruhája a nép bűneit jelképezi.
Isten megszólal és ezt mondja a vádlónak: " Nem te vagy a bíró, és nem mondhatsz ítéletet népem felett."
A tárgyaló termi jelenet folytatódik éjjel és nappal Isten gyermekei ellen. Sátán rendületlenül vádol minket, mert nem bírja elviselni, hogy védelem alatt állnak azok akik nem tökéletesek. De, van egy védő
ügyvédünk aki nem más mint JÉZUS

Ki vádolná Isten választottait?
Isten, aki megigazít.
Ki ítélne kárhozatra?
A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az  Isten jobbján van, és
esedezik is értünk?
Róma. 8:33-34,

Ne feledjük ezt az Igét, hogy Jézus a mi reménységünk, aki szeret és ettől el nem választhat minket senki.
Soha ne hallgassunk a vádló hamis hazugságaira, mert mi Isten szentjei vagyunk, bár nem tökéletesek, de taníthatóak ,és szeretettek.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

Január 5. szombat,

A sátán vádlása

Azután  megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt.Az Úr angyala
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán!
Zakariás .3:1-2,

Jósua a vádlás következtében piszkos ruhában állt az angyal előtt, de az angyal kijelentette, hogy bűnét elvette az Úr, és díszes ruhát adott rá, és tiszta süveget.
Megfogalmazza az Ige az igazságot, amikor Isten népéből valaki az Úr előtt áll, akkor tiszta ruhát kap, mert Jézus az áldozatával legyőzte a vádlót.
Ez a kegyelem nem arra vonatkozik, hogy megtért hívő ember természetesen, direktben követi el a bűnöket, hisz úgyis a mennybe kerül.
Arról van szó, hogy igyekszünk Isten útján járni és abban meg is maradni. De köztudott, hogy a vádló hazugságokkal ,félrevezetéssel megpróbál ebből az útirányból kilökni.
Legyen meggyőződésünk, és hitünk abban, hogy Isten családjához tartozunk és mert ez egy győztes család, így mi is győztesként mehetünk az Urunk elé.

 forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 4. péntek,

Ne higgyünk el mindent.

A hívők körében is tapasztalni azt, hogy a Sátán hazudozásai miatt alkalmatlannak érzik magukat.
Az önbecsülés hiánya, okozza ezeket a gondolatokat. " Nem vagyok alkalmas, nem vagyok fontos személy."
A "Krisztusban" fontosak vagyunk és alkalmasak, és jók, mindenre amire elhívott minket. Hisz Ő lesz aki alkalmassá tesz minket mindenre.
A Sátánnak nincs hatalma, hogy ettől megfosszon minket. A Sátán egyik neve a " testvérek vádlója", aki Isten előtt éjjel és nappal vádol minket.

Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő a királyság, a hatalom
pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi
Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.Legyőzték őt a
Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték
életüket mindhalálig.
Jelenések. 12:10-11,

Akik bedőlnek a vádlónak, azokat meg is fosztja a szabadságuktól. Legyünk éberek.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 3. csütörtök,

Megvallani és ellenállni

Merő akaraterővel nem lehet meg akadályozni és kivédeni a bűnt. A Sátán mindig készen áll, hogy kárhoztasson. Az önuralom illúzió, a hívő élet pedig egy végtelen hánykolódás, amikor nem tudjuk legyőzni a kísértést. Kiáltunk Istenhez bocsánatért és Ő megbocsájt, de minden
kezdődik elölről, mert meg kell tagadnunk a bűnt, és ellen kell állnunk. Van aki segít ebben a közbenjáró Jézus, akihez kiáltanun kell.
Távozást kell parancsolnunk Jézus nevében a Sátánnak, hisz egy legyőzött ellenség.

"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek: ha pedig
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus."
1 János. 2:1,

Forduljunk őszintén az igaz pártfogónkhoz, és ha látja a szívünket, hogy változni akarunk segíteni fog.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 2. szerda,

A szabadulás

Van kiút a kísértés miatti aggodalmakból és félelmekből:

 "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig
hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni? Sőt a
kísértéssel együtt el fogja készíteni a
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni."
1Korinthus. 10:13,

Mi is az az út? Sajnos a gondolatainkban fogalmazódnak meg a kísértés a kívánságaink által, és az értelmünk az ami sokszor dönt.
A másik eset,hogy a gonosz sugdosására hallgatunk. Pál azt mondja, hogy minden gondolatunkat ejtsük foglyul a Krisztus iránti engedelmességre.
Vizsgáljuk meg, hogy mi is az, és álljunk ellene!

"Ami igaz,
ami tisztességes,
ami igazságos,
ami tiszta,
ami szeretetreméltó,
ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!"
Fillippi 4:8,

Tegyük fel Istennek a kérdést, és ő válaszolni fog kérdésünkre, Szent Szelleme által.
Uram jónak látod ezt a gondolatot, helyesen cselekszem?
Dicsőiti -e Istent ez a gondolatom?
Ha valamelyik kérdésre nem a válasz akkor töröljük elménkből rögtön ezt a gondolatot.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

Január 1. kedd

Ároni áldás

Amikor Izraelben Isten kijelentette a feladatokat, a rendeket, a különböző tiszteket ki osztotta, és minden törvényt elmondott Mózesnek, akkor a végén Áldást mondott a népre, ami a mai napig érvényes és fontos a szenteknek.

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt
mondjátok nekik:
Áldjon meg téged az Úr,  és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket.
4. Mózes. 6:22-27,Az Újszövetségben már ránk is vonatkozik ez, amikor a Pásztorunk meg áld minket, akkor Isten is megáldja gyülekezetének minden tagját.  "és én megáldom őket"
Fontos, hogy vegyük és fogadjuk ezt az áldást az Istentisztelet végén. Mert Isten amit kijelent az nekünk szól és fontos.

Minden kedves olvasónak kívánom, hogy Isten gazdag áldásai hulljanak az életükre, és álljanak be Isten bölcs és jó tervébe.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával