Napi Igék Edittől - 2013. I.félév 

 

 Napi Igék Edittől - Június

 

Június 31. Vasárnap,

 
Figyeljük meg Noé hitét. Isten szólt és ő cselekedett. Nem mondta, Ugyan Uram, hát gyönyörű az idő, meg hát nem létezik olyan özönvíz, hogy ekkora hajót építsek. neki fogott és mindent pontosan úgy tett ahogy Isten parancsolta. Nem aggódott, hogy soká lesz kész a hajó, talán el sem tudja időben készíteni. Tudta, ha Isten szól, akkor időben teszi, és ő biztosan kész lesz arra az időre amire kell. Az emberek biztosan teljesen együgyűnek nézték, de azok is vagyunk a világ szemében. Mert a láthatatlanra nézünk, ami a világ szemében balgaság. 
 
Mindig Isten beszédének higgyünk, ha valaki imádkozik értünk köszönjük meg, ha egy hiteles próféta mondja az Úr üzenetét, abban már hihetünk, de mégis azt mondom, hogy
 
 
" Kibocsátá az Ő Szavát és meggyógyítá őket", és kimenté őket az ő vermeiből."
Zsoltárok 107:20,
 
Az ige részünkre el lett küldve, minden ember számára, és ezzel a sír mélyéről szabadít meg minden embert aki hisz benne. 
Nem azt mondta, hogy kibocsátottam a jobb érzést, és akkor kezdenek hinni nekem. Pedig sok ember azt mondja amikor már jobban van, hogy meghallgatott az Úr már jobban vagyok. 
 
Az ima után valljuk meg, hogy köszönöm a gyógyulást és türelmesen várom, hogy érezzem is annak jó hatását.

 


Június 30. Szombat,

  
Isten sokszor megpróbálja a hitünket. Vajon miért?
 
Talán, akkor amikor jobban érdekel a gyógyulás folyamata mint az Ő beszéde, vagy esetleg türelmetlenségünkben meggondolatlan beszédeket engedünk meg. 
 
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. 
Zsidók 10:35, 
 
ÁLHATATOSSÁG fogalma: kitartás, hűség, békességes tűrés,következetesség-megmaradás minden áron a kegyelemben maradásra.
 
Amikor Isten megpróbál minket akkor kiderül ki tud hűséges lenni hozzá.

 - Milyen a szíve állapota a szeretetben.

 - Van e hite abban amit az Ige mond.

 - Tud-e hálát adni nehéz napokban is.

Mondják a világiak, hogy a bajban mutatkozik meg ki, kinek a barátja, vagy milyen a szívnek állapota. Isten is úgy gondolja, hogy a próbák alatt mutatkozik meg  igazi énünk. Jézus is nagy próbán ment keresztül, senki ember fia nem viselt el akkora fájdalmat mint Ő.
Nem hátrált meg és nem káromolt senki, hanem mind végig kitartott.

 


Június 28. Péntek,

 
Higgyünk Isten beszédében, úgy ahogy Ábrahám is tette. Reménytelen körülményei helyett Istennel beszélgetett, szüntelen. 
 
Talán ez a megoldás a hitre? Igen, mi is az, hogy beszélgetünk Istennel, hát az ima. Olvassuk Isten beszédét és beszélgessünk vele. 
 
Ábrahám nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanra. 
 
A betegeknek is nem a betegségekre kell figyelni, hanem Isten beszédére. PL: ha fáj valami, akkor azt mondani. -Uram ez nekem most nem igen jó, de tudom, hogy aki téged szeret annak minden a javára van. Hiszem, hogy te nekem csak a jót tartogatod és éppen ezért nem fogadom el a betegséget, mert az nem tőled van. Hálát adok azért, hogy a te gyermeked vagyok, és minden ígéret az enyém, hálát adok Jézus gyógyító erejének ami által meg fogok gyógyulni, hogy hirdethessem bizonyságaimmal a te nagy nevedet.
 
Higgyétek, hogy mind azt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 
Márk 11:24,
 
A kulcsszó: MEGKAPJÁTOK.

 


Június 27. Csütörtök,

 
Soha ne adjunk teret annak, hogy a betegséget elfogadva, esetleg babusgatva élünk. A bűnt is kerülnünk kell és megtagadnunk, akkor hát a betegséget szintén. Amikor megbetegszik valaki, a félelmet is ki kell utasítani az életünkből. 
 
Jézus kimondta "Elvégeztetett".
 
Vagyis minden bűn felett és betegség felett van hatalmunk, mert az Ő halála feloldott minket az átok alól. 
Az ördög viszont suttogással, félelemmel, betegségekkel, kerülget minket szüntelen. 
 
"Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek". 
Jakab 4:7,
 
Csak úgy tudjuk ezt megtenni ha Isten Igéjében bízunk, hiszünk és cselekedjük. 
Az ellenállást komolyan véve mindenben, ami a gonosztól van.
 

Június 26. Szerda,

 
Sok keresztény nem is gondol rá mennyire fontos a hangos ima, és a dicsőítés. A Hazugság atyja hadd hallja hogyan bízunk és remélünk az Úrban, és imádjuk a mi Istenünket.
 
Amikor Josafát király igen nagy bajban volt, mert három ellenséges hadsereg vonult ellenük, "nagy felszóval kezdte dicsőíteni az Urat".  Pedig más erejük nem volt mint a hitük, amit hallottak egy ember szájából, az Isten Igéjére alapozva.

Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok.   
2 Krónika 20:17,

Akkor Jósafát meghajtá fejét a föld felé, s Júda és Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt és imádák az Urat. 
2 Krónika 20:18,
 
Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága: 
2 Krónika 20:21,
 
 Fényes győzelmet arattak. Isten ha szól, akkor azt komolyan kell venni, és bízni benne.

 


Június 25. Kedd,

  
Dicsérd az Istent, mert a hit cselekedetek nélkül halott. A hívőknek még ha betegek, akkor is nagyobb okuk van örvendezni, mint azoknak akik nem hívők, de egészségesek. Hiszen Isten királyságához tartozva, Isten gyermekei, Isten választottjai, a menny állampolgára, szeretett, Jézus barátja, Isten legelőjének juha, akinek semmiben nem kell szűkölködnie. Ezek és még sok kijelentett dolog van amiért örülnünk kell.
 
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! 
Zsoltárok 150:6
 
Minden élő, dicsérje, mert a beteg emberben is van lélek, de még az állatoknak is van lelkük. Isten parancsa ez, amit be kell tartani, egyetlen mentség van, ha nincs lelke valakinek, vagyis egy elvetemült ember.
 
"Semmi felől ne aggódj, hanem imádságodban és könyörgésedben minden alkalommal hálaadással tárd fel kívánságodat az Isten előtt". -mondja az Ige. Még betegen is adjunk hálát, hiszen az egész életünket köszönhetjük az Úrnak.
 
A dicséret visszatartása, hálátlansághoz és hitetlenséghez vezet.

 


Június 24. Hétfő,

 
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat! 
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Zsoltárok 50:14-15,
 

A beteg embernél nincsen nyomorultabb, mert az ő fájdalmát csak ő érzi át igazán. Bár mondhatjuk vigaszként, hogy Jézus is szenvedett mégpedig ennél sokkal többet, érettünk. Ami igaz is, az Ő fájdalmait nem lehet a beteg fájdalmaihoz hasonlítani.

Valójában nem is akarja, hogy hozzá hasonlóan éljük meg a betegségeinket. Ő egyáltalán nem akarja, hogy az ember beteg legyen.

Az Ige arra bátorít, hogy előre adjunk hálát és biztos, hogy Isten már meg is adva, a szabadság útját gyógyulásunk következik.

A hitnek már előre meg kell lennie. A dicséret egy meghatározó dolog, hisz csak az tud dicsérni akinek hite egészséges, és alapos.

 


Június 23. Vasárnap,

 

Isten beszéde az ami, ami által élünk, gyógyulunk, munkálkodunk, és hiszünk. Jézus a forrásunk, ahol élő vizet tudunk meríteni, általa megfrissülni, és másoknak is segíteni

Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek. 

1 Theszalonika 2:13, 

Csak is Isten beszéde az ami meg tud minket győzni. Bárki aki megtér hallja ugyan amit mondunk, de hogy a megtérése maradandó legyen Isten Szelleme tárja fel neki az igei igazságnak, és kijelentésnek a megértését. Megvilágosodik, szokták mondani, és valóban, megvilágosodik az igazság és rögtön szabaddá lesz a fogva tartótól. vagyis a gonosztól, aki mindenkit megpróbál eltávolítani az Úrtól, és hályogot tenni a szemei elé. 

 


 Június 22. Szombat,

  

Jézus már több mint kétezer éve elhordozta a betegségeinket. Isten a várakozó sakkjátékos aki alig várja, hogy ráébredjünk erre. 
 
Nem késik  el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják: hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
2 Péter 3:9
 
Sok ember 5-10-20 éve is megtérhetett volna a családja áldására, de még várnak valamire. Isten türelmes. Sokan imádkozhatnának a családjukért, emberekért, de szégyellik, esetleg makacsok. De az Úr türelmes. Úgy kell imádkoznunk mintha már meg is kaptuk volna a gyógyulást, hisz múlt időben szólt az Ige. "Ő hordozta el", Vagyis már meg történt."Higgyétek, hogy mindazt megnyeritek és meg lészen néktek".

Merjük azt mondani, sőt tegyük is amit Jézus mondott;"Atyám, hálát adok, hogy meghallgattál engem".

 

Június 21. Péntek,

 
A megtérésnek vannak fokozatai, és hogy ki mikor és hogyan halad az az engedelmesség iskolájától függ.

A betegeknek ugyanez az útja.

    1. A kereszthez kell menni a megtisztulásért. (Bűn letétel alázatosság)

    2. Majd a Szellem ajándékaiért.

    3. Az életünket teljesen oda kell szánni az Úrnak.

    4. És végül a doktorhoz, Jézushoz.

 

Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében.

Kolossé 1:10 

Ha egységben vagyunk vele, úgy mint a szőlőtő a szőlő vesszővel,akkor gyümölcsöt termünk. A Szent Szellem vezet ebben és segít nekünk mindenben. Őt küldte el Jézus, segítőnek, vigasztalónak és útmutatónak.
 


Június 20. Csütörtök,

 
Az engedelmes szív, az imádó szív az amivel Isten tud mit kezdeni. Tudja az ő szeretetéből fakadó áldásait kiárasztani az Ő szeretett gyermekeire. de ígéreteit csak nekik tudja átadni. 

Az egység Istennel abból áll, hogy Isten céljait kutatva, beállunk abba. Kérjük őt, hogy segítsen megérteni, megtudni mi is az ő terve a mi életünkben. Soha ne a saját céljainkat kergessük, és amikor már bele fogtunk akkor gyorsan elrebegve egy imát kérjük a segítséget. Tudatosan fordítva tegyük, kérjük az ő véleményét ki, és az áldását a gondolatainkra. Figyeljünk rá, ne kapkodjunk.

A hit mindig megköveteli az engedelmességet. 

Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit.  

Zsoltárok 37: 4,

Gyönyörködj, keresd, imádd, tiszteld, tedd meg amit kér.

Ha tehát hallgattok ezekre a döntésekre, ha megtartjátok és teljesítitek  azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen  megtartja a szövetséget, amelyet esküvel fogadott meg atyáidnak.Szeretni fog meg áld....  

5 Mózes 7:12-13,

Távol tart tőled az Úr minden betegséget,...... 

5Mózes 7:15,
 
Tehát ne az áldások legyenek a fontosak soha, hanem az Istennel való egység, és a vele való közösség.
 

 

Június 19. Szerda,

 
Az Úr elénk tárta a parancsolatát, az igaz ugyan, hogy a hívőknek szól. De még ők sem tartják be, és a világ 90% nem hívő. Istennek irgalmát és kegyelmét vehetjük észre, hiszen ilyen statisztika mellett, mégis könyörül sok emberen, mert több az egészséges és jó életet élő ember mint amit az Ige ígér. Bár sokan nem tudnak örülni a jólétüknek, és nem értik, hogy ezelőtt 50 évvel örültünk volna ha a fele jólétet élvezhettük volna.  Elégedetlenek, háládatlanok, és önzők, követelőzők lettek. Isten mégis vár, és vár. 
 
De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mind ezek az átkok, és kísérni fognak téged:
5 Mózes 28:15,

 Az emberiség érdekében kaptuk ezeket az intelmeket, hisz a szívnek állapotát ismerő hatalmas Isten tudta mi vár az emberiségre, ha nem tartja kordában őket. Sajnos a világon az emberek többsége, nem is ismeri Istent, a szerető és féltő Urat, több mint 90%-ról beszélek, akik nem ismerik törvényét amit értünk rendelt a felséges és kegyelmes Atya. 

 Mik is ezek, amik a mai napig gyötrik az emberiséget, a Sátán örömére.

Betegségek nemcsak az emberek körében, de állataik között is, zűrzavar, természeti katasztrófa, éhínség, csőd, és sorolhatnám. A probléma mentes nyugodt élet a földi életben nincs meg, mert a Sátán az Úr. Az emberek haszontalan életükkel őt dicsőítik, és be fogják a fülüket amikor Istenről beszélünk nekik. De az Atya kitalálta a megmentés hatalmas forgató könyvét, amit véghez is vitt, a Sátán nagy bánatára. Ez pedig Jézus, az ő megváltó és hatalmas áldozata minden emberért. Dicsőség Istennek, és az ő drága gyermekének, Krisztusnak, hogy vér áldozat árán megmenekülhet, mindenki aki elfogadja őt.

 Halleluja. Ámen.

 


Június 18. Kedd,

 

Isten utasításait követni nagyon fontos dolog, de csak azok tudják azt tenni akiknek rendezett a kapcsolatuk vele.A betegség szerzője a Sátán, nem szabad vele kompromisszumot kötni. Nagyon fontos, hogy az áldások ne legyenek fontosabbak mint maga az Úr.

Először is a vele való kapcsolatunk, imádásunk legyen elsődleges a többit megadja kérés nélkül nekünk.

A Szent Szellem azt mondja rendeljük alá magunkat Istennek, és csak utána mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek.

Ez nem véletlen, mert akinek nincs az Úrral jó kapcsolata, az nem is tud ellene állni a gonosznak. Lelkünk békéjének a kulcsa az, hogy imáinkban beszélgetünk az Úrhoz, és hisszük, hogy ő hallja és örül beszélgetésünknek.

Szeretett barátaim kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. 

3 János 1,2

 


Június 17. Hétfő,

 
Fantasztikus a hitnek az ereje. Énekeljük is a "hit hegyeket mozdít"Jézus is beszélt erről.
 
Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne: és semmi sem volna lehetetlen néktek.
Máté 17:20,  
 
Isten ígéreteiben kell bíznunk! A gyermek hiszi, hogy megkapja amit az ő apukája ígér, akkor mi vajon miért kételkedünk.
Isten mindent nekünk akar adni, a gyógyulást, a békességet, és a szeretetéből fakadó gondoskodást, és meg is akarja cselekedni.

De tudnunk kell, hogy meg is tudja azt cselekedni, és a hitünk eredménye egy kiegyensúlyozott boldog élet. A hitünk eredménye, hogy tudunk másokat bátorítani, emelni, az igaz útra vezetni, ezt csak hittel teljes beszéddel érhetjük el.

Bár a hit is ajándék ki kell érdemelni? Sok rejtély van, vajon az egyik ember miért kapja meg a másik meg miért nem. Valószínű, hogy a válasz a szív állapotára utal, hisz az Úr ismer minket és tudja ki engedelmes, vagy lesz engedelmes, kinek van imádó szíve, vagy lesz az, hisz ő hív el minket, hogy őt szolgáljuk.

Amikor megtérünk olyanok vagyunk mint a kisgyermek, akinek a kezét vezetni kel, és az a gyerek aki engedelmes mindvégig, nem csalódik a szüleiben. 

 


Június 16. Vasárnap,

 
A leghathatósabb tanács amit Jakab üzen nekünk. Ezt megtartva mindenki egy útmutatást tud tovább adni, akár tanító, akár lelkész, akár evangélista, vagy csak egy bizonyság tevő.
 
És a hitből való imádság megtartja a betegeket, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok:  mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. 
Jakab 5:15-16,
 
Ez az élet beszéde, amit folyamatosan az embereknek tudniuk kell. Mert a gonosz is folyamatosan támadja őket, betegségekkel amiben sokan elfáradva elbuknak. Pedig nem kéne így lennie. Sajnos sok ember annyira vissza utasító, pedig csak a jót mondanánk nekik, ami a hasznukra lenne. De nem lankadva kell tennünk, bizonyságokkal, beszélgetések által, hirdetnünk Isten ígéreteit és tanításait.

Ímé boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
Jakab 5:11,

Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dicséretet énekeljen.
Jakab 5:13,

IMÁDKOZÁS, nemcsak magunkért, hanem másokért is, és közbenjárás a testvéreinkért, életükért, családjainkért, országunkért stb. Ahogy a lélek felhozza bennünk. Mindegy mikor hol, ha éppen füvet nyírunk, vagy főzünk, de ha eszünkbe jut valami az nem véletlen, Isten szelleme hozza azt fel.

Aki pedig engedelmes, ő is gyógyul és szabadul sok problémából. Mert a szolgálat épít és gyógyít.

HÁLAADÁS, Amikor a dicsőítés elkezdődik a gyülekezetben, sokszor tapasztalom, hogy lélek nélkül énekel, vagy nem is énekel egy két tag. 

Vajon mit érez olyankor, csalódást, vagy közönyt? 

Nem tudni, de ha adjuk magunkat az igazi szeretetből jövő, együtt létre, a lelkünkből jövő dallam átadására, amikor nem látunk magunk körül senkit, csak az Úrra nézünk, akkor Ő alkalmasnak fog tenni minket minden probléma megoldására, mert egyek vagyunk abban a pillanatban vele. Sokszor érzem azt a rezgést, melegséget, bizsergést a hálaadás alatt, amit igazán megmagyarázni sem tudok, de érzem, hogy az Úr van akkor bennem, velem, mellettem. Akkor szívünk minden rezgését, állapotát, gondolatát ismeri. És tudom, hogy szívünk kívánságait örömmel adja meg, mint egy szerető Atya, aki szeretett gyermekének alig várja, hogy kedveskedjen, még ha néha butaságot csinál akkor is.

 


Június 14. Péntek,

Sok tanításban tapasztalható helytelen hozzá állás Isten Igéjéhez. Például, hogy Jézus már nem gyógyít, nem tesz csodát stb. Jézus mikor azt mondta, "Amikor az igazságnak Szelleme eljő engem dicsőít majd" Vajon dicsőíti-e Őt azzal, hogy nem gyógyít, vagy nem tesz most is csodát? Kizárt dolog, minden időben fontos, hogy az emberek hitét növelje evvel és, hogy bizonyítsa, Ő volt, van és lesz. 
Azt mondta, "veletek leszek a világ végezetéig".

"Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az Atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hű főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért....
Zsidó 2:17,Június 13. Csütörtök,
 
 
Abban az időben mikor Jézus gyógyított, nagyon sok ember köszönhette neki az életét. Most úgy tűnik, hogy kevés az arató, de ez nem igaz, mert világrészekben gondolkodva, mindenütt vannak aktív keresztények. Jézus sokkal több helyen tud általuk munkálkodni.
Több millió ember gyógyul meg Isten irgalmából, amikor hirdetve az igét hitre jutnak. Nem véletlen mondta el Jézus az "aratás"példáját.
Bár az is igaz, hogy a mai világban sokkal több az emberiség száma a világ minden országában. Éppen ezért fontos, hogy a parancsnak eleget téve hirdessük Őt, és tegyünk tanítvánnyá sok testvért akik megtértek.
 
Akkor monda az ő tanítványainak: Az  aratni való sok, de a  munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.
Máté 9:37-38,
 
Amikor ezt mondta, akkor a sok szerencsétlen ember láttán megindult a szíve. Isten az aki Úr az életünkben, és az aratást is neki tesszük. Az Ő akaratát teljesítve, mentjük meg az embereket
 Június 12. Szerda,
 
 
Isten a világon minden ember felé könyörületes és irgalmas, szerető és jó. Sokszor megtapasztaltam, hogy a friss megtérteknek szinte rögtön bizonyít, hogy hitük erősödjön. Persze azoknak erősödik, akik természetüknél fogva fogékonyak és engedelmesek a tanításra. Teljesen más az a helyzet amikor valaki megtér és állandóan csak ellenkezik, agyal és fontoskodik, akadékoskodik. Nem fogadja be a bölcsebb testvérek tanácsait, az Igét nem ismeri el, nem alkalmazza, büszke és sok olyan dolgot tesz ami az Úrnak nem kedves. 
Ilyenkor nem igazán vehető észre Isten gondviselése, inkább a vessző terelgetése, ami szeretetből adódik. A gonosz rögtön résen van és mindenfélével nyomorgathatja a kezdő gyermeket. Isten pedig néha hagyja, hogy törögesse az egóját és a büszkeségét.
 
Térjetek az én dorgálásomhoz: ímé közlöm  veletek az én lelkemet, tudtotokra  adom az én beszédeimet  néktek.
Példabeszédek 1:23,
 
Hallgasd fiam, és vedd be az én beszédeimet: Így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.
Példabeszédek  4:10,
 
Az Úrnak fenyítését, fiam ne útáld meg, ne únd az ő dorgálását .
Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.
Példabeszédek 3:11-12,
 


 Június 11. Kedd,
 
 
Istenről tudjuk, hogy maga a szeretet. Sok tanítás azt is hirdeti, hogy minden embert meg akar gyógyítani az Úr. De a gonosz igyekszik úgy csavarni a gondolatok menetét és a tanítást, hogy azt ne hirdessék, hogy képes is mindenre nem csak akarja.
Az akar ige nem fejezi ki eléggé Isten mindenhatóságát, könyörületességét, hatalmát.

Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsájtja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét? Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
Mikeás 7:18,

Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak:...
2Krónika16:9,

A 7 földrészről beszél az Ige. A hatalma pedig azt jelenti, hogy Ő mindenható és képes bármit megtenni, főleg azt amit a szeretetéből és irgalmasságából ered.
 
 


Június 10. hétfő
 
 
Egy próféta sem kedves a maga hazájában
 

14. Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 15. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. 16. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. 17. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18. "Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19. és hirdessem az Úr kedves esztendejét." 20. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta fügött; 21. ő pedig szólni kezdett hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára." 22. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: "Nemde a József fia ez?" 23. Ő pedig így szólt hozzájuk: "Biztosan azt a közmondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban." 24. Majd így folytatta: "Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. 
Lukács 4,14-24

Többnyire ezt tapasztalják a világból megtért keresztények is környezetükben. Hiába hirdetik családjuk ismerőseik körében az evangéliumot, csak legyintenek az emberek. Nem akarják elfogadni, hogy akit hallanak az már nem a régi, hanem Jézus kegyelme által
egy újjászületett ember. Beskatulyázzák és bolondnak, nagyképűnek, csodabogárnak titulálják.De az ilyen emberek megszégyenülnek amikor felismerik az Úr kegyelmét.

25. Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél. 26. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. 27. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: 28. és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; 29. hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 
1Korintus 1, 25-28

bacsipista

 Június 9. vasárnap
 
 
Kegyelem Istentől
 
Gyakran találkozunk olyanokkal akik állandóan panaszkodnak, hogy mennyire bünteti őket Isten, betegséggel, szegénységgel. Pedig ha ismerjük az Úr ígéreteit akkor tudjuk, hogy ő szeretettel viseli gondját gyermekeinek. Tudja, hogy bűnösök vagyunk, de nem ítél el minket hanem segítséged ad mert nem hagyja, hogy a bűn elpusztítson minket.
 
"Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa."
János 3,17
 
Jézus az Atyja akaratát cselekedte.
 
Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen
Ezékiel  18,23
 
Ez a kegyelem, amikor a bűnös ember nem a megérdemelt bűntetését kapja, hanem kegyelmet. És a kegyelemmel együtt, ha engedelmes követője lesz Istennek, akkor az áldásokat, és az örök életet a mennyek országában.

bacsipista Június 8. szombat
  

 

Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

Csodálatos ez a kegyelem. Ott térdelt ez az asszony vádlói előtt térdre roskadva,halálos ítéletre várva. Már lemondott az életéről, talán leperegtek előtte életének filmkockái. Már nem is lát, a könnyek potyognak szeméből, és a várt kövek helyett egy szelíd hang szólítja meg.

- Én sem ítéllek el téged, menj el. és mostantól fogva többé ne vétkezz!

Ez az asszony akkor ott újjászületett. Új életet kapott, személyesen, Jézus Krisztustól. Kegyelmet és bizalmat kapott. Szíve örök hálára kötelezte megmentője iránt.

Mi is megkaptuk ezt a kegyelmet mindnyájan akik találkoztunk Jézussal ha elfogadtuk az ő ajándékát, a kegyelmet, amellyel megbocsátotta bűneinket. Cserébe csak azt kéri, hogy többé ne vétkezzünk. Ha megmaradunk az ő útján és nem térünk le róla, akkor ez a kegyelem örökre megmarad nekünk. 

bacsipistaJúnius 7. Péntek
 
 
Tartsuk helyes irányban a feladatainkat. Ne legyünk önzőek, mert amíg az egyház mozgásban van, addig másokról szól a történet, és a menny teljes erővel támogatja.

Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást: aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.
Galata 6:7-9,

A mi igazi közbenjárónk Jézus, de nekünk is meg van a feladatunk, egymásért, a családért, az országért, a betegekért imádkozni. Tegyük ezt, és közben szórjuk a magot az éhezőknek.
A mi feladatunkat ellátva, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt. Velünk van az Úr, és irányít minket, az Ő Szellemével, szeretetével, és bölcsességével.

bacsipistaJúnius 6.  Csütörtök
 
 
Élő víz.

Élő víz adatott számunkra, Jézus Krisztus által. Vele folytonos kapcsolatban kell lennünk, naponta kell vele találkoznunk.

Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus: szép ágú, árnyas lombú és magas növésű, a sűrű felhőkig ért a teteje. Víztől nőt meg nagyra, a mélység vize tette magassá, ennek a tövéhez árasztotta folyóit mindenfelől, csak patakjait bocsátotta a mező többi fáihoz. Ezért lett magasabb növésű a mező többi fáinál: sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek a sok víztől, mely feléje áradt. Ágain fészket rakott minden égi madár, hajtásai alatt fiadzott a mező minden vadja, s árnyékban lakott mindenféle nép. Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival, mert gyökerei sok vizet kaptak.
Ezékiás 31:3-7,

Ilyen a forrás mellé ültetett fa. Az az ember, vagy az a közösség akinek a forrása Jézus az mind ilyen. Gyökeret hajt mélyre, növekszik és fejlődik, ellen áll a viharnak.
A növekedés arányos az őt tápláló forrás nagyságával! Ilyen a sivatagban az oázis, kis forrás kis növekedés. Nagy és mélyebb forrás, nagy oázis. Körülötte élet van.
Ez a mi forrásunk olyan, hogy soha nem apad el, bármilyen sok ember iszik belőle egyre csak több a vize. Merítsünk hát ebből és olvassuk az igét ami megszabadít, erőt ad, ismeretet és bölcsességet ad. Hisz az ige maga Jézus, Ő a forrás.

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Róma 8:28


bacsipista 
Június 5.  Szerda
 
Élek Krisztusban

Megtérésem előtt nem tudtam, hogy Jézussal élni a legjobb dolog a világon. Azt hittem, hogy az amit csinálok és elképzelek az tökéletes és hibátlan. 


"...abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon"
Efézus 2,12


Amíg hiányzott az életemből, minden jó kezdeményezésem kudarcba fulladt, és elveszettnek, csalódottnak éreztem magam. Még a reményem is elveszett, mert nem láttam megoldást az életemre és kiutat a problémáimból.

"Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?"
Róma levél:8:24


És megszólított az Úr, amikor összetörve, cél és remény nélkül térdre borultam előtte. Szelíd, simogató és bátorító szavára, felé fordultam és átadtam neki az életemet. Az Úr látta őszinte szívemet és felemelt, új életet adott. És élek én;

"Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.
  Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd: én vagyok az ÚR, aki téged   néven szólított, Izráel Istene.
  Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izráelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha   nem ismertél."
Ézsaiás 45, 2-4


Átadtam neki bűneimet, megszabadított megkötözöttségeimtől, megbocsátott és meggyógyított az Úr. Mert Ő az:

"Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet."
Zsoltárok 103,3


És élek, Krisztussal.
   
"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem."
Galátzia levél 2,20
 
forrás: bacsipista  ( http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1157.255.html)
 


Június 4. Kedd,

 
Isten maga a szeretet, ezt hirdeti az Ige. Teljesen egyértelmű, hogy akkor szánó és kegyelmes minden ember iránt, főleg azok iránt akik hozzá fordulnak. Sajnos a családi átkok, a hitetetlenség, a bűnös életek gátolják munkáját. Vajon a hatalma nagyobb vagy a kegyelme?
Szerintem inkább a kegyelme. Éppen ezért nem félni kell tőle, hanem bizalommal lenni iránta. Természetesen mindenható, de mint minden szerető Atya, amikor büntetni kellene, de gyermeke hozzá fordul alázatosan és kétségbe esve, bocsánatot kérve, őszintén, a hatalma kegyelemmé változik. Nem az Isten hatalmába vetett hit  biztosítja számunkra a hit áldását, hanem az, ha szeretetében és az akaratában, tervében hiszünk.

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki őbenne bízik.
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik nincs fogyatkozásuk.
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek: de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Zsoltárok 34:9-11,
 


Június 3. Hétfő,

"Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Jó az Úr mindenki iránt, könyörületes minden teremtményéhez.
 
Isten mindenkit kegyelmébe akar fogadni és meg gyógyítani, hitetlent és hívőt egyaránt. De akkor mi a magyarázata annak, hogysok hívő mégsem gyógyul meg, és sok hitetlen meggyógyul. Mindenkinek egy személyes mondandója van a betegség által, csak nem mindenki érti. Elő fordul, hogy hitetlen amikor meggyógyul, ezt mondja "Hál Isten" meggyógyultam. Ami igaz is és a bensőjéből jön, ez egy megvallás és Istenhez vezetheti az illetőt. Viszont amikor hívő beteg, igazából elgondolkodik vajon ez miért van, és egyre közelebb  kerül az Úrhoz, mert buzgón imádkozik, keresi vajon mi a hiba, hogy ezt meg engedte Isten. De van olyan is, hogy Isten összetöri azt akit szeret és nem engedi át a gonosznak, és végső kétségbe esésében megtér és könyörög az életéért.Isten minden embernek tudja a hibáit, tudja mi az ami kell ahhoz, hogy magához vonzza, ismeri a gondolatainkat és éppen ezért a megoldást is arra nézve, hogyan változtasson meg minket. Minden emberre más és más a terve, de egy biztos, hogy jót akar nekünk mint egy szerető Atya.

     Jó az Úr, örökké tart szeretete.

 Június 2. Vasárnap,Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Jakab 5:14-16,

Isten parancsa ez, hogyan is hihetjük, hogy Ő nem akar segíteni az elesetteken. Ebben az Igében benne van minden, amire figyelnünk kell.

Tisztelet az idősek felé, akiknek van erejük az Úrban. A hit, az ima, a kegyelem, a megbocsájtás, a közben járás ereje.

A mai napig működnek az ajándékok, a gyógyítás, a tanítás, a csodatevés, hogy az emberek el ne feledjék ,hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten jobbján.

 


Június 1. Szombat,

 

Krisztus mennybemenetele után a Szent Szellem vette át az irányítást, az egész világon, a mai napig és a következő időkben is. Pünkösd után ugyan olyan erővel lépett fel, mint Jézus. Használva a megfelelő embert Isten királyságában.
Az Apostolok cselekedetében egyszer sem fordult elő, hogy valaki ne gyógyult volna meg, ahol hittel teljes emberek voltak.
Filepet, Istvánt, Pétert, Jánost, ugyan úgy használta pedig nem voltak apostolok.  Krisztus Munkáját is a Szent Szellem hajtotta végre, mert mindig imádkozott és az Atya akaratát kereste, és a Szent Szellem tette rá a pontot.
Ha úgy lenne ahogy tévesen terjesztik, akkor miért jött volna a földre és miért halt volna meg, semmi értelme nem volna az egésznek.

Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem: hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus  Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobb kezével fogva felemelé: és azonnal megerősödének  az ő lábai és bokái. És felszökvén, megálla és jár vala, és beméne ő velük a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent.
ApCsel 3:6-8,

 
 

 

 

 Napi Igék Edittől - Május

 

napi ige edittol - majus

 

  

 Május 31. Péntek,

 
Nem mondom ki azoknak az egyházaknak a nevét, akik azt állítják, hogy csak az apostolok idején volt, hogy csodákat tettek Jézus nevében.

Nézzük meg Pál harminc évvel később, hogyan tette ugyanazokat a csodákat mint amit az apostolok.

Lőn pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reá vetve meggyógyítá őt.  Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzájövének és meggyógyulának.
ApCsel, 28:8-9,

Nem írja a Szentírás, hogy valaki is kimaradt volna a gyógyítás kenetéből, sem azt, hogy némelyeket, hanem mindenkit. 

 A Bibliát értelmesen olvasva megállapíthatjuk, hogy Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon. Az elménkben még csak egy halovány ingadozásnak sincs helye. Úgy kell imádkoznunk, mint ahogy a boltostól kérünk egy kiló kenyeret, tudva, hogy azt rögvest meg is kapjuk.

 Május 30. Csütörtök,

Miután Jézus három éven át gyógyított, és utána azt mondta " Jobb néktek, hogy elmenjek". Hogyan hihetjük azt, hogy most nem teszi azt, amit annak idején, tett, semmi nem korlátozza az Ő megindulását az elesett emberek felé.
Jézus tudta, hogy hitetlenség mindig volt és lesz a földön, éppen ezért mondta, hogy:

 "Bizony bizony mondom néktek, aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek".

Menjünk tovább az ígéretei között:

"Akármit kértek az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban".  ( persze jó értelemben)Jn 14:12-13,
 

A hitetleneknek ez a két ige egy bizonyíték, arra, hogy ma is ugyan úgy van, létezik, cselekszik velünk együtt.

  


Május 29. Szerda,

"És a népnek nagy sokasága az egész Júdából  és Jeruzsálemből és Tiíusnak és Sídonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. És akik tisztátalan szellemektől  gyötrettek, meggyógyulának és az  egész sokaság igyekszik vala őt illetni: mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyíta"
Lukács 6:17-19,

Micsoda hatalmas híre lehetett, minden felől jöttek az emberek, hogy gyógyító kenetét érezhessék. Ő pedig mindenkit gyógyított, és szabadított. Akik csak a közelébe mentek azok is meggyógyultak, a levegő vibrált az erőtől körülötte. A pozitív szerető erő. A kegyelem és az irgalmasság ereje. Az Atya akarata volt ez, mert Jézus szüntelen csak rá figyelt és azt tette amit az Atya akart tenni.
 
" Isten felkente a Názáreti Jézust Szent Szellemmel és hatalommal, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert  az Isten vala Ővele.
ApCsel 10:38,
 
A Szentírás kimondja, hogy mindenki aki beteg az ördög hatalmában van, és Isten az aki könyörülő segítsége révén mindenkit  meggyógyíthat.
Bár Isten szuverén Úr, mert sokszor a bűnös is meggyógyul, de azért nekünk is meg kell tennünk az emberi dolgokat, ami ima, bizalom, szeretet , kitartás együttes tényezőjéből fakad.
 


Május 28. Kedd,

"És általkelvén eljutának  Genezáret  földjére. És mikor megismerék őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe és minden beteget hozzá hozának és kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illették vala, mindnyájan meggyógyulának."
Máté 14:34-36,
 

Ekkor már nagy híre volt Jézus csodáinak, jótéteményeinek, az emberek hite erősödött szüntelen. Egyre több helyen tudtak  arról az emberről aki gyógyít, szabadít. Hittek abban, hogy a ruháját megérintve is megszabadulnak a betegségektől. Micsoda dicsőség övezte mindazt amihez csak hozzáért.

 Mi nem élhetjük ezt át, de az ígéretei a miénk. "Jobb néktek, hogy én elmenjek" El kell hinnünk, hisz most mindenkit a nagy világban hozhatunk elé. Imádságban, hitben, és ő ugyanolyan szeretettel fogadja és gyógyítja őket. Hitünknek erősnek kell lennie, mert az imádságaink csak úgy érnek célba. Isten és Jézus hűségesek, amit ígéreteikben olvashatunk, abban hinnünk is kell.

 Május 27. hétfő,

"Jézus pedig észrevevén  ezt, eltávozik onnan és követé őt nagy sokaság és Ő meggyógyítja vala mindnyájukat."
Máté 12:15,

"És kimenvén Jézus láta nagy sokaságot, és megszánva őket és azoknak betegeit meggyógyítá"  (mindet)
Máté 14:14,

Jézusnak mint Istenembernek igen sok volt a dolga, nyugodtan mondhatjuk, hogy fizikai munka volt neki a sok ember gyógyítása. De teljes erővel azon volt, hogy eleget tegyen az emberek szükségeinek, és vágyainak. Mert minden ember vágya, hogy a betegségtől gyógyultan élje le az életét. A szenvedőknek a fájdalom nélküli élet, az idegbetegségeknél pedig a szülőknek és hozzátartozóknak adott az élethez megoldást azzal, hogy könyörült a betegségeken. Megmutatva, hogy a betegség szellemei felett is gyakorol hatalmat. Tette ezt kegyelemből és szeretetből.Május 26. Vasárnap
 
A hit mellé kell a könyörgés és az ima, a kitartás és a reménység is.

Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene: szorultságomban tág tért adtál nekem? könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!
Zsoltárok 4:2,

Dávid olyan szépen tudott Istenhez szólni, könyörögni, bemutatva nekünk, hogyan kell alázatosan, kitartóan, reménységgel kiáltani az Úrhoz. Példa ez nekünk azért is, hogy mindig tegyük, hisz az Atya szereti ha bizalmunkkal őt tiszteljük meg. Szereti ha szólunk hozzá még akkor is ha problémánk van, akkor is ha a mi hibánkból adódóan esünk bajba. Ha pedig betegség gyötör , a hitünk próbája az hogy teljes mértékben reá hagyatkozunk.
 
Jézus teljesítette az Atya akaratát. Ő is az Atyára hagyatkozott.
 
Azután bejárta (Jézus) egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket.
Máté 4:23-24,
 
Jézust felkente az Úr gyógyitásra. És ő, mint olvastuk az Igében gyógyította a betegeket a farizeusok nagy bánatára még szombaton is.
 
Apostolok Cselekedete 10,38
A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
 
Szinte minden betegséget felsorol a Szentírás. De ír az Írás a szellemi vakságról is, mint béklyóról.
 
"Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."
János 12:40
 
A szellemi vakság és sötétség, az ellenségtől van, megkeményíti, ellenállóvá teszi a szívet, elzárja előlünk a megtérés és a gyógyulás útját és lehetőségét!
 
Ézsaiás 6, 9-10
Ő válaszolt: Menj, és mondd meg e népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon
 
Ezt már Ézsaiás is megjövendölte és Jézus is elmondta, mert, hogy sok elöljáró is hitt benne, mégsem álltak melléje. Mert féltek a farizeusoktól, hogy kizárják őket. Most is vannak ilyen emberek, tudják, hogy igazunk van, de büszkeségből nem vallják meg, mert félnek a régi megszokott életvitelük elhagyásától. Ezeket a kötelékeket a gonosz rakja rájuk.
Pedig aki nincs az Úrral, az ellene van, vagyis ki lesz rekesztve amikor eljő az ideje a további élet lehetőségétől.


Május 25. szombat,

"És köröljára Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván.. és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtuk..és előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és erőtlenséget."
Máté 9:35-38, 10:1

Jézusnak  könyörületes szíve volt, megindult a sok nyomorult beteg láttán. Erejét továbbadta a tanítványoknak, mert tudta, hogy egyedül nehezebb a dolga, hisz sok volt a munka és kevés a munkás. Felhatalmazta őket, hogy tegyék az evangélista és a gyógyítás ,szabadítás munkáját.
El tudom képzelni, hogy a szíve mennyire fájt az emberekért.  Biztos vagyok benne, hogy a világ minden táján szeretett volna ott lenni, hogy a reményt és a gyógyulást vigye az embereknek. Feltámadása egy megmentő terve az Atyának, mert most mindenütt jelenvaló ereje van az emberekkel. Ezt az Evangéliumot kell hirdetnünk szüntelen.
 
Május 24. Péntek,

"És bejárá Jézus az Egész Galileát..tanítva  és hirdetve Isten országának evangéliumát és gyógyítva a nép között MINDEN  betegséget és erőtlenséget és elterjede az Ő híre egész Szíriában és hozzá vivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségben  és 
kínokban sínylődőket, ördöngösöket és gutaütötteket, holdkórosokat, és meggyógyítja vala őket. ( MINDEGYIKET)
Máté 4:23-25,

Jézus minden tettében  példát mutatott az eljövendő nemzedékek tanítványainak, és nekünk is. Időt, erőt nem kímélve tette a jót. 
Telve volt szeretettel az emberek iránt. Isteni erejét, kegyelmét ,megbocsájtását árasztotta szét, pedig tudta mi vár rá. Teljesen önzetlenül Agapé szeretettel tette a dolgát.
 
 


Május 23. Csütörtök,

A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat: Ő pedig mindegyikőjükre  reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.
Lukács 4:40 (Károli)

Sok helyen van az Igében a "mindenki" meggyógyult szó. Jézus ezt komolyan vette.  Nem véletlen küldött ki egyre több tanítványt a munkába.

Hogy beteljesedjék, a mit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
Ézsaiás 8:17,

Mindent magára vett a mi Urunk, de el is kell engednünk azt ,és nem szabad elfogadni a betegséget, mert nem az Úr akarata ,nem tőle van. Nyugodtan tagadjuk meg, Jézus nevében.Május 22. Szerda,

Az evangéliumban láthatjuk, hogy Istennek egyetlen egy célja van, hogy minden ember boldog legyen, gyógyult és sikeres.
Jézus amikor azt mondta " azért jöttem, hogy bővölködjetek" akkor valószínű, hogy nem azt akarta ami a világban van. Egy káosz mindenütt, de sajnos még a hívők között is sok minden nem úgy van ahogy lenni kéne. Van aki hitetlen bizonyos dolgokban, van aki bűnöket dédelget, van aki engedetlen, van aki büszke, és vannak olyanok akik csak egyszerűen lusták imádkozni, szolgálni vagy dolgozni.
Ki kell mondanunk, hogy tökéletlenek vagyunk. De nem magunk által változunk meg, hanem az Úr Krisztus az, aki a változást elkezdi bennünk, és változásunkban gyönyörködik.

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében.
Zsoltárok 146:5
Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.
Zsoltárok 146:7,
 
 

Május 22. Kedd,

Mivelhogy ragaszkodik hozzám,  megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt: vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
Zsoltárok 91:14-16,

Milyen csodálatos kinyilatkoztatás, nekünk akik ismerjük az Urat. Minket a föld egyszerű teremtményeit felmagasztal az Úr, megdícsőit minket. Micsoda megtiszteltetés. Odafigyel ránk, bajainktól megszabadít, megment minket a betegségekből. Hosszú élettel ajándékoz meg, ami betegség és nehézségek nélküli. Jó ezeket az ígéreteket olvasni és magunkévá tenni.

A sorok között olvasva, gyönyörködhetünk Istenünk kegyelmében és szeretetében. de ne feledkezzünk meg a "HA" szócskát, mert vannak feltételei. Engedelmeseknek és bűn nélkülieknek kell lennünk.

 Május 20. Hétfő,

Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.
Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!
Zsoltárok 86:5-6,

Dávid  imádságaiból sokat tanulhatunk, mert az ő szava bizonyság. Ő megtapasztalta mindazt a sok rosszat amit az emberek kapnak az életben. Megbántást, hűtlenséget, haragot, irigységet, de Istenhez fordulva mindig vigasztalást, szeretetet, megbocsájtást kapott cserébe, amitől megújult és erőre kapott. Dávid életében szinte minden megtörtént. Üldözték, amikor meg jól ment dolga és király volt, bűnbe esett, mégpedig nem is akármilyenbe. Gyilkosságot követett el. De Isten azokhoz akik tiszta szívvel megbánják bűneiket, irgalmas és kegyelmes.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok 103:8,

 Merítsünk Isten beszédéből, mert akkor a gondjaink és a problémáink helyébe Isten békessége fog költözni.

  Május 19. Vasárnap,

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
János 14:13-16,

Jézus abban az időben maga volt a vigasz, akinek jelenléte reményt keltő volt és a biztonságot sugallta. Tudta, hogy mindenütt nem lehet jelen mint ember. De a feltámadása után, a lelke, a Szent Bárány lelke jelen lehet mint a Szent Szellem. Bennünk lakozhat, minden hívő életében, és a világban mindenütt jelen való lehet.

Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
János 14:26,

 

A drága Szent Szellem őriz minket és vigyázz ránk, vigasztal és terelget minket. Szeretetével támogat, bölcsességével tanítgat, erejével  óv, és vigyázza az életünket. Kapcsolatot tartva Jézus az Atya és az ember között.

  


 Május 18. Szombat,

 

A testamentum szó valójában azt jelenti, végakarat. Isten az értésünkre adta mi az Ő akarata. Tette ezt azért, hogy életünk legyen, hogy a gonosz erős marka meglazuljon amikor szorongat minket. Hogy jövője legyen az utódainknak, és áldássá váljon minden amit teszünk.
Akik szeretnék tudni mi is Isten akarata az életünkben, azok olvassák a Szent Könyvet.

Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened.

5Mózes 28:1

 Ebben az is benne van, hogy betegség nélkül élhetünk, hogy áldottak vagyunk mindenfele, áldottak gyermekeink, a munkánk, és annak gyümölcse, óvni fog mindentől az Úr.

 Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.

5 Mózes 28:9,

 

A törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól. Ezt mondja a világi életben is a bíró. Ha valaki arra hivatkozik, hogy " nem tudtam", Isten lábai előtt már nincs mentség, csak amíg itt élünk a földön tud rajtunk segíteni a mi ügyvédünk, Jézus. Az okos ember kutakodik szüntelen, és utána dönt. Isten bölcsességével adjuk tovább a mi ismereteinket, és keltsünk vágyat arra nézve, hogy mások is olvassák az Igét.

  


 

Május 18. Szombat,

 

A testamentum szó valójában azt jelenti, végakarat. Isten az értésünkre adta mi az Ő akarata. Tette ezt azért, hogy életünk legyen, hogy a gonosz erős marka meglazuljon amikor szorongat minket. Hogy jövője legyen az utódainknak, és áldássá váljon minden amit teszünk.

 Akik szeretnék tudni mi is Isten akarata az életünkben, azok olvassák a Szent Könyvet.

 Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. (5Mózes 28:1)

Ebben az is benne van, hogy betegség nélkül élhetünk, hogy áldottak vagyunk mindenfele, áldottak gyermekeink, a munkánk, és annak gyümölcse, óvni fog mindentől az Úr.

 Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.  (5 Mózes 28:9,)

 A törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól. Ezt mondja a világi életben is a bíró. Ha valaki arra hivatkozik, hogy " nem tudtam", Isten lábai előtt már nincs mentség, csak amíg itt élünk a földön tud rajtunk segíteni a mi ügyvédünk, Jézus.

 Az okos ember kutakodik szüntelen, és utána dönt. Isten bölcsességével adjuk tovább a mi ismereteinket, és keltsünk vágyat arra nézve, hogy mások is olvassák az Igét.

 Május 17. péntek,

A mi esztendeink napja hetven esztendő, vagy ha feljebb nyolcvan esztendő.
Zsoltárok 90:10,

Isten az életünk Ura, aki mindenképpen azt tervezte, hogy azt egészségesen éljük le. Hatvan év felett minden nap egy ajándék mondják, ez így is van. Addig kell mindent bölcsen megtennünk, tanulni, családot alapítani, dolgozni, hogy nyugdíjunk legyen, és olyan otthont teremteni amiben majd boldog öreg korunkat élhetjük. De legfontosabb, hogy Istennel egy jó kapcsolatot teremtve, megtérve, bűn nélkül élve, egy biztos jövőben bizakodva éljük idős életünket.
Ehhez képest az emberek nagy többsége Isten nélkül él, mindent meg tesz, hogy az egészsége romoljon, és a bűnök következtében még a családjának is átkokat szerez be. 

Ne légy felettébb  gonosz, és ne légy balgatag: miért halnál meg időd előtt?
Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond: mert a ki az Istent féli, mind ezektől megszabadul!
Prédikátor 7:17-18,

Sokan kérdezhetnék, miért van annyi gyermek és fiatal a kórházakban. A válasz: generációs átkok, hitetlenségek és bűnök miatt.
Ha a világ 80% hívő volna, esélye sem lenne a gonosznak. Az emberek míg nincs baj, olyan optimisták , hogy az valami botrányos. Amikor meg baj van, kkor kapkodnak fűhöz-fához, és Istent hibáztatják. Ezért kell nekünk az igazságot hirdetnünk szüntelen.

 

Ha, hallgatnak rá, akkor megszabadulnak sok mindentől.

 Május 16. Csütörtök,

Azok akik lemondanak Jézus gyógyító erejéről és azt tanítják, hogy az csak az apostolok idejében volt , bűnt követnek el. Hiszen Jézus azt mondta, "legnagyobb bűn, hogy nem hisznek bennem". Elveszik a reménységet sok embertől, és tagadják Isten nagyságát, szuverinitását, mindenhatóságát. Megmásítják az evangéliumot, ami szintén bűn, mert félre vezetik a hívőket.
Isten volt, van és lesz.
Az élő egyházat arról lehet megismerni, hogy jelen van Jézus aki ott jár kel és teszi a gyógyító és szabadító szolgálatát. Jelen van a Szent Szellem és ha kell akkor cselekszik, ami olykor rendbontásnak látszik, de valójában a démonok menekülnek.
Jézus  halála ezért volt, hogy megváltson, meg gyógyítson és szabadítson minket mindentől.

Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét:
És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba? Váltságdíjat találtam!
Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait.
Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek vissza adja az ő igazságát. (Jób 33:23-26,)

  Május 15. Szerda,

A törvény pedig nincs  hitből, hanem a mely ember cselekszi azokat élni fog azok által.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén  érettünk: mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ.
Galátzia 3:12-13,

Ez így igaz a hit cselekedetek nélkül nem ér semmit, mert a megigazulásunk az engedelmességünk és az alázatosságunk által fog megtörténni, kegyelemből.

 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyeztelek el.
Hóseás 2:18,

Az Úr vesszője az ami terelget minket, de aki ettől nem változik hanem lázadozik az bizony bajba juthat.

 Május 14. kedd,

A betegség Isten tervében nem volt benne. Ő minden embernek egészséges életet és boldog jövőt tervezett, egy bizonyos idővallumra, amit aztán 70-80 évre módosított.
Ádám bukása hozta  a bűnt az életünkbe. Tehát a betegség az ördög munkája.  Jézus viszont azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Tegyük magunkévá ezt az ígéretet.

A ki a bűnt cselekszi az ördögből van: mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
1 János 3:8,

Az ördög a testünket és a lelkünket is egyformán teszi tönkre. Jézus megmutatta, hogy ő képes arra, hogy meggyógyítsa a betegségeinket és megszabadít minden lelki fájdalmaktól. És teszi ezt ma is ugyan úgy ahogy tette az apostolok idejében.

  

 

 Hittel hirdessük ezt, és hittel valljuk meg amikor imádkozunk másokért.

  


 

Május 13. Hétfő,

 

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5,

 

 

A mi békességünk miatt vállalt Jézus olyan fájdalmakat és gyötrelmet, megaláztatást , amilyet senki a világon nem tette volna meg a gyarló emberekért, értünk. De a seb amit értünk vállalt a mi gyógyulásunknak záloga. El kell fogadnunk, mert aki nem teszi, annak nincs esélye sem, az élethez.
A mi kegyelmes és szerető Atyánk adta őt átokká értünk. Sokra tartva minket, értékesnek nyilvánítva minket. Ezt becsüljük meg és úgy is viselkedjünk, és hirdessük őt szüntelen.

 Május 12. Vasárnap,

És távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz: nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek téged.
5 Mózes 7:15,

Isten ígérete mindenről kiterjedő. Életünket és egészségünket is neki köszönhetjük. Ő volt aki által megfogantunk és ő volt aki vigyázott ránk anyánk méhében, és ő tart meg minket az életünk minden napján. De ennek vannak kitételei, a ha szócska sok helyen ott van.

Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden igéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét.:
5 Mózes 28:58, ( Károli)

Fel sem merem sorolni milyen betegségeket és nyavalyákat tud Istenünk adni ha be nem tartjuk az ő parancsolatát. Isten szerető és jó, de tud rettenetes is lenni. A saját érdekünkben adta a törvényeket, mert a romlásba vinne minket az egónk, az össze vissza gondolkodásunk, amibe be segít a gonosz. Azok pedig akik tagadják Őt, nem hisznek benne, azokra is van ige.

De megfizet azoknak személy szerint, a kik őt gyűlölik, elvesztvén őket: nem késlekedik az ellen, a ki gyűlöli őt, meg fizet annak személy szerint.
5 Mózes 7:10,

 

Mennyivel jobb az áldások között kutakodni, olvasgatni és hittel magunkévá tenni.

 Május 11. Szombat,

Istennek hét megváltói neve van.
JAHVE RÓFE.

Vagyis,"én vagyok az Úr a te orvosod" Ez nemcsak egy ígéret, hanem " szabály és rendelet".
Az Újszövetségben Isten kegyelme ugyan -úgy kiárad minden emberre, és Krisztus nevében gyógyítsunk meg mindenkit akinek van hite abban, hogy Isten mindenható Úr.
 
Beteg-é valaki közöttetek? Hívja magához  a gyülekezet véneit, és  imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.
És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.  (Jakab 5:14-15)

 Május 10. Péntek,

 

Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.  Galátzia 3:7,
 

Ezek a sorok vonatkoznak a pogányokra és a zsidókra is. Krisztus egyébként minden emberért meghalt és ugyanúgy szánja a hitetlen betegeket is, mint a hívőket. Az ígéretek pedig Ábrahám  magjainak adattak, akik mi vagyunk.
 
Mi nem vagyunk zsellérek  sem jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei Istennek. 

 Akiket  Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

 Mivel nekünk közösségünk van a Szent Szellemmel, mert hallgatunk rá, hittel ki jelenthetjük, hogy Isten Fiai vagyunk.

 Május 9. Csütörtök,

  

Áron mint pap és közbenjáró a holtak és a  nép közé állt, és engesztelést végzett, hogy a csapás megszűnjön. 

És megálla a megholtak között és élők között: és megszünék a csapás. 4 Mózes 16:48,

A mi közbenjárónk a mai világban Jézus, ,az Ő engesztelő áldozata által megszabadított minket a bűn és a betegség átkától.Amikor a pusztában Mózes felállította az érckígyót isten utasítására, akkor aki felnézett rá nem marta meg a kígyó.

 Az érckígyó előképe Jézusnak, a kígyó pedig az ördög munkájának.

 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk: mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ. Galátzia  3:13,


A hitünk legyen  erős, bizalommal teljes és méltó Istenhez. Istentől kaptuk ajándékba, csak fejleszteni kell igei ismeretekkel, amiből az ígéreteket olvasva erősödik még jobban. Általa tudunk másoknak is reményt adni, segíteni, imáinkban közben járni, ajándékainkat fejleszteni.

 Május 8. Szerda,

 

Amikor Jézus meggyógyította a százados szolgáját, elcsodálkozott annak hitén, hogy elfogadta; távolból is tud az Úr gyógyítani. Szinte a százados prófétált a jövőre nézve, hogy nem kell Jézusnak mindenütt ott lennie, mert olyan nagy az Ő dicsősége és hatalma, hogy elég ha szól! Mert szavára minden térd meghajol a föld alattiak is, vagyis a Sátán szolgái is, a betegség szellemei.

Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem  találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában: Máté 8:10-11,

Itt bizony a pogányokról szólt Jézus, a mai testvéreiről, a zsidó népet pedig elmarasztalta mert nem hittek benne.

Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre: holott lészen sírás és fogaknak csikorgása. Mt 8:12,

Megint a hitet említi, ami nagyon fontos, hogy a gyógyulás folyamatai be induljanak. Aki kérte a segítséget annak volt hatalmas hite. Annak aki másokért jár közben, nagyon fontos, hogy hite meginoghatatlan legyen.

 Május 7. Kedd,

 

Az Ószövetségben  kellet a gyógyuláshoz engesztelő áldozat. Isten ezt a rendelkezést le is íratta.

És vegyen a pap  a vétekért való áldozatnak véréből, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének czimpáját, és az ő jobb kezének hüvelykét, és jobb lábának hüvelykét. 3 Mózes 14:14, És a mi megmarad az olajból, a mely a pap tenyerén van, kenje a megtisztulandó ember fejére : így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt. 3 Mózes 14:18,

Ma nekünk Jézus az engesztelő áldozat egyszer és mindenkorra. Az Ő vére által gyógyulhatunk meg. Az Ő vére, ami megszabadít minket mindentől, csak el kell fogadnunk Őt, és  az ígéreteit. Jézus kijelenti:

Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.  Lukács 4:19, Ő pedig kezde hozzájuk  szólani: Ma teljesült be ez az írás a ti hallásotokra.   Lukács 4: 21,

Jézus kihirdette, hogy ezentúl minden másként lesz, mert ő a szolgálatba be áll. Általa megváltozik az emberek élete, ami azóta is így van. A benne bízók nem csalatkoznak.

 Május 6. Hétfő,

 

Az Úrvacsora több mint egy egyszerű szokás, vagy vallásos szertartás. A betegségek engesztelő áldozaton keresztül gyógyulhatnak meg. Emlékezzünk amikor az izraelitáknak meg kellett enni a páskabárány húsát, hogy fizikai erőt nyerjenek, amikor Egyiptomból ki akarta az Úr hozni őket. ( 2 Mózes 12,) 

Az Újszövetség Úrvacsorája  is nagyon fontos. Nem csak azért mert a szövetséget meg újítjuk, hanem azért is, hogy gyógyulás legyen testünknek.

Mert a ki méltatlanul eszik vagy iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. 1 Korinthus 11:29-30,

Az Ige azt mondja, "méltatlanul," de ha az életünk rendben van, akkor élet az nekünk. Hisz amikor Jézus testét esszük és isszuk a vérét, az engesztelő áldozatot vesszük magunkhoz, aki Jézus.

  Május 5. Vasárnap,

Ha valakinek olyan a betegsége, hogy se imádság, se böjt, se egységben lévő közbenjárásra sem változik, kiéve ha Isten szuverén akaratán keresztül kegyelemből gyógyít, (megszentelt család tagok, esetleg ismerősök) akkor meg kell a hívő embernek vallania a bűneit egy olyan testvér előtt akiben bízik és a kereszthez vinni az Úr Jézus lábaihoz. Megbánást tanúsítani és alázatot, és megtérni abból, bűnbocsánatot kérni az Úrtól.
Ki merem jelenteni, hogy nincs olyan ember akinek ne lennének bűnei.
A gonosz folyamatosan ki kér minket, és az Úr olykor-olykor ezt meg is engedi, pont azért, hogy legyen az életünk tiszta.
A helyettesítő áldozat Krisztus ,aki meghalt a bűneinkért is, még azért is amit csak ezután követünk el.

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr: boldogok mindazok, a kik őt szolgálják.
Ézsaiás 30:18,

Mivel ítélet Istene, még a földön meg kell bűnhődnünk a bűneinkért, hogy  kegyelem alatt tudjunk élni tisztán tovább. A szolgálatokban is csak abban leli kedvét, ha tiszta szívvel, tiszta kézzel ( élettel )szolgálunk felé, keresve azt a helyet amit nekünk szánt.

 

Hála és dicsőség minden pálcájáért amivel minket megfenyít, hogy a helyes útra tereljen minket.

  
Május 4. Szombat,

Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dicséretet énekeljen.
Jakab 5:13,

És hívj segítségül  engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Zsoltárok 50:15,

 
Isten kijelent és ígér. Soha nem csalatkozunk benne, ha az Igéjét értelemszerűen vesszük figyelembe.
Csak Isten Igéjére kell néznünk, semmi másra. Ha állhatatosan Jézusra nézünk szüntelen, akkor nyert ügyünk van mindenben.

 

Ha kérjük Isten vezetését az életünkre nézve, és rábízzuk magunkat, akkor nem csalatkozunk.

 Május  3. Péntek,

Három alapvető dolog van amit be kell tartanunk.

1 -"az én szavaimra figyelmezz"  A fülünket kell használni amikor ezt az Igét olvassuk, hallgatnunk kell az Ő szavára.

2 - " ne távozzanak el a te szemeidtől"  Állhatatosan kell néznünk Isten dolgait.

3 - "tartsd meg ezeket a te szíved mélyén" Az ígéreteket a szívünkbe kell zárnunk.

Ha a szemeinket a tüneteken tartjuk, elménket pedig a félelem és bánat, az aggódás járja át, akkor a kételkedés magjait vetjük el, amiből bizony konkoly fog kikelni.

Annakokáért, miképpen egy  ember  által jött be a világra a bűn, és a bűn által  a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindennek  vétkeztek:
Róma 5:12,

 

Csak Jézus Krisztus megváltásában van az orvosság.

  


 

Május 2. Csütörtök,

Ne a tünetekre figyeljünk amikor bármi fáj, vagy betegség gyötör, hanem nézzünk fel Jézusra , mert Ő a megoldás. Gondoljunk Ábrahámra, aki szüntelen az Atyára figyelt, és hite meg nem inogott.

Akik hisznek teljes szívükben, azok elmondhatják, hogy" Isten ereje bennem munkálkodik".
Isten beszéde által válunk alkalmassá arra, hogy ki árassza rajtunk keresztül a gyógyulás és a szabadulás erejét.
Mi eszközök vagyunk a kezében, de ahhoz, hogy tudjon csodát tenni, hatalmas hittel kell rendelkeznünk, és tisztának kell lennünk.

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett,
hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidók 11:3,

A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel
láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel  illettünk, az életnek
igéjéről.
1 János 1:1,

A hitben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez
az Ő benne való hit által.
Efezus 3:12,

A hit is egy ajándék, de ápolgatni kell és kutatni Isten Igéjét szüntelen, hogy megismerjük általa az Urat. 


 

Május 1. Szerda,

Isten mindig pontosan kijelenti akaratát. Az ígéreteit csak akkor vehetjük komolyan ha úgy tekintünk a mennyei atyára mint  gyermek az ő édesatyára, aki céltudatosan neveli gyermekét.
Isten Igéje akkor válik testünk számára egészséggé, ha betartjuk utasításait, kéréseit, vagy ha úgy tetszik parancsait.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet.
Ne távozzanak  el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Példabeszédek k. 4:20-22,

Mi vagyunk az Ő fiai, és ebben az Igében világosan mondja, hogy ha a szívünkbe zárjuk az ő beszédét és szemeink előtt lesznek azok minduntalan akkor gyógyulás lesz az számunkra. Akár lelki akár testi gyógyulás, mert meg őriz minket minden bajtól. 

 

 Napi Igék Edittől - Április

 

Napi igék

  

Április 30. Kedd,

Isten az ígéreteit beváltja, ha mi is megszívleljük azt amit kér tőlünk.

A mit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és
meglészen néktek.
Márk 11:24,  Károli ford.

Mi is az, hogy könyörgésben?  Alázattal és hálaadással és hittel kérni. Nem utasítani, követelőzni.

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt: vele vagyok
háborúságában: megmentem  és megdicsőítem őt.
Zsoltárok 91:15,

Nekünk hívőknek szól az Ige, minden problémánknál segítségül hívjuk a mi Istenünket. Nem magunkra támaszkodva éljük az életünket, hanem keressük Isten akaratát az életünkben. A bajok a problémák, a betegségek, a viszályok, mind háborúságot okoznak nekünk, szellemi háborúságot, de az ígéret az, hogy megment minket az Úr és a végeredmény a dicsőséges menny.

 


 

Április 29. Hétfő,

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Zsidók 11:1,

Amikor imádkozunk ,tudnunk kell, hogy Isten ima meghallgató és cselekvő Úr, akinek van hatalma mindenre. Főleg arra amit ígéreteiben  nekünk adott.

Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a
reménységnek bizonysága iránt mindvégiglen.
Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és
békeseségestűrés által öröklik az ígéreteket.
Zsidók 6:11,12,

Istennek azok az imák tetszenek amikben hálát adva, dicsőítve és hittben megfogalmazva jutnak fel hozzá a mondatok.
A szívek vizsgálóját nem lehet megtéveszteni az őszinte beszédet szereti, és tudja szívünk minden kívánságát. Nem inoghat meg az igaz, mindig ugyanúgy kell hozzá fordulni. Azok, akik ha jól megy dolguk és amikor rosszul megy a dolguk és az imáikban ingadozva fordulnak hozzá, nem találnak lelkükben békességet. Legyünk békességtűrők.

  


Április 28. Vasárnap,

Fontos, hogy akinek a megtérésről beszélünk meg értse és felfogja, hogy Isten valóban üdvözíteni megmenteni akarja őt, mert szereti.
Ha valaki kijelenti, hogy hiszem, hogy Isten meg akar gyógyítani, de nem ismeri az igét, akkor az olyan mint mikor, a kertész kijelenti, hogy hiszem azt, hogy Isten a virágaimat szépé formálja, de nem ülteti el a magokat.
Azonkívül sokan így kezdik- ha ez a te akaratod- ez is rossz kezdés. A Szent Szellem így mondja- Istennek hatalma van......

A ki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a  kinek sebeivel gyógyultatok meg.
1 Péter 2:24,

Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Róma 6:11,

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5
 

Bizony a bűneinkért ! Vagyis ha vétkezünk akkor betegek lehetünk, mert a megtérésünk előtti bűnökről beszél az Ige. Megtérésünk után bizony fenyíthet az Úr betegséggel.

  


Április 27. Szombat,

Isten minden ígérete egy-egy kijelentés mégpedig arra nézve, hogy Isten akarja a testet és a lelket is gyógyítani.
Akik igazán meg akarnak gyógyulni az elméjükben kell megújulniuk. Ha ez sikerül akkor hitük biztos alapokon fog nyugodni.

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Róma 10:17,

És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el  a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.                                                    Róma 12:2,

A MAG ,Isten igéje, beszéde. Nem véletlen mondta Jézus, "Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket".

Kibocsátá  az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.
Zsoltárok 107:20,

Kibocsátá - tehát le íratta, hogy olvasva halljuk, és ahogy megértjük és magunkévá tesszük, gyúgyir az sebeinknek.


Április 26. péntek,

Örülj nagyon ,Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod: igaz és szabadító ő: szegény és szamárháton ülő, azaz nöstényszamárnak vemhén.
Zakariás 9:9,
 
Több helyen is írva van Jézus csodálatos bevonulásáról Jeruzsálembe, amiért örvendezni kell és a mi életünkben is áldani azt az időt.
Alázatos és szegény volt a mi Krisztusunk, a nevünket tőle kaptuk. Krisztusiak, vagyis keresztények. Az egyházfőknek is olyan alázatosnak, egyszerűnek kellene lenni, mint amilyen ő volt. Vajon az Atya miért döntött úgy, hogy szeme fénye szegényen élje az életét?
Sok válasz van erre, a pénz szeretete csak bajt hoz mindenkire.

Íme az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
Ézsaiás 42:1,

Ami Atyánk, szolgájának nevezi, akinek lelkét adta, vagyis az Atya is pont olyan mint Jézus. Bennünk lakozik, és nekünk is olyannak kell lennünk.
 

Április 25. Csütörtök,

Isten ígéreteiben tisztán és jó szándékkal adja és adta minden ember tudtára, hogy mit kíván tőlünk és mit ad, ha engedelmesek vagyunk iránta. Ő szeretetét, gondviselését próbálja ránk zúdítani, ami sokszor fenyítés által válik valóra. 

A vakokat oly úton vezetem, a melyeket nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak: előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé: ezeket cselekszem velők, és őket el nem hagyom.
Ézsaiás 42:16, 

Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik!
Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Ézsaiás. 39:10,

 

Istennek bölcsessége határtalan amikor életünket próbálja a helyes útra vezetni. Sokszor nem is értjük, hogy miért történnek a dolgok úgy ahogy történnek. De egy biztos, hogy a javunkat akarja. Hittel és bizalommal kell lennünk, ugyan úgy ahogy a kicsi gyermek bízik bennünk. Szeretetéből fakad, hogy sokszor a változásunkat érdekes módon kell meg élnünk, de biztos, hogy a javunkra válik, hiszen szeretjük őt. Csak legyünk hálásak, alázatosak és engedelmesek.

 


Április 24. Szerda,

Ezért  mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.
Márk 11:24,

Jézus itt a hitünket erősíti meg.  Nagyon fontos, hogy az Igét olvasva értsük is meg azt. Az a mag amit a szívünkbe vetünk, akkor lesz jó talajban, ha megőrizzük a szívünk tisztaságát. Amit szeretettel, alázattal, szívességgel, hűséggel, türelemmel, szelídséggel, jósággal, locsolunk meg. Megtartóztatva magunkat a bűntől. Bízzunk Isten Igéjében, olvassuk tegyük magunkévá, és legyen bizalmunk.
 
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön  rajtatok az ígéret.
Zsidók 10:36,
 

Istenhez hűségesnek és a hívő életünkhöz kitartónak kell lennünk, és a jutalom a mienk.

 


Április 23. Kedd,

 
Közel van hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." 
Róma 10:8-11,
 
A legszebb Ige, ami a megtérésről és a hitről szól. Atyánk és Jézus is a szívünket nézi és látja még azt is amit mi nem tudunk. És ha a szívünkben teljes mértékben van hit arról, hogy minden úgy van ahogy megíratott, és tudjuk értékelni Jézus áldozatát, és van bennünk hálaadás és imádat, akkor van üdvösségünk, és minden jóval elhalmoz az Úr minket.
 

 

Április 22. Hétfő

 

De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. 
De  minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
Mert  mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Galátziabeiekhez 3:22-27,

 

Mi Krisztusban hívők, a hitünket hirdetve, megélve éljük az életünket. Isten bizonyít nap mint nap és  ezeket tudjuk bizonyságképpen tovább adni. Tudunk másoknak segíteni a nehéz napokon. Tudjuk mások problémáit hordozni, szeretetből és  együttérzésből, tudunk nekik is lelki támaszt adni. Az Ige azt mondja "Krisztust öltöztétek fel", vagyis vegyük fel magunkra mint egy leplet és hordozzuk azt a természetet ami neki van. Legyen szánó, szerető szívünk, vagy imádkozó lelkületünk. A hitünk sok mindenen át tud minket vinni, felülkerekedve minden akadályon.

 


Április 21. Vasárnap,

Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten  csak a zsidóké-e?  Avagy  nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja  a zsidót hitből és a pogányt hit által. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősíti.
Róma 3:28-31,

Mi akik Jézust elfogadtuk megtért emberek vagyunk, Isten szellemi fiai vagyunk. Szükség volt arra, hogy Jézus megszülessen és értünk halált lásson, majd feltámadva, minden emberért megtette az áldozatot.  Aki hisz, benne megigazul általa, nincs már törvény alatt. Az ó szövetségi embereknek csak a törvény szabott határt, amit megszegtek és azért kellettek a büntetések, hogy féljenek Istentől. Mi már Hit által  változunk meg a Szent Szellem igazít meg ahányszor tévedünk. 

Aki nem tér meg az - ádámi - testi törvény alatt van. Természetesen a törvény most is kell és szükségünk van rá a saját érdekünkben, de könnyebben tudjuk betartani. Az Úr segít ebben minket, mi pedig hit által élhetünk.

 


 
Április 20. Szombat.

A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
Efézus 3:12,

Azok akik nem ismerik fel, hogy Jézus az egyedüli üdvözítő, a megtartó, az út az igazság és az élet, azoknak a hite semmit sem ér.
Ő benne van a mi megváltásunk, az áldozata által, a drága vére által, amit kiontottak értünk. Mert az Új szövetségben ő volt az áldozati bárány, aki szótlanul hagyta, hogy értünk bűnösökért meghurcolják.
Az ő áldozata által tudunk Isten jelenlétében és dicsőségében lenni, mert így már elfogad minket.

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk: és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
Róma 5:1,2,
 

Sok történet és csoda , gyógyulások tanítások kísérik Jézus életét. Ezeket olvasva a hit kialakul, mert a hit hallásból lesz az Isten Igéje által.

 


 

 Április 19. Péntek,

 

,Az igaz pedig az ő hite által él. (Habakuk 2:4)
 
Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok. (Ézsaiás 7:9)

 

A hit egy bizalom, Istenben aki ígéretei alapján tart meg minket. Ő egy kőszikla az életünkben, lábunk nem inog általa. Tudjuk, hogy el nem hagy bennünket, és bármi történik is velünk, ki ment minket abból.  
A hit az ami erősít és megtart, minden körülmények között. Általa tudunk másokat is vigasztalni, felemelni, bátorítani.

Isten gondoskodott arról, hogy sok helyen olvashassuk Igéiben azokat az ígéreteket, ami a hitünket erősíti. 

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. Zsoltárok 34:9,

  


 

Április 18. Csütörtök,

 

A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
Efezus 3:12, 

És ez Jézus, a mi megváltó Krisztusunk. Nem véletlen mondja magáról Jézus, "én vagyok az Alfa és Omega, a Kezdet és a Vég. "

 

Mi, szeretett gyermekei az Atyának, teljes mértékben kell, hogy higgyünk az Úr minden ígéreteiben. A Bibliában mindenre van megoldás, történet, hogy tudjunk belőle meríteni. Sokszor amikor problémám van, a Szent Szellem egy olyan történetet mutat meg ami arról szól. Pedig már sokszor olvastam azt a részt, mégis csak akkor nyilatkoztatja ki nekem. Ez által épül a hitem nap mint nap. Azok a bizonyságok amiket átéltem, és akiktől hallottam bizonyságokat, segítik még jobban , hogy hittel teljes ember legyek. Dicsőség a mi Urunknak. Ámen.

 


 
Április 17. Szerda,

És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus  azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.
Máté 9:2,

Jézus a kegyelmét árasztotta erre az emberre, a sokaság hite igen erős volt és Jézus akarta ,hogy ez a gyógyulás egy bizonyság legyen azoknak akik oly nagy hittel vitték oda a bénát.

 

Ebben a történetben megnyilvánul az is, hogy ha beteg valaki és Istenhez kiáltanak érte, de van valaki a hozzátartozója körében aki nem hisz Isten gyógyításában, akkor lehet hogy gátolja annak gyógyulását. Nagyon fontos, hogy a beteg és aki viszi illetve imádkozik érte, egységesen hittel teljesek legyenek, mert Jézus minden embert egyformán szeret és meg is akar gyógyítani. Ez neki lételeme.

 


Április 16. Kedd,

 
Történt egyszer, hogy 10 leprás ment elé, és megálltak tőle távol. 

És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!  És mikor őket látta, monda nékik:  Elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval: 
És arczczal leborulva az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samáriabeli vala. felelvén pedig Jézus, monda: Avagy  nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
Nem találkoztak a kik visszatértek volna dícsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.
Lukács 17:13-19,  (Károli)
 

Jézus nem volt személyválógató, nemcsak a zsidókat gyógyította, oda figyelt mikor hangosan kiáltottak. Itt nem rögtön történt a csoda, hanem ahogy mentek a papokhoz. Jézus csodálkozik, hogy csak egy adott hálát az Istennek, pedig az idegen volt, mégis volt hite benne. Talán a betegség ennél az embernél életéig tartó lett. Sok minden nincs részletesen elénk tárva, de az biztos, hogy dicsőiteni és hálát adni kell Istennek. Jézus is ezt szeretné látni minden gyógyulás után.

 


Április 15. Hétfő,

Jézushoz jött térdre esve egy édesapa és kérte, hogy könyörüljön gyermekén aki holdkóros, és gyakran esik tűzbe és vízbe.

És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség ! Vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek el titeket? Hozzátok őt ide nékem.
És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög: és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
Máté 17:16-17,

Ennél az esetnél Jézus a hitetlenséget említi, és igen haragos, mert a tanítványok ereje hiányzott a hitetlenségük miatt. Azt is elmagyarázta nekik, hogy ha valami nem mozdul pozitív irányba   akkor tovább kell imádkozni és böjttel megtámogatni. 

 

Az Ige azt mondja az" Ördög" ment ki belőle, valószínű egy nagyon makacs erős betegség démona. Egy veleszületett démon aki egy életen át rá volt állítva, hogy gyötörje, nem egy megfázás vagy egy nátháról volt szó. A mi időnkben is vannak ilyenek, családi átkoknak hívjuk. Valóban erős hit és erő kiáradása kell ahhoz, hogy eltávolítsuk őket. Mind a beteg mind az imádkozó részéről, és böjttel is meg kell erősítenünk, hogy távozásra késztessük.

 


Április 14. Hétfő,

Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában.  És ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tízennyolcz esztendőtől
fogva: és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony,
feloldattál a te betegségedből!  És reá veté kezét: és azonnal felegyenesedék, és dícsőítéaz Istent.
Lukács 13:10-13,

Ebben az Igében, Jézus kegyelméről, irgalmáról tesz tanúbizonyságot az Ige. Ez az asszony nem kiált, nem tülekszik hozzá, tűri sorsát. De Jézus látja, és tudja milyen régen tartja őt a Sátán rabságban.  Egyszerűen megszánja és megszabadítja ebből a borzalmas betegségből. Az asszony "azonnal dicsőíti az Istent"

 

Persze az, hogy szombaton történt, szembe került a zsinagóga vezetőivel, és képmutatással illeté őket. Megmutatja, hogyha valakinek egy állata szomjas, vagy éhes, nem ad-e néki. Hát akkor az ember nem fontosabb-e.

 


 

Április 13. Szombat,

 

Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követte őt. És ímé eljővén egy bélpoklos, leborúla előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Máté 8:1-3,

 

Az Igében a leprás egy alázatos, gyógyulni vágyó, erős hittel teli ember volt.  Az a kijelentés, hogy" megtisztíthatsz engem" azt sugallja, hogy teljes mértékben hiszi azt, hogy Jézus nem fél egy leprástól, hogy hiszi azt, hogy meg akarja és meg is fogja őt gyógyítani. Az ő gyógyulása, Istent fogja dicsőíteni. Jézus rögtön reagál a hitre, "AKAROM". És azonnal cselekedett. Találkozott a hit, a vágy és az erő. Olyan egyszerűnek tűnik, mégis nagy csodákat alig élünk át. Vajon miért, mert az emberek sokszor emberekben bíznak, abban aki imádkozik érte, nem Jézusban. Amikor egy testvér azt mondja, én csak a pásztorhoz akarok menni, akkor kiben bízik? Isten bárki által tud munkálkodni, és ha ezt elfogadja valaki akkor átadja magát a hitnek. Isten azokon keresztül munkálkodik, akik erővel, tisztasággal, alázatossággal rendelkeznek. természetesen a pásztorokat is használja, de nem úgy ahogy sok testvér képzeli.

 


Április 12. Péntek,

 

És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt monda: Könyörülj rajtunk, Dávidnak Fia!Mikor pedig beméne a házba, oda menének  hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei: és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! Máté 9:27-30,

Jézus tiszteli a saját akaratot és éppen ezért meg kérdezi:"Hiszitek-é, hogy megcselekedhetem." Ezzel bizonyítja mindenki a hitét és azt, hogy elismeri Jézus Istentől vett hatalmát, ha kinyilatkoztatja a válaszában, hogy igen.  Ezzel a hittel kell mindenkinek előállnia az erő kenetével rendelkező testvér elé, és hinnie abban, hogy Jézus ma is ugyanúgy gyógyít mint 2000 évvel ezelőtt, a testvérrel együtt egységben. Ennek a két vaknak  a hite, olyan erős volt, hogy a követésnél olyanok voltak mint egy buldog kutya, nem maradtak el az Úrtól és nem lankadtak meg. Pedig nekik nem lehetett könnyű utána sietni. Ők szintén kiáltoztak, nem hagyták magukat lerázni, akarták, hogy hallják őket.

 

  

Április 11. Csütörtök,
 

Jézus mikor Jerikóban járt, egy vak ült az út mellett és tudakozódott ki jár arra, hogy annyi sokaság gyűlt össze. Amikor meghallotta, hogy Jézus megy arra, különös izgalom járta át. És kiálta mondván: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! A kik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson: de ő annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá: és mikor közel ért, megkérdé őt. Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus monda néki: Láss: a te hited téged megtartott. És azonnal megjőve annak szeme világa, és  követé őt, dicsőítvén az Istent: az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ada az Istennek.Lukács 18:38-43,

Micsoda hite volt ennek a koldusnak, kiáltott és nem hagyta magát lerázni. A koldus és a Király találkozása. Egy olyan ember akit mindenki meg vetett, mert kiáltani, annak aki a Megváltó Krisztus, méghozzá kétszer is. Jézus tiszteletben tartja az akaratát és megkérdezi tőle, hogy"mit akarsz, hogy cselekedjem". És amikor találkozik a hit és van hozzá egy kérés is, akkor Jézus tud cselekedni. Ez az ember meg akart gyógyulni és hitte, hogy az Úr is meg akarja gyógyítani őt illetve azokat aki bíznak és hisznek benne. Jézus érzékeli  és hallja azokat akik bíznak benne. Ezek az emberek meg is gyógyulnak, nem azért mert kivételezettek, hanem azért meg egységben vannak Jézussal, mert neki az az akarata, hogy minden ember bővölködjön.

 


Április 10. Szerda,
 

Volt egy asszony akinek vérfolyásos betegsége volt, már tizenkét éve, de hallott Jézusról, aki betegeket gyógyít, aki kegyelmes és szerető szívű, aki nem személy válogató. Ez az asszony minden vagyonát elköltötte orvosokra, és teljesen összeomlott hisz még mindig beteg volt. Ahhoz nem volt bátorsága, hogy Jézus elé állva elmondja mi a kérése, de volt hite és úgy gondolta ha csak a ruháját megérinti, már attól is meg gyógyulna.

 

  

Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét: és azonnal elálla vérének folyása. És mondá Jézus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindannyian tagadták, monda Péter és a ki ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: ki az, a ki engem illete? Jézus pedig monda: Illete engem valaki: mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. Lukács. 8:44-46,

Jézus mindent érzékel, még azt is amikor vele szeretnénk lenni, amikor csak rá gondolunk, amikor érezni szeretnénk jelenlétét. Ő szereti ha valaki a vele való kapcsolatra vágyik ma is. Azt mondta, ki az aki keres engem, ki az aki bízik bennem.

És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged: eredj el békességgel! Lukács 8:48,
 

Jézus ma is ugyanúgy szereti ha valaki illeté őt, vagyis hisz neki és bízik benne. Legnagyobb vágya, hogy gyógyítson, segítsen, az embereknek. A hit az ami az Ő erejét munkálja mifelénk.

 


Április 9. Kedd,

Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
Lukács 7:50,

Vajon Jézus miért mondta ezt. Mert a hit ajándék ugyan, de az ajándékot meg kell becsülni. És állandóan fel kell gerjeszteni. A hit hatalmas dolgokon segít át minket. Nem csak meg nyugtat, és bizalmat nyújt hanem sok esetben gyógyít és megoldásokat ad. Istennek a megoldását. Úgy tűnik, hogy hit nélkül az Úr nem tud segíteni? Vagy nem akar?  Az én véleményem az, hogy itt a földön mindent együtt csinálunk Jézussal. Mert ha egységben vagyunk vele, akkor le tudjuk győzni a problémákat. Nem véletlen mondta, nagyon sok esetben ezt. Mi hiszünk és meg akarunk gyógyulni, ő viszont meg akar gyógyítani minket, és ez a két pozitív dolog legyőzi a negatívot.
 
Mivel a földnek nem ő az ura, így nekünk adott hatalmat sok minden felett, ezért általa tudunk győzni a gonosz felett is. Egy egységet alkotunk vele, ami hatalmas erő. Védelmét , erejét élvezzük. 

Még a világban is sokszor pozitív gondolkodással és mellé a cselekedettel és a gyógyulási vággyal, sok ember meggyógyul, hát akkor mi keresztények hogyne tudnánk leküzdeni betegségeket. De vigyázzunk mert a gonosz a félelmet próbálja a szívünkbe be ültetni, azt soha ne engedjük mert akkor gyengül a hitünk.

  


 

Április 8. hétfő  

Egy özvegyasszony – aki jól be tudta fektetni pénzét

 

„Nem ragaszkodom semmihez, amim van. Minden azon múlik, értékes-e az Krisztus országa számára. Ha valamilyen tulajdonom Isten országát szolgálhatja, készséggel odaadom, vagy megtartom azt, a szerint, ahogy Isten dicsősége megkívánja.” (David Livingstone)

 

Jézus leült a templomi persellyel szembe és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve bedobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait és azt mondta nekik: 

„Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony valamennyinél többet dobott a perselybe. Mert valamennyien fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt bedobta, amilye volt: az egész vagyonát.” (Márk 12, 41-44

Jeruzsálemben nagy a tolongás, a pászkaünnepre készülődnek, amelyet minden igaz zsidó itt akar megünnepelni. Csak egy asszony nem vesz részt az előkészületekben, nem költi el pénzét, nagyon kevés pénze van, jól meg kell gondolnia, ezt mire adja ki. Nincs sok pénze, de pontosan tudja: mit akar vele tenni. A templomba megy és habozás nélkül a perselybe dobja minden pénzét. Azután éppoly észrevétlenül, ahogyan jött, visszavonult. Az Úr Jézus néhány nappal a Getsemani kertben történtek előtt, a persellyel szemben ül és figyeli az embereket. Meglátja a szegény özvegyet és jól tudja, hogy mit adott. Alamizsnája nem sokat lendített a templomi bevételen, de az Úr Jézus felhívja rá a tanítványai figyelmét. Az összeg pénzbeli értéke kevés, Jézus számára a döntő az, amije maradt. Ez pedig semmi. A pénznek önmagában nincs értéke Isten előtt, a kérdés az: milyen indítékból adakozik az ember. Isten nem azért kívánja az adományunkat, mert szüksége van rá, tudja, ha az ember Istennek adja a pénzét, azt szeretetből teszi, mindenét, a tulajdonát is meg akarja osztani vele. Az adakozó ember tudja, mennyi mindent tud elérni pénzével, ha Isten áldása nyugszik rajta. Ez az özvegyasszony már az Újszövetség szellemét érezte, Jézusnak még meg kellett halnia és föl kellett támadnia. Az Ószövetségben előírt összeg volt az adomány (egytizedet kellett adni), az Újszövetségben a szeretet határozza meg. Ez az önkéntesség talaján áll. Akik ezt követik, kapnak útmutatást. Például „adj rendszeresen (1.Kor. 16, 2), feltűnés nélkül”.(Mt. 6, 2-4) Talán érzi ez az özvegy, hogy Isten szeretetből odaadta Fiát ennek a világnak? Talán ezért akarta viszontszeretetét mindenének odaadásával kimutatni? Az adományozás maradandó értékű. A pénzt nem vihetjük magunkkal, de előre küldhetjük a mennybe. Tőkénk lesz a mennyben. (Fil. 4, 17) Kár, hogy ennek az özvegynek az életéről csak egy pillanatra lebben föl a fátyol. Nem tudjuk meg, hogy Jézus hogyan gondoskodott róla. Kétségkívül megtapasztalta, hogy az Isten soha senkinek nem marad adósa. 

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 
(2 Kor. 9, 6-8)

forrás: http://liliom.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191951

 bejegyezte: bacsipista

 


Április 7. Vasárnap,

Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói... Jakab 1:22,

Isten az Igét a tanításunkra adta, azért, hogy meg igazítson minket. Először hallgatjuk, aztán olvassuk és meg próbáljuk cselekedni.
Amikor még fiatal keresztények voltunk, próbáltunk a régi ó emberünk szerint élni, magyarázni dolgokat, de Isten Lelke terelget, figyelmeztet minket arra ami mellett esetleg elmentünk. 
Az idő múlásával, testvérek is segítenek abban, hogyan lássunk dolgokat Isten szerinti bölcsességben. Kezdenek a tanítások beépülni az életünkbe, mert már mi is tudjuk, hogyan kell az Igét érteni aztán meg cselekedni.
Az Ige olvasása közben megismerjük Istent, aztán mi is segítünk valakinek, aztán megoldunk egy nagy problémát Isten segítségével, megtanulunk hálát adni, megtanulunk szolgálatkészek lenni, alázatosan viselkedni. 
Megtanuljuk, hogy Istennel minőségi időt töltsünk, merünk segítséget kérni ha kell, odafigyelünk másokra, és még sorolhatnám mennyi mindenben  kell változnunk Isten segítségével.
Megértjük, hogy Isten azt szeretné ha teljesen rá hagyatkoznánk mindenben, ha keresnénk az arcát, keresnénk akaratát, mert akkor válunk olyanná, hogy cselekedni tudjuk az Igét.

Jézus így fogalmaz:

És ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát.
Máté 7:26,

Összeomlik az élete, olyan lesz mint a homok amit elmos a víz, vagy el fúj a szél.

Mert nem azok igazak Isten előtt a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.
Róma 2:13,

Erre kell törekednünk szüntelen, ha megfednek meg kell vizsgálnunk magunkat, és a vezetőinknek engedelmeskedve helyre állnunk. A bölcs testvérek tanácsait megtartva és a Szent Szellemre hallgatva élnünk az életünket. Akkor leszünk Istennek kedvesek.

 


Április 6. szombat,

Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.
Habakukk  2:3,

Sok mindenre vonatkoztathatjuk ezt az igét. Ha látást szeretnénk Istentől kapni, akkor a hitünket kell erősíteni és az ima életünket fokozni, hogy  megéljük azt amit kértünk.
Ha az ígéreteket olvasva várunk rájuk, akkor türelmesnek kell lennünk. Mert Istennél az idő nem számít, ő sokszor a mi változásunkat szeretné látni ahhoz, hogy cselekedjen.
Isten terve mindannyiunknál más és más, éppen ezért fontos, hogy tudjuk mi az ő akarata. Ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, és ne akarjunk olyanná válni mint más. De főleg ne akarjuk azt csinálni mint a másik, mert Isten abban nem áld meg. Kérjük, hogy a mi látásunk az legyen ami az ő terve ránk nézve. Egyediek vagyunk, mint minden élő a földön. Nincs két fűszál sem ami egyforma, de nincs két állatnak sem egyforma rajzolata a szőrzetének, ugyan úgy ahogy az embereknek az újjlenyomata sem egyezik. Csodálatos és egyszerűen fantasztikus az ahogy az Atya teremtett minket, és a föld élőlényeit.
Sokszor abban áld meg az Úr amit már elhelyezett bennünk. Úgy hívjuk, hogy talentum, de még nem használtuk igazán. Legyünk kitartóak minden kicsiben mert, mert nagyra bízat meg utána minket.
De sokszor a szabadításunkra is várnunk kell, vagy a gyógyításunkra. Istennél van a megoldás, nem kérhetjük őt számon. A hitünknek erősnek kell lennie abban, hogy ő mindenképpen jót akar minden gyermekének. Sokszor a bennünk zajló óemberünket akarja ellenőrizni, és a hitünket próbára tenni az idő múlásával. Nekünk az a dolgunk, hogy imádjuk és hálát adjunk mindenért neki.

Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb  hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
Efézus. 3:20,


Április 5. péntek,

 

Erzsébet

Erzsébet egy kiválasztott asszony volt, akire Isten  rábízta Jánost. Akinek az volt a feladata, hogy az Úr útját készítse elő. 

Férjével előre haladott korúak voltak, de gyermektelenek, mégis kaptak egy angyal által egy reményt. Gyermekáldás várt reájuk.

Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás: mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.

Lukács 1:13,

Jánosnak feladata volt, sok izraeli meg tért általa. Jézus előtt kellett járni, Illés lelkével és erejével, hogy a nép tisztán álljon az Úr elé. Erzsébetnek kilenc ajándéka volt, amit Isten figyelembe vett. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyen asszonyokat nagy dolgokra hívja el Isten. Egy nemes lelkű asszony  volt, akire Isten rábízott egy fontos dolgot, nevelje fel azt a gyermeket aki előkészítője volt az Úr Jézus útjának.

 


Április 4. csütörtök,

Lidia

Filipiben volt Pál, amikor a városon kívülre a folyóparton jöttek össze asszonyok imádkozni. Ezt látva és hallgatva Lidia ,aki egy istenfélő asszony volt, háza népével együtt megkeresztelkedett. Saját üzlete volt, jó módban élt,  tehetséges és céltudatos asszony volt, aki sok ismeretséggel és kapcsolatokkal rendelkezett. Odaadással figyeli Pált, és és rájön, hogy életében Istennek nagy szerepe lesz.

Mikor pedig megkeresztelkedék mind háznépével egybe, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltettek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszola minket.
ApCsel. 16:15,

Megnyitotta a házát és az első keresztény gyülekezet megalakult otthonában. Élete mások számára egy példamutató és követni való élet lett. Vagyona pedig eszköz Isten kezében. Soha nem tudhatjuk , hogy amit Istentől kapunk, hogyan kéri azt vissza, hogy áldásá legyen más emberek számára. Otthona menedék is volt a rászorulóknak.

Amikor Pál kijött a börtönből, nála pihente ki magát.

Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lidiához: és mikor látták az Atyafiakat, vigasztalák őket,és eltávozának.
ApCsel.16:40,
 

Sok ilyen Lidia kéne, akik az Úr szolgálatában szorgoskodnának, és bátran céltudatosan tennék a dolgaikat.

 


 

Április 3. szerda,

 

A sereptai özvegyasszony

 

Ebben a  főniciai városban nagy éhínség uralkodott akkor. Illés próféta megkéri ezt a pogány nőt, hogy hozzon neki vizet és kenyeret. 

Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután meghalljunk.
Mondá néki Illés : ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint: de mindazáltal nékem süss abból, először egy kis pogácsát, és hozd ide: magadnak és a te fiadnak pedig azután süss.
Mert azt mondja az Úr, Izráel Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli  olaj meg nem kevesül addig, míg  az Úr esőt ád a földnek színére.
1Királyok 17:12-14,

 

Ez az asszony egy bűnös életű pogány nő volt, aki hallott Izráel Istenéről, és hitt is benne bizonyára, mert engedelmes volt a prófétának. Azután mikor csoda történt hite teljesen felépült. De Isten úgy döntött, hogy megpróbálja hitét. Gyermeke meghal, és a próféta küzd Istennel, hogy általa feltámassza. A nőben hitbéli válság alakul ki, de mikor feltámad a fia, akkor hite teljessé válik. A nagyobb válságból való kijutás a hitet is erősíti, aki ki tart az megismeri azt az örömöt. Amikor vissza kapja a fiát ezt mondja az özvegy: 

És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság.
1 Királyok 17:24, 

Isten nem személyválogató, mert egy hitetlenben is fel tudja építeni a hitet, az ő szolgái által. Aztán ezek az emberek tudják őt tovább hirdetni. Úgy tetszett neki, hogy az első feltámadt ember egy hitetlen asszony gyermekét érte, és általa hirdettetett a csoda, abban a pogány városban.

 


 

Április 2. kedd,

 

Tábita 

Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábita, mely  megmagyarázva  Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.
Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután  megmosták őt, kiteríték a felházban. 
ApCsel. 9:36, 

Pétert hívják, hogy hátha tud segíteni rajta, nagy volt a hitük ezeknek az embereknek. Sok özvegyasszony sírt, mert Tábita segített a nélkülözőknek a varrásban, és ruhákat készített nekik. 

Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék: és a holt testhez fordulván, monda: Tábita, kelj fel fel ! Az pedig felnyítá szemeit: és meglátván Pétert, felüle.
ApCsel. 9:40, 

Egy egyszerű nő volt, aki avval amije volt szolgált az Úrnak. Tűvel, cérnával, és az idejével. Na meg avval a szeretettel amit az Úrtól kapott és tovább tudta adni. Nem ment férjhez így volt ideje azokkal az özvegyekkel foglalkozni akiket rá bízott az Úr.
Ő volt az egyetlen nő akit az Ige, "TANÍTVÁNYNAK" nevez. Az özvegyek éppen ezért nagyon sírtak amikor megtudták, hogy meghalt.
Abban az időben sok halász veszett a tengerbe, és nem volt olyan szervezet ami segített volna a nincsteleneknek.
A varrással valóságos  szükségleteket töltött be, közben pedig beszélt az Úrról, és evangelizált. A hét feltámadott közül ő volt az egyetlen nő. Halálával és feltámadásával,sokan hittek Istenben, és mozgásba hozta Joppéban az evangéliumot.

 


 

Április 1. hétfő, 

Amikor Jézus a feltámadása után megjelent sokaknak és bebizonyította, hogy él, a tanítványoknak adott egy parancsot.

 És velök összejövén , meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:

ApCsel. 1:4,

Fontos volt, hogy ezt a tudtukra adja, hiszen ez ígéret betöltése nélkül, nem lett volna erejük, hogy tovább vigyék az ő munkáját.
Mert a Szent Szellem ereje nélkül, csak emberi erőlködés lett volna minden olyan beszéd amit Jézusról tettek volna.

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is: Galilabeli  férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el , a miképpen láttátok őt felmenni a mennybe.
ApCsel. 1:8-11,    
 
Egyértelművé tette azokat a dolgokat amit esetleg nem értettek néhányan. Ők pedig engedelmesek voltak és együtt maradtak a felházban, egyetértésben és testvéri szeretett közösségben.
 

 

 

 Napi Igék Edittől - Március

 

Napi igék Edittől -  március (2013)

 

 

 

 

Március 31. Vasárnap,

Jézus feltámadása után megjelent a tanítványoknak és még sokaknak. De érdekes, hogy nem ismerték fel, vajon miért történt ez.

 
És beszélgetének magok közt mind azokról, a mik történtek.
És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezösködnek, maga Jézus hozzájuk menvén, velök együtt megy vala az úton.
De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék.
Lukács 24:14-16,

 
Valójában hallgatta beszélgetésüket és látta, hogy kételkednek. Nem értettek semmit, hisz azt hitték, hogy abban az időben váltja meg Izraelt. Nem fogták fel, hogy a halála miért is volt, éppen azért nem hitték a feltámadást sem.  A Megváltó Úrnak panaszolták értetlenségüket. Aztán tovább akart menni de ők marasztalták, és együtt leültek vacsorázni.

 
És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá.
És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt: de ő eltünt előlük.
Lukács 24:30-31,

Látta, hogy kell a bizonyság még nekik is. Biztos szomorú volt, hogy még őket is erősíteni kell, de megtette, mert szükségük volt rá, mert nehezen viselték el azt, hogy a Mesterük elment. Elég volt ez a pillanatnyi látás nekik és hirdették a Krisztus feltámadását.
Jézus megjelent nekik újra és azt mondta nekik. " Békesség néktek!"

Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.
És mondá nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok:tapogassatok meg engem,és lássatok: mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!
Lukács 24:37-39

Hirdették őt, de Jézus beléjük látott és tudta, hogy még mindig nem igazán hiszik, hogy ő van itt, a bensőjükben okoskodnak.
Vajon mi akik hirdetjük, mit tennénk ha hirtelen le ülne közénk, megrémülnénk, hinnénk ,hogy ő van itt.

 

A hit egy csodálatos ajándék, de hogyan fogunk megpróbálva lenni azt nem tudhatjuk, de kérjük az Atyát, hogy erősítsen meg minket amíg csak élünk.

 


Március 30. Szombat,
 
Jézus feltámadása és a nőtestvérek

 

 

 

A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, 
kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
És íme nagy földindulás lőn: mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
Máté. 28:1-2,

 

Az angyal elmondja, hogyha Jézus keresik az nincs ott.
Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr. menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból: és ímé 
elöttetek megy Galileába:: ott meglátjátok őt. 
Ímé megmondottam néktek. 
Máté. 28:6-7,

 

Egy nagyon fontos fejlemény amit Isten ígéretében is megtalálunk: A FELTÁMADÁS. És ebben Isten úgy határozott, hogy nők fognak részt venni. Ők láthatták meg először a csodát, ők lettek a hír vivők, és nekik jelent meg először Jézus. Miért, mert hűek voltak, kitartóak,céltudatosak és  bátrak. Jézus ismerte a szívük állapotát, és tudta, hogy hittel teljesek.

 

Akkor monda nékik Jézus: Ne teljetek: menjetek el,
mondjátok meg az én atyámfiainak,
hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
Máté. 28:10,

Hír vivőknek rendelte a női testvéreket, mert tudta, hogy bízhat bennük, ők nem  kételkedtek abban ami történt. Megcselekszik kérését. 

 

Jó ezeket olvasni, mert bátorítóak, hogy Jézus nem személy válógató, nála nem a nem számít, hanem a hűség és a hit, a  tisztaszívűség és a szolgálatkészség.

 


 

Március 29. Péntek,

 

Máriáról nagyon kevés van írva a Bibliában. Valószínű azért rendelkezett így az Úr, mert az emberek sokkal nagyobb jelentőséget adtak volna neki, mint ahogy így is őt magasztalják fel Jézus helyett
sok más egyházban.
Pedig minden pozitív női szereplőnél nagyobb volt Ő. Isten, a gyermekét bízta rá, amikor kiválasztotta őt erre a feladatra. Az anyaméhben megfogant gyermeknek különös kapcsolata van az anyával, aztán a szerető gondviselés, nevelés ezt fokozza. 
Az a sok ima amit gyermekéért mondhatott Mária, az a sok aggódás amit érte érzett, szintén mély szerető kapcsolatról szól. 
Mert szíve mélyén tudhatta, hogy Fia milyen isteni terv főszereplője lesz egykor. 
Tudta mire készül a szeretett gyermek. Hisz ő is ismerte a Tórát és a próféciákatt a gyermekéről.
Tudta, hogy minden emberért ő lesz az áldozati bárány, akinek a drága vére ontatik ki minden emberért. Hogy mennyei

 

Apánk őt adja oda az oltárra, vére által a gonosz legyőzetik, és elindul az Új szövetség. Szenvedése árán lett minden embernek kegyelme, akik elfogadták Őt.
Édesanyja soha nem próbálta lebeszélni erről, sem visszatartani, hanem csendesen követte őt a keresztig és imádkozott érte. Nem félt attól, hogy rá mutatnak, íme az anyja.

 

Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja, és az ő anyjának nő testvére: Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.
Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, a kit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, Imhol a te fiad!
Aztán monda a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától
magához fogadá azt az a tanítvány.
János 19:25-27,

 

Az a tanítvány János volt, és Jézus a szenvedései alatt is aggódott szeretett édesanyjáért, és rá bízta Jánosra őt. Abban az időben egy özvegy asszony élete nagyon nehéz volt, ha nem volt mellette senki.
Jézusnak voltak fiatalabb testvérei, de mégis úgy gondolta, hogy szeretett tanítványára bízza édesanyját.
Dicsőség az Úrnak, hogy feltámadt érettünk, úgy ahogy a próféciákban meg volt írva, és állandóan közbenjár a szentekért. Soha nem leszünk egyedül, mert ő velünk van minden bajban.

 


 

Március 28. Csütörtök,

 

Mária

 

 

Máriát Isten a Messiás édesanyjának választotta ki. A terv elkészült és minden úgy is történt. Egy Istenfélő lány, aki szűz, aki engedelmes, alázatos, odaadó, szívében Isten iránti hódolat legyen,
Isten akaratában legyen. Ez mind megvolt benne.

 

És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az
Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az
ő nevét JÉZUSNAK.
Lukács 1:30-31,

 

Mária elfogadja azt amit az angyal mond:

 

Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója: legyen nékem a te
beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.
Lukács 1:38,

 

Milyen jó volna, ha minden hívő nő ezt mondaná Istennek aki elhívta az Ő gyermekének. Mert ha be állunk abba a tervbe amit az Atya nekünk elkészített, akkor a legjobb pozícióban vagyunk. Ha el tudjuk engedni azokat a gondolatokat amik rabságban tartanak, és Isten akaratában vagyunk akkor az életünk gyümölcsözővé válik. 
Mária ezt tette. Nem félt attól, hogy szégyenben marad, hogy mit szólnak az emberek, hanem
teljesen Istenre hagyatkozva vállalta az ismeretlent. Az Ige azt mondja " forgatta a szívében" a hallottakat.

  


 

Március 27. Szerda,

Anna, prófétanő.

  

És vala egy próféta asszony, Anna, a Fánuel leánya, az Ásér nemzetségből ( ez sok időt élt, miután az ő szüzességétől fogva hét
esztendeig élt férjével.
És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala, a ki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala
éjjel és nappal.

 
Lukács. 2:36-37,

 
Abban az időben egy özvegyasszony élete gyermek nélkül szinte, kilátástalan volt. A szülői házban várhatta a második férjet, vagy a halált. Mind a kettő reménytelenül lassan jöhetett el.

Anna inkább az Urat választotta, és a templomban élt, ahol imádkozott böjtölt másokért. Istennek igen nagy szolgáló leánya volt. Élete beteljesült, azzal, hogy a gyermek Jézust megláthatta. 

A legkiváltságosabb asszony lett belőle. Utána egy boldog, örömhírt továbbadó, bizonyságtevővé vált.
Istennek csodálatos ajándéka volt ez a földi életében.
Simeonnal együtt ők voltak akik a kis Jézust megláthatták és megáldhatták.

  


 

Március 26. Kedd,

 

Eszter

 


  
Suzában játszódik a történet, a perzsa király palotájába kerül Eszter a zsidó árva lány. Nagybátyja Márdokeus bölcsességre , tisztességre és hazaszeretetre nevelte. Eszter szép, szeretetre méltó, bölcs lány. A király feleségül veszi, és ezzel Isten terve megvalósul, mert népét menti meg Eszter. Hámán el akarja veszejteni a zsidó népet, egy büszkeség miatt.

 

És látán Hámán, hogy Márdokeus térdet nem hajt és nem borul le előtte, megtelék Hámán haraggal.
Eszter 3:8,

 

Ez volt az ok. Eszter üzen a népnek, Márdokeus által.

Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, a ki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem és ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel se nappal,  én és leányaim így böjtölünk és ekképen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére: ha azután elveszek hát elveszek. 
Eszter 4:16,

 

Abban az ídőben csak akkor mehetett volna be ha hivatja a Király. Isten elé vitte a dolgot és megfelelően előkészítette ügyüket. A király kinyújtotta az arany pálcát Eszternek, és evvel szabad lett az út és a beszélgetések következtébe, Hámán lelepleződik. Mert amit ő szánt Márdokeusnak azt kapta meg, felakasztották. 

 

 Isten itt is egy nőt használt fel arra, hogy cselekedjen és Isten tervét véghez vigye. Amikor elkezdtem a nőkről írni nő nap előtt nem is gondoltam, hogy ennyi nő van akit Isten ugyanolyan becsben tartva mint a férfiakat, használt céljának elérésére. Példa ez előttünk, hogy ilyen bátor nő testvéreink voltak.

 


  

Március 25. Hétfő, 

A súnémi asszony


 
Elizeus Sunémba menet, megszállt egy jómódú asszonynál és férjénél akik szívesen látták őt. Még egy szobát is berendeztek neki a tetőn, hogy minél jobban érezze magát. Persze tudta az asszony, hogy Isten embere ő.

Elizeus, szerette volna meghálálni a család szívélyes vendéglátását, és megkérdezte, "mit tehetnék érted", de az asszony szabadkozott, hogy semmit nem fogad el. A szolgája elmondta, hogy nincs gyermekük.

Elizeus így szólt: Hívd ide az asszonyt!  Amikor oda hívta, az megállt
az ajtóban. Elizeus így szólt? Egy év múlva fiút ölelsz.
2 Királyok 4:15,16,


Sok idő múlva a kis gyermek napszúrás következtébe meghal. Az Anya, Elizeus ágyára fekteti a gyermekét, és a prófétához siet.

Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán.
Bement, bezárta  kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz.
Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé , és rátette száját
a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste. Azután néhányszor föl-alá járt a házban, majd ismét odalépett, és föléje hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymásután, és felnyitotta a szemét.
2Királyok. 4:32-35,


Ez az asszony szeretett volna Istenért valamit tenni, és ezt úgy tette, hogy Istennek emberét szolgálta szívesen és szeretettel. Isten soha nem feledkezik meg azokról akik az Ő szolgáikat vendégül látják vagy szolgálják.  Néhány év múlva éhínség fenyegetett, és Elizeus tanácsára elköltöztek Súnémból, amivel megmentették a családot.

  

 


 

Március 24. Vasárnap.

Egy szolgáló leányka

 


   
Naámán a sziriai király seregének fővezére bélpoklos lett. (leprás) Egy kislány volt a feleségének szolgálatában, akit Izraelből raboltak el.

Nem tudjuk a leányka nevét sem, mindössze két mondat van róla. De azt tudjuk, hogy bátor volt, szavait hitelesnek tartották, és hite által, hasznossá tudta tenni magát egy idegen környezetben. Szánó szíve volt,
irgalmas, amit Istentől tanult.

És mondá ez az ő asszonyának: Vajha az én uram szembe lenne azzal a
prófétával, a ki Samariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő
bélpoklosságából.
2 Királyok 5:3,

Naámán meggyógyul, mert engedelmeskedett a prófétának és megfürdött hétszer a Jordánban. Amit először nem vett jó néven. De a szolgák észhez térítették, hogy ennél nagyobbat is meg tennél a gyógyulásod érdekében, akkor tedd meg.

Ezután a csoda után ő is elismerte:

Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak
Izraelben! Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól.
2 Királyok. 5:15,

Istenről beszélni és hirdetni az ő nagy tetteit, egy gyermek szájából is lehet. De Isten itt egy leány gyermeket használt fel arra, hogy evangelizáljon

  


 

Március 23. Szombat,

 

Séba királynője


A Séba Királynéasszonya pedig hallván Salamonnak hírét és az Úr nevét,
eljöve, hogy megkisértgesse őt nehéz kérdésekkel.
1Királyok.  10:1,

Egy bölcs asszony volt aki nem sajnálta az időt és a hosszú utat, hogy Salamont meglátogatva, rá jöjjön vajon igaz-e a hír Salamonról. Az Út hosszú volt, tizenkétezer kilométer, de megérte.
A Salamonról szóló hírek mindig Isten nevéhez fűződtek, éppen ezért úgy gondolta a siker és a bölcsesség titka, Isten. Salamon meghívta egy isten tiszteletre is. Megállapította, hogy Salamon Istentől vett
bölcsessége, és Isten félelme, az amiért Ilyen okos király. Látta, hogy alázattal és tisztelettel áldozik az egyetlen Istennek. Az út nem volt hiába való, ezzel a tudással ment haza, és hirdette Isten tetteit.

És azonfelül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népét is tudományra
tanította, és fontolgatott, és tudakozódott, és írt sok bölcs mondást.
Prédikátor 12:11,

Máté is megemlíti Sábát, mint hívő asszonyt.

Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel
együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy
hallhassa a Salamon bölcsességét: és ímé, nagyobb van itt Salamonnál.
Máté. 12:42,

  


 

Március 22. Péntek,

 

 

Eszembe  jutván  a benned levő,  képmutatás nélkül való hit, 
a mely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban 
Eunikában: meg vagyok azonban győződve , hogy  benned is.
Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi 
ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.
2 Timótheus. 1:5-6,
 

Pál megdicséri a nagymamát és az édesanyát is, amiért Fiukból Istenfélő embert faragtak, és tanításukkal és példájukkal formálták az egyéniségét.
A szülőknek és a nagyszülőknek hatalmas felelősségük van, abban, hogy a következő nemzedéknek mit adnak át. Átkot vagy áldást. Mert amit lát a gyerek azt viszi tovább és adja át a következő nemzedéknek.

  


 

Március 21. Csütörtök,

Fülöp lányai

Pál útja során, Ptolemaiszba vezetett, ahol testvéreinél megpihent.

Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála
maradtunk. Neki volt négy hajadon leánya, akik prófétáltak.
Apcsel. 21:8,


A Szentírás nem is ír róluk többet, de ennyi is elég, hogy kijelenti "prófétáltak".
Ebből láthatjuk, hogy ha a családfő megfelelően és egészségesen neveli gyermekeit, nem érzi, hogy alárendeltek lennének lányai, azok a nyomdokaiba lépnek, sőt még többet is kapnak az Úrtól.
Biztos, hogy prédikáltak és nagy szellemi látásaik voltak a Szent Szellemtől.

 


  

 Március 20. Szerda,

Prisczilla

Ez az asszony a férjével együtt szolgált az Úrnak. Házukban tartották az Isten tiszteletet, felvállalva a veszélyt. Az ő szolgálatukkal indult be az apostoli szolgálat. Ahogy Pál mindig Prisczillát említi először, az nem véletlen. Valószínű, hogy ő volt az a húzó erő, amivel tudtak előre jutni, férje csak segített ebben. Isten megmutatta, hogy van amikor a feleséget tartja a szolgálatra alkalmasnak, és ez nem lebecsülendő egy férj részére, mert a bölcs házastárs nem féltékeny és nem büszke, hanem hálás arra, hogy felesége dicsőíti Istent a szolgálataiban.
Apollóst is ő és Akvilla készítette fel a további szolgálatra. Egy férfit! Apollósban volt bátorság és beszéd készség, de nem volt elég ismerete.

... Amikor meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vették, és

még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját.
Apcsel. 18:26,

 


 

Március. 19. kedd,

Anna


 

 

Silóban egy vacsora alkalmával, Anna félre vonul és elkeseredetten és hosszan imádkozik Istenhez, gyermek áldásért. Éli pap látja és hallja motyogását, azt hiszi talán sokat ivott. De Anna elmondja imádkozása okát és, hogy Istennek meg ígérte, ha ad fiú gyermeket, akkor felajánlja Istennek.

Éli így válaszolt: Menj el  békességgel! Ízráel Istene teljesítse
kérésedet, amit kértél tőle!
1 Sámuel. 1:17

A gyermeket meg is adta az Úr neki, Sámuelnek nevezte el, ami azt jelenti- "az Úrtól kértem" és egészen addig míg szopott otthon maradt vele. De aztán elvitte Éli paphoz és teljesítette fogadalmát.
Szívébe békesség költözött, az Úr békessége. Az egész világ megtudta, hogy Isten használta ezt a gyermeket, tehát elfogadta őt a szolgálatra. Sámuel Isten hírnöke volt, Istentől rendelt próféta.
Anna hála énekel imádta az Urat.

Örvendezz szívem az Úrban,
vissza adta erőmet az Úr.
1 Sámuel 2:1

Anna énekében felsorolja Isten nagyságát. Szent, kőszikla, mindentudó, megelevenítő, hatalmat adó.

Anna megtestesíti az imádkozó asszonyt, aki hiszi, hogy az Úr ima meghallgató, és cselekvő Úr. Akiben lehet a mi bizodalmunk.
Egyenrangúnak tekinti Isten a női közbenjárókat, ugyanúgy mint férfi testvéreinket.

 


 

Március 18. hétfő,

 

Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli
gyülekezetnek szolgálója.
Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően ,és legyetek
mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak
pártfogója volt, nékem magamnak is.
Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban.
A kik az én életemért a saját nyakukat tették le: a kiknek nemcsak én
mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.
Róma 16:1-4,

 

Pál a gyülekezet figyelmébe ajánlotta Fébét, hogy közöttük munkálkodjon az Úrban. A diakónusok közé sorolta őt, hogy Istvánnak és Filepnek segítsen. Mivel nem akárki ajánlotta őt, elvárta, hogy kövessék útmutatásait. Talán az evangélizáció, vagy a gyülekezet alapításával kapcsolatban.
Abban az időben a diakónusok igen erőteljes szolgálók voltak. Telve erővel és kenettel, akiket prédikálás közben csodák és jelek követték.

Minden valószínűség szerint Fébe is ilyen szolgáló lánya volt az Úrnak.

 


 

Március 17. Vasárnap,

Rebeka

Rebeka sajnos arról volt híres, hogy Isten tervébe beleavatkozva, besegítve, csalót csinált Jákobból.
Mezopotámiából származott, csinos fiatal, energikus nő volt. Izsák valószínű nagyon szerette őt. Mind két szülő más-más gyermeket szeretett kicsit jobban. Ami nem helyénvaló. Egymással nem beszélték meg dolgaikat és főleg kihagyták Istent a gondjaik megoldásából.

Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad:
Rebeka pedig szereti vala Jákobot.
1 Mózes.25:28,


Vajon Rebeka és Izsák közötti szerelem és szeretet milyen volt?
Valószínű, hogy Istent abból is kihagyták, mert Rebeka az idős férjét félre vezette és Jákóbból egy csalót csinált. Nem volt közöttük kommunikáció, egység, ami a baj előidézője volt. Rebeka azt hitte, hogy győztes, pedig sajnos egy vesztes lett.

Azaz, nem a testnek fiai az Isten fiai: hanem az ígéret fiait tekinti magul.
Mert ígéretnek beszéde ez: Ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz.
Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Ízsáktól a
mi atyánktól.
Róma 9:8-10

Megmondatott néki, hogy : A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
Miképpen meg van írva: Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem
Róma 9:12-13,


Aki hisz, annak nem kell sietnie, mert ha beleavatkozik Isten dolgába ,lehet, hogy lassabban jut el oda ahova igyekszik.

 


 

Március 16. Szombat,Amikor Jósiás király került trónra, aki megtalálta a törvénynek, a templomban  elrejtett könyvét,és felolvasták neki, azonnal bűnbánatot tartott és az Úrhoz fordult. Majd elküldte  a főpapot, hogy keresse
meg Isten  egyik hűséges követőjét, aki szólni tud az Úr nevében.
Hulda volt az, aki valószínű, hogy hűséges volt ebben az időszakban is Istenhez.

És elméne Hikia pap és ahikám. Akbór, Sáfán és Asája Hulda próféta
asszonyhoz, Sallumnak, a   Tikva fiának... 
2Királyok  22:14,

Hilda az Úr üzenetét átadta, amiben Isten kinyilvánította, hogy amiért elhagyták őt nagy veszedelmet hoz rájuk. De Jósiásnak azt üzente: Mivel megaláztad magad te nem látod meg ezeket.
Érdekes, hogy erről a próféta asszonyról még soha nem is halottam a tanítások alatt. Pedig ez is azt bizonyítja, hogy az Ószövetségben is voltak prófétanők bőségesen, mert Isten nem személyválogató. Minden gyermekét egyformán részesíti az ő ajándékaiban, de csak azokat akik hűségesek hozzá minden körülményben

 

 


 

Március 15. Péntek,

 

Ráháb, egy parázna nő volt, Jerikóban egy fogadója volt. Józsué kémeibetértek ebbe a fogadóba, de a király tudomást szerzett erről és el akarta fogatni őket.
Ráháb elbújtatta őket a tetőn, és elmondja nekik, hogy az ő  Istenük az Úr, égen és földön.
Éjjel pedig leereszti őket  a várfalán, de megígérteti velük, hogy megmentik a családjával együtt, csak vörös fonalból kössenek az ablakra jelet.

A parázna Ráhábot pedig, és az ő atyjának háznépét és mindenét, a mije
vala, élni hagyta vala Józsué, és ott lakik az Izrael között mind e
mai napig : mert elrejtette vala a követeket, a kiket küldött volt
Józsué , hogy kikémleljék Jerikót.
Józsué 6:25,

Ráháb eszes és bölcs asszony volt. Istenben bízott és ezt ki isnyilvánította. Nem félt családjáért kockáztatni. Isten még a hitetlenembereknél is megbecsüli azt aki eszes és a családja érdekébenmunkálkodik.
Jézus is mondta.

És dicséré a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedet. mert e világnak
fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.
Lukács 16:8,

Ezután pedig férjhez ment és egy tiszteletre méltó nő vált belőle, mert Istennek úgy tetszett, hogy megváltoztatta, kegyelemből, hálából.
Ő lett Rúth férjének Boáznak anyja. Rúth pedig Dávidnak a dédanyja lett .
Istennél nincs személyválogatás, sem lehetetlen. A mínuszból tud pluszt csinálni, a feketéből fehéret, a bűnösből hőst és sikereset.

  

Március. 14. Csütörtök,

 

  

 Debóra szintén próféta nő volt, nem is akármilyen.
Egy szellemi tekintély volt, és egy civil vezető. A kenetét és szellemi meglátásait nagy tisztelet övezte.
Izrael főparancsnoka csak vele volt hajlandó háborúba menni. Debóra elmondja Isten üzenetét, amelyre Báráknak ez volt a válasza.
 
És mondá néki Bárák: Ha velem jösz, elmegyek: de ha nem jösz el velem, én sem megyek
Ki felele: elmenvén elmegyek te veled, csakhogy nem a tied lesz a dicsőség az útban, a melyre mégy, mert asszony kezébe adja az Úr
Siserát. És felkele Debóra, és elméne Bárákkal Kedes felé. 
Birák. 4:8,9, (Károli)

 Vajon mi volt a célja Istennek avval, hogy Debórát ilyen tisztességgel ajándékozta meg, hisz férje se volt ilyen szellemi pozícióban.

Erre a választ nem tudjuk, de valószínű, hogy a háttérben egy imádó szívű, céltudatos, és bölcs gondolkodású asszony állt, akinek minden gondolata és imája azon volt, hogy Istent szolgálja.
Isten ezzel azt sugallja, hogy nem személyválogató, mindenkinek osztogatja a kegyelmi ajándékát, aki tiszta szívből imádja és szolgálni akarja őt.

 

 Március. 13. Szerda,

 Akkor Miriám prófétaasszony, Áronnak nénje dobot vőn kezébe, és kimenének utána mind az asszonyok dobokkal és tánczolva.
És felele nékik Miriám: Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.

 


2 Mózes. 15:20-21,


Mirjám, egy kulcsember volt, akit az Úr felruházott a prófétai ajándékkal. Egy igazi vezetésre alkalmas nő.  Valójában az első dicsőítő vezető volt, mégpedig az Ószövetség idején. Miből gondolhatnánk, hogy ezt nem lehet nőkre bízni?

 

 Mindig az a lényeg, hogy valakinek van-e erre talentuma, és hogyan tud másokra hatást gyakorolni, van-e tekintélye.

 Ez egy hálaének volt, Istennek aki kiszabadította népét a fáraó földjéről. Mirjámnak csak egy mozdulatába és szavába került és az Ige azt mondja "mind utána mentek a nők."

 Nagyon bátor hölgyek voltak, akik egyáltalán nem szégyellték a táncot. Felszabadultan engedelmeskedtek vezetőjüknek. Úgy gondolom, hogy nem is tiltották nekik ezt a férfi vezetők. Tudták, hogy meg van az ideje a táncnak is.

  


 

Március 12. Kedd,

Jézus a bethániai Máriát is bátorította, amikor szívből jövő imádását fejezte ki.

Méne ő hozzá egy asszony, a kinél vala drága kenetnek alabástrom
szelencéje, és az ő fejére tölté, a mint az asztalnál ül vala.
Látván pedig ezt az ő tanítványai, bosszankodának, mondván: Mire való
ez a tékozlás?
Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek.
Mikor pedig ezt eszébe vette Jézus, monda nékik: Miért bántjátok ezt
az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem.
Máté. 26:7-10,

Vajon miért tette ezt Mária? Valószínű azért mert ki akarta fejezni, hogy ő is a legdrágább kincsét adja oda annak aki a világ bűneiért vállalja a halált. Tudta, hogy ő lesz az áldozati bárány mindannyiunkért. Tiszteletét fejezte ki az Atya felé, amiért a legdrágább kincsét Fiát adta értünk.  

 

Jézus meg is jegyzi, hogy ez benne lesz az evangéliumban, mert nagyra értékelte ezt a cselekedetet.
Mária mint tanítvány tudta, hogy az áldozat hatalmas. Abban az időben ezt az olajat a halála napjára vette meg minden ember aki megtehette, nagyon drága volt. Mária nem sajnálta az Úrtól, hanem
tiszta szívéből öntötte rá.

 


  

Március 11. Hétfő,

A legjobb példa arra, hogyan tudta használni a nőket Jézus, a samáriai asszony esete.

Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva,
azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.
Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni: monda néki Jézus. adj innom!
János. 4:6-7.

 Abban az időben zsidók nem beszéltek és barátkoztak samáriabeliekkel, főleg férfiak nőkkel nem. Ezt az asszony az értésére is adta. Jézus viszont beszélgetett vele, és tudomására hozta, hogy ismeri az életét és azt is tudja, hogy öt férje volt már de akivel él az nem a férje.

Monda néki az asszony: uram látom, hogy próféta vagy.
János. 4:19,

Jézus felfedi kilétét előtte.

Tudom, hogy Messiás jő ( aki a Krisztusnak mondatik): mikor az eljő,
megjelent nékünk mindent.
Monda neki Jézus: Én vagyok az, a ki veled beszélek.
János. 4:25-26,

Az asszony visszamegy a városba és hirdeti a Krisztust, bizonyságot téve róla, hogy mindent tud az életéről, a múltjáról. Egy női evangélistát használt olyan városban, ahol nem hittek a Messiásban. Beteljesült az Ige:

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek
nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában
és a földnek mind végső határáig.
ApCsel. 1:8,

Abban az időben tanulni sem lehetett a nőknek, de megbízható tanú sem lehetett a nő. Mindent megvontak tőlük, szinte cselédek voltak csak.
Tudatlannak és könnyen megtéveszthetőknek hitték őket. Jézus mégis bízott a nőkben. Pészah-kor (húsvétkor) is a nőknek jelentette ki magát, és bízta meg őket, hogy mondják el a tanítványoknak, hogy legyőzte a sírt. A férfiak elrejtőztek és nem merték felvállalni, hogy Jézussal jártak,  de a nők mindvégig kitartottak a keresztfánál, és a sírnál isők voltak akik keresték őt.
Valóban nem hittek a férfiak a női tanúknak, de Jézus maga tett bizonyságot, hogy igazat mondtak. Így jóváhagyta,hogy nők lehetnek hírvivők, tanúk, tanítványok és evangélisták.

 


 

Március 10. Vasárnap,


Amikor Jézus városról városra járván ment a tizenkettővel, akkor nem csak ők mentek, hanem asszonyok is velük. Hiszem, hogy nem csak azért, hogy kiszolgálják őket, hanem azért, mert őket is tanítványként kezelte.


És némely asszonyok, a kiket tisztátalan lelkektől és betegségekből
gyógyított meg, Mária, a ki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög
ment ki.
És Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna, 
és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki.
Lukács. 8:2-3,

Amikor az Apcsel-ben, a felházban együtt voltak, ezekből az Asszonyokból is voltak ott. Őket ugyan úgy meg érintette a Szent Szellem, mint a férfiakat.

És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök
azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
ApCsel. 2:18,

Felruházta a nőket is a szolgálatra. Jézus Anyja is köztük volt. Jézus teljesen egyenrangúnak tartotta azokat a nőket a férfiakkal, akiket nem terhelt családi szolgálat teljesítése, kicsiny gyermek, és akarták őt megismerni , és szolgálni.
Nem volt számára probléma, hogy egyedül álló-e, sőt azt hiszem inkább előny volt. Aztán ezek többsége, nagy dolgokból szabadult, így érzékelték a kegyelem nagyobb kiáradását életükben. Sokkal jobban tudtak másoknak evangelizálni, mivel átélték mások problémáját.

 


 

Március 9. Szombat,

 

Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.
1 Mózes 1:27,

"Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá: és uralkodjatok a......." 
1 Mózes. 1:28,

A teremtés időpontjában a nő és a férfi teljesen egyenrangú volt, amit a bűnbeesés után Isten haragja változott meg.A 2 Mózesben pedig így Írja az Ige:

"szerzek néki segítő társat, hozzá illőt"  (1 Mózes. 2:18,)

"és lesznek egy testé" (1 Mózes. 2:24,)

 Éva tehát egy olyan segítő társa volt Ádámnak, aki belőle származott, teljesen egyenrangú uralkodásra teremtve, munkatársnak teremtve, aki szépé tette Ádám életét. Azért oly csodálatos a házasság, mert egy testé válnak, vagyis egységben tudnak élni, persze ez csak úgy tud megvalósulni ha egyenrangúként bánnak egymással. a munkát és a gondokat meg osztva. Gondoljunk csak bele a Biblia Istent, és a Szent Szellemet is segítő társnak nevezi olykor.( héberben )

 .."de légy segítsége"... (5 Mózes 33:7,)

 Éva ugyan úgy beszélt Istennel a paradicsomban, mint Ádám, mert egyforma tekintélyt adott nekik az Úr. Sajnos mivel hibáztak, a büntetés nem maradt el. 

"férjed uralkodni fog rajtad" 1 Mózes. 3:16,

De ez csak akkor érvényes ha nem részesülnek a megváltásban. Isten nem akarja azt, hogy a nőket elnyomják, a Megváltó Jézus elhordozta átkunkat és felszabadította Éva lányait. Ahol csak hirdetik Isten evangéliumát ott a nők megtalálják a szabadságot. Gondoljunk csak a férfi átkára. "fáradságos munkával élj belőle", vagyis szegénységbe taszította és minden férfinek a földet kéne megmunkálnia? Nem. Változott a világ, Jézus megváltó kegyelme alatt vagyunk, és a királyságban egyenlő partnerek.

 


 

 Március. 8. péntek,

 

Jób lányait is említi a Biblia, név szerint. Jémima, Kecziha, és Kérem - Hapuk, a fiúkét nem ismerjük. Valószínű azért mert rendkívüliek voltak, értékesek Isten szemében. Jób elveszti családját és kap új családot. Isten valószínű, hogy általuk kívánta megajándékozni és kárpótolni Jóbot. A lányok mindig is az édesapák szívét tudták örömmel eltölteni.

 

És nem találtatnak vala olyan szép leányok, mint a Jób leányai,
abban az egész tartományban, és az ő atyjuk örökséget is ada nékik az ő
fiútestvéreik között.
Jób 42:15,

 

Vajon Isten miért közölte ezt velünk, valószínű, hogy örömet és elégtételt akart adni Jóbnak aki hűséges volt hozzá. A Szent Szellem pedig megmutatja nekünk, hogy Isten mennyire szerető szívvel van a nők iránt. Az Atya, nem cselédeket és alsóbbrendű lényeket adott a férfiaknak, hanem társat. A társ szó azt jelenti egyenrangú, segítő társ, akivel bajban, jóban együtt vagyunk. Így kijelenthetjük, hogy a nők kiegészítik társaikat és pótolják azt ami bennük hiányzik. Más az észjárásuk, más az inditatásuk bizonyos helyzetben, más a reakciójuk a bajban, a félelemben, a munkában, az örömben, a bánatban. Isten bölcsen megtervezte ezt, bízzunk benne.

 


 

 Március 7. Csütörtök

 

Volt még egy bátor lány Aksza, aki áldást, földet, és forrást kért Atyjától. Káleb leánya volt. Az alma nem esett messze a fájától.
Apja nem riadt vissza az óriásoktól, gondolom, hogy lányát is bátorságra nevelte. Merész ötlet volt lányától, hogy földet kérjen, áldást és még forrásokat is hozzá. Apja szerette lányát és meg is kapta amit kért.

Ő pedig monda: Adj áldást nékem!
Mivelhogy száraz földre helyeztél engem,
adj azért nékem vízforrásokat is.
És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.
Józsué 15:19


A Szent Szellem üzenete ez, hogy Isten leányai is öröklik a Királyságot. Van helyünk Isten szolgálatában, mert Ő számít rájuk.
Ajándékait nekünk ugyanúgy osztogatja mint fiainak. Nem személyválogató az Úr. Adja annak aki vágyja, kéri és használni is akarja.
A ma leányainak is tartogat sok jót, és erőben bővölködő szolgálatot.
Kérdés a következő. Engedik-e férjeik és vezetőik?  Mert ha nem, akkor a Szent Szellemnek
állnak ellen.
Vajon van-e statisztika arról, hogy abban a gyülekezetben ahol engedik a nőket szolgálni, vagy ott ahol nem, milyen a Szent Szellem kiáradása?
Nem tudni, de egy a lényeg, hogy figyeljünk Isten Igéjére és ne csavarjuk ki a mondanivalóját.

  


 

Március  6. Szerda,

És szóla  az Úr Mózesnek, mondván: Igazat szólnak a Czélofhád leányai:
Adj nékik örökségi birtokot az ő atyjoknak atyjafiai között, és
szállítsd rájok az ő atyjoknak örökségét.
4 Mózes.27:7,

 Abban az időben a nőknek nem voltak polgár joguk, sem nagy becsületük. Ezt emberek találták ki az bizonyos.
Ez az öt testvérlány, igen talpraesett volt, valószínű azért mert az édesapjuk egy szerető atya volt aki fiú hiányában leányaiban találta meg a boldogságot. Nem kesergett, hanem a szeretett nevelésében minden benne volt amit a gyermekekbe fektetni kell. A lányok tudták, hogy értékesek, szépek, fontosak.
Abban az időben csak fiú gyermek lehetett örökös. A lányok céltudatos nevelése, ráébresztette őket ara, hogy ők is olyan értékesek mint a férfiak, és kérték a jussukat.  Mózes az Úr elé vitte őket, és az Úr
válaszolt, bizonyítva, hogy Ő is értékesnek tartja lányait.
Isten  ki állt abban, hogy évszázados előítéletet törölt el azzal, hogy jogot adott nőknek is arra, hogy örököljenek.
A ma leányainak is szól ez az üzenet, hogy az Atyának értékes leányai vagyunk, és minden dolgot vigyünk elé, mert neki gondja van ránk .

 


 

Március 5. Kedd,

Történt egyszer, hogy Jézus két testvér házába tért be. Márta egy szorgalmas és egy szolgáló szívű nő volt, a húga Mária, pedig leült Jézus lábához és figyelte mit mond.

Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban: előállván
azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra
hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.
Felelvén pedig, monda neki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és
sokra igyekezel:

 

De egy a szükséges dolog. (fontos) és Mária a jó részt választotta,
mely el nem vétetik ő tőle.
Lukács. 10:40-42,

  Vajon mire gondolt Jézus, hiszen nem akárkit látott vendégül ez a két testvér. Márta, éppen ezért mindent meg tett, hogy tiszteletét kifejezze. Csak sajnos mire ő is leült volna hallgatni a Mestert, már fáradtan tette volna és akiért fáradozott azzal beszélgetni sem lett volna ideje. Mert a beszélgetésnek vége is szakadt volna.

 

Sokszor elfeledjük, hogy akiért fáradozunk, azzal időt mégpedig minőségi időt kell eltöltenünk.
Abban az időben a nők nem ülhettek egy tanító lábánál, mert a nőknek
nem volt szabad tanulni.
De Jézus ezzel az Igével azt akarta kifejezni, hogy ő azért jött, hogy ne csak férfiak, hanem nőket is elhívjon tanítványnak. Mária célja az volt, hogy megismerje Jézust, ezt maga Krisztus hagyta jóvá.
Jézus nem tekintette a nőket alacsonyabb rendűnek, az Ő országában nincs nő és férfi. Akik hallják tanítását és szellemükkel vele vannak, azok egy továbbadó tanítványok, akikből ki buggyan az Ige. Nem számít, hogy nő, férfi, gyermek, aggastyán, Ő kész mindenkit elfogadni. Lényeg, hogy adjuk magunkat.

 


 

Március 4. hétfő,

Hogyan tudunk Istenhez közelebb kerülni?

Dicsőítés az Agapé GyülekezetbenSok mindennel, de legfőképpen az imádattal. Nem véletlen volt Dávid Istennek kedvére való férfiú. Amikor dicsőítjük, olyankor létrejön egy találkozás, tulajdonképpen azért is megyünk el az Isten tiszteletre. Egy meghitt találkozásra, hogy aztán ebből éljünk és táplálkozzunk a mindennapjainkban. De ebből tudunk adni másoknak is.
A kapcsolathoz fontos, hogy olyan filmeket nézzünk és olyan dolgokat olvassunk, hogy a hitünk erősödjön, hogy tanuljunk szüntelen, hogy átformálódjunk és krisztusiak legyünk.
A dicsőítés alatt  gyógyulunk, szabadulunk, szellemünk megfrissül,és nem úgy megyünk már haza mint ahogy jöttünk. Mert a friss szellem,
jobban tudja befogadni Isten Igéjét. Istennek fontos a dicsőítés!

Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat,.....
1Korinthus. 14:1,

Az ajándékokat a dicsőítés alatt osztogatja az Úr.

És mikor nagy felszóval (hangosan) énekelnének kürtökkel, czimbalmokkal,
és mindenféle zengő szerszámokkal,dicsérvén az Urat,
hogy ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak
háza megtelék köddel.Annyira, hogy meg sem állhattak a Papok az ő
szolgálatukban a köd miatt,mert az Úr dicsősége töltötte vala be az
Istennek házát.
2 Krónika. 5:13-14, ( Károli)

Elképzelem, hogy milyen lehetett, ijesztő és egyben csodálatos.

 


 

Március 3. Vasárnap,

Felele Mózes, és monda: De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak
szavamra, sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr.
Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda:Vessző.
vesd azt- úgymond- a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá: és
Mózes elfutamodék előle.
2 Mózes 4:1-3,

Sokszor érezzük azt, hogy erre nem vagyok méltó, ezt nem tudom megtenni, nincs rá talentumom. Pedig ha Istenre hallgatva belátjuk, hogy amit ő ki tud hozni belőlünk azt ki is hozza. Ha az Ő tervében az van, hogy egy bottal teszünk csodát akkor hagyjuk, hogy ő irányítson. Nem mindig tulajdonítunk erőt abban ami a mienk, elsiklunk felette, de Isten felhasználhatja bármire. Mindenkinek csodálatos ajándékokat adott és a kellő pillanatban elő hozza, csak merjük használni. Ne kételkedjünk, és ne ódzkodjunk, hanem merjük  bátran használni, mert amit ad, azt azért kapjuk, hogy a megfelelő időben hasznára legyünk az Ő terve megvalósulásában.
De csak akkor történhet meg, ha hajlandók vagyunk elismerni a benne rejlő lehetőséget, és odatesszük az Ő kezébe. Hit kell ahhoz, hogy meglássuk az eszközt ami szükséges a feladat elvégzéséhez!
De ha adjuk magunkat, csodálatos dolgokat viszünk végbe, a mi Urunkkal.

 


 

Március 2. Szombat,

Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam:
szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott fülébe
Zsoltárok 18:7,

Az Ige azt mondja "a  fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá Atya". (Atyácskánk)

Az életben a kis gyermek ha bajban van, akkor természetesen és önfeledten, hangosan kiált, Édesapám! Mert feltétel nélkül bízik benne. Dávid is így élte meg a Teremtőjével való kapcsolatát, feltétel nélkül bízott benne.
Isten hallja az ő gyermekei kiáltását, szívünk minden rezdülését észre veszi. Hisz tudja még a gondolatainkat is. De elvárja, hogy hálaadással tárjuk elé kéréseinket. Fontos, hogy a szellemvilág hallja, hogy kiben bízunk, hallja, hogy kit vallunk meg Istenünknek.
A ma emberének még könnyebb a dolga, hisz a Megváltó Jézusunk is figyeli miben tudna segíteni neki.
A Szent Szellem, pedig segít az imáink megfogalmazásában, esedezéseinkben, segít abban is kiért kell nekünk imádkoznunk, eszünkbe juttatja testvéreink,  gyermekeink problémáit.

 


 

Március 1. Péntek,

 

És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsőségét,

aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
János 1:14,


Az életünkben a legnagyobb csoda a kegyelem, amit Isten szeretetből adott minden embernek.
Mindenki rá szorul a kegyelemre, mert nem a törvény alatt vagyunk. Az Atyától kapjuk az egyszülött Fiú által.
Isten olyan mint egy kőszikla, aki bízik benne és feltétel nélkül hiszi Igéjét és helyesen értelmezi, azt nem érheti csalódás.

Mi az ami meg tudja akadályozni ennek a felismerését? 

A Sátán, amikor rá vesz minket, hogy mást, esetleg magunkat csodáljuk, bálványozzuk. Van rá példa bőven.
Akkor, amikor felismerjük saját lényünk utálatos voltát, illetve amit bálványozunk, akkor jelenik és tűnik ki Isten dicsősége. Mert felszínre kerül a hamisság, az önámítás, ami elfedte előttünk Jézus nagyságát.
Az Ige azt mondja: "Testté lett és lakozék mi közöttünk".
És lakozék bennünk mindörökké, ha őt tartjuk a legnagyobbnak és mindennél fontosabbnak. Ha imádattal, hódolattal hálával járulunk elé,és bizalmunkat belé helyezzük.

 

 

 Napi Igék Edittől - Február

 

 

 

2013 február - Mai nap igéi Edittől

 

 

 

 

 

 Február 28. csütörtök,

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint: még mikor megvénhedik
is, el nem távozik attól.
Példabeszédek könyve 22:6,

Milyen bölcs mondás! Mi is az ő útja? Amikor pici, akkor a szeretet, a mese mondás neki, és a játék az ő útja. Aztán a szófogadás, a rend csinálás a kis játékai, vagy szobácskája terén. Majd a tanulás, és a szófogadás, a kötelességre nevelés.
És ahogy növekszik a tisztességre, becsületre nevelés, az értékek megbecsülése az ami fontos.
De ezek minden gyermekre vonatkoznak, a világban felnövőre és a hívő családban felnövőre is.
De a hívő gyermekek számára már egész pici korban elkezdődik a legfontosabb dolog a világon. Az Istenfélelemre nevelés. Az, hogy Jézus szereti őket, hogy az életünkben ez a legcsodálatosabb dolog a világon.
De vajon mit lehet olyan gyermekekkel tenni akik engedetlenek, mert hiszen szeretik a szülők őket. Az Ige világosan tanít arra, hogy
bizony a fenyítés egy olyan eszköz ami által a gyermek megtanulja mi a helyes. A mostani világban pedig pont az ellenkezőjét éljük meg, a mai szülők. Gyermek centrikus nevelés, és a fenyítés tiltása révén, elszabadult a "pokol".
A szülőket , a tanárokat nem tisztelik, nincs bennük ambíció semmire, nem értik mi az hogy kötelesség, minden jár nekik úgy gondolják.
Persze tisztelet a kivételnek, mert vannak bölcs szülők a világi családokban is.

A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság: de a fenyítés vesszeje
messze elűzi ő tőle azt.
Példabeszédek. 22:15,

Az a szülő aki szereti gyermekét nem hagyja, hogy gyermeke bele rohanjon a bajba, hanem megfenyíti inkább, hogy meg óvja őt. Ilyen a
mi Atyánk is, mert bizony sokszor megfenyít minket, de hálát adva vissza rázódunk arra az útra amelyen mennünk kell.

 

Még az állatvilágban is az oroszlán, a tigris, a macska, kutya és sorolhatnám őket, ha a kölyke letér az útról amerre mehet felkapja és megrázva viszi, vagy a mancsával megpofozva megfenyíti. Vajon honnan ez a bölcsesség bennük? Istentől van bekódolva az életükbe.
Egy gyermek sem feledi a szülők, nagyszülők szavát. Azok magok az életükben amik egyszer kikelnek. A bölcs szülőknek bölcs gyermekeik
lesznek, és bölcs unokáik. Ha semmit sem hagynak rájuk, csak a tanítást, akkor is gazdagok lesznek. Ezek a gyermekek hálásak és boldogokká válnak.

Az Úrnak fenyítését, fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az Atya az ő fiát,
a kit kedvel.
Boldog ember, a ki megnyerte a bölcsességet, és az ember, a ki
értelmet szerez.
Példabeszédek könyve 3:11-13,  ( Károli)

 

 

 


 


 

Február 27. szerda,

Monda azért nékik:Meglássátok, hogy eltávoztassátok a
telhetetlenséget: mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az
embernek az ő élete.
Lukács. 19:15,

A költekezés testvére  fösvénység , mert minél több van annál több kell. Azután pedig jön a pazarlás, ami viszont már bűn. Ezt kihasználva a gonosz gondoskodik a hitelkártyáról ami viszont nyomorba döntheti azokat akiknek nincs fedezettjük rá.
Akik viszont gazdagok ott a több pénz imádata jelenti a bűnt, mert vagy kihasználnak embereket, vagy pedig tisztátalan dolgokkal veszi rá
a gonosz, hogy bűnözzenek, pénzszerzés céljából. A pazarlás pedig abból adódik, hogy mindent hamar megunva cserélgetnek dolgokat, és evvel nem becsülik meg azt amijük van, tékozolnak. Csak az extrákat tartják fontosnak, az értékítéletükkel van baj.

De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel:
Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit:
1 Timótheus. 6:6,7,

"Ne legyetek pénzsóvárak", mondja az Ige. Akinek sokat adott az Úr az segítse a szegényebbeket.

A jó téteményben pedig meg ne restüljünk: mert a maga idejében
aratunk, ha el nem lankadunk.
Annakokáért míg időnk van , cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen
pedig a mi hitünknek cselédeivel.
Galátziabeliek. 6:9-10,

Ne essünk semmilyen túlzásba, hanem kérjük az Úr vezetését és bölcsességét.

 


 


 

Február 26. Kedd,

De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak,
elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén,
célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus  Jézusban  onnét felülről
való elhívása jutalmára.
Filippi. 3:14,

A siker titka, hogy nem rágódunk a múlton, hanem felül kerekedünk rajta. Sok híres embert le beszéltek arról amit tenni vagy tanulni
akart, de mivel a szívükben lévő tűz hajtotta őket, elérték azt amit akartak.
Mi is amikor van egy célunk amit Isten inspirál,  mert tőle van, semmi mást nem kell tennünk mint Krisztusra néznünk szüntelen. Ő egy győztes volt, pedig akik akkor ismerték nem gondolták volna, hogy győztes lesz. Ő sem nézett vissza, hanem az Atyára tekintett szüntelen.

 

 

 


Pedig éppen elég sok negatív dolog történt vele.

 

  • A társadalom törvényen kívül születettnek tartotta.

 

  • Egy gyűlölt kisebbség tagjaként született.

 

  • Meg akarták ölni, gyermekkorától kezdve.

 

  • A hivatalos egyház megbélyegezte, és kirekesztette.

 

  • Az államhatalom lázadónak tartotta.

 

  • Testvérei bolondnak vélték.

 

  • Barátja elárulta.

 

  • Tárgyalás nélkül elítélték.

 

  • Úgy végezték ki mint egy közönséges bűnözőt.

 

Ő nem nézett vissza, hanem a kitűzött célja felé ment és be is végezte azt.

"Bízzatok:  én legyőztem a világot!"
János 16:33,

Nézzünk mi is előre, bármilyen problémánk van, akármilyen keserűség van mögöttünk. Bízzunk a mi Urunk Jézusunk Igéjében, és abban, hogy nem hiába vállalta értünk a halált  és a földi élet nyomorúságait.

 


 


 

Február 25. hétfő,

És mondá nékik: Kövess engem, és azt mívelem ,hogy embereket halásszatok.
Máté 4:19,

 Jézus elhívta a leendő tanítványait egy szolgálatra, mert hitt bennük. Ismerte a szívük állapotát, tudta mit tud belőlük kihozni.
Amikor Nátánaélt hívták azt mondta, - "Származhat-e valami jó Názáretből". Fülöp válaszolt neki, "Jöjj és nézd meg". Három év elég volt hozzá, hogy felkészítse őket arra, hogy tanítvánnyá legyenek. Éjjel nappal együtt voltak, és az Úr volt nekik az első.
Annyira sikerült Jézusnak ez, hogy azóta is csak hatványozódik a tanítványok száma. Az Igét hirdetik szinte a föld minden részén.
Persze voltak a tanítványoknak kétségei, bele estek hibákba, de ez teljesen normális dolog. Nekünk is vannak néha gondolataink amit hamar el is vetünk. Aztán mi sem vagyunk tökéletesek, ami szintén helyén való. Nem kell megfelelnünk senkinek, csak Istennek. Neki pedig elég nehéz. Csak tegyük azt amit kér tőlünk és alázatosan engedelmeskedve tegyük amit tennünk kell. Mert ő ma is hívja az embereket szolgálatra.

És lészen, hogy halászok  állanak rajta Éngeditől Én-Eglámig: varsák
kivető helye lészen: nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy
tenger halai, nagy bőséggel.
Ezékiel. 47:10,

Izráel új temploma és papjai. Ezek a mai hívők, az evangélisták, és a tanítványok. Ránk van bízva, hogy tovább vigyük a tizenkét tanítvány munkáját, odaszánásával és tüzével.

 


 


 

Február 24. Vasárnap,

Hívő ember hogyan viselkedjen

Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes
szelídséget tanúsítván minden ember iránt.
Titushoz. 3:2,

A hívő keresztény ne torzsalkodjon, és ne zsörtölődjön, hanem uralkodjék magán, még akkor is ha igaza van. Tudjuk, hogy ez a
legnehezebb főleg ha megbántanak minket oktalanul, de mindig gondoljunk arra, "mit tenne Jézus".
Ez segít, hiszen őt is megbántották nem csak szóval hanem tettel is, pedig ártatlan volt még is megbocsájtó volt mindhalálig. A
szelídlelkűség testvére az alázatosság, ami ha nincs akkor büszke az ember. A büszkéknek pedig Isten ellen áll
Álljunk be az isteni szeretetfényébe, ami Jézus Krisztusban a mienk.

 

 

 


 


 

Február 23. szombat,

 "... Uram, Jézust szeretnénk látni."
János. 12:21,

Ezt azok a görögök mondták Filepnek akik csak hallottak róla. De hiszen a ma embere is kérdezheti tőlünk, " -annyit beszélsz Jézusról,
látni akarjuk mert csak a szemünknek hiszünk."
A bennünk lakozó Szelleme által mutathatjuk meg, hiszen a nevünk is mondja,- keresztények- vagyis krisztusiak. Amikor róla beszélünk és
bizonyságot teszünk életünkről, akkor látják bennünk a Mestert.
Amikor viselkedésünkkel bemutatjuk őt, tetteinkkel hirdetjük az ő tanításait. Mi is emeljük őt nap mint nap, ha az életünkön látják, hogy hozzá tartozunk, ő viszont vonzza az embereket, mi általunk, a beszédünk és cselekedetünk által, ahogy megígérte.

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.
János. 12:32,

 


 


 

Február 22. péntek,

De eljő az óra, és az most vagyon, a mikor az igazi imádók lélekben és
igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő
imádóiul.
Az Isten lélek(szellem) :és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben
(szellemben) és igazságban imádják.
János. 4:23-24,

Az imádatot is Isten programozta az emberiségbe. De aki nem keresi Istent az is keresi az imádni valót. A gonosz gondoskodik róla, meg is találják. Lehet önimádó illetve,mást imádó az az ember. Legyen az pénz, munka, lakás, gyerek, alkohol, szórakozás, drog, étel,vagy bármi, más.

A dicsőítés több mint csupán zene. A zene az egy irányzat,amit kedvelünk, de mi van a botfülűekkel, vagy a siketnémákkal? Ők is tudják imádni az Urat, szellemben, talán még jobban mint mi akik énekelünk vagy táncolunk, esetleg hangszerrel zenélünk. 
Ne arra törekedjünk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem teljes mértékkel örvendezzünk azon, hogy Isten jön el közénk, és azért kell nekünk örömmel vigadnunk, mert a Fenséges le ereszkedik közénk, és közösségünk lehet vele.
Ha az életünkben mindent az ő dicsőségére teszünk az a legnagyobb dicsőítés, legyen az bármilyen munka, vagy kapcsolat, szolgálat, gyerek nevelés.

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel:
menjetek eléje vigassággal.
Zsoltárok. 100:1,

Menjünk elé, mondja az Ige, ami azt jelenti, hogy jön az Úr felénk.

 

 

 


 


 

Február 21. Csütörtök,

Uram akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és
eméssze meg ezeket, mint Illés is cselekedett?
De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű
lélek van ti bennetek:
Lukács. 9:54-55,

A tanítványok hívő emberek voltak akik Jézussal jártak mindennap. Mégis ebben a pillanatban nem arra emlékeztek amire a Mesterük tanította őket. "Áldjátok ellenségeiteket". Sokszor a bennünk levő lélek nem az Úrtól van, mert ha felbosszantanak minket igen hamar elfeledjük a tanításait.

Amikor Nehémiást kritizálták , a falért amit épített, ő nem törődött velük, hanem csinálta tovább. Ő azt mondta

 "Ó, Uram, Isten, kérlek, erősíts meg engem!"
Nehémiás. 6:9,

Nem vágott vissza, és nem dühöngött.

 

 

 


 


 

Február 20. szerda,

 

 

 

Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba.
Lukács. 23:42,

Csodálatos ahogy ez a gonosztevő egyik pillanatról a másikra a bűnös életéből megtérve rá döbben az igazságra. Megérti, hogy Jézus bűntelen, és ő maga pedig bűnös, hitre jutása az utolsó pillanatban megtörtént.

 


Mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó büntetését vesszük, ez
azonban semmi gonoszt nem cselekedett.
Lukács. 23:41,

 


Evvel a hitével sok hívő embert is túlszárnyalt. Elhitte, hogy Jézus a megváltó, hogy feltámad és a mennybe kerül, és a kegyelme által az is aki az utolsó pillanatban elfogadja a Királyt.
A megváltó nem halogat, hanem aki elfogadja őt azt rögtön megmenti. Nem szégyenli a bűnöst hanem kincsnek tekinti. Minden bűnös aki hitben megragadja a kegyelmet, máris Isten gyermeke.

 

  

 

 

 


 


 

Február 19. kedd,

"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"
Róma. 8:31,

Sok minden kell ahhoz, hogy ebben az igében bízva éljük az életünket.

- A gondolatainkat megzabolázva, ne adjunk helyet a rossz gondolatoknak. (üdvösség sisakja)
- Álljunk ellene mindennemű kísértésnek. (igazságszeretet öve)
- Isten Igéjével harcoljunk. (lélek kardja)
- Figyeljünk Isten hangjára. (Szent Szellem)
- Lépjünk a hitnek magasabb szintjére. (hit pajzsa)
- Álljunk a megfelelő helyre. (békesség saruja)
- Vigyázzunk szívünk állapotára.( megigazulás páncélja)

Ezek a dolgok megóvnak a meghátrálástól, és nyomulhatunk a célunk megvalósítása felé.

Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem?
Ézsaiás. 50:9

 

 

 


 


 

Február 17. hétfő,

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a
próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt
szeretőknek.
Jakab 1:12,

Az állhatatosságnak vannak áldásai. Isten megbecsüli azokat akik hűségesen kitartóak minden tekintetben, és a szívük imádó szív.
Az életben minden célnak a sikere a kitartástól függ. Isten országában még jobban  érvényesülnek ezek a dolgok.

 

 

 

 

 

Imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek? Ne szűnjetek meg
hálát adni.
Kolossé. 4:2,

 Sok mindenben lehetünk kitartóak, a szolgálatban, az egymás nehézségeinek hordozásában, az ígéretek  beteljesedésének várásában, a munkánkban, a közbenjárásban, szeretetben és sorolhatnám. Isten sokszor próbára tesz minket, és a kitartást értékelve többre bízatunk meg.
Ha a  kegyelem terén is kitartóak vagyunk és a kísértést elutasítjuk, akkor jutalmunk nagy lesz.

 

 

 

 

 


 


 

Február 17. Vasárnap,

"Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek
néki az ő kívánságában."
Róma 6:12,

Isten Szelleme bennünk él, és az ami a féket irányítja,  az önuralom. Nagyon izgalmas lenne ha a kocsinkban nem lenne fék, de egy idő után a félelem lenne Úrrá rajtunk. A száguldás vége katasztrófa lenne.
A testünk is olyan mint egy kielégülésre éheztetett állat. Folyton kíván valamit. Addig amíg ételt és szép dolgokat kíván még nincs olyan nagy baj, de

 

 

 

 ha mást is akkor zuhanunk a megsemmisülés felé.
Nem sorolom fel milyen bűnöket tudunk testünkkel és elménkkel kívánni, de a legtöbb probléma a nyelv és a kapzsiság terén van, na meg a szem is tud okozni meglepetéseket,(paráznaság). Vagyis, száj, szem, szív állapot.


 

 

 

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés,(türelem)
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Galata. 5:22,

MÉRTÉKLETESSÉG, mindenben mert csak így tudunk megmaradni Krisztus útján. Kérjük tehát a mi Urunkat Jézust, hogy adja meg nekünk a Lélek gyümölcsét és maradjunk meg abban az állapotban  mind örökké. 

 

 

 

 

 

  

 


 


 

Február 16. szombat,

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt
mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Zsoltárok 91:1-2,

Nincs az meg ígérve, hogy soha nem kerülünk bajba, sőt nagyon sokszor pont az Úr engedi meg, hogy olyan helyzetekbe kerüljünk, hogy megértsük nincs olyan dolog amiből ki ne hozna minket az Úr.
Amikor a tanítványokkal a tengeren viharba kerültek, félelem lett úrrá rajtuk. Jézus viszont olyan nyugodt volt, hogy aludt. Isten sokszor viharokon keresztül visz át minket oda, ahol látni szeretne minket. De evvel a történettel mutat rá arra, hogy nincs az a vihar amit a mi Megváltónk le ne csendesítene. Hogy ha vele vagyunk, akkor biztonságban érezhetjük magunkat.
Bízzunk az Úrban, mert Ő a mi reménységünk és kősziklánk. 

 

 

 

 

 


 


 

 Február 15. Péntek,

Légy erős és bátor, ...
Józsué 1:6,

Isten Igéjében sokszor ad erre utasítást, mert tudja, hogy szükségünk van rá.  Az ember is amikor a kicsi gyermek tanulgat dolgokat, például amikor járni tanul, biztatja.  Kitárja a kezét és a gyermek bízva abba, hogy szerető karok közé fut, vagy csak éppen oda bukdácsol, elindul. Mozdulatai még bizonytalanok de bízik abban aki várja és támogatja.
Amikor pedig új dolgokban akar minket Isten használni, akkor a "légy" szó azt jelenti, válj azzá, mert én alkalmassá teszlek téged arra.
Bátorít minket terelget a szolgálat felé. Kérdés, hogy értjük-e mit akar az Úr, és engedelmesek vagyunk-e. Sokszor ha valaki nem mozdul akkor helyébe léptet más valakit és nem biztos, hogy őt fogja még hívni.

 

 

 

 

 

"... ne félj és meg ne rettenj!"
5 Mózes 1:21, (Károli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Február 14. Csütörtök,

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind
ráadásul megadatnak nektek.
Máté 6:33,

Hogyan is tegyük ezt?  Igét olvasva, megértve benne Isten parancsait, amit az érdekünkben adott. Amikor pedig megértettük, akkor azokat meg is cselekedve. Legyünk könyörületesek, megbékélők, taníthatók, engedelmesek, alázatosak, bűnbánóak, szolgálat készek, megbocsájtóak, bátrak.

Aki hallgat tanításomra, és engedelmeskedik nekem, az bölcs.
Máté 7:24,

Isten bizonyít amikor látja, hogy igyekszünk abban amire elhívott minket. Az életünk áldottá válik, sikeres a szolgálatokban és a magánéletünkben. De ne feledjük, hogy az első helyre mindig őt kell tennünk.

Aki megtartja Isten parancsolatait és tanítja azokat, nagy lesz az a
mennyek országában.
Máté 5:9,

 

 

 


 


 

Február 13. Szerda,

Hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság
megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett
Atyáidnak. Így van ez ma is.
5 Mózes. 8:18,

  

Ha bölcsen használjuk Istentől kapott ajándékainkat, és figyelünk a hangjára, akkor semmi sem szab határt nekünk. Ha a Krisztus él bennünk akkor a kreativitás és az erő működik az életünkben.
Amikor felfedezzük azt az ajándékot amit az Úr mutat akkor álljunk a rajtvonalra és a célt tűzzük ki. Biztos, hogy Isten segít benne. Isten nem ad gazdagságot, viszont ad hozzá lehetőségeket, barátokat, erőt.
Sokan sajnos csak várják az áldást, a munka lehetőséget, de a célt nem tűzik ki, és a lehetőségeket nem használják ki. Nem pottyan az égből a manna.
Egy álom terv és tett nélkül csak álom marad. Istennek vannak tervei velünk, csak be kell állni abba. Hogyan? Imáinkba kérjük, hogy minden amit teszünk, legyen az beszéd, cselekedet  vagy gondolat tőle legyen.

Mert csak én tudom mi a tervem veletek- így szól az Úr-: békességet és
nem romlást tervezek, és  reményteljes jövőt adok nektek. Ha
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor
meghallgatlak benneteket.  Megtaláltok engem ha kerestek és teljes
szívvel folyamodtok hozzám.
Jeremiás 29:11-13,

Csodálatos ígéret amit Isten adott nekünk.

 

 

 


 


 

Február 12. Kedd,

Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval,
az adót: a kinek a vámmal, a vámot: a kinek a félelemmel, a félelmet:
a kinek a tisztességgel, a tisztességet.
Senkinek semmivel ne tartozzatok hanem csak azzal, hogy egymást
szeressétek: mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
Róma 13:7-8, (Károli)

Ez a tanítás nemcsak a pénzről szól, hanem arról is, hogy akinek szeretettel tartozunk, vagy tisztelettel, alázattal, jósággal azokat is be kell tartanunk.
Ezek lehetnek barátok, szülők, tanárok, házaspárok, gyermekek, feljebbvalók.
A félelemmel Tartozás Istennek szól. A hatalmas Istennel szemben alázatosan, engedelmesen, és bizalommal kell lennünk. A tized megadását szeretettel és örömmel végezve, a tiszteletadást, pedig a parancsai betartásával, a szeretetet, imádattal.

 

A szeretet a törvény betöltése.

"Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és" Méltó a munkás a maga bérére".
1 Timóteus. 6:18,

A presbiterekre és tanítókra vonatkoztatja az ige, hogy az ő bérüket meg kell adni, hisz azon fáradoznak, hogy a rájuk bízott nép el ne vesszen. Nincs idejük a munkával foglalkozni, hanem a lelkekkel, a nyájjal kell törődniük. Isteni rendelés ez.
A törvény betartása hozza az áldást az adónak.

 

 

 


 


 

Február 11. hétfő,

Démoni uralom a hívők fölött

Fontos, hogy a hívők megértsék, igenis lehetséges, hogy a démonok befolyásolhatnak minket. Akik tagadják azok két lehetséges tettest
vesznek számításba, amikor egy probléma felszínre  kerül.
Önmagukat és Istent.Ha magunkat okoljuk akkor kilátástalannak érezzük a helyzetet. Ha Istent okoljuk akkor össze omlik a bizalmunk iránta. A hazugságok pedig eluralkodhatnak rajtunk.
Vegyük a Bibliából a példát: Ezekben az esetekben a hívők fölött nyert uralmat, vagy megkötöző hatalmat a gonosz.

" A könyvből idézem"

"Jézus az egyik zsinagógában tanított éppen:" "volt ott egy asszony,
akiben betegség szelleme lakott tizennyolc éve, és annyira
meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni."
Lukács 13:10,

 

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán,
nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?
Lukács 13:16,

Figyeljük meg, hogy ezt az asszonyt nem védte meg a démonoktól az, hogy a zsinagógában tartózkodott.Sem a zsinagóga falai, sem a
gyülekezet falai nem biztosítottak olyan szentélyt, amely védelmet jelentene a démonok ellen. Ha a vakolat nem állítja meg a Sátánt, gondolod, hogy a bőröd megállítja? A természeti világ nem jelent akadályt a szellemvilágnak, sőt nem érvényesülnek a fizikai törvényszerűségek sem vele szemben.
Ez az esemény kétségkívül még Krisztus keresztre feszítése előtt történt, viszont mutatja, hogy a hívők is démoni uralom alá kerülhetnek.

 

 Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 


 

 

 

Február 10. Vasárnap,

Az elméért vívott csata

 

Egy statisztika szerint, amit hívő középiskolások között végeztek (1300 fiatal). Elég megdöbbentő eredmény született.

 

 

 

47% érezte, hogy szobájában van még valaki rajta kívül.
54% helytelen gondolatokkal küzd.
37% nehezen szedi össze a gondolatait, amikor imádkozni, vagy Bibliát olvasni akar.
70% hangokat hall., vagy rossz gondolatokkal küzd.
20% öngyilkossági gondolatai vannak.
24% erős gondolatai vannak gyilkolni.
71% gondolja, hogy ő nem olyan mint más.

 

Magas % arány. Vajon mit gondolunk ezekről, tébolyodottak a gyermekeink?

 

"A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi
tanításokra hallgatnak...”
1 Timóteus. 4:1,

Sok testvérünknél is látom, hogy a Biblia olvasás és az imádkozást nem szívesen teszik, vagy békétlenek, arrogánsak, türelmetlenek. Vajon Isten gyermekeiben is tud munkálkodni a démoni erő, vagy a gonosz szellem.

 

Sajnos igen, mert a szellemi harc náluk is folyik. Szinte minden órában percben egy folytonos harcot kell folytatnunk a világ ura ellen.
De jó hír, hogy Krisztusban szabadok lehetünk, és másokat is szabadokká tehetünk. Feltéve ha akarják azt. mert el kell ismernünk, hogy elménkért egy csata zajlik, és ez valóság. Harcolnunk kell és megtagadnunk a Sátán erőit nap mint nap. Felvenni Isten fegyverzetét, Jézus vére alá bemenni a reggeli imáinkban. Komolyan venni amit az Ige mond. Nem véletlen mondja Pál.

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben.
Efézus. 6:11,

Egy védelem alatti állapotra hív az Ige, és kijelenti, hogy az ördög minduntalan mesterkedik abban , hogy Isten népe elbukjon.
Tehát az, hogy elbizakodjunk azért mert bemerített hívők vagyunk, hiba. Mindig készen kell lennünk egy támadásra, és ha résen vagyunk és van hitünk és bizalmunk Isten felé akkor nem a vesztesek oldalán élünk, hanem győzelmeket aratunk. 

 

 Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 

 

 

Február 9. szombat,

A kiszolgáltatottság veszélye (szellemi konfliktus)

Vajon a megtért emberekben is lehetnek démonok, vagy a megtévesztés szelleme?
Sajnos igen. Gondoljunk Péterre, amikor Jézust próbálta megvédeni. A Bárány vére minket is megváltott, és a pokol erői sem tudják elvenni üdvösségünket, ha rájövünk arra, hogy rászedett a gonosz minket és bűn
van az életünkben. Sajnos a bűnnel egy kaput tudunk nyitni a Sátán erőinek és ha meg nem térünk belőle érezni fogjuk, hogy erőnk fogyatkozik.
Nem olvassuk a Bibliát, nem imádkozunk, a gondolatainkon csodálkozunk, megbetegszünk, a szánkat nem tudjuk megzabolázni, nem engedelmeskedünk az Igének és ellenkezünk vele és mindenféle problémákkal küszködünk ami érthetetlen számunkra.
Pedig a démonok jogtalan betolakodók a szellemünkben és a testünkben.
A Sátán nagyon jól tudja, hogy már nem vagyunk az övé, de ha rá tud venni minket arra, hogy bizonyos területen az irányítást át adjuk, akkor már nyert ügye van.
Az eredmény a szellemi életünk hanyatlása, aztán a testünket is birtokba veszi és még több problémát okoz.

Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok
meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a
hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1 Péter 1:18-19,

Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne
kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten
jobbján van, és esedezik értünk?
Róma. 8:33-34,

Folyamatosan kell figyelni az igei tanításokra, és a Szent Szellem intelmeire, és folyamatosan megtérni és megtisztulni a gonosz fondorlatos béklyóitól. Mert azért, hogy az Úré vagyunk, nem kímél minket. Mivel saját akaratunk van időnként bele esünk a csapdáiba. De nem kell félnünk, mert van aki kisegít abból. Az élő Úr, Jézus.

Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti akik
lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De
azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.
Galata. 6:1,

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 


 

Véleményem szerint a megtért emberben nem lehet démon, mert ha telhesen átadtuk életünket Jézus Krisztusnak akkor démon nem lakozhat bennünk. Ha pedig démon van bennünk akkor még nem tértünk meg, max. keressük az Urat. Viszont démoni kísértés érhet minket (bacsipista)

 

 

 


Február 8. péntek,

A megtévesztés felismerése

Az evangéliumi gyülekezetekből, sajnos szinte kihalt ez az ajándék. Pedig ennek a front vonalban kellene lennie.

Van, aki az Isteni erők munkáit vagy a prófétálást  kapta: van, aki
lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a
nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a
Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint
akarja.
1 Korinthus. 12:10-11,

Ez Istentől való képesség, és ajándék. Amikor egységben vagyunk a Szent Szellemmel, akkor tudunk rá figyelve felismerni a hamis
szellemeket.
A minket ismerő családi szellemek is hasonlóképpen tevékenykednek.

Gondolom nemcsak én hanem más hívő testvéreim is voltak már úgy, hogy rögtön felismerték a másikban, hogy ő hívő, és lelki testvérek vagyunk. Rögtön tudtuk őket szeretni és elfogadni.
Aztán meg van olyan akit nem tudunk elfogadni és szeretni , úgy ahogyan kéne, mert érezzük, hogy valami nincs rendben nála. Érezzük,
hogy az ő szellemét nem ugyanaz a lélek uralja mint a miénket.
Hát ez is a lelkek ismeretén alapszik. A logikai gondolkozás nehezíti ezt a képességünket.
A Sátán összes mesterkedése között a megtévesztésre vagyunk a legérzékenyebbek, mert amikor kísért, vagy vádol azt érzékeljük, de a
megtévesztést alig.
Sajnos amikor be lopódzik gyülekezetünkbe, otthonunkba, értelmünkbe akkor a sötétségben tart minket és uralja az embereket és
szolgálatokat. Egyedül Isten kinyilatkoztatása tudja leleplezni.
Jézus így imádkozott értünk:

"Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság."
János. 17:17,

Az igazságszeretet öve véd minket, ettől a hamis szellemtől.

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

Február 7. Csütörtök,

Megtévesztő szellemek

A Szentírás felhívja a figyelmünket arra is, hogy megtévesztő szellemek léteznek és még az Isten gyermekei között is tudnak kárt okozni.

A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi
tanításokra hallgatnak.
1 Timóteus. 4:1,

Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus
jön, most meg is jelent: mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből
tudjuk, hogy itt az utolsó óra. közülünk indultak el, de nem voltak
közülünk valók?
1 János. 2:18,19,

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a
világba.
1 János. 4:1,

Vigyáznunk kell mert úgy beszélnek hozzánk mint Isten, egy belső hanggal, és hatnak az elménkre, a szellemünkre.Befolyásolnak bennünket közölve saját akaratukat.
 Imáinkkal tagadjuk meg őket és kérjük az Úr szabadítását és védelmét szellemünkre. Az üdvösség sisakjának felvétele is ezt szolgálja, hiszen a gondolatainkat védi.

 

 

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 Február 6. Szerda,

 

 

 

Hamisságok az egyházban

 

 

 

De voltak a nép körében hamis próféták is, mint  ahogyan közöttetek is

 

lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek

 

becsempészni. Ezekkel megtagadjuk az Urat, aki őket megváltotta, így

 

gyors pusztulást hoznak magukra.

 

2 Péter. 2:1,

 

 

 

Hogyan tudják megtéveszteni a hívőket ezek az emberek?  Az érzékszervekre hatnak, és így ártanak az igazságnak. 

 

Behízelgő beszéddel, kedveskedéssel, jó beszéddel, a megjelenésükkel.

 

Azok akik követik őket, a külsőségek alapján ítélik meg a megtévesztő tanítót. 

 

Péter rávilágít, hogyan ismerhetjük meg őket.

 

 

 

Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést: szennyfoltok és

 

szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt

 

lakmároznak veletek. Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek

 

a bűnben, elcsábítják az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a

 

kapzsiságban, átok gyermekei.

 

2 Péter. 2:13-14,

 

 

 

Péter sorolja, hogy mik a vétkeik ezeknek a megtért hívőknek akikből tanítók és vezetők lettek.

 

Kár volt megtérniük, mert így nagyobb lesz a büntetésük.

 

 

 

De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: A kutya visszatér a maga

 

okádására, és: " A megfürdött disznó sárban hempereg!"

 

2 Péter. 2:22,

 

 

 

Azonkívül megvetik a tekintélyt, vakmerően elbizakodottak, önálló és független szellemük van.

 

Csak a maguk feje után mennek. Minden ember számára negatív hatást gyakorol az, ha a tekintélye korlátlan, érett hívőkre kell, hogy hallgassanak akik felügyelik őket.

 

 

 

A próféta: tanít és fedd, prédikál.

 

A pap: pásztorol és gondoz.

 

A király: kormányoz.

 

 

 

Egyedül Jézus az, aki egyidejűleg mindhárom szerepet be tölti, mivel Ő tökéletes.

 

 

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

Február 5. kedd,

Jelek és csodák

Mennyire vágyunk a jelekre és csodákra, amit Isten sokszor emberek által tesz, mert használ minket. De ha az Igét vizsgáljuk, akkor igen bizonytalanok lehetünk.

Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg,
nem teljesedik be: azt az Igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta
mondta elbizakodottságában: ne félj tőle!
5 Mózes, 18:22,

Kérdés az is vajon meddig várjunk rá?

De arra is figyelmeztet az Ige, ha jelek és csodák kísérik azt a prófétát aki más isteneket imád annak se higgyünk.

Mert csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja,
valóban teljes szívvel és lélekkel szeretik- e Isteneteket, az Urat.
5 Mózes 13:4,

Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek
majd az én nevemben, és ezt mondják: Én  vagyok a Krisztus!-és sokakat
megtévesztenek.
Máté 24:4,

Sokan hiszik ha csoda történik a mögött Isten van. Pedig a Sátán is tud csodát tenni. De ő csak azért teszi, hogy  eltávolítson minket az igaz Istentől.

Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és
csodákat tesznek, hogy ha lehet megtévesszék a választottakat. Ti
azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!
Márk. 13:22

Istent kell szeretnünk és engedelmeskedni a szavának, és meg kell vizsgálnunk minden jelet és csodát. Imádkoznunk kell azért, hogy a lelkek ismeretét is megadja az Úr, hogy halljuk Istenünk szavát.

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 

Február 4. Hétfő,

Mi a hamis

Isten szól, hol az Ige által, hol álomban, de leggyakrabban az igehirdetés közben.
Mert az Ő szolgáinak, kijelenti, hogy mire van szüksége a gyülekezetnek ahhoz, hogy tiszták és fedhetetlenek legyenek.

A próféták ne emberek kedvében járva prófétáljanak, hanem közvetítsék Isten üzenetét. A próféta szavainak olyannak kell lennie, mint a megemésztő tűznek,  mert az Úr szól általa.

"Nem olyan-e az én igém, mint a tűz- így szól az Úr-,
vagy, mint a sziklazúzó pöröly?"
Jeremiás. 23:29,

A prófétálásnak meg kell ráznia a gyülekezetet, mert Istent nem az érdekli, hogy, egyre többen legyünk, hanem az, hogy egyre tisztább legyen a gyülekezet.

Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén.
Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik
nem hisznek az Isten evangéliumában?
1Péter. 4:17,

Ezért aztán aki úgy megy oda hozzánk, hogy ezt üzeni az Úr neked, hát nem valószínű, hogy igazat mond, mivel az Úr nekem is meg tudja mondani, ha valamit üzen. Természetesen a Próféta beszéde az más.
Mivel mindannyian Isten gyermekei vagyunk és egy az Isten és egy a Közbenjáró is, el kell hinnünk, hogy hozzánk is tud szólni nem fogja másnak mondani ami csak ránk és őrá tartozik.

( Ahogy az író gondolatait olvasom, emlékszem olyan testvérekre akik már mondtak ilyet nekem. De nem is emlékszem mit mert csak mosolyogtam, én elfogadom az Ige tanítását és a próféták beszédét.
Nekem is szokott az Úr szólni, Ige által, és tanítás által, én ezzel be érem, és igyekszem a gyengeségeimet csiszolni és megtérni abból.)

 


Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 

 

 


Február 3. Vasárnap,

Óvakodj a hamis prófétáktól és tévtanítóktól!


De vajon mindenki tud lelkeket vizsgálni? Nem, mert nem mindenkinek van erre ajándéka.
Elég ha a pásztornak van, vagy a vezetőknek.

A  lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent
vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától
tartózkodjatok.
1 Thesszalonika 5:19-21,

Minden szellemi ajándékot meg kell vizsgálni, mert sajnos a gonosz is tud minket használni, a megtévesztés szellemével.

Ezért testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken való
szólást se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék.
1 Korinthus. 14:39-40,

 Vágyunk az újra, a megfoghatatlanra, és ezt kihasználva a Sátán küldi a hamisságot mondó szellemeket, hogy félre vezesse Isten népét.
Az igaz próféták hirdetik Isten Igéjét, egy igazi evangélisták, akik az igazságot hirdetve élnek

 


Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 

Február 2. szombat,

A hívők tévelygése

 

A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: 
ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra 
igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit 
mértéke szerint. 
Róma 12:3,
 

 

Pedig a Sátánnak ez a legnagyobb fegyvere: Az emberek saját magukról gondolnak mindig a legtöbbet.
Sajnos bálványimádók. "Én csinos vagyok, ügyes vagyok, bölcs és okos vagyok, stb."

"akik azt állítják magukról, hogy bölcsek, bolonddá lettek."
Róma 1:21,

Krisztusnak kell, hogy a gondolat világunkat uralja. De a legfőbb baj a nyelvünk. Amikor megítélünk másokat, az olyan természetes, és beszélünk róla. Pedig nem ismerjük teljesen a problémáit, a
részleteket és mégis ítélkezünk. Azt hisszük, hogy mi hívők kivételek vagyunk, van kegyelem és megbocsájtás. De vigyázzunk, mert a Sátán kikér minket.

Becsapjuk magunkat, amikor azt hisszük, hogy nem azt aratjuk amit vetettünk.
Galata 6:7,

Sok testvér bele esik abba a hibába, hogy bűnös életet él, és kijelenti, nem baj Isten gyermeke vagyok és az Úr megérti amit csinálok, megbocsájt.

Becsapjuk magunkat, amikor azt hisszük, hogy istentelenek is
örökölhetik Isten országát.
1 Korinthus.  6:9-10,

Életvitelünknek összhangban kell lennie hitvallásunkkal, kerülnünk kell a rossz társaságot, a mértéktelen életvitelt, vigyáznunk kell a nyelvünkre mert minden kimondott szó elárulja szívünk állapotát.

 


Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

 

 

 

Február 1. Péntek,

 


A sátán legnagyobb hazugsága az önámítás, a hamis próféták, tévtanítók, és a megtévesztő szellemek. Ezek az embereket olyannyira le tudják uralni, hogy teljesen alkalmatlannak érzik magukat, mindenre, de főleg arra, hogy Isten gyermekeire jellemző győztes életet éljenek.

Önámítás:

Becsapjuk magunkat, ha halljuk az Igét, de nem cselekedjük.
Jakab 1:22,

Sok bizonyságot hallhatnánk ebben a témában, ha tisztességesen bevallanánk bűneinket. Megvallom, hogy én sem vagyok tökéletes, és Isten előtt alázatosan be szoktam vallani, miből akarok megtérni. Ő tudja, hogy mi az ami nehezemre esik és mik azok amitől meg szeretnék szabadulni.
Hiszem, hogy kegyelme alatt élek, és szeret. Semmiképpen sem ámítom magam, hogy tökéletes  lennék, vagy hogy alkalmatlan arra amire elhívott.

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 

  Napi Igék Edittől - Január

 

Napi igék Edittől 2013.I.hó

 

Január 31. Csütörtök,


A vádlás és annak az elfogadása, halálhoz vezet. Emlékezzünk Iskáriótes Júdásra, Sátán rá vette, hogy elárulja az Urát Jézust, mégpedig pénzért. Amikor rádöbbent mit tett, felakasztotta magát.
Ha Isten meggyőző erejére hallgatott volna, akkor megbánja tettét és bocsánatot kér érte.
Simon Péter amikor háromszor megtagadta az Urat, akkor ő is elbukott, mert a Sátán őt is kikérte, de ő megbánta amit mondott és amit tett, letette büszkeségét és megtért abból.

"Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a
búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited:
azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait."
Lukács. 22:31,32,

Az úr mindent tud rólunk, a szívek és a vesék vizsgálója, így azt is tudta, hogy Péternek milyen a szíve állapotja, ezért közbenjárt érte, és ő a megtérése után helyreállt és sok bízatott rá.

Jézus háromszor is kijelenti Péternek: 
                                          "Legeltesd az én bárányaimat!"
                                          "Őrizd az én juhaimat!"
                                          "Legeltesd az én juhaimat!"  János.21:15-18,

Júdás szívének állapota gonosz és kapzsi volt, így ő elbukott.

Őrizzük a szívünket és tartsuk tisztán, hogy a megváltó Jézusunk közbenjárása által mindig helyre álljunk.

  


Január 30. szerda,

Különbségek

Fel kell ismerni mi a különbség a vádló vádlása, és a Szentlélek bűnről meggyőző munkája között.

Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
2 Korinthus.7:10,

Az Isten szerinti szomorúság, megtérést jelent, ami által az üdvösség útjára lépünk.
Életünkben nap, mint nap találkozunk azzal a problémával, hogy hogy a test szerinti útra kacsingatunk.
De a Szentlélek el kezd győzködni minket.
Miket érzünk? 
Bűntudat, értéktelenség érzet, alkalmatlansági érzet, szomorúság, vádak, pedig ezek az érzések nem felelnek meg az igazságnak.
Hit által megigazultunk,és a kárhoztató ítélet nem foghat rajtunk. A sátán mindig talál valamit amivel gyötör minket, vagy mást használ arra, hogy gyötörve legyünk.
Ha pedig magunkat vádoljuk, mert úgy reagálunk le dolgokat ami nem méltó Isten gyermekeire, akkor a Szent Szellem szomorít meg.
Ha megvalljuk, hogy bánjuk ezt a viselkedést és ebből meg akarunk térni, akkor, az Atya válaszol, "Örülök gyermekem, hogy így gondolod és megvallottad nekem".
Szabadok leszünk és tovább mehetünk ismét az úton.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsájtja bűneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és
nincs meg bennünk az ő Igéje.
1 János1:9-10,

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

 


Január 29. Kedd,

"Ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor
ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem
neked, hogy az itt állók között járj-kelj."
Zakariás 3:7,

Ez egy feltétel ahhoz, hogyha naponta engedelmeskedünk neki  és szolgáljuk, akkor az Ő háza és udvarai fölött fogunk uralkodni. 
Más szóval részesülni fogunk az Ő hatalmában a szellemi világ fölötti  és képesek leszünk győztesen élni a Sátán és a bűn fölött.
Ez egy nehezen értelmezhető Ige de köszönjük a szerzőnek, hogy megvilágosította.

Az ígéret arra is vonatkozik, hogy bejárásunk lesz a mennybe. Vagyis forró drót van az Atya és mi közöttünk. Ez pedig azt eredményezi, hogy az Ő hatalmát gyakoroljuk,  és Vele közösségben és összhangban élünk, naponta győzünk és gyümölcsöket termünk.
Hitből kell élnünk nap mint nap.

 

Forrás: Neil T. Anderson   A Szabadító c. könyv alapján


 

Január 28. hétfő,

Isten ígéreteiben bízhatunk

De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, 
és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltóak rá. Aki győz, azt öltöztetik 
fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek 
nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezetnek.
Jelenések 3:4-6,

Önmagunktól semmi esetre sem tudjuk a szennyes ruhát kicserélni magunkon, ezt csak Isten tudja meg tenni. A vádló egyfolytában vádolja Isten szentjeit, talán néha nem is alaptalanul. De az Úr ismer minket és nem adja fel, amíg élünk addig mindig igazgat minket, egészen addig csiszolja az egyéniségünket míg az teljesen tisztán csillog majd. Ha kell akkor megtisztít minket mint ez ezüst műves az ezüstöt. Bár az nem olyan kellemes amikor ki égeti belőlünk a salakot, de időben ki vesz minket a tűzből.

Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt . Az Úr angyala
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, aki
Jeruzsálemet kiválasztotta!
Zakariás. 3:1-2,

Jósua piszkos ruhába állt az angyal előtt, mert a vádló vádjai bemocskolták azt. De az angyal utasítást adott, hogy vegyék le róla a piszkos ruhát.

Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd!
Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged.
Zakariás. 3:4,

Forrás: Neil T. Anderson   A Szabadító c. könyv alapján

 

 

 


Január 27. Vasárnap,


Elérkeztünk a 21 napos böjt utolsó napjára. A záró ünnepségen sok atyafival fogunk hálát adni a mi Teremtő Istenünknek, és a Megváltó Urunknak. Szellemükkel egyetemben dicsőítjük a Mindenható Istent.

Sok önuralom, kitartás, engedelmesség,megtérés, szabadulás követi ezt az összefogást, és hiszem, hogy a gyümölcsei meg fognak mutatkozni.
Biztos vagyok benne, hogy néha megbuktunk, meginogtunk, vagy véletlenül vétkeztünk egy picinykét, de aztán helyre állva folytattuk amit elkezdtünk. így van ez hisz tökéletlenek vagyunk, de egy biztos, hogy Isten nagyon szereti azokat akik keresik az Ő arcát, az akaratát.
Kívánom minden kedves testvéremnek, hogy a szíve kívánságát hallgatva ,adja meg az Úr a kéréseit az Ő gazdagsága és bölcsessége szerint. A szolgálatokat végzőknek, pedig Isten kenete kísérje minden munkájukat. Legyen gyógyulás és szabadulás azoknak akiknek testi problémájuk van.

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
akinek az Úr a bizodalma.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
amely a folyóig ereszti gyökereit,
és nem  fél, ha eljön a hőség,
lombja üde zöld marad.
Száraz  esztendőben sincs gondja,
szüntelenül termi gyümölcsét.
Jeremiás. 17: 7,8,

Igen Isten igéjében bízhatunk, mert a benne bízókat meg áldja, megfiatalítja, gyümölcsöző élettel áldja meg.

Ámen. 


Január 26. szombat

 

 Lényeg az összefogás az egység. A Sátán az egységet érezve tehetetlen, nagy erő van abban amikor az atyafiak egységben vannak.
Istennek is kiárad a kegyelme, irgalma és gyógyító kenete.

Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Gyűjtsétek
össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek, az Úrnak
házába, és kiáltsatok az Úrhoz!
Jóel próféta könyve 1,14

Ezt éltük meg ma mi is az Isten házában. Együtt voltunk több gyülekezetből és egy csodálatos együttlétet éltünk át, egységben imádva az Urat. Lejött a menny közénk.

 

 

 


Január 25. Péntek,

Az Ige gondolt a házaspárok intim életére is.  Soha nem szabad visszaélni  és zsarolni egymást a testiséggel. Az asszony kötelessége, hogy engedelmes legyen férjének, a férjnek pedig kötelessége, hogy szeresse a feleségét.
De a böjt idején ebben is meg egyezhetnek.

Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel
egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek
ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy
képtelenek vagytok magatokon uralkodni.
1 Korinthus. 7:5,

Vigyázzunk mert a Sátán rögtön észreveszi ha nincs egység. Nyomban felkínálva a lehetőséget, hogy elbukjon az ember.

 


Január 24. csütörtök,


Hogyan böjtöljünk?

Istennek tetsző módon, nem kérkedve vele, nem szomorúan, hanem alázatosan és mintha mi sem történne, természetesen viselkedve.

Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat,
Mt. 6:18,

Valamikor ünnepi alkalmakkor megkenték a fejüket finom illatos olajjal mert ünnep volt. Az arcmosás, pedig azt jelenti, hogy a könnyeket és a szomorúságot mossuk le az arcunkról és természetesen viselkedve böjtöljünk, örömmel.

Teljes böjt, amikor sem eszik sem iszik valaki. A Biblia erre is ad utalást, hogy csak három napig tegyük.
(Eszter királyné esetében)

Teljes böjt 40 napos, amikor csak iszik valaki. Ezt tette Jézus is.

Negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit
azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
Lukács 4:2,

 

 

 

 

Január 23. Szerda,

Mennyi ideig böjtöljünk?

Pál azt írja, hogy gyakran volt mindenféle helyzetben.

.....Gyakran voltam.....veszedelemben tengeren, veszedelemben
áltestvérek között,fáradozásban és vesződségben, gyakori
virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben,
hidegben és mezítelenségben.
2 Korinthus. 11:26-27,

Rendszeres böjt mellett, tehetünk kivételt egy-egy napot. Mindenfélével böjtölhetünk, kinek-kinek mik a kedvenc időtöltése. Tv, internet, meccs, csoki, hús elhagyása. Házaspároknál intim megvonások, szórakozás, mozi stb.
Jobb rövidebb szakaszokkal kezdeni aztán később fokozni a kudarc elkerülése miatt. De a legfontosabb, hogy kérjük Jézus segítségét és nem fogunk csalódni benne.

Amikor megvirradt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték 
magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig,  amíg meg nem ölik Pált.
ApCsel. 23:12

Micsoda elszántság? Ez még talán könnyebben megtartható, hisz méregből, bűnben leledzik. A méreg és a bosszú, mindig erővel és kitartással párosul. Hiszen a gonosztól van, és úgy tűnik, hogy amit ő kezdeményez - az mindig erősebbnek hat. Ne hagyjuk magunkat mert a mi Urunk viszont erősebb. 

 

 

 

 

Január 22. kedd,
 
Akik szolgálnak az Úrnak, azoknak minden körülmények között vállalniuk kell a viszontagságokat, az ellenkezéseket, a kritizálást és sok más dolgot.
 
6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.
7 Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt,
8 hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata?
9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata!
10 Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt.
2Korintus 3, 6-10

 

 

 Január 21. hétfő,

Szolgálati kirendelés.

Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve
és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.
Apostok cselekedetei 14:23,

Felkenték őket a szolgálatra. Előtte szolgáltak, hirdették az evangéliumot, tanítványokká tettek testvéreket, bátorították és erősítették lelküket, és biztatták őket, hogy nyomorúságokon kell keresztül menniük ahhoz, hogy Isten országába eljussanak, de higgyenek.

Azok a testvérek akik felénk szolgálnak és bíznak bennünk, hogy nem hiába való a fáradozásuk, nemcsak tanítanak minket hanem imádkoznak is értünk, sokszor böjtölve, hogy Isten királyságában a helyünket betöltve felkészült szolgálók
legyünk. Isten templomában az eklézsiában a nekünk szánt helyet foglaljuk el. A feladatunk, hogy keressük Isten akaratát, célját és mint élő kövek tudjunk hasznára lenni a gyülekezetünkben Istennek és a világban az embereknek.

 

 

 

 

Január 20 Vasárnap,


Imáink sokféleképpen szállnak fel Istenünkhöz. Amikor hallani akarjuk a hangját, kijelentéseit, akkor Dánielre gondolva böjtölünk. Várjuk, hogy Isten terveit elhívását  hallhassuk, akaratát cselekedhessük.

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek:
" Válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.
Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsájtották őket.
ApCsel. 13:2,3,

Mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten akaratát keresse, de hallani is kell, mert ha nem figyeljük csendességeinkben , akkor nincs miért böjtölni. Sokszor szól hozzánk de a zajos világunkban nem is figyelünk rá, nem halljuk őt.
Főleg a vezetőknek, apostoloknak , prófétáknak, evangélistáknak, szolgálóknak, vagyis úgy hiszem mindenkinek.

Ők mindennap keresnek engem,  szeretnének megismerni utaimat, mint egy
olyan nép, amelynek tettei igazak,  és nem hagyja el Istene törvényét
: igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.
Ézsaiás. 58:2,

Isten Igéje ki is jelenti, hogy milyenek vagyunk.

De hiszen ti a böjti napokon is  megtaláljátok kedvteléseiteket, mert
robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök,
sőt bűnösen, ököllel verekedve.  Nem úgy böjtöltök ahogyan illenék,
nem úgy, hogy meghalljam  hangotokat a magasságban.
Ézsaiás.58:...3-4,

Féljük a hatalmas Istent, mert mindent lát. 

 

 

 

 

Január 19. szombat,

A böjt lehet szolgálat is. Ezt tette, Anna is. Az új időkben az apácák és a szerzetesek is sokat böjtöltek, de az Árpád-házi leány gyermekek is sokat böjtöltek a hazáért. (Szent Erzsébet, 1207-1231),( Szent
Margit 1242-1270)

Volt egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon
előrehaladott korú volt: csak hét évig élt férjével hajadonkora után,
és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a
templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.
( 110 évesnél több volt)
Lukács. 2:36-37,

Az Ige bizonyítja, hogy az Új szövetségben is voltak próféták, sőt próféta nők is!
Hogy mikor és miért fogadta meg, hogy addig ott tölti böjtben (valószínű, hogy időszakos) és imádkozva a legtöbb idejét a templomban, azt nem írja a Szent könyv, csak találgatni tudjuk. Hiszen ő tudta, hogy egyszer be fogják mutatni a megszületett kis Jézust, és ott akart lenni, abban a percben, hogy láthassa a világ megváltóját.
Valószínű, hogy sok emberért imádkozott. Jeruzsálemért, az ígéretért amik meg voltak írva Jézusról, hogy beteljesedjenek. 
A mi életünk is sok szent imádságán vált olyanná amilyen. És a mi imáink is sok ember életének lehetnek magjai, amik majd egyszer kikelnek.
Istennél minden fel van jegyezve, minden ima ott van a szeme előtt és drága kincsek azok.
A világ folyton változik, képlékeny mint a tenger, és aki változtatja azok mi vagyunk és az Úr.
A gonosz is próbálja, de az imáink hatására egyre kevesebb esélye van rá.

 

 

 

 

Január 18. péntek,

Amikor támadás ér bennünket, és bajban vagyunk, az ijedség az amit először érzünk.
Azután gondolatban elképzeljük, ki lenne a segítségünkre. Akinek Isten jut először eszébe az bölcs gondolat, ezt tette Jósafát király is.

Amikor megérkeztek, és jelentették Jósafátnak, hogy a tenger túlsó
széléről nagy sokaság jön ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban,
azaz  Éngediben vannak, megijedt Jósafát, az Urat kezdte keresni, és
böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy
segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek , hogy
az Úr segítségét kérjék.
2 Királyok 20:2-4,

Istent az őszinte imádság amit a király intézett felé, megrendítette és válaszul meglátogatta dicsősége.

Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre,...
2 Krónikák. 20:14a

...Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert
nem a ti háborútok ez, hanem Istené.
2 Krónikák. 20:15,b

 

 


Január 17. csütörtök,

Az Úr Jézus is tanít minket arra, hogy fontos a böjt, méghozzá akkor amikor közbenjárók vagyunk emberekért.
A démonok közt is vannak nehezen elűzhető, makacs és gonosz démonok. A tanítványok nem tudtak meggyógyítani egy holdkórost és Jézus tudta, hogy a hitetlenségük az oka. Nem tudták elhinni, hogy Jézus nekik is átadta a kenetet, az erő kenetét, hogy tudjanak a szabadításban, gyógyításban szolgálni embertársaik felé.

Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és
azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda!-  odamenne, és semmi
sem volna nektek lehetetlen.
Ez a fajta pedig nem távozik el,  csak imádságra és böjtölésre.
Máté. 17:20,

 

 

 

 

Január 16. szerda,

A böjtölés célja

Mivel az elménkben kavarognak a gondolatok, a tenni valók és a világ dolgai, érdemes csinálni egy ima listát, nehogy kimaradjon valami vagy valaki ami, vagy aki fontos.

Istenhez közelebb kerülünk minden egyes nap elteltével, ahogy a böjtünk napjai telnek. Istennek nagyon tetszik amikor megsanyargatjuk testünket, mert emelkedik lelkünk és szellemünk figyelme hozzá. Ezsdrás hazatér a lévitákkal és a templom szolgákkal, és bízott Istenében, hogy az oltalmazza az úton. De azért megadta az árat.

Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk
magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak,
hozzátartozóinknak és minden  jószágunknak. Mert szégyelltem sereget
és lovasokat kérni a királytól , hogy oltalmazzanak az ellenséggel
szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak: Istenünk ereje
mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja
fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát  és
könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket.
Ezsdrás. 8:21-23, 

 


 


Január 15. kedd,


Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött  kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Ézsaiás. 58:11,12,

A böjttel együtt jár, a bűneink felszínre juttatása.

A beszéd bűnei, a jellembeli és kapcsolatbeli bűnök. ( pletyka, hazugság, szóharc, ítélkező beszéd, elégedetlenség, önzés, háládatlanság, okoskodás, akaratosság, és még sok más)
Ha felismerjük Isten Szelleme által és megtérünk belőle, akkor jól megy majd dolgunk, nem támadhat meg minket a gonosz, és öröm lesz ránk nézni és hallgatni beszédünket.
A változásból az ifjak is áldást vesznek, hisz ők azok akik a gyümölcseink a jövőben.

 

 

 

 

Január 14. hétfő,

A böjt áldása és jutalma, a mi bizonyságaink

Nyilvánvaló, hogy a böjt alatt hittel valljuk meg a mi Atyánknak, hogy nem csak kéréseink vannak, hanem hiszünk is abban, hogy ő meghallva segít nekünk. Hisz ígéret van bőven erre vonatkozóan.

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az
Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat,
akik őt keresik.
Zsidó. 11:6,

Isten nemcsak szerető Atya, hanem szeret jutalmazni is. De ehhez feltétel is járul, a "HA" szó , ha az  ő tanítását az életünkbe be építve, cselekedjük is.

Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a
sebed . Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Ézsaiás. 58:9,

Milyen jó az amikor a kéréseink már meg is valósultak, hisz már előttünk járnak, még ki sem mondjuk a szót a válasz már meg is van. És aki kísér az maga az Úr, mert mögöttünk van az ő dicsősége terelget a megoldás felé. Fájdalmaink, problémáink megoldódva meggyógyul a lelkünk, hisz Jézus az aki megjelenik hirtelen és a problémák pedig menekülnek.

A böjtöt az Atya jutalmazza, az igazi tetszetős böjtöt. 

 

 

 

 


Január 13. vasárnap,


Istennek tetsző böjt

A bűneinkből való megtérés, megbocsájtás, könyörülő szív, segítőkészség a rászorulók felé, nyitottak a jó cselekedetre.

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat,
ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Ézsaiás 58:6,7,

..Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor
fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény.
Ézsaiás 58:10,

Ézsaiás szerint ha nincs önvizsgálat, és szívbeli változás, akkor a
böjt csak egy üres cselekvés amitől esetleg fogyni lehet de Istennek
tetszeni nem.

 

 

 

 

Január 12. szombat,

    
A Bibliában nekem Eszter királyné céltudatos viselkedése a legszimpatikusabb, ahogy bátran cselekedve önfeláldozó módon mentette meg népét. Vállalta a bizonytalant, mert abban az időben csak akkor mehetett a király elé ha hívták. 
Mi már tudjuk, hogy Isten tervében meg volt, hogy őt használja az Úr, de ő ezt nem tudta. Mordokaj meg is jegyezte, talán éppen azért lettél királyné, hogy ne maradj néma.

    Eszter azt üzente vissza Mordokajnak: Menj, és gyűjts össze minden
   zsidót, aki csak Súsanban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek,
   és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy
   böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére
   is. Ha elveszek, hát vesszek el! Mordokáj elment, és mindenben úgy
   járt el, ahogyan Eszter parancsolta.
    Eszter. 4,16:17,

    
 Ebből a történetből sok mindent tanulhatunk. Isten tervében mindig a nép megmentése a cél, ennek érdekében vannak kiválasztott emberek, azokat általában tűzben megpróbálja és aztán cselekvő képessé teszi. A front emberek meg hittel,  alázattal, bizalommal Isten iránt, cselekedve teszik a dolgukat. Figyelnek a Szent Szellem vezetésére, bölcsen döntenek. Van mellettük tanácsadó, de mégis Istentől veszik el a vezetést.
Ebben az esetben volt a királynénak hite és bizalma az Úrhoz, hogy mellé áll. A böjttel pedig  alázatát és engedelmességét fejezte ki Istennek. Cselekedete a népéért való szeretetnek egy nagyon szép formája, még a halált is vállalta volna értük.


 

 

 

 


Január 11. péntek,

Istennek fontos volt Ninive sorsa, és prófétát küldött hozzájuk, hogy kegyelemből meg menthesse őket.
Jónás ugyan vonakodott, de Istennek van humora is, és egy hal gyomrában végződött Jónás engedetlensége.
Három nap elég volt ahhoz, hogy megtörjön és az Úrhoz kiáltson, és engedelmességet fogadjon.

Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a
szárazföldre. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj és menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott az üzenetet, amelyet én mondok neked!
Jónás.2:11   3:1,

 


..Még negyven nap és elpusztul Ninive.
Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát
öltött a város apraja-nagyja.
Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak
rendelésére a következőket:
Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne
kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember
és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a
rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel!
Jónás. 3:...4-8,

Megvallom őszintén, hogy a lé böjt számomra nem igazán a legkedvesebb dolog, és nehezen viselem, de ha az életemről lenne szó, sőt a családoméról, meg a város életéről, akkor biztosan, hogy nagy buzgalommal tennék eleget a felszólításnak.. Sokszor Istennek meg kell fenyíteni népét, hogy magába szálljon és felébredjen.
A böjt, alázatra nevel, és erőteljessé teszi imáinkat.

 

 

Január 10. csütörtök,

Amikor Jósafát király az ellenség szorongatása között volt, megrendülve és félve hirdette ki parancsát.

Megijedt Jósafát, az Urat  kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában.
2 Krónika 20:3,

A kegyelem ott volt, mert várt az Úr, és Jósafát jól döntött. Az Úr házánál összegyűlt a nép és a király imádkozott Istenhez és kérte őt, hogy legyen népe segítségére.
Magasztalta és dicsérte az Urat, sorolta tetteit amivel népét megsegítette.  A böjtnek és imának meg is lett az eredménye, mert Isten válasza az volt.

Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük,
mert veletek lesz az Úr!
Ekkor Jósafát a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan
leborultak az Úr színe előtt,
és imádták az Urat. A keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és
egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét.
2 Krónika 20:17-19,

Mi is történt valójában. Az Úr iránti alázatos tisztelettel, böjttel, imával egy áttörés történt. Utána hála és dicséret volt a válasz.
Milyen egyszerűnek tűnik az egész, csak adni kell magunkat rá.
Tegyük, és engedelmeskedjünk a vezetőinknek, ők vezetnek minket ebben úgy ahogy Jósafát is tette. 

 

 

 

 

Január 9. szerda,Amikor böjttel és imával próbálunk Isten közelségébe kerülni, szándékunk általában egy bűnös dolog lezárása  Ezt tették ősatyáink is az Ó szövetségben. Ez egy megtérés, egy bűnbánat amit az Úr felhoz a felszínre.
A vezetők, vagy próféták tették ezt akkor is amikor a nép bűnei miatt kellett vezekelni, vagy választ kapni a vereségek okaira.

Pedig ha ők betegek voltak,
én zsákruhát öltöttem,
böjttel gyötörtem magamat,újra meg újra szívből imádkoztam.
Zsoltárok 35:13,

Úgy tűnik, hogy akkor csak a vezetőknek kell böjtölni? Nem,  a hívőknek is kell mert csak úgy történik áttörés az életünkben, amire mindenki vágyik. 
A nép bűnei is bomlasztják és vissza húzzák a gyülekezetet.
Isten kijelenti minden egyes embernek miben szeretné, hogy változzon, mert sokszor a mi életünk az okozója annak, hogy nincs változás az életünkben, a családunkban, a betegségünk körül, a kapcsolatainkban.

Ha nehéz a böjt, akkor kérjük meg az Urat, hogy amit tudunk vállalni abban segítsen, de ne azt tegyük, hogy nem leszünk egységben a többi testvérrel. Mert az ellenség örvendezik azon, hogy nem kapcsolódunk be és a problémáink megoldatlanok maradnak.

 

 

Január 8. kedd,

Mózes emlékezteti népét a lázadásaikra, az engedetlenségükre.
Bizonyságot tett, hogy mielőtt átvette a két kőtáblát, hogyan tisztította meg magát Isten előtt.

Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a
szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen
maradtam negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet
nem ittam, akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt két kőtáblát,
és rajtuk voltak mindazok az Igék, amelyeket elmondott nektek az Úr a
hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet.
5 Mózes. 9:9-10,

Isten elé állni nem lehet csak alázattal és tiszta szándékkal, tiszta szívvel. Ez kedves az Úrnak, mert Ő Szent.

 


 

Január 7. hétfő,

A böjt

Sokféle böjt létezik: lehet teljes és részleges, politikai, spirituális, gyógyböjt és vallási.
A vallási böjt az összes világ vallás szerves részét képezi.
A böjt egy önmegtagadás, a szellem meghajlása Isten előtt ,és a test odaszánása.  A belső elcsendesedés, lelki gazdagság amikor vágyódunk arra, hogy Istennel egységben legyünk, várjuk a kijelentéseit, figyelünk a hangjára, mondanivalójára.
Mindenkinek egyénileg kell ehhez hozzá állni, mert mindenki ismeri testi adottságát, betegségeit is. Ha valaki nem tudja végigcsinálni ami meg van hirdetve, akkor tegye úgy ahogy Istentől el veszi. 
Lehet naponta egyszer étkezni,szegényes étrend kialakításával, lehet hús nélkül végigcsinálni, lehet a kedvenceinket elhagyva, esetleg TV, film, internet elhanyagolásával is böjtöt tartani.
Hiszem, hogy az összefogás és az egység meghozza a megújúlást mindenki számára, és az áldást.
A böjt törvény volt Izraelben egy rendelkezés, amit Isten hirdetett
ki. De csak tisztán, megtérve bűneinkből tetszetős az Úrnak.

Örök rendelkezés legyen ez nálatok: a hetedik hónap tizedikén tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát, sem a bennszülött, sem a köztetek tartózkodó jövevény.
3 Mózes 16:29,

Az új testamentumban ez nem törvény, hanem önkéntes jellegű.

Kívánom, hogy minden testvérnek legyen az Úrtól könnyű és kedves, élje át Isten szabadító erejét és legyenek jó bizonyságai.

 

 

Január 6. vasárnap,

A Sátán dorgálása. Bírósági tárgyalás.

A bíró, az Atya Isten
A vád képviselője, a Sátán
A védelem, Jézus Krisztus
A vádlott, Jósua Főpap

A főpap az egész népet képviseli, bele értve engem és minden testvéremet. A lényeg, hogy a főpap egy évente egyszer megjelenik Isten színe előtt, a szentek szentjébe. Piszkos  ruhája a nép bűneit jelképezi.
Isten megszólal és ezt mondja a vádlónak: " Nem te vagy a bíró, és nem mondhatsz ítéletet népem felett."
A tárgyaló termi jelenet folytatódik éjjel és nappal Isten gyermekei ellen. Sátán rendületlenül vádol minket, mert nem bírja elviselni, hogy védelem alatt állnak azok akik nem tökéletesek. De, van egy védő
ügyvédünk aki nem más mint JÉZUS

Ki vádolná Isten választottait?
Isten, aki megigazít.
Ki ítélne kárhozatra?
A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az  Isten jobbján van, és
esedezik is értünk?
Róma. 8:33-34,

Ne feledjük ezt az Igét, hogy Jézus a mi reménységünk, aki szeret és ettől el nem választhat minket senki.
Soha ne hallgassunk a vádló hamis hazugságaira, mert mi Isten szentjei vagyunk, bár nem tökéletesek, de taníthatóak ,és szeretettek.

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

  

 

Január 5. szombat,

 

A sátán vádlása

Azután  megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt,
meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt.Az Úr angyala
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán!
Zakariás .3:1-2,

Jósua a vádlás következtében piszkos ruhában állt az angyal előtt, de az angyal kijelentette, hogy bűnét elvette az Úr, és díszes ruhát adott rá, és tiszta süveget.
Megfogalmazza az Ige az igazságot, amikor Isten népéből valaki az Úr előtt áll, akkor tiszta ruhát kap, mert Jézus az áldozatával legyőzte a vádlót. 
Ez a kegyelem nem arra vonatkozik, hogy megtért hívő ember természetesen, direktben követi el a bűnöket, hisz úgyis a mennybe kerül.
Arról van szó, hogy igyekszünk Isten útján járni és abban meg is maradni. De köztudott, hogy a vádló hazugságokkal ,félrevezetéssel megpróbál ebből az útirányból kilökni.
Legyen meggyőződésünk, és hitünk abban, hogy Isten családjához tartozunk és mert ez egy győztes család, így mi is győztesként mehetünk az Urunk elé.

 

 forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

 

Január 4. péntek,

Ne higgyünk el mindent.

A hívők körében is tapasztalni azt, hogy a Sátán hazudozásai miatt alkalmatlannak érzik magukat.
Az önbecsülés hiánya, okozza ezeket a gondolatokat. " Nem vagyok alkalmas, nem vagyok fontos személy."
A "Krisztusban" fontosak vagyunk és alkalmasak, és jók, mindenre amire elhívott minket. Hisz Ő lesz aki alkalmassá tesz minket mindenre.
A Sátánnak nincs hatalma, hogy ettől megfosszon minket. A Sátán egyik neve a " testvérek vádlója", aki Isten előtt éjjel és nappal vádol minket.

Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő a királyság, a hatalom
pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi
Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.Legyőzték őt a
Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték
életüket mindhalálig.
Jelenések. 12:10-11,

Akik bedőlnek a vádlónak, azokat meg is fosztja a szabadságuktól. Legyünk éberek.

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

 

Január 3. csütörtök,

Megvallani és ellenállni

Merő akaraterővel nem lehet meg akadályozni és kivédeni a bűnt. A Sátán mindig készen áll, hogy kárhoztasson. Az önuralom illúzió, a hívő élet pedig egy végtelen hánykolódás, amikor nem tudjuk legyőzni a kísértést. Kiáltunk Istenhez bocsánatért és Ő megbocsájt, de minden
kezdődik elölről, mert meg kell tagadnunk a bűnt, és ellen kell állnunk. Van aki segít ebben a közbenjáró Jézus, akihez kiáltanun kell.
Távozást kell parancsolnunk Jézus nevében a Sátánnak, hisz egy legyőzött ellenség.

"Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek: ha pedig
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus."
1 János. 2:1,

Forduljunk őszintén az igaz pártfogónkhoz, és ha látja a szívünket, hogy változni akarunk segíteni fog.

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

 

Január 2. szerda,

A szabadulás

Van kiút a kísértés miatti aggodalmakból és félelmekből:

 "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig
hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni? Sőt a
kísértéssel együtt el fogja készíteni a
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni."
1Korinthus. 10:13,

Mi is az az út? Sajnos a gondolatainkban fogalmazódnak meg a kísértés a kívánságaink által, és az értelmünk az ami sokszor dönt.
A másik eset,hogy a gonosz sugdosására hallgatunk. Pál azt mondja, hogy minden gondolatunkat ejtsük foglyul a Krisztus iránti engedelmességre.
Vizsgáljuk meg, hogy mi is az, és álljunk ellene!

"Ami igaz,
ami tisztességes,
ami igazságos,
ami tiszta,
ami szeretetreméltó,
ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!"
Fillippi 4:8,

Tegyük fel Istennek a kérdést, és ő válaszolni fog kérdésünkre, Szent Szelleme által.
Uram jónak látod ezt a gondolatot, helyesen cselekszem?
Dicsőiti -e Istent ez a gondolatom?
Ha valamelyik kérdésre nem a válasz akkor töröljük elménkből rögtön ezt a gondolatot.

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

 

Január 1. kedd

 

Ároni áldás

Amikor Izraelben Isten kijelentette a feladatokat, a rendeket, a különböző tiszteket ki osztotta, és minden törvényt elmondott Mózesnek, akkor a végén Áldást mondott a népre, ami a mai napig érvényes és fontos a szenteknek.

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt
mondjátok nekik:
Áldjon meg téged az Úr,  és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket.
4. Mózes. 6:22-27,

 Az Újszövetségben már ránk is vonatkozik ez, amikor a Pásztorunk meg áld minket, akkor Isten is megáldja gyülekezetének minden tagját.  "és én megáldom őket"
Fontos, hogy vegyük és fogadjuk ezt az áldást az Istentisztelet végén. Mert Isten amit kijelent az nekünk szól és fontos.

Minden kedves olvasónak kívánom, hogy Isten gazdag áldásai hulljanak az életükre, és álljanak be Isten bölcs és jó tervébe.

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával