Ima gyógyulásért

 

 

Betegségben

Uram!

A békesség Tenálad van,
nálam a nyugtalanság és a félelem.
Te vetted el bűneim terhét
jöjj, vedd el betegségemet is
Adj békességet! Szomjúhozom.

Nem ismerem a Te gondolataidat,
nem tudom, mi végre vagyok beteg.
Vajha látnám szenvedéseim fonalát
a Te terved világos rendjében!

Uram! Valaminek még történnie kell!
Valaminek még történnie kell, mielőtt a nap lehanyatlik

Az éhezők még éheznek
A szomjúhozók még szomjaznak
A sírók vígasztalanok

Valaminek még történnie kell, mielőtt a nap aláhanyatlik,
s a kapuk bezárulnak.
De az árnyak már növekednek...

Uram!

A békesség Tenálad van
nálam a nyugtalanság és a félelem.
Te vetted el bűneim terhét
jöjj, vedd el betegségemet is
Adj békességet! Szomjúhozom.

Amen


 

(Részlet T. L. Osborn, A betegek meggyógyulnak című könyvéből)

Ima gyógyulásértIma a betegekértHa már elfogadtad Jézus Krisztust megmentődként, Isten gyermeke lettél, és jogod van ahhoz, hogy Isten bármely, sőt minden ígérete beteljesedjen az életedben.
Ha gyógyulásra van szükséged, akár most is rögtön is imádkozhatsz ezért, és meg is gyógyulhatsz, ugyanúgy, mint ahogy az üdvösséget elnyerted.
 
Most, hogy megértetted, honnét származik a betegség, és világosan látod, hogy nem a szerető mennyei Atyád akarata, hogy tovább szenvedj, elérkezett a pillanat, hogy hittel, alázatosan Őhozzá fordulj.
Jézus ezt mondta: Akik hisznek, ilyen jelek követik Őket: a nevemben  démonokat űznek ki; betegekre teszik a kezüket és meggyógyulnak.

 A felhívása mindnyájunknak szól:
 
1.) Kiálts hozzám, és én megfelelek.
2.)Kérjetek, és adatik nektek, hogy az örömötök beteljesedjen.
3.) Mert, aki kér, az kap

Azért fordulhatsz az Úrhoz akár most azonnal is azzal a kéréseddel, hogy meggyógyulj a fizikai erőtlenségedből és betegségedből, mert Jézus ezeket elszenvedte helyetted. Ezt pedig saját jószántából érted cselekedte, pontosan azért, hogy te meggyógyulhass.
Magára vette a bűnös természeted minden fizikai következményét, hogy úgy léphessen be az életedbe, mint aki egyrészt a Szellemi Megmentőd, másrészt a Fizikai Gyógyítód.


Ezért mondd el most velem együtt ezt az imát:
 
Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy megismertetted velem az üdvösségre és gyógyulásra vonatkozó tervedet. Köszönöm, hogy Krisztus megváltott a betegségtől, beteggé tétetett énértem, és hogy az Ő sebeiben meggyógyultam.
Nagyon hálás vagyok, hogy nem kell többé hordoznom a betegségeimet, mint ahogy a bűneimet sem, hiszen te kijelentetted Krisztust számomra. Mielőtt megértettem volna, hogy a betegség, az erőtlenség, a szenvedés és a fájdalom Ádám és Éva első bűnének és lázadásának a következménye, úgy gondoltam, nincs kiút a fizikai betegségek mindenütt jelen lévő fenyegetéséből.
Úgy láttam, hogy a modern orvostudomány csodái ellenére a világunk még mindig tele van betegségekkel, szenvedésekkel és az ezekből fakadó nyomorúságokkal.
Nagyon boldog vagyok, hogy végre megismerhettem az igazságot; hogy a betegségeimért a Sátánt kell hibáztatnom, és hogy a Veled megkötött szövetségből fakadóan jogaim vannak és tekintélyem van minden démon és minden betegség fölött.
Egyszerűen csak csodálni tudom azt, hogy nem hagytad az emberiséget szenvedni a Sátán kötelékében! Pedig én is fellázadtam ellened, és áthágtam az életre vonatkozó törvényeidet, és ezért halált érdemeltem volna. Micsoda szeretetet tanúsítottál felém, amikor elküldted a Fiadat áldozatul a bűneimért!

Hogyan tudtál ennyire szeretni? Semmi olyan nem volt a természetemben, amellyel kiérdemeltem volna a kegyelmedet. Hálás vagyok neked a végtelen szeretetedért, amelyet akkor is élvezhettem, amikor egyáltalán nem voltam rá méltó.
A bűn rettenetes vámot szedett az én életemben is, úgyhogy a testem teljesen kiszolgáltatottá vált mindenféle betegség és erőtlenség előtt, amelyeket az ördög eszelt ki ellenem, hogy gyötörjön, és a hatékonyságomban korlátozzon.
Megértettem, hogy Jézus nemcsak hogy elszenvedte a bűneim büntetését, hanem a bűnös természetem minden következményét is elhordozta.

Teljes bizonyosságra jutottam azfelől, hogy Ő magára vette minden betegségemet, elszenvedte minden fájdalmamat — az összes fizikai betegségemet és fájdalmamat, — hogy én teljesen meggyógyulhassak.
Jézus testét kegyetlenül megkínozták. A felismerhetetlenségig összeverték. Az ábrázatát minden más embernél inkább tönkretették. A hátát korbácsütések szántották fel. „Szántók szántottak a hátán, hosszúra nyújtották barázdáikat.”  Összezúzták és széjjeltépték. Most már tudom, hogy minden betegségem Őrá került. Azért szenvedett helyettem, hogy én szabad lehessek.
Beláttam, hogy minden betegség, mint ahogy a bűn is, gonosz forrásból ered: a Sátántól, a csalótól. Végérvényes döntésemmel elfordulok tőle, és az Uram jelenlétét, békességét, életét és egészségét hívom be az életembe.

És most, Atyám, a Te Beszéded értelmében hozzád fordulok tudván, hogy Te mindig beteljesíted a szavadat, és teljesíted az ígéreteidet. Te mondtad, hogy Én vagyok az Úr, a te Gyógyítód.

Köszönöm Neked azt, hogy amikor hittel fogadom az arról való örömteli híradást, amit Jézus megtett az érdekemben, és amikor befogadom Őt a szívembe, a Sátánnak többé nincs maradása az életemben. Ezért mondtad azt, hogy „íme, adok nektek hatalmat az ellenség minden ereje fölött; és semmi, semmiképpen nem árthat nektek.”  Hatalmat és tekintélyt kaptam tőled minden démon fölött, sőt a betegek gyógyítására is. Megígérted, hogy mivel hiszek az evangéliumban, a te nevedben ki tudom űzi a démonokat; és ha a kezemet a betegekre teszem, azok meggyógyulnak.

Én most komolyan veszem a Beszédedet. Megdorgálom az ellenséget, aki az eddigi szenvedéseimet okozta. Ellene állok az ördög elnyomásának.
Jézus Krisztus nevében megparancsolom a betegségnek, amely nem más, mint az erőtlenség szelleme, hogy távozzon tőlem, és minden tünetnek, amely jelenleg még mutatkozik, hogy tűnjön el Jézus nevében!

Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattad az imámat, és megadtad
a választ!
Jézus, a bűneimet Te viselted el, és a betegségeimet Te hordoztad. Én pedig most megszabadultam ezektől. Amikor a betegségeimet elszenvedted, a sebeidben meggyógyultam.

Jézus Krisztus kegyelme és élete, amely most bennem él, meggyógyít mind a bűnből, mind a betegségből. Üdvösségem van. Egészséges vagyok. Szabad vagyok.
Tisztában vagyok vele, hogy a Sátánnak többé semmiféle uralma nincs fölöttem. Ezért semmilyen bűn miatt nincs kárhoztatásom, és nincs olyan betegség, amelynek joga volna a testemben maradni, hiszen az a Szent Szellem templomává lett.

A Te Beszédedbe vetett hit által most igényt formálok a testem gyógyulására vonatkozó ígéretedre; és köszönöm, hogy Te szétzúztad a betegségek forrását, ezért Jézus ígérete szerint én meggyógyulok.

Ezt az imát Jézus Krisztus nevében mondtam el.

 
Jézus, Te Úr Vagy. Enyém az életed. Enyém az egészséged. Üdvösségem van és egészséges vagyok. A régi életem, a régi bűneim és régi hibáim minden tünetének, a régi fájdalmaimnak és betegségeimnek most el kell tűnniük, mert Krisztus élete és ereje meggyógyít és egészségessé tesz engem - most!
Istenem, mától kezdve a Te új életedben és egészségedben járok, mert Te vagy az életem. Te vagy a mindenem! Velem vagy és bennem vagy - most!

Köszönöm, Uram. Ámen!

Elmondtad tehát ezt az imát, és megdorgáltad a bajaid forrását. Az Isten Beszédébe vetett hit által elfogadtad, hogy az Úr meg is válaszolta az imádat. Mostantól ragaszkodj a hited megvallósához ingadozás nélkül; mert Ő, aki az ígéretet tette, hűséges!

Legyen rá gondod, hogy az ördög semmi mást ne halljon a szádból, mint az Isten Beszédének a megvallását! Ne engedd meg magadnak, hogy bármi mást is gondolj, mint amit Isten megígért a Beszédében!
Soha ne felejtsd el, a hited nem tud magasabbra szárnyalni a szavaidnál! Isten ígéretei csak úgy válnak valóságossá és élővé, ha rendszeresen megvalljuk őket. Ahhoz, hogy a keresztény életet élvezni tudjuk, meg kell tanulnunk, milyen értéket jelent Isten Beszéde a szánkban.
Aki Isten Igéjével ellentétesen beszél, az nem is számíthat az áldásaira. A beszédünk mutat rá a hitünk szintjére. Azt fejezi ki, valójában mennyire hiszünk.
Minden más állítás az ördög hazugsága. Jól teszed, ha ennek megfelelően is kezeled, és Isten Beszéde mellett kötelezed el magad, amelyet Ő valóra fog váltani az életedben.
Kövesd Ábrahám példáját: Légy erős a hitben, és mindig csak az ígéretekre nézz!
Mindig az Ige legyen a szemed előtt! Folyamatosan az ígéretekre tekints! Soha ne engedd meg, hogy az Isten Beszédének ellentmondani látszó tünetek kételyeket ébresszenek benned, hiszen meg van írva: Gondom van a Beszédemre, hogy beteljesítsem.

Bibliai hivatkozások:

 
Márk ev. 16,17—18
Ézsaiás 52,14 12.
ApCsel 10,38 16.
Jelenések 1,2
Jeremiás 33,3
Zsoltárok 129,3
Ezsaiás 53,5
Ezékiel 12,25.28
János ev. 16,24
Ezsaiás 53,5
lPéter 2,24
Ezsaiás 38,7
Máté ev. 7,8 9.
Lukács ev. 10,19
Zsidó levél 10,23
Róma levél 4,21
Róma levél 10.
Lukács 9,1 15.
Márk ev. 16,18; 3,24—25
Márk 16,18
 
(Részlet T. L. Osborn, A betegek meggyógyulnak című könyvéből)