Mai Nap Igéje  2009.január 

 

Január 31. szombat

 
                                  
Ha tejfölt köpülnek, vaj lesz belőle,
ha az orrot erősen fújják, vér jön belőle,
és ha haragot szítanak, per lesz belőle.
Példabeszédek: 30:33,

A haragos ember viszályt szít, az  indulatos ember sok bűnt követ el.
Példabeszédek: 29:22,
 
Az Isten ismerete nélküli élet, sajnos ingerült, türelmetlen, szeretetlen, bűnnel teli. A sötét hatalom irányítja, még akkor is, amikor esetleg valakiben a jóság lakozik. Hány hitetlen szülőtől hallottam, én mindent megadtam neki, jóra neveltem, és mégis mi lett belőle? Mert nem látják és nem értik, hogy Isten áldása nélkül semmire sem megy az emberiség. De ha ráébrednek, hogy Isten létezik és az ő áldásai ma is működnek, hogy figyel az Úr minden emberre, és szeret minden embert, akkor megváltozik az emberek élete. A gonosznak esélye sem volna nyomorgatni az emberi  életeket.
Folytatnám az áldások felsorolását.
 
Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, termőfölded gyümölcse és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd.Áldott leszel jártodban- keltedben.
5 Mózes 28:3-6

  Ezek az áldások a családokra vonatkoznak, és az ő állataira. Milyen jó olvasni ezeket. Sok ember azt hiszi elég megvallani annyit: tudom, hogy van Isten. De Istent Ismerni kell, ismerni a parancsolatait és kérni őt adjon erőt,hogy azt be is tudjuk tartani. Szüntelen olvasni kell a bibliát mert olyan az ember természete amit ritkán tesz attól eltávolodik.
Imádkozzunk, hogy az emberek ráébredjenek, ha kell segítséggel is, hogy Isten nélkül lehet ugyan élni, de ha lehet vele is, akkor kívánják ezt az életformát.. Add Uram, hogy minél több evangélizáció hangozzék el a médiában, a parkokban, és más helyen is ahol az emberek megismernek téged. Legyenek szolgáid akik téged hirdetnek és semmi ne álljon ennek ellene! Ámen.

Január 30. péntek

Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldogabb lesz, ha megfogadja a tanítást.
Példabeszédek 29:18,
 
Csodálatos nekünk Uram, hogy a Szentírásban szólsz hozzánk, és a mi fülünk hallja a tanítást.De vajon miért elvadult ez a nép most is? Mert sajnos volt olyan 45 évünk amikor el voltunk tiltva tőled, és egy nemzedék nem hallotta a tanítást. A tudatlanság idejét ugyan megbocsátod Uram, de már eltelt 19 év, és még mindig kevesen akarják hallani a te hangodat. Imádkozzunk embertársainkért, hogy a tanítást minél többen tudjuk tovább adni, és minél több meghallgató fül fogadja.
                 
Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat  a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára.
5 Mózes, 28:1-2
 
Ahhoz,hogy engedelmes legyen az ember tudnia kell, hogy miről is van szó. Nagy a felelőssége a mai szülőknek, hogy mire tanítja a gyermekét. Sajnos Istenre nincs idő, a biblia mondja is, az idők gonoszak. De látni, hogy minden hiábavaló dologra van pl. internetes játék ami csak rabolja az idejüket. A válasz: hát ki kell kapcsolódnia egy kicsit. Az a kicsi idő kb. 1..másfél óra. Isten igéjével foglalkozni, elég volna kb. napi 10 perc ??? Mit is mondhatnánk erre, amikor azt kérdezik Isten miért engedi ezt, vagy azt. Kellene a bölcsesség emberek! Most még talán nem késő.

Kérlek Uram a te irgalmad és kegyelmed el ne fogyjon, használj minket gyermekeidet! Fel kell  tudnunk rázni embertársainkat, hogy megértsék milyen fontos rád figyelni. Szóljuk és szórjuk a magokat, és legyen aki felcsipegeti. Ámen. 

Január 29.csütörtök


Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.
Példabeszédek 28.13

Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
Zsoltárok 32:5

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
János 1:9

Milyen jó dolog amikor a Szent Szellem rá világít az igazságra és belátjuk bűneinket. Tudjuk ha megvalljuk igaz és hű az Isten ,irgalmasságot nyerünk, és meg könnyebbülünk.Sok ember görnyedezik a terhek alatt, és gördíti a bűnt  tovább mint egy hó kupacot ,és amikor már nem tudja kezelni elindul mint egy lavina .Hálát adunk Uram azért, hogy Jézusban eljött a világosság a földre, van aki megszabadít a terhek alól, ámen.

Január 28. szerda

Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld mindennap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. 
Példabeszédek 23:17-18  

 
 
       
kép:halál árnyéka völgyében
 
 Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel, de a bűnösök elbuknak a bajban.  Példabeszédek 24:16
 
 Uram, mi a gyermekeid megbízhatunk benned, ezt üzened ma. Elmondod, hogy ne irigykedjünk mások bűnös életvitele által szerzett gazdagságon, jóléten, mert azon nincs rajta a te áldásod. Bízzunk benned, mert a te teljesíteni fogod ígéreted  és megadod  azt amire szükségünk van.
Mellettünk állsz, ha a te utadon járunk, és baj, gond, betegség idején nem hagysz magunkra, kegyelmed még a halál  árnyékának völgyében is megment minket.
De jaj az istenteleneknek, a bűnben maradóknak, mert rajtuk senki nem fog segíteni.
Kérünk drága jó Urunk , hogy tarts meg a te utadon minket, mert akkor tudhatjuk, hogy a mi reménységünk nem csalóka ábránd, hanem a te igaz valóságod. Ámen.
 
  bp.
 
Január 27. kedd
 
 
 
kép: neveld gyermekedet
Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
Példabeszédek 22:6

A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.  
Példabeszédek  22:15

 

 Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Páldabeszédek 13:24

Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. 
Példabeszédek  23,13:14

Isten igéjében találkozunk a fenyítéssel, amely igei alapon szükséges a  gyermekek neveléséhez. Az alábbi idézetet a revival.com oldaláról vettem, mintegy mintának a "hogyan alkalmazzuk" válaszaként.

Teljes szíveddel feltétel nélküli szeretettel szereted a gyerekeidet. Az irántuk tanusított szeretetnek nem szabad attól függenie, hogy milyenek, illetve, hogy miként viselkednek, hanem egyszerűen szeretned kell őket. Tudniuk kell, hogy bármit tesznek vagy mondanak is, te akkor is szeretni fogod őket. Így szeret Isten bennünket, mi pedig Istent képviseljük a gyermekeink számára.

Nem szabad elfelejtened, hogy olyan embernek kell lenned, amilyennek a gyermekeidet szeretnéd látni. A gyerekek született utánzók. Pontosan úgy viselkednek, ahogy mi. Ne várd el, hogy a gyerekeid a helyes dolgot tegyék, ha te a helytelen dolgot teszed. Bármennyiszer is mondod nekik, hogy mit és hogyan csinálják, téged fognak követni és azt fogják tenni, amit te. Tehát jó példát állíts fel, mert pontosan olyanok lesznek, amilyen te vagy.

Soha ne haragból fenyítsd meg őket. A fenyítés az ő javukat szolgálja, hogy felkészítse őket arra, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek. Ha mérges vagy, akkor mirajtunk van a hangsúly, nem pedig rajtuk. Az ő rossz viselkedésükről van szó, nem pedig a mi aziránt tanusitott érzéseinkről. Nem azért kapnak fenyítést, mert mi haragszunk, hanem azért, mert ők hibásak. A fenyítést pedig megbánó szellemben kell elfogadniuk.

 A "büntetésnek" összhangban kell lennie a "bűnténnyel". Ne fenyítsd túl, illetve alul a gyereket. A hazugságok és a lázadó magatartás komoly problémák és eszerint kell kezelni őket. Továbbá buta hibák nem azonosak a szándékosan elkövetett bűnnel. Ne légy szigorú a gyerekkel, ha csak egy hibát vétett.

Oda kell figyelned arra, hogy megbánják a bűnüket, mert Isten szemében az valóban bűn. Azt kell látniuk, hogy a te életedben Isten Igéje az abszolút tekintély és meg kell őket tanítani, hogy az életüket az Ige és Isten Szelleme által irányítsák. Az Ige a válasz az életben előforduló minden helyzetre és gyermekeinknek látniuk kell, hogy engedjük Istent munkálkodni az életünkben és azt, hogy megfenyítsen és megfeddjen bennünket. Ezután el fogják tőlünk fogadni a fenyítést és az útmutatást.
Ha a gyerekek vesszőzést kapnak, illetve megfenyítik őket és nem bánják meg a dolgot, akkor sértődötté, később pedig lázadóvá válnak.
Mindig biztosítsd a gyerekeidet arról, hogy szereted őket. Figyelj oda arra, hogy megöleld őket, hogy ők is megöleljenek téged és hogy megbocsátó viselkedést tanusitsanak irántad, akitől a fenyítést kapták. Ne feledd, hogy Isten Igéje mindig működik!
forrás: revival.com                                                                                                                                                     bp.

 

 

Január 26. hétfő

A ki a feddésre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.
Példabeszédek 29:1
 
Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek: a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.
Példabeszédek 10:21,
 
A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt: de aki tanáccsal él, bölcs az.
Példabeszédek 12:14
 
Ezek a figyelmeztető igék megfontolandóak, mert az Úr sokszor összetöri az embert szeretetből, hogy magához húzza, el ne vesszen. De amikor mindvégig nyakas marad akkor gyógyíthatatlanul meghal. Az Úr elfordulhat tőle. Uram irgalmazz és kegyelmezz ezeknek az embereknek, hallgasd meg imáinkat és segíts nekünk, hogy a szeretteink meghallják hangodat.
De mi van azokkal az emberekkel akiknek a szerettei nem hívők? Gondoljunk rájuk is, és imádkozzunk értük, hogy jussanak el arra a felismerésre, nincs más út csak te Úr Jézus, ámen!

 

 

Január 25. vasárnap

Ha éhezik aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret: és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet.
Mert ellenszenvet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked. 
Példabeszédek 25:21-22
Az új fordításban kicsit érthetőbb.
Mert parazsat gyűjtesz a fejére,az Úr pedig visszafizeti, amit adtál.
Példabeszédek 25:22
 
..."Enyém a bosszúállás, én megfizetek"-így szól az Úr. Sőt, "ha éhezik ellenséged adj ennie, ha szomjazik, adj innia: mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtsz a fejére." Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.
Róma 12:19-20,
 
 
Isten arra hívja fel figyelmünket, hogy ne álljunk bosszút, ne haragudjunk, hanem bízzuk reá az ítéletet, mert a harag haragot szül. A gonosz ellen nem lehet gonoszsággal harcolni, mert csak az ő erejét lobbantjuk lángra. Ha ellenben jósággal felelünk az ereje elszáll. Gondoljunk Jézusra aki bűntelen volt mégis mindent eltűrve az Atyára bízott mindent. Amikor kilehelte a lelkét ezt mondta Atyám bocsáss meg nekik nem tudják mit cselekednek. Urunk kérünk téged add, hogy az emberek tőled vegyék a példát, és úgy cselekedjenek ahogyan te példát mutattál. Ha rád gondolnak rájönnek, hogy olyan sértés és megalázás a mi életünkben nem lehet ami téged ért. Akkor talán könnyebb lesz helyesen cselekedniük. Adj nekünk embereknek türelmet, józanságot, bölcsességet, ámen.

Január 24. szombat
 
  
A ki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond: a ki magát el akarja veszejteni, az cselekszi ezt!
Példabeszéd, 6:32,
 
És én, ugyan hová vigyem szégyenemet? Te pedig olyan leszel Izráelben, mint egy bolond.
Ezért kérlek, szólj a királynak, mert nem fog megtagadni tőled.
2, Sámuel:13:13
 
A paráznaság szelleme is egy létező dolog ami az ember vesztét okozhatja. Amnon a húgát kívánta meg és az hiába kérlelte, megbecstelenítette. Ezért  Absolon megölette. Ez a gonosz szellem négy embert tett tönkre, Támárt a megszégyenült leányt, a két testvért, és a királyt Dávidot, aki gyászolta fiát, sajnálta a másik kettő gyermekét, mert Absolon elmenekült. Isten gondoskodott egy történet leírásával is, hogy az emberek lássák hová vezet ha a testünk kívánsága fontosabb, mint a léleké.
Tanúságos ez. Uram kérünk téged, hogy a mai világban is  őrködj az emberek felett, és a paráznaság szellemét megtagadjuk az Úr Jézus nevében, mert igen elhatalmasodott a mai időkben is. Imádkozunk a fiatalokért, hogy megismerjék a te beszédedet, és a tudás megmentheti az ő lelküket. Imádkozunk a családokért, hogy a békéjük, megmaradjon! Ámen.

Január 23. péntek

Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz: Tartsd nyitva a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel.
Példabeszéd:20:13,

 
Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.
Példabeszéd:4:20,21-22,

 
A sok bűn között a lustaság is ott van! Ez a szellemiség sok embert tönkre tesz. Figyeljünk Isten jóindulatú mondásaira, mert  az egészségünk is helyre állhat, megújulhat életünk. A legnagyobb kincs a hit és a bölcsesség, mert Istentől van mindkettő, és ez tart meg az élet nehézségeiben. Ha van hitünk, van remény,
türelem, békesség,kitartás,  ha pedig társul hozzá bölcsesség akkor van józan döntés, biztonság, boldogság, értelem, bátorság.
Kérjük Uram mindezt, a te dicsőségedre akarjuk ezt használni. Uram munkáld ki ezt a vágyat az emberekben, hogy ne legyen annyi sok kesze - kusza élet.

 

Január 22. csütörtök

           kép: Bízzál a Úrban


Fiam ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet, és a
meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek,és kedvesség a te nyakadnak.  (Károli)
Példabeszédek 3:21-22

 
Fiam ne téveszd ezt szem elől,vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy.
Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat
nem ütöd meg.
Példabeszédek 3:21-23

 
Salamon bölcs mondásokat tudott mondani az Úr Szelleme által. Abban az időben figyeltek rá az emberek, még Sába királynője  is eljött, hogy lássa a világ legbölcsebb emberét. Így szólt, még a felét sem mondták el nekem a te nagy bölcsességednek, legyen áldott a te Istened , az Úr aki kedvét lelte benned.
Más királyok is mentek, hogy lássák, hallhassák nagy bölcsességét amit az Úr adott néki. A szent könyvben le vannak írva mondásai, jó lenne ha az emberek tudakolnák és megértenék.

 
Mert utálja az Úr az engedetlent:és az igazakkal van az ő titka. Az Úrnak átka van a gonosznak házán: de az igazaknak lakhelyét meg áldja.
Példabeszédek 3:32-33

 
Megnyugtató ígéret ez, Uram hála neked. Imádkozzunk minden emberért, hogy eljussanak arra a bölcsességre amit Isten igéje mond. Ámen.
 

Január 21. szerda

 

                                                                                                            Figyelmeztető ígéretek:
   kép: gondotokat ő reá vessétek

Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből: a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Példabeszéd:3:5 


Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint: féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontaidnak.
Példabeszéd:3:7-8

 
Drága Mennyei Atyánk, hálával jövünk hozzád minden igéért.Sok ember a bűn terhe alatt a végén megbetegszik. Ha olvasná az igét vajon rá jönne  mi a teendő?
Az aki keresi az Urat meg is találja, mert kirendel mellé valakit aki hozzá vezeti. Dicsőség neked Uram, mert  akinek bizodalma van hozzád, és terád támaszkodik, meggyógyul, megújul, megszabadul.

Január 20. kedd
  
Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.
Róma:13:1,

 
Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben előljárni: ezek jók és hasznosak az embereknek.
Titusz:3:8


A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét. 
Titusz:3:10-11,

 
A felsőbb hatalom maga Isten és alatta a vezetőink. Uram azt szeretnénk ha a mi életünk vonzóak lennének minden ember számára, mert akkor az élet nehézségein könnyebben tudna minden ember átjutni. Uram te minden ember számára jót terveztél, de ebbe csak az tud beállni aki hívővé válik. Munkáld ezt a te Szellemed által, add, hogy jó edényeid lehessünk és a mi életünkkel mutassunk példát, hogy a te áldásaid , és a te fennhatóságod alatt élünk. Hálát adunk neked minden jóért, és ami most nem oly pozitívnak látszik de a te tervedben szerepel, holnap már az is áldássá válik, mert meg van írva: akik Istent szeretik minden a javukra válik. Ámen.
Mi pedig engedelmeskedünk neked Atyánk, és ha el is esünk van aki figyelmeztet, majd felemel minket, ámen.
 

Féld az Urat, fiam és a királyt:a pártütők közé ne elegyedjél.
Példabeszédek 24:21

 
Salamon bölcs beszéde ez, ami ie.:940 körül íródott. Jó lenne ha ezt sokan ismernék és áldássá válna életükben ha így cselekednének. A király maga Jézus, illetve a mai miniszterek, az ige világosan megmondja ne akadékoskodjunk senki ellen mert nem lehet valakiből egy ország elnöke, elöljárója, csak Isten rendeléséből.

  

2009 01.19. hétfő


     kép: Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606–1669
            Jacob Wrestling with the Angel (Genesis 32:25)Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért
1 Krónikák:4:10

 
Nagyon érdekes ez az áldás, Juda leszármazottainak felsorolásának  a közepébe beépítve.Vajon Isten milyen elgondolásból tette ezt így? Valószínűleg azért,mert ez egy nagyon fontos áldás. Aki nem olvassa el Isten igéjét teljesen,( mert ezt szeretjük átugrani,) az bizony kimarad ebből.Csak annyi volt e névhez fűzve, Jabéc tekintélyesebb volt mint a testvérei, és édesanyja nehezen szülte meg. Isten felhívja  a figyelmünket arra, hogy kérjük az áldást!
 
Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.
1 Mózes:32:27.

 
Jákob Istennel tusakodott és el nem engedte amíg meg nem áldotta őt. Érdekes ez az ige is, talán Isten nem lett volna Jákobnál erősebb? Nem hinném, inkább a kitartását, erejét, bátorságát tette próbára Isten, és a végén megáldotta őt.
Kedves testvéreim kérjük mi is Isten áldását nap mint nap, és kérjük minden emberre akit a Szentszellem a szívünkre helyez. Ámen.

 

Január 18. vasárnapi ige
             kép: Jézus és a fekete bárány

A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás: 41:9-10
 
... Én megsegítlek - így szól az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje -.  
Ézsaiás, 41:14b
 
Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
János 8:12

 
Ilyen drága ígéretekkel vagyunk gazdagabbak. Köszönjük ezeket Urunk és Megváltónk. Micsoda kiváltság ez, kiválasztottál minket, a tiéd vagyunk, velünk vagy, megerősítesz, jobboddal támogatsz, megsegítesz, és a boldogító jövő amit Jézus ígér, az élet világossága. Ha az ígéreteknek amik  a bibliában vannak, 1 %-a lenne csak betöltve, már az is fantasztikus volna. És mit kér tőlünk az Atya? Fogadjuk el fiát mint megváltó urunkat, és az Ő parancsolatait! Azt hiszem nem sok ez a kérés, mégis kevesen értik ezt.Uram. Add, hogy minden ember megismerjen téged és kívánkozzék hozzád tartozni, legyenek olyan szolgáid akik hozzád vezetik őket.Ámen.

 

Január 17. szombat
 
A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és pajzsa ő. 
Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát. 
Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 
Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. 
Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet. 
Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. 
Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe. 
De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat! 
Zsoltárok 115:11-18 (Károli)
Köszönjük drága Istenünk az igét. Hálát adunk azért, hogy a te néped bízhat a te ígéreteidben.
Izráel népe ( minden hívőre érvényes) hisz a te eklézsiádhoz tartozik minden ember, aki elfogad téged és a te fiadat, aki megtért keresztény. Köszönjük, hogy a keresztény házaspárok is az áldás alatt vannak, és minden gyermeket megtartanak akiket adsz nekik. Amikor csak tehetjük kedves testvéreim énekeljünk az Úrnak dicséreteket,  és adjunk hálát, mert jó az Úr, örökké tart az ő szeretete, ámen.
  kép: az igazság szabadokká tesz...

Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; 
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. 
János 8:31-32 (Károli)
 
Jézus ezt a tanítást azért mondta, mert hinni benne sokan hisznek. Még az ördög is hiszi, hisz tudja, hogy létezik, de aki bűnös életet él az a bűnnek a szolgája, és a  szabadítás  a Szent Szellem munkája nélkül nem működik. Kérjük Uram a te erődet, hogy megmaradjunk a te beszédedben mert vágyunk a te közelségedre,   hogy méltóak legyünk arra, hogy tanítványokká fogadj minket. Ámen.
 

 Január 16. péntek

            kép: én vagyok az élet kenyere


Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben:ezekből jó származik
reád.
Jób:22,21

A ki hisz a Fiúban, örök élete van: a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az
Isten haragja marad rajta.
János:3,36,

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere:a ki hozzám jő,
semmiképpen meg nem éhezik, és a kihisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János:6:35,

A ki nékem szolgál, engem kövessen: és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is:
és a ki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
János:12:26,

Köszönjük az ígéretet, a világos igaz  beszédet, mert aki ezt olvassa annak nyilvánvaló az áldás belőle. Bízzuk  magunkat, és a problémáinkat Istenre és legyen hitünk abban, hogy őneki gondja van rá. A hit a fiúban elvezet az igazságra, megnyugvást ad, hogy halálunk után egy új otthon vár reánk, a földi életben nem éhezünk soha, mert Istennek bárányai nem lesznek kenyér kéregetők.
A lelkünk nem szomjazik mert az Úr gondoskodik a lélek betöltésével amire minden ember vágyakozik, csak sajnos rossz helyen keresik. A világ betölti ugyan mindenféle butasággal, de az nem ad megnyugvást. Sok gazdag ember boldogtalan mert űrt érez, hiába van meg mindene.
Ha az Urat szolgáljuk, és követjük  jutalmunk nem marad el, ott leszünk vele  a mennyben mint megbecsült mennyei állampolgárok. Imádkozzunk embertársainkért, hogy megtalálják lelki békéjüket, amit csak Isten szeretete tud igazán betölteni a Szentlélek által. Ámen.

 

Január 15. csütörtök
            kép: a hozzád való hűségem nem szűnik meg

Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tõled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülõ Urad.
Ézsaiás:54,10. (Károli)

Mert azt mondja az írás: Valaki hisz õ benne, meg nem szégyenül.
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik õt segítségül hívják.
Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
(Károli)
Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg."  12Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; 13amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."
Róma,10:11-13
 
Köszönjük az igét Atyánk, mert a világban minden változik, folytonos mozgásban van a föld, a tenger, a táj, sőt az emberek véleménye is. Ami most szép, holnap már esetleg csúnya, ami most sötét holnap már világossá válik számunkra. De te Atyám nem változol, Jézus is mindörökké ugyan az marad. Jézus beszédét is 100%-nak   vehetjük, nem szégyenülünk meg és megtartatunk!
Hálát adunk és köszönetet az ígéretnek, ebbe tudunk kapaszkodni, reménykedni hisz minden embernek vannak problémái, megoldatlan dolgai. Hisszük Uram, hogy te vagy a megoldás mindenre, te vagy a szabadító, gyógyító, üdvösségünk te benned áll, dicsőség neked mindenért. Ámen.

 

Január 14. szerda

Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban:hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével.Csodálatos dolgokat szólalsz nékünk
a te igazságodban,üdvösségünknek Istene: e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma:
Zsoltárok 65:5,6,

    kép:pásztor juhaival


Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket,és követnek engem.
És én örök életet adok nékik:és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél: és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
János:10:27,28,29,  ( Károli )

Az ó és az új szövetségben is ugyan az az ígéret van nékünk, boldogok akik Istenhez tartoznak, már a földi életben is lejön a menny ,mert Isten áldásai kísérnek minket.További ígéret, hogy soha el nem veszünk, senki ki nem ragad az Úr kezéből minket. Az Atya felügyel ránk az ő keze felettünk van mint egy irgalom, és kegyelem ernyője. Igyekezzünk megtartani a szövetséget,  ne ingadozzunk a helyes útról se jobbra - se balra. Atyám az Úr Jézus nevében kérünk téged Őrizz meg minket a bűntől, a kísértéstől, és szabadíts meg minket minden olyan testi dologtól ami neked nem tetszik. Akarunk szellemi emberekké válni, ámen. Köszönjük Atyám ,hogy meghallgatsz minket.

Január 13. kedd

 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a  lelket: az Úrnak bizonyságtétele biztos, 
bölcsé teszi az együgyüt.
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet:az Úrnak parancsolata világos,
megvilágosítja a szemeket.
Zsoltárok 19:9
 
kép: az Úrnak rendelései helyesek
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, a ki pedig engem szeret,
azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
János 14:21.
 
Köszönjük az Igét, és hiszünk benne. Együgyűek voltunk, de te Uram megismertetted magadat nekünk. Ismerünk téged, mert kijelentetted magadat, és a szívünk vidám, nyitott a szemünk a te rendeléseidre. Örömmel olvassuk azokat. Uram kérlek add, hogy az életünkbe be tudjon épülni,és más emberek, család, barát életében is kívánatos legyen! Olyan jó Atyám, hogy vonzottál minket, és így hozzád tartozhatunk. Kérlek add, hogy soha el nem múló szeretettel imádjunk téged, hogy semmi ne állhasson közénk!

Hálát adunk neked mindenért, és kérünk téged, hogy akikért imádkozunk ismerjenek meg téged! 
Halleluja! 

Január 12. hétfő

 

kép:megtaláltok ....ha kerestek

 

Jó szándékkal tekintek rájuk, visszahozom őket ebbe az országba, felépítem és nem rombolom le, elültetem és nem gyomlálom ki őket. Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az ÚR. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.
Jeremiás 24:6-7

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
Jeremiás, 29:11,
 
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 
2 Péter, 3:9.

 
Köszönjük az igét, és a benne rejlő kegyelmet, irgalmat amit néped iránt tanúsítasz Atyánk. Köszönjük, hogy gondolsz azokra akik még nem a tieid. Minden embernek szól ez az ige aki elfogad téged és a Fiadat Jézust. Mert minden emberre nézve meg van a te jó terved, és ebbe akarunk be állni. Imádkozzunk embertársainkért, hogy ismerjenek meg téged, és vágyódjanak a te közelségedbe jutni, és így a te jó terved érvényesüljön életükön.Dicsőség Istennek, és békesség az embereknek. Ámen.

 Január 11. vasárnap

....És könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek,
a kinek kegyelmezek. 2Mózes 33:19
 
És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bûnt: de nem hagyja a bûnöst + büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.
2 Mózes 34:6,7.


 
Ezek az igék az Atya szuverén hatalmasságát hirdetik, azt tesz amit akar és amit jónak lát. De jó tudni azt, hogy az igaz ember családja 1000 íziglen Isten irgalmasságában reménykedhet. Az elvetemült, és hitetlen ember utódaitól  pedig csak  harmad és negyedíziglen fordul el. Ez is irgalmáról beszél, mert késedelmes a haragra. Ki az az apa, vagy anya aki az utódaira nem áldást, hanem átkot akar hagyni? Ezért kell jól átgondolni, hogyan élünk, hittel vagy hit nélkül. Erre szoktam mondani Isten nélkül lehet élni, de ha lehet vele akkor miért éljünk nélküle.
 
Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,
És teljesen elhitte, hogy a mit ő ígért, meg is cselekedheti.
Azért is tulajdoníttaték néki igazságul.
De nemcsak ő érette iratott meg, hogy tulajdoníttaték néki igazságul,
Hanem mi érettünk is, a kiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, a kik hisznek Abban, a ki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézust a halálból,
Róma 4:20,21,23,24.

 
Ábrahámot idézi az ige, mert Ábrahám  hite példamutató volt, és hit által igazulunk meg. Köszönjük az igét Atyánk. Köszönjük a hitet ami ajándék tőled, a reményt ami ennek az eredménye, a bizonyosságot, hogy hozzád tartozunk, és el nem hagysz minket, ha elesünk is van aki felsegít.Neked adjuk a dicsőséget  mindenért ami az életben történik velünk. Ámen.
 

Január 10. szombat
 
                       kép: aki nem hisz, elkárhozik


Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
Zofóniás, 3:17

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.  19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,  20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20


Ezt az ígéretet, az Atya, és a Fiú megígérte, és bennük bízhatunk. Jézus feltételnek szintén hozzá teszi, hogy minden népnek tanítsuk a parancsolatokat, és amikor már tanítványok, keresztelkedjenek meg. A tanítás világos, ha ezt tesszük velünk van Istenünk, velünk van az Úr a világ végezetéig.
Köszönjük az igét Uram, a szívünkbe véssük, és örvendezünk, hogy nem hagysz magunkra. Uram a te erőddel,  a te lelkeddel, kegyelmeddel, szeretnénk ezt tenni.
Hálát adunk, hogy a te erős jobbod a mi segítségünk, dicsőség neked  Uram .Ámen.

 Január 09. péntek

A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek,azt mondja az Úr: biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik.
Zsoltárok 12:6
(Károli)
Most már fölkelek-mondja az Úr-a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtozása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak.
Zsoltárok 12:6
(Új fordítás)


Az Úr beszédei tiszta beszédek,(ígéretei) mint földből való kohóban megolvasztott ezüst,
hétszer megtisztítva.
Zsoltárok 12:7
(Károli)
 
Békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.
Efezus 6:23,24.

 
Csia Lajos ford. szerint.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik romolhatatlanságban szeretik Urunkat, a felkent Jézust!
(romolhatatlan-örökkévaló)
Efezus 6:24
 
Micsoda csodálatos ígéret, Isten hallja azokat akik hozzá kiáltanak.Az Isten beszédét az ezüst tisztaságához hasonlítja, mert azt nagyon igényesen tisztítják, és utána tökéletes, drága, egyedülálló.
Egy másik ígéret, ami azoknak szól akik szeretik az Urat, el nem múló szeretettel. Jutalmuk békesség, szeretet, hit, kegyelem. Azt hiszem nem is kell más az életben, ebben minden benne van.
Hálát adunk neked Atyánk a te igéidért, ami minket gazdagít, megörvendeztet, megnyugtat. Tiéd a dicsőség mindenért. Ámen.

 Január 8. csütörtök
                                  kép: élni fogtok

... A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, a kik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja van mindazokon, a kik elhagyják őt.
És böjtölénk a mi Istenünkhöz könyörgénk annakokáért, és meghallgatott minket.
Ezsdrás 8:22-23

 
Ezsdrás egy nagyon bölcs írástudó pap volt, aki szívén viselte, hogy Izráel népét az Úr törvényére tanítsa. Nagy kegyelem volt az, hogy megépíthették újból a templomot, hogy visszamehettek ismét Jeruzsálembe, és a templom kincseit vissza kapták. De ehhez a népnek újból meg kellett térnie, és böjttel, imával Isten elé járulnia.
 
... Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között;
Ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és cselekeszitek azokat: még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem!
Nehémiás,1:8,9.

 
Isten ígéreteinek se szeri-se száma, de mindig hozzá van fűzve egy" ha ", tehát a parancsolatokat be kell tartani, és tisztelni kell az Urat. Ez az ígéret is egy bizonyosság , mert elkezdődött a visszavándorlás, és ott lakozik az Úr az ő népe között. Imádkozzunk, hogy Isten népe teljesen, őszintén, térjen meg az Úrhoz, és az Ő kegyelme kiáradjon az Ő népére, ámen!


 Január 7. szerda

                              kép: Tízparancsolat-az Úr törvénye


Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. 
Zsoltárok, 112:1-3ig.
 
Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla! Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná: "Ne kívánd!" 
Róma 7:7


... Mert a törvény nélkül halott a bűn.
Róma 7:8.

Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok: ki vagyok szolgáltatva a bűnnek.
Róma 7:14

Én nyomorult ember/ Ki fog kiragadni e halálos testből? Az Istentől felkínált kegyelem  a mi Urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül...
Róma 7 24-25.  (Csia, ford,)

 
Köszönjük Édes Atyánk az igét, mely áldást hordoz.Köszönjük a magyarázatot is, hogy gondoltál arra is, hogy legyen olyan szolgád aki elmagyarázza.Az igédből megtudhatjuk, hogy a testi ember nem is ismeri fel a bűnt, ezért kell szellemi emberré válnunk, hogy a te igéd ismerete által, tudjuk mi a jó és a rossz. Amikor a te törvényedet olvassuk, a Szentszellem rá világít erre az igazságra, ez a lelkiismeret. Imádkozzunk, hogy minden ember jusson el erre a döntésre, hogy vágyja olvasni a te igédet, ámen!

 Január 6. kedd

Tartsd meg, amit Istened, az ÚR rád bízott! Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az ÚR a nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta: Ha vigyáznak fiaid útjukra, és állhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról.  
1 Királyok 2:3-4ig.
 
és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. 
Róma 4:21.

 
Ígéret-áldással: Dávid fiának, Salamonnak mondja el intelmeit, amit mi is jól tesszük, ha elmondjuk a gyermekeinknek. A boldoguláshoz, a mindennapi tevékenységhez  áldás kell, de van feltétele. Ismerni kell Isten parancsait és be kell tartani.Még az utódokra nézve is áldás, nem vesznek ki...
A mai világban még fontosabb, hisz rengeteg vállalkozás  van, kevés munkahely, és a gonosz fondorlatosan kísérti az embereket. Mindenféle kölcsönökkel, ami sok embert a teljes bizonytalanságba dönt. Mennek a saját fejük után, illetve a gonosz viszi őket bele. De Isten amit ígért azt biztosan meg is adja, de be kell állnunk az Isteni rendbe. Ő nem engedi az övéit, olyan dolgokba ami nekik kárt okoz. Bár ha valaki nagyon akarja a rosszat, megteheti, majd okul belőle, de áldó jobbját felette tartja.
Istenünk hálát adunk neked, hogy tőled vehetjük el az áldásaidat. Kérünk tégedet, hogy semmit se engedj nekünk ami a te tervedben nem szerepel. 
Tiéd a dicsőség a mi életünk felett, ámen.

 Január 5. hétfő

            kép: Az Úr parancsolatai

 

 
12Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!  
13Ne ölj! 
 14Ne paráználkodj!  
15Ne lopj!  
16Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!  
17Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!  
2Mózes 20:12-17
 
 
Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit,        tiszteld apádat és anyádat."  
Márk 10:19  ( új )

Isten parancsolataiban ezek a legfontosabbak, amit  az ember hamar elkövet, és a mai  ember az ige ismerete hiányában nem is tekint bűnnek.  Isten a 10 parancsolatban az emberek elé tárta, Jézus az új szövetségben megerősítette ezt. Mi is ismertessük meg embertársainkkal, hogy tudják a jó és a rossz közötti különbséget felismerni, és az ellenség fogságából szabadulni, aki maga a gonosz. Imádkozzunk szüntelen a meg nem tért emberekért, magunkért, családtagjainkért.
Hálával olvassuk Uram a te beszédedet amit nekünk a mi és mások megigazulására írattál.
Kérünk téged hallgasd meg a mi imáinkat, és légy segítségünkre, ámen!

 Január 4. vasárnap

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
2 Mózes, 20:12
 
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik.
Lukács, 11:10
 
Ígéret és áldás: Köszönjük az ígéretet, és elménkbe véssük, hogy áldássá váljon.
A mai nemzedéknek kell tovább adnunk, hogy az életükre nézve boldogító jövőjük legyen. Kéréseinket imáinkban kell az Atya elé tárni és, hinnünk kell, hogy meghallgattatik. Jézus tanítása ez, amit jól teszünk ha megszívleljük.

Január 3.

Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az õ útaiban jár!
Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
Feleséged, mint a termő szőlõ házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!
Zsoltárok 128:1-4

Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Márk 11:24-26

Egy áldás és egy ígéret: De az áldáshoz  és az ígérethez vannak feltételek. Féld az Urat,és bocsáss meg. Akkor az Úr megadja kérésünket. Most azért vizsgáljuk meg magunkat. Azt hiszem a megbocsátással van némi baj. Igen nehéz dolog amikor úgy érezzük, nekünk van igazunk, a másik fél szintén úgy érzi neki van igaza, ez néző pont kérdése csupán.
Mi is a teendő? Mindenképpen tárjuk Isten elé a problémát és adjuk át neki, tegyen ő igazságot, és világítsa meg elménket, hogy helyesen lássunk. Hisz ő a szívek vizsgálója, tőle van a jó meglátás, és tőle van a megbocsátó szív, és a bölcsesség.
Uram kérlek téged adj nekünk megbocsátó szívet, és hozzá illő bölcs beszédet!
Ámen.

Január 2. péntek  

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.
János 15:7-8

Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden õ parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
5 Mózes 28:1
 
 
Az ige ismerete, és annak szeretete, áldást hoz az életünkre. Az engedelmesség, kitartás, gyümölcsöketeredményez amit lehet, hogy nem rögtön látunk vagy tapasztalunk, de az ígéretekben bízhatunk.
Bátran kérjük a mi Urunktól az ő áldásait, ha megtartjuk az ő beszédét, és hűségesek vagyunk hozzá.
Istenünk, adj nekünk kitartó, szerető szívet, bölcs gondolkodást, igaz beszédet,erős hitet, nagy - nagy türelmet, és kegyelmet az életünkre.
Hálával, olvassuk a te ígéreteidet, amit megírattál a Te Szent könyvedben. Dicsőség ezért a Mindenható és magasságos Istennek, és az ő Bárányának, ámen.
 

2009. január 1. csütörtök

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és a fiainak : Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orczáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orczáját az Úr,
és adjon tenéked békességet!

Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.
4Mózes 6:22-27
 
Köszönjük Édes Atyánk, hogy még az imádságot is megmutattad a te gyermekeidnek, és ez nekünk is szól, hisz fiak vagyunk, nem fattyak. Köszönjük amikor a te kiválasztottaid, így megáldják a gyülekezet tagjait, a te ígéreted szerint az áldások reánk hullanak. Milyen boldogító, megnyugtató, hogy őrzöl, könyörülsz, és békességet adsz számunkra. Dicsőség Uram neked.
 
Minden kedves látogatónak, nagyon boldog, békés új esztendőt, és Isten áldását kívánom. Pné Edit.

                kép: Ároni  áldás

 

Ige választása és gondolatok: Pné Edit
Mellékelt képek: B.István(bacsipista)