A keresztény hit


"A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. " Zsidók 11:1

A keresztény hit a Biblián alapul, azt tartja nemcsak igaznak, de a cselekedetek irányadó mértékének is.

A bibliai hit cselekvő hit. A hívőnek ajándékozott igazságosság gyümölcsöt terem az emberben; az embert hozzáigazítja Isten rendjéhez. A hitbeli igazságosság gyümölcse a megszentelődés.

Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan megmondatott: „Ilyen sok lesz a te utódod!”
Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.
Ezért Isten ezt „be is számította neki igazságul”. De nem egyedül érte van megírva, hogy „beszámította neki igazságul”, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat; aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.
Róma 4:18-25,

"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által."
Róma 10:17

"Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében."
János 20:31

A "Hit" elnevezésű menüpontban a keresztény élettel kapcsolatos írásokat, gondolatokat gyűjtöttük össze.