Mai Ige 

 

 

http://www.maiige.hu/

 

 

 

 

 

Szeptember 24. Állóképesség (4)

„Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték.” (1Mózes 37:5)

Tanulj meg...

A kitartás felülemelkedik a félreértésen és elutasításon. Néha azok az emberek, akiktől azt várnád, hogy támogatnak, igazából megpróbálnak alád tenni. Amikor Istentől olyan látást kapsz, amit ők nem tudnak hova tenni, azt mondják: „túl nagy falat ez neked”, és megpróbálnak lekisebbíteni az ő szintjükre. Józsefet testvérei eladták rabszolgának, aztán hazamentek, és azt mondták az apjuknak, hogy vadállat ölte meg. El tudod képzelni, hogy érezte magát József, ha valaki azt kérte, meséljen a családjáról? Dwight D. Eisenhower tábornok mondta: „A győzelem árát nem lehet lealkudni.” Sajnálatos módon az árulás ugyanolyan gyakran megtörténik a gyülekezetben, mint a világi közegben. Amikor Charles Spurgeon még csak a húszas évei elején járt, prédikációinak olyan nagy hallgatósága volt, hogy a tömeg nem fért el az épületben. Ezért összehívott harminc gyülekezeti vezetőt, és azt javasolta nekik, hogy építsenek egy 5500 főt befogadó termet. Állítólag azt mondta nekik, hogy ha bármelyikük is kételkedik ennek megvalósíthatóságában, akkor távozzon. És huszonhárman távoztak! De Spurgeon ragaszkodott Istentől kapott látásához. Makacsul kitartott, míg meg nem látta megvalósulását, és harmincöt évvel később éjjel-nappal tömegek töltötték meg a Metropolitan Tabernacle épületét, mely ez által a világtörténelemben az egyik legnagyobb hatást gyakorló istentiszteleti terem lett. Van az életedben olyan folyó, melyről úgy gondolod, nem lehet átkelni rajta? Vagy olyan hegy, melyet nem tudsz megmászni, sem alagutat fúrni át rajta? Isten meg tudja tenni azt, amire senki más nem képes!

 

Szeptember 23.  Állóképesség (3)

„Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt…” (4Mózes 12:1)

A kitartás legyőzi a családi ellenállást. Amikor Mózes testvérei, Mirjám és Áron panaszkodtak amiatt, hogy öccsük különleges kapcsolatban van Istennel, Mózes ellenségeskedésük láttán is szelíd és alázatos maradt. David Livingstone is nagyszerű példáját adta a kitartásnak, amikor sokan mások feladták volna. Felesége, Mary annyi gondot okozott neki örökös panaszkodásával és kritikájával, hogy szinte lehetetlenné tette életét. A feszültség kettőjük között olyan nagyra nőtt, hogy Livingstone hazaküldte őt Angliába több mint tizenkét évre, miközben ő szenvedett, megsebesült és végül meg is halt Afrikában Krisztus ügyéért. Amikor Jézus szülővárosában, Názáretben szolgált azok felé, akik között felnőtt, néhányan megpróbálták őt lelökni egy szikláról. Tanításai és csodái ellenére a családja őrültnek tartotta. Fájt-e ez neki? Persze, hogy fájt. De nem hagyta, hogy a fájdalom megállítsa. Azt mondta: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” (Lukács 14:26–28). Amikor a családod ellenségesen áll hozzád, szeresd őket és imádkozz értük, mert Isten meg tudja változtatni a szívüket. Addig is, míg megteszi, te szolgáld továbbra is őt!

 

Szeptember 22.  Állóképesség (2)

„E világon nyomorúságtok lészen.” (János 16:33 Károli)

E világon nyomorúságotok lészen...

Két további ok, amiért fejlesztened kell magadban az állóképességet:

1) Ez tud megbirkózni a hosszan tartó betegséggel. Amikor a betegség elszívja testi-lelki erődet, akkor van szükséged az állóképességre. A Biblia azt mondja: „Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?” (Példabeszédek 18:14). Charles Spurgeont úgy ismerték, mint a prédikátorok fejedelme. Szolgálata óriási hatást gyakorolt Londonra, sőt egész Nagy-Britanniára. De olyan beteg volt, hogy sokszor kellett Dél-Franciaországban pihennie. Felesége, aki ikerfiaik születése után megnyomorodott, állóképességével emelkedett felül fizikai korlátain. Bár lebénult, az ágyból irányított egy példátlan nagyságú könyvterjesztést. Nagyrészt az ő állóképességének köszönhető, hogy Spurgeon könyvei most sokkal több ember könyvespolcán sorakoznak, mint bármely más igehirdető könyvei.

2) Ez segít leküzdeni az anyagi nehézségeket. Az állóképesség nagyszerű példája Müller György, aki Bristolban árvaházakat alapított. Ezernyi gyermek életét mentette meg, és mindezt hit által tette. Sokszor előfordult, hogy nem volt pénze ételt vásárolni, de sohasem panaszkodott. Inkább imádkozott. És hitére válaszul a világ minden részéről érkezett hozzá pénz, sokszor olyan emberektől, akiket nem is ismert. Müller a szentírási alapelv szerint élt: „[legyetek] a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róma 12:11–12).

Szeptember 21.  Állóképesség (1)


„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe” (2Korinthus 4:8)

megalázás

Van egy mondás, ami már sokszor igaznak bizonyult: „Ami nem pusztít el, az erősebbé tesz.” Van másik négy mondás, melyekről viszont bebizonyosodott, hogy tévedések:

1) „Ha keresztyén leszel, minden problémád megszűnik.” Bárki is mondta ezt, biztosan nem a Szentírásból vette. Pál azt mondta: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk” (2Korinthus 4:8–9). 2) Minden problémára, amivel valaha is szembesülsz, találsz választ a Bibliában.” Isten ugyan sok mindent elmond nekünk Igéjében, de továbbra is azt várja tőlünk, hogy hitben járjunk, nem látásban (ld. 2Korinthus 5:7). Ez azt jelenti, hogy útmutatást kapunk a Szentírásból, érezzük a Szentlélek ösztönzését, és tanácsot kérünk istenfélő barátainktól.

3) „Ha problémáid vannak, akkor bizonyára nem vagy elég lelki ember.” Pont az ellenkezője igaz. A Sátán támadásai azt bizonyítják, hogy még nem győzött le, hogy fenyegetést jelentesz a sötétség birodalma számára, és hogy Isten akaratát cselekszed. Sőt, minél nagyobb a támadás, annál nagyobb áldás vár rád a túloldalán, tehát csak tarts ki!

4) „Ha egészséges bibliai tanítást hallgatsz, az automatikusan megoldja minden problémádat.” Kétségkívül segít megoldani a gondjaidat, de nem fogja helyetted megoldani. A te dolgod, hogy az Ige cselekvője és ne csupán hallgatója legyél (ld. Jakab 1:23). Pál azt írja: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” (Efezus 6:10–11). Másként fogalmazva: állóképességre van szükséged.

 

Szeptember 20. - Öt fontos válasz

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31)

Pál öt fontos kérdést tesz fel:

1) „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Isten jelenlétének bizonyossága a mi javunkra billenti a mérleget. Ezért bármivel is kell ma szembenézned, emlékeztesd magad arra: „Isten velem van.”

2) „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8:32). Gondolj bele: tenne Isten olyat, hogy megmenti a lelkedet, aztán magadra hagy, hogy védd meg magad, ahogy tudod? Vagy olyat, hogy betölti örökkévaló szükségeidet, de földi szükségleteidet nem adja meg? Biztosan nem tenne ilyet!

3) „Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.” (Róma 8:33 RÚF). A vádló hangok, beleértve az önvád hangjait is, semmit sem számítanak a mennyei tárgyalóteremben. Isten elfogadása felülbírálja mindenki más elutasítását – ő pedig azért fogad el, mert úgy tekint rád, hogy Krisztusban vagy.

4) „Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk?” (Róma 8:34). Amikor vádlóid ellened beszélnek, Jézus, a védőügyvéded elhallgattatja őket. Miért? Mert az ő vére elfedezi minden bűnödet!

5) „Elválaszthat-e bármi minket Krisztus szeretetétől?” (Róma 8:35 NLT). Pál választ is ad saját kérdésére: „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róma 8:38–39). Ha ismered ezt az öt igazságot, az segít örülni napjaidnak és nyugodtan aludni éjszaka!

Semmi sem  választhat el Isten szeretetétől

Szeptember 19.  - Légy örvendező!

„Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket.” (Ézsaiás 55:12)

Minden reggel mondd ezt: „Ma örömmel indulok el.” Ez egész napra meghatározza a hozzáállásodat. Általánosságban szólva háromféle ember van:

1) Azok, akik rosszul érzik magukat attól, hogy jól érzik magukat. Azt hiszik, hogy nem szabadna boldognak lennünk, hanem csupán „felelősségteljesnek”.

2) Azok, akik hideg vizet zúdítanak ünnepedre, mert örömöd zavarja őket. Ezek gyakran olyan emberek, akiket valamilyen fájdalom ért, és a felszín alatt ott forr bennük a harag.

3) Azok, akik felemelik a lelkedet, és életet lehelnek beléd. Azt mondod: „De nem azt tanítja a Biblia, hogy mi, hívők ne legyünk olyanok, mint a hitetlenek?” Igen, de ne negatív, hanem pozitív értelemben különbözzünk! Ha nem kötelezed el magad arra, hogy az Úr örömében járj, akkor negatív módokat találsz majd arra, hogy különbözz a nem hívőktől. Pál azt írja: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” (Filippi 4:4). Ha azt gondolod, hogy: „Pál könnyen beszélt, neki nem voltak olyan problémái, mint nekem” – akkor gondold végig újra! Pál börtönben volt, amikor ezeket a szavakat leírta, és semmi esélye nem volt a szabadulásra. Számára az öröm egy döntés volt, nem pedig körülményeire adott reakció. Azt kérded, hogy tudott Pál örömteli lenni egy börtönben? Azért, mert megértette, hogy az igazi öröm abból származik, ha valami önmagadnál nagyobb dologra szánod oda magad. A Biblia azt mondja: „az Úr előtt való öröm erőt ad nektek” (Nehémiás 8:10). Az igazi örömhöz három dolog kell:

a) tudatos döntés, hogy minden nap Isten jóságára fogsz összpontosítani.

b) Meg kell ragadnod minden lehetőséget, amikor áldássá lehetsz mások számára.

c) Meg kell értened, hogy az öröm ad erőt, éppen ezért az örömöd az ördög elsődleges célpontja. Ha elveszíted az örömödet, elveszíted az erődet, és ő győz – tehát légy örvendező!

örüljetek

Szeptember 18. - Isteni útmutatás (3)

„Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít” (2Korinthus 1:10)

Pál azt írja: „Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani.” (2Korinthus 1:8–10 RÚF). Ami Pál számára az út végének tűnt, az csupán Isten ereje és kegye kiáradásának új kezdete volt életében. Ezért mondja, hogy ezáltal tanulta meg, hogy ne önmagában bízzon, „hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat”. Amikor úgy tűnik, hogy terveid meghaltak, Isten feltámasztó ereje akkor kezd még hatalmasabban munkálkodni az életedben. Amíg van egy szerető mennyei Atyád, akit segítségül hívhatsz, amíg van egy ige, amire támaszkodhatsz, és van hited, amit aktiválhatsz, addig minden okod megvan az örömre. Tehát rajta, kezdd el hívni Istent már ma! Tedd hittel, nem pedig kételkedve! Számíts rá, hogy kiárasztja erejét az érdekedben, és figyeld, hogyan fordítja meg a helyzetet! Miért? Mert most már benne kezdesz bízni, aki valóban tehet valamit! Soha ne feledd, hogy bármennyire erős és sikeres vagy is, az életben sosem lesz olyan pillanat, amikor ne lenne szükséged Isten kegyelmére és útmutatására. Minél hamarabb megtanulod ezt, annál jobban jársz.

Szeptember 17. vasárnap - Isteni útmutatás (2)

„Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Filippi 2:13)

Húzd alá magadnak: Isten munkálkodik benned. Amikor gondolkozol valamin, amikor kinyitod a szádat, amikor megmozdítod a lábadat, vagy használod a kezedet arra, amit ő a szívedbe helyezett. Abban a pillanatban, amikor igent mondasz akaratára, ő képessé tesz annak véghezvitelére. Figyeld meg, hogy nem mutatja meg akaratát, amikor elhív. Először elhív, aztán ahogy hitben engedelmeskedve követed őt, fokozatosan, lépésről lépésre felfedi akaratát, erőt és képességet ad utadra. Ha azt gondolod, hogy szeretnél több részletet is tudni, mielőtt elkötelezed magad, akkor jól figyelj.

1) Isten talán úgy intézi, hogy kényelmetlenül érezd magad ott, ahol most vagy. „Mint mikor a sas kirebbenti fészkét… úgy vezette az Úr” (5Mózes 32:11–12 NIV). Az anyamadár, hogy fiókáit megtanítsa repülni, szó szerint kitaszigálja őket a fészekből. El tudod képzelni, mit gondolhatnak? „A saját anyám tette ezt velem!” De amíg a sasfiók rá nem kényszerül, hogy elhagyja a fészek biztonságát, nem jön rá, hogy repülésre született, ám amikor kiterjeszti szárnyait és rátalál az erejére, akkor meghódítja az eget. Nos, úgy érzed, hogy Isten éppen kilökdös komfortzónádból?

2) Isten útmutatását lehetetlen követni az ő segítsége nélkül. Ő tervezte ezt így. Jézus azt mondta: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). 3) Isten vezetése állhatatos. Az emberi ötletek eltűnhetnek, de Isten vezetése megmarad. Ez azt jelenti, hogy az idő neked dolgozik – ezért igazítsd lépteid ütemét Istenhez, és ne akard leelőzni őt!


Szeptember 16. szombat - Isteni útmutatás (1)

„Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.” (Zsoltárok 25:8)

A Szentírásban végig azt láthatjuk, hogy Isten átlagos, hétköznapi emberekhez szólt, és hozzád is fog szólni! Ábrahámnak megmondta, hogy mikor hagyja el otthonát (ld. 1Mózes 12:1), Jákóbnak azt, hogy mikor térjen haza (ld. 1Mózes 31:3). Illésnek megmondta, hogy találhat élelmet az éhínség közepette (ld. 1Királyok 17:1–5). Pált kétszer is visszatartotta attól, hogy elinduljon egy kínálkozó lehetőség felé, mert valami jobbat tartogatott számára.

A Biblia azt mondja: „Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.” (Zsoltárok 25:8–10). Semmi sem fontosabb az életben, mint Isten vezetése. Más emberek csak megerősíthetik és tisztázhatják, amit Isten már elmondott neked. Amíg őt nem hallottad, megkísérthet, hogy más emberek ötleteit Isten vezetésének hidd – és ez árthat neked. Különleges és egyedi vagy, és Istennek egyedi terve és célja van veled. Ha nem tudod biztosan, merre indulj, állj rá ígéretére: „Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el.” (Ézsaiás 42:16). Ennél jobb nem is történhetne veled!

Szeptember 15. péntek - A szeretetszövetség köteléke

„Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.” (Énekek éneke 8:7)

Egy esküvőn a lelkész feltette a kérdést a vőlegénynek: „Vállalod-e, hogy kitartasz e nő mellett jóban, rosszban? Gazdagságban, szegénységben? Betegségben, egészségben?” A vőlegény így válaszolt: „Igen, nem, igen, nem, nem, igen.”

Mindannyian a házasság jó, gazdag, egészséges részét szeretnénk, de a kapcsolatok nem így működnek. Napjainkban a házasságkötéskor egyes párok azt fogadják meg, hogy együtt maradnak „amíg a szerelem kitart”. Remélhetőleg mindketten ismernek jó válóperes ügyvédet, mert valószínűleg szükségük lesz rá. Az igazság az, hogy az érzelmekre alapuló kapcsolatok nem tartósak. Valódi stabilitást a házasságnak csak az elkötelezettség adhat, melyben a felek szilárdan kitartanak akkor is, amikor az érzelmek vadul hullámzanak. El tudod képzelni, hogy egy szülő azt mondja gyermekének: „gondoskodni fogok rólad, amíg szeretlek”? Nem. Ugyanígy az elkötelezettség nélküli szeretet sem sok jót tartogat a házasság jövőjére nézve. Gondold végig így: az érzelmek olyanok, mint a kalauzkocsi a vonaton, de az elkötelezettség a mozdony, ami húzza a kapcsolat szerelvényét a mindennapok hegyén-völgyén át. Salamon ezt így fogalmazza meg: „Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte.” (Énekek 8:7). Még egy gondolat: a Biblia fő témája a feltámadás. Ez azt jelenti, hogy ha úgy érzed is, hogy szerelmetek meghalt, Isten fel tudja azt támasztani, ha mindketten engeditek, hogy munkálkodjon a szívetekben.

 

Szeptember 14. csütörtök - Négy lépés a félelem legyőzéséhez

„Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsoltárok 118:6)

Velem van az Úr, nem félek,...

Először is: vállald a kockázatot! Igen, lehet, hogy megsérülsz vagy kellemetlen helyzetbe kerülsz – és akkor mi van? Ahhoz, hogy le tudd győzni bizonytalanságodat és bátorságot szerezz, engedned kell magadnak a kockázatvállalás szabadságát. Kezdd el írni azt a könyvet, vegyél zeneórákat, állj fel és szólalj fel azon az értekezleten! Bár félelmet érzel, cselekedj! „Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál” (Példabeszédek 29:25).

Másodszor: tanulj meg nevetni önmagadon! Lépj túl azon, hogy folyton elfogadásra és dicséretre vágysz, és tanulj meg nevetni a tévedéseiden. Mind emberek vagyunk – ne vedd magad olyan nagyon komolyan! Ha hibázol, te légy az első, aki a humoros oldalát veszi észre, és rájössz majd, hogy az emberek sokkal támogatóbbak, mint gondoltad.

Harmadszor: kezdj el reálisan gondolkodni! Ideje ráébredni, hogy nem minden rólad szól. Nem te vagy a világegyetem közepe, és az a kis balfogás nem sokat számít a teljes képet nézve. Ráadásul a hibáink gyakran jobb tanítómesterek, mint a siker.

Negyedszer: jutalmazd meg magad a kis győzelmekért! Ha befejezel egy feladatot, jutalmazd meg magad. Ha elfogadsz egy jó tanácsot vagy helyreigazítást anélkül, hogy visszaszólnál, jutalmazd meg magad. Gyakran azok az emberek, akikre kirobbanunk, éppen azok, akik a legjobban igyekeznek segíteni. Szoktasd magad hozzá a gondolathoz, hogy értékes, tehetséges és ügyes vagy, és hogy Isten szemében felmérhetetlenül drága vagy. Hagyj fel azzal, hogy állandóan torzító lencsén át nézed magad, kezdj el jó szemmel tekinteni magadra. Ha ezt megteszed, félelmeid helyét biztonságérzet veszi át, bízni fogsz magadban és a jövőben.

Szeptember 13. szerda - Hogyan kaphatod meg, amit szeretnél? (3)

„Kívántok valamit… de nem kapjátok meg, mert nem kéritek.” (Jakab 4:2 RÚF)

Figyeld meg:

1) Vannak javak, amiket nem kaphatsz meg, amíg nem kéred őket. Ráadásul a „kérjetek és adatik néktek” csodákat tud tenni az önértékeléseddel. Képzeld el Celofhád öt lányának örömét, amikor kérésüket teljesítették. Nyilván volt elég biztonságérzetük ahhoz, hogy egyáltalán kérjenek, különben meg sem próbálták volna. Isten megváltott gyermekeként te is bátran mondhatod: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31).

2) Fontos az időzítés. „Az előrelátó, ha látja a veszedelmet, óvintézkedéseket tesz, az együgyűek pedig vakon belemennek, és megjárják” (Példabeszédek 27:12 NLT). Celofhád leányai akkor szólaltak fel, amikor még a pusztában voltak, a nép még nem foglalta el az Ígéret földjét. A jó tervezéssel semmi sem ér fel. Nem teheted meg, hogy ölbe tett kézzel üldögélsz, feltételezve, hogy majd mások törődnek a jóléteddel. Például nem akkor kell fizetésemelést kérned a főnöködtől, amikor épp bejelentették az áremelkedéseket. Celofhád leányai minden izraelita nő számára jobbá tették az életet. Tehát ha egy adott helyzetben felszólalsz, azzal nemcsak magaddal teszel jót, de mások számára is áldás leszel.

3) Igyekezz olyan helyzetet teremteni, amiben mindenki nyer. A csata még nem ért véget. Celofhád leányainak voltak nagybátyjai is, akik fellebbeztek az új törvény ellen, rámutatva, hogy ha ezek a nők másik törzsbeli férfihoz mennek feleségül, akkor földjeik másik törzshöz fognak kerülni. Ezért Isten újabb törvényt hozott, hogy csak a saját törzsükbeli férfihoz mehetnek feleségül, ha a földbirtokot meg akarják tartani (ld. 4Mózes 36:5–11). Ez lelki értelemben is igaz a házasságra: „szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban” (1Korinthus 7:39). Ugyanez érvényes a férfiakra is.

Szeptember 12. kedd - Hogyan kaphatod meg, amit szeretnél? (2)

„Celofhád leányai… odaálltak Mózes elé…” (4Mózes 27:1–2 NKJV)

Celofhád leányai azt tanítják nekünk, hogy

1)Késznek kell lennünk cselekedni. A panaszkodás nem változtat semmin, csak még nyomorultabbul fogod érezni magad. Mivel milliónyi ember lépett be az Ígéret földjére, bizonyára más nők is voltak ilyen helyzetben. De semmi sem változott addig, amíg ez az öt nő ki nem nyilvánította, hogy nem hajlandó beletörődni a fennálló helyzetbe, és meg nem ragadta a kezdeményezést. Ehhez bátorság kellett. Mózes elé állni olyan volt, mint a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni. Akkor találunk megoldást, ha készek vagyunk szembenézni a problémával, és tenni valamit az ügy érdekében.

2) Világosan és egyértelműen kell megfogalmaznunk a kérésünket. Mit szeretnél, hogy történjen, vagy ne történjen? Ha nem tudod, hová tartasz, bármelyik út megfelel számodra. Világosan látnod kell a célodat. Ezek a nők hitték, hogy joguk van ugyanarra az áldásra, mint családjuk férfitagjainak, és nem voltak hajlandók beérni kevesebbel. Isten pedig megadta nekik, amit kértek. Ugyanezt megteszi érted is. „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9).

3) Ne engedjük, hogy irányelvek, hagyományok vagy mások véleménye elriasszanak. Mózes törvénye szerint a nőket nem is számították bele Izráel közösségébe (ld. 4Mózes 26). El tudod képzelni, hogy nézne ki a gyülekezet, ha ma is e szerint az irányelv szerint élnénk? A Szentírásban sokszor láthatjuk, hogy Isten „megváltoztatta a normát” valakinek a bátor hitére válaszul, és ezzel annak a személynek a sorsát is megváltoztatta. Amit értük megtett, érted is megteszi.

Szeptember 11. hétfő - Hogyan kaphatod meg, amit szeretnél? (1)

„Adj nekünk örökséget apánk testvérei között.” (4Mózes 27:4)

"Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz." Zsolt 55:23,

Celofhád öt leánya nagyszerű példa arra, hogyan kaphatjuk meg, amit szeretnénk. Az izraeliták az Ígéret földje elfoglalásának küszöbén álltak. Már megkapták az utasításokat arra vonatkozóan, hogyan osszák fel a területet a törzsek között. De a törvény azt mondta ki, hogy csak férfiak örökölhetnek földet. Ez az öt nő ezt igazságtalannak tartotta, hiszem megtagadta tőlük a lehetőséget, hogy örököljenek apjuk után. Ezért kifogásolták ezt a törvényt, és ügyüket Mózes elé vitték. „Apánk meghalt a pusztában… fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségéből, csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk örökséget apánk testvérei között.” (4Mózes 27:3–4). Nos, mivel Isten adta a törvényt, csak ő tudta megváltoztatni is azt. Ezért Mózes a lányok ügyét az Úr elé vitte, és ezt a választ kapta: „Igazuk van Celofhád leányainak. Adj nekik örökségül birtokot apjuk testvérei között: juttasd nekik apjuk örökségét!” (4Mózes 27:7 RÚF). Ezek a bátor nők kezükbe vették a dolgokat. Nem volt férfi hozzátartozójuk – sem apjuk, sem fiútestvérük, sem fiuk –, aki felszólalt volna az érdekükben. Igen, voltak nagybátyjaik, de nem valószínű, hogy támogatták volna kérésüket, hiszen azt a földet kérték, ami a jelenlegi terv szerint éppen a nagybácsiknak jutott volna. Mit tanulhatunk ebből a történetből?

1) Ha valami igazságtalan és jogtalan, Isten talán éppen arra hív, hogy kifogásold és megváltoztasd azt.

2) Nem mindig a türelem terem rózsát, van, hogy tennünk is kell annak érdekében, amit elérni szeretnénk.

3) Lehet, hogy embereknél zárt ajtókra találsz, de ha Istenhez fordulsz, ő ki tudja nyitni azokat neked.

Szeptember 10. vasárnap - Nyöszörgő ima

„Maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róma 8:26)

http://havannacsoport.hu/images/sajat_kepek/knnyek.png

A nyöszörgést általában negatív dolognak tartjuk. De a nyöszörgő ima az egyik legpozitívabb dolog, amit csak tehetünk. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:26–28 RÚF). Néha, amikor egy bizonyos dolog miatt imádkozunk, annyira mélyen érzünk azzal kapcsolatban, hogy szavakkal ki sem tudjuk fejezni. Ilyenkor lép közbe a Szentlélek, és azonosul velünk. Többet tesz annál, hogy csupán együtt érez velünk, magára veszi fájdalmunkat és legmélyebb vágyódásunkat, és tolmácsolja azokat Istennek. Mit tanít ez nekünk az imádságról? Azt, hogy a Szentlélek bekapcsolódik imádságainkba, ha nem csupán szájjal, de szívből mondjuk azokat. Vannak idők, amikor képtelenek vagyunk akár csak egyetlen szót is megformálni, mégis létrejön ez a fontos kapcsolat. Előfordult már veled, hogy annyira aggódtál valami miatt, hogy amikor Istenhez jöttél, csupán sóhajtani tudtál? Akkor valami fontos dolgot tanultál meg az imádsággal kapcsolatban! Isten megengedi, hogy nyöszörögjünk – különben soha nem is imádkoznánk igazán. Enélkül kimondanánk ugyan a szavakat, de sosem imádkoznánk lelkünk mélyéből, ahol a nagy erejű, buzgó könyörgés kezdődik (ld. Jakab 5:16).

Szeptember 9. szombat - Istenfélelem

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van.” (Példabeszédek 14:26)

Ha alárendeled magad Istennek, nem kell félned semmitől, mert ő lesz „oltalmad és erősséged” (ld. Zsoltárok 46:2). Az istenfélelem nem azt jelenti, hogy félünk attól, hogy Isten bántani fog minket. Ő jó Isten! Az „Úr félelme” csupán azt jelenti, hogy követjük az ő útmutatásait és elismerjük hatalmát mindenben. Bizonyára észrevetted, hogy manapság nem nagyon tisztelik a tekintélyt; kifejlesztettük magunkban a „Nekem senki ne mondja meg, hogy mit tegyek!” gondolkodásmódot. De a Bibliában azt olvassuk: „aki az Urat féli, annak erős oltalma van” (Példabeszédek 14:26). Miért mondja ezt? Mert a tiszteletteljes félelem azt jelenti, hogy engedelmesek vagyunk. Azt jelenti, hogy megtesszük, amit Isten mond, és belé vetett bizalmunk egyre csak növekszik. Észrevehetsz még valami fontosat: minél nagyobb tisztelettel és hódolattal vagy Isten felé, annál figyelmesebb és tisztelettudóbb leszel embertársaiddal is. Mivel tudod, hogy Istennek kell elszámolnod tetteiddel, és felismered, hogy számára más emberek éppen olyan értékesek, mint te vagy. Salamon azt írja: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!” (Prédikátor 12:13). Mózes azt mondta Izráel fiainak: „Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.” (5Mózes 10:12). Ennyire egyszerű!

 

Szeptember 8. péntek - Kezdj el adakozni!

„Adjatok, és adatik nektek.” (Lukács 6:38)

Amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” (Lukács 6:38,)

A nagylelkűség nem csupán a pénzről szól. Sokan szokták mondani: „Ha majd gazdag leszek, nagylelkűbb is leszek.” De a legnagyobb adakozók gyakran azok, akiknek a legkevesebb pénzük van. Szűkös nyugdíjon élő nagymamák havonta egy-két ezer forintot küldenek árvaházak építésére. Olyan emberek, akik alig tudnak kijönni a fizetésükből, adakoznak az éhezők megsegítésére. Nyugdíjasok jelentkeznek fiatal munkaerők mentorálására. Kispénzű egyedülállók estéiket hajléktalanok vagy szűkölködő családok segítésével töltik. Nem számít, milyen az anyagi helyzeted, megkezdheted az adakozó életmódot. Ha van pénzed egy jó autóra, éttermi vacsorára, mozijegyre, randevúkra és más szórakozási lehetőségekre, akkor nagy valószínűséggel tudsz adakozni is, ha igazán akarsz. Jézus azt mondta: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” (Lukács 6:38). Szeretnél ráadást? Szeretnél áldást? Kezdj el adni az idődből, a vagyonodból és a tehetségedből másoknak! Jézus vagy hazudott, vagy igazat mondott, el kell döntened, melyik eset áll fenn. Ha azt hiszed, hogy igazat mondott, akkor ostobaság lenne adakozás helyett visszatartani, amid van. Norman Vincent Peale mondta: „Ha el tudsz vonatkoztatni önmagadtól, és arra összpontosítasz, hogy segíts a nehéz helyzetben lévő embereknek, akkor tudsz jobban boldogulni a saját dolgaiddal is. Önmagunk odaadása valami módon egy különleges személyes erőforrás.” Jézus azt tanította, hogy jobb adni, mint kapni, és a nagylelkűség nagylelkűséget szül. Kezdj el hát adni másoknak, és figyeld, mi történik!

Szeptember 7. csütörtök - Tölts több időt a családoddal!

„Amikor még velem volt a Mindenható és körülöttem voltak gyermekeim.” (Jób 29:5)

családi vacsora

Van egy nagyon igaz mondás: „Az együtt imádkozó család együtt is marad.” Van egy másik nagy igazság is: „Az a család, ahol együtt étkeznek és beszélgetnek egymással, kiegyensúlyozott gyermekeket nevel.” A Cincinnati Gyermekkórház és Egészségügyi Központ ötszáz tizenéves körében végzett tanulmány során a következőket fedezte fel: azok a gyermekek, akikkel a szüleik egy héten legalább ötször együtt vacsoráztak, kisebb valószínűséggel lettek drogfüggők, depressziósak vagy kerültek összeütközésbe a törvénnyel. Ugyanakkor nagyobb valószínűséggel teljesítettek jól az iskolában, és támogató baráti körük volt. Ez még azokra a családokra is igaz volt, akik csak gyorséttermekben vacsoráztak együtt. Ezzel ellentétben az érzelmileg instabil tizenévesek egy héten csupán háromszor vagy kevesebbszer étkeztek együtt szüleikkel. Mit jelentenek ezek a felfedezések?

1) Legyen időd arra, hogy napi szinten részt végy gyermekeid életében, különösen a formálódásuk éveiben.

2)Ha dolgokat adsz gyermekeidnek, akkor rövid távú örömöt és izgalmat szerzel nekik, de ha időt adsz nekik, azzal az önértékelésüket erősíted. Ez talán megkívánja, hogy kevesebbet dolgozz, vagy bizonyos tevékenységeket kiiktass, de ez olyan befektetés, amit sohasem fogsz megbánni. Jób kora egyik leggazdagabb embere volt. De miután csapások érték, és mind a tíz gyermeke meghalt egyetlen napon, visszatekintve ezt mondta: „amikor még velem volt a Mindenható és körülöttem voltak gyermekeim.” Meg kell kérdezned magadtól: „Elegendő időt töltök a családommal?” Ha nem tetszik a válasz, kezdj el változtatni a dolgokon!

Szeptember 6. szerda - Amikor nem számítasz rá (2)

„Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk.” (2Korinthus 2:11)

 Én az Úr...

Egy lelki győzelem után nagy a kísértés arra, hogy lazítsunk, kevésbé figyeljünk oda az őrködésre, de ilyenkor vagyunk legsebezhetőbbek a Sátán támadásaival szemben. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szándékai ismeretlenek legyenek előttünk. Még Jézus sem volt kivétel. Természetfeletti hatalma csodálatosan megnyilvánult, amikor ötezer embert lakatott jól öt kenyérrel és két hallal. Egy ilyen csoda után a legtöbben úgy döntöttünk volna, hogy ideje egy kis pihenésnek, lazításnak. Jézus azonban ahelyett, hogy a csoda után a dicsőségben fürdött volna, „felment a hegyre imádkozni” (Márk 6:46). Akkor ez még nem volt látható, de szolgálatának egyik legnagyobb vihara előtt állt (ld. Márk 6:48). Henry Blackaby keresztyén szerző megjegyzi: „A tanítványok felkészületlenül indultak neki az ítéletidőnek, de Jézus felkészülten ment a viharba, és Isten minden erejét tudta szembeállítani a krízissel… Vigyázz, amikor lelki magaslaton vagy… amikor hatalmas módon tapasztalod meg Istent… menj rögtön egy nyugodt helyre imádkozni, hogy az Atya felkészíthessen arra, ami ezután jön.” Az idők változtak azóta, de az emberi természet nem változott. Még mindig régi, kiszámítható önmagunk vagyunk – és a Sátán jól ismer minket. Ezért továbbra is „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Péter 5:8). Ha meg akarod akadályozni abban, hogy előnyt szerezzen, akkor:

1) Állj ellen neki, és elmenekül (ld. Jakab 4:7).

2) Keresd az istenfélők társaságát (ld. Zsoltárok 1:1).

3) Maradj kapcsolatban Istennel bibliaolvasás és imádság által.

Vern McLellan mondta: „A reggeli imádság kinyitja Isten kegyelmének és áldásainak kincsestárát, és az esti imádság bezár minket az ő biztonságot adó védelmébe.” Ez olyan bombabiztos stratégia, amit neked is magadévá kell tenned.

Szeptember 5. kedd - Amikor nem számítasz rá (1)

„… azután jön az ördög…” (Lukács 8:12)

Anne Graham Lotz írja: „Egyetlen hét leforgása alatt elromlott a bojlerünk, csőrepedés is volt… a fürdőszobában letört a zuhanyrózsa… [és] én azzal szembesültem, hogy súrlódás van családtagjaim között, és problémák adódtak a gyülekezeti vezetők között is. Erős volt a kísértés, hogy szabadjára engedjem az indulataimat, hogy aggódjak a bizalom helyett, és elhanyagoljam az imaéletemet. Ami átlagos frusztrációnak tűnt… valami sokkal fenyegetőbb volt… a sátán támadja elgyengült védelmi vonalainkat, az életünk leghétköznapibb területein.” A Biblia azt mondja, hogy rögtön azután, miután bemerítkezésekor a lelki áldásokat vette, „elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög” (ld. Máté 4:1–11). Fontos dolgokat tanulhatunk ebből:

1) Ne nyugodj meg a siker után! Az áldás után a harc következik. Milyen csodálatos áldásokat kaptál mostanában Istentől? Akár a szolgálatodra, családodra, hivatásodra vagy személyes Jézus-követésedre vonatkoznak, vigyázz! A Sátán olyankor támad, amikor lanyhul a figyelmünk.

2) Maradj meg Isten akaratában! Előfordult már veled, hogy arra gondoltál: „ha ez ilyen nehéz, akkor nem lehet Istentől”, és úgy döntöttél, feladod? Az, hogy a helyes dolgot teszed, nem jelenti azt, hogy támadhatatlan vagy. Jézus Isten akaratát követte, amikor az Ellenség rátámadt. Amikor a dolgok komornak tűnnek, „ne a magad eszére támaszkodj”, itt az ideje, hogy „bízzál az Úrban teljes szívből” (Példabeszédek 3:5).

3) Ismerd a Szentírást! Jézus minden sátáni támadásra így válaszolt: „meg van írva.” Isten Igéje „a Lélek kardja” (ld. Efezus 6:17), mert ez a legfőbb támadó fegyverünk a gonosz ellen. Jézus arra használta, hogy leverje a Sátánt, és neked is erre kell használnod.

Szeptember 4. hétfő - Szolgálni mások felé (2)

„Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.” (1Thesszalonika 4:18)

Vigasztaljátok tehát egymást...

Tony Campolo professzor egy ismerőse temetésére készülve véletlenül másik ravatalozóba ment. A ravatalon egy idős férfi feküdt, és özvegye volt az egyetlen gyászoló. Az asszony annyira magányosnak tűnt, hogy Campolo ott maradt a szertartás végéig, majd kikísérte az asszonyt a sírhoz is. A temetés után, amikor hazaindultak, Campolo beismerte, hogy igazából nem is ismerte a hölgy férjét. „Gondoltam – felelte az özvegy –, mert nem ismertem önt. De ez nem is számít. Soha, soha nem fogja tudni, mit jelentett ez nekem.” Philip Yancey azt írja: „A legtöbb, amit adhatunk, hogy egyszerűen elérhetőek vagyunk… Joggal ítéljük el Jób három barátját, mivel érzéketlenek voltak szenvedései láttán. De olvassuk csak el még egyszer a beszámolót: »Amikor eljöttek, mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem« … ezek voltak a legékesszólóbb percek, amiket vele töltöttek. Én ösztönösen visszahúzódom a szenvedő emberektől. Ki tudja, hogy akarnak-e beszélni nehéz helyzetükről, vagy sem? Azt szeretnék, hogy vigasztaljam őket, vagy azt, hogy felvidítsam? Mire mennek a jelenlétemmel? Össze-vissza futkosnak ezek az észszerűsítő gondolatok a fejemben, és végül a lehető legrosszabb dolgot teszem: távol maradok… Senki sem egy nagy filozófus nevét említi, ha megkérdezik: »Ki segített neked a legtöbbet?« Sokkal gyakrabban írnak le egy csendes, szerény személyt… aki ott volt… aki többet hallgatott, mint amennyit beszélt, aki nem nézte folyton az óráját, aki megérintett és megölelt, és sírt… valakit, aki elérhető volt, és a szenvedő feltételeit követte, nem a saját elgondolásait.” Így lehet szolgálni mások felé.

Szeptember 3. vasárnap - Szolgálni mások felé (1)

„Áldott az Isten… aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban…” (2Korinthus 1:3–4)

"A legjobban azok tudnak másokat vigasztalni, akik a legtöbbet szenvedtek..."

Évekkel ezelőtt egy hölgy meglátogatott egy árvaházat, és azt kérdezte a vezetőnőtől: „Van itt olyan gyermek, akit senki sem akar örökbe fogadni?” A vezetőnő így válaszolt: „Van egy lány. Tíz éves, eléggé csúnyácska és púpos is.” A hölgy erre azt mondta: „Azt a gyermeket akarom!” Harmincöt évvel később az iowa-i árvaházakat ellenőrző hivatal igazgatója a következő jelentést írta az egyik állami fenntartású intézményről: „Ez az árvaház elsőrendű. Az épület tiszta, az étel jó, a gyermekekről nagyszerűen gondoskodnak, és a légkör olyan, amilyet még sehol nem tapasztaltam. A vezetőnő, Mercy Goodfaith lelke szeretetet áraszt; olyan gyönyörű szemei vannak, hogy teljesen elfelejtettem, milyen csúnyácska az arca – vagy, hogy púpja van.” Mivel egy irgalmas samaritánusnak volt bátorsága szeretni és felnevelni egy kislányt, akin mindenki más keresztülnézett, Mercy Goodfaith sok száz árva gyermeknek adhatta tovább ugyanezt a szeretetet. Pál azt mondja: „Isten… megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” Billy Graham pedig hozzáteszi: „A legjobban azok tudnak másokat vigasztalni, akik a legtöbbet szenvedtek… ők tudnak együtt érezni mások megpróbáltatásaival amiatt, amin maguk is keresztülmentek… Talán nehéz elviselni szenvedéseinket, de a célunk az legyen, hogy megtanuljunk mindent, amit csak lehet abból, amit el kellett viselnünk, hogy aztán betölthessük a vigasztalás szolgálatát úgy, ahogy Jézus tette. »Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.« (Zsidók 2:18). Az Úr szolgálatában a szenvedőből lesz a vigasztaló.”

Szeptember 2. szombat - Gyermekeid értékes kincsek

„A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak.” (1Mózes 33:5)

"...Bizony, az Úr ajándéka a gyermek..." Zsolt 127:3,

Olyan időket élünk, amikor a gyerekek egyre többet megkapnak abból, amit akarnak, de egyre kevesebbet kapnak abból, amire szükségük van. Mire van szükségük? Rád! Nem játékokra, kütyükre, ékszerekre, hanem a szeretetedre és az idődre. Christopher Bacorn pszichológus nyugtalanító cikket írt a Newsweek folyóiratban „Kedves édesapák, mentsétek meg fiaitokat!” címmel. Egy harmincas éveinek közepén járó zaklatott édesanyáról számolt be, aki tizenöt éves fiával kereste fel az irodájában. A fiú apja négy éve hagyta el őket. Azóta a tizenéves fiú belemerült az alkoholba, belépett egy bandába, és erőszakos cselekményeket követett el. Az anya már nem tudott kihez fordulni, a fiú pedig láthatóan legkevésbé sem akart ott lenni. Miután fél órán át hiába igyekezett feltörni a fiú szívének páncélszekrényét, Dr. Bacorn ráébredt, hogy hasztalan próbálkozik. Akkor jegyezte le ezeket a szívszaggató, szomorú szavakat: „Kezdem azt hinni, hogy a legtöbb serdülő fiúnak semmit sem használ a pszichológusi tanácsadás… Ami egy fiúnak hasznára lenne, és ami túl sokszor nincs neki, az a férfiakkal való bajtársias közösség – ha lenne legalább egy férfi, aki odafigyel rá, időt tölt vele, aki csodálja. A fiúknak szükségük van férfiakra, akikre felnézhetnek. Nem agyturkász kell nekik. Nemzetünk gyötrődik a fiatalok körében elterjedt erőszak, a bandák, fegyverek és drogok miatt. A fiatalkorú bűnelkövetők nagy többsége férfi, legtöbbjük apa nélkül nőtt fel.” Mózes első könyvében arról olvasunk, hogy Jákób sikeres üzletember volt, de rájött, hogy ezen a világon legnagyobb kincsei „a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak.” Kedves édesapa, te rájöttél már erre?

Szeptember 1. péntek - Személyre szabott útvonalterv

„Aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik” (Efezus 1:11)

A zsoltáros azt írja, hogy még mielőtt megszületett, Isten könyvében „minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük” (Zsoltárok 139:16). Isten személyre szabott útvonaltervet készített életedre, az ő „akarata és elhatározása szerint”; a te dolgod, hogy ezt felfedezd, és annak irányítása szerint járj. Terry Nance, nagy tiszteletben álló lelkész mondta: „Lehet, hogy ismered a végcélt, de útmutatásra van szükséged, hogy odatalálj. Mindenekelőtt Isten Igéjére, mert az mécses lábad előtt és ösvényed világossága (ld. Zsoltárok 119:105). Isten látja a teljes képet… látja a rövidebb utakat és a csapdákat is… Ne keress külső vezetést… a Szentlélek ott él benned, és erre a belső hangra figyelve tudod megtalálni a helyes utat.” Gondolkodj el a következő igeverseken, legyenek ezek imádságaiddá: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk” (Efezus 2:10). „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki” (Zsoltárok 37:23). „Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim” (Zsoltárok 18:37). „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Példabeszédek 3:6). „Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” (Ézsaiás 30:21). Élete végén Pál el tudta mondani: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Timóteus 4:7). Figyeld meg, Pálnak néha küzdenie kellett azért, hogy a helyes úton megmaradjon, de Isten kegyelméből képes volt rá – és te is az leszel!


 


Augusztus 31. csütörtök

Mit jelent igazán szeretni?

„A szeretet… nem keresi a maga hasznát…” (1Korinthus 13:4–5)

A szeretet soha el nem  múlik

Arra vonatkozóan, hogy mit jelent igazán szeretni valakit, a legnagyszerűbb meglátást Pál apostol tollából olvashatjuk: „Ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1Korinthus 13:3–8). John és Mary már ötven éve házasok voltak. Egyik éjjel az asszony így szólalt meg az ágyban: „Amikor fiatalok voltunk, mindig fogtad a kezemet.” A férje kicsit morcosan ugyan, de lassan megfogta az asszony kezét. „Amikor fiatalok voltunk, mindig hozzám bújtál” – mondta Mary. John most még lassabban elkezdett fészkelődni, és odabújt a feleségéhez. „Amikor fiatalok voltunk, harapdáltad a fülemet” – suttogta az asszony. A férj hirtelen ledobta magáról a takarót, és kiugrott az ágyból. Mary döbbenten kérdezte: „Hová mégy?” „A fogaimért” – dörmögte a férje. Egy dolog olyankor harapdálni a másik fülét, amikor tele vagy romantikával és forrongó hormonokkal. De ugyanazokat a füleket évekkel később harapdálgatni, amikor már hallókészülék van bennük, amikor a levegőben légzéskönnyítő krém illata van, és amikor fel kell kelned a fogaidért – ez a szeretet!


Augusztus 30. szerda 

Győzelem a kísértés felett (4)

"Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett."
1Mózes 3:6 RÚF)

 

Nézzük meg a Szentírásban azt a helyet, ahol először ért kísértés valakit, és vizsgáljuk meg, mit tanulhatunk belőle. A Biblia azt mondja: "A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?" (1Mózes 3:1 RÚF).
Először is a Sátán vakká tesz minden jóra, amit Isten készített számodra. Azután hangulatmódosító szereket kínál, például kábítószert vagy alkoholt, vagy másvalaki házastársát, vagy internetes pornót, és azt mondja, ez nem árt neked.
Ne vedd be! Hazudik! Ne higgy neki!
"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim!" (Jakab 1:14-16).
Minden olyan gyengeségnek, melynek folyton engedélyt adnak, amire kifogásokat keresnek, amit tagadnak vagy rejtegetnek, hatalma van arra, hogy rabságba döntsön. Ha nem veszed észre és nem veszed célba gyengeségedet, azzal erősíted azt. Ha nem veszed figyelembe a sebezhető pontjaidat, akkor elkerülhetetlen a vereség. A Sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Figyelj oda erre! A gyengeséged miatt olyan barátokhoz fogsz vonzódni, akik elfogadják és élvezik azt. Vigyázz, mert gyengeségednek saját céljai vannak át akarja venni az irányítást életed felett, és szabotálni akarja Isten veled kapcsolatos terveit Mindig kötődik a rossz társasághoz, és eléri, hogy kényelmetlenül érezd magad rendes emberek között. Bármelyik pillanatban felbukkanhat, akár idős korodban is. Nos, hogyan győzheted le a gyengeségedet? Akaraterővel? Nem ! Isten erejével! Ez mai is hozzáférhető számodra, ragadd hát meg!


Augusztus 29. kedd

Győzelem a kísértés felett (3)

„Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.” (1Mózes 39:12)

Kísértés

A Bibliában azt olvassuk: „Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett gazdájának felesége, és ezt mondta: Hálj velem! Ő azonban ezt nem akarta, és azt felelte gazdája feleségének: Nézd, az én gazdámnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Egy napon, mint mindig, bement József a házba a munkáját végezni. A háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.” (1Mózes 39:6–12 RÚF). Figyeld meg ezeket a szavakat: „az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek.” Józsefet minden alkalommal kísértés érte, amikor egy bizonyos személy, Potifár felesége közelében volt. És a kísértés mindannyiszor bekövetkezett, amikor egy bizonyos helyen, Potifár házában volt. Ezért elfutott. Nem azért, mert gyenge volt – hanem azért, mert bölcs volt! Megértette, hogy ha túl sokáig vagyunk a kísértés közelében, akkor a tűzzel játszunk, és a megégést kockáztatjuk.

Nos, neked milyen embereket és milyen helyeket kell kerülnöd? Milyen kísértésforrásokat kell eltávolítanod ahhoz, hogy győzelmes életed lehessen? Tudd, hogy mikor kell másfelé menned és mikor kell elfutnod! Nem hozol szégyent Istenre azzal, hogy elfutsz – viszont magadra hoznál szégyent, ha nem menekülnél!


Augusztus 28., hétfő

Győzelem a kísértés felett (2)

„Íme, hatalmat adtam nektek…” (Lukács 10:19)

Nem számít...

Íme, a győzelemhez vezető haditerv:

1) Nem számít, milyen gyakran esel el – kelj fel! „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” (Példabeszédek 24:16). A lelki érettség elérése egy életen át tartó folyamat. Megtörténik minden alkalommal, amikor Istenhez fordulsz gyengeségeddel, és engeded, hogy megtegye érted, amit te nem tudsz megtenni magadért.

2) Ne tagadd le, bánj el vele! „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsoltárok 34:19). A bűnbánó szívre Isten mindig kegyelemmel válaszol. Lehajol hozzád, amikor a legmélyebben vagy, végigmegy veled a bánkódás és megbánás völgyén, és kihoz belőle úgy, hogy erősebb leszel.

3) Írd le, mit tanultál meg a kísértés alatt! Visszatekintve megláthatod, min kell változtatnod értelmed megújulásával (ld. Róma 12:2). Írd le azt is, milyen új szokásokat szeretnél beépíteni az életedbe, pl. imádság, vagy elszámoltathatóság egy barát által, bibliaolvasás és igeversek megtanulása kívülről, gyenge pontok beazonosítása, őszinte önvizsgálat.

4) Használd, amit megtanultál! Jézus azt mondta Péternek: „a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait” (Lukács 22:31–32). Jelölje a mai nap az új kezdetet, amikortól felhasználod, amit megtanultál, nemcsak azért, hogy elkerülhesd a bukást, hanem azért is, hogy segíthess másoknak, akik kísértéssel küzdenek.

5) Hidd el, hogy győzelmes lehetsz! Jézus azt mondta: „Íme, hatalmat adtam nektek… az ellenség minden erején” (Lukács 10:19). Szabadulj meg a „képtelen vagyok rá” hozzáállástól, és meríts ma Isten erejéből!


Augusztus 27., vasárnap

Győzelem a kísértés felett (1)

„Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.” (2Krónikák 20:12)

Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.:

Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy nemsokára meg fogja tagadni Urát, Péter így kérkedett: „Mások talán igen, de én nem!” Ám néhány óra múlva esküszik, hogy nem is ismeri Jézust. Ez bármelyikünkkel megtörténhet. A Biblia azt mondja: „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe” (Jakab 1:14). Mindannyiunknak vannak sebezhető területei, ha nem fegyelmezzük azokat jellemmel és elkötelezettséggel, akkor legyőzhetnek, sőt elpusztíthatnak minket. Mit tehetsz tehát?

1) Ismerd el! Mielőtt megadnánk magunkat a kísértésnek, általában bizonyos szakaszokon megyünk át. Ha elhanyagolod az imádságot és a bibliaolvasást, közömbössé válsz Isten iránt, nem érzékeled a veszélyt, sőt úgy vonzódsz hozzá, mint molylepke a lánghoz. Aztán elkezded megmagyarázni engedetlenségedet, és azt gondolod: „Senki sem tud róla. Ugyan, mit árthat?” És minél inkább elhallgattatod lelkiismeretedet, annál erősebbé válnak testies vágyaid. Aztán olyan emberek társaságát keresed, akik ugyanezt teszik, vagy legalábbis készek szemet hunyni. Jézus azt mondta: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Márk 14:38). Imádkozz erőért, még mielőtt a kísértés eljön!

2) Kérj segítséget! Amikor Jósáfát ellen akkora sereg vonult fel, mellyel egyedül nem boldogult, így imádkozott: „Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.” (2Krónikák 20:12). Jósáfát tudta, hogy az Ellenség túlerőben van, de azt is tudta, hová forduljon segítségért. Mi a győzelem titka? Ne a saját erődre támaszkodj, hanem Istenre!

  


Augusztus 26.

Az imádság végső célja

„… hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez” (Róma 8:29)

 hasonlókká legyenek


A Biblia azt mondja, hogy akiket Isten „kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez.” Ha elolvasod a megelőző verseket is, akkor rájössz, hogy Isten ezt az imádság által végzi el bennünk. Ez bizonyára még több imádságra bátorít. Sokszor azért nem imádkozunk, mert nem hisszük, hogy bármi is történne. De Istennel valami mindig történik! Azon tűnődünk: „Mikor csinál már valamit?” Nem értjük, hogy ő mindig munkálkodik. Ha az imádságról van szó, akkor vagy úgy válaszol rá, ahogy remélted, vagy megváltoztatja a szívedet, és Szentlelke közbenjárásával összhangba hozza imádságodat az ő akaratával. Azt mondod, nem látod, hogy ez történne? Amikor elvetünk egy magot, nem várunk már másnapra zöld hajtásokat és leveleket. Azt jelenti ez, hogy semmi sem történik? Nem, egy sor nélkülözhetetlen folyamat játszódik le a föld alatt, ahol nem láthatjuk azokat. Ne ess abba a hibába, hogy azt gondolod, semmi sem történik, csak mert nem látod a bizonyítékát. Csupán nem jött még el az aratás ideje. Isten egyik módszere arra, hogy Jézushoz hasonlóvá formáljon minket az, hogy segít úgy imádkozni, ahogy Jézus imádkozott: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lukács 22:42). Ez azt jelenti, hogy ha imádságod összhangban van Isten akaratával, akkor ő már dolgozik rajta, még ha nem is látod. Ha pedig imádságod nem Isten akarata szerint való, akkor azon dolgozik, hogy megváltoztassa kérésedet úgy, hogy téged változtat meg. Ha nem kapsz választ imádságodra, az épp olyan nagy áldás lehet, mint az imameghallgatás – ha ez őriz meg attól, hogy megszegd Isten akaratát. És mi Isten akarata? Az, hogy te egyre hasonlóbbá válj Jézushoz!

 


Augusztus 25., péntek

Add át magad Istennek!

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róma 6:12)

Ha megvalljuk bűneinket...

 

Amikor valaki azt mondja: „Nem tehetek róla, én ilyen vagyok”, igaza van, de csak részben! A kutatók több mint száz olyan egypetéjű ikerpárt azonosítottak be, akiket születésükkor elválasztottak egymástól. Különböző közegben, eltérő kultúrában, más vallásban, egymástól távol nevelkedtek. Hasonlóságaikat és különbözőségeiket vizsgálva egyértelművé vált, hogy tulajdonságaik 70%-a örökletes. A DNS-ük határozott meg olyan vonásokat, mint a kreativitás, bölcsesség, szeretetteljesség, tetterő, élettartam, intelligencia, életöröm. Vegyük például a „Jim ikreket”, akik harminckilenc éves korukig nem tudtak egymásról. Mindketten Linda nevű nőt vettek feleségül, mindkettőjüknek volt Toy nevű kutyája, mindketten gyakran szenvedtek migréntől, láncdohányosok voltak, szerették a sört, Chevrolet-jük volt, és mindketten seriffhelyettesek voltak. Személyiségük és viselkedésük olyan volt, mintha fénymásolták volna őket. Mit jelent ez a felfedezés? Hogy marionettbábuk vagyunk, akiket zsinóron rángatnak, hogy egy előre meghatározott pályát járjunk be szabad akarat és személyes döntések nélkül? Egyáltalán nem. Az állatokkal ellentétben mi képesek vagyunk észszerű gondolkodásra és önálló cselekvésre. Genetikai örökségünk ellenére sem kell például minden szexuális késztetésünket megélnünk. Örökletes tulajdonságaink talán egy bizonyos irányba indítanak, de az ösztönökön lehet uralkodni. Itt lép be a képbe az új teremtés. Istentől új természetet kapunk, és erőt a régi természet legyőzésére. Pál ezt így fogalmazza meg: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.” (Róma 6:12–13).

 


Augusztus 24., csütörtök

    Ítélkezés helyett szeress!

 

„Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett” (Róma 14:13)

ne itélj...

Lehet, hogy egy munkatársadnak, akiért imádkozni szoktál, házasságon kívüli viszonya van, de attól még nem kell, hogy neked is legyen. Ne feledd, te is bűnös voltál, mielőtt Isten kegyelme megmentett, ezért légy alázatos, és ne ess az önigazultság csapdájába! Ahogy Merv Rosell mondja: „amikor Isten megbocsát, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a vétek örökre feledésbe merüljön”, légy tehát kegyelmes, amikor olyasvalakivel találkozol, akinek az életvitele kényelmetlenül érint. Tudj meg róla mindent, amit lehet, és engedd, hogy ismeretségetek eloszlasson minden előfeltételezést és előítéletet. Tekints rá úgy, mint fájdalmat hordozó személyre, akit Isten szeret – mint olyan emberre, akinek ugyanarra a kegyelemre van szüksége, amit te is kaptál. Ha szereted a nem szerethetőket, akkor azt teszed, amit Isten is tett érted. Csak azért mert valaki valamiben más, nem kellene őt lenézned, alacsonyabb rendűnek tartanod. Te sem akarod, hogy téged elítéljenek a bőrszíned, kultúrád vagy kinézeted miatt, ezért te se tedd ezt másokkal! Mivel a Biblia világosan fogalmaz arról, hogy ne kövessük mások bűnös életmódját, ezért megkísérthet minket a gondolat, hogy jobbak vagyunk, mint ők. Ez a büszkeség bűne! Néha azt gondoljuk, hogy ha szeretünk és elfogadunk bizonyos embereket, azzal elnézzük bűneiket. Nem, az igazság abban van, ha olyan tisztelettel és elfogadással viszonyulunk másokhoz, ahogy azt Jézus tette. Legyen szó akár faji különbségekről (samaritánusok), életmódbeli különbségről (az asszony a kútnál, akinek már öt férje volt), vagy osztálykülönbségről (Nikodémus), Jézus szerette és elfogadta az embereket úgy, ahogy voltak, de közben arra ösztönözte őket, hogy magasabb mércét kövessenek.

 


Augusztus 23., szerda

Légy áldássá!

„Tegyünk jót mindenkivel” (Galata 6:10)

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

Ha valaki megbánt, három lehetőséged van:

1) visszabántod,

2) kerülöd,

3) imádkozol érte és lehetőséget keresel arra, hogy áldássá légy számára (ld. Máté 5:44–45).

Pál azt mondja: „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10). Vagyis valahányszor lehetőségünk adódik, tegyünk jót; méghozzá ne csak olyasmit, ami hasznos vagy előnyös számukra, hanem valami olyat, ami a lelki épülésüket szolgálja, ami áldás számukra. Sokszor annyira belefeledkezünk abba, hogy mások hogyan bánnak velünk, hogy alig, vagy egyáltalán nem figyelünk oda arra, mi hogy bánunk velük. Félünk, hogy kihasználnak, különösen akkor, ha valakivel kapcsolatban fájdalmas múltbeli tapasztalataink vannak. A félelem és rettegés miatt nem csupán túlérzékenyek leszünk mindarra, amit az illető mond vagy tesz, de könnyen félreértelmezzük motivációit is, és negatív fényben látjuk őt. Kétségtelen, hogy nehéz nem aggódni azon, hogy mások rosszul fognak bánni velünk, ha eddig már sokszor így tettek. Ezért olyan fontos, hogy ne ezen gondolkodjunk (ld. Filippi 3:13 és Ézsaiás 43:18). Azt jelenti ez, hogy az illetőnek nem kell elszámolnia azzal, amit veled tett? Dehogynem. A Biblia azt mondja: „Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett…” (Róma 14:12–13). Tedd a helyzetet Isten kezébe – és ne vedd vissza onnan! Aztán pedig igyekezz áldássá lenni! Másként fogalmazva: azon gondolkozz, hogyan lehetnél a másik javára. Ha ez tölti be a gondolataidat, nem lesz időd személyes sérelmeiden rágódni. Ráadásul ez lehetőséget ad Istennek arra, hogy munkálkodjon a másik emberen – és rajtad is.

 


Augusztus 22., kedd

„Az Úrban jó nekem”

Békességet hagyok nektek...

„Az én békességemet adom nektek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János 14:27)

Jézus békessége olyan biztonságérzetet ad, hogy bármi is történik, tudod: „az Úrban jó nekem.” Ő azt mondja nekünk: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” A Jézustól kapott békesség nem függ a körülményektől. Abból ered, hogy tudod, Isten gyermeke vagy, és Atyád, aki az egész világmindenséget irányítja, szeret téged, és a javadat akarja. Ezért van az, hogy emberek, akik mindenüket elvesztették, gyakran azt mondják, nem cserélnék el mindazt, amit így megtanultak, még akkor sem, ha visszakapnának mindent, amit elvesztettek.

Joni Erikson Tada akkor fedezte fel ezt a természetfeletti békességet, amikor egy baleset miatt lebénult, Corrie Ten Boom pedig a náci haláltáborban talált rá. Elisabeth Elliot akkor ismerte meg, amikor a között az indián törzs között szolgált misszionáriusként, akik megölték a férjét. Azt írta: „Csak az elfogadás hoz békét, nem a beletörődés.” Nagy különbség! Creath Davis így fogalmazza meg: „A beletörődés azt jelenti, hogy megadod magad a sorsnak. Az elfogadás az, amikor Istennek adod meg magad. A beletörődés némán fekszik egy üres univerzumban. Az elfogadás feláll, hogy találkozzon Istennel, aki céllal és rendeltetéssel tölti meg a világegyetemet. A beletörődés azt mondja: »Erre én képtelen vagyok.« Az elfogadás azt mondja: »Isten képes rá.« A beletörődés megbénítja az életet. Az elfogadás felszabadít a lehető legnagyobb kreativitásra. A beletörődés azt mondja: »Mindennek vége számomra.« Az elfogadás azt mondja: »Mivel még élek, mi a következő lépés, Uram?« A beletörődés azt mondja: »Micsoda veszteség!« Az elfogadás azt mondja: »Hogyan tudod ezt a szörnyűséget üdvösségemre használni, Uram?« A beletörődés azt mondja: »Egyedül vagyok.« Az elfogadás azt mondja: »Hozzád tartozom, Uram.«

 


Augusztus 21., hétfő

Terv szerint elrejtve

„Keze árnyékában rejtett el engem” (Ézsaiás 49:2 Károli)

Isten árnyékában 

 

Ha egy bizonyos területen Isten szolgálatára lettél elhívva, akkor nem szokatlan, hogy egy ideig az ismeretlenség időszakát éled át, amikor láthatatlannak tűnsz. Ézsaiást Isten már anyja méhében elhívta (ld. Ézsaiás 49:1), de átélt olyan időszakot, amikor elrejtve volt „az árnyékban”, amíg Isten mindent előkészített a szolgálatához. Amikor egy látás sokára kezd valóra válni, és te már sokat áldoztál és dolgoztál érte minden elismerés vagy eredmény nélkül, akkor könnyen úgy érezheted, hogy csak az idődet pazaroltad. Ézsaiás is ember volt. Ő is elcsüggedt, és azt mondta: „Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet” (Ézsaiás 49:4). De az, hogy így érzed, még nem jelenti azt, hogy ez így is van. Isten „megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6), ez alól te sem vagy kivétel. Jézus harminc évet töltött el az árnyékban, mielőtt megkezdte nyilvános szolgálatát. Mózes, Dávid, Keresztelő János és Pál mind megélték az elrejtettség éveit, mielőtt előtérbe kerültek. Isten országában nincsenek egyik napról a másikra születő szenzációk, sem instant sikerek.

Beth Jones, keresztyén szerző mondta: „Mindenki, aki szeretné, hogy Isten használja őt, meg fog tapasztalni a pusztában eltöltött, elrejtett éveket. Ez idő alatt az Úr csiszolgat, kihegyez, felkészít arra, hogy íjába illő nyílvesszők legyünk, melyeket aztán kilőhet gyümölcsöző szolgálatába. A láthatatlan évek a szolgálat, a tanulás évei, amikor hűségesen végezzük egy másik ember mellett a színfalak mögötti szolgálatot.” A Biblia azt mondja: „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok” (Zsidók 6:10).

Légy türelmes, amikor eljön az ideje, Isten meg fogja érlelni a benned elrejtett jó gyümölcsöt.

 


Augusztus 20., vasárnap

Újítsd meg gondolkodásmódodat Isten Igéjével! 

„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2)

 Változzatok meg értelmetek megújulásával

A legfontosabb dolog, amit minden nap megtehetsz, hogy megújítod elmédet Isten Igéjével. Ha ezt jól csinálod, minden más helyére kerül az életedben. Másként fogsz gondolkodni és másként fogsz cselekedni, ezért más eredményt is érsz el. 

Volt egy régi tévésorozat, a The Beverly Hillbillies, melyben a főszereplők megszabadulhattak múltjuktól: a szegény vidéki kisvárosból a kaliforniai Beverly Hillsbe költöztek. De ott is megmaradtak régi életmódjuknál, a lakóhelyük megváltozott ugyan, de a gondolkodásuk nem. Ugyanígy voltak ezzel az izraeliták is. Rabszolga-mentalitásuk volt. Bár már megszabadultak, és Isten minden szükségükről gondoskodott, abban a pillanatban, amikor valamilyen gondjuk támadt, máris visszakívánkoztak Egyiptomba. Nem tudtak belépni a jövőjükbe, mert még mindig a múlt terheit cipelték.

Olvasd el figyelmesen a következő szavakat: „Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről” (Zsidók 4:1). Azt kérded, hát nem garantált, hogy Isten ígéretei beteljesednek? Dehogynem, ha azt teszed, amit mond! Isten megígérte, hogy megáld anyagilag – ha neki adod a tizededet és nagylelkűen adakozol. Megígérte, hogy egyengetni fogja ösvényedet – ha minden utadon rá gondolsz. Megígérte, hogy megbocsát neked – ha te is megbocsátasz másoknak. Csak úgy tudod megítélni, „mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”, ha folyamatosan megújítod elmédet. Ezért a mai üzenet számodra ez: újítsd meg elmédet Isten Igéjével!

 


Augusztus 19., szombat

Összpontosíts a szolgálatodra!

„Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla.” (Jób 23:11)

különbség

 

Az életben sok vállalkozásunk egy dolog miatt vall kudarcot: képtelenek vagyunk összpontosítani. Mindenféle figyelemelterelést megengedünk magunknak.

Ralph Waldo Emerson mondta: „Az erő titka a politikában, a háborúban, a kereskedelemben, röviden minden emberi ügy intézésében: a koncentráció.”

Mire kell összpontosítanod? A küldetésedre!

Ha hibát követsz is el, ne arra fordítsd minden energiádat! Ne próbáld kimagyarázni! Ne ölj bele egy csomó pénzt! Ha hibáztál, ismerd be! Kérj bocsánatot Istentől és attól az embertől, akinek ártottál vele, és ha lehet, igyekezz jóvátenni! Ha ezt már mind megtetted, fordítsd figyelmedet újra a küldetésedre, és lépj tovább! Arra összpontosíts, amit tenni szeretnél. Nincs olyan ember, aki jobb jövőt tudott volna elérni a múltra összpontosítva.

John Foster Dulles, aki Eisenhower elnöksége alatt külügyminiszter volt, megjegyezte: „A siker igazi mércéje nem az, hogy milyen nagy problémát oldottál meg, hanem az, hogy ez ugyanaz a probléma volt-e, amivel már tavaly is kínlódtál.” A megoldott probléma ugródeszka a jövőbeli sikerhez, a nagyobb és jobb dolgokhoz. A kulcs, hogy ne arra összpontosíts, amit vesztettél, hanem arra, amit tanultál belőle. Ha ezt teszed, az új lehetőségek ajtaját nyitja meg. Dr. Norman Vincent Peale mondta: „A pozitív gondolkodás az, hogyan gondolkodsz egy problémáról. A lelkesedés az, hogyan érzel vele kapcsolatban. A kettő együtt határozza meg, hogy mit teszel.” Végeredményben pedig ez utóbbi számít.

 


Augusztus 18., péntek 

Ne félj! (3)

„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)

 

 Ne félj mert én veled vagyok

 

Jézus követése kikerülhetetlenül azt jelenti, hogy viharokba fogsz kerülni. Amikor a hullámok átcsapnak a fejed fölött és gyorsan süllyedsz, akkor tudsz meg olyan dolgokat Istenről, amit egyébként sohasem ismertél volna meg. Először azon csodálkozol, hogy keveredtél ebbe a zűrbe, de aztán kezded meglátni Isten kezét a helyzetben, és végül azt mondod: „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4:41). A tanítványok végül eljutottak odáig, amikor már készek voltak követni Jézust – kérdés nélkül. Számodra is ez Isten terve. A „ne félj” parancs nem naivitásra vagy tudatlanságra szólít fel. Isten nem azt akarja, hogy ne legyünk tudatában az élet kihívásainak. De amíg Péter Jézusra nézett, a hullámok nem tudták lehúzni őt. Tehát figyelj Istenre, állj rá Igéjére, és emlékezz jóságára!
A Biblia azt mondja: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1).
Bármibe is kerül, ne vedd le tekintetedet az Úrról!
C. S. Lewis írta: „A hangulatunk aszerint változik, amilyen képet az értelmünk épp elénk vetít. Ezt tapasztalatból tudom. Most, hogy már keresztyén vagyok, előfordul, hogy olyan hangulatom van, amikor ez az egész nagyon valószínűtlennek tűnik: de amikor ateista voltam, voltak olyan hangulataim, melyekben a keresztyénség szörnyen valószínűnek tűnt… ezért annyira elengedhetetlen erény a Hit: amíg nem tanítod meg hangulataidnak, hogy hol a helyük, sosem lehetsz sem igazán keresztyén, sem igazi ateista, hanem olyan teremtmény maradsz, aki ide-oda hánykolódik, akinek a hitvilága az időjárástól vagy az emésztésétől függ. Következésképp tanítanod kell magadnak a Hit szokását.”

Ezért a mai üzenet számodra ez: Ne félj!

 


Augusztus 17., csütörtök

Ne félj! (2)

„Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért.” (Zsoltárok 107:8)

 Ne féljetek...

Ha nehéz időkön mentél át, előfordulhat, hogy kevésbé bízol Istenben, és a biztonságot kezded mindennél fontosabbnak tartani. Ha vad viharokat éltél át, a kikötő biztonsága jónak tűnik. Természetesen jó dolog megpihenni és összeszedni az erőnket, de ha túlságosan megállapodottak leszünk, akkor elmulasztjuk mindazt, amit Isten tervezett számunkra.

A Biblia azt mondja: „Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen odalett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért!” (Zsoltárok 107:23–31).

Hol láthatjuk meg Isten csodáit? Az élet viharai közepette! A Bibliában Jézus 125 parancsa van feljegyezve. Ezek között 21-szer fordul elő a „Ne féljetek!” vagy „Legyetek bátrak!” A második leggyakoribb parancs, a szeresd Istenedet és felebarátodat csak nyolcszor fordul elő. Ez azt jelenti, hogy egy dolgot mindennél fontosabbnak tartott elmondani nekünk, és ez a „Ne féljetek!” Miért? Mert azt akarja, hogy jobban bízzunk benne!

 


Augusztus 16., szerda

Ne félj! (1)

„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)

Jézus lecsendesíti a vihart

Figyeld meg, hogyan viselkedtek a tanítványok, amikor a Genezáreti-tavon vihar támadt, és vizsgáld meg, felismered-e magadban ugyanezeket a vonásokat! 

1) A félelem miatt kételkedni kezdünk Isten gondviselésében. A tanítványok ezt kérdezték Jézustól: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Márk 4:38). Nem a hatalmáról kérdezték: „Le tudod csendesíteni ezt a vihart?” Nem is tudása felől érdeklődtek: „Tudod, hogy viharban vagyunk?” Nem is a hozzáértése érdekelte őket: „Van tapasztalatod a viharokkal?” Ehelyett jellemét illető kételyeiknek adtak hangot. Ha hagyod, a félelem aláássa Isten szeretetébe vetett bizalmadat, és eléri, hogy elfeledkezz Isten hűségéről.

2) A félelem rávesz, hogy megragadjuk az irányítást. Jézus aludt, ezért a tanítványok felébresztették, és azt mondták neki: „Gyorsan csinálj valamit!” A félelem akkor támad, amikor úgy érezzük, kicsúsztak a kezünkből a dolgok. Amikor félünk, belekapaszkodunk az életnek abba az összetevőjébe, amit irányításunk alatt tudunk tartani – például az étkezési szokásunkba, a munkánkba, az otthonunk tisztaságába, vagy sok esetben: emberekbe. Minél bizonytalanabbak vagyunk, annál inkább uralni akarjuk a helyzetet.

3) A félelem feledékennyé tesz. A Biblia azt mondja Jézusról: „szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított” (Máté 8:16). Micsoda önéletrajz! De a félelem lelki emlékezetkiesést okoz, elfeledteti velünk, hogy Jézus már mi mindent tett értünk, és mennyire jó volt hozzánk. Mit mondott mindezek után Jézus? „Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?” (Márk 4:40). A hit nem kapcsolja ki a félelmet, de elcsendesíti, megfosztja erejétől, és közelebb visz minket Istenhez – és amikor ez megtörténik, a dolgok elkezdenek változni.

 


Augusztus 15., kedd

Lélek szerinti élet

„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.” (Galata 5:17)

test kívánsága...

 

Ne feledd, bármilyen régóta is jársz Istennel, testi természeted sosem fog megjavulni. Sohasem lesz Jézushoz hasonlóbbá, bármennyi idő telik is el. Ezért mondja Isten Igéje, hogy naponta meg kell feszítenünk testi természetünket (ld. Galata 5:24). Még maga Pál apostol is küzdött testi természetével: „a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek” (Galata 5:17). De ha a Szentlélek átveszi az irányítást életünkben, akkor megterem bennünk az ő gyümölcse, a „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Galata 5:22–23). Azt kérdezed, egyáltalán lehetséges-e ilyen élet? Igen, de a következő négy dolgot meg kell tenned:

1) Ne feledd, a sátán sohasem megy szabadságra. Folyamatosan hadat visel ellened, ezért meg kell védened magad Isten Igéjével és imádsággal.

2) Ismerd fel, hogy melyik bűnre vagy leginkább hajlamos. A Biblia azt mondja: „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt” (Zsidók 12:1). Miért? Mert azon a területen fog folyamatos támadás érni, ahol gyenge vagy. 

3) Legyen feltöltve a lelki üzemanyagtartályod! „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6). 4) Járj Isten erejével, ne a magad erejére támaszkodj! Sohasem ér véget a harc? Nem. De ha Isten erejéből merítesz, és eldöntöd, hogy engedelmes leszel és kitartasz a harcban, az mindig egyértelmű és tartós győzelemhez vezet.

 


Augusztus 14., hétfő

Személyes bibliatanulmányozás

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.” (Márk 4:24)

 amilyen mértékkel mértek...

Luther Márton azt mondta, hogy a bibliatanulmányozás olyan, mint az almaszedés. Először megrázod a fát, aztán a vastagabb ágakat, majd a vékonyabb ágakat, végül a vékony gallyacskákat, aztán benézel minden levél alá. Nincs a világon a Bibliához hasonló könyv. Ha hússzor olvasod el ugyanazt az igeverset, húsz újabb meglátást kaphatsz belőle. Azért van ez, mert a Szentírást Isten ihlette (ld. 2Timóteus 3:16).

Jézus azt mondta a bibliatanulmányozásról: „Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna” (Márk 4:22). Majd hozzáteszi: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak” (Márk 4:24). 

Szeretnél lelkileg növekedni? Jobb kapcsolatokat építeni? Sikert elérni a hivatásodban? Legyőzni a félelmeidet és lelki békére találni? Megszabadulni egy rossz szokástól? Meggyógyulni a múlt érzelmi sebeiből? Akkor olvasd Isten Igéjét, tanulmányozd, elmélkedj rajta, tanuld meg kívülről, építsd a gondolkodásodba. Ahelyett, hogy másvalaki lelki meglátásai alapján élnél, tanulmányozd te magad Isten Igéjét, és engedd, hogy a Szentlélek megláttassa veled annak életet átformáló igazságait. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek „elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” (János 16:13–14). Te is megtapasztalhatod e szavak igazságát, ha saját magadra alkalmazva tanulmányozod a Szentírást.

 


Augusztus 13., vasárnap

Imádkozz önfegyelemért!

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róma 6:12)

Légy óvatos...

 

Az önfegyelem a siker egyik legnagyobb kulcsa az életben. Isten Igéje is sokat beszél róla, és ha őt kéred, ő segít kifejleszteni azt magadban. Más dolgokkal fogsz küszködni idősebb korodban, mint amikkel fiatalon küszködtél, de ilyen vagy olyan kísértéssel egész életed során találkozni fogsz. Az önmegtartóztatás a Lélek gyümölcsének egyike, ahogy a Biblia írja (ld. Galata 5:22–23). Ez éri el, hogy életed minden területe a Szentlélek irányítása alá kerüljön. Ezt az életet a fegyelmezettség jellemzi, nem az ösztönös indulatok. Az önuralmat jelentő görög szó a „megragadni, markában tartani” gyökre vezethető vissza. Ez az önmérséklet szorítja vissza a költekezésedet, így nem vered magad adósságba olyan dolgok miatt, amire nincs is szükséged és nem tudsz megfizetni. Ez szorítja vissza indulataidat, így nem mondasz ki olyasmit, amit később megbánnál. „Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít” (Példabeszédek 16:32). Az önuralom fogja vissza vágyaidat is. Ha József nem tudott volna nemet mondani főnöke feleségének ismételt közeledéseire, sohasem látta volna beteljesülni álmait, sohasem ülhetett volna Egyiptom kormányzói székébe. Értsd meg ezt: a sátán felismerte rendeltetésedet, ezért mindent bevet, hogy megakadályozza annak megvalósulását. Ezért imádkozz önfegyelemért, és gyakorold azt minden nap!

 


Augusztus 12., szombat

Ha bírálat ér

„Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást.” (1Péter 2:23)

 Építő kritika - mai ige

Ha építő kritikát mondanak neked, próbálj tanulni belőle és bölcsebbé válni általa. De ha megalapozatlan, igazságtalan bírálat ér, akkor emlékeztesd magad, hogy Jézust is bírálták, tehát jó társaságban vagy. Ha kísértést érzel a neheztelésre és visszavágásra, olvasd el ezt a részt a Szentírásból: „Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.” (1Péter 2:20–23).

Van egy érdekes történet Abraham Lincolnról. Az amerikai polgárháború idején aláírt egy parancsot bizonyos hadtestek átirányításáról, de Edwin Stanton hadügyminiszter megtagadta annak végrehajtását, és az elnököt ostobának nevezte. Amikor ezt Lincoln meghallotta, így reagált: „Ha Stanton azt mondta, hogy ostoba vagyok, akkor bizonyára az vagyok, mert neki szinte mindig igaza van, és mindig kimondja, amit gondol. Átmegyek hozzá, és megnézem ezt közelebbről.” Így is tett, és amikor Stanton meggyőzte őt arról, hogy hiba volt kiadni azt a parancsot, Lincoln csendben visszavonta azt. Lincoln nagysága részben abban állt, hogy felül tudott emelkedni a kicsinyességen, az önzésen és a mások véleménye miatti érzékenységen. Nem egykönnyen sértődött meg. Elfogadta a kritikát, és ezzel megmutatta az igazán nagyszerű személyiségek egyik legnagyobb erősségét: az alázatot.

Téged is ért kritika? Ne vereségnek tekintsd, hanem használd okulásodra!

 


Augusztus 11., péntek

Van helye ennek az embernek az életemben?

Ne tévelyegjetek

„Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámósz 3:3)

Egy mérgező kapcsolat olyan, mint az elüszkösödött végtag: ha nem amputálják, a fertőzés elterjed, és az ember belehal. Ha nincs bátorságod levágni azt, ami nem akar gyógyulni, nagyon sokat veszíthetsz. Személyes fejlődésedet – és némely esetben gyógyulásodat – csak úgy gyorsíthatod fel, ha a megfelelő emberekkel tartasz kapcsolatot.

Talán hallottad már a skorpió és a béka tanmeséjét, amikor is a skorpió megkérte a békát, hogy vigye át a folyó túlsó partjára, mert nem tud úszni. „Félek, hogy meg fogsz szúrni” – mondta neki a béka. A skorpió biztatóan mosolyogva azt mondta: „Dehogy foglak. Ha megszúrnálak, mindketten megfulladnánk!” Így a béka beleegyezett, és a skorpió felpattant a hátára. Gondolom, már kitaláltad: félúton a skorpió megszúrta a békát! Ahogy süllyedni kezdtek, a béka így siránkozott: „Hiszen megígérted, hogy nem fogsz megszúrni. Miért tetted?” A skorpió így felelt: „Nem tehetek róla, ilyen a természetem!”

Amíg Isten meg nem változtatja a másik ember természetét, addig az képes arra, hogy hatással legyen rád és megfertőzzön. Például ha szenvedélyesen lelkesedsz valami iránt, ami iránt mások nem, az olyan, mintha foxtrottot próbálnál táncolni valakivel, aki csak keringőzni tud. Rossz táncpartnert választottál, kedves! Ne kösd magad valakihez, akivel nem azonos az értékrended, aki nem osztozik Istentől való céljaidban. Vannak olyan kérdések, melyek megoldhatók szakértői tanácsadással, imádsággal, tanítással és vezetői segítséggel, de azt nem lehet megtanítani senkinek, hogy őszintén törődjön valakivel. Akinek nem számít őszintén valaki más sorsa, az megmérgezi annak a környezetét, akadályozza eredményességét, és folytonos panaszkodásával megtöri a másik ritmusát. Ezért olyan fontos imádságban megkérdezni Istentől: „Van ennek az embernek keresnivalója az életemben?”


Augusztus 10., csütörtök

Kérj segítséget!

„Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni.” (2Mózes 18:18)

Rómaiakhoz irt levél 12:3,

Isten elérhető közelségbe helyezett olyan embereket, akik készek segíteni neked. Ha nem fogadod el a segítségüket, kudarcot vallasz, és ők is beteljesületlennek érzik magukat, mert nem használják fel lelki ajándékukat. Isten nem arra hívott el, hogy mindig, mindenkiért, mindent te csinálj. Nem lehetsz mindig mindenki számára minden! Neked is vannak jogos szükségleteid, melyek ha nincsenek betöltve, azt megszenveded te is és a körülötted élők is. Nincs semmi rossz abban, ha segítséget kérsz, amikor arra szükséged van, sőt, az a helytelen, ha segítségre lenne szükséged, de túl büszke vagy azt kérni. Mivel Izráel fiai minden ügyes bajos dolgukkal Mózeshez fordultak, ő belefáradt abba, hogy mindenre ő legyen a megoldás. Ereje végső határára ért, ezért az apósa azt javasolta, hogy hatalmából egy részt ruházzon át kiválasztott emberekre, és hagyja, hogy kevésbé fontos ügyekben azok döntsenek, míg ő maga csak az igazán fontos dolgokkal foglalkozik. A módszer működött! Mózes megtette, amit Jetró javasolt, és ez lehetővé tette, hogy sikerrel végezze feladatát. Továbbá azok, akik részt kaptak a vezetésből, maguk is átélhették a jól végzett munka örömét. Ez minden érintett számára nyereség volt, mind Mózesnek, mind a kisebb jogkörű vezetőknek, mind a problémáikkal hozzájuk forduló népnek.

Kérdés: Panaszkodsz amiatt, hogy az emberek túl sokat várnak tőled, és túl sok a feladatod? Vonakodsz elfogadni mások segítségét, mert azt hiszed, senki nem tudná olyan jól elvégezni a munkát, mint te?

Vigyázz! A Szentírás figyelmeztet, hogy senki „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell” (Róma 12:3*). Kérj segítséget! Tovább fogod bírni, és jobban fogod élvezni az életet, ha ezt megteszed!

* Róma 12:3 - az Újfordítás szerint:

"A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint."

- a Károli fordítás szerint:

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."


Augusztus 9., szerda

Nevelés és az irányításért folyó harc 


„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Efezus 6:4)

Ti apák pedig ne...

Ha tizenéves gyermekeidnek nincs ínyükre, hogy megmondod nekik, mit csináljanak: nyugodj meg, ez teljesen normális náluk. Ráadásul nem csupán a serdülőkorra jellemző, már sokkal hamarabb elkezdődik.

Egy pszichológus beszámol egy anyáról és annak négyéves kislányáról, aki igencsak szeretett a saját feje után menni. Az anya ezt mondta: „Én vagyok a főnököd, az én felelősségem, hogy irányítsalak, és én pontosan ezt is fogom tenni!” A kis Jenny elgondolkodott egy percre anyja szavain, majd ezt kérdezte: „És meddig fog ez tartani?” Még csak négy éves volt, de már azt a napot várta, amikor senki sem mondja meg neki, hogy mit csináljon!

Ez olyan ösztön, amit Isten épített belénk. Az egyik első dolog, amit Isten Ádámnak és Évának parancsolt, hogy hajtsák uralmuk alá a földet. Szülőként az a feladatod, hogy kezedben tartsd a gyeplőt, amíg gyermekeid kicsik, aztán fokozatosan engedd nekik a függetlenedést az érettségük függvényében. Ez az egyik legkényesebb kérdés és legnagyobb felelősség a nevelésben. Túl hamar hatalmat adni ostobaság, de ha túl későn adjuk meg, az lázadáshoz vezet. Bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk, mikor és mennyit engedjünk a száron, és Isten az, aki meg tudja adni ehhez a bölcsességet (ld. Jakab 1:5). Imádsággal, alapos megfigyeléssel és figyelmes hallgatással fel fogod ismerni gyermeked életében a meghatározó mérföldköveket. Pál azt írja: „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel” (Efezus 6:4). Szülőként ez a legjobb tanács, amit csak kaphatsz.


Augusztus 8., kedd

Ne add fel – csináld végig!

„Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” (1Sámuel 30:8)

 Ha vizen még át...

Amikor Dávid és emberei hazatértek a csatából, azzal szembesültek, hogy az amálékiak földúlták és felégették otthonaikat, és hozzátartozóikat fogságba vitték. Ez porig sújtotta őket. Addig sírtak, míg végül könnyük sem maradt. „Dávid pedig megkérdezte az Urat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” Isten segítségével ez valóban meg is történt! Nem számít tehát, hogy milyen szörnyű helyzetben vagy most – ne add fel! Sírj, ha kell, de aztán szárítsd fel könnyeidet, indulj el Isten erejével, és szerezd vissza, amit az Ellenség elrabolt tőled. Ha kell, haladj apró lépésekkel, de ne a magad erejéből, hanem Isten erejéből merítve. Pál azt írja: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9). Isten nem mond le rólad, hát te se mondj le róla! Ő azt mondta Igéjében: „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézsaiás 43:2–3). Ne add fel – menj tovább! Feladni könnyű, de végigcsinálni – ahhoz hit kell. Ha hited Istent dicsőíti, akkor Isten meg is jutalmazza a hitedet! Ha ő melletted áll, megerősödve fogsz kikerülni ebből a helyzetből. A mai üzenet tehát számodra ez: Menj tovább… csináld végig… szerezd vissza!


Augusztus 7., hétfő

Egészséges konfrontáció (3) 

„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.” (Zsoltárok 139:1–2)

139 Zsoltár 1-2

 

Ahogy a testépítő az izomzatát megfelelő súlyemelési technikákkal fejleszti, neked is a megfelelő technikákat kell alkalmaznod, hogy elérd a remélt változást, a konfliktus megoldását. Egyetlen sportoló sem kísérel meg súlyemelést vagy más megerőltető gyakorlatot anélkül, hogy előtte be ne melegítene. Az edzésnek elengedhetetlen része a bemelegítés, mert ez csökkenti a sérülés kockázatát, és növeli az izomzat teljesítőképességét. Hasonlóképp a konfrontációra való felkészülés szinte ugyanolyan fontos, mint maga a konfrontáció. Ha valakit előzetes felkészülés nélkül, a pillanat hevében intünk meg, annak katasztrofális következményei lehetnek. A felkészülés segít abban, hogy a helyzetet világosabban lássuk, és ne érzelmi alapon közelítsük meg a kérdést, így minden valószínűség szerint hatékonyabb lesz a találkozás. Jó, ha ilyenkor így imádkozol: „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem… messziről is észreveszed szándékomat… Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod…” (Zsoltárok 139:1–4). Fontos, hogy először a saját negatív érzelmeidet kezeld, például a haragot vagy neheztelést. Még ha jogosnak tűnnek is, ha nem engeded el ezeket a Szentlélek ereje által, akkor akadályozni fogják az összhang elérését. Azt sem szabad hagynod, hogy a félelem visszatartson attól, hogy szóvá tedd a kérdéses ügyet, különben messziről kerülni fogod a konfrontálódást. Isten mindkét félben munkálkodik. Amíg te imádkozva felkészíted a szívedet, ő fel tudja készíteni a másik ember szívét is. „Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm” (Példabeszédek 12:20).

 


Augusztus 6., Vasárnap

Egészséges konfrontáció (2)

"Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek."  (Prédikátor 3:7)

konfliktus rendezése

Bölcsesség kell ahhoz, hogy olyankorra időzítsd a konfrontációt, amikor az adott személy a legfogékonyabb. Ha olyankor szólítasz meg valakit ilyesmivel, amikor elfoglalt vagy egy másik feladatra összpontosít, akkor nem lesz megfelelő állapotban ahhoz, hogy helyesen tudja kezelni az észrevételt. Várj addig, amíg figyelmesen meg tud hallgatni. Igyekezz odafigyelni arra is, hogy olyankor szembesítsd a dolgaival, amikor egyedül van, ahogy Jézus parancsolta: "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt." (Máté 18:15). Ha mások előtt intesz meg valakit, akkor nagy valószínűséggel védekezni fog, hogy mentse magát. A cél a helyreállítás, nem a megszégyenítés. Ha nehéz dolgot kell elmondanod valakinek, akkor nem jó ötlet ezt az otthonában vagy a te házadban megtenni - válassz semleges helyet. Így könnyebbé válik a másik számára, hogy elhagyja a helyszínt, ha feszültté válik a hangulat. Sajnos ennek mindig fennáll a lehetősége. Néha fel kell vállalni, hogy ideiglenesen elveszíts embereket, hogy aztán később visszanyerd őket. "Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg" (Példabeszédek 28:23).

Észrevetted a végül szót? Ha azonnal nem is azt a reakciót kapod, amit remélnél, azért még győzhetsz - főleg, ha imádkozol, és engeded, hogy a Szentlélek elvégezze munkáját a másik szívében. De vállalnod kell a konfrontáció kockázatát ahhoz, hogy a remélt változás bekövetkezhessen. Ha nem vállalod fel a szembesítést, akkor a dolgok ugyanúgy maradnak - vagy épp rosszabbra fordulnak.


Augusztus 5., szombat

Egészséges konfrontáció (1)

„Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem.” (Galata 2:11)

Pál megintette Pétert, amikor az részrehajlóan viselkedett a zsidók javára a pogányból lett hívőkkel szemben. Miért tette ezt Pál? Hogy megőrizze az egységet a gyülekezetben.

Néha nincs más lehetőséged, mint konfrontálódni. A kérdés az: hogyan? Egyikünknek sincs veleszületett képessége ehhez, ez olyan készség, melynek elsajátításához gyakorlás és türelem kell. Csak azért nem megy jól, mert kerüljük, mint a pestist. Ezt viszont megszenvedik a kapcsolataink, és a problémák nem oldódnak meg. Az első lépés a konfrontációra való felkészülésben, hogy megállapítsuk, miért is kerül terítékre a téma. A célunk a kapcsolat erősítése legyen. Ehhez vagy azt kell elérnünk, hogy valaki abbahagyjon valamit, vagy azt, hogy elkezdjen valamit. Az sohasem lehet célod, hogy leszidj valakit, hogy kiengedd a gőzt, vagy bűntudatot kelts a másikban. Ezért fontos, hogy először önmagaddal nézz szembe, magaddal konfrontálódj! Őszintén vizsgáld meg az indítékaidat, hogy miért akarod kitárgyalni az ügyet. Talán valamilyen hátsó szándék vezet, például neheztelés vagy sértett büszkeség, vagy őszintén szeretnéd, ha a másik változni tudna? Meg kell kérdezned magadtól, mit szeretnél elérni, milyen változást szeretnél látni a másik viselkedésében? Ne feledd, az a hatékony konfrontáció, amikor jó megoldást keresel, olyat, melyben mindkét fél nyer.

„A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár” (Példabeszédek 18:19 RÚF). Ha az illető személy tudja, hogy valóban a javát akarod, és arra törekszel, hogy Istent dicsőítsd meg az adott helyzetben, akkor nagyobb valószínűséggel reagál úgy, ahogy szeretnéd.


Augusztus 4., péntek

 Bizalom Istenben

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róma 15:13)

 A reménység istene pedig töltsön b titeket,

Istenben bízni sokkal egyszerűbb, mint nem bízni benne. Amikor kételkedsz Istenben, Igéjében és ígéreteiben, akkor magadra vagy utalva, a saját erődre és értelmedre a dolgok megoldásában. Emiatt persze stresszes leszel. Most szánj rá egy percet, és olvasd el a következő igeverseket, majd gondolkodj el azon, mit jelentenek: „Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba.” (Zsidók 4:2–3). „Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól” (Zsidók 4:10). „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28). Hogyan közeledhetünk Istenhez? Hittel! A Biblia azt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6). Ez azt jelenti, hogy ha Istenhez akarsz jönni, hinned kell, és ha hiszel, örömet és békességet kapsz tőle. Ez a két dolog Isten akarata számodra, ezeket a kereszten vásárolta meg neked. Krisztus munkája már elvégeztetett, csak annyi van hátra, hogy elhidd. Ha ezt teszed, Isten mindig válaszolni fog, és megáld.


Augusztus 03.,  csütörtök

Előre nézz!

„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé”
(Filippi 3:14)

 Elvégezhessem futásomat

Vannak bennünk olyan dolgok, melyeket kezelnünk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Minden, amit születésed óta a mostani pillanatig átéltél, segítettek azzá formálni, aki most vagy. Azok a jó vagy rossz dolgok, melyek veled történtek, egész hátralévő életedben meghatározó szerepet töltenek be abban, hogyan viselkedsz, hogyan reagálsz bizonyos dolgokra.

Pál azt mondja: „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé.”

Azt kérded, mit kellett Pálnak felejtenie? Nagyon is sokat! Pál ott volt az első keresztyén vértanú, István kivégzésénél, végignézte, ahogy megkövezték. Mielőtt találkozott volna Krisztussal a damaszkuszi úton, Pál hivatásszerűen üldözte a keresztyéneket, sokakat börtönbe vagy halálra juttatott. Ha nem tette volna túl magát a múltján, nem tudta volna megírni a fél Újszövetséget, képtelen lett volna hozzájárulni az Egyház megalapozásához, mely kétezer év után is fennáll. Vajon Pál tökéletes volt? Távolról sem! Ezért mondta: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3:12–14).

Az egyetlen hely, ahol a múlt most is él, az emlékezetünk; és csak akkor van hatalma múltunknak felettünk, ha mi megadjuk neki.
Ezért a mai üzenet számodra: kezdj el előre nézni!


Augusztus 2., szerda

Van Istentől való látásod?

„Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni!”
(Habakuk 2:2)

Látás  Istentől

    Ha Isten jövőképet ad eléd, írd azt le, tartsd magadnál mindig, és aszerint éld az életedet!
Azt mondod, nem látod, hogyan valósulhatna meg?
    A Biblia ezt mondja: „ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el” (Habakuk 2:3).
    Talán nem tudod, hogyan juss el onnan, ahol most vagy oda, ahová a látásod végül eljuttat – de Isten tudja. Kérd hát, hogy mutassa meg a következő lépést. Akár börtönben vagy, mint annak idején József, akár egy étterem konyhájában, akár otthon a kisgyermekeiddel, Isten véghez fogja vinni azt a tervet, amit a szívedbe helyezett. Minél inkább látod magadat vezetőként egy tanácskozáson, vagy a vállalkozásodat elindítva, vagy egyházi szolgálatban, vagy első könyvedet írva, vagy lelki ajándékaiddal másokat segítve, annál hamarabb válik az valósággá.
    Mielőtt egy látás teljesen világossá válna, Isten kisebb bepillantásokat enged nekünk – olyan ez, mintha egy homályos kép lassan kitisztulna a szemünk előtt. Vedd hát komolyan az Istentől kapott kijelentést, és éld aszerint az életedet! Ez legyen az ösztönzés arra, hogy a tőled telhető legtöbbet tedd az adott helyzetedben, miközben folyamatos kapcsolatban vagy Istennel, aki szeret, és minden veled kapcsolatos dolgot pontosan ismer.
   Ma imádkozz így: „Uram, tudom, hogy most még nem tartok ott, ahová el akarsz juttatni. Adj nekem bepillantást az általad tervezett jövőmbe, hogy jobban megértsem tervedet és ráhangolódjak a te időzítésedre. Adj nekem közben türelmet és hitet, hogy bízzak abban, hogy te mindig a javamat munkálod. Ámen.


Augusztus 1., kedd

Adj az elvártnál többet!

„Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.” (Máté 5:42)

Jézus azt mondta: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe” (Lukács 6:38). Figyeld meg, nem azt mondta: „Csak azoknak adjatok, akik viszonozni tudják.”

John Bunyan, A zarándok útja szerzője mondta: „Nem éltél addig, amíg nem tettél valamit valakiért, aki sohasem tudja azt viszonozni neked.” Jézus korában egy római katonának joga volt arra kényszeríteni egy zsidó civilt, hogy egy mérföldön át cipelje a málháját. Ez törvény adta joga volt, aki visszautasította a feladatot, az bajba került. Aki tehát megtette ezt az első mérföldet, az csak az elvártat tette meg. Jézus azonban továbbment, és ezt mondta: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre” (Máté 5:41). Miért? Mert a „még egy mérföld szolgálat” lehetőséget biztosít arra, hogy hatást gyakoroljunk mások életére. Aki a „még egy mérföld” hozzáállást választja, az jobban törődik másokkal, mint azt egyesek bölcsnek tartanák, több kockázatot vállal, mint azt mások biztonságosnak vélnék, nagyobbat álmodik, mint amit mások célszerűnek gondolnának, elhiszi azt is, amit mások lehetetlennek tartanak, és többet ad, mint amennyit mások szükségesnek tartanak. Jézus mindezt így foglalja össze: „… legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5:45–48).

Tehát mindig tégy többet az elvártnál!

segíts


július 31., hétfő

Segíts azokon, akik fájdalmat hordoznak!

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
(Lukács 19:10)

 elveszett és megtalált bárány

Az első dolog, amit általában észreveszünk a bajban lévő embereken, az a problémájuk. De ha túl tudunk látni a problémán, akkor Isten segít meglátni a bennük rejlő lehetőséget. A Kentucky Derby-n a tömeg mindig elénekli a „My Old Kentucky Home” kezdetű dalt, de a legtöbben nem tudják, hogy azt Stephen Foster írta, aki állítólag az alkoholizmusába halt bele. Amikor a rendőrség egy New York-i hajléktalanszállón megtalálta, egy mély vágás volt a torkán. Azonnal kórházba vitték, de már nem lehetett megmenteni. A holmija között egy kis cédulát találtak ezzel a szöveggel: „Kedves barátaim és jólelkű emberek…” Úgy tűnt, mintha egy újabb dal kezdősora lenne, de meghalt, mielőtt be tudta volna fejezni. Jézus „azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” Vannak emberek a környezetedben, akik eltévedtek, elvesztették a családjukat, a munkahelyüket, az egészségüket és a reményüket – az ilyen emberekért jött Jézus, hogy megmentse őket! Itt lépsz be te a képbe. Arra kaptál elhívást, hogy az ő kinyújtott keze legyél. Elizabeth Holt Hartford a Los Angeles-i szegénynegyedben élt, és ott is halt meg. Utolsó szavai ezek voltak: „Ti egy idős hölgynek láttok engem, akit megtört az öregkor. De azt nem értitek, hogy én vagyok itt belül. Csapdába esve egy olyan testben, mely többé már nem szolgál engem. Fáj és ráncos és beteg. De én nem változtam. Én még mindig az az ember vagyok, aki voltam, amikor ez a test fiatal volt.” Ma kérj két dolgot Istentől:

1) Nyissa meg szemedet a környezetedben élők szükségeire.

2) Indítsa szívedet ezeknek a szükségeknek a betöltésére!


július 30., vasárnap

Életszabályok gyermeked részére

„Milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?” (Bírák 13:12)

család

Amikor Isten azt mondta Mánóahnak, Sámson apjának, hogy fia fog születni, ő azt kérdezte: „Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?” Bölcs apa volt. Tudta, hogy ahhoz, hogy a fia betöltse rendeltetését, bizonyos szabályok szerint kell őt felnevelnie. A gyerekek sokkal inkább biztonságban érzik magukat és jobban fejlődnek, ha ismerik a határokat.

Képzeld el, hogy egy 4-500 méter magasban kifüggesztett hídon hajtasz át autóval. Aki először halad itt át, annak félelmetes lehet. Tegyük fel, hogy nincsenek védőkorlátok a híd két oldalán. Hová kormányoznád a járművet? Nyilván az út közepére! Még ha nem is áll szándékodban beleütközni a szalagkorlátba, már a tudattól, hogy ott van, nagyobb biztonságban érzed magad. Ugyanez igaz a gyermekeidre is. Ismerniük kell a szabályokat az életben, és tudniuk kell, hogy ezeket következetesen be is tartatod velük. Ha a családban világosak és egyértelműek a szabályok, a gyermekek biztonságban élnek. Amíg ezen észszerű, jól felismerhető korlátok között maradnak, öröm, szabadság és elfogadás a részük. Gyermekeid talán nem ismerik be, hogy azt akarják, hogy te légy a főnök, de nyugodtabban lélegeznek, ha az vagy. A lényeg: ha Isten gyermeket ad neked, akkor ez legalább 18 évig tartó feladat. Ez idő alatt vagy a bukásra vagy a sikerre készíted fel őket. Rajtad múlik.


július 29., szombat

Háromszintű őszinteség

„Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Efezus 4:25)

 ...mondjatok igazat...

Igazat mondani egyszerű dolognak tűnik, de háromszintű elkötelezettség kell hozzá.

1) Szóbeli. Ha rajtakapnak egy hazugságon, az aláássa mások beléd vetett bizalmát. Például ha egy férj vagy feleség tagadja, hogy felborította a családi költségvetést, vagy rejtegeti iszákosságát, előbb-utóbb elkerülhetetlenül bajba kerül. De ha mindketten tudják, hogy a másik ragaszkodik az igazsághoz szeretetben (ld. Efezus 4:15), akkor a kapcsolatuk erősebb lesz, és nagyobb valószínűséggel vészeli át a viharokat.

2) Viselkedésbeli. „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Lukács 16:10). Cheryl Richardson szerint: „A becsület a hiteles élet titka.” Akkor fognak becsületes embernek tartani, ha megtartod a szavad. Tehát ha elkötelezted magad valamire, azt tedd is meg – akkor is, ha áldozatba kerül, sőt akkor is, ha jobb ajánlatot kapsz.

3) Az adott helyzetben. Miért olyan nagy dolog az igazmondás? Mert minden kapcsolatunk bizalomra épül. Ha nem vagy őszinte és hiteles:

a) Elveszíted mások tiszteletét, és nem tudsz hatással lenni rájuk.

b) Állandóan félni fogsz attól, hogy kiderül a dolog, ettől bizonytalan leszel és ez arra kényszerít, hogy kettős életet élj: egyet a nyilvánosság előtt, a másikat a magánélet küzdelmeiben.

c) Folyton aggódnod kell amiatt, hogy kinek mit mondtál.

d) Nem tudsz megbízni másokban, és nem hiszel senkinek, mert mindenki magából indul ki, amikor másokról véleményt alkot.


július 28., péntek

Békefolyamat

„Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.” (Zsoltárok 119:165)

 

Jézus utolsó mondásainak egyike ez volt a tanítványaihoz: „E világon nyomorúságotok lesz” (János 16:33 NIV). Igaza volt, ugye? Mindannyian megtapasztaljuk a stresszt, a munkahelyi követelményeket, határidőket, elvárásokat. A nyomás egyre nő rajtunk, és folyamatosan megpróbálja elrabolni a békességet, melyre kétségbeesetten vágyunk. Senki sem immunis a stresszre, a frusztrációra, a rohanó életmódra. Mi ez, ha nem a békesség hiánya? A megoldás pedig nem található sem a gyógyszerekben, sem a vagyonban, sem az élvezetekben. Ezeknek a hatása nem tartós. A Biblia három különféle békességről beszél. Nézzük meg ezeket közelebbről:

1) Békesség embertársainkkal. „Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben” (Róma 12:18). Ez külső békesség, és elengedhetetlen a jól működő emberi kapcsolatokhoz.

2) Békesség önmagunkkal. „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben” (Kolossé 3:15). Ez belső békesség, lelki nyugalom, ami oly sokunk életéből hiányzik.

3) Békesség Istennel. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1). Ez örökkévaló békesség, amely abból ered, hogy tudjuk, megfelelő kapcsolatban vagyunk Istennel. Így működik ez: ha békességed van Istennel, akkor békében leszel önmagaddal, és ha békében vagy önmagaddal, akkor békében leszel másokkal is. Ez a békefolyamat dióhéjban.


Július 27. csütörtök

Hogyan bánjunk a nehéz emberekkel?

"Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra."
Jakab 1:19,

Legyen minden ember gyors a hallásra,

Csak úgy kerülhetnénk el azt, hogy nehéz emberekkel kelljen boldogulnunk, ha elköltöznénk egy másik bolygóra. Az emberi lények mind bűnök és erények keverékei, és ha ezt nem érted meg, nem fogsz tudni másokkal sikeresen együttműködni, vagy együtt élni.

Volt egyszer egy szerzetes, aki belépett a kolostorba, és némasági fogadalmat tett. Minden évben egyszer megjelenhetett az apát előtt, és mondhatott egy dolgot.
Az első év végén, amikor megkérdezték, mi mondanivalója van, a szerzetes így válaszolt: "Az ágy túl kemény'"
A második év végén, amikor megkérdezték, azt mondta: "A cellám túl hideg."
A harmadik év végén, amikor feltették neki a kérdést, a válasza ez volt: "Az étel rettenetes. Kilépek."
Az apát ekkor megkönnyebbülten elmosolyodott, és így szólt: "Hála az égnek! Hiszen folyton csak panaszkodsz, mióta idejöttél!"

Gondolj bele: még egy kolostorban is előfordul, hogy nehéz emberekkel kell boldogulnod!
Mit tehetsz tehát? Tanulj a földművestől! Elveti a magot, kigyomlálja a gazt, gondozza a növényt, tudva, hogy végül el fog jönni az aratás, ha türelmesen teszi a dolgát.


Többek között ezért írja Jakab: "Tanuljátok meg tehát szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát" (Jakab 1:19-20).
Nincsenek rövidebb utak és egyszerűbb módszerek. A jó kapcsolat kialakításáért meg kell dolgozni és türelmesnek kell lenni. Ha így teszel, Isten meg fogja áldani azt a kapcsolatot.


július 26., szerda

Látásra van szükséged

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.” (Jakab 1:17)

 Minden jó adomány...

Ha az életcélod az, hogy olyan gazdag lehess, amennyire csak lehetséges, hogy minden fillért szeszélyeid kielégítésére fordíthass – akkor látásod nem Istentől való. De ha azért akarsz sikeres lenni, hogy sikeredet mások számára áldásként használhasd, hogy megvalósítsd belőle Isten céljait e földön, akkor látásod valóban Istentől való.

Amikor Isten elhívta Ábrahámot, három dolgot ígért neki: „megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel” (1Mózes 12:2). Értsd meg ezt: minden igazán jelentőségteljes látás Istentől jön, akár úgynevezett „lelki” dolgokra vonatkozik, akár hétköznapiakra, sőt, akkor is, ha maga az ember először nem is ismeri fel látása forrását.

A Bibliában azt olvassuk: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” Hajlamosak vagyunk részekre osztani életünket, és úgy tekintjük, mintha Istennek befolyása lenne a „lelki” látásokra, missziós küldetésekre, célokra, de kevés köze volna „világi” vonatkozású meglátásainkhoz, terveinkhez, céljainkhoz. Szent Ágoston azt mondta: „Minden keresztyén értse meg, hogy bármikor felfedezünk valamilyen igazságot, az Mesterünkhöz tartozik.” Minden igazság forrása Isten, és minden említésre méltó látás forrása is ő. Ezért kell minden nap minden erődet beleadnod látásod megvalósításába, mert tőle kaptad azt. A zsoltáros ezt mondta: „Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja” (Zsoltárok 35:27). Ha Isten az „üzlettársad”, akkor nyugodtan számíthatsz a sikerre!

 


július 25., kedd

Isten velem van!

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31)

Ha Isten velünk...

Nem olyan egyszerű ez a kérdés: „Ki lehet ellenünk?” Hiszen könnyen válaszolhatjuk rá: betegségek, infláció, korrupció, kimerültség, sorscsapások és félelmek. Az igazi kérdés az, hogy áll-e ránk a kérdés első fele: „ha Isten velünk van…” Olvassuk el e szavakat lassan, mindegyik részére hangsúlyt téve.

1) Isten veled van. A szüleid talán elfeledkeztek rólad, a tanáraid talán nem foglalkoztak veled, a testvéreid talán szégyellnek, de csupán egy imányi távolságra van tőled a világmindenség teremtője: Isten!

2) Isten veled van. Nem „talán”, nem „volt”, nem „lenne”, hanem van! Isten veled van ma, most, ebben a percben, amikor ezt a mondatot olvasod. Nem kell sorban állnod vagy majd holnap visszajönnöd. Ő veled van. Nem is lehetne közelebb hozzád, mint amilyen közel most, ebben a pillanatban van. Irántad való hűsége nem fog nőni attól, ha jobb leszel, sem csökkenni attól, ha valamit elrontasz. Ő veled van.

3) Isten veled van. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy továbbmenj? Ő majd visz. Elcsüggedtél és nincs erőd harcolni? Ő majd harcol érted. Ha a pályáról az oldalvonal felé nézel: Isten ott van, és neked drukkol. Ott látod őt a célszalag túloldalán, minden egyes léptedet megtapsolja. Ha Istennek lenne naptárja, akkor a születésnapod be lenne karikázva benne. Ha lenne autója, a nevedet kiragasztaná rá egy matricán. Ha vannak fák a mennyben, akkor az egyiknek a kérgébe bele van vésve a neved. Sőt, ennél többet is tudunk, neved Isten tenyerébe van felírva: „Íme, tenyerembe véstelek be” (Ézsaiás 49:16). Tehát minden reggel, amikor belenézel a tükörbe, mondd ezt: „Isten velem van!”


július 24., hétfő

Felépülés a válás után (3)

„Reménység ellenére is reménykedve hitte…” (Róma 4:18)

Isten békessége

Ma nézzük meg a válás utáni felépülés utolsó három szakaszát.

Az ötödik szakasz az elfogadás. Igen, végül el fog jönni ez is! Néha előfordul, hogy az elfogadás szakaszban egyfajta bűntudatot érzel amiatt, hogy már nem vagy állandóan szomorú és depressziós. Mi történik? Felhagytál a küzdelemmel. A benned zajló háború elcsendesedett, kezded megtapasztalni a békességet. Ez Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad (ld. Filippi 4:7).

A hatodik szakasz a remény. „Ábrahám a reménység ellenére is reménykedve hitt… sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni” (Róma 4:18,20–21 NLT).
Valami feléled benned, és azt mondja: „Újra élni fogok és újra szeretni fogok. Az életem nem ért véget.” Ilyenkor újra célt találsz életedben, új barátságokat kötsz, és elkezdesz megerősödni. Érzelmileg gyorsan válsz érettebbé – és ez előnyödre válik.

A hetedik szakasz a teljesség. Azt tudod mondani te is, mint Dávid: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsoltárok 118:17). Legyen ez akár egy új kapcsolat, egy új munkahely vagy valamilyen más teljesítmény, Isten gondoskodni fog arról, hogy újra beteljesedést találhass. Ekkor eljutsz odáig, hogy már nem panaszkodsz, mert már nem érzed szükségét, hogy felemlegesd a régi kudarcok és árulások emlékét. Isten, aki azt mondta: „Ímé mindent újjá teszek” (Jelenések 21:5 Károli), új jövőt ad neked, amit többé már nem akarsz elcserélni a múlt fájdalmára.


július 23., vasárnap

Felépülés a válás után (2)

„Kárpótollak azokért az évekért…” (Jóel 2:25)

Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket

Idő kell ahhoz, hogy egy válás után felépüljön az ember és megtanuljon újra élni, ezért kérlek, légy türelmes magaddal. Valószínűleg át fogsz menni a gyász felismert szakaszain:

1) Tagadás. Megpróbálod figyelmen kívül hagyni vagy kisebbíteni, ami történt, abban a reményben, hogy így eltűnik. Félsz konfrontálódni, nem vagy hajlandó szembenézni a dologgal. Nem kérsz szakértői segítséget, mert azt hiszed „végül minden elrendeződik”.

2) Harag. Ha valaki elutasít, az kihat az önértékelésedre, ezért rosszul reagálsz. Vad, meggondolatlan kijelentéseket teszel, melyek az érzelmi káoszból születtek. Olyanokat mondasz, mint: „Jó! Örülök, hogy vége! Várj csak, majd találok valakit, aki igazán szeret és értékel engem!”

3) Alkudozás. Amint rájössz, hogy a harag megfoszt az örömtől, és csak tovább mélyíti a szakadékot, megoldást vagy kompromisszumot próbálsz keresni. Ha ez nem működik, továbblépsz a következő szakaszba.

4) Depresszió. A legrosszabbkor tör rád, például születésnapokon, ünnepeken és évfordulókon. Fájdalmasan hat, ha épp a kedvenc filmeteket ismétlik a tévében, vagy egy olyan étteremben vagy, amihez közös emlékek kapcsolódnak. Hajnali kettőkor felébredsz, és nem tudsz visszaaludni. A depresszió gyakran az önvizsgálat folyománya, hiszen nem tudjuk jól érezni magunkat, amikor rosszakat gondolunk. Mit tehetsz tehát? Tanuld meg fegyelmezni gondolataidat! Tűzz ki új életcélokat! Összpontosíts arra, hogyan segíthetsz másoknak. Miután Jób imádkozott barátaiért, Isten meggyógyította őt és visszaadta vagyonát (ld. Jób 42:10). Téged is meg tud gyógyítani, bízz csak benne továbbra is és ne csüggedj el!


július 22., szombat

Felépülés a válás után (1)

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!” (Ézsaiás 43:18)

Múlt

A válás az egyik legfájdalmasabb dolog, amit az emberi szív átélhet. Ha veled is megtörtént, akkor tudod, hogy ez így van. Ha nem, akkor légy hálás, és légy együtt érző azok felé, akiket tönkretett. Valaki, akiben megbíztál, összetörte a szívedet? Éjszakánként elborít a magány érzése? Tehetetlennek érzed magad, mintha meg lenne kötve a kezed? Felzaklat mindez, mert úgy tűnik, még a barátaid sem értenek meg? Ne ess kétségbe – jelenlegi körülményeid meg fognak változni. Meg fogsz gyógyulni, fel fogsz épülni, nem maradsz örökre padlón. Időbe fog telni, és erőfeszítésbe. Lesznek a naplódban szomorú oldalak, de Isten kegyelméből újra megtanulsz élni és szeretni. Ahogy közelebb kerülsz Istenhez, és kutatod Igéjét, ő felfedi előtted a belső békesség titkát és azt, hogyan vedd újra kézbe életedet. Ha te az ártatlan fél vagy, olvasd el a következő igét, és vésd jól a szívedbe, hogy Isten „meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsoltárok 147:3). Ha te vagy a vétkes fél, ne feledd, hogy nem a megbocsáthatatlan bűnt követted el. Kudarcaidra van bocsánat. Isten azt ígéri: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). Akár elhagyó, akár elhagyott vagy, a mai ige számodra ez: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat…” (Ézsaiás 43:18–19).

 


július 21., péntek

Helyes motiváció

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!” (Zsoltárok 139:23)

 tisztítsd meg szívem...

Két hibát szoktunk elkövetni imádságainkban.

1) Kudarcainkra összpontosítunk. Ezért kishitűen és félve imádkozunk (ld. 1János 3:21–22).

2) Nem vizsgáljuk meg az indítékainkat. A zsoltáros azt írta: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139:23–24). Vannak imádságok, melyekre Isten a saját érdekünkben nem válaszol – legalábbis nem most. Jerry Sittser lelkész írja: „Lehet, hogy az ügy, amiért imádkozol, jó, de benned valami még sincs rendjén: ez megnyilvánul büszkeségben, a győzelem miatti dicsekvésben, a vétkesek túl szigorú büntetésében… A keresztes hadjáratot viselő emberek számára a legnagyobb kockázat, hogy vakok lesznek saját hibáikra. Harcolnak a polgárjogokért, de másodrendű állampolgárként kezelik a portásokat, takarítókat. Védelmezik a szexualitásra vonatkozó bibliai alapelveket, de saját házastársuk iránt nem túl sok tiszteletet és kedvességet tanúsítanak. Isten ajándéka az, ha nem válaszol imáinkra – ezzel véd meg önmagunktól. Ha minden imakérésünket megadná, akkor visszaélnénk a hatalommal… arra használnánk az imát, hogy a világot a mi tetszésünk szerint megváltoztassuk, és az maga lenne a földi pokol. Mint az elkényeztetett gyerekek, akiknek túl sok játékuk és túl sok pénzük van, még többet akarunk. Győzelemért imádkozunk, de mások kárán… hatalomtól megrészegülve ártunk másoknak és felmagasztaljuk magunkat. Ézsaiás azt mondta: »még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson« (Ézsaiás 30:18). A meg nem válaszolt imák minket védenek… megtörnek, erősítenek és átformálnak. Azok a múltbeli imák, melyekre nem kaptunk választ, melyek miatt fájdalmat és kiábrándultságot érzünk, úgy hatnak, mint az ötvös tüze, kiégetik belőlünk a salakot, és felkészítenek a jövőbeli imameghallgatásokra.”

A lényeg: imádkozz helyes motivációkkal!


július 20., csütörtök

A megtöretés jellemet teremt

„Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat.” (Zsoltárok 51:19)

Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Zsolt 51:19,

Ha engedjük, hogy életünk dolgait Isten irányítsa, ő képessé tesz arra, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázzuk. Ezt úgy éri el, hogy gyengéden letöri makacsságunkat azokon a területeken, melyeket még alá kell rendelnünk neki. Amikor ezek a területek összetörnek, Isten ereje elkezd szabadon áramlani bennünk, és a dolgok javulni kezdenek. Már sok ember vesztét okozta a hatalom és a tehetség jellem és helyes irány nélkül. Bizonyára te is ismertél ilyeneket. Tehát vigyázz, ha a tehetségedet nem a jellem kormányozza, akkor magadnak keresed a bajt. Lehet, hogy egy ló sikeres versenylovaktól származik, de amíg be nem törték, addig az erejével csak önmagát és a körülötte lévőket veszélyezteti. Két fontos dolgot lehet megfigyelni a telivér versenylovaknál:

1) Sokféle hangot hallanak a futam során, de megtanulták, hogy csak egyre reagáljanak: a lovasuk hangjára. Isten terve is ez veled. Sokféle véleményt fogsz hallani, de ha győzni akarsz az életben, csak Istenre szabad figyelned. Ehhez viszont alázat kell, mert ő „az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsoltárok 25:9).

2) Akkor éri el ereje és teljesítőképessége legnagyobb fokát, ha elviseli a zablát és az irányítást. Nos, téged is így tör be most éppen Isten? Rád teszi a lószerszámot, és azt mondja: „Nem élhetsz így tovább, nem mehetsz a saját fejed után, mert tervem van veled”? A mai ige számodra ez: „Nem a magadé vagy, mert Isten drága áron vásárolt meg. Dicsőítsd tehát Istent.” (1Korinthus 6:19–20 NLT).


július 19., szerda

A halálfélelem legyőzése (2)

„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11:25)

Én vagyok a feltámadás és az élet...

Évekkel ezelőtt volt egy híres dal a következő szöveggel: „Mindenki szeretne a mennybe menni, de senki sem akar meghalni.” Miért? Néha azért, mert nem vagyunk biztosak benne, hogy készen állunk. De fel lehet készülni. Hogyan?

1) Felkészülhetsz lélekben és érzelmileg. Jézus azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (János 11:25–26). Ha Krisztusba helyezed a bizalmadat, a halál nem a véget jelenti számodra, hanem önmagad jobb verziójának kezdetét.

2) Felkészülhetsz a kapcsolataid tekintetében. Hogyan? Úgy, hogy rendszeresen tudtára adod a számodra fontos embereknek, hogy mennyire sokat jelentenek neked. Emellett meg kell bocsátanod mindazoknak, akik fájdalmat okoztak neked, és bocsánatot kell kérned azoktól, akiknek te okoztál fájdalmat (ld. Márk 11:25–26). 3) Felkészülhetsz anyagilag. Krisztus egyik utolsó tette a kereszten az volt, hogy rábízta az édesanyjáról való gondoskodást az egyik tanítványára. A jó sáfárság megkívánja, hogy érvényes végrendeleted legyen, mely világos útmutatásokat tartalmaz földi vagyonodat illetően és arra vonatkozóan, hogy milyen temetést szeretnél. Talán nem kellemes ilyesmiken gondolkodni, de ez a kötelezettség a lelki érettség velejárója. Pál azt írja: „Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél” (Filippi 1:23). Miért mondja Pál, hogy a menny „sokkal jobb”? Mert Isten már bepillantást engedett neki a mennybe. Dávid is hasonlóan érzett: „Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon” (Zsoltárok 16:11).


július 18., kedd

A halálfélelem legyőzése (1)

„Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok!” (Zsoltárok 39:5)

Tanits

Ha legközelebb egy alagúton haladsz keresztül, és kijössz a túlsó végén, jusson eszedbe, hogy a halál is épp ilyen Isten megváltott gyermekei számára. A földön azt mondod: „Jó éjszakát!”, és a mennyben már hallod is, hogy: „Jó reggelt!”. Dr. Elizabeth Kübler-Ross elmagyarázta, hogy legtöbbünk a következő szakaszokon megy át, amikor szembe kell néznie a halállal:

1) Döbbenet: „Ó, Istenem!”

2) Tagadás: „Ez nem lehet igaz!”

3) Harag: „Miért én?”

4) Alkudozás: „Istenem, kímélj meg, és megteszek neked valamit.”

5) Depresszió: „Mindennek vége.”

6) Próbálkozás: „Mit tehetek, hogy hátralévő napjaimat értékesen töltsem el?”

7) Elfogadás: „Nincs értelme harcolni az elkerülhetetlen ellen.” Az igazság az, hogy az időnk elkezd fogyni abban a pillanatban, ahogy megszülettünk. Csak erre nem nagyon gondolunk a gyermekkor csodái, a serdülőkor izgalma és a középkor elfoglaltsága és stressze közepette. Olyanok vagyunk, mint az a hipochonder, aki ezt íratta a sírkövére: „Erre számítottam, de nem ilyen hamar!” De ahogy öregszünk, és felismerjük, hogy kevesebb időnk van hátra, mint amennyit magunk mögött hagytunk, elkezdjük a zsoltárossal együtt imádkozni: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12). Valaki megkérdezte egyszer Charles Spurgeontől, hogy megkapta-e a jó halál kegyelmét. Ő így válaszolt: „Még nem, de megkapom majd, amikor haldoklom!” A kegyelem, mely megmentett, és egészen eddig megtartott, veled lesz akkor is, amikor át kell lépned ebből a kisebb életből egy nagyszerűbb életbe.


Július 17.  hétfő

Ki mondja meg neked az igazat?

„Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.” (Példabeszédek 27:6)

Jó szándékúak a baráttól kapott sebek...

Egyikünk sem látja önmagát tisztán, mindig van valami, amire vakok vagyunk. Ezért van szükségünk olyan emberekre, akik megmondják nekünk az igazat, a teljes igazságot és csakis az igazat. Ha valaki igazán szeret, akkor kötelességének érzi, hogy rámutasson gyengeségeinkre, bűneinkre és azokra a területekre, ahol fejlődnünk kellene. Talán kísértést érzel arra, hogy ne vedd figyelembe őket, de túl kell tenned magad szavaik szúrásán, és oda kell figyelned mondanivalójukra.

A Példabeszédek írója ezt mondja nekünk: „Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.” Az igazság néha fáj. De hinned kell, hogy azok az emberek, akik általában biztatni szoktak, most is a javadat akarják. Ha valaha is érezni akarod az életben, hogy elértél valamit, akkor szükséged van valakire, akiben bízhatsz, valakire, aki látja, hol tartasz most, és azt is, hová vezet az utad. Ha igazán ismerni akarod önmagadat, és tudni akarod, milyennek tűnsz mások szemében, akkor szükséged van egy megbízható tükörre, ami az igazat tükrözi vissza, nem pedig azt, amit hallani akarsz. És ha azon veszed észre magad, hogy éppen arra a véleményre neheztelsz, amire legnagyobb szükséged van, akkor gondolkodj el ezeken az igéken: „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra” (Példabeszédek 12:15). „A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van” (Példabeszédek 13:10). „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó” (Példabeszédek 15:22). A kérdés tehát ez: ki mondja meg neked az igazat? Az az ember valóban a barátod!

 


Július 16., vasárnap

„Bárcsak…”

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (János 15:12)

Új parancsolatot adok nektek...

Dr. James Dobson írja: „Egy tanítónő megmutatta hatodik osztályosainak dolgozatait. Arra kérte a gyerekeket, hogy írjanak egy sor olyan mondatot, melyek a „Bárcsak…” kifejezéssel kezdődnek. A tanítónő arra számított, hogy diákjai olyasféle vágyaikról fognak írni, hogy szeretnének egy biciklit, játékokat, állatokat, vagy egy kirándulást a vidámparkba stb. Ehelyett a harminc gyerekből húsz a családjukban bekövetkezett törésekről vagy otthoni konfliktusokról írt: »Bárcsak ne veszekednének a szüleim!« »Bárcsak hazajönne az apám!« »Bárcsak csupa ötösöm lenne, akkor szeretne az apukám!« »Bárcsak ne lenne az anyámnak pasija!« »Bárcsak egyetlen anyám és egyetlen apám lenne, akkor nem csúfolna a többi gyerek! Három anyám és három apám van, és tönkreteszik az életemet.«»Bárcsak lenne egy puskám, hogy lelőhetnék mindenkit, aki rajtam szórakozik!«

Nem újság, hogy a családok manapság bajban vannak, de továbbra is aggaszt, ha látom, hogy az iméntiekhez hasonló kisgyermekek küszködnek egy olyan korban, amikor egyszerűen csak felnőni is hatalmas vállalkozás. Milliónyi kortársuk van ugyanebben a csapdában. Fiatal életük minden területére kihat a bizonytalan családi helyzet azokban az években, amikor még fejlődésben vannak. Ha nem kapnak szakértő segítséget, sokan közülük magukkal hurcolják ezeket a problémákat a jövendő kapcsolataikba. Így a szétbomlás mintája megismétli magát a következő nemzedékben. Visszatérve a hatodikosok dolgozataihoz, azon tűnődöm, vajon a te gyermeked hogyan fejezné be azt a mondatot, mely így kezdődik: »Bárcsak…«”


Július 15., szombat

Hogyan szolgáljunk mások felé? (2)

„Megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt…” (Márk 2:4)

Megbontották annak a háznak a tetejét...

Amikor a béna barátjukat vivő négy ember megérkezett ahhoz a házhoz, ahol Jézus prédikált, a tömegtől nem tudtak hozzáférni. Dönteniük kellett tehát: feladják, vagy kitartanak, és megoldást keresnek. Ekkor mentek fel a tetőre, és kibontották azt Jézus feje fölött. Ott engedték le beteg barátjukat, és amikor Jézus látta hitüket, ezt mondta a férfinak: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2:11). Ami ezután történt, igen figyelemreméltó: „Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: »Ilyet még sohasem láttunk!«” (Márk 2:12).

Bármilyen „tető” választ is el téged vagy egy szerettedet Jézustól, azt el kell távolítani. Rombold le! Ne hagyd, hogy bármi is az utadba álljon! Jézus bárkit meg tud gyógyítani, bárkinek tud tiszta lapot, jó állást, erős házasságot, egészséges gyermekeket vagy hatékony szolgálatot adni – ha az ember hajlandó mélyre ásni (vagy tetőt bontani) érte. Ezek az emberek radikális megközelítést választottak. Nem csupán hittek – hittel cselekedtek is! Azért jöttek, hogy Jézussal találkozzanak, és nem hagyták, hogy ezt megtagadják tőlük. Miközben a tetőt bontották, hitték, hogy csak néhány arasznyira vannak a csodától, ezért nem adták fel. Ez a tudat éltette kitartásukat. Bármi is az, amit ma meg kell tenned, ne hagyd, hogy bármi is megakadályozzon abban, hogy eljuss Jézushoz. Közelebb vagy az áttöréshez, mint gondolnád, tehát csak bonts tovább, és ne állj meg, amíg el nem érsz oda!


Július 14.,

MAI IGE - Hogyan szolgáljunk mások felé? (1)

"Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.” (Márk 2:3)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/87/70/cb87706253b05aef92b7647e4361e98b.jpg

Kép forrása: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/87/70/cb87706253b05aef92b7647e4361e98b.jpg

Négy ember kellett ahhoz, hogy ezt a beteget Jézushoz vigyék. Jó, hogy ők nem olyan fajták voltak, akik egykönnyen feladják. Nem hagyták, hogy a tömeg visszatartsa őket. Még a tetőt is megbontották azért, hogy barátjukat Jézushoz juttathassák. Tehát, ha szolgálni akarsz mások felé, akkor:

1) Tisztában kell lenned a szükségeikkel. Talán úgy tűnnek, mint akinél minden rendben van, de belül hordágyon fekszenek. Amikor egyedül vannak, így kiáltanak fel: „Isten, ha te nem segítesz, végem van.” Fájdalmat hordoznak, kétségbeesettek, tehetetlenek, és ezt tudják is.

2) Nem szabad őket cserben hagynod. Ha elkötelezted magad arra, hogy valakit Jézushoz viszel, az azt jelenti, hogy felveszed őt, és nem teszed le, hanem végigcipeled az egész úton. Azt jelenti, hogy vigasztalod, bátorítod, gondoskodsz a biztonságáról, amíg Jézus meg nem érinti őt.

3) Engedned kell, hogy Jézus a maga módján végezze munkáját. A sebzett emberek néha nem tudják, mire van szükségük – de Jézus tudja. Tehát ha egyszer eljuttattad őket oda, lépj hátra, és engedd őt dolgozni. Amikor már egy ideje az egyházhoz tartozunk, hajlamosak vagyunk a változás külső jeleit keresni. Jézus azonban felismerte, hogy ennek az embernek elsősorban megbocsátásra volt szüksége, ezért mondta neki: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” (Márk 2:5). Csak ezután foglalkozott a férfi másodlagos szükségével: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2:11). Ne feledd, hogy Isten hajlamos olyan módon dolgozni, amit te nem értesz. Ő tudja, mit csinál, és sosem végez félmunkát. Ha egyszer elkezd dolgozni valakin, akkor be is fejezi a jó munkát, amit elkezdett (ld. Filippi 1:6).


Július 13.,

Kérj látást Istentől!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.” (Zsidók 12:2)

Nézzünk fel Jézusra

A látás vagy jövőkép az, amikor azt látjuk magunk előtt, ami lehet, ahelyett, ami most van. A te látásod talán az, hogy gyógyulást vigyél oda, ahol betegség van – ilyen látás vitte Albert Schweitzert Afrikába. Vagy az, hogy oktatást vigyél a tudatlanság világába – ez indította Gilbert Tennentet a Princeton egyetem megalapítására. Lehet, hogy szabadságot akarsz vinni oda, ahol elnyomás van – ez késztette William Wilberforce-t, hogy lemondjon kiváltságos életéről és a rabszolgaság eltörléséért küzdjön. Az is lehet, hogy a te látásod kisebb és egyszerűbb – például, hogy te legyél az első a családodban, aki egyetemi végzettséget szerez, vagy hogy nagyszerű szülője legyél a gyermekeidnek, bár a te szüleid nem ilyenek voltak. Vagy hogy megszabadulj egy rossz szokástól, mielőtt az felemésztene… vagy hogy legyőzd a modern technikától való félelmedet, és megtanulj iPad-et használni… vagy hogy a nyugdíjas éveidet aktívan éld, jó hatással a körülötted lévő világra, ahelyett, hogy csak a halált várnád a hintaszékedben ücsörögve. Thoreau azt mondta: „Ha légvárakat építettél… tegyél alájuk alapot.” De a látás önmagában nem elég, el is kell kötelezned magad arra, hogy aszerint cselekszel. Ezt hívják küldetésnek – és az kell hozzá, hogy kijelölj konkrét, lemérhető lépéseket a megvalósítására. Ezeket a lépéseket céloknak nevezzük, ezekből áll össze a terv a küldetésed teljesítésére, látásod betöltésére. Általában egy látásunk van, de sok célunk. És minden egyes cél, amit elérünk, egy lépéssel közelebb visz látásunk megvalósításához. És az igazán jó hír, hogy ha látásod Istentől való, ő megadja az erőt, bölcsességet, összeköttetéseket, kapcsolatokat és forrásokat a beteljesedéséhez, mert ő „hitünk szerzője és beteljesítője”.


Július 12.,

Ne légy pletykás!

„A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.” (Példabeszédek 11:13)

Ha pletykát terjesztesz, olyan vagy, mint egy elszabadult ágyú. Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el ezen. Ha egy ágyú le van rögzítve, és jól be van irányozva, akkor megnyerheti a csatát. De ha nincs rögzítve, akkor elpusztít mindent, ami az útjába esik. Ugyanezt teszi a pletyka is: „A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.” A héber eredetiben a rakal szó az, amit itt rágalmazóként fordítanak. A rakal azt jelenti: „járkál”, de a régi „kereskedő” szóval is összefüggésben van. A rágalmazó tehát olyan személy, aki pletykával üzletel, házról házra jár vele, mint egy ügynök.

Egyszer egy anya éppen vacsorát készített, amikor a kisfia berohant a konyhába. „Mit csinált anya kis drágája egész nap?” – kérdezte kisfiától az asszony. „Postást játszottam” – felelte a kisfiú. „Postást?” – csodálkozott az anyja. „Hogy tudtál postást játszani levelek nélkül?” „Ó, volt egy csomó levelem” – magyarázta a kisfiú. „Milyen levelek?” – kérdezte ijedten az anya. „Amiket a padláson találtam egy régi ládában szalaggal átkötve. Minden postaládába tettem egyet az utcánkban.” – felelte a kisfiú.

Még ha nem is áll szándékodban bajt okozni, olyan események láncolatát indíthatod el, amik tönkretehetik mások életét és éket verhetnek emberek közé. Ezért mondja a Biblia: „Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is” (Példabeszédek 16:28). Ha nem vagy biztos abban, hogy titokban marad, amit bizalmasan mondtál el, és nem vagy biztos abban, hogy jó eredménye lesz, inkább ne mondj semmit! Ha úgy érzed, hogy muszáj beszélned valakivel róla, akkor mondd el annak, aki tud is kezdeni valamit a helyzettel: mondd el Istennek!

pletyka


Július 11., kedd

Légy hűséges!

„… ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.” Malakiás 2:14

Ahogy a társadalmi normák egyre megengedőbbé válnak, a házastársi hűségről alkotott felfogásunk kihívással szembesül. A szórakoztatóipar azt az elképzelést reklámozza, hogy a hűtlenség remek kétszemélyes játék. A hátulütőkről azonban nem beszélnek. Amikor az izgalom lecseng, fájdalmat és kiábrándulást hoz. Nemcsak a két érintett számára, de mindazok számára is, akik szeretik őket, akik számítanak rájuk, vagy akik példaként tekintenek rájuk. Ideje egyenesen beszélnünk a házassági szövetségről. A becserkészés izgalma és a szenvedély kihűlte után marad a főzés, takarítás, a megélhetésért való megdolgozás. Igen, a fű zöldebb a szomszédnál, de füvet nyírni ott is kell. Amikor még csak randevúztok, akkor a másik legjobb oldalát látod, de ha összeházasodtok, együtt kell élnetek egymás hibáival, gyengeségeivel és idegesítő szokásaival, csakúgy, mint azelőtt korábbi házastársadéval. És tudod mit? A házasélet elkezd börtönnek tűnni. És mit tesz az ember, ha csapdába esve érzi magát? Egyik kapcsolatból a másikba ugrik hiábavalóan keresve valami meghatározhatatlant – valamit, amit úgy tűnik, sosem talál meg. Mi a megoldás? Ahelyett, hogy az igazit keresnénk, nekünk kell arra törekednünk, hogy igazi társsá váljunk. Gyakran azok a tulajdonságok, melyeket egy új kapcsolatban keresel, ott vannak észrevétlenül megbújva a felszín alatt a házastársadban. Ezek a tulajdonságok olyanok, mint a magvak: ha öntözöd, táplálod és védelmezed őket, valami csodálatossá fognak nőni, amiben örömödet lelheted.


Július 10., hétfő

Válaszd a békességes életet!

„Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Korinthus 13:11

Amikor Jézus kiküldte tanítványait, hogy prédikáljanak, azt mondta: „Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szálljon reá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról.” (Máté 10:11–14).

Miért mondta ezt Jézus? Mert ahelyett, hogy ott maradnál, ahol elviselnek, oda kell menned, ahol értékelnek. Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik nem akarják, hogy segítsenek rajtuk. Ha ott maradsz, ahol viszály van, nem lesz hatékony a munkád. A viszály megszomorítja a Szentlelket. Amikor a békesség távozik, a Szentlélek is távozik, és ő az, aki az igazi munkát végzi. Kérdés: amikor magad elé képzeled Jézust, ahogy másoknak szolgál, milyennek látod őt? Biztosan nem olyan stresszes és kapkodó, mint mi sokszor. Inkább csendesen, nyugodtan végzi a szolgálatát, ugye? Ezt a jellemvonást kell neked is kifejlesztened magadban. Krisztus nagyköveteiként úgy kell bánnunk másokkal, ahogy ő bánna velük. Pál azt írja: „éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” Ha erővel, veszekedéssel, megfélemlítéssel, haraggal, kényszerítéssel próbálsz elérni valamit, akkor magadra vagy utalva. De ha szeretettel, megértéssel és jóindulattal fordulsz az emberek felé, akkor Isten ígérete szerint veled lesz. Ezért a mai ige számodra ez: „éljetek békességben”!

 

Éljetek békességben


Július 09., vasárnap

Figyelj Isten hangjára!

„Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” Ézsaiás 30:21

Anglia egyik legjobb prédikátora úgy döntött, hogy felesége romló egészsége miatt nem utazik el Amerikába egy fontos konferenciára igét hirdetni. Bár már megvette a jegyét, a hajó mégis nélküle indult el, és J. Stuart Holden kihagyott egy nagyszerű lehetőséget prédikátori pályáján. Odaadó férjként arra szánta magát, hogy feleségét ápolja, és megpróbált nem gondolni arra, mit hagy ki az Atlanti-óceán túloldalán. Az igazság az, hogy túl könnyen csalódottak leszünk, ha terveink kudarcot vallanak, túl könnyen elcsüggedünk, ha kihagyunk egy „nagyszerű karrierlehetőséget”, de a panaszkodásunk csak azt bizonyítja, hogy nem ismerjük annyira Istent, mint amennyire azt állítjuk, hogy ismerjük. A késedelem néha mennyei Atyánk óvó keze. Holden számára kétségkívül az volt, így eltökélte, hogy soha többé nem kérdőjelezi meg Isten időzítését. Miért? Mert a jegy, amit nem használt fel, az új, „elsüllyeszthetetlen” luxushajóra szólt: a Titanicra. Manapság annyit beszélnek az Egyházban arról, hogyan segítsünk magunkon, hogy Isten gondviselését és vezetését alig említik. Pedig a lényeg, hogy nem mi döntjük el Isten velünk kapcsolatos terveit, csak felfedezzük azokat. Sokszor nem értjük, hogyan vezet minket, és csak visszanézve látjuk meg, hogy az ő keze munkálkodott. Pál azt írta: „sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok” (Róma 15:23–24). De sosem jutott el Hispániába, mert börtönbe került. Viszont a börtönből megírta a leveleit. A kérdés tehát ez: ha valóban hiszed, hogy Isten irányítja lépteidet, akkor miért kérdőjelezed meg, miért kételkedsz, miért panaszkodsz?

Isten útja a keskeny út. Ne térj le arról se jobbra, se balra


Július 08., szombat

Hogyan élhetsz győzelmes keresztyén életet?

„A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” Róma 13:14

Ne!!!

Ha komolyan gondolod, hogy győzelmes keresztyén életet szeretnél élni, akkor a következő három dolgot kell tenned:

1) Égesd fel a hidakat mostani életed és régi életstílusod között! Minden híd, amit nem égetsz fel, meghívó a sátánnak, belépési pontot kínál az életedbe. Efezusban a friss hívők radikális tettre szánták el magukat: összehordták az összes okkult és pornográf könyvüket, és nyilvánosan elégették őket. Nem finomkodtak, nem húzódoztak – elkötelezettek voltak! Nem engedtek teret a gonosz gondolatoknak és bűnös kívánságoknak.

2) Legyen az imádság elsődleges fontosságú számodra! Az imádság isteni védőpajzzsal vesz körül, ne kezdj egyetlen napot sem nélküle! Jézus azt mondta: „virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Máté 26:41). Ha nem látod be, hogy sebezhető vagy a bűnnel szemben, akkor nem fogsz védelemért imádkozni, és végül vereséget szenvedsz. Az ellenség leghatékonyabb fegyvere ellened – te magad vagy. Régi természetedet naponta keresztre kell feszítened, és ennek egyetlen módja az imádság.

3) Töltsd be gondolataidat Isten Igéjével! Jézus azt mondta: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4:4). A pusztában a sátán háromszor is rá akarta venni Jézust, hogy adja meg magát a kísértésnek, Jézus pedig minden alkalommal így válaszolt: „meg van írva…” (ld. Máté 4:4,7,10). A harmadik próbálkozás után a sátán feladta, és békén hagyta őt. Miért? Mert nem tud felülkerekedni rajtad, ha ismered Isten Igéjét, és annak biztos talaján állsz. Legyen tehát készenlétben a „meg van írva” fegyverzeted! Képezd ki magad alaposan Isten Igéjéből, mielőtt a támadás elérkezik!


Július 07., péntek

Lelki egészség

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” 3János 2 

Szemem állandóan az Úrra néz...

János azt írta: „kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” A lelki egészséghez az kell, hogy:

1) A kétségeidet kérdőjelezd meg, ne a hitedet! Túl sok időt töltünk aggályainkkal, a hitünk pedig szalmalángként hamar ellobban. Isten ígéretei a hívőknek szólnak, tehát kezdd el végre elhinni, amit mond.

2) Ne légy magányos farkas! Nem véletlen, hogy az Ószövetség Isten népének történetét mondja el, az apostoli levelek pedig gyülekezeteknek íródtak. Elszigeteltségben nem lehet növekedni, csak közösségben!

3) Őrizd gondolatvilágodat! Gyakorold a gondolataid feletti uralmat! Ha gondolataidat a bűnös test irányítja, az halálhoz vezet, mert „a test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6).

4) Adj hálát, amikor lefekszel, és amikor felkelsz! Ez át fogja formálni a napodat. „Mindenben hálákat adjatok” (1Thesszalonika 5:18 Károli).

5) Szabadulj meg mindentől, ami elvonja a figyelmedet Istenről! Dobd ki a haszontalan könyveket, és ha kell – a tévét is!

6) Mindig maradj az irgalom oldalán! Philip Yancey írja: „Csodálom Isten alázatát, aki leereszkedik, hogy itt éljen gyarló teremtményei között, de vajon én ugyanilyen hozzáállást tanúsítok azok felé az emberek felé, akikben valami kifogásolni valót találok?”

7) Légy konkrét, ne beszélj általánosságokban, ha a hitedről teszel tanúságot! Pál nem szégyellte az evangéliumot (ld. Róma 1:16), neked sem kellene.

8) Légy nagylelkű a bosszantó emberekkel! Ne feledd, Isten őket is szereti. Néha könnyebb nagylelkűnek lenni a nem hívőkkel, mint az aggályos, ítélkező keresztyénekkel. De ha nem gyakoroljuk feléjük is a nagylelkűséget, akkor lényegében mi is ítélkezők vagyunk.

9) Bocsáss meg azoknak, akik megbántottak! Ha haragot tartunk magunkban, az akadályozza a gyógyulást. Inkább vidd fájdalmadat Isten elé!


Július 06., csütörtök

Válaszd Krisztust!

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” János 3:36

Aki hisz

Nem számít, hányszor döntöttél rosszul a múltban, egyetlen jó döntéssel tiéd lehet a megváltás: ha úgy döntesz, hogy átadod életedet Krisztusnak, és őt követed. Max Lucado így írt erről: „Gondolkodtál már valaha azon, hogy miért volt két kereszt Krisztus keresztje mellett? Vagy miért Jézus volt középen? A másik két kereszt Isten egyik legnagyobb ajándékát jelképezi: a választás szabadságát. A két latorban sok közös volt: mindkettőt ugyanaz a rendszer ítélte el, mindkettőt ugyanolyan halálnemre ítélték, ugyanaz a tömeg vette körül őket, és egyformán közel voltak ugyanahhoz a Krisztushoz. Sőt, mindketten gúnyolódva kezdték, mindketten gonosz dolgokat mondtak Jézusnak. De aztán az egyikükben valami megváltozott. Ő azt mondta: »Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba« (Lukács 23:42). Jézus pedig így felelt neki: »Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban« (Lukács 23:43). Örülünk annak, hogy ez a lator megváltozhatott, de nem szabad elfeledkeznünk arról, aki nem. Vannak idők, amikor Isten vihart küld, hogy megrémítsen. Van, amikor áldásokat küld, hogy azzal vonzzon magához. De vannak idők, amikor Isten semmit nem küld, csak a csendet, mivel tiszteletben tartja szabad akaratunkat, hogy mi döntünk arról, hol töltjük az örökkévalóságot. Sosem volt nagyobb kiváltságunk ennél a döntési szabadságnál. Gondolj a megtérő latorra! Bár keveset tudunk róla, ezt tudjuk: sok rossz döntése ellenére a végén megváltást nyert egyetlen jó döntés nyomán. Mert Krisztust választotta!” Ezt a döntést te is meghozhatod. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.”


Július 05., szerda

A dicsőítés ereje

Pál és Silas

 

„… megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” ApCsel 16:26

A Bibliában azt olvassuk: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” (ApCsel 16:25–26). A dicsőítés ajtókat nyit. A dicsőítés letöri a láncokat. Ha bármikor Istent dicsőíted a körülmények ellenére is, a mennyei erők segítségedre sietnek. Azt mondod, néha nem érzed, hogy kedved lenne dicsőíteni Istent? A zsoltáros így írt: „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám” (Zsoltárok 34:2). Néha a dicsőítés érzelmi reakció Isten jóságára; máskor akaratlagos cselekvés. A jó időkben bárki tudja dicsőíteni Istent. De az a dicsőítés számít igazán, amikor felül kell emelkedned érzéseiden és körülményeiden. Jerikó ostromából megtanulhatjuk, hogy néha olyankor kell kiáltanunk Isten dicsőítését, amikor:

1) Kőfalakkal állunk szemben.

2) Amikor úgy tűnik, végeláthatatlan köröket rovunk.

3) Amikor úgy tűnik, a körülményeink gúnyolódnak rajtunk.

4) Amikor a racionális gondolkodásod azt mondja: „Ennek a tervnek semmi értelme.”

5) Amikor ehhez van legkevésbé kedved. De ha mégis dicsőíted Istent, akkor felfedezed Nehémiás szavainak igazságát: „az Úr előtt való öröm erőt ad nektek” (Nehémiás 8:10). Ha a körülmények és az érzelmeid irányítanak, akkor hullámvasúton élsz. De ha körülményeid közepette is az Úrra nézel, és dicsőíted őt, akkor jutsz el a gyengeségtől az erőig.


Július 04., kedd

Az akaraterő gyengesége

„Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” János 15:5

...nálam nélkül...

Azt gondoljuk, hogy ha van elég akaraterőnk, akkor minden kísértést le tudunk győzni, amivel csak találkozunk. Néha ez igaz is. Csakhogy van egy gond. Az akaraterő a legjobb barátunk, amikor a dolgok jól mennek, de gyakran ez az első barát, amely hátat fordít és távozik, ha elfáradunk. Ha nem akarsz megtenni valamit, testies gondolkodásod rengeteg indokot felsorol, hogy miért nem kell megtenned azt. Az érzelmeid is csatlakoznak, és azt mondják: „Egyetértek, amúgy sincs kedvem hozzá.” Gondolataid, akaratod és érzelmeid szívesen irányítanák az életedet, de a Biblia szerint téged Isten Lelkének kell vezérelnie. „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek” (Galata 5:16). Az akaraterő és az önfegyelem elengedhetetlenül szükségesek a sikeres élethez, de az akaraterő önmagában nem elég. Az eltökéltség talán segíthet elindulni, sőt, egy darabig mozgásban is tart, de sohasem elég ahhoz, hogy elvigyen egészen a célig. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zakariás 4:6). Mi történik, ha az akaraterő helyett rögtön a legelején Istenhez fordulsz? Ő kiárasztja erejét a te akaraterődbe, és energiával tölt fel, ami eljuttat a célba. Így nem az akaraterődé lesz az érdem a sikeredért, hanem Istené. Ezért mondta Jézus: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). Ez az egyik legfontosabb és legnehezebb lecke, amit meg kell tanulnod, ha szeretnéd azt az életet élni, amit Jézus halála által ajándékozott neked.


Július 03., hétfő

Szeresd felebarátodat!

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.”Máté 22:39

Irgalmas szamaritánus

Ted Engstrom The Fine Art of Friendship [A barátság művészete] című könyvében tíz dolgot emel ki a szeretettel kapcsolatban.

1) A szeretet feltétel nélküli. Ha nem ilyen, akkor csak manipuláció.

2) Természetes hajlamunk az énközpontúság felé vonz (ami nincs kapcsolatban az egészséges önértékeléssel); ezért a szeretet tudatos erőfeszítésbe kerül.

3) Mindannyian egyedi teremtmények vagyunk. Ezért időbe telik – gyakran sok időbe –, hogy megértsük egymást.

4) Valóban odafigyelsz arra, és igyekszel megérteni, amit az emberek mondanak? Vagy csak azért figyelsz, hogy legyen mire válaszolnod? Másként fogalmazva: hagyod beszélni a másikat, amíg magadban már a választ fogalmazod? Aki szeret, az figyelmesen végighallgatja a másik embert.

5) Néha elég, ha csak ott vagy, és kifejezed, hogy törődsz a másikkal, még ha nem is tudod pontosan, hogy mit csinálj. A felebarátot szeretni azt jelenti, hogy látható módon beteljesítjük Krisztus ígéretét: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5).

6) Az, hogy Isten vezető pozícióba helyezett, még nem jelenti azt, hogy „jobbnak” tart másoknál. Pál arra figyelmezteti a vezetőket, hogy senki „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell” (Róma 12:3).

7) Osztogasd nagylelkűen a dicséretet és a bátorítást! A buzdító szavak építik mások önértékelését, míg a kritizáló megjegyzések megölik a lelkesedést és a szeretetet.

8) A barátaid legyenek első helyen fontossági sorrendedben: „legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10). Ez ismét olyan pont, ahol világosan meglátszik a különbség a vezető között, aki szeret, és a hatalomgyakorló között, aki elsőségre vágyik.

9) Tanuld meg teljes szívedből szeretni Istent. Aztán szeresd felebarátodat, mint magadat.

10) Mások erősségeit és erényeit hangsúlyozd ki, ne a bűneiket és gyengeségeiket. Miért? Mert előbb-utóbb neked is kegyelemre és szeretetre lesz szükséged!


Július 02., vasárnap

Szeresd önmagadat!

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Máté 22:39

Isten annyira szeret téged, hogy egyszülött Fiát adta megmentésedért. Azt kérded, mitől kellett megmenteni?

1) Attól, hogy elveszetten, tévelyegve, örömtelenül, örökös hiányérzettel kelljen leélned ezt a földi életet.

2) Attól, hogy az örök életet elveszetten és a mennyei örömtől megfosztva kelljen élned, amivel pedig Isten szeretne megajándékozni. Ennyire nagyra értékel téged Isten. Tehát ha folyton leszólod saját magadat, akkor az ő véleményét utasítod el. Márpedig, ha nem értesz egyet Istennel, azzal egyenlővé teszed magad vele, sőt, még rosszabb: a saját véleményedet az övénél többre tartod. Talán ezt így még sosem gondoltad végig. Ethel Waters színésznő-énekesnő hatalmas tömegek előtt szolgált a Billy Graham evangélizációkon. Egy szegény afroamerikai családba született egy szegregált társadalomban, de amikor megtalálta Krisztust, valódi önbecsülésre tett szert. Szíveket olvasztó mosollyal tudta mondani a közönségnek: „Engem Isten alkotott – és Isten nem teremt selejtet!” Ha nem vagy hajlandó szeretni magadat, képtelen leszel másokat szeretni, vagy másoktól szeretetet elfogadni. Begyakorlod, hogyan ne vedd figyelembe a dicséreteket, de meg fogsz hallani minden kritikát, mert az a saját magadról alkotott negatív véleményedet erősíti meg. Az eredmény az lesz, hogy eltávolodsz az emberektől, magányossá válsz, és még csak nem is tudod megmagyarázni, miért. Talán a szüleid cserben hagytak vagy a házastársad megcsalt. Talán „sérült árunak” érzed magad, és függőségekbe, házasságon kívüli viszonyba vagy kényszeres cselekvésekbe menekülsz. De ez nem működik. Csak, ha elfogadod, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és elhatározod, hogy te is szeretni fogod magadat, akkor lesz benned szeretet, amit másoknak tudsz adni.

Szeresd önmagadat


Július 01., szombat

Amikor jobb, ha nem szólalsz meg

„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” Példabeszédek 29:11

Az őszinteség és a jó kommunikáció az egészséges kapcsolat alapköve. Ez különösen is igaz a házasságra. De minden jó dolgot lehet rosszul is használni. Például őszinteség, ha egy férfi megmondja a feleségének, hogy nem szereti a főztjét. Őszinte dolog, ha egy feleség kifejezi férje hibái miatti haragját. De az az őszinteség, amely nem a másik érdekét tartja szem előtt, az kegyetlenség és az önzés egyik formája. Ez különösen is igaz, ha a másik ember nem tehet semmit a felpanaszolt dolog ellen. Vannak párok, akik az iránti eltökéltségükben, hogy minden gondolatukat és véleményüket megosszák egymással, elpusztítják a romantikus szikrát, mely egymáshoz vonzotta őket. Többé nem érzik a varázslatot. Te döntöttél úgy, hogy ezzel az emberrel akarsz összeházasodni, és ő most is ugyanaz, akit akkor választottál. Ezért ha nem készültél fel jó előre, ne panaszkodj, ha rosszak a vizsgaeredmények.

Péter azt írja: „az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez” (1Péter 4:8). Pálnál pedig ezt olvassuk: „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”
(1Korinthus 13:4–7). Ha ezeket az erényeket gyakorlod, garantált a boldog házasságod.

Részlet a szeretet himnuszból


 

 

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.