Mai Ige 

 

 

http://www.maiige.hu/

 

MAI IGE


 

 

 

 

 

Augusztus 18., péntek 

Ne félj! (3)

„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)

 

 Ne félj mert én veled vagyok

 

Jézus követése kikerülhetetlenül azt jelenti, hogy viharokba fogsz kerülni. Amikor a hullámok átcsapnak a fejed fölött és gyorsan süllyedsz, akkor tudsz meg olyan dolgokat Istenről, amit egyébként sohasem ismertél volna meg. Először azon csodálkozol, hogy keveredtél ebbe a zűrbe, de aztán kezded meglátni Isten kezét a helyzetben, és végül azt mondod: „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4:41). A tanítványok végül eljutottak odáig, amikor már készek voltak követni Jézust – kérdés nélkül. Számodra is ez Isten terve. A „ne félj” parancs nem naivitásra vagy tudatlanságra szólít fel. Isten nem azt akarja, hogy ne legyünk tudatában az élet kihívásainak. De amíg Péter Jézusra nézett, a hullámok nem tudták lehúzni őt. Tehát figyelj Istenre, állj rá Igéjére, és emlékezz jóságára!
A Biblia azt mondja: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1).
Bármibe is kerül, ne vedd le tekintetedet az Úrról!
C. S. Lewis írta: „A hangulatunk aszerint változik, amilyen képet az értelmünk épp elénk vetít. Ezt tapasztalatból tudom. Most, hogy már keresztyén vagyok, előfordul, hogy olyan hangulatom van, amikor ez az egész nagyon valószínűtlennek tűnik: de amikor ateista voltam, voltak olyan hangulataim, melyekben a keresztyénség szörnyen valószínűnek tűnt… ezért annyira elengedhetetlen erény a Hit: amíg nem tanítod meg hangulataidnak, hogy hol a helyük, sosem lehetsz sem igazán keresztyén, sem igazi ateista, hanem olyan teremtmény maradsz, aki ide-oda hánykolódik, akinek a hitvilága az időjárástól vagy az emésztésétől függ. Következésképp tanítanod kell magadnak a Hit szokását.”

Ezért a mai üzenet számodra ez: Ne félj!

 


Augusztus 17., csütörtök

Ne félj! (2)

„Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért.” (Zsoltárok 107:8)

 Ne féljetek...

Ha nehéz időkön mentél át, előfordulhat, hogy kevésbé bízol Istenben, és a biztonságot kezded mindennél fontosabbnak tartani. Ha vad viharokat éltél át, a kikötő biztonsága jónak tűnik. Természetesen jó dolog megpihenni és összeszedni az erőnket, de ha túlságosan megállapodottak leszünk, akkor elmulasztjuk mindazt, amit Isten tervezett számunkra.

A Biblia azt mondja: „Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen odalett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért!” (Zsoltárok 107:23–31).

Hol láthatjuk meg Isten csodáit? Az élet viharai közepette! A Bibliában Jézus 125 parancsa van feljegyezve. Ezek között 21-szer fordul elő a „Ne féljetek!” vagy „Legyetek bátrak!” A második leggyakoribb parancs, a szeresd Istenedet és felebarátodat csak nyolcszor fordul elő. Ez azt jelenti, hogy egy dolgot mindennél fontosabbnak tartott elmondani nekünk, és ez a „Ne féljetek!” Miért? Mert azt akarja, hogy jobban bízzunk benne!

 


Augusztus 16., szerda

Ne félj! (1)

„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)

Jézus lecsendesíti a vihart

Figyeld meg, hogyan viselkedtek a tanítványok, amikor a Genezáreti-tavon vihar támadt, és vizsgáld meg, felismered-e magadban ugyanezeket a vonásokat! 

1) A félelem miatt kételkedni kezdünk Isten gondviselésében. A tanítványok ezt kérdezték Jézustól: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Márk 4:38). Nem a hatalmáról kérdezték: „Le tudod csendesíteni ezt a vihart?” Nem is tudása felől érdeklődtek: „Tudod, hogy viharban vagyunk?” Nem is a hozzáértése érdekelte őket: „Van tapasztalatod a viharokkal?” Ehelyett jellemét illető kételyeiknek adtak hangot. Ha hagyod, a félelem aláássa Isten szeretetébe vetett bizalmadat, és eléri, hogy elfeledkezz Isten hűségéről.

2) A félelem rávesz, hogy megragadjuk az irányítást. Jézus aludt, ezért a tanítványok felébresztették, és azt mondták neki: „Gyorsan csinálj valamit!” A félelem akkor támad, amikor úgy érezzük, kicsúsztak a kezünkből a dolgok. Amikor félünk, belekapaszkodunk az életnek abba az összetevőjébe, amit irányításunk alatt tudunk tartani – például az étkezési szokásunkba, a munkánkba, az otthonunk tisztaságába, vagy sok esetben: emberekbe. Minél bizonytalanabbak vagyunk, annál inkább uralni akarjuk a helyzetet.

3) A félelem feledékennyé tesz. A Biblia azt mondja Jézusról: „szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított” (Máté 8:16). Micsoda önéletrajz! De a félelem lelki emlékezetkiesést okoz, elfeledteti velünk, hogy Jézus már mi mindent tett értünk, és mennyire jó volt hozzánk. Mit mondott mindezek után Jézus? „Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?” (Márk 4:40). A hit nem kapcsolja ki a félelmet, de elcsendesíti, megfosztja erejétől, és közelebb visz minket Istenhez – és amikor ez megtörténik, a dolgok elkezdenek változni.

 


Augusztus 15., kedd

Lélek szerinti élet

„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.” (Galata 5:17)

test kívánsága...

 

Ne feledd, bármilyen régóta is jársz Istennel, testi természeted sosem fog megjavulni. Sohasem lesz Jézushoz hasonlóbbá, bármennyi idő telik is el. Ezért mondja Isten Igéje, hogy naponta meg kell feszítenünk testi természetünket (ld. Galata 5:24). Még maga Pál apostol is küzdött testi természetével: „a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek” (Galata 5:17). De ha a Szentlélek átveszi az irányítást életünkben, akkor megterem bennünk az ő gyümölcse, a „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Galata 5:22–23). Azt kérdezed, egyáltalán lehetséges-e ilyen élet? Igen, de a következő négy dolgot meg kell tenned:

1) Ne feledd, a sátán sohasem megy szabadságra. Folyamatosan hadat visel ellened, ezért meg kell védened magad Isten Igéjével és imádsággal.

2) Ismerd fel, hogy melyik bűnre vagy leginkább hajlamos. A Biblia azt mondja: „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt” (Zsidók 12:1). Miért? Mert azon a területen fog folyamatos támadás érni, ahol gyenge vagy. 

3) Legyen feltöltve a lelki üzemanyagtartályod! „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6). 4) Járj Isten erejével, ne a magad erejére támaszkodj! Sohasem ér véget a harc? Nem. De ha Isten erejéből merítesz, és eldöntöd, hogy engedelmes leszel és kitartasz a harcban, az mindig egyértelmű és tartós győzelemhez vezet.

 


Augusztus 14., hétfő

Személyes bibliatanulmányozás

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.” (Márk 4:24)

 amilyen mértékkel mértek...

Luther Márton azt mondta, hogy a bibliatanulmányozás olyan, mint az almaszedés. Először megrázod a fát, aztán a vastagabb ágakat, majd a vékonyabb ágakat, végül a vékony gallyacskákat, aztán benézel minden levél alá. Nincs a világon a Bibliához hasonló könyv. Ha hússzor olvasod el ugyanazt az igeverset, húsz újabb meglátást kaphatsz belőle. Azért van ez, mert a Szentírást Isten ihlette (ld. 2Timóteus 3:16).

Jézus azt mondta a bibliatanulmányozásról: „Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna” (Márk 4:22). Majd hozzáteszi: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak” (Márk 4:24). 

Szeretnél lelkileg növekedni? Jobb kapcsolatokat építeni? Sikert elérni a hivatásodban? Legyőzni a félelmeidet és lelki békére találni? Megszabadulni egy rossz szokástól? Meggyógyulni a múlt érzelmi sebeiből? Akkor olvasd Isten Igéjét, tanulmányozd, elmélkedj rajta, tanuld meg kívülről, építsd a gondolkodásodba. Ahelyett, hogy másvalaki lelki meglátásai alapján élnél, tanulmányozd te magad Isten Igéjét, és engedd, hogy a Szentlélek megláttassa veled annak életet átformáló igazságait. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek „elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” (János 16:13–14). Te is megtapasztalhatod e szavak igazságát, ha saját magadra alkalmazva tanulmányozod a Szentírást.

 


Augusztus 13., vasárnap

Imádkozz önfegyelemért!

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róma 6:12)

Légy óvatos...

 

Az önfegyelem a siker egyik legnagyobb kulcsa az életben. Isten Igéje is sokat beszél róla, és ha őt kéred, ő segít kifejleszteni azt magadban. Más dolgokkal fogsz küszködni idősebb korodban, mint amikkel fiatalon küszködtél, de ilyen vagy olyan kísértéssel egész életed során találkozni fogsz. Az önmegtartóztatás a Lélek gyümölcsének egyike, ahogy a Biblia írja (ld. Galata 5:22–23). Ez éri el, hogy életed minden területe a Szentlélek irányítása alá kerüljön. Ezt az életet a fegyelmezettség jellemzi, nem az ösztönös indulatok. Az önuralmat jelentő görög szó a „megragadni, markában tartani” gyökre vezethető vissza. Ez az önmérséklet szorítja vissza a költekezésedet, így nem vered magad adósságba olyan dolgok miatt, amire nincs is szükséged és nem tudsz megfizetni. Ez szorítja vissza indulataidat, így nem mondasz ki olyasmit, amit később megbánnál. „Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít” (Példabeszédek 16:32). Az önuralom fogja vissza vágyaidat is. Ha József nem tudott volna nemet mondani főnöke feleségének ismételt közeledéseire, sohasem látta volna beteljesülni álmait, sohasem ülhetett volna Egyiptom kormányzói székébe. Értsd meg ezt: a sátán felismerte rendeltetésedet, ezért mindent bevet, hogy megakadályozza annak megvalósulását. Ezért imádkozz önfegyelemért, és gyakorold azt minden nap!

 


Augusztus 12., szombat

Ha bírálat ér

„Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást.” (1Péter 2:23)

 Építő kritika - mai ige

Ha építő kritikát mondanak neked, próbálj tanulni belőle és bölcsebbé válni általa. De ha megalapozatlan, igazságtalan bírálat ér, akkor emlékeztesd magad, hogy Jézust is bírálták, tehát jó társaságban vagy. Ha kísértést érzel a neheztelésre és visszavágásra, olvasd el ezt a részt a Szentírásból: „Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.” (1Péter 2:20–23).

Van egy érdekes történet Abraham Lincolnról. Az amerikai polgárháború idején aláírt egy parancsot bizonyos hadtestek átirányításáról, de Edwin Stanton hadügyminiszter megtagadta annak végrehajtását, és az elnököt ostobának nevezte. Amikor ezt Lincoln meghallotta, így reagált: „Ha Stanton azt mondta, hogy ostoba vagyok, akkor bizonyára az vagyok, mert neki szinte mindig igaza van, és mindig kimondja, amit gondol. Átmegyek hozzá, és megnézem ezt közelebbről.” Így is tett, és amikor Stanton meggyőzte őt arról, hogy hiba volt kiadni azt a parancsot, Lincoln csendben visszavonta azt. Lincoln nagysága részben abban állt, hogy felül tudott emelkedni a kicsinyességen, az önzésen és a mások véleménye miatti érzékenységen. Nem egykönnyen sértődött meg. Elfogadta a kritikát, és ezzel megmutatta az igazán nagyszerű személyiségek egyik legnagyobb erősségét: az alázatot.

Téged is ért kritika? Ne vereségnek tekintsd, hanem használd okulásodra!

 


Augusztus 11., péntek

Van helye ennek az embernek az életemben?

Ne tévelyegjetek

„Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámósz 3:3)

Egy mérgező kapcsolat olyan, mint az elüszkösödött végtag: ha nem amputálják, a fertőzés elterjed, és az ember belehal. Ha nincs bátorságod levágni azt, ami nem akar gyógyulni, nagyon sokat veszíthetsz. Személyes fejlődésedet – és némely esetben gyógyulásodat – csak úgy gyorsíthatod fel, ha a megfelelő emberekkel tartasz kapcsolatot.

Talán hallottad már a skorpió és a béka tanmeséjét, amikor is a skorpió megkérte a békát, hogy vigye át a folyó túlsó partjára, mert nem tud úszni. „Félek, hogy meg fogsz szúrni” – mondta neki a béka. A skorpió biztatóan mosolyogva azt mondta: „Dehogy foglak. Ha megszúrnálak, mindketten megfulladnánk!” Így a béka beleegyezett, és a skorpió felpattant a hátára. Gondolom, már kitaláltad: félúton a skorpió megszúrta a békát! Ahogy süllyedni kezdtek, a béka így siránkozott: „Hiszen megígérted, hogy nem fogsz megszúrni. Miért tetted?” A skorpió így felelt: „Nem tehetek róla, ilyen a természetem!”

Amíg Isten meg nem változtatja a másik ember természetét, addig az képes arra, hogy hatással legyen rád és megfertőzzön. Például ha szenvedélyesen lelkesedsz valami iránt, ami iránt mások nem, az olyan, mintha foxtrottot próbálnál táncolni valakivel, aki csak keringőzni tud. Rossz táncpartnert választottál, kedves! Ne kösd magad valakihez, akivel nem azonos az értékrended, aki nem osztozik Istentől való céljaidban. Vannak olyan kérdések, melyek megoldhatók szakértői tanácsadással, imádsággal, tanítással és vezetői segítséggel, de azt nem lehet megtanítani senkinek, hogy őszintén törődjön valakivel. Akinek nem számít őszintén valaki más sorsa, az megmérgezi annak a környezetét, akadályozza eredményességét, és folytonos panaszkodásával megtöri a másik ritmusát. Ezért olyan fontos imádságban megkérdezni Istentől: „Van ennek az embernek keresnivalója az életemben?”


Augusztus 10., csütörtök

Kérj segítséget!

„Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni.” (2Mózes 18:18)

Rómaiakhoz irt levél 12:3,

Isten elérhető közelségbe helyezett olyan embereket, akik készek segíteni neked. Ha nem fogadod el a segítségüket, kudarcot vallasz, és ők is beteljesületlennek érzik magukat, mert nem használják fel lelki ajándékukat. Isten nem arra hívott el, hogy mindig, mindenkiért, mindent te csinálj. Nem lehetsz mindig mindenki számára minden! Neked is vannak jogos szükségleteid, melyek ha nincsenek betöltve, azt megszenveded te is és a körülötted élők is. Nincs semmi rossz abban, ha segítséget kérsz, amikor arra szükséged van, sőt, az a helytelen, ha segítségre lenne szükséged, de túl büszke vagy azt kérni. Mivel Izráel fiai minden ügyes bajos dolgukkal Mózeshez fordultak, ő belefáradt abba, hogy mindenre ő legyen a megoldás. Ereje végső határára ért, ezért az apósa azt javasolta, hogy hatalmából egy részt ruházzon át kiválasztott emberekre, és hagyja, hogy kevésbé fontos ügyekben azok döntsenek, míg ő maga csak az igazán fontos dolgokkal foglalkozik. A módszer működött! Mózes megtette, amit Jetró javasolt, és ez lehetővé tette, hogy sikerrel végezze feladatát. Továbbá azok, akik részt kaptak a vezetésből, maguk is átélhették a jól végzett munka örömét. Ez minden érintett számára nyereség volt, mind Mózesnek, mind a kisebb jogkörű vezetőknek, mind a problémáikkal hozzájuk forduló népnek.

Kérdés: Panaszkodsz amiatt, hogy az emberek túl sokat várnak tőled, és túl sok a feladatod? Vonakodsz elfogadni mások segítségét, mert azt hiszed, senki nem tudná olyan jól elvégezni a munkát, mint te?

Vigyázz! A Szentírás figyelmeztet, hogy senki „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell” (Róma 12:3*). Kérj segítséget! Tovább fogod bírni, és jobban fogod élvezni az életet, ha ezt megteszed!

* Róma 12:3 - az Újfordítás szerint:

"A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint."

- a Károli fordítás szerint:

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."


Augusztus 9., szerda

Nevelés és az irányításért folyó harc 


„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Efezus 6:4)

Ti apák pedig ne...

Ha tizenéves gyermekeidnek nincs ínyükre, hogy megmondod nekik, mit csináljanak: nyugodj meg, ez teljesen normális náluk. Ráadásul nem csupán a serdülőkorra jellemző, már sokkal hamarabb elkezdődik.

Egy pszichológus beszámol egy anyáról és annak négyéves kislányáról, aki igencsak szeretett a saját feje után menni. Az anya ezt mondta: „Én vagyok a főnököd, az én felelősségem, hogy irányítsalak, és én pontosan ezt is fogom tenni!” A kis Jenny elgondolkodott egy percre anyja szavain, majd ezt kérdezte: „És meddig fog ez tartani?” Még csak négy éves volt, de már azt a napot várta, amikor senki sem mondja meg neki, hogy mit csináljon!

Ez olyan ösztön, amit Isten épített belénk. Az egyik első dolog, amit Isten Ádámnak és Évának parancsolt, hogy hajtsák uralmuk alá a földet. Szülőként az a feladatod, hogy kezedben tartsd a gyeplőt, amíg gyermekeid kicsik, aztán fokozatosan engedd nekik a függetlenedést az érettségük függvényében. Ez az egyik legkényesebb kérdés és legnagyobb felelősség a nevelésben. Túl hamar hatalmat adni ostobaság, de ha túl későn adjuk meg, az lázadáshoz vezet. Bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk, mikor és mennyit engedjünk a száron, és Isten az, aki meg tudja adni ehhez a bölcsességet (ld. Jakab 1:5). Imádsággal, alapos megfigyeléssel és figyelmes hallgatással fel fogod ismerni gyermeked életében a meghatározó mérföldköveket. Pál azt írja: „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel” (Efezus 6:4). Szülőként ez a legjobb tanács, amit csak kaphatsz.


Augusztus 8., kedd

Ne add fel – csináld végig!

„Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” (1Sámuel 30:8)

 Ha vizen még át...

Amikor Dávid és emberei hazatértek a csatából, azzal szembesültek, hogy az amálékiak földúlták és felégették otthonaikat, és hozzátartozóikat fogságba vitték. Ez porig sújtotta őket. Addig sírtak, míg végül könnyük sem maradt. „Dávid pedig megkérdezte az Urat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” Isten segítségével ez valóban meg is történt! Nem számít tehát, hogy milyen szörnyű helyzetben vagy most – ne add fel! Sírj, ha kell, de aztán szárítsd fel könnyeidet, indulj el Isten erejével, és szerezd vissza, amit az Ellenség elrabolt tőled. Ha kell, haladj apró lépésekkel, de ne a magad erejéből, hanem Isten erejéből merítve. Pál azt írja: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9). Isten nem mond le rólad, hát te se mondj le róla! Ő azt mondta Igéjében: „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézsaiás 43:2–3). Ne add fel – menj tovább! Feladni könnyű, de végigcsinálni – ahhoz hit kell. Ha hited Istent dicsőíti, akkor Isten meg is jutalmazza a hitedet! Ha ő melletted áll, megerősödve fogsz kikerülni ebből a helyzetből. A mai üzenet tehát számodra ez: Menj tovább… csináld végig… szerezd vissza!


Augusztus 7., hétfő

Egészséges konfrontáció (3) 

„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.” (Zsoltárok 139:1–2)

139 Zsoltár 1-2

 

Ahogy a testépítő az izomzatát megfelelő súlyemelési technikákkal fejleszti, neked is a megfelelő technikákat kell alkalmaznod, hogy elérd a remélt változást, a konfliktus megoldását. Egyetlen sportoló sem kísérel meg súlyemelést vagy más megerőltető gyakorlatot anélkül, hogy előtte be ne melegítene. Az edzésnek elengedhetetlen része a bemelegítés, mert ez csökkenti a sérülés kockázatát, és növeli az izomzat teljesítőképességét. Hasonlóképp a konfrontációra való felkészülés szinte ugyanolyan fontos, mint maga a konfrontáció. Ha valakit előzetes felkészülés nélkül, a pillanat hevében intünk meg, annak katasztrofális következményei lehetnek. A felkészülés segít abban, hogy a helyzetet világosabban lássuk, és ne érzelmi alapon közelítsük meg a kérdést, így minden valószínűség szerint hatékonyabb lesz a találkozás. Jó, ha ilyenkor így imádkozol: „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem… messziről is észreveszed szándékomat… Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod…” (Zsoltárok 139:1–4). Fontos, hogy először a saját negatív érzelmeidet kezeld, például a haragot vagy neheztelést. Még ha jogosnak tűnnek is, ha nem engeded el ezeket a Szentlélek ereje által, akkor akadályozni fogják az összhang elérését. Azt sem szabad hagynod, hogy a félelem visszatartson attól, hogy szóvá tedd a kérdéses ügyet, különben messziről kerülni fogod a konfrontálódást. Isten mindkét félben munkálkodik. Amíg te imádkozva felkészíted a szívedet, ő fel tudja készíteni a másik ember szívét is. „Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm” (Példabeszédek 12:20).

 


Augusztus 6., Vasárnap

Egészséges konfrontáció (2)

"Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek."  (Prédikátor 3:7)

konfliktus rendezése

Bölcsesség kell ahhoz, hogy olyankorra időzítsd a konfrontációt, amikor az adott személy a legfogékonyabb. Ha olyankor szólítasz meg valakit ilyesmivel, amikor elfoglalt vagy egy másik feladatra összpontosít, akkor nem lesz megfelelő állapotban ahhoz, hogy helyesen tudja kezelni az észrevételt. Várj addig, amíg figyelmesen meg tud hallgatni. Igyekezz odafigyelni arra is, hogy olyankor szembesítsd a dolgaival, amikor egyedül van, ahogy Jézus parancsolta: "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt." (Máté 18:15). Ha mások előtt intesz meg valakit, akkor nagy valószínűséggel védekezni fog, hogy mentse magát. A cél a helyreállítás, nem a megszégyenítés. Ha nehéz dolgot kell elmondanod valakinek, akkor nem jó ötlet ezt az otthonában vagy a te házadban megtenni - válassz semleges helyet. Így könnyebbé válik a másik számára, hogy elhagyja a helyszínt, ha feszültté válik a hangulat. Sajnos ennek mindig fennáll a lehetősége. Néha fel kell vállalni, hogy ideiglenesen elveszíts embereket, hogy aztán később visszanyerd őket. "Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg" (Példabeszédek 28:23).

Észrevetted a végül szót? Ha azonnal nem is azt a reakciót kapod, amit remélnél, azért még győzhetsz - főleg, ha imádkozol, és engeded, hogy a Szentlélek elvégezze munkáját a másik szívében. De vállalnod kell a konfrontáció kockázatát ahhoz, hogy a remélt változás bekövetkezhessen. Ha nem vállalod fel a szembesítést, akkor a dolgok ugyanúgy maradnak - vagy épp rosszabbra fordulnak.


Augusztus 5., szombat

Egészséges konfrontáció (1)

„Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem.” (Galata 2:11)

Pál megintette Pétert, amikor az részrehajlóan viselkedett a zsidók javára a pogányból lett hívőkkel szemben. Miért tette ezt Pál? Hogy megőrizze az egységet a gyülekezetben.

Néha nincs más lehetőséged, mint konfrontálódni. A kérdés az: hogyan? Egyikünknek sincs veleszületett képessége ehhez, ez olyan készség, melynek elsajátításához gyakorlás és türelem kell. Csak azért nem megy jól, mert kerüljük, mint a pestist. Ezt viszont megszenvedik a kapcsolataink, és a problémák nem oldódnak meg. Az első lépés a konfrontációra való felkészülésben, hogy megállapítsuk, miért is kerül terítékre a téma. A célunk a kapcsolat erősítése legyen. Ehhez vagy azt kell elérnünk, hogy valaki abbahagyjon valamit, vagy azt, hogy elkezdjen valamit. Az sohasem lehet célod, hogy leszidj valakit, hogy kiengedd a gőzt, vagy bűntudatot kelts a másikban. Ezért fontos, hogy először önmagaddal nézz szembe, magaddal konfrontálódj! Őszintén vizsgáld meg az indítékaidat, hogy miért akarod kitárgyalni az ügyet. Talán valamilyen hátsó szándék vezet, például neheztelés vagy sértett büszkeség, vagy őszintén szeretnéd, ha a másik változni tudna? Meg kell kérdezned magadtól, mit szeretnél elérni, milyen változást szeretnél látni a másik viselkedésében? Ne feledd, az a hatékony konfrontáció, amikor jó megoldást keresel, olyat, melyben mindkét fél nyer.

„A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár” (Példabeszédek 18:19 RÚF). Ha az illető személy tudja, hogy valóban a javát akarod, és arra törekszel, hogy Istent dicsőítsd meg az adott helyzetben, akkor nagyobb valószínűséggel reagál úgy, ahogy szeretnéd.


Augusztus 4., péntek

 Bizalom Istenben

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róma 15:13)

 A reménység istene pedig töltsön b titeket,

Istenben bízni sokkal egyszerűbb, mint nem bízni benne. Amikor kételkedsz Istenben, Igéjében és ígéreteiben, akkor magadra vagy utalva, a saját erődre és értelmedre a dolgok megoldásában. Emiatt persze stresszes leszel. Most szánj rá egy percet, és olvasd el a következő igeverseket, majd gondolkodj el azon, mit jelentenek: „Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba.” (Zsidók 4:2–3). „Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól” (Zsidók 4:10). „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28). Hogyan közeledhetünk Istenhez? Hittel! A Biblia azt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6). Ez azt jelenti, hogy ha Istenhez akarsz jönni, hinned kell, és ha hiszel, örömet és békességet kapsz tőle. Ez a két dolog Isten akarata számodra, ezeket a kereszten vásárolta meg neked. Krisztus munkája már elvégeztetett, csak annyi van hátra, hogy elhidd. Ha ezt teszed, Isten mindig válaszolni fog, és megáld.


Augusztus 03.,  csütörtök

Előre nézz!

„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé”
(Filippi 3:14)

 Elvégezhessem futásomat

Vannak bennünk olyan dolgok, melyeket kezelnünk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Minden, amit születésed óta a mostani pillanatig átéltél, segítettek azzá formálni, aki most vagy. Azok a jó vagy rossz dolgok, melyek veled történtek, egész hátralévő életedben meghatározó szerepet töltenek be abban, hogyan viselkedsz, hogyan reagálsz bizonyos dolgokra.

Pál azt mondja: „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé.”

Azt kérded, mit kellett Pálnak felejtenie? Nagyon is sokat! Pál ott volt az első keresztyén vértanú, István kivégzésénél, végignézte, ahogy megkövezték. Mielőtt találkozott volna Krisztussal a damaszkuszi úton, Pál hivatásszerűen üldözte a keresztyéneket, sokakat börtönbe vagy halálra juttatott. Ha nem tette volna túl magát a múltján, nem tudta volna megírni a fél Újszövetséget, képtelen lett volna hozzájárulni az Egyház megalapozásához, mely kétezer év után is fennáll. Vajon Pál tökéletes volt? Távolról sem! Ezért mondta: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3:12–14).

Az egyetlen hely, ahol a múlt most is él, az emlékezetünk; és csak akkor van hatalma múltunknak felettünk, ha mi megadjuk neki.
Ezért a mai üzenet számodra: kezdj el előre nézni!


Augusztus 2., szerda

Van Istentől való látásod?

„Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni!”
(Habakuk 2:2)

Látás  Istentől

    Ha Isten jövőképet ad eléd, írd azt le, tartsd magadnál mindig, és aszerint éld az életedet!
Azt mondod, nem látod, hogyan valósulhatna meg?
    A Biblia ezt mondja: „ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el” (Habakuk 2:3).
    Talán nem tudod, hogyan juss el onnan, ahol most vagy oda, ahová a látásod végül eljuttat – de Isten tudja. Kérd hát, hogy mutassa meg a következő lépést. Akár börtönben vagy, mint annak idején József, akár egy étterem konyhájában, akár otthon a kisgyermekeiddel, Isten véghez fogja vinni azt a tervet, amit a szívedbe helyezett. Minél inkább látod magadat vezetőként egy tanácskozáson, vagy a vállalkozásodat elindítva, vagy egyházi szolgálatban, vagy első könyvedet írva, vagy lelki ajándékaiddal másokat segítve, annál hamarabb válik az valósággá.
    Mielőtt egy látás teljesen világossá válna, Isten kisebb bepillantásokat enged nekünk – olyan ez, mintha egy homályos kép lassan kitisztulna a szemünk előtt. Vedd hát komolyan az Istentől kapott kijelentést, és éld aszerint az életedet! Ez legyen az ösztönzés arra, hogy a tőled telhető legtöbbet tedd az adott helyzetedben, miközben folyamatos kapcsolatban vagy Istennel, aki szeret, és minden veled kapcsolatos dolgot pontosan ismer.
   Ma imádkozz így: „Uram, tudom, hogy most még nem tartok ott, ahová el akarsz juttatni. Adj nekem bepillantást az általad tervezett jövőmbe, hogy jobban megértsem tervedet és ráhangolódjak a te időzítésedre. Adj nekem közben türelmet és hitet, hogy bízzak abban, hogy te mindig a javamat munkálod. Ámen.


Augusztus 1., kedd

Adj az elvártnál többet!

„Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.” (Máté 5:42)

Jézus azt mondta: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe” (Lukács 6:38). Figyeld meg, nem azt mondta: „Csak azoknak adjatok, akik viszonozni tudják.”

John Bunyan, A zarándok útja szerzője mondta: „Nem éltél addig, amíg nem tettél valamit valakiért, aki sohasem tudja azt viszonozni neked.” Jézus korában egy római katonának joga volt arra kényszeríteni egy zsidó civilt, hogy egy mérföldön át cipelje a málháját. Ez törvény adta joga volt, aki visszautasította a feladatot, az bajba került. Aki tehát megtette ezt az első mérföldet, az csak az elvártat tette meg. Jézus azonban továbbment, és ezt mondta: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre” (Máté 5:41). Miért? Mert a „még egy mérföld szolgálat” lehetőséget biztosít arra, hogy hatást gyakoroljunk mások életére. Aki a „még egy mérföld” hozzáállást választja, az jobban törődik másokkal, mint azt egyesek bölcsnek tartanák, több kockázatot vállal, mint azt mások biztonságosnak vélnék, nagyobbat álmodik, mint amit mások célszerűnek gondolnának, elhiszi azt is, amit mások lehetetlennek tartanak, és többet ad, mint amennyit mások szükségesnek tartanak. Jézus mindezt így foglalja össze: „… legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5:45–48).

Tehát mindig tégy többet az elvártnál!

segíts


július 31., hétfő

Segíts azokon, akik fájdalmat hordoznak!

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
(Lukács 19:10)

 elveszett és megtalált bárány

Az első dolog, amit általában észreveszünk a bajban lévő embereken, az a problémájuk. De ha túl tudunk látni a problémán, akkor Isten segít meglátni a bennük rejlő lehetőséget. A Kentucky Derby-n a tömeg mindig elénekli a „My Old Kentucky Home” kezdetű dalt, de a legtöbben nem tudják, hogy azt Stephen Foster írta, aki állítólag az alkoholizmusába halt bele. Amikor a rendőrség egy New York-i hajléktalanszállón megtalálta, egy mély vágás volt a torkán. Azonnal kórházba vitték, de már nem lehetett megmenteni. A holmija között egy kis cédulát találtak ezzel a szöveggel: „Kedves barátaim és jólelkű emberek…” Úgy tűnt, mintha egy újabb dal kezdősora lenne, de meghalt, mielőtt be tudta volna fejezni. Jézus „azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” Vannak emberek a környezetedben, akik eltévedtek, elvesztették a családjukat, a munkahelyüket, az egészségüket és a reményüket – az ilyen emberekért jött Jézus, hogy megmentse őket! Itt lépsz be te a képbe. Arra kaptál elhívást, hogy az ő kinyújtott keze legyél. Elizabeth Holt Hartford a Los Angeles-i szegénynegyedben élt, és ott is halt meg. Utolsó szavai ezek voltak: „Ti egy idős hölgynek láttok engem, akit megtört az öregkor. De azt nem értitek, hogy én vagyok itt belül. Csapdába esve egy olyan testben, mely többé már nem szolgál engem. Fáj és ráncos és beteg. De én nem változtam. Én még mindig az az ember vagyok, aki voltam, amikor ez a test fiatal volt.” Ma kérj két dolgot Istentől:

1) Nyissa meg szemedet a környezetedben élők szükségeire.

2) Indítsa szívedet ezeknek a szükségeknek a betöltésére!


július 30., vasárnap

Életszabályok gyermeked részére

„Milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?” (Bírák 13:12)

család

Amikor Isten azt mondta Mánóahnak, Sámson apjának, hogy fia fog születni, ő azt kérdezte: „Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?” Bölcs apa volt. Tudta, hogy ahhoz, hogy a fia betöltse rendeltetését, bizonyos szabályok szerint kell őt felnevelnie. A gyerekek sokkal inkább biztonságban érzik magukat és jobban fejlődnek, ha ismerik a határokat.

Képzeld el, hogy egy 4-500 méter magasban kifüggesztett hídon hajtasz át autóval. Aki először halad itt át, annak félelmetes lehet. Tegyük fel, hogy nincsenek védőkorlátok a híd két oldalán. Hová kormányoznád a járművet? Nyilván az út közepére! Még ha nem is áll szándékodban beleütközni a szalagkorlátba, már a tudattól, hogy ott van, nagyobb biztonságban érzed magad. Ugyanez igaz a gyermekeidre is. Ismerniük kell a szabályokat az életben, és tudniuk kell, hogy ezeket következetesen be is tartatod velük. Ha a családban világosak és egyértelműek a szabályok, a gyermekek biztonságban élnek. Amíg ezen észszerű, jól felismerhető korlátok között maradnak, öröm, szabadság és elfogadás a részük. Gyermekeid talán nem ismerik be, hogy azt akarják, hogy te légy a főnök, de nyugodtabban lélegeznek, ha az vagy. A lényeg: ha Isten gyermeket ad neked, akkor ez legalább 18 évig tartó feladat. Ez idő alatt vagy a bukásra vagy a sikerre készíted fel őket. Rajtad múlik.


július 29., szombat

Háromszintű őszinteség

„Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Efezus 4:25)

 ...mondjatok igazat...

Igazat mondani egyszerű dolognak tűnik, de háromszintű elkötelezettség kell hozzá.

1) Szóbeli. Ha rajtakapnak egy hazugságon, az aláássa mások beléd vetett bizalmát. Például ha egy férj vagy feleség tagadja, hogy felborította a családi költségvetést, vagy rejtegeti iszákosságát, előbb-utóbb elkerülhetetlenül bajba kerül. De ha mindketten tudják, hogy a másik ragaszkodik az igazsághoz szeretetben (ld. Efezus 4:15), akkor a kapcsolatuk erősebb lesz, és nagyobb valószínűséggel vészeli át a viharokat.

2) Viselkedésbeli. „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Lukács 16:10). Cheryl Richardson szerint: „A becsület a hiteles élet titka.” Akkor fognak becsületes embernek tartani, ha megtartod a szavad. Tehát ha elkötelezted magad valamire, azt tedd is meg – akkor is, ha áldozatba kerül, sőt akkor is, ha jobb ajánlatot kapsz.

3) Az adott helyzetben. Miért olyan nagy dolog az igazmondás? Mert minden kapcsolatunk bizalomra épül. Ha nem vagy őszinte és hiteles:

a) Elveszíted mások tiszteletét, és nem tudsz hatással lenni rájuk.

b) Állandóan félni fogsz attól, hogy kiderül a dolog, ettől bizonytalan leszel és ez arra kényszerít, hogy kettős életet élj: egyet a nyilvánosság előtt, a másikat a magánélet küzdelmeiben.

c) Folyton aggódnod kell amiatt, hogy kinek mit mondtál.

d) Nem tudsz megbízni másokban, és nem hiszel senkinek, mert mindenki magából indul ki, amikor másokról véleményt alkot.


július 28., péntek

Békefolyamat

„Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.” (Zsoltárok 119:165)

 

Jézus utolsó mondásainak egyike ez volt a tanítványaihoz: „E világon nyomorúságotok lesz” (János 16:33 NIV). Igaza volt, ugye? Mindannyian megtapasztaljuk a stresszt, a munkahelyi követelményeket, határidőket, elvárásokat. A nyomás egyre nő rajtunk, és folyamatosan megpróbálja elrabolni a békességet, melyre kétségbeesetten vágyunk. Senki sem immunis a stresszre, a frusztrációra, a rohanó életmódra. Mi ez, ha nem a békesség hiánya? A megoldás pedig nem található sem a gyógyszerekben, sem a vagyonban, sem az élvezetekben. Ezeknek a hatása nem tartós. A Biblia három különféle békességről beszél. Nézzük meg ezeket közelebbről:

1) Békesség embertársainkkal. „Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben” (Róma 12:18). Ez külső békesség, és elengedhetetlen a jól működő emberi kapcsolatokhoz.

2) Békesség önmagunkkal. „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben” (Kolossé 3:15). Ez belső békesség, lelki nyugalom, ami oly sokunk életéből hiányzik.

3) Békesség Istennel. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1). Ez örökkévaló békesség, amely abból ered, hogy tudjuk, megfelelő kapcsolatban vagyunk Istennel. Így működik ez: ha békességed van Istennel, akkor békében leszel önmagaddal, és ha békében vagy önmagaddal, akkor békében leszel másokkal is. Ez a békefolyamat dióhéjban.


Július 27. csütörtök

Hogyan bánjunk a nehéz emberekkel?

"Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra."
Jakab 1:19,

Legyen minden ember gyors a hallásra,

Csak úgy kerülhetnénk el azt, hogy nehéz emberekkel kelljen boldogulnunk, ha elköltöznénk egy másik bolygóra. Az emberi lények mind bűnök és erények keverékei, és ha ezt nem érted meg, nem fogsz tudni másokkal sikeresen együttműködni, vagy együtt élni.

Volt egyszer egy szerzetes, aki belépett a kolostorba, és némasági fogadalmat tett. Minden évben egyszer megjelenhetett az apát előtt, és mondhatott egy dolgot.
Az első év végén, amikor megkérdezték, mi mondanivalója van, a szerzetes így válaszolt: "Az ágy túl kemény'"
A második év végén, amikor megkérdezték, azt mondta: "A cellám túl hideg."
A harmadik év végén, amikor feltették neki a kérdést, a válasza ez volt: "Az étel rettenetes. Kilépek."
Az apát ekkor megkönnyebbülten elmosolyodott, és így szólt: "Hála az égnek! Hiszen folyton csak panaszkodsz, mióta idejöttél!"

Gondolj bele: még egy kolostorban is előfordul, hogy nehéz emberekkel kell boldogulnod!
Mit tehetsz tehát? Tanulj a földművestől! Elveti a magot, kigyomlálja a gazt, gondozza a növényt, tudva, hogy végül el fog jönni az aratás, ha türelmesen teszi a dolgát.


Többek között ezért írja Jakab: "Tanuljátok meg tehát szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát" (Jakab 1:19-20).
Nincsenek rövidebb utak és egyszerűbb módszerek. A jó kapcsolat kialakításáért meg kell dolgozni és türelmesnek kell lenni. Ha így teszel, Isten meg fogja áldani azt a kapcsolatot.


július 26., szerda

Látásra van szükséged

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.” (Jakab 1:17)

 Minden jó adomány...

Ha az életcélod az, hogy olyan gazdag lehess, amennyire csak lehetséges, hogy minden fillért szeszélyeid kielégítésére fordíthass – akkor látásod nem Istentől való. De ha azért akarsz sikeres lenni, hogy sikeredet mások számára áldásként használhasd, hogy megvalósítsd belőle Isten céljait e földön, akkor látásod valóban Istentől való.

Amikor Isten elhívta Ábrahámot, három dolgot ígért neki: „megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel” (1Mózes 12:2). Értsd meg ezt: minden igazán jelentőségteljes látás Istentől jön, akár úgynevezett „lelki” dolgokra vonatkozik, akár hétköznapiakra, sőt, akkor is, ha maga az ember először nem is ismeri fel látása forrását.

A Bibliában azt olvassuk: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” Hajlamosak vagyunk részekre osztani életünket, és úgy tekintjük, mintha Istennek befolyása lenne a „lelki” látásokra, missziós küldetésekre, célokra, de kevés köze volna „világi” vonatkozású meglátásainkhoz, terveinkhez, céljainkhoz. Szent Ágoston azt mondta: „Minden keresztyén értse meg, hogy bármikor felfedezünk valamilyen igazságot, az Mesterünkhöz tartozik.” Minden igazság forrása Isten, és minden említésre méltó látás forrása is ő. Ezért kell minden nap minden erődet beleadnod látásod megvalósításába, mert tőle kaptad azt. A zsoltáros ezt mondta: „Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja” (Zsoltárok 35:27). Ha Isten az „üzlettársad”, akkor nyugodtan számíthatsz a sikerre!

 


július 25., kedd

Isten velem van!

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31)

Ha Isten velünk...

Nem olyan egyszerű ez a kérdés: „Ki lehet ellenünk?” Hiszen könnyen válaszolhatjuk rá: betegségek, infláció, korrupció, kimerültség, sorscsapások és félelmek. Az igazi kérdés az, hogy áll-e ránk a kérdés első fele: „ha Isten velünk van…” Olvassuk el e szavakat lassan, mindegyik részére hangsúlyt téve.

1) Isten veled van. A szüleid talán elfeledkeztek rólad, a tanáraid talán nem foglalkoztak veled, a testvéreid talán szégyellnek, de csupán egy imányi távolságra van tőled a világmindenség teremtője: Isten!

2) Isten veled van. Nem „talán”, nem „volt”, nem „lenne”, hanem van! Isten veled van ma, most, ebben a percben, amikor ezt a mondatot olvasod. Nem kell sorban állnod vagy majd holnap visszajönnöd. Ő veled van. Nem is lehetne közelebb hozzád, mint amilyen közel most, ebben a pillanatban van. Irántad való hűsége nem fog nőni attól, ha jobb leszel, sem csökkenni attól, ha valamit elrontasz. Ő veled van.

3) Isten veled van. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy továbbmenj? Ő majd visz. Elcsüggedtél és nincs erőd harcolni? Ő majd harcol érted. Ha a pályáról az oldalvonal felé nézel: Isten ott van, és neked drukkol. Ott látod őt a célszalag túloldalán, minden egyes léptedet megtapsolja. Ha Istennek lenne naptárja, akkor a születésnapod be lenne karikázva benne. Ha lenne autója, a nevedet kiragasztaná rá egy matricán. Ha vannak fák a mennyben, akkor az egyiknek a kérgébe bele van vésve a neved. Sőt, ennél többet is tudunk, neved Isten tenyerébe van felírva: „Íme, tenyerembe véstelek be” (Ézsaiás 49:16). Tehát minden reggel, amikor belenézel a tükörbe, mondd ezt: „Isten velem van!”


július 24., hétfő

Felépülés a válás után (3)

„Reménység ellenére is reménykedve hitte…” (Róma 4:18)

Isten békessége

Ma nézzük meg a válás utáni felépülés utolsó három szakaszát.

Az ötödik szakasz az elfogadás. Igen, végül el fog jönni ez is! Néha előfordul, hogy az elfogadás szakaszban egyfajta bűntudatot érzel amiatt, hogy már nem vagy állandóan szomorú és depressziós. Mi történik? Felhagytál a küzdelemmel. A benned zajló háború elcsendesedett, kezded megtapasztalni a békességet. Ez Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad (ld. Filippi 4:7).

A hatodik szakasz a remény. „Ábrahám a reménység ellenére is reménykedve hitt… sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni” (Róma 4:18,20–21 NLT).
Valami feléled benned, és azt mondja: „Újra élni fogok és újra szeretni fogok. Az életem nem ért véget.” Ilyenkor újra célt találsz életedben, új barátságokat kötsz, és elkezdesz megerősödni. Érzelmileg gyorsan válsz érettebbé – és ez előnyödre válik.

A hetedik szakasz a teljesség. Azt tudod mondani te is, mint Dávid: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsoltárok 118:17). Legyen ez akár egy új kapcsolat, egy új munkahely vagy valamilyen más teljesítmény, Isten gondoskodni fog arról, hogy újra beteljesedést találhass. Ekkor eljutsz odáig, hogy már nem panaszkodsz, mert már nem érzed szükségét, hogy felemlegesd a régi kudarcok és árulások emlékét. Isten, aki azt mondta: „Ímé mindent újjá teszek” (Jelenések 21:5 Károli), új jövőt ad neked, amit többé már nem akarsz elcserélni a múlt fájdalmára.


július 23., vasárnap

Felépülés a válás után (2)

„Kárpótollak azokért az évekért…” (Jóel 2:25)

Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket

Idő kell ahhoz, hogy egy válás után felépüljön az ember és megtanuljon újra élni, ezért kérlek, légy türelmes magaddal. Valószínűleg át fogsz menni a gyász felismert szakaszain:

1) Tagadás. Megpróbálod figyelmen kívül hagyni vagy kisebbíteni, ami történt, abban a reményben, hogy így eltűnik. Félsz konfrontálódni, nem vagy hajlandó szembenézni a dologgal. Nem kérsz szakértői segítséget, mert azt hiszed „végül minden elrendeződik”.

2) Harag. Ha valaki elutasít, az kihat az önértékelésedre, ezért rosszul reagálsz. Vad, meggondolatlan kijelentéseket teszel, melyek az érzelmi káoszból születtek. Olyanokat mondasz, mint: „Jó! Örülök, hogy vége! Várj csak, majd találok valakit, aki igazán szeret és értékel engem!”

3) Alkudozás. Amint rájössz, hogy a harag megfoszt az örömtől, és csak tovább mélyíti a szakadékot, megoldást vagy kompromisszumot próbálsz keresni. Ha ez nem működik, továbblépsz a következő szakaszba.

4) Depresszió. A legrosszabbkor tör rád, például születésnapokon, ünnepeken és évfordulókon. Fájdalmasan hat, ha épp a kedvenc filmeteket ismétlik a tévében, vagy egy olyan étteremben vagy, amihez közös emlékek kapcsolódnak. Hajnali kettőkor felébredsz, és nem tudsz visszaaludni. A depresszió gyakran az önvizsgálat folyománya, hiszen nem tudjuk jól érezni magunkat, amikor rosszakat gondolunk. Mit tehetsz tehát? Tanuld meg fegyelmezni gondolataidat! Tűzz ki új életcélokat! Összpontosíts arra, hogyan segíthetsz másoknak. Miután Jób imádkozott barátaiért, Isten meggyógyította őt és visszaadta vagyonát (ld. Jób 42:10). Téged is meg tud gyógyítani, bízz csak benne továbbra is és ne csüggedj el!


július 22., szombat

Felépülés a válás után (1)

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!” (Ézsaiás 43:18)

Múlt

A válás az egyik legfájdalmasabb dolog, amit az emberi szív átélhet. Ha veled is megtörtént, akkor tudod, hogy ez így van. Ha nem, akkor légy hálás, és légy együtt érző azok felé, akiket tönkretett. Valaki, akiben megbíztál, összetörte a szívedet? Éjszakánként elborít a magány érzése? Tehetetlennek érzed magad, mintha meg lenne kötve a kezed? Felzaklat mindez, mert úgy tűnik, még a barátaid sem értenek meg? Ne ess kétségbe – jelenlegi körülményeid meg fognak változni. Meg fogsz gyógyulni, fel fogsz épülni, nem maradsz örökre padlón. Időbe fog telni, és erőfeszítésbe. Lesznek a naplódban szomorú oldalak, de Isten kegyelméből újra megtanulsz élni és szeretni. Ahogy közelebb kerülsz Istenhez, és kutatod Igéjét, ő felfedi előtted a belső békesség titkát és azt, hogyan vedd újra kézbe életedet. Ha te az ártatlan fél vagy, olvasd el a következő igét, és vésd jól a szívedbe, hogy Isten „meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsoltárok 147:3). Ha te vagy a vétkes fél, ne feledd, hogy nem a megbocsáthatatlan bűnt követted el. Kudarcaidra van bocsánat. Isten azt ígéri: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). Akár elhagyó, akár elhagyott vagy, a mai ige számodra ez: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat…” (Ézsaiás 43:18–19).

 


július 21., péntek

Helyes motiváció

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!” (Zsoltárok 139:23)

 tisztítsd meg szívem...

Két hibát szoktunk elkövetni imádságainkban.

1) Kudarcainkra összpontosítunk. Ezért kishitűen és félve imádkozunk (ld. 1János 3:21–22).

2) Nem vizsgáljuk meg az indítékainkat. A zsoltáros azt írta: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139:23–24). Vannak imádságok, melyekre Isten a saját érdekünkben nem válaszol – legalábbis nem most. Jerry Sittser lelkész írja: „Lehet, hogy az ügy, amiért imádkozol, jó, de benned valami még sincs rendjén: ez megnyilvánul büszkeségben, a győzelem miatti dicsekvésben, a vétkesek túl szigorú büntetésében… A keresztes hadjáratot viselő emberek számára a legnagyobb kockázat, hogy vakok lesznek saját hibáikra. Harcolnak a polgárjogokért, de másodrendű állampolgárként kezelik a portásokat, takarítókat. Védelmezik a szexualitásra vonatkozó bibliai alapelveket, de saját házastársuk iránt nem túl sok tiszteletet és kedvességet tanúsítanak. Isten ajándéka az, ha nem válaszol imáinkra – ezzel véd meg önmagunktól. Ha minden imakérésünket megadná, akkor visszaélnénk a hatalommal… arra használnánk az imát, hogy a világot a mi tetszésünk szerint megváltoztassuk, és az maga lenne a földi pokol. Mint az elkényeztetett gyerekek, akiknek túl sok játékuk és túl sok pénzük van, még többet akarunk. Győzelemért imádkozunk, de mások kárán… hatalomtól megrészegülve ártunk másoknak és felmagasztaljuk magunkat. Ézsaiás azt mondta: »még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson« (Ézsaiás 30:18). A meg nem válaszolt imák minket védenek… megtörnek, erősítenek és átformálnak. Azok a múltbeli imák, melyekre nem kaptunk választ, melyek miatt fájdalmat és kiábrándultságot érzünk, úgy hatnak, mint az ötvös tüze, kiégetik belőlünk a salakot, és felkészítenek a jövőbeli imameghallgatásokra.”

A lényeg: imádkozz helyes motivációkkal!


július 20., csütörtök

A megtöretés jellemet teremt

„Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat.” (Zsoltárok 51:19)

Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Zsolt 51:19,

Ha engedjük, hogy életünk dolgait Isten irányítsa, ő képessé tesz arra, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázzuk. Ezt úgy éri el, hogy gyengéden letöri makacsságunkat azokon a területeken, melyeket még alá kell rendelnünk neki. Amikor ezek a területek összetörnek, Isten ereje elkezd szabadon áramlani bennünk, és a dolgok javulni kezdenek. Már sok ember vesztét okozta a hatalom és a tehetség jellem és helyes irány nélkül. Bizonyára te is ismertél ilyeneket. Tehát vigyázz, ha a tehetségedet nem a jellem kormányozza, akkor magadnak keresed a bajt. Lehet, hogy egy ló sikeres versenylovaktól származik, de amíg be nem törték, addig az erejével csak önmagát és a körülötte lévőket veszélyezteti. Két fontos dolgot lehet megfigyelni a telivér versenylovaknál:

1) Sokféle hangot hallanak a futam során, de megtanulták, hogy csak egyre reagáljanak: a lovasuk hangjára. Isten terve is ez veled. Sokféle véleményt fogsz hallani, de ha győzni akarsz az életben, csak Istenre szabad figyelned. Ehhez viszont alázat kell, mert ő „az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsoltárok 25:9).

2) Akkor éri el ereje és teljesítőképessége legnagyobb fokát, ha elviseli a zablát és az irányítást. Nos, téged is így tör be most éppen Isten? Rád teszi a lószerszámot, és azt mondja: „Nem élhetsz így tovább, nem mehetsz a saját fejed után, mert tervem van veled”? A mai ige számodra ez: „Nem a magadé vagy, mert Isten drága áron vásárolt meg. Dicsőítsd tehát Istent.” (1Korinthus 6:19–20 NLT).


július 19., szerda

A halálfélelem legyőzése (2)

„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11:25)

Én vagyok a feltámadás és az élet...

Évekkel ezelőtt volt egy híres dal a következő szöveggel: „Mindenki szeretne a mennybe menni, de senki sem akar meghalni.” Miért? Néha azért, mert nem vagyunk biztosak benne, hogy készen állunk. De fel lehet készülni. Hogyan?

1) Felkészülhetsz lélekben és érzelmileg. Jézus azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (János 11:25–26). Ha Krisztusba helyezed a bizalmadat, a halál nem a véget jelenti számodra, hanem önmagad jobb verziójának kezdetét.

2) Felkészülhetsz a kapcsolataid tekintetében. Hogyan? Úgy, hogy rendszeresen tudtára adod a számodra fontos embereknek, hogy mennyire sokat jelentenek neked. Emellett meg kell bocsátanod mindazoknak, akik fájdalmat okoztak neked, és bocsánatot kell kérned azoktól, akiknek te okoztál fájdalmat (ld. Márk 11:25–26). 3) Felkészülhetsz anyagilag. Krisztus egyik utolsó tette a kereszten az volt, hogy rábízta az édesanyjáról való gondoskodást az egyik tanítványára. A jó sáfárság megkívánja, hogy érvényes végrendeleted legyen, mely világos útmutatásokat tartalmaz földi vagyonodat illetően és arra vonatkozóan, hogy milyen temetést szeretnél. Talán nem kellemes ilyesmiken gondolkodni, de ez a kötelezettség a lelki érettség velejárója. Pál azt írja: „Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél” (Filippi 1:23). Miért mondja Pál, hogy a menny „sokkal jobb”? Mert Isten már bepillantást engedett neki a mennybe. Dávid is hasonlóan érzett: „Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon” (Zsoltárok 16:11).


július 18., kedd

A halálfélelem legyőzése (1)

„Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok!” (Zsoltárok 39:5)

Tanits

Ha legközelebb egy alagúton haladsz keresztül, és kijössz a túlsó végén, jusson eszedbe, hogy a halál is épp ilyen Isten megváltott gyermekei számára. A földön azt mondod: „Jó éjszakát!”, és a mennyben már hallod is, hogy: „Jó reggelt!”. Dr. Elizabeth Kübler-Ross elmagyarázta, hogy legtöbbünk a következő szakaszokon megy át, amikor szembe kell néznie a halállal:

1) Döbbenet: „Ó, Istenem!”

2) Tagadás: „Ez nem lehet igaz!”

3) Harag: „Miért én?”

4) Alkudozás: „Istenem, kímélj meg, és megteszek neked valamit.”

5) Depresszió: „Mindennek vége.”

6) Próbálkozás: „Mit tehetek, hogy hátralévő napjaimat értékesen töltsem el?”

7) Elfogadás: „Nincs értelme harcolni az elkerülhetetlen ellen.” Az igazság az, hogy az időnk elkezd fogyni abban a pillanatban, ahogy megszülettünk. Csak erre nem nagyon gondolunk a gyermekkor csodái, a serdülőkor izgalma és a középkor elfoglaltsága és stressze közepette. Olyanok vagyunk, mint az a hipochonder, aki ezt íratta a sírkövére: „Erre számítottam, de nem ilyen hamar!” De ahogy öregszünk, és felismerjük, hogy kevesebb időnk van hátra, mint amennyit magunk mögött hagytunk, elkezdjük a zsoltárossal együtt imádkozni: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12). Valaki megkérdezte egyszer Charles Spurgeontől, hogy megkapta-e a jó halál kegyelmét. Ő így válaszolt: „Még nem, de megkapom majd, amikor haldoklom!” A kegyelem, mely megmentett, és egészen eddig megtartott, veled lesz akkor is, amikor át kell lépned ebből a kisebb életből egy nagyszerűbb életbe.


Július 17.  hétfő

Ki mondja meg neked az igazat?

„Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.” (Példabeszédek 27:6)

Jó szándékúak a baráttól kapott sebek...

Egyikünk sem látja önmagát tisztán, mindig van valami, amire vakok vagyunk. Ezért van szükségünk olyan emberekre, akik megmondják nekünk az igazat, a teljes igazságot és csakis az igazat. Ha valaki igazán szeret, akkor kötelességének érzi, hogy rámutasson gyengeségeinkre, bűneinkre és azokra a területekre, ahol fejlődnünk kellene. Talán kísértést érzel arra, hogy ne vedd figyelembe őket, de túl kell tenned magad szavaik szúrásán, és oda kell figyelned mondanivalójukra.

A Példabeszédek írója ezt mondja nekünk: „Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.” Az igazság néha fáj. De hinned kell, hogy azok az emberek, akik általában biztatni szoktak, most is a javadat akarják. Ha valaha is érezni akarod az életben, hogy elértél valamit, akkor szükséged van valakire, akiben bízhatsz, valakire, aki látja, hol tartasz most, és azt is, hová vezet az utad. Ha igazán ismerni akarod önmagadat, és tudni akarod, milyennek tűnsz mások szemében, akkor szükséged van egy megbízható tükörre, ami az igazat tükrözi vissza, nem pedig azt, amit hallani akarsz. És ha azon veszed észre magad, hogy éppen arra a véleményre neheztelsz, amire legnagyobb szükséged van, akkor gondolkodj el ezeken az igéken: „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra” (Példabeszédek 12:15). „A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van” (Példabeszédek 13:10). „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó” (Példabeszédek 15:22). A kérdés tehát ez: ki mondja meg neked az igazat? Az az ember valóban a barátod!

 


Július 16., vasárnap

„Bárcsak…”

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (János 15:12)

Új parancsolatot adok nektek...

Dr. James Dobson írja: „Egy tanítónő megmutatta hatodik osztályosainak dolgozatait. Arra kérte a gyerekeket, hogy írjanak egy sor olyan mondatot, melyek a „Bárcsak…” kifejezéssel kezdődnek. A tanítónő arra számított, hogy diákjai olyasféle vágyaikról fognak írni, hogy szeretnének egy biciklit, játékokat, állatokat, vagy egy kirándulást a vidámparkba stb. Ehelyett a harminc gyerekből húsz a családjukban bekövetkezett törésekről vagy otthoni konfliktusokról írt: »Bárcsak ne veszekednének a szüleim!« »Bárcsak hazajönne az apám!« »Bárcsak csupa ötösöm lenne, akkor szeretne az apukám!« »Bárcsak ne lenne az anyámnak pasija!« »Bárcsak egyetlen anyám és egyetlen apám lenne, akkor nem csúfolna a többi gyerek! Három anyám és három apám van, és tönkreteszik az életemet.«»Bárcsak lenne egy puskám, hogy lelőhetnék mindenkit, aki rajtam szórakozik!«

Nem újság, hogy a családok manapság bajban vannak, de továbbra is aggaszt, ha látom, hogy az iméntiekhez hasonló kisgyermekek küszködnek egy olyan korban, amikor egyszerűen csak felnőni is hatalmas vállalkozás. Milliónyi kortársuk van ugyanebben a csapdában. Fiatal életük minden területére kihat a bizonytalan családi helyzet azokban az években, amikor még fejlődésben vannak. Ha nem kapnak szakértő segítséget, sokan közülük magukkal hurcolják ezeket a problémákat a jövendő kapcsolataikba. Így a szétbomlás mintája megismétli magát a következő nemzedékben. Visszatérve a hatodikosok dolgozataihoz, azon tűnődöm, vajon a te gyermeked hogyan fejezné be azt a mondatot, mely így kezdődik: »Bárcsak…«”


Július 15., szombat

Hogyan szolgáljunk mások felé? (2)

„Megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt…” (Márk 2:4)

Megbontották annak a háznak a tetejét...

Amikor a béna barátjukat vivő négy ember megérkezett ahhoz a házhoz, ahol Jézus prédikált, a tömegtől nem tudtak hozzáférni. Dönteniük kellett tehát: feladják, vagy kitartanak, és megoldást keresnek. Ekkor mentek fel a tetőre, és kibontották azt Jézus feje fölött. Ott engedték le beteg barátjukat, és amikor Jézus látta hitüket, ezt mondta a férfinak: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2:11). Ami ezután történt, igen figyelemreméltó: „Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: »Ilyet még sohasem láttunk!«” (Márk 2:12).

Bármilyen „tető” választ is el téged vagy egy szerettedet Jézustól, azt el kell távolítani. Rombold le! Ne hagyd, hogy bármi is az utadba álljon! Jézus bárkit meg tud gyógyítani, bárkinek tud tiszta lapot, jó állást, erős házasságot, egészséges gyermekeket vagy hatékony szolgálatot adni – ha az ember hajlandó mélyre ásni (vagy tetőt bontani) érte. Ezek az emberek radikális megközelítést választottak. Nem csupán hittek – hittel cselekedtek is! Azért jöttek, hogy Jézussal találkozzanak, és nem hagyták, hogy ezt megtagadják tőlük. Miközben a tetőt bontották, hitték, hogy csak néhány arasznyira vannak a csodától, ezért nem adták fel. Ez a tudat éltette kitartásukat. Bármi is az, amit ma meg kell tenned, ne hagyd, hogy bármi is megakadályozzon abban, hogy eljuss Jézushoz. Közelebb vagy az áttöréshez, mint gondolnád, tehát csak bonts tovább, és ne állj meg, amíg el nem érsz oda!


Július 14.,

MAI IGE - Hogyan szolgáljunk mások felé? (1)

"Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.” (Márk 2:3)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/87/70/cb87706253b05aef92b7647e4361e98b.jpg

Kép forrása: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/87/70/cb87706253b05aef92b7647e4361e98b.jpg

Négy ember kellett ahhoz, hogy ezt a beteget Jézushoz vigyék. Jó, hogy ők nem olyan fajták voltak, akik egykönnyen feladják. Nem hagyták, hogy a tömeg visszatartsa őket. Még a tetőt is megbontották azért, hogy barátjukat Jézushoz juttathassák. Tehát, ha szolgálni akarsz mások felé, akkor:

1) Tisztában kell lenned a szükségeikkel. Talán úgy tűnnek, mint akinél minden rendben van, de belül hordágyon fekszenek. Amikor egyedül vannak, így kiáltanak fel: „Isten, ha te nem segítesz, végem van.” Fájdalmat hordoznak, kétségbeesettek, tehetetlenek, és ezt tudják is.

2) Nem szabad őket cserben hagynod. Ha elkötelezted magad arra, hogy valakit Jézushoz viszel, az azt jelenti, hogy felveszed őt, és nem teszed le, hanem végigcipeled az egész úton. Azt jelenti, hogy vigasztalod, bátorítod, gondoskodsz a biztonságáról, amíg Jézus meg nem érinti őt.

3) Engedned kell, hogy Jézus a maga módján végezze munkáját. A sebzett emberek néha nem tudják, mire van szükségük – de Jézus tudja. Tehát ha egyszer eljuttattad őket oda, lépj hátra, és engedd őt dolgozni. Amikor már egy ideje az egyházhoz tartozunk, hajlamosak vagyunk a változás külső jeleit keresni. Jézus azonban felismerte, hogy ennek az embernek elsősorban megbocsátásra volt szüksége, ezért mondta neki: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” (Márk 2:5). Csak ezután foglalkozott a férfi másodlagos szükségével: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2:11). Ne feledd, hogy Isten hajlamos olyan módon dolgozni, amit te nem értesz. Ő tudja, mit csinál, és sosem végez félmunkát. Ha egyszer elkezd dolgozni valakin, akkor be is fejezi a jó munkát, amit elkezdett (ld. Filippi 1:6).


Július 13.,

Kérj látást Istentől!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.” (Zsidók 12:2)

Nézzünk fel Jézusra

A látás vagy jövőkép az, amikor azt látjuk magunk előtt, ami lehet, ahelyett, ami most van. A te látásod talán az, hogy gyógyulást vigyél oda, ahol betegség van – ilyen látás vitte Albert Schweitzert Afrikába. Vagy az, hogy oktatást vigyél a tudatlanság világába – ez indította Gilbert Tennentet a Princeton egyetem megalapítására. Lehet, hogy szabadságot akarsz vinni oda, ahol elnyomás van – ez késztette William Wilberforce-t, hogy lemondjon kiváltságos életéről és a rabszolgaság eltörléséért küzdjön. Az is lehet, hogy a te látásod kisebb és egyszerűbb – például, hogy te legyél az első a családodban, aki egyetemi végzettséget szerez, vagy hogy nagyszerű szülője legyél a gyermekeidnek, bár a te szüleid nem ilyenek voltak. Vagy hogy megszabadulj egy rossz szokástól, mielőtt az felemésztene… vagy hogy legyőzd a modern technikától való félelmedet, és megtanulj iPad-et használni… vagy hogy a nyugdíjas éveidet aktívan éld, jó hatással a körülötted lévő világra, ahelyett, hogy csak a halált várnád a hintaszékedben ücsörögve. Thoreau azt mondta: „Ha légvárakat építettél… tegyél alájuk alapot.” De a látás önmagában nem elég, el is kell kötelezned magad arra, hogy aszerint cselekszel. Ezt hívják küldetésnek – és az kell hozzá, hogy kijelölj konkrét, lemérhető lépéseket a megvalósítására. Ezeket a lépéseket céloknak nevezzük, ezekből áll össze a terv a küldetésed teljesítésére, látásod betöltésére. Általában egy látásunk van, de sok célunk. És minden egyes cél, amit elérünk, egy lépéssel közelebb visz látásunk megvalósításához. És az igazán jó hír, hogy ha látásod Istentől való, ő megadja az erőt, bölcsességet, összeköttetéseket, kapcsolatokat és forrásokat a beteljesedéséhez, mert ő „hitünk szerzője és beteljesítője”.


Július 12.,

Ne légy pletykás!

„A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.” (Példabeszédek 11:13)

Ha pletykát terjesztesz, olyan vagy, mint egy elszabadult ágyú. Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el ezen. Ha egy ágyú le van rögzítve, és jól be van irányozva, akkor megnyerheti a csatát. De ha nincs rögzítve, akkor elpusztít mindent, ami az útjába esik. Ugyanezt teszi a pletyka is: „A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.” A héber eredetiben a rakal szó az, amit itt rágalmazóként fordítanak. A rakal azt jelenti: „járkál”, de a régi „kereskedő” szóval is összefüggésben van. A rágalmazó tehát olyan személy, aki pletykával üzletel, házról házra jár vele, mint egy ügynök.

Egyszer egy anya éppen vacsorát készített, amikor a kisfia berohant a konyhába. „Mit csinált anya kis drágája egész nap?” – kérdezte kisfiától az asszony. „Postást játszottam” – felelte a kisfiú. „Postást?” – csodálkozott az anyja. „Hogy tudtál postást játszani levelek nélkül?” „Ó, volt egy csomó levelem” – magyarázta a kisfiú. „Milyen levelek?” – kérdezte ijedten az anya. „Amiket a padláson találtam egy régi ládában szalaggal átkötve. Minden postaládába tettem egyet az utcánkban.” – felelte a kisfiú.

Még ha nem is áll szándékodban bajt okozni, olyan események láncolatát indíthatod el, amik tönkretehetik mások életét és éket verhetnek emberek közé. Ezért mondja a Biblia: „Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is” (Példabeszédek 16:28). Ha nem vagy biztos abban, hogy titokban marad, amit bizalmasan mondtál el, és nem vagy biztos abban, hogy jó eredménye lesz, inkább ne mondj semmit! Ha úgy érzed, hogy muszáj beszélned valakivel róla, akkor mondd el annak, aki tud is kezdeni valamit a helyzettel: mondd el Istennek!

pletyka


Július 11., kedd

Légy hűséges!

„… ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.” Malakiás 2:14

Ahogy a társadalmi normák egyre megengedőbbé válnak, a házastársi hűségről alkotott felfogásunk kihívással szembesül. A szórakoztatóipar azt az elképzelést reklámozza, hogy a hűtlenség remek kétszemélyes játék. A hátulütőkről azonban nem beszélnek. Amikor az izgalom lecseng, fájdalmat és kiábrándulást hoz. Nemcsak a két érintett számára, de mindazok számára is, akik szeretik őket, akik számítanak rájuk, vagy akik példaként tekintenek rájuk. Ideje egyenesen beszélnünk a házassági szövetségről. A becserkészés izgalma és a szenvedély kihűlte után marad a főzés, takarítás, a megélhetésért való megdolgozás. Igen, a fű zöldebb a szomszédnál, de füvet nyírni ott is kell. Amikor még csak randevúztok, akkor a másik legjobb oldalát látod, de ha összeházasodtok, együtt kell élnetek egymás hibáival, gyengeségeivel és idegesítő szokásaival, csakúgy, mint azelőtt korábbi házastársadéval. És tudod mit? A házasélet elkezd börtönnek tűnni. És mit tesz az ember, ha csapdába esve érzi magát? Egyik kapcsolatból a másikba ugrik hiábavalóan keresve valami meghatározhatatlant – valamit, amit úgy tűnik, sosem talál meg. Mi a megoldás? Ahelyett, hogy az igazit keresnénk, nekünk kell arra törekednünk, hogy igazi társsá váljunk. Gyakran azok a tulajdonságok, melyeket egy új kapcsolatban keresel, ott vannak észrevétlenül megbújva a felszín alatt a házastársadban. Ezek a tulajdonságok olyanok, mint a magvak: ha öntözöd, táplálod és védelmezed őket, valami csodálatossá fognak nőni, amiben örömödet lelheted.


Július 10., hétfő

Válaszd a békességes életet!

„Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Korinthus 13:11

Amikor Jézus kiküldte tanítványait, hogy prédikáljanak, azt mondta: „Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szálljon reá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról.” (Máté 10:11–14).

Miért mondta ezt Jézus? Mert ahelyett, hogy ott maradnál, ahol elviselnek, oda kell menned, ahol értékelnek. Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik nem akarják, hogy segítsenek rajtuk. Ha ott maradsz, ahol viszály van, nem lesz hatékony a munkád. A viszály megszomorítja a Szentlelket. Amikor a békesség távozik, a Szentlélek is távozik, és ő az, aki az igazi munkát végzi. Kérdés: amikor magad elé képzeled Jézust, ahogy másoknak szolgál, milyennek látod őt? Biztosan nem olyan stresszes és kapkodó, mint mi sokszor. Inkább csendesen, nyugodtan végzi a szolgálatát, ugye? Ezt a jellemvonást kell neked is kifejlesztened magadban. Krisztus nagyköveteiként úgy kell bánnunk másokkal, ahogy ő bánna velük. Pál azt írja: „éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” Ha erővel, veszekedéssel, megfélemlítéssel, haraggal, kényszerítéssel próbálsz elérni valamit, akkor magadra vagy utalva. De ha szeretettel, megértéssel és jóindulattal fordulsz az emberek felé, akkor Isten ígérete szerint veled lesz. Ezért a mai ige számodra ez: „éljetek békességben”!

 

Éljetek békességben


Július 09., vasárnap

Figyelj Isten hangjára!

„Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” Ézsaiás 30:21

Anglia egyik legjobb prédikátora úgy döntött, hogy felesége romló egészsége miatt nem utazik el Amerikába egy fontos konferenciára igét hirdetni. Bár már megvette a jegyét, a hajó mégis nélküle indult el, és J. Stuart Holden kihagyott egy nagyszerű lehetőséget prédikátori pályáján. Odaadó férjként arra szánta magát, hogy feleségét ápolja, és megpróbált nem gondolni arra, mit hagy ki az Atlanti-óceán túloldalán. Az igazság az, hogy túl könnyen csalódottak leszünk, ha terveink kudarcot vallanak, túl könnyen elcsüggedünk, ha kihagyunk egy „nagyszerű karrierlehetőséget”, de a panaszkodásunk csak azt bizonyítja, hogy nem ismerjük annyira Istent, mint amennyire azt állítjuk, hogy ismerjük. A késedelem néha mennyei Atyánk óvó keze. Holden számára kétségkívül az volt, így eltökélte, hogy soha többé nem kérdőjelezi meg Isten időzítését. Miért? Mert a jegy, amit nem használt fel, az új, „elsüllyeszthetetlen” luxushajóra szólt: a Titanicra. Manapság annyit beszélnek az Egyházban arról, hogyan segítsünk magunkon, hogy Isten gondviselését és vezetését alig említik. Pedig a lényeg, hogy nem mi döntjük el Isten velünk kapcsolatos terveit, csak felfedezzük azokat. Sokszor nem értjük, hogyan vezet minket, és csak visszanézve látjuk meg, hogy az ő keze munkálkodott. Pál azt írta: „sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok” (Róma 15:23–24). De sosem jutott el Hispániába, mert börtönbe került. Viszont a börtönből megírta a leveleit. A kérdés tehát ez: ha valóban hiszed, hogy Isten irányítja lépteidet, akkor miért kérdőjelezed meg, miért kételkedsz, miért panaszkodsz?

Isten útja a keskeny út. Ne térj le arról se jobbra, se balra


Július 08., szombat

Hogyan élhetsz győzelmes keresztyén életet?

„A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” Róma 13:14

Ne!!!

Ha komolyan gondolod, hogy győzelmes keresztyén életet szeretnél élni, akkor a következő három dolgot kell tenned:

1) Égesd fel a hidakat mostani életed és régi életstílusod között! Minden híd, amit nem égetsz fel, meghívó a sátánnak, belépési pontot kínál az életedbe. Efezusban a friss hívők radikális tettre szánták el magukat: összehordták az összes okkult és pornográf könyvüket, és nyilvánosan elégették őket. Nem finomkodtak, nem húzódoztak – elkötelezettek voltak! Nem engedtek teret a gonosz gondolatoknak és bűnös kívánságoknak.

2) Legyen az imádság elsődleges fontosságú számodra! Az imádság isteni védőpajzzsal vesz körül, ne kezdj egyetlen napot sem nélküle! Jézus azt mondta: „virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Máté 26:41). Ha nem látod be, hogy sebezhető vagy a bűnnel szemben, akkor nem fogsz védelemért imádkozni, és végül vereséget szenvedsz. Az ellenség leghatékonyabb fegyvere ellened – te magad vagy. Régi természetedet naponta keresztre kell feszítened, és ennek egyetlen módja az imádság.

3) Töltsd be gondolataidat Isten Igéjével! Jézus azt mondta: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4:4). A pusztában a sátán háromszor is rá akarta venni Jézust, hogy adja meg magát a kísértésnek, Jézus pedig minden alkalommal így válaszolt: „meg van írva…” (ld. Máté 4:4,7,10). A harmadik próbálkozás után a sátán feladta, és békén hagyta őt. Miért? Mert nem tud felülkerekedni rajtad, ha ismered Isten Igéjét, és annak biztos talaján állsz. Legyen tehát készenlétben a „meg van írva” fegyverzeted! Képezd ki magad alaposan Isten Igéjéből, mielőtt a támadás elérkezik!


Július 07., péntek

Lelki egészség

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” 3János 2 

Szemem állandóan az Úrra néz...

János azt írta: „kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” A lelki egészséghez az kell, hogy:

1) A kétségeidet kérdőjelezd meg, ne a hitedet! Túl sok időt töltünk aggályainkkal, a hitünk pedig szalmalángként hamar ellobban. Isten ígéretei a hívőknek szólnak, tehát kezdd el végre elhinni, amit mond.

2) Ne légy magányos farkas! Nem véletlen, hogy az Ószövetség Isten népének történetét mondja el, az apostoli levelek pedig gyülekezeteknek íródtak. Elszigeteltségben nem lehet növekedni, csak közösségben!

3) Őrizd gondolatvilágodat! Gyakorold a gondolataid feletti uralmat! Ha gondolataidat a bűnös test irányítja, az halálhoz vezet, mert „a test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6).

4) Adj hálát, amikor lefekszel, és amikor felkelsz! Ez át fogja formálni a napodat. „Mindenben hálákat adjatok” (1Thesszalonika 5:18 Károli).

5) Szabadulj meg mindentől, ami elvonja a figyelmedet Istenről! Dobd ki a haszontalan könyveket, és ha kell – a tévét is!

6) Mindig maradj az irgalom oldalán! Philip Yancey írja: „Csodálom Isten alázatát, aki leereszkedik, hogy itt éljen gyarló teremtményei között, de vajon én ugyanilyen hozzáállást tanúsítok azok felé az emberek felé, akikben valami kifogásolni valót találok?”

7) Légy konkrét, ne beszélj általánosságokban, ha a hitedről teszel tanúságot! Pál nem szégyellte az evangéliumot (ld. Róma 1:16), neked sem kellene.

8) Légy nagylelkű a bosszantó emberekkel! Ne feledd, Isten őket is szereti. Néha könnyebb nagylelkűnek lenni a nem hívőkkel, mint az aggályos, ítélkező keresztyénekkel. De ha nem gyakoroljuk feléjük is a nagylelkűséget, akkor lényegében mi is ítélkezők vagyunk.

9) Bocsáss meg azoknak, akik megbántottak! Ha haragot tartunk magunkban, az akadályozza a gyógyulást. Inkább vidd fájdalmadat Isten elé!


Július 06., csütörtök

Válaszd Krisztust!

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” János 3:36

Aki hisz

Nem számít, hányszor döntöttél rosszul a múltban, egyetlen jó döntéssel tiéd lehet a megváltás: ha úgy döntesz, hogy átadod életedet Krisztusnak, és őt követed. Max Lucado így írt erről: „Gondolkodtál már valaha azon, hogy miért volt két kereszt Krisztus keresztje mellett? Vagy miért Jézus volt középen? A másik két kereszt Isten egyik legnagyobb ajándékát jelképezi: a választás szabadságát. A két latorban sok közös volt: mindkettőt ugyanaz a rendszer ítélte el, mindkettőt ugyanolyan halálnemre ítélték, ugyanaz a tömeg vette körül őket, és egyformán közel voltak ugyanahhoz a Krisztushoz. Sőt, mindketten gúnyolódva kezdték, mindketten gonosz dolgokat mondtak Jézusnak. De aztán az egyikükben valami megváltozott. Ő azt mondta: »Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba« (Lukács 23:42). Jézus pedig így felelt neki: »Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban« (Lukács 23:43). Örülünk annak, hogy ez a lator megváltozhatott, de nem szabad elfeledkeznünk arról, aki nem. Vannak idők, amikor Isten vihart küld, hogy megrémítsen. Van, amikor áldásokat küld, hogy azzal vonzzon magához. De vannak idők, amikor Isten semmit nem küld, csak a csendet, mivel tiszteletben tartja szabad akaratunkat, hogy mi döntünk arról, hol töltjük az örökkévalóságot. Sosem volt nagyobb kiváltságunk ennél a döntési szabadságnál. Gondolj a megtérő latorra! Bár keveset tudunk róla, ezt tudjuk: sok rossz döntése ellenére a végén megváltást nyert egyetlen jó döntés nyomán. Mert Krisztust választotta!” Ezt a döntést te is meghozhatod. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.”


Július 05., szerda

A dicsőítés ereje

Pál és Silas

 

„… megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” ApCsel 16:26

A Bibliában azt olvassuk: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” (ApCsel 16:25–26). A dicsőítés ajtókat nyit. A dicsőítés letöri a láncokat. Ha bármikor Istent dicsőíted a körülmények ellenére is, a mennyei erők segítségedre sietnek. Azt mondod, néha nem érzed, hogy kedved lenne dicsőíteni Istent? A zsoltáros így írt: „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám” (Zsoltárok 34:2). Néha a dicsőítés érzelmi reakció Isten jóságára; máskor akaratlagos cselekvés. A jó időkben bárki tudja dicsőíteni Istent. De az a dicsőítés számít igazán, amikor felül kell emelkedned érzéseiden és körülményeiden. Jerikó ostromából megtanulhatjuk, hogy néha olyankor kell kiáltanunk Isten dicsőítését, amikor:

1) Kőfalakkal állunk szemben.

2) Amikor úgy tűnik, végeláthatatlan köröket rovunk.

3) Amikor úgy tűnik, a körülményeink gúnyolódnak rajtunk.

4) Amikor a racionális gondolkodásod azt mondja: „Ennek a tervnek semmi értelme.”

5) Amikor ehhez van legkevésbé kedved. De ha mégis dicsőíted Istent, akkor felfedezed Nehémiás szavainak igazságát: „az Úr előtt való öröm erőt ad nektek” (Nehémiás 8:10). Ha a körülmények és az érzelmeid irányítanak, akkor hullámvasúton élsz. De ha körülményeid közepette is az Úrra nézel, és dicsőíted őt, akkor jutsz el a gyengeségtől az erőig.


Július 04., kedd

Az akaraterő gyengesége

„Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” János 15:5

...nálam nélkül...

Azt gondoljuk, hogy ha van elég akaraterőnk, akkor minden kísértést le tudunk győzni, amivel csak találkozunk. Néha ez igaz is. Csakhogy van egy gond. Az akaraterő a legjobb barátunk, amikor a dolgok jól mennek, de gyakran ez az első barát, amely hátat fordít és távozik, ha elfáradunk. Ha nem akarsz megtenni valamit, testies gondolkodásod rengeteg indokot felsorol, hogy miért nem kell megtenned azt. Az érzelmeid is csatlakoznak, és azt mondják: „Egyetértek, amúgy sincs kedvem hozzá.” Gondolataid, akaratod és érzelmeid szívesen irányítanák az életedet, de a Biblia szerint téged Isten Lelkének kell vezérelnie. „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek” (Galata 5:16). Az akaraterő és az önfegyelem elengedhetetlenül szükségesek a sikeres élethez, de az akaraterő önmagában nem elég. Az eltökéltség talán segíthet elindulni, sőt, egy darabig mozgásban is tart, de sohasem elég ahhoz, hogy elvigyen egészen a célig. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zakariás 4:6). Mi történik, ha az akaraterő helyett rögtön a legelején Istenhez fordulsz? Ő kiárasztja erejét a te akaraterődbe, és energiával tölt fel, ami eljuttat a célba. Így nem az akaraterődé lesz az érdem a sikeredért, hanem Istené. Ezért mondta Jézus: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). Ez az egyik legfontosabb és legnehezebb lecke, amit meg kell tanulnod, ha szeretnéd azt az életet élni, amit Jézus halála által ajándékozott neked.


Július 03., hétfő

Szeresd felebarátodat!

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.”Máté 22:39

Irgalmas szamaritánus

Ted Engstrom The Fine Art of Friendship [A barátság művészete] című könyvében tíz dolgot emel ki a szeretettel kapcsolatban.

1) A szeretet feltétel nélküli. Ha nem ilyen, akkor csak manipuláció.

2) Természetes hajlamunk az énközpontúság felé vonz (ami nincs kapcsolatban az egészséges önértékeléssel); ezért a szeretet tudatos erőfeszítésbe kerül.

3) Mindannyian egyedi teremtmények vagyunk. Ezért időbe telik – gyakran sok időbe –, hogy megértsük egymást.

4) Valóban odafigyelsz arra, és igyekszel megérteni, amit az emberek mondanak? Vagy csak azért figyelsz, hogy legyen mire válaszolnod? Másként fogalmazva: hagyod beszélni a másikat, amíg magadban már a választ fogalmazod? Aki szeret, az figyelmesen végighallgatja a másik embert.

5) Néha elég, ha csak ott vagy, és kifejezed, hogy törődsz a másikkal, még ha nem is tudod pontosan, hogy mit csinálj. A felebarátot szeretni azt jelenti, hogy látható módon beteljesítjük Krisztus ígéretét: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5).

6) Az, hogy Isten vezető pozícióba helyezett, még nem jelenti azt, hogy „jobbnak” tart másoknál. Pál arra figyelmezteti a vezetőket, hogy senki „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell” (Róma 12:3).

7) Osztogasd nagylelkűen a dicséretet és a bátorítást! A buzdító szavak építik mások önértékelését, míg a kritizáló megjegyzések megölik a lelkesedést és a szeretetet.

8) A barátaid legyenek első helyen fontossági sorrendedben: „legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10). Ez ismét olyan pont, ahol világosan meglátszik a különbség a vezető között, aki szeret, és a hatalomgyakorló között, aki elsőségre vágyik.

9) Tanuld meg teljes szívedből szeretni Istent. Aztán szeresd felebarátodat, mint magadat.

10) Mások erősségeit és erényeit hangsúlyozd ki, ne a bűneiket és gyengeségeiket. Miért? Mert előbb-utóbb neked is kegyelemre és szeretetre lesz szükséged!


Július 02., vasárnap

Szeresd önmagadat!

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Máté 22:39

Isten annyira szeret téged, hogy egyszülött Fiát adta megmentésedért. Azt kérded, mitől kellett megmenteni?

1) Attól, hogy elveszetten, tévelyegve, örömtelenül, örökös hiányérzettel kelljen leélned ezt a földi életet.

2) Attól, hogy az örök életet elveszetten és a mennyei örömtől megfosztva kelljen élned, amivel pedig Isten szeretne megajándékozni. Ennyire nagyra értékel téged Isten. Tehát ha folyton leszólod saját magadat, akkor az ő véleményét utasítod el. Márpedig, ha nem értesz egyet Istennel, azzal egyenlővé teszed magad vele, sőt, még rosszabb: a saját véleményedet az övénél többre tartod. Talán ezt így még sosem gondoltad végig. Ethel Waters színésznő-énekesnő hatalmas tömegek előtt szolgált a Billy Graham evangélizációkon. Egy szegény afroamerikai családba született egy szegregált társadalomban, de amikor megtalálta Krisztust, valódi önbecsülésre tett szert. Szíveket olvasztó mosollyal tudta mondani a közönségnek: „Engem Isten alkotott – és Isten nem teremt selejtet!” Ha nem vagy hajlandó szeretni magadat, képtelen leszel másokat szeretni, vagy másoktól szeretetet elfogadni. Begyakorlod, hogyan ne vedd figyelembe a dicséreteket, de meg fogsz hallani minden kritikát, mert az a saját magadról alkotott negatív véleményedet erősíti meg. Az eredmény az lesz, hogy eltávolodsz az emberektől, magányossá válsz, és még csak nem is tudod megmagyarázni, miért. Talán a szüleid cserben hagytak vagy a házastársad megcsalt. Talán „sérült árunak” érzed magad, és függőségekbe, házasságon kívüli viszonyba vagy kényszeres cselekvésekbe menekülsz. De ez nem működik. Csak, ha elfogadod, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és elhatározod, hogy te is szeretni fogod magadat, akkor lesz benned szeretet, amit másoknak tudsz adni.

Szeresd önmagadat


Július 01., szombat

Amikor jobb, ha nem szólalsz meg

„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” Példabeszédek 29:11

Az őszinteség és a jó kommunikáció az egészséges kapcsolat alapköve. Ez különösen is igaz a házasságra. De minden jó dolgot lehet rosszul is használni. Például őszinteség, ha egy férfi megmondja a feleségének, hogy nem szereti a főztjét. Őszinte dolog, ha egy feleség kifejezi férje hibái miatti haragját. De az az őszinteség, amely nem a másik érdekét tartja szem előtt, az kegyetlenség és az önzés egyik formája. Ez különösen is igaz, ha a másik ember nem tehet semmit a felpanaszolt dolog ellen. Vannak párok, akik az iránti eltökéltségükben, hogy minden gondolatukat és véleményüket megosszák egymással, elpusztítják a romantikus szikrát, mely egymáshoz vonzotta őket. Többé nem érzik a varázslatot. Te döntöttél úgy, hogy ezzel az emberrel akarsz összeházasodni, és ő most is ugyanaz, akit akkor választottál. Ezért ha nem készültél fel jó előre, ne panaszkodj, ha rosszak a vizsgaeredmények.

Péter azt írja: „az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez” (1Péter 4:8). Pálnál pedig ezt olvassuk: „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”
(1Korinthus 13:4–7). Ha ezeket az erényeket gyakorlod, garantált a boldog házasságod.

Részlet a szeretet himnuszból


 

 

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.