RomAgapé - roma konferencia

 

A hét végén gyülekezetünk egy különleges napot tartott amely negyedévenkénti Agapé nap keretén belül került megrendezésre.
Az esemény főcíme: RomAgapé (Roma Agapé)

Azért különleges, mert az Agapé napra  a vidéki roma gyülekezetetek lettek meghívva és felkérve szolgálatra. Délelőtt 10 órakor kezdődött a  program, öt  busz hozta a vendégeket, és érkeztek még az ország különböző területeiről vonattal és más járművekkel egyaránt.

Hamarosan megtelt a gyülekezeti ház, szinte 2x annyian voltunk, mint a szokásos alkalmakkor.
Az istentiszteletet Bodó Csaba nyitotta meg és ima, hálaadás után a verpeléti dicsőítő csapat szolgálatával folytatódott.

A dicsőítés közben B.Cs. testvérünk elmondta, hogy az Úr egy gondolatot helyezett a szívére. Pontosabban két szót: gyilkos indulat.
Ez nem azt jelenti amikor arcul csapnak valakit, vagy belé szúrnak egy kést, ez inkább azt az indulatot fejezi ki amely bennünk van, egy akár jogos igazságunk sérelmeként, egy megbocsátatlanságért, egy haragért  és egy indulatért. Ez egy olyan indulat amit leteszünk amikor belépünk egy gyülekezeti házba, de azonnal visszaveszünk amikor kilépünk onnan és nem tudunk parancsolni az indulatnak. Az Úr ezt akarja elvenni, hogy teljes mértékben szabadok legyünk tőle.
Kérte, hogy aki úgy érzi, hogy ez az indulat benne van, menjen előre ahol imádkoznak érte, hogy az Úr szabadító kegyelme által szabadon térhessen vissza  helyére és az életbe.
Több testvér is élt ezzel a lehetőséggel. Olyan jó volt látni, hogyan dolgozik az Úr a szívekben, és miként ad szabadulást. Akik visszamentek az ima után a helyükre látszott az arcukon a békesség, az öröm aminek részesei lehettek.

A békesség szabadságát semmi és senki nem tudja megadni csak Jézus egyedül. Nagyon fontos, hogy hittel kell bírni ahhoz, hogy ez megtörténjen.
Valaki(k) megbántott(ak) és gyűlöletet érzel az irányukba. Beszóltak, megaláztak, fizikailag bántalmaztak, megloptak, szándékosan kárt okoztak ...stb. Lehetne sorolni a lehetséges változatokat. Feszít a düh, az indulat amikor rágondolsz, vagy hallasz róla. Elég egy kis szikra amikor már úgy érzed, hogy megnyugodtál és újra robban minden.

Jób könyve 3,26
Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.


Ember nem képes arra, hogy az a feszültséget teljesen megszüntesse. ehhez Isten segítségére van szükség.

Az utolsó időkben is felerősödik az gyűlölet az idegenek ellen. A zsidók ellen, a színes bőrűek ellen, értelemszerűen a romák ellen is, mert  bevándorlóknak tartják őket. Valahogy ezt éljük meg most a napjainkban is.
Ilyenkor kell az Úr bölcsessége és békéltető kegyelme.
A tegnapi találkozó is azt mutatta be, hogy a keresztények között nincs különbség. Egymást nem a bőrünk színe alapján különböztetjük meg. Együtt tudunk élni, és tudunk közösen szolgálni.
És nem csak azért szeretjük egymást, mert Jézus parancsba adta, hanem azért, mert megtanultunk szeretni.
Nem az a fontos, hogy én jól érezzem magam és bőségben éljek, hanem az, hogy a testvérem se ne szomorkodjon, se ne szűkölködjön.
A közös Istentisztelet demonstráció volt a világ felé, hogy a keresztények Jézus békességével viszonyulnak egymás felé, és a világ felé is.
Jó volt látni a boldog arcokat, örömben és szeretetben együtt dicsőíteni, imádkozni és együtt szolgálni.

Roma testvérek mesélték el bizonyságaikat. Szó volt az Úr kegyelméről ahogyan beavatkozott egy halálosnak tűnő baleset enyhítésébe, a munkatársak és a balesetet szenvedett testvér meglepetésére; egy aránylag könnyű töréssel (amellyel még a hétvégét is végig dolgozta) végződött.

Hallottunk egy fiatalember életéről akit az ital és a drog fogságban tartott, feleségével, családjával a kapcsolat teljesen megromlott, a züllés útján egyre mélyebbre süllyedt. Amikor már szinte minden reménye elveszett akkor találkozott Jézussal egy gyülekezeten keresztül és visszakapta életét. Hiába suttogta a  sátán, hogy elveszett ember vagy, nem kellesz másnak csak nekem, nem úgy történt. Jézusé lett az utolsó szó, és testvérünk Jézusé lett. Rendeződtek családi problémái, kigyógyult azokból a dolgokból amelyeknek rabja volt, bár nyomai még megmaradtak, de az Úr segítségével teljesen helyre fog állni.

Jákfalvai testvérünk visszatekintett arra amiből kihozta az Úr és hálát adott annak, hogy az elveszett embereknek is van reménységük Jézus Krisztusban

Gyöngyösoroszi gyülekezet a környező településeken gyülekezeteket plántált ahová rendszeresen járnak szolgálni és büszkék arra, hogy az Úr értékesnek találja a roma embereket és komoly feladatokat bíz rájuk.

 

A bizonyságok elmondása után gyülekezetünk pásztora köszöntötte a megjelenteket, mintegy prófétálva, hogy ez a kicsiny kezdet (kb 700 résztvevő) hatalmasra fog növekedni.

Visszaemlékezett arra az időszakra amikor Monoron teljesített szolgálatot és mivel nem ismerte a romákat, benne is élt egy előítélet velük szemben, ezért tartott tőlük.

A közösen eltöltött időszak azonban megváltoztatta a róluk alkotott véleményét és felismerte, hogy igen értékes és szeretetre méltó emberek közé került, akik őszintén, egyszerűen de igaz szeretettel fogadták az ő személyét és szolgálatát.

Igaz, hogy a társadalom megbélyegzettként tekinti a romákat, de a megbélyegzettség alól ki kell jönni.

Miér? Mert meg van írva a Bibliában:

 tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1Péter 1, 18-19
 
Jézus vérét adta minden emberért, függetlenül annak bőrszínéért. A rossz örökséget, melyet őseik, szüleik által örököltek, jó örökség, mennyei örökség váltotta fel.  Ezért nem szabad elfogadni a gonosz suttogását, hogy értéktelen vagy, alárendelt vagy.  Mennyei örökség tulajdonosa a roma nép. És ezt az örökséget kell tovább adni.
Fontos, hogy adni. Nem csak kapni, hanem adni. Békességet, szeretetet. Megosztani amink van, áldássá válni környezetünk számára.

Az igehirdetés egy közösen elmondott megvallással zárult, a délutáni program a közös ebéd után dicsőítéssel folytatódott.

Bemerítés előtti pillanatok

Következett a bemerítés, amelyre különböző gyülekezetekből jöttek és izgatottan várták, hogy bizonyságot tehessenek hitükről, és megvallhassák emberek és a szellemvilág előtt, hogy ők Jézus Krisztus követői akarnak lenni.

A legfiatalabb 12, a legidősebb bemerítkező több, mint 80 éves volt. Két pásztor egymást felváltva az ATYA, FIÚ és SZENT LÉLEK nevében merítették be őket.