Szabadulás a vesekövektől

 

Vasárnap reggel készülődtem az Istentiszteletre, és egy folyamatos kellemetlen nyomást éreztem a derakamban. Félreismerhetelenül tudtam, vesegörcseim hasonló jelekkel szoktak kezdődni. Az alkalom megkezdődöt, és  a dicsőités alatt Mikes Attila testvérünk érezve az Úr gyógyító erejét, felsorolt többféle betegséget, melyeket az Úr  abban az adott időben gyógyitani szándékozik. Amikor említette a vese és epegörcsben lévő testvérek   gyógyulását, én egyszerüen nem is vettem tudomást róla, nem jeleztem, hogy problémám van.

A délután folyamán otthon ismét  kellemetlen érzés fogott el, féltem az éjszakától, féltem az ismert görcsöktől, mert a nyomást ismét éreztem. És csodák-csodájára  rövid idő eltelte után egy epekő fájdalom mentes eltávozásának lettem részese. Dicsőség az Úrnak, amiért megszabadított a fájdalmaktól. Köszönöm Istenem, hogy Te vagy a gyógyítóm és a szabadítóm.

 Klicsu Béláné Valika


  Gondolatok:

 A teremtésben Isten a szellemi lét mérhetetlen sorozatát adta, amelyben a legkisebb az ember. A testtel nem kötött szellemi lények az angyalok. Természetüket nem ismerjük, mert a kinyilatkoztatás a küldetésükről ad csak hírt. Isten szolgálatában állnak, de a szolgálatukat sem ismerjük. Az angyalok egy része a próbatételt nem állta ki és elbukott. Ezeket nevezzük gonosz lelkeknek vagy ördögöknek. A gonosz lélek arra törekszik, hogy szellemi irányításával az embert is lázadásra bírja, ezért Isten a jó angyalok közül egyet-egyet segítségünkre rendelt, hogy a kísértésben védelmezzen minket. Ezeket az angyalokat őrangyaloknak nevezzük. Az őrangyalokról maga az Úr adott kinyilatkoztatást, amikor figyelmeztetett minket: "Vigyázzatok, hogy meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül, mert angyalaik az égben szüntelenül látják Atyám arcát."