Havanna csoport

Útkövetés

Véletlenszerű képek

BIZONYSÁG ÉS HÁLAADÁS

ARCHIVÁLT CIKKEK

ÚJ BEJEGYZÉSEK

LÁTOGATÓ STATISZTIKA

Oldalmegnyitások számláló indult: 2008.febr.

 

 

Mystat számláló indult: 2013.03.15.

ÜZENET küldése

99 után melyik szám következik?
Email:
Tárgy:
Üzenet:

BEJELENTKEZÉS

Jelentkezzen be, vagy regisztráljon új fiókot

Online felhasználók

Oldalainkat 94 vendég és 0 tag böngészi

F E B R U Á R

FEBRUÁR

 

 

Február 27. hétfő,

Nem félünk az ellenségtől, mert Isten van velünk. Milyen nehézségeket tud ellenünk támasztani az emberiség ellensége a Sátán.
Elsősorban az a neve, hogy szétdobáló, vagyis az egységet próbálja megbontani. A család, a barátok, a szövetségben levők, testvérek, kollégák körében. De az országok között is teszi a dolgát. Az összeférhetetlenség, a megtévesztés , a hazugság szellemével munkálkodik.

A betegség, a szegénység, és a becsapásból eredő nehézségek.

De mit mond a Zsoltáros?

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?
Az úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1,

Mindenre van erőm, a Krisztusban, aki engem meg erősít.
Filippi 4:13,

Jézus folyamatosan megvallotta az identitását. Nekünk pedig azt kell megvallanunk,

- hogy meg vagyunk váltva,

- hogy szabadok vagyunk, nincs a sátánnak hatalma rajtunk, új teremtmények vagyunk Jézus Krisztusban,

- hogy isteni természete bennünk van, így az erőtlenség a gyengeség nem tud uralkodni rajtunk és bennünk!

Ne csodálkozzunk ha megbotránkoztatjuk a világi embereket, nem baj. A lényeg, hogy a szellemvilág hallja ezeket és meghátrálásra kényszerítjük őket, mert a megvallásnak ereje van, és Jézus az az erő aki megvéd miket.

Forrás: T.L. OSBORN - A betegek meggyógyulnak.


 

Február 26. Vasárnap,

Ha tudatosan elfogadjuk ezeket az igazságokat, hogy meg vagyok váltva mindentől, a betegségektől a bűnüktől, akkor kihirdethetjük a baj, a kudarc a gyengeség soha nem támadhatnak meg minket akik keresztények vagyunk.
Micsoda változást hozna ez Isten királyságában, ha ez a gondolat valósággá válna.

Ne félj, mert én veled vagyok :ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás 41:10,

Ezeket a megvallásokat kell ismételgetnünk, megvallanunk. " Isten mindig velem van"
" Keze támogat engem." "Nem félek mert az ÚR megsegít." stb
Félelem nélkül mondhatjuk, Isten bennem lakik, a teremtett világ Ura velem van.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Február 25. Szombat,

Milyen áldottak vagyunk, bennünk van Jézus ereje, élete, egészsége, dicsősége, hatalma.
Valóságos forradalmat hozna, ha a hívők ezt elhinnék és úgy cselekednének. Úgy beszélnének úgy élnének ennek tudatában.

"Nagyobb aki bennünk van mint aki a világban" Ezt az igét használva sok mindenre tudjuk használni.

Pl. betegség esetében: Nagyobb aki bennem van, mint aki el akarja lopni az én barátomat, vagy szerettem egészségét. Megparancsoljuk a sátánnak, hogy Jézus nevében engedje szabadon az illetőt.
Tisztába kell lennünk jogainkkal.

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes Fiának országába: akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata.
Kolossé 1:13-14,

Forrás : T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 24. Péntek,

A világosság lassan felragyog és nem csak elhiszik az emberek, hogy van üdvösség de azt is elhiszik, hogy Isten ma is gyógyít. Sőt mernek róla beszélni. Sajnos három nemzedék volt eltiltva Isten ismeretétől. 1990 óta új szelek fújnak ,és az Istenben bízók a megújult keresztények kezdtek egyre többen és többen lenni. A Szent Szellem kiáradása érezhető volt és az ma is.
Kezdik megérteni az emberek, hogy aki Krisztusban van, új teremtés lett és már nem olyan mint régen.

Mert aki a Krisztusban van ,új teremtmény: a régiek elmúltak: íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a megbékélés szolgálatát.
2 Korinthus 5:17,18,

"A régiek elmúltak: íme minden újjá lett."

Valljuk meg bátran!
Higgyünk benne!
Vegyük szó szerint mert igaz!
A bűn, a betegség, a baj, a kudarc, a gyengeség és a félelem keserű íze elpárolog. Nincs többé fájdalom, rossz kedv, mert van dolgunk Isten Királyságában. Szolgáljunk, mert az gyógyít minket.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 23. Csütörtök - Hogyan lehetünk győztesek!

Amikor elfogadjuk a biblia által azt amit értünk tett Jézus. Amikor megértjük, hogy a sátánt legyőzte Jézus értünk, helyettünk győzte le a Sátánt, tehát mi Urak vagyunk a Sátán fölött, mert elvégezte helyettünk a munkát ,Jézus.
A Sátán is tisztában van ezzel,hogy mi Jézus nevében uralkodunk, felette.
Ha ezt a tényt elfogadjuk úgy mint 2X2=4 akkor ,egyszeriben természetessé válik, számunkra a hit uralma, és a megvallásunkat teljesen másként mondjuk el.
A beszédünk egyre inkább szellemivé válik és mintha egy másik birodalomból valók lennénk. Ami igaz is.

Ti ellenben választott nemzetség királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1 Péter 2:9,

 


Február 22. Szerda,

A krisztusi viszonyulás, minden problémára, az Isten beszéde, mert az ad erőt lelkünknek, szellemünknek és a testünknek is. Bárki bármit mond, amivel elbizonytalanít, válaszoljunk Isten igéjével.

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim-ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem: habár had támad reám, mégis Őbenne bízom én.
Zsoltárok 27:1-3,

Gyakoroljuk ezt minél többször, hogy életünk része legyen. Végül a sátán nem tud rajtunk fogni semmit. Isten beszéde az életünk szerves része legyen. Úgy igyuk mint a vizet, mert ez tart meg minket.
A megvallás az, hogy elismételjük a szánkkal, amit Isten mondott az Igéjében.
Higgyünk abban amit Jézus megtett értünk. Hogy ennek következtében mivé lettünk általa.
Higgyünk abban, hogy a bibliai ígéret által mi mindent tehetünk meg, mert Ő elvégezte bennünk azt a munkát, hogy erővel és hatalommal a Szent szellem által cselekedjünk az Ő nevében.
Ha valaki csak rácsodálkozik ezekre a bibliai tényekre, és állítja, hogy hisz benne, de nem meri bátran megvallani őket, s ezek alapján cselekedni, az önmagát fosztja meg a hittől. A mi Mesterünk, példaképünk, Tanítónk, Megváltónk pedig csalódni fog benne.


Február 21. Kedd,

Tudjuk, hogy Sátán nem verheti meg betegséggel a testünket, hiszen Krisztus már elhordozta a mi betegségünket, amikor megkorbácsolták, "...az ő sebeiben gyógyultatok meg",- mondja az ige.
Éppen ezért ellene állunk a Sátánnak és a tüneteknek. Nem szabad a félelmet be engedni a szívünkbe, mert az nem az Úrtól van, mi a hit emberei vagyunk. Bátran megdorgáljuk a Sátánt és az ő pribékjeit a betegség szellemét az Úr Krisztus nevében. Mert az Úr nevében hatalom van. Krisztus nem a semmiért halt meg, hanem azért, hogy az övéi megszabaduljanak. Emlékezzünk mikor Krisztust is megkísértette a sátán mit mondott. " Meg van írva".

"Az Ő sebeiben gyógyultatok meg"!
"Ő gyógyítja meg minden betegségemet"!
"Krisztus hordozta el a betegségemet, és Ő vette el az erőtlenségemet"!

Ez a megvallás az, hogy azt mondjuk, amit Isten mond. Mindig, minden körülmények között a Biblia nyelvét beszéljük. Élünk a jogainkkal és megvalljuk Isten igéjét, ez a fegyverünk.
A megvallani szó ezt jelenti = ugyanazt mondani.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 20. Hétfő,  A kimondott szó ereje

Amikor kudarcról és félelemről beszélünk, rabláncot teszünk magunkra.

Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.
Példabeszédek 6:2,

Sajnos erről is kevés a tanítás. A keresztények igen nagy hányada nem fogja fel, hogy a negatív beszédért meg kell fizetni. szavainkból formálódik ki a megvallás, ami által kimondjuk miben hiszünk. A megvallás szó hallatán sok embernek automatikusan valamilyen gyengeség kudarc jut az eszébe. Pl:

Amikor betegek vagyunk, ez egy érzés, egy állapot, de nem szabad elismernünk, kimondani, hogy beteg vagyok. Inkább ezt mondjuk. Jelenleg úgy érzem, hogy valami nincs rendben az állapotommal, de hiszem, hogy mint Isten gyermeke oltalom és kegyelem alatt vagyok. Megvallom és hiszem az Úr igéjét. A betegséget pedig nem fogadom el.

" Ha szolgálom az Urat,az Istenemet, akkor megáldja az én kenyeremet a vizemet és eltávolítja testemből a nyavalyát, hiszen megmondta, hogy én vagyok az Úr a te gyógyítód!
2 Mózes 23:20,

 


Február 19. Vasárnap,

Jézus parancsa: "Legyen hitetek Istenben."

A hit, mindig mozgásba lendíti Isten kezét!
A hit ,kitartó erő, Isten képességeire támaszkodik, nem ismeri vereséget.
A hit ,kitartó a megpróbáltatások alatt is.
A hit, nem vitatkozik, nem izgul, nem dicsekszik önmagával.
A hit, nem ideges ,nem retteg, mert bízik Istenben.
A hiten soha nem lehet felülkerekedni.
A hit, Isten beszédére figyel, Isten beszédéből született.
A hit, tudja, hogy amit Isten mond az nem más mint akaratának kifejezése
A hit, birtokba veszi az ígéreteket.
A hit, eredményeket követel, és él a szövetségből fakadó jogaival.
A hit, legyőzhetetlen és ellenállhatatlan.

Ehhez viszont az kell, hogy ismerjük meg Isten igéjét és abból Őt magát. Bízva isten ígéreteiben imádkozzunk érte hittel. Ne ismételgessük a kéréseinket, Isten unja azt, hanem köszönjük meg azt amit tenni fog. Például, sokszor imádkoztunk, hogy hozzánk tartozó rokonunk térjen meg, kapja meg a megváltás kegyelmét. akkor ha másnap még nem történt meg, ne ismételgessük a kérést, hanem így imádkozzunk.

Jó Atyám, köszönöm, hogy a hozzád feljutott imám ott van előtted és nálad van az idő. Tudom, hogy a te akaratod is az amit én kértem. Tudom, hogy el fogod benne végezni a jó munkát, köszönöm neked ,hogy ima meghallgató Isten vagy. Hálás vagyok érte neked. Jézus Krisztus áldását kérem erre a jó tervre.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 18. Szombat,

Emlékezzünk mint gyermek, hogyan kértünk. Szóval, bármit szerettünk volna, kifejeztük a beszédünkkel. Arra nem emlékszünk mit tettünk amikor kisbabák voltunk, de arra igen, hogy kért a mi kisbabánk. Sírt és értésünkre adta, hogy valamit akar.
Keresztények sokasága tölt időt avval, hogy másokat kér imádkozzanak érte. Vagy imádkozunk másokért és önmagunkért elfelejtünk közbenjárni. Persze kellenek a testvérek a szellemi harchoz. Több ember imája sokkal hathatósabb. Amiről beszélek azok, akik másoktól várják a segítséget. Egységben az erő.
Mindenkinek van egy bankszámlája az Úrnál, kérdés mivel töltjük fel.

Amikor Isten és Mózes ellen beszélt a nép a pusztában, lázadoztak, vissza sírták a régmúltat és elégedetlenek, és hálátlanok voltak. Az Úr mérges kígyókat bocsátott rájuk. Kérték Mózest, hogy szóljon az érdekükben, belátták bűnüket és megbánták. Isten megszánta őket és szólt Mózeshez, hogy egy botra tűzzön rá egy rézkígyót és aki felnéz rá megmenekül.
Gondolom mindenki tudta, hogy az csak egy rézből készült kígyó, de a hitük nagy volt, hiszen tudták, hogy amit Mózes mond az igaz és az Úrtól van. Élni akartak és engedelmeskedtek.

Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.
4 Mózes 21:9

Nekünk ugyanígy kell felnézni Jézusra ha kérünk valamit, mert tudjuk, hogy a bibliában benne van, hogy Ő a váltságunk. Ő az aki kifizette értünk a váltságdíjat. Nem küld el, hanem meghallgat minket.


Február 17. Péntek,

Az üdvösség megszerzéséhez, mindenkinek saját magának kell megtérnie.
Aki beteg annak saját magának kell hinnie, megvallania, elfogadnia, és befogadnia az igét az ígéreteket és meg menekül, meggyógyul.
Keresztények százai töltik el úgy az életüket, hogy másoktól függnek. Mintha az a másik ember közelebb volna Istenhez és neki jobban menne a kérés. Mintha Isten az ő imáikat előbb meghallaná.
Minden keresztény egyforma jogokkal rendelkezik. Istennek az a vágya, hogy minden gyermeke át vegye a neki szóló áldást.

Jézus azt mondta, "aki kér az kap." Ez még a meg nem tért emberekre is igaz.
Ez azt jeleni, ha ebben a kiváltságban élnek emberek, akkor Isten gyermekeinek pláne, hogy mennie kell a hitből mondott ima hatására a gyógyulás.

Mindenki kap, aki kér,aki keres, talál, és a zörgetőknek megnyílik az ajtó.
Máté 7:8,


Február 16 Csütörtök,

Kérjetek, és adatik nektek: keressetek és találtok: zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap: és aki keres, talál: és a zörgetőnek megnyittatik.
Máté 7:7,

Isten újra és újra megpróbálja bevésni az agyunkba, hogy mindenkit egyformán szeret, és nem csak az kapja meg az ajándékokat aki pásztor, vagy elöljáró, vagy sokat szolgál, vagy sokat imádkozik, hanem mindenki aki kéri. A hit is egy ajándék, kérjük és megkapjuk.
"Aki hozzám jön semmiképp ki nem vetem." Mondta Jézus.

"Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy meg is kapjátok, és meglesz nektek."

Legyünk bizalommal az Úr Jézushoz.

Forrás T.L. Orborn: A betegek meggyógyulnak


Február 15. Szerda,

Hogy mennyire fontos a hit, az ige is említi, mint egy igazságot, hogy értsünk belőle.
Názáretben Jézus nem tehetett semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg.

Jézus pedig ezt jegyezte meg: A prófétát sehol sem becsülik olyan kevésre, mint a maga hazájában, az ő rokonai között és a maga házában.
Nem is tett ott semmi csodát, csak néhány beteget kézrátétellel meggyógyított.
És csodálkozott az ő hitetlenségükön. Azután sorra járta a falvakat és tanított.
Márk 6:4-6,

Egy biztos, ahol Isten igéjét prédikálják, mindig hitet hoz létre. Természetesen nem mindenkinél. Isten ígéretei nekünk szólnak, és írja, hogy kérjél és adataik. Kérd azt ami nincs. Még a világi emberek is látják rajtunk, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk és békességben élünk. Olykor mondják is,"jó neked tudsz hinni". A megkeseredés beszéde ez. Ilyenkor van alkalmunk beszélni arról, hogyan tértünk meg és milyen bizonyságaink vannak azóta.
Isten alkalmat ad arra, hogy beszéljünk róla.


Február 14. Kedd,

vérfolyásos asszony

Isten a hitet nagyon értékeli és meg is jutalmazza.

Emlékszünk a vérfolyásos asszonyra? Már 12 éve szenvedett, nem volt más kiút számára mint Jézus, átfurakodott a tömegen,ezt mondta magában.

Ha csak ruháit érinthetem is meggyógyulok, Jézus így felelt: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

Jézus pedig megfordult, rátekintett és ezt mondta: bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony attól a perctől fogva.
Máté 9:22,

Jézus többször kijelenti, hogy a hit megtartja a beteget.
A vak embernek is ezt mondta: Eredj el,a te hited megtartott téged. Márk 10,
A leprásnak aki visszatért Jézushoz hálát adni: Kelj föl és menj el: a te hited téged megtartott.

Ezek a történetek legyenek számunkra bizonyságok és éljünk vele. A jutalom, a gyógyulás.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 13. Hétfő,

Jézus sok esetben ki provokálta az emberekből a hitük megvallását. Amikor látta, hogy milyen nagy a hitük, vagy azoknak akik elé vittek egy beteget, cselekedett.

A százados hite rögtön megnyilvánult: A százados kérte Jézust, hogy a beteg szolgáját gyógyítsa meg.

Jézus ezt mondta: Megyek és meggyógyítom.
De az így felelt: Uram, nem vagyok én arra méltó, hogy átlépd a küszöbömet, hanem csak mondd szóval, és meggyógyul az én szolgám.
Máté 8:7-8,

A százados tovább ecsetelte Jézus felsőbbrendűségét, hogy tisztában van azzal, hogy csak a szavának erejével is tud csodát tenni, csak úgy messziről.

"A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában."
Máté 8:13,

Ez nekem azt mondja, hogy ha van hitünk Jézus gyógyító erejében Isten kegyelmében, akkor működnek a dolgok, mert Jézus cselekszik. Hogy mikor kezd a gyógyulás beindulni az mindegy, legyen a hitünk szerint. Az idő Istennél van, van aki rögtön, van aki egy óra múlva és van aki hetek múlva gyógyul meg.

Egy kánaáni lány otthon feküdt és démonoktól szenvedett, édesanyja kitartóan kérte Jézust, hogy segítsen neki.

"Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva."  Máté 15:28,


 

Február 12. Vasárnap,

A Biblia azt mondja: "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hitben járunk, nem látásban."

Ez azt jelenti, hogy bárkiért imádkozunk, ha ő nem hisz az Isten kegyelmében, nincs hite, elmondhatjuk az imát de akkor csak Isten kegyelme és jókedve által történik valami. A mi hitünk által nem igazán történnek a dolgok. Isten szuverén Úr és tőle függ kit hogyan áld meg, és mikor.
De sok hitetlen embernek nagy bizonyság, hogy imádkoznak érte és ő meggyógyul. Evvel is tud Isten emberek életében változást hozni. Nekünk az a dolgunk, hogy mindig imádkozzunk mindenkiért, akár kéri, akár nem. Istennek minden emberhez meg van a kulcsa, nagyon kreatív ebben a kérdésben.
Az Atya akarata az, hogy az Ő gyermekei győztesek legyenek, minden gyermeke!
Tudjuk, hogy hatalmunk van az ördög felett, de hatalmunk van a betegségek felett is, dorgáljuk meg a betegséget a Názáreti Jézus Krisztus nevében, és el fog menni, el fog kullogni. Ebbe a győzelembe csak úgy tudunk bele lépni, ha bátrak vagyunk és van saját hitünk erre nézve. Nem működik a bűn rendezés sem, ha a barátunk vallja meg helyettünk, nekünk kell azt megtenni. A gyógyulás se működik ha csak mi imádkozunk, a betegnek is kell hinnie és kijelenteni, az igazságot.
Jézus értem is meghalt és köszönöm, hogy elhordozta a betegségeimet és átadom ezt a terhet, le teszem a kereszt elé.

Forrás T. L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 11. Szombat,

Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképpen szólottam Mózesnek.
Józsué 1:3,

Isten így szólott az Izraelitáknak az ígéret földjén. Minden lépés birtokba vétel volt számunkra.
De ezt meg kellett tenniük.
Ugyan így van ez a megváltás biztosította újszövetségi áldásokkal is: Minden ígéret, amelyre a lábunkat tesszük, a miénk.
Örökségünk attól függ mennyire hatolunk be a bibliába és vesszük át az ígéreteket.
Vegyük fel Isten fegyverzetét, amely sebezhetetlenné tesz, és ragadjuk fel hozzá a Szellem kardját. A hit az életünkben, ténnyé és erővé válhat.
A sátán tudja, hogy Isten akarata mi, tudja,. hogy mi is azt akarjuk, a gyógyulást, tudja, hogy szövetségesek vagyunk az Úrral.
Azt is tudja, hogy győzedelmeskedni fogunk, ha hiszünk az igéiben, mert magunkévá tettük.
Imáinkban álljunk meg a hitben, és legyünk erősek. Soha ne adjuk föl! Bízzunk Istenben, és éljünk a szövetségi jogainkkal, és Istené lesz a dicsőség gyógyulások által.


Február 10. Péntek,

A hit Isten igéjéből származik, úgy ha halljuk, a gyógyulás pedig Isten ígéretébe vetett hitből származik.
A hit nem néz pillanatnyi körülményekre, és nem is rendeli alá magát ezek fogságának.
Inkább a hit uralja a körülményeket. Akinek van hite az a sorsát tudja irányítani, mert hitben jár nem látásban. Hiszi, hogy Isten ígéretei beteljesednek.

És külde Elizeus követet ő hozzá, menj el és fürödj meg, hétszer a Jordánban, és megújul a te tested és meggyógyulsz.
2 Királyok 5:10,

Aki hitetlen az ezt gondolja: nem vagyok bolond, hogy kijöjjek 7X és újból bemenjek a Jordánba, ez butaság.
De Istennek voltak és vannak is ilyen kérései. A hetes szám a bibliában 33X fordul elő, valószínű nem véletlen.
A beteljesedést jelenti, Hinnünk kell Isten igéjében még ha érdekesnek, különösnek is tartjuk. Van amikor üzen nekünk, akkor is tartsuk szem előtt, hogy mindennek van valami oka, Isten kérése a javunkat akarja.

Forrás T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak,


Február 9. Csütörtök,

Emberi természetünk azt veszi tudomásul amit lát, hall, fizikális test érez.
A hit egyedül Isten igéjére figyel. Józsué könyvében látjuk, hogy az ember csak a magas falakat látta, a gúnyolódásokat hallotta, a hit azonban meglátja a ledőlt falakat és legyőzi az ellenséget.

A természetes szem látja a sötét felhőket, hallja a vihar félelmetes hangját, de a hit azt mondja, "Jézus nevében némulj el"

Amikor betegek vagyunk érzékeljük a lázat, vagy érezzük a görcsös fájdalmakat, De a hit kimondja,"nem fogadom el a betegséget, mert az én Megváltóm kifizette az árat értem, megváltott vagyok és sebeiben gyógyult.


A Te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Szájamat feltátom
és lihegek mert kívánom a Te parancsolataidat. Tekints reám és könyörülj rajtam, amiképpen szoktál a Te nevednek kedvelőin.
Zsoltárok 139:130-132,

Elmélkedjünk Istenünk igéin és fogadjuk meg tanításait.

T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 8. Szerda,

Nem véletlen, hogy Ábrahámot mint hit hőst emlegeti a Biblia.

Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lesz a te magod.

És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére: Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben és dicsőséget adott Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.
Róma 4:19-21,

Ábrahám egyszerűen nem engedte, hogy a természetes érzékszervei irányítsák. Mondhatnánk rá, hogy bolond mit gondolsz, 100 évesen nemzőképes vagy, de nem úgy ám akit Isten vezérel. A hinni szó ige, ami cselekvést jelent.
Persze ő is kinevette Istent egyszer, de nem haragudott rá a jó Atya.


Február 7. Kedd,

A hit és az engedelmesség a természetfölötti emberre jellemző. Mi hívők, pedig természetfeletti emberek vagyunk. Hiszen közösségünk van istennel és a Szent Szellemmel.
Mit mond a világ: hiszem, hogyha látom.
A hitetlen ember is hisz valamiben. Amikor imádkozunk valakiért és az nem hisz a mi imáinknak, akkor hisz a betegségben, ez egyértelmű. Valójában nem akar kimenni abból az állapotból amibeN van. Emlékezzünk csak Jézus beszédeire. Még betegek voltak az emberek, de ő már a gyógyulásról beszélt. Vagy a halott leányka még feküdt, de Jézus azt mondta "Leányka kelj fel"
A hit beszédével szólt, nekünk is ezt kell tenni.
Nem az érzékszerveinknek kell hinni, hanem az igének. Még nem látjuk az eredményt, de prófétáljuk a hit beszédét az egészséget. Jézus meggyógyítja a béna beteget a Betesda tónál.

Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. János 5:8,

A vérfolyásos asszony: Ő pedig így szólt neki: Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, gyógyulj meg a bajodból és légy egészséges. Márk 5:34,

Lázár feltámasztása: Már szaga volt a halottnak, az érzékszervek érezték, hogy büdös van, de Jézus a hit beszédével szólt.

Lázár jöjj ki! János 11:43,

Ezt a csodát azért tette meg, hogy az emberek lássák az Atya dicsőségét, sokan meg is tértek általa.


Február 6. Hétfő,

Sokan tévesen gondolják, hogy az ima elmondása után rögtön minden meg fog változni. Isten szuverén Úr és tőle függ mikor cselekszik. Isten válasza azonnal is jöhet de késve is.  Egy biztos Isten megválaszolja a hitből fakadó imákat.
Ha elmondtuk a hit imáját és a betegséget megdorgáltuk, akkor az Úr kezébe tettük ezt a dolgot, a felelősség az Övé. Egy biztos, Isten beszéde igaz, a mi dolgunk, hogy higgyünk benne.
A gonosz még sokáig súgdos, - el ne hidd, hogy meggyógyultál, hiszen még mindig fáj. De ne törődjünk vele. Álljunk ki az igét ismételgetve, ami által el marad a gonosz, mert nem tudja azt hallgatni.

"Ha tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."
1 János 5:15,

Ez az ige igen bátorító, ha beszélünk valakivel tudjuk, hogy ő van és létezik és hall minket. Na már most, a jó Atyánkról beszélek most, hogyne hallgatna meg minket, hiszen alig várja, hogy kapcsolatba lépjünk vele.
Legyünk bizalommal iránta.


 

Február 5. Vasárnap,  A hit imája

A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
Jakab 3:15,

Az egészséges hit hiszi, hogy Isten igéje rá is vonatkozik és minden hívőre. Akkor is ha magáért vagy másokért mondja el. Függetlenül attól, hogy milyen szolgálata van, mit csinál, sokat imádkozik esetleg böjtöl, vagy keveset.
Soha nem szabad azon töprengeni, vajon az Úr meg akarja tenni vagy nem. Vegyük tudomásul, hogy az Atya minden körülmények között értünk harcol és minden jót tervezett életünkre nézve.
Hittel imádkozni annyit jelent, hogy kérjük Istent cselekedje meg , amit kérünk.
A Szentírásban sehol sem olvassuk, hogy Isten szeretné, hogy szenvedjünk kicsit. Ezt az ördög akarja, de nagyon.

Forrás T.L. Osborn betegek meggyógyulnak


Február 4. Szombat,

Krisztus elhordozta a bűneinket és a betegségeinket, így nem kell szenvednünk a testi bajoktól.
Ahogy minden bűnöst meg akar menteni, úgy minden embert meg akar gyógyítani.
A teológia azt mondja, ha beteg vagy várj türelmesen Istenre és majd meggyógyít.
Az igazság az, hogy Isten vár ránk, hogy elfogadjuk azt amit számunkra elkészített.

Ha pedig valaki mint keresztény szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse ezzel is az Istent.
1 Péter 4:16,

Arról van szó, hogy Krisztus nevéért bántanak minket, vagy gyaláznak mert keresztények vagyunk.
Hát egyértelmű, hogy betegséget elviselni nem dicsőíti az Istent. Másról szól a dolog.

Amikor beszélgetünk az Úrral, mondjuk el neki mit érzünk.

Köszönöm, Uram, hogy elhordoztad a betegségeimet, és megszabadítottál! Köszönöm a sebeidet, amelyekben Meggyógyultam! Köszönöm, hogy megváltottál a bűneimtől!
Köszönöm, hogy szabadulást szereztél mind a szellemem, mind a testem számára! Hiszem ezt, és dicsérlek érte!
Ámen!

Forrás T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak.


Február 3. Péntek,

A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká...
1Péter 5:10,

Ebben az igében sem az áll, hogy betegségben szenvedtek, van más szenvedés is.
Pál nehézségeket, rossz hírek keltését, természetes szükségek hiánya, üldözések, szorongatások, verések, bebörtönzés, ilyen dolgokat szenvedett el.

Az igazság koronáját nem a betegségeink eltűrése által nyerjük el, hanem Jézus Krisztusért való szenvedésünk által.
A tanítványok örömmel vették tudomásul, hogy Jézusért szenvedniük kellett.
Vajon nekünk milyen a tűrő képességünk?
Lehet, hogy elbuknánk benne.


Február 2. Csütörtök - A fenyítés kérdése!

"Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival: mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak.

Zsidó 12:6,7, (Példabeszédek 3:11,)

 

Nem az van írva, hogy akit szeret az Úr beteggé teszi, vagy a betegség által teszi próbára. A fenyítés szó a görögbe útmutatást ad, nevel képez, tanít oktat.

A szülők is tanítgatják, nevelik, gyermekeiket, ki - ki a maga módszerével, de nem bántja, hogy beteg legyen. Persze azok a fiak, akik lázadóak, engedetlenek, vagy hűtlenek más vonatkozik. Most az engedelmes hívőkről van szó.

Persze a sátán sugdossa, hogy Isten vert meg téged, ezért meg azért, hogy kárhoztasson, hogy félelemmel töltsön meg minket.

Ezek hamis gondolatok, mert ha így volna, akkor orvoshoz sem mennénk, hanem várnánk az Atyától a megbocsátásból származó gyógyulást.

Arról nem is beszélve, akik betegen születtek. Milyen bűne volt a magzatnak, hogy úgy született?

 

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 1, Szerda

Igeellenes tanítások

"Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr."  Zsolt 34:20,

Sok baja van az igaznak

Ezt félre magyarázzák, vagy félre értik, merthogy ez nem a testi betegségekre vonatkozik. Hanem, próbákra, nehézségekre, üldöztetésekre, megnem értésekre, kísértésekre, de nem azt sugallja, hogy "sok betegsége és fizikai problémája van".

Krisztus azért hordozta el a bűneinket,hogy megszabaduljunk és a betegségeinket, hogy nekünk ne keljen hordoznunk.
Azt nem mondja az ige, hogy Krisztus elhordozta a kísértéseinket, a próbáinkat, az üldöztetést, a nehézségeinket. Azokon át kell mennünk, hogy fejlődjünk, tanuljunk általa, esetleg dorgálás szempontjából kapjuk. Természetesen hinnünk kell, hogy amit elvégzett Jézus a Golgotán azt értünk tette. Amikor a hitünk erős, akkor üdvösséget nyertünk és meg is gyógyulunk.
A Jakab levelében is az van írva: szenved-e valaki közületek. Imádkozzék, vagyis a problémákra utal, imádkozzék az akinek vannak problémái, nehézségei.

Szenvedés=baj

A betegség esetében azt mondja hívasd magadhoz a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal és imádkozzanak érte, az Úr pedig lábra állítja a szenvedőt. De hozzá teszi, hogy a bűnvallás nagyon fontos.

Vannak dolgok amiket le kell győzni, mégpedig mindenkinek magának. Természetesen lehetnek ima támogatók abban. Ilyenek a próbák a kísértések, a szenvedélyből eredő bűnök, a gyengeségek.

Forrás: T.L.OSBORN A betegek meggyógyulnak

 

 


 

 

 Napi igék 2017. /P. Edittől/

január
 
 

 Január 31. Kedd,

 

Nem elég hinni az igei igazságot, cselekedni is kell. Ha úgy gondoljuk, hogy elvettük a gyógyulást mert Isten igéje ezt mondja, akkor cselekedjünk is úgy.

Volt sokszor az életemben, hogy nem voltam valami jól, otthon. Megvoltam fázva, köhögtem, fájtak az ízületeim, általában akkor amikor mennem kellett volna alkalomra. mindig elmentem, a 19 év alatt talán ha 3x hiányoztam. Érdekes módon a gyülekezetbe semmi problémám nem volt. Amíg ezt nem értettem, azt gondoltam, talán az adrenail szintem növekedett, vagy ilyesmi. Most már tudom, hogy a gonosz próbálja a kedvünket elvenni, hogy megrövidítsen élményekben, áldásokban stb. Már nem tud ijesztgetni a gonosz, mert azt mondom, majd ott meggyógyulok

 Ha bennem maradtok, és az én beszédem bennetek maradnak, kérjetek ,amit csak akartok, és meglesz nektek.  János 15:7,

Hát tegyük próbára az Urat, és ha az életünk olyan, hogy benne vagyunk és ő is jól érzi magát bennünk, kérjünk jó egészséget testünk számára. Isten Szelleme is jól érzi majd magát bennünk


Január 30. Hétfő,

 

A biblia Mózestől egészen a Jelenések könyvéig, kiemeli, hogy Istennek az az akarata, hogy megszabadítsa mind a testet, mind a lelket, mind a szellemet a bűntől és a bűn hatásaitól, büntetésétől, amely a betegség és a halál.

Amikor Isten akarata beteljesedik az ember életében a bűn, a betegség és a halál egyaránt eltűnik az ember életéből.

A megtérés után (a szívbeli megtérésről van szó, ami engedelmességet ad) jön a bűnvalás, lélek, szellem gyógyulása és az üdvösség által a halálon a győzelem.

A szabadulást az jelenti, amikor eltűnik életünkben a félelem, minden tekintetben. Sok mindentől félhetünk, mindenkinek tudja a gyenge pontját a sátán, ott támad. De akikben erős a hit és a szeretet Isten iránt, tudja kezelni a dolgokat. Isten adott hatalmat nekünk, hogy szellemben tudjunk támadni.

Látjátok hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon ,skorpiókon tapodjatok,és az ellenség minden erején: és semmi sem árthat nektek.

Lukács 10:19,

Csodálatos erőt adó ige.

A kígyó ellenséges átkos állat, a skorpió marása halálos, a betegséget szimbolizálja, az ellenség ereje a démonok és a betegség szellemeit jelenti, a sátánt magát, a megkötözöttséget.

Jézus vére és a fegyverzetek adják azt a kegyelmet és védelmet ami által erőnk és védelmünk van. Vegyük fel mindennap.

Forrás T.L. OSBORN Betegek meggyógyulnak,


 

Január 29. Vasárnap,

A gyógyulás, Krisztusnak ugyanaz az üdvözítése, csak a testben játszódik le és amíg élünk élvezzük az áldását. A vak szemek látókká válnak, a szúnyadó értelem aktivizálódig, a beteg test pedig meggyógyul.
Amikor valaki meggyógyul Isten által, akkor kifejezi azt is, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hiszen üdvösséged van. 
Ha ezt elfogadjuk, akkor teljes a gyógyulásunk.

Gyógyíts meg Uram,akkor meggyógyulok,
szabadíts meg, akkor megszabadulok,
csak téged dicsérlek.
Jeremiás 7:14,

Az ige kijelenít az igazságot.
 

Január 28. Szombat,
 
Talitha kumi!
 
Az üdvösség szó egy olyan univerzális kifejezés, amely teljes szabadulást, tökéletes biztonságot, megőrzést és épséget fejez ki-mind szellemi, mind lelki, mind testi értelemben.
Kiáltsuk akkor, ABBA Atyám. Hálát adok neked, hogy a tervedben benne van az emberiség megmentése. Köszönöm, hogy van üdvösségem, hogy szabadulásom a bűnök terhei alól és gyógyulásom a te kilyukasztott és sebes kezed által. A véred az ami megváltott minden bűntől és betegségtől.
 
Jézus halottat támaszt: Jézust kinevették azok akik nem hittek benne, csodáiba, de ő ezt mondta zsinagógai elöljáró gyermekének. 
 
"Ekkor mindenkit kiküldött, megfogta a leányka kezét és megszólította: Leánykám, kelj fel !"
Lukács 8:54,
 
Az aggódó Apának pedig előtte ezt mondta: "Ne félj, csak higgy, meggyógyul ő!
 
Fontos a hitünk, mert nélküle csak üres szócséplés minden.

 

Január 27. Péntek,

A Biblia arról szól, hogy isten az egész testünket karban akarja tartani. A testünk még lélekből és szellemből áll, az élethez fontos a testi erőnlétünk . Ha valamelyikkel baj van, akkor már nem érezzük jól magunkat. Minden probléma okozója elsősorban a sátán pribékjeinek támadása. Még akkor is amikor úgy tűnik , hogy nem vigyázunk magunkra. Mert a sugdosása által vannak a szenvedély betegségek, a munka hajszolása stb. Azonkívül aki kinyit egy ajtót neki, varázslás vagy jóslás által, azok szellemét támadja meg. De rengeteg támadást tud kieszközölni, mindenkinek tudja a gyenge pontját.

Jézus mindenkit meggyógyított aki hozzá fordult. Nem találkozunk olyan történettel, hogy valakit is elutasított. Még a bűnösöket is meggyógyította. Válasza az volt "akarom".

Legyen hitünk ebben!

A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által. (Gedeon)
Róma 10:17,

És megismeritek az igazságot ,és az igazság szabadokká tesz titeket.
János 8:32,

Forrás , T.L. OSBORN Betegek Meggyógyulnak.


 

Január 26. Csütörtök,

A gyógyulás egyik legnagyobb akadálya, hogy hiányzik az emberekből az Isten akaratának bizonyságot teremtő ismerete.sok olyan imát hallottam, "ha te is úgy akarod", "vagy legyen meg a te akaratod" ( ez már egy fokkal jobb, "tudom, hogy Isten képes rá" De vagyünk példát Dávidtól.

Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam : gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim! Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én könyörgésemet.
Zsoltárok 6:3, és Zsoltárok 6: 10,

Először kegyelméért könyörög Istenhez azután pedig hittel kijelenti, hogy Isten a gyógyítója és hisz benne, hogy meg is teszi.Jeremiás is eképpen tett.

Gyógyíts meg engem, Uram,
hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak!
Jeremiás 17:14,

Testünk is Istené ugyan úgy ahogy lelkünk és szellemünk is. El kell hinnünk, hogy akkor gyönyörködik bennünk, ha egészségesek vagyunk, úgy testben mint lélekben és szellemben.

Forrás T.L. ORBORN Betegek meggyógyulnak,


Január 25. Szerda,

Krisztus azért jött, hogy megszabadítson minden bűntől és betegségtől minket.
Ha ez nem így volna, az Ő áldozata hiába való lenne.
Mind a bűn, mind a betegség gyűlöletes Isten szemében, Ő nem gyönyörködik abban, hogy az emberek szenvedjenek, pláne nem, hogy gyermekei szenvedjenek.
Ha hisszük azt, hogy Jézus a bűnösökért jött, hogy megmentse őket, akkor hinnünk kell azt is, hogy a betegek gyógyulása és szabadítása is a szívügye volt.
A hit annyi, hogy elhisszük azt ami a Bibliában van. Az írott ige Isten kijelentett akarata.
Történt egyszer, hogy halotti menetbe ütközött. Egy özvegy asszonynak egyetlen gyermeke volt a koporsóban. megindult rajta a szíve, megszánta és oda lépett a koporsóhoz, megérintette s csak ennyit mondott.

"Ifjú mondom néked, kelj fel! Ekkor a halott felült és beszélni kezdett. És átadta őt az anyjának."
Lukács 7:14-15,


 

 

Január 24. kedd, A jó mag mindig növekszik

A földművelő elveti a jó magot és vár türelmesen, hogy kikeljen, nem veszi ki, hogy csiráik-e.
Miért ne lehetne hitünk a romolhatatlan maggal szemben. Krisztus beszéde az a romolhatatlan mag, amiben bízhatunk. Ő maga mondta: Az ige, szellem és élet.

Az az ember aki a szemét a tüneteken tartja, gondolatai a betegségen járnak, rossz magot vet. Isten igéjével kell foglalkozni, hogy az igazság által megszabaduljunk minden negatív dologtól.
Ha a kétkedés magját vetjük, akkor csalódás fog érni minket.
Lehet, hogy a tünetek a halált hirdetik, Isten beszéde viszont ellenben az életet. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés.
Erről tettek bizonyságot a régiek is.
Zsidók 11:1,

 


Január 23. Hétfő,

Isten még arra is gondolt, hogy tanácsot adjon.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,mert abból indul ki minden élet.
Példabeszédek 4:20-23,

Ne a problémákra, a betegségekre figyeljünk, hanem Isten beszédére. Egész testünknek egészség, figyelmeztet az ige.

Forrás: T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak

 


Január 22. Vasárnap,

A keresztényeknek nem kell betegnek lenniük. Isten azt akarja ,hogy erősek és egészségesek legyenek.
Hiszen bűneink megbocsátottak, és betegségeinkből felgyógyultunk! Ezt az ige jelenti ki.
Mind szellemünk, mind testünk fel lett szabadítva, Jézus vére által.

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét.
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményről.
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden BETEGSÉGEDET!
Zsoltárok 103:1-3

Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Zsoltárok 103 :5

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt.
Zsoltárok 103:9-11,

Mit jelent ki az ige: meggyógyítja MINDEN betegségedet- Megújul az ifjúságunk,olyanok leszünk mint a sasok- nem haragszik ránk az Úr megbocsájt hiszen gyermekei vagyunk- nem fizet meg ha tévedünk- hatalmas a kegyelme az őt szeretők és félők felé.

Fogadjuk el és fogadjuk szívünkbe és elménkbe az igét amit elénk rakott. Éljünk úgy, reménnyel, erővel teljesen, hogy a gonosz pribékjei ne tudják ki kezdeni az egészségünket.

Forrás T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak

 


Január 21. szombat,
 
..."Fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Ézsaiás 53: 3-4,
 
Ezekből az igékből  azt láthatjuk, hogy a test gyógyulását ugyanaz a megváltás szerezte meg, mint a szellem üdvösségét.
Az ige nemcsak a szellemi gyógyulást hirdeti, hanem a testit is.
Akik megtértek és elfogadták az üdvösséget Istentől el kell fogadniuk a gyógyulást is.
Szabadok vagyunk mind a bűn ,mind a betegség kötelékétől.
 
...aki a mi bűneinket vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghallva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg .
1 Péter 2:24,
 
Forrás: T.L. Osborn   Betegek meggyógyulnak,
 

Január 20. péntek,  Csodák, hit által

Az emberek vágynak a csodákra, és mindent megragadnak, hogy történjenek a dolgok.
Ázsiában, Pál ruhadarabjait megszerezve és érintve, a betegek meggyógyultak.

És nem közönséges csodákat cselekszik Isten Pál keze által: annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.
ApCsel 9:11,

A mai napig is működik ez a szolgálat. Arról van szó, hogy a bibliai igazságoknak eleget téve teszik. A hitnek egy egyszerű cselekedete által, megtörténnek a csodák.
Minden ami a Bibliában le van írva ,számunkra ámen, lehet megcselekedni, mert azért íratta le a jó Atyánk, hogy belőle tanulva éljük az életünket. A csodák világa nem zárult le, csak elhalványították, de mi a hitünkkel újra tudjuk kelteni, Jézus által.

Forrás: T.L. Osborn Betegek Meggyógyulnak

 


Január 19. Csütörtök,

Isten még azt is kijelentette, hogy hogyan fogadjuk az Ő beszédét.

"Mert ha én, az Úr, szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül.
Ha a ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem!- így szól az én Uram az Úr.
Ezékiel 12:25,

Tehát hittel kell fogadni ha testvérünk kézrátétellel imádkozik értünk.

Mert nem akarunk uralkodni a ti hitetekben, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.
2 Korinthus 1:24,

Adjunk hálát az Úrnak minden értünk mondott imáért és áldjuk meg testvéreinket. Ha mi vagyunk a közbenjárók, adjunk hálát azért, hogy Jézus munkatársai lehetünk és, hogy a jó Atyánk meghallgat minket és cselekszik.

 


 Január 18. Szerda,  Érzések és az igazság

 

Mi hívők, nem gondoljuk de Isten természete ott lakozik bennünk, Isten Szelleme bennünk él és mozog, hiszen testünk a temploma, ezt az ige mondja. Akkor higgyük is el.
Isten ereje van bennünk, amely cselekszik, gyógyít ha kell, vigasztal ha kell, szabadít ha kell. Sokan az érzéseikre támaszkodnak. Meg is vallják, nem kaptam áldást az ima alatt, mert nem éreztem semmit. (Nem esett el, nem volt borzongás, vagy melegség érzés.) Nem is történik semmi olykor-olykor. Mások meg nem éreznek semmit mégis elégedetten mennek a helyükre, mert van hitük abban, hogy testvéreiket használja az Úr. De a fordítottja is megtörténik. Hogyan lehet ez?
Egyszerű a magyarázat, Isten szuverén Úr, mindig azt teszi ami a tervében van, nem lehet befolyásolni, azzal teszi akivel akarja, nem személyválogató. Ne akarjuk megmagyarázni mit miért tesz, mert nincs rá magyarázat. Van olyan ember aki mindig elesik ha imádkoznak érte, életében mégsem történik változás, de van olyan is akinek mindegy ki imádkozik érte, mert hiszi, hogy az úr áldása fogja majd kísérni. Mi csak azt tegyük amire kér." HIGGYETEK BENNEM."
Soha semmilyen alkalmat ne mulasszunk el, ha áldást, imádkozást felajánlanak, mert nem tudhatjuk Isten mikor akar minket megáldani. Pál szolgálatában is sok ilyen dolog történt.

Publiusz atyja pedig történetesen magas lázzal vérhasban feküdt. Pál bement hozzá, imádkozott érte és kezét rátéve meggyógyította.
ApCsel 28:8,

A vérhasból való gyógyulás egy csoda, Pál semmi különöset nem tett, csak amit Jézus hirdetett.

Ennek megtörténte után mások is, akik betegek voltak a szigeten, eljöttek hozzá és meggyógyultak.
ApCsel 28:9,

 


Január 17. Kedd,

 

Egy nagy dilemma amikor egy muszlim mutatja a koránt és abban is az van, hogy Isten szava. Hogyan győzhetjük meg?
Jézus erejével, nevével, mert abban erő van. Tudomásul kell vennünk, hogy mi is meg tudjuk tenni, amit Ő tett, hiszen ez az ígéret, sőt még nagyobbakat is.
Tudunk gyógyítani, szabadítani Jézus nevében, mert akkor ő megcselekszi, mi csak eszközök vagyunk számára, munkatársak.
Ezzel bebizonyítjuk, hogy igaz amit a Keresztény Biblia mond és kijelent.
Igaznak kell elfogadnunk Istennek minden szavát, és annak megfelelően cselekszünk.

Volt egy asszony akiben tizennyolc év óta betegség lelke lakott, és úgy meggörnyedt, hogy egyáltalán, nem tudott felegyenesedni.
És mikor látta őt Jézus , odahívta magához, és ezt mondta neki: Asszony , megszabadultál betegségedtől, és rátette kezét. Az nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Lukács 13:11-13,

Izgalmas dolgok ezek, hinni kell amit Jézus kijelentett.

 


Január 16. hétfő,

 

A hit abban áll, hogy tegyük meg amit Isten mondott, majd várjuk meg azt, hogy Isten is megtegye, amiről azt mondta meg fogja tenni. Pl:" veletek leszek a világ végezetéig." " Velem a kőfalon is át ugortok." " Előttetek megyek" stb,

Noé meg építette a bárkát- Isten elküldte az örönvízet.
Mózes kinyújtotta a botot- Isten kettéválasztotta a tengert.
Az izraeliták Józsué vezetésével körbejárták Jerikó falait- Isten ledöntötte a falakat.
Illés megsuhintotta a Jordán vizét- Isten ketté választotta.
Naámán hétszer bemerítkezett-Isten meggyógyította őt a leprából.

A hívő tegye rá a kezét a betegre- mi a válasz: A beteg meggyógyul!
Mintha Isten azt mondaná: Tegyél meg egy kis dolgot, menj el a beteghez, kend meg olajjal, és a hit imájával szolgálj felé, én pedig megteszem a nagy dolgot és meggyógyítom. Tedd meg azt amit ember tud megtenni, én meg megteszem amit csak én tudok megtenni.
Ez a HIT: A hit pedig cselekedetek nélkül nem ér semmit.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.


 
Január 15. Vasárnap,


Jézus parancsa, hogy tanítványai járják a világot és cselekedjenek úgy ahogy Ő cselekedett.
Ez a megbízatás a mai napig érvényben van.
" Betegekre vetik kezeiket, és a betegek meggyógyulnak."


"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, majd így folytatta: " Az én nevemben démonokat űznek (ördögöket) ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.
Márk 16:17-18,


Milyen kiváltság ez, az embereken segíteni, Jézus munkatársának lenni! Csodálatos!
A hívő az aki meg is cselekszi Isten beszédét, aki hiszi azt. Sokan félnek ettől, akár kéri az imát akár adja az áldás imáját. A félelemnek nincs helye ott ahol hit van. Isten soha nem jelent ki dolgokat amik nem igenek, ámenek és amiben nem segít nekünk.
Ő hatalmat adott tanítványainak," hogy kígyókon, skorpiókon és az ellenség minden erején tapodjunk."
 

Január 14. szombat  A hitből való ima.


Sok testvér teóriákat gyárt a betegségek mellé, méghozzá kedvesen megmagyarázza, hogy miért is beteg a testvére. Ezek a gondolatok nem biblikusak.
- Talán Isten akarata.
- Bűnei vannak.
- Így közelebb kerül Istenhez.
- Isten egy áldást készít általa.
- Isten tanítani akarja.
Ezek magyarázatok, amik semmire sem jók. Tudjuk, hogy a kimondott szónak ereje van és ebben az esetben nem vezetnek semmire.
Az ilyen gondolatokkal imádkozó ember imája nem lesz hatásos.
Aki közben jár, legyen határozott abban, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember meggyógyuljon. Ha megtörténik a gyógyulása, akkor már lehet azt mondani, ugye tanultál belőle, jobban át tudod élni más baját.
Ugye közelebb kerültél az Úrhoz, vagy tanított valamit az Úr, vagy áldásokat nyertél míg harcoltál az életedért.

Pál azt írja: Krisztus a test megtartója.

Avagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek és ti nem vagytok a magatokéi.
Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát az Istent a ti testetekben.
1 Korinthus 6:19-20,

Tehát Jézusé és Istené a testünk, sőt a Szent Szellem bennünk él, nem formálhat jogot testünkre a Sátán. A betegség szelleme, pedig csak egy szolga a Sátán uralmában, nem adhatjuk meg magunkat neki. Testünk nem a betegségeknek lett teremtve, hogy a démonoknak legyen hol tanyázni, hanem az Úrnak, hogy dicsőítsük Istent vele.

Jakab azt tanítja: Kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél hajt, és lökdös előre. Ne is gondolja az ilyen ember ,hogy bármit is fog kapni az Úrtól.
Jakab 1:6-7,
 

 
Január 13. Péntek,

Szenved-e valaki köztetek?
Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent.
Jakab 5:13,

A szenvedés szó ebben az esetben, bajt, üldöztetést, nehézséget, nyomorúságot jelent.(görög szóból fordítva) Ez az ApCselben meg is történt, amikor börtönben voltak a testvérek.

Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit,azok imádkozzanak felette, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket,és imádkozzatok egymásért ,hogy meggyógyuljatok. Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.
Jakab 5:14-16,

Ez egy félre érthetetlen ígéret, a gyógyulással kapcsolatban. A tanítványok tették is ezt.

Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal és meggyógyítottak.
Márk 6:13,

Tehát aki nagy megpróbáltatásban ,betegségben van, joga van magához hívni a vezetőket (véneket,) hogy megkenve olajjal és hittel imádkozva érte elvegye a gyógyulást.
A tapasztalat az, hogy szerényen várják, hogy hátha elmegy a vezető, és ha megtörténik, remélik, hogy meggyógyul. De ez a gondolat a bizonytalanság gondolata.
A gondolatainknak is meg kell újulnia, és hittel imádkozva kijelenteni- azért jöttem hozzád, hogy megkenjelek olajjal és az imáim által meg fogsz gyógyulni. Hiszed-e, akkor fogadd el. Ezután a betegnek a hit beszédét kell mondania. Meg gyógyultam az Úr Jézus sebeiben. Csak kis idő és talpra fogok állni, hiszem ezt. Bizonyságként mondani másoknak is.

Forrás T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak.
 

 
Január 12. Csütörtök,

A betegség az átok kategóriájába tartozik. De "Isten gyermeke meg van váltva a törvény átkától" ezt mondja az ige. Sőt, elköltözéséhez is van ígéret.

Érett korban térsz sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be,
Jób 5:26,

Ezek isten beszédei, amit az ő népének ígért.

A bibliai hősök ezt élvezhették is. Bár ezek mind az ószövetségben éltek, de az Úr nem változott, nem rövidült meg keze sem, csak mi változtunk.
 

 
Január 11. Szerda,

Hogyan is kételkedhet bárki abban, hogy Istennek az az akarata, hogy mindenki meggyógyuljon. Szeretetéből fakad az együtt érzés, gyermekei iránt akik szenvednek. Abból a sok ígéretből ami a Szent könyvben le van írva, jogunk van igei módon egészségeseknek és erőseknek lennünk.

Elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra.
Zsoltárok 104:29,

Ez az ige semmiféle komoly, fájdalmas betegségre nem utal. Isten meghatározta még Noé idejében az embernek életkorát. Kinek mennyit, 70 és 90 év között, persze lehetnek kivételek. Nem azt mondom, mikor valaki nem figyel a testének karbantartására védelmére, hogy nem lehet beteg. Dehogyisnem, az más, mint egy rák, vagy krónikus betegségek. Vagy a sok munka miatt egy kopás, az elhasználódás. Én is év tizedeken át dolgoztam vasárnapokon is, mert nem ismertem az igét és nem pihentem a pihenő napokon.

Az ige azt mondja, a lelkünk az Úrnál lesz. Az engedetlenség, a hitetlenség, az ellenszegülés veszélyéről is ír a Szent könyv.

"Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben,és ha nem féled Istenednek az Úrnak dicsőséges és félelmetes nevét.
5 Mózes 28:58,

Mindenféle olyan betegséget és csapást is hoz rád az Úr, amelyek nincsenek meg írva ebben a törvénykönyvben, míg csak ki nem pusztulsz.
5 Mózes 28:61,

Kemény szavak, de emlékezzünk meg mit mondott Isten- Eléd teszem a jót és a rosszat - válassz!
 

Január 10. Kedd,

A hit megszabadít:

Fontos, hogy a hitünket erősítsük, bizonyságokkal, olvassunk és hallgassunk olyan videókat, tanításokat amik igaz történetek. Hitünket erősíti. Érdekes, hogy nem hallottunk és láttunk( Jézuson kívül) olyan embert aki feltámadt és él, mégis hiszünk benne. Ugyan akkor sok beteget láttunk és hallottunk aki meggyógyult mégis a hitünk ebben nem oly biztos. Vajon miért, mert több nyomorúságot látunk. De ne arra nézzünk, hanem az Úr igéjére koncentráljunk.

Ismét mondom nektek: Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérni akartok, megadja nektek az én mennyei atyám.
Máté 18:19,

Egyet kell érteni és egységben lenni, abban, hogy az úr akarata, hogy gyermekei egészségben jó létben és egységben éljenek. Fontos, hogy ketten szolgáljanak a szükségben levőknek, mert az Úr Jézus is kettesével küldte ki tanítványait. Péter és János is egyesítette erejét és egységben, szellemben legyőzték a betegség szellemét a béna testben.
 

Január 9 Hétfő,
 
Isten forrásaiA mennyei források kiapadhatatlanok.
 
Jézus volt aki győzelmet aratott a golgotán. Legyőzve a halált ,a bűnt, a betegséget, az ő felhatalmazásával használhatjuk ezt a nevet, JÉZUS.
 
Kezdjük el tanulmányozni, Jézus által feltárt előforrásokat. Amikor elkezdünk imádkozni, Jézus nevében, akkor Jézus átveszi kezébe a kéréseket és továbbítja azt az Atyának. Átveszi a terheket tőlünk. Ő így imádkozott.
" Atyám, köszönöm, hogy maghallgatsz engem, és tudom, hogy te mindig meghallgatsz."
 
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak  nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.
1 János 3:23,
 

 
Január 8. Vasárnap  - Kérjük, de hogyan?

Hittel és engedelmeskedve Isten igéjének.

És ez az a bizodalom, amellyel hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, (Isten akarata, hogy minden ember meggyógyuljon) meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk is: azt is tudjuk, hogy már teljesítette is kéréseinket, amelyekkel hozzá fordultunk.
1 János 5:14-15,

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megdicsőüljön az atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
János 14:13-14,

Ezek az igék feljogosítanak minket arra, hogy megtagadva az ellenség spekulációit, félelem keltését életünkben, kérjük azt ami már a miénk, a gyógyulást.

Jézus nevében hatalmas erő van, fel se tudjuk ezt fogni, hiszen az ige ki mondja.

Isten olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való: hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké
(angyalok) földieké (embereké), és föld alatt valóké (démonoké, a betegség szellemei is).
Filippi 2:9,

Ez a név, hogy Jézus, uralmat gyakorol mindenen, a Sátánon is. Mi örököltük azt a jogot, hogy Jézus nevében parancsoljunk. A Sátánnak és szolgáinak tiszteletbe kell tartaniuk, ezt a nevet és aki használja annak a parancsait is.

Forrás:T.L. Osborn - Betegek meggyógyulnak
 

 
Január 7. Szombat,
Isten gyermekeinek nem kell betegnek lenniük.

Jézus elhordozta a bűneinket és a betegségeinket is. Tehát nem kell megtűrnünk a betegséget az életünkben.
" Ő vette el az erőtlenségeinket, ő hordozta el betegségünket".
Így nekünk nem kell hordoznunk azt, hanem meg kell tagadnunk, Jézus megváltott minket a bűnök alól és a betegség alól is.

Aki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, Hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által GYÓGYULTATOK meg.
1 Péter 2:24,

Nem az van az igében, ha eleget imádkozol meggyógyítlak, vagy meg gyógyulhatsz, vagy majd meg gyógyulsz. Hanem múlt időben, vagyis már meg is történt a gyógyulásunk. Csak el kel hálával fogadni, Isten tervében levő kegyelmét.

Vannak akik fenyítésnek veszik a betegséget, vagy nincs hitük, hiszen a fájdalmakat nap mint nap átélik.Teljes mértékben megértem őket, én is átéltem ezeket. De nem akarok ebben benne lenni, azt akarom, hogy Isten ígéretei legyenek ámenek az életemben. Keresem és kutatom, milyen igazságok szabadítanak meg, vagy,hogy másokon tudjak segíteni az igei igazságok által.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 6. Péntek,
Vajon miért nem gyógyulnak meg sokan?

Jézus beszéde:
"Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket",

Az ige az igazság, Jézus az ige, tehát ha tanulmányozzuk az igét és meg is értjük, akkor megszabadulunk sok mindentől ami nem az Úrtól van. Az igazság egy védelmet ad testünknek, szellemünknek.
Krisztus azt akarja, hogy minden ember meggyógyuljon. Azt a sok fájdalmat, megaláztatást sebeket nem szenvedte volna el a Krisztus azért, hogy mi megmaradjunk a nyomorúságban amit a betegségek miatt szenvedünk el.
Akkor miért nem gyógyulnak meg sokan?
Talán azért mert erről kevés a tanítás. Nem arra van szükség, hogy a beteg ágya mellett kifejezzük az együttérzésünket, hanem a baj okát kell megkeresni, de főleg a bajt meg előzni. Üzenjünk hadat a betegség szellemének a démonikus erőknek, akik támadják az embereket.
Vigyük el a szabadulást az embereknek, akiknek gyógyulásra van szükségük.
Ha az üdvösség mindenkié, akkor a gyógyulás is mindenkié, sőt az egészség is mindenkié. Hiszen az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy bővölködjetek".

"Én vagyok az Úr a te gyógyítód"! Isten tegnap és ma ugyanaz, ezután is ezt fogja mondani, és amit kijelentett az igaz és ámen.
Azt tanuljuk, hogy az üdvösség biztos, de azt is kell tanítanunk, hogy a gyógyulás biztos, mert ezt mondja az ige.
Áron vétettetek meg: "dicsőítsétek ezért Istent a testetekben és a szellemetekben, amelyek Istenéi". Vajon egy beteg test tud-e dicsőíteni? Pedig Isten felszólít erre.
Persze a vitatkozókkal egyet értek abban, hogy a testtel való dicsőítés sok rétű: úgy élek, úgy beszélek, úgy teszek, úgy imádkozok, hogy Istent dicsőítsem.
Bocsásson meg az Úr nekem, de amikor testvéreim közül nagyon szenved valaki, volt már, hogy sírva mondtam -Uram ez nem dicsőít téged-. És az állapotára gondoltam.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Mert az Írás(Jézus) ezt mondja: Senki szégyent nem vall, aki őbenne hisz.
Róma 10:10-11,

Ezt az igét a betegségre is el mondhatjuk. "Mert mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül." Meggyógyul"
Róma 1:13,
 
Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 5. Csütörtök,
Miért kell hinni?

A biblia kijelenti, hogy a testi gyógyulás Isten akarata, ugyanúgy, ahogy a szellemi gyógyulás is Isten akarata, amennyiben betöltjük a feltételeket és hiszünk az ígéretében.
Ha ezek megvannak, akkor jogunk van elvárni azt amit mennyei apánk meg ígért gyermekeinek. Rendezni kell életünkben minden dolgot, hogy szabályszerűek legyünk és tiszták, bűn mentesek. Nem szabad olyan imákat mondani, hogy ha akarod, vagy ha jónak látod, mert ezek a kételkedés szavai.
Imáink előtt mindig adjunk hálát mindenért ami eszünkbe jut, mert az Isten jóságát hozza elő.
Általa bele siklunk a kegyelembe.

Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel: adjatok hálákat néki áldjátok az Ő nevét!
Mert jó az Úr,örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Zsoltárok 100:4-5,

Imáinknak nem kell hosszúra nyúlniuk, hanem az igazságot, az ígéreteket mondani, igével alá támasztani.
 
Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 4. Szerda,
Az ige, amit magunkhoz veszünk, az igazi gyógyszer.

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van,és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5, Károli,

Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott, mikor így szólt: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta betegségeinket.
Máté 8:17,

Ez azt jelenti, hogy valaki helyett szenvedett Jézus, vagyis az ő népe helyett. Felvetődik a kérdés, miért kell akkor nekünk is hordozni?
Az 5 Mózes 28. ban a betegségek és az erőtlenségek az átok kategóriába tartoztak. de az Új szövetségben ez áll:

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett érettünk: mert meg van írva: átkozott mindenki, aki fán függ.
Galáták 3:13,

Bár a bűn és a betegség szorosan együtt működik, mégsem ragaszthatjuk mindenkire aki beteg, hogy bűnös.
Az is igaz, hogy mindannyian azt valljuk, bűnösök vagyunk, mert csak Jézus a tökéletes, minden ember gyarló, valamilyen formában. (gondolat, irigység,kevélység, büszkeség, hirtelen harag által stb-stb.)
Ha igazán akarjuk és meg is valljuk, akkor Isten Jézuson keresztül adta ezt az ajándékot, a gyógyulást. Vannak olykor feltételei, a bűnvallás és a bűntől való elfordulás, esetleg az imádkozás hatékonysága, könyörületesség, és még sok olyan dolog ami titok számunkra.

"Kérjetek és adatik" Ha bármit kértek az én nevemben én megteszem"
" Amit csak kértek , amikor imádkoztok, higgyétek, hogy meg is kapjátok, és meglesz nektek."

Ezek Jézus szavai, aki igazat mondott, Ő nem hazug. Ez Isten akarata, hittel el kell fogadni, hirdetni és hinni benne. A Biblia a gyógyulásnak semmilyen más formáját nem javasolja.
A mi időnkben az orvosok által is gyógyulunk, hiszen őket is használja az Úr mint eszközöket. A gyógyszerek védő oltások is sok embert mentenek meg, ezek a dolgok vita tárgyává is lehetnek, mindig törekedjünk az Isten bölcsességére, és a közép út betartására.

Meg vallom 1 évig én is imádkoztam egy bizonyos dologért és nem történt változás, akkor úgy döntöttem, hogy szedem a gyulladás csökkentőt, mert szenvedni nem szeretek. Isten meg engedi, hogy mi is döntést hozzunk.

Forrás: T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 3. Kedd,
A hit hegyeket mozdít!

Isten azt mondta: Én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
Isten soha nem hazudik! A gyógyulás a mienk! És mindenkié aki hisz.

Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet se bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
2 Mózes 15:26,

A történelem során, bármilyen betegségben szenvedtek az izraeliták, ha megtértek és bűneiket megvallották, meggyógyultak. Imájukra a kegyelem volt a válasz.
Ha ez így volt az ó szövetségben, mennyivel inkább így kell lennie, az új szövetség alatt, amiben vagyunk.
" Nagy sokaság követte, és ő mindnyájukat meggyógyította". MT 12:15, MINDNYÁJUKAT!

Ez Isten akarata! Jézus küldetésének egyik fő célja ez volt.

Forrás: T.L. Orborn - A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 2. Hétfő,

Ábrahám és Mózes Isten barátja volt.Személyes közösség volt közöttük, beszélgettek.
Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg magát.

És mondá az Úr Mózesnek: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orczámat azonban, mondá, nem láthatod: mert nem láthat engem ember, élvén.
2 Mózes 33:19-20,

Ezen mondatok olvasása után el tudjuk képzelni, hogy Isten dicsősége oly nagy, hogy nem tudnánk elhordozni. Szeretetéből, elvonult Mózes előtt, de berendelte egy hasadékba és tenyerét oda tette védelemül. Számomra egy talány, hogy Isten szellem, de mégis van teste, mennyei, hiszen írja az ige van keze, orczája. Bármikor megjelenhetnek nekünk az angyalok és Jézus is, de a jó Atyánk, hát az csak álom és talány. De Mózes egy kiváltságos ember volt.
 
"kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok"
"Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod."
 

 
2017. Január 1.
 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad .
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet tenéked.
Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.
4 Mózes 6:24-27,
 
Isten kérése volt ez, hogy áldásait kiárassza népére. Ezt az áldást ma is szokták mondani a pásztorok, amikor vége az Istentiszteletnek. A jó Atyánk szeretetének kinyilvánítása minden testvérre.