Anyák napi versek, videók

 

Anyák napja

 

Kiss Jenő: Anyád szemében

Anyád szemében
ott a nap;
sugarai rád hullanak,
hogy nőj te szépen.

Anyád szemében
ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.

Anyád szemében
ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen...

Anyád szemében
ott a tűz:
ha csüggednél, szívedbe tűz,
lobogjon, égjen!

 

orgona

 


 

 

Szólj még, Mama ...!

Reszkető, fáradt hangodon
csak egyszer még: Szólj hozzám, Mama!
~ Lásd; eltévedtem, s nem tudom,
merre visz az Éjszaka ...Nem látom szemed fényét,
mely Hitet adott, Merszet, és Célt.
Nem foghatom többé kezed
hogy megcsókoljam ... mindenért ...Nem hallhatom óvó szavad
mely intett; dorgált; dicsért ...
- Magam kell lássam az Út rögét
ha elérni vágyom a Tiszta Célt.~~ Míg gyermek voltam, ifjú, bohó:
Nem éreztem, hogy kell szavad ...
Most sírva kérlek; Szólj! Ó, szólj még ...
~ De elszállt a Szó, mint a pillanat ...Most érteném már! Fogadnám ...
~ De elszállt a Szó; csak emlék maradt.
Emlék maradt, csak ezt áldhatom,
s csak a földet csókolhatom, mi rejti
mélyben is szerető, óvó hangodat ...

Tandari Éva

 

orgonacsokor 


 

 

 

Anyai szív


Aki szíve alatt hordozott Téged, 
Aki életet adott Neked, 
Aki ágyad mellett altatódalt énekelt, 
Ha beteg voltál, ágyad mellett virrasztott ő 
És imádkozott Érted - Istenem gyógyítsd meg a gyermekem! 
Aki a kezed fogta és tanítgatta első lépteid, 
Ha iskolába mentél, fogta a kezed és elvezetett, 
Ő mindig érted élt és dolgozott, 
Ő felnevelt és elengedte kezedet, 
Hogy élhessed a saját életed. 
S ha netán messze elsodort tőle az élet, 
A fényképed őrzi és mindig hazavár. 
Amíg szíve dobog mindig csak Érted él, 
Minden nap imába foglalja a neved. 
Kéri a jó Istent, hogy minden bajtól őrizzen meg Tégedet, 
S ha csalódások érnek, igazán csak Ő ad vigaszt Neked. 
S ha néha-néha megbántod Őt, 
Az Ő anyai szíve mindig megbocsát Neked, 
Mert meg nem szűnik Ő szeretni Téged soha. 
Ne feledd, hogy mindent megadhat ez a világ: 
Márványt, kincset, palotát, 
Csak egyet nem adhat meg kétszer: Édesanyát.
És soha nem lesz más senki, 
Aki úgy szeret Téged, mint a jó Isten és az Édesanyád.
 
Agárdi Gáborné 

(forrás: Ezüst Hold Blogja)

 

csokor


 

 

Ruttkai Éva - Csókold meg édesanyádat

 

 

 


 

ÉDESANYÁM

Nagy Ferenc

 

Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.

 

Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.

 

A amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.

 

Bánatban, örömben  ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.

 

És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.

 

Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.

 

Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

 

Anyák napjára 


 

Pere János: Anyám, édesanyám dallal köszönöm

 


 

EMLÉKEZÉS

 

Nagyon rég volt, mikor anyám
Az ágyam felé hajolt
És mosolyát szórva reám, 
szép altatódalt dalolt.

E kis dal is, mint minden szó,
Imádság volt az ajkán,
Mellyel érettem zörgetett… 
az Istennek ajtaján.

S ma, hogy eszembe jut újra 
A sok elnémult csata,
Letérdelek és folytatom…
Ahol ő abbahagyta.

De a könny és öröm között, 
csak suttogom ez imát:
ezerszer köszönöm, Uram,
őt, a legdrágább anyát!


(Erdélyi Ilona)

 


 

 


 

Kovács Kati - Mamy blue

 


 

Nagyanyónak

 

Édes-kedves Nagyanyókám! 
Anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak 
is van édesanyja. 
Reggel mikor felébredtem 
az jutott eszembe, 
anyák napján legyen virág
mind a két kezembe. 
Egyik csokrot neked szedtem,
odakünn a réten, 
Te is sokat fáradoztál 
évek óta értem. 
Kimostad a ruhácskámat, 
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni 
kevés lenne ez a nap. 
Köszönöm, hogy olyan sokat 
fáradoztál értem, 
és hogy az én jó anyámat
felnevelted nékem.

 

anyák napja


...mert Anya 

 

Darabokra törte a kenyeret, és
odaadta gyermekeinek, akik
mohón ették.
"Magának nem hagyott" - dörmögte
az őrmester..
"Mert nem éhes" - mondta a katona.
"Mert anya" - mondta az őrmester

 Viktor Hugo

 

Darabokra törte a kenyeret


 Mert ítélkezni nincs jogod

  
 
" Ma már tudom...
Anya egyetlen egy adatik."

Talán iszik, ver, szóval, s tettel tipor, megalázón elhajít.
Mi elhagyjuk őket, megvetve gyűlöljük, ki életet adott.

 
Míg mellettünk van, nem tudjuk milyen, ha már nincs....
De talán változtathatunk...

 
Merd kérdezni, hogy miért, s hogyan tovább?
Merj mellé állni, felkarolni, kezét fogni,
s mint egy beteg gyermeket, gyógyítani, ápolni.
Hisz Ő is ember, mint Te vagy Én, gyarló s tökéletlen lény.
 
Mert ítélkezni nincs jogod!
Te sem vagy különb, ugye tudod?

Gyermekként, ha elestél... 
fel ki segített?
Te tudod a legjobban, hogy anyád, legyen bár nevelő vagy édes,
melletted állt, segített s féltett.

Lehet most rajtad a sor...

 
Állj elibe! Mondd! 
"Anyám, szeretlek!
Én őrködöm feletted."

 

 tavaszi csokor

 


 

Kis Angyalkák.pps