Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január  Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 

 

SZEPTEMBER

 


Szeptember 30. János 3

Aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiának, nem lát életet, hanem az Isten haragja rajta marad.

Volt már úgy, hogy annyira megbántottad szüleidet, hogy azok egy darabig nem  is akartak hozzád szólni? Ha igen, akkor tudod, hogy ennél nincs nagyobb büntetés. szüleid nem szólnak hozzád, pedig te már megbántad, amit tettél.

Jobb lenne, ha kiabálnának veled, vagy kiporolnák a fenekedet, csak ne hallgatnának. Képzeld el, az milyen szörnyű lenne, ha Isten is megtartaná a haragját! Soha nem válaszolna az imáidra, soha nem érezhetnéd a szeretetét, nem részesülnél áldásaiban.

Ez olyan, mintha teljesen egyedül kellene kóvályognod valahol a sötétségben, ahol senki sem szólna hozzád egy árva szót sem, senki nem ölelne át, ha dideregnél.

A te feladatod is, hogy minél többen kibéküljenek Istennel. Hirdesd az embereknek, hogy Isten megbocsát nekik, ha elfogadják Jézust!

Imádság: Uram, a bűnök elválasztanak tőled. Add, hogy mindig megbánhassam, ha valami rosszat tettem! Nem akarom soha megtapasztalni a haragodat. Köszönöm, hogy Jézus elvette a bűneimet, és nem kell a sötétségben kóvályognom, mint egy elveszett báránynak. Uram, ezt el szeretném mondani másoknak is, hogy elnyerhessék az örök életet. Ámen.

 

(Keresd ki a Bibliádból! János 3,36.)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 29. János 3

Az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak.

fény


Amikor felfordít valaki egy nagy követ, amit már régóta nem mozgattak, rengeteg bogár menekül a fény elől. Hangyák, penészbogarak, és még ki tudja milyen bogarak. rögtön olyan repedéseket keresnek, ahol eltűnhetnek. egyszerűen nem bírják elviselni a fényt.

Sajnos ezzel nagyon sok ember is így van, és csak a sötétséget szeretik, nehogy fény kerüljön tetteikre. titkos helyeken húzódnak meg, és a leleplezés elől mindig oda menekülnek vissza.

Itt tárolják azokat a holmikat is, melyekhez becstelenül jutottak hozzá.Mindent elkövetnek, hogy ezekről a helyekről senki ne szerezzen tudomást. Attól sem riadnak vissza, hogy valakit megöljenek, ha meglátja rejtekhelyüket.

Jézus követőnek nem kell a fény elől menekülni, nyugodt lelkiismerettel járhatnak a világosságban, és mindenkinek bátran nézhetnek a tekintetébe, hiszen nincs semmi rejtegetnivalójuk.

Imádság: Atyám, nekem nincsen semmi rejtegetnivalóm előtted. Te mindent tudsz rólam. Tégy engem erőssé, hogy mindig határozottan nemet tudjak mondani a kísértésre! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! János 3,19.)

 


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 28. János 3

Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa azt, hanem, hogy megtartassék a világ általa.

NikodémusVilágunk jogosan esne Isten ítélete alá. Minden ember bűnös. az emberek engedetlenek lettek.
Régen az engedetlenséget a királyok keményen megtorolták. Ha egy tartomány lakossága megtagadta az adófizetést és a hűséget, az uralkodó csapatokat küldött hadvezére vezetésével, hogy letörje a lázadást.
Gyakran azzal végződött egy-egy ilyen megtorló akció, hogy a várost felégették, és a lakosságot megtizedelték. az emberek rettegésben éltek, és nagy kockázatot vállaltak magukra engedetlenségükkel.
Az Úr nem akarja, hogy követői rettegjenek tőle.
Isten válasza az emberek lázadására az volt, hogy elküldte a fiát, de nem azért, hogy elveszítsen bennünket, hanem azért, hogy megmentsen, és visszavezessen bennünket az Úrhoz.
Ő nem égeti fel a városokat, hanem örök hazát ígért azoknak, akik hisznek benne. Nem követel tőlünk súlyos adókat. Ő maga fizette ki értünk a tartozást, mert szeretete végtelen.

Imádság: Királyok Királya, Uraknak Ura, tisztelettel borulok le előtted. A te szereteted végtelen. Köszönöm, hogy megtaláltál, és megmentettél engem az ítélettől. Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 3,17)


 

Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 27. János 3

Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

NikodémusA Bibliában ez a legcsodálatosabb kijelentés. Ezt mindenkinek kívülről kellene tudnia.
Mielőtt Nikodémus hazatért, Jézus még ellátta egy pár hasznos gondolattal. Eddig még egyik professzorától sem hallhatott ennyi mély bölcsességet. Pedig Nikodémus a legnevesebb tanárok lábainál készült fel. A tóratekercseket kívülről ismerte, és a prófétákat is szorgalmasan tanulmányozta.
Mások mindig ámulattal hallgatták Nikodémust, amikor a Szent Írást magyarázta a zsinagógában.
És most, mondhatnánk, Jézus iskolájában még csak az első osztályt kezdte el.
Nikodémus most már tudta, hogy a világon a legfontosabb a szeretet, és nem szégyellte, hogy mindent az alapoknál kellett kezdeni. Megértette, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy saját fiát adta értünk. Megértette, hogy ezt a szeretetet tovább kell adni másoknak is.

Imádság: Mindenható Atyám, milyen jó, hogy te ennyire szeretsz engem. A legdrágábbat adtad értem. Köszönöm neked Jézust. Ámen. 
(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 3,16)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 26. János 3

És miképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának is felemeltetnie.

Nikodémus és JézusNikodémus a mécses fényénél Jézus arcát fürkészi, hátha többet tudhat meg.
Ki lehet ez az ember, egy fanatikus csaló? Megpróbálja az arcvonásaiból kiolvasni a választ, de Jézus tekintetében csak nyugalom és őszinteség tükröződik. "Biztosan jól ismered az érckígyó történetét" - mondja Jézus szeretettel, hogy megtörje a Nikodémus számára kínos csendet - "Mindenki, akit megmartak a kígyók, csak akkor menekülhetett meg, ha hittel feltekintett az érckígyóra. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót, úgy kell nekem is felemeltetnem. Aki hittel tekint fel rám, az megmenekül."
Nikodémusnak összeszorul a torka. Most vagy magával a Messiással beszélget, vagy a világ eddigi legnagyobb szélhámosával.
Nem, szó sem  lehet szélhámosról, hiszen ilyen tiszta arccal élete során még soha nem találkozott.
Határtalan öröm tölti el Nikodémus szívét. Igen, megtalálta a Messiást! Micsoda váratlan fordulat, a farizeusok főembere maga is Jézus követője lett. A nagy Nikodémus megalázta magát, és kisgyermeki hittel befogadta az Urat.
Nikodémus végig hű maradt Jézushoz, még akkor is, amikor ez nagy veszélyekkel járt. Erről a János evangéliumának 19. részében, a 39. versében olvashattok.

Imádság: Uram, annak ellenére, hogy annyi festmény készült rólad, az igazi arcodat senki sem ismerheti. Te azt szeretnéd, ha az emberek lélekben és igazságban akarnának megismerni téged. Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 3,14)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 25. János 3 

Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Istennek országát.

Nikodémus ésJézusHa valaki újonnan nem születik... Milyen fontos ez a kijelentése Jézusnak. Ki tudná ésszel felfogni ennek a lényegét? Nikodémus sem tudta. Jézus nem akart találós kérdést feladni az embereknek, hanem arra akar bennünket rávezetni, hogy Istenhez csak hittel közeledhetünk. Nikodémus értetlenül áll a kifejezés előtt.
A párbeszédben hosszú csend következik be, a főember arcán látszik,hogy nem tud mit kezdeni Jézusnak ezzel a a mondatával.
"Hiszen senki nem térhet vissza az anyja méhébe!" - próbálkozik Nikodémus.
Jézus megnyugtatja, hogy Isten nem a lehetetlent kéri tőle. Víztől és lélektől kell mindenkinek újjászületnie.
Jézus megpróbálja őt ezzel Keresztelő Jánosra emlékeztetni, aki az egész népet megtérésre szólította fel.
Nikodémus végre elindult jó irányba, hiszen elfogadta, hogy minden embernek meg kell tisztulnia a bűnöktől. De ez a felismerés önmagában még kevés. Jézus azt várja tőle, hogy nyíljon meg, mint egy gyermek, aki hittel tud közeledni Istenhez.
Ez már nem is olyan egyszerű dolog ennek a főembernek, aki ez idáig meg volt győződve arról, hogy nem csak az emberek tisztelik őt annyira, hanem Isten is meg van elégedve vele.
Bizony Nikodémus most megszégyenült, hiszen hogyan taníthatná a népet, ha a legalapvetőbb dolgokkal sincs tisztában Isten országáról.

Imádság: Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kegyelmedből újjászülethettem. Adj nekem gyermeki hitet, hogy soha ne bizakodhassam el! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! János 3,3)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 24. János 3

Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul.

NikodemusEzen a késő éji órán egy politikus keresi fel Jézust, aki gyakorlott abban, hogyan válogassa meg a szavait. Nikodémus sokat tapasztalt, művelt ember volt, akit nagyon nagyra becsültek a zsidók. 
Még a Főtanácsnak is tagja volt.
Ha ilyen hatalmas ember, és annyian tisztelik, akkor miért kell neki lopva, éjnek idején felkeresnie Jézust? Nikodémus tudta, hogy minden lépését figyelhetik, s habár az akkori társadalom még mentes volt a sajtóban megjelenő rágalmaktól, az emberek semmivel nem különbek. Hamar híre ment volna annak, hogy a farizeusok egyik főembere, a Názáretivel vette fel a kapcsolatot. Nikodémus úgy gondolta, hogy saját maga akar meggyőződni arról, hogy ki is az a Jézus. A Szanhedrinben, a Főtanácsban, mindenféle véleményt lehet hallani, de ez a főember tudta, hogy a teljes igazságról csak személyesen győződhet meg. A szokásos üdvözlés után, Nikodémus a politikusok udvariasságával szólította meg Jézust: "Mester, tudjuk, hogy istentől jöttél tanítóul, hiszen ki tehetne magától ilyen csodákat." Jézus nem bújik el a diplomácia álarca mögé, hanem rögtön a lényegre tapint. Arról beszél, amire minden embernek egyaránt szüksége van, függetlenül attól, hogy milyen nagy a tekintélye itt a földön...

Tanuld meg: Bizony mondom nektek, hogy senki nem láthatja meg az Istennek országát, hacsak újjá nem születik. (János 3,3.)


(Keresd ki a Bibliádból! János 3, 1-2)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 23. Lukács 19

Az én házam imádságnak a háza.

 
 
Jézus egyáltalán nem örült a tömeg lelkesedésének. Tudta, hogy ugyanezek az emberek néhány nap múlva a keresztre feszítését fogják követelni.
Az emberek egy harcias királyt vártak, és nem a Békesség fejedelmét. Jézus, miután megérkezett a városba, Isten házába látogatott. Micsoda csalódás érte, amikor meglátta a különféle kereskedőket, árusokat a templomban. Adtak-vettek az emberek, és nem törődtek azzal, hogy ez a hely szent. Nem érdekelte őket Isten, csak a nyereség. És az árut ott akarták eladni, ahol a legtöbb ember megfordul.
A Biblia úgy beszél a mi szívünkről, mint egy templomról, amiben Isten akar lakni. Isten csak akkor költözik a szívünkbe, ha kiseperhet onnan minden utálatos dolgot. A te szíved készen áll arra, hogy az Urat befogadja? Ha a szívünk mással van tele, akkor nincs hely ott Isten számára. Milyen sok mindennel lehet tele a szívünk. Fontosabb lehet a tévénézés, a számítógép, a divat, a pénz.
Isten azt akarja, hogy ő legyen a legfontosabb az életünkben. 

Imádság: Uram, térj be az én szívembe is! Tisztítsd meg teljesen az életemet, hogy otthont adhassak neked! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 45-48.)

 

 Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 22.Lukács 19

Áldott a király, aki jő az Úrnak nevében!

Jézus bevonulása JeruzsálembeA tanítványok ruhájukat a szamárra terítették, és segítettek Jézusnak felülni rá. Aztán elindultak Jeruzsálembe.
Az út szélén rengeteg ember várta Jézust, sokkal többen, mint Jerikóban.
Mindenki szeme láttára teljesült be Zakariás próféciája: "Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem lánya! Íme jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő. szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén." (Zakariás 9,9.)
A nép nagy lelkesedéssel fogadta Jézust, pálmaágakat lengettek, és ruhájukat az útra terítették. Mindenki éljenezte a királyt.
Sajnos ezek az emberek nem értettek az egészből semmit.
Azt a példát is régen elfelejtették, amiben Jézus a királyról és a szolgáiról beszélt. Jézusban csak a földi uralkodót akarták észrevenni.

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy te valóban király lehetsz az életemben. Te nem olyan király vagy, mint a földi királyok. A te trónod a mennyben van, és az egész világ a tied. Köszönöm, hogy te megjutalmazod azokat, akik szeretnek téged. Ámen


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 35-38)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 21.Lukács 19

Az Úrnak szüksége van rá.

tanítványokA tanítványok már hozzászoktak ahhoz, hogy Jézus néha meglepi őket egy furcsa kéréssel, de ez a mostani végképp feladta nekik a leckét.
"Mit akarhat ezzel a szamárral?" - kérdezhették egymás között.
Mégsem zaklatták kérdéseikkel Jézust, mert tudták, hogy most is biztosan jó ok volt erre, csak még nem értették.
Jézus pontosan elmondta nekik, hogy hol találhatják meg ezt a szamarat, és még arra is felkészítette őket, mit mondjanak a gazdájának.
Minden úgy történt, ahogy azt Jézus mondta.
Amikor rátaláltak az állatra, elkötötték azt, és a gazdáját biztosították arról, hogy az Úrnak van szüksége rá.
A gazda csak annyit mondott, hogy vihetik. Tudta, hogy a jószág sértetlenül visszakerül hozzá. Micsoda megtiszteltetésben részesült ez a gazda. Az Úr az ő szamara hátán vonul be Jeruzsálembe.
Nekünk is ilyen boldognak kell lennünk, ha az Úr használni akarja valamelyik képességünket. Jézus azt akarja, hogy mi minél többeknek elmondhassuk, hogy ő a király, aki megszabadíthat bennünket minden bűntől.

Imádság: Uram, használd azt, amim van, hogy minél többen megtudják, te vagy az Örökkévaló Király! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 28-34.)


 

Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 20.Lukács 19

Jól van, hű szolgám!

talentumok

 

A király nagyon megörült, amikor hűséges szolgája a rábízott pénzzel becsületesen és ügyesen kereskedett. Nem maradt el a jutalom sem. A szolga fontos beosztásba került.
Nem mindenki volt ilyen hűséges. Volt aki a király elé ugyanazzal a pénzösszeggel állt, amit kapott.
"Miért nem csináltál semmit ezzel a pénzzel" - kérdezte a király.
"Elrejtettem a pénzt, nehogy elveszítsem, mert tudom, hogy te kegyetlen Úr vagy, és nem akartam, hogy megbüntess." - jött a kétségbeesett felelet.
A király nagyon mérges lett: "Miért nem helyezted el a pénzt a bankban, te gonosz szolga, akkor legalább kamatozott volna az összeg. Így most olyan leszek hozzád, amilyennek tartasz engem."
Megparancsolta az uralkodó, hogy vegyék el tőle a pénzt, és adják annak, aki a legtöbbet keresett. Azokat pedig, akik nem akarták, a király megbüntette.
Vigyázz, hogy ne állj majd üres kézzel Jézus elé! Használd hűségesen az ajándékokat, hogy megjutalmazhasson az Úr!

Imádság: Segíts nekem, Uram, hűségesen ellátnom azt a szolgálatot, amit rám bíztál!

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 16-27)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 19.  Lukács 19

Kereskedjetek, amíg megjövök!

talentumok kezelése

Az emberek között az a hír terjedt el, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, és elfoglalja a trónt. többekben felcsillant a remény, hogy végre lerázhatják magukról a rómaiak igáját.
Jézus egy példázattal akarta megmutatni neki, hogy semmit nem értettek abból, amit eddig mondott nekik.
A példázat egy nagy úrról szól, aki elutazik egy távoli országba, hogy ott királlyá koronázzák. Szolgái között kioszt tíz gírát, hogy azzal bölcsen sáfárkodjanak, amíg a hosszú útról vissza nem érkezik.
Szolgái viszont nem akarták, hogy gazdájuk uralkodjon rajtuk, és megtagadták az engedelmességet.
Amikor uruk visszaérkezett a hosszú útról előszólított mindenkit, hogy ellenőrizze, ki mit kezdett a girákkal.
Ez a király nem más, mint az Úr Jézus.
Az Atya saját trónjára ültette Jézust, amikor visszatért a mennyországba, és a földre, mint dicsőséges király fog visszatérni. Rajtunk is számon kéri majd, hogy hűségesen bántunk-e a ránk bízott ajándékokkal és talentumokkal.
Az Úr mindenkinek adott valami ajándékot, amit az ő dicsőségére használhatunk. Lehet, hogy szépen tudsz rajzolni, vagy gyönyörű a hangod. Lehet, hogy megértő szívet kaptál, hogy másokat vigasztalni tudj. Lágy hűséges azzal, amit az Úr bízott rád!

Imádság: Uram, mutasd meg nekem, hogyan használhatnám ajándékaimat a te dicsőségedre! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 11-15.)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 18.  Lukács 19

Uram, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom.

A tömeg megbolydult, mint a méhkas, amikor elterjedt a híre annak, hogy Jézus Zákeushoz megy vendégségbe. Mindenki csak erről beszélt. Csodálkoztak, hogy éppen egy bűnös házába tér be, akit mindenki nagy ívben elkerült.
"Kutyából nem lesz szalonna!" - mondták többen is - "Az ilyen emberrel nem lehet mit kezdeni!"
Milyen jó, hogy Jézus nem így gondolkodik rólunk! Zákeus nagyon boldog volt, hogy házába behívhatta az Urat.
Sajnos azt a beszélgetést, amit Jézussal folytatott nem jegyezte le senki, de a legfontosabbat tudjuk: Zákeus szíve megtelt örömmel.
Megígérte, hogy vagyona felét szétosztja a szegények között, és ha valakit becsapott, azt négyszeresen fogja kárpótolni.
Milyen hatalmas csodát tehet az Úr Zákeus életében! Zákeus nem, csak a házába engedte be az Úr Jézust, hanem a szívébe is.
Csodálatos ennek a történetnek az üzenete: Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy megkeresse azt, ami elveszett.

Imádság: Úr Jézus, én a te gyermeked vagyok, és azt szeretném, ha minél több embernek mondhatnám el az örömhírt. Olyan jó lenne, ha mindenki megtudná, hogy te az elveszetteket jöttél megkeresni! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 5-10.)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 17.  Lukács 19

Zákeus, hamar szállj le, mert nekem a te házadnál kell maradnom!

Jézus idejében nem volt se televízió se rádió, ami útjáról tudósíthatott volna.Ennek ellenére, bármerre ment, mindenhol nagy tömeg fogadta őt.
Így történt ez akkor is, amikor Jerikóba látogatott. Az emberek már jó előre értesültek érkezéséről, hiszen csodálatos cselekedeteinek híre futótűzként terjedt az egész környéken. Mindenki látni akarta Jézust, ami bizony nem volt könnyű, mert mindig nagy tömeg tolongott körülötte. Voltak olyanok, akik már jó előre elfoglalták a legjobb helyeket közvetlenül az út szélénél. Volt olyan ember is, aki fára mászva próbálta biztosítani a látványosságot.
Élt abba a városban egy kis termetű vámszedő, Zákeus. Az emberek nem szerették, senki nem mondta neki, hogy kis termete miatt menjen előrébb. Ha Jézust látni akarta, neki kellett megoldania a helyzetet. Ő meg is oldotta. Felmászott egy nagy fügefára.
Amikor az Úr Jézus elvonult a fügefa mellett, odaszólt neki mindenki meglepetésére: "Zákeus, szállj le, mert nekem ma nálad kell maradnom!"
Az emberek mindenre gondoltak,csak erre nem. Azt hitték, itt is biztos valami csodát fog tenni az Úr. Tett is, és nem is akármilyen csodát. Zákeus élete legcsodálatosabb napját élhette meg. Jézus beköltözhetett a szívébe.

Tanuld meg: Megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. (Mikeás 6,8.)


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 1-5.)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 16.  Lukács 10, 25-37

E három közül tehát ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe esett?

Az írástudó jól megértette, hogy Jézus mit akar ezzel a történettel mondani. A kérdésre nagyon kellemetlen volt számára  a válasz. Tudta nagyon jól, hogy ki volt a kifosztott kereskedő felebarátja. Mégsem tudta kiejteni a samaritánus szót.
Jézus nem gyötörte tovább a törvénytudót. Elfogadta tőle azt a választ, hogy a harmadik volt a felebarátja a kereskedőnek.
"Ettől a pillanattól fogva, hogy ezt megértetted, te is így cselekedj!" - mondta neki Jézus.
Az írástudó megértette a leckét, és nem volt több kérdése.
Számunkra mit üzen a samaritánus története? Ismersz olyan gyerekeket, akik szívesen segítenek mindenkinek, pedig nem is az Úr Jézus követői?
Akik Jézust szeretik, azoknak úgy kell élniük, hogy ezt mások is lássák rajtuk.

Imádság: Uram, köszönöm, hogy ezzel a történettel is tanítani akarsz engem! Hű akarok lenni igédhez, és szeretném másokkal is megosztani szeretetedet. Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10, 36.)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 15.  Lukács 10, 25-37

Egy samaritánus, aki arra járt, odaért, ahol az volt, és amikor látta, könyörületességre indult.

Nem sok esélye volt ennek a kifosztott embernek arra, hogy  valaki segítsen neki. Nem szívesen jártak az emberek ezen a veszélyes úton, segíteni meg úgy látszik senki nem voot hajlandó. "Elérkezett a vég!" - gondolhatta magában ez az összevert kereskedő.
Aztán megint lépteket hallott, de most már nem is próbált segítségért kiáltani. Megadta magát a sorsnak. Egy samaritánus körvonalai rajzolódtak ki. "Egy samaritánus! Még jó, hogy nem kértem segítséget" - gondolta. A samaritánusok és a zsidók gyűlölték egymást. Most meg azért imádkozott, nehogy észrevegyék, mert félt, hogy csak megalázná őt a samaritánus. Nem így történt. 
A samaritánus közelebb lépett hozzá, megfordította a tehetetlen testet, és együttérző szavakkal biztatta a félholt embert.
Visszament a szamarához borért és olajért, amivel kitisztította a sebeket. Aztán puha ruhákat hozott, hogy bekötözze a sebeket. Ezzel még nem végzett. A zsidó kereskedőt a szamarára helyezte, és elvitte egy fogadóba. A vendéglősnek azt mondta, viselje gondját, amíg vissza nem jön. A vendéglősnek nem nagyon tetszett ez az egész, de amikor jó előre megkapta a pénzt, megenyhültek a vonásai. 
Tudnál a következő kérdésekre válaszolni? 
A kifosztott ember hálás volt ennek a samaritánusnak?
A samaritánus boldogan segített?
És a fogadós?
Isten örült annak, hogy valaki segített a kifosztott kereskedőn?

Imádság: Uram, adj nekem mindig örömöt a szolgálathoz, még akkor is, ha olyanokon kell segítenem, akiken nélküled nem tudnék segíteni! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10, 33-35.)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 14.  Lukács 10, 25-37


A történet szerint mind a lévita, mind a pap elkerülte őt, amikor meglátták.

kifosztott ember
 
A szerencsétlen, félholtra vert kereskedőben felcsillant a remény. Léptekre lett figyelmes. Talán véget érnek a gyötrelmek, amit a forró homokban, összeverve kellett kiállnia.
Alig tudta kipréselni a szavakat az ajkán, csak nyöszörgött, de azért jól lehetett hallani, hogy segítségért könyörög.
Sajnos csalódnia kellett. A pap, aki meglátta, rögtön elfordította a fejét, és megszaporázta a lépteit.
A kifosztott ember tehetetlenségében zokogni kezdett, és maradék erejével a port markolászta.
Aztán megint lépteket hallott. Talán most! De az eredmény most is ugyanaz volt. Egy lévita jött arra, de ő is elfordította a fejét, ás elsietett onnan.
A törvénytudó, akinek Jézus ezt a példát mondta, nagyon kellemetlenül érezte magát.
Jézus szavai leleplezték őt. Ha a lelke legmélyére nézett, be kellett látnia, hogy ő is elment volna, és nem segített volna.
Ez a történet minket is figyelmeztet. Mi segítenénk másokon, akkor is, ha az nem lenne könnyű feladat? Mernénk vállalni, hogy bepiszkítjuk magunkat, ha egy nyomorultat kellene felsegíteni az utcán?

Imádság: Uram, én soha nem akarom elfordítani a tekintetemet a szenvedőktől. Adj nekem bátorságot és szeretetet, hogy tudjak segíteni azoknak, akik rászorulnak! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10, 31-32.)Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 13. Lukács 10, 25-37

Kifosztották, megsebesítették, majd elmentek otthagyván félholtan.

kifosztott és megvert ember
 
Jézus nagyon türelmes volt ezzel az írástudóval, nem alázta meg, és nem nevette ki. Megpróbálta egy példával tanítani őt.

Elmondott neki egy olyan történetet, amelyben valaki Jerikóba utazott, talán éppen üzleti útra, és rengeteg pénz volt nála. Nem kis kockázatot vállalt, hiszen az úton mindenhol veszély leselkedett rá. A vidék hemzsegett a rablóktól, akik a kereskedőket fosztogatták.
A mi emberünk is ezeknek a zsiványoknak a kezébe esett, és nem volt senki, aki megvédte volna. Kifosztották, szamarát magukkal vitték, és kíméletlenül megverték.
Hosszú ideig hevert félholtan ez a szerencsétlen, és arra gondolt, milyen jó lenne, ha valaki észrevenné, és könyörülne rajta. Borzalmas kínokat állhatott ki ott a porban vérbe fagyva. Mindenét elveszítette, talán az életét is, hacsak nem jön valaki...

Imádság: Uram, milyen szörnyű, ha valaki segítségre vár, de az nem érkezik. Uram, mutasd meg, ki az, akin segíthetnék ma! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10,30.)
 
 
 

Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 12. Lukács 10,25-37

Ki az én felebarátom?

Jézus és a farizeusAz Úr Jézus a következő választ adta az írástudó kérdésére:"Ha szereted Istent és az embereket, akkor elnyered az örök életet."
A farizeus megpróbálta menteni, ami menthető.
Hiszen csak nem fog itt mindenki előtt szégyenben maradni! Őt úgy ismerte mindenki mint a törvény ismerőjét. "Ki az én felebarátom?" tette fel az újabb kérdést a farizeus.
nagyon jól tudta ő a választ, csak nem akart szégyenben maradni az emberek előtt, meg akarta őrizni a tekintélyét.
Nekünk sem kell külön felhívni a figyelmünket, hogy kinek kell segítenünk.
Az Úr azt akarja, hogy ne menjünk el érzéketlenül mások nyomorúsága mellett. Lehet, hogy a szomszédodban is van valaki, akinek nagyon jól esne, ha néha bevásárolnál neki.
Talán az osztályodban is vannak gyerekek, akik örülnének, ha együtt tanulnál velük. Ne feledd, minden emberen segítenünk kell, és mindenki a felebarátunk, akit az Úr ránk bízott.

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatod az imáimat. Adj nekem több szeretetet, hogy hozzád hasonlíthassak! Nem akarok soha közönyösen elmenni más emberek nyomora mellett. Mutasd meg, mit tehetek másokért! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10, 28-29)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 11. Lukács 10,25-37

Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből! szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

Jézus beszéde a farizeusokkal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képmutató farizeust nem érdekelte, mit akart neki Jézus mondani, már a nyelvén volt a válasz, és azt is tudta, másodjára mit fog majd kérdezni. Meg volt győződve arról, hogy sokkal jobban ismeri Isten dolgait, mint Jézus.
Mégis elszámította magát, mert Jézus egy kérdéssel válaszolt, és az írástudó nem térhetett ki a válasz elől, hiszen akkor elveszítette volna tekintélyét az emberek előtt.
a kérdés az elevenjére tapintott a farizeusnak, hiszen tudta nagyon jól a szívében, hogy egyáltalán nem szereti az embereket. Azt is nagyon jól tudta, hogy Jézus nem csak az írásokat jobban, hanem a saját indulatait is. Nem is merte volna állítani, hogy ő szereti Istent teljes erejéből, teljes szívéből, hiszen Jézus belelátott a szívébe. Istent nem nehéz szeretni. Minél jobban megismerjük az Urat, annál jobban látjuk, milyen kegyelmes  és jóságos. Az embereket, vagyis a felebarátainkat egy kicsit már nehezebb szeretni, de az Úr szeretetet ad a szívünkbe mindenki iránt.

Imádság: Uram, jobban szeretnélek ismerni téged, hogy több szeretet legyen bennem irántad és az emberek iránt. Ámen. 

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10, 26-27)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 10. Lukács 10, 25-37

 

Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?

Jézus és a farizeusokBármerre járt Jézus, az emberek özönlöttek hozzá.Sokan jöttek hozzá különböző nehéz kérdésekkel, de voltak, akik csak áldást szerettek volna tőle kapni, mint azok az édesanyák, akik gyermekeiket hozták el hozzá.

Sajnos egyesek csak kötekedni akartak Jézussal.

"Mit kell tennem uram, hogy elnyerjem az örök életet?" - tette fel a kérdést egy írástudó, aki , aki a szent iratokat betéve tudta. Alázatosan közeledett Jézushoz, de a szívében gonosz volt a szándék.

Kérdésével sarokba akarta szorítani a Mestert. A farizeus nagyon bízott abban, hogy kívülről ismeri a törvényt.

"Most végre lesz valami, ami alapján bevádolhatom" - gondolta magában. Egy valamiről elfeledkezett. Az Úr nagyon jól tudta, hogy milyen szívvel közeledik hozzá, őt nem téveszthette meg képmutatása.

Jézus a mi szívünket is nagyon jól ismeri. Ha őszinte szívvel közeledünk hozzá, mindig válaszol a kérdéseinkre.

Tanuld meg: Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte! (Róma 13,8.)

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 10, 25)

 


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 9. Lukács 4

Napkeltekor pedig kiment egy puszta helyre

Mit tennél, ha Jézus érkezne hozzád látogatóba? Az első dolgod biztos az lenne, hogy a szobádat kipofozd, és eltüntess minden dolgot, ami Jézusnak nem tetszene. Mindent beleadnál, hogy a Megváltó kényelmesen érezze magát. Péter anyósa valami hasonlót tett, azt se tudta, mi mindennel kedveskedjen Jézusnak, hogy háláját kifejezze csodálatos gyógyulásáért. Péter házában mindenki megtapasztalhatta, hogy az Úr hatalmas, és örökké hatalmas marad: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz marad. (Zsidók 13,8.) Jól jegyezd meg ezt az igét! Az Úr Jézus a csodákat az Atya hatalmával tette, de neki is szüksége volt arra, hogy feltöltekezzen. A nyüzsgő városokat ilyenkor maga mögött hagyta és elvonult egy magányos helyre, ahol senki nem zavarta. Jézus itt nyugodtan beszélgethetett Atyjával, aki erőt adott neki, és újabb feladatokkal bízta meg. Isten azért küldte el Fiát, hogy minden ember hallhasson az örömhírről.
Jézus először csak Izrael városait,falvait járta, de tanítványainak már azt a parancsot adta, hogy a földön minden embernek hirdessék a bűnbocsánat.

Jézusnak ma is vannak tanítványai, akik elhagyják otthonukat, és távoli országokba utaznak, hogy bizonyságot tegyenek Jézus szeretetéről. Bizony a misszionáriusoknak nagyon nagy szükségük van arra, hogy feltöltekezzenek Isten erejével. Nekik is sok időt kell eltölteniük az Atyával, mint ahogy azt Jézus is tette. Te is sokat tehetsz azokért, akik otthonuktól távol az Úr ügyéért fáradoznak. Imádkozz minden nap a misszionáriusokért!

Imádság: Uram, kérlek, segítsd azokat, aki távoli országokban fáradoznak a te ügyedért. Adj neki erőt, hogy tudják végezni azt a munkát, amit rájuk bíztál! Ámen

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 4, 38-44)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 8. Lukács 4


És a zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállt ember.

Az ördög felismerte Jézust, tudta, hogy napjai meg vannak számlálva. Ő tudta a legjobban, miért jött el az Úr Jézus erre a világra. Ez a felismerés még dühöngőbbé tette az ördögöt, akinek az a célja, hogy mindent elpusztítson, amit csak lehet.

A zsinagógában volt egy ember, akinek a szívét a gonosz uralta. Ezt a szerencsétlent használta fel az ördög, hogy másokat ne engedjen figyelni Jézus szavaira. Kiabált, csapkodott, hogy mindenki rá figyeljen, és ne az igére.

Isten nem engedi az ördögöt kedve szerint tombolni. Ezért kiáltott fel kétségbeesetten, amikor Jézus szavára távoznia kellett ebből az emberből: "Mi közünk van tehozzád. Jöttél, hogy elveszíts minket? Tudjuk, hogy ki vagy. Te vagy az Istennek ama Szentje."

Milyen jó tudnunk, hogy Jézus nevére az ördögök is engednek.

Soha ne feledkezz meg erről! Ha különféle bűnök kísértenek.

Ne engedj a Sátánnak, hiszen a mi Megváltónk sokkal erősebb, és meg tud őrizni bennünket minden bűntől.

Imádság: Uram, emlékeztess engem mindig arra,hogy te legyőzted a Sátánt! Adj erőt a kísértésekben, hogy megőrizzem a hitemet minden körülmények között! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 4, 31-37)


Bibliai útmutató gyerekeknek
Szeptember 7. Lukács 4

Nem József fia ez?

A názáreti emberek nagyon vakmerőnek tartották Jézust, hiszen nem kevesebbet állított, mint azt, hogy szemük előtt teljesült be az írás. Jézus azt mondta magáról, hogy ő a Messiás.

"De hiszen ez a fiú a szemünk előtt nőtt fel, és az apját, Józsefet is ismerjük. az apja egy egyszerű ácsmester. Először tegyen valami csodát, és akkor hiszünk neki. Más városokban tett különös dolgokat, hát rajta, itt a lehetőség, hogy bizonyítsa is amit mond." - mondogatták egymás közt az emberek.

Jézus tudta, hogy lakóhelyén ilyen fogadtatásban lesz része. Ezért is mondta, hogy senki nem próféta a saját hazájában. Bizony nekünk is sokkal nehezebb dolgunk van, amikor a közvetlen környezetünkben akarunk bizonyságot tenni a hitünkről.

Egy fiú, aki a munkahelyén mindenkinek bizonyságot tett, egyszer egy lánynak mondta el, hogy ő keresztény.A lány tömören csak annyit mondott, hogy nem hiszi el. egy jó óra elteltével, a lány megkereste a fiút, és elnézést kért tőle, mert nem hitt neki.

"Most miért hiszel nekem?" - kérdezte a fiú. A lány azt felelte, hogy megkérdezett másokat is, akik azt mondták, igazat mond.

Otthon és az iskolában, csak akkor hisznek nekünk, ha cselekedeteink is igazolják a szavainkat.

Imádság: Uram, én szeretnék mindig, mindenhol úgy viselkedni, hogy az emberek ne kételkedjenek a szavaimban. Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 4, 22-24.)


Bibliai útmutató gyerekeknek

Szeptember 6. Lukács 4

Ma teljesedett be az írás a ti hallásotokra.

Jézus a zsinagógábanMindenki látni szerette volna Jézust, mert híre ment cselekedeteinek az egész vidéken. Legtöbben abban a reményben érkeztek Názáretbe, hátha átéltek ők is egy csodát. Jézust felkérték a zsinagógában, hogy szombat alkalmával olvasson fel egy részt Ézsaiás próféta könyvéből.

A felolvasott igeszakaszt már nagyon jól ismerte a zsinagóga közössége. Tudták, hogy a próféta a Messiás eljöveteléről szól.

Jézus viszont úgy értelmezte ezt a részt, hogy az megütközést keltett a zsidók között. Azt mondta nekik, hogy ez a rész a próféciákban róla szól. A zsidók hitetlenkedve, felháborodva tépték a szakállukat. Egyszerűen nem hitték el, hogy a Messiás elérkezett hozzájuk, és most mint hús vér ember, zsinagógájukban értelmezi az írást.

De Jézus nem az egészséges emberekért jött, akik úgy gondolták, hogy nincs szükségük semmilyen segítségre, hanem a nyomorultakért, akiket betegségek és bűnök kínoztak. Azokért, akiket az igazságért a hatalmasok börtönbe vetettek.

Ma is nagyon sok a szenvedő ember, akiknek nincs semmilyen reménységük. Jézus azt akarja, hogy cselekedjünk! Mi is lehetünk Jézus követei, akik enyhíthetik az elesettek nyomorát. Hirdesd mindenkinek, hogy van szabadulás! Minden embernek elmondhatjuk, hogy Jézus megszabadíthat bennünket a bűnöktől, és a hit jutalma az örök élet.

Imádság: Uram, én hiszem, hogy te vagy az Isten Fia! Segíts nekem minél többekhez eljuttatni ezt az örömhírt! Ámen.

 


Bibliai útmutató gyerekeknek

Szeptember 5. Lukács 4

Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!

Jézus megkísértéseAz ördög tovább kísérti Jézust. Jézus hallotta, amint Atyja a Jordán folyónál szerelmes fiának nevezte, akiben gyönyörködik.
A Megváltónak ez mindennél fontosabb volt.
A Sátán szintén a Bibliából idéz, de ki ismerhetné azt jobban, mint Jézus.
Az újabb kísértés az volt, hogy Jézus ugorjon le a toronyról, és mutassa meg az embereknek isteni hatalmát. Jézus ezt visszautasította: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"
Nagyon fontos, hogy tudjuk idézni a Bibliát, de ennél is fontosabb, hogy ezt szeretettel, tiszta szívvel tegyük. Milyen gyakran használják az emberek a Szentírást saját igazuk védelmezésére, vagy  akár a legszörnyűbb hazugságokhoz.
A Szentírást mindig a megfelelő helyen kell alkalmazni.Tisztelnünk kell Isten igéjét, hogy soha ne vetemedhessünk arra, hogy önkényesen, a saját igazunkat védelmezzük azzal.
Vigyáznunk kell arra is, hogy ne ragadjunk ki egy-egy igét, hanem mindig olvassuk el az egész fejezetet, ami segíthet a megértésben. Ha végképp nem boldogulsz valamelyik igeszakasszal, fordulj bátran lelkipásztorodhoz!

Imádság: Uram, taníts meg, hogyan használhatom helyesen a Bibliát! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 4, 9-13)


Bibliai útmutató gyerekeknek

Szeptember 4. Lukács 4

Azért, ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.

Jézus kísértéseAz ördög soha nem adja fel, hanem a végsőkig küzd, hogy Isten gyermekeit elpusztítsa. Tudta, hogy Jézus a megígért Messiás, az Isten felkentje. Tudta, hogy Jézus azért jött el a földre, hogy Isten hatalmát helyreállítsa.
A Sátán ezt mindenképpen meg akarta akadályozni. Felajánlotta Jézusnak a föld összes kincsét és királyságát, abban a reményben, hogy így megmaradhat a világ fejedelmének.
Jézus megint egy bibliai idézettel kergeti el az ördögöt: "Meg van írva, a te Uradat és a te Istenedet imádd!"
Az ördög napjainkban is úgy viselkedik, mintha ennek a világnak ő lenne a korlátlan ura. Sajnos nagyon sok embert meg tud téveszteni, és ezért van ilyen sötétség mindenhol. Ezért van annyi szenvedés és könny a világunkban. 
De az Úr legyőzte a Sátánt, akinek az órái meg vannak számlálva. Nekünk hívő embereknek az a feladatunk, hogy hirdessük az embereknek a szabadulás lehetőségét Jézusban. 
Azt, hogy Isten erejével. ellen lehet állni a kísértéseknek, te is megmutathatod társaidnak az iskolában. Isten szabadságot adott nekünk, és az ő erejével hűek maradhatunk mindvégig!

Imádság: Jézus, te mindig engedelmes voltál az Atyának. Add, hogy legyen erőm követni téged! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 4, 5-8)


Bibliai útmutató gyerekeknek

Szeptember 3. Lukács 4

Negyven napon át kísértette az ördög.

Akik felületesen ismerték Jézust, azok számára  olyan volt, mint bármelyik hétköznapi ember. Názáretben ahol felnőtt, nem különbözöttsemmiben a többi fiataltól. Később, amikor valaki az úton találkozhatott vele, nem valószínű, hogy tudta, kivel van dolga. Rengetegen elmehettek mellette úgy, hogy ügyet sem vetettek rá. Jézus ugyanúgy megszomjazott és megéhezett, mint más földi halandó.
Isten ősi ellensége viszont rögtön tudta, hogy ez a fiatal rabbi egészen más, mint a többi ember. 
Amikor Jézus a pusztában negyven napig böjtölt, az ördög emberfeletti kísértésekkel gyötörte őt. Kenyeret ajánlott fel neki, természetesen Jézus isteni erejének a segítségével. A Megváltó nem engedett a kísértésnek, ezzel is megmutatva, hogy ő az erejét nem saját vágyainak kielégítésére akarja használni, hanem Isten dicsőségére. Jézus egy bibliai idézettel űzi el a Sátánt magától. A Szentírás a legalkalmasabb fegyver a gonosz ellen, de nem úgy, hogy ott porosodik olvasatlanul valahol a könyvespolcunkon.
Olvasnunk kell az igét minden nap, és annyi idézetet kell megtanulnunk azokból, amennyit csak tudunk. A kísértés idején aztán elővehetjük ezeket az igéket.
A mai nap is találsz egy értékes  igét olvasmányod végén, ami segíthet a nehézségekben Istenhez hűnek maradnod.

Tanuld meg: A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban  való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (2 Timóteus 3, 16-17)

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 4, 1-4)Bibliai útmutató gyerekeknek

Szeptember 2. Lukács 3

Heródes tömlöcbe záratta Jánost.

Az igazság mellett mindig nagyon nehéz kiállni. Ezt bizonyítja az a történet is, amit ma olvashattunk a Bibliában. Keresztelő Jánost sembemeritő János a börtönben kímélte az uralkodói önkény, amikor felemelte a hangját az igazságtalanság ellen. Heródes tömlöcbe záratta őt, majd fejét vétette. János szolgálata az volt, hogy készítse az utat Jézus előtt.
Megtérésre szólította fel a népet, s ezért ítélte el Heródest is, amikor elorozta valakinek a feleségét.
Szólnunk kell, amikor nyilvánvaló igazságtalansággal szembesülünk? Mindazok ellenére is, amit a történetben olvashattunk, határozott igennel kell a kérdésre válaszolnunk.
A Bibliában azt találhatjuk, hogy ha nem szólunk az igazságtalanság ellen, egyetértünk vele.
Mi is felemelhetjük a hangunkat, ha embereket üldöznek a vallásukért. Tiltakozhatunk a megvesztegetések, megfélemlítések ellen, azokkal az eszközökkel, melyek a rendelkezésünkre állnak.
Te is védelmedbe veheted azokat a gyerekeket az iskolában, akiket mások gúnyolnak, bántanak. Ez nem azt jelenti, hogy rohannod kell a tanáraidhoz, ha látod, hogy valamelyik társadat igazságtalanul bántják. Sokszor az is segít, ha határozottan a gyengébb mellé állsz. Nem kell árulkodóvá lenned, Isten megadja a bölcsességet az ilyen esetekben is.

Imádság: Uram, adj nekem bátorságot felszólalni az igazságtalanság ellen! Ámen.


(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 3, 19-20)


 

Bibliai útmutató gyerekeknek

Szeptember 01 - Lukács 3.

Mikor pedig a nép várt, és szívükben mind azon gondolkoztak, hogy nem János-e a Krisztus...

bemerítő János

János, Isten hatalmával hirdette az igét, és keresztelte az embereket. A nép hallgatott rá, mert érezték, hogy az Úr erejével szól. Természetesen nem maradhattak el az ilyenkor szokásos találgatások sem. Mindenki kíváncsi volt, hogy ki lehet ez az ember, aki az igazságot ilyen hatalommal hirdeti.

Többen kezdtek úgy tekinteni rá, mint Isten felkentjére, de János nagyon hamar eloszlatta ezeket a feltevéseket, és azt mondta, hogy ő csak Krisztus követe. Közölte az emberekkel, hogy a Messiás Szent Lélekkel és tűzzel fog keresztelni.

Ez a fogalom ma is nagyon sok vitára ad okot. Számtalan felekezetben vélekednek különbözőképpen a szentlélek-keresztségről. Annyi bizonyos, hogy Isten ebben a keresztségben minden bűnt ki akar seperni az életünkből. Ezért is találhatjuk itt azt a kifejezést is, hogy Jézus Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd. A tűz minden értéktelen dolgot megemészt az életünkben. Ha többet akarsz erről tudni, keresd fel lelkipásztorodat, aki bizonyára készségesen elmagyarázza mindezt.

Egyet viszont ne feledj! Mindenben Istené a dicsőség, nem számít, ki milyen nagy dolgot visz végbe. Az Úr lelke nélkül a legkisebb dolgokra sem lennénk képesek. Övé legyen a dicsőség mindenben!

Imádság: Uram, én hiszem, hogy te vagy a Messiás, és azért jöttél, hogy a világot megmentsd. Legyen mindenben a tied a dicsőség! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! Lukács 3, 15-17)