Igei gondolatok   2017-2022

 

 

Ő MEGSZÜLETETT ÉRTEM, erre a Földre, és itt MEGFESZÍTTETETT ÉRTEM!

Megváltó

 

„.mert született nektek MA a Megváltó (Szabadító Megtartó) Lk.2:11

MIKOR van ez a "MA"?

 

Mikor is született pontosan? Miért is született? Aztán jönnek az okoskodó ellenvetések is. "Nem jó az időpont, mert Jézus nem ezen a napon született!" Mikor ünnepeljük meg, - illetve "szabad" ünnepelnünk az Ő megszületését?

„Ez egy pogány ünnep”. "Ez egy pogány ünnep, a Nap születésnapjának összemosása Jézus születésnapjával." Ilyen, és ehhez hasonló cikkeket olvasok Karácsony közeledtén. Tudjuk e határozottan, hogy Jézus mikor született? Tudomásom szerint, pontosan nem megállapítható, - egyelőre. Ezúttal nem azt a célom, hogy tisztázzam azt, hogy valójában kronológiailag mikor is született az Úr Jézus, vagy valójában mikor is feszíttetett meg, - továbbá, hogy a Karácsony „pogány eredetű” ünnep e, hisz a kérdés az, hogy nekem mit is jelent?

 

Mit is ünnepelnek általában Karácsonykor? Azt mondják, hogy a „szeretet ünnepe”. Azt mondják, hogy a Megváltó „Jézuska” született meg. De az nem „Jézuska”, hanem Úr Jézus! – teszik helyre a keresztyének a „laikus” ünneplőket, így magam is ekként tettem helyre sokáig embereket, amikor a Megváltónk nevét „kicsinyítő képzővel” toldották meg, továbbá arról is felvilágosítottam őket, hogy a karácsony, az egy pogány ünnep. Hosszú évekkel ezelőtt, - már újjászületett keresztyén voltam egy jó ideje – amikor az Úr, ezt megváltoztatta bennem, mégpedig azáltal, hogy megkérdezte tőlem: „Te tudod e azt, hogy az illetőnek milyen a szíve indulata, amikor Nevemet kimondja?” - Kicsoda vagy te, hogy te mondod meg, azt, hogy ő, hogy hívhat Engem, és mit mondhat nekem?” - „Avagy te biztosan tudod e azt, hogy ő hisz e, bízik e Bennem, és hogy ő kinek is tart Engem?” „Honnan tudod te azt, hogy ő mit, és milyen szívvel ünnepel?” - „Nem e az Én dolgom ezt eldönteni?” Elgondolkodtam ezen, hisz vágytam megtudni azt, hogy Ő hogyan szeretné, hogy én ehhez hozzáálljak? Akkor én ŐT teljesen félreértettem volna? Úgy éreztem, hogy meg is jött a válasz, - a „MA pontos időpontját illetően” - ahogy a következő gondolatok jöttek a szívembe, - és hiszem, hogy Uram válasza volt: „született neked MA a MEGVÁLTÓ” – és tudtam azonnal, hogy Ő a „MA” szóra tette a hangsúlyt, a MEGVÁLTÓ születését illetően. Elgondolkodtam, hogy miért? Mi az, hogy MA? Aztán jött: „MA, ha az Ő szavát halljátok.” Zsid.3:7; v.15.; 4:7. „MIKOR van ez a MA?” – kérdeztem. Válaszul ez jött: „Fiam, NEKED MIKOR van ez a MA?” Aztán lassan felfogtam, hogy ez egy INDIVIDUÁLIS MA! Lehet, mindenkinek máskor. Te mikor ünnepeled meg, a „MÁT” és hogyan? „Karácsonykor” a „Karácsonyt”, „Húsvétkor” a „Húsvétot”? Ezek konkrét időpontok? Vajon egy ember megemlékezésének a „pontos, helyes, illetve valóságos időpontja dönti e el, hogy az illető „ünneplését az Úr elfogadja, vagy sem? Kinek ünnepelek? Hát nem e a szívek indulatait, és a „veséket” vizsgálja Urunk? Az ember valódi szándékát vajon mi képesek vagyunk e eldönteni? Nem a „MA”, hanem a „hogyan”, mindig a belső „motiváció”dönti el a dolgokat. Az ünnepet illetően pedig: nekem mindennap „Karácsony”, és mindennap „Húsvét”, - döbbentem rá. Mert Ő MEGSZÜLETETT ÉRTEM, erre a Földre, és itt MEGFESZÍTTETETT ÉRTEM! Már ÉRTEM! A földi, lineáris időszámításunk bizony teljesen eltér, az Úr időszámításától. Az Úr mindent egy síkban lát egyszerre. A másik gondolat, a „motiváció” volt. Milyen szívvel teszem? Jut eszembe: „Minden tiszta (hibátlan, bűntelen, ártatlan, őszinte, romlatlan) a tisztáknak (hibátlan, bűntelen, ártatlan, őszinte, romlatlan): de fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőzött azoknak mind elméjük, (a szívük értelme, felfogóképessége) mind lelkiismeretük (tudatuk).” Tit.1:15. Áldott meghitt megemlékezést.

Miklós Molnár - Facebook

 2022.12.24


IMA

Mennyei Atyám hozzád száll most imám! Áldom Szent neved, hálát adok ma is mindenèrt mit kegyelmed megengedett, hogy tegyek!
Köszönöm, hogy fogod kezem, lehajolsz hozzám, segíted èletem, pedig bizony nem érdemlem.
Bocsáss meg nékem ha vétkezem, ember vagyok ès sajnos sokszor meg is teszem. Sok hibám miatt Atyám ne vess meg, nevelj, taníts, tèvútra ne engedj!
Atyám, szívem eléd leteszem, változtasd, formáld, tisztítsd meg teljesen!
Atyám segíts meg, hadd legyek a Te szeretett gyermeked, hogy majd Véled az Örök Hazába lehessek!
Ámen!

Ima

 2022.12.04

 


Mindenben hálát adjatok!

„Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” (1Thessz. 5:18)

Mindenben hálát adjatok

 

Matthew Henry (1662–1714) angol bibliatudós volt, aki főként a nevével fémjelzett, terjedelmes Biblia-magyarázatáról vált ismertté. Történt egyszer, hogy kirabolták, és ő még aznap ezt jegyezte fel naplójába: „Hálás vagyok Istennek. Először is azért, mert még soha azelőtt nem raboltak ki. Másodszor azért, mert jóllehet elvették a tárcámat, nem vették el az életemet. Harmadszor azért, mert habár elvették mindenemet, az nem volt sok. Negyedszer pedig azért, mert engem raboltak ki, és nem én másokat.”

Később, mikor már idősebb volt, Matthew Henry agyvérzést kapott. Egyszer az egyik barátja, Illidge segítette őt az ágyba. Az idős teológus így szólt hozzá: „Régóta szokás, hogy a haldoklók utolsó mondásait feljegyzik – íme, az enyém: Az Isten szolgálatában eltöltött élet, és a Vele való, bensőséges közösség adja a legnyugodtabb és legkellemesebb életet, melyet csak élhetünk e jelenvaló világban.” 

Ha hálát tudsz adni az életed nehezebb időszakaiban is, akkor a szíved hajlani fog a háládatosság felé még akkor is, ha éppen nem jól alakulnak a dolgaid. Az, hogy a nehéz körülmények közepette is lekötelezett a szívünk Krisztusnak, és hálát tudunk adni – jelzi igazán a keresztény érettségünket. A nehéz időszakban történő hálaadásunk a Krisztusban való növekedésünket eredményezi. Adj hálát az Úrnak ezen a mai napon is – de ne csak a körülményeidért, hanem akár a körülményeid ellenére is! 

forrás: https://igerenezek.wordpress.com/category/a-w-pink/

2022.11.19 


Íme,  jönnek napok...

Íme jönnek napok

Az emberek többsége még nem vágyódik Isten igéinek befogadására, mert a világi élet ajánlásai elvonják a figyelmüket.
Mégis el fog jönni az a pillanat amikor minden megváltozik és már csak Isten segítségére számíthatnak. Akkor majd megnyílik a szemük az igazág meglátására, fülük az ige meghallására és szívük Jézus befogadására.

 

"Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért."
János 6:51

2022.10.20


A szavak ereje

https://i.pinimg.com/564x/15/01/e6/1501e657bac7667d4c87e6bbddeae370.jpg

 

"Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige."Példabeszédek Könyve 25:11

A kimondott szónak ereje van. Gondold csak végig mennyi könnyet fakaszt egy szó, egy másik hahotázást vált ki, a harmadik idegessé tesz. Gyakran a meggondolatlan szavak okoznak neked a legnagyobb törést. Nem simogatnak, nem ölelnek át, és nem szeretnek. 

Pedig vannak olyan szavak, amelyek az ellenkezőjét teszik. Csak mi emberek nem használjuk őket. Felemelnek, jobbá tesznek, megmosolyogtatnak - vannak ilyen szavak.
 
Mint pl. a szeretlek, ne haragudj és kezdjük újra. Egyszerű szavak, mégis nehéz kimondani, ha a másik balesetet okozott, nélküled hozott meg döntéseket, leszidott stb.
 
Vannak olyan bibliai idézetek, amelyeket előszeretettel vágunk a másik fejéhez, nem éppen bátorító, megjobbító szándékkal.
 
Pedig nem is ezért íródtak. Sokkal inkább azért, hogy visszataláljunk a helyes útra! Aranyalma ezüsttányéron, ilyen jó, szép, ragyogó az a szó, amit helyes időben, módban közölnek a másik emberrel. Értékes, fényes, egyszerűen odavaló!
 
Ma szeretném megtalálni ezeket a szavakat. Megtalálni a helyüket a kirakósban! Szeretném ha én is, meg te is elmondanánk a kedvesünknek, hogy mennyire értékeljük őt! Szavakkal, tettekkel, akármivel.
 
Adjunk a szomszédunknak valami figyelmességet. És mondjuk nekik, hogy Isten szereti őket!

Mondjunk szavakat, hogy építsük a másikat. Az egész társadalom ma csak rombolni akar. A szemét elárasztja az utcát.

Mondj olyan szavakat, amelyek gyógyítanak!

2022.10.07.

 


Amikor imádkozol

 

Amikor imádkozol (Watchman Nee)

 Amikor imádkozol

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté 6: 6)

Az imádság egyfajta igazságosság. Remélem, egyikünknek sincs hiánya ebből az igazságosságból. Aki nem imádkozik, nem kap választ ma, és nem kap jutalmat a jövőben. Valójában, az imádság az Istennel való bensőséges kapcsolatunk. Ha valaki olyan eszközként használja, hogy az emberek ezáltal
őt lássák, akkor ő egy nagyon felszínes ember. Ez inkább a legnagyobb titkunk kell, hogy legyen. Az Úr azt mutatja nekünk, hogy be kell mennünk egy belső szobába (a zsinagóga, az utca szeglete és a belső szoba mind szimbólumok ebben az igeszakaszban).
A belső szoba egy titkos helyre utal, ahol senki sem tud szándékosan dicsekedni imádságával.
“Bezárni az ajtót” azt jelenti, hogy kizárunk mindent, ami a világból való, és annyira bezárkózunk, hogy még az ajtócsengetésre sem tudunk válaszolni. Egyes-egyedül Istennel vagyunk imádságban. Ez egy igazságosság és egy ok arra, hogy Isten megjutalmazzon bennünket. Bizonyára olyan valami, ami nagyon kedves Őelőtte. Tehát az imádság célja több annál, hogy választ kapjunk, magában foglalja az eljövendő jutalmat is. “Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” Atyánk figyeli minden cselekedetünket.

(forrás: Watchman Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York)

 2022.09.14 


Virtuális börtön

ha a fiú megszabadít...

Egy kutató egy távoli helyen talált egy ritka rovart, amelyet egy lezárt befőttes üvegben hazahozott onnan. A tengeri út elég hosszú volt, a bogár megpróbált szabadulni, fel-felugrott, de mindannyiszor az üveg teteje megakadályozta ebben, és visszaesett az üveg aljára. A hosszadalmas tengeri átkelést követően, hazaérvén, a kutató kinyitotta az üveget, és meglepetéssel tapasztalta, hogy bogara ugyan még mindig megpróbál menekülni, ugrálgat, - de a nyitott üveg ellenére - csak a tető magasságáig ugrik fel, meg sem próbál az üvegből kiugrani, holott könnyedén képes lenne rá.

Vajon miért nem menekül, mikor nyitva van előtte a lehetőség?

Megszokta a limitet, a határ számára hosszú heteken keresztül az üveg teteje volt. Már feladta tudatában, gondolatban elvégezte, hogy ő már rab marad.

Neked mi a határ, és hol a határ? Kicsodák próbálnak köréd, vagy föléd korlátokat, falakat húzni? Egyet ne felejts el: A "Krisztust-követőknek" nincsenek határaik, még a csillagos ég sem! Nekik nincs limitjük! Ha életedben, bárkinek a vezetése, utasításai, korlátozásai ütköznek Krisztus Jézus személyes vezetésével, akkor azokat írd felül! Mert "vajon az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája." Egyébként pedig mindezen emberi gátak, rendelések, és "plafonok" ledöntéséhez van erőm, és hatalmam is, "hisz mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít".

Már Dávid is tudta, hogy az Úrral a falon is át tud ugrani!

Ne viselkedj úgy mint az a rab, aki előtt már régen kinyitották a börtönajtót, és még mindig ott ül a siralomházban, várja a szabadulást. Jézus Krisztus levágta bilincseinket, feltépte cellaajtónkat, átadta szabadulólevelünket, és most arra vár, hogy végre kijöjjünk abból a VIRTUÁLIS börtönből, amelyen a rácsok emberi rendelések, korlátok, vagy Sátán hazugságai!

Áldott felismerést.

Szerző: Miklós Molnár - Facebook 

 2022.08.29.

 

Állhatatosság az Ige szerint


 

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” 

(Jak 1,2–4) 

Sokan vannak, akik kétségbeesetten rohangálnak egyik embertől a másikig segítséget kérni gondjaik megoldására. Eszükbe sem jut, hogy Istenhez kellene elsősorban fordulniuk.

Belőlük hiányzik az elszántság és az alázat. Időnként a fájdalmakat tűrni kell. Némán és alázattal. Jellemünk is úgy formálódik, ha kiég belőle minden szennyeződés. Isten tüze megtisztulást eredményez. Teljes átváltozás következik be, ha arra van szükség. Ismert előttünk Pál apostol példája, aki a legnagyobb elszántsággal üldözte Jézus követőit, majd Jézussal találkozván teljes fordulat állt be az életében és Jézus egyik leghűségesebb követője lett.

Isten szolgálatában minden területen törekednünk kell az állhatatosságra. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem kaptak a közösségükben szolgálatot. Azt viszont elfelejtik, hogy Isten terveit és céljait nem csak közösségekben lehet teljesíteni. 

Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek]; az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

 Róm 12:11-12

Istent kell szolgálnunk, Isten terveiben kell kitartónak és hűségesnek lenni.

Aki állhatatos az hirdeti az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben. 

Aki állhatatos az hűséges marad Istenhez, a hithez, az igazsághoz. 

Aki állhatatos a nem alkuszik meg, és cselekszi a jót.

2022.08.24

 


Vétkeztem

"...Atyám,  vétkeztem  az ég ellen és teellened."
Hozzászokunk ahhoz, hogy gondolataink alapján hozzuk meg döntéseinket, melyeknek következménye lehet siker és öröm, viszont bánat és szenvedés is lehet az eredménye.. Élhetünk saját erőnkben bízva, anélkül, hogy beismernénk szükségünk van Istenre. A siker érdekében mindent megteszünk, még a bűnöket is beengedjük életünkbe, akár csalás, lopás, hazugság vagy ezektől súlyosabb tettekk elkövetésével.
Amikor eljutottunk eddig a pontig, vétkeinkre csak egy lehetőség marad.
Ismerjük be bűneinket és kérjük Jézus megbocsátó kegyelmét.
Adjuk át gondjainkat Jézusnak, kérve, hogy ő adjon megoldást.
Figyeljünk Isten akaratára. Engedelmeskedjünk Krisztusnak és akkor megtapasztalhatjuk Isten erejét és kegyelmét, felismerve, hogy Isten csak jót akar nekünk.

2022.08.04.

Hit remény szeretet

 

 Hit, remény, szeretet

 

Pál apostol írásai közül, talán a Korinusiakhoz írott levele 13-ik fejezete, a legismertebb. A szeretetről szól, a teljes fejezet!
Három olyan fogalmat említ, a végén, amely közül, ha bármelyik hiányzik, katasztrófálissá válik az ember élete!
A hit, a mindennapi életünk része! Istennek, hit nélkül lehetetlen, tetszeni! De a mindennapi életünk, legapróbb részletei is hittel kell, hogy legyenek átitatva!
A reménység, hal meg utóljára! Szoktuk mondani! És tényleg, ha valakinek, már semmi reménye nincs, az egy nagyon súlyos állapot!
Mindezek fölé, helyezi Pál apostol a szetetetet!
Vajon miért? Egyszerű a válasz! A szeretet örökkévaló! Amikor eljutunk az Isten országába, ott már nem lesz szükségünk, sem hitre, sem reménységre, mert ott színről-színre, meg fogjuk látni őt, amint van! De a szeretetre, még ott is szükség lesz!
Gyűlölködve senki nem jut az Isten országába!

 

forrás: vilagvilagossaga.hu/facebook

 

2022.07.24

 

 


Hívd segítségül

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”
Zsoltárok könyve 50:15

Hívj segitségül...

   Hívhatod Jézust amikor szeretnél vele beszélgetni a terveidről, álmaidról. Hívhatod, amikor elborít a hétköznapok terhe, mert nála békére találsz. Hívhatod, amikor sikeres vagy, Ő veled együtt fog örülni.

   Hívd, amikor úgy érzed, nem megy tovább. Amikor minden rossz megtörtént, amitől rémálmaidban rettegtél, amikor nem találod a miértekre a választ, amikor igazságtalannak érzed az életet, amikor csapások sorozatát kell hordoznod. Jézus veled lesz. Ő megmutatja neked a szabadulás útját..

2022.07.08

 


Ne használd, mert nem használ!

 

Keressétek először Isten országát...

 

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. (Máté 6,25)
Van egy módszer, ami 100%, hogy nem fogja megoldani a problémánkat. És 100%, hogy ha nem tudunk egy problémát megoldani, akkor ehhez nyúlunk, és így akarjuk megoldani a problémát. Ez pedig nem más mint az aggodalmaskodás. Jön egy probléma, és elkezdünk aggodalmaskodni. „Most mi lesz?” „Hogy lesz?” „Miből lesz…?” Mi lesz a családommal? Hogy fognak a gyerekek így iskolába menni? Miből veszünk majd ételt/italt/ruházatot?

De tovább megyek.
Elénk jön az életben valaki, akinek látjuk a problémáját, s ilyenkor olyan bölcsek vagyunk, kitűnő tanácsokat adunk ezeknek az embereknek. Látom, hogy ez az ember már tiszta depressziós, és akkor jövök én, előveszem a Máté evangéliumából ezt a jól ismert igeszakaszt, és jól elolvasom neki. ((https://szentiras.hu/RUF/Mt6,25-34

Következő nap, magam találom szembe magamat egy problémával, és láss csodát, magam is ugyanúgy elkezdek aggódni.
Valahol úgy látom, hogy amikor már kifogytunk minden lehetőségből, minden tőlünk telhetőt megtettünk már, akkor az élet felkínálja ezt. Ha már semmit se tudsz cselekedni, legalább aggódj egy kicsit. És akkor elkezd az ember aggódni. Aggódik egy napig, egy hétig, egy hónapig, és lassan az aggodalmaskodás keserűséggé válik, és depresszióvá alakul. Az ember ilyenkor szakorvoshoz fordul, vagy már annyira mélyen benne van, hogy azt mondja magában, rajtam már a pszichológus se segíthet. A végén már azon is aggodalmaskodik, amin nincs mit aggódni. S ha nincs min akkor keres, mert furcsa és nem az ő természetéhez tartozik az aggodalom mentes élet. 

De mit mond a Szentírás ezekre a helyzetekre? Azt mondja Isten: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején (Zsoltárok 50,15).
Milyen jó lenne, ha a problémák láttán nem várnánk meg, míg minden lehetőségből kifogyunk, mikor minden eszközünket bevetettük már, s elkezdenénk aggódni, milyen jó lenne, ha a „nyomorúság kezdetekor” már egyből az Urat hívnánk segítségül? De ha mégis eljutunk az erőnk végére, nem szabad elkezdeni aggódni. Akkor még mindig ott van egy erő, amely erő hatalmasabb mindennél, és ez az Isten ereje. Ő az aki meg tud szabadítani még az égő tüzes kemencéből is, még a hitelezőktől, a bankoktól, a rosszindulatú kollegáktól, és még sorolhatnám. És mindezek átgondolása közepette, azért jusson eszünkbe az is, amit a zsidó ifjak mondtak, mielőtt Nabukadonozor a kemencébe dobatta volna őket: „DE HA NEM TENNÉ SE…” De ha nem is szabadítana meg a nyomorúságtól se fogok aggodalmaskodni. De ha nem szabadítana meg a bankoktól se fogok depresszióba süllyedni. Hanem bízom az én Istenemben, feltétlenül és korlátlanul. Mert ő feltétel és korlátok nélkül szeret. Egy dolgot kell tenni Jézus szerint:

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Máté 6,33)

 

forrás: facebook

2022.06.23


Soha ne szégyelljük Őt!

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

 

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

Milyen kegyelmes ígéret ez! Nagy örömmel teszek vallást az én Uramról. Akármennyi hibám legyen is, Krisztust soha nem szégyellem, és a keresztről szóló tanítást bátran hirdetem. Uram, nem rejtem magamba a Te igazságodat.

Nagyszerû dolgot helyez itt számomra kilátásba az Ige. Barátaim elhagyhatnak, ellenségeim ujjonghatnak, az Úr azonban nem tagadja meg szolgáját. Nincs kétségem afelől, hogy az Úr a magáénak tart, hiszen új meg új zálogát adja szeretetének. De eljön a nap, amikor meg kell majd állnom az Atya előtt. Milyen öröm tudnom, hogy Krisztus akkor majd vallást fog tenni rólam. Azt mondja majd: ez az ember bízott bennem és kész volt bántalmazást is szenvedni nevemért, ezért én is a magaménak vallom őt. Régen, ha valakit lovaggá ütöttek, a királynő gyémántos térdszalagot adott át neki. Nagy megtiszteltetés volt az összegyûlt sokaság előtt átvenni ezt a kitüntetést. Mi ez azonban ahhoz a tisztességhez képest, amikor majd Krisztus vall bennünket a magáénak a magasságos Isten trónusa előtt, a mennyben. Ezért soha ne szégyelljem, hogy az Úré vagyok. Soha ne hallgassak gyáván, se ne alkudjak meg félszívvel. Pirulnom kellene, mert azé vagyok, aki megígérte, hogy kezeskedik az életemért Isten előtt?

C. H. Spurgeon

2022.06.06.

 


Félelem nélküli élet

A hited legyen nagyobb a félelmeidnél

Olyan világban élünk, amikor nagyon sok ember szívét, a félelem tölti be! Fél az ember; a betegségtől, a háborútól, a drágulásoktól, és még nagyon sok minden mástól. A hívő ember számára, az Isten igéjében ott van az útmutatás: "Nem a félelem lelkét kaptuk". Lényegében mit tesszünk a félmünkkel? A mai napon még nincs semmi, azokból a rossz dolgokból, amit előrre vizionálunk! Ma még meg tudjuk venni, azokat a dolgokat amire szükségünk van, ma még egészségesek vagyunk, élvezhetnénk az életet! De a mai nap áldásait, tönkre tesszük a félelmeinkkel! Ma amikor még semmit nem érzünk abból, a sok rosszból, ami jöhet ránk, már a képzelet világunkban, ott van egy másik világ, és elkezdünk abban élni, ami nem is létezik! Ez az ördög munkája! Isten azt akarja, hogy élvezzük az életet! Jobb félni mint megijedni; mondod te! A félelmeddel, aggódásaiddal, semmit nem tudsz megoldani! Mondja az Isten igéje! Döntsd el, hogy neked, vagy neki van igaza!

forrás: facebook/vilagvilagossaga.hu

 


Éltető víz

Ezékiel 47:9.
Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak.

Élni fog benne minden élőlény...


A próféta látomásában az éltető víz a Holt-tengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó szellemi élet támad. A kegyelem szabadon áramlik Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jótetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végigfolyna utcáinkon és sikátorainkon is! Bár beáradna a házamba és addig emelkedne, amíg minden egyes zug megtelne vele.

Uram, áraszd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt úszni benne. Ó, Megváltóm, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram, Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel! Ámen

Forrás: Facebook,
Reggeli bátorítás rovat

2022.05.23

 

 


Miért engedi Isten, hogy jó emberekkel rossz dolgok történjenek?

Bízzál az Úrban...

Kérdés: Miért engedi Isten, hogy jó emberekkel rossz dolgok történjenek?

Válasz: Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? Ez a teológia nehéz kérdéseinek egyike. Isten örök, végtelen, mindentudó, mindenütt jelenvaló, mindenható, és így tovább. De miért várjuk el magunktól mi (halandó, véges, térhez és időhöz kötött, korlátozott lények), hogy tökéletesen megértsük Isten útjait? Jób könyve pont ezzel a témával foglalkozik. Isten megengedte a Sátánnak, hogy azt tegye Jóbbal, amit csak akar, kivéve, hogy megölje. Mi volt Jób reakciója? “És így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1:21).
Jób nem értette, hogy Isten miért engedte meg mindazt, ami vele történt, de tudta, hogy Isten jó, tehát továbbra is Benne bízott. Végsősoron ennek kell a mi reakciónknak is lenni. Isten jó, igaz, szeretetteljes és kegyelmes. Azonban gyakran történnek velünk olyan dolgok, amelyeket egyszerűen nem értünk. Azonban ahelyett hogy kétségbevonjuk Isten jóságát, bíznunk kell Benne. “Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek 3:5-6)

forrás: https://www.gotquestions.org/Magyar/rossz-dolgok-jo-emberek.html


2022.05.11.


 

 

Isten körülvesz téged oltalmával...

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége. 91. Zsoltár 1-4

 

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége.
91. Zsoltár 1-4

 

Vannak napok, amikor a gonosz talán azt suttogja neked:
" Körülvettelek téged. Add fel!" Mondjuk ilyenkor ezt:
" Ördög te egy hazug vagy. Engem egyedül az Isten oltalma vesz körül."
Nem fontos mit mond neked a gonosz, ha Krisztust választottad életed Urának és Megváltójának, akkor az Atya szeretetet vesz téged körül, a Fiú és a Szentlélek jelenléte vesz körül, valamint Isten angyalai, akik tábort járnak az Istent félők körül.
Teljesen és tökéletesen oltalmat találsz szárnyai alatt.
Mindegy mit érzel, ha Isten gyermeke vagy, akkor Ő vesz körül téged minden oldalról az Ő oltalmával, gondviselésével, szeretetével.
Ebben a boldog tudatban kezdjük a munkahetet.
Ima: Mondd hangosan: Atyám, köszönöm, hogy oltalmaddal körülveszel teljesen. Neked, csakis Neked szeretném magam átadni teljesen.
Elutasítok minden hazugságot amivel az ellenség akar traktálni és meg szeretnék gyökerezni a Te szeretetedben.
Távolíts el életemből minden kétséget, félelmet, hitetlenséget. Segíts nekem növekednem az ismeretedben, és hadd legyek nyitottabb a Te munkádra életemben.
Köszönöm, hogy nemcsak velem vagy, hanem teljesen körülveszel jelenléteddel.
Krisztus nevében kérem, Ámen.

 

Hűségesen szolgálom én,
Csak ámulok nagy kegyelmén,
Már éltet engem a reményt,
Hogy a mennyország enyém!

 

https://viharbanoltalom.blogspot.com/2018_06_24_archive.html

2022.04.07.

 


Kapcsolatban Jézussal

 

 

   A Sátán tolvaj, rabló! Jézus azt mondta róla, hogy „csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt bőségben éljetek” (János 10:10 NIV).

   Henry Blackaby mondta: „Ádám és Éva óta az embereknek választaniuk kell, hogy kinek hisznek. A Sátán meggyőzte őket arról, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, elnyernek mindent. Ehelyett elrabolta tőlük mindazt, amijük volt, és életük további részében csupán töredékét élvezhették mindazoknak az áldásoknak, amiket Isten nekik akart adni… A világ meg akar győzni arról, hogy kielégülést találhatsz, ha elfogadod az ő erkölcsi mércéjét házasságodra, gyermeknevelésedre és karrierépítésedre nézve… Ha azt elhiszed, soha nem fogod megtapasztalni mindazt az áldást, melyet Isten készített számodra. A bűn halált hoz (ld. 6:23)… Jézus azt akarja, hogy biztonságban élj, tudva, hogy Isten szeretett gyermeke vagy.       Ha ma nem érzed szeretetét, örömét és békességét, akkor megelégszel kevesebbel, mint amit Isten számodra tervezett. Ha régebben mindenfélével megmagyaráztad, hogy miért nem élsz bővölködő és örvendező életet, most határozd el, hogy nem fogod beérni kevesebbel, mint a legjobbal, amit Isten nyújthat. Ahelyett, hogy a világ módszereit követnéd… hallgass a Megváltó hangjára és… találj beteljesedést!”

forrás: Részlet  (Mai Ige 2011.12.11.)

2022.04.02.

 


Jézus együtt fog sírni veled – Istenkapcsolatban

Virágok a kereszt alatt

Van olyan, hogy elborít a fájdalom. Hiába vagy keresztény, hiába imádkozol, hiába kéred Istent arra, hogy vegye el tőled a szenvedést.

Mindannyiunk életében történnek olyan események, amelyek mérhetetlen fájdalommal töltenek el, szinte maga alá temet az érzés, elviselhetetlen a gondolat is, hogy mindez velem történik.

Vannak ilyen emlékeink is, leggyakrabban gyermekkorunkból, örök sebek, amelyek néha már-már behegedni látszanak, de találkozunk valamivel, valakivel, és a seb újra felszakad.

Ilyenkor első reakciónk a tagadás. Nem akarok erre gondolni, nem akarok újra szembesülni azzal, hogy még mindig érint az, ami akkor történt velem, bennem. Elfordítjuk a tekintetünket a szenvedésünkről, menekülőre fogjuk. De hiába, a fájdalom mégis ott van, sőt, a tagadás görcsében talán még erősebb is.

Elkezdünk imádkozni: Istenem, vedd el tőlem, add, hogy végre megszabaduljak tőle... - de nem szabadulunk meg. Ekkor Isten elől is elkezdjük takargatni a bajunkat, mert úgy érezzük, nem helyénvaló a fájdalom, lehet, hogy Istent sértem ezzel. Ez a legrosszabb fázis, a zsákutca, ahonnan saját erőnkből nem jutunk ki.

Mit tehetünk ilyenkor mégis?

Azt, amit a kisgyerekek, amikor valami baj éri őket: hívják a szüleiket, valakit, akiben bizalmuk van, akit szeretnek. És megmutatják nekik a sebüket, elmesélik azt, ami érte őket.

Így hívhatjuk be fájdalmunkba Istent. - Jézust, aki az emberi fájdalom legmélyét is megízlelte, aki ismeri a mi fájdalmunkat:

Jézusom, kérlek, fogd meg a kezem, szeretném, ha velem jönnél oda, ahol elviselhetetlenül szenvedek! Nézd, ez az én sebem - nagyon fáj... Elmondom mi történt velem, hogy miért olyan bénító mindaz, ami akkor és ott történt, amit akkor és ott átéltem, hallgass meg...

És Jézus menni fog.

Nem fogja azt mondani, hogy nem érdekli a fájdalmad. Nem fogja megkérdőjelezni a keserűségedet. Nem fog megróni, hogy egy keresztény nem érezhet így. Nem fog azzal pirongatni, hogy mások jobban szenvednek nálad.

Ott lesz, veled lesz, meghallgat, és együtt sír veled...

Ez az, amiben vigaszt találhatunk: az Emberfia átölelő szeretetében, aki annyira szeretett minket - a barátait - hogy meghalt értünk.

Így születik bennünk új élet a szenvedésből - virág a kereszt tövében

forrás: https://talita.hu/magazin/

 

 
 

BIZALOM ISTENBEN
 
Bizalom Istenben
 
Bízni Istenben – a legbölcsebb dolog. Valóban bölcs döntés az, ha emberek helyett Istenben bízunk meg. Ő igazságosan, részrehajlás nélkül tanácsol és vezet minket életünk minden pillanatában.
Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal!
Bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog. Nincs olyan kincs, olyan hatalom, mint amit Isten biztosít számunkra. Vele és a mennyben az örök élet vár ránk.
Az igazságban bízunk – Isten Igazságában.

1 János 5:20,
"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet."

2022.03.14
 

Watchman Nee: Felismerhető vagy?

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket" (Mt 5,44).

Szeressétek ellenségeiteket

Ismertem egy embert, aki gyűlölt egy másikat. Az utóbbi olyan súlyosan vétkezett ellene, hogy még ha megölte volna, az is csekély bosszúnak látszott. De ez az ember, aki elszenvedte a sérelmet, egy napon megismerte az Urat. Azután sok idő eltelt anélkül, hogy a másikkal találkozott volna. Egyszer, felkeresve egy másik várost, annak helyi gyülekezetébe is ellátogatott. Amikor belépett, rögtön megpillantotta rég nem látott ellenségét, így szólt magában: „Hát itt van! Nem is tudtam, hogy megtért. Most mit tegyek?" A soron következő imádság alatt felkelt, és csendesen kiment. Elindult, és miközben távolodott a gyülekezettől, elgondolkodott a maga üdvössége, valamint a másik iránti neheztelése fölött. Minél távolabbra került, annál rosszabbul érezte magát amiatt, hogy elhagyta az összejövetelt, viszont egyre jobban fellobbant ellensége iránti haragja is. Azután eszébe jutott a tíz évvel ezelőtti bocsánat, amit az Úrtól kapott megtérésekor. De még mindig úgy érezte, nem képes annak az embernek megbocsátani. Ám a Szent Szellem a következő igét juttatta eszébe: „Arról fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." Ekkor megállt és így kiáltott fel: „Uram, én megbocsátok neki!" - és visszatért az összejövetelre, miközben könnyek patakzottak a szeméből. Amikor megérkezett, éppen a kenyér megtöréséhez készülődtek a testvérek. Ő ekkor felállt, mindent megvallott, és elmondta a többieknek, miként távolította el Isten a szívéből a gyűlöletet.
 
(2022.03.13.)

MIÉRTÜNK

" ...de a választottakért megrövidülnek azok a napok."
Máté 24,22.

de a választottakért...

Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart.
A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

Milyen tisztesség ez a szenteknek!
Milyen szorgalmasan fel kellene használniuk befolyásukat az Úrnál! Hiszen Ő meg akarja hallgatni a bűnösökért való imádságainkat és meg akarja áldani a mások üdvösségéért való könyörgésünket. Ő megáldja a hívőket, hogy azok áldássá legyenek a hitetlenek számára. Sok bűnös ember annak köszönheti, hogy él, hogy hívő anyjának, feleségének vagy leányának közbenjáró imádságát kegyelmesen meghallgatta az Úr.

Élünk ezzel az Úrtól kapott különleges erővel?
Könyörgünk hazánkért, más országokért, korunkért? Háborúk, éhség, járvány idején az Úr elé állunk-e, hogy rövidüljön meg a szenvedés ideje? Panaszkodunk-e Istennek a hitetlenség, a tévelygés és az eluralkodott szabadosság miatt? Könyörgünk-e, hogy rövidítse meg a bűn uralmát, és siettesse az Úr dicsőséges visszajövetelének napját?

Boruljunk térdre, és ne nyugodjunk, míg újra el nem jön Krisztus!

 forrás: C.H.Spurgeon

2022.03.06.

 

Elégedettség minden körülmények között

 

 

 

„Megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.”
Filippi 4:11,

   Fontos, hogy amiben vagyok azzal elégedett legyek. Vagyis minden körülmények között tudjak az Úrnak hálát adni.

   Ez gyakran nem könnyű feladat, mert érzelmeink hatással vannak ránk, és ha hitünk helyett azokra figyelünk, téves következtetésékre juthatunk. A sátán persze igyekszik gondolatainkat Istenről hamis irányokba terelni.

   Legyünk meggyőződve arról, hogy Isten gondviselése minden körülmények között velünk van. Bizonyossá kell válnia előttünk annak a tudatnak, hogy az Úr, a számunkra adott ígéreteit megtartja.

„Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elszenvedhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja...”
(1 Korinthus 10:13,)

   Kellenek a megpróbáltatások, hogy megerősödjünk azok által. Sokszor reménytelennek tűnik a helyzetünk, de az Úr tudja, hogy mikor kell közbelépnie és megmutatnia a kimenekülés és a győzelem útját.

Ha Isten vezetése alatt vagyunk akkor tudjuk, hogy életünk biztonságban van.

 2022.02.24.

 


Szeretet és megbocsátás

Bűneikről nem emlékezem...

Csak az tudja kimondani, hogy "megbocsátok neked", aki azt is ki tudja mondani, hogy "szeretlek".

A tékozló fiú történetében is benne van a megbocsátás. Az apának fájt, hogy elhagyta a gyermeke. Nem haragudott rá, de hiánya, távolléte fájdalmat okozott neki.
A fiú vissza tért, miután megtapasztalta, hogy a világ számára nem babérokat, hanem disznótrágyát, nélkülözést és éhséget adott.
Az apa szemrehányás nélkül keblére vonta igaz és őszinte szeretettel. Abban az ölelésben benne volt, hogy megbocsátok neked, mert szeretlek.

Isten ugyanígy szeret bennünket. Ha visszatérünk Hozzá, megbocsátja bűneinket, vétkeinket. Szeretettel hajol le értünk, felemel bennünket a porból, letörli könnyeinket, bekötözi sebeinket. Bűneinket a háta mögé dobja és azokról többé meg nem emlékezik.

2022.02.06.

 

Van erőd, hogy nemet mondj!

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” (Róma 8:9)

Lélek szerint élni

Korunkban néhány ember ragaszkodik hozzá, hogy azonnal ki kell elégítenünk minden kívánságot, ami az utunkban jön. Ez romboló gondolkodásmód. Csak azért, mert kedved van megenni egy egész csokoládétortát, nem jelenti azt, hogy ez jót is tesz.

Róma 8:9 azt mondja: „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” 

Mielőtt hívővé lettél, csak az akaraterőddel küzdöttél a kísértések ellen, de ez sosem volt elég. A téged hajtó hatalmas vággyal szemben erőtlen voltál.

Hívőként azonban most veled van a Szent Lélek – és egy új képesség, hogy nemet tudj mondani.

Galata 5:16 azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” A Biblia nem állítja, hogy nem lesznek bűnös kívánságaid, miután kereszténnyé lettél, azt azonban mondja, hogy a Szent Szellem segít neked úgy dönteni, hogy nem teljesíted ezeket.

Ha valaha is hallottál valakit, aki azt mondta, „Keresztény vagyok, de nem tudom megállni hogy...”, az az ember hazudott. Egyszerűen sosem hívta segítségül a Szent Lélek erejét a kísértés pillanatában.

Van erőd nemet mondani! Használd! 

(Rick Warren)

2022.02.02.

 


Bizalom

Szegény özvegyasszony

Van egy ellenségünk kinek az a célja, hogy elfordítson minket az Isten iránti bizalomtól. Kételkedéssel, kísértéssel, vagy üres vallásossággal.

Az üres vallásosságban való bizalom hamis üdvösséget szerez. Ezért is kell rendszeres kapcsolatban lenni Istennel, imáink, a biblia olvasása és elmélkedése által, hogy ezt felismerhessük és idejében elforduljuk tőle. 

Isten azt várja, hogy teljes hittel és bizalommal legyünk iránta. Példának felhozhatjuk az özvegyasszonyt aki mindenét az Úrnak adta. Nem félt a holnaptól,  mert tudta, hogy Istenben mindig megbízhat, aki gondoskodni fog róla. 

Márk 12:41-44
41. Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, 42. egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. 43. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 44. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

Teljes életünket adjuk át az Úrnak. Hittel és bizalommal.

2022.01.23 

 

 

Bővölködés  

 Keressétek először Isten országát

 

Istennek nincs ellenére, hogy rendelkezzünk pénzzel. Azt nem akarja, hogy a pénz rendelkezzen velünk. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséget kapjon az életedben, és abban bízzál Őhelyette. 

Miért? Mert tudja, hogy a pénz gyenge isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet. 

Ha gyógyíthatatlan betegségből szeretnél meggyógyulni, a pénz egyáltalán nem segít. Ha a családod szétesik, a pénz nem hozza rendbe. De ha Istent keresed először, az Ő gazdagsága az életed minden területére kihat. 

Isten olyan nagylelkű, hogy arra vágyik, neked a legjobb jusson itt a földön – ahogy te is a legjobbat kívánod a gyermekeidnek. Azt akarja, hogy minden szükséged be legyen töltve az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Csatlakozz rá erre a tervre azzal, hogy rendbe teszed a prioritásaidat. Keresd először Őt és az Ő igazságát.

Legyen elsődleges fontosságú az, hogy Isten tetszésére legyél. Vesd Őreá a tekintetedet minden más fölött, és mindazok a dolgok, amelyekre szükséged van, megadatnak neked. 

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6: 24)

forrás: (Copeland)

2022.01.16

 


A szomorúság felhőiből eső hullik alá! (J.R. Miller)

Ez az én szeretett Fiam...

„És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.” Luk. 9:3 

Isten gyermekei számára sok vigasztaló és drága kijelentés a szomorúság felhőiből hangzik el. Sok keresztény többet megismer Istenből egy rövidebb, ám bajokkal terhelt időszak alatt, mint amennyit korábban, a földi jóllét hosszú évei alatt. Soha nem látnánk a csillagokat – ha a nap sohasem nyugodna le. Soha nem látnánk meg az ígéreteket, melyek pedig drágakövekként úgy díszítik a Biblia lapjait, mint csillagok az eget – ha az emberi jóllét és öröm kék ege sohasem sötétedne be. A felhőinkből azonban Atyánk hangja is szól hozzánk, azt mondva: „Ez az Én Fiam!” Igen, Krisztus az, aki felénk jön még abban az árnyékban is, amely pedig egy időre elrejti előlünk és sötétségbe vonja az Ő szent arcát. Ám mégis: Ő áll minden felhőnk középpontjában!

Igen nagy jelentősége van a felhőből jövő üzenetnek is: „Őreá hallgassatok!” Meg kell tanulnunk Krisztusra hallgatni – és egyedül csak Neki engedelmeskedni. Vannak a kereszténységgel kapcsolatban nehezebben érthető dolgok, titkok – csak várjunk nyugodtan, ezek egyszer majd világossá válnak – s közben pedig csendesen és szívélyesen tegyük meg mindazokat a dolgokat, melyeket Krisztus kér tőlünk. Egyszer, később, majd mindent megértünk!

Az eső a felhőkből ered, és ha nincsen eső – az egész természet szenved. Így hát a szomorúság felhőiből – eső hullik alá, és az életünk gazdagabbá válik ezáltal.

 

Forrás: https://igerenezek.wordpress.com/ 


Ez a mi bizonyságunk! ( C.H. Spurgeon)

 

“És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” (1Ján. 4:16)

“És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” (1Ján. 4:16)

 Minden keresztény kell, hogy bizonyságtevő legyen. Hiszen minden, amit Isten teremtett, Őróla beszél. Egyes dolgok az Ő nagy erejéről, míg mások az Ő hatalmáról szólnak. A hullámzó tenger és a ragyogó ég mind-mind az Ő erejét és fenségét dicsérik. Vannak olyan dolgok, melyek az Ő bölcsességét, míg más dolgok az Ő jóságát hirdetik. Ám Isten szentjeinek különleges bizonysága van: a szívükkel és ajkukkal kell, hogy bizonyságot tegyenek az Úrról. Az összes többi teremtmény nem szavakkal beszél. Lehet, hogy ragyogásuk közben énekelnek, de hangjuk nem hallható. A hívő osztályrésze az, hogy a hatalmas, örökkévaló kórusban felemelje hangját – a szívével együtt –, és mint egy intelligens, élő, szerető és ismeretekkel rendelkező bizonyságtevő, tanúbizonyságot tegyen Istenről.

Na már most, úgy gondolom, hogy szólhatok, sőt, szólok is az itt, ma reggel összegyűlt “izraeliták” ezreinek nevében arról, hogy a bizonyságunk, amelyet elmondhatunk világnak és a szegény, elcsüggedő bűnösöknek, hogy hitre jussanak, nem más, mint ez: “és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét”! Ez tehát a mi bizonyságunk, és el is akarjuk mondani mindenkinek, minden helyen és mindaddig, amíg csak élünk – és reméljük, hogy halálunkkor is képesek leszünk még az utolsó, erőlködő leheletünkkel is ezt mondani. Igen, amikor a földi életünk befejeződik, és elkezdődik az örökkévalóság, mi akkor is ezt hirdetjük majd: “Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét!”

 2021.12.27.


ISTENT DICSÉRNI

Magasztaljátok az Urat

 

Mit jelent Istent dicsérni? 

 

A dicséret azt jelenti, hogy Istent felnagyítjuk, nagynak látjuk és figyeljük, ahogy munkálkodik.
Természetesen Isten mérete nem változik, viszont a mi látásmódunk igen. Ha közelebb húzódunk Hozzá, Ő nagyobbnak tűnik.
De hát nem éppen erre van szükségünk?
Egy „nagy nézet” Istenről.
Hát nincsenek nagy problémáink, nagy aggodalmaink és nagy kérdéseink?
Természetesen vannak. Tehát, akkor arra van szükségünk, hogy egy nagy Istent lássunk.
A dicséretnek pont ez a szerepe. Hogy lehet az, hogy énekeljük „Szent, szent, szent” és közben a látásmódunk nem tágul, és az arcunk nem ragyog?
Egy ragyogó arc mindig annak a jele, hogy valaki Isten jelenlétében volt. Isten azon munkálkodik, hogy megváltoztassa a világ arcát.
Megengeded, hogy a tiéddel kezdje?

 

(Max Lucado)

 


JÓ  és  ROSSZ - A "MÁSIK OPCIÓ"  

 

Jó és rossz harca 

 

A Teremtés alapján a láthatatlanból (a szellemiekből) álltak elő a láthatók, ez vonatkozik a mi szellemünkben lévő dolgokra, gondolatokra is. A vetés és aratás törvényszerűsége bizony erre a területre is vonatkozik. Isten gondolata JÓ volt eredetileg, hiszen Ő Maga a Szeretet.
A Szeretet pedig ugyanakkor mindig szabadon hagy, megadja a „szabadság” opcióját az ember számára.
Abban a pillanatban, amikor a gondolataim halmazaiból kiválasztom a „rossz” opciót és elkezdem azt favorizálni, megengedem elmémnek, tudatomnak azt, hogy azon a nyomon induljon tovább, – a „rosszon”, elindul a gondolati vetésem. A vetés aratás törvénye alapján mindig az fog kikelni, amit elvetettem, tehát, az fog manifesztálódni, megteremni a fizikai dimenzióban.
A talaj, amelybe vetek, sohasem „szól” bele, hanem azt a fajtát termi meg, amit elvetettem, ha búzát, akkor búzát, ha pedig tövist, vagy valami mérges növény magját, akkor pedig azt. Az akarat és a döntés szabadságát megadta Isten. Azt mondjuk: „Akinek jól megy dolga, az a jégre megy táncolni”, – én e helyett inkább így mondanám: „aki úgy gondolja, hogy jól megy dolga, annak megvan a lehetősége, hogy a jégre menjen táncolni.”
Nos, Ádáméknak is megvolt a lehetőségük erre. Amíg minden csakis Isten gondolatai szerint ment, addig nem volt más opció, csak a JÓ, de az Ellenség destruktív aktivitása nyomán, – elvetette a ROSSZ opcióját is az ember tudatába. Ekkor a Szeretet – Őket (Ádámékat) szabad döntésükben nem korlátozva, – megadta a lehetőséget a választásra. Minden információjuk megvolt ahhoz, hogy a JÓ mellett döntsenek! A kételkedés akkor jött be, amikor az elme megkapta azt az információt, hogy akkor tudod csak, hogy mi a JÓ, ha a ROSSZAT is megismered. A Jó és a Gonosz ismeretének fája. Mi is történt? Elvetették a JÓ/Isten iránti kételkedés, bizalmatlanság, hitetlenség magját tudatukban. Ez aztán kikelvén meghozta a ROSSZ mellett való döntést.
Életünkben ugyanez ismétlődik meg folyamatosan. Feltétlen vigyáznunk, ügyelnünk kell erre, autogén módon, tudatosan. Gondolataink szüntelen karbantartása az egyik legfontosabb dolog. Az alap álláspontunknak kell megváltoznia. Azon döntésünknek kell megszületnie, hogy tudatunknak a Teremtéskori állapotba kell kerülnie, amely majd befolyásolja egész gondolkodásmódunkat. Az eredeti „istentudatú” állapotba kell visszakerülnünk: Isten gondolata mindig JÓ! Ne adj teret a másik opciónak! A választás lehetőségét mindannyiszor vissza kell(ene) utasítanunk. Nem akarom megismerni a rosszat, elég nekem egy opció, az Isten szerint való, mert az Őbenne való hitem, bizalmam azt diktálja, hogy nem szükséges foglalkoznom, összehasonlítgatnom azt „másikkal”. Az újjászületett ember bennem nem akar választani, az tudja az egyedüli JÓT.
Ez a HIT. A feltétlen bizalom és meggyőződés arról, hogy amikor választottam, döntésemet meghoztam Isten mellett, akkor az az egy döntés elég volt. A kísértéskor mindig felmerül a másik opció, ezt kell tudatosan és masszívan elutasítanunk, már csírájában.
A megtéréskor, - gondolkozásmódom megváltoztatásakor, - meghoztam egy döntést, és az igazság az, hogy innentől kezdve nincs, – vagy nem „lenne szükség más döntéshozatalra”.
Amikor Jézus azt mondja, a Máté evangéliumában, hogy ha „olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, nem juthatunk be a Mennyek országába” akkor úgy gondolom, hogy nem a gyermeki, infantilizmusra gondol, hanem a szülei iránti, kisgyermeki FELTÉTLEN BIZALOMRA. Arra, hogy a kisgyermekben FEL SEM MERÜL annak a gondolata, hogy a szülei tanácsa, utasítása rossz lehet, tehát még nincs annyira „szocializálva”, hogy tudatában megjelenjen az A MÁSIK OPCIÓ. Sikeres döntést, áldott napot.

Forrás: Miklós Molnár - Facebook

 2021.11.27.


Boldog ember

 

Róma 4, 8
„Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. (Róma 4:8,)

 

Hú, de kemény ez az üzenet. Mert a boldogságot mi sokszor teljesen másképpen értelmezzük. Örülök, jó a kedvem, nem szomorkodom. Boldog vagyok, mert minden sikerült, úgy alakult ahogyan elterveztem ... stb.

 

De nézzük a boldogságot az ige tükrében. A bűnös ember is lehet boldog, mindaddig, míg büneinek súlya rá nem nehezedik. Mi akik az Úr útján járunk mi is vétkezünk. Akkor soha nem lehetünk az ige szerint boldogok?

 

De igen. Mert amíg az Isten nélkül élő emberekre is ránehezedik bűneik súlya, ők sokszor elnyomják lelkiismeretük hangját és továbbra is a bűneikben maradnak.

 

Akit pedig az Úr vezet az felismerve bűneit nem hordozza magával, leteszi, megtér belőle, kéri és elfogadja az Úr kegyelmét.
Aki pedig megbocsátást és kegyelmet kap az Úrtól bűneire az valóban boldog lehet, mert nincs semmi ami elválasztaná Isten szeretetétől.

 

2021.11.21. bacsipista

 


Függőség

Azért ha a Fiú megszabadít titeket valósággal szabadok lesztek

 

Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. (1 Korintus 6:12.)

Isten nem tilt el semmitől, legfeljebb eltanácsol, hogy ne tedd, mert akkor kiesel az áldásaiból. De ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor megteheted. Szabad a választás.
Fel kell ismernünk, hogy amit tenni akarunk, vagy aminek engedünk az a hasznunkra van-e? Meghozhatjuk a döntést, Isten nem szól bele.

Vannak olyan dolgok melyek függőséget okoznak egy idő után és ezt a függőséget mi már nem tudjuk felbontani. Ha viszont függünk valamitől és nem tehetünk ellene semmit akkor már annak a rabjai vagyunk.
Ilyenkor már kevés az emberi elszántság, kevés az emberi erő. Ekkor már segítségre van szükségünk. Ezt a segítséget Jézustól kaphatjuk meg. Csak kérni kell tőle. És azt tenni, cselekedni amire Ő vezet minket. Akkor megszabadulhatunk a rabságból.

Jn. 8:36 - az Újfordítás szerint:
"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." 

- a Károli fordítás szerint:
"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."

2021.11.13.  (bacsipista)

 

 


Megismeritek  az igazságot

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." János 8:32 (Károli)

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." János 8:32 (Károli)

Óvakodjunk Isten Igéjének túlságos elszellemiesítésétől. Például vegyük az új eget és az új földet; ezek éppen olyan valóságosak, mint a feltámadott Úr. Az isteni dolgok elszellemiesítése olyan emberek kétségbeesett módszere, akik ezt a valóságot nem ismerik. Sokan csak azért halmozzák a szellemi igazságokat, hogy egy hamis világot építsenek fel belőlük. Összezavarják az igazságot és a tanítást, pedig a kettő nem ugyanaz. Az örök igazságról szóló tanítás a földön hangzik. Jól tudom: a kínai Bibliában az „igazság" szó „csen-li" (nyersen fordítva valóság-tan), de a görög eredeti értelme „csen", éspedig „li" nélkül, vagyis csak „valóság". A tanítás csak azután jön. Az a Jézus Krisztus, aki azt mondta: „Megismeritek az igazságot", önmagában testesíti meg ezt az igazságot. Szellemi érettségünk jele az, ha a szellemi dolgok valósággá válnak számunkra, mivel Ő maga a legnagyobb valóság.

Watchman Nee

2021.10.25.


Kicsoda szabadít meg?

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)

Kicsoda szabadít meg?

Gyakran elcsüggedünk. Jönnek a nehézségek, problémák amelyek legyőzik az ellenük folytatott elszántságunkat. Érkezik egy kísértés amelyben elbukunk és szégyelljük gyengeségünket. Pedig hűségesek akarunk maradni elveinkhez, Istenhez és lám mégsem tudtunk ellenállni. Padlóra kerülünk. De tudni kell, ilyenkor még van lehetőség a felállásra.
Jézushoz kell kiáltani.Jézus pedig megszabadít a gyötrelmektől,
Szeretetével felemel.Erőt ad és célt mutat. Új lehetőséget kapunk, amelyet elfogadva nem visszafelé, hanem előre, az általa mutatott úton nem testi, hanem lelki emberként haladhatunk tovább az élet útján.

 2021.10.17


Céltudatos élet

„De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”
(Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet 14. vers)

futok

   Bár nem tudjuk, hogy Pál apostolnak sportos alkata volt-e – amennyit utazott én mindenesetre így tudom elképzelni -, viszont az biztos, hogy szerette a sportot. Ez jól látszik abból, ahogy leveleiben rengeteg, az ókori sportélethez köthető képet és szakkifejezést használ - győzelmi koszorú, öklözés, futás, stb. - melyeket aztán a keresztény életre is alkalmaz.

   Nem véletlen, hiszen ma is példaértékű, ahogy egy sportoló céltudatosan készül az előtte álló megmérettetésre. Ahogy gondosan megtervezi az edzéseit, azt, hogy mikor, mit és mennyit eszik, alszik, stb. Képes lemondani mindenről, csakhogy a versenyen a legjobb eredményt hozhassa ki magából.

  Sőt, vannak közöttük, akik képesek feláldozni mindent, egészséget, házasságot, barátságot, csak azért, hogy pillanatnyi hírnévre tegyenek szert és hogy „romlandó koszorút nyerjenek” (1Kor.9:25).
   
   De mi a helyzet veled, aki állítólag a romolhatatlan jutalomért küzdesz? Te céltudatosan készülsz a Jézussal való találkozásra, vagy lesz, ahogy lesz? A mulandó földi értékekre hátratekingetve, kacsázva botorkálsz, vagy előredőlve rohansz és tudatosan keresed a szolgálat lehetőségét?


   Van-e 'edzésterved', szolgálati terved mára, hogy Krisztus követeként ma kinek nyújtasz vigaszt, bátorítást, egy mosolyt, egy ölelést?

   Az apostol arra bátorít, hogy az ő példáját követve, „félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra.” (Zsid. 12:1-2)

A cél közel !


Forrás Reggeli dicséret Tóth Szilárd

 


Hívj segitségül...

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
(Zsolt 50:15)

 Hívj segitségül


Életünket átszövik a nyomorúságok. De a hívő ember Istenhez fordul, kéri szabadítását és bízik az Úr segítségében. Meg is kaptuk már életünk magunk mögött hagyott valamennyi szakaszában. De mindezért dicsőítettük Őt?

Az Ige és abban az Úr ugyanis azt kéri tőlünk, hogy nyomorúságunk idején hívjuk Őt segítségül. Bízzunk szabadításában, mely vitathatatlanul bekövetkezik életünkben. De itt ne álljunk meg: dicsőítsük az Urat érte. Ha ezt megtesszük, akkor kifejezzük vele, hogy tudjuk, tényleg Isten segített rajtunk, tényleg Tőle jött a szabadítás és hálásak is vagyunk Neki mindezért. Ne felejtsd el dicsőíteni az Urat! Megteheted ezt nemcsak utólag, hanem már előre is. Vagyis még azelőtt, hogy megtörténne a Tőle jövő szabadítás életedben. Ezzel a feltétel nélküli bizalmat mutatod meg az Úrnak.

Isten ismeri a nyomorúságainkat. Arra kér, hogy hívjuk Őt segítségül és Ő megszabadít bennünket. Nála készen áll a szabadítás. Ezt Ő maga mondja. Hiszed ezt? Hiszel az Úrnak? Akkor is, ha nyomorúságban vagy és rosszul érzed magad a bőrödben? Akkor is, ha a hullámok átcsapnak fejed fölött? Ő szabadító Isten. A bűn és a halál rabságából is megszabadított mindnyájunkat – Jézus által. Hogyne szabadítana meg egyéb nyomorúságainkból is! Azonban a mikor és a hogyan az Ő dolga. Sok esetben nem akkor és nem úgy szabadít meg, ahogyan és amikor elképzeljük, mert útja és eszköze számtalan van Neki ezért is bízz Benne! Feltételek nélkül.

2021.10.06
 

Kegyelem
 

Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

 

Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

Csodálatos ez a kegyelem. Ott térdelt ez az asszony vádlói előtt térdre roskadva,halálos ítéletre várva. Már lemondott az életéről, talán leperegtek előtte életének filmkockái. Már nem is lát, a könnyek potyognak szeméből, és a várt kövek helyett egy szelíd hang szólítja meg.

- Én sem ítéllek el téged, menj el. és mostantól fogva többé ne vétkezz!

Ez az asszony akkor ott újjászületett. Új életet kapott, személyesen, Jézus Krisztustól. Kegyelmet és bizalmat kapott. Szíve örök hálára kötelezte megmentője iránt.

Mi is megkaptuk ezt a kegyelmet mindnyájan akik találkoztunk Jézussal ha elfogadtuk az ő ajándékát, a kegyelmet, amellyel megbocsátotta bűneinket. Cserébe csak azt kéri, hogy többé ne vétkezzünk. Ha megmaradunk az ő útján és nem térünk le róla, akkor ez a kegyelem örökre megmarad nekünk. 

 2021.09.29.

sorválasztó


Ha nincs vetés...

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
1 Korintus 3:6-9,

Az evangélizáslást egy alapra kell építeni, mégpedig az isteni alapra. Arra a kőre amit Jézusnak nevezünk. Legyen az sarokkő, vagy botránykő.

Nekünk sarokkő, mert minden építkezésnek a jó sarok lerakása a lényeg.

Botránykő pedig azoknak akik nem fogadják őt el és nem értik az igei lényeget.

Az Ige igazsága nyilvánvaló, ültethetünk mi és öntözhetünk, ha Isten nem ad időben esőt, vagy nem ad felhőmentes napokat.
Sok munka van mögötte; talaj előkészítés, vetés, ültetés, öntözés.
A kertbe meg balga dolog lenne kimenni és a termést keresni, ha semmit sem foglalkozunk vele.
Ez igaz a szellemi életünkre is.

Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni!
Példabeszédek 10:22,

Ha nincs vetés

 


A szolgálathoz engedelmesség kell

Isten nem kikényszerített engedelmességre vágyik...„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.” (Zsoltárok 40:9)

Ha zavar az, hogy le kell mondanod „jogaidról” és „kiváltságaidról”, hogy másokat szolgálj, vedd fontolóra, mit adott fel Krisztus azért, hogy téged szolgáljon! „… megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig…” (Filippi 2:8). Ha kísértést érzel arra, hogy emlékeztess másokat az áldozatokra, melyeket hoztál, halld meg Krisztus szavait: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lukács 17:10). Láttál már valaha olyan kutyát, amelyik elvégezte a kutyakiképző iskolát? Az ilyen állat öröm forrása gazdájának, mert megtanult választ adni a parancsokra, akár azokra is, melyeket nem mondanak ki, csupán egy tekintettel jeleznek. Isten azt mondja:„… szemeimmel tanácsollak téged” (Zsoltárok 32:8 Károli).

Isten el akar juttatni odáig, hogy már ne kelljen könyörögni neked, ne kelljen nyaggatni vagy megfenyegetni ahhoz, hogy szolgálj. Elég egyetlen pillantás tőle, és már teszed is, amit kell, kérdés nélkül. Szolgaként nem változtathatod meg gazdád parancsait! Dr. J. R. Miller mondta: „Sokkal könnyebb megtenni, amit Isten mond, bármilyen nehéz feladat is az, mint szembenézni az engedetlenség következményeivel.” Isten nem kikényszerített engedelmességre vágyik, hanem szolgálatkész szívre – és ha ezt kapja, megáldja azt. „Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival” (Ézsaiás 1:19). Isten a legjobbat azok számára tartogatja, akik igent mondanak. Azt kérdezed, honnan fogod tudni, hogy már eljutottál idáig? Onnan, hogy ki tudod mondani: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem” (Zsoltárok 40:9).

 
 
 

A hétköznap is lehet szent

Megdicsőítettelek...
 
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem.”
János evangéliuma 17.:4,
 
Mi jut eszedbe elsőként, ha meghallod a felhívást, hogy dicsőítsd Istent? Én valószínűleg éneklésre, zenélésre gondolnék először, vagy hálaadó, dicsőítő imádságra, esetleg egy dicsőítő vers szavalására.
Jézus szavai azonban másra irányítják a figyelmemet. A hűségesen, becsületesen, jól elvégzett munkára. A szelíd, kedves, tapintatos magatartásra. A szükségben levők szolgálatára.
Azt hiszem, gyakrabban kellene arra gondolnunk, hogy életünk bármely tette dicsőítheti Istent, ösztönözhet másokat arra, hogy elismerjék őt. Nem véletlenül mondja az Ige: „Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” 1Korinthus 10.31 Sokszor talán csüggedünk amiatt, hogy nem látjuk hasznosnak az életünket az evangélium szempontjából. Pedig egy finom, egészséges ételnek, amelyet jó szívvel, szeretettel készítettek, vagy egy készségesen elvégzett adminisztratív feladatnak sokkal több köze van a kereszténységhez, mint gondolnánk. Életvitelünk, lelkületünk, szavaink – bár lehet, hogy nem látványosan, de – mind hatással vannak a környezetünkre. Érdemes átgondolni hát a befolyást, amely öntudatlanul is körülvesz bennünket!
Dicsőítsd hát Istent életeddel, feladataid hűséges elvégzésével a mai napon!
Legyen áldott a napod!
(Hites Gábor)

forrás: Facebook

2021.09.13

.


Ne legyen a "Törvény" a kibúvónk a szeretet alól.
Mert a "betű öl"!

 

De ti azt tanítjátok, hogy ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: Van (lenne) ugyan valamim, amivel megsegíthetnélek, de az Istennek van félretéve (korbán). Akkor ti ezzel teljesen felmentitek (magatokat) a felelősség alól, hogy segítsen apjának vagy anyjának. A tanításokkal,(hagyományokkal, előírásokkal) amelyeket kaptatok és továbbadtok az embereknek, teljesen érvénytelenné teszitek Isten üzenetét. És még sok ehhez hasonlót is tesztek!” Mk.7:11-13
 
A „korbán” szó az Ószövetségben mindazt jelentette, amit az istenségnek, vagy a szentélynek felajánlottak. A szó később mintegy fogadalmi formulává vált, és mindazt jelentette, amit „áldozattá” nyilvánítottak, vagy pedig kivontak a hétköznapi forgalomból, használatból.
Egy fontos dolgot azonban szögezzünk le: Isten bennünket az Ő Szelleme által vezet, és csakis Ő az, aki képes közvetíteni felénk, az Isten által, számunkra személyre szabott, és előre megtervezett „”jó cselekedeteket”. Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten fiai.
A fent említett Igerészben Jézus rávilágít, egy az ún. "törvényadta" kifogásra, melyet arra próbáln(t)ak felhasználni, hogy a maguk választotta istentiszteletüket igazolják. Egy valamit tudnunk kell: a „sötétség” cselekedeteit mindig igazolni kell, erről a Gonosz mindig gondoskodik. A fent említett esetben Jézus erről beszél. A "személyre szabott" törvényt" pedig CSAKIS a SZENT SZELLEM TUDJA számunkra közvetíteni. Jézus tanításának az egyik legfontosabb üzenete: a szeretet (agapé) mindig, és mindent felülír minden törvényt! Egy azonban biztos, hogy Isten Törvénye, sohasem fog ütközni, Isten Akaratával. Vigyázzunk, hogy a „magunk gyártotta fogadalmainkat” és "istentiszteleteinket" soha ne próbáljuk meg igazolni az Isten Igéjével, mert ezáltal érvénytelenítjük a szeretet törvényét. Áldott napot..

Forrás: Miklós Molnár(Facebook)

2021.09.02.


Szentlélek munkája a szívben

„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (János 3:8,)

A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását.

A szél fúj ahová akar
 
16.660 08.24 
 
 

Ha nem hallgatsz

Olvasd az igét
 
Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz, okos tanítások nélkül! (
Példabeszédek 19:27)


Mindenkit vezet valami, vagy valaki. Van, aki csak saját magára tud hallgatni, az ilyen ember megy a saját feje után. Van, akit másvalaki irányít. A házastársa, a gyermeke, a főnöke... Vannak, akiket könyvek irányítanak. Ismerőseim körében egyre többen vannak, akik a valósítsd meg önmagad alapgondolatú könyvek által formálódnak. Az ilyenekkel nagyon vigyázni kell, mert olykor Istent is belekeverik a dologba, aztán olyan egyveleg jön létre, amihez az Istennek semmi köze. Hallgass az okos tanításra, az pedig az Úrtól jön! A Biblia legyen az a könyv, amit a leggyakrabban kezedbe veszel, és annak alapján döntsd el egyéb okosnak tűnő tanítás helyességét. Tévelyegsz, ha magadra, tehetségedre, erődre alapozol életedben! Ezeket mindet fel tudja használni az Úr, de Őrá alapozz! Légy önmagad, de az Úrban találd meg az igazi helyed!

 2021.08.20.


Figyelj szavaimra!

 

20. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, 22. mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. 23. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! 24. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! 25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Példabeszédek 4:20-27,

 Fiam figyelj szavaimra


2021.08.04.


JÉZUS TEKINTETELukács evangéliumában ezt olvashatjuk:

Péter azonban így szólt: ,,Ember! Nem tudom, mit beszélsz! És azonnal, mikor még beszélt, megszólalt a kakas. Akkor az Úr hátrafordult és rátekintett Péterre... Péter kiment, és keservesen sírni kezdett.

Meglehetősen jó viszonyban vagyok az Úrral.
Különböző dolgokat kérek tőle, beszélgetek vele, dicsőítem őt, és hálát adok neki.
De állandóan ott motoszkál bennem az a kellemetlen érzés, hogy az Úr azt szeretné, hogy nézzek egyenesen a szemébe... És ezt én nem merem megtenni. Beszélek hozzá, de másfelé nézek, amikor azt érzem, hogy rám tekint.
Mindig másfelé néztem. És tudom is az okát: féltem. Azt hittem, hogy valami vádat olvasok ki a szeméből, valamelyik meg nem bánt bűnömért. Azt hittem, hogy valamilyen kérést, elvárást látnék benne: valamit akarna tőlem.
Egyszer azonban összeszedtem minden bátorságomat, és belenéztem a szemébe. Nem volt benne semmi vád. Kérés sem volt benne. A szeme azt mondta: szeretlek. Sokáig néztem azt a szemet. Mélyen elmerültem benne. De az továbbra is csak azt mondta: szeretlek.
Akkor kimentem, és Péterhez hasonlóan én is sírni kezdtem.

(Anthony de Mello)

 2021.07.31


A legnagyobb szeretet

„Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).

 Mi tehát azért szeretünk...

 

Egy kislány egyszer megkérdezte az édesapját: „Papa, kit szeretsz jobban, engem, vagy a bátyámat?”

Az apa bölcsen elmagyarázta, hogy minden gyermekét egyformán szereti, de a szeretetét néha különböző módon fejezi ki. Kicsit később a kislány egy újabb kérdést tett fel: „Papa, kit szeretsz a legjobban, az
Úr Jézust, vagy engem?”

Az apa elmagyarázta kislányának, hogy az Úr Jézust szereti a legjobban, mert az Ő szeretete nélkül képtelen lenne a gyermekeit úgy szeretni, ahogyan azt teszi.

Milyen nagyszerű kifejezése ez a szülői szeretetnek! Ennek az apának a válasza megegyezik egy másik apaként tisztelt ember szavaival, aki egyszer egy keresztyén csoportnak azt írta, hogy gyermekeinek tekinti őket (1Jn 2,1). János apostol emlékezteti olvasóit: „Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4, 19).

János, aki Isten tulajdonának tekintette önmagát, Isten atyai szeretetét hangsúlyozta, amikor ezt írta: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.” „Abból ismerjük a szeretetet, hogy Ő az életet adta értünk” (1Jn 3,1.16).
Jegyezzük meg, hogy nem csupán azt írta, hogy Isten szeret bennünket, hanem oly nagyon szeret, hogy az életet adta értünk. Ezért irántunk érzett szeretete ösztönözhet bennünket arra, hogy nagy dolgokat tegyünk érte és másokért.

A szülők úgy szeretik gyermekeiket, hogy bármit megtennének értük. János apostol szerint az Atya szeretete a miénk lett, amelyet másoknak ajándékozhatunk.

Te kit szeretsz a legjobban?

J. Olson

2021.07.29.

Nézz a szemembe, s most mondjad!

A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos,


"Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével."
Lk 11,33-36

"Nézz a szemembe, s most mondjad!"... Sokszor teszik próbára így azokat, akik ferdítenék az igazságot. Szembe-hazudni nem is olyan egyszerű, bár akadnak, akik sikerre viszik ezen "tudományukat" - belőlük lesznek a tőzsdei spekulánsok, a politikai elit hitvány része vagy azok akik eredménnyel élik parazita-létüket a közösség a rovására. "Szemtől-szembe" - ahogyan mondja a magyar ember - azt jelenti őszintén, s milyen igaz Jézus Urunk kijelentése is: szemünk testünk lámpása.

Isten őszinte életre teremtett minket, de a bűn miatt elrejtőzünk nemcsak Őelőle - ahogyan Ádám és Éva tette a paradicsomi bokrok között -, de emberi kapcsolatainkban is hajlamosak vagyunk álarcok mögé bújni. Olyan ábrázat mögé bújunk, ami ugyan nem a mienk, de magunkra erőszakoljuk, mert kell az előbbrejutáshoz, szükséges az egzisztencia megszerzéséhez. Mindennek persze ára van! Idővel az álarc, azaz a korszellem-, divat-diktálta-életstílus nyűggé válik. Már nagyon is szabadulnánk tőle, de a bűn ragacsa nem engedi, hogy megváljunk tőle. Ilyenkor történik meg a tragédia, amitől a Mester féltőn óv, a bennünk lévő világosság sötétséggé válik.

Kontroll alatt tartani az életünket, mindannyiunk vágya. Ha pontosan kiszámítani nem is tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de körvonalaiban szeretnénk látni hová tart életünk útja. Ennek a lehetősége csak akkor adott, ha van Fény, ami megvilágítja a lélek belső útjait... Akik a Mestert követik, azok jól tudják, hogy isteni segítség nélkül nincs látás, "felülről, a Világosság Atyjától száll alá" ez a kegyelmi ajándék. Az Istenre újra rátalált ember szeme-fénye messziről világít, sugározza a derűt. Az ilyen emberek környezetében lenni mindig feltöltekezést jelent.

Sajnos szép számmal vannak olyanok is, akik szemében már semmi sem parázslik... Aki az anyagvilág fövenyére építette fel élete házát, az ne csodálkozzon, ha egy-egy (gazdasági) vihar rombadönti egész életművét. Aki viszont az isteni ígéretek sziklájára alapoz, annak élete a legnagyobb lelki viharokban/megpróbáltatásokban is. Amikor ilyen vihar (krízis) van, akkor eltűnnek a fények, s csak a gonoszság villámai cikáznak félelemkeltően ide-oda. A krízisben mindenki megítéltetik, a krízisben mindig kiderül, hogy mi az, ami érték, s mi az, ami csak annak látszott... A legnagyobb érték az életünkben, hogy az Istent szívünkbe-lelkünkbe fogadhatjuk, s az Ő jelenlétének szeretetfénye nemcsak bevilágítja kapcsolatunkat a világgal, de békességet ad, igazi tiszta érzésekkel teli belső békét...

forrás:

 

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.”

 

Pál levele a filippiekhez 3:7-11

 

„Bezzeg a bátyád!” – hangzott a tanítónéni szájából a mondat az egész osztály füle hallatára, tőrként hasított a szívedbe, és a földbe döngölt. Senkinek érezted magad, selejtnek, értéktelennek. Felnőtt fejjel látod, hogy ezzel a káros módszerrel próbált sarkallni a jobbra, a tökéletesre, de túl sok sebet ejtett vele. Közben persze az is kiderült, hogy a bátyáddal sem volt soha megelégedve, ő sem volt elég tökéletes.

 

Otthon is magasra volt állítva a mérce, mert „neked többre kell vinned, mint amire anyád meg én vittük”. És persze megvolt mindez támasztva a hit oldaláról, mert egy kereszténynek minden munkáját úgy kell végeznie, mint amit Istennek készít. Tökéletesen. Mindennapos társaddá vált a teljesítménykényszer, gyomorgörcs, szorongás.

 

Nem voltál szabad. Nem ismerted, milyen az, amikor valaki elfogad, amikor valakinek a szeretetéért nem kell küzdeni, amikor valaki értékesnek lát téged úgy, ahogy vagy. A szerető Atya helyett a teljesítmény istenét próbáltad követni, de Neki soha nem leszel elég jó. Ott volt a kegyetlen bíró-isten is, aki lesúlyt minden hibádra, aki miatt képtelen voltál elfogadni a kegyelmet, és megbocsátani önmagadnak.

 

Aztán jött valaki, aki meglátta benned a kincset, aki életedben először feltétel nélkül szeretett, akinek a figyelmét nem kellett kiérdemelned, akinek a barátságáért nem kellett megváltoznod, és végre kezdted elhinni, hogy Isten is lehet ilyen. Más, mint amilyennek eddig gondoltad. Szerető, elfogadó, olyan, Akit érdemes megismerni. Akitől nem kell félni, mert Ő a legjobbat akarja neked. Aki megadja neked a szabad döntés jogát, Aki tiszteletben tartja a határaidat, Aki csodálatosnak alkotott meg téged, és szeretné, hogy végre te magad ismerd meg Őt.

 

És akkor lassan változni kezdett a világ. Derengeni kezdett, hogy te nem tudod magad Hozzá felküzdeni, de nem is kell, mert Ő Krisztusban lehajolt hozzád, és szabaddá tett. Szabaddá a jóra, arra, hogy kapcsolatba lépj Vele, és felfedezd az igazi életet. Hogy felismerd, nem a teljesítményed mutatja meg az értékedet, hanem Jézus keresztje. Hogy rájöjj, minden torz kép Róla és az emberről kár és szemét.

 

Hát dobd ki őket, és fordulj Krisztus felé!

 

(Szilvási-Csizmadia Andrea)

forrás: Facebook-Reggeli dicséret

2021.07.10

 

 


Legyetek  erősek!

Ne félj

   Az Úr ma reggel is a következőképpen szól hozzánk: „Legyetek erősek, és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek...”
   Nehéz erősnek lenni, amikor betegség van az életünkben. Nem könnyű bátornak lenni, amikor félünk, mert nem tudjuk mi fog történni a következő percben.
Isten gondoskodott rólunk, hogy legyen mibe kapaszkodnunk a betegség idején, akkor, amikor félelem vesz körül bennünket, mert ezt mondja: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)
   Jézus Krisztus, amikor a keresztet cipelte helyettünk, bizony neki is elfogyott az ereje, de folytatta, mert tudta, hogy bennünket kell megváltson, és erőt adjon nekünk.
Jézus Krisztus által erősek lehetünk. Belekapaszkodhatunk a következő igébe is: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4,13)
Milyen csodás örömüzenet a számunkra, hogy van Valaki, aki erős, és Általa mi is erősek lehetünk.
   Nem tudjuk mit hoz a holnap, milyen próba vár ránk, de ha Istenben bízunk, akkor erősek lehetünk: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
   Nagyon sok erőt kaptunk Istentől, viszont csak akkor élhetünk ezzel a csodás kegyelmi ajándékkal, ha befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe.
   Lesznek időszakok, amikor úgy fogjuk érezni, hogy gyengék, fáradtak vagyunk, de attól a lelkünk erős lehet.
   A mai napon a következő pár sort tanuljuk meg, mert nem tudjuk mikor fog erőt, bátorságot, kitartást adni életünk folyamán: 

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)


2021.07.04Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik


Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik

Lehetnek száraz idők lelkileg, kiszáradhatunk látva a körülöttünk lévő világot, a romló emberi kapcsolatokat, az anyagi nehézségeket, felbomló közösségeket, sok jobb élet után vágyakozó emberi szívet, de az Úrban bízó szív nem szikkad ki, nem szárad el. Tápláltatik, és megtartatik az Úr ereje által. Mindezeknek fölébe, gyümölcsöt terem. Azaz nemcsak neki, hanem másoknak is elegendő lesz az, amit elnyer ebben az áldott, bizalmi kapcsolatban. Talán ez a legnagyobb bizonyítéka az Istenbe vetett bizalomnak, hiszen az Úrban bízó szív másokat is bíztat, jut ereje támogatásra, segítésre, szeretetre. Kérjük ma ezt Istentől, hogy vonjon bennünket ilyen közel magához és benne meggyökerezett életünkre mindezek igazak lehessenek.

 

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. (Jeremiás 17:7-8)

2021.06.30.Hit, remény, szeretet

Hit

 
 Három szó, három fogalom, és a hívő élet három legfontosabb alapja. A legfontosabb, mert a hívők mindhármat birtokolják.
   A világban többnyire ezek külön-külön vannak meg, hiszen mindenki hisz valamiben. Az nem biztos, hogy az egy igaz Istenben hisz, de van az életében valami amit célul tűzött ki maga elé. Ahhoz társulhat a remény is, de ha nem éri el azt amiben hisz, akkor elveszítheti a reményt is. Gondoljunk csak egy szerelmi kapcsolatra. Köré építi fel az ember a vágyait, terveit, hisz abban, hogy boldog lesz a házassága. Egy váratlan pillanatban azonban minden felborulhat, és az ember hitét elveszítve a reménytelenségbe süllyed. Sajnos mindezek következtében a szeretet is megszűnik az életében, nem képes többé sem szeretni, sem szeretet elfogadni.

   Isten felé irányuló hit elválaszthatatlan társa a remény, és ezt élőben tartja a szeretet. Tudom, hogy Isten szeret, és én is szeretem Istent. Hiszem, hogy amit ígért azt soha nem vonja vissza, ezért tudom, hogy minden ami történik velem az a javamat szolgálja. A remény éppen ezért soha nem alszik ki bennem, mert tudom, hogy Isten soha el nem hagy.


"Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba,"
Zsolt 43:3   


2021.06.25


Irgalom - KegyelemHányszor átéltük már az életünkben, ama világi mondást – „Jó tett helyébe jót várj.” – mégis csalódás ért minket, Kihasználtak, becsaptak vagy megloptak.
Ilyenkor forrna bennünk a bosszúvágy, az indulat, de ha Isten gyermekei vagyunk akkor ezt nem tehetjük.
 
Róma 12,17-21
Senkinek gonoszért, gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek, ne álljatok bosszút magatokért szeretteim, hanem adjatok helyet annak a haragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.
Gondoljunk Jézus hegyi beszédére, a boldogmondásokra. Ezek egyike az irgalomról, kegyelemről tanít.

Máté 5,7
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”

Az irgalmasság cselekvő szeretet. Míg a szelíd ember nem vág vissza az őt ért sérelmekért, az irgalmas kész kezdeményezni az őt bántó érdekében is. Tudja, látja, hogy a másikat megkötözik érzései, indulatai, ám irgalmassága, nagylelkű viselkedése építőleg hathat a vétkezőre.
 
Csak az az ember képes az irgalmasságra, ki maga is teljes szívből el tudta fogadni Isten kegyelmét. Nem akarja, – hiszen tudja, hogy képtelenség – ledolgozni bűnadósságát. Isten irgalmas szeretete iránt érzett hála készteti arra, hogy maga is irgalmas legyen.
 
Mikor teret adunk lelkünkben engesztelhetetlenségnek, akkor a Sátán munkatársaivá válunk. A nagy hitető is azt szeretné elérni, hogy az embert kilátástalanságba sodorja, ne találjon reményt a bűn csapdájából való kijutásra, ne higgye, hogy képes a változásra.
Ne gondoljuk, hogy ránk nem hat vissza, ha Sátánnal parolázunk, és kárhoztató ítéletet mondunk embertársunk felett. Egy idő után magunkról sem fogjuk feltételezni, hogy megszabadulhatunk a bűn ragályától. Annak képmására változunk el, akit szemlélünk, akinek helyet adunk szívünkben. Ha szívünkben a gyűlölet, a kirekesztés rak fészket akkor magunkat szorítjuk ki Isten országából.
Éberen őrködjünk Isten országának határain a szívünkben, kérjünk tiszta szívet, irgalmas lelkületet. Jézus azt várja tanítványaitól, hogy tökéletesek legyenek, miként az Atya tökéletes

 

Máté 5,48
“Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

 

Isten tökéletessége irgalmasságában rejlik

2021.06.17.


Mindennek rendelt ideje vanAzért nem kapunk választ minden imakérésünkre, mert mindennek rendelt ideje van, és kérésünk teljesítésének még nem érkezett el az ideje,.
Bízzunk az Úrban!

"Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen." 2 Péter 3:8-9,

2021.06.05

 


Hogyan  szeressünk?

Ne szóval szeressünk...

Ha a szeretet csak egy érzés lenne, akkor az Úr nem szólítana fel minket arra, hogy szeressük egymást. A szeretet olyasmi, amit teszünk. Érzésekkel is jár, de a szeretet elsősorban cselekedet.

A Biblia így ír erről: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan” (1Ján. 3:18).

Kimondhatjuk szavakkal a jó cselekedeteket: „Én szeretem az embereket”.

De vajon tényleg szeretjük őket? Tényleg szereted őket?

A szeretetünk az emberek felé abban nyilvánul meg, hogy hogyan viselkedünk velük
.
forrás: részlet a Mai Igéből

2021.06.03.


Istennel semmi sem  lehetetlen

Istennek semmi sem lehetetlen

Idõrõl idõre mindannyiunknak szembe kell néznünk nehéz, fájdalmas helyzetekkel, úgy személyes életünkben, mint másokkal való kapcsolatainkban. Sokszor azonban teljesen tehetetlenek vagyunk, mert olyan ragaszkodásokat fedezünk fel magunkban dolgokhoz, emberekhez, melyektõl szeretnénk megszabadulni, ám azok gúzsba kötnek bennünket. Gyakran a közönyösség és az egoizmus falaiba ütközünk, vagy olyan események történnek, melyek — úgy tûnik — meghaladják erõnket, s ezért feladjuk a harcot.
ISTENNÉL SEMMI SEM LEHETETLEN. hatalmában áll megadni bármilyen kegyelmet: világi és lelki javakat, lehetséges és lehetetlen dolgokat. Megadja azoknak is, akik kérik s azoknak is, akik nem, mert — amint az evangélium mondja — Õ Atya, aki "felkelti napját gonoszokra és jókra egyaránt.

2021.05.24.

Istentől félni kell? 

Szerető Isten

Istent meg kell ismerni ahhoz, hogy érezzük, tudjuk és megvalljuk, hogy Ő a szeretet.
Nagyon sok felekezetben olyan istenképet vetítenek elénk akitől rettegni kell.
Én nem olyannak ismertem meg.
Megértő, türelmes, szerető Isten.
Eddigi életem során nem tapasztaltam, hogy rettegve gondolok rá.
Érzem, hogy Isten szeret engem. Istenfélelemben élek, de ez olyan félelem, hogy nem akarom vétkeimmel, rossz cselekedeteimmel megszomorítani. Tudom, ha mégis vétkezem, őszinte szívvel mehetek a kegyelem trónusához, és megbocsát nekem.

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Zsidókhoz írt levél 4,14-16

2021.05.21.

 


Tékozló

tekozlo fiu hazater

„Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened!”  Jeremiás könyve 14:7

Körül nézel, és csak akkor veszed észre, hogy ismét ott vagy. A gödör mélyén. Megint elkövetted, megint nem gondolkodtál, vagy nem jól gondolkodtál, és ez lett a vége. Megint hazudtál, csaltál, loptál időt, szeretetet, tiszteletet. Megint nem voltál jó, pedig te nem így akartad. Megint hibát követtél el, ugyanazt, amit a múlt héten, meg előtte, és már annyiszor életed során. Megint nem Isten volt az első, megint nem érdekelte agyad kusza tekervényeit, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és végül látod, mi lett a vége.

Már te is utálod magad. Undorral nézel a tükörbe, és néha legszívesebben a képébe vágnál annak, aki karikás szemekkel bámul vissza rád a foncsorozott üvegből. Miért? - fakad fel belőled a keserű kérdések sokasága. Miért nem gondoltam át még egyszer, miért nem tettem meg, amit meg kellett volna? Miért nem maradtam inkább csöndben, vagy miért nem beszéltem, amikor szükség lett volna rá?

Mardos a szégyen, mert tudod, mit kellett volna inkább választani. Mardos a szégyen, és vágysz arra, hogy megszabadulj mindettől, és újra kiléphess a fényre. Éhes vagy a bocsánatra, a feloldozásra, és nem elég, hogy a társad, aki ellen elkövetted, kész megbékélni veled. Nem elég, hogy az ember megbocsát, ha megbocsát, kell valami több, valami jobb, valódibb és biztosabb. 

És Isten lehajol hozzád. Ő kész megadni azt, amire vágysz, amit keresel égen-földön, feltúrva a nagyvilág padlását és pincéjét, ám soha rá nem bukkanva. Ő kész a békére. Ő megbocsát. Eléd fut az úton, a nyakadba borul, és mint szeretett gyermekét ölel magához. Nem érdekli a bűn szaga, koszos ruháid és ápolatlan lelked. Hazaértél, és csak ez számít. 

A bocsánat, a teljes bocsánat a tiéd, és ezt senki sem veheti el tőled. Tudja, hogy még meglátogatod azt a régi gödröt, ennek ellenére és ezzel együtt fogad vissza magához, mert szeret, és szeretné, ha végre igazán megtapasztalnád a tőle kapott szabadságot.

Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk.Ézsaiás 59 :12 

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." Zsid. 4:15-16

Ő nem engedi, hogy olyan kísértések érjenek bennünket, amikben az ember ne tudna megállni. "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" (1Kor. 10:13).

Forrás
https://reggelidicseret.blogspot.com/

2
021.05.10.


 

Rick Warren - Van erőd, hogy nemet mondj!
==================================

Akik test szerint élnek

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” (Róma 8:9)

Korunkban néhány ember ragaszkodik hozzá, hogy azonnal ki kell elégítenünk minden kívánságot, ami az utunkban jön. Ez romboló gondolkodásmód. Csak azért, mert kedved van megenni egy egész csokoládétortát, nem jelenti azt, hogy ez jót is tesz.

Róma 8:9 azt mondja: „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.”

Mielőtt hívővé lettél, csak az akaraterőddel küzdöttél a kísértések ellen, de ez sosem volt elég. A téged hajtó hatalmas vággyal szemben erőtlen voltál.

Hívőként azonban most veled van a Szent Lélek – és egy új képesség, hogy nemet tudj mondani.

Galata 5:16 azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” A Biblia nem állítja, hogy nem lesznek bűnös kívánságaid, miután kereszténnyé lettél, azt azonban mondja, hogy a Szent Szellem segít neked úgy dönteni, hogy nem teljesíted ezeket.

Ha valaha is hallottál valakit, aki azt mondta, „Keresztény vagyok, de nem tudom megállni hogy...”, az az ember hazudott. Egyszerűen sosem hívta segítségül a Szent Lélek erejét a kísértés pillanatában.

Van erőd nemet mondani! Használd!

 2021.04.24.

 


 

 Értékes vagy Istennek

Értékes vagy

 A Biblia azt mondja, hogy még mielőtt megszülettél, Isten előre eltervezett téged. Isten tudta, milyen leszel. Ő választott téged, és ő választotta a tulajdonságaidat. Ez azt jelenti, hogy egyedi vagy. Belőled csak egy van. Nincs senki más, aki olyan, mint te. Ha te nem vagy önmagad, ki lesz majd olyan, mint te?
Pótolhatatlan vagy.


Zsoltárok 139:13-14,
Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.

2021.04.24

 

Nem én írtam, a fbk-on találtam, és úgy gondoltam elhozhatom ide.

 

A szívbéli motiváció kérdése

 

"..mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára." I.Kor.3:13

kinek milyen a munkája

 

Minden cselekvésünknek van szívbéli motivációja. Akkor, amikor Isten akarata szerint való, akkor teocentrikus, ISTENKÖZPONTÚ, és minden más esetben egocentrikus, ÉNKÖZPONTÚ. Az Istenközpontúan motiváltak, az „előre elkészített jócselekedetek”.
Az én központúak, az emberi jócselekedetek, ezek azok, amik mind a „széna, szalma, pozdorja” kategóriába tartoznak, melyek MIND ELÉGNEK, tehát nem íratnak jóvá a „mennyei számlánkon”, - dacára annak, hogy esetleg mi nyilvántartjuk, azokat, saját bonuszunknak elkönyvelve. Ezek a szelfizők, azok, akik majd emlékeztetni próbálják az Úr Jézust: „Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Erre az lesz az ÚR válasza: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”
Akik Isten-központúan motiválva cselekednek, azok – az igazak - pedig azt kérdezik az Úrtól: „Uram, mikor volt az, amikor éhesnek láttunk téged és megetettünk téged? Mikor volt az, hogy szomjasnak láttunk téged, és inni adtunk neked? Mikor láttunk betegnek vagy börtönben, hogy elmehettünk volna hozzád?” Igen ezek azok, akik nem szelfiztek! Ezek nem könyvelték el magukként cselekedetteknek azokat. DE ezeket már az Úr tartja nyilván, nem emlékeznek azokra, hisz „nem tudja a balkezük, hogy a jobb mi jót is cselekedett”.
A fizikai élet analógiájaként ezeket, „vegetatív”módon végbemenő működésekhez tudnám hasonlítani, melyek a „mi akaratunktól függetlenül működnek”, - hisz az Isten központúan motiváltakat, a bennünk ÉLŐ Krisztus cselekszi meg, általunk. Ezért ezek mind az Ő dicsőségére kell(ene) hogy legyenek. Emlékszem, gyermekkorromban Édesanyám gyakran ismételt egy közmondást: „ne ékeskedj más tollával”, és ezek a JÓK, bizony mind az Úr tollai, egyedül Ő méltó azokkal ékeskedni! (MM.)

 

Molnár Miklós az írás szerzője

2021.04.19.

 

 


Az igazak kívánsága teljesül

"Az igazak kívánsága pedig teljesül" (Péld 10,24).

 Az igazak kívánsága...

Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

Ha azonban az igaz ember esetleg jogtalan dolgot kíván, az nem fog teljesülni. De rá fogunk jönni, hogy ezek nem is valóságos kívánságok, hanem félreértésből, vagy eltévelyedésből fakadtak, és így az szolgál javunkra, ha nem valósulnak meg.

Halogatja az Úr kívánságaink teljesítését? Ez a mai ígéret bátorítson a további könyörgésre. Vagy esetleg végleg megtagadta kérésünk teljesítését? Akkor is adjunk hálát Neki, hiszen mindig az a vágyunk, hogy csak akkor engedjen kéréseinknek, ha Ő is így látja jónak.

Bizonyos dolgokat viszont bátran kérjünk. Ilyenek: a szentség, a hasznosság, a szolgálatban a Krisztushoz való hasonlatosság, a felkészítés a mennyek országára. Ezek a kérések a kegyelemből, és nem a természetünkből fakadnak - a megigazult ember, és nem a természeti ember kérései. Isten nem zárkózik el az ilyen kérések elől, hanem bőségesen teljesíti őket. "Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4). Ezt kívánjuk ma!

forrás: C.H.Spurgeon

2021.04.15

 


Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Menj el, és többé ne vétkezzél!

Jézus megbocsát

 
Nem kérdés, hogy amikor a zsidó vezetők Jézus elé rángatták a házasságtörésen rajtakapott asszonyt, az egyértelműen bűnös volt a vádban megfogalmazott bűnben. A törvény alatt a házasságtörés megkövetelte a halált. De Jézus irgalomra indult az asszonyon, és miután a vádlói elmentek, azt kérdezte tőle: "Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem kárhoztat téged?" Ő azt válaszolta: "Senki, uram!" Jézus erre azt mondta: "Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél!" (János 8:10-11).

Bár inkább érzelmileg hat ránk ez a történet, hadd tegyek fel mégis egy gyakorlati kérdést! Mi adott Jézusnak jogot arra, hogy ellentmondjon a mózesi törvény követelésének? Az igazságnak érvényesülnie kellett, és a törvényszegőket el kellett ítélni. Figyeljétek meg, hogy Jézus nem a szőnyeg alá söpörte az asszony tettét, mintha az nem is lett volna annyira súlyos. Amikor kimondta ezeket a szavakat: "Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél!", már úton volt a kereszthez, ahol ennek az asszonynak a házasságtöréséért is fizetett saját szeplőtlen vérével. Ilyen módon érvényesítette az igazságot, és teljes mértékben törlesztette a bűn-adósságot.

Nagy különbség van aközött, hogy tanulsz a múltadból, vagy hogy benne élsz. Nem tudunk visszamenni az időben, hogy megváltoztassuk a múltat. A múltban élni a kegyelem szelleme és Jézus kereszten véghezvitt áldozata elleni támadás. Ha egyszer tisztára mosott az Úr Jézus vére, akkor Isten már nem kárhoztat, és neked sem kellene kárhoztatnod magadat. Most azért: menj, és többé ne vétkezzél!
 

 

 Húsvét

Húsvét a keresztyén ember számára Krisztusra tekintve örömünnep. "Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, ... akkor hiábavaló a ti hitetek is" - írta Pál apostol.
Jézus feltámadása nélkül értelmetlen és alaptalan lenne a keresztények hite. A kereszthalál és a feltámadás nélkül nem lenne megváltás, ami a világ fő célja. A kereszténység szempontjából Jézus feltámadása a világtörténelem legjelentősebb ténye.Az öröm forrása az a Krisztus, akit ugyan keresztre feszítve megöltek, sírba tettek, de nem maradt a sírban , hanem életre kelt, s úrrá lett síron és halálon

Szabolcska Mihály: Miért keresnéd Őt a sírba

Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

A Golgotán Ő meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!

2021.04.04.

Nagypénteki ima

nagypéntek

2021.04.02.

 
A PRÓBÁK TÜRELEMRE TANÍTANAK

állhatatosság

 

Ha a nehézségek között tökéletesen tudunk cselekedni, akkor lesz életünk befejezetté és teljessé

"Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül."
 (Jakab1,4).

Szellemi életünket megkoronázó tanítást gyakran a szenvedések iskolájában nyerünk. A próbatételek megszüntetik bennünk a szenvedésektől és fájdalmaktól való félelmet, mert megtapasztalhatjuk, hogy Isten tart bennünket.

Képessé tesznek minket arra, hogy az Ő ereje által felülemelkedjünk a félelmen mindaddig, amíg örvendezni nem tudunk a Krisztus jó vitézeként megküzdött harcban való győzelmünknek.

 

(Hilfe und Nahrung A.B.S.)

2021.03.19

 

 


Elválasztva az evangélium hirdetésére

Hirdesd az igét

“Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére” (Róm 1,1). 

Elhivatásunk elsősorban nem arra irányul, hogy szentté legyünk, hanem hogy az evangéliumot hirdessük. Az a legfontosabb, hogy felismerjük: Isten evangéliumának maradandó valóságként kell megvalósulnia. A valóság nem az emberi jóság vagy szentség, sem nem a menny vagy a pokol: a megváltás a valóság! A keresztyén munkásnak életbevágóan szüksége van arra, hogy ezt felismerje. Nekünk, mint munkásoknak, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a megváltás az egyetlen valóság. A személyes szentség már következmény és nem ok. Ha hitünket az emberi jóságra, azaz a megváltás következményére alapozzuk, akkor ha jön a próba, összeroppanunk.

Pál nem mondta, hogy magamagát választotta ki, hanem hogy “…az Istennek tetszett, aki elválasztott engem…” (Gal 1,15). Pál nem volt túlérzékeny a jellemét illetően. Amíg szemünk a magunk tisztaságára tapad, addig nem juthatunk közelebb a megváltás valóságához. Sok keresztyén munkás azért törik össze, mert inkább a maguk fehérsége után vágyódnak, mint Isten után. “Ne kívánd tőlem, hogy életem szennyes volta miatt kelljen foglalkoznom a váltság nyers valóságával; azt hiányolom: tegyen Isten valamit azért, hogy kívánatosabbá legyek saját magam előtt.” Ha így gondolkozom, elárulom, hogy Isten evangéliumának valósága még nem is érintett meg engem; ez nem fenntartás nélküli átadás! Isten nem tud addig megszabadítani, amíg csak a magam jelleme érdekel. Pál nem gondol önmagával; fenntartás nélkül átadta magát arra az egyetlen célra, amire Isten kiválasztotta, hogy hirdesse Isten evangéliumát (Róm 9,3).

forrás: Internet

2021.03.17


A HIT

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom...

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: "Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak." Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és meggyógyítom." De a százados ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Máté 8:5-8,

A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Máté 8:13.

Példát vehetnénk a századosról. Beteg volt a szolgája. Mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Jézus vele menjen, és otthonában gyógyítsa meg a beteg embert. Neki elég volt Jézus szava, Jézus ígérete.
Mi hogy is állunk ezzel a dologgal?
Jézus szava rendelkezésünkre áll. Kezünkben van a Biblia. A szó, az ígéret.
Kimondjuk, kérjük és nem használ?
Talán halkan mondtuk?
Nem, véleményem szerint nem a hangerő dominál, hanem a hitünk. Elhisszük-e, hogy Jézus ma is gyógyít? Mert ha nem nagyon hisszük, akkor ne is reménykedjünk.
Tudjuk, hogy Isten szuverén joga eldönteni, hogy kit gyógyít meg és kit nem. De a mi hitünk felerősítheti a reményt abban az emberben aki már reményt vesztett, és Jézus Krisztusba kapaszkodhat. Az Ő szavába és ígéretébe. És ez a remény megnöveli az akaratát és élni akarását. Ha sikerül személyes kapcsolatot kialakítania Jézussal akkor az örök élet ajándékát is elnyerheti.
Ne engedjük, hogy hitünk csökkenjen. Tápláljuk és erősödjünk a napi imádkozás és az Úrral történő kapcsolatunk fenntartása által.

bacsipista

2021.02.07

 


Ki vádolhatja Isten választottait?

Isten nem követel, nem vet meg, nem vádol és nem kínoz...

 

Isten választottait a Kolossé levélben leirtakról ismerhetjük fel. 

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kolossé 3,12-17.

Ebből is felismerhetjük, hogy Isten választottai Istent követik, úgy élnek ahogyan Isten Szent Lelke vezeti őket. Isten választottait Isten Lelke nem vezeti félre, ezért semmi olyat nem cselekednek amely miatt vádolhatók lennének.

Ja igen, mondhatják egyesek, Isten adott a népének törvényeket, és ha azokat megszegik akkor bűnt követnek el.
Tudjuk azonban, hogy a törvények azért vannak, hogy felismerjük a helyest a helytelentől, a tilosat a szabadtól, különbséget tudjunk tenni a szabad és a bűnös cselekedet között.

Sátán a fő vádlónk, amely megkeresi az alkalmat, hogy ártson nekünk és azt is, hogy cselekedeteink, még ha jó szándékról tanúskodnak is bűnnek legyen feltüntetve.

A mózesi kőtáblán adott parancs értelmében a szombatot teljes egészében Istennek kellett szentelni, munkát nem végezhettek azon a napon. De ezt a parancsot felírta a szeretet parancsa, ha életet kellett menteni az volt bűn, ha nem segítettek hanem tétlenül szemlélték a történteket.

Vádolhat bennünket még a szívünk is. De a szívünk is csak akkor vádol, ha nincs meg a bizalmunk Isten felé.

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szívünket, hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket , bizodalmunk van az Istenhez: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte”
1.János 3,19-22

Jézust vádolták a képmutató farizeusok, aki valójában felismerték a jelek alapján, hogy Jézus az Isten fia, de féltették tekintélyüket, pozíciójukat, az emberekre aggatott felesleges törvények megszűntét amelyek igazolhatták volna embertelenségüket, ezért mindenáron arra törekedtek, hogy Jézust megöljék. De nem orvul, hanem az egyetértés és a demokrácia látszatát keltve.

Jézus elmondta nekik a bűneiket és ezzel nem tudtak szembesülni.

„Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?”
János 5,43-47

Isten nem vádolja kiválasztottait. Az emberek azok akik ezt teszik a Sátán vezetésével és felbujtásával.

2021.02.14.


Jó pásztor

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
(János 10,14-16)

Én vagyok a jó pásztor

Ezt a bibliaverset olvasva a következő kérdések jutottak eszembe:
Hogyan gondolkodom a „más akolba” tartozó juhokról?
Megvan-e bennem az, ami Jézus juhait jellemzi?
Kész vagyok-e befogadni másokat is, és közösséget alkotni velük?
Jézus a világ megváltója. Őt nem lehet kisajátítani, áldozata minden ember számára áldást hozott. Miközben fontos a közösség, megvan az a veszélye, hogy kirekesztő gondolkodásúvá válunk. Olyan könnyen alakul ki bennünk felekezeti büszkeség és előítélet...
Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy szíve nyitott minden embercsoport felé, ő valóban minden embert szeret, s arra vágyik, hogy minden ember üdvözüljön.
Az Istenhez tartozást nem biztosítja a születésünk (csak az újjászületés), a felekezeti hovatartozásunk. Jézus egyetlen jellemzőt emel ki: „hallgatni fognak a hangomra”. Nem csupán hallják Jézus szavát, hanem hallgatnak is rá, és követik őt. Hiába vagyunk abban az akolban, ahova Jézus jött, ha a hétköznapokban nem hallgatjuk őt, és nem követjük őt. Más dolog ismerni az evangéliumot, tudni Jézusról, és más dolog hallgatni őt, és hallgatni rá. Napról napra úgy olvasni a Bibliát, mint Isten hozzám szóló szavát, amelyet alkalmazok a hétköznapokban, naponta követni Jézust, s vele járni – ez az, amire szükség van.
Jézus személye egyesíti az ő gyermekeit. Azt ígéri, lesz egy nyáj, s ő lesz a pásztor. Nem az aklok egyesítését ígérte meg. Azt hiszem sokkal inkább nyitott szívre van szükségünk, hogy a gyermekeit összegyűjthesse.

forrás: Facebook - Reggeli bátorítás oldal

2021.02.05.
 

Hagyd az Úrra utadat...

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.”
(Zsolt 37,5-6)

Hagy az úrra utadat


Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy az utainkat nem szeretjük senki másra hagyni. Ha valaki, akkor mi aztán nagyon jól tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni. Meg is teszünk az eredmény érdekében mindent. Dolgozunk éjjel és nappal, és egy pillanatra sem lankadunk. A siker azonban mégsem úgy jön, ahogyan szeretnénk. Azért van ez így, mert Isten útja más, mint a miénk. Sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki már tizedszer fog neki az építésnek, de mindig összedől a ház. Toporzékol, de ezzel nem fog jobban sikerülni a következő próbálkozás. Az viszont eszébe sem jut, hogy segítséget kérjen őt figyelő édesapjától. – Talán mi is megkérdezhetnénk mennyei Atyánkat, és ha útmutatást nyújt, akkor bízhatnánk benne, hogy működni fog, bölcs tanácsa. Életünk kudarcainak legfőbb oka a bizalom hiánya. Mi akarunk elvégezni erőnk felett való dolgokat, pedig az Úr is munkálkodik értünk. Be akarja teljesíteni Jézus Krisztusban elvégzett örök üdvtervét életünkben. Ha ő szívünknek kősziklája, akkor nem kell tovább szélmalom-harcokat vívnunk. Világossá teszi igazságunkat és jogunkra fényt derít. – Bízol benne? Mert ő most is munkálkodik. Érted!?

 2021.01.14.


Milyen Lélek vezérel téged?

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Róma 8:14

Akiket Isten lelke vezérel...


Az ember személyisége könnyen befolyásolható. Nagyon sokszor veszem azt észre, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy amit az interneten, közösségi oldalakon olvasnak azt mindent szó szerint elhisznek. Utána olvasás, utána járás nélkül közlik tényként az ott látottakat, olvasottakat, vezetnek meg nem csak másokat, hanem saját magukat is. Szinte azt látom, az internet, a közösségi oldalak vezérlik őket. Már a napjuk is azzal kezdődik, hogy szinte fel sem ébrednek, de már telefonjukat, számítógépüket böngészik.
Igénk azt mondja: akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fia. De fordítva is igaz ez, Isten fiait Isten Lelke vezérli. Milyen ez a Lélek?

Ez a Lélek az erőnek a lelke. Az erőnek a Lelkét adta nekünk az Úr, aki a mi erőtlenségünkön tud Úrrá lenni, és erőtlenségünkben erőt adni. A fizikai fáradtságot kipihened, lefekszel, pihensz, eszel, és újult erővel indulhatsz útra. Amikor Lelkileg fáradsz el, amikor belsőleg merülsz ki, akkor a pihenés, a testi táplálék nem segít. Sokan ilyenkor rohannak mindenfelé: meditáció, jóga, asztrológia, alkohol, kábítószer, stb. Felesleges! El kell hinnünk, hogy azt a lelket, amit az édenkertben az Úr Ádámba lehelt, amely lélek bennünk is van, azt csak is a Szent Lélek ereje tudja bennünk megerősíteni és újult erővel ellátni. Lelki újjászületésre, Isten Lelkének vezetésére van szükségünk lelki erőtlenségünkben.

Másodsorban ez a Lélek a szeretet lelke. Ebben a félelmekkel gerjesztett világban most legjobban szeretetre lenne szükségünk, és valahogy pont ez nem akar menni, szeretni. Félünk a másik felé közeledni, félünk szeretni. Pedig most erre van a legnagyobb szükség: a szeretetre. Akit Isten Lelke vezérel, az ebben az időben is ki tudja fejezni szeretetét. Szájunkat maszk alá rejtették, nem látszik a mosolyunk, meg kell tanulnunk szemünkkel mosolyognunk, hisz a mosoly a szeretet egyik kifejező eszköze. Mióta korlátozás van, azóta minden szombaton végigjárom gyülekezetem tagjait gyülekezeti újságunkkal, a Harangszóval, és elhelyezem postaládájukban. Vannak, akik kijönnek, mert szükségük van a jó szóra, a beszélgetésre, hogy érezzék, hogy vannak, hogy még szükség van rájuk. Így is lehet szeretni, egyszerűen csak hallgatni, de mégis szeretni.

Harmadszor ez a Lélek a józanság lelke. Józannak lenni, lelkileg józannak lenni. Nagy szükség van most erre. Sokan mondják és mondták, hogy akik tiszta szívvel hisznek Istenben azokat ez a vírus nem ér el. Nem, ez nem így van. Számos komoly hívő testvérem kapta már el ez a vírust. Van akin könnyen átment, van aki kórházba kerül. Az Úr Jézus Krisztus sosem mondta, hogy aki őt követi az nem lesz beteg, azt nem éri baj, annak minden jól fog menni. Sőt a Sátán teljes erőbedobással azokat kísérti és támadja, akik Krisztus gyermekei. Ezért van szükségünk a józanság Lelkére, arra a Lélekre amely tud bölcsességet adni, és cselekedeteinket bölcsen irányítani. És ez a legnehezebb, józannak maradni és közben mégis szeretni.
Adja meg az Úr nekünk ezekben a napokban, hogy Lelkünk tudjon erős maradni, Lélekkel tudjunk szeretni, és közben józanok.

forrás: Facebook -István Tóth

2021.01.11.Ha félek is benned bízom! 

 Ha félek is...

 

Tudom, hogy a Szentírás tanításai szerint nem szabad a hívőnek félni, de emberek vagyunk és természetünk része a jövőtől, betegségtől, kilátástalan helyzetektől való félelem.

 

De nem hagyom a félelmet elhatalmasodni. Hivatkozom a Zsoltárokban leírtakra, és Istenre tekintek akiben minden nehézségek ellenére is megbízok.

 

"Ha félek is, benned bízom! "

 

(Zsoltárok 56:4)

 

 


Kívánjuk, hogy ne csak a mai nap, de a szíved minden nap karácsonyi szeretetben égjen, a boldogság állandó fénye költözzön életedbe, és az ünnepek elmúltával is úgy ragyogj, mint szenteste a karácsonyfa előtt!

A karácsony mást-mást jelent szegénynek, gazdagnak, valakik szeretnek, valakik megfagynak;
ha a szereteted a családnál ma távolabbra ér el, sokat segíthet egy pokróc vagy egy meleg étel…

 2020.12.24.


Út áll előtted...

Út előtted

 

Ha vannak kövek az utadban, akkor az a jó hírem számodra, hogy Jézus ma is elhengeríti a köveket, és megteszi azt, amire ember nem képes. Jézusnak minden utunkba kerülő kőre van egy ígérete. Ha a félelem köve blokkolja az utadat, akkor egyszerűen kapcsold hozzá az Ő ígéretét: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Timóteus 1:7) Ő meg tud szabadítani, meg tud gyógyítani, és helyre tud állítani! A feltámadás ereje működik benned. Isten képes utat készíteni ott is, ahol nincs út! 

Forrás: részlet Victoria Osteen Isten ma is elhengeríti a köveket című írásából.

 2010.11.02


 


Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!


Isten többféle módon szól hozzánk.
– Szól a szél zúgásában, lombsuttogásban, madarak énekében; de az orkán zúgásában, villámok csattanásában, vihar tombolásában is.
– Szól az anya-szív melegében, a szerető kéz simogatásában, gyermekeink-unokáink gügyögésében, gagyogásában, vidám kacagásában; de a betegség sóhajában, szenvedés sírásában és kínlódásában, szeretteink halálának lélek-fagyasztó hidegségében.
– De jó, ha Isten szava szelíd és simogató! Hogy megnyílik előtte a szív, hogy térdre borul előtte a lélek!
– S milyen dermesztő, ha fájdalmon, szenvedésen, halálon keresztül beszél! Ilyenkor bizony lehet Isten szavát, kemény szívvel, visszautasító vagy kétségbeesett lélekkel fogadni. –Lehet azonban még ilyenkor is kiérezni belőle az atyai szeretet hangját, azt a hangot, amely vissza akar hozni bennünket a helytelen útról, a tévedés meredélyéről, a bűn mélységeiből.
– Vagy nehezebb, meredekebb útra akar vezetni, mely gyorsabban és közelebb visz Hozzá.
– „Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!”

Idézet forrása: Dr. Takáts ÁgostonTESTVÉR! VAN EGY KIS IDŐD?

2020.10.15


Maradjanak a  szívedben

"6. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! "
5Mózes 6:6-7, Ez az ige több egy egyszerű emlékeztetőnél, mert egy siker-recept van benne. Isten igéje élő és ható ige. Nem betű akar maradni a Biblia lapjain, hanem életté akar válni a mai napunkban. Nemcsak vallásosság akar lenni a reggeli Bibliaolvasás közben, vagy az istentisztelet vagy imaóra látogatása közben, hanem tettekké akar válni akár állunk, akár járunk, akár fekszünk. Nincs olyan élethelyzet, amikor Isten ígéreteinek, Isten törvényeinek ne lenne aktualitása. Állandóan hatni akar a mindennapjainkban is!

2020.10.11.

 


 

Elég neked az én kegyelmem


Emberek sokasága tölti ki azokat a teszteket, amelyek rámutatnak az erősségeikre. Mindenképpen jó dolog megismerni az erősségeinket annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk a munkánkban.
A gyengeségeinkről azonban ritkán beszélünk, nem szeretjük felfedni őket, mert úgy érezzük, hogy rossz fényt vetnek ránk és hátráltatnak bennünket.

Elgondolkodtál már azon, hogy mi a célja a gyengeségeidnek? Mert ha a mindent tudó Isten tervezett és alkotott meg tetőtől talpig a hibáiddal együtt, akkor a gyengeségeidnek is minden bizonnyal célja van. Miért tenne Isten ilyet? Mi jó származhat a gyengeségekből?
Pálnak volt egy tüske az oldalában, ami gyengévé tette őt. Amikor kérte Istent, hogy távolítsa el azt, akkor a válasz így szólt: "Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te gyengeséged által lesz nyilvánvalóvá." Pál esetében a gyengeségét Isten arra használta, hogy alázatossá tegye őt. Arra volt jó, hogy Pál egyedül Istenben bízzon. Pál tüskéje arra tanította őt, hogy amikor gyenge volt, Isten csodás ereje hordozta őt.
Mert a gyengeségeink legértékesebb ajándéka egy bensőséges kapcsolat a mennyei Atyánkkal. Ha Hozzá fordulunk szükségeinkben, Ő mindig válaszol. Nem mindig úgy, ahogy mi eltervezzük, vagy szeretnénk, hanem egy sokkal hatalmasabb módon fordul hozzánk: nekünk ajándékozza Önmagát.

Legyen bár a tüskénk fizikai, mentális, érzelmi vagy lelki eredetű, bizonyosak lehetünk abban, hogy Istennek célja van azzal a tüskével az életünkben, és a kegyelme több mint elegendő számunkra.

Micca Campbell Fear Less - Live More

2020.09.29. 


Új parancsolat

Új parancsot adok nektek...

Isten parancsa, hogy Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.“
(3.Mózes 19,2)

Gondolom akkor vagyunk szentek, ha legyőzzük szenvedélyeinket és nem hagyjuk, hogy az uralkodjon rajtunk. Ha ezt meg tudjuk tenni akkor már van egy jó lépésünk a szentség felé.
De annyira nehéz ebben a mai világban úgy élni, hogy ne hasson ránk a világ negatív módon. Nem tudjuk kivonni magunkat a bűnös világból, hacsak el nem vonulunk belőle és nem élünk remete életet. De akkor nem teljesíthetnénk Jézus küldetésparancsát. Bátornak kell lenni, hogy "mások" legyünk, és ne a világ hasson ránk, hanem mi a világra. Ehhez pedig tennünk és cselekednünk kell, hogy méltóképpen képviselhessük Jézust. Tudom, hogy mit kéne tennem, tudom mi a helyes mégis eltérek azoktól.

A Biblia azt mondja, hogy Isten szereti az embert, a bűnt azonban gyűlöli. Jézus új parancsolatot is adott nekünk:

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
(János 13,34-35)


bacsipista

2020.09.04

 


 

Az ember azt nézi ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 

"...Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van."
1 Sámuel 16:7,

Az Úr azt nézi, ami a szívünkben van.
Örül Ő annak, amit ott lát?
Nem biztos, mert a szívünk tele lehet olyan dolgokkal ami nem kedves Isten előtt..
Látja mi van a szívünkben, de nem fordul el tőlünk, nem hagy magunkra a vétkek mocsarában,
hanem kiemel onnan, mielőtt teljesen elsüllyednénk.
Hozza a világosságot, és segít a szemét kitakarításában. De magunknak is akarnunk kell,
mert ez csak közös akarattal sikerülhet.
El kell fogadnunk a felajánlott segítségét és kegyelmét, amit nyújt nekünk.

 2020.08.20


Jézus, az áldott orvos

Én vagyok az Úr a te gyógyítód

 

Máté 8:1-13
1. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2. és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz." 3. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. 4. Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik."

 Kit gyógyít meg az áldott orvos?

Aki beteg és felismerte hogy (gyógyíthatatlanul) beteg, és őszinte szívvel megy az úr elé azt meggyógyítja az áldott orvos.

Ézsaiás 38 1-8,
1. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben! 2. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, 3. és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. 4. Azután így szólt az ÚR igéje Ézsaiáshoz: 5. Menj, és mondd meg Ezékiásnak: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel.

Aki bízik az áldott orvosban meggyógyulhat. Nem kételkedik Isten ígéreteiben, nem másba veti a bizalmát, hanem egyedül az Jézus Krisztustól várja a gyógyulást.

Márk 11,24
Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Csak az gyógyul meg aki meg akar gyógyulni!
Mert vannak, akik szeretik a betegséget: nem kell dolgozni, kiszolgálják őket, pátyolgatják őket, ők vannak a középpontban.
Vannak, akik ragaszkodnak a betegségeikhez.
De soha nem a bűnös fog elkárhozni, hanem aki bűnös akar maradni! Az ilyen nem tudja meggyógyítani az áldott orvos.

Hogyan gyógyít az áldott orvos?

A gyógyítás eszköze a bibliai történetekben mindig a szó: Jézus életet adó szava. Ma sincs másképp: a gyógyulás útja mindig Isten igéje: amelyen keresztül a Szentlélek Isten beköltözik a szívünkbe és hit által életet fakaszt

Róma 1:17
"mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni."

Jézus már kifizette az árat a gyógyulásunkért. A gyógyulásunkat maga Jézus vásárolta meg, és kifizette érte az árat.

1Péter 2,24
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. (lásd. Ézsaiás 53:5,)

Ezt az ajándékot megfizetni nem tudjuk – csak elfogadhatjuk. Az egyetlen, amit mi adhatunk Neki: szívünk hálás engedelmessége

Filippi 4:6,
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Arra bíztat bennünket ez az ige, hogy imádságunkban és könyörgésünkben minden alkalommal (tehát valahányszor kérünk valamit) hálaadással tárjuk fel szükségünket Isten előtt, mert ha így tesszük, (Fil. 4,7: És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.) az Istennek békessége, mely minden értelmet (minden kételyünket, aggályunkat, minden elképzelésünket és érzéseinket) felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A hálaadás szoros kapcsolatba fűzi a szellemünket és a lelkünket az Atyával. A hálaadás örömet gerjeszt a szívünkben, gyógyul testünk, lelkünk és az öröm újabb hálaadásra vezet bennünket.

2020.08.13.


Ne félj, Isten  veled van!

Isten veled van!

"Én vagyok a  pajzsod: jutalmad igen bőséges."

   Amikor Isten  új helyzetbe küld, vagy olyat kér tőled, amit még soha azelőtt nem tettél, akkor bizonytalanságot és félelmet fogsz érezni, és rengeteg kérdés lesz benned. Isten tudja ezt, ezért neked tett ígérete mindig arányban lesz a feladattal, amivel megbíz. Képzeld el, hogy eladod a házadat, mindent becsomagolsz, a családodat beülteted az autóba és elindulsz anélkül, hogy tudnád, hová tartasz. Őrülten hangzik? Pedig pont ezt kérte Isten Ábrahámtól. De azt is mondta neki: "Ne félj Ábrahám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges." (1Mózes 15:1) A "pajzs" azt jelenti, hogy Isten meg fog védeni, a "jutalom" pedig azt, hogy gondoskodni  fog mindenről, amire szükséged van. Azt jelenti ez, hogy nem  fogsz félni? Nem, ez azt jelenti, hogy bíznod kell benne akkor is, ha félsz.

   Dr. Bernard Vittone azt mondja: "Ahogy öregszünk, egyre kevésbé tudunk különbséget tenni a munkához, stresszhez, feszültséghez kapcsolódó negatív szorongás és a pozitív szorongás között, mely természetes és izgalmas velejárója annak, ha valami újat próbálunk. Ezért aztán egyre jobban félünk és próbáljuk elkerülni az aggodalommal járó helyzeteket. Amikor ez történik a biztonság utáni  vágy teljesen lebénít bennünket. A kockázatkerülés olyan, mintha az életet próbálnánk elkerülni. Ha nem törekszünk célokat elérni, növekedésünk  teljesen  leáll."

   Ha Ábrahám nem  engedelmeskedett volna Istennek, mert félt volna az ismeretlentől, amit még nem  próbált, akkor valami "igen bőséges jutalmat" hagyott volna ki.
Ma tehát lépj túl a  félelmeiden, és igényeld azt az áldást, amit Isten megígért, ami ott vár rád a félelem túloldalán. Ne félj, Isten veled van!

forrás: 90 nap bátorítás nehéz időkre

2020.08.09


Kiben  higgyünk?

A hit egy döntés

Mi halandó emberek vagyunk, de Istenünk, a hatalmas Mennyei Atyánk kegyelméből örök életünk lehet.
Tulajdonképpen mi elgondolkodtatni való van abban, hogy higgyünk e, egy hatalmas, jóságos, szeretetteljes, kegyelmes Istenben? Nem leszünk attól boldogabbak, ha nem hiszünk benne.
Vajon kiben hihetnénk ebben a világban? A sátának? Aki megkísért bennünket, hogy elfordítson szerető Istenünktől?
Isten útja az igazságos. Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet..." (János 14.6)
Ha élni akarsz akkor a döntést mindenki számára egyszerű. Hozz egy döntést és hívd be életedbe Jézust!
Hitben kell járni bármilyen nehéz helyzetbe is kerülsz, nem kételkedve azzal a gondolattal, hogy van e Isten vagy nincs. Mert Jézus velünk van ahogyan ígérte:
„Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20,)
Bízz benne és ne rendüljön meg a hited!

Forrás: Facebook (Horváthné P.Judit)

 2020.07.29.


Az Isten, aki lehajol… és felegyenesedik

Jézus ír a homokban

„Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?"

Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"” (János 8:10-11)

Vádlás – a gonosz kedvenc eszköze. Annyiszor fogja megismételni a házasságtörő asszony forgatókönyvét, ahányszor csak megengeded neki: végigvonszol a városon és besározza a neved. A tömeg közepére állít, és hangszórón keresztül kürtöli szét a bűnödet: Ezt a személyt tetten érték miközben felelőtlenséget… ostobaságot… becstelenséget… paráznaságot… követett el.

Azonban nem az övé az utolsó szó. Jézus már kiállt érted.

Lehajolt. Egészen mélyre. Olyan mélyre, hogy istállóban született, ácsműhelyben dolgozott, és egy halászhajóban aludt. Olyan mélyre ereszkedett, hogy közösséget vállalt a bűnösökkel és a leprásokkal. Annyira mélyre hajolt, hogy hagyta, hogy leköpjék, arcul üssék, átszegezzék és lándzsával átszúrják. Annyira mélyre, hogy eltemessék.

Azután felegyenesedett. Felemelkedett a halál szorításából, József sírjából, és szembenézett a Sátánnal. Felegyenesedett. Magasra. Kiállt az asszony mellett és elhallgattatta a vádlóit. És most ugyanezt teszi érted is.

„Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közbenjár értünk az Atyánál!” (Róma 8:34, EF) Hagyd, hogy ez az igazság beleivódjon a tudatodba. Isten jelenlétében, Jézus Krisztus a védelmedre kel. Magára veszi papi szerepét. „Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza! Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.” (Zsidók 10:21-22, EF)

Tiszta lelkiismeret. Tiszta szív. Szabad a vádlásoktól. Szabad a kárhoztatástól. Nem csak a múlt hibái miatt, hanem a jövőbeli bukások miatti kárhoztatástól is.

„Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.” (Zsidók 7:25) Krisztus szakadatlanul közbenjár érted.

Jézus a KEGYELEM szavaival tapossa el az ördög kárhoztatását.

forrás: Építő gondolatok Max Lucado

2020.07.18


 A Biblia felemel

 Nyitott biblia utat nyit a mennybe

A Biblia felemel minket Istenhez, aki adta azt.
„Az én lábam szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.”  (Zsoltár 119:105).
Háromezer éve tartja a vezető helyét, mint a világ legolvasottabb könyve. Titka, hogy nem csak tudást közöl vagy irodalmi élményt nyújt, hanem átformálja az olvasóit. Az olyan embernél, akinek szétesik a Bibliája a gyakori olvasástól, nem kell tartani attól, hogy szétesik az élete. A nyitott Biblia ajtót nyit a mennyre.

 

Forrás: Reinhard Bonnke evangélista Facebook

  


Testvéri szeretet

Amint én szerettelek benneteket...

 

János 13, 34-35
Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Jézus ezt akkor mondta, amikor Júdás már elindult mesterét elárulni. Jézus ennek tudatában és mindezek ellenére buzdította tanitványait. Olyat kért tőlük, amelyre ő saját maga mutatott példát és tanította őket a velük együtt közösen eltöltött 3 év alatt.
Ez az a szeretetparancsolat, amelyet egymás között kell gyakorolnunk. Miért kaptuk ezt a parancsot? Gondolom azért, hogy jellé válhasson a kívülállók és a világ számára, akik mindig kritikusan és meg nem értően tekintettek a keresztényekre két ezer évvel ezelőtt is és ma is.
Az első gyülekezet megértette és felismerte ezt a parancsot.

ApCsel 2,38-47 Jeruzsálemi gyülekezet
38. Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." 40. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!" 41. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47. dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

Ezt ismerte fel a közösség: szeretet feltétel, határok nélkül. Ezt ma úgy is nevezzük, hogy agapé szeretet. Szerették egymást, nyitottak voltak egymás felé. Nem marakodtak, nem orroltak egymásra, szeretetben éltek korlátok nélkül. És mi lett az eredménye? Kedvelte őket a nép és növekedett a gyülekezet.

Felmerülnek bennünk kérdések: Így van ez a napjainkban is? Ezt cselekedjük mi is? Mit mondanak a kívülállók, ha bepillantanak életünkbe? Tudunk-e együtt imádkozni azzal, aki meglátta, hogy milyen esendő és gyenge és felismerte, hogy bűneit nem tudja egyedül elhordozni. Látják-e hogy bennem nincs harag, megbántottság? 

Egységünk és szeretetünk a legnagyobb bizonyság az élő evangélium a világ számára. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
Ha mi szeretjük egymást azzal a szeretettel, ami nekünk adatott a Szent Lélek által, akkor mások is vonzódni fognak hozzánk,és a szeretet forrásához, Mennyei Atyánkhoz. És úgy érzem, hogy ez az igazi evangélizáció.

Kövessük Jézust! Bízzunk és reménykedjünk abban, hogy szeretetparancsát meg tudjuk tanulni, meg tudjuk tartani és tovább tudjuk adni. Hiszen nem parancsolta volna, ha megtartása, megtanulása nem lenne lehetséges. Ha magunk nem vagyunk erre képesek, akkor az Ő segítségével be tudjuk tölteni és teljesíteni. Mutassunk példát életünkkel! Hiszen Jézus szabaddá tett minket minden bűntől és munkálkodik bennünk azzal az erővel, amit a világ nem ismer és nem tud utánozni.
Miért nem tud utánozni? Mert a szeretet nem csupán érzelem, hanem cselekedet. Összefügg döntésünkkel és akartunkkal – mindig a legjobbat akarjuk valakinek. 

Isten a Szeretet. Isten szeretetét meg kell osztani. 

1János 4,16
...Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Önzelenül adjuk magunkat a szeretetben, mert Isten szeretete is tiszta és önzetlen. 

1 János 4,19
Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 

Isten szeretete az igazat mondja. 

1Korintus 13,6
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 

Az ige alapján fogadjuk el Jézus parancsait, tanításait. 

János 14,15
Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

János 14,21
Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. 

Jézus parancsa, hogy MINDENKIT SZERESSÜNK. Mindenkit szeretni pedig annyit jelent, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek a legjobbat akarom. 

Máté 5, 43-48
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-e? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. 

Ha nem osztjuk meg életünkben ezt a szeretetet, ha engedetlenek vagyunk akkor nem vagyunk, nem lehetünk Jézus tanítványai. Ezért ha azok akarunk lenni és maradni akkor keressük földi célját, gyakoroljuk a szeretetet. 

1 János 3,18
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan,

2020.06.24.

 


Pusztába kerültünk?

 

Megszokott életünk megváltozott a vírushelyzet miatt. A közösség, legyen az munkahelyi, baráti, rokoni, hittestvéri - úgy mint közvetlen találkozás megszűnt. Nincs utazás, kávé melletti beszélgetés, mert távolságot kell tartani egymástól.
Az elszigeteltség olyan mintha pusztába kerültünk volna.

Nem vágyódunk ilyen ürességre, és nehezen találunk magunkra. Igaz a technika sok minden lehetővé tesz, de az ember társas lény és nehezen fogadja el a korlátozásokat, távolságtartásokat.

Jusson eszünkbe hogy mégis van valaki akit közel engedhetünk magunkhoz, van valaki aki ebben a pusztaságban is találkozni akar és tud velünk.
Most ugye tudod már, hogy ki lehet az akivel találkozhatsz mindenféle korlátozás nélkül?

Igen, Isten vár ebben a pusztában. Vár mert most van rá alkalom és lehetőség, hogy ne csak a reggeli ébredés vagy esti lefekvéskor egy rövid helyzetjelentésben találkozzon velünk, hanem hosszú és értékes időt tölthessünk vele. Mert megjelenhet nekünk is, mint Mózesnek.

Amikor Isten látja hogy közeledünk hozzá megszólít minket ahogy Mózessal is tette, és ha figyelünk rá beszélgetni fog velünk. Bátran elmondhatjuk neki gondjainkat, megoldatlan helyzeteinket, betegségeinket, csalódásainkat mert ő látja hogy mi történt velünk, és vigasztalást, biztatást, segítséget nyújt nekünk. 

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.
II. Mózes 3;1,4-6

Ismeri a fájdalmainkat, meghallja a segélykiáltásunkat. Biztosít arról, hogy velünk marad, menedékünk akar lenni. Szárnyaival betakar és felemel, megvigasztal. Itt van velünk, még ha nem is érezzük mert szeret minket.

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki.
Ézsaiás 42:3 

Hasznosak lehetünk Isten számára a pusztában is.

A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját
János 1, 23

Legyünk kiáltó szó a pusztában, mint János volt, hisz rengetegen vannak a világi pusztában olyanok akik nem találják az oázist és az éltető vizet.

Egyengessük az Úr útját és vezessük a szomjazókat Jézushoz. Ehhez adott a lehetőségünk az internet, telefon segítségével. És buzgó imáink letörik a vaszárakat, megnyitják a szíveket. Így a jelenlegi pusztai életünk is gyümölcsöző virágoskertté változhat.

2020.06.18

 


Isten és a "világ bolondjai"

 

 Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszénemítse a bölcseket,

Isten azokat választja, akik a világ szemében nem tűnnek ígéretesnek

1,27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket:
1,28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;
1,29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1 Korinthus)

Isten szándékosan azokat választja ki, akik a legvalószínűtlenebb választásnak tűnnek. Azzal, hogy ezt teszi, tág teret ad kegyelmének, irgalmának és erejének abban, ahogy emberi életeket formál át. Amikor látjuk, hogy Isten engem és a hozzám hasonlókat használja, akkor tudatosul bennünk, hogy a forrásunk nem önmagunkban, hanem csakis Őbenne van:

„Mert Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél” (1Korinthus 1:25). Isten mindnyájunkat meghatározott céllal teremtett, és semmi kifogást nem hozhatunk fel, hogy azt ne töltsük be. Nem használhatjuk a gyengeségeinket kifogásként, mert Isten azt mondja, hogy az Ő ereje a mi gyengeségünkön keresztül nyilvánul meg (2 Korinthus 12:9).

A múltunkat sem hozhatjuk fel kifogásként, mert Pálon keresztül Isten azt mondja nekünk, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett (2 Korinthus 5:17).

A probléma nem az, ahogyan Isten lát minket. Ahogy mi látjuk magunkat, az akadályoz meg minket abban, hogy sikeresek legyünk. Mindegyikünk sikeres lehet abban, hogy azzá váljunk, akinek Isten megálmodott.

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

 


Isten nem mond le  rólad soha
részlet Zimányi József igehirdetéséből

Isten soha nem mond le rólad

„Az Úr Jézusnak a szeretete olyan különös. Azokhoz szólok, akik talán néha azt mondják, hogy engem már nem szerethet.

Jézus előre megmondta, hogy Péter meg fogja tagadni. Előre megmondta, tudja… és amikor Péter megesküszik a szolgák előtt, nyomorult szolgák előtt: „Esküszöm az élő Istenre, süllyedjek el, ha igaz… én nem ismerem azt az embert! Nem tudom, ki a Názáreti!”

Jézus megfordul… visszanéz az erkélyről. Össze van verve az arca; leköpdösték, ököllel verték, csupa kék és zöld folt. Ránéz Péterre. Ha abban tekintetben lett volna ítélet, Péter meghal. Öngyilkos lesz. Szánalom volt benne, és biztató szeretet:

„Péter állj talpra! Így is szeretlek, Péter! Most is szeretlek! Az enyém vagy most is!… Péter szeretlek, az enyém vagy! Ne essél kétségbe, Péter! Leszel te még apostol!”

Ez volt Jézus szemében. Ez mentette meg Pétert.

Ha ti odamentek Krisztus elé vereséggel telve, nem fog rátok ütni. A pásztornak nem azért van pásztorbotja, hogy üsse a bárányokat. Ott vannak a kutyák rá. Ő a bárányt felemeli, és a vállán viszi, ha már nem bír menni.

Egyetlen egy dolog az élet biztonsága: Krisztushoz jönni és megadni magamat. A többi az Ő dolga.

Ő megígérte… jaj de sokszor menekültem így meg, különösen, míg fiatalabb voltam; Azt mondtam: Nem élek tovább, méltatlan vagyok! Így menjek Krisztushoz? Ezek után? Én a papnövendék?…

És akkor szólt hozzám: „Aki énhozzám jön semmiképpen el nem küldöm magamtól”… és kinyitottam a Bibliát, rátettem a kezem a igehelyre: Uram, itt van!… Te mondtad! Nem küldhetsz el!… Még így se! Köteles vagy megbocsátani… és elfogadni! Megígérted!  És én is megígérem neked, hogy a tied leszek.

Így menekültem meg.”

(Zimányi József)

"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;" János 6.37

forrás: facebook

2010.06.12


Mire kell emlékezni, amikor Isten hallgat? 

Hozzád kiáltok Uram...

 

„Szüntelen hozzád kiáltok, Örökkévaló,
miért nem hallgatsz meg?
Kiáltok hozzád az erőszak miatt,
de nem szabadítasz meg minket!
Meddig vársz még?"
(Habakkuk 1: 2).

Érezted már valaha, mint Habakkuk, hogy a kiáltásod Istennél süket fülekre talál? Úgy tűnik,távol van Isten? Úgy érzed, elhagyott a szükség idején? Mit gondoljunk, és hogyan kell reagálnunk, amikor Isten távolinak tűnik? 

Itt van négy dolog, amire emlékeznünk kell, amikor Isten tartós csendjét tapasztaljuk:

1. Nem vagy egyedül - a hit óriásai, Martin Luthertől C. S. Lewisig írtak lelki válságokról, amelyeket el kellett viseljenek, miközben Isten vigasztalását keresték de csak az ő hiányát tapasztalták A Bibliában találunk királyokat, Dávidtól Jézusig, akik ugyanazt a megtapasztalást élték át, amikor úgy érezték, mintha az Atya elhagyta volna őket. (lásd Zsoltárok 22,1 és Máté 27,46). Bízzunk benne, és legyünk biztosak abban, hogy nem vagyunk az egyetlenek, akik ilyen helyzeten mennek keresztül, és hogy a csend nem feltétlenül tükrözi hitünk minőségét vagy az Istennel való kapcsolatunkat.

2. Ideiglenes - Istentől való távolságérzet átmeneti próba. Amint Péter azt mondta: „Ezért tölt el benneteket nagy öröm — annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek.” (1 Péter 1: 6). 

3. Okkal van - Péter azt is mondja, hogy a próbák jönnek, hogy bizonyítani tudják hitünk valódiságát (1 Péter 1: 7). Isten próbára tesz bennünket, hogy teszteljük és erősítsük hitünket és az ő irgalmasságára való támaszkodásunkat. Isten gyermekeinek egyikeként megígérte neked az Ő jelenlétét, bár most egyedül és segítség nélkül érzed magad. De az Istennek, a mi Atyánknak a megismerésében megnyugodva felismerhetjük, hogy jó oka van arra, hogy próbákba vezessen. Ő elkötelezett amellett, hogy szentté tegyen, még akkor is, ha egy időre elveszi a boldogságot.

4. Ő hall téged - még akkor is, ha úgy tűnik Isten egy millió mérföldnyire van, akkor is közelebb van, mint a lélegzetünk. Hall téged, szóval ne félj, merésznek lenni, és kérdezd meg, mint Habakkuk, hogy miért maradnak válasz nélkül kiáltásaid. Imádkozz tovább, és tartsd észben, hogy Isten csendje nem fog örökké tartani.

Szenvedésünknek Isten csendjében célja van, és segít abban, hogy hitünkben és engedelmességünkben növekedjünk.

 forrás: Facebook

2020.05.23.


 

Megfáradtál?

De akik az Úrban bíznak...


Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40,30-31)

Van, hogy azt érezzük, hogy nem megy tovább, egyszerűen sok. Az életünk folyamán újra és újra eljutunk egy olyan pontra, ahol úgy érezzük, hogy elfáradtunk, elég volt. Elfáradunk, mert az élet nehéz, mert nem várt dolgok történnek, mert csalódunk. Csalódunk másokban, magunkban, csalódunk, mert nem azt kapjuk, amit vártunk. Ráadásul mindenben el lehet fáradni, a becsületes istenfélő életben éppúgy, mint a másokat kihasználó és semmibe vevő életben. Ezért nem is az a kérdés, hogy elfáradunk vagy csalódunk-e, mert ezek elkerülhetetlen részei életünknek, hanem az, hogy mit kezdünk vele.

Az Ige azt írja, hogy ha az Úrban bízunk, ha a csalódásainkat elé visszük, akkor Ő felemel minket és erőt ad nekünk, sőt szárnyra kelünk, mint a sasok. Miért? Mert benne bízunk. Nem azért, mert mindent megteszünk vagy mert ezután jobban vagy máshogyan fogjuk csinálni, hanem azért, mert benne bízunk. A bizalom ad erőt nekünk újra meg újra. Sokszor azt gondoljuk, majd legközelebb jobban fogjuk csinálni és akkor nem roskadunk össze. Legközelebb még keményebben fogunk próbálkozni és akkor nem bukunk el. De Isten nem ezt kéri, persze nem baj, ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik, sőt! Viszont, ha csak saját erőnkben bízunk, akkor nem lehetünk kedvesek Isten előtt és vereségre vagyunk ítélve. Ezt elméletben tudjuk, de vajon gyakorlatban nem az a reakciónk mindenre, hogy majd én megoldom?

Sok ember tele van megfelelési kényszerrel, szeretnének jobban megfelelni a környezetüknek és Istennek. Lehet, hogy a környezetünk ezt kéri, de Isten nem. Isten csak azt kéri, hogy bízz benne. Azt kéri, hogy bízz benne akkor is, amikor a saját Gecsemáné-kertedben vagy. Ez nem könnyű, sőt borzasztóan nehéz. Még Jézus is vért izzadt ezen a helyen, de végül rábízta magát Atyja akaratára és látjuk az eredményt. Ennek eredményeképp ma azt mondhatjuk Istennek: Abba, Atyám. Azért, mehetünk ma Isten elé, mert Jézus ott, akkor megharcolta a harcot és megbízott Istenben. Rábízta magát az Atya akaratára, nem keresett jobb megoldást, nem próbálta más úton megoldani, hanem megbízott az Atyában és eltűrte a megaláztatásokat. Az Atyában bízva értünk, érted tűrte el a megaláztatásokat. Sőt ne csak a megaláztatásokat, hanem a kereszthalált is ezért vállalta. Jézus hozott egy döntést, hogy megbízik az Atyában, akkor is, amikor kimondhatatlanul nehéz volt.

Ha neked most nehéz bíznod, akkor tudnod, kell, hogy „nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Menjünk hozzá bizalommal, mert Ő azért vállalta a keresztet, hogy ma odamehess hozzá!

Forrás: Facebook/Reggeli bátorítás  rovat

2020.05.22

 

Állj ellen az ördögnek

Álljatok ellen az ördögnek

 

Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Jakab 4: 7

Ha eddig Istenhez könyörögtél, hogy űzze el az ördögöt az életedből, akkor HAGYD ABBA! A Biblia szerint neked kell legyőznöd az ördögöt.

Hogyan? Úgy, hogy ellenállsz neki. Fellázadsz ellene, amikor megpróbál rávenni valamire, és ehelyett azt teszed, amit Isten mond! Amikor a sátán valamilyen hazugságot mond neked, akkor mondj ellent neki Isten Igéjével. Állj ellen neki. A fenti igevers szerint, ha ezt megteszed, félelmében elmenekül tőled.

Ez azt jelenti, hogy amerre csak mész hitben járva, az ördögnek ellenállva, a sötétség mindig hátrébb szorul.

Tehát, kezdd el visszaszorítani a sötétséget! Meg tudod tenni! Isten élete van benned. Maga Jézus él benned. Ahova mész, oda megy Ő is. Minden probléma, amivel szembetalálod magad, minden gonosz szellem, ami megpróbálja befolyásolni az életedet, ISTENNEL száll szembe.

Annyit kell tenned, hogy ezt tudatosítod magadban. Kezdd el úgy élni az életedet, hogy minden pillanatban tisztában vagy azzal, hogy Isten világossága benned van. Isten Igéje benned van. Isten Szelleme a bensődben él.

Élj annak tudatában, hogy Jézus, az Isten Fia, benned él. Aztán figyeld csak, hogyan menekül el tőled az ördög!

 

Gloria Copeland

 


A Bibliát rendszeresen kell tanulmányozni


A Bibliát kenyérnek kaptuk mindennapi használatra, és nem tortának különleges alkalmakra.

A Bibliát rendszeresen kell tanulmányozni, nem csak ünnepnapokon elővenni, vagy takarításkor leporolni.
Ha olvassuk a Bibliát egy idő után a sorok közé fogunk látni. Megnyílik előttünk ás láthatjuk azt, amit mások nem biztos, hogy meglátnak.
Nem elég olvasni, mert az akkor csupán egy időtöltés. Elmélkedni kell az olvasottakon. Kérdezni az Urat vagy elmondani neki amit megértettünk belőle.
Van olyan amit nem értünk? Kérjük az Ő segítségét! 

Beírok ide egy idézetet amit Spurgeontól vettem. Nagyon igaz és találó.

Idézet
"Olvashatod folyamatosan a Bibliát úgy, hogy mégsem tanulsz belőle semmit – hacsak a Szent Szellem meg nem világosítja és meg nem magyarázza neked. Akkor viszont a szavak majd úgy ragyognak eléd, mint a csillagok; a Szentírás úgy tűnik, mintha arany-lapokból állna; minden egyes betűje gyémántként csillog majd.

Ó, milyen áldott dolog egy ily módon “megvilágosított” Bibliát olvasni, amelyet a Szent Szellem ragyogása tett fényessé. Volt-e már olyan, hogy úgy olvastad a Bibliát, hogy a szemeid mégsem világosodtak meg tőle? Akkor mondd ezt az Úrnak, hogy “Ó Uram, világosítsd meg nekem az Igét, ragyogj rá, mert nem tudom haszonnal olvasni, hacsak Te meg nem magyarázod nekem!”

A vak emberek olvashatják a Bibliát az ujjaikkal, de a vak lelkek nem tudják azt olvasni. Szükségünk van egy olyan fényre, melynek világosságánál olvashatjuk a Bibliát; a sötétben ugyanis nem tud senki sem olvasni."

 


Vihar, mint hitünk próbája

"Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: "Menjünk át a tó túlsó partjára!" El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: "Mester, Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: "Hol van a ti hitetek?" Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?"
Lukács 8:22-25

Jézus a viharban
 
Jézus megdorgálja az apostolokat, mert ijedtükben elfeledkeztek a hitről. Miért utasította rendre őket?
Azért, mert pánikba estek, elveszítették önuralmukat: Láthatjuk a 24. versben:
"Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk!"
 
Jézus próbára tette a tanítványok hitét, és próbára teszi a mi hitünket is, megtudva hogyan viselkedünk. Nehéz helyzet elé állít minket. Akkor kiderül, mennyire bízunk Istenben. Ha pánikba esünk és elfeledkezünk Istenről, már ott van a baj, közel vagyunk ahhoz, hogy letérjünk Isten útjáról. De ha hozzá fordulunk és kérjük vezetését, segítségét és megtesszük, amit Ő kér tőlünk, akkor kiálltuk a próbát, és az által hitben is megerősödtünk.

 2019.04.26

 

Mindig meghallgat

Meghallgatta...


"..meghallotta az Úr hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr!" (Zsolt 6,9-10).

Ez az én tapasztalatom is. Pecsétet üthetek rá, hogy Isten ígérete igaz. Sok-sok alkalommal csodálatosan meghallgatta szolgája imádságát, és most is meghallgatja könyörgéseimet, nem fordítja el fülét tőlem. Áldott legyen érte szent neve!
Annyi bizonyos, hogy a zsoltáros bizalmában rejtőző ígéret nekem is szól. Hadd tegyem magamévá hittel: "imádságomat elfogadta az Úr". Elfogadja, nem felejti el, és úgy és akkor teljesíti majd, ahogy és amikor szerető bölcsessége ezt a legjobbnak tartja. Szegényes kis
imámat a nagy Király elé viszem, Ő pedig meghallgat, és kegyelmesen elfogadja kérésemet. Ellenségeim nem hallgatnak meg, de az én Uram meghallgat. Azok kigúnyolják könnyes imáimat, de az én Uram nem. Ő meghallgatja és szívén viseli könyörgéseimet.
Micsoda fogadtatás ez nekem, szegény bűnösnek. Mi elfogadjuk Krisztust, az Úr pedig - Fia érdeméért - elfogad minket és imáinkat. Áldott legyen ez a drága név, amely szabad utat biztosít imáinknak még az arany kapun át is.
Uram, taníts engem imádkozni. Hiszem, hogy meghallgatod könyörgésemet. Ámen.

(C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

 


Az Úr támogatja...

Az Úr támogatja

„Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.”

A sátán azt várja, hogy feladjuk a küzdelmet, és kételkedni kezdjünk: „Hát hol van Isten?” Azt akarja, hogy bátorságunk köddé váljon, és ne merjünk kilépni életünk legnagyobb álmaiba és célkitűzéseibe, mivelhogy félünk a bukás lehetőségétől.

Viszont Isten azt szeretné, ha a szellemedben megértenéd, hogy ha elesel, akkor sincs vége mindennek. Szeretné, ha eltökélnéd magadban, hogy az Ő keze segítségével fel fogsz kelni, akárhányszor is kerülsz le a padlóra. 

Jerry Savalle 

 


Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna

Prayer - ima

Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Jeremiás 29:12-13,

Isten nem a mi logikánk szerint működik. Életünkben sokszor ott kapjuk a legnagyobb áldást, ahol elkeseredettségünkben már nem tudunk semmi jót várni.

Istenhez és ezáltal a Gondviseléshez a legközelebb az ima által juthatunk. Az ember igazi méltóságát és szépségét az ima adja. Az imához alázat, leborulás kell. A mai ember legnagyobb baja az, hogy túlzott egoizmusában és önmegvalósításában nem tud leborulni. ezáltal "kiborul". Az ember akkor a legnagyobb amikor le tud térdelni,akkor a legerősebb amikor imára tudja kulcsolni a kezét. A világ pörgésében, ha nem tesszük rendbe saját lelkünket, Isten-kapcsolatunkat, nem csendesedünk el, óhatatlanul elsodródunk.

Isten nem ígért könnyű életet, de végül "aki hisz, üdvözül". Az ima segít feldolgozni a bennünk ért napi hatásokat, segít megértenünk életünk értelmét: a valódi értékekre világít rá. Isten nem csodákat és könnyű életet ígért, hanem gondviselése által minden napunkban tevékenyen részt vesz. Ezeket az apró jelzéseket akkor vehetjük észre, ha az ima által élő kapcsolatunk van vele.
Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna.

Lehet, hogy nincs azonnali hatása, vagy nem úgy adja a jót, ahogyan azt mi elképzeltük, de biztosan annak és akkor adja a kegyelmet, akinek és amikor szükség van rá.

Dr. Stella Leontin

 


Vissza Istenhez

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához...

„Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened!”
Jeremiás könyve 14:7

Körülnézel, és csak akkor veszed észre, hogy ismét ott vagy. A gödör mélyén. Megint elkövetted, megint nem gondolkodtál, vagy nem jól gondolkodtál, és ez lett a vége. Megint hazudtál, csaltál, loptál időt, szeretetet, tiszteletet. Megint nem voltál jó, pedig te nem így akartad. Megint hibát követtél el, ugyanazt, amit a múlt héten, meg előtte, és már annyiszor életed során. Megint nem Isten volt az első, megint nem érdekelte agyad kusza tekervényeit, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és végül látod, mi lett a vége.

Már te is utálod magad. Undorral nézel a tükörbe, és néha legszívesebben a képébe vágnál annak, aki karikás szemekkel bámul vissza rád a foncsorozott üvegből. Miért? - fakad fel belőled a keserű kérdések sokasága. Miért nem gondoltam át még egyszer, miért nem tettem meg, amit meg kellett volna? Miért nem maradtam inkább csöndben, vagy miért nem beszéltem, amikor szükség lett volna rá?

Mardos a szégyen, mert tudod, mit kellett volna inkább választani. Mardos a szégyen, és vágysz arra, hogy megszabadulj mindettől, és újra kiléphess a fényre. Éhes vagy a bocsánatra, a feloldozásra, és nem elég, hogy a társad, aki ellen elkövetted, kész megbékélni veled. Nem elég, hogy az ember megbocsát, ha megbocsát, kell valami több, valami jobb, valódibb és biztosabb.

És Isten lehajol hozzád. Ő kész megadni azt, amire vágysz, amit keresel égen-földön, feltúrva a nagyvilág padlását és pincéjét, ám soha rá nem bukkanva. Ő kész a békére. Ő megbocsát. Eléd fut az úton, a nyakadba borul, és mint szeretett gyermekét ölel magához. Nem érdekli a bűn szaga, koszos ruháid és ápolatlan lelked. Hazaértél, és csak ez számít.

A bocsánat, a teljes bocsánat a tiéd, és ezt senki sem veheti el tőled. Tudja, hogy még meglátogatod azt a régi gödröt, ennek ellenére és ezzel együtt fogad vissza magához, mert szeret, és szeretné, ha végre igazán megtapasztalnád a tőle kapott szabadságot.

"Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk."
Ézsaiás 59:12

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." 
Zsidókhoz írt levél 4:15-16

Ő nem engedi, hogy olyan kísértések érjenek bennünket, amikben az ember ne tudna megállni. "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" 
1Korintus 10:13

forrás: ismeretlen

 


Január 18. Kiválasztottalak...

Mert akiket eleve kiválasztott...


A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás: 41:9-10

Köszönjük áldott ígéreteidet URunk és Megváltónk. Micsoda kiváltság ez, kiválasztottál minket, a Tieid vagyunk. Velünk vagy, megerősítesz, jobboddal támogatsz és megsegítesz minket.
Boldogító az a jövő az élet világossága, amit Jézus ígér. És mit kér tőlünk cserében az Atya? Azt, hogy fogadjuk el Fiát, mint Megváltó Urunkat, és az Ő parancsolatait! Azt hiszem nem nagy ez a kérés, mégis kevesen értik ezt, Uram.
Add, hogy minden ember megismerjen téged és kívánjék Hozzád tartozni, legyen sok olyan szolgáid, akik hozzád vezetik őket. Jézus nevében drága URunk. Ámen.

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
János 8:12

 


Január 17.   És megismeritek az igazságot...

És megismeritek az igazságot...


Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
János 8:31-32 (Károli)

Köszönjük drága Istenünk az igét. Hálát adunk amiért a te néped bízhat a te ígéreteidben.
A Te eklézsiádhoz tartozik minden ember, aki elfogad téged, fiadat, és megtért keresztény. Köszönjük, hogy a hívő házaspárok is áldás alatt vannak, és minden gyermeket megtartanak akiket adsz nekik. Amikor tehetjük kedves testvéreim, énekeljünk az Úrnak dicséreteket, és adjunk hálát, mert jó az Úr, örökké tart az ő szeretete. Ámen.
kép: az igazság szabadokká tesz...

Jézus ezt a tanítást azért mondta, mert hinni benne sokan hisznek. Még az ördög is hiszi, mer tudja, hogy létezik. De aki bűnös életet él az a bűnnek a szolgája, és a szabadítás a Szent Szellem munkája nélkül nem működik. Kérjük Uram a te erődet, hogy megmaradjunk a te beszédedben, mert vágyunk a közelségedre, szeretnénk méltóak lenni arra, hogy tanítványokká fogadj minket. Ámen.


Január 16.  Én vagyok az életnek ama kenyere...

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere: aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János:6:35,

Én vagyok az élet kenyere

Köszönjük az ígéretet, a világos igaz beszédet, mert aki ezt olvassa annak nyilvánvaló az áldás belőle. Bízzuk magunkat, és a problémáinkat Istenre és legyen hitünk abban, hogy Őneki gondja van rá. A hit a fiúban elvezet az igazságra, megnyugvást ad, hogy halálunk után egy új otthon vár reánk. Bízzunk az Úrban, mert aki Hozzá megy az nem éhezik,  Istennek bárányai nem lesznek kenyérkéregetők.
A lelkünk nem szomjazik, mert az Úr gondoskodik a lélek betöltésével, amire minden ember vágyakozik, csak sajnos sokan rossz helyen keresik. A világ betölti ugyan mindenféle butasággal, de az nem ad megnyugvást. Sok gazdag ember boldogtalan, mert űrt érez, hiába van meg mindene.
Ha az Urat szolgáljuk, és követjük jutalmunk nem marad el, ott leszünk vele a mennyben, mint megbecsült mennyei állampolgárok. Imádkozzunk embertársainkért, hogy megtalálják lelki békéjüket, amit csak Isten szeretete tud igazán betölteni a Szentlélek által. Ámen.

Aki nékem szolgál, engem kövessen: és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
János:12:26,

 


Január 7. Tegyetek tanítvánnyá minden népet...

Tegyetek tanítvánnyá minden népet...

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20

Veletek vagyok minden napon - Jézus megígérte, és Benne bízhatunk. Jézus feltételnek szintén hozzátette, hogy minden népnek tanítsuk a parancsolatokat, és tanítványként keresztelkedjenek meg. 
A tanítás világos, ha ezt tesszük, velünk van Istenünk, velünk van az Úr a világ végezetéig.
Köszönjük az igét Uram, a szívünkbe véssük, és köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Uram a Te erőddel, a Te lelkeddel, kegyelmeddel, szeretnénk ezt tenni.
Hálát adunk, hogy erős jobbod a mi segítségünk, dicsőség neked Uram. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. 
Zofóniás, 3:17


Január 6. Semmi felől ne aggódjatok...

Semmi felől ne aggódjatok...

 

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Filippi 4:6,

Milyen szépen fejezi ki az ige: hálaadással. Mindenkinek van miért hálát adni. Napjainkat mindig kezdjük és zárjuk hálaadással.
Milyen kedves az Isten, hogy kívánságainkat közölhetjük vele. Nem hiábavalóságokat kell kérni. Bár mindent elmondhatunk mégis jobb ha elfogadjuk amit Ő akar adni nekünk. Ezt azzal fejezhetjük ki, ha imánkhoz hozzá tesszük - Legyen meg a Te akaratod!
Az igében azt olvashatjuk, hogy Ő mindenkinek jót készített el. Kérjük azt a jót, az a leghelyesebb.
Köszönjük Atyánk, hogy jót terveztél minden ember számára. Kérlek segíts nekünk, hogy ebbe a tervbe tudjunk beállni, a te segítségeddel.

 

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.
Zsoltárok 116:1-2,

 


Január 4. Jézusra nézve

Jézusra nézve

  Jézus egy ízben a tanítványokat hajóba ültette és elküldte őket, hogy majd megy utánuk. Ahogy a szélben hánykolódott a hajó, Jézus utánuk ment a tengeren járva.

Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: " Bízzatok, én vagyok , ne féljetek!"
Máté 14:26-27,

Ebben a történetben Jézus a vele való közösséggel járó bizalmat tanítja. Az életünkben bármilyen körülmény, vagy probléma adódik jusson eszünkbe ez a mondat, amit felkiáltó jellel meg is van erősítve. Ezt kétféleképpen is érthetjük:
"Bízzatok, én vagyok, ( aki jövök itt most) ne féljetek!)"
Vagy
"Bízzatok, én vagyok, ( vagyis mindig létezem vagyok) ne féljetek!"

Péter ekkor így szólt Jézushoz:

"Uram, ha te vagy ,parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen," Mire ő így szólt:" Jöjj" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "Uram, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: " kicsinyhitű, miért kételkedtél?"
Máté 14:28-31

Úgy gondolom, minden el volt erre a jelenetre rendelve, az előreküldés, a viharos szél is. Péter amikor Jézusra figyelt a lehetetlent is megoldotta, de amint elfordította figyelmét Jézusról, a szélre nézve, elnyelte a hullám.
Az életben is így van ez. Mikor hiszünk az Úrban, minden lehetséges, de ha a problémákra figyelünk akkor elcsüggedünk, és a gondok, problémák, mint a hínár lehúznak minket.
Jézus meg is dorgálta "kicsinyhitű" mondta neki, hol a bizalom? A bizalmat azok érdemlik ki, akik nem hagynak minket cserben, márpedig Ő soha nem hagy cserben senkit aki számít rá.

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és a hegyek omlanak a tenger mélyébe: ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.
Zsoltárok 46:2-4

 


Január 3. Féld az Urat, és bocsáss meg!

"...bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van..."Márk 11:25,

"...Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. 2. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. 3. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. 4. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat."  Zsoltárok 128:1-4

Egy áldás és egy ígéret: De az áldásnak és az ígéretnek vannak feltételei. Féld az Urat, és bocsáss meg. Akkor az Úr megadja kérésünket. Most azért vizsgáljuk meg magunkat. Azt hiszem a megbocsátással van némi nehézség. Igen nehéz megbocsátani amikor úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk, és a másik fél szintén úgy érzi, hogy nem ő vétkezett.
Mi ilyenkor a teendő?
Mindenképp tárjuk Isten elé a problémát , adjuk át neki, tegyen Ő igazságot. Kérjük, hogy világítsa meg elménket, mert szeretnénk helyesen látni és cselekedni. Vezessen minket, mert Ő a szívek vizsgálója, tőle van a jó meglátás, a megbocsátó szív és bölcsesség.
Uram! Kérlek téged adj nekünk megbocsátó szívet, és hozzá illő bölcs beszédet! Ámen.

24. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 25. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. 26. (Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.)"  Márk 11:24-26

 


Január 2. Ha énbennem maradtok

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. 
János 15:7-8


Ha énbennem maradtok

Az ige ismerete, és annak szeretete, áldást hoz az életünkre. Az engedelmesség, kitartás, gyümölcsöket eredményez amit lehet, hogy nem rögtön látunk vagy tapasztalunk, de az ígéretekben bízhatunk.Bátran kérhetjük a mi Urunktól az áldásait, ha megtartjuk az ő beszédét, és hűségesek vagyunk hozzá.
Istenünk kérünk Téged, hogy adj nekünk kitartó, szerető szívet, bölcs gondolkodást, igaz beszédet, erős hitet, nagy - nagy türelmet, és kegyelmet az életünkre.
Hálával, olvassuk a te ígéreteidet, amit megírattál a Te Szent könyvedben. Dicsőség ezért Neked Urunk,  a Mindenható és magasságos Istennek, és az ő Bárányának. Jézus nevében.  Ámen.
 
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden õ parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
5 Mózes 28:1
 
 

2019. január 1. 

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és a fiainak : Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orczáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orczáját az Úr,
és adjon tenéked békességet!

Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.
4Mózes 6:22-27
 
Köszönjük Istenünk, hogy még az imádságot is megtanítottad a te gyermekeidnek.  Ez az áldás nekünk szól, hisz fiak vagyunk, nem fattyak. Köszönjük amiért ígéreted szerint az áldások reánk hullanak. Milyen boldogító, megnyugtató, hogy megőrzöl minket, könyörülsz rajtunk, és békességet adsz számunkra. Dicsőség Uram Neked.
 
Minden kedves látogatónak, nagyon boldog, békés új esztendőt, és Isten áldását kívánjuk!


Ároni áldás

                kép: Ároni  áldás

 


 


Ugye Isten el fogja fogadni őket?

Széles és keskeny út

 

Ismerek embereket, akik nagyon vallásosak és egészen őszinték, de nem keresztyének. Ugye Isten el fogja fogadni őket?

Lehet valaki őszinte, de tévedhet is őszintén. A Biblia szerint van olyan út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet (Példabeszédek 16:25).
Minden évben sok olyan eset fordul elő, hogy valaki tréfából a másikra szegez egy fegyvert, és őszintén hiszi, hogy nincs megtöltve. A fegyver elsül, és a másik meghal, majd a ravaszt meghúzó ember azt mondja: "Nem tudtam, hogy meg volt töltve."
Lehet, hogy ez az ember száz százalékig őszintén hitte, hogy nem fog ártani a másiknak, de olyasmiben hitt őszintén, ami egyszerűen nem volt igaz. Ha hitünk tárgya nem igaz, akkor nem elég az őszinteség, és a világ minden őszintesége sem fogja életre kelteni a lelőtt embert.
Pál apostol azt tanítja, hogy pusztán a vallás gyakorlása nem ment fel senkit, sőt növelheti is az ember bűnét. Pál a pogány vallás vizsgálatakor rámutat, hogy az tulajdonképpen az igazság elferdítése. "Az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel" - mondja az apostol (Róma 1:25).
Isten dicsőségét felcserélték és helyettesítették a teremtmény dicsőségével. Vallásuk bálványimádás, és a bálványok tisztelete sérti Isten méltóságát. Isten mindig is gyűlölte az ilyesmit.
"Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!" (2Mózes 20:3-5). Tehát legyen akármilyen őszinte az a vallásos ember, ha nem az igaz Istent imádja, semmi előnye sincs.
Ha valaki moziba akar menni, és a belépődíj 400 forint, akkor mindegy, hogy 390 forintja vagy 25 forintja van-e; az a lényeg, hogy nincs elég pénze. Ha nem az igaz Istenben hiszünk, akkor mindegy, hogy mennyire vagyunk őszinték, mert nem felelünk meg annak a feltételnek, amely lehetővé teszi, hogy az ember elérje Istent.
Isten állította fel a követelményeket, és csak azokat fogja elfogadni, akik Jézus Krisztus által jönnek hozzá. "És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (ApCsel 4:12).

Josh McDowell és Don Stewart


Jób, miért nem tekintesz felfelé?

"Ámde kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik, és nem láthatom" (Jób 23,8-9)

"Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai." Jób könyve 14:7

Az angol Birmingham városában egy fiatalember költekező és kicsapongó életmódja miatt súlyosan eladósodott. Azért, hogy adósságait fizetni tudja, további sikkasztásokat és hamisításokat követett el. Attól való félelmében, hogy felfedezik és megbüntetik, végül nem látott már más kiutat, mint hogy elhagyja a szülői házat, és véget vessen az életének. Isten azonban úgy rendezte, hogy az öngyilkossága felé vezető útja egy evangéliumi gyülekezet kápolnája mellett vitt el. Ellenállhatatlan vágy ragadta meg, bement a gyülekezetbe, és hallotta, amint Edmonds prédikátor szakaszokat olvas fel Jób könyvéből, és magyarázó lelki-szellemi megjegyzéseket fűz azokhoz. Amikor a prédikátor a fent idézett, a Jób 23,8-9-ben található igehelyhez ért, esedezve felkiáltott: "De Jób, Jób, hát miért nem tekintesz felfelé?" - E szavak villámcsapásként hatottak a kétségbeesett emberre, mert ő is úgy járt el, mint Jób, aki mindenfelé tekingetett, és nem látott semmilyen segítséget, semmilyen kiutat. Most hittel ő is felfelé tekintett - és mint egykor a tanítványok a megdicsőülés hegyén, ő sem látott mást, "csak Jézust egyedül" (Mk 9,8). Így menekült meg ő is elveszett és kétségbeesett helyzetéből. Kiutat talált tönkretett életének romhalmazából, új életet kezdett Krisztussal. Ezt Isten kegyelemmel és irgalmassággal koronázta meg.
Igen, kedves hívő testvéreim, ha Isten egy elveszett és kétségbeesett bűnöst egy ilyen Ige által élő hitre tud vezetni, mennyivel inkább lehet segítségünkre és üdvösségünkre ez az Ige, miután az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak vére árán megigazultunk. Hiszen mi, hívők, nagyon gyakran ugyanígy járunk, hogy nem látunk kiutat, pedig tekintgetünk előre, hátra, jobbra, balra. Felfelé kell néznünk, "Jézusra" (Zsid 12,1-3), akkor meglátjuk az Ő dicsőségét, Ő pedig átvezet bennünket kísértéseink sötétségén és a kétségbeesésen.

Joachim Langhammer


Nézz Jézusra amikor tornyosulnak előtted a gondok

Jézushoz

Van amikor szembesülünk egy problémával és sehogyan sem tudunk felülkerekedni rajta. Keressük a megoldásokat, próbálkozunk. Időnként úgy látszik, hogy sikerrel, de egy váratlan pillanatban minden összeomlik, mint a kártyavár.
Azt gondoljuk nincs megoldás, elveszítjük reményünket. 
Pedig ez nem így van. Van akire mindig számíthatunk, megtalálható számunkra ha őszinte szívvel fordulunk hozzá.
Emeljük fel tekintetünket, nézzünk Jézusra és kérjük segítségét. Az általa kínált megoldás a nehézségeink fölé emel minket, mert Vele csak győztesek lehetünk.
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”Máté 9:23

2018.11.01.


Jobb lenne a világ...

Jobb lenne

Nemcsak elkövetni tilos a bűnt, hanem fenntartani sem szabad. S ide tartozik az is, ha túl sokat beszélnek róla.

Például magukat kereszténynek tekintő emberek, akiknek lételeme, hogy mindig rágják valakinek a gyengeségeit.
Akik abból élnek, hogy mások szerintük mennyire nem jól élnek.

Jobb lenne a világ, ha többet beszélnénk a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről.


Légy csendben

Légy csendben és várj az Úrra...  (Zsoltárok 37:7,)

Légy csendben és várj az Úrra!

Lehet, hogy vannak kéréseink amit átadtunk az Úrnak, de még nem hallottuk meg a válaszát. Szólunk hozzá, kérjük, hogy figyeljen ránk, és közben eszünkbe sem jut, hogy hangoskodásunk elnyomja az Ő hangját. 
"Légy csendben és várj az Úrra" - olvassuk a Zsoltárokban. Istent csak a csendben hallhatjuk meg, Ő ritkán emeli fel a hangját. Mindennek eljön az ideje csak legyünk türelmesek és bízzunk Istenükben!


Az Út

„Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja.” Példabeszédek könyve 16:25.

van olyan út...

Amikor minden lehetőség megvan Isten akaratának megismerésére, a tudatlanság nem mentség a tévedésre és a bűnre. Az az utas, aki útkereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyja a jelzőtáblát, és a szerinte helyes utat választja, bármilyen jószándékú, minden valószínűség szerint a rossz úton fogja találni magát.
Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy megismerjük tanításait. Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Amikor a törvénytudó ezzel a kéréssel fordult Jézushoz: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” – a Megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta: „A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?” A tudatlanság nem mentség; ez nem menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút, sem az öreget, hiszen kezükben van a törvény elveinek és kívánalmainak hiteles ismertetése. Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a haza felé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatnia.
Isten dicsősége elválaszthatatlan igazságától. Nem lehet Bibliával a kézben hamis nézetekkel dicsőséget adni Istennek. Sokan állítják, hogy nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen! De az életet a hit alakítja. Ha a világosság és az igazság hozzáférhető számunkra, de mi nem igyekszünk meglátni és meghallani, tulajdonképpen elutasítjuk, és a sötétséget választjuk. – A NAGY KÜZDELEM, A Szentírás védőbástya


Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.

"Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok."

És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. (Márk 5:28-29)
 
Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok

Biztosan sokszor hallottad már a következő frázist: ,,Hiszem, ha látom!" Általában így gondolkodik a világ. A világi gondolkodásmód azt mondja: ,,Ha nem érzem, és nem látom, akkor nem hiszek a csodában." Isten viszont azt mondja: ,,Ha hiszed, mielőtt éreznéd és látnád, akkor a csoda meg fog történni."

A hit a remélt dolgok felől való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés (Zsidók 11:1). A hit olyan, mint a szikra, Jézus pedig a dinamit. A vérfolyásos asszony történetében láthatjuk, hogy sokan megérintették Jézust, hiszen ott tolongtak körülötte (Márk 5:31), de mégsem történt velük semmi. Nem hittel érintették Őt meg. Azonban, amikor a tizenkét éve vérfolyástól szenvedő asszony érintette Őt meg, Jézus érezte, hogy erő távozik a testéből (Márk 5:30), és a szikra belobbant, gyógyulást hozva az asszony testében!

Az asszony hallotta, hogy Jézus milyen jóindulatú, kedves és szeretetteljes, és ez lángra lobbantotta a hitét. Hitte, hogy Jézus meg tudja, és meg is akarja őt gyógyítani. Olyannyira meg volt győződve efelől (annak ellenére, hogy a testében a betegség még tejesen nyilvánvaló volt), hogy így szólt: ,,Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok." Megtapasztalta a gyógyulást mielőtt hitt volna? Nem, először hitt Jézus jóságában és erejében, majd a hite alapján cselekedett, végül pedig megtapasztalta a gyógyulást a testében.

Ugyanígy, Isten azt akarja, hogy higgy az irántad való jóságában és szeretetében. Azt akarja, tudd, hogy Ő nagyon is hajlandó az érdekedben cselekedni, hogy megáldjon, és Krisztussal együtt hogyne ajándékozna neked mindent (Róma 8:32). Azt akarja, hogy hit által kijelentsd, hogy Ő helyreállít, és legyen várakozásod is efelől. Nem számít, milyen régóta áll fenn a probléma, vagy mit mondanak a szakértők, a szikra lángra lobban és megtörténik a gyógyulás, a helyreállás: meg fogod látni, amit hiszel!

Joseph Prince

Barátok összefogása beteg társukért

Márk 2:1-5
1. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 2. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid."
 
Barátok Jézushoz viszik beteg társukat

Volt 5 ember akik közül az egyik megbetegedett, teljesen elgyengülve ágynak dőlt, és küzdött az életéért. 
Ennek a beteg embernek volt 4 barátja, akik látták beteg barátjuk egyre romló állapotát és felismerték annak várható következményeit. Tudták ha nem kerül orvoshoz, elveszítik barátjukat. Hallották hogy Jézus Kapernaumba érkezik. Eljutott a hír hozzájuk, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket, ezért arra az elhatározásra jutottak, hogy barátjukat hordágyra téve Jézushoz viszik, reménykedve abban, hogy meggyógyítja barátjukat.
Ők beszéd helyett cselekedetükkel bizonyították szeretetüket. A házhoz érve látva a tömeget tudták ha nem tesznek valamit barátjuk nem juthat Jézus elé. Tudták, hogy egyedül csak Jézus segíthet béna barátjukon, akit szerettek és tiszteltek. Nem adták fel és nem fordultak vissza, hanem a ház mögött felmásztak a tetőre, barátjukat oda felemelve és megbontották a tetőt, akkora rést nyitva rajta, hogy a hordágyat leereszthessék. Készek voltak arra is, hogy számon kérhetik rajtuk az okozott kárt, büntetést is kaphatnak, de ezzel nem törődtek, számukra az volt a legfontosabb, hogy Jézus, akiben hittek, gyógyítsa meg barátjukat.
Jézus hitüket látva szólt a bénához, Fiam, megbocsáttattak a bűneid."

Jézus, nem csak a betegséget gyógyította meg, hanem bocsánatot, kegyelmet adott a beteg bűneire.

Isten ma is keresi azokat az embereket akik felismerik a bűn halálos betegségét és annak következményeit amit a halál beállta után már nem lehet orvosolni. Ezért keres és választ ki Isten olyan embereket akik készek cselekedni azért, hogy minél több haldoklót vigyenek Jézus elé, megmentve azok életét. 

Jézus elhívott minket is erre az életmentő feladatra. Utasítása amit tanítványainak adott nekünk is szól:

Márk 16:15-18,
15. Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18. kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

Az apostolok akik elindultak a világba ezt tették, és mi saját maguk is ezt tesszük amikor bizonyságot teszünk szavainkkal az evangéliumot hirdetve, vagy elmondva amit Jézus cselekedett az életünkben, és ezt tesszük amikor cselekedeteink és életünk hirdetik, bizonyítják Istenbe vetett hitünket.

Apcs 13:47 
.Mert így parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

Nem csak az újszövetségben találkozunk ezzel az elhívással. Már Ézsaiás prófétán keresztül is üzent az Úr.

Ézsaiás 49:6 
Így szól: Kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!

Szolgáljunk hűségesen, mentsük meg az embereket, vigyük őket szabadulásra, gyógyulásra, kegyelemre Jézus elé. 

Hiszem, hogy az Úr cselekedeteinket látva gazdagon megjutalmazza hűséges szolgáit itt a földön és mennyben egyaránt.

Máté 24:46-47
Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.

/Bácsi István/

A kérés pillanatában legyen ott a szívedben a hit, hogy megkapod

Márk 11/24
Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni!

Így lesz az én igém...

Ezek Jézus szavai. A kérés pillanatában ott kell legyen a hit a szívünkben, hogy megkapjuk. Nem látjuk még, de tudjuk, hogy meglesz, mert Jézus azt mondta. Amit látunk, ahhoz már nincs szükség hitre. Ezt a hitet viszont letudjuk rombolni, megtudjuk semmisíteni és mi saját magunk állítjuk meg az áldás megérkezését. Mivel? A kételkedéssel. A hittel ellentétes beszédünkkel. Hiszed, hogy Isten betölti minden szükséged? Hogy reagálsz, amikor egy olyan csekk érkezik, aminek az összege akkor még nincs meg?? Úrrá lesz rajtad a félelem, hogy hát én ezt nem tudom kifizetni, nincs rá pénzem. Jaj Istenem mi lesz velem. Ennyit nem tudok befizetni......
Vagy megfogod a csekket és hittel a szívedben azt mondod. Köszönöm Atyám, a Te drága Szent Fiad, Jézus nevében, hogy Te gondot viselsz rólam és betöltöd minden szükségemet a Filippi 4/19 Igevers szerint... "Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek"
Én bízom benned Uram.....

Isten ideadta az Igét. Az Ige élővé válik, ha hittel töltjük meg. A hittel megtöltött Ige visszatér Istenhez és Ő megcselekszi. Isten akarata az Igében van, de ahhoz, hogy megcselekedje és gyümölcsöt teremjen az életünkben, nekünk kell valamit tenni. Hittel kell megtölteni. A hit szavát kell szólnunk.
Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
– Ésaiás 55:11

A hit beszéde soha nem vall kudarcot. Isten megcselekszi azt, amit eltervezett számodra.

forrás: gyozteselet.blogspot.hu

 


Soha ne add fel!!

Soha ne add fel

Az Úr jót tervezett felőlünk. Minden áldás, amire szükségünk van, el van készítve. Lehet, hogy még nem látjuk, de ismerjük Isten Igéjét és tudjuk, hogy mi az amit Ő megígért számunkra. Mindegyikőnkkel terve és célja van és személyre szólóan készítette el áldásait
Az Úr soha nem változik és amit Ő ígért, azt be is teljesíti. Nem mi várunk Istenre, hanem Ő vár ránk, mikor leszünk készek az áldás elfogadására.
Soha nem szabad feladni, még akkor sem,ha a látható dolgok most épp az ellenkezőjét mutatják.

Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.(II. Kor. 4/18)

Lehet, hogy amiben hiszel még a legközelebbi családtagok sem hiszik el, hogy az megvalósul az életedben. Ne engedd, hogy lebeszéljenek az álmaidról, vágyaidról. Ne engedd, hogy a kételkedés az áldás útjába álljon. Legyen az gyógyulás, anyagi áldás, szolgálat, vagy bármi más.....

Ámen


Áldás előtt támadás
Február 27.

Kolosse 2/15
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Amikor az Úr valami nagyszerű áldást készít a számodra, előtte az ellenség bepróbálkozik. Tudjuk, hogy az ördög terve az, hogy te ne juss hozzá azokhoz az áldásokhoz, amit az Úr ad neked. Az ő terve, hogy elfordítson a hittől és az Igébe vetett bizodalmadtól. Az takarja elérni, hogy a tekinteted, a gondolataid csak a problémákra szegeződjenek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a áldás átvételét.

Drága Testvérem! ha most épp valami nagy "hegyet" tolt eléd az ellenség, akkor hidd el, hogy az Úr már elkészítette az áldást a számodra. Ezért ne a problémára fókuszálj, hanem Istenre. Az ellenség minden támadását az Úr áldása követi.
Ne tekints úgy a problémára, mint egy legyőzhetetlen valamire, hanem lásd meg benne az ellenség fondorlatosságát, sunyiságát.
Egy újabb trükkjét, amivel el akarja terelni a figyelmed az Úr ígéreteiről.
Sok esetben mielőtt pl. valaki a teljes gyógyulását átveszi, még az ördög előtte rúg egy nagyot. tudja, hogy neki vége. Ezért van olykor az, hogy miután imádkoztál, vagy imádkoztak érted, még jobban erősödnek a tünetek. Ebben az esetben ne legyen benned kétely és félelem, hanem állj meg a hitben, mert tudod, hogy ez az ördög erőlködése csak.
Előfordul, hogy anyagi áldásért imádkoztál és az áldás helyett egy nagy összegű csekket kaptál?
Ez is csak egy csapdája az ördögnek, hogy levetesse a tekinteted az Úrról.
Biztatlak drága Testvérem, ha most éppilyen, vagy hasonló helyzetben vagy, tudd meg, hogy az Úr valami nagyszerű dolgot készített a számodra.
A problémákat tekintsd egy legyőzött akadálynak, ami azért lett állítva, hogy ne érj be a célba, ne vedd át, ami nem a tied.
Te győztes vagy, mert az Úr megszerezte számodra a győzelmet.

Ámen

Január 26., péntek - A tanuló ne leckéztesse mesterét

Lk 6:40 „A tanítvány nem feljebb való mesterénél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere.”

Lehetnek olyan tanulók, akik túlszárnyalják mesterüket, de csak azért, mert a mesterük nem tökéletes. A mi Mesterünk azonban tökéletes, lehetetlen túlszárnyalni, de nem is kell, viszont tökéletesen elég lesz, ha kiábrázolódik bennünk a Krisztus (Gal 4:19).

Nagy esztelenség az, amikor valaki a saját hibáit és bűneit a mások ítélgetésével akarja álcázni. Ez üres járat. Általában az ilyen lelkületű ember kettős mértéket használ: minden botlása felett szemet hunyva, hamis mértékkel felmenti magát, de másokat képmutató módon, nagyon szigorú mértékkel, egy semmiségért is megítél és kárhoztat.

Teljesen felesleges és célszerűtlen ez a viselkedés, hiszen akadályozza a magunk és mások fejlődését, és még a „verembe” esés veszélyét is kilátásba helyezi, az Isten igazságos ítélete által. Bölcsen cselekszünk, ha inkább a gerendával foglalkozunk, hogy minél jobban hasonlítsunk tökéletes mesterünkre, Jézusra.

Ha téged azzal a mértékkel mérnének, amivel te mérsz másokat, mi lenne az eredmény?

forrás: Romániai Magar Baptista Szövetség - Dézsi István


Január 25., csütörtök - A szeretet Jézus szerint

Lk 6:35 „Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.”

Logikátlannak és hatástalannak tűnik az embereknek az a szeretet, amit olyan személy felé kell kimutatni, aki ellenséges magatartást tanúsít. Az igazság az, hogy semmilyen más módon nem lehet a konfliktusokat megállítani, vagy a megromlott kapcsolatokat helyrehozni, csak az Úr Jézus szerinti szeretet gyakorlása által.

Igeszakaszunkban három motiváló erővel rendelkező támpontot találunk e szeretet gyakorlását illetően. Az első: igyekezzünk képmutatás nélkül kimutatni szeretetünket azok felé, akiktől azt várjuk, hogy befejezzék az ellenségeskedést és szeressenek minket. A második: ne a kéz kezet mos elvet alkalmazzuk, hanem a valódi megjutalmazás ígéretét tartsuk szem előtt. A harmadik: csak így lehetünk a magasságos Istennek fiai, akiknek megjelenését sóvárogva várja a világ.

Talán megvalósíthatatlannak tűnik a Jézus szerinti szeretet, de Ő éppen azért áldozta fel önmagát szeretetből az ellenségeiért, hogy ez megvalósulhasson életünkben.

Milyen a te szereteted? Hogyan reagálsz az ellenséges magatartásra?

forrás: Romániai Magar Baptista Szövetség - Dézsi István


Január 24., szerda - A veszély Jézus szerint

Lk 6:25 „Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok!”

A legtöbb ember a háborúkban, természeti csapásokban, járványokban, gyógyíthatatlan betegségekben és hasonlókban látja a legnagyobb veszélyt, mert mindezek halállal fenyegetnek. Ha a keresztyénségre gondolunk úgy általában, a legtöbb vallásos ember a veszélyt az ördög személyéhez, a bűnhöz, a kísértésekhez köti.

A felsoroltak közül egyik sem jelent valódi veszélyt az ember számára. Akinek a lelke meg van váltva, bármilyen körülmények érhetik, nem jelent veszélyt. Az ördöggel, bűnökkel és kísértésekkel pedig az a helyzet, hogy a megváltás művével, kegyelemből van rá megoldás, tehát ezek sem jelentenek igazi veszélyt. Bármilyen furán hangzik, az igazi veszélyt éppen Isten és az Ő igazságos ítélete jelenti minden ember számára. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában (Mt 10:28).

Szabad vagy a halálfélelemtől? Igazi istenfélő vagy?

forrás: Romániai Magar Baptista Szövetség - Dézsi István

 


Január 23., kedd - A boldogság Jézus szerint

Lk 6:21 „Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.”

Boldogság nélkül nem érdemes élni! Ezért minden ember korosztálytól, műveltségtől, társadalmi vagy vallásos helyzetétől függetlenül ezt keresi. Sajnos a legtöbb ember, nem is tudja igazán, hogy mi a boldogság! A jó hír az, hogy létezik igazi boldogság, ami nem függ az anyagi helyzettől, a körülményektől, sem az egészségi állapottól, hanem csak Istentől függ. Isten nélkül nincs boldogság, mert Ő a boldog Isten (1Tim 1:11), aki Jézus Krisztusban emberré lett, hogy a benne való hit által, elérhetővé tegye az igazi boldogságot (Jn 20:29).

Aki Istennel személyes kapcsolatba kerül, számíthat a minden vigasztalás Istenére, amikor sírnia kell. Betölti minden szükségét, mind a fizikait, mind a lelkit, mert megadja a mindennapi kenyeret és igazságával megelégíti az arra éhező és szomjazó lelket (Mt 5: 6). Amikor pedig Krisztusba vetett hitéért és bizonyságtételéért meggyűlölik, szidalmazzák és üldözik, örömmel gondolhat arra, hogy a mennyben van polgárjoga (Fil 3:20), ahol Isten letöröl szemükről minden könnyet (Jel 7:16-17). Jézus szerint ez a boldogság!

Szerinted, neked mi a boldogság? Boldog vagy igazán? Boldogan szenvedsz ebben a világban?

Forrás: Dézsi István (Romániai Magar Baptista Szövetség)


Január 22., hétfő - Maradj az Úr útján!

6. Legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami meg van írva Mózes törvényének könyvében! Ne térjetek el attól se jobbra, se balra! 7. Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek. Isteneiknek a nevét ne említsétek, ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek őket, és ne boruljatok le előttük! 8. Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az ÚRhoz, ahogyan a mai napig tettétek! 9. Nagy és erős népeket űzött ki előletek az ÚR. Előttetek azonban senki sem állhatott meg mindmáig. 10. Egy közületek elűz ezret, mert Istenetek, az ÚR harcol értetek, ahogyan megígérte nektek. 11. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az URat!
Józsué 23:6-11

Az idős Józsué jó tanácsokkal látja el Izráel népét. Mintegy a receptjét adja annak, hogyan szilárdíthatják meg helyzetüket azáltal, hogy megmaradnak az Úr útján. Milyen feltételei vannak ennek?

Őrizzétek és tartsátok meg mindazt, ami írva van. Emlékezzetek és emlékeztessétek fiaitokat mindarra, amit az Írás mond. A rendszeres igetanulmányozás szükséges feltétele annak, hogy megmaradj az Úr útján.

Ne keveredj az istentelen környezeteddel. Nem arról van szó, hogy fizikailag ne érintkezz velük, hiszen akkor kitől hallanák az üdvözítő hírt, hogy van Szabadító, és így szabadulás a bűnből? De modern isteneik imádásában ne vegyél részt!

Ragaszkodj az Úrhoz. Ahogy egy gyermek fogja apja kezét közlekedés közben, és együtt lép vele, úgy járj az Úrral lépésről lépésre!

Járj alázatban. Nem a gyermek vezeti a felnőttet, hanem éppen fordítva. „Istenetek, az Úr harcol értetek”. Nem rád van szüksége az Úrnak, hanem neked van szükséged Őreá!

Maradj meg az Ő útján, hogy az Ő dicsőségére lehess!

Forrás: Lisztes Tibor Romániai Magar Baptista Szövetség)

 


Január 12., péntek - Betegek gyógyítója

Lk 4:40 „Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.”

Az egyház történetében újra és újra fellángol a vágy arra, hogy a hívek személyesen találkozzanak Isten természetfeletti erejével. Legújabban a 20. század elején kapott lendületet az ún. „isteni gyógyítás igéje”. Különböző összejöveteleken történtek már olyan események vagy éppen gyógyulások, melyek emberi ésszel megmagyarázhatatlanok. Ugyanakkor visszaélésekről és hiszékeny emberek becsapásáról is lehet hallani, amikor egyenesen elszedik a gyógyulni vágyók pénzét. Évekkel ezelőtt egy mélyen tisztelt gyógyító evangélista olyan embert tett gyógyító alkalmai reklámarcává, aki tökéletesen egészséges volt, és éppen az evangélista kevéssé ellenőrzött gyógyításait igyekezett leleplezni, amikor egy alkalommal felállt a tolószékből.

Jézus Krisztus nem hirdetett meg gyógyító alkalmakat. Nem adott fel hirdetéseket és nem reklámozta magát – a démonok tisztátalan bizonyságtételét pedig határozottan elutasította és tiltotta. Egyszerűen csak hozzá vitték a betegeket, és Ő meggyógyította őket. Messiási voltának egyik jele volt ez.

Tapasztaltad-e már életedben, környezetedben Jézus Krisztus gyógyító hatalmát? Van-e beteg családtagod, ismerősöd, akit imában hozhatsz az Úr elé?

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Horváth Ferenc


 

Január 11., csütörtök - Imádkozz bátor igehirdetésért!

ApCsel 4:29-31 "Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által." Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét."

Isten Igéje után néhány este az igehirdetésről olvasunk. Az Úr Jézus is a prédikálást tartotta fő feladatának (pl. Mk 1:38). Péter és János bátran prédikált a pünkösd utáni napokban (ApCsel 2-3-4). A Jézus Krisztusról szóló történet továbbadása kívánta a legnagyobb bátorságot. Haláláról és feltámadásáról életveszélyes volt szólni, ám ők mégis ezt tették. „Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Bátorságukon csodálkoztak a nép vezetői, és keresték a módját elhallgattatásuknak. Nem sikerült. Hogyan is sikerülhetett volna? Ők nem bátraknak születtek, hanem bátrak lettek, miután a Szentlélek eljött reájuk, és Krisztus tanúivá lettek (ApCsel 1:8). Aztán ott volt mögöttük egy imádkozó gyülekezet; testvérek, akik további kitartást, bátorságot kértek számukra az Úrtól.

Bátor igehirdetés bátor igehirdetők ajkáról hangzik. Imádkozz többet lelkipásztorodért; kérd számára a Szentlélek segítségét, erejét, hogy bátran hirdesse a Krisztusról szóló evangéliumot!

 

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Herjeczki Géza

 


Január 10., szerda - Akitől rettegnek az ördögök

Lk 4:34 „Ah! Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!”

Jézus Krisztus Kapernaumban végzett szolgálata az emberek álmélkodását váltotta ki, mivel „szavának hatalma volt”(31.v.). Názáret elhagyása után ez a város lett Jézus állandó lakóhelyévé (vö. Mt 4:13). A szolgálat színhelye ismét a zsinagóga volt, itt tanított Jézus szombaton, de tanítását itt már nem részletezi Lukács evangélista.

Lukács megszokott sorrendjében (eltérően Máté evangélistától) az igehirdetést Jézus messiási cselekvése követte: a zsinagógában jelenlevő megszállott meggyógyítása. A démoni lélek hiába próbálkozott meg Jézussal szemben a leleplezés eszközével, a döntő tény az maradt, hogy Urára akadt benne, és meg kellett hátrálnia. Az eset tanúi megdöbbenve keresgélték a történtek magyarázatát: magyarázatot ugyan nem tudtak adni, de a messiási jel híre elterjedt az egész környéken.

Tapasztaltad-e már valamilyen formában Jézus hatalmát a tisztátalan lelkek fölött? Van-e a környezetedben valaki, akit Jézus megszabadíthatna a démoni megszállottságból?

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Horváth Ferenc

 


Január 9., kedd - Az Ige megkülönböztet a világban

Jn 17:14-16   "Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való."

Krisztus követői nem a világból valók, aminthogy Ő sem e világból való. Ám tulajdonképpen nem könnyű másnak lenni, kilógni a sorból. Ez nem új keletű jelenség. Amikor királyt kért Izráel Sámueltől, indokuk az volt, hogy olyanok akarnak lenni, mint mindenki más a környezetükben (1Sám 8:20). Ez az azonosulási vágy azóta is, minket is kísért.

Ma esti kérdésünk az lehetne, hogy vajon mi hogyan hordozzuk – ha hordozzuk – megkülönböztetettségünket? Nehezünkre esik? Szeretnénk szabadulni tőle? Vagy elfogadtuk, belenyugodva, hogy furcsán néz ránk e világ, talán még gyűlöl is? Lehetne éppenséggel örömmel is vállalni, hogy megkülönböztetettek vagyunk; Bibliás emberek, hiszen az Úr Jézus nekünk adta Isten Igéjét (14). Ahogy az Ószövetségben az Ige a választott népre volt bízva (Róm 3:2), úgy most Krisztus tanítványaié, a miénk ez a tisztesség.

Az Ige megkülönböztet a világban. A világ fiait nem érdekli az Ige, meg sem érthetik azt (1Kor 2:14). Mi azonban értjük és szeretjük a Bibliánkat. Tőle kaptuk!

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség  Herjeczki Géza

 


Január 8., hétfő - A Lélek erejével szolgálni

Lk 4:14 „Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.”

A ma reggel olvasott két rövid igevers összefoglalja Jézus galileai működését. Jézus Krisztus mindenben Isten Lelkének a vezetése szerint járt, és szolgálatát is a Lélek erejével végezte. Attól kezdve, hogy bemerítkezésekor leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, Megváltónk teljesen a Lélek irányítása alatt végezte szolgálatát. Még a kísértés helyére is a Lélek indítására ment. A Jordán vizénél történő kinyilatkoztatásban a galambnak azért van fontos szerepe, mert rádöbbenhetünk egy nagyon fontos különbségre. Az özönvíz után Nóé galambja nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson a megáradt vizek fölött, viszont Isten Fia a megfelelő „nyugvóhely” Isten Lelke számára.

Bárcsak az jellemezne bennünket is, hogy Jézushoz hasonlóan, oda megyünk, ahova a Lélek indít, és sehova nem megyünk, ahova Ő nem akarja, hogy elmenjünk. Szolgálatunk is legyen minden egyes alkalommal a Lélek ereje által végzett szolgálat.

Ha megvizsgálod lelki szolgálatodat, kijelentheted-e, hogy igyekeztél mindig a Lélek erejével szolgálni? Ha nem, kész vagy-e ráhagyatkozni a Lélekre?

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Horváth Ferenc

 


Január 6. szombat - Odaszánás a megújulásra

Igehely: Róm 12:1-2 „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Az Istennek irgalma Jézusban kötelez minket a teljes odaszánásra. Jézus Krisztus maradéktalanul odaszánta magát értünk. Semmit sem tartott meg magának, mindent odaadott értünk ott a kereszten. Drága véren megvásárolt, és nem a magunkéi vagyunk. Ezért kell magunkat (nemcsak lelkünket, testünket is) élő áldozatként egészen odaszánnunk.

Az legyen, amit ő akar. Előtte mindig meghajlani, parancsának mindig engedni, bármit kér megtenni, az odaszánás ezt jelenti.

Mi ennek az akadálya? A világ mintája. Ahogy a szabó a minta szerint kivágja az anyagot, úgy akar minket is a világ a saját sablonjára szabni. A mi régi természetünk olyan, mint az autó, amelynek kormánya/kereke félre húz, mindig a világ útja, divatja után menne. Ezért a hívő élet soha nem megy lazán. Nagyon kell fogjuk, és az Úr Jézus uralma alá hozzuk életünket. De az odaszánáshoz az akarás nem elég. Változás kell, hogy az értelmünk megújuljon. Ez a megtéréskor kezdődik, de folytatódik, amint a Szentlélek az ige által formálja értelmünket és megvilágosítja lelkünket, hogy eldönthessük mi az, ami jó, ami Istennek tetsző és tökéletes. Szánd oda magad az igeolvasásra és imádkozásra!

Forrás:  Romániai Magar Baptista Szövetség  Kelemen Sándor

 


Január 5., péntek - Lényegre mutató, alázatos szolgálat

Igehely: Lk 3:15-20; Kulcsige: Lk 3:16 „János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.”

Bemerítő János igehirdetése hatalmas prófétai szó volt a régóta próféciára szomjazó nép körében. Érthető tehát, ha a megígért Messiást keresték a hallgatók Jánosban. Ő azonban minden félreértést eloszlatott, amikor önmagának az Eljövendőhöz való viszonyáról nyilatkozott. Az ő feladata csak az útkészítés volt, a teljességet Jézus Krisztus hozza el. A Krisztus eljövetele teremt tiszta helyzetet népe körében és az egész embervilágban, amikor az alázatosokat beviszi országába, a magukban bízókon pedig végrehajtja a megsemmisítő ítéletet.

János hűségesen hajtotta végre megbízatását, amikor az örömüzenetet meghirdette a népnek. De igazi próféta volt abban is, hogy felemelte tiltakozó szavát Heródes vérfertőző és kegyetlen életmódja ellen. Ezért az ószövetségi próféták sorsa lett az övé, amikor Heródes börtönbe vettette az Isten igazságát képviselő, bátor prófétát.

Amikor szolgálatodat végzed, kire hívod fel a figyelmet: Krisztusra vagy magadra? Kész vagy megalkuvás nélkül bűnnek nevezni a bűnt?

forrás:
Horváth Ferenc
Romániai Magar Baptista Szövetség

 


Január 04, Dicsérd Istent gondviseléséért!

1. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2. Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 3. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, 4. megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. 5. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Zsolt 103:1-5

Minden embernek számtalan oka volna arra, hogy szívből dicsérje az Urat. De különösen azoknak, akiknek bűnük megbocsáttatott és vétkük elfedeztetett. Nem maradt egy bűn sem bocsánat nélkül. Itt kezdődik az igazi dicséret. Bűnrendezés nélkül nemcsak, hogy erőltetett a dicséret az ember részéről, hanem elfogadhatatlan Isten számára.

Dicséret a sok gyógyulásért is, amit átéltünk. De vajon a most beteg hívők is áldhatják az Urat? Igen, mert ígéretünk van arra nézve, hogy minden betegségünkből meggyógyít most, vagy majd ott nála fönn.

Lehet, tudomásunk van arról is, hogy halál közeli állapotban voltunk, de tudtunkon kívül is még sokszor megszabadított a haláltól (gondolj csak az autóval való közlekedésre). Hála érte! De ha az örök haláltól is megszabadultunk, örök dicséret érte. Szeretete, irgalma megkoronáz, javaival megtölti életünk, erőnket megújítja. Ezt most vegyük mind számba - kell ennél még több?

forrás:
Kelemen Sándor
Romániai Magar Baptista Szövetség 

2017. december 29. péntek - Csendes percek

Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

Jer 29,10-14.

VÁLTOZATLAN SZERETET

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11)

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek...

Az életem egyik legboldogabb napjának kellett volna lennie, végül az egyik legmagányosabb lett. Nyolc nappal a lelkészképzőm diplomaosztója előtt a feleségem úgy döntött, nem akar tovább házasságban élni velem. Reménytelennek éreztem magam. Amikor a diplomaosztó előtti napon találkoztam szüleimmel, anyám adott egy kártyát, amelyen a fenti idézet szerepelt.
Jeremiás ezt a babiloni fogságban lévő zsidóknak írta, hogy reménykedjenek, Isten nem felejtette el őket. A saját fogságomban, magányom és kétségbeesésem idején ez az igevers emlékeztetett, hogy Isten gyermeke vagyok. Isten még mindig szeret, és nem feledkezett meg rólam.
A válás után visszavonultam a munkámból, és hazaköltöztem a szüleimhez. Isten hű volt, még a legnehezebb pillanatokban is. Két év múlva találtam munkát egy gyülekezetben, és újra megházasodtam. Néha, amikor az élet nem úgy megy, ahogy terveztük, azt érezhetjük, hogy Isten elfelejtett bennünket. De Jeremiás szavai emlékeztetnek, hogy amikor saját fogságunkban vergődünk - fájdalomban, magányban, félelemben -, Isten változatlanul szeret minket és törődik velünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz minket, és a legjobbat akarod nekünk. Segíts bízni benned, még akkor is, ha az élet sivárnak tűnik! Ámen.

 


2017. december 26. kedd - Csendes percek

Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16,7-11.

BŐVEN VAN MIT MEGÉLNI

Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. (Préd 3,12)

Egyesek szerint az a boldogság, amit mi azzá teszünk. Minél több időt töltök egyik barátommal, annál inkább meg vagyok győződve, hogy ez igaz. A barátom sikeres üzletember volt. Aztán egyik alkalmazottja egy pisztollyal jelent meg, hogy minél több embert megöljön. Miközben a barátom megpróbálta lefegyverezni, elveszítette egyik karját és egyik szemét. Hetekkel később, mire kiengedték a kórházból, a megtakarításai elvesztek, és hajléktalanszállóba költözött. Mindemellett Parkinson-kórja és halálos bőrrákja is van. Gondot jelent számára, hogy egyedül járjon vagy fölálljon egy székből, mégis ő az legvidámabb és legpozitívabb ember, akivel valaha találkoztam.
Mára egy kis lakásba költözött, ahol kevés nyugdíjából él. Függetlenül attól, hogy mit csinál, és az mennyire nehéz, a barátom célja, hogy senkit ne hagyjon mosoly nélkül. Megtanulja mások neveit, és emlékszik rájuk, mikor legközelebb látja őket. Alkalmat talál az emberek bátorítására, és nagylelkűen bánik a bókokkal. Sokan megkeserednének vagy Istent hibáztatnák az ő helyzetében, de a barátom nem teszi. "Úgy nem lehet élni, nekem pedig még mindig bőven van mit megélnem" - mondta. A mai olvasmány emlékeztet, hogy az Úr megismerteti velünk az élet útját, és teljes örömmel tölt el bennünket.

Imádság: Urunk, köszönjük barátainkat és az idegeneket, akik megmutatják, hogyan éljük meg a te örömödet. Ámen.

 


2017. december 24. vasárnap - Csendes percek

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Mt 5,14-16.

SZENTESTE

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)

A karácsony esti istentisztelet végén mindenki a mellette ülő gyertyáját gyújtja meg, jelképesen megosztva Krisztus világosságát. Megindító látvány, ahogy a résztvevők egy-egy pislákoló gyertyát tartanak az elsötétített templomban. Az elmúlt szentestén, miközben a továbbhaladó fényt néztem, a gyertyámat majdnem kioltotta a megolvadt viasz, amely a kanóc körül gyűlt össze. Ahogy észrevettem, megdöntöttem a gyertyát, az olvadt viasz a tartóra folyt, és a láng újra fényesen égett.
Eszembe jutott, hogy az összegyűlő viasz azt a viselkedést jelképezi, amely nem engedi, hogy Krisztus világosságát tükrözzük mások felé. Később gondolatban egy listát készítettem, mik akadályozhatják a fényt: hálátlanság, aggodalmaskodás, negatív gondolatok, a megbocsátás hiánya, ítélkezés, az anyagi javakra való törekvés, és mások véleményének túlzott jelentősége. Mi az orvosság? Talán, hogy Isten szeretetét helyezzük a középpontba, nem a világ dolgait vagy véleményét. Hálásak lehetünk érte, és bízhatunk benne; adhatunk és elfogadhatunk megbocsátást, és feltétel nélkül szerethetünk másokat. Így szabadulhatunk meg a túl sok "viasztól", és engedhetjük, hogy Krisztus világossága ragyogja be életünket.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy megmutatod, hogyan fogadjuk el és tükrözzük vissza Krisztus világosságát. Ámen.

 


2017. december 23. szombat - Csendes percek

Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.
Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben levőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük.
Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez.
Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak.
Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színím földjéről!
Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon.
De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram!
Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!
Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.

Ézs 49,8-16.

FELEDÉKENYSÉG

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkezne, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be. (Ézs 49,15-16)

Miközben kilencéves fiammal a vasárnapi iskolába tartottunk, találkoztunk egy asszonnyal. Ráköszönt a kisfiamra: "Jó reggelt, Houston!" Gyermekemet bátorítottam: "Köszönj Allison néninek!" A hölgy meg sem várva ezt, így szólt: "Tudod, Allison egy szép név, és szeretem, de általában a másik nevemre, a Sarah-ra hallgatok, amit anyukámtól kaptam."
Ahogy idősödünk, egyre nehezebben jut eszünkbe családtagjaink vagy régi barátaink neve. Megfeledkezünk a születésnapokról, évfordulókról és más különleges alkalmakról. Átmegyünk egyik szobából a másikba, és már arra sem emlékszünk, minek mentünk oda. Egy idő után már nemcsak azt felejtjük el, hová tettük az autó kulcsát, hanem azt is, hol hagytuk az autót.
A Bibliában sok feledékeny ember van. A tanítványok elfelejtik, hogy Jézus néhány kenyérrel és hallal jóllakatott egy sokaságot (Mk 8,18-19). Izrael megfeledkezik, hogy Isten szabadította meg őket, és bálványokat kezdenek imádni (Zsolt 106,21). Péter elfelejti Jézus szavait, és háromszor tagadja meg őt (Mk 14,72). Néha mi is megfeledkezünk Isten ígéreteiről és az életünkben tett hatalmas dolgairól. Jó hír, hogy Isten soha nem feledkezik meg rólunk és soha el nem hagy (5Móz 31,6).

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, akkor sem, ha mi elfeledkezünk hűségedről. Ámen.

 


2017. december 22. péntek - Csendes percek

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1Jn 1,5-9.

VILÁGÍTÓ KÖZÖSSÉG

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. (Jn 1,9)

Advent negyedik vasárnapján hallottuk, ahogy a szél fütyül a templom épülete körül. A gyülekezet felállt, hogy a meghitt csendben meggyújtsa a gyertyákat. Csendesen sorba rendeződtünk, kiléptünk az épületből, és elindultunk az ifjúsági csoportunk által készített betlehemi jászol felé. A fiatalok jelmezben álltak a hidegben már egy órája. Mindannyian a jászolban fekvő kisgyermekre néztek, hogy az arra járó emberek figyelmét felhívják a gyermek Krisztus közelségére. Gyertyalángjainknak nem volt esélyük az odakint dühöngő széllel szemben. Minden lépésnél elaludt egy-egy gyertya. Megálltunk, és egymás gyertyáját újra lángra gyújtottuk, míg oda nem értünk. Gyertyáink meg-megrebbentek a sötétben, miközben karácsonyi énekeket énekelve ünnepeltük Immánuel születését.
Hívő emberként mindig ezt tesszük! Közösséget alkotunk, ahol a kis fényünket továbbadjuk azoknak, akik veszteséget, szükséget, szomorúságot, betegséget vagy fájdalmat élnek át. Ezzel emlékeztetjük egymást arra, hogy nem számít, milyen nehezek a jelen körülményei, a gyermek Jézus mindig közel van, fényt hozva a világba.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy Jézust elküldted a világba, hogy életünk sötét pontjait megvilágítsa. Segíts a mai napon szeretetedet megosztani másokkal! Ámen.


2017. december 21. csütörtök - Csendes percek

Felelt Jób, és ezt mondta az ÚRnak:
Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.
Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám.
Hallgass meg, hadd beszéljek! Én kérdezlek, te pedig oktass engem! (Jób 42,1-4.)

FELFOGHATATLAN EZ NEKEM!

Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? - kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. (Jób 42,3)

Jób egyike a Biblia legigazabb embereinek, ám, amikor súlyos próbatételekkel nézett szembe, megátkozta születése napját, és arra kérte Istent, hadd haljon meg. Isten egy sor kérdéssel válaszolt. Azt firtatta, vajon Jób ismeri-e az Úr roppant hatalmát. Jób megalázva magát, megértette, milyen elhamarkodottan beszélt olyanokról, amik csodálatosabbak, semhogy felfoghatná.
Életem első "Jób élménye" akkor történt, amikor elkezdtem a főiskolát. Azelőtt úgy tűnt, hogy életem biztos alapokon áll. Családom hitét és tanácsát követtem. A főiskolán viszont találkoztam a szabadsággal. Ezzel a bizonytalanság érzése is együtt járt: "Mi a következő lépés? Mi történik, ha rosszul választok?" Egy nap felhívtam édesanyámat, és engedélyét kértem egy év halasztásra, hogy mindent átgondolhassak. Nyugtalanított, hogy tanulmányaimat a jövő felőli bizonytalansággal folytassam. Úgy tűnt, Isten nem hallgat meg, ezért elveszettnek éreztem magam.
Jób könyvét olvasva megtaláltam utamat. Jób hasonló helyzetben volt: válaszokat várt Istentől. Jóbbal együtt olyan dolgokról kérdeztük Istent, amelyek csodálatosabbak voltak, semhogy felfoghattuk volna. Tanulgatom, hogy bizonytalanságom beleillik egy olyan tervbe, amit nem érthetek. De tudom, hogy Isten akarata jó nekem, és napról napra tanulom, hogy ez elég.

Imádság: Urunk, emlékeztess, hogy hallgatásod nem jelenti azt, hogy elhagysz minket. Segíts mindig bízni benned. Ámen.


2017. december 20. szerda -  Csendes percek

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!
Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.
A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.
Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.
URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16.

VÁLTOZTASS HOZZÁÁLLÁSODON

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad. (Zsolt 16,11)

Mozgáskorlátozott vagyok, ezért a nap folyamán sok akadállyal kell szembenéznem. Olykor kemény harcot vívok önmagammal, hogy ne engedjek a kedvetlenségnek, türelmetlenségnek, hanem elfogadva helyzetemet, maradjak Isten jelenlétében.
Egyik reggel kimentem az udvarra, és meglátva a sok tennivalót, megterhelődve tértem vissza a szobámba. Vigasztalást keresve vettem fel a Csendes Percek-et, s már a címe így szólt hozzám: Változtass hozzáállásodon! Rögtön világosság támadt bennem, és rájöttem, hogy a saját természetem elégedetlenkedik megint. Elszégyelltem magam, és az Úr bocsánatát kértem, hiszen oly sok szeretetet és törődést kapok tőle mindennap. Rajtam nyugvó jó kegyelme, - hiszem és vallom -, hogy az élet minden gondjára, bajára elég. Hálát adtam, hogy helyreállította lelki egyensúlyomat, megtisztította látásomat, és újra az ő megelégedett békessége töltötte be szívemet.

Imádság: Édes Atyám, köszönöm, hogy szereteted felemel. Kegyelmeddel fedezed be bajokkal küszködő életemet, és új öröm és áldott békesség lehet megint a részem. Segíts Jézusban maradni minden élethelyzetemben. Ámen.


2017. december 19. kedd - Csendes percek

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. /Galata 6,7-10./

TÜRELMES BIZALOM

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. (Jak 5,7)

A Lk 10,2-ben Jézus az evangélium terjesztését a földműveléshez hasonlítja. Azt mondja a tanítványoknak: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés".
Ez az összehasonlítás segít, hogy jól lássam a hitem továbbadására tett erőfeszítéseimet. A magvető elveti a magot, és várja az eredményt. Ha a föld puszta marad, mi tartja vissza a földművest az elkeseredéstől? A türelem. Tudja, hogy várnia kell, míg a mag kikel. Ha meglátja a növényt kibújni, tovább vár a növekedésre. A növekedés minden szakasza türelmet kíván.
Évekkel ezelőtt rendszeresen imádkoztam szeretteimért, s próbáltam nekik megmutatni Isten szeretetét. Lapokat küldtem és telefonáltam. Ha találkoztunk, bátorítottam őket. Mégis, az eredmény, amit láttam, kicsi volt a befektetett munkához képest. Mikor emiatt imádkoztam, Isten emlékeztetett, hogy a farmer sem láthatja a mag föld alatti növekedését, így én sem láthatom, amit Isten elvégez a szeretteim életében.
Bízhatunk és türelemmel várhatunk a növekedésre. Mint a földművesek, mi is dolgozhatunk és reménykedhetünk az aratásban, s türelmünk meghozza gyümölcsét.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el... 

Imádság: Drága Urunk, segíts bízni benned, hogy te munkálkodsz, míg mi várjuk az aratást. Ámen.

 


2017. december 18. hétfő - Csendes percek

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.  /1János 4,7-12./

FÉNY A SÖTÉTSÉGBEN

Nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Kezdő gimnazistaként gyakran elborítanak a feladatok. Gyorsan gyűlnek a megoldásra váró tesztek, projektek, dolgozatok, házi feladatok. Régen eldöntöttem, hogy nem halogatom a dolgokat, így késő éjszakáig dolgozom, hogy mindent elvégezzek a következő napra, sőt előre is. Így nem halmozódnak fel az iskolai dolgok. Figyelmemet sok minden próbálja elvonni, különösen a telefonom, de ha a célra nézek, hogy a választott egyetemre tudjak menni, képes vagyok túlélni az éjszakákat és a nappalokat a számítógép előtt. Végül megérte az erőfeszítés, mert ebben az évben értem el a legjobb tanulmányi eredményt.
Ha a célra nézek, hogy egyetemre mehessek, az segít könnyebben elvégezni az iskolai munkámat; ha Krisztusra nézek, bízhatok abban, hogy egy napon a mennyben vele lehetek. Minden, amit Istenért teszek, megerősíti az iránta érzett szeretetemet, és vágyat ébreszt bennem, hogy vele akarjak élni az örökkévalóságban. Krisztus karácsonyi eljövetele beragyogta a világot. Halála és feltámadása ösvényt nyitott a mennybe, biztosítva, hogy ez a fény sose halványuljon.

 

Imádság: Drága Urunk, vigasztalj minket, mikor bizonytalanok vagyunk a jövő felől! Áraszd utunkra örök fényedet, hogy dicsőíthessünk téged! Ámen.

 

 


2017. december 17. vasárnap - Csendes percek

Anna prófétanő

Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

Lk 2,36-38.

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

Anna abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. (Lk 2,38)

Anna próféta az egyik karácsonyi hősöm. Nem őrzött éjjel nyájat és nem volt a jászolnál. Mégis a karácsony részévé vált születése után 40 nappal ünnepelve a Megváltót Jeruzsálemben. Csodálom Annát, mert egész életében nyitott volt Isten tervére. Kora ellenére bízott benne, hogy Isten feladatot ad neki. Imádkozva és böjtölve Isten közelében volt, várakozással és cselekvésre készen. Amint meglátta Simeont a babával, tudta, hogy ez a gyermek a Krisztus. Azonnal dicsőítette Istent. A jó hír hírnöke lett: Örülj világ, az Úr eljött! Öröme szétterjedt az egész templomban.
Örülök, hogy Anna is része a karácsonyi történetnek. Várakozó hite bátorít. Az angyalokkal és a pásztorokkal együtt hirdette Isten kibontakozó tervét. Hasonlóképpen a mi életünk is része lehet Isten üdvtervének, akár meglepő módon is. Csak ébernek kell lennünk, és válaszolni, ha Isten hív.

Imádság: Örökkévaló Istenünk, dicsérünk téged! Köszönjük, hogy minket is bevonsz egyre bővülő üdvtervedbe. Ámen.

 


2017. december 16. szombat - Csendes percek

Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz."

Lk 2,1-10.

ADVENTI ÉRZÉSEK

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

Advent idején azért imádkozom, hogy a karácsonyi történetet olvasva mélyebben megismerhessem az Urat. Idén megérintett az érzelmek sokfélesége, mely az első karácsonyt kísérte. Meglepetés: Mária megkérdezi az angyalt: "Hogyan lehetséges ez?" (Lk 1,34) - mikor megmondta neki, hogy szűzként fog teherbe esni. Elutasítás: nem volt hely a születendő Megváltó számára (Lk 2,7). Félelem: az angyalok gyakran kezdik így mondandójukat: "Ne féljetek!" (Lk 2,10). Öröm: az angyalok nagy örömet hirdettek a pásztoroknak (Lk 2,10). Bizonytalanság: "Mária mindezeket szívében forgatta" (Lk 2,19), nem tudva, milyen következményei lesznek.
Mindezek az érzések ott vannak Jézusban, aki Immanuel, "Velünk az Isten". Mivel Jézus emberi alakot öltött, átélte minden gondolatunkat és érzésünket. Azután befedte azokat a szeretetével, bocsánatot és megváltást ajánlva. Krisztus teljesen emberré lett, s megtapasztalta az összes érzést, hogy igazán megismerhessük Isten szeretetét.

Imádság: Jézusunk, köszönjük, hogy eljöttél a földre, hogy velünk élj, és hogy ma és mindörökké velünk légy. Ámen.

 


2017. december 15. péntek - Csendes percek

Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött; semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri! Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.

Préd 5,13-20.

ÖRÖM AZ ÚTON

Jézus az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. (Zsid 12,2)

Amikor Kelet-Kansasban éltem, gyakran utaztam át az állam nyugati részére. A vidék olyan volt, mint egy óriási biliárdasztal. Csak ritkán törte meg a préri lapos horizontját egy-egy fa. Sok ember úgy tekint erre a több órás útra, mint amit el kell viselni. Mások csodálják a préri szépségét. Néhány út után már vártam az utazást, amikor keresztülszelem az államot, mert a korábbi fárasztó kötelesség lehetőséggé változott számomra, hiszen időt tölthetek azokkal, akik számítanak nekem.
Keresztényként igyekszem az életet ugyanígy nézni. Bár a mennyország "boldog reménységére" (Tit 2,13) kell összpontosítanunk, földi életünk nem olyan, amit pusztán el kell viselni. Igen, nehéz tud lenni a munka; fárasztóak tudnak lenni az emberek; és felmerülhetnek egészségügyi, pénzügyi és egyéb gondok is. Ha ezekre koncentrálunk, és a nem kívánt dolgokra panaszkodunk, akkor egy valóban hosszú utazásunk lesz. De ehelyett a körülöttünk lévő világban és a többi emberben is értékelhetjük a szépséget. A Zsid 12,2 azt mondja, hogy Jézus elfogadta az élet csapásait, mert előre látta az Isten által kínált örömöt. Tehát nemcsak elviselni kell az életet; élvezzük azt minden Isten által adott szépségével együtt!

Imádság: Istenünk! Segíts, hogy a gondolataink megteljenek a jelenléted gondolataival és ígéreteivel! Ámen.


 

2017 december 14 csütörtök - Csendes percek

Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.

1Kor 1,26-29.

KÜLÖNLEGES?

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

Állandóan az alkalmatlanság érzése és az alacsony önbecsülés ellen harcoltam. Most, hogy kerekesszékbe kényszerültem, az önértékelésem tovább romlott. A betegségem miatt elvesztettem néhány korábban meglévő képességemet, és néha nehéz elfogadni, hogy Isten számára már használhatatlan vagyok.
Végül elkezdtem gondolkodni a Biblia sok olyan példáján, ahol Isten hétköznapi embereket használt. Még Jézus is egy szerény istállóban született egy fiatal, tapasztalatlan pár gyermekeként. Az egyszerű pásztoroknak fontos szerepe volt a születés történetben. A tanítványok dolgos emberek voltak: halászok, egy vámszedő, különféle kereskedők. Mégis, nézzük meg, mindegyiküknek része volt abban, hogy a megváltás története elterjedjen!
Isten csodálatosan teremtett mindnyájunkat saját egyéni adottságokkal. (Zsolt 139,14) Isten megérti korlátainkat és hiányosságainkat, és használni tud, ha rendelkezésére állunk.
Nem kell "különlegesnek" lennem. Mindannyian értékesek vagyunk Teremtőnk szemében, és Isten használni tud mindnyájunkat az ő országa építésében.

Imádság: Urunk! Segíts, hogy magabiztos tanúid legyünk. Köszönjük, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyunk. Ámen.

 


2017. december 13. szerda - Csendes percek

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14,22-33.

MINT TAMÁS

Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! (Jn 20,27)

Kereszténnyé válásom útja nem volt könnyű. Nem volt damaszkuszi úti megtapasztalás és dicsőséges megjelenésélmény. Én sokkal jobban hasonlítottam Tamásra, a kételkedőre.
Hinni akartam, ezért kétségeim ellenére azt tettem, amit a keresztények tesznek. Templomba jártam, önkéntesként segítettem a gyülekezeti alkalmakon, olvastam a Bibliát, és segítségért imádkoztam, hogy hitre találjak, és ne lepleződjek le, mint egy kételkedő. De mindig úgy éreztem magam, hogy a kétségeim felszínre kerülhetnek a keresztények egy csoportjában, és lelepleződhetek.
Ahogy telt az idő, felfedeztem, hogy a hitért való harcommal egész jó társaságba keveredtem. Mózes kételkedett a képességében, és megkérdőjelezte Isten döntését, hogy ő vezesse Izráelt (2Móz 4,1-17). Számos katona a kereszt lábánál elutasította Krisztus istenségét, mindaddig, amíg nem voltak szemtanúi a keresztúton történteknek (Mt 27,38-54).
Ezek a történetek arra tanítanak, hogy a kételkedés kérdéseket ébreszthet, amelyek a hit egy mélyebb megértése felé vezethetnek.

Imádság: Drága Urunk! Segíts, hogy jobban megismerjünk és teljesebben szeressünk! Használd a kétségeinket hitünk erősítéséhez! Ámen.


 

December 12. kedd - Csendes percek

Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük.
Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR.
Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.
Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézs 61,8-11.

NÉZŐPONTOK
Isten az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. (Ézs 61,10)

Ahogy a héttagú családom összegyűlt az étterem parkolójában, hírtelen abbahagytuk a beszélgetést. Csikorgó fékeket és kerékcsúszást hallva szemtanúi voltunk egy balesetnek, ami mint egy lassított felvétel történt a közeli útkereszteződésben. Más sofőrök megálltak, szemtanúk hívták a 911-et, és a rendőrség megérkezett. Később, ahogy beszélgettünk vacsora közben a történtekről, meglepőnek találtuk, hogy ugyan első kézből figyelhettük meg az eseményeket, mégis mindannyian máshogy emlékezünk rá.
A hívők évszázadokon át megtapasztalták és szemtanúi voltak Isten üdvösségének, megbocsátásának és végtelen kegyelmének. És ahogy a vacsora alatti beszélgetésen, a keresztények különféleképpen látják Isten megtartó megváltását és szabadítását. Fontos felismernünk, hogy Istenről alkotott szemléletünk különböző, és az odaadás és hálaadás kifejezését Isten által adott egyediségünk fejlesztette ki. Ahogy kereszténységemben növekedtem, megtanultam felismerni és elfogadni annak a fontosságát, hogy különböző nézőpontok léteznek Krisztus testén belül. Elköteleződésünk módszerei - ahogy hívjuk Krisztust, egyéntől és gyülekezettől függően - eltérőek, de mindannyian Krisztus testének részei vagyunk.


December 11 - Csendes percek


Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül." Azután így szólt az Úr: "Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"

Lk 18,1-8.

EGY ÖZVEGYASSZONY ÉS EGY FEHÉRHASÚ LEGYEZŐFAROK

Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. (Lk 18,1)

Az ebédszünetben gyakran elmegyek sétálni a Swan folyóhoz. Késő tavasz idején egyik alkalommal valamin megakadt a szemem. Fent egy közeli fán egy fehérhasú legyezőfarok (kisméretű, Ausztráliában őshonos madár) zaklatott egy meglehetősen nagy fekete varjút. Azt feltételeztem, hogy a fehérhasú legyezőfarok a fészke biztonsága miatt aggódott és a lehető legagresszívabb módon védte a területét. Ezzel szemben úgy tűnt, hogy a sokkal nagyobb méretű varjú meglehetősen meghökkent a nagy felbolydulásban. Végül a varjú kezdett elfáradni a zaklatásban, és átrepült a szomszédos fához, de a fehérhasú legyezőfarok hevesen üldözte.
Egy kis gondolkodás után arra jöttem rá, hogy épp szemtanúja voltam a látszólag teljesen esélytelen küzdelemben való kitartás egy példájának. Arra is rájöttem, hogy mint a fehérhasú legyezőfarok, mi is szembesülhetünk olyan helyzetekkel, amelyek megoldhatatlannak tűnnek. A mai olvasmányban Jézus a kitartó özvegyasszony példáját használja, hogy emlékeztessen minket arra, forduljunk kéréseinkkel Istenhez. Mennyei Atyánk készen áll arra, hogy kéréseinkre válaszolva segítsen.

Imádság: Urunk, segíts, hogy kitartóak legyünk az imádságban akkor is, ha a helyzet reménytelennek tűnik! Ámen.

 


 

December 10 - Csendes percek

 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Jn 1,1-14.

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

Az Ige testté lett, közöttünk lakott... (Jn 1,14)

Minden decemberben már előre várom a gyülekezeti, karácsonyi zenei műsorunkat. A szavak és a dallamok megtöltik lelkemet, gyülekezetünk számára pedig ajándékot jelentenek. A templomot gyönyörűen feldíszítjük. Régen ezt gondoltam: "A zene nélkül nem lehet karácsony!" Az idén azonban beteg lettem, és az ünnepi zenei műsorok idején is otthon kellett maradnom. Nem merülhettem el a hangokban, a dekoráció látványában, és a dicséretekben a program végén.
Először sajnáltam magam. Aztán ráébredtem, hogy bármennyire felemelőek és inspirálóak a karácsony külső örömei, nem ez a szent ünnep lényege. A karácsony ereje, hogy Isten elküldte Jézust közénk, hogy meghaljon értünk, és feltámadjon a halálból. A karácsony valódi ajándéka az a bizonyosság, hogy Krisztus újra el fog jönni. Ha le is kell mondanunk ünnepünk néhány, megszokott eleméről, tudjuk, hogy valójában csak Jézus Krisztusra van szükségünk. Ő a szívünkben él a hit által, és ez mindennél több.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk, hogy örvendjünk a karácsonynak, és emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus személyét, Megmentőnket ünnepeljük. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket..." Ámen. (Mt 6,9-13)

 


December 9 - Csendes percek

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

REMÉNY A ZŰRZAVARBAN

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

Nemrégiben, amikor férjem kórházban volt, kinéztem a kórházi szoba ablakán, és azt láttam, hogy a járdán és az úttest egy részén is szemét van. Azt gondoltam, minden zűrzavarosnak és rendetlennek látszik.
Azonban észrevettem valami mást is. Madarak csipegették az ételdarabokat a járdán, és körös-körül dús növényzet zöldellt. Amit én szemétnek véltem, az a madaraknak hasznos volt. Így gondolnom kellett arra, hogy még a legnagyobb káosz közepén is reményt nyújt Isten. Noha a szemetelés sohasem helyes dolog, megtanultam, hogy megtapasztalt harcaink közepette Isten mindig gondoskodik rólunk és támogat bennünket.
Férjem betegsége alatt áldás volt megtapasztalnunk, ahogy testvéreink hitüket gyakorolva bátorító szavakkal hívtak fel, vagy ételt hoztak a kórházba, sőt, bejöttek a férjem mellé, hogy hazamehessek egy kicsit pihenni és a gyerekekkel törődni. A mi káoszunk közepette Krisztus közössége ölelt körül bennünket, reményt és gyógyulást hozva számunkra.

Imádság: Szerető Istenünk, adjon Szentlelked erőt és békességet népednek a nehéz időkben! Ámen.

 


December 08. Drágának tartalak

"...drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, ...

 drágának tartalak

Ne hallgass az emberek veled szembeni negatív véleményére. Isten szeret téged <3. Drágának tart és becsesnek. És higgy benne, mert drága vagy és becses


 

December 7 - Csendes percek

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.

Ef 1,3-7.

 AZ IGAZ KEGYELEM

Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef 1,7)

Közeledik a karácsony, és én újra a kegyelem jelentésével vívódok. Évek óta törekszem arra, hogy tisztán értsem a kegyelem fogalmát. Szeretem a hangzását - vágyódom a kegyelemre - de küszködöm a teljes megértésével. A kegyelem azt jelenti, nem csak bizonyos szabályok alapján kell élnünk, hanem az Úr Jézus Krisztus szeretetével és megbocsátásával is. Krisztus vére kiontatott értünk, és ha elfogadjuk Jézust Urunknak, akkor olyan, mintha sosem vétkeztünk volna. Ez túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen.
Amikor keresztény lettem, azt reméltem, Istennek megfelelve tökéletes asszony leszek, mire elérem mostani koromat. Ehelyett azonban inkább gyengeségeim érzem, és jobban rászorulok Isten kegyelmére, mint valaha. Azon töprengek, vajon félreértelmeztem-e Isten keresztény életemmel kapcsolatos elvárását. Isten nem várja tőlem, hogy tökéletes legyek. Isten csak azt akarja, hogy teljes mértékben fogadjam be Krisztus szeretetét, és találjak benne megnyugvást.
Végül megbékélek a hiányosságaimmal. Rájöttem, senkinek sem sikerül mindig minden. Egyszerűen elég, ha emlékeztetjük magunkat, hogy őhozzá tartozunk, aki egyedül tökéletes. Ez az igazi kegyelem, ami karácsonykor született. 

Imádság: Köszönjük, Atyánk, hogy megváltásod által felszabadítottál minket a veled való gazdag életre. Ámen.


 

December 6 - Csendes percek


Jézus imádsága: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal."

Jn 17,15-19.

GYAKORLÁS, GYAKORLÁS

Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. (2Pt 3,18)

Az egyik szerettem nem keresztény. Gyakorta elmondja, hogy a kereszténységtől való idegenkedése abból a személyes megfigyeléséből fakad, hogy túl sok keresztény életében lát képmutatást. Én is észrevettem másokat, amint rámutatnak a keresztények hibáira, és azt mondják: "Ha ilyenek a keresztények, akkor én nem szeretnék részese lenni a kereszténységnek."
Számomra érett kereszténnyé válni hasonlatos a tenisz tanulásához. Mondhatjuk ezt: "Borzalmasan teniszezem, de szeretek játszani. Kimegyek a pályára és ütögetem a labdát. Noha hibázom is, tudom, ha kitartok, fejlődni fogok. Jól vagy rosszul teniszezem, de mégiscsak teniszjátékos vagyok."
Éppúgy, ahogy a teniszezéstől még nem lesz valaki tenisz-sztár, a kereszténnyé válás sem teszi az embert bűntelenné vagy olyanná, aki nem tud hibázni. Mindkét dolognál a gyakorlással magabiztosabb lesz az ember, a képességei fejlődnek. Ettől lesz az ember tanítvány. Egy teniszezőnek a gyakorlás azt jelenti, hogy kimegy a pályára, és üti a labdát. Egy keresztény számára a gyakorlás az, amikor az imádság és a bibliaolvasás közben időt tölt Istennel, és minden nappal egy kicsivel hasonlatosabb lesz Krisztushoz.

Imádság: Úr Jézus, töltsd be az életünket úgy, hogy szerető gondoskodásod másokat is vonzzon! Ámen.

 


December 5 - Csendes percek


A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézs 9,1-6.

VALÓSÁGOS KARÁCSONY

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs 9,5)

A karácsony, amikor Jézus születését ünnepeljük, mindig is Isten szeretetére emlékeztetett. De amikor első gyermekünk, Peter megszületett, a karácsony is mélyebb értelmet nyert számomra. A feleségem, Rosie, két héttel túlhordta a babát, ezért 1993. december 3-án be kellett feküdnie a kórházba. Miután az orvosok többször is hiába próbálták megindítani a szülést, a császármetszés mellett döntöttek. December 5-én, vasárnap este, végre megszületett a kisfiunk.
Peter első karácsonyát háromhetesen élte át. Karácsony első napján elvittük az istentiszteletre, és miközben a karomban tartottam, és néztem a kis arcát, folyt a könnyem, és arra gondoltam, hogy Jézus is ilyen piciny gyermekként született a világra. Amikor a fiamra néztem, arra gondoltam, mit tett értünk Isten: a világ Megváltója ugyanolyan gyámoltalan és a felnőttekre szoruló kisgyermekként jött el a világba, mint a mi kis Peterünk. A kisbabánk, akit a karjaimban tartottam, a karácsony jelentését egy egészen új megvilágításba helyezte.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy kisgyermekként elküldted a világba a te Fiadat, hogy közöttünk éljen, és üdvösséget szerezzen számunkra. Ámen.


December 04. Változzatok meg

Változzatok meg...

Róma 12:1-2
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Változzatok meg, ez a kérés. De miért változzunk meg, hogyan tegyük?
Ez a gondolat fogalmazódott meg bennem már rég, amikor éreztem és felismertem, hogy helytelen az ami cselekszem. Akartam a változást, de gyenge voltam hozzá, erőtlen és nem volt kitartásom hozzá.

Úgy éltem ahogyan a világi emberek. Amit megtérésem előtt még nem ismertem fel, ragaszkodtam a bűnös élet örömöket kínáló dolgaihoz, mert örömöt, élvezetet okoztak. Mondhatnám azt is, hogy szerettem a bűnt, de gyűlöltem a bűnöst, akit annak kiáltottak ki az emberek.
Magamban ritkán ismeretem fel, hogy én is bűnös vagyok, jó embernek tartottam magam, és még a felismert bűneimre is voltak magyarázataim.

Majd elérkezett az az időszak amikor megismertem Istent és Ő akaratát. Találkozhattam szeretetével amellyel magához ölelt, engem, a bűnöst. Magához ölelt, mert Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Megmutatja a szabadulásnak azon útját amelyre lépve közel kerülhetünk kegyelméhez.

Az efézusi levélben részletesen le van írva, hogy Isten milyen változást kíván tőlünk. Ez a változás nem lehetetlen, teljesíthető.

Efézus 4:22-32
22. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 23. újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24. öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 25. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. 26. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, 27. helyet se adjatok az ördögnek. 28. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Kérdés, hogy ezt miképpen tudjuk megtenni. Gyengének érezzük magunkat olykor. De ha Isten útjára lépünk, befogadjuk Jézust az életünkbe, akkor már nem leszünk gyengék, mert Jézus velünk van.

Filippi 4:13,
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Igen, Krisztusban van erőm aki bennem él!

Galata 2:20,
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Krisztusra figyelve értelmünk, gondolatunk megváltozik. Többé már nem a világi életet akarjuk követni, hanem, mint Isten gyermekei az Úr akaratát fogjuk teljesíteni.
Az Úr akarata pedig az, hogy szeressük Őt és embertársainkat.

Lukács 10
"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?"
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Amikor mindezeket már megtudjuk tenni akkor tudjuk, hogy Istennek tetsző módon élünk. Szavainkkal, tetteinket dicsítjük Istent amelyre felfigyel a világ.
Hirdetjük az evangéliumot, a jó hírt, hogy még tart a kegyelem esztendeje. És egyre többen lesznek akik felismerik, az élet célja nem a földi boldogság, amely egyszer úgy eltűnik ahogyan a port fújja el a szél, hanem Isten országában az örök élet.

A sátán rendszeresen megkísért minket, gondolataink, figyelmünk eltérítésével. arra törekszik, hogy hitünk gyengüljön és elforduljunk Istentől. Belénk ülteti azt a gondolatot, hogy Isten számára már nem vagyunk fontosak, és estleges vétkeink, bűneink miatt elfordult tőlünk. De ne fogadjuk el ezeket a gondolatokat.
Sátán a világot személyesíti meg, a bűnt, zűrzavart, káoszt, megosztottságot.
Isten pedig a szeretetet képviseli.

Ismét leírom: A világ a bűnt szereti, de a bűnöst gyűlöli.
Ezzel szemben Isten a bűnt gyűlöli és a bűnöst szereti.

Maradjunk meg Isten szeretetében, bízzunk benne és ha meggyengülünk is, forduljuk hozzá, hittel, reménnyel és bizalommal!

El kell engedni a régi hozzáállásainkat, gondolkodási szokásainkat, régi elképzeléseinket, melyekkel együtt éltünk, ahhoz, hogy feltudjuk ölteni új ruhánkat, melyet Isten tartogat számunkra, hogy megváltozott értelmünk által megújuljunk.

/B.István/

 


N O V E M B E R

„Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.” (William Arthur Ward)

November

 


November 28.

Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” (Róma 14:11)

Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” (Róma 14:11)

 


November 27.

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik
éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rójja fel a gonoszt,
1 KORINTUSI levél 13:4-5

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 1 KORINTUSI 13:4-5

 


November 26. Lehetőség Istentől

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

 


November 25.

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

 


November 24.  Egy csodálatos ígéret

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

Eljegyezlek téged

Az Úr jegyesének lenni: micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett? Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örök érvényû eljegyzés volt. Ő soha nem bontja fel a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött.

Az Úr háromszor ismétli: „Eljegyezlek", és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést. „Igazsággal", tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. „Itélettel", tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget: senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek, vagy tévedésnek. „Szeretettel", tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. „Irgalommal", amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot.

Végül a „hit ajándékával", hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szent Szellem mondja minderre az „ámen"-t, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez!

/C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

 


November 23.  Isten dicsősége

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat... "  Zsolt 19:2,

Isten dicsősége

Isten mindenhol jelen van, hiszen a teremtés az Ő műve. Mégis mennyi magyarázat van amely ősrobbanással akarja igazolni a teremtést, elferdítve Isten dicsőségét.

 


November 22.  Az Úr szegénnyé tesz...

"Az Úr szegénnyé tesz, és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal" 1Sámuel 2:7,

"Az Úr szegénnyé tesz, és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal" 1Sámuel 2:7,

 


November 21. Élek pedig többé, de nem én...

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)


November 20. Szánjátok oda magatokat az Istennek...

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)


November 19. Éneklésnek ideje

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)


November 18. Vigasztalás

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

 


November 17. Kételkedés nélkül

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,


November 16.  Becsüljétek meg elöljáróitokat

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

 


November 15. Tisztíts meg!

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál."

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." Zsolt 51:9,

A világban élünk és a világ ráhatása bennünket is elér. Ezért olykor a legjobb akaratunk ellenére is vétkezhetünk, bűnt követhetünk el. De aki figyel Isten hangjára, azt a Szent Lélek figyelmezteti és lehetősége van bűneit felismerni, megvallani és azoktól elfordulni.

Ezért bátran forduljunk a kegyelem trónusához, ahol kérésünk meghallgatásra talál és bűneinkre megbocsátást kaphatunk!

 


November 13. Isten előtt - Kecskék az örök kárhozatra

Bal oldalra a kecskék kerülnek, az örök kárhozatra.

Máté 25:41-45
41. "Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43. jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45. Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.


A jobb oldal a mennyet jelenti Jézussal, míg bal oldal a poklot, mint az örök kárhozat helyét jelöli meg.

Jézus soha nem úgy beszél a pokolról, mint az Őbenne megjelent Isteni kegyelemről semmit nem tudók végső állapotáról, hanem mint olyan lehetőségről, amibe csak az az ember kerülhet, aki találkozott Jézussal, de a felkínált kegyelemre nemet mondott, akár a szavaival, akár csak a cselekedetetivel!
Tehát: sohasem az Isten ítél valakit kárhozatra, pokolra, hanem mi magunkat ítéljük arra!

Jézus és tanítványai mindig figyelmeztetőleg beszéltek a pokolról. Ez pedig figyelmeztetett Jézus által fölkínált kegyelem halálos komolyságára.

Jobb oldalra az Őt szeretők kerülnek, akik vele, Krisztussal lesznek.
Az örök élet nem örökkétartó semmittevés, hanem az Istennek való szolgálat kiteljesedése.

" Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet."
Példabeszédek 14, 12

Van olyan út, ami helyesnek tűnik, mégis halálba vezet. Ez az Isten nélküli út. Járhatok percre pontosan a gyülekezetbe, és adhatok adományt, de ha Isten nélkül teszem, vagyis nincs élő kapcsolatom Vele, akkor az út végén nem vár más, mint a halál.

Ezért gondoljuk át életünket, döntéseinket, hogy a világi élet vagy pedig Isten útján szándékozunk járni, Mindkét út vezet valahová. Az egyik az Örök éltre, a másik az örök kárhozatba.

Ezért jó ha tudjuk, hogy hová tartunk!

B.I.M.

 


November 12. Isten előtt - bárányok az örök életre

Elérkezik majd az az idő amikor Isten ítélőszéke előtt fogunk megjelenni: Kivétel nélkül, mindnyájan.

A jó pásztor elvégzi a válogatást, mert Ő ismeri juhait.

Ezékiel 34:15-22
15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. 16. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. 17. De köztetek is igazságot teszek, juhaim - így szól az én Uram, az ÚR -, bárány és bárány között, kosok és bakok között 18. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? 19. Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart? 20. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. 21. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. 22. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között!


Isten előtt ismert minden gondolatunk, és cselekedetük. Annak alapján kerül kiválasztásra, hogy ki kerül jobb oldalra és ki kerül balra.Jobb oldalra a juhok kerülnek, örök életre.

Máté 25:34-40
34. "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36. mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39. Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." 

B.I.M.

 


November 11.

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

 

November 10.

November 09. Becsüljétek meg elöljáróitokat!

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

 


November 08.  Istennek nincs lehetetlen

"Ami az embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges." Lukács 18:27,

Ami az embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. Lukács 18:27,

 

 


November 07. Áldjuk az Urat!

134 Zsoltár
Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!

Áldjuk az Urat, de ne csak felemelt kézzel, hanem cselekedeteinkkel is. Ígéreteink megtartásával. Igenjeink el nem mismásolásával. Az Úr ekkor tud gyönyörködni bennünk, látva, hogy imádatunk nem külsőségekben nyilvánul meg. Mert ilyenkor érzékeli, hogy megtartjuk rendelkezéseit és parancsolatait. Örömmel győződhet meg arról, hogy megbízható és hű szolgák vagyunk.

B.I.M.


 

November 06. Legyünk megbízhatóak!

csak a kő marad, a kő marad…

Prédikátor könyve 5, 4-6
Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.

Legyen hiteles az életünk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, mert azzal csak a bizalmatlanságot építjük.

 


November 05. Boldog ember...

boldog ember

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére "
Zsolt 1, 1

Boldog ember az, aki reggel felébredve hálát ad Istenének és megköszöni amiért kapott még egy napot amit a kegyelmében eltölthet. Mert akár tetszik, akár nem életünk sorsa az Ő kezében van.
Lehet átkozni, lehet dicsérni, hallgathatunk rá, vagy akár befoghatjuk füleinket is, hogy ne halljuk hangját amellyel vezetni kiván bennünket.
A bűn zsoldja a halál, olvashatjuk a Bibliában. Igaz sokan vannak akik nem olvassák, de ők is tudják, hogy a bűn elkövetéséért büntetés jár. A törvénykönyvek szerint a pararafusokban leirt itéletvárható, bosszú alapján a visszavágás. Bár sokan reménykednek, hogy soha nem derül ki, de ez igy nem igaz. Egyszer meg kell állnunk Isten szine előtt és ott szembesülni fogunk minden bűnünkkel.
Nem a mérleg nyelve fog számitani, sem az, hogy merre billen. Nem az lesz a döntő, hogy mennyi jót cselekedtem az életemben.
Egyededül Jézus Krisztus megváltó kegyelmére számíthatunk. De csak akkor, ha még életünk folyamán találkoztunk vele és felismert bűneinket neki átadva,és azoktól elfordulva behívtuk Őt az életünkbe.

B.I.M.


November 04. Helyes önvédelem

"De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."
(Jakab levele 4:6-8)

Az önvédelem bibliai formáit találjuk ebben a szövegben. Mi emberek kitaláltunk már mindent, ami helyettesíti az igazit és hosszútávon kiderül, hogy nem használható, ezért megalkottuk az önvédelem helytelen formáit. Ez pedig a világgal való barátság és a kevélység.

Az ellenségeskedést, amit a bűneset után Isten ajándékozott az embernek - és nem megátkozta vele, hanem megajándékozta vele - fel lehet oldani, legalábbis a szabad akarat engedélyt ad rá. Mégpedig egyetlen módon, ha békét kötünk az ellenséggel. Ha megszűnt az ellenségeskedés, akkor valószínű, hogy békét kötöttünk az ellenféllel. Másként nem fog menni, de ez nem ajánlatos út. Isten igényes azzal, hogy mi ne legyünk a világ barátai. Ő azt akarja, hogy az Övéi legyünk.

Az önvédelem másik helytelen formája a kevélység. Milyen a kevély ember? A hegedűtanárom mindig azt mondta, hogy nem szereti az olyan embereket, akik annyira fennhordják az orrukat, hogy beleesik az eső. A kevély ember nem tud veszíteni típus.

Tévedés, hogy a kereszténynek győztes csatákkal kell rendelkeznie. Igen, győznie kell, de nem mindig. Frusztrációt okoz ez a görcsösség, ha elhitetik veled, hogy nem lehetnek hibáid, ha keresztény vagy. Ha ezt elhiszed, még több hibát ejtesz, mintha belátnánk, hogy lehetetlen tökéletesnek lenni.

Sajnos veszíteni muszáj. Mivel mindannyian bűnösnek születünk, nem fog másként menni a dolog. Ha nem veszítesz, azt jelenti, nem tettél semmit. A példázatban szereplő egytálentumos szolgának (Máté 25) egy bűne volt: nem mert veszíteni. Veszíteni szabad, de azonnal vissza kell futni a kegyelmes Istenhez.

A kevélység arról szól, hogy nem hiszem el, hogy Isten megbocsátja a rontott lépéseimet, ezért majd én mindent jól teszek. A kevély nem tud lelki kapaszkodó nélkül élni. Nem hisz a bűnöket megbocsátó Istenben.

Az önvédelemnek egyetlen helyes formája létezik: közeledni Istenhez. Ez azt jelenti, hogy leteszünk minden kapaszkodót. Nem úgy, mint a farizeus, hogy odaáll Isten elé és megvédi magát. Hanem úgy, mint Jósua, aki odaáll Isten elé és Isten megvédi őt a Sátánnal szemben (Zakariás 3:1-5).

Az önvédelem egyetlen helyes formája. Istenhez menjünk védelemért. Ha ezt a lépést megtesszük, Isten mindent megtehet értünk.

forrás: reggelidicseret.blogspot.


November 03. Istenhez közeledni

„Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

Minél jobban közeledünk Istenhez, Ő annál kegyelmesebben jelenti ki Önmagát nekünk. Mikor a tékozló fiú hazafelé közeledik, apja elébe fut. Mikor a kibocsátott galamb visszatér a bárkához, Nóé kinyújtja a kezét, hogy beemelje. Amikor a szerető hitves közeledik férjéhez, az a szeretet szárnyain repül hozzá.

Jöjj, drága barátom, közeledjünk Istenhez, aki olyan kegyelmesen vár ránk, sőt elénkbe jön!


November 02.  Küzdelem a szabadságért 2.

Eszter 4:1-17
1. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla; de ő nem fogadta el. 5. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. 7. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz! 12. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el! 17. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

3. Márdokeus elment a király kapuja elé (2.v.)
a./ Előbb a mennyei Király kapuja előtt állt, a földi királyhoz csak azután megy! Nem ül egyhelyben, tétlenül várva a szabadulást, hanem elindul feléje!

Isten úgy adja a szabadulást, hogy nekünk is részt ad a szabadulás munkájában: az üdvösség furcsa ellentmondása: az 100%ban Isten és 100%ban az ember munkája!

4. A királyhoz mindenképpen be kell menni, de a királyhoz senki nem mehet hívatlanul.
A törvény szerint halál vár mindenkire a Király előtt! Mert ugyan ki állhatna meg előtte jogosan?!

Eszternek mindent fel kell áldoznia. Eszternek rá kell tennie a királynéságát a királyságra: a földi rámehet a mennyeire, de mi lesz, ha a mennyei megy rá a földire?!
c./ „E mostani időért jutottál királyságra!” (14.v.) – Isten gyermekeinek mindene a mennyei királyságért van!

5. „Bemegyek...”

Eszter maga ellen döntött – a szabadulás mindig a magunk elleni döntésben van!

„...de imádkozzatok értem!” – mert egyedül még ehhez is gyenge vagyok. De ha a sok gyenge együtt böjtöl és könyörög, meg fogja tapasztalni az Isten erejét és szabadítását!


November 01.  Küzdelem a szabadságért 1.


Eszter 4:1-17
1. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla; de ő nem fogadta el. 5. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. 7. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz! 12. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el! 17. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

Amíg nem találkozunk az Úrral addig mindnyájan rabságban élünk. A bűn rabságában. A sátán megkörnyékezte Ádámot és Évát, akik elkövették a bűnt, megszegték a tilalmat, ezért Isten ellen lázadtak. Elkészült az ember halálos ítélete.

A zsidók halálos ítéletét a király aláírta és megpecsételte. Titokban készült de nyilvánvalóvá lett.
De a mi ítéletünk is meg van pecsételve: a bűn zsoldja a halál?
Van-e szabadulás?
Igen, és a kettő nagyon hasonló!
1. Márdokeus megtudta mindazt, ami történt. (1.v.)
Nem tudni, hogyan, de valahogy megtudta Márdokeus az ítéletet. Aki nem tud a támadásról, védekezni is képtelen!

Nekünk is meg kell tudnunk az ítéletet. És ennek a „levélnek” a másolata a Szentírás!

2. Mit tehetünk, hogy szadadulásért?
A legelső dolog, amit Márdokeus tett, hogy zsákruhába öltözött és kiáltott keserves sírással.

Ma is addig, amíg valaki nem veszi halálosan komolyan az ellene szóló levél üzenetét, és nem alázkodik meg előtte teljesen, nem szabadulhat!

Márdokeus és Izráel egész népe böjtölt és az ég felé kiáltott. Márdokeus nem Hámán bűnét emlegette, hanem a magáét! A kegyelem feltétele a bűnvallás, a teljes alázat Isten előtt!


O K T Ó B E R

„Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.”
(William Arthur Ward)

OKTÓBER

 

 


Október 30-31. Felismerés

Arról gondolkodtam, hogy amikor egy ember meghallja Isten hívását, és követni akarja Jézust, beengedi a szívébe, akkor ez az első érintés Istentől származik.

De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ézsaiás 43:1,

Bekerül egy közösségbe ahol kap egy alapot. Abban az alapban napjainkban benne van Isten is és a világ is. A közösség szellemi beállítottságától függ, hogy milyen mértékben. Okosodik, megújul az értelme, épül, hiszen nagyszerű tanítókkal van körülvéve, akik Isten felkent emberei.(Legtöbben ezt vallják magukról). Olvassa a keresztény kiadású könyveket, melyeket neves prédikátorok, evangélisták, gyülekezet vezetők írtak, hallgat különböző igehirdetéseket, majd megdöbbenve ismeri fel, hogy összezavarodott szívében és lelkében egyaránt.
Ellentmondóak olykor ezek a tanítások, igehirdetések.
Végső elkeseredésében kinyitja saját Bibliáját és megdöbbenve veszi észre, hogy az abban leirtak sokszor nem egyeznek a hallottakkal.
Két lehetősége van. Vagy marad a korábbi gyakorlatában, és kiválaszt magának valakit, akit követni akar, vagy beengedi a Biblia tanítását a szívébe kérve az Urat, hogy Szent Lelke segítsen, hogy az abban olvasottak mélységei is megnyíljanak előtte.
Ha ezt megteszi, Isten segít, és felismeri a hamis és tévtanitásokat. Vissza tért a gyökerekhez, Isten szent és hamisítatlan Igéjéhez, amelyet nem emberek magyaráznak meg neki, hanem Isten Szent Lelke vezeti az Igazságra.

 B.I.M.


Október 29.  Jézus az ajtó előtt áll...

"...az ajtó előtt állok, és zörgetek..."(Jel 3,20)

 

 Az ajtó előtt állok, és zörgetek

 

Jézus többször is zörget szívünk ajtaján. Halljuk, de a világi ígéretek és örömök, társaság jobban csábítanak. Nem foglalkozunk ezzel a zörgetéssel mindaddig míg egyedül nem maradunk reménytelenül és kiégve. Ekkor ha felfigyelünk a zörgetésre és megnyitjuk szívünk bejáratát Jézus belép az életünkbe.
Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük, vagy kizárjuk Őt.
Vele békesség tölti be az életünket, bármilyen megpróbáltatás vár is ránk, mert az Ő szeretete oltalmazza életünket. Ígérete, hogy a mennyben elkészítette a helyünket ahol boldogságban élhetünk Vele valósággá válik.
Arról nem akarok írni, hogy mi történik azzal aki kizárja Őt az életéből, mivel mindenki tudja: az egyik út a mennybe a másik a pokolba vezet.
Döntse el mindenki, hogy melyiken akar járni.

 B.I.M.

Október 28. Isten Egyháza

Pál apostol az alábbiakat mondta az efézusi gyülekezet véneinek: 

"Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."
Apostolok Cselekedetei 20,28

 Isten egyházának tekinti azt, amely mindvégig hű marad Jézus Krisztushoz, ahhoz az alaphoz, amit lefektetett. Az őrzők azok, akik nem engedik azt meghamisítani és mindvégig Jézus által kapott igazságot hirdetik.

 Jézus által felépített egyházat semmilyen erő nem rombolhatja szét.

 "Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.   Máté 16,18

 Ennek egyszerű oka van, mégpedig az, hogy Isten egyházának az alapköve maga Isten Fia, Jézus Krisztus.

"Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,"
Efézus 2,20  

B.I.M.


Október 27 - Harc a bűn ellen

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.
Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
Római levél 7, 22-25

Igen, küzdök a bűn ellen, mert időnként foglyul ejt. Ha másként nem is, de a gondolataimban megjelenik. Én és gyarló ember hová lennék Jézus Krisztus kegyelme nélkül?
Szolgálok, mert erre hívott el Jézus. Vétek hibákat, de Jézus megigazít. Letörlöm a könnycseppet a síró szeméről, átölelem és biztosítom őt Jézus szeretetéről.
Beviszem a börtönbe a lélek szabadságát, felöltöztetem a fázót, kenyeret adok az éhezőnek. Közben megzabolázom testi vágyaimat és törekvéseimet és az Úr öröme tölt be.

 B.I.M.


Október 26 - Hagyd az ÚRra utadat

Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!  Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Zsolt 37:4-6,

Hagyd az Úrra utadat...

 

Az jutott az eszembe, hogy sokszor nem értjük, hogy miért kerülünk nehéz helyzetekbe. Keressük a kimenetelt az helyett, hogy Istenre figyelnénk és elfogadnánk az Ő vezetését. Gyakran foggal és körömmel harcolunk igazságunk elismeréséért, pedig ha hiszünk az Úr ígéreteiben akkor tudjuk, hogy Ő igazságunkra fényt fog keríteni. 

 B.I.M.


Október 25. Ki szabadít meg?

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)

 "Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" (Róma 7:24,)

Gyakran elcsüggedünk. Jönnek a nehézségek, problémák amelyek legyőzik az ellenük folytatott elszántságunkat. Érkezik egy kísértés amelyben elbukunk és szégyelljük gyengeségünket. Pedig hűségesek akarunk maradni elveinkhez, Istenhez és lám mégsem tudtunk ellenállni. Padlóra kerülünk. De tudni kell, ilyenkor még van lehetőség a felállásra.
Jézushoz kell kiáltani.
Szeretetével felemel. Új lehetőséget kapunk, amelyet elfogadva nem visszafelé, hanem előre, az általa mutatott úton nem testi, hanem lelki emberként haladhatunk tovább az élet útján.

 B.I.M.


Október 24. Még tart a kegyelem esztendeje 

Szép napot kívánok mindenkinek aki olvassa soraimat.

Tegnap egész nap esett, szomorú, könnyes volt az időjárás.
Nemzeti ünnepünk volt. 1956 október 23-ról én az iskolában úgy tanultam, hogy az ellenforradalom kezdete volt. Rendszerváltás után után forradalom lett. Ilyen a történelem, mindig az uralkodó osztály magyarázza meg az eseteket saját szemszögük alapján megítélve.

Jézus tevékenységét, áldozatát is sokféleképp magyarázták és magyarázzák napjainkban is. Nemzetek, vallások, felekezetek, hívők és hitetlenek. Támadják, gúnyolják, szeretik, követik...

Ma napsütés van. Isten egyaránt adja világosságát hívőre és hitetlenre. Nem személyválogató. Mi emberek sajnos azok vagyunk. Szeretünk, közönyösek vagyunk vagy gyűlölünk. Van még mit tanulnunk és cselekednünk. Amíg nem késő. Míg tart a kegyelem esztendeje.

Ézsaiás 61:1-2
1. Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét...

B.I.M.


Október 23. A bizalom

Zsolt 125:1
"Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. "

Saul üldözte a keresztényeket. Biztos volt abban a tudatában, hogy helyesen cselekszik. Mégis amikor Jézussal találkozott és bár sötétség borult szemeire, mégis akkor világosodott meg.
Saul kérdésekkel fordult Jézushoz
„Ki vagy, Uram?” – Saul végre felismerte, hogy egyáltalán nem ismeri Izráel Istenét. A lélek élete most kezdődik: amikor az ember megszólítja Istent és vágyik arra, hogy megismerje Őt
„Mit akarsz, hogy cselekedjek?” – Az újjászülető ember immár alárendeli magát Isten
akaratának. Többé nem az számít, amit én akarok, hanem amit az Úr akar
Amikor Saul megszólítja Krisztust és útmutatást kér attól, akit addig üldözött, már arról tesz bizonyságot, hogy bizalommal van iránta, hogy az életét rábízza, hogy ezentúl Őt akarja követni.

Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal! Sokan tapogatóznak vakon a világban, nem találják az éltető forrást.

„És megnyitá az Úr az ő szemeit” – mert ahol van hit, bizalom Isten felé, ott megnyílnak a szemek. És amint Hágár meglátta a forrást, Saul meglátta Jézust, pedig az ott volt eddig is, csak keserűségében nem látta. – És, de sokan nem látják az örök életre buzgó forrást sem, pedig ott ülnek mellette!

A Sátán mindig az Isten iránti bizalom megingatására törekszik. Ha az ember hitelt ad a gonosznak, menthetetlenül elbukik. Épp ezért van akadályoztatva Isten megismerése a világ csábításai miatt. Mit akar elérni az ellenség? Hogy elfordítson az Isten iránti bizalomtól. A Krisztusba vetett hittől. Az egymás iránti szeretettől.
Az emberiség nagy része kétségkívül megcsalja önmagát, azzal, hogy van boldogság Isten nélkül is
Hamis próféták és hamis tanítók is a sátán szolgái. Félrevezetik az embereket hamis üdvösség látszatával.
Egyházak, felekezetek üres, Jézus nélküli vallásosságban való bizalommal csábítják az embereket.

De van ez másképp is!

Róma 10:11
Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.

Ugyanakkor ez az egyetlen járható út a mennyek országa felé: a feltétel nélküli, teljes bizalom Abban, aki oda elvezethet!
Készen kell lenni az Úr iránti bizalomra. Aki ezt teszi az hittel fordul Istenhez. Nem kételkedik, mert tudja, hogy számíthat segitségre, vezetésre.

Zsoltárok 31:3-6
Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! 4. Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! 5. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. 6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz Isten!

2. Jeremiás 17:7
Áldott az a férfi, aki bízik az Úrban

Érdekes, hogy az ige kapcsán nem férfi, hanem egy hölgy jutott az eszembe. Az ő bizalma még a veszély idején sem ingott meg amikor meglátogatta az angyal és elmondta, hogy ő lesz az az áldott asszony aki világra hozza a Megváltót. Mária Istenbe vetett hittel és bizalommal énekelt – bár a Megváltó még nem született meg! De Mária számára az ígéret és annak teljesedése egyet jelentett – Istenbe vetett teljes bizalmat.. Őszinte szívvel mondja Mária: "Magasztalja lelkem az Urat,” – Lukács 1:46,

A bizalom erősíti Isten iránti hűségünket és szeretetünket. Ezért soha ne kételkedjünk az Úr igéreteiben, bízzunk benne, mert Istenben bízni – a legegyszerűbb dolog. Bízni Istenben – a leghasznosabb dolog. Bízni Istenben – a legbölcsebb dolog. Bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog.
Bízzunk Isten Igazságában, Isten kegyelmében és Isten szeretetében. Mert "Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll."

B.I.M.


Október 22 - Ki a te pásztorod? (5)

6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Sokan vannak akik szeretnének ilyen kiváltság részesei lenni.

Zsoltárok 27 , 4
Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

Aki újjászületett és visszatért az Úrhoz annak örök helye van az Úrnál.

Viszont jó ha tudjuk, azért, hogy ez bekövetkezhessen, volt valaki aki hatalmas árat fizetett érte.
Azt mondta Jézus Krisztus a tanitványainak:

János 10,11
"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.

Jézusról tudjuk, hogy nem a beszédek, hanem a tettek embere volt. Ő, aki az Úr fiaként született e földre nem csak mondta, hogy milyennek kell lennie a jó pásztornak. Ő valóban életétét adta a rábízottakért
Jézus haláláért a mai napig Izrael népét vádolják. Pedig olvashatjuk János evangéliumában amit Jézus mondott az életéről:

János 10,18
Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."

Jézus hűségesen teljesítette az Úr akaratát. Nehézségek és szenvedések árán is véghez vitte. Hűséges maradt a rábízottakra, a bárányaira. Ő volt és van a mai napon is a mi pásztorunk.
Ezért ha megkérdezik tőlünk, hogy ki a mi pásztorunk, akkor ne a gyülekezeti elöljárónkat nevezzük meg, hanem bátran és büszkén hirdessük:Az Úr az én pásztorom!


Október 21 - Ki a te pásztorod? (4)

5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt;

A szoronó ideges embernek nincs étvágya. Legyen az étel bármilyen inycsiklandozó is, az az ember akinek a gyomrát összeszorítja a félelem az nem tud enni. De az Úr békessége amely körül vesz vesz feloldja a félelmet. Az Úr aki velünk van, asztalt terít, hozzánk ül, egy különleges kenetet és légkört biztosít.
Az elbukásunkra váró szemek nem nyernek kielégülést.

Kedves testvérem, ha úgy érzed, hogy a te életed is nyomorúságokon megy keresztül gondolj arra, hogy te is az Úr gyermeke vagy és a szabadítása terád is vonatkozik. Ha engedelmesen követed őt és kerge birka módjára nem rohansz a vesztedbe akkor rád is vonatkozik ami Jób könyvében olvasható.

Jób 36,16
Téged is kivezetne a nyomorúság torkából tágas helyre, ahol nincs szorultság, és bőven kerülne asztalodra zsíros étel.

Dávid a zsoltár utolsó sorában az Urat méltatja és azt a jó hirt adja közre, hogy örökre szóló helye van az Úr házában. Milyen csodálatos ez az ígéret, ez a kijelentés.


Október 20 - Ki a te pásztorod? (3)

Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain. (Példabeszédek 8, 20)

ösvény

Olykor félelmetes felhők tornyosulnak népe feje fölé, amelyek pusztítással fenyegetnek, olykor eltakarják a napot és a reményt is el akarja venni tőlük, de akik az Úrban bíznak azok tudják, hogy bármilyen baj is adódik, Isten kimenti azokból.
Ha figyelmetlenség, vagy meggondolatlanság sodor bajba, Isten meghosszabbított keze, a pásztorbot visszahúz, vagy pedig egy figyelmeztető suhintás eltérít a felelőtlen, meggondolatlan vagy hibásan megítélt szándéktól. Vannak viszont olyanok is akiket nem érdekel ez a figyelmeztetés és kerge birkák módjára mennek a fejük után. Sajnos ők a vesztükbe rohannak, de aki idejekorán megérti a figyelmeztetést az megmenekül és megvigasztalódik.

4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

Nem valószínű, hogy Isten népe kihívások és támadások nélkül marad. A világ nem nyugszik és mindent beakar kebelezni. Ezért időnként védekezni kell és harcba is kell bocsátkozni.
A rettegés és félem nem uralkodhat el Izrael gyermekein, mert tudniuk kell, hogy nincsenek egyedül. Bármennyire is félelmetes az ellenség ereje, ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk!

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból.  (5 Mózes 20,1)

Szégyenbe kerülnek a támadók, mert az Úrral béke vesz körül, akik a vesztedre törnek megrettennek a nyugalom láttán.

 


Október 19 - Ki a te pásztorod? (2)

Zsolt 95,7
7. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk 

Abban az időben a környező népeknek sok istenük volt. De Dávid biztos volt abban, hogy akit ő követ, és aki gondoskodik róla az nem csak az ő Istene, hanem egész népének az Istene, aki pásztorolja őket.
Azt tudjuk, hogy Dávid és Izrael népe az Urat választotta Istenének. Vajon az Úr hogyan viszonyul ehhez a választáshoz?
Rögtön megtudjuk, ha elolvassuk Ezékiel alábbi sorait:

Ezékiel 34, 11-14
[11] Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. [12] Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. [13] Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein.

Irzaelt sújtották nehéz időszakok, amikor az üldöztetések miatt a nyáj nem maradhatott együtt, bújtak és menekültek és szétszóródtak vagy rabságba estek. Viszont nem maradtak elveszettek, elfeledtek, az Úr rabságukból kiszabadította őket, saját földet és otthont biztosított számukra.
A békesség és biztonság szabadságot biztosít mindazoknak akik az ő útján járnak.

3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.

Az Úr útja, az igazság útja. Tudjuk jól, hogy az Úrban nincs hamisság. Az Ő igazsága örök és megváltoztathatatlan.
Az Ő törvénye az élet. Nem az emberek ellen vannak ezek a törvények, hanem védelmük érdekében.


Október 18 - Ki a te pásztorod? (1)

Ki a te pásztorod? – szegezik sokszor nekünk a kérdést , és megpróbálunk a kérdésre valamilyen választ adni rá. Többnyire az a felelet, hogy az én pásztorom ennek és ennek a gyülekezetnek a vezetője, esetleg elmondjuk a nevét is és néhány jellemzőt róla.
Az viszont sokszor eszünkbe sem jut, hogy olyan választ adjuk, amit Dávid.
Igen, az a Dávid, aki maga is pásztorlegény volt, majd később felkenetett Izrael királyává, és bár igen küzdelmes volt az útja mire a trónra került, a küzdelmek és megpróbáltatások során megedződött és megerősödött.
Tőle származik az egyik legszebb zsoltár, amelyet így hangzik:

Zsoltárok könyve 23
1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Az első kijelentése és pásztorának meghatározása Dávid számára nem ember volt, hanem Isten. Az Úr az ő pásztora, aki mellett igen jó a sora, megkap tőle mindent amire testének, lelkének szüksége van.

1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

Pásztora gazdagon tartja, nem rejt el előle semmit, fejedelmi a kiszolgálása. Biztonságban van vele és mellette, semmi sem zavarja meg a nyugalmát. Ez úgy éri el, hogy követi az ő pásztorát, nem tér el az útjáról. Tudja, hogy az Úr az ő pásztora. 

 


Október 17 - Viharban

Máté 8:23-27
23. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. 24. És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. 25. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: "Uram, ments meg minket, elveszünk!" 26. De ő így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. 27. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"

Viharban

A hívő és hitetlen emberek életében is támadnak viharos mozzanatok. Ezek lehetnek cselekedetek következményei által okozott viharok, vagy anyagi, érzelmi, kapcsolati, betegségek általi események.
Ezeknek a történéseknek a hullámai félelmetesek, feldúlják békességünket, gondolatainkat.
Vannak akiken félelem és rettegés vesz erőt, vagy pedig tettekre sarkallja őket, és és maguk próbálkoznak a viharból kikerülni. Ezekben a viharokban való viselkedésünk sok esetben megmutatja valódi személyiségünket is. Passzívakká vagy aktívakká válhatunk, közösségi kapcsolatain megerősíthetnek vagy elveszíthetnek.

Van vihar amely bűneink, engedetlenségeink következménye. Ezt nagyon jól illusztrálja Jónás története.

Jónás 1, 1-4
1. Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: 2. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! 3. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől. 4. Az ÚR azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek.

Kérdés, hogy ilyenkor mit is teszünk?

Közömbösek maradhatunk úgy, hogy nem veszünk róla tudomást. Jónás például aludt a hajóban mindaddig, míg fel nem keltették. Ő végül bevallotta, hogy miatta tört ki a vihar és fel is ajánlotta a megoldást: "Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger! Mert tudom, hogy énmiattam támadt ez a nagy vihar rátok." Jónás 1:1-12,

Vannak akik saját maguk keresik a megoldást, mert bíznak képességeikben, és a megmenekülést saját erejüktől várják. Pál írta amikor fogolyként Róma felé utaztak és a hajójuk viharba került.

ApCsel 27:18-20
18. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, 19. harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. 20. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.

Az emberek többsége, amikor már mindent elborít az ár, és úgy tűnik, nincs menekülés, csak akkor kiáltanak Jézusért.

Pál Isten által megkapta a menekülés útját, amit át is adott a hajón lévőknek. Mivel engedelmesek voltak, Isten kegyelmében részesültek mindnyájan.

Ha visszagondolunk Jónás esetére emlékezhetünk, hogy a cethal gyomrában bánta meg cselekedetét és akkor kiáltott Istenhez. Isten kegyelméből kikerült a hal gyomrából és küldetését is teljesíteni tudta.

Vajon mi magunk, mit teszünk? Gyakran hasonlóan a többi emberekhez, saját magunk keressük a megoldásokat. Betegség esetén gyógyszerekhez, orvosokhoz, természetgyógyászhoz, kuruzslókhoz fordulunk.
Anyagi problémák esetén bankokhoz, emberekhez rohanunk, és összeomlunk amikor a tartozásokat nem tudjuk kiegyenlíteni.
Lelki gondjainkkal esetleg egy barátot vagy pszichológust keresünk, kapkodjuk a hangulatjavító gyógyszereket, de ezek nem biztos, hogy megmentenek bennünket a depressziótól.

Amikor minden lehetőség elfogyott akkor jut eszünkbe végső mentsvárként Jézushoz fohászkodni.

Jézus tanitványai is csak akkor ébesztették fel Jézust amikor a félelem és rettegés eluralkodott rajtuk. Akkor mentek oda Őhozzá és kérték, hogy mentse meg őket.

Jézus pedig le tudta csendesíteni a vihart. Mert Ő Úr mindenek felett. Parancsolt a viharnak és az elcsendesedett.

Olyan gyakran hangoztatjuk, hogy Jézus a szívünkben él. És akiben él a Krisztus, az is le tudja csendesíteni életének viharait.

Galata 2:20.
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

A vihar megszűnik és csendesség, békesség lép a nyomába. Miért? Mert amikor hittel és bizalommal fordulunk Hozzá akkor Isten nem fordul el tőlünk, szeretete a mi igaz és biztos mentőövünk.

Zsidók 11:1,
A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

Biztos vagyok benne, hogy mindnyájuk életében voltak olyan viharok amikor azt gondoltuk itt a vég. De Isten figyelemmel kísér minket és gyermekeit nem hagyja elveszni.

Amikor saját magunk hibás cselekedetinek következménye a vihar az életünkben akkor jusson eszünkbe:

Zsidó 4:15-16
15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Ne félj a vihartól! Tudod, hogy mit kell tenned! És ha megteszed a vihart felváltja a békesség csendje.

2Thessz. 3:16.
Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

 936-1017


Október 15. Szeretet 

."Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."
Máté 7:12,

Amit tehát szeretnétek...

 

Szeretném ha szeretnének. Szeretnék segíteni az embereken. Gyakran az ellenkezőjét kapom vissza annak amit én adok, pedig szeretettel teszem. Időnként mégis elrontom, vagy többet teszek bele vagy kevesebbet. Vajon miért? Talán ez az idézet választ ad rá:

„A létező lényegének tartom a szeretetet. Ami ezen kívül van, az káprázat, mondhatnám: abszolút lényegtelen. Mindegyikünket legbelül az mozgat, hogy végre odaadjuk magunkat valakinek. Én csak egyetlen birtokviszonyt létesíthetek az egész létezésben, hogy odaadom magamat. Az egyetlen valós birtokviszony, hogy a Tied vagyok.

 

Amikor úgy döntöttem, hogy odaajándákozom magam és áradok, abban a pillanatban kiszolgáltatottá válok, mert az elvárásaimból épült védelmi falam azonnal megszűnik.

Kiszolgáltatottá válok, mert a másik szabad, így nem éntőlem függ, hogy ő elfogadja-e ajándék mivoltomat. Én egyirányú utca vagyok. Minden önátadásom és cselekvésem egyirányú utca, mely nem az én szándékomtól válik kétirányúvá, hanem a másik szabad döntése révén. Minden szeretetaktus, szeretetcselekvés egy halálugrás, és nem tudod ki van-e feszítve a háló. Én csak egyet tehetek: önként odaajándékozom magamat. Semmi mást.

A szeretet lényegének tartom önmagam ajándék mivoltát, amely ugyanúgy ahogy egy almafa, napfény, eső, nem lehet személyválogató. Minden ember csoda, kivétel nélkül. Amikor én személyválogató vagyok, akkor gyakorlatilag önmagamat teszem szegényebbé. Mi azt szoktuk mondani, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet. Szó sincs róla. A szeretet ellentéte a félelem. A félelem az, ami meggátol engem az önmagam áradásában, amely zárttá tesz, védekező alapállásúvá, s nem elárasztóvá.
Ezért a szeretet ellentéte a félelem és nem a gyűlölet. Lehet bennem tomboló ellenszenv, gyűlölhetek valakit érzelmileg, de ez nem akadályozhatja meg elfogadásomat…" Biegelbauer Pál


Október 9. Intsétek, bátorítsátok, gyámolítsátok, türelmesek legyetek

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt."
1 Thesszalonika 5:14,

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, vátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt." 1 Thesszalonika 5:14,

Nagyszerű és nem könnyű feladat. Mert mindezt szeretetben kell tenni. Az intés ne vádlásként hangozzon el, hanem segítő, jó szándékkal.

Csüggedők és félénkek felkarolása, bátorítása feloldja a félelmeket, hitet és biztonságot ad.

Betegségek és csüggedések, rossz megélhetési körülmények, függőségben élők gyámolítása adjon erőt az erőtleneknek.

A türelem, mint a Lélek gyümölcse adjon kitartást Isten ígéretei beteljesedésének kivárására, testvéri és felebaráti jó kapcsolataink megőrzésére.

 


Október 8. Empátia

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15,

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15,

 

Empátia. Másokkal szembeni nagy fokú együtt érzés. Ezt pedig csak szeretetben lehet megtenni. Boldognak lenni amikor valaki örül, együtt nevetni vele, és nem arra törekedni, hogy elvegyük az örömét.
Amikor bánatos valaki, tudjuk mellé állni, átérezni a fájdalmát, letörölni a könnycseppet a szeméről, átölelni kedvességgel, szeretettel. 


 

Október 7. Szabadság

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává."  1Korintus 6:12, 

"Sohasem hittem, hogy az ember akkor szabad, ha azt teheti amit akar: Inkább akkor, ha soha sem kell megtennie amit nem akar." J.J. Rousseau

 

A fenti igevers elgondolkodtat. Az ember sokszor belebukik a nagy szabadságba, és figyelmen kívül hagyja, hogy azt el is veszítheti. Szabadon pazarolja az idejét, erejét és egészségét. Majd észreveszi, hogy amit eddig szabadon tett, az már fogságba is ejtette és nem tud tőle szabadulni. Függővé lesz, és megkeseríti az életét, sőt tönkre is teszi.

Van egy függőség azonban amely hasznunkra válik. Ez nem más, mint Jézus Krisztus akit ha behívunk az életünkbe minden megváltozik. Ő megvéd és irányít minket, hogy semmilyen ártalmas dolog vagy tevékenység ne tegyen minket rabbá, megkötözötté. És segít abban is, ha van az életünkben olyasmi ami fogva tart bennünket,  feloldja azt a köteléket.

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." János 8:36.


Október 6. Sokszor úgy érzem összeroskadok 

"De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység." Róma 5:3-4,

 

Előfordul hívők és hitetlenek életében is, hogy az élet nehézségei olyan erővel nehezednek az emberre, hogy úgy érzi nem bírja már tovább.
Isten nélkül élő ember keresi a kiutat, kapkod fűhöz, fához, emberekhez fordul segítségért, és ha nem talál megoldást problémájára elveszíti a reményt. Megbetegszik, depressziós lesz és olykor felmerül utolsó megoldásnak az öngyilkosság gondolata is.

A hívő embert is érik nehézségek. Nem könnyű elviselni azokat, mégis van egy nagyon fontos kapaszkodó a a hívő ember életében. Jézus a segítség akihez bátran lehet fordulni, akiben meg lehet bízni. Mert a remény nem hal meg, Istenre mindig számíthatunk.


Október 5. Rögös úton

„Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.”  (Ézsaiás könyve 45,2) 

A rögös úton is tapasztaljuk meg, hogy érdemes Istenben bízni


Én megyek előtted azt mondja az Úr. Sokszor úgy gondoljuk, úgy érezzük, mint ha Isten lelassult volna. Olyan régóta imádkozom ezért és ezért. Olyan régóta várok már erre és erre, de még mindig nem történt semmi.

Ismerős?

Azt gondoljuk, hogy talán Isten nem hallotta meg. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a gázra taposunk és megelőzzük az Urat. No majd én tudom! Majd én megoldom, kigondolom, hogy és mint legyen a dolog. Elkezdünk mi saját magunk megoldásokat kiokoskodni és el is indulunk a saját fejünk után. Ilyenkor aztán könnyen előfordul, hogy megbotlunk. Sőt! El is esünk.

Nem kell sietnünk, nem kell kapkodnunk. Tudjuk, hogy az Úr meghallgatott bennünket és meg is válaszolja imáinkat. Tudjuk, hogy Ő gondoskodik rólunk, betölti szükségeinket. Tudjuk, hogy gondja van a családtagjainkra... Mi még az előttünk levő percünket sem tudjuk, de Isten igen. Ő már ott van a holnapi napunkban, a holnaputániban és az azutániban is.... 

forrás: gyozteselet.blogspot

 

Október 04. Ne dobd el a bizodalmad

Hit nélkül...

Olyan könnyű beleesni abba a csapdába, hogy elkeseredünk azért, mert még nem jött válasz az imáinkra. Az ördög csapdája. Hozza a gondolatokat: Hiába imádkoztál, hiábavaló volt az a te nagy hited. Látod? Még mindig nincs semmi változás! Még mindig nincs munkád, még mindig nincsenek a csekkjeid kifizetve! Még mindig goromba a társad, még mindig csúnyán beszél a gyermeked veled. Nem kaptál semmit az Úrtól, mert nem vagy jó, mert nem szeret téged. Látod? Tegnap is mit tettél? Pletykálkodtál, megbántottad a szomszédot......... Ezek az ördög szavai. Ő mindent megtesz annak érdekében, hogy elfordítson a hittől. Ne higgy neki! Ne hallgass rá! Nem szabad bedőlni ezeknek a gondolatoknak, melyek a mélységbe taszítanak. Mit mond az Úr!

Egyszerű fordítás - (Zsidó levél 11,6)
„Hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket.”

Hit nélkül nem tudsz Istennek tetszeni! Hinned kell, hogy amikor Őhozzá fordulsz, Ő megjutalmaz. Nem azért mert mi annyira jók vagyunk. Nem azért mert mi tökéletesek vagyunk és soha semmit nem rontunk el. Akkor miért? Mert Ő szeret és örömét leli abban, amikor jót cselekedhet a gyermekeivel. Hidd, hogy a te jutalmad az Úrtól nem fog elmaradni. Az imáidnak meglesz a gyümölcse, megjön rá a válasz. Hogy milyen formában és mikor, azt csak bízd az Úrra. Ő tudja mindennek az idejét és a módját. Te csak állj meg hitben és ne dobd el az Úrban való bizodalmad.

forrás: gyozteselet.blogspot

Október 2-3 Az Úr félelme

A Biblia szerint kétféle félelemről van szó. Az egyik áldással és jótékony hatással jár, míg a másik ártalmas, leépüléssel és rettegéssel fenyeget.

Az áldással járó félelem az Istenfélelem, az úr félelme. Ami nem jár rettegéssel, mert Isten nem arra vár, hogy megbüntesse és megbosszulja a bűn elkövetőjét.

Az áldással járó Istenfélelmünk abból áll, hogy nagyra becsüljük Istent hatalmáért és dicsőségéért, de tisztelettel hajtunk fejet a haragja előtt.

Fontos tudni és felismerni, hogy az Úr félelme életet, békességet, nyugalmat és megelégedést szül
Példabeszédek 19:23
"Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem."

Az Úr félelme az élet forrása
Példabeszédek 14:27,
"Az ÚRnak félelme az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére."

Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, és feltétele annak, hogy megértsük a világ dolgait
Zsolt. 111:10
"A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad."

 

Október 1. Ne félj!

Ézs 41:10
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Ne féljünk attól, hogy egyedül maradunk – de ne félj, én veled vagyok!
Ne féljünk, hogy elveszíthetünk sok mindent – de ne csüggedj, én vagyok a te Istened! – elveszíthetsz mindent, de a Mindenhatót soha!
Ne féljünk a gyengeségtől – de ne félj, én megerősítelek!
Ne féljünk, hogy segítség nélkül maradunk – de ne félj, mert én megsegítelek!
Ne féljünk a bűneink következményétől – de ne félj, mert igazságom jobbja támogat: A golgotai megváltás az őszinte megbánást irgalmassággal jutalmazza.

 

 

S Z E P T E M B E R 

 

Szeptember 29-30

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak."  Róma 8:28

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak." Róma 8:28,

Sokszor vagyok úgy, hogy van egy elképzelésem, és örülnék ha teljesítené azt Isten. Imádkozom érte, reménykedve és felkészülten várom annak beteljesülését, ami olykor késik vagy elmarad.

Ilyenkor fel kell ismernem, hogy Isten terve és elképzelése nem egyezik az enyémmel. Van amikor csalódás és keserűség fog el miatta, de előbb-utóbb beletörődöm. Ilyenkor kell felismerni az ige igazságát: a jó és a rossz is a javamra válik.

 


Szeptember 27-28. Jézus az ajtód előtt

"...az ajtó előtt állok, és zörgetek..."(Jel 3,20) 

..az ajtó előtt állok, és zörgetek... (Jel 3,20)


Jézus többször is zörget szívünk ajtaján. Halljuk, de a világi ígéretek és örömök, a világi társaság jobban csábítanak. Nem foglalkozunk ezzel a zörgetéssel mindaddig míg egyedül nem maradunk reménytelenül és kiégve. Ekkor ha felfigyelünk a zörgetésre és megnyitjuk szívünk bejáratát Jézus belép az életünkbe. 
Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük, vagy kizárjuk Őt. 
Vele békesség tölti be az életünket, bármilyen megpróbáltatás vár is ránk, mert az Ő szeretete oltalmazza életünket. Ígérete, hogy a mennyben elkészítette a helyünket ahol boldogságban élhetünk Vele valósággá válik. 
Arról nem akarok írni, hogy mi történik azzal aki kizárja Őt az életéből, mivel mindenki tudja: az egyik út a mennybe a másik a pokolba vezet. 
Döntse el mindenki, hogy melyiken akar járni.
 

 

Szeptember 26. Árnyék

"Napjaim olyan, mint a megnyúlt árnyék;
magam pedig, mint a fű, megszáradtam."
Zsolt 102:12,

Amikor elfordítjuk tekintetünket Istenről, és nem közeledünk felé, hanem egyre jobban távolodunk akkor nyúlik meg az árnyék. Az árnyék csak akkor látható ha háttal állunk a fénynek. Isten fénye vezet. Isten világossága mindig megmutatja a helyes utat. Isten fénye az élet. Isten fénye éltet. Éppen ezért soha ne fordítsunk hátat, Nem a fény fog kiszárítani minket, hanem a fénytelenség, és az árnyak sötétsége. a magány, a félelem, és Isten hiánya. Csak rajtunk múlik, hogy a fényt vagy az árnyékot követjük.

 árnyék

 

Szeptember 25.  A rágalmazó

A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz! (Példabeszédek 20:19)

rágalmazó


Amiről két ember tud, az már nem titok - tartja a mondás. Vannak azonban olyan emberek, akik jó titoktartónak tűnnek, de sokszor a látszat csal. Ugyanis az ilyenek örülnek a - "Tudsz titkot tartani?" - kérdésnek, lelkükben azonban olykor még a szándék sincs meg a titoktartásra.

Tapasztaltam, és meglepődtem azon, hogy akiben annyira bíznak, és időt szánnak rá, akár több órás telefonon történő csacsogásra is kap lehetőséget, kiderült, hogy mindazt amit bizalmasan beszélnek, kibeszéli az illető háta mögött, és illetéktelen személyek is hozzájutottak fontos információkhoz.

Felettébb lehangoló, ha valakiben nem áll meg a szó.

Az ilyen fecsegőkre mondja az Ige: ne barátkozz velük! Ha rád bíztak egy titkot, őrizd meg, és gondolj arra, hogy az Úr mindent lát.
Ne légy se rágalmazó, se fecsegő!

 

Szeptember 24.  Soha nem hagy magunkra

"Nem mondanak többé elhagyottnak..."
(Ézs 62,4)

"Elhagyott" - milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélekharang. Mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az "elhagyott" szóban. Elhagyott valaki, aki becsületszavát adta, hogy kitart mellettünk. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki!! Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket.

De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Mt 27,46). Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rosszakaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy "elhagyta az Isten, intézzük el mi is". Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csakhamar rákényszeríti ellenségeinket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak.

Mindennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén: "Gyönyörködik majd benned az Úr". Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5).

forrás: Spurgeon

 

Szeptember 23. Nikodémusz

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: ,,Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született." Erre Nikodémus megkérdezte: ,,Hogyan lehetséges ez?" Jézus így válaszolt neki:
,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
János 3,7-15

Elmélkedés:

A Nikodémussal folytatott párbeszéd második részét olvassuk a mai evangéliumban, amelyben a lelki újjászületés módjáról érdeklődik Jézus beszélgetőtársa. Ekkor Jézus egy megdöbbentő kijelentést, illetve kérdést tesz fel Nikodémusnak: ,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket?" (Jn 3,10). Nem megsérteni akarja őt, hiszen elismeri tanítói tehetségét, hanem szembesíteni önmagával. Az önmagunkkal való kritikus és őszinte szembenézés nélkül nincs lelki újjászületés. Ennek során be kell látnunk, hogy a széleskörű vallási ismeretek még nem jelentenek igaz hitet és nem feltétlenül ösztönöznek jócselekedetekre. A vallási kérdésekben való jártasság vagy a hitigazságok ismerete nem elegendő. Nikodémus számára sem volt elég és számomra sem elegendő. Nekem is szükségem van az újjászületésre, a kegyelemben való megújulásra, a Szentlélekben való újjászületésre. Isten újra és újra lehetőséget ad erre, mégpedig a bűnbocsánat szentsége által. A keresztség és a bérmálás szintén a lelki újjászületés szentségei, de ezekben csak egyetlen alkalommal részesedhetünk. A bűnbocsánat kapuja viszont ismételten nyitva áll előttünk, amely által szembenézhetünk múltunkkal, bűneinkkel és találkozhatunk az irgalmas Istennel, aki a lelki megújulás ajándékozója. Elfogadom-e Isten kegyelmét, amely által újjászülethetek?

Horváth István Sándor

Szeptember 22. Kenyérszaporítás

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: ,,Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: ,,Mindnyájan Isten tanítványai lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért."  János 6,44-51

Elmélkedés:

Az élő kenyérről szóló beszédében Jézus új tartamú kijelentést tesz, amikor az örök élet kenyeréről beszél. Pontosan megnevezi, hogy az ő teste az, amit táplálékként ad az embereknek. Ismét felidézi az ószövetségi manna-csodát, amely a zsidó nép számára meghatározó élmény volt. Az Egyiptomból való szabadulást követően, amikor a pusztában vándoroltak,
rendkívüli gondot jelentett számukra a mindennapi étel biztosítása.
Létkérdés volt számukra az élelem. Gondjuk mértékét jelezte éhséglázadásuk. Fellázadtak vezetőjük, Mózes ellen, illetve Isten ellen, akinek az Egyiptomból való szabadulást köszönhették. Ebben a helyzetben adta nekik Isten naponta a mannát, így gondoskodva róluk, s így mentve meg őket az éhhaláltól.
Ha mi nem is kerülünk ennyire nehéz helyzetbe, jól tudjuk, hogy a kenyér a legalapvetőbb étel számunkra, ami az életben maradáshoz szükséges. Ugyanakkor új jelentősége nyílik meg a kenyérnek attól kezdve, hogy a mi Urunk ezt a táplálékot választotta arra, hogy benne önmagát adja nekünk.
Akinek a kenyeret, s a kenyér által az életet köszönhetjük, annak hálával tartozunk. Ugyanígy hálával tartozunk Jézusnak, aki önmagát adja nekünk! Legyünk hálásak Istennek, hogy az örök élet kenyerét naponta magunkhoz vehetjük a szentáldozásban!

Horváth István Sándor

Szeptember 21. A szeretet mélysége alapján ítél

"Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán" (1Pt 4,17).


Isten munkatársa sohase feledje el, hogy a megváltás nem ember, hanem Isten gondolata; ezért megmérhetetlen a mélysége. A megváltás Isten nagy terve, nem pedig megtapasztalás. A tapasztalat csak kapu, amin át a megváltás bejön tudatos életünkbe. Ne hirdesd a tapasztalatot; hirdesd Isten nagy gondolatát. Amikor az Igét hirdetjük, nem arról kell beszélnünk, hogyan szabadulhat meg az ember a pokoltól és hogyan lehet erkölcsös és tiszta; hanem átadjuk az Istentől vett jó híreket.

Jézus Krisztus a tanításában mindig kiemelte az ítéletet; ez Isten szeretetének a jele. Ne rokonszenvezz azzal a lélekkel, aki nehéznek találja, hogy Istenhez jusson. Nem Isten felelős ezért. Nekünk nem az okát kell kitalálnunk, hogy miért nehéz, hanem úgy kell bemutatnunk Isten hűségét, hogy Isten Szelleme felfedhesse, mi a baj. Az igehirdetés valódi próbája az, hogy mindenkit ítélet elé állít. Isten Szelleme mindenkit szembe fordít önmagával.

Ha Jézus valaha olyan parancsot adott volna, aminek a betöltésére nem tudna minket képessé tenni, akkor hazug volna. Ha pedig mi állítunk korlátot engedelmességünk elé erőtlenségünk hangoztatásával, ez annyi, mintha azt mondanánk Istennek, hogy valamit kifelejtett a számításából. Isten ereje meg kell, hogy ölje minden önbizalmunkat. A teljes erőtlenség és függés ad alkalmat Isten Szent Szellemének arra, hogy megbizonyítsa hatalmát bennünk.

--------------------------------------------------------------------------------

forrás: Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

 

Szeptember 19-20  Eljött az Isten Fia

"Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!" (1János 5,18-21)

Jézus Krisztus eljövetelére vár a keresztyén ember, aki Istennel megbékült. Ez a második eljövetele lesz. Előbb azért jött, hogy lehetőséget teremtsen az emberiségnek a megbékélésre az Atyával. Eljött, hogy a bűn rabságából a szabadulás útját megnyissa és felkínálja, hogy azon járjunk. Olyan világban élünk, amelyben látható a gonosz hatalma, de hálásak lehetünk a szabadulásért Jézus Krisztusban. Eljött, hogy a gonosz hatalma alól kiszabadítson bennünket, és újból el fog jönni, hogy majd az örök hazába vigye övéit, akik az igazságot fölismerve elfogadták az Igazat. "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6) Csak az várja őt vissza, aki már megbékült Istennel, aki megismerte az Igazságot. "Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Jn 8,32) Mondj ma hálát Istennek, mert elküldte Jézus Krisztust, aki eljött erre a világra, hogy megszabadítson a bűn rabságából! Mondj hálát, mert ő vállalta, hogy eljöjjön, hogy szenvedjen és meghaljon értünk, így a szabadság ma a miénk lehet! 

Forrás: Canadahun

Szeptember 18. Ajándék

Ajándékot kapni jó!  Milyen ajándék az aminek igazán örülhetünk?
Az, amit szeretettel adnak – mert van amit csak kötelességből adnak és  közömbösen ...

Az a jó ajándék ami maradandó – amit sokáig használhatunk.

Nem csak kapni, hanem ajándékot adni is jó! Örömöt szerezni másoknak. Jobb adni, mint kapni.

Van azonban még jobb ajándék is. Isten ajándéka! Mert Isten az ajándékát a legnagyobb szeretettel adta.

János 3:16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az egyszülött fiú, Jézus Krisztus.

Jézus Krisztus által egy maradandó ajándék tulajdonosai lehetünk. Ez nem más, mint az örök élet örökkévaló ajándéka! Tudjuk, hogy az ember élete véges. Ez a bűnbeesés következménye.

Róma 6:23.
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Jézus az életünk formálója: vezetőnk, segítőnk, megtanít élni, szeretni. Az Ő ajándékot el kell fogadni! Csak így lesz a tiéd!

Ez minden ember számára fel van ajánlva, mégis sokan vannak akik értéktelennek tartják, nem érdekli őket, megfeledkeznek róla, visszautasítják.

Ez az ajándék a kegyelem. Isten kegyelmi ajándéka. Nem vásárolható meg semmilyen pénzen sem.

Efézus 2:8-9
"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék"

Rajtunk múlik, hogy vajon igénybe vesszük-e ezt a kegyelmet, amely hasznos, értékes, maradandó és őszinte szeretetből kapjuk.

Valóban ez a legnagyobb ajándék. Becsüljük meg az ajándékot és az ajándékozót!

bacsipista

 

Szeptember 17. Áldjuk az Urat!

Áldjuk az Urat, de ne csak felemelt kézzel, hanem cselekedeteinkkel is.

 • Ígéreteink megtartásával.
 • Igenjeink el nem mismásolásával.

Az Úr  ekkor tud gyönyörködni bennünk, látva, hogy imádatunk nem  külsőségekben nyilvánul meg. Örömmel  győződhet meg arról, hogy megbízható és hű szolgák vagyunk.

Zsoltárok könyvében található:

134 Zsoltár
Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái  vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!

 

Útjaidat Uram, ismertesd meg velem...

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem…

Bácsi István

 

Szeptember 16.

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:"  1Péter 5:8,

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:"

Több alkalommal is figyelmeztet minket az Ige: "Vigyázzatok, legyetek éberek, imádkozzatok, legyetek józanok.... és így tovább.

Mire kell vigyáznunk, és mire szól a figyelmeztetés: legyetek józanok?

Egyik probléma a szunyókálás. Amikor alszunk, nem figyelünk Istenre, passzívak vagyunk, és ez nem kedves Isten előtt. Nem halljuk Isten Ígéjét személyes üzenetként, valahogy csak nézőként szemléljük.

Egy kis lazítás itt, egy kicsi pihenés ott, és a langymeleg állapot eluralkodik rajtunk. Ezt pedig a Sátán azonnal észreveszi és különböző kísértésekbe vezethet amelyekben könnyen el lehet bukni. Éppen ezért legyen rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk az Úrral, ne hagyjuk el a Biblia tanulmányozását, az imádkozást és a rendszeres hálaadás. Ha Vele vagyunk Ő megvéd minden támadástól.

 bacsipista

sorválasztó

Szeptember 15.

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

 

A jó cselekvésére mindig kell lenni időnknek. Nem mehetünk el a rászoruló mellett közönyösen, tudomást sem véve róla. Az is igaz, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni, de imádkozni, egy-egy kedves, vigasztaló vagy bátorító szót tudunk adni. Ne feledkezzünk meg az imáról sem, ami nagyon fontos segítségnyújtás. De ha megtehetjük, adjunk élelmet az éhezőnek, ruhát a fázónak. Hajoljunk le az elesettekhez.

sorválasztó

Szeptember 14.  Képmutatás

Hívők között is az egyik legelterjedtebb konkoly, a képmutatás.

Nehéz felismerni a képmutatót. Igaznak látszik a hite, de valódi céljában nem Isten követése szerepel. Megtévesztik az embereket.

„Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,22-23).

Az embereket be lehet csapni, de Istent nem.

Ezek az Igék megdöbbentően hangzanak. Szinte érthetetlen, hogy lesznek majd ama napon olyanok, akik ezt mondják
magukról: a Te erőddel és hatalmaddal prófétáltunk, űztünk ördögöket, és sok más csodát tettünk. Jézus széttárja karját, és ezt mondja: soha nem is ismertelek benneteket. 

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők" RÓMAIAKHOZ 12:9-10

 bacsipista

sorválasztó

Szeptember 13. Légy állhatatos!

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,2–4)

A Google keresőbe beírva az állhatatos szóra az alábbi meghatározásokat kaptam: kitartó, hűséges, elszánt, makacs
Ha közös kifejezést keresek ezekre a szavakra egy gondolatom van: NEM ADOM FEL!

Mindegy mi történik, mindegy milyen nehézségek adódnak, hűségünket, melyet Istennel kötöttünk nem adjuk fel.
Életünk folyamán különböző megpróbáltatások, kísértések adódhatnak, amelyek próbára teszik hitünket.
Ha bizalmunk van Istenben, akkor tudjuk, hogy csak olyan dolgok történhetnek az életünkben, melyekről Isten tud, Ő enged meg, és ezeket felhasználhat jellemünk formálásához.

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem."  (Zsid 10,35-38)

bacsipista

Szeptember 12. Ki lehet boldog ember?

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére "  Zsolt 1:1,

Boldog ember az, aki reggel felébredve hálát ad Istenének és megköszöni amiért kapott még egy napot amit a kegyelmében eltölthet. Mert akár tetszik, akár nem életünk sorsa az Ő kezében van.
Lehet átkozni vagy dicsérni, hallgathatunk rá, de befoghatjuk füleinket is, hogy ne halljuk hangját amellyel vezetni kíván bennünket.

A bűn zsoldja a halál, olvashatjuk a Bibliában. Igaz sokan vannak akik nem olvassák, de ők is tudják, hogy a bűn elkövetéséért büntetés jár. A törvénykönyvek szerint paragrafusokban leírt ítélet várható. Bár sokan reménykednek, hogy soha nem derül ki bűnük, de ez nem igaz. Egyszer meg kell állnunk Isten színe előtt és ott szembesülni fogunk minden bűnünkkel.
Akkor nem a mérleg nyelve fog számítani, sem, hogy az merre billen. Nem az lesz a döntő, hogy mennyi jót cselekedtem az életemben arra számítva, hogy azok kompenzálják bűneinket.

Egyedül Jézus Krisztus megváltó kegyelmére számíthatunk. De csak akkor, ha még életünk folyamán találkoztunk vele és felismert bűneinket neki átadva, és azoktól elfordulva behívtuk Őt az életünkbe.

bacsipista

Szeptember 11. hétfő  - Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

"Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül." Példabeszédek 11:24

 

Ajándékot kapni és adni is jó. Tapasztaltuk, hogy öröm és boldogság érzése járja át lelkünket mindegyik esetben. Ki tud ajándékozni? - kérdezhetnénk, mert nem mindenki olyan tehetős, hogy gond nélkül megteheti.

Ez igaz, nem mindenki tehetős. De ajándékozni nem csak anyagi, fizikai dolgokat lehet. Gondoljunk az időre, amivel megajándékozzuk egymást, amikor meghallgatunk valakit, segítünk neki, tanácsoljuk, vagy egyszerűen csak együtt érzünk vele, rámosolygunk, megöleljük. Az ajándékozásnak rengeteg módja van, ezért a legszegényebb ember is képes ajándékozni.

Gondoljunk Jézusra és arra amit ajándékozott. Saját magát adta nekünk, szeretetét, vérét, bűneink bocsánatát, életünk megváltását. Ezért érezzük magunkat, gazdagnak és bővelkedőnek, és amit Istentől kaptunk mi is szeretnénk azt másokkal megosztani.

"minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása." Jakab 1:17.

Az Úr Jézus követőit, tanítványait, barátait erről, a másokat megajándékozó, önzetlen szeretetről lehet felismerni

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 1 János levél 4:20–21

Ez a cselekvő szeretet bizonyítja, hogy Jézus tanítványai vagyunk. És hálás szívvel kell Istenhez fordulni, mert mindent tőle kapunk.

Gondoljuk meg, hogy bár Isten semmivel nem tartozik nekünk, mégis mennyi jóval megajándékozott és elhalmozott: egészséggel, családdal, otthonnal ... egészen addig, hogy Szent Fiát is értünk odaadta! Bűneink bocsánatával és örökkévaló gazdagsággal ajándékozott meg!

Elsőként figyeljünk arra, hogy az Igét, és Isten áldását adjuk tovább, lelki, hitbeli felüdülés legyen bővölködő ajándékunk célja és eredménye. Isten szeretetét azzal tudjuk kifejezni, hogy továbbadjuk az evangéliumot az azt nem ismerőknek. Bizonyságainkkal, amelyekben elmondjuk, hogy Isten mit cselekedett az életünkben bátorítjuk és vigasztaljuk a csüggedőket. Segítséget nyújtunk azoknak akik erre rá vannak szorulva, legyen az fizikai vagy lelki támogatás.
Imádkozva közbenjárunk az Úrnál. Ezek a dolgok mind adakozás és Istennek tetsző feladat.

"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám." Máté evangéliuma 25,35-36.

Ezek a cselekedetek kedvesek Isten előtt, mert a tőle kapott áldásokat osztjuk meg, reményt adunk az embereknek.
Igazzá lesz az ige is, mert amit Isten szeretetével adunk tovább abban „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül."

bacsipista

Szeptember 10. vasárnap  - Békesség Istennel

Fontosnak tartom, hogy az Úrral legyen békességünk. A legfontosabbnak, mert amíg nem térünk meg, hajlamosak vagyunk a nehézségeket Isten büntetéseként elkönyvelni. Ez miatt vádoljuk és nem értjük meg a történteket.

"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által."
Róma 5:1,

Istentől kapjuk a hitet. Hitünk által ismerjük meg az Urat, Jézust és a Szentlelket. És ha megismertük akkor megkapjuk a tőle jövő békességet is mert tudjuk:

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”   (Róma 8.28-29,31)

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róma 8.28)

 

A békesség alapfeltétele az, hogy ne aggódjunk. Aggódásainkat, félelmeinket le kell tenni az Úr előtt, és őszintén elé térdelni, és elmondani neki szívünk vágyát.

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban".  Filippi 4:6-7

bacsipista

 

Szeptember 09. szombat

"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem,
mezítelen, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám."
Máté evangéliuma 25,35-36.

…, mert éhes voltam és ennem adtatok,… idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok…

Mert éheztem , és ennem adtatok - mondhatják nem csak azok akik fizikai éhséget éreznek, hanem azok az emberek akik vágyódnak az Úr minden igéje után. Kötelességünk hirdetni az evangéliumot, és ilyenkor nem csak a jó hírt osztjuk meg, hanem az Úr szavát, igéjét is. Az ige pedig megnyitja a szíveket, megvizsgál, megtisztít és megújít. Nem lehet eleget adni belőle, mert az éhes szív mégtöbbet vár. Szomjaznak az Úr szent Lelkére, és felismerve, hogy eddigi életüket jövevényként élték a világban, de immáron az Úr országához akarnak tartozni. Jézus Krisztus szeretettel befogadja őket, a bűnöktől mezítelen lelkekre fehér ruhát ad, mintegy gyógyítva és bekötözve a sebeiket, rabság helyett szabadon.

Emlékezzünk rá, hogy az utolsó napon Jézus minek az alapján fog megítélni bennünket! Így szól majd a jobbján állókhoz: „Gyertek, Atyám áldottai…, mert éhes voltam és ennem adtatok,… idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok…”
Ahhoz, hogy az el nem múló életben részesítsen bennünket, kizárólag azt fogja nézni, hogy szerettük-e a felebarátainkat, s úgy veszi majd, hogy neki tettük mindazt, amit testvéreinknek tettünk.

bacsipista

 

Szeptember 08. péntek - Ki vádolhatja Isten választottait?

Isten választottait a Kolossé levélben leírtakról ismerhetjük fel.

"és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne." 1János 4:16,

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kol 3,12-17.

Ebből is felismerhetjük, hogy Isten választottai Istent követik, úgy élnek ahogyan Isten Szent Lelke vezeti őket. Isten választottait Isten Lelke nem vezeti félre, ezért semmi olyat nem cselekednek amely miatt vádolhatók lennének.

Ja igen, mondhatják egyesek, Isten adott a népének törvényeket, és ha azokat megszegik akkor bűnt követnek el.
Tudjuk azonban, hogy a törvények azért vannak, hogy felismerjük a helyest a helytelentől, a tilosat a szabadtól, különbséget tudjunk tenni a szabad és a bűnös cselekedet között.

Sátán a fő vádlónk, amely megkeresi az alkalmat, hogy ártson nekünk és azt is, hogy cselekedeteink, még ha jó szándékról tanúskodnak is bűnnek legyen feltüntetve.

A mózesi kőtáblán adott parancs értelmében a szombatot teljes egészében Istennek kellett szentelni, munkát nem végezhettek azon a napon. De ezt a parancsot felírta a szeretet parancsa, ha életet kellett menteni az volt bűn, ha nem segítettek hanem tétlenül szemlélték a történteket.

Vádolhat bennünket még a szívünk is. De a szívünk is csak akkor vádol, ha nincs meg a bizalmunk Isten felé.

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szívünket, hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket , bizodalmunk van az Istenhez: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte”
1.János 3,19-22

 bacsipista


Szeptember 07. csütörtök - Mindent el kell tűrni szeretetben?

Isten szeretetétől semmi sem választhat el

Mindent el kell tűrni szeretetben - gondolat elve sántít ha a Bibliát nézem és veszem alapul. Első gondolatként Jézus jutott az eszembe amikor Jeruzsálembe érkezett és meglátta a templom megszentségtelenítését.
Ha a fenti alapelv igazságát kellene elfogadni, akkor Jézus elment volna a látvány mellett szó nélkül és maximum csak imádkozott volna az atyához. De tudjuk nem azt tette. Kezébe vette a korbácsot és kiűzte onnan a kufárokat.

13. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. 14. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. 15. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, 16. és a galambárusoknak ezt mondta: "Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!" 17. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
János 2, 13-17

Ne feledjük el, hogy a szenvedés nem csak fizikai szenvedést jelent. A lelki szenvedés elviselése sokszor nehezebb, mint a fizikai gyötrelem. A fenti idézetben olvasható, hogy "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
Jézusnak fájdalmat, kínt és gyötrelmet okozott az a látvány az a tudat, hogy nem tisztelik az Atyát az emberek.

A másik gondolatom arra a téveszmére vonatkozik, hogy a hívő embert nem érhetik támadások, nem lehet beteg és nem élhet szegénységben.
Ezt csak a jólétet hirdető evangéliumok-evangélisták állítják, akik saját maguk állították össze a megosztható és csábító örömhírt, az emberek becsapása alapján történő megtérésre.
Aki a világban él, az nem zárhatja ki magát a világ hatásai alól. Mivel az Úr szabad akaratot adott, hibás döntéseink, tetteink következménye lehet a szegénység, a betegség, a boldogtalanság. Továbbá a vezetők jellembeli gyengeségei, felfuvalkodottságuk, szociális érzéktelenségeik kihatással vannak minden emberre, kivétel nélkül.
Viszont a hívő és Isten útján járó embernek meg van a hite abban, hogy nem a testi életünk, hanem szellemi életünk a döntő és csak az kapcsol össze az Úrral. Az akiben Krisztus él, az tudja, hogy az Úr szeretetétől semmi sem választhatja el.

35. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36. Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39. sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róma 8, 35-39

bacsipista

Szeptember 06. szerda - Természetfeletti?

Zsolt. 33, 4-5
" Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld."

Jézus Krisztust a nem keresztények csak egy prófétának tekintik. Olyan személynek aki természetfeletti csodákra volt képes. Mi tudjuk, hogy mindez azért történhetett meg, mert Ő több, mint próféta, Ő Isten fia. Azt tette amit az Úr tett és cselekedett volna. Isten azt várja el tőlünk, hogy mi is tegyük azt, amit Jézus tenne. Jézus elküldte segítőnknek a Szent Lelket. Az Úr rajta keresztül vezet minket, erősít, bátorít. A Szent Lélek ajándékai mások szemében természetfelettinek tűnnek, hiszen mi akkor is tudunk szeretni amikor mások gyűlölködnek, akkor is béketűrők (hosszantűrők) vagyunk amikor mások már a hajukat tépik. Hittel maradunk az Úrban bármi is történik körülöttünk, míg hasonló helyzetben az emberek többsége az életét is feladná és öngyilkosság gondolatával foglalkozik
Tudjuk, és hisszük, hogy az Úr nem másítja meg szavait.

Ézsaiás 43, 1-3
"És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te megtartód..."

Ez a hit tesz minket természetfeletti emberekké. És az a tudat, hogy üdvösségünk ajándéka az örök élet lesz a mennyben.

Van remény

János 14, 1-3,
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?  És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is."

bacsipista

Szeptember 5. kedd - A bolond helyesnek tartja a maga útját...

"A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra"
Példabeszédek 12:15,

 

Az emberek többsége elfogadhatónak tartja világunkban a pénz utáni hajszát, az italozást, a különböző szexuális megnyilvánulásokat, a homoszexuális párok házasságát, a drogozást és még sok olyan más dolgot, amelyek Isten szemében bűnnek számítanak. Ilyen az okkult tudományok és tanítások elfogadása, akár törvényi szintre való emelése is. Nem veszik észre, hogy az irány, amely felé tartanak nem életre, hanem a halál felé vezet.
Ugyanilyen helytelen és halálra vezető út az is aki azt gondolja, hogy ő már megtért és őt semmi sem választhatja el az üdvözüléstől. Arról viszont elfeledkezik, hogy esetleg már nem az Urat szolgálja, hanem saját maga imázsát építi.

Ne menjünk messzire. Egy énekes, vagy hangszeres a dicsőítő zenekarban. Ismertségre tesz szert. Hangfelvételeket készítenek vele. Lemezeket, cd-ket árusítanak, melyek jogdíjainak egy része őt illeti, és lassan Isten kiszorul az életéből, mert bár Istenről énekel, de már nem Istennek vagy Istenhez szól a dal, sőt akkor ez már nem is dicsőítés.

Van egy sikeres evangélista. Könyvet ír, jó pénzért eladja, majd a sikeren felbuzdulva új könyveket ír, pénz és a siker megtartása kerül élete központjába. Isten egyre inkább háttérbe szorul, már nem is hallja meg hangját, nem követi tanításait.

Gyülekezet pásztora, aki testőrökkel védeti magát, a közelébe nem lehet férkőzni, szolgák lesik minden mozdulatát, a közösség pénzéből él, utazik körbe a világban, luxus szállodákban él, amikor elfogad egy vendégpásztori meghívást….

Nem akarom tovább folyatni. Ők azok, akik azt mondják, hogy mindezt az Úrért teszem, és bár jól élek azért gondom van időnként a rászorulókra is. Ők azok, akik nem veszik észre tévedésüket, és azt hiszik, hogy az örök élet felé vezető úton járnak.
De sajnos ez nem így van. Majd valamikor rádöbben, hogy rossz úton jár és meghallja:

Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Máté 7:22-23

bacsipista

Szeptember 4. hétfő  Bukás és felállás

Zsolt 37:23-24.
Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja

A Vetés és aratás folyóiratban olvastam egy történetet.

„Egy fiatal lelkész azt a feladatot kapta, hogy a börtönben prédikáljon. Amikor belépett a terembe, és a foglyok elutasító pillantásai mellett végighaladt a székek között, világossá lett előtte, hogy itt nincs helye kenetteljes beszédnek, vallásos szólamoknak.
Dobogó szívvel fontolgatta, hogy mit is mondjon ezeknek az embereknek. Amikor felfelé ment a szószék lépcsőin, és közben imádkozott Istenhez, hogy vezesse őt, megbotlott és elesett. A terem megtelt gúnyos nevetéssel.
A fiatalember azonban sugárzó arccal felegyenesedett, felment a szószékre, és így szólt:
- Emberek, éppen ezért jöttem ide. Azért jöttem, hogy megmondjam nektek: ha egy ember elesik, ismét felkelhet! Van valaki, aki segít neki felállni. Őróla szeretnék most szólni."

Igen van valaki, akire mindig számíthatunk. A Szentírás róla szól, legismertebb nevén Jézus Krisztusról.

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." Ézsaiás 41:10,

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csügged, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." Ézsa 41:10,

Mindannyian ismerjük ezt az igét és tudhatjuk, hogy ez így igaz.
Eleshetünk figyelmetlenségünk miatt véletlenül, mások szándékos támadása által, vagy a gonosz kísértése következtében.
Ilyenkor az számít, hogy mit teszünk. Megadjuk magunkat, vagy felemeljük fejünket és Istenhez kiáltunk. Bármi is történik az életünkben, hívjuk segítségül az Urat, vele minden könnyebb lesz.

Zsolt. 50:15
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem."

Isten dicsőítjük ragaszkodásunkkal, bizalmunkkal, szavainkkal, dalainkkal, tetteinkkel és a róla elmondott bizonyságainkkal.

bacsipista

Szeptember 3. vasárnap - Vigasztalás

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

Számtalanszor megesik az életünkben, hogy szomorúság fog el bennünket, talán mert megbántottak, vagy nem sikerült amit szerettünk volna. Ilyenkor az ember félrehúzódik, kerüli az embereket, úgy érzi, hogy megszakad a szíve a fájdalomtól. Isten a szívünk vizsgálója, Ő észreveszi fájdalmunkat, könnyeinket. Nem hagy bennünket szenvedni, szeretetével enyhíti fájdalmunkat, lágyan átölel és szomorúságunkat örömre fordítja.

Számíthatunk Rá, mert Ő az: "Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket." 2Korintus 1:4.

bacsipista

Szeptember 2. szombat Bűneink megvallása

1János 1:9, "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz..." 1János 1:9,

Ha megvalljuk bűneinket, olvashatjuk az Igében. Nem könnyű ez a megvallás, hajlamosak vagyunk egyes bűneiket igazolni, hogy miért is tettük meg, vagy követtük el. Bűneink takargatása a másik megszokott cselekedet, eszünkbe sem jutva, hogy Isten mindenről tud. Előtte hiába takargatjuk vagy magyarázzuk meg, értelmetlen. Előbb-utóbb minden bűn napvilágra kerül, az emberek előtt is ismertté válik. 
A bűn követi életünket, félelemben és rettegésben tart. Ha tisztaságot szeretnénk, Isten elé kell állni és megvallani minden hamisságunkat, bűnünket. Nem elég beismerni, akarni kell azokat letenni és azoktól elfordulni.  Isten a szívek vizsgálója. Ha látja őszinteségünket és szándékunkat, hogy elakarunk bűneinktől fordulni, akkor megbocsát nekünk és tisztává teszi életünket. 

bacsipista

Szeptember 1. péntek - Emberi bolondság?

Példabeszédek 19:3,  "Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

Példabeszédek 19:3, "Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

Megszületik egy gondolat, egy terv a fejünkben és úgy érezzük, hogy megérkezett a nagy lehetőség. Ez biztos siker, mindent kidolgoztunk, csalódás nem érhet bennünket, ezt meg kell tenni! Minden tökéletesnek látszik, mégis érkeznek kellemetlen meglepetések, nem várt akadályok és történések, és amit elképzeltünk felborul, egy idő után sikertelenné válik. Ilyenkor jön a kérdés, hogy Isten miért nem segít, miért nem áldotta meg terveinket? 
Eszünkbe jut ilyenkor, hogy amit eddig tettünk abban benne volt Isten? Kértünk tőle tanácsot vagy vezetést? Mert ha Őt kihagytuk akkor miért várjuk az áldást tőle? 
Fontos tanulság, hogy bármit is akarunk tenni, abban keressük és kérjük Isten segítségét. Mert amiben Isten vezetése benne van, azt soha nem érheti kudarc.

bacsipista