Ima a családért

 

Atyám!

Köszönöm a szövetség ígéreteit a védelemre. Most a Veled való szövetségemhez fordulok és kiárasztom Jézus vérét a férjem/feleségem, a gyermekeim és magam felett.
Angyalok, megbízlak benneteket, hogy vigyázzatok a családomra, hogy védelmezzetek minket, mert Jézus nyomdokaiban járunk. Menjetek előttünk, mögöttünk, mellettünk és mindenhol körülöttünk. Tartsátok távol tőlünk (……... mindenki név szerint felsorolva) a balszerencsés, gonosz helyzeteket, bajokat!
Semmi rossz nem éri a családomat, Jézus nevében! Egy ellenük készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden hazug nyelvet, ami ellenünk jön, kárhoztatok, mert mint az Úr szolgájának ez az örökségem.
Köszönöm Neked, Atyám, hogy nagy az én gyermekeim békessége. Az ő igazságuk Tőled van. Nem a saját igazságukban járnak, hanem a Te igazságodban, Jézus vére által. Köszönöm ezt Neked, Uram. Nem térnek le az életük útjáról, nem csúsznak meg egy lépésüknél sem (Zsoltár 37,31), mert a Te Szent Szellemed vezeti őket minden lépésükben.
Atyám, a Te Igéd azt mondja, hogy mi, a Te nyájad, ismerjük a Te hangodat. Azt mondja, hogy megmutatod nekünk a bekövetkezendőket. Azt mondja, hogy a Te Szellemed hangja szól hozzánk: ez az út, ezen járjatok. Megállok ezeken az ígéreteken, Uram, és kérlek, taníts minket, hogy meghalljuk a hangodat. Segíts, hogy felismerjük, amikor Te szólsz hozzánk, és engedelmeskedni fogunk.
Most a Szentek Szentjében állok Előtted, és megnyitom a szellememet, hogy elvegyem a bölcsességet, amit adsz nekem. Figyelek Rád, hogy halljak Tőled és hogy elfogadjam az utasításaidat. A Bárány vére által belépek a Mindenható rejtekébe, és elhatározom, hogy a Te jelenlétedben élem az életemet.
Köszönöm Neked, hogy hű vagy az Igédhez. Atyám, köszönöm, hogy amit Te mondasz, az egészen bizonyos. Ha azt mondod, megszabadítasz minket, bízhatunk a Te ígéretedben. Ezért most elfogadom a Te természetfeletti védelmedet és szabadításodat a családom számára, Jézus Nevében. Ámen.


Kellie Copeland-Kutz

 

Imádság jó párkapcsolatért

 

Kegyelmes Istenem!

Tudom, hogy kegyelmedben részesítettél, mikor megengedted, hogy útjaink találkozzanak, és akaratod, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást.
De Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár. Te tudod a legjobban, milyen szeretet lehet bizonyítéka az igazi boldogságnak.

Apostolod erről írta a legszebb himnuszát:


 " az igazi szeretet
   türelmes,
   jóságos,
   nem féltékeny,
   nem tapintatlan,
   nem keresi a maga javát,
   nem gerjed haragra,
   nem rója fel a rosszat,
   mindent elvisel,
   mindent elhisz,
   mindent remél,
   mindent eltűr.
   A szeretet soha el nem fogy!

Ha Te ezt üzened a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket. Mi segítségedet, erődet kérjük kapcsolatunkra!
Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot!
Mert emberi erővel lehetetlen így szeretni.
Én pedig AKAROM, SZIVBŐL AKAROM ilyen szeretettel széppé tenni a kedvesem életét, akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye  ragyogja be hajlékainkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló SZERETET adhat meg nekünk.
 
Legyen mindenért Tied a hála!
Ámen.

Uram, segíts nekünk,
mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást!
Segíts mindig meglátni
a jót a társamban
és segíts, hogy közösen tudjuk
megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani
egymás iránti érzéseinket,
és tudjunk bocsánatot
kérni egymástól.
Uram kezedbe adjuk házasságunkat!
Ámen.