Hét út a gyógyuláshoz! 

Hét dolog amit tudnod kell a szent gyógyulásról Részlet Kenneth Hagin könyvéből
 

Néhány ember azonban még nem jutott el arra a szintre, hogy saját maga el tudja venni a gyógyulását. Ha úgy találod, hogy te is közéjük tartozol, akkor se add fel. Cselekedj a hit alacsonyabb szintjén. Legyél te az, akiért kézrátétellel imádkoznak, és fogadd el ily módon gyógyulásodat. Isten segíteni akar neked.
A Biblia azt mondja: „betegekre vetik kezeiket.” Nem határozza meg, hogy kik azok a betegek; egyszerűen csak azt mondja, hogy betegek. „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik” az Írás szerint: „betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.”
Bármely hívő ráteheti kezét a betegekre, mintegy a hit kiindulópontjaként. Ez az a pont, ahol elkezded hinni, hogy megkapod a gyógyulásodat.
Sokan megkérdezik tőlem:
— De Hagin testvér, mi van akkor, ha nem gyógyultam meg?
Azt válaszolom erre:
— Ha meggyógyultál volna, akkor nem kellene hinned ebben. Ha már valóságba jött volna, akkor tudnád ezt, igaz?
Ha viszont megteszed a hitnek azt a lépését, hogy mindezt már megtörténtnek tekinted, akkor meg is fogod kapni, mivel a Márk 11,24 így határozza meg a hit imájának alapelvét:

Márk 11,24. Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek.

Hidd, hogy megkaptad a gyógyulásodat, és mi fog történni? Meglesz neked! Látjátok, csak azután kapjuk meg, miután hittük.
Amikor fiatalon babtista prédikátorrá lettem — még mielőtt megkeresztelkedtem volna a Szent Szellemben — egy hétfő reggel arra ébredtem, hogy arcom egyik fele lebénult. Meg sem mozdult.
Addig csak én imádkoztam saját magamért, mert nem ismertem senki mást, aki imádkozott volna értem, viszont megtudtam, hogy építettek egy gyülekezetet a városunkban, aminek neve Teljes Evangéliumi Sátor volt, és ezek az emberek hittek a szent gyógyulásban.
Azt mondtam magamban: „Elmegyek hozzájuk szerda este, és megkérem a pásztort, hogy kenjen meg olajjal.” Abban a pillanatban, ahogy megkent és imádkozott értem, felemeltem kezeimet és azt kiáltottam:
— Köszönet Istennek, elmúlt!
Ezt hitben mondtam ki. Tudtam, hogy mit kell mondani. Baptista voltam — és semmit sem tudtam a Szent Szellemről — viszont tudtam valamit arról, hogy mi a hit.
Nekem ez volt a kiindulási pont, amikor a pásztor rám tette a kezét. Azon a ponton kezdtem hinni, hogy „megkapom a gyógyulásomat”.
Nem éreztem, hogy meggyógyultam volna.
Nem úgy néztem ki, mint aki már meggyógyult.
De nem a látás vagy az érzések alapján jártam. Aszerint tettem, amit hitem.
Így tudjuk meghatározni ezt a kiindulási pontot: ez az a pont, amikor felszabadítod a hitedet és elkezdesz hinni a gyógyulásodban.
Valahol el kell kezdened. A futó sohasem tudná lefutni az adott távolságot, ha nem lenne egy hely, ahol elindult. Kell lennie egy kiindulási pontnak. A te kiindulási pontod lehet az, amikor valaki rád teszi a kezét. Ez lehet az a pont, amikor elkezded hinni: „Megkapom a gyógyulásomat.”
A gyülekezeti tagok kérdezgették:
— Az Úr tényleg meggyógyított téged, Kenneth?
— Valóban megtette — feleltem.
Ráfelelték:
— Hát, nem úgy nézel ki, mint aki meggyógyult. Hogy érzed magad?
— Nincs semmi különbség.
— Nos, ha ugyanúgy nézel ki és nem érzed, hogy meggyógyultál, és mi is látjuk, hogy nem úgy nézel ki, mint aki meggyógyult, akkor miből gondolod, hogy te már meggyógyultál?
— Én nem gondolom, hogy meggyógyultam, hanem tudom — feleltem.
Tisztán kell látnunk, hogy a hit tudást jelent.
Voltak emberek, akik azt mondták nekem:
— Nekem több eszem van ennél.
Én meg azt mondom nekik:
— Hát, csak menj és boldogulj a gyógyulásod nélkül. Ugye, látod, hogy az arcom teljesen rendbejött? Megkaptam. Megkaptam a gyógyulásomat.
Tudtam, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Tudtam, hogy ha hiszem, hogy megkaptam, akkor meg is fogom kapni. Tudtam, hogy ha valóban hiszem, akkor ki is fogom mondani azt, hogy hiszem.
Nem azt mondom ki, hogy: meg fogom kapni (a jövőben), hanem azt, hogy megvan (a jelenben).
Egyszer elküldték egy tulsai teljes-evangéliumi gyülekezet segédpásztorát, hogy imádkozzon a gyülekezet egy tagjáért, aki olyan beteg volt, hogy nem tudott eljárni dolgozni.
Így mesélte nekem: „Hallottalak téged prédikálni, így megkentem ezt a férfit olajjal, rátettem a kezeimet és elkezdtem imádkozni, amikor hirtelen, gondolkodás nélkül, abbahagytam az imát és azt mondtam:
— Mit fogsz csinálni holnap?
— Ágyban leszek — válaszolta a beteg.
— Na, akkor nem érdemes folytatnom az imát — azzal be is fejeztem.
— Az egészből semmit sem hiszel — mondtam neki.
Kissé elgondolkodott, és azt mondta:
— De hát ez az igazság, vagy nem?
Megkérdeztem tőle:
— Mikor fogsz meggyógyulni?
— Hát — mondta ő —, amikor megkensz olajjal, amikor rám teszed a kezeidet és imádkozol, akkor.
A férfi odafordult feleségéhez és még mielőtt befejeztem volna az imát azt mondta
— Hívd fel a főnököt, és mondd meg neki, hogy holnap bemegyek dolgozni.
Majd imádkoztam érte — mondta a pásztor —, és dicsőség Istennek, másnap már ott is volt a munkahelyén.”
 Egyszer egy összejövetelen egy asszony felszaladt az emelvényre hozzánk, és azt mondta:
— Pásztor és Hagin testvérem, azonnal imádkozzatok értem.
A pásztor felet neki:
— Hamarosan gyógyító összejövetelünk lesz. Én majd prédikálni fogok a gyógyulásról, Hagin testvér pedig az alkalom végén imádkozni fog kézrátétellel a betegekért. Nem kell sokat várnod rá. — A dicsőítés már el is kezdődött addigra.
— Igen, igen — mondta az asszony —, de én azt szeretném, hogy te és Hagin testvér most tegyétek rám a kezeteket, mert hazamegyek és már fekszem is az ágyba!
Lett volna bármi értelme, hogy kézrátétellel imádkozzunk ezért az asszonyért? Ő már megvallotta, hogy úgysem fog működni.
Azt mondja a Biblia, hogy amikor imádkozol, hidd, hogy megkaptad és meglesz neked. A kézrátétel az a kiindulási pont, amikor felszabadítod a hitedet. Ekkor kezdesz el hinni.
Kezeimet ráteszem az emberekre mintegy az ő hitük kiindulási pontjaként. Van azonban még egy szellemi törvény, ami szintén gyógyulást hozhat. Ez pedig az érintkezés és közvetítés törvénye.
Isten felkenhet valakit az Ő akarata szerint gyógyító erővel, hogy szolgáljon a betegek felé. És amikor az illető ráteszi kezét a betegekre, engedelmeskedvén ennek a szellemi törvénynek, ahogy a felkent kezek a beteghez érnek KÖZVETÍTENI fogják Isten GYÓGYÍTÓ EREJÉT.
A hívőnek is hitet kell gyakorolnia ahhoz, hogy az érintkezés és közvetítés törvénye működni tudjon. A vérfolyásos asszony esete is ezt példázza. (Máté 9)
Jézus fel volt kenve gyógyító erővel, és a Biblia szerint erő áradt ki belőle és meggyógyította az asszonyt. Jézus mégis azt mondta neki: „Bízzál leányom; a TE HITED megtartott téged.” (9,22)
Én nem csak kiindulási pontként teszem kezeimet a betegekre, hanem engedelmeskedvén az érintkezés és a közvetítés ezen szellemi törvényének, hogy kezeim érintkezése közvetítse Isten gyógyító erejét, amely megszünteti a sátán minden munkáját, gyógyulást és egészséget hoz.
Miért beszélek erről ilyen bátran?
Mert maga az Úr Jézus Krisztus jelent meg nekem egy látomásban. Ő jobb kezének ujját mindkét kezemnek tenyerébe helyezte, és azt mondta: „Elhívtalak és felkentelek téged, és adtam neked egy különleges kenetet, hogy szolgálj a betegek felé. Légy bátor ebben.”
„Mondd el az embereknek, hogy láttál engem. Mondd el nekik pontosan, amit mondtam neked. Mondd el nekik, hogy én mondtam neked, hogy mondd el nekik, és ha elhiszik, hogy te fel vagy kenve és befogadják azt a kenetet, akkor az erő a te kezedből az ő testükbe fog folyni, gyógyulást és egészséget ad a testüknek, és kiűzi a betegségüket és gyengeségüket. Te pedig minél bátrabban beszélsz erről, annál több eredményt fogsz elérni.”

 (6) Fogadd el a gyógyulást a gyógyítások ajándékain keresztül!

Az 1Korinthus 12,9 szerint az egyik szellemi ajándék, amit Isten a Gyülekezetbe helyezett, a gyógyítások ajándékai — elkülönül a többi módtól, amivel a gyógyulás megkapható.
Mi ez a „gyógyítások ajándékai”? A gyógyító erő természetfeletti megnyilvánulása egy emberen keresztül a másik ember irányába. Legegyszerűbben így lehet ezt meghatározni.
Minden, amit Istentől kapunk, ajándék. Ezért, általánosságban szólva, minden gyógyulás ajándéknak tekinthető. De ez még nem a „gyógyítások ajándékainak” megnyilvánulása. A gyógyítások ajándékainak megnyilvánulását a Szent Szellem kezdeményezi.
Miután már megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, még mindig nem értettem Isten Szellemét. Csak annyit tudtam, hogy be vagyok teljesedve a Szent Szellemmel.
Miután kipenderítettek a baptisták, csatlakoztam az egyik teljes-evangéliumi csoporthoz, és elfogadtam egy kis észak-texasi gyülekezet pásztorolását. Itt ismertem meg és vettem el csodálatos feleségemet. Ő metodista volt, és még nem keresztelkedett meg a Szent Szellemben, viszont hitt benne.
A házasságkötésünk utáni negyedik éjszakán, ahogy a család együtt imádkozott feleségem jó öreg metodista otthonában, az Úr a Szellemen keresztül így szólt hozzám: „Tedd a kezed a feleségedre és én be fogom tölteni őt a Szent Szellemmel.”
Ez 1938-ban történt, és akkor én még járatlan voltam az ilyen dolgokban. 1937-ben fogadtam be a Szent Szellemet. Még senkit sem láttam kézrátételt gyakorolni annak érdekében, hogy valaki elfogadja a Szent Szellemben való keresztséget. Azokban a körökben, ahol én mozogtam, az emberek nem így tették, és nem tudtam, hogy ez helyes-e vagy helytelen.
Arra gondoltam: „Ha nem veszek róla tudomást, talán elmúlik.” Azonban nem így történt.
Ismét azt mondta: „Tedd rá a kezed a feleségedre, és én be fogom tölteni őt a Szent Szellemmel.” Felismertem, hogy az Úr Jézus szólt a szellememhez a Szent Szellemen keresztül, de semmit nem akartam helytelenül tenni.
Majd éjfélkor (ránéztem az órámra), 1938. november 28-án ugyanaz a hang megismételte: „Tedd rá a kezed a feleségedre és én be fogom tölteni őt a Szent Szellemmel.”
Kinyitottam szememet és rémülten körbenéztem. Azt mondtam magamban: „Abból nem lehet baj, ha megpróbálom!”
Bal kezemet rátettem feleségem fejére, és ő azonnal felemelte mindkét kezét és elkezdett nyelveken szólni. Másfél órán keresztül szólt nyelveken, és három dalt énekelt el ugyancsak nyelveken. Pünkösd volt nálunk, jó öreg metodista otthonunkban!
Majd ugyanaz a hang szólt hozzám, hogy mit tegyek és mit mondjak az anyósomnak, hogy meggyógyuljon. Másnap készült bemenni a kórházba, hogy megoperáltassa a golyváját. Egyáltalán nem volt hite a gyógyulásában; ha valaki számít arra, hogy meggyógyul, akkor nem összecsomagolt bőrönddel várja, hogy kórházba menjen. A hang azt mondta nekem: „Odaadtam neked a gyógyítások ajándékait és elküldtelek, hogy szolgálj a betegek felé.”
Amikor megtettem azt, amit Isten Szelleme mondott nekem, a golyva látható része azonnal eltűnt, mint amikor gombostűvel beleböknek egy léggömbbe.
Ő nem azért gyógyult meg, mert hitt Istenben. Ha később megkérdezték volna tőle, azt felelte volna:
— Nem, nem. Tudom, hogy ez nem az én hitem volt. Ilyen dologhoz nem lett volna hitem.
Tudjátok, hogy miért gyógyult meg? Mert Isten Szelleme megmondta, hogy mit tegyek.
A gyógyítások ajándékainak megnyilvánulása nem úgy működik azonban, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy a Szellem akarja. Előfordult például, hogy mindennel próbálkoztam, mindent elkövettem, mindent elmondtam, amit ilyenkor szoktam mondani — és semmi nem történt.
Már beletörődtem, hogy semmi sem történik és azt mondtam: „ez már soha többé nem fog megtörténni”. Aztán mégiscsak kezdtek megtörténni a dolgok. Tudnunk kell, hogy a Szellem megnyilvánulása úgy történik, ahogy a Szellem akarja. Köszönet Istennek ezekért a megnyilvánulásokért. Én hiszek bennük.
Ez azonban csak egyik útja annak, hogy elnyerjük a gyógyulást. A legjobb mód valamennyi közül, ha egyszerűen ismerjük az 1Péter 2,24-et: „Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (Nem meg fogtok gyógyulni, hanem már meggyógyultatok.)

 (7) Tudd, hogy a gyógyulás megillet téged!

A legjobb mód, amely által meggyógyulhatunk, ha mi magunk tudjuk az Igéből (Ésa. 53,4. 5. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24), hogy a gyógyulás benne van Isten megváltási tervében; jogunk van hozzá, és az Ő sebeivel mi már meggyógyultunk.
Megtagadjuk, hogy betegség vagy gyengeség legyen a testünkben, mert mi MÁR meggyógyultunk.
Tudjuk, hogy az a fájdalom, betegség vagy gyengeség, mely látszólag a testünkben van, Jézusra lett helyezve. Ő elhordozta azt. Nekünk már nem kell viselnünk. Csak arra van szükség, hogy egyetértsünk Istennel és az Ő Igéjével, és elfogadjuk azt a tényt, hogy: „betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat hordozá” és „az Ő sebeivel gyógyultunk meg.”
Egyszerűen tudjuk ezt, ezért hálát adunk Istennek. Nincs szükségünk rá, hogy valaki ránk tegye a kezét. Nem szükséges, hogy a Szellem ajándékai megnyilvánuljanak. Egyszerűen csak hálát adunk az Atyának a tökéletes megszabadulásunkért.
Minden hívőnek teljesen meg kellene értenie, hogy a gyógyulása Krisztusban már tökéletesen végbement. Amikor ezt megtudják a szellemükben — pontosan úgy, ahogy a fejükben tudják — a betegség és a gyengeség meg fog szűnni a testükben.
De nem minden hívő érti teljesen, hogy az Ige alapján való cselekvés a szent gyógyulás elfogadásának egyik módja. Nem minden hívőnek tanították meg ezt. Ezt az igazságot még azok között sem prédikálták úgy, ahogy kellett volna, akik feltehetően hisznek a szent gyógyulásban. A hívők tehát nagyon keveset tudnak erről a területről, viszont nem tudnak az ismeretük szintje felett cselekedni és hinni.
Isten ezért gondoskodott erről a hét módról, amelyek segítségével a hívők meggyógyulhatnak az Igén keresztü
Hadd gyógyítson Jézus rajtad keresztül!

  Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árthat nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. (Márk 16:17-18)

HA VALÓBAN HÍVŐ VAGY, AKKOR ELŐFORDULT MÁR, HOGY SZERETTED VOLNA BETEG EMBEREKRE TENNI A KEZEDET, ÉS LÁTNI ŐKET MEGGYÓGYULNI. ELŐFORDULT, HOGY KÖNYÖRÜLET TÁMADT BENNED VALAKI IRÁNT, AKIT SZÖRNYŰ BETEGSÉG SÚJTOTT. ELŐFORDULT, HOGY SZERETTED VOLNA MEGÉRINTENI ŐKET, ÉS AZT MONDANI: ?GYÓGYULJ MEG, JÉZUS NEVÉBEN.?

Egyszerű az oka. Mélyen a szívedben tudod, hogy erre vagy elhívva. A szellemed megérti, még ha az értelmed nem is, hogy hívőként Istentől elrendelt megbízásod, hogy a kezedet a betegekre tedd, és lásd őket meggyógyulni. Jézus követésére vagy elhívva, és Ő minduntalan betegeket gyógyított. Ez nagy része volt a munkájának, amikor a földön járt.
Mielőtt elment, továbbadta ezt a munkát. És nem csak elhívott szolgálóknak vagy olyan apostoloknak és evangélistáknak adta tovább, akik teljes idejükben szolgálnak, hanem minden egyes kereszténynek. Minden hívőnek továbbadta a szolgálatát, amikor így szólt: ?Aki hisz énbennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik annál; mert én az én Atyámhoz megyek? (János 14:12).
Hívők, akik nem hittek
Ennek az igének a fényében el kell gondolkoznunk azon, hogy napjainkban miért olyan kevés keresztény hatékony a kézrátételben. Miért nem gyógyul meg több ember Jézus nevében?
Azért, mert többnyire nem teljesítettük az egyetlen feltételt, amelyet Jézus említett, amikor azokat az utasításokat adta nekünk: Nem hittünk.
Szinte hallom, ahogy egyesek megbotránkozva morognak: ?Hogy mondhatod ezt, Copeland testvér? Minden keresztény hisz Jézusban. Mindannyian, akik igazi újjászületett keresztények, Isten gyermekei vagyunk, Őbenne hiszünk, mint személyes Megváltónkban és Urunkban.?
Igen, hála Istennek, ez így van ? és ennek köszönhetően sok jó dolgot kaptunk már. Ez a hit például levett bennünket a pokolba vezető útról, és a menny felé irányított minket. Bűnbocsánatot nyertünk és békességet a szívünkben. De ettől még nem váltunk a gyógyítás mennyei követeivé, amelyeknek Jézus szánt bennünket.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, többet kell tennünk annál, mint egyszerűen elhinni, hogy Jézus Isten Fia. El kell hinnünk a teljes üzenetet, amelyet hirdetett. Azt az üzenetet, amelyet gyakorlatilag mindenhol prédikált, ahol járt. Az üzenetet, amelyet szülővárosában, Názáretben szólt a zsinagógában, ahogy a Lukács 4 leírja:

"beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez volt írva: Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét (16-19. vers).

Jézus Isten Fia volt, és most is az. De vedd észre, hogy nem erről prédikált Názáretben. Azt hirdette, hogy felkent. Azt hirdette, hogy Isten ereje Őrajta volt, hogy gyógyulást, szabadulást, a szemek megnyílását és szabadságot hozzon az embereknek az életük minden területén. Azt tanította, hogy azért volt felkenve, hogy teljessé tegye őket szellemi, fizikai, anyagi és szociális értelemben.
Nem csak egyszer vagy kétszer hirdette ezt, hanem következesen, újra és újra, mindenfelé, amerre járt. Ezért Jézus keresztre feszítése és feltámadása után Péter ugyanezt az üzenetet szólta a pogányoknak, akik Kornélius házában gyűltek össze. Prédikálta ?azt az Igét, melyet elkülde az Izrael fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által: Ő mindeneknek Ura. Ti ismeritek azt a dolgot? A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt Ővele? (Csel 10:36-38).

A valódi Evangélium üzenete

Péter nem csak azt mondta el azoknak az embereknek, hogy Jézus Isten Fia, aki azért jött, hogy megbocsássa a bűneiket. Azt mondta, hogy Jézus azért jött, hogy békességet hirdessen. A békesség szó héberül shalom, és a jelentése "semmi nem hiányzik, és semmi nincsen eltörve".
Péter azt is elmondta, ahogy Jézus a Lukács 4-ben, hogy Jézus fel volt kenve a Szent Szellem erejével, hogy meggyógyítson mindenkit, aki az ördög elnyomása alatt volt. Vesd össze ezeket a gondolatokat, és meg fogod látni, hogy mi a valódi, igazi Evangélium üzenete.
Az üzenet a következő: Jézus fel volt kenve Isten erejével, hogy kipótolja mindazt, ami hiányzik az életedben, és megjavítson mindent, amit az ördög összetört a szellemedben, lelkedben, testedben!
Az elsődleges oka annak, hogy manapság kevés a gyógyulás a Gyülekezetben, az az, hogy a legtöbb keresztény nem hitte el ezt az üzenetet ? és még kevesebben prédikálták! Hazugságokat hittek el, mint például, hogy Isten a betegséget arra használja, hogy megtanítson bennünket valamire; a csodák ideje véget ért az apostolok korával; vagy soha nem tudhatod, Isten mit fog tenni.
Jézus nem mondott semmi ilyesmit! Tisztán értette, hogy az ördög ? nem Isten ? a betegség szerzője. Az ördög ? nem Isten ? a problémák forrása. Hitte, és bátran hirdette az embereknek, hogy Isten kenete, amely Őrajta volt, pontosan azt fogja tenni, amit az Ésaiás 10:27 mondott: eltávolítja a terheket, és összetöri az igákat, amelyeket az ördög arra használt, hogy az embereket elnyomja.
Ha betegekre akarjuk tenni a kezünket, és látni akarjuk őket meggyógyulni, ezt az üzenetet nekünk is el kell hinnünk, és prédikálnunk!

Jézus felkent, és te is

Mi több, el kell hinnünk, hogy ugyanazzal a kenettel vagyunk felkenve, mint Jézus.

Tudom, hogy ez meglepő gondolat, de a Biblia szerint egyértelműen igaz. Az Ige azt mondja, hogy mi Őbenne vagyunk, Ő bennünk, és mi az Ő nevét használjuk. Továbbá, "az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad" (1 János 2:27) és "amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban" (1 János 4:17),
Ha nehéznek találod, hogy így gondolkozz, akkor gondolj erre a következő módon. Amikor újjászülettél, Krisztus Testének a részévé váltál. A Krisztus szó valójában ?Felkent?-et jelent. Ezért te Jézus saját kenetének részese lettél. Egy felkent sejt lettél az Ő felkent Testében.
A tudósok megfejtették, hogy az emberi test minden sejtje hordozza az adott ember összes DNS-ét " az ember minden sajátosságának és tulajdonságának genetikai lenyomatát. Mindegyik sejted tartalmaz egy kis verziót belőled.
Ugyanígy, hívőként Isten DNS-e van a szellemedben. Magának Jézusnak a felkent DNS-e van a bensődben. Ahhoz, hogy ezzel a kenettel szolgálj mások felé, el kell ezt hinned, mert a hit kapcsol össze bennünket ? és azt, akire a kezünket tesszük " a kenettel.
A bizonyíték erre a vérfolyásos asszony, aki hittel kinyúlt, és megérintette Jézust. Jézus nem is tudta, hogy az asszony ott van. Nem szándékosan árasztotta ki a gyógyító kenetet feléje. De amikor az asszony hittel megérintette Őt, a Jézusban lévő kenet elkezdett áradni. Jézusból áradt az asszonyba. "Lányom," mondta neki, amikor észrevette, hogy az asszony mit tett, "a te hited megtartott téged" (Lukács 8:48).

Szeress mindig, és ne félj
"Igen, tudom, hogy ez mind igaz," mondod talán, "de egyszerűen attól félek, hogy nekem nem fog működni. Félek, hogy ráteszem a kezem valakire, és nem kap semmit."
Ha félsz, akkor valószínűleg semmit nem fognak kapni, mert éppen úgy, ahogy a hit összekapcsol a kenettel, a félelem leállítja a kenet működését. Ezért volt az, hogy miután a vérfolyásos asszony meggyógyult, Jézus Jairushoz fordult  akinek éppen akkor mondták, hogy a lánya halott, és azt mondta: Ne félj, csak higgy (50. vers).

Lényegében azt mondta Jézus: "Ha a félelemnek engedsz, nem sokat tehetek a lányodért. Ezért ne engedj annak. Inkább maradj hitben."
Amennyiben hatékonyan akarjuk közvetíteni Jézus kenetét a betegek gyógyítására, akkor ugyanezeket az utasításokat kell követnünk. Vissza kell utasítanunk a félelmet. Egyszerűen hinnünk kell.
Hogyan tesszük ezt? Úgy, hogy szeretetben járunk.
A Biblia azt mondja, "A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet" (1 János 4:18). Ezenkívül az 1 Korinthus 12:31 szerint a szeretet a legkiválóbb út, hogy a Szent Szellem erőajándékaiban működjünk, mint például a gyógyulásban.
Könnyen látható, hogy ez miért igaz. Amikor azzal vagyunk elfoglalva, hogy másokat szeressünk, akkor nem félünk semmitől, mert nem magunkra gondolunk, hanem a másikra. Nem foglalkozunk azzal, hogy mit fognak mondani rólunk, ha nem nyilvánul meg azonnal a gyógyulásuk. Ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk, túlságosan elmerülünk abban, hogy áldás legyünk számukra.
Amikor szeretjük az embereket, akkor a hitünk (ami közvetíti a kenetet) nagymértékben kiárad, mert a hit szeretet által munkálkodik (Galata 5:6).
Tehát szeress mindig. Ne félj. Majd lépj ki hitben, és töltsd be az elhívást, amit Jézus adott neked a Márk 16-ban. Bátran beszélj másoknak Jézus kenetéről. Tedd rá a kezed a következő beteg emberre, akihez a Szent Szellem vezet.

Ne oltsd ki a vágyat, amit Isten beléd helyezett, hanem "gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van. Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét" (2 Timótheus 1:6-7).

Menj, tedd a kezedet a betegekre, és hagyd, hogy Jézus gyógyítson rajtad keresztül!