Dicsőítések dalszöveggel
 
 

 

Szívem szomjazik utánad

 

 

Jézus te velem vagy

 

 

 

Hajnalcsillag - Ma csak álmodom arról  

 

 

 
Rengeteg együttes - A vér 
 
                                                       forrás:  http://hu.cross.tv/71327
 
A vér - dalszöveg
R:
A Vér megment minket. Betölti szívünk, árad a történelmen át.
A Vér megtart minket, följebb emel, ha a sötétség körülzár.
Érezd, hogy tombol, zúdul szellemi királyok erein át.
És te jó barátom szégyen nélkül táncolhatsz már szabadon.
 
 
1:
Látod az egész világot. Életről szól az álmod és szeretetről.
Elűzöd az árnyékot, meghajolsz, és letépsz láncokat.
Az Élet Urát köszöntöd, életcélt kapsz és csodákat láthatsz.
 
R: A Vér megment...
 
2:
Ez a világ kitaszít Téged. Ez nem család, és nem az Élet otthona.
Kezüket reád vetvén, körmükkel vájnak beléd, fáj!
Városuk összeomlik, mert hegyed emelkedik fölfelé.
Ez a hegy téged emel, bömbölve hatalmak falát rázza meg.
 
S mikor eljön halálod, az igazságot látod.
Meglátod majd a vért és érzed a dárdát és a szögeket.
Leég a szégyen rólad és a terhek mind lehullnak.
Felébredsz majd az Igét hallva és kiiszod a poharat.
Felszárnyal benned majd az Élet és ösvényt találsz,
amely az Isten trónjához vezet.
 
R: A Vér megment...
 
 
Balogh Ferenc - Mi Atyánk
 
 
Mi Atyánk - dalszöveg
 
 
Mi Atyánk, Isten,
aki vagy a Mennyekben,
Szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el országod hozzánk a földre,
A Te akaratod legyen meg!
Minden napon add meg kenyerünket,
És bocsásd meg vétkeinket,
Mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel,
S a gonosztól
szabadíts meg!
Mert Tiéd az Ország,
Tiéd a hatalom,
S a dicsőség most és örökké,
Mert a föld megismer,
teljes lesz neveddel,
Ahogyan a tenger vizekkel!
 
 
Pintér Béla - Homokba írva
 
 
 
Homokba írva - dalszöveg
Nem ezt vártad, nem így mondták.
Mást ígért a szív és mást a száj.
Megint tél van, megint fázol.
Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár...
 
Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj.
Hagyni kell, hadd vigye a szél!
Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más.
Mielőtt megjegyezhetnéd.
 
Oda kell menni, megölelni,Akkor is,
ha nem te vagy a hibás!
Odamenni, esélyt adni,elengedni minden tartozást!
Hogyan tudnál tovább lépni.
Amiben hittél, az már nem a tiéd.
Hogy lehetne bekötözni azt a sebet,
Ami szíveden ég.
 
 
Pintér Béla - Jézus Te vagy minden álmom
 
 
Jézus, Te vagy minden álmom
Én még mit sem tudtam Rólad,
Te már akkor szerettél.
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél.
A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál,
A szívemre beszéltél és megváltoztattál.
Jézus, Te vagy minden álmom,
éjszakám és nappalom.
Te vagy igaz szó a számban,
az én hajnalcsillagom.
Jézus, Te vagy minden kincsem,
sokat jelentesz nekem.
Köszönöm, hogy minden nap
megtart a kegyelem.
Engedd meg, hogy mindig
itt maradjak lábaid előtt,
Hogy nézhesselek Téged és nyerjek új erőt.
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem,
Ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.
 
 
Akár a lélegzet
 
 
 
Akár a lélegzet
Akár a lélegzet, akár a lélegzet
sugárzó lényed bensőmben él. 
Akár a táplálék, akár a táplálék
Teremtő Igéd bensőmben él.
 
Ref.:Ma már Te vagy az élet
Ma már Benned remélek .
 
Akár a lélegzet, akár a lélegzet
sugárzó lényed bensőmben él. 
Akár a táplálék, akár a táplálék
Teremtő Igéd bensőmben él.
 
Ref.:Ma már Te vagy az élet
Ma már Benned remélek! :
benned remélek! /3x
 
 
Hozzád száll az énekem
 
 
Hozzád száll az énekem, olyan jó Téged dicsérni. 
Bűnös volt az életem, Te eljöttél, hogy megments engem.
A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, 
feláldoztad magad a bűnömért! 
A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, 
uralkodsz mindörökké!
Hozzád száll az énekem, olyan jó Téged dicsérni. 
Bűnös volt az életem, Te eljöttél, hogy megments engem.
A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, 
feláldoztad magad a bűnömért! 
A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, 
uralkodsz mindörökké!
 
Áldjon meg téged az Úr!
Áldás
 
 
 
 
 
Mielőtt a világ meglett
Ő már téged eltervezett
Téged Ő már akkor szeretett.
Testedet Ő alkotta, lelkedet
Ő formálta
Azért vagy mert Ő akarta
 
Refr.:
Áldjon meg téged az Úr
És őrizzen meg téged Ő
Világítsa meg rajtad
Arcának fényét
s könyörüljön terajtad Ő
Fordítsa tereád
Az Úr az Ő orcáját
Adjon tenéked békességet
És hozza el az Ő országát
 
V:
Mikor elszakadtál tőle Ő utánad
jött a földre
Helyetted Ő ment keresztre
A halálból kihozott, sebeivel meg-
gyógyított
vérével tisztára mosott
Refr.:
Áldjon meg téged...
 
V:
Megmentette a lelkedet,
Tőle kaptál új életet
Mert Ő maga a szeretet
Ő a te édesapád
Országa a te hazád,
Míg odaérsz Ő vigyáz reád
 
Refr.:
Áldjon meg téged...
 
(IV. Móz. 6:23-27)
 
Dicsőítő suli, letölthető dalok: www.dics-suli.hu/letoltes/category/1-dalok