Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

Kedves Látogatónk, a hónapok nevére kattintva lehet választani 

 Január  Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 

 

Mielőtt az olvasáshoz hozzákezdenél...

 

Ez a könyv, amit a kezedben tartasz, más, mint a többi. Istenről tudhatsz meg többet belőle, és arról, hogy Jézus szeret téged. 

Az év minden napjára gondoskodtunk egy kis történetről, melyek egy-egy olvasmányt dolgoznak fel a Bibliából.

Nagyon sok munka előzte meg a könyv elkészültét, amelyhez sok ember közreműködésére volt szükség.

Szeretnénk köszönetet mondani Josine de Jong-Sloenderegt-nek, Hans és Jannie van der Stee-Pama-nak, Agnes de Boer-van Galennek, Liesbeth Zandbergen-Bakkernek, David Sörensennek, Willy Webbernek, Pósán Csabának, Nataline Dmytrivna Loujinnának, Nevila és Arjeta Mosko-nak, Ildiko Noghiunak, Luc Meyernek és Gys Lammerts van Bueren lelkipásztornak.

Mindannyian, akik ezen a könyvön fáradoztunk, azt kívánjuk neked, hogy az olvasmányok közelebb vigyenek Istenhez, és választ kapj az élet nagy kérdéseire.

A könyv nem csak magyarul jelent meg, számos nyelvre lefordítottuk, hogy több más országban élő fiú és lány olvashassa ugyanezeket a történeteket.

A gyerekek nagyon sokat tehetnek az eveangélium ügyéért, és a Biblia benneteket is arra bátorít, hogy osszátok meg az örömhírt, akivel csak lehet.

Egyszer felnőttök, és szülőként biztosan örülni fogtok majd, ha a ti gyerekeitek is megismerik az Úr Jézus Krisztust. Ahhoz, hogy másoknak bizonyságot tudjatok tenni Istenről, minél többet kell olvasnotok a Bibliát.

A Dorcas Aid International ebben szeretne segíteni nektek.

Ha úgy érzed, szükséged van egy saját Bibliára, keress fel egy gyülekezetet, és kérd a segítségüket!

 

Dirk Jan Groot

A Dorcas Aid International igazgatója 

6 Tanács, hogyan használd a könyvet

Kezdd el!

...bárhonnan a könyvet a dátumnak megfelelően. Virágvasárnapon, Húsvétkor, Mennybemenetelkor és Pünkösdkor lapozz a könyv elejére!

 

Olvass!

... először mindig a Bibliádból! Könyvünkben minden napra kijelöltünk egy részt a Szentírásból, és ha még nincsen saját Bibliád, gyűjts egy kis pénzt, és vegyél egyet! A Biblia a legfontosabb könyv az életünkben!

 

Tanulj! 

... meg minden héten egy bibliai verset kívülről! Vasárnaponként mindig találsz az olvasmány végén egy aranymondást. A legfontosabb dolgokat mindig jó kívülről megtanulni, hogy aztán, ha szükségünk van rá, felidézhessük.

 

 Kérdezz!

...bátran szüleidtől, ha elakadtál egy nehezebb résznél!

 

Imádkozz!

...mielőtt hozzákezdenél az olvasáshoz! Kérd Istent, hogy segítsen neked a Szentírás megértésében! Jól teszed, ha az olvasmányod végén is imádkozol.

 

Cselekedj!

... ha az Úr Jézus tanítványa vagy, akkor szeretnél neki mindenben engedelmeskedni. Jézus tanítványainak cselekedeteikben is bizonyságot kell tenniük hitükről. Nem elég csak beszélni arról.

 


Virágvasárnaptól húsvétig

 

Lukács 19

Áldott a király, aki jő az Úrnak nevében

Dávid királynak volt egy nagyon szemrevaló fia, Adóniás, aki elhatározta, hogy mindenáron király lesz. Azt gondolta, hogy az apja már megöregedett, és nem alkalmas a trónra többé. Adóniás saját maga szervezte meg a koronázási ünnepséget, de azt nem kísérte Isten áldása. Isten valaki mást szemelt ki a trónra, a fiatal Salamont. Salamont sokkal alkalmasabbnak látta, aki rátermettségét azzal is bebizonyította, hogy sokkal többre becsülte a bölcsességet, mint a gazdagságot.

Nem csoda, hogy mindenkit váratlanul ért, amikor Salamon egy szamár hátán, mint király érkezett Jeruzsálembe. 

Ez az esemény előre mutatott, hiszen később Jézus is ugyanezen az útvonalon érkezett Jeruzsálembe, és ő is egy szamár hátán ült.  Akik látták Jézust bevonulni Jeruzsálembe, úgy gondolták, végre elérkezett a Messiás, aki felszabadítja a zsarnokság alól Izraelt!

Sajnos mindenki félreértette a helyzetet. Jézus nem akart földi király lenni, ő az emberek szívében akarta elfoglalni a trónt.

Ennek az a feltétele, hogy a szívünkben ne legyen semmi hamisság, és Isten minden bűnt kitakaríthasson onnan. Ha Jézus az első az életünkben, akkor mindenben engedelmeskedni akarunk az Úrnak. Engedd, hogy Jézus lehessen az életed királya!

Tanuld meg!

Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta azért, ha valaki hisz benne, el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen. János 3,16.

keresd ki a Bibliádból! Lukács 19, 37-38


Lukács 22-23

A Sátán belement Júdásba, aki egy volt a tizenkettőből.

Felmerül bennünk a kérdés, hogyan tehetett Júdás ilyet. Együtt élt Jézussal három teljes évig, látta a csodákat. Ennek ellenére elárulta mesterét. Talán Júdás gyakorlatiasan gondolkodott, és megpróbálta önmaga számára menteni, ami még menthető. Úgy gondolta, ha Jézusból nem lesz király, legalább ő kaparinthassa meg a kincstárnoki helyet a zsidó főtanácsban. Arra számíthatott, hogy lesz biztos állása, és kényelmesen fog élni. Nagyon magabiztos volt, hiszen a kor hatalmasai, a vallási vezetők, mindenáron meg akartak szabadulni Jézustól. Júdás titkon mindig is tisztelhette ezeket a vezetőket, mint akik tudják, "mitől döglik a légy".

Ami őt illeti már korábban elkezdte megalapozni a szerencséjét. Egy-egy kisebb összeget mindig elcsent a rábízott közös pénzből, hogy vegyen magának valamit. Talán csak egy új övet, vagy egy pár új sarut. Nem volt ez nagy összeg, és a tanítványok valószínűleg nem is vettek észre semmit, hiszen megbíztak benne. Jézus viszont tudott mindenről, és ennek ellenére nem zavarta el maga mellől, hanem továbbra is szerette. Egészen a végsőkig szerette Júdást, amíg a Sátán be nem költözött a szívébe, és árulásra nem vetemedett.

Imádság:

Atyám, sajnos velem is megesett, hogy elcsentem valamit, mert nem tudtam ellenállni a csábításnak. Kérlek, bocsáss meg nekem, és segíts abban, hogy becsületesen éljek! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Lukács 22, 3-5.


 

Lukács 22-23 

E pohár, amaz újszövetség az én vérem által, mely tiértetek kiontatik.

Az utolsó vacsoránál bizonyára mind Jézusban, minda tanítványokban felmerült a gondolat, hogy milyen jó még egyszer utoljára együtt lenni. Nem nehéz Jézus érzelmeire következtetni, hiszen mindig olyan nagy öröm töltöltette el, ha minden tanítványa körülötte volt. Azt, hogy mennyire szerette őket, semmi sem bizonyíthatta volna jobban, minthogy ő maga mosta meg a tizenkettő lábát. Az úrvacsora alatt is a legkedvesebb szavakkal illette őket. Beszélt nekik a mennyei hazáról és a Vigasztalóról, akit majd el fog küldeni. Jézus teljes áhítattal akarta megünnepelni a páska ünnepét. Talán azért, hogy mégegyszer ráébressze a tanitványokat, mi az Isten terve.

A páska a szolgaságból való szabadulásra emlékeztetett. Arra az időre, amikor egy bárány vérét kellett az ajtófélfákra kenni, hogy a nép megmeneküljön.

Jézusnak is meg kellett halnia a bűneinkért. Csak az ő vére által menekülhetünk meg a haláltól. Jézus azért szerezte az úrvacsorát, hogy soha ne felejtsük el, amit értünk tett.

Imádság:

Óh, Jézus, köszönöm neked, hogy ennyire szerettél minket, és véredet adtad azért, hogy megszabaduljunk a bűneinktől! Örökké hálás szeretnék maradni ezért!

Keresd ki a Bibliádból! Lukács 22, 14-18


 

 

Lukács 22-23

És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak.

Szereted a rajzfilmeket? Ha igen, akkor már biztos te is elcsodálkoztál azon, hogy a rajfilmfigutákkal mindent meg lehet csinálni. Földbe lehet őket döngölni, palacsintává lehet őket lapítani, de még azt is megússzák, ha spagetti vékonyságúra nyújtják őket. Mintha semmi sem történt volna, vidáman ugrándoznak tovább. Ha az ember túl sok ilyen rajzfilmet néz, előbb-utóbb azt kezdi hinni, hogy ezt akár a valóságban is meg lehet csinálni.

Van, aki Jézusról is hasonlóan gondolkodik. Azt hiszik, ha ő az Isten Fia, akkor ő nem is érez semmit, amit más földi halandó. Milyen nagy tévedés is ez!

Jézus mindenben hasonló lett hozzánk. A kinszenvedéseit megelőző órákban ő is rettegett attól, ami rá várt. Egy angyal próbálta őt vigasztalni és erősíteni, mert vigasztalásra szorult, mint bárki más.

A tanitványokat sem hagyta mindez érintetlenül. Ők is sirtak és imádkoztak, talán még közelebb is húzódtak egymáshoz, hogy vigaszt nyerjenek. Ennek ellenére elnyomta őket az álom.

Jézus ébresztette fel őket, aki már látta a távoli fáklyák lobogását a közeledő katonák kezében. Vészesen közeledett a sereg, és élükön maga Júdás állt, hogy csókkal árulja el az Emberfiát.

Imádság:

Drága Megváltóm, néha úgy félek ebben a világban! Félek a háborúktól, a szenvedésektől és a sok erőszaktól. Tudom, Uram, hogy te a legnagyobb gyötrelmeken mentél át, és tudod, mit jelent félni. Ezért megértesz engem. Köszönöm, hogy számíthatok rád mindenben. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Lukács 22, 44-45.