Blog

Azonos témakörökhöz tartozó keresztény írások gyüjtemény, tárhelye, folyamatos frissítéssel.

Korai figyelmeztetés (Early Warning, 1981)

feliratos filmEgy keresztény nő (Delana Michaels) azt akarja, hogy egy újságíró (Greg Wynne) tegyen közzé egy cikket egy létező Egy Világ Alapítványról, melynek egyetlen célja a világ irányítása. Azt akarja, hogy a férfi figyelmeztesse az embereket, hogy ez lesz, és magyarázza el, hogyan kapcsolódik a Bibliában említett végidőkhöz. Az újságíró ellenzi ezt az ötletet, amíg meg nem látja, hogy a nőt üldözi az Alapítvány. Ahogy a kaland kibontakozik, az újságíró rájön, hogy amit a nő mond, igaz lehet. Ez az evangelizációs jellegű, klasszikus végidőkről szóló film bemutatja az igazságot Jézus Krisztusról és érdekes betekintést nyújt abba, hogy mi jöhet az utolsó időkben.

Korai figyelmeztetés

Isteni gondviselés


A férfi elmélázva ült az óceán partján… Horgászott, a vacsoráját próbálta megfogni… Ahogy a lemenő Nap fényében szikrázó vizet nézte, elkalandoztak a gondolatai… Egy éve lehet, hogy partra vetődött ezen a szigeten. A puszta életét alig tudta megmenteni a szörnyű viharban. Kétségbe volt esve, amikor másnap ráeszmélt, hogy ő az egyetlen túlélője a katasztrófának. Itt állt minden nélkül a lakatlan szigeten.

A jó Isten ebben a nehéz helyzetben is kegyelmes volt hozzá, mert a tenger sorra sodort ki fadarabokat, ládákat a hajó roncsaiból, amiket gondosan kimentett. Ezekből egy viszonylag kényelmes házikót tudott felépíteni nem messze a parttól.

A magány azonban nem volt jó hatással rá. Mivel nem volt senki a közelében, minden nap Istennel beszélgetett. Az volt a kérése, hogy vetődjön arra egy hajó, hogy elkerülhessen a szigetről. Naponta kémlelte a horizontot, hátha meglát egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül beletörődött sorsába, és a lehető legkényelmesebben berendezkedett a szigeten.

Amint így gondolkodott, egyszer csak kesernyés füstszag facsarta meg az orrát. Rosszat sejtve azonnal felugrott és a sziget felé nézett. Hirtelen nem hitt a szemének. Az egész házikó lángokban állt! Észveszejtő kétségbeeséssel rohant a ház felé, de látta, hogy már nem tud mit tenni… Minden elégett, csak hamu maradt belőle.

Elkeseredetten roskadt a földre…
- Hogy tehetted ezt velem, Istenem? Miért vetted el az utolsó menedékemet? Mi lesz most velem? – Egész teste rázkódott a sírástól. Végül álomba zuhant a pernyével borított lakhelyén.

Másnap reggel hangokat hallott. „Talán megbolondultam…” - gondolta félálomban… De a hangok erősödtek és feléje tartottak. Ijedtében talpra ugrott, és nem hitt a szemének! Matrózok vették körül, mosolyogva beszéltek hozzá…

- Hogy kerültél ide?
- Szörnyen nézel ki!
- Gyere, vár a kapitány!
- Ott a hajónk! – záporoztak felé régen hallott szavak.

A parton ott állt egy hatalmas hajó, parancsnoki hídján várta a kapitány. Roskadozó léptekkel indult meg. A kapitány mosolyogva fogadta.

- Hónapok óta erre a pillanatra vártam! – mondta megrendülten a hajótörött. – Már azt hittem, hiába… De honnan tudták, hogy itt vagyok?

- Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szigeten. - felelte a kapitány.

Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor mindent elveszettnek érez, mert annyi rossz dolog történik vele. Tanuld meg, hogy a rossz dolgok nem Istentől vannak! Ne hibáztasd Istent, mert Ő jó! És nagyon szeret! Sohasem ártana neked! A javadat akarja! Neki minden negatív történésre van egy pozitív válasza!

Idő - dátum - névnap  kijelző

Az alábbi script html  kódban való beilleszésekor a lap alján látható Idő - dátum - névnap  kijelző tehető fel a weblapra. 

<center><font face="arial" size="3pt" color="blue"> <script language="JavaScript">
function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length
for (var i = 0; i < this.length; i++)
this[i+1] = initArray.arguments[i]
}

function havinev(ev,ho,nap) {
if (ho==1)
{ var napok = new initArray("ÚJÉV, Fruzsina","Ábel","Genovéva, Benjámin","Titusz, Leona",
"Simon","Boldizsár","Attila, Ramóna","Gyöngyvér","Marcell",
"Melánia","Ágota","ErnO","Veronika","Bódog","Lóránt, Loránd",
"Gusztáv","Antal, Antónia","Piroska","Sára, Márió","Fábián, Sebestyén",
"Ágnes","Vince, Artúr","Zelma, Rajmund","Timót","Pál","Vanda, Paula",
"Angelika","Károly, Karola","Adél","Martina, Gerda","Marcella","") }
if (ho==2)
if ((ev!=2000) && (ev!=2004) && ev!=1996)
{ var napok=new initArray("Ignác","Karolina, Aida","Balázs","Ráhel, Csenge","Ágota, Ingrid",
"Dorottya, Dóra","Tódor, Rómeó","Aranka","Abigél, Alex","Elvira",
"Bertold, Marietta","Lívia, Lídia","Ella, Linda","Bálint, Valentin",
"Kolos, Georgina","Julianna, Lilla","Donát","Bernadett","Zsuzsanna",
"Aladár, Álmos","Eleonóra","Gerzson","Alfréd",
"Mátyás","Géza","Edina","Ákos, Bátor","Elemér","","") }
else
{ var napok=new initArray("Ignác","Karolina, Aida","Balázs","Ráhel, Csenge","Ágota, Ingrid",
"Dorottya, Dóra","Tódor, Rómeó","Aranka","Abigél, Alex","Elvira",
"Bertold, Marietta","Lívia, Lídia","Ella, Linda","Bálint, Valentin",
"Kolos, Georgina","Julianna, Lilla","Donát","Bernadett","Zsuzsanna",
"Aladár, Álmos","Eleonóra","Gerzson","Alfréd",
"Szokonap","Mátyás","Géza","Edina","Ákos, Bátor","Elemér","","") }
if (ho==3)
{ var napok=new initArray("Albin","Lujza","Kornélia","Kázmér","Adorján, Adrián","Leonóra, Inez",
"Tamás","Nemzetközi N&#337;nap, Zoltán","Franciska, Fanni","Ildikó","Szilárd",
"Gergely","Krisztián, Ajtony","Matild","NEMZETI ÜNNEP, Kristóf",
"Henrietta","Gertrúd, Patrik","Sándor, Ede","József, Bánk","Klaudia",
"Benedek","Beáta, Izolda","Em&#337;ke","Gábor, Karina","Irén, Irisz",
"Emánuel","Hajnalka","Gedeon, Johanna","Auguszta","Zalán","Árpád","" ) }
if (ho==4)
{ var napok=new initArray("Hugó","Áron","Buda, Richárd","Izidor","Vince","Vilmos, Bíborka",
"Herman","Dénes","Erhard","Zsolt","Leó, Szaniszló","Gyula","Ida",
"Tibor","Anasztázia, Tas","Csongor","Rudolf","Andrea, Ilma","Emma",
"Tivadar","Konrád","Csilla, Noémi","Béla","György","Márk","Ervin",
"Zita","Valéria","Péter","Katalin, Kitti","" )}
if (ho==5)
{ var napok=new initArray("MUNKA ÜNN.,Fülöp, Jakab","Zsigmond","Tímea, Irma","Mónika, Flórián",
"Györgyi","Ivett, Frida","Gizella","Mihály","Gergely","Ármin, Pálma",
"Ferenc","Pongrác","Szervác, Imola","Bonifác","Zsófia, Szonja",
"Mózes, Botond","Paszkál","Erik, Alexandra","Ivó, Milán",
"Bernát, Felícia","Konstantin","Júlia, Rita","Dezs&#337;","Eszter, Eliza",
"Orbán","Fülöp, Evelin","Hella","Emil, Csanád","Magdolna",
"Janka, Zsanett","Angéla, Petronella","" )}
if (ho==6)
{ var napok=new initArray("Tünde","Kármen, Anita","Klotild","Bulcsú","Fatime","Norbert, Cintia",
"Róbert","Medárd","Félix","Margit, Gréta","Barnabás","Vill&#337;",
"Antal, Anett","Vazul","Jolán, Vid","Jusztin","Laura, Alida",
"Arnold, Levente","Gyárfás","Rafael","Alajos, Leila","Paulina",
"Zoltán","Iván","Vilmos","János, Pál","László","Levente, Irén",
"Péter, Pál","Pál","" ) }
if (ho==7)
{ var napok=new initArray("Tihamér, Annamária","Ottó","Kornél, Soma","Ulrik","Emese, Sarolta",
"Csaba","Appolónia","Ellák","Lukrécia","Amália","Nóra, Lili",
"Izabella, Dalma","Jeno","Ors, Stella","Henrik, Roland","Valter",
"Endre, Elek","Frigyes","Emília","Illés","Dániel, Daniella",
"Magdolna","Lenke","Kinga, Kincs&#337;","Kristóf, Jakab","Anna, Anikó",
"Olga, Liliána","Szabolcs","Márta, Flóra","Judit, Xénia","Oszkár","" )}
if (ho==8)
{ var napok=new initArray("Boglárka","Lehel","Hermina","Domonkos, Dominika","Krisztina",
"Berta, Bettina","Ibolya","László","Emod","Lörinc",
"Zsuzsanna, Tiborc","Klára","Ipoly","Marcell","Mária","Ábrahám",
"Jácint","Ilona","Huba","ALKOTMÁNY ÜNN., István","Sámuel, Hajna",
"Menyhért, Mirjam","Bence","Bertalan","Lajos, Patrícia","Izsó",
"Gáspár","Ágoston","Beatrix, Erna","Rózsa","Erika, Bella") }
if (ho==9)
{ var napok= new initArray("Egyed, Egon","Rebeka, Dorina","Hilda","Rozália","Viktor, L&#337;rinc",
"Zakariás","Regina","Mária, Adrienn","Ádám","Nikolett, Hunor",
"Teodóra","Mária","Kornél","Szeréna, Roxána","Eniko, Melitta","Edit",
"Zsófia","Diána","Vilhelmina","Friderika","Máté, Mirella","Móric",
"Tekla","Gellért, Mercédesz","Eufrozina, Kende","Jusztina","Adalbert",
"Vencel","Mihály","Jeromos","" )}
if (ho==10)
{ var napok= new initArray("Malvin","Petra","Helga","Ferenc","Aurél","Brúnó, Renáta","Amália",
"Koppány","Dénes","Gedeon","Brigitta","Miksa","Kálmán, Ede","Helén",
"Teréz","Gál","Hedvig","Lukács","Nándor","Vendel","Orsolya","Elod",
"KÖZT.KIKIÁLT., Gyöngyi","Salamon","Blanka, Bianka","Dömötör",
"Szabina","Simon, Szimonetta","Nárcisz","Alfonz","Farkas","" )}
if (ho==11)
{ var napok=new initArray("Marianna","Achilles","Gyozo","Károly","Imre","Lénárd","Rezso",
"Zsombor","Tivadar","Réka","Márton","Jónás, Renátó","Szilvia",
"Aliz","Albert, Lipót","Ödön","Hortenzia, Gergo","Jeno","Erzsébet",
"Jolán","Olivér","Cecília","Kelemen, Klementina","Emma","Katalin",
"Virág","Virgil","Stefánia","Taksony","András, Andor","" )}
if (ho==12)
{ var napok=new initArray("Elza","Melinda, Vivien","Ferenc, Olívia","Borbála, Barbara","Vilma",
"Miklós","Ambrus","Mária","Natália","Judit","Árpád","Gabriella",
"Luca, Otília","Szilárda","Valér","Etelka, Aletta","Lázár, Olimpia",
"Auguszta","Viola","Teofil","Tamás","Zéno","Viktória","Ádám, Éva",
"KARÁCSONY, Eugénia","KARÁCSONY, István","János","Kamilla",
"Tamás, Tamara","Dávid","Szilveszter","") }
return napok[nap]
}

function honev(ho) {
var month = new initArray("Január","Február","Március","Április","Május",
"Június","Július","Augusztus","Szeptember","Október","November","December");
return month[ho]
}

/* Nap neve */
function napnev(szam) {
var napok = new initArray("Vasárnap","Hétf&#337;","Kedd","Szerda","Csütörtök","Péntek","Szombat","Vasárnap")
return napok[szam]
}
var ido = new Date()
var ev = ido.getYear()
var ho = ido.getMonth()+1
var nap = ido.getDate()
ev+=((ev<97) ? 2000 : 1900)
document.writeln("Ma " + honev(ho) + " " + nap + ". " + napnev(ido.getDay()+1)+",<font color=brown> "
+havinev(ev,ho,nap)+"</font> napja van.")
</script> </font></center>

Vegyes áhítatok

Szegezd a tekinteted Isten változhatatlan Igéjére

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:19)

 

Az emberek tanácstalannak, tehetetlennek érzik magukat az állandóan változó világban.

Bekapcsoljuk a tévét és ezt halljuk: „Ez a háború az egész világot válságba fogja taszítani.” Kinyitjuk az újságot és ezt olvassuk: „A munkanélküliek aránya elérte az eddigi legmagasabb számot.”

Kedvesem, Isten nem akarja, hogy gyámoltalannak érezd magad, mert te nem a világból való vagy (János 17:16). Te Istenhez tartozol, ezért nem kell a világi sémák szerint élned. Bármit is mutat a világ helyzete, ne félj, mert „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.”

Figyeljük csak meg, hogy ez az ige azt mondja, hogy „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket”. Nem azt mondja, lehet, hogy betölti némely szükségeteket. Azt is mondja, hogy Isten „az ő gazdagsága szerint” teszi ezt, nem pedig az Ő gazdagságából. Ha egy milliomos száz dollárt ad neked, akkor a gazdagságából ad. Azonban, ha a gazdagsága szerint ad, az milliókat is jelenthet.

Végül, ez a bibliavers azt is mondja, „az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban”. Tehát nem a céged gazdagsága szerint, vagy aszerint, hogy a gazdaság milyen jól teljesít. Nem, Isten gazdagsága szerint dicsőséggel, a Krisztus Jézusban!

Tehát, hogyan tudod megtenni, hogy ne érezd magad tehetetlennek és kiszolgáltatottnak ezekben a bizonytalan időkben? Úgy, ahogy én meg tudtam tenni, hogy ne legyek tengeri beteg, amikor hajóval utaztam. Azt tanácsolták nekem, hogy ne a körülöttünk lévő hullámokat nézzem, hanem a távoli horizontot. Amikor tekintetemet a mozdíthatatlan horizontra szegeztem, már nem éreztem a tengeri betegséget, noha a hajó ide-oda hánykolódott a hullámzó tengeren.

Barátom, ne a körülményeidre nézz, vagy a világban lévő rossz dolgokra, mert belebetegszel. Inkább tekints Isten változhatatlan, mozdíthatatlan, örökkévaló Igéjére. A szíved így szilárd helyet talál és meg fogod látni, ahogy Isten be fogja tölteni minden szükségedet az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban!

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu


Steve McVey - Uram, taníts meg minket nevetni!


A Lukács 11-ben az egyik tanítvány kérte Jézust: „Uram, taníts minket imádkozni”. Ez egy nagyon jó kérés egy hívőtől és sok modern kori keresztény is kérte már ezt az Úrtól.

Azonban, úgy gondolom, van egy másik kérés, amit a modern kori keresztények is jó lenne, ha kérnének: „Uram, taníts meg minket játszani, nevetni.”

Jézus egy alkalommal azt mondta, ha nem leszünk olyanok, mint a gyerekek, elmulasztjuk Isten királyságát. A gyerekek játszanak. Amit tesznek, az lényük szerves része. Lényegében, Isten királysága egy ünneplés. „Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság békesség és a Szent Szentlélekben való öröm” (Róma 14:17). Ez a Biblia leírása arról, mit jelent Isten királyságában élni. Sok keresztény azonban annyira aggódik, és annyira befeszült, hogy még akkor sem ismernék fel a jókedvet, ha egyenesen az arcukba nevetne.

Én úgy képzelem, hogy sok nevetés van a mennyben. Valójában, az Írások alapján jó okunk van feltételezni, hogy maga Isten is egy kedélyes, vidámságot kedvelő személy. Nem egy befeszült, morgós, soha-semmi-nem-jó-neki fajta hamis isten, akit az ember teremt. Amikor Jézus Krisztus azt mondta, „Bevégeztetett”, elképzelem, hogy Isten elmosolyodott, és az a mosoly, azóta sem halványult el.

Egyszer hallottam, hogy valaki azt mondta, Isten akkor a legboldogabb, ha a gyermekei vidámak. Hajlok arra, hogy egyetértsek vele. Túl sok keresztényt megfosztottak a gyermeki lelkülettől, és egy ál-érettséget erőltettek rájuk, ami megköveteli, hogy komolyak legyenek, és a legjobb módja, hogy ezt megmutassák az, ha minden vidámságot kiirtanak az életükből.

A Biblia azt tanítja, hogy „a vidám szív a legjobb orvosság” (Példabeszédek 17:22). Olyan, mint a vitamin, ami vitalitást visz az életedbe. A nevetésről azt mondják, hogy lecsökkenti és segíti egészséges szinten tartani a stressz hormonokat, mint a kortizol, a dopamin, az adrenalin és a növekedési hormon. Ezek a hormonok akkor termelődnek, amikor feszültek vagyunk, aggódunk vagy félünk.

Dr. James Walsh, Nevetés és egészség című könyvében úgy írja le a nevetést, mint egy minden szervünkre kiterjedő jó masszázst. Olyan a nevetés, mint egy aerobic edzés vagy egy kocogás. Amikor nevetünk, először felgyorsul a szívverésünk és a légzésünk. Miután a nevetés alábbhagy, egy nyugalmi időszak következik, ami oldja az izmok feszültségét, és jótékony hatású izomgörcs, idegfájdalom és reuma esetén. Úgy tartják, hogy 100 jó nevetés felér egy 10 perces evezéssel.

Szeretnél egy jobb általános közérzetet? Egy dolog biztosan a segítségedre lesz: ha megtanulsz játszani és sokat nevetsz. Miért is ne? Mennyei Atyád életed minden részletéről gondoskodik. Eltervezte, hogy „dicsőségről dicsőségre” vezet (2 Korinthusi 3:18) majd végül hazavisz. Tehát, hozz egy döntést, hogy a köztes időben élvezni fogod az utat. Uram, taníts minket játszani, nevetni!

„Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor.” (Példabeszédek 8:27-30)

Magyar fordítás: ahitatok.hu


A hitből fakadó nyereség

„Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (János 11,25-26a TLB fordítás)

Nagyon sok nyereség származik abból, ha hiszel Jézusban, és élő kapcsolatod van vele. Ha hiszel benne, örök életed van. Ha ez lenne az egyetlen nyereség, akkor is óriási dolog lenne. A megváltás miatt az örökkévalóságod biztosított.

Az, hogy Jézus feltámadt a halálból, mindent megváltoztatott. Szó szerint Krisztus előttre és utánra osztotta a történelmet. Ez a legfontosabb esemény. És három dolgot bizonyít.

Először is, bebizonyította, hogy Jézus pontosan az, akinek mondta magát. Többször is elmondta, hogy ő Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. Megtette.

Jézus feltámadása egyike a történelem legjobban dokumentált eseményeinek, amely bármely bíróság előtt megállna. Évszázadok folyamán újra és újra bizonyított.

A feltámadás bizonyítja azt is, hogy Jézus megtartja az ígéreteit. Ő azt mondta a tanítványoknak, hogy hagyni fogja, hogy az emberek megöljék, de fel fog támadni. Ha ezt az ígéretét megtartotta, biztos lehetsz abban, hogy Isten Igéjének minden ígérete igaz.

A harmadik dolog, amit a feltámadás bizonyít, az, hogy van élet a halál után. Ha Jézus nem támadt volna fel, nem lenne reménységünk a jövőre nézve. 

Jézus azt mondta a János 11:25-26-ban: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (TLB fordítás)

Hol kaphatnál ennél nagyobb ígéretet? Sehol! Ki más lenne képes ilyet adni neked? Senki! Ha nem fogadod el Jézust, nem kaphatod meg ezt. Ez a csodálatos nyereség ma elérhető számodra. Hogy mi a feltétele? Csak hinned kell.

Ha szeretnél dönteni, hogy ezentúl hiszel Jézusban, és követed őt, csak mondd el ezt az imát: "Drága Jézus, te azt ígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnömre bocsánatot nyerek, megismerhetem életem célját, és egy napon örökkévaló otthonodba, a mennybe fogadsz.

Beismerem a bűneimet, és hiszem, hogy te Isten vagy, az én Megmentőm. Elfogadlak téged életem Uraként. A mai naptól kezdve átadom neked életem minden részletének irányítását. Tied a döntések joga. Jézus, szeretnék megnyugodni a te szeretetedben. 

Köszönöm, hogy ezért nem kell megdolgoznom, ezt nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részében téged szeretnélek szolgálni, nem saját magamat. Alázattal rád bízom az életemet, és kérlek, hogy fogadj be a családodba. Jézus, a te nevedben kértem mindezt, ámen."

forrás: http://napiremeny.blog.hu/2016/01/13/a_hitbol_fakado_nyereseg


Felhívás imádságra

"Kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!"
(Jer 33,3)


Isten imádságra biztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása sincs, csak az imádkozót befolyásolja. Mi ezt jobban tudjuk. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme, az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra meg újra, és ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyermekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyermekeinek a kiáltasát?

Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számukra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát is, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ejt minket kegyelmével és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk Hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk Neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé.

C.H. Spurgeon
 


Hogyan felejthetne el téged Isten?

"(Jézus) felnézett Zákeusra és nevén nevezte: "Zákeus!"
(Lukács 19,5a LB ford.)

Zákeust egész életében gúnyolták és elutasították először is a megjelenése, másodszor a bűnös életvitele miatt. Jézus nem csupán ránézett, hanem ki is fejezte, hogy ismeri őt azáltal, hogy megszólította. Képzeld el, hogy sokkolhatta ez a hír Zákeust! Honnan tudhatta Jézus a nevét?

Isten nem csak azt tudja, hol vagy, hanem azt is tudja, ki vagy te. Tisztában van azzal, min mész keresztül, miért kell ezt átélned és hogy hogyan érzed magad. Jobban ismer téged, mint te önmagad. Személyesen törődik veled.

Zákeus neve azt jelenti: "a Tiszta". Valószínűleg ez az utolsó dolog, amire gondoltál volna egy korrupt kormányzati tisztségviselővel kapcsolatban. Minden volt, csak épp tiszta nem. És mégis, Jézus a nevén nevezte Zákeust: "Hahó, Tiszta, ma este meglátogatlak." Jézus azt erősítette meg a szavaival, amit ő Zákeusban látott, nem azt, ami valójában volt.

Talán azért félsz attól, hogy közel kerülj Jézushoz, mert azt hiszed, hogy leszid amiatt, amit rosszul tettél. De Jézus inkább meg akar téged erősíteni. Tudatni akarja veled, mennyire szeret.

"Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek be..." (Ézs 49, 15-16a NLT ford.)

Amikor Jézus meghalt a kereszten, kitárta a kezét és a katonák átszögezték azokat, a te neved volt azokba beleírva. Amikor a mennybe érsz, senki máson nem lesznek sebek, csak Jézuson. Az örökkévalóságig fogja viselni azokat, hogy emlékeztessen, mennyire szeret és hogy ezáltal azt üzenje: "Szerinted képes lennék elfelejtkezni rólad? Lehetetlen! Nézd, ezek a sebek mutatják, milyen sokat jelentesz számomra."

 

Beszéljetek róla:

- Milyen érzést kelt benned az a gondolat, hogy Isten jobban ismer téged, mint te magad?

- Melyek azok az ajándékok, amiket mások már felfedeztek benned, de te nem ismered el azokat?

- Mi az a múltbeli vagy éppen aktuális küzdelmeiddel kapcsolatban, ami miatt megkérdőjelezed Isten irántad érzett szeretetét?

 

Rick Warren, 2014.05.12.

forrás: http://napiremeny.blog.hu


Nem az embereknek tetszeni

Szabadon az embereknek való tetszeni akarástól 

Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. (Példabeszédek 29,25)

 

Az életben mindig lesznek olyanok, akik bele akarnak préselni a saját öntőformájukba, olyanok, akik nyomást gyakorolnak rád, hogy azzá légy, akinek ők akarnak látni.

Még az is lehet, hogy jó emberek. Lehet, hogy jót akarnak. A probléma viszont az, hogy ők nem a te Teremtőd. Nem ők lehelték beléd az életet. Nem ők láttak el minden szükségessel, nem ők ruháztak fel erővel és nem ők kentek fel. Mindezt a Mindenható tette! Ha mindazzá szeretnél válni, akinek Isten megálmodott, akkor nem fókuszálhatsz arra, mit gondolnak mások. Ha minden egyes kritika hatására változtatsz, hogy elnyerd mások tetszését, akkor úgy fogod leélni az életedet, hogy az emberek manipulálnak, és megpróbálnak belegyömöszölni a saját dobozukba. Fel kell ismerned, hogy egyszerűen lehetetlen mindenkit boldoggá tenni. És azt sem tudjuk elérni, hogy mindenki szeressen minket.

Ahelyett, hogy reggel az ágyból kipattanva megpróbálnál embereknek tetszeni, kérd az Urat, hogy kutassa át a szíved. Kérdezd meg Őt, hogy az útjaid tetszenek-e Neki. Maradj a célodra összpontosítva. Ha az emberek nem értenek meg, az is rendben van. Ha elveszítesz néhány barátot, csak azért mert nem hagyod, hogy kontrolláljanak, akkor ők nem is voltak igazi barátok. Nincs szükséged mások elismerésére, jóváhagyására, csak a Mindenható Isten elismerésére, jóváhagyására. Kövesd azt, amit Ő helyezett a szívedre, és légy szabad az embereknek való tetszeni akarástól!

Mennyei Atyám, alázatban jövök Eléd. Kérlek, kutasd át a szívemet és az elmémet. Az a vágyam, hogy Neked tetsző életet éljek. A Te gondolataid legyenek az én gondolataim. Köszönöm, hogy szabaddá teszel az embereknek való tetszeni akarástól. Jézus nevében. Ámen.

 

Joel Osteen

Magyar fordítás: ahitatok.hu


 
Isten látja az értékedet 
 
 
Alicia alig tíz kilós, és jóval alacsonyabb a kortársainál. Egy ritka betegségtől szenved, melynek neve progeria, más szóval korai öregedésnek, vagy gyermekkori aggságnak nevezzük. Nyolcmillió gyerekből egynél fordul elő. A kislány kopasz, rosszul hall, és olyan az állóképessége, mint egy idős emberé. És még csak tíz éves. 
 
Általában türelmesen viseli a kíváncsi tekinteteket. Az anyukája viszont néha felcsattan. De ki hibáztathatná őt, ilyen a szülői szeretet természete. A szülői szeretet a tökéletlenségek ellenére is szeret. Nem azért, mert vak. Épp ellenkezőleg. Nagyon is élesen lát. Alicia anyukája teljesen tisztában van lánya gyengeségeivel. Viszont látja Alicia értékét. 
 
Isten ugyanígy lát! Isten egy Apa szemével lát. Látja a hibáinkat, gyengeségeinket, hiányosságainkat. De látja az értékünket is. Minden egyes ember egy kincs számára. 
 
„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani” (Márk 6:34). 
 
Max Lucado 
 
Magyar fordítás: ahitatok.hu
 

 
 
Ne érd be az "ötperces" kegyelemmel 
 
2,4 Isten azonban tele van irgalommal,és nagyon szeret bennünket! Ezért, amikor még halottak voltunk a bűneink miatt, a Krisztussal együtt új életet adott nekünk. 
2,5 Bizony Isten kegyelme mentett meg benneteket! 
2,6 Sőt, Krisztussal együtt fel is támasztott a halálból, és vele együtt ültetett bennünket a mennyei helyekre. Mindez a miénk, akik Krisztus uralma alatt vagyunk. 
2,7 Isten azért tette ezt, hogy megmutassa a jövendő korszakoknak is kegyelme határtalan gazdagságát. A Krisztus Jézusban adta nekünk ezt a kegyelmet. (Efezusi levél – Egyszerű fordítás) 
 
 
Az egyik ok, amiért a keresztények aggódnak és idegeskednek ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, amikor kihívásokkal kerülnek szembe, az, hogy Isten kegyelmét korlátozottnak látják. Ugyanúgy, ahogy az idejüket, az anyagi javaikat korlátozottnak látják, a föld természeti forrásait korlátozottnak látják, Isten kegyelmét is korlátozottnak látják. Milyen sajnálatos, hogy a modern kori hívők a kegyelmet a parkolási díjfizetés alapján értelmezik: "ötperces" kegyelem, azaz öt perced van, hogy elhagyd a parkolóházat, miután kifizetted a díjat, addig érvényes a jegy. 
 
Kedvesem, amikor Isten kegyelméről van szó, akkor tudnod kell, hogy KORLÁTLAN! VÉGTELEN! Ki tudná kibeszélni az Ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát? 
 
Ezért nem akarja Isten, hogy olykor-olykor egy csipetnyi kegyelmet végy, a maradék időt pedig aggódással töltsd. Nem, Ő azt akarja, hogy minden nap, minden helyzetben az Ő bőséges kegyelméből meríts. Ne elégedj meg az "ötperces" kegyelemmel. Gazdagon meríts kegyelméből. Így teszel szert a nyugalomra, és így uralkodsz az életben (Róma 5:17). 
 
Joseph Prince 
Magyar fordítás: ahitatok.hu 
 
forrás: http://www.ahitatok.hu/joseph-prince/264-ne-erd-be -az-otperces-kegyelemmel.html

 

 Oswald Chambers - Krisztus mindenek felett
áhítatok minden napra

 

VOLTÁL-E VALAHA EGYEDÜL ISTENNEL? 


   "Mikor pedig egyedül volt, megkérdezték Őt a példázat felől azok, akik a tizenkettővel együtt körülötte voltak" (Mk 4,10).

Az Ő egyedülléte velünk. Amikor Isten magához von minket szenvedés, bánat, kísértés, csalódás, betegség, meghiúsult vonzalom, összetört barátság vagy új barátság által, amikor már teljesen egyedül vagyunk vele, mi pedig - mint a villámsújtottak - egyetlen kérdést sem merünk feltenni neki: akkor kezd Ő magyarázni. Figyeld meg, hogyan neveli Jézus Krisztus a tizenkettőt: maguk a tanítványok döbbentek meg, nem a kívülálló tömeg. Folyton kérdezgették, Ő pedig folyton válaszolt; mégis csak akkor értették meg szavait, amikor vették a Szent Szellemet (Jn 14,26). Ha elindultál Istennel: egy dolog világossá lesz előtted - és Isten szándéka, hogy ez az egy feltétlenül megvilágosodjék: az a mód, ahogyan Ő veled foglalkozik. Testvéred szomorúsága és nehézségei teljesen érthetetlenek neked. Mindaddig azt képzeljük, hogy megértjük a másik embert, amíg Isten meg nem mutat nekünk egy jó adagot saját szívünk pestiséből. Az önfejűségnek és tudatlanságnak nagy területei vannak még bennünk, amelyeket a Szent Szellemnek kell feltárnia. De ez csak akkor történhetik meg, ha egyedül vagyunk Jézus Krisztussal. Egyedül vagyunk-e vele éppen most? Vagy kicsinyes véleményekkel foglalkozunk, hiábavaló vállalkozásokkal "Isten szolgálatában", vagy testi életünkre vonatkozó balga elképzelésekkel? Jézus Krisztus addig semmit sem tud megmagyarázni, amíg értelmünk lármás kérdései el nem hallgatnak és egyedül nem vagyunk vele.


INTÉS ÖNFEGYELMEZÉSRE 


   "És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül és ne az egész tested vetessék a gyehennára" (Mt 5,30).

Jézus nem azt mondta, hogy mindenkinek le kell vágnia jobb kezét, hanem - "ha a te jobb kezed bűnre visz téged" mialatt velem jársz, akkor vágd le. Sok olyan dolog van, ami törvény szerint megengedett, de ha Istenre akarod összpontosítani az életedet, akkor nem teheted azokat többé. Jobb kezed egyik legértékesebb kincsed, de - mondja Jézus - ha akadályoz az Ő akarata teljesítésében, akkor vágd le. Ez a legszigorúbb szabálya az önfegyelmezésnek, amit ember valaha hallott. 
Amikor Isten az újjászületés által átformál valakit, a kezdődő új életre jellemző a csonkaság. Száz meg egy olyan dolog van, amiket nem mersz megtenni; olyan dolgok ezek, amelyek a te szemedben és a téged ismerő világ szemében úgy hozzád tartoznak, akár a jobb kezed és szemed, és aki nem szellemi gondolkozású, ezt mondja: "Ugyan, mi van abban? Milyen lehetetlen vagy!" Nem volt még olyan szent, aki ne ilyen csonkán kezdte volna az új életét. De jobb belépni az életbe csonkán és Isten szemében mégis kedvesen, mint az emberek szemében kedvesnek lenni és bénának Isten előtt. 
Jézus Krisztus eleinte sok olyanban akadályoz meg Szelleme által, amit mindenkinek szabad, csak neked nem. Ügyelj, nehogy saját megfegyelmezett életedet mások bírálgatására használd. Csonka élettel kezdünk, de a 48. versben Jézus már a tökéletesen kibontakozott élet képét mutatja meg: "Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes."


 A szent is gyalázhatja Istent?


   "Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné" (2Kor 1,20).

Jézus a tálentumokról szóló példázatot intésül mondta el, hogy megmutassa nekünk, milyen helytelenül ítéljük meg képességeinket. Ez a példázat nem természetadta képességeinkre, hanem a Szent Szellem pünkösdi adományára vonatkozik. Szellemi képességeinket nem a nevelés vagy értelmünk mértékével kell mérnünk: szellemi dolgokra való felkészíttetésünket Isten ígéretei alapján kell értékelnünk. Ha kevesebbet nyerünk, mint amennyit Isten szeretne, csakhamar gyalázni fogjuk Őt, mint ahogyan a szolga gyalázta urát: "Többet vársz tőlem, mint amennyi a tőled kapott erőből telik. Túl sokat kívánsz tőlem. Ott, ahova állítottál, nem maradhatok hű hozzád." Mikor Isten mindenható Szelleméről van szó, ne mondd: "Nem tudom megtenni". Természetes képességeid korlátai ne akadályozzanak. Ha elnyertük a Szent Szellemet, akkor Isten elvárja, hogy a Szent Szellem műve nyilvánvalóvá váljék bennünk. A szolga mindenben igazolta magát, amit tett, urát pedig minden tekintetben elítélte: "Követelésed nincs arányban azzal, amit adtál". Nem gyaláztuk-e Istent, amikor megengedtük magunknak, hogy aggodalmaskodjunk, bár Ő így szólt: "Keressétek először Istennek országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak néktek" (Mt 6,33). Az aggodalmaskodás pontosan azt jelenti, amit a szolga mond: "Tudom, az a szándékod, hogy cserben hagyj engem". A természeténél fogva lusta ember mindig agyafúrt: "Nem találtam kellő alkalmat"; aki pedig szellemileg lusta, az Istennel szemben agyafúrt. A lusták mindig külön utakra kanyarodnak. Ne feledd el soha, hogy szellemi képességeinket Isten ígéretei mérik meg. Beteljesítheti Isten az Ő ígéreteit? Feleletünk attól függ, hogy vettük-e a Szent Szellemet.


Nem azon múlik-e, ami a legkevésbé valószínű?

"Mert Joáb Adóniához hajlott, noha azelőtt nem hajlott Absolonhoz" (2Kir 2,28).

Joáb kiállta a nagy próbát: egészen hű maradt Dávidhoz, nem ment a csábító és nagyravágyó Absolon után, de élete vége felé a gyáva Adóniához hajlott. Tartsd mindig éberen szem előtt, hogy ahol egy elesett, ott a többiek is éppúgy eleshetnek (1Kor 10,12-13). A nagy válságon átjutottál, most légy éber a kisebb dolgokban; vedd számításba az apró dolgok rejtett kísértését.

Hajlandók vagyunk azt mondani: "A legkevésbé sem valószínű, hogy miután a legnagyobb válságon túljutottam, most visszatérnék a világ dolgaihoz." Ne gondold ki előre, merről jön majd a kísértés; amiről legkevésbé gondolod, az lehet veszélyes. A nagy szellemi tettek utóhatásaiban jut szóhoz a "legkisebb dolgok rejtett világa"; ha nincs is előtérben, gondold meg, mégis jelen van, és ha nem vigyázol, újra elbuktathat. Hű maradtál Istenhez a nagy és erős kísértések között; most őrizkedj a rejtett áramlatoktól. Ne nézz betegesen önmagadba és ne rettegj előre. Maradj éber: legyen emlékezeted nyitva Isten előtt. A nem őrzött erősség kettős gyengeség, itt végzi aknamunkáját a "kicsiny dolgok rejtett világa". A Biblia hősei mindig legerősebb pontjukon buktak el, nem a leggyengébben.

"Isten hatalma őriz!" - Ez az egyetlen biztonság (1Pt 1,5).


Készenlét 

   "Szólította őt Isten... Az pedig mondta: ímhol vagyok" (2Móz 3,4).

Mikor Isten szól, sokan hasonlítunk a ködben botorkáló emberhez: nem válaszolunk. Mózes feleletéből kitűnik, hogy ott volt valahol. A készenlét azt jelenti: helyes viszonyban vagyok Istennel és tudom, most hol állok. Mindig buzgón mondogatjuk Istennek, hogy hova szeretnénk menni. Az győz, aki készen van Isten és munkája számára, amikor meghallja a hívó szót. Valami nagyszerű, feltűnő alkalomra várunk és mikor itt van, sietve kiáltjuk: "Itt vagyok!" Ahol Jézus Krisztus előtérben van, ott kaphatók vagyunk, de nem vagyunk készen valami alacsonyabb rendű kötelesség elvégzésére. Isten számára az van készenlétben, aki a legkisebbre és a legnagyobbra egyaránt kész, nem tesz különbséget. Nem válogathatunk a tennivalókban; bármi legyen is Isten munkaterve, készen kell lennünk rá. Akkor, ha valami kötelesség adódik, meghalljuk Isten szavát, amint Urunk is hallotta az Atyát, és szeretetünk egész elevenségével készek vagyunk teljesíteni. Jézus Krisztus úgy akar bánni velünk, mint ahogyan vele bánt az Atya. Oda állít, ahova neki tetszik, akár kellemes, akár kellemetlen kötelességek közé, mivel ugyanaz a kapcsolat van köztünk, mint közte és az Atya között: "...hogy egyek legyenek, mint mi" (Jn 17,22). Légy kész az Úr váratlan látogatásaira! Aki készen van, annak nem kell kapkodva készülődnie. Gondold meg, mennyi időt elvesztegetünk, mert még csak akkor kezdünk készülődni, mikor Isten már hívott. Az égő csipkebokor jelképezi, mi veszi körül a készenlétben álló lelket: Isten jelenlététől lángol.

 


Tudsz-e alábbszállni?

"Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban" (Jn 12,36).

Mindnyájunknak vannak olyan pillanatai, amikor különbnek érezzük magunkat, mint máskor. Ilyenkor így szólunk: "Úgy érzem, hogy képes lennék mindenre; bárcsak mindig ilyen lehetnék!" Ezt senki sem kívánja tőlünk. Ezek a mély meglátások pillanatai, és így kell élnünk akkor is, amikor már nincs kedvünk hozzá. Sokan hasznavehetetlenek a hétköznapok világában, amikor nincsenek emelkedett lelkiállapotban. Hétköznapi életünket arra a színvonalra kell helyeznünk, amit emelkedett pillanatokban láttunk meg.

Ne engedd a magasztos pillanatokban született érzéseket elpárologni! Szellemiképpen értve ne rakd fel lábadat a kandalló párkányára, mondván: "Milyen nagyszerű ilyen lelkiállapotban lenni!" Cselekedj azonnal, tégy valamit, ha másért nem, csak azért, mert legszívesebben nem tennéd meg. Ha Isten az imaórán megmutatott neked valami tennivalót, ne mondd: "Majd megteszem". Tedd meg azonnal! Ragadd galléron magad, rázd le a beléd evődött lustaságot! Az emelkedett pillanatok utáni vágyódás mögött mindig lustaság húzódik meg. Arról beszélünk, hogyan juthatnánk fel újra a magaslatokra. Meg kell tanulnunk a szürke hétköznapokban életté formálni azt, amit a megdicsőülés hegyén láttunk.

Ne add meg magad, ha kudarcot vallottál; próbáld újra, láss hozzá újra! Égesd fel a hidakat magad mögött és ezzel a tetteddel szolgáltasd ki magad újra Istennek. Döntéseidet ne vizsgálgasd utólag: de vigyázz, hogy a magasztos órák világosságában dönts.


Visszaesés az elmélyülésben

"Jóllehet Izraelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazonáltal Asának tiszta szíve volt egész életében" (2Krón 15,17).

Asa külső engedelmessége nem volt tökéletes; a fődologban helyesen járt el, de mégsem teljesen. Óvakodj az olyan dolgoktól, amelyekre rámondod: "Ez nem számít". Ha neked nem számít is, lehet, hogy Istennek nagyon is számít. Isten gyermekének semmi sem jelentéktelen. Hányan próbáljuk Istennel megismételtetni, hogy valamire megtanítson minket? Ő soha nem veszti el a türelmét. Talán azt mondod: "Tudom, hogy rendben vagyok Istennel" - mégis megmaradtak a "magaslatok"; van még valami, amiben nem voltál engedelmes. Az az ellenvetésed, hogy a szíved rendben van Istennel. Habár még mindig van olyasmi az életedben, amivel kapcsolatban Ő kételkedést enged, nyomban hagyd ott azt a dolgot, bármi legyen is az. Semmi apró részletkérdés sem hanyagolható el. Vannak-e akár testi, akár szellemi életedben olyan dolgok, amelyek felett sohasem szoktál elmélyedni? Nagyjából rendben vagy, de hanyag lettél, belső növekedésed alábbhagyott. Szellemi elmélyülésedben éppolyan kevéssé állhat be szünet, mint szíved működésében. Erkölcsi életedben nincs szünidő erkölcsi életed kára nélkül. Így szellemi szünidőt sem tarthatsz szellemi életed kára nélkül. Isten azt akarja, hogy egészen az Övé légy és ez azt jelenti, hogy vigyáznod kell, hogy éber maradhass. Erre rendkívül sok időt kell fordítanod! Sokan mégis úgy gondolják, hogy két perc alatt eljuthatnak a hetedik égig.

 

A napi áhitat olvasásához kattints a linkre:

                            http://www.keresztenydalok.hu/ahitatok/chambers