Ige

Online bibliák, ima, megvallás. Napi igék és áhítatok, igemorzsák felnőtteknek és gyerekeknek.

Igei gondolatok   2017-2022

 

 

Ő MEGSZÜLETETT ÉRTEM, erre a Földre, és itt MEGFESZÍTTETETT ÉRTEM!

Megváltó

 

„.mert született nektek MA a Megváltó (Szabadító Megtartó) Lk.2:11

MIKOR van ez a "MA"?

 

Mikor is született pontosan? Miért is született? Aztán jönnek az okoskodó ellenvetések is. "Nem jó az időpont, mert Jézus nem ezen a napon született!" Mikor ünnepeljük meg, - illetve "szabad" ünnepelnünk az Ő megszületését?

„Ez egy pogány ünnep”. "Ez egy pogány ünnep, a Nap születésnapjának összemosása Jézus születésnapjával." Ilyen, és ehhez hasonló cikkeket olvasok Karácsony közeledtén. Tudjuk e határozottan, hogy Jézus mikor született? Tudomásom szerint, pontosan nem megállapítható, - egyelőre. Ezúttal nem azt a célom, hogy tisztázzam azt, hogy valójában kronológiailag mikor is született az Úr Jézus, vagy valójában mikor is feszíttetett meg, - továbbá, hogy a Karácsony „pogány eredetű” ünnep e, hisz a kérdés az, hogy nekem mit is jelent?

 

Mit is ünnepelnek általában Karácsonykor? Azt mondják, hogy a „szeretet ünnepe”. Azt mondják, hogy a Megváltó „Jézuska” született meg. De az nem „Jézuska”, hanem Úr Jézus! – teszik helyre a keresztyének a „laikus” ünneplőket, így magam is ekként tettem helyre sokáig embereket, amikor a Megváltónk nevét „kicsinyítő képzővel” toldották meg, továbbá arról is felvilágosítottam őket, hogy a karácsony, az egy pogány ünnep. Hosszú évekkel ezelőtt, - már újjászületett keresztyén voltam egy jó ideje – amikor az Úr, ezt megváltoztatta bennem, mégpedig azáltal, hogy megkérdezte tőlem: „Te tudod e azt, hogy az illetőnek milyen a szíve indulata, amikor Nevemet kimondja?” - Kicsoda vagy te, hogy te mondod meg, azt, hogy ő, hogy hívhat Engem, és mit mondhat nekem?” - „Avagy te biztosan tudod e azt, hogy ő hisz e, bízik e Bennem, és hogy ő kinek is tart Engem?” „Honnan tudod te azt, hogy ő mit, és milyen szívvel ünnepel?” - „Nem e az Én dolgom ezt eldönteni?” Elgondolkodtam ezen, hisz vágytam megtudni azt, hogy Ő hogyan szeretné, hogy én ehhez hozzáálljak? Akkor én ŐT teljesen félreértettem volna? Úgy éreztem, hogy meg is jött a válasz, - a „MA pontos időpontját illetően” - ahogy a következő gondolatok jöttek a szívembe, - és hiszem, hogy Uram válasza volt: „született neked MA a MEGVÁLTÓ” – és tudtam azonnal, hogy Ő a „MA” szóra tette a hangsúlyt, a MEGVÁLTÓ születését illetően. Elgondolkodtam, hogy miért? Mi az, hogy MA? Aztán jött: „MA, ha az Ő szavát halljátok.” Zsid.3:7; v.15.; 4:7. „MIKOR van ez a MA?” – kérdeztem. Válaszul ez jött: „Fiam, NEKED MIKOR van ez a MA?” Aztán lassan felfogtam, hogy ez egy INDIVIDUÁLIS MA! Lehet, mindenkinek máskor. Te mikor ünnepeled meg, a „MÁT” és hogyan? „Karácsonykor” a „Karácsonyt”, „Húsvétkor” a „Húsvétot”? Ezek konkrét időpontok? Vajon egy ember megemlékezésének a „pontos, helyes, illetve valóságos időpontja dönti e el, hogy az illető „ünneplését az Úr elfogadja, vagy sem? Kinek ünnepelek? Hát nem e a szívek indulatait, és a „veséket” vizsgálja Urunk? Az ember valódi szándékát vajon mi képesek vagyunk e eldönteni? Nem a „MA”, hanem a „hogyan”, mindig a belső „motiváció”dönti el a dolgokat. Az ünnepet illetően pedig: nekem mindennap „Karácsony”, és mindennap „Húsvét”, - döbbentem rá. Mert Ő MEGSZÜLETETT ÉRTEM, erre a Földre, és itt MEGFESZÍTTETETT ÉRTEM! Már ÉRTEM! A földi, lineáris időszámításunk bizony teljesen eltér, az Úr időszámításától. Az Úr mindent egy síkban lát egyszerre. A másik gondolat, a „motiváció” volt. Milyen szívvel teszem? Jut eszembe: „Minden tiszta (hibátlan, bűntelen, ártatlan, őszinte, romlatlan) a tisztáknak (hibátlan, bűntelen, ártatlan, őszinte, romlatlan): de fertőzötteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőzött azoknak mind elméjük, (a szívük értelme, felfogóképessége) mind lelkiismeretük (tudatuk).” Tit.1:15. Áldott meghitt megemlékezést.

Miklós Molnár - Facebook

 2022.12.24


IMA

Mennyei Atyám hozzád száll most imám! Áldom Szent neved, hálát adok ma is mindenèrt mit kegyelmed megengedett, hogy tegyek!
Köszönöm, hogy fogod kezem, lehajolsz hozzám, segíted èletem, pedig bizony nem érdemlem.
Bocsáss meg nékem ha vétkezem, ember vagyok ès sajnos sokszor meg is teszem. Sok hibám miatt Atyám ne vess meg, nevelj, taníts, tèvútra ne engedj!
Atyám, szívem eléd leteszem, változtasd, formáld, tisztítsd meg teljesen!
Atyám segíts meg, hadd legyek a Te szeretett gyermeked, hogy majd Véled az Örök Hazába lehessek!
Ámen!

Ima

 2022.12.04

 


Mindenben hálát adjatok!

„Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” (1Thessz. 5:18)

Mindenben hálát adjatok

 

Matthew Henry (1662–1714) angol bibliatudós volt, aki főként a nevével fémjelzett, terjedelmes Biblia-magyarázatáról vált ismertté. Történt egyszer, hogy kirabolták, és ő még aznap ezt jegyezte fel naplójába: „Hálás vagyok Istennek. Először is azért, mert még soha azelőtt nem raboltak ki. Másodszor azért, mert jóllehet elvették a tárcámat, nem vették el az életemet. Harmadszor azért, mert habár elvették mindenemet, az nem volt sok. Negyedszer pedig azért, mert engem raboltak ki, és nem én másokat.”

Később, mikor már idősebb volt, Matthew Henry agyvérzést kapott. Egyszer az egyik barátja, Illidge segítette őt az ágyba. Az idős teológus így szólt hozzá: „Régóta szokás, hogy a haldoklók utolsó mondásait feljegyzik – íme, az enyém: Az Isten szolgálatában eltöltött élet, és a Vele való, bensőséges közösség adja a legnyugodtabb és legkellemesebb életet, melyet csak élhetünk e jelenvaló világban.” 

Ha hálát tudsz adni az életed nehezebb időszakaiban is, akkor a szíved hajlani fog a háládatosság felé még akkor is, ha éppen nem jól alakulnak a dolgaid. Az, hogy a nehéz körülmények közepette is lekötelezett a szívünk Krisztusnak, és hálát tudunk adni – jelzi igazán a keresztény érettségünket. A nehéz időszakban történő hálaadásunk a Krisztusban való növekedésünket eredményezi. Adj hálát az Úrnak ezen a mai napon is – de ne csak a körülményeidért, hanem akár a körülményeid ellenére is! 

forrás: https://igerenezek.wordpress.com/category/a-w-pink/

2022.11.19 


Íme,  jönnek napok...

Íme jönnek napok

Az emberek többsége még nem vágyódik Isten igéinek befogadására, mert a világi élet ajánlásai elvonják a figyelmüket.
Mégis el fog jönni az a pillanat amikor minden megváltozik és már csak Isten segítségére számíthatnak. Akkor majd megnyílik a szemük az igazág meglátására, fülük az ige meghallására és szívük Jézus befogadására.

 

"Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért."
János 6:51

2022.10.20


A szavak ereje

https://i.pinimg.com/564x/15/01/e6/1501e657bac7667d4c87e6bbddeae370.jpg

 

"Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige."Példabeszédek Könyve 25:11

A kimondott szónak ereje van. Gondold csak végig mennyi könnyet fakaszt egy szó, egy másik hahotázást vált ki, a harmadik idegessé tesz. Gyakran a meggondolatlan szavak okoznak neked a legnagyobb törést. Nem simogatnak, nem ölelnek át, és nem szeretnek. 

Pedig vannak olyan szavak, amelyek az ellenkezőjét teszik. Csak mi emberek nem használjuk őket. Felemelnek, jobbá tesznek, megmosolyogtatnak - vannak ilyen szavak.
 
Mint pl. a szeretlek, ne haragudj és kezdjük újra. Egyszerű szavak, mégis nehéz kimondani, ha a másik balesetet okozott, nélküled hozott meg döntéseket, leszidott stb.
 
Vannak olyan bibliai idézetek, amelyeket előszeretettel vágunk a másik fejéhez, nem éppen bátorító, megjobbító szándékkal.
 
Pedig nem is ezért íródtak. Sokkal inkább azért, hogy visszataláljunk a helyes útra! Aranyalma ezüsttányéron, ilyen jó, szép, ragyogó az a szó, amit helyes időben, módban közölnek a másik emberrel. Értékes, fényes, egyszerűen odavaló!
 
Ma szeretném megtalálni ezeket a szavakat. Megtalálni a helyüket a kirakósban! Szeretném ha én is, meg te is elmondanánk a kedvesünknek, hogy mennyire értékeljük őt! Szavakkal, tettekkel, akármivel.
 
Adjunk a szomszédunknak valami figyelmességet. És mondjuk nekik, hogy Isten szereti őket!

Mondjunk szavakat, hogy építsük a másikat. Az egész társadalom ma csak rombolni akar. A szemét elárasztja az utcát.

Mondj olyan szavakat, amelyek gyógyítanak!

2022.10.07.

 


Amikor imádkozol

 

Amikor imádkozol (Watchman Nee)

 Amikor imádkozol

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté 6: 6)

Az imádság egyfajta igazságosság. Remélem, egyikünknek sincs hiánya ebből az igazságosságból. Aki nem imádkozik, nem kap választ ma, és nem kap jutalmat a jövőben. Valójában, az imádság az Istennel való bensőséges kapcsolatunk. Ha valaki olyan eszközként használja, hogy az emberek ezáltal
őt lássák, akkor ő egy nagyon felszínes ember. Ez inkább a legnagyobb titkunk kell, hogy legyen. Az Úr azt mutatja nekünk, hogy be kell mennünk egy belső szobába (a zsinagóga, az utca szeglete és a belső szoba mind szimbólumok ebben az igeszakaszban).
A belső szoba egy titkos helyre utal, ahol senki sem tud szándékosan dicsekedni imádságával.
“Bezárni az ajtót” azt jelenti, hogy kizárunk mindent, ami a világból való, és annyira bezárkózunk, hogy még az ajtócsengetésre sem tudunk válaszolni. Egyes-egyedül Istennel vagyunk imádságban. Ez egy igazságosság és egy ok arra, hogy Isten megjutalmazzon bennünket. Bizonyára olyan valami, ami nagyon kedves Őelőtte. Tehát az imádság célja több annál, hogy választ kapjunk, magában foglalja az eljövendő jutalmat is. “Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” Atyánk figyeli minden cselekedetünket.

(forrás: Watchman Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York)

 2022.09.14 


Virtuális börtön

ha a fiú megszabadít...

Egy kutató egy távoli helyen talált egy ritka rovart, amelyet egy lezárt befőttes üvegben hazahozott onnan. A tengeri út elég hosszú volt, a bogár megpróbált szabadulni, fel-felugrott, de mindannyiszor az üveg teteje megakadályozta ebben, és visszaesett az üveg aljára. A hosszadalmas tengeri átkelést követően, hazaérvén, a kutató kinyitotta az üveget, és meglepetéssel tapasztalta, hogy bogara ugyan még mindig megpróbál menekülni, ugrálgat, - de a nyitott üveg ellenére - csak a tető magasságáig ugrik fel, meg sem próbál az üvegből kiugrani, holott könnyedén képes lenne rá.

Vajon miért nem menekül, mikor nyitva van előtte a lehetőség?

Megszokta a limitet, a határ számára hosszú heteken keresztül az üveg teteje volt. Már feladta tudatában, gondolatban elvégezte, hogy ő már rab marad.

Neked mi a határ, és hol a határ? Kicsodák próbálnak köréd, vagy föléd korlátokat, falakat húzni? Egyet ne felejts el: A "Krisztust-követőknek" nincsenek határaik, még a csillagos ég sem! Nekik nincs limitjük! Ha életedben, bárkinek a vezetése, utasításai, korlátozásai ütköznek Krisztus Jézus személyes vezetésével, akkor azokat írd felül! Mert "vajon az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája." Egyébként pedig mindezen emberi gátak, rendelések, és "plafonok" ledöntéséhez van erőm, és hatalmam is, "hisz mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít".

Már Dávid is tudta, hogy az Úrral a falon is át tud ugrani!

Ne viselkedj úgy mint az a rab, aki előtt már régen kinyitották a börtönajtót, és még mindig ott ül a siralomházban, várja a szabadulást. Jézus Krisztus levágta bilincseinket, feltépte cellaajtónkat, átadta szabadulólevelünket, és most arra vár, hogy végre kijöjjünk abból a VIRTUÁLIS börtönből, amelyen a rácsok emberi rendelések, korlátok, vagy Sátán hazugságai!

Áldott felismerést.

Szerző: Miklós Molnár - Facebook 

 2022.08.29.

 

Állhatatosság az Ige szerint


 

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” 

(Jak 1,2–4) 

Sokan vannak, akik kétségbeesetten rohangálnak egyik embertől a másikig segítséget kérni gondjaik megoldására. Eszükbe sem jut, hogy Istenhez kellene elsősorban fordulniuk.

Belőlük hiányzik az elszántság és az alázat. Időnként a fájdalmakat tűrni kell. Némán és alázattal. Jellemünk is úgy formálódik, ha kiég belőle minden szennyeződés. Isten tüze megtisztulást eredményez. Teljes átváltozás következik be, ha arra van szükség. Ismert előttünk Pál apostol példája, aki a legnagyobb elszántsággal üldözte Jézus követőit, majd Jézussal találkozván teljes fordulat állt be az életében és Jézus egyik leghűségesebb követője lett.

Isten szolgálatában minden területen törekednünk kell az állhatatosságra. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem kaptak a közösségükben szolgálatot. Azt viszont elfelejtik, hogy Isten terveit és céljait nem csak közösségekben lehet teljesíteni. 

Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek]; az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

 Róm 12:11-12

Istent kell szolgálnunk, Isten terveiben kell kitartónak és hűségesnek lenni.

Aki állhatatos az hirdeti az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben. 

Aki állhatatos az hűséges marad Istenhez, a hithez, az igazsághoz. 

Aki állhatatos a nem alkuszik meg, és cselekszi a jót.

2022.08.24

 


Vétkeztem

"...Atyám,  vétkeztem  az ég ellen és teellened."
Hozzászokunk ahhoz, hogy gondolataink alapján hozzuk meg döntéseinket, melyeknek következménye lehet siker és öröm, viszont bánat és szenvedés is lehet az eredménye.. Élhetünk saját erőnkben bízva, anélkül, hogy beismernénk szükségünk van Istenre. A siker érdekében mindent megteszünk, még a bűnöket is beengedjük életünkbe, akár csalás, lopás, hazugság vagy ezektől súlyosabb tettekk elkövetésével.
Amikor eljutottunk eddig a pontig, vétkeinkre csak egy lehetőség marad.
Ismerjük be bűneinket és kérjük Jézus megbocsátó kegyelmét.
Adjuk át gondjainkat Jézusnak, kérve, hogy ő adjon megoldást.
Figyeljünk Isten akaratára. Engedelmeskedjünk Krisztusnak és akkor megtapasztalhatjuk Isten erejét és kegyelmét, felismerve, hogy Isten csak jót akar nekünk.

2022.08.04.

Hit remény szeretet

 

 Hit, remény, szeretet

 

Pál apostol írásai közül, talán a Korinusiakhoz írott levele 13-ik fejezete, a legismertebb. A szeretetről szól, a teljes fejezet!
Három olyan fogalmat említ, a végén, amely közül, ha bármelyik hiányzik, katasztrófálissá válik az ember élete!
A hit, a mindennapi életünk része! Istennek, hit nélkül lehetetlen, tetszeni! De a mindennapi életünk, legapróbb részletei is hittel kell, hogy legyenek átitatva!
A reménység, hal meg utóljára! Szoktuk mondani! És tényleg, ha valakinek, már semmi reménye nincs, az egy nagyon súlyos állapot!
Mindezek fölé, helyezi Pál apostol a szetetetet!
Vajon miért? Egyszerű a válasz! A szeretet örökkévaló! Amikor eljutunk az Isten országába, ott már nem lesz szükségünk, sem hitre, sem reménységre, mert ott színről-színre, meg fogjuk látni őt, amint van! De a szeretetre, még ott is szükség lesz!
Gyűlölködve senki nem jut az Isten országába!

 

forrás: vilagvilagossaga.hu/facebook

 

2022.07.24

 

 


Hívd segítségül

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”
Zsoltárok könyve 50:15

Hívj segitségül...

   Hívhatod Jézust amikor szeretnél vele beszélgetni a terveidről, álmaidról. Hívhatod, amikor elborít a hétköznapok terhe, mert nála békére találsz. Hívhatod, amikor sikeres vagy, Ő veled együtt fog örülni.

   Hívd, amikor úgy érzed, nem megy tovább. Amikor minden rossz megtörtént, amitől rémálmaidban rettegtél, amikor nem találod a miértekre a választ, amikor igazságtalannak érzed az életet, amikor csapások sorozatát kell hordoznod. Jézus veled lesz. Ő megmutatja neked a szabadulás útját..

2022.07.08

 


Ne használd, mert nem használ!

 

Keressétek először Isten országát...

 

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. (Máté 6,25)
Van egy módszer, ami 100%, hogy nem fogja megoldani a problémánkat. És 100%, hogy ha nem tudunk egy problémát megoldani, akkor ehhez nyúlunk, és így akarjuk megoldani a problémát. Ez pedig nem más mint az aggodalmaskodás. Jön egy probléma, és elkezdünk aggodalmaskodni. „Most mi lesz?” „Hogy lesz?” „Miből lesz…?” Mi lesz a családommal? Hogy fognak a gyerekek így iskolába menni? Miből veszünk majd ételt/italt/ruházatot?

De tovább megyek.
Elénk jön az életben valaki, akinek látjuk a problémáját, s ilyenkor olyan bölcsek vagyunk, kitűnő tanácsokat adunk ezeknek az embereknek. Látom, hogy ez az ember már tiszta depressziós, és akkor jövök én, előveszem a Máté evangéliumából ezt a jól ismert igeszakaszt, és jól elolvasom neki. ((https://szentiras.hu/RUF/Mt6,25-34

Következő nap, magam találom szembe magamat egy problémával, és láss csodát, magam is ugyanúgy elkezdek aggódni.
Valahol úgy látom, hogy amikor már kifogytunk minden lehetőségből, minden tőlünk telhetőt megtettünk már, akkor az élet felkínálja ezt. Ha már semmit se tudsz cselekedni, legalább aggódj egy kicsit. És akkor elkezd az ember aggódni. Aggódik egy napig, egy hétig, egy hónapig, és lassan az aggodalmaskodás keserűséggé válik, és depresszióvá alakul. Az ember ilyenkor szakorvoshoz fordul, vagy már annyira mélyen benne van, hogy azt mondja magában, rajtam már a pszichológus se segíthet. A végén már azon is aggodalmaskodik, amin nincs mit aggódni. S ha nincs min akkor keres, mert furcsa és nem az ő természetéhez tartozik az aggodalom mentes élet. 

De mit mond a Szentírás ezekre a helyzetekre? Azt mondja Isten: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején (Zsoltárok 50,15).
Milyen jó lenne, ha a problémák láttán nem várnánk meg, míg minden lehetőségből kifogyunk, mikor minden eszközünket bevetettük már, s elkezdenénk aggódni, milyen jó lenne, ha a „nyomorúság kezdetekor” már egyből az Urat hívnánk segítségül? De ha mégis eljutunk az erőnk végére, nem szabad elkezdeni aggódni. Akkor még mindig ott van egy erő, amely erő hatalmasabb mindennél, és ez az Isten ereje. Ő az aki meg tud szabadítani még az égő tüzes kemencéből is, még a hitelezőktől, a bankoktól, a rosszindulatú kollegáktól, és még sorolhatnám. És mindezek átgondolása közepette, azért jusson eszünkbe az is, amit a zsidó ifjak mondtak, mielőtt Nabukadonozor a kemencébe dobatta volna őket: „DE HA NEM TENNÉ SE…” De ha nem is szabadítana meg a nyomorúságtól se fogok aggodalmaskodni. De ha nem szabadítana meg a bankoktól se fogok depresszióba süllyedni. Hanem bízom az én Istenemben, feltétlenül és korlátlanul. Mert ő feltétel és korlátok nélkül szeret. Egy dolgot kell tenni Jézus szerint:

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Máté 6,33)

 

forrás: facebook

2022.06.23


Soha ne szégyelljük Őt!

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

 

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

Milyen kegyelmes ígéret ez! Nagy örömmel teszek vallást az én Uramról. Akármennyi hibám legyen is, Krisztust soha nem szégyellem, és a keresztről szóló tanítást bátran hirdetem. Uram, nem rejtem magamba a Te igazságodat.

Nagyszerû dolgot helyez itt számomra kilátásba az Ige. Barátaim elhagyhatnak, ellenségeim ujjonghatnak, az Úr azonban nem tagadja meg szolgáját. Nincs kétségem afelől, hogy az Úr a magáénak tart, hiszen új meg új zálogát adja szeretetének. De eljön a nap, amikor meg kell majd állnom az Atya előtt. Milyen öröm tudnom, hogy Krisztus akkor majd vallást fog tenni rólam. Azt mondja majd: ez az ember bízott bennem és kész volt bántalmazást is szenvedni nevemért, ezért én is a magaménak vallom őt. Régen, ha valakit lovaggá ütöttek, a királynő gyémántos térdszalagot adott át neki. Nagy megtiszteltetés volt az összegyûlt sokaság előtt átvenni ezt a kitüntetést. Mi ez azonban ahhoz a tisztességhez képest, amikor majd Krisztus vall bennünket a magáénak a magasságos Isten trónusa előtt, a mennyben. Ezért soha ne szégyelljem, hogy az Úré vagyok. Soha ne hallgassak gyáván, se ne alkudjak meg félszívvel. Pirulnom kellene, mert azé vagyok, aki megígérte, hogy kezeskedik az életemért Isten előtt?

C. H. Spurgeon

2022.06.06.

 


Félelem nélküli élet

A hited legyen nagyobb a félelmeidnél

Olyan világban élünk, amikor nagyon sok ember szívét, a félelem tölti be! Fél az ember; a betegségtől, a háborútól, a drágulásoktól, és még nagyon sok minden mástól. A hívő ember számára, az Isten igéjében ott van az útmutatás: "Nem a félelem lelkét kaptuk". Lényegében mit tesszünk a félmünkkel? A mai napon még nincs semmi, azokból a rossz dolgokból, amit előrre vizionálunk! Ma még meg tudjuk venni, azokat a dolgokat amire szükségünk van, ma még egészségesek vagyunk, élvezhetnénk az életet! De a mai nap áldásait, tönkre tesszük a félelmeinkkel! Ma amikor még semmit nem érzünk abból, a sok rosszból, ami jöhet ránk, már a képzelet világunkban, ott van egy másik világ, és elkezdünk abban élni, ami nem is létezik! Ez az ördög munkája! Isten azt akarja, hogy élvezzük az életet! Jobb félni mint megijedni; mondod te! A félelmeddel, aggódásaiddal, semmit nem tudsz megoldani! Mondja az Isten igéje! Döntsd el, hogy neked, vagy neki van igaza!

forrás: facebook/vilagvilagossaga.hu

 


Éltető víz

Ezékiel 47:9.
Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak.

Élni fog benne minden élőlény...


A próféta látomásában az éltető víz a Holt-tengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó szellemi élet támad. A kegyelem szabadon áramlik Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jótetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végigfolyna utcáinkon és sikátorainkon is! Bár beáradna a házamba és addig emelkedne, amíg minden egyes zug megtelne vele.

Uram, áraszd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt úszni benne. Ó, Megváltóm, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram, Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel! Ámen

Forrás: Facebook,
Reggeli bátorítás rovat

2022.05.23

 

 


Miért engedi Isten, hogy jó emberekkel rossz dolgok történjenek?

Bízzál az Úrban...

Kérdés: Miért engedi Isten, hogy jó emberekkel rossz dolgok történjenek?

Válasz: Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? Ez a teológia nehéz kérdéseinek egyike. Isten örök, végtelen, mindentudó, mindenütt jelenvaló, mindenható, és így tovább. De miért várjuk el magunktól mi (halandó, véges, térhez és időhöz kötött, korlátozott lények), hogy tökéletesen megértsük Isten útjait? Jób könyve pont ezzel a témával foglalkozik. Isten megengedte a Sátánnak, hogy azt tegye Jóbbal, amit csak akar, kivéve, hogy megölje. Mi volt Jób reakciója? “És így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1:21).
Jób nem értette, hogy Isten miért engedte meg mindazt, ami vele történt, de tudta, hogy Isten jó, tehát továbbra is Benne bízott. Végsősoron ennek kell a mi reakciónknak is lenni. Isten jó, igaz, szeretetteljes és kegyelmes. Azonban gyakran történnek velünk olyan dolgok, amelyeket egyszerűen nem értünk. Azonban ahelyett hogy kétségbevonjuk Isten jóságát, bíznunk kell Benne. “Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek 3:5-6)

forrás: https://www.gotquestions.org/Magyar/rossz-dolgok-jo-emberek.html


2022.05.11.


 

 

Isten körülvesz téged oltalmával...

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége. 91. Zsoltár 1-4

 

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége.
91. Zsoltár 1-4

 

Vannak napok, amikor a gonosz talán azt suttogja neked:
" Körülvettelek téged. Add fel!" Mondjuk ilyenkor ezt:
" Ördög te egy hazug vagy. Engem egyedül az Isten oltalma vesz körül."
Nem fontos mit mond neked a gonosz, ha Krisztust választottad életed Urának és Megváltójának, akkor az Atya szeretetet vesz téged körül, a Fiú és a Szentlélek jelenléte vesz körül, valamint Isten angyalai, akik tábort járnak az Istent félők körül.
Teljesen és tökéletesen oltalmat találsz szárnyai alatt.
Mindegy mit érzel, ha Isten gyermeke vagy, akkor Ő vesz körül téged minden oldalról az Ő oltalmával, gondviselésével, szeretetével.
Ebben a boldog tudatban kezdjük a munkahetet.
Ima: Mondd hangosan: Atyám, köszönöm, hogy oltalmaddal körülveszel teljesen. Neked, csakis Neked szeretném magam átadni teljesen.
Elutasítok minden hazugságot amivel az ellenség akar traktálni és meg szeretnék gyökerezni a Te szeretetedben.
Távolíts el életemből minden kétséget, félelmet, hitetlenséget. Segíts nekem növekednem az ismeretedben, és hadd legyek nyitottabb a Te munkádra életemben.
Köszönöm, hogy nemcsak velem vagy, hanem teljesen körülveszel jelenléteddel.
Krisztus nevében kérem, Ámen.

 

Hűségesen szolgálom én,
Csak ámulok nagy kegyelmén,
Már éltet engem a reményt,
Hogy a mennyország enyém!

 

https://viharbanoltalom.blogspot.com/2018_06_24_archive.html

2022.04.07.

 


Kapcsolatban Jézussal

 

 

   A Sátán tolvaj, rabló! Jézus azt mondta róla, hogy „csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt bőségben éljetek” (János 10:10 NIV).

   Henry Blackaby mondta: „Ádám és Éva óta az embereknek választaniuk kell, hogy kinek hisznek. A Sátán meggyőzte őket arról, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, elnyernek mindent. Ehelyett elrabolta tőlük mindazt, amijük volt, és életük további részében csupán töredékét élvezhették mindazoknak az áldásoknak, amiket Isten nekik akart adni… A világ meg akar győzni arról, hogy kielégülést találhatsz, ha elfogadod az ő erkölcsi mércéjét házasságodra, gyermeknevelésedre és karrierépítésedre nézve… Ha azt elhiszed, soha nem fogod megtapasztalni mindazt az áldást, melyet Isten készített számodra. A bűn halált hoz (ld. 6:23)… Jézus azt akarja, hogy biztonságban élj, tudva, hogy Isten szeretett gyermeke vagy.       Ha ma nem érzed szeretetét, örömét és békességét, akkor megelégszel kevesebbel, mint amit Isten számodra tervezett. Ha régebben mindenfélével megmagyaráztad, hogy miért nem élsz bővölködő és örvendező életet, most határozd el, hogy nem fogod beérni kevesebbel, mint a legjobbal, amit Isten nyújthat. Ahelyett, hogy a világ módszereit követnéd… hallgass a Megváltó hangjára és… találj beteljesedést!”

forrás: Részlet  (Mai Ige 2011.12.11.)

2022.04.02.

 


Jézus együtt fog sírni veled – Istenkapcsolatban

Virágok a kereszt alatt

Van olyan, hogy elborít a fájdalom. Hiába vagy keresztény, hiába imádkozol, hiába kéred Istent arra, hogy vegye el tőled a szenvedést.

Mindannyiunk életében történnek olyan események, amelyek mérhetetlen fájdalommal töltenek el, szinte maga alá temet az érzés, elviselhetetlen a gondolat is, hogy mindez velem történik.

Vannak ilyen emlékeink is, leggyakrabban gyermekkorunkból, örök sebek, amelyek néha már-már behegedni látszanak, de találkozunk valamivel, valakivel, és a seb újra felszakad.

Ilyenkor első reakciónk a tagadás. Nem akarok erre gondolni, nem akarok újra szembesülni azzal, hogy még mindig érint az, ami akkor történt velem, bennem. Elfordítjuk a tekintetünket a szenvedésünkről, menekülőre fogjuk. De hiába, a fájdalom mégis ott van, sőt, a tagadás görcsében talán még erősebb is.

Elkezdünk imádkozni: Istenem, vedd el tőlem, add, hogy végre megszabaduljak tőle... - de nem szabadulunk meg. Ekkor Isten elől is elkezdjük takargatni a bajunkat, mert úgy érezzük, nem helyénvaló a fájdalom, lehet, hogy Istent sértem ezzel. Ez a legrosszabb fázis, a zsákutca, ahonnan saját erőnkből nem jutunk ki.

Mit tehetünk ilyenkor mégis?

Azt, amit a kisgyerekek, amikor valami baj éri őket: hívják a szüleiket, valakit, akiben bizalmuk van, akit szeretnek. És megmutatják nekik a sebüket, elmesélik azt, ami érte őket.

Így hívhatjuk be fájdalmunkba Istent. - Jézust, aki az emberi fájdalom legmélyét is megízlelte, aki ismeri a mi fájdalmunkat:

Jézusom, kérlek, fogd meg a kezem, szeretném, ha velem jönnél oda, ahol elviselhetetlenül szenvedek! Nézd, ez az én sebem - nagyon fáj... Elmondom mi történt velem, hogy miért olyan bénító mindaz, ami akkor és ott történt, amit akkor és ott átéltem, hallgass meg...

És Jézus menni fog.

Nem fogja azt mondani, hogy nem érdekli a fájdalmad. Nem fogja megkérdőjelezni a keserűségedet. Nem fog megróni, hogy egy keresztény nem érezhet így. Nem fog azzal pirongatni, hogy mások jobban szenvednek nálad.

Ott lesz, veled lesz, meghallgat, és együtt sír veled...

Ez az, amiben vigaszt találhatunk: az Emberfia átölelő szeretetében, aki annyira szeretett minket - a barátait - hogy meghalt értünk.

Így születik bennünk új élet a szenvedésből - virág a kereszt tövében

forrás: https://talita.hu/magazin/

 

 
 

BIZALOM ISTENBEN
 
Bizalom Istenben
 
Bízni Istenben – a legbölcsebb dolog. Valóban bölcs döntés az, ha emberek helyett Istenben bízunk meg. Ő igazságosan, részrehajlás nélkül tanácsol és vezet minket életünk minden pillanatában.
Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal!
Bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog. Nincs olyan kincs, olyan hatalom, mint amit Isten biztosít számunkra. Vele és a mennyben az örök élet vár ránk.
Az igazságban bízunk – Isten Igazságában.

1 János 5:20,
"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet."

2022.03.14
 

Watchman Nee: Felismerhető vagy?

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket" (Mt 5,44).

Szeressétek ellenségeiteket

Ismertem egy embert, aki gyűlölt egy másikat. Az utóbbi olyan súlyosan vétkezett ellene, hogy még ha megölte volna, az is csekély bosszúnak látszott. De ez az ember, aki elszenvedte a sérelmet, egy napon megismerte az Urat. Azután sok idő eltelt anélkül, hogy a másikkal találkozott volna. Egyszer, felkeresve egy másik várost, annak helyi gyülekezetébe is ellátogatott. Amikor belépett, rögtön megpillantotta rég nem látott ellenségét, így szólt magában: „Hát itt van! Nem is tudtam, hogy megtért. Most mit tegyek?" A soron következő imádság alatt felkelt, és csendesen kiment. Elindult, és miközben távolodott a gyülekezettől, elgondolkodott a maga üdvössége, valamint a másik iránti neheztelése fölött. Minél távolabbra került, annál rosszabbul érezte magát amiatt, hogy elhagyta az összejövetelt, viszont egyre jobban fellobbant ellensége iránti haragja is. Azután eszébe jutott a tíz évvel ezelőtti bocsánat, amit az Úrtól kapott megtérésekor. De még mindig úgy érezte, nem képes annak az embernek megbocsátani. Ám a Szent Szellem a következő igét juttatta eszébe: „Arról fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." Ekkor megállt és így kiáltott fel: „Uram, én megbocsátok neki!" - és visszatért az összejövetelre, miközben könnyek patakzottak a szeméből. Amikor megérkezett, éppen a kenyér megtöréséhez készülődtek a testvérek. Ő ekkor felállt, mindent megvallott, és elmondta a többieknek, miként távolította el Isten a szívéből a gyűlöletet.
 
(2022.03.13.)

MIÉRTÜNK

" ...de a választottakért megrövidülnek azok a napok."
Máté 24,22.

de a választottakért...

Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart.
A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

Milyen tisztesség ez a szenteknek!
Milyen szorgalmasan fel kellene használniuk befolyásukat az Úrnál! Hiszen Ő meg akarja hallgatni a bűnösökért való imádságainkat és meg akarja áldani a mások üdvösségéért való könyörgésünket. Ő megáldja a hívőket, hogy azok áldássá legyenek a hitetlenek számára. Sok bűnös ember annak köszönheti, hogy él, hogy hívő anyjának, feleségének vagy leányának közbenjáró imádságát kegyelmesen meghallgatta az Úr.

Élünk ezzel az Úrtól kapott különleges erővel?
Könyörgünk hazánkért, más országokért, korunkért? Háborúk, éhség, járvány idején az Úr elé állunk-e, hogy rövidüljön meg a szenvedés ideje? Panaszkodunk-e Istennek a hitetlenség, a tévelygés és az eluralkodott szabadosság miatt? Könyörgünk-e, hogy rövidítse meg a bűn uralmát, és siettesse az Úr dicsőséges visszajövetelének napját?

Boruljunk térdre, és ne nyugodjunk, míg újra el nem jön Krisztus!

 forrás: C.H.Spurgeon

2022.03.06.

 

Elégedettség minden körülmények között

 

 

 

„Megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.”
Filippi 4:11,

   Fontos, hogy amiben vagyok azzal elégedett legyek. Vagyis minden körülmények között tudjak az Úrnak hálát adni.

   Ez gyakran nem könnyű feladat, mert érzelmeink hatással vannak ránk, és ha hitünk helyett azokra figyelünk, téves következtetésékre juthatunk. A sátán persze igyekszik gondolatainkat Istenről hamis irányokba terelni.

   Legyünk meggyőződve arról, hogy Isten gondviselése minden körülmények között velünk van. Bizonyossá kell válnia előttünk annak a tudatnak, hogy az Úr, a számunkra adott ígéreteit megtartja.

„Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elszenvedhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja...”
(1 Korinthus 10:13,)

   Kellenek a megpróbáltatások, hogy megerősödjünk azok által. Sokszor reménytelennek tűnik a helyzetünk, de az Úr tudja, hogy mikor kell közbelépnie és megmutatnia a kimenekülés és a győzelem útját.

Ha Isten vezetése alatt vagyunk akkor tudjuk, hogy életünk biztonságban van.

 2022.02.24.

 


Szeretet és megbocsátás

Bűneikről nem emlékezem...

Csak az tudja kimondani, hogy "megbocsátok neked", aki azt is ki tudja mondani, hogy "szeretlek".

A tékozló fiú történetében is benne van a megbocsátás. Az apának fájt, hogy elhagyta a gyermeke. Nem haragudott rá, de hiánya, távolléte fájdalmat okozott neki.
A fiú vissza tért, miután megtapasztalta, hogy a világ számára nem babérokat, hanem disznótrágyát, nélkülözést és éhséget adott.
Az apa szemrehányás nélkül keblére vonta igaz és őszinte szeretettel. Abban az ölelésben benne volt, hogy megbocsátok neked, mert szeretlek.

Isten ugyanígy szeret bennünket. Ha visszatérünk Hozzá, megbocsátja bűneinket, vétkeinket. Szeretettel hajol le értünk, felemel bennünket a porból, letörli könnyeinket, bekötözi sebeinket. Bűneinket a háta mögé dobja és azokról többé meg nem emlékezik.

2022.02.06.

 

Van erőd, hogy nemet mondj!

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” (Róma 8:9)

Lélek szerint élni

Korunkban néhány ember ragaszkodik hozzá, hogy azonnal ki kell elégítenünk minden kívánságot, ami az utunkban jön. Ez romboló gondolkodásmód. Csak azért, mert kedved van megenni egy egész csokoládétortát, nem jelenti azt, hogy ez jót is tesz.

Róma 8:9 azt mondja: „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” 

Mielőtt hívővé lettél, csak az akaraterőddel küzdöttél a kísértések ellen, de ez sosem volt elég. A téged hajtó hatalmas vággyal szemben erőtlen voltál.

Hívőként azonban most veled van a Szent Lélek – és egy új képesség, hogy nemet tudj mondani.

Galata 5:16 azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” A Biblia nem állítja, hogy nem lesznek bűnös kívánságaid, miután kereszténnyé lettél, azt azonban mondja, hogy a Szent Szellem segít neked úgy dönteni, hogy nem teljesíted ezeket.

Ha valaha is hallottál valakit, aki azt mondta, „Keresztény vagyok, de nem tudom megállni hogy...”, az az ember hazudott. Egyszerűen sosem hívta segítségül a Szent Lélek erejét a kísértés pillanatában.

Van erőd nemet mondani! Használd! 

(Rick Warren)

2022.02.02.

 


Bizalom

Szegény özvegyasszony

Van egy ellenségünk kinek az a célja, hogy elfordítson minket az Isten iránti bizalomtól. Kételkedéssel, kísértéssel, vagy üres vallásossággal.

Az üres vallásosságban való bizalom hamis üdvösséget szerez. Ezért is kell rendszeres kapcsolatban lenni Istennel, imáink, a biblia olvasása és elmélkedése által, hogy ezt felismerhessük és idejében elforduljuk tőle. 

Isten azt várja, hogy teljes hittel és bizalommal legyünk iránta. Példának felhozhatjuk az özvegyasszonyt aki mindenét az Úrnak adta. Nem félt a holnaptól,  mert tudta, hogy Istenben mindig megbízhat, aki gondoskodni fog róla. 

Márk 12:41-44
41. Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, 42. egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. 43. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 44. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

Teljes életünket adjuk át az Úrnak. Hittel és bizalommal.

2022.01.23 

 

 

Bővölködés  

 Keressétek először Isten országát

 

Istennek nincs ellenére, hogy rendelkezzünk pénzzel. Azt nem akarja, hogy a pénz rendelkezzen velünk. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséget kapjon az életedben, és abban bízzál Őhelyette. 

Miért? Mert tudja, hogy a pénz gyenge isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet. 

Ha gyógyíthatatlan betegségből szeretnél meggyógyulni, a pénz egyáltalán nem segít. Ha a családod szétesik, a pénz nem hozza rendbe. De ha Istent keresed először, az Ő gazdagsága az életed minden területére kihat. 

Isten olyan nagylelkű, hogy arra vágyik, neked a legjobb jusson itt a földön – ahogy te is a legjobbat kívánod a gyermekeidnek. Azt akarja, hogy minden szükséged be legyen töltve az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Csatlakozz rá erre a tervre azzal, hogy rendbe teszed a prioritásaidat. Keresd először Őt és az Ő igazságát.

Legyen elsődleges fontosságú az, hogy Isten tetszésére legyél. Vesd Őreá a tekintetedet minden más fölött, és mindazok a dolgok, amelyekre szükséged van, megadatnak neked. 

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6: 24)

forrás: (Copeland)

2022.01.16

 


A szomorúság felhőiből eső hullik alá! (J.R. Miller)

Ez az én szeretett Fiam...

„És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.” Luk. 9:3 

Isten gyermekei számára sok vigasztaló és drága kijelentés a szomorúság felhőiből hangzik el. Sok keresztény többet megismer Istenből egy rövidebb, ám bajokkal terhelt időszak alatt, mint amennyit korábban, a földi jóllét hosszú évei alatt. Soha nem látnánk a csillagokat – ha a nap sohasem nyugodna le. Soha nem látnánk meg az ígéreteket, melyek pedig drágakövekként úgy díszítik a Biblia lapjait, mint csillagok az eget – ha az emberi jóllét és öröm kék ege sohasem sötétedne be. A felhőinkből azonban Atyánk hangja is szól hozzánk, azt mondva: „Ez az Én Fiam!” Igen, Krisztus az, aki felénk jön még abban az árnyékban is, amely pedig egy időre elrejti előlünk és sötétségbe vonja az Ő szent arcát. Ám mégis: Ő áll minden felhőnk középpontjában!

Igen nagy jelentősége van a felhőből jövő üzenetnek is: „Őreá hallgassatok!” Meg kell tanulnunk Krisztusra hallgatni – és egyedül csak Neki engedelmeskedni. Vannak a kereszténységgel kapcsolatban nehezebben érthető dolgok, titkok – csak várjunk nyugodtan, ezek egyszer majd világossá válnak – s közben pedig csendesen és szívélyesen tegyük meg mindazokat a dolgokat, melyeket Krisztus kér tőlünk. Egyszer, később, majd mindent megértünk!

Az eső a felhőkből ered, és ha nincsen eső – az egész természet szenved. Így hát a szomorúság felhőiből – eső hullik alá, és az életünk gazdagabbá válik ezáltal.

 

Forrás: https://igerenezek.wordpress.com/ 


Ez a mi bizonyságunk! ( C.H. Spurgeon)

 

“És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” (1Ján. 4:16)

“És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” (1Ján. 4:16)

 Minden keresztény kell, hogy bizonyságtevő legyen. Hiszen minden, amit Isten teremtett, Őróla beszél. Egyes dolgok az Ő nagy erejéről, míg mások az Ő hatalmáról szólnak. A hullámzó tenger és a ragyogó ég mind-mind az Ő erejét és fenségét dicsérik. Vannak olyan dolgok, melyek az Ő bölcsességét, míg más dolgok az Ő jóságát hirdetik. Ám Isten szentjeinek különleges bizonysága van: a szívükkel és ajkukkal kell, hogy bizonyságot tegyenek az Úrról. Az összes többi teremtmény nem szavakkal beszél. Lehet, hogy ragyogásuk közben énekelnek, de hangjuk nem hallható. A hívő osztályrésze az, hogy a hatalmas, örökkévaló kórusban felemelje hangját – a szívével együtt –, és mint egy intelligens, élő, szerető és ismeretekkel rendelkező bizonyságtevő, tanúbizonyságot tegyen Istenről.

Na már most, úgy gondolom, hogy szólhatok, sőt, szólok is az itt, ma reggel összegyűlt “izraeliták” ezreinek nevében arról, hogy a bizonyságunk, amelyet elmondhatunk világnak és a szegény, elcsüggedő bűnösöknek, hogy hitre jussanak, nem más, mint ez: “és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét”! Ez tehát a mi bizonyságunk, és el is akarjuk mondani mindenkinek, minden helyen és mindaddig, amíg csak élünk – és reméljük, hogy halálunkkor is képesek leszünk még az utolsó, erőlködő leheletünkkel is ezt mondani. Igen, amikor a földi életünk befejeződik, és elkezdődik az örökkévalóság, mi akkor is ezt hirdetjük majd: “Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét!”

 2021.12.27.


ISTENT DICSÉRNI

Magasztaljátok az Urat

 

Mit jelent Istent dicsérni? 

 

A dicséret azt jelenti, hogy Istent felnagyítjuk, nagynak látjuk és figyeljük, ahogy munkálkodik.
Természetesen Isten mérete nem változik, viszont a mi látásmódunk igen. Ha közelebb húzódunk Hozzá, Ő nagyobbnak tűnik.
De hát nem éppen erre van szükségünk?
Egy „nagy nézet” Istenről.
Hát nincsenek nagy problémáink, nagy aggodalmaink és nagy kérdéseink?
Természetesen vannak. Tehát, akkor arra van szükségünk, hogy egy nagy Istent lássunk.
A dicséretnek pont ez a szerepe. Hogy lehet az, hogy énekeljük „Szent, szent, szent” és közben a látásmódunk nem tágul, és az arcunk nem ragyog?
Egy ragyogó arc mindig annak a jele, hogy valaki Isten jelenlétében volt. Isten azon munkálkodik, hogy megváltoztassa a világ arcát.
Megengeded, hogy a tiéddel kezdje?

 

(Max Lucado)

 


JÓ  és  ROSSZ - A "MÁSIK OPCIÓ"  

 

Jó és rossz harca 

 

A Teremtés alapján a láthatatlanból (a szellemiekből) álltak elő a láthatók, ez vonatkozik a mi szellemünkben lévő dolgokra, gondolatokra is. A vetés és aratás törvényszerűsége bizony erre a területre is vonatkozik. Isten gondolata JÓ volt eredetileg, hiszen Ő Maga a Szeretet.
A Szeretet pedig ugyanakkor mindig szabadon hagy, megadja a „szabadság” opcióját az ember számára.
Abban a pillanatban, amikor a gondolataim halmazaiból kiválasztom a „rossz” opciót és elkezdem azt favorizálni, megengedem elmémnek, tudatomnak azt, hogy azon a nyomon induljon tovább, – a „rosszon”, elindul a gondolati vetésem. A vetés aratás törvénye alapján mindig az fog kikelni, amit elvetettem, tehát, az fog manifesztálódni, megteremni a fizikai dimenzióban.
A talaj, amelybe vetek, sohasem „szól” bele, hanem azt a fajtát termi meg, amit elvetettem, ha búzát, akkor búzát, ha pedig tövist, vagy valami mérges növény magját, akkor pedig azt. Az akarat és a döntés szabadságát megadta Isten. Azt mondjuk: „Akinek jól megy dolga, az a jégre megy táncolni”, – én e helyett inkább így mondanám: „aki úgy gondolja, hogy jól megy dolga, annak megvan a lehetősége, hogy a jégre menjen táncolni.”
Nos, Ádáméknak is megvolt a lehetőségük erre. Amíg minden csakis Isten gondolatai szerint ment, addig nem volt más opció, csak a JÓ, de az Ellenség destruktív aktivitása nyomán, – elvetette a ROSSZ opcióját is az ember tudatába. Ekkor a Szeretet – Őket (Ádámékat) szabad döntésükben nem korlátozva, – megadta a lehetőséget a választásra. Minden információjuk megvolt ahhoz, hogy a JÓ mellett döntsenek! A kételkedés akkor jött be, amikor az elme megkapta azt az információt, hogy akkor tudod csak, hogy mi a JÓ, ha a ROSSZAT is megismered. A Jó és a Gonosz ismeretének fája. Mi is történt? Elvetették a JÓ/Isten iránti kételkedés, bizalmatlanság, hitetlenség magját tudatukban. Ez aztán kikelvén meghozta a ROSSZ mellett való döntést.
Életünkben ugyanez ismétlődik meg folyamatosan. Feltétlen vigyáznunk, ügyelnünk kell erre, autogén módon, tudatosan. Gondolataink szüntelen karbantartása az egyik legfontosabb dolog. Az alap álláspontunknak kell megváltoznia. Azon döntésünknek kell megszületnie, hogy tudatunknak a Teremtéskori állapotba kell kerülnie, amely majd befolyásolja egész gondolkodásmódunkat. Az eredeti „istentudatú” állapotba kell visszakerülnünk: Isten gondolata mindig JÓ! Ne adj teret a másik opciónak! A választás lehetőségét mindannyiszor vissza kell(ene) utasítanunk. Nem akarom megismerni a rosszat, elég nekem egy opció, az Isten szerint való, mert az Őbenne való hitem, bizalmam azt diktálja, hogy nem szükséges foglalkoznom, összehasonlítgatnom azt „másikkal”. Az újjászületett ember bennem nem akar választani, az tudja az egyedüli JÓT.
Ez a HIT. A feltétlen bizalom és meggyőződés arról, hogy amikor választottam, döntésemet meghoztam Isten mellett, akkor az az egy döntés elég volt. A kísértéskor mindig felmerül a másik opció, ezt kell tudatosan és masszívan elutasítanunk, már csírájában.
A megtéréskor, - gondolkozásmódom megváltoztatásakor, - meghoztam egy döntést, és az igazság az, hogy innentől kezdve nincs, – vagy nem „lenne szükség más döntéshozatalra”.
Amikor Jézus azt mondja, a Máté evangéliumában, hogy ha „olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, nem juthatunk be a Mennyek országába” akkor úgy gondolom, hogy nem a gyermeki, infantilizmusra gondol, hanem a szülei iránti, kisgyermeki FELTÉTLEN BIZALOMRA. Arra, hogy a kisgyermekben FEL SEM MERÜL annak a gondolata, hogy a szülei tanácsa, utasítása rossz lehet, tehát még nincs annyira „szocializálva”, hogy tudatában megjelenjen az A MÁSIK OPCIÓ. Sikeres döntést, áldott napot.

Forrás: Miklós Molnár - Facebook

 2021.11.27.


Boldog ember

 

Róma 4, 8
„Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. (Róma 4:8,)

 

Hú, de kemény ez az üzenet. Mert a boldogságot mi sokszor teljesen másképpen értelmezzük. Örülök, jó a kedvem, nem szomorkodom. Boldog vagyok, mert minden sikerült, úgy alakult ahogyan elterveztem ... stb.

 

De nézzük a boldogságot az ige tükrében. A bűnös ember is lehet boldog, mindaddig, míg büneinek súlya rá nem nehezedik. Mi akik az Úr útján járunk mi is vétkezünk. Akkor soha nem lehetünk az ige szerint boldogok?

 

De igen. Mert amíg az Isten nélkül élő emberekre is ránehezedik bűneik súlya, ők sokszor elnyomják lelkiismeretük hangját és továbbra is a bűneikben maradnak.

 

Akit pedig az Úr vezet az felismerve bűneit nem hordozza magával, leteszi, megtér belőle, kéri és elfogadja az Úr kegyelmét.
Aki pedig megbocsátást és kegyelmet kap az Úrtól bűneire az valóban boldog lehet, mert nincs semmi ami elválasztaná Isten szeretetétől.

 

2021.11.21. bacsipista

 


Függőség

Azért ha a Fiú megszabadít titeket valósággal szabadok lesztek

 

Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. (1 Korintus 6:12.)

Isten nem tilt el semmitől, legfeljebb eltanácsol, hogy ne tedd, mert akkor kiesel az áldásaiból. De ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor megteheted. Szabad a választás.
Fel kell ismernünk, hogy amit tenni akarunk, vagy aminek engedünk az a hasznunkra van-e? Meghozhatjuk a döntést, Isten nem szól bele.

Vannak olyan dolgok melyek függőséget okoznak egy idő után és ezt a függőséget mi már nem tudjuk felbontani. Ha viszont függünk valamitől és nem tehetünk ellene semmit akkor már annak a rabjai vagyunk.
Ilyenkor már kevés az emberi elszántság, kevés az emberi erő. Ekkor már segítségre van szükségünk. Ezt a segítséget Jézustól kaphatjuk meg. Csak kérni kell tőle. És azt tenni, cselekedni amire Ő vezet minket. Akkor megszabadulhatunk a rabságból.

Jn. 8:36 - az Újfordítás szerint:
"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." 

- a Károli fordítás szerint:
"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."

2021.11.13.  (bacsipista)

 

 


Megismeritek  az igazságot

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." János 8:32 (Károli)

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." János 8:32 (Károli)

Óvakodjunk Isten Igéjének túlságos elszellemiesítésétől. Például vegyük az új eget és az új földet; ezek éppen olyan valóságosak, mint a feltámadott Úr. Az isteni dolgok elszellemiesítése olyan emberek kétségbeesett módszere, akik ezt a valóságot nem ismerik. Sokan csak azért halmozzák a szellemi igazságokat, hogy egy hamis világot építsenek fel belőlük. Összezavarják az igazságot és a tanítást, pedig a kettő nem ugyanaz. Az örök igazságról szóló tanítás a földön hangzik. Jól tudom: a kínai Bibliában az „igazság" szó „csen-li" (nyersen fordítva valóság-tan), de a görög eredeti értelme „csen", éspedig „li" nélkül, vagyis csak „valóság". A tanítás csak azután jön. Az a Jézus Krisztus, aki azt mondta: „Megismeritek az igazságot", önmagában testesíti meg ezt az igazságot. Szellemi érettségünk jele az, ha a szellemi dolgok valósággá válnak számunkra, mivel Ő maga a legnagyobb valóság.

Watchman Nee

2021.10.25.


Kicsoda szabadít meg?

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)

Kicsoda szabadít meg?

Gyakran elcsüggedünk. Jönnek a nehézségek, problémák amelyek legyőzik az ellenük folytatott elszántságunkat. Érkezik egy kísértés amelyben elbukunk és szégyelljük gyengeségünket. Pedig hűségesek akarunk maradni elveinkhez, Istenhez és lám mégsem tudtunk ellenállni. Padlóra kerülünk. De tudni kell, ilyenkor még van lehetőség a felállásra.
Jézushoz kell kiáltani.Jézus pedig megszabadít a gyötrelmektől,
Szeretetével felemel.Erőt ad és célt mutat. Új lehetőséget kapunk, amelyet elfogadva nem visszafelé, hanem előre, az általa mutatott úton nem testi, hanem lelki emberként haladhatunk tovább az élet útján.

 2021.10.17


Céltudatos élet

„De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”
(Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet 14. vers)

futok

   Bár nem tudjuk, hogy Pál apostolnak sportos alkata volt-e – amennyit utazott én mindenesetre így tudom elképzelni -, viszont az biztos, hogy szerette a sportot. Ez jól látszik abból, ahogy leveleiben rengeteg, az ókori sportélethez köthető képet és szakkifejezést használ - győzelmi koszorú, öklözés, futás, stb. - melyeket aztán a keresztény életre is alkalmaz.

   Nem véletlen, hiszen ma is példaértékű, ahogy egy sportoló céltudatosan készül az előtte álló megmérettetésre. Ahogy gondosan megtervezi az edzéseit, azt, hogy mikor, mit és mennyit eszik, alszik, stb. Képes lemondani mindenről, csakhogy a versenyen a legjobb eredményt hozhassa ki magából.

  Sőt, vannak közöttük, akik képesek feláldozni mindent, egészséget, házasságot, barátságot, csak azért, hogy pillanatnyi hírnévre tegyenek szert és hogy „romlandó koszorút nyerjenek” (1Kor.9:25).
   
   De mi a helyzet veled, aki állítólag a romolhatatlan jutalomért küzdesz? Te céltudatosan készülsz a Jézussal való találkozásra, vagy lesz, ahogy lesz? A mulandó földi értékekre hátratekingetve, kacsázva botorkálsz, vagy előredőlve rohansz és tudatosan keresed a szolgálat lehetőségét?


   Van-e 'edzésterved', szolgálati terved mára, hogy Krisztus követeként ma kinek nyújtasz vigaszt, bátorítást, egy mosolyt, egy ölelést?

   Az apostol arra bátorít, hogy az ő példáját követve, „félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra.” (Zsid. 12:1-2)

A cél közel !


Forrás Reggeli dicséret Tóth Szilárd

 


Hívj segitségül...

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
(Zsolt 50:15)

 Hívj segitségül


Életünket átszövik a nyomorúságok. De a hívő ember Istenhez fordul, kéri szabadítását és bízik az Úr segítségében. Meg is kaptuk már életünk magunk mögött hagyott valamennyi szakaszában. De mindezért dicsőítettük Őt?

Az Ige és abban az Úr ugyanis azt kéri tőlünk, hogy nyomorúságunk idején hívjuk Őt segítségül. Bízzunk szabadításában, mely vitathatatlanul bekövetkezik életünkben. De itt ne álljunk meg: dicsőítsük az Urat érte. Ha ezt megtesszük, akkor kifejezzük vele, hogy tudjuk, tényleg Isten segített rajtunk, tényleg Tőle jött a szabadítás és hálásak is vagyunk Neki mindezért. Ne felejtsd el dicsőíteni az Urat! Megteheted ezt nemcsak utólag, hanem már előre is. Vagyis még azelőtt, hogy megtörténne a Tőle jövő szabadítás életedben. Ezzel a feltétel nélküli bizalmat mutatod meg az Úrnak.

Isten ismeri a nyomorúságainkat. Arra kér, hogy hívjuk Őt segítségül és Ő megszabadít bennünket. Nála készen áll a szabadítás. Ezt Ő maga mondja. Hiszed ezt? Hiszel az Úrnak? Akkor is, ha nyomorúságban vagy és rosszul érzed magad a bőrödben? Akkor is, ha a hullámok átcsapnak fejed fölött? Ő szabadító Isten. A bűn és a halál rabságából is megszabadított mindnyájunkat – Jézus által. Hogyne szabadítana meg egyéb nyomorúságainkból is! Azonban a mikor és a hogyan az Ő dolga. Sok esetben nem akkor és nem úgy szabadít meg, ahogyan és amikor elképzeljük, mert útja és eszköze számtalan van Neki ezért is bízz Benne! Feltételek nélkül.

2021.10.06
 

Kegyelem
 

Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

 

Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

Csodálatos ez a kegyelem. Ott térdelt ez az asszony vádlói előtt térdre roskadva,halálos ítéletre várva. Már lemondott az életéről, talán leperegtek előtte életének filmkockái. Már nem is lát, a könnyek potyognak szeméből, és a várt kövek helyett egy szelíd hang szólítja meg.

- Én sem ítéllek el téged, menj el. és mostantól fogva többé ne vétkezz!

Ez az asszony akkor ott újjászületett. Új életet kapott, személyesen, Jézus Krisztustól. Kegyelmet és bizalmat kapott. Szíve örök hálára kötelezte megmentője iránt.

Mi is megkaptuk ezt a kegyelmet mindnyájan akik találkoztunk Jézussal ha elfogadtuk az ő ajándékát, a kegyelmet, amellyel megbocsátotta bűneinket. Cserébe csak azt kéri, hogy többé ne vétkezzünk. Ha megmaradunk az ő útján és nem térünk le róla, akkor ez a kegyelem örökre megmarad nekünk. 

 2021.09.29.

sorválasztó


Ha nincs vetés...

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
1 Korintus 3:6-9,

Az evangélizáslást egy alapra kell építeni, mégpedig az isteni alapra. Arra a kőre amit Jézusnak nevezünk. Legyen az sarokkő, vagy botránykő.

Nekünk sarokkő, mert minden építkezésnek a jó sarok lerakása a lényeg.

Botránykő pedig azoknak akik nem fogadják őt el és nem értik az igei lényeget.

Az Ige igazsága nyilvánvaló, ültethetünk mi és öntözhetünk, ha Isten nem ad időben esőt, vagy nem ad felhőmentes napokat.
Sok munka van mögötte; talaj előkészítés, vetés, ültetés, öntözés.
A kertbe meg balga dolog lenne kimenni és a termést keresni, ha semmit sem foglalkozunk vele.
Ez igaz a szellemi életünkre is.

Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni!
Példabeszédek 10:22,

Ha nincs vetés

 


A szolgálathoz engedelmesség kell

Isten nem kikényszerített engedelmességre vágyik...„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.” (Zsoltárok 40:9)

Ha zavar az, hogy le kell mondanod „jogaidról” és „kiváltságaidról”, hogy másokat szolgálj, vedd fontolóra, mit adott fel Krisztus azért, hogy téged szolgáljon! „… megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig…” (Filippi 2:8). Ha kísértést érzel arra, hogy emlékeztess másokat az áldozatokra, melyeket hoztál, halld meg Krisztus szavait: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lukács 17:10). Láttál már valaha olyan kutyát, amelyik elvégezte a kutyakiképző iskolát? Az ilyen állat öröm forrása gazdájának, mert megtanult választ adni a parancsokra, akár azokra is, melyeket nem mondanak ki, csupán egy tekintettel jeleznek. Isten azt mondja:„… szemeimmel tanácsollak téged” (Zsoltárok 32:8 Károli).

Isten el akar juttatni odáig, hogy már ne kelljen könyörögni neked, ne kelljen nyaggatni vagy megfenyegetni ahhoz, hogy szolgálj. Elég egyetlen pillantás tőle, és már teszed is, amit kell, kérdés nélkül. Szolgaként nem változtathatod meg gazdád parancsait! Dr. J. R. Miller mondta: „Sokkal könnyebb megtenni, amit Isten mond, bármilyen nehéz feladat is az, mint szembenézni az engedetlenség következményeivel.” Isten nem kikényszerített engedelmességre vágyik, hanem szolgálatkész szívre – és ha ezt kapja, megáldja azt. „Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival” (Ézsaiás 1:19). Isten a legjobbat azok számára tartogatja, akik igent mondanak. Azt kérdezed, honnan fogod tudni, hogy már eljutottál idáig? Onnan, hogy ki tudod mondani: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem” (Zsoltárok 40:9).

 
 
 

A hétköznap is lehet szent

Megdicsőítettelek...
 
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem.”
János evangéliuma 17.:4,
 
Mi jut eszedbe elsőként, ha meghallod a felhívást, hogy dicsőítsd Istent? Én valószínűleg éneklésre, zenélésre gondolnék először, vagy hálaadó, dicsőítő imádságra, esetleg egy dicsőítő vers szavalására.
Jézus szavai azonban másra irányítják a figyelmemet. A hűségesen, becsületesen, jól elvégzett munkára. A szelíd, kedves, tapintatos magatartásra. A szükségben levők szolgálatára.
Azt hiszem, gyakrabban kellene arra gondolnunk, hogy életünk bármely tette dicsőítheti Istent, ösztönözhet másokat arra, hogy elismerjék őt. Nem véletlenül mondja az Ige: „Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” 1Korinthus 10.31 Sokszor talán csüggedünk amiatt, hogy nem látjuk hasznosnak az életünket az evangélium szempontjából. Pedig egy finom, egészséges ételnek, amelyet jó szívvel, szeretettel készítettek, vagy egy készségesen elvégzett adminisztratív feladatnak sokkal több köze van a kereszténységhez, mint gondolnánk. Életvitelünk, lelkületünk, szavaink – bár lehet, hogy nem látványosan, de – mind hatással vannak a környezetünkre. Érdemes átgondolni hát a befolyást, amely öntudatlanul is körülvesz bennünket!
Dicsőítsd hát Istent életeddel, feladataid hűséges elvégzésével a mai napon!
Legyen áldott a napod!
(Hites Gábor)

forrás: Facebook

2021.09.13

.


Ne legyen a "Törvény" a kibúvónk a szeretet alól.
Mert a "betű öl"!

 

De ti azt tanítjátok, hogy ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: Van (lenne) ugyan valamim, amivel megsegíthetnélek, de az Istennek van félretéve (korbán). Akkor ti ezzel teljesen felmentitek (magatokat) a felelősség alól, hogy segítsen apjának vagy anyjának. A tanításokkal,(hagyományokkal, előírásokkal) amelyeket kaptatok és továbbadtok az embereknek, teljesen érvénytelenné teszitek Isten üzenetét. És még sok ehhez hasonlót is tesztek!” Mk.7:11-13
 
A „korbán” szó az Ószövetségben mindazt jelentette, amit az istenségnek, vagy a szentélynek felajánlottak. A szó később mintegy fogadalmi formulává vált, és mindazt jelentette, amit „áldozattá” nyilvánítottak, vagy pedig kivontak a hétköznapi forgalomból, használatból.
Egy fontos dolgot azonban szögezzünk le: Isten bennünket az Ő Szelleme által vezet, és csakis Ő az, aki képes közvetíteni felénk, az Isten által, számunkra személyre szabott, és előre megtervezett „”jó cselekedeteket”. Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten fiai.
A fent említett Igerészben Jézus rávilágít, egy az ún. "törvényadta" kifogásra, melyet arra próbáln(t)ak felhasználni, hogy a maguk választotta istentiszteletüket igazolják. Egy valamit tudnunk kell: a „sötétség” cselekedeteit mindig igazolni kell, erről a Gonosz mindig gondoskodik. A fent említett esetben Jézus erről beszél. A "személyre szabott" törvényt" pedig CSAKIS a SZENT SZELLEM TUDJA számunkra közvetíteni. Jézus tanításának az egyik legfontosabb üzenete: a szeretet (agapé) mindig, és mindent felülír minden törvényt! Egy azonban biztos, hogy Isten Törvénye, sohasem fog ütközni, Isten Akaratával. Vigyázzunk, hogy a „magunk gyártotta fogadalmainkat” és "istentiszteleteinket" soha ne próbáljuk meg igazolni az Isten Igéjével, mert ezáltal érvénytelenítjük a szeretet törvényét. Áldott napot..

Forrás: Miklós Molnár(Facebook)

2021.09.02.


Szentlélek munkája a szívben

„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (János 3:8,)

A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását.

A szél fúj ahová akar
 
16.660 08.24 
 
 

Ha nem hallgatsz

Olvasd az igét
 
Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz, okos tanítások nélkül! (
Példabeszédek 19:27)


Mindenkit vezet valami, vagy valaki. Van, aki csak saját magára tud hallgatni, az ilyen ember megy a saját feje után. Van, akit másvalaki irányít. A házastársa, a gyermeke, a főnöke... Vannak, akiket könyvek irányítanak. Ismerőseim körében egyre többen vannak, akik a valósítsd meg önmagad alapgondolatú könyvek által formálódnak. Az ilyenekkel nagyon vigyázni kell, mert olykor Istent is belekeverik a dologba, aztán olyan egyveleg jön létre, amihez az Istennek semmi köze. Hallgass az okos tanításra, az pedig az Úrtól jön! A Biblia legyen az a könyv, amit a leggyakrabban kezedbe veszel, és annak alapján döntsd el egyéb okosnak tűnő tanítás helyességét. Tévelyegsz, ha magadra, tehetségedre, erődre alapozol életedben! Ezeket mindet fel tudja használni az Úr, de Őrá alapozz! Légy önmagad, de az Úrban találd meg az igazi helyed!

 2021.08.20.


Figyelj szavaimra!

 

20. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, 22. mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. 23. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! 24. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! 25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Példabeszédek 4:20-27,

 Fiam figyelj szavaimra


2021.08.04.


JÉZUS TEKINTETELukács evangéliumában ezt olvashatjuk:

Péter azonban így szólt: ,,Ember! Nem tudom, mit beszélsz! És azonnal, mikor még beszélt, megszólalt a kakas. Akkor az Úr hátrafordult és rátekintett Péterre... Péter kiment, és keservesen sírni kezdett.

Meglehetősen jó viszonyban vagyok az Úrral.
Különböző dolgokat kérek tőle, beszélgetek vele, dicsőítem őt, és hálát adok neki.
De állandóan ott motoszkál bennem az a kellemetlen érzés, hogy az Úr azt szeretné, hogy nézzek egyenesen a szemébe... És ezt én nem merem megtenni. Beszélek hozzá, de másfelé nézek, amikor azt érzem, hogy rám tekint.
Mindig másfelé néztem. És tudom is az okát: féltem. Azt hittem, hogy valami vádat olvasok ki a szeméből, valamelyik meg nem bánt bűnömért. Azt hittem, hogy valamilyen kérést, elvárást látnék benne: valamit akarna tőlem.
Egyszer azonban összeszedtem minden bátorságomat, és belenéztem a szemébe. Nem volt benne semmi vád. Kérés sem volt benne. A szeme azt mondta: szeretlek. Sokáig néztem azt a szemet. Mélyen elmerültem benne. De az továbbra is csak azt mondta: szeretlek.
Akkor kimentem, és Péterhez hasonlóan én is sírni kezdtem.

(Anthony de Mello)

 2021.07.31


A legnagyobb szeretet

„Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).

 Mi tehát azért szeretünk...

 

Egy kislány egyszer megkérdezte az édesapját: „Papa, kit szeretsz jobban, engem, vagy a bátyámat?”

Az apa bölcsen elmagyarázta, hogy minden gyermekét egyformán szereti, de a szeretetét néha különböző módon fejezi ki. Kicsit később a kislány egy újabb kérdést tett fel: „Papa, kit szeretsz a legjobban, az
Úr Jézust, vagy engem?”

Az apa elmagyarázta kislányának, hogy az Úr Jézust szereti a legjobban, mert az Ő szeretete nélkül képtelen lenne a gyermekeit úgy szeretni, ahogyan azt teszi.

Milyen nagyszerű kifejezése ez a szülői szeretetnek! Ennek az apának a válasza megegyezik egy másik apaként tisztelt ember szavaival, aki egyszer egy keresztyén csoportnak azt írta, hogy gyermekeinek tekinti őket (1Jn 2,1). János apostol emlékezteti olvasóit: „Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4, 19).

János, aki Isten tulajdonának tekintette önmagát, Isten atyai szeretetét hangsúlyozta, amikor ezt írta: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.” „Abból ismerjük a szeretetet, hogy Ő az életet adta értünk” (1Jn 3,1.16).
Jegyezzük meg, hogy nem csupán azt írta, hogy Isten szeret bennünket, hanem oly nagyon szeret, hogy az életet adta értünk. Ezért irántunk érzett szeretete ösztönözhet bennünket arra, hogy nagy dolgokat tegyünk érte és másokért.

A szülők úgy szeretik gyermekeiket, hogy bármit megtennének értük. János apostol szerint az Atya szeretete a miénk lett, amelyet másoknak ajándékozhatunk.

Te kit szeretsz a legjobban?

J. Olson

2021.07.29.

Nézz a szemembe, s most mondjad!

A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos,


"Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével."
Lk 11,33-36

"Nézz a szemembe, s most mondjad!"... Sokszor teszik próbára így azokat, akik ferdítenék az igazságot. Szembe-hazudni nem is olyan egyszerű, bár akadnak, akik sikerre viszik ezen "tudományukat" - belőlük lesznek a tőzsdei spekulánsok, a politikai elit hitvány része vagy azok akik eredménnyel élik parazita-létüket a közösség a rovására. "Szemtől-szembe" - ahogyan mondja a magyar ember - azt jelenti őszintén, s milyen igaz Jézus Urunk kijelentése is: szemünk testünk lámpása.

Isten őszinte életre teremtett minket, de a bűn miatt elrejtőzünk nemcsak Őelőle - ahogyan Ádám és Éva tette a paradicsomi bokrok között -, de emberi kapcsolatainkban is hajlamosak vagyunk álarcok mögé bújni. Olyan ábrázat mögé bújunk, ami ugyan nem a mienk, de magunkra erőszakoljuk, mert kell az előbbrejutáshoz, szükséges az egzisztencia megszerzéséhez. Mindennek persze ára van! Idővel az álarc, azaz a korszellem-, divat-diktálta-életstílus nyűggé válik. Már nagyon is szabadulnánk tőle, de a bűn ragacsa nem engedi, hogy megváljunk tőle. Ilyenkor történik meg a tragédia, amitől a Mester féltőn óv, a bennünk lévő világosság sötétséggé válik.

Kontroll alatt tartani az életünket, mindannyiunk vágya. Ha pontosan kiszámítani nem is tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de körvonalaiban szeretnénk látni hová tart életünk útja. Ennek a lehetősége csak akkor adott, ha van Fény, ami megvilágítja a lélek belső útjait... Akik a Mestert követik, azok jól tudják, hogy isteni segítség nélkül nincs látás, "felülről, a Világosság Atyjától száll alá" ez a kegyelmi ajándék. Az Istenre újra rátalált ember szeme-fénye messziről világít, sugározza a derűt. Az ilyen emberek környezetében lenni mindig feltöltekezést jelent.

Sajnos szép számmal vannak olyanok is, akik szemében már semmi sem parázslik... Aki az anyagvilág fövenyére építette fel élete házát, az ne csodálkozzon, ha egy-egy (gazdasági) vihar rombadönti egész életművét. Aki viszont az isteni ígéretek sziklájára alapoz, annak élete a legnagyobb lelki viharokban/megpróbáltatásokban is. Amikor ilyen vihar (krízis) van, akkor eltűnnek a fények, s csak a gonoszság villámai cikáznak félelemkeltően ide-oda. A krízisben mindenki megítéltetik, a krízisben mindig kiderül, hogy mi az, ami érték, s mi az, ami csak annak látszott... A legnagyobb érték az életünkben, hogy az Istent szívünkbe-lelkünkbe fogadhatjuk, s az Ő jelenlétének szeretetfénye nemcsak bevilágítja kapcsolatunkat a világgal, de békességet ad, igazi tiszta érzésekkel teli belső békét...

forrás:

 

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.”

 

Pál levele a filippiekhez 3:7-11

 

„Bezzeg a bátyád!” – hangzott a tanítónéni szájából a mondat az egész osztály füle hallatára, tőrként hasított a szívedbe, és a földbe döngölt. Senkinek érezted magad, selejtnek, értéktelennek. Felnőtt fejjel látod, hogy ezzel a káros módszerrel próbált sarkallni a jobbra, a tökéletesre, de túl sok sebet ejtett vele. Közben persze az is kiderült, hogy a bátyáddal sem volt soha megelégedve, ő sem volt elég tökéletes.

 

Otthon is magasra volt állítva a mérce, mert „neked többre kell vinned, mint amire anyád meg én vittük”. És persze megvolt mindez támasztva a hit oldaláról, mert egy kereszténynek minden munkáját úgy kell végeznie, mint amit Istennek készít. Tökéletesen. Mindennapos társaddá vált a teljesítménykényszer, gyomorgörcs, szorongás.

 

Nem voltál szabad. Nem ismerted, milyen az, amikor valaki elfogad, amikor valakinek a szeretetéért nem kell küzdeni, amikor valaki értékesnek lát téged úgy, ahogy vagy. A szerető Atya helyett a teljesítmény istenét próbáltad követni, de Neki soha nem leszel elég jó. Ott volt a kegyetlen bíró-isten is, aki lesúlyt minden hibádra, aki miatt képtelen voltál elfogadni a kegyelmet, és megbocsátani önmagadnak.

 

Aztán jött valaki, aki meglátta benned a kincset, aki életedben először feltétel nélkül szeretett, akinek a figyelmét nem kellett kiérdemelned, akinek a barátságáért nem kellett megváltoznod, és végre kezdted elhinni, hogy Isten is lehet ilyen. Más, mint amilyennek eddig gondoltad. Szerető, elfogadó, olyan, Akit érdemes megismerni. Akitől nem kell félni, mert Ő a legjobbat akarja neked. Aki megadja neked a szabad döntés jogát, Aki tiszteletben tartja a határaidat, Aki csodálatosnak alkotott meg téged, és szeretné, hogy végre te magad ismerd meg Őt.

 

És akkor lassan változni kezdett a világ. Derengeni kezdett, hogy te nem tudod magad Hozzá felküzdeni, de nem is kell, mert Ő Krisztusban lehajolt hozzád, és szabaddá tett. Szabaddá a jóra, arra, hogy kapcsolatba lépj Vele, és felfedezd az igazi életet. Hogy felismerd, nem a teljesítményed mutatja meg az értékedet, hanem Jézus keresztje. Hogy rájöjj, minden torz kép Róla és az emberről kár és szemét.

 

Hát dobd ki őket, és fordulj Krisztus felé!

 

(Szilvási-Csizmadia Andrea)

forrás: Facebook-Reggeli dicséret

2021.07.10

 

 


Legyetek  erősek!

Ne félj

   Az Úr ma reggel is a következőképpen szól hozzánk: „Legyetek erősek, és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek...”
   Nehéz erősnek lenni, amikor betegség van az életünkben. Nem könnyű bátornak lenni, amikor félünk, mert nem tudjuk mi fog történni a következő percben.
Isten gondoskodott rólunk, hogy legyen mibe kapaszkodnunk a betegség idején, akkor, amikor félelem vesz körül bennünket, mert ezt mondja: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)
   Jézus Krisztus, amikor a keresztet cipelte helyettünk, bizony neki is elfogyott az ereje, de folytatta, mert tudta, hogy bennünket kell megváltson, és erőt adjon nekünk.
Jézus Krisztus által erősek lehetünk. Belekapaszkodhatunk a következő igébe is: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4,13)
Milyen csodás örömüzenet a számunkra, hogy van Valaki, aki erős, és Általa mi is erősek lehetünk.
   Nem tudjuk mit hoz a holnap, milyen próba vár ránk, de ha Istenben bízunk, akkor erősek lehetünk: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
   Nagyon sok erőt kaptunk Istentől, viszont csak akkor élhetünk ezzel a csodás kegyelmi ajándékkal, ha befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe.
   Lesznek időszakok, amikor úgy fogjuk érezni, hogy gyengék, fáradtak vagyunk, de attól a lelkünk erős lehet.
   A mai napon a következő pár sort tanuljuk meg, mert nem tudjuk mikor fog erőt, bátorságot, kitartást adni életünk folyamán: 

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)


2021.07.04Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik


Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik

Lehetnek száraz idők lelkileg, kiszáradhatunk látva a körülöttünk lévő világot, a romló emberi kapcsolatokat, az anyagi nehézségeket, felbomló közösségeket, sok jobb élet után vágyakozó emberi szívet, de az Úrban bízó szív nem szikkad ki, nem szárad el. Tápláltatik, és megtartatik az Úr ereje által. Mindezeknek fölébe, gyümölcsöt terem. Azaz nemcsak neki, hanem másoknak is elegendő lesz az, amit elnyer ebben az áldott, bizalmi kapcsolatban. Talán ez a legnagyobb bizonyítéka az Istenbe vetett bizalomnak, hiszen az Úrban bízó szív másokat is bíztat, jut ereje támogatásra, segítésre, szeretetre. Kérjük ma ezt Istentől, hogy vonjon bennünket ilyen közel magához és benne meggyökerezett életünkre mindezek igazak lehessenek.

 

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. (Jeremiás 17:7-8)

2021.06.30.Hit, remény, szeretet

Hit

 
 Három szó, három fogalom, és a hívő élet három legfontosabb alapja. A legfontosabb, mert a hívők mindhármat birtokolják.
   A világban többnyire ezek külön-külön vannak meg, hiszen mindenki hisz valamiben. Az nem biztos, hogy az egy igaz Istenben hisz, de van az életében valami amit célul tűzött ki maga elé. Ahhoz társulhat a remény is, de ha nem éri el azt amiben hisz, akkor elveszítheti a reményt is. Gondoljunk csak egy szerelmi kapcsolatra. Köré építi fel az ember a vágyait, terveit, hisz abban, hogy boldog lesz a házassága. Egy váratlan pillanatban azonban minden felborulhat, és az ember hitét elveszítve a reménytelenségbe süllyed. Sajnos mindezek következtében a szeretet is megszűnik az életében, nem képes többé sem szeretni, sem szeretet elfogadni.

   Isten felé irányuló hit elválaszthatatlan társa a remény, és ezt élőben tartja a szeretet. Tudom, hogy Isten szeret, és én is szeretem Istent. Hiszem, hogy amit ígért azt soha nem vonja vissza, ezért tudom, hogy minden ami történik velem az a javamat szolgálja. A remény éppen ezért soha nem alszik ki bennem, mert tudom, hogy Isten soha el nem hagy.


"Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba,"
Zsolt 43:3   


2021.06.25


Irgalom - KegyelemHányszor átéltük már az életünkben, ama világi mondást – „Jó tett helyébe jót várj.” – mégis csalódás ért minket, Kihasználtak, becsaptak vagy megloptak.
Ilyenkor forrna bennünk a bosszúvágy, az indulat, de ha Isten gyermekei vagyunk akkor ezt nem tehetjük.
 
Róma 12,17-21
Senkinek gonoszért, gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek, ne álljatok bosszút magatokért szeretteim, hanem adjatok helyet annak a haragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.
Gondoljunk Jézus hegyi beszédére, a boldogmondásokra. Ezek egyike az irgalomról, kegyelemről tanít.

Máté 5,7
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”

Az irgalmasság cselekvő szeretet. Míg a szelíd ember nem vág vissza az őt ért sérelmekért, az irgalmas kész kezdeményezni az őt bántó érdekében is. Tudja, látja, hogy a másikat megkötözik érzései, indulatai, ám irgalmassága, nagylelkű viselkedése építőleg hathat a vétkezőre.
 
Csak az az ember képes az irgalmasságra, ki maga is teljes szívből el tudta fogadni Isten kegyelmét. Nem akarja, – hiszen tudja, hogy képtelenség – ledolgozni bűnadósságát. Isten irgalmas szeretete iránt érzett hála készteti arra, hogy maga is irgalmas legyen.
 
Mikor teret adunk lelkünkben engesztelhetetlenségnek, akkor a Sátán munkatársaivá válunk. A nagy hitető is azt szeretné elérni, hogy az embert kilátástalanságba sodorja, ne találjon reményt a bűn csapdájából való kijutásra, ne higgye, hogy képes a változásra.
Ne gondoljuk, hogy ránk nem hat vissza, ha Sátánnal parolázunk, és kárhoztató ítéletet mondunk embertársunk felett. Egy idő után magunkról sem fogjuk feltételezni, hogy megszabadulhatunk a bűn ragályától. Annak képmására változunk el, akit szemlélünk, akinek helyet adunk szívünkben. Ha szívünkben a gyűlölet, a kirekesztés rak fészket akkor magunkat szorítjuk ki Isten országából.
Éberen őrködjünk Isten országának határain a szívünkben, kérjünk tiszta szívet, irgalmas lelkületet. Jézus azt várja tanítványaitól, hogy tökéletesek legyenek, miként az Atya tökéletes

 

Máté 5,48
“Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

 

Isten tökéletessége irgalmasságában rejlik

2021.06.17.


Mindennek rendelt ideje vanAzért nem kapunk választ minden imakérésünkre, mert mindennek rendelt ideje van, és kérésünk teljesítésének még nem érkezett el az ideje,.
Bízzunk az Úrban!

"Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen." 2 Péter 3:8-9,

2021.06.05

 


Hogyan  szeressünk?

Ne szóval szeressünk...

Ha a szeretet csak egy érzés lenne, akkor az Úr nem szólítana fel minket arra, hogy szeressük egymást. A szeretet olyasmi, amit teszünk. Érzésekkel is jár, de a szeretet elsősorban cselekedet.

A Biblia így ír erről: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan” (1Ján. 3:18).

Kimondhatjuk szavakkal a jó cselekedeteket: „Én szeretem az embereket”.

De vajon tényleg szeretjük őket? Tényleg szereted őket?

A szeretetünk az emberek felé abban nyilvánul meg, hogy hogyan viselkedünk velük
.
forrás: részlet a Mai Igéből

2021.06.03.


Istennel semmi sem  lehetetlen

Istennek semmi sem lehetetlen

Idõrõl idõre mindannyiunknak szembe kell néznünk nehéz, fájdalmas helyzetekkel, úgy személyes életünkben, mint másokkal való kapcsolatainkban. Sokszor azonban teljesen tehetetlenek vagyunk, mert olyan ragaszkodásokat fedezünk fel magunkban dolgokhoz, emberekhez, melyektõl szeretnénk megszabadulni, ám azok gúzsba kötnek bennünket. Gyakran a közönyösség és az egoizmus falaiba ütközünk, vagy olyan események történnek, melyek — úgy tûnik — meghaladják erõnket, s ezért feladjuk a harcot.
ISTENNÉL SEMMI SEM LEHETETLEN. hatalmában áll megadni bármilyen kegyelmet: világi és lelki javakat, lehetséges és lehetetlen dolgokat. Megadja azoknak is, akik kérik s azoknak is, akik nem, mert — amint az evangélium mondja — Õ Atya, aki "felkelti napját gonoszokra és jókra egyaránt.

2021.05.24.

Istentől félni kell? 

Szerető Isten

Istent meg kell ismerni ahhoz, hogy érezzük, tudjuk és megvalljuk, hogy Ő a szeretet.
Nagyon sok felekezetben olyan istenképet vetítenek elénk akitől rettegni kell.
Én nem olyannak ismertem meg.
Megértő, türelmes, szerető Isten.
Eddigi életem során nem tapasztaltam, hogy rettegve gondolok rá.
Érzem, hogy Isten szeret engem. Istenfélelemben élek, de ez olyan félelem, hogy nem akarom vétkeimmel, rossz cselekedeteimmel megszomorítani. Tudom, ha mégis vétkezem, őszinte szívvel mehetek a kegyelem trónusához, és megbocsát nekem.

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Zsidókhoz írt levél 4,14-16

2021.05.21.

 


Tékozló

tekozlo fiu hazater

„Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened!”  Jeremiás könyve 14:7

Körül nézel, és csak akkor veszed észre, hogy ismét ott vagy. A gödör mélyén. Megint elkövetted, megint nem gondolkodtál, vagy nem jól gondolkodtál, és ez lett a vége. Megint hazudtál, csaltál, loptál időt, szeretetet, tiszteletet. Megint nem voltál jó, pedig te nem így akartad. Megint hibát követtél el, ugyanazt, amit a múlt héten, meg előtte, és már annyiszor életed során. Megint nem Isten volt az első, megint nem érdekelte agyad kusza tekervényeit, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és végül látod, mi lett a vége.

Már te is utálod magad. Undorral nézel a tükörbe, és néha legszívesebben a képébe vágnál annak, aki karikás szemekkel bámul vissza rád a foncsorozott üvegből. Miért? - fakad fel belőled a keserű kérdések sokasága. Miért nem gondoltam át még egyszer, miért nem tettem meg, amit meg kellett volna? Miért nem maradtam inkább csöndben, vagy miért nem beszéltem, amikor szükség lett volna rá?

Mardos a szégyen, mert tudod, mit kellett volna inkább választani. Mardos a szégyen, és vágysz arra, hogy megszabadulj mindettől, és újra kiléphess a fényre. Éhes vagy a bocsánatra, a feloldozásra, és nem elég, hogy a társad, aki ellen elkövetted, kész megbékélni veled. Nem elég, hogy az ember megbocsát, ha megbocsát, kell valami több, valami jobb, valódibb és biztosabb. 

És Isten lehajol hozzád. Ő kész megadni azt, amire vágysz, amit keresel égen-földön, feltúrva a nagyvilág padlását és pincéjét, ám soha rá nem bukkanva. Ő kész a békére. Ő megbocsát. Eléd fut az úton, a nyakadba borul, és mint szeretett gyermekét ölel magához. Nem érdekli a bűn szaga, koszos ruháid és ápolatlan lelked. Hazaértél, és csak ez számít. 

A bocsánat, a teljes bocsánat a tiéd, és ezt senki sem veheti el tőled. Tudja, hogy még meglátogatod azt a régi gödröt, ennek ellenére és ezzel együtt fogad vissza magához, mert szeret, és szeretné, ha végre igazán megtapasztalnád a tőle kapott szabadságot.

Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk.Ézsaiás 59 :12 

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." Zsid. 4:15-16

Ő nem engedi, hogy olyan kísértések érjenek bennünket, amikben az ember ne tudna megállni. "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" (1Kor. 10:13).

Forrás
https://reggelidicseret.blogspot.com/

2
021.05.10.


 

Rick Warren - Van erőd, hogy nemet mondj!
==================================

Akik test szerint élnek

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” (Róma 8:9)

Korunkban néhány ember ragaszkodik hozzá, hogy azonnal ki kell elégítenünk minden kívánságot, ami az utunkban jön. Ez romboló gondolkodásmód. Csak azért, mert kedved van megenni egy egész csokoládétortát, nem jelenti azt, hogy ez jót is tesz.

Róma 8:9 azt mondja: „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.”

Mielőtt hívővé lettél, csak az akaraterőddel küzdöttél a kísértések ellen, de ez sosem volt elég. A téged hajtó hatalmas vággyal szemben erőtlen voltál.

Hívőként azonban most veled van a Szent Lélek – és egy új képesség, hogy nemet tudj mondani.

Galata 5:16 azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” A Biblia nem állítja, hogy nem lesznek bűnös kívánságaid, miután kereszténnyé lettél, azt azonban mondja, hogy a Szent Szellem segít neked úgy dönteni, hogy nem teljesíted ezeket.

Ha valaha is hallottál valakit, aki azt mondta, „Keresztény vagyok, de nem tudom megállni hogy...”, az az ember hazudott. Egyszerűen sosem hívta segítségül a Szent Lélek erejét a kísértés pillanatában.

Van erőd nemet mondani! Használd!

 2021.04.24.

 


 

 Értékes vagy Istennek

Értékes vagy

 A Biblia azt mondja, hogy még mielőtt megszülettél, Isten előre eltervezett téged. Isten tudta, milyen leszel. Ő választott téged, és ő választotta a tulajdonságaidat. Ez azt jelenti, hogy egyedi vagy. Belőled csak egy van. Nincs senki más, aki olyan, mint te. Ha te nem vagy önmagad, ki lesz majd olyan, mint te?
Pótolhatatlan vagy.


Zsoltárok 139:13-14,
Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.

2021.04.24

 

Nem én írtam, a fbk-on találtam, és úgy gondoltam elhozhatom ide.

 

A szívbéli motiváció kérdése

 

"..mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára." I.Kor.3:13

kinek milyen a munkája

 

Minden cselekvésünknek van szívbéli motivációja. Akkor, amikor Isten akarata szerint való, akkor teocentrikus, ISTENKÖZPONTÚ, és minden más esetben egocentrikus, ÉNKÖZPONTÚ. Az Istenközpontúan motiváltak, az „előre elkészített jócselekedetek”.
Az én központúak, az emberi jócselekedetek, ezek azok, amik mind a „széna, szalma, pozdorja” kategóriába tartoznak, melyek MIND ELÉGNEK, tehát nem íratnak jóvá a „mennyei számlánkon”, - dacára annak, hogy esetleg mi nyilvántartjuk, azokat, saját bonuszunknak elkönyvelve. Ezek a szelfizők, azok, akik majd emlékeztetni próbálják az Úr Jézust: „Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Erre az lesz az ÚR válasza: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”
Akik Isten-központúan motiválva cselekednek, azok – az igazak - pedig azt kérdezik az Úrtól: „Uram, mikor volt az, amikor éhesnek láttunk téged és megetettünk téged? Mikor volt az, hogy szomjasnak láttunk téged, és inni adtunk neked? Mikor láttunk betegnek vagy börtönben, hogy elmehettünk volna hozzád?” Igen ezek azok, akik nem szelfiztek! Ezek nem könyvelték el magukként cselekedetteknek azokat. DE ezeket már az Úr tartja nyilván, nem emlékeznek azokra, hisz „nem tudja a balkezük, hogy a jobb mi jót is cselekedett”.
A fizikai élet analógiájaként ezeket, „vegetatív”módon végbemenő működésekhez tudnám hasonlítani, melyek a „mi akaratunktól függetlenül működnek”, - hisz az Isten központúan motiváltakat, a bennünk ÉLŐ Krisztus cselekszi meg, általunk. Ezért ezek mind az Ő dicsőségére kell(ene) hogy legyenek. Emlékszem, gyermekkorromban Édesanyám gyakran ismételt egy közmondást: „ne ékeskedj más tollával”, és ezek a JÓK, bizony mind az Úr tollai, egyedül Ő méltó azokkal ékeskedni! (MM.)

 

Molnár Miklós az írás szerzője

2021.04.19.

 

 


Az igazak kívánsága teljesül

"Az igazak kívánsága pedig teljesül" (Péld 10,24).

 Az igazak kívánsága...

Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

Ha azonban az igaz ember esetleg jogtalan dolgot kíván, az nem fog teljesülni. De rá fogunk jönni, hogy ezek nem is valóságos kívánságok, hanem félreértésből, vagy eltévelyedésből fakadtak, és így az szolgál javunkra, ha nem valósulnak meg.

Halogatja az Úr kívánságaink teljesítését? Ez a mai ígéret bátorítson a további könyörgésre. Vagy esetleg végleg megtagadta kérésünk teljesítését? Akkor is adjunk hálát Neki, hiszen mindig az a vágyunk, hogy csak akkor engedjen kéréseinknek, ha Ő is így látja jónak.

Bizonyos dolgokat viszont bátran kérjünk. Ilyenek: a szentség, a hasznosság, a szolgálatban a Krisztushoz való hasonlatosság, a felkészítés a mennyek országára. Ezek a kérések a kegyelemből, és nem a természetünkből fakadnak - a megigazult ember, és nem a természeti ember kérései. Isten nem zárkózik el az ilyen kérések elől, hanem bőségesen teljesíti őket. "Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4). Ezt kívánjuk ma!

forrás: C.H.Spurgeon

2021.04.15

 


Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Menj el, és többé ne vétkezzél!

Jézus megbocsát

 
Nem kérdés, hogy amikor a zsidó vezetők Jézus elé rángatták a házasságtörésen rajtakapott asszonyt, az egyértelműen bűnös volt a vádban megfogalmazott bűnben. A törvény alatt a házasságtörés megkövetelte a halált. De Jézus irgalomra indult az asszonyon, és miután a vádlói elmentek, azt kérdezte tőle: "Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem kárhoztat téged?" Ő azt válaszolta: "Senki, uram!" Jézus erre azt mondta: "Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél!" (János 8:10-11).

Bár inkább érzelmileg hat ránk ez a történet, hadd tegyek fel mégis egy gyakorlati kérdést! Mi adott Jézusnak jogot arra, hogy ellentmondjon a mózesi törvény követelésének? Az igazságnak érvényesülnie kellett, és a törvényszegőket el kellett ítélni. Figyeljétek meg, hogy Jézus nem a szőnyeg alá söpörte az asszony tettét, mintha az nem is lett volna annyira súlyos. Amikor kimondta ezeket a szavakat: "Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél!", már úton volt a kereszthez, ahol ennek az asszonynak a házasságtöréséért is fizetett saját szeplőtlen vérével. Ilyen módon érvényesítette az igazságot, és teljes mértékben törlesztette a bűn-adósságot.

Nagy különbség van aközött, hogy tanulsz a múltadból, vagy hogy benne élsz. Nem tudunk visszamenni az időben, hogy megváltoztassuk a múltat. A múltban élni a kegyelem szelleme és Jézus kereszten véghezvitt áldozata elleni támadás. Ha egyszer tisztára mosott az Úr Jézus vére, akkor Isten már nem kárhoztat, és neked sem kellene kárhoztatnod magadat. Most azért: menj, és többé ne vétkezzél!
 

 

 Húsvét

Húsvét a keresztyén ember számára Krisztusra tekintve örömünnep. "Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, ... akkor hiábavaló a ti hitetek is" - írta Pál apostol.
Jézus feltámadása nélkül értelmetlen és alaptalan lenne a keresztények hite. A kereszthalál és a feltámadás nélkül nem lenne megváltás, ami a világ fő célja. A kereszténység szempontjából Jézus feltámadása a világtörténelem legjelentősebb ténye.Az öröm forrása az a Krisztus, akit ugyan keresztre feszítve megöltek, sírba tettek, de nem maradt a sírban , hanem életre kelt, s úrrá lett síron és halálon

Szabolcska Mihály: Miért keresnéd Őt a sírba

Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

A Golgotán Ő meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!

2021.04.04.

Nagypénteki ima

nagypéntek

2021.04.02.

 
A PRÓBÁK TÜRELEMRE TANÍTANAK

állhatatosság

 

Ha a nehézségek között tökéletesen tudunk cselekedni, akkor lesz életünk befejezetté és teljessé

"Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül."
 (Jakab1,4).

Szellemi életünket megkoronázó tanítást gyakran a szenvedések iskolájában nyerünk. A próbatételek megszüntetik bennünk a szenvedésektől és fájdalmaktól való félelmet, mert megtapasztalhatjuk, hogy Isten tart bennünket.

Képessé tesznek minket arra, hogy az Ő ereje által felülemelkedjünk a félelmen mindaddig, amíg örvendezni nem tudunk a Krisztus jó vitézeként megküzdött harcban való győzelmünknek.

 

(Hilfe und Nahrung A.B.S.)

2021.03.19

 

 


Elválasztva az evangélium hirdetésére

Hirdesd az igét

“Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére” (Róm 1,1). 

Elhivatásunk elsősorban nem arra irányul, hogy szentté legyünk, hanem hogy az evangéliumot hirdessük. Az a legfontosabb, hogy felismerjük: Isten evangéliumának maradandó valóságként kell megvalósulnia. A valóság nem az emberi jóság vagy szentség, sem nem a menny vagy a pokol: a megváltás a valóság! A keresztyén munkásnak életbevágóan szüksége van arra, hogy ezt felismerje. Nekünk, mint munkásoknak, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a megváltás az egyetlen valóság. A személyes szentség már következmény és nem ok. Ha hitünket az emberi jóságra, azaz a megváltás következményére alapozzuk, akkor ha jön a próba, összeroppanunk.

Pál nem mondta, hogy magamagát választotta ki, hanem hogy “…az Istennek tetszett, aki elválasztott engem…” (Gal 1,15). Pál nem volt túlérzékeny a jellemét illetően. Amíg szemünk a magunk tisztaságára tapad, addig nem juthatunk közelebb a megváltás valóságához. Sok keresztyén munkás azért törik össze, mert inkább a maguk fehérsége után vágyódnak, mint Isten után. “Ne kívánd tőlem, hogy életem szennyes volta miatt kelljen foglalkoznom a váltság nyers valóságával; azt hiányolom: tegyen Isten valamit azért, hogy kívánatosabbá legyek saját magam előtt.” Ha így gondolkozom, elárulom, hogy Isten evangéliumának valósága még nem is érintett meg engem; ez nem fenntartás nélküli átadás! Isten nem tud addig megszabadítani, amíg csak a magam jelleme érdekel. Pál nem gondol önmagával; fenntartás nélkül átadta magát arra az egyetlen célra, amire Isten kiválasztotta, hogy hirdesse Isten evangéliumát (Róm 9,3).

forrás: Internet

2021.03.17


A HIT

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom...

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: "Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak." Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és meggyógyítom." De a százados ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Máté 8:5-8,

A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Máté 8:13.

Példát vehetnénk a századosról. Beteg volt a szolgája. Mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Jézus vele menjen, és otthonában gyógyítsa meg a beteg embert. Neki elég volt Jézus szava, Jézus ígérete.
Mi hogy is állunk ezzel a dologgal?
Jézus szava rendelkezésünkre áll. Kezünkben van a Biblia. A szó, az ígéret.
Kimondjuk, kérjük és nem használ?
Talán halkan mondtuk?
Nem, véleményem szerint nem a hangerő dominál, hanem a hitünk. Elhisszük-e, hogy Jézus ma is gyógyít? Mert ha nem nagyon hisszük, akkor ne is reménykedjünk.
Tudjuk, hogy Isten szuverén joga eldönteni, hogy kit gyógyít meg és kit nem. De a mi hitünk felerősítheti a reményt abban az emberben aki már reményt vesztett, és Jézus Krisztusba kapaszkodhat. Az Ő szavába és ígéretébe. És ez a remény megnöveli az akaratát és élni akarását. Ha sikerül személyes kapcsolatot kialakítania Jézussal akkor az örök élet ajándékát is elnyerheti.
Ne engedjük, hogy hitünk csökkenjen. Tápláljuk és erősödjünk a napi imádkozás és az Úrral történő kapcsolatunk fenntartása által.

bacsipista

2021.02.07

 


Ki vádolhatja Isten választottait?

Isten nem követel, nem vet meg, nem vádol és nem kínoz...

 

Isten választottait a Kolossé levélben leirtakról ismerhetjük fel. 

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kolossé 3,12-17.

Ebből is felismerhetjük, hogy Isten választottai Istent követik, úgy élnek ahogyan Isten Szent Lelke vezeti őket. Isten választottait Isten Lelke nem vezeti félre, ezért semmi olyat nem cselekednek amely miatt vádolhatók lennének.

Ja igen, mondhatják egyesek, Isten adott a népének törvényeket, és ha azokat megszegik akkor bűnt követnek el.
Tudjuk azonban, hogy a törvények azért vannak, hogy felismerjük a helyest a helytelentől, a tilosat a szabadtól, különbséget tudjunk tenni a szabad és a bűnös cselekedet között.

Sátán a fő vádlónk, amely megkeresi az alkalmat, hogy ártson nekünk és azt is, hogy cselekedeteink, még ha jó szándékról tanúskodnak is bűnnek legyen feltüntetve.

A mózesi kőtáblán adott parancs értelmében a szombatot teljes egészében Istennek kellett szentelni, munkát nem végezhettek azon a napon. De ezt a parancsot felírta a szeretet parancsa, ha életet kellett menteni az volt bűn, ha nem segítettek hanem tétlenül szemlélték a történteket.

Vádolhat bennünket még a szívünk is. De a szívünk is csak akkor vádol, ha nincs meg a bizalmunk Isten felé.

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szívünket, hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket , bizodalmunk van az Istenhez: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte”
1.János 3,19-22

Jézust vádolták a képmutató farizeusok, aki valójában felismerték a jelek alapján, hogy Jézus az Isten fia, de féltették tekintélyüket, pozíciójukat, az emberekre aggatott felesleges törvények megszűntét amelyek igazolhatták volna embertelenségüket, ezért mindenáron arra törekedtek, hogy Jézust megöljék. De nem orvul, hanem az egyetértés és a demokrácia látszatát keltve.

Jézus elmondta nekik a bűneiket és ezzel nem tudtak szembesülni.

„Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?”
János 5,43-47

Isten nem vádolja kiválasztottait. Az emberek azok akik ezt teszik a Sátán vezetésével és felbujtásával.

2021.02.14.


Jó pásztor

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
(János 10,14-16)

Én vagyok a jó pásztor

Ezt a bibliaverset olvasva a következő kérdések jutottak eszembe:
Hogyan gondolkodom a „más akolba” tartozó juhokról?
Megvan-e bennem az, ami Jézus juhait jellemzi?
Kész vagyok-e befogadni másokat is, és közösséget alkotni velük?
Jézus a világ megváltója. Őt nem lehet kisajátítani, áldozata minden ember számára áldást hozott. Miközben fontos a közösség, megvan az a veszélye, hogy kirekesztő gondolkodásúvá válunk. Olyan könnyen alakul ki bennünk felekezeti büszkeség és előítélet...
Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy szíve nyitott minden embercsoport felé, ő valóban minden embert szeret, s arra vágyik, hogy minden ember üdvözüljön.
Az Istenhez tartozást nem biztosítja a születésünk (csak az újjászületés), a felekezeti hovatartozásunk. Jézus egyetlen jellemzőt emel ki: „hallgatni fognak a hangomra”. Nem csupán hallják Jézus szavát, hanem hallgatnak is rá, és követik őt. Hiába vagyunk abban az akolban, ahova Jézus jött, ha a hétköznapokban nem hallgatjuk őt, és nem követjük őt. Más dolog ismerni az evangéliumot, tudni Jézusról, és más dolog hallgatni őt, és hallgatni rá. Napról napra úgy olvasni a Bibliát, mint Isten hozzám szóló szavát, amelyet alkalmazok a hétköznapokban, naponta követni Jézust, s vele járni – ez az, amire szükség van.
Jézus személye egyesíti az ő gyermekeit. Azt ígéri, lesz egy nyáj, s ő lesz a pásztor. Nem az aklok egyesítését ígérte meg. Azt hiszem sokkal inkább nyitott szívre van szükségünk, hogy a gyermekeit összegyűjthesse.

forrás: Facebook - Reggeli bátorítás oldal

2021.02.05.
 

Hagyd az Úrra utadat...

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.”
(Zsolt 37,5-6)

Hagy az úrra utadat


Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy az utainkat nem szeretjük senki másra hagyni. Ha valaki, akkor mi aztán nagyon jól tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni. Meg is teszünk az eredmény érdekében mindent. Dolgozunk éjjel és nappal, és egy pillanatra sem lankadunk. A siker azonban mégsem úgy jön, ahogyan szeretnénk. Azért van ez így, mert Isten útja más, mint a miénk. Sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki már tizedszer fog neki az építésnek, de mindig összedől a ház. Toporzékol, de ezzel nem fog jobban sikerülni a következő próbálkozás. Az viszont eszébe sem jut, hogy segítséget kérjen őt figyelő édesapjától. – Talán mi is megkérdezhetnénk mennyei Atyánkat, és ha útmutatást nyújt, akkor bízhatnánk benne, hogy működni fog, bölcs tanácsa. Életünk kudarcainak legfőbb oka a bizalom hiánya. Mi akarunk elvégezni erőnk felett való dolgokat, pedig az Úr is munkálkodik értünk. Be akarja teljesíteni Jézus Krisztusban elvégzett örök üdvtervét életünkben. Ha ő szívünknek kősziklája, akkor nem kell tovább szélmalom-harcokat vívnunk. Világossá teszi igazságunkat és jogunkra fényt derít. – Bízol benne? Mert ő most is munkálkodik. Érted!?

 2021.01.14.


Milyen Lélek vezérel téged?

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Róma 8:14

Akiket Isten lelke vezérel...


Az ember személyisége könnyen befolyásolható. Nagyon sokszor veszem azt észre, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy amit az interneten, közösségi oldalakon olvasnak azt mindent szó szerint elhisznek. Utána olvasás, utána járás nélkül közlik tényként az ott látottakat, olvasottakat, vezetnek meg nem csak másokat, hanem saját magukat is. Szinte azt látom, az internet, a közösségi oldalak vezérlik őket. Már a napjuk is azzal kezdődik, hogy szinte fel sem ébrednek, de már telefonjukat, számítógépüket böngészik.
Igénk azt mondja: akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fia. De fordítva is igaz ez, Isten fiait Isten Lelke vezérli. Milyen ez a Lélek?

Ez a Lélek az erőnek a lelke. Az erőnek a Lelkét adta nekünk az Úr, aki a mi erőtlenségünkön tud Úrrá lenni, és erőtlenségünkben erőt adni. A fizikai fáradtságot kipihened, lefekszel, pihensz, eszel, és újult erővel indulhatsz útra. Amikor Lelkileg fáradsz el, amikor belsőleg merülsz ki, akkor a pihenés, a testi táplálék nem segít. Sokan ilyenkor rohannak mindenfelé: meditáció, jóga, asztrológia, alkohol, kábítószer, stb. Felesleges! El kell hinnünk, hogy azt a lelket, amit az édenkertben az Úr Ádámba lehelt, amely lélek bennünk is van, azt csak is a Szent Lélek ereje tudja bennünk megerősíteni és újult erővel ellátni. Lelki újjászületésre, Isten Lelkének vezetésére van szükségünk lelki erőtlenségünkben.

Másodsorban ez a Lélek a szeretet lelke. Ebben a félelmekkel gerjesztett világban most legjobban szeretetre lenne szükségünk, és valahogy pont ez nem akar menni, szeretni. Félünk a másik felé közeledni, félünk szeretni. Pedig most erre van a legnagyobb szükség: a szeretetre. Akit Isten Lelke vezérel, az ebben az időben is ki tudja fejezni szeretetét. Szájunkat maszk alá rejtették, nem látszik a mosolyunk, meg kell tanulnunk szemünkkel mosolyognunk, hisz a mosoly a szeretet egyik kifejező eszköze. Mióta korlátozás van, azóta minden szombaton végigjárom gyülekezetem tagjait gyülekezeti újságunkkal, a Harangszóval, és elhelyezem postaládájukban. Vannak, akik kijönnek, mert szükségük van a jó szóra, a beszélgetésre, hogy érezzék, hogy vannak, hogy még szükség van rájuk. Így is lehet szeretni, egyszerűen csak hallgatni, de mégis szeretni.

Harmadszor ez a Lélek a józanság lelke. Józannak lenni, lelkileg józannak lenni. Nagy szükség van most erre. Sokan mondják és mondták, hogy akik tiszta szívvel hisznek Istenben azokat ez a vírus nem ér el. Nem, ez nem így van. Számos komoly hívő testvérem kapta már el ez a vírust. Van akin könnyen átment, van aki kórházba kerül. Az Úr Jézus Krisztus sosem mondta, hogy aki őt követi az nem lesz beteg, azt nem éri baj, annak minden jól fog menni. Sőt a Sátán teljes erőbedobással azokat kísérti és támadja, akik Krisztus gyermekei. Ezért van szükségünk a józanság Lelkére, arra a Lélekre amely tud bölcsességet adni, és cselekedeteinket bölcsen irányítani. És ez a legnehezebb, józannak maradni és közben mégis szeretni.
Adja meg az Úr nekünk ezekben a napokban, hogy Lelkünk tudjon erős maradni, Lélekkel tudjunk szeretni, és közben józanok.

forrás: Facebook -István Tóth

2021.01.11.Ha félek is benned bízom! 

 Ha félek is...

 

Tudom, hogy a Szentírás tanításai szerint nem szabad a hívőnek félni, de emberek vagyunk és természetünk része a jövőtől, betegségtől, kilátástalan helyzetektől való félelem.

 

De nem hagyom a félelmet elhatalmasodni. Hivatkozom a Zsoltárokban leírtakra, és Istenre tekintek akiben minden nehézségek ellenére is megbízok.

 

"Ha félek is, benned bízom! "

 

(Zsoltárok 56:4)

 

 


Kívánjuk, hogy ne csak a mai nap, de a szíved minden nap karácsonyi szeretetben égjen, a boldogság állandó fénye költözzön életedbe, és az ünnepek elmúltával is úgy ragyogj, mint szenteste a karácsonyfa előtt!

A karácsony mást-mást jelent szegénynek, gazdagnak, valakik szeretnek, valakik megfagynak;
ha a szereteted a családnál ma távolabbra ér el, sokat segíthet egy pokróc vagy egy meleg étel…

 2020.12.24.


Út áll előtted...

Út előtted

 

Ha vannak kövek az utadban, akkor az a jó hírem számodra, hogy Jézus ma is elhengeríti a köveket, és megteszi azt, amire ember nem képes. Jézusnak minden utunkba kerülő kőre van egy ígérete. Ha a félelem köve blokkolja az utadat, akkor egyszerűen kapcsold hozzá az Ő ígéretét: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Timóteus 1:7) Ő meg tud szabadítani, meg tud gyógyítani, és helyre tud állítani! A feltámadás ereje működik benned. Isten képes utat készíteni ott is, ahol nincs út! 

Forrás: részlet Victoria Osteen Isten ma is elhengeríti a köveket című írásából.

 2010.11.02


 


Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!


Isten többféle módon szól hozzánk.
– Szól a szél zúgásában, lombsuttogásban, madarak énekében; de az orkán zúgásában, villámok csattanásában, vihar tombolásában is.
– Szól az anya-szív melegében, a szerető kéz simogatásában, gyermekeink-unokáink gügyögésében, gagyogásában, vidám kacagásában; de a betegség sóhajában, szenvedés sírásában és kínlódásában, szeretteink halálának lélek-fagyasztó hidegségében.
– De jó, ha Isten szava szelíd és simogató! Hogy megnyílik előtte a szív, hogy térdre borul előtte a lélek!
– S milyen dermesztő, ha fájdalmon, szenvedésen, halálon keresztül beszél! Ilyenkor bizony lehet Isten szavát, kemény szívvel, visszautasító vagy kétségbeesett lélekkel fogadni. –Lehet azonban még ilyenkor is kiérezni belőle az atyai szeretet hangját, azt a hangot, amely vissza akar hozni bennünket a helytelen útról, a tévedés meredélyéről, a bűn mélységeiből.
– Vagy nehezebb, meredekebb útra akar vezetni, mely gyorsabban és közelebb visz Hozzá.
– „Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!”

Idézet forrása: Dr. Takáts ÁgostonTESTVÉR! VAN EGY KIS IDŐD?

2020.10.15


Maradjanak a  szívedben

"6. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! "
5Mózes 6:6-7, Ez az ige több egy egyszerű emlékeztetőnél, mert egy siker-recept van benne. Isten igéje élő és ható ige. Nem betű akar maradni a Biblia lapjain, hanem életté akar válni a mai napunkban. Nemcsak vallásosság akar lenni a reggeli Bibliaolvasás közben, vagy az istentisztelet vagy imaóra látogatása közben, hanem tettekké akar válni akár állunk, akár járunk, akár fekszünk. Nincs olyan élethelyzet, amikor Isten ígéreteinek, Isten törvényeinek ne lenne aktualitása. Állandóan hatni akar a mindennapjainkban is!

2020.10.11.

 


 

Elég neked az én kegyelmem


Emberek sokasága tölti ki azokat a teszteket, amelyek rámutatnak az erősségeikre. Mindenképpen jó dolog megismerni az erősségeinket annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk a munkánkban.
A gyengeségeinkről azonban ritkán beszélünk, nem szeretjük felfedni őket, mert úgy érezzük, hogy rossz fényt vetnek ránk és hátráltatnak bennünket.

Elgondolkodtál már azon, hogy mi a célja a gyengeségeidnek? Mert ha a mindent tudó Isten tervezett és alkotott meg tetőtől talpig a hibáiddal együtt, akkor a gyengeségeidnek is minden bizonnyal célja van. Miért tenne Isten ilyet? Mi jó származhat a gyengeségekből?
Pálnak volt egy tüske az oldalában, ami gyengévé tette őt. Amikor kérte Istent, hogy távolítsa el azt, akkor a válasz így szólt: "Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te gyengeséged által lesz nyilvánvalóvá." Pál esetében a gyengeségét Isten arra használta, hogy alázatossá tegye őt. Arra volt jó, hogy Pál egyedül Istenben bízzon. Pál tüskéje arra tanította őt, hogy amikor gyenge volt, Isten csodás ereje hordozta őt.
Mert a gyengeségeink legértékesebb ajándéka egy bensőséges kapcsolat a mennyei Atyánkkal. Ha Hozzá fordulunk szükségeinkben, Ő mindig válaszol. Nem mindig úgy, ahogy mi eltervezzük, vagy szeretnénk, hanem egy sokkal hatalmasabb módon fordul hozzánk: nekünk ajándékozza Önmagát.

Legyen bár a tüskénk fizikai, mentális, érzelmi vagy lelki eredetű, bizonyosak lehetünk abban, hogy Istennek célja van azzal a tüskével az életünkben, és a kegyelme több mint elegendő számunkra.

Micca Campbell Fear Less - Live More

2020.09.29. 


Új parancsolat

Új parancsot adok nektek...

Isten parancsa, hogy Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.“
(3.Mózes 19,2)

Gondolom akkor vagyunk szentek, ha legyőzzük szenvedélyeinket és nem hagyjuk, hogy az uralkodjon rajtunk. Ha ezt meg tudjuk tenni akkor már van egy jó lépésünk a szentség felé.
De annyira nehéz ebben a mai világban úgy élni, hogy ne hasson ránk a világ negatív módon. Nem tudjuk kivonni magunkat a bűnös világból, hacsak el nem vonulunk belőle és nem élünk remete életet. De akkor nem teljesíthetnénk Jézus küldetésparancsát. Bátornak kell lenni, hogy "mások" legyünk, és ne a világ hasson ránk, hanem mi a világra. Ehhez pedig tennünk és cselekednünk kell, hogy méltóképpen képviselhessük Jézust. Tudom, hogy mit kéne tennem, tudom mi a helyes mégis eltérek azoktól.

A Biblia azt mondja, hogy Isten szereti az embert, a bűnt azonban gyűlöli. Jézus új parancsolatot is adott nekünk:

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
(János 13,34-35)


bacsipista

2020.09.04

 


 

Az ember azt nézi ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 

"...Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van."
1 Sámuel 16:7,

Az Úr azt nézi, ami a szívünkben van.
Örül Ő annak, amit ott lát?
Nem biztos, mert a szívünk tele lehet olyan dolgokkal ami nem kedves Isten előtt..
Látja mi van a szívünkben, de nem fordul el tőlünk, nem hagy magunkra a vétkek mocsarában,
hanem kiemel onnan, mielőtt teljesen elsüllyednénk.
Hozza a világosságot, és segít a szemét kitakarításában. De magunknak is akarnunk kell,
mert ez csak közös akarattal sikerülhet.
El kell fogadnunk a felajánlott segítségét és kegyelmét, amit nyújt nekünk.

 2020.08.20


Jézus, az áldott orvos

Én vagyok az Úr a te gyógyítód

 

Máté 8:1-13
1. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2. és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz." 3. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. 4. Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik."

 Kit gyógyít meg az áldott orvos?

Aki beteg és felismerte hogy (gyógyíthatatlanul) beteg, és őszinte szívvel megy az úr elé azt meggyógyítja az áldott orvos.

Ézsaiás 38 1-8,
1. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben! 2. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, 3. és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. 4. Azután így szólt az ÚR igéje Ézsaiáshoz: 5. Menj, és mondd meg Ezékiásnak: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel.

Aki bízik az áldott orvosban meggyógyulhat. Nem kételkedik Isten ígéreteiben, nem másba veti a bizalmát, hanem egyedül az Jézus Krisztustól várja a gyógyulást.

Márk 11,24
Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Csak az gyógyul meg aki meg akar gyógyulni!
Mert vannak, akik szeretik a betegséget: nem kell dolgozni, kiszolgálják őket, pátyolgatják őket, ők vannak a középpontban.
Vannak, akik ragaszkodnak a betegségeikhez.
De soha nem a bűnös fog elkárhozni, hanem aki bűnös akar maradni! Az ilyen nem tudja meggyógyítani az áldott orvos.

Hogyan gyógyít az áldott orvos?

A gyógyítás eszköze a bibliai történetekben mindig a szó: Jézus életet adó szava. Ma sincs másképp: a gyógyulás útja mindig Isten igéje: amelyen keresztül a Szentlélek Isten beköltözik a szívünkbe és hit által életet fakaszt

Róma 1:17
"mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni."

Jézus már kifizette az árat a gyógyulásunkért. A gyógyulásunkat maga Jézus vásárolta meg, és kifizette érte az árat.

1Péter 2,24
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. (lásd. Ézsaiás 53:5,)

Ezt az ajándékot megfizetni nem tudjuk – csak elfogadhatjuk. Az egyetlen, amit mi adhatunk Neki: szívünk hálás engedelmessége

Filippi 4:6,
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Arra bíztat bennünket ez az ige, hogy imádságunkban és könyörgésünkben minden alkalommal (tehát valahányszor kérünk valamit) hálaadással tárjuk fel szükségünket Isten előtt, mert ha így tesszük, (Fil. 4,7: És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.) az Istennek békessége, mely minden értelmet (minden kételyünket, aggályunkat, minden elképzelésünket és érzéseinket) felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A hálaadás szoros kapcsolatba fűzi a szellemünket és a lelkünket az Atyával. A hálaadás örömet gerjeszt a szívünkben, gyógyul testünk, lelkünk és az öröm újabb hálaadásra vezet bennünket.

2020.08.13.


Ne félj, Isten  veled van!

Isten veled van!

"Én vagyok a  pajzsod: jutalmad igen bőséges."

   Amikor Isten  új helyzetbe küld, vagy olyat kér tőled, amit még soha azelőtt nem tettél, akkor bizonytalanságot és félelmet fogsz érezni, és rengeteg kérdés lesz benned. Isten tudja ezt, ezért neked tett ígérete mindig arányban lesz a feladattal, amivel megbíz. Képzeld el, hogy eladod a házadat, mindent becsomagolsz, a családodat beülteted az autóba és elindulsz anélkül, hogy tudnád, hová tartasz. Őrülten hangzik? Pedig pont ezt kérte Isten Ábrahámtól. De azt is mondta neki: "Ne félj Ábrahám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges." (1Mózes 15:1) A "pajzs" azt jelenti, hogy Isten meg fog védeni, a "jutalom" pedig azt, hogy gondoskodni  fog mindenről, amire szükséged van. Azt jelenti ez, hogy nem  fogsz félni? Nem, ez azt jelenti, hogy bíznod kell benne akkor is, ha félsz.

   Dr. Bernard Vittone azt mondja: "Ahogy öregszünk, egyre kevésbé tudunk különbséget tenni a munkához, stresszhez, feszültséghez kapcsolódó negatív szorongás és a pozitív szorongás között, mely természetes és izgalmas velejárója annak, ha valami újat próbálunk. Ezért aztán egyre jobban félünk és próbáljuk elkerülni az aggodalommal járó helyzeteket. Amikor ez történik a biztonság utáni  vágy teljesen lebénít bennünket. A kockázatkerülés olyan, mintha az életet próbálnánk elkerülni. Ha nem törekszünk célokat elérni, növekedésünk  teljesen  leáll."

   Ha Ábrahám nem  engedelmeskedett volna Istennek, mert félt volna az ismeretlentől, amit még nem  próbált, akkor valami "igen bőséges jutalmat" hagyott volna ki.
Ma tehát lépj túl a  félelmeiden, és igényeld azt az áldást, amit Isten megígért, ami ott vár rád a félelem túloldalán. Ne félj, Isten veled van!

forrás: 90 nap bátorítás nehéz időkre

2020.08.09


Kiben  higgyünk?

A hit egy döntés

Mi halandó emberek vagyunk, de Istenünk, a hatalmas Mennyei Atyánk kegyelméből örök életünk lehet.
Tulajdonképpen mi elgondolkodtatni való van abban, hogy higgyünk e, egy hatalmas, jóságos, szeretetteljes, kegyelmes Istenben? Nem leszünk attól boldogabbak, ha nem hiszünk benne.
Vajon kiben hihetnénk ebben a világban? A sátának? Aki megkísért bennünket, hogy elfordítson szerető Istenünktől?
Isten útja az igazságos. Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet..." (János 14.6)
Ha élni akarsz akkor a döntést mindenki számára egyszerű. Hozz egy döntést és hívd be életedbe Jézust!
Hitben kell járni bármilyen nehéz helyzetbe is kerülsz, nem kételkedve azzal a gondolattal, hogy van e Isten vagy nincs. Mert Jézus velünk van ahogyan ígérte:
„Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20,)
Bízz benne és ne rendüljön meg a hited!

Forrás: Facebook (Horváthné P.Judit)

 2020.07.29.


Az Isten, aki lehajol… és felegyenesedik

Jézus ír a homokban

„Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?"

Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"” (János 8:10-11)

Vádlás – a gonosz kedvenc eszköze. Annyiszor fogja megismételni a házasságtörő asszony forgatókönyvét, ahányszor csak megengeded neki: végigvonszol a városon és besározza a neved. A tömeg közepére állít, és hangszórón keresztül kürtöli szét a bűnödet: Ezt a személyt tetten érték miközben felelőtlenséget… ostobaságot… becstelenséget… paráznaságot… követett el.

Azonban nem az övé az utolsó szó. Jézus már kiállt érted.

Lehajolt. Egészen mélyre. Olyan mélyre, hogy istállóban született, ácsműhelyben dolgozott, és egy halászhajóban aludt. Olyan mélyre ereszkedett, hogy közösséget vállalt a bűnösökkel és a leprásokkal. Annyira mélyre hajolt, hogy hagyta, hogy leköpjék, arcul üssék, átszegezzék és lándzsával átszúrják. Annyira mélyre, hogy eltemessék.

Azután felegyenesedett. Felemelkedett a halál szorításából, József sírjából, és szembenézett a Sátánnal. Felegyenesedett. Magasra. Kiállt az asszony mellett és elhallgattatta a vádlóit. És most ugyanezt teszi érted is.

„Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közbenjár értünk az Atyánál!” (Róma 8:34, EF) Hagyd, hogy ez az igazság beleivódjon a tudatodba. Isten jelenlétében, Jézus Krisztus a védelmedre kel. Magára veszi papi szerepét. „Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza! Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.” (Zsidók 10:21-22, EF)

Tiszta lelkiismeret. Tiszta szív. Szabad a vádlásoktól. Szabad a kárhoztatástól. Nem csak a múlt hibái miatt, hanem a jövőbeli bukások miatti kárhoztatástól is.

„Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.” (Zsidók 7:25) Krisztus szakadatlanul közbenjár érted.

Jézus a KEGYELEM szavaival tapossa el az ördög kárhoztatását.

forrás: Építő gondolatok Max Lucado

2020.07.18


 A Biblia felemel

 Nyitott biblia utat nyit a mennybe

A Biblia felemel minket Istenhez, aki adta azt.
„Az én lábam szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.”  (Zsoltár 119:105).
Háromezer éve tartja a vezető helyét, mint a világ legolvasottabb könyve. Titka, hogy nem csak tudást közöl vagy irodalmi élményt nyújt, hanem átformálja az olvasóit. Az olyan embernél, akinek szétesik a Bibliája a gyakori olvasástól, nem kell tartani attól, hogy szétesik az élete. A nyitott Biblia ajtót nyit a mennyre.

 

Forrás: Reinhard Bonnke evangélista Facebook

  


Testvéri szeretet

Amint én szerettelek benneteket...

 

János 13, 34-35
Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Jézus ezt akkor mondta, amikor Júdás már elindult mesterét elárulni. Jézus ennek tudatában és mindezek ellenére buzdította tanitványait. Olyat kért tőlük, amelyre ő saját maga mutatott példát és tanította őket a velük együtt közösen eltöltött 3 év alatt.
Ez az a szeretetparancsolat, amelyet egymás között kell gyakorolnunk. Miért kaptuk ezt a parancsot? Gondolom azért, hogy jellé válhasson a kívülállók és a világ számára, akik mindig kritikusan és meg nem értően tekintettek a keresztényekre két ezer évvel ezelőtt is és ma is.
Az első gyülekezet megértette és felismerte ezt a parancsot.

ApCsel 2,38-47 Jeruzsálemi gyülekezet
38. Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." 40. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!" 41. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47. dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

Ezt ismerte fel a közösség: szeretet feltétel, határok nélkül. Ezt ma úgy is nevezzük, hogy agapé szeretet. Szerették egymást, nyitottak voltak egymás felé. Nem marakodtak, nem orroltak egymásra, szeretetben éltek korlátok nélkül. És mi lett az eredménye? Kedvelte őket a nép és növekedett a gyülekezet.

Felmerülnek bennünk kérdések: Így van ez a napjainkban is? Ezt cselekedjük mi is? Mit mondanak a kívülállók, ha bepillantanak életünkbe? Tudunk-e együtt imádkozni azzal, aki meglátta, hogy milyen esendő és gyenge és felismerte, hogy bűneit nem tudja egyedül elhordozni. Látják-e hogy bennem nincs harag, megbántottság? 

Egységünk és szeretetünk a legnagyobb bizonyság az élő evangélium a világ számára. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
Ha mi szeretjük egymást azzal a szeretettel, ami nekünk adatott a Szent Lélek által, akkor mások is vonzódni fognak hozzánk,és a szeretet forrásához, Mennyei Atyánkhoz. És úgy érzem, hogy ez az igazi evangélizáció.

Kövessük Jézust! Bízzunk és reménykedjünk abban, hogy szeretetparancsát meg tudjuk tanulni, meg tudjuk tartani és tovább tudjuk adni. Hiszen nem parancsolta volna, ha megtartása, megtanulása nem lenne lehetséges. Ha magunk nem vagyunk erre képesek, akkor az Ő segítségével be tudjuk tölteni és teljesíteni. Mutassunk példát életünkkel! Hiszen Jézus szabaddá tett minket minden bűntől és munkálkodik bennünk azzal az erővel, amit a világ nem ismer és nem tud utánozni.
Miért nem tud utánozni? Mert a szeretet nem csupán érzelem, hanem cselekedet. Összefügg döntésünkkel és akartunkkal – mindig a legjobbat akarjuk valakinek. 

Isten a Szeretet. Isten szeretetét meg kell osztani. 

1János 4,16
...Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Önzelenül adjuk magunkat a szeretetben, mert Isten szeretete is tiszta és önzetlen. 

1 János 4,19
Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 

Isten szeretete az igazat mondja. 

1Korintus 13,6
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 

Az ige alapján fogadjuk el Jézus parancsait, tanításait. 

János 14,15
Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

János 14,21
Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. 

Jézus parancsa, hogy MINDENKIT SZERESSÜNK. Mindenkit szeretni pedig annyit jelent, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek a legjobbat akarom. 

Máté 5, 43-48
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-e? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. 

Ha nem osztjuk meg életünkben ezt a szeretetet, ha engedetlenek vagyunk akkor nem vagyunk, nem lehetünk Jézus tanítványai. Ezért ha azok akarunk lenni és maradni akkor keressük földi célját, gyakoroljuk a szeretetet. 

1 János 3,18
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan,

2020.06.24.

 


Pusztába kerültünk?

 

Megszokott életünk megváltozott a vírushelyzet miatt. A közösség, legyen az munkahelyi, baráti, rokoni, hittestvéri - úgy mint közvetlen találkozás megszűnt. Nincs utazás, kávé melletti beszélgetés, mert távolságot kell tartani egymástól.
Az elszigeteltség olyan mintha pusztába kerültünk volna.

Nem vágyódunk ilyen ürességre, és nehezen találunk magunkra. Igaz a technika sok minden lehetővé tesz, de az ember társas lény és nehezen fogadja el a korlátozásokat, távolságtartásokat.

Jusson eszünkbe hogy mégis van valaki akit közel engedhetünk magunkhoz, van valaki aki ebben a pusztaságban is találkozni akar és tud velünk.
Most ugye tudod már, hogy ki lehet az akivel találkozhatsz mindenféle korlátozás nélkül?

Igen, Isten vár ebben a pusztában. Vár mert most van rá alkalom és lehetőség, hogy ne csak a reggeli ébredés vagy esti lefekvéskor egy rövid helyzetjelentésben találkozzon velünk, hanem hosszú és értékes időt tölthessünk vele. Mert megjelenhet nekünk is, mint Mózesnek.

Amikor Isten látja hogy közeledünk hozzá megszólít minket ahogy Mózessal is tette, és ha figyelünk rá beszélgetni fog velünk. Bátran elmondhatjuk neki gondjainkat, megoldatlan helyzeteinket, betegségeinket, csalódásainkat mert ő látja hogy mi történt velünk, és vigasztalást, biztatást, segítséget nyújt nekünk. 

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.
II. Mózes 3;1,4-6

Ismeri a fájdalmainkat, meghallja a segélykiáltásunkat. Biztosít arról, hogy velünk marad, menedékünk akar lenni. Szárnyaival betakar és felemel, megvigasztal. Itt van velünk, még ha nem is érezzük mert szeret minket.

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki.
Ézsaiás 42:3 

Hasznosak lehetünk Isten számára a pusztában is.

A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját
János 1, 23

Legyünk kiáltó szó a pusztában, mint János volt, hisz rengetegen vannak a világi pusztában olyanok akik nem találják az oázist és az éltető vizet.

Egyengessük az Úr útját és vezessük a szomjazókat Jézushoz. Ehhez adott a lehetőségünk az internet, telefon segítségével. És buzgó imáink letörik a vaszárakat, megnyitják a szíveket. Így a jelenlegi pusztai életünk is gyümölcsöző virágoskertté változhat.

2020.06.18

 


Isten és a "világ bolondjai"

 

 Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszénemítse a bölcseket,

Isten azokat választja, akik a világ szemében nem tűnnek ígéretesnek

1,27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket:
1,28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;
1,29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1 Korinthus)

Isten szándékosan azokat választja ki, akik a legvalószínűtlenebb választásnak tűnnek. Azzal, hogy ezt teszi, tág teret ad kegyelmének, irgalmának és erejének abban, ahogy emberi életeket formál át. Amikor látjuk, hogy Isten engem és a hozzám hasonlókat használja, akkor tudatosul bennünk, hogy a forrásunk nem önmagunkban, hanem csakis Őbenne van:

„Mert Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél” (1Korinthus 1:25). Isten mindnyájunkat meghatározott céllal teremtett, és semmi kifogást nem hozhatunk fel, hogy azt ne töltsük be. Nem használhatjuk a gyengeségeinket kifogásként, mert Isten azt mondja, hogy az Ő ereje a mi gyengeségünkön keresztül nyilvánul meg (2 Korinthus 12:9).

A múltunkat sem hozhatjuk fel kifogásként, mert Pálon keresztül Isten azt mondja nekünk, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett (2 Korinthus 5:17).

A probléma nem az, ahogyan Isten lát minket. Ahogy mi látjuk magunkat, az akadályoz meg minket abban, hogy sikeresek legyünk. Mindegyikünk sikeres lehet abban, hogy azzá váljunk, akinek Isten megálmodott.

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

 


Isten nem mond le  rólad soha
részlet Zimányi József igehirdetéséből

Isten soha nem mond le rólad

„Az Úr Jézusnak a szeretete olyan különös. Azokhoz szólok, akik talán néha azt mondják, hogy engem már nem szerethet.

Jézus előre megmondta, hogy Péter meg fogja tagadni. Előre megmondta, tudja… és amikor Péter megesküszik a szolgák előtt, nyomorult szolgák előtt: „Esküszöm az élő Istenre, süllyedjek el, ha igaz… én nem ismerem azt az embert! Nem tudom, ki a Názáreti!”

Jézus megfordul… visszanéz az erkélyről. Össze van verve az arca; leköpdösték, ököllel verték, csupa kék és zöld folt. Ránéz Péterre. Ha abban tekintetben lett volna ítélet, Péter meghal. Öngyilkos lesz. Szánalom volt benne, és biztató szeretet:

„Péter állj talpra! Így is szeretlek, Péter! Most is szeretlek! Az enyém vagy most is!… Péter szeretlek, az enyém vagy! Ne essél kétségbe, Péter! Leszel te még apostol!”

Ez volt Jézus szemében. Ez mentette meg Pétert.

Ha ti odamentek Krisztus elé vereséggel telve, nem fog rátok ütni. A pásztornak nem azért van pásztorbotja, hogy üsse a bárányokat. Ott vannak a kutyák rá. Ő a bárányt felemeli, és a vállán viszi, ha már nem bír menni.

Egyetlen egy dolog az élet biztonsága: Krisztushoz jönni és megadni magamat. A többi az Ő dolga.

Ő megígérte… jaj de sokszor menekültem így meg, különösen, míg fiatalabb voltam; Azt mondtam: Nem élek tovább, méltatlan vagyok! Így menjek Krisztushoz? Ezek után? Én a papnövendék?…

És akkor szólt hozzám: „Aki énhozzám jön semmiképpen el nem küldöm magamtól”… és kinyitottam a Bibliát, rátettem a kezem a igehelyre: Uram, itt van!… Te mondtad! Nem küldhetsz el!… Még így se! Köteles vagy megbocsátani… és elfogadni! Megígérted!  És én is megígérem neked, hogy a tied leszek.

Így menekültem meg.”

(Zimányi József)

"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;" János 6.37

forrás: facebook

2010.06.12


Mire kell emlékezni, amikor Isten hallgat? 

Hozzád kiáltok Uram...

 

„Szüntelen hozzád kiáltok, Örökkévaló,
miért nem hallgatsz meg?
Kiáltok hozzád az erőszak miatt,
de nem szabadítasz meg minket!
Meddig vársz még?"
(Habakkuk 1: 2).

Érezted már valaha, mint Habakkuk, hogy a kiáltásod Istennél süket fülekre talál? Úgy tűnik,távol van Isten? Úgy érzed, elhagyott a szükség idején? Mit gondoljunk, és hogyan kell reagálnunk, amikor Isten távolinak tűnik? 

Itt van négy dolog, amire emlékeznünk kell, amikor Isten tartós csendjét tapasztaljuk:

1. Nem vagy egyedül - a hit óriásai, Martin Luthertől C. S. Lewisig írtak lelki válságokról, amelyeket el kellett viseljenek, miközben Isten vigasztalását keresték de csak az ő hiányát tapasztalták A Bibliában találunk királyokat, Dávidtól Jézusig, akik ugyanazt a megtapasztalást élték át, amikor úgy érezték, mintha az Atya elhagyta volna őket. (lásd Zsoltárok 22,1 és Máté 27,46). Bízzunk benne, és legyünk biztosak abban, hogy nem vagyunk az egyetlenek, akik ilyen helyzeten mennek keresztül, és hogy a csend nem feltétlenül tükrözi hitünk minőségét vagy az Istennel való kapcsolatunkat.

2. Ideiglenes - Istentől való távolságérzet átmeneti próba. Amint Péter azt mondta: „Ezért tölt el benneteket nagy öröm — annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek.” (1 Péter 1: 6). 

3. Okkal van - Péter azt is mondja, hogy a próbák jönnek, hogy bizonyítani tudják hitünk valódiságát (1 Péter 1: 7). Isten próbára tesz bennünket, hogy teszteljük és erősítsük hitünket és az ő irgalmasságára való támaszkodásunkat. Isten gyermekeinek egyikeként megígérte neked az Ő jelenlétét, bár most egyedül és segítség nélkül érzed magad. De az Istennek, a mi Atyánknak a megismerésében megnyugodva felismerhetjük, hogy jó oka van arra, hogy próbákba vezessen. Ő elkötelezett amellett, hogy szentté tegyen, még akkor is, ha egy időre elveszi a boldogságot.

4. Ő hall téged - még akkor is, ha úgy tűnik Isten egy millió mérföldnyire van, akkor is közelebb van, mint a lélegzetünk. Hall téged, szóval ne félj, merésznek lenni, és kérdezd meg, mint Habakkuk, hogy miért maradnak válasz nélkül kiáltásaid. Imádkozz tovább, és tartsd észben, hogy Isten csendje nem fog örökké tartani.

Szenvedésünknek Isten csendjében célja van, és segít abban, hogy hitünkben és engedelmességünkben növekedjünk.

 forrás: Facebook

2020.05.23.


 

Megfáradtál?

De akik az Úrban bíznak...


Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40,30-31)

Van, hogy azt érezzük, hogy nem megy tovább, egyszerűen sok. Az életünk folyamán újra és újra eljutunk egy olyan pontra, ahol úgy érezzük, hogy elfáradtunk, elég volt. Elfáradunk, mert az élet nehéz, mert nem várt dolgok történnek, mert csalódunk. Csalódunk másokban, magunkban, csalódunk, mert nem azt kapjuk, amit vártunk. Ráadásul mindenben el lehet fáradni, a becsületes istenfélő életben éppúgy, mint a másokat kihasználó és semmibe vevő életben. Ezért nem is az a kérdés, hogy elfáradunk vagy csalódunk-e, mert ezek elkerülhetetlen részei életünknek, hanem az, hogy mit kezdünk vele.

Az Ige azt írja, hogy ha az Úrban bízunk, ha a csalódásainkat elé visszük, akkor Ő felemel minket és erőt ad nekünk, sőt szárnyra kelünk, mint a sasok. Miért? Mert benne bízunk. Nem azért, mert mindent megteszünk vagy mert ezután jobban vagy máshogyan fogjuk csinálni, hanem azért, mert benne bízunk. A bizalom ad erőt nekünk újra meg újra. Sokszor azt gondoljuk, majd legközelebb jobban fogjuk csinálni és akkor nem roskadunk össze. Legközelebb még keményebben fogunk próbálkozni és akkor nem bukunk el. De Isten nem ezt kéri, persze nem baj, ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik, sőt! Viszont, ha csak saját erőnkben bízunk, akkor nem lehetünk kedvesek Isten előtt és vereségre vagyunk ítélve. Ezt elméletben tudjuk, de vajon gyakorlatban nem az a reakciónk mindenre, hogy majd én megoldom?

Sok ember tele van megfelelési kényszerrel, szeretnének jobban megfelelni a környezetüknek és Istennek. Lehet, hogy a környezetünk ezt kéri, de Isten nem. Isten csak azt kéri, hogy bízz benne. Azt kéri, hogy bízz benne akkor is, amikor a saját Gecsemáné-kertedben vagy. Ez nem könnyű, sőt borzasztóan nehéz. Még Jézus is vért izzadt ezen a helyen, de végül rábízta magát Atyja akaratára és látjuk az eredményt. Ennek eredményeképp ma azt mondhatjuk Istennek: Abba, Atyám. Azért, mehetünk ma Isten elé, mert Jézus ott, akkor megharcolta a harcot és megbízott Istenben. Rábízta magát az Atya akaratára, nem keresett jobb megoldást, nem próbálta más úton megoldani, hanem megbízott az Atyában és eltűrte a megaláztatásokat. Az Atyában bízva értünk, érted tűrte el a megaláztatásokat. Sőt ne csak a megaláztatásokat, hanem a kereszthalált is ezért vállalta. Jézus hozott egy döntést, hogy megbízik az Atyában, akkor is, amikor kimondhatatlanul nehéz volt.

Ha neked most nehéz bíznod, akkor tudnod, kell, hogy „nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Menjünk hozzá bizalommal, mert Ő azért vállalta a keresztet, hogy ma odamehess hozzá!

Forrás: Facebook/Reggeli bátorítás  rovat

2020.05.22

 

Állj ellen az ördögnek

Álljatok ellen az ördögnek

 

Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Jakab 4: 7

Ha eddig Istenhez könyörögtél, hogy űzze el az ördögöt az életedből, akkor HAGYD ABBA! A Biblia szerint neked kell legyőznöd az ördögöt.

Hogyan? Úgy, hogy ellenállsz neki. Fellázadsz ellene, amikor megpróbál rávenni valamire, és ehelyett azt teszed, amit Isten mond! Amikor a sátán valamilyen hazugságot mond neked, akkor mondj ellent neki Isten Igéjével. Állj ellen neki. A fenti igevers szerint, ha ezt megteszed, félelmében elmenekül tőled.

Ez azt jelenti, hogy amerre csak mész hitben járva, az ördögnek ellenállva, a sötétség mindig hátrébb szorul.

Tehát, kezdd el visszaszorítani a sötétséget! Meg tudod tenni! Isten élete van benned. Maga Jézus él benned. Ahova mész, oda megy Ő is. Minden probléma, amivel szembetalálod magad, minden gonosz szellem, ami megpróbálja befolyásolni az életedet, ISTENNEL száll szembe.

Annyit kell tenned, hogy ezt tudatosítod magadban. Kezdd el úgy élni az életedet, hogy minden pillanatban tisztában vagy azzal, hogy Isten világossága benned van. Isten Igéje benned van. Isten Szelleme a bensődben él.

Élj annak tudatában, hogy Jézus, az Isten Fia, benned él. Aztán figyeld csak, hogyan menekül el tőled az ördög!

 

Gloria Copeland

 


A Bibliát rendszeresen kell tanulmányozni


A Bibliát kenyérnek kaptuk mindennapi használatra, és nem tortának különleges alkalmakra.

A Bibliát rendszeresen kell tanulmányozni, nem csak ünnepnapokon elővenni, vagy takarításkor leporolni.
Ha olvassuk a Bibliát egy idő után a sorok közé fogunk látni. Megnyílik előttünk ás láthatjuk azt, amit mások nem biztos, hogy meglátnak.
Nem elég olvasni, mert az akkor csupán egy időtöltés. Elmélkedni kell az olvasottakon. Kérdezni az Urat vagy elmondani neki amit megértettünk belőle.
Van olyan amit nem értünk? Kérjük az Ő segítségét! 

Beírok ide egy idézetet amit Spurgeontól vettem. Nagyon igaz és találó.

Idézet
"Olvashatod folyamatosan a Bibliát úgy, hogy mégsem tanulsz belőle semmit – hacsak a Szent Szellem meg nem világosítja és meg nem magyarázza neked. Akkor viszont a szavak majd úgy ragyognak eléd, mint a csillagok; a Szentírás úgy tűnik, mintha arany-lapokból állna; minden egyes betűje gyémántként csillog majd.

Ó, milyen áldott dolog egy ily módon “megvilágosított” Bibliát olvasni, amelyet a Szent Szellem ragyogása tett fényessé. Volt-e már olyan, hogy úgy olvastad a Bibliát, hogy a szemeid mégsem világosodtak meg tőle? Akkor mondd ezt az Úrnak, hogy “Ó Uram, világosítsd meg nekem az Igét, ragyogj rá, mert nem tudom haszonnal olvasni, hacsak Te meg nem magyarázod nekem!”

A vak emberek olvashatják a Bibliát az ujjaikkal, de a vak lelkek nem tudják azt olvasni. Szükségünk van egy olyan fényre, melynek világosságánál olvashatjuk a Bibliát; a sötétben ugyanis nem tud senki sem olvasni."

 


Vihar, mint hitünk próbája

"Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: "Menjünk át a tó túlsó partjára!" El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: "Mester, Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: "Hol van a ti hitetek?" Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?"
Lukács 8:22-25

Jézus a viharban
 
Jézus megdorgálja az apostolokat, mert ijedtükben elfeledkeztek a hitről. Miért utasította rendre őket?
Azért, mert pánikba estek, elveszítették önuralmukat: Láthatjuk a 24. versben:
"Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk!"
 
Jézus próbára tette a tanítványok hitét, és próbára teszi a mi hitünket is, megtudva hogyan viselkedünk. Nehéz helyzet elé állít minket. Akkor kiderül, mennyire bízunk Istenben. Ha pánikba esünk és elfeledkezünk Istenről, már ott van a baj, közel vagyunk ahhoz, hogy letérjünk Isten útjáról. De ha hozzá fordulunk és kérjük vezetését, segítségét és megtesszük, amit Ő kér tőlünk, akkor kiálltuk a próbát, és az által hitben is megerősödtünk.

 2019.04.26

 

Mindig meghallgat

Meghallgatta...


"..meghallotta az Úr hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr!" (Zsolt 6,9-10).

Ez az én tapasztalatom is. Pecsétet üthetek rá, hogy Isten ígérete igaz. Sok-sok alkalommal csodálatosan meghallgatta szolgája imádságát, és most is meghallgatja könyörgéseimet, nem fordítja el fülét tőlem. Áldott legyen érte szent neve!
Annyi bizonyos, hogy a zsoltáros bizalmában rejtőző ígéret nekem is szól. Hadd tegyem magamévá hittel: "imádságomat elfogadta az Úr". Elfogadja, nem felejti el, és úgy és akkor teljesíti majd, ahogy és amikor szerető bölcsessége ezt a legjobbnak tartja. Szegényes kis
imámat a nagy Király elé viszem, Ő pedig meghallgat, és kegyelmesen elfogadja kérésemet. Ellenségeim nem hallgatnak meg, de az én Uram meghallgat. Azok kigúnyolják könnyes imáimat, de az én Uram nem. Ő meghallgatja és szívén viseli könyörgéseimet.
Micsoda fogadtatás ez nekem, szegény bűnösnek. Mi elfogadjuk Krisztust, az Úr pedig - Fia érdeméért - elfogad minket és imáinkat. Áldott legyen ez a drága név, amely szabad utat biztosít imáinknak még az arany kapun át is.
Uram, taníts engem imádkozni. Hiszem, hogy meghallgatod könyörgésemet. Ámen.

(C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

 


Az Úr támogatja...

Az Úr támogatja

„Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.”

A sátán azt várja, hogy feladjuk a küzdelmet, és kételkedni kezdjünk: „Hát hol van Isten?” Azt akarja, hogy bátorságunk köddé váljon, és ne merjünk kilépni életünk legnagyobb álmaiba és célkitűzéseibe, mivelhogy félünk a bukás lehetőségétől.

Viszont Isten azt szeretné, ha a szellemedben megértenéd, hogy ha elesel, akkor sincs vége mindennek. Szeretné, ha eltökélnéd magadban, hogy az Ő keze segítségével fel fogsz kelni, akárhányszor is kerülsz le a padlóra. 

Jerry Savalle 

 


Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna

Prayer - ima

Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Jeremiás 29:12-13,

Isten nem a mi logikánk szerint működik. Életünkben sokszor ott kapjuk a legnagyobb áldást, ahol elkeseredettségünkben már nem tudunk semmi jót várni.

Istenhez és ezáltal a Gondviseléshez a legközelebb az ima által juthatunk. Az ember igazi méltóságát és szépségét az ima adja. Az imához alázat, leborulás kell. A mai ember legnagyobb baja az, hogy túlzott egoizmusában és önmegvalósításában nem tud leborulni. ezáltal "kiborul". Az ember akkor a legnagyobb amikor le tud térdelni,akkor a legerősebb amikor imára tudja kulcsolni a kezét. A világ pörgésében, ha nem tesszük rendbe saját lelkünket, Isten-kapcsolatunkat, nem csendesedünk el, óhatatlanul elsodródunk.

Isten nem ígért könnyű életet, de végül "aki hisz, üdvözül". Az ima segít feldolgozni a bennünk ért napi hatásokat, segít megértenünk életünk értelmét: a valódi értékekre világít rá. Isten nem csodákat és könnyű életet ígért, hanem gondviselése által minden napunkban tevékenyen részt vesz. Ezeket az apró jelzéseket akkor vehetjük észre, ha az ima által élő kapcsolatunk van vele.
Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna.

Lehet, hogy nincs azonnali hatása, vagy nem úgy adja a jót, ahogyan azt mi elképzeltük, de biztosan annak és akkor adja a kegyelmet, akinek és amikor szükség van rá.

Dr. Stella Leontin

 


Vissza Istenhez

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához...

„Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened!”
Jeremiás könyve 14:7

Körülnézel, és csak akkor veszed észre, hogy ismét ott vagy. A gödör mélyén. Megint elkövetted, megint nem gondolkodtál, vagy nem jól gondolkodtál, és ez lett a vége. Megint hazudtál, csaltál, loptál időt, szeretetet, tiszteletet. Megint nem voltál jó, pedig te nem így akartad. Megint hibát követtél el, ugyanazt, amit a múlt héten, meg előtte, és már annyiszor életed során. Megint nem Isten volt az első, megint nem érdekelte agyad kusza tekervényeit, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és végül látod, mi lett a vége.

Már te is utálod magad. Undorral nézel a tükörbe, és néha legszívesebben a képébe vágnál annak, aki karikás szemekkel bámul vissza rád a foncsorozott üvegből. Miért? - fakad fel belőled a keserű kérdések sokasága. Miért nem gondoltam át még egyszer, miért nem tettem meg, amit meg kellett volna? Miért nem maradtam inkább csöndben, vagy miért nem beszéltem, amikor szükség lett volna rá?

Mardos a szégyen, mert tudod, mit kellett volna inkább választani. Mardos a szégyen, és vágysz arra, hogy megszabadulj mindettől, és újra kiléphess a fényre. Éhes vagy a bocsánatra, a feloldozásra, és nem elég, hogy a társad, aki ellen elkövetted, kész megbékélni veled. Nem elég, hogy az ember megbocsát, ha megbocsát, kell valami több, valami jobb, valódibb és biztosabb.

És Isten lehajol hozzád. Ő kész megadni azt, amire vágysz, amit keresel égen-földön, feltúrva a nagyvilág padlását és pincéjét, ám soha rá nem bukkanva. Ő kész a békére. Ő megbocsát. Eléd fut az úton, a nyakadba borul, és mint szeretett gyermekét ölel magához. Nem érdekli a bűn szaga, koszos ruháid és ápolatlan lelked. Hazaértél, és csak ez számít.

A bocsánat, a teljes bocsánat a tiéd, és ezt senki sem veheti el tőled. Tudja, hogy még meglátogatod azt a régi gödröt, ennek ellenére és ezzel együtt fogad vissza magához, mert szeret, és szeretné, ha végre igazán megtapasztalnád a tőle kapott szabadságot.

"Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk."
Ézsaiás 59:12

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." 
Zsidókhoz írt levél 4:15-16

Ő nem engedi, hogy olyan kísértések érjenek bennünket, amikben az ember ne tudna megállni. "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" 
1Korintus 10:13

forrás: ismeretlen

 


Január 18. Kiválasztottalak...

Mert akiket eleve kiválasztott...


A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás: 41:9-10

Köszönjük áldott ígéreteidet URunk és Megváltónk. Micsoda kiváltság ez, kiválasztottál minket, a Tieid vagyunk. Velünk vagy, megerősítesz, jobboddal támogatsz és megsegítesz minket.
Boldogító az a jövő az élet világossága, amit Jézus ígér. És mit kér tőlünk cserében az Atya? Azt, hogy fogadjuk el Fiát, mint Megváltó Urunkat, és az Ő parancsolatait! Azt hiszem nem nagy ez a kérés, mégis kevesen értik ezt, Uram.
Add, hogy minden ember megismerjen téged és kívánjék Hozzád tartozni, legyen sok olyan szolgáid, akik hozzád vezetik őket. Jézus nevében drága URunk. Ámen.

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
János 8:12

 


Január 17.   És megismeritek az igazságot...

És megismeritek az igazságot...


Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
János 8:31-32 (Károli)

Köszönjük drága Istenünk az igét. Hálát adunk amiért a te néped bízhat a te ígéreteidben.
A Te eklézsiádhoz tartozik minden ember, aki elfogad téged, fiadat, és megtért keresztény. Köszönjük, hogy a hívő házaspárok is áldás alatt vannak, és minden gyermeket megtartanak akiket adsz nekik. Amikor tehetjük kedves testvéreim, énekeljünk az Úrnak dicséreteket, és adjunk hálát, mert jó az Úr, örökké tart az ő szeretete. Ámen.
kép: az igazság szabadokká tesz...

Jézus ezt a tanítást azért mondta, mert hinni benne sokan hisznek. Még az ördög is hiszi, mer tudja, hogy létezik. De aki bűnös életet él az a bűnnek a szolgája, és a szabadítás a Szent Szellem munkája nélkül nem működik. Kérjük Uram a te erődet, hogy megmaradjunk a te beszédedben, mert vágyunk a közelségedre, szeretnénk méltóak lenni arra, hogy tanítványokká fogadj minket. Ámen.


Január 16.  Én vagyok az életnek ama kenyere...

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere: aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János:6:35,

Én vagyok az élet kenyere

Köszönjük az ígéretet, a világos igaz beszédet, mert aki ezt olvassa annak nyilvánvaló az áldás belőle. Bízzuk magunkat, és a problémáinkat Istenre és legyen hitünk abban, hogy Őneki gondja van rá. A hit a fiúban elvezet az igazságra, megnyugvást ad, hogy halálunk után egy új otthon vár reánk. Bízzunk az Úrban, mert aki Hozzá megy az nem éhezik,  Istennek bárányai nem lesznek kenyérkéregetők.
A lelkünk nem szomjazik, mert az Úr gondoskodik a lélek betöltésével, amire minden ember vágyakozik, csak sajnos sokan rossz helyen keresik. A világ betölti ugyan mindenféle butasággal, de az nem ad megnyugvást. Sok gazdag ember boldogtalan, mert űrt érez, hiába van meg mindene.
Ha az Urat szolgáljuk, és követjük jutalmunk nem marad el, ott leszünk vele a mennyben, mint megbecsült mennyei állampolgárok. Imádkozzunk embertársainkért, hogy megtalálják lelki békéjüket, amit csak Isten szeretete tud igazán betölteni a Szentlélek által. Ámen.

Aki nékem szolgál, engem kövessen: és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
János:12:26,

 


Január 7. Tegyetek tanítvánnyá minden népet...

Tegyetek tanítvánnyá minden népet...

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20

Veletek vagyok minden napon - Jézus megígérte, és Benne bízhatunk. Jézus feltételnek szintén hozzátette, hogy minden népnek tanítsuk a parancsolatokat, és tanítványként keresztelkedjenek meg. 
A tanítás világos, ha ezt tesszük, velünk van Istenünk, velünk van az Úr a világ végezetéig.
Köszönjük az igét Uram, a szívünkbe véssük, és köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Uram a Te erőddel, a Te lelkeddel, kegyelmeddel, szeretnénk ezt tenni.
Hálát adunk, hogy erős jobbod a mi segítségünk, dicsőség neked Uram. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. 
Zofóniás, 3:17


Január 6. Semmi felől ne aggódjatok...

Semmi felől ne aggódjatok...

 

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Filippi 4:6,

Milyen szépen fejezi ki az ige: hálaadással. Mindenkinek van miért hálát adni. Napjainkat mindig kezdjük és zárjuk hálaadással.
Milyen kedves az Isten, hogy kívánságainkat közölhetjük vele. Nem hiábavalóságokat kell kérni. Bár mindent elmondhatunk mégis jobb ha elfogadjuk amit Ő akar adni nekünk. Ezt azzal fejezhetjük ki, ha imánkhoz hozzá tesszük - Legyen meg a Te akaratod!
Az igében azt olvashatjuk, hogy Ő mindenkinek jót készített el. Kérjük azt a jót, az a leghelyesebb.
Köszönjük Atyánk, hogy jót terveztél minden ember számára. Kérlek segíts nekünk, hogy ebbe a tervbe tudjunk beállni, a te segítségeddel.

 

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.
Zsoltárok 116:1-2,

 


Január 4. Jézusra nézve

Jézusra nézve

  Jézus egy ízben a tanítványokat hajóba ültette és elküldte őket, hogy majd megy utánuk. Ahogy a szélben hánykolódott a hajó, Jézus utánuk ment a tengeren járva.

Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: " Bízzatok, én vagyok , ne féljetek!"
Máté 14:26-27,

Ebben a történetben Jézus a vele való közösséggel járó bizalmat tanítja. Az életünkben bármilyen körülmény, vagy probléma adódik jusson eszünkbe ez a mondat, amit felkiáltó jellel meg is van erősítve. Ezt kétféleképpen is érthetjük:
"Bízzatok, én vagyok, ( aki jövök itt most) ne féljetek!)"
Vagy
"Bízzatok, én vagyok, ( vagyis mindig létezem vagyok) ne féljetek!"

Péter ekkor így szólt Jézushoz:

"Uram, ha te vagy ,parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen," Mire ő így szólt:" Jöjj" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "Uram, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: " kicsinyhitű, miért kételkedtél?"
Máté 14:28-31

Úgy gondolom, minden el volt erre a jelenetre rendelve, az előreküldés, a viharos szél is. Péter amikor Jézusra figyelt a lehetetlent is megoldotta, de amint elfordította figyelmét Jézusról, a szélre nézve, elnyelte a hullám.
Az életben is így van ez. Mikor hiszünk az Úrban, minden lehetséges, de ha a problémákra figyelünk akkor elcsüggedünk, és a gondok, problémák, mint a hínár lehúznak minket.
Jézus meg is dorgálta "kicsinyhitű" mondta neki, hol a bizalom? A bizalmat azok érdemlik ki, akik nem hagynak minket cserben, márpedig Ő soha nem hagy cserben senkit aki számít rá.

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és a hegyek omlanak a tenger mélyébe: ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.
Zsoltárok 46:2-4

 


Január 3. Féld az Urat, és bocsáss meg!

"...bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van..."Márk 11:25,

"...Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. 2. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. 3. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. 4. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat."  Zsoltárok 128:1-4

Egy áldás és egy ígéret: De az áldásnak és az ígéretnek vannak feltételei. Féld az Urat, és bocsáss meg. Akkor az Úr megadja kérésünket. Most azért vizsgáljuk meg magunkat. Azt hiszem a megbocsátással van némi nehézség. Igen nehéz megbocsátani amikor úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk, és a másik fél szintén úgy érzi, hogy nem ő vétkezett.
Mi ilyenkor a teendő?
Mindenképp tárjuk Isten elé a problémát , adjuk át neki, tegyen Ő igazságot. Kérjük, hogy világítsa meg elménket, mert szeretnénk helyesen látni és cselekedni. Vezessen minket, mert Ő a szívek vizsgálója, tőle van a jó meglátás, a megbocsátó szív és bölcsesség.
Uram! Kérlek téged adj nekünk megbocsátó szívet, és hozzá illő bölcs beszédet! Ámen.

24. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 25. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. 26. (Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.)"  Márk 11:24-26

 


Január 2. Ha énbennem maradtok

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. 
János 15:7-8


Ha énbennem maradtok

Az ige ismerete, és annak szeretete, áldást hoz az életünkre. Az engedelmesség, kitartás, gyümölcsöket eredményez amit lehet, hogy nem rögtön látunk vagy tapasztalunk, de az ígéretekben bízhatunk.Bátran kérhetjük a mi Urunktól az áldásait, ha megtartjuk az ő beszédét, és hűségesek vagyunk hozzá.
Istenünk kérünk Téged, hogy adj nekünk kitartó, szerető szívet, bölcs gondolkodást, igaz beszédet, erős hitet, nagy - nagy türelmet, és kegyelmet az életünkre.
Hálával, olvassuk a te ígéreteidet, amit megírattál a Te Szent könyvedben. Dicsőség ezért Neked Urunk,  a Mindenható és magasságos Istennek, és az ő Bárányának. Jézus nevében.  Ámen.
 
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden õ parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
5 Mózes 28:1
 
 

2019. január 1. 

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és a fiainak : Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orczáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orczáját az Úr,
és adjon tenéked békességet!

Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.
4Mózes 6:22-27
 
Köszönjük Istenünk, hogy még az imádságot is megtanítottad a te gyermekeidnek.  Ez az áldás nekünk szól, hisz fiak vagyunk, nem fattyak. Köszönjük amiért ígéreted szerint az áldások reánk hullanak. Milyen boldogító, megnyugtató, hogy megőrzöl minket, könyörülsz rajtunk, és békességet adsz számunkra. Dicsőség Uram Neked.
 
Minden kedves látogatónak, nagyon boldog, békés új esztendőt, és Isten áldását kívánjuk!


Ároni áldás

                kép: Ároni  áldás

 


 


Ugye Isten el fogja fogadni őket?

Széles és keskeny út

 

Ismerek embereket, akik nagyon vallásosak és egészen őszinték, de nem keresztyének. Ugye Isten el fogja fogadni őket?

Lehet valaki őszinte, de tévedhet is őszintén. A Biblia szerint van olyan út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet (Példabeszédek 16:25).
Minden évben sok olyan eset fordul elő, hogy valaki tréfából a másikra szegez egy fegyvert, és őszintén hiszi, hogy nincs megtöltve. A fegyver elsül, és a másik meghal, majd a ravaszt meghúzó ember azt mondja: "Nem tudtam, hogy meg volt töltve."
Lehet, hogy ez az ember száz százalékig őszintén hitte, hogy nem fog ártani a másiknak, de olyasmiben hitt őszintén, ami egyszerűen nem volt igaz. Ha hitünk tárgya nem igaz, akkor nem elég az őszinteség, és a világ minden őszintesége sem fogja életre kelteni a lelőtt embert.
Pál apostol azt tanítja, hogy pusztán a vallás gyakorlása nem ment fel senkit, sőt növelheti is az ember bűnét. Pál a pogány vallás vizsgálatakor rámutat, hogy az tulajdonképpen az igazság elferdítése. "Az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel" - mondja az apostol (Róma 1:25).
Isten dicsőségét felcserélték és helyettesítették a teremtmény dicsőségével. Vallásuk bálványimádás, és a bálványok tisztelete sérti Isten méltóságát. Isten mindig is gyűlölte az ilyesmit.
"Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!" (2Mózes 20:3-5). Tehát legyen akármilyen őszinte az a vallásos ember, ha nem az igaz Istent imádja, semmi előnye sincs.
Ha valaki moziba akar menni, és a belépődíj 400 forint, akkor mindegy, hogy 390 forintja vagy 25 forintja van-e; az a lényeg, hogy nincs elég pénze. Ha nem az igaz Istenben hiszünk, akkor mindegy, hogy mennyire vagyunk őszinték, mert nem felelünk meg annak a feltételnek, amely lehetővé teszi, hogy az ember elérje Istent.
Isten állította fel a követelményeket, és csak azokat fogja elfogadni, akik Jézus Krisztus által jönnek hozzá. "És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (ApCsel 4:12).

Josh McDowell és Don Stewart


Jób, miért nem tekintesz felfelé?

"Ámde kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik, és nem láthatom" (Jób 23,8-9)

"Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai." Jób könyve 14:7

Az angol Birmingham városában egy fiatalember költekező és kicsapongó életmódja miatt súlyosan eladósodott. Azért, hogy adósságait fizetni tudja, további sikkasztásokat és hamisításokat követett el. Attól való félelmében, hogy felfedezik és megbüntetik, végül nem látott már más kiutat, mint hogy elhagyja a szülői házat, és véget vessen az életének. Isten azonban úgy rendezte, hogy az öngyilkossága felé vezető útja egy evangéliumi gyülekezet kápolnája mellett vitt el. Ellenállhatatlan vágy ragadta meg, bement a gyülekezetbe, és hallotta, amint Edmonds prédikátor szakaszokat olvas fel Jób könyvéből, és magyarázó lelki-szellemi megjegyzéseket fűz azokhoz. Amikor a prédikátor a fent idézett, a Jób 23,8-9-ben található igehelyhez ért, esedezve felkiáltott: "De Jób, Jób, hát miért nem tekintesz felfelé?" - E szavak villámcsapásként hatottak a kétségbeesett emberre, mert ő is úgy járt el, mint Jób, aki mindenfelé tekingetett, és nem látott semmilyen segítséget, semmilyen kiutat. Most hittel ő is felfelé tekintett - és mint egykor a tanítványok a megdicsőülés hegyén, ő sem látott mást, "csak Jézust egyedül" (Mk 9,8). Így menekült meg ő is elveszett és kétségbeesett helyzetéből. Kiutat talált tönkretett életének romhalmazából, új életet kezdett Krisztussal. Ezt Isten kegyelemmel és irgalmassággal koronázta meg.
Igen, kedves hívő testvéreim, ha Isten egy elveszett és kétségbeesett bűnöst egy ilyen Ige által élő hitre tud vezetni, mennyivel inkább lehet segítségünkre és üdvösségünkre ez az Ige, miután az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak vére árán megigazultunk. Hiszen mi, hívők, nagyon gyakran ugyanígy járunk, hogy nem látunk kiutat, pedig tekintgetünk előre, hátra, jobbra, balra. Felfelé kell néznünk, "Jézusra" (Zsid 12,1-3), akkor meglátjuk az Ő dicsőségét, Ő pedig átvezet bennünket kísértéseink sötétségén és a kétségbeesésen.

Joachim Langhammer


Nézz Jézusra amikor tornyosulnak előtted a gondok

Jézushoz

Van amikor szembesülünk egy problémával és sehogyan sem tudunk felülkerekedni rajta. Keressük a megoldásokat, próbálkozunk. Időnként úgy látszik, hogy sikerrel, de egy váratlan pillanatban minden összeomlik, mint a kártyavár.
Azt gondoljuk nincs megoldás, elveszítjük reményünket. 
Pedig ez nem így van. Van akire mindig számíthatunk, megtalálható számunkra ha őszinte szívvel fordulunk hozzá.
Emeljük fel tekintetünket, nézzünk Jézusra és kérjük segítségét. Az általa kínált megoldás a nehézségeink fölé emel minket, mert Vele csak győztesek lehetünk.
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”Máté 9:23

2018.11.01.


Jobb lenne a világ...

Jobb lenne

Nemcsak elkövetni tilos a bűnt, hanem fenntartani sem szabad. S ide tartozik az is, ha túl sokat beszélnek róla.

Például magukat kereszténynek tekintő emberek, akiknek lételeme, hogy mindig rágják valakinek a gyengeségeit.
Akik abból élnek, hogy mások szerintük mennyire nem jól élnek.

Jobb lenne a világ, ha többet beszélnénk a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről.


Légy csendben

Légy csendben és várj az Úrra...  (Zsoltárok 37:7,)

Légy csendben és várj az Úrra!

Lehet, hogy vannak kéréseink amit átadtunk az Úrnak, de még nem hallottuk meg a válaszát. Szólunk hozzá, kérjük, hogy figyeljen ránk, és közben eszünkbe sem jut, hogy hangoskodásunk elnyomja az Ő hangját. 
"Légy csendben és várj az Úrra" - olvassuk a Zsoltárokban. Istent csak a csendben hallhatjuk meg, Ő ritkán emeli fel a hangját. Mindennek eljön az ideje csak legyünk türelmesek és bízzunk Istenükben!


Az Út

„Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja.” Példabeszédek könyve 16:25.

van olyan út...

Amikor minden lehetőség megvan Isten akaratának megismerésére, a tudatlanság nem mentség a tévedésre és a bűnre. Az az utas, aki útkereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyja a jelzőtáblát, és a szerinte helyes utat választja, bármilyen jószándékú, minden valószínűség szerint a rossz úton fogja találni magát.
Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy megismerjük tanításait. Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Amikor a törvénytudó ezzel a kéréssel fordult Jézushoz: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” – a Megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta: „A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?” A tudatlanság nem mentség; ez nem menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút, sem az öreget, hiszen kezükben van a törvény elveinek és kívánalmainak hiteles ismertetése. Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a haza felé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatnia.
Isten dicsősége elválaszthatatlan igazságától. Nem lehet Bibliával a kézben hamis nézetekkel dicsőséget adni Istennek. Sokan állítják, hogy nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen! De az életet a hit alakítja. Ha a világosság és az igazság hozzáférhető számunkra, de mi nem igyekszünk meglátni és meghallani, tulajdonképpen elutasítjuk, és a sötétséget választjuk. – A NAGY KÜZDELEM, A Szentírás védőbástya


Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.

"Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok."

És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. (Márk 5:28-29)
 
Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok

Biztosan sokszor hallottad már a következő frázist: ,,Hiszem, ha látom!" Általában így gondolkodik a világ. A világi gondolkodásmód azt mondja: ,,Ha nem érzem, és nem látom, akkor nem hiszek a csodában." Isten viszont azt mondja: ,,Ha hiszed, mielőtt éreznéd és látnád, akkor a csoda meg fog történni."

A hit a remélt dolgok felől való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés (Zsidók 11:1). A hit olyan, mint a szikra, Jézus pedig a dinamit. A vérfolyásos asszony történetében láthatjuk, hogy sokan megérintették Jézust, hiszen ott tolongtak körülötte (Márk 5:31), de mégsem történt velük semmi. Nem hittel érintették Őt meg. Azonban, amikor a tizenkét éve vérfolyástól szenvedő asszony érintette Őt meg, Jézus érezte, hogy erő távozik a testéből (Márk 5:30), és a szikra belobbant, gyógyulást hozva az asszony testében!

Az asszony hallotta, hogy Jézus milyen jóindulatú, kedves és szeretetteljes, és ez lángra lobbantotta a hitét. Hitte, hogy Jézus meg tudja, és meg is akarja őt gyógyítani. Olyannyira meg volt győződve efelől (annak ellenére, hogy a testében a betegség még tejesen nyilvánvaló volt), hogy így szólt: ,,Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok." Megtapasztalta a gyógyulást mielőtt hitt volna? Nem, először hitt Jézus jóságában és erejében, majd a hite alapján cselekedett, végül pedig megtapasztalta a gyógyulást a testében.

Ugyanígy, Isten azt akarja, hogy higgy az irántad való jóságában és szeretetében. Azt akarja, tudd, hogy Ő nagyon is hajlandó az érdekedben cselekedni, hogy megáldjon, és Krisztussal együtt hogyne ajándékozna neked mindent (Róma 8:32). Azt akarja, hogy hit által kijelentsd, hogy Ő helyreállít, és legyen várakozásod is efelől. Nem számít, milyen régóta áll fenn a probléma, vagy mit mondanak a szakértők, a szikra lángra lobban és megtörténik a gyógyulás, a helyreállás: meg fogod látni, amit hiszel!

Joseph Prince

Barátok összefogása beteg társukért

Márk 2:1-5
1. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 2. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid."
 
Barátok Jézushoz viszik beteg társukat

Volt 5 ember akik közül az egyik megbetegedett, teljesen elgyengülve ágynak dőlt, és küzdött az életéért. 
Ennek a beteg embernek volt 4 barátja, akik látták beteg barátjuk egyre romló állapotát és felismerték annak várható következményeit. Tudták ha nem kerül orvoshoz, elveszítik barátjukat. Hallották hogy Jézus Kapernaumba érkezik. Eljutott a hír hozzájuk, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket, ezért arra az elhatározásra jutottak, hogy barátjukat hordágyra téve Jézushoz viszik, reménykedve abban, hogy meggyógyítja barátjukat.
Ők beszéd helyett cselekedetükkel bizonyították szeretetüket. A házhoz érve látva a tömeget tudták ha nem tesznek valamit barátjuk nem juthat Jézus elé. Tudták, hogy egyedül csak Jézus segíthet béna barátjukon, akit szerettek és tiszteltek. Nem adták fel és nem fordultak vissza, hanem a ház mögött felmásztak a tetőre, barátjukat oda felemelve és megbontották a tetőt, akkora rést nyitva rajta, hogy a hordágyat leereszthessék. Készek voltak arra is, hogy számon kérhetik rajtuk az okozott kárt, büntetést is kaphatnak, de ezzel nem törődtek, számukra az volt a legfontosabb, hogy Jézus, akiben hittek, gyógyítsa meg barátjukat.
Jézus hitüket látva szólt a bénához, Fiam, megbocsáttattak a bűneid."

Jézus, nem csak a betegséget gyógyította meg, hanem bocsánatot, kegyelmet adott a beteg bűneire.

Isten ma is keresi azokat az embereket akik felismerik a bűn halálos betegségét és annak következményeit amit a halál beállta után már nem lehet orvosolni. Ezért keres és választ ki Isten olyan embereket akik készek cselekedni azért, hogy minél több haldoklót vigyenek Jézus elé, megmentve azok életét. 

Jézus elhívott minket is erre az életmentő feladatra. Utasítása amit tanítványainak adott nekünk is szól:

Márk 16:15-18,
15. Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18. kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

Az apostolok akik elindultak a világba ezt tették, és mi saját maguk is ezt tesszük amikor bizonyságot teszünk szavainkkal az evangéliumot hirdetve, vagy elmondva amit Jézus cselekedett az életünkben, és ezt tesszük amikor cselekedeteink és életünk hirdetik, bizonyítják Istenbe vetett hitünket.

Apcs 13:47 
.Mert így parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

Nem csak az újszövetségben találkozunk ezzel az elhívással. Már Ézsaiás prófétán keresztül is üzent az Úr.

Ézsaiás 49:6 
Így szól: Kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!

Szolgáljunk hűségesen, mentsük meg az embereket, vigyük őket szabadulásra, gyógyulásra, kegyelemre Jézus elé. 

Hiszem, hogy az Úr cselekedeteinket látva gazdagon megjutalmazza hűséges szolgáit itt a földön és mennyben egyaránt.

Máté 24:46-47
Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.

/Bácsi István/

A kérés pillanatában legyen ott a szívedben a hit, hogy megkapod

Márk 11/24
Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni!

Így lesz az én igém...

Ezek Jézus szavai. A kérés pillanatában ott kell legyen a hit a szívünkben, hogy megkapjuk. Nem látjuk még, de tudjuk, hogy meglesz, mert Jézus azt mondta. Amit látunk, ahhoz már nincs szükség hitre. Ezt a hitet viszont letudjuk rombolni, megtudjuk semmisíteni és mi saját magunk állítjuk meg az áldás megérkezését. Mivel? A kételkedéssel. A hittel ellentétes beszédünkkel. Hiszed, hogy Isten betölti minden szükséged? Hogy reagálsz, amikor egy olyan csekk érkezik, aminek az összege akkor még nincs meg?? Úrrá lesz rajtad a félelem, hogy hát én ezt nem tudom kifizetni, nincs rá pénzem. Jaj Istenem mi lesz velem. Ennyit nem tudok befizetni......
Vagy megfogod a csekket és hittel a szívedben azt mondod. Köszönöm Atyám, a Te drága Szent Fiad, Jézus nevében, hogy Te gondot viselsz rólam és betöltöd minden szükségemet a Filippi 4/19 Igevers szerint... "Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek"
Én bízom benned Uram.....

Isten ideadta az Igét. Az Ige élővé válik, ha hittel töltjük meg. A hittel megtöltött Ige visszatér Istenhez és Ő megcselekszi. Isten akarata az Igében van, de ahhoz, hogy megcselekedje és gyümölcsöt teremjen az életünkben, nekünk kell valamit tenni. Hittel kell megtölteni. A hit szavát kell szólnunk.
Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
– Ésaiás 55:11

A hit beszéde soha nem vall kudarcot. Isten megcselekszi azt, amit eltervezett számodra.

forrás: gyozteselet.blogspot.hu

 


Soha ne add fel!!

Soha ne add fel

Az Úr jót tervezett felőlünk. Minden áldás, amire szükségünk van, el van készítve. Lehet, hogy még nem látjuk, de ismerjük Isten Igéjét és tudjuk, hogy mi az amit Ő megígért számunkra. Mindegyikőnkkel terve és célja van és személyre szólóan készítette el áldásait
Az Úr soha nem változik és amit Ő ígért, azt be is teljesíti. Nem mi várunk Istenre, hanem Ő vár ránk, mikor leszünk készek az áldás elfogadására.
Soha nem szabad feladni, még akkor sem,ha a látható dolgok most épp az ellenkezőjét mutatják.

Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.(II. Kor. 4/18)

Lehet, hogy amiben hiszel még a legközelebbi családtagok sem hiszik el, hogy az megvalósul az életedben. Ne engedd, hogy lebeszéljenek az álmaidról, vágyaidról. Ne engedd, hogy a kételkedés az áldás útjába álljon. Legyen az gyógyulás, anyagi áldás, szolgálat, vagy bármi más.....

Ámen


Áldás előtt támadás
Február 27.

Kolosse 2/15
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Amikor az Úr valami nagyszerű áldást készít a számodra, előtte az ellenség bepróbálkozik. Tudjuk, hogy az ördög terve az, hogy te ne juss hozzá azokhoz az áldásokhoz, amit az Úr ad neked. Az ő terve, hogy elfordítson a hittől és az Igébe vetett bizodalmadtól. Az takarja elérni, hogy a tekinteted, a gondolataid csak a problémákra szegeződjenek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a áldás átvételét.

Drága Testvérem! ha most épp valami nagy "hegyet" tolt eléd az ellenség, akkor hidd el, hogy az Úr már elkészítette az áldást a számodra. Ezért ne a problémára fókuszálj, hanem Istenre. Az ellenség minden támadását az Úr áldása követi.
Ne tekints úgy a problémára, mint egy legyőzhetetlen valamire, hanem lásd meg benne az ellenség fondorlatosságát, sunyiságát.
Egy újabb trükkjét, amivel el akarja terelni a figyelmed az Úr ígéreteiről.
Sok esetben mielőtt pl. valaki a teljes gyógyulását átveszi, még az ördög előtte rúg egy nagyot. tudja, hogy neki vége. Ezért van olykor az, hogy miután imádkoztál, vagy imádkoztak érted, még jobban erősödnek a tünetek. Ebben az esetben ne legyen benned kétely és félelem, hanem állj meg a hitben, mert tudod, hogy ez az ördög erőlködése csak.
Előfordul, hogy anyagi áldásért imádkoztál és az áldás helyett egy nagy összegű csekket kaptál?
Ez is csak egy csapdája az ördögnek, hogy levetesse a tekinteted az Úrról.
Biztatlak drága Testvérem, ha most éppilyen, vagy hasonló helyzetben vagy, tudd meg, hogy az Úr valami nagyszerű dolgot készített a számodra.
A problémákat tekintsd egy legyőzött akadálynak, ami azért lett állítva, hogy ne érj be a célba, ne vedd át, ami nem a tied.
Te győztes vagy, mert az Úr megszerezte számodra a győzelmet.

Ámen

Január 26., péntek - A tanuló ne leckéztesse mesterét

Lk 6:40 „A tanítvány nem feljebb való mesterénél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere.”

Lehetnek olyan tanulók, akik túlszárnyalják mesterüket, de csak azért, mert a mesterük nem tökéletes. A mi Mesterünk azonban tökéletes, lehetetlen túlszárnyalni, de nem is kell, viszont tökéletesen elég lesz, ha kiábrázolódik bennünk a Krisztus (Gal 4:19).

Nagy esztelenség az, amikor valaki a saját hibáit és bűneit a mások ítélgetésével akarja álcázni. Ez üres járat. Általában az ilyen lelkületű ember kettős mértéket használ: minden botlása felett szemet hunyva, hamis mértékkel felmenti magát, de másokat képmutató módon, nagyon szigorú mértékkel, egy semmiségért is megítél és kárhoztat.

Teljesen felesleges és célszerűtlen ez a viselkedés, hiszen akadályozza a magunk és mások fejlődését, és még a „verembe” esés veszélyét is kilátásba helyezi, az Isten igazságos ítélete által. Bölcsen cselekszünk, ha inkább a gerendával foglalkozunk, hogy minél jobban hasonlítsunk tökéletes mesterünkre, Jézusra.

Ha téged azzal a mértékkel mérnének, amivel te mérsz másokat, mi lenne az eredmény?

forrás: Romániai Magar Baptista Szövetség - Dézsi István


Január 25., csütörtök - A szeretet Jézus szerint

Lk 6:35 „Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.”

Logikátlannak és hatástalannak tűnik az embereknek az a szeretet, amit olyan személy felé kell kimutatni, aki ellenséges magatartást tanúsít. Az igazság az, hogy semmilyen más módon nem lehet a konfliktusokat megállítani, vagy a megromlott kapcsolatokat helyrehozni, csak az Úr Jézus szerinti szeretet gyakorlása által.

Igeszakaszunkban három motiváló erővel rendelkező támpontot találunk e szeretet gyakorlását illetően. Az első: igyekezzünk képmutatás nélkül kimutatni szeretetünket azok felé, akiktől azt várjuk, hogy befejezzék az ellenségeskedést és szeressenek minket. A második: ne a kéz kezet mos elvet alkalmazzuk, hanem a valódi megjutalmazás ígéretét tartsuk szem előtt. A harmadik: csak így lehetünk a magasságos Istennek fiai, akiknek megjelenését sóvárogva várja a világ.

Talán megvalósíthatatlannak tűnik a Jézus szerinti szeretet, de Ő éppen azért áldozta fel önmagát szeretetből az ellenségeiért, hogy ez megvalósulhasson életünkben.

Milyen a te szereteted? Hogyan reagálsz az ellenséges magatartásra?

forrás: Romániai Magar Baptista Szövetség - Dézsi István


Január 24., szerda - A veszély Jézus szerint

Lk 6:25 „Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok!”

A legtöbb ember a háborúkban, természeti csapásokban, járványokban, gyógyíthatatlan betegségekben és hasonlókban látja a legnagyobb veszélyt, mert mindezek halállal fenyegetnek. Ha a keresztyénségre gondolunk úgy általában, a legtöbb vallásos ember a veszélyt az ördög személyéhez, a bűnhöz, a kísértésekhez köti.

A felsoroltak közül egyik sem jelent valódi veszélyt az ember számára. Akinek a lelke meg van váltva, bármilyen körülmények érhetik, nem jelent veszélyt. Az ördöggel, bűnökkel és kísértésekkel pedig az a helyzet, hogy a megváltás művével, kegyelemből van rá megoldás, tehát ezek sem jelentenek igazi veszélyt. Bármilyen furán hangzik, az igazi veszélyt éppen Isten és az Ő igazságos ítélete jelenti minden ember számára. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában (Mt 10:28).

Szabad vagy a halálfélelemtől? Igazi istenfélő vagy?

forrás: Romániai Magar Baptista Szövetség - Dézsi István

 


Január 23., kedd - A boldogság Jézus szerint

Lk 6:21 „Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.”

Boldogság nélkül nem érdemes élni! Ezért minden ember korosztálytól, műveltségtől, társadalmi vagy vallásos helyzetétől függetlenül ezt keresi. Sajnos a legtöbb ember, nem is tudja igazán, hogy mi a boldogság! A jó hír az, hogy létezik igazi boldogság, ami nem függ az anyagi helyzettől, a körülményektől, sem az egészségi állapottól, hanem csak Istentől függ. Isten nélkül nincs boldogság, mert Ő a boldog Isten (1Tim 1:11), aki Jézus Krisztusban emberré lett, hogy a benne való hit által, elérhetővé tegye az igazi boldogságot (Jn 20:29).

Aki Istennel személyes kapcsolatba kerül, számíthat a minden vigasztalás Istenére, amikor sírnia kell. Betölti minden szükségét, mind a fizikait, mind a lelkit, mert megadja a mindennapi kenyeret és igazságával megelégíti az arra éhező és szomjazó lelket (Mt 5: 6). Amikor pedig Krisztusba vetett hitéért és bizonyságtételéért meggyűlölik, szidalmazzák és üldözik, örömmel gondolhat arra, hogy a mennyben van polgárjoga (Fil 3:20), ahol Isten letöröl szemükről minden könnyet (Jel 7:16-17). Jézus szerint ez a boldogság!

Szerinted, neked mi a boldogság? Boldog vagy igazán? Boldogan szenvedsz ebben a világban?

Forrás: Dézsi István (Romániai Magar Baptista Szövetség)


Január 22., hétfő - Maradj az Úr útján!

6. Legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami meg van írva Mózes törvényének könyvében! Ne térjetek el attól se jobbra, se balra! 7. Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek. Isteneiknek a nevét ne említsétek, ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek őket, és ne boruljatok le előttük! 8. Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az ÚRhoz, ahogyan a mai napig tettétek! 9. Nagy és erős népeket űzött ki előletek az ÚR. Előttetek azonban senki sem állhatott meg mindmáig. 10. Egy közületek elűz ezret, mert Istenetek, az ÚR harcol értetek, ahogyan megígérte nektek. 11. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az URat!
Józsué 23:6-11

Az idős Józsué jó tanácsokkal látja el Izráel népét. Mintegy a receptjét adja annak, hogyan szilárdíthatják meg helyzetüket azáltal, hogy megmaradnak az Úr útján. Milyen feltételei vannak ennek?

Őrizzétek és tartsátok meg mindazt, ami írva van. Emlékezzetek és emlékeztessétek fiaitokat mindarra, amit az Írás mond. A rendszeres igetanulmányozás szükséges feltétele annak, hogy megmaradj az Úr útján.

Ne keveredj az istentelen környezeteddel. Nem arról van szó, hogy fizikailag ne érintkezz velük, hiszen akkor kitől hallanák az üdvözítő hírt, hogy van Szabadító, és így szabadulás a bűnből? De modern isteneik imádásában ne vegyél részt!

Ragaszkodj az Úrhoz. Ahogy egy gyermek fogja apja kezét közlekedés közben, és együtt lép vele, úgy járj az Úrral lépésről lépésre!

Járj alázatban. Nem a gyermek vezeti a felnőttet, hanem éppen fordítva. „Istenetek, az Úr harcol értetek”. Nem rád van szüksége az Úrnak, hanem neked van szükséged Őreá!

Maradj meg az Ő útján, hogy az Ő dicsőségére lehess!

Forrás: Lisztes Tibor Romániai Magar Baptista Szövetség)

 


Január 12., péntek - Betegek gyógyítója

Lk 4:40 „Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.”

Az egyház történetében újra és újra fellángol a vágy arra, hogy a hívek személyesen találkozzanak Isten természetfeletti erejével. Legújabban a 20. század elején kapott lendületet az ún. „isteni gyógyítás igéje”. Különböző összejöveteleken történtek már olyan események vagy éppen gyógyulások, melyek emberi ésszel megmagyarázhatatlanok. Ugyanakkor visszaélésekről és hiszékeny emberek becsapásáról is lehet hallani, amikor egyenesen elszedik a gyógyulni vágyók pénzét. Évekkel ezelőtt egy mélyen tisztelt gyógyító evangélista olyan embert tett gyógyító alkalmai reklámarcává, aki tökéletesen egészséges volt, és éppen az evangélista kevéssé ellenőrzött gyógyításait igyekezett leleplezni, amikor egy alkalommal felállt a tolószékből.

Jézus Krisztus nem hirdetett meg gyógyító alkalmakat. Nem adott fel hirdetéseket és nem reklámozta magát – a démonok tisztátalan bizonyságtételét pedig határozottan elutasította és tiltotta. Egyszerűen csak hozzá vitték a betegeket, és Ő meggyógyította őket. Messiási voltának egyik jele volt ez.

Tapasztaltad-e már életedben, környezetedben Jézus Krisztus gyógyító hatalmát? Van-e beteg családtagod, ismerősöd, akit imában hozhatsz az Úr elé?

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Horváth Ferenc


 

Január 11., csütörtök - Imádkozz bátor igehirdetésért!

ApCsel 4:29-31 "Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által." Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét."

Isten Igéje után néhány este az igehirdetésről olvasunk. Az Úr Jézus is a prédikálást tartotta fő feladatának (pl. Mk 1:38). Péter és János bátran prédikált a pünkösd utáni napokban (ApCsel 2-3-4). A Jézus Krisztusról szóló történet továbbadása kívánta a legnagyobb bátorságot. Haláláról és feltámadásáról életveszélyes volt szólni, ám ők mégis ezt tették. „Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Bátorságukon csodálkoztak a nép vezetői, és keresték a módját elhallgattatásuknak. Nem sikerült. Hogyan is sikerülhetett volna? Ők nem bátraknak születtek, hanem bátrak lettek, miután a Szentlélek eljött reájuk, és Krisztus tanúivá lettek (ApCsel 1:8). Aztán ott volt mögöttük egy imádkozó gyülekezet; testvérek, akik további kitartást, bátorságot kértek számukra az Úrtól.

Bátor igehirdetés bátor igehirdetők ajkáról hangzik. Imádkozz többet lelkipásztorodért; kérd számára a Szentlélek segítségét, erejét, hogy bátran hirdesse a Krisztusról szóló evangéliumot!

 

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Herjeczki Géza

 


Január 10., szerda - Akitől rettegnek az ördögök

Lk 4:34 „Ah! Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!”

Jézus Krisztus Kapernaumban végzett szolgálata az emberek álmélkodását váltotta ki, mivel „szavának hatalma volt”(31.v.). Názáret elhagyása után ez a város lett Jézus állandó lakóhelyévé (vö. Mt 4:13). A szolgálat színhelye ismét a zsinagóga volt, itt tanított Jézus szombaton, de tanítását itt már nem részletezi Lukács evangélista.

Lukács megszokott sorrendjében (eltérően Máté evangélistától) az igehirdetést Jézus messiási cselekvése követte: a zsinagógában jelenlevő megszállott meggyógyítása. A démoni lélek hiába próbálkozott meg Jézussal szemben a leleplezés eszközével, a döntő tény az maradt, hogy Urára akadt benne, és meg kellett hátrálnia. Az eset tanúi megdöbbenve keresgélték a történtek magyarázatát: magyarázatot ugyan nem tudtak adni, de a messiási jel híre elterjedt az egész környéken.

Tapasztaltad-e már valamilyen formában Jézus hatalmát a tisztátalan lelkek fölött? Van-e a környezetedben valaki, akit Jézus megszabadíthatna a démoni megszállottságból?

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Horváth Ferenc

 


Január 9., kedd - Az Ige megkülönböztet a világban

Jn 17:14-16   "Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való."

Krisztus követői nem a világból valók, aminthogy Ő sem e világból való. Ám tulajdonképpen nem könnyű másnak lenni, kilógni a sorból. Ez nem új keletű jelenség. Amikor királyt kért Izráel Sámueltől, indokuk az volt, hogy olyanok akarnak lenni, mint mindenki más a környezetükben (1Sám 8:20). Ez az azonosulási vágy azóta is, minket is kísért.

Ma esti kérdésünk az lehetne, hogy vajon mi hogyan hordozzuk – ha hordozzuk – megkülönböztetettségünket? Nehezünkre esik? Szeretnénk szabadulni tőle? Vagy elfogadtuk, belenyugodva, hogy furcsán néz ránk e világ, talán még gyűlöl is? Lehetne éppenséggel örömmel is vállalni, hogy megkülönböztetettek vagyunk; Bibliás emberek, hiszen az Úr Jézus nekünk adta Isten Igéjét (14). Ahogy az Ószövetségben az Ige a választott népre volt bízva (Róm 3:2), úgy most Krisztus tanítványaié, a miénk ez a tisztesség.

Az Ige megkülönböztet a világban. A világ fiait nem érdekli az Ige, meg sem érthetik azt (1Kor 2:14). Mi azonban értjük és szeretjük a Bibliánkat. Tőle kaptuk!

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség  Herjeczki Géza

 


Január 8., hétfő - A Lélek erejével szolgálni

Lk 4:14 „Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.”

A ma reggel olvasott két rövid igevers összefoglalja Jézus galileai működését. Jézus Krisztus mindenben Isten Lelkének a vezetése szerint járt, és szolgálatát is a Lélek erejével végezte. Attól kezdve, hogy bemerítkezésekor leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, Megváltónk teljesen a Lélek irányítása alatt végezte szolgálatát. Még a kísértés helyére is a Lélek indítására ment. A Jordán vizénél történő kinyilatkoztatásban a galambnak azért van fontos szerepe, mert rádöbbenhetünk egy nagyon fontos különbségre. Az özönvíz után Nóé galambja nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson a megáradt vizek fölött, viszont Isten Fia a megfelelő „nyugvóhely” Isten Lelke számára.

Bárcsak az jellemezne bennünket is, hogy Jézushoz hasonlóan, oda megyünk, ahova a Lélek indít, és sehova nem megyünk, ahova Ő nem akarja, hogy elmenjünk. Szolgálatunk is legyen minden egyes alkalommal a Lélek ereje által végzett szolgálat.

Ha megvizsgálod lelki szolgálatodat, kijelentheted-e, hogy igyekeztél mindig a Lélek erejével szolgálni? Ha nem, kész vagy-e ráhagyatkozni a Lélekre?

Forrás Romániai Magar Baptista Szövetség Horváth Ferenc

 


Január 6. szombat - Odaszánás a megújulásra

Igehely: Róm 12:1-2 „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Az Istennek irgalma Jézusban kötelez minket a teljes odaszánásra. Jézus Krisztus maradéktalanul odaszánta magát értünk. Semmit sem tartott meg magának, mindent odaadott értünk ott a kereszten. Drága véren megvásárolt, és nem a magunkéi vagyunk. Ezért kell magunkat (nemcsak lelkünket, testünket is) élő áldozatként egészen odaszánnunk.

Az legyen, amit ő akar. Előtte mindig meghajlani, parancsának mindig engedni, bármit kér megtenni, az odaszánás ezt jelenti.

Mi ennek az akadálya? A világ mintája. Ahogy a szabó a minta szerint kivágja az anyagot, úgy akar minket is a világ a saját sablonjára szabni. A mi régi természetünk olyan, mint az autó, amelynek kormánya/kereke félre húz, mindig a világ útja, divatja után menne. Ezért a hívő élet soha nem megy lazán. Nagyon kell fogjuk, és az Úr Jézus uralma alá hozzuk életünket. De az odaszánáshoz az akarás nem elég. Változás kell, hogy az értelmünk megújuljon. Ez a megtéréskor kezdődik, de folytatódik, amint a Szentlélek az ige által formálja értelmünket és megvilágosítja lelkünket, hogy eldönthessük mi az, ami jó, ami Istennek tetsző és tökéletes. Szánd oda magad az igeolvasásra és imádkozásra!

Forrás:  Romániai Magar Baptista Szövetség  Kelemen Sándor

 


Január 5., péntek - Lényegre mutató, alázatos szolgálat

Igehely: Lk 3:15-20; Kulcsige: Lk 3:16 „János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.”

Bemerítő János igehirdetése hatalmas prófétai szó volt a régóta próféciára szomjazó nép körében. Érthető tehát, ha a megígért Messiást keresték a hallgatók Jánosban. Ő azonban minden félreértést eloszlatott, amikor önmagának az Eljövendőhöz való viszonyáról nyilatkozott. Az ő feladata csak az útkészítés volt, a teljességet Jézus Krisztus hozza el. A Krisztus eljövetele teremt tiszta helyzetet népe körében és az egész embervilágban, amikor az alázatosokat beviszi országába, a magukban bízókon pedig végrehajtja a megsemmisítő ítéletet.

János hűségesen hajtotta végre megbízatását, amikor az örömüzenetet meghirdette a népnek. De igazi próféta volt abban is, hogy felemelte tiltakozó szavát Heródes vérfertőző és kegyetlen életmódja ellen. Ezért az ószövetségi próféták sorsa lett az övé, amikor Heródes börtönbe vettette az Isten igazságát képviselő, bátor prófétát.

Amikor szolgálatodat végzed, kire hívod fel a figyelmet: Krisztusra vagy magadra? Kész vagy megalkuvás nélkül bűnnek nevezni a bűnt?

forrás:
Horváth Ferenc
Romániai Magar Baptista Szövetség

 


Január 04, Dicsérd Istent gondviseléséért!

1. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2. Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 3. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, 4. megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. 5. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Zsolt 103:1-5

Minden embernek számtalan oka volna arra, hogy szívből dicsérje az Urat. De különösen azoknak, akiknek bűnük megbocsáttatott és vétkük elfedeztetett. Nem maradt egy bűn sem bocsánat nélkül. Itt kezdődik az igazi dicséret. Bűnrendezés nélkül nemcsak, hogy erőltetett a dicséret az ember részéről, hanem elfogadhatatlan Isten számára.

Dicséret a sok gyógyulásért is, amit átéltünk. De vajon a most beteg hívők is áldhatják az Urat? Igen, mert ígéretünk van arra nézve, hogy minden betegségünkből meggyógyít most, vagy majd ott nála fönn.

Lehet, tudomásunk van arról is, hogy halál közeli állapotban voltunk, de tudtunkon kívül is még sokszor megszabadított a haláltól (gondolj csak az autóval való közlekedésre). Hála érte! De ha az örök haláltól is megszabadultunk, örök dicséret érte. Szeretete, irgalma megkoronáz, javaival megtölti életünk, erőnket megújítja. Ezt most vegyük mind számba - kell ennél még több?

forrás:
Kelemen Sándor
Romániai Magar Baptista Szövetség 

2017. december 29. péntek - Csendes percek

Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

Jer 29,10-14.

VÁLTOZATLAN SZERETET

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11)

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek...

Az életem egyik legboldogabb napjának kellett volna lennie, végül az egyik legmagányosabb lett. Nyolc nappal a lelkészképzőm diplomaosztója előtt a feleségem úgy döntött, nem akar tovább házasságban élni velem. Reménytelennek éreztem magam. Amikor a diplomaosztó előtti napon találkoztam szüleimmel, anyám adott egy kártyát, amelyen a fenti idézet szerepelt.
Jeremiás ezt a babiloni fogságban lévő zsidóknak írta, hogy reménykedjenek, Isten nem felejtette el őket. A saját fogságomban, magányom és kétségbeesésem idején ez az igevers emlékeztetett, hogy Isten gyermeke vagyok. Isten még mindig szeret, és nem feledkezett meg rólam.
A válás után visszavonultam a munkámból, és hazaköltöztem a szüleimhez. Isten hű volt, még a legnehezebb pillanatokban is. Két év múlva találtam munkát egy gyülekezetben, és újra megházasodtam. Néha, amikor az élet nem úgy megy, ahogy terveztük, azt érezhetjük, hogy Isten elfelejtett bennünket. De Jeremiás szavai emlékeztetnek, hogy amikor saját fogságunkban vergődünk - fájdalomban, magányban, félelemben -, Isten változatlanul szeret minket és törődik velünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz minket, és a legjobbat akarod nekünk. Segíts bízni benned, még akkor is, ha az élet sivárnak tűnik! Ámen.

 


2017. december 26. kedd - Csendes percek

Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16,7-11.

BŐVEN VAN MIT MEGÉLNI

Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. (Préd 3,12)

Egyesek szerint az a boldogság, amit mi azzá teszünk. Minél több időt töltök egyik barátommal, annál inkább meg vagyok győződve, hogy ez igaz. A barátom sikeres üzletember volt. Aztán egyik alkalmazottja egy pisztollyal jelent meg, hogy minél több embert megöljön. Miközben a barátom megpróbálta lefegyverezni, elveszítette egyik karját és egyik szemét. Hetekkel később, mire kiengedték a kórházból, a megtakarításai elvesztek, és hajléktalanszállóba költözött. Mindemellett Parkinson-kórja és halálos bőrrákja is van. Gondot jelent számára, hogy egyedül járjon vagy fölálljon egy székből, mégis ő az legvidámabb és legpozitívabb ember, akivel valaha találkoztam.
Mára egy kis lakásba költözött, ahol kevés nyugdíjából él. Függetlenül attól, hogy mit csinál, és az mennyire nehéz, a barátom célja, hogy senkit ne hagyjon mosoly nélkül. Megtanulja mások neveit, és emlékszik rájuk, mikor legközelebb látja őket. Alkalmat talál az emberek bátorítására, és nagylelkűen bánik a bókokkal. Sokan megkeserednének vagy Istent hibáztatnák az ő helyzetében, de a barátom nem teszi. "Úgy nem lehet élni, nekem pedig még mindig bőven van mit megélnem" - mondta. A mai olvasmány emlékeztet, hogy az Úr megismerteti velünk az élet útját, és teljes örömmel tölt el bennünket.

Imádság: Urunk, köszönjük barátainkat és az idegeneket, akik megmutatják, hogyan éljük meg a te örömödet. Ámen.

 


2017. december 24. vasárnap - Csendes percek

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Mt 5,14-16.

SZENTESTE

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)

A karácsony esti istentisztelet végén mindenki a mellette ülő gyertyáját gyújtja meg, jelképesen megosztva Krisztus világosságát. Megindító látvány, ahogy a résztvevők egy-egy pislákoló gyertyát tartanak az elsötétített templomban. Az elmúlt szentestén, miközben a továbbhaladó fényt néztem, a gyertyámat majdnem kioltotta a megolvadt viasz, amely a kanóc körül gyűlt össze. Ahogy észrevettem, megdöntöttem a gyertyát, az olvadt viasz a tartóra folyt, és a láng újra fényesen égett.
Eszembe jutott, hogy az összegyűlő viasz azt a viselkedést jelképezi, amely nem engedi, hogy Krisztus világosságát tükrözzük mások felé. Később gondolatban egy listát készítettem, mik akadályozhatják a fényt: hálátlanság, aggodalmaskodás, negatív gondolatok, a megbocsátás hiánya, ítélkezés, az anyagi javakra való törekvés, és mások véleményének túlzott jelentősége. Mi az orvosság? Talán, hogy Isten szeretetét helyezzük a középpontba, nem a világ dolgait vagy véleményét. Hálásak lehetünk érte, és bízhatunk benne; adhatunk és elfogadhatunk megbocsátást, és feltétel nélkül szerethetünk másokat. Így szabadulhatunk meg a túl sok "viasztól", és engedhetjük, hogy Krisztus világossága ragyogja be életünket.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy megmutatod, hogyan fogadjuk el és tükrözzük vissza Krisztus világosságát. Ámen.

 


2017. december 23. szombat - Csendes percek

Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.
Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben levőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük.
Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez.
Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak.
Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színím földjéről!
Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon.
De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram!
Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!
Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.

Ézs 49,8-16.

FELEDÉKENYSÉG

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkezne, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be. (Ézs 49,15-16)

Miközben kilencéves fiammal a vasárnapi iskolába tartottunk, találkoztunk egy asszonnyal. Ráköszönt a kisfiamra: "Jó reggelt, Houston!" Gyermekemet bátorítottam: "Köszönj Allison néninek!" A hölgy meg sem várva ezt, így szólt: "Tudod, Allison egy szép név, és szeretem, de általában a másik nevemre, a Sarah-ra hallgatok, amit anyukámtól kaptam."
Ahogy idősödünk, egyre nehezebben jut eszünkbe családtagjaink vagy régi barátaink neve. Megfeledkezünk a születésnapokról, évfordulókról és más különleges alkalmakról. Átmegyünk egyik szobából a másikba, és már arra sem emlékszünk, minek mentünk oda. Egy idő után már nemcsak azt felejtjük el, hová tettük az autó kulcsát, hanem azt is, hol hagytuk az autót.
A Bibliában sok feledékeny ember van. A tanítványok elfelejtik, hogy Jézus néhány kenyérrel és hallal jóllakatott egy sokaságot (Mk 8,18-19). Izrael megfeledkezik, hogy Isten szabadította meg őket, és bálványokat kezdenek imádni (Zsolt 106,21). Péter elfelejti Jézus szavait, és háromszor tagadja meg őt (Mk 14,72). Néha mi is megfeledkezünk Isten ígéreteiről és az életünkben tett hatalmas dolgairól. Jó hír, hogy Isten soha nem feledkezik meg rólunk és soha el nem hagy (5Móz 31,6).

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, akkor sem, ha mi elfeledkezünk hűségedről. Ámen.

 


2017. december 22. péntek - Csendes percek

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1Jn 1,5-9.

VILÁGÍTÓ KÖZÖSSÉG

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. (Jn 1,9)

Advent negyedik vasárnapján hallottuk, ahogy a szél fütyül a templom épülete körül. A gyülekezet felállt, hogy a meghitt csendben meggyújtsa a gyertyákat. Csendesen sorba rendeződtünk, kiléptünk az épületből, és elindultunk az ifjúsági csoportunk által készített betlehemi jászol felé. A fiatalok jelmezben álltak a hidegben már egy órája. Mindannyian a jászolban fekvő kisgyermekre néztek, hogy az arra járó emberek figyelmét felhívják a gyermek Krisztus közelségére. Gyertyalángjainknak nem volt esélyük az odakint dühöngő széllel szemben. Minden lépésnél elaludt egy-egy gyertya. Megálltunk, és egymás gyertyáját újra lángra gyújtottuk, míg oda nem értünk. Gyertyáink meg-megrebbentek a sötétben, miközben karácsonyi énekeket énekelve ünnepeltük Immánuel születését.
Hívő emberként mindig ezt tesszük! Közösséget alkotunk, ahol a kis fényünket továbbadjuk azoknak, akik veszteséget, szükséget, szomorúságot, betegséget vagy fájdalmat élnek át. Ezzel emlékeztetjük egymást arra, hogy nem számít, milyen nehezek a jelen körülményei, a gyermek Jézus mindig közel van, fényt hozva a világba.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy Jézust elküldted a világba, hogy életünk sötét pontjait megvilágítsa. Segíts a mai napon szeretetedet megosztani másokkal! Ámen.


2017. december 21. csütörtök - Csendes percek

Felelt Jób, és ezt mondta az ÚRnak:
Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.
Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám.
Hallgass meg, hadd beszéljek! Én kérdezlek, te pedig oktass engem! (Jób 42,1-4.)

FELFOGHATATLAN EZ NEKEM!

Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? - kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. (Jób 42,3)

Jób egyike a Biblia legigazabb embereinek, ám, amikor súlyos próbatételekkel nézett szembe, megátkozta születése napját, és arra kérte Istent, hadd haljon meg. Isten egy sor kérdéssel válaszolt. Azt firtatta, vajon Jób ismeri-e az Úr roppant hatalmát. Jób megalázva magát, megértette, milyen elhamarkodottan beszélt olyanokról, amik csodálatosabbak, semhogy felfoghatná.
Életem első "Jób élménye" akkor történt, amikor elkezdtem a főiskolát. Azelőtt úgy tűnt, hogy életem biztos alapokon áll. Családom hitét és tanácsát követtem. A főiskolán viszont találkoztam a szabadsággal. Ezzel a bizonytalanság érzése is együtt járt: "Mi a következő lépés? Mi történik, ha rosszul választok?" Egy nap felhívtam édesanyámat, és engedélyét kértem egy év halasztásra, hogy mindent átgondolhassak. Nyugtalanított, hogy tanulmányaimat a jövő felőli bizonytalansággal folytassam. Úgy tűnt, Isten nem hallgat meg, ezért elveszettnek éreztem magam.
Jób könyvét olvasva megtaláltam utamat. Jób hasonló helyzetben volt: válaszokat várt Istentől. Jóbbal együtt olyan dolgokról kérdeztük Istent, amelyek csodálatosabbak voltak, semhogy felfoghattuk volna. Tanulgatom, hogy bizonytalanságom beleillik egy olyan tervbe, amit nem érthetek. De tudom, hogy Isten akarata jó nekem, és napról napra tanulom, hogy ez elég.

Imádság: Urunk, emlékeztess, hogy hallgatásod nem jelenti azt, hogy elhagysz minket. Segíts mindig bízni benned. Ámen.


2017. december 20. szerda -  Csendes percek

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!
Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.
A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.
Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.
URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16.

VÁLTOZTASS HOZZÁÁLLÁSODON

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad. (Zsolt 16,11)

Mozgáskorlátozott vagyok, ezért a nap folyamán sok akadállyal kell szembenéznem. Olykor kemény harcot vívok önmagammal, hogy ne engedjek a kedvetlenségnek, türelmetlenségnek, hanem elfogadva helyzetemet, maradjak Isten jelenlétében.
Egyik reggel kimentem az udvarra, és meglátva a sok tennivalót, megterhelődve tértem vissza a szobámba. Vigasztalást keresve vettem fel a Csendes Percek-et, s már a címe így szólt hozzám: Változtass hozzáállásodon! Rögtön világosság támadt bennem, és rájöttem, hogy a saját természetem elégedetlenkedik megint. Elszégyelltem magam, és az Úr bocsánatát kértem, hiszen oly sok szeretetet és törődést kapok tőle mindennap. Rajtam nyugvó jó kegyelme, - hiszem és vallom -, hogy az élet minden gondjára, bajára elég. Hálát adtam, hogy helyreállította lelki egyensúlyomat, megtisztította látásomat, és újra az ő megelégedett békessége töltötte be szívemet.

Imádság: Édes Atyám, köszönöm, hogy szereteted felemel. Kegyelmeddel fedezed be bajokkal küszködő életemet, és új öröm és áldott békesség lehet megint a részem. Segíts Jézusban maradni minden élethelyzetemben. Ámen.


2017. december 19. kedd - Csendes percek

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. /Galata 6,7-10./

TÜRELMES BIZALOM

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. (Jak 5,7)

A Lk 10,2-ben Jézus az evangélium terjesztését a földműveléshez hasonlítja. Azt mondja a tanítványoknak: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés".
Ez az összehasonlítás segít, hogy jól lássam a hitem továbbadására tett erőfeszítéseimet. A magvető elveti a magot, és várja az eredményt. Ha a föld puszta marad, mi tartja vissza a földművest az elkeseredéstől? A türelem. Tudja, hogy várnia kell, míg a mag kikel. Ha meglátja a növényt kibújni, tovább vár a növekedésre. A növekedés minden szakasza türelmet kíván.
Évekkel ezelőtt rendszeresen imádkoztam szeretteimért, s próbáltam nekik megmutatni Isten szeretetét. Lapokat küldtem és telefonáltam. Ha találkoztunk, bátorítottam őket. Mégis, az eredmény, amit láttam, kicsi volt a befektetett munkához képest. Mikor emiatt imádkoztam, Isten emlékeztetett, hogy a farmer sem láthatja a mag föld alatti növekedését, így én sem láthatom, amit Isten elvégez a szeretteim életében.
Bízhatunk és türelemmel várhatunk a növekedésre. Mint a földművesek, mi is dolgozhatunk és reménykedhetünk az aratásban, s türelmünk meghozza gyümölcsét.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el... 

Imádság: Drága Urunk, segíts bízni benned, hogy te munkálkodsz, míg mi várjuk az aratást. Ámen.

 


2017. december 18. hétfő - Csendes percek

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.  /1János 4,7-12./

FÉNY A SÖTÉTSÉGBEN

Nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Kezdő gimnazistaként gyakran elborítanak a feladatok. Gyorsan gyűlnek a megoldásra váró tesztek, projektek, dolgozatok, házi feladatok. Régen eldöntöttem, hogy nem halogatom a dolgokat, így késő éjszakáig dolgozom, hogy mindent elvégezzek a következő napra, sőt előre is. Így nem halmozódnak fel az iskolai dolgok. Figyelmemet sok minden próbálja elvonni, különösen a telefonom, de ha a célra nézek, hogy a választott egyetemre tudjak menni, képes vagyok túlélni az éjszakákat és a nappalokat a számítógép előtt. Végül megérte az erőfeszítés, mert ebben az évben értem el a legjobb tanulmányi eredményt.
Ha a célra nézek, hogy egyetemre mehessek, az segít könnyebben elvégezni az iskolai munkámat; ha Krisztusra nézek, bízhatok abban, hogy egy napon a mennyben vele lehetek. Minden, amit Istenért teszek, megerősíti az iránta érzett szeretetemet, és vágyat ébreszt bennem, hogy vele akarjak élni az örökkévalóságban. Krisztus karácsonyi eljövetele beragyogta a világot. Halála és feltámadása ösvényt nyitott a mennybe, biztosítva, hogy ez a fény sose halványuljon.

 

Imádság: Drága Urunk, vigasztalj minket, mikor bizonytalanok vagyunk a jövő felől! Áraszd utunkra örök fényedet, hogy dicsőíthessünk téged! Ámen.

 

 


2017. december 17. vasárnap - Csendes percek

Anna prófétanő

Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

Lk 2,36-38.

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

Anna abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. (Lk 2,38)

Anna próféta az egyik karácsonyi hősöm. Nem őrzött éjjel nyájat és nem volt a jászolnál. Mégis a karácsony részévé vált születése után 40 nappal ünnepelve a Megváltót Jeruzsálemben. Csodálom Annát, mert egész életében nyitott volt Isten tervére. Kora ellenére bízott benne, hogy Isten feladatot ad neki. Imádkozva és böjtölve Isten közelében volt, várakozással és cselekvésre készen. Amint meglátta Simeont a babával, tudta, hogy ez a gyermek a Krisztus. Azonnal dicsőítette Istent. A jó hír hírnöke lett: Örülj világ, az Úr eljött! Öröme szétterjedt az egész templomban.
Örülök, hogy Anna is része a karácsonyi történetnek. Várakozó hite bátorít. Az angyalokkal és a pásztorokkal együtt hirdette Isten kibontakozó tervét. Hasonlóképpen a mi életünk is része lehet Isten üdvtervének, akár meglepő módon is. Csak ébernek kell lennünk, és válaszolni, ha Isten hív.

Imádság: Örökkévaló Istenünk, dicsérünk téged! Köszönjük, hogy minket is bevonsz egyre bővülő üdvtervedbe. Ámen.

 


2017. december 16. szombat - Csendes percek

Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz."

Lk 2,1-10.

ADVENTI ÉRZÉSEK

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

Advent idején azért imádkozom, hogy a karácsonyi történetet olvasva mélyebben megismerhessem az Urat. Idén megérintett az érzelmek sokfélesége, mely az első karácsonyt kísérte. Meglepetés: Mária megkérdezi az angyalt: "Hogyan lehetséges ez?" (Lk 1,34) - mikor megmondta neki, hogy szűzként fog teherbe esni. Elutasítás: nem volt hely a születendő Megváltó számára (Lk 2,7). Félelem: az angyalok gyakran kezdik így mondandójukat: "Ne féljetek!" (Lk 2,10). Öröm: az angyalok nagy örömet hirdettek a pásztoroknak (Lk 2,10). Bizonytalanság: "Mária mindezeket szívében forgatta" (Lk 2,19), nem tudva, milyen következményei lesznek.
Mindezek az érzések ott vannak Jézusban, aki Immanuel, "Velünk az Isten". Mivel Jézus emberi alakot öltött, átélte minden gondolatunkat és érzésünket. Azután befedte azokat a szeretetével, bocsánatot és megváltást ajánlva. Krisztus teljesen emberré lett, s megtapasztalta az összes érzést, hogy igazán megismerhessük Isten szeretetét.

Imádság: Jézusunk, köszönjük, hogy eljöttél a földre, hogy velünk élj, és hogy ma és mindörökké velünk légy. Ámen.

 


2017. december 15. péntek - Csendes percek

Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött; semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri! Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.

Préd 5,13-20.

ÖRÖM AZ ÚTON

Jézus az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. (Zsid 12,2)

Amikor Kelet-Kansasban éltem, gyakran utaztam át az állam nyugati részére. A vidék olyan volt, mint egy óriási biliárdasztal. Csak ritkán törte meg a préri lapos horizontját egy-egy fa. Sok ember úgy tekint erre a több órás útra, mint amit el kell viselni. Mások csodálják a préri szépségét. Néhány út után már vártam az utazást, amikor keresztülszelem az államot, mert a korábbi fárasztó kötelesség lehetőséggé változott számomra, hiszen időt tölthetek azokkal, akik számítanak nekem.
Keresztényként igyekszem az életet ugyanígy nézni. Bár a mennyország "boldog reménységére" (Tit 2,13) kell összpontosítanunk, földi életünk nem olyan, amit pusztán el kell viselni. Igen, nehéz tud lenni a munka; fárasztóak tudnak lenni az emberek; és felmerülhetnek egészségügyi, pénzügyi és egyéb gondok is. Ha ezekre koncentrálunk, és a nem kívánt dolgokra panaszkodunk, akkor egy valóban hosszú utazásunk lesz. De ehelyett a körülöttünk lévő világban és a többi emberben is értékelhetjük a szépséget. A Zsid 12,2 azt mondja, hogy Jézus elfogadta az élet csapásait, mert előre látta az Isten által kínált örömöt. Tehát nemcsak elviselni kell az életet; élvezzük azt minden Isten által adott szépségével együtt!

Imádság: Istenünk! Segíts, hogy a gondolataink megteljenek a jelenléted gondolataival és ígéreteivel! Ámen.


 

2017 december 14 csütörtök - Csendes percek

Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.

1Kor 1,26-29.

KÜLÖNLEGES?

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

Állandóan az alkalmatlanság érzése és az alacsony önbecsülés ellen harcoltam. Most, hogy kerekesszékbe kényszerültem, az önértékelésem tovább romlott. A betegségem miatt elvesztettem néhány korábban meglévő képességemet, és néha nehéz elfogadni, hogy Isten számára már használhatatlan vagyok.
Végül elkezdtem gondolkodni a Biblia sok olyan példáján, ahol Isten hétköznapi embereket használt. Még Jézus is egy szerény istállóban született egy fiatal, tapasztalatlan pár gyermekeként. Az egyszerű pásztoroknak fontos szerepe volt a születés történetben. A tanítványok dolgos emberek voltak: halászok, egy vámszedő, különféle kereskedők. Mégis, nézzük meg, mindegyiküknek része volt abban, hogy a megváltás története elterjedjen!
Isten csodálatosan teremtett mindnyájunkat saját egyéni adottságokkal. (Zsolt 139,14) Isten megérti korlátainkat és hiányosságainkat, és használni tud, ha rendelkezésére állunk.
Nem kell "különlegesnek" lennem. Mindannyian értékesek vagyunk Teremtőnk szemében, és Isten használni tud mindnyájunkat az ő országa építésében.

Imádság: Urunk! Segíts, hogy magabiztos tanúid legyünk. Köszönjük, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyunk. Ámen.

 


2017. december 13. szerda - Csendes percek

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14,22-33.

MINT TAMÁS

Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! (Jn 20,27)

Kereszténnyé válásom útja nem volt könnyű. Nem volt damaszkuszi úti megtapasztalás és dicsőséges megjelenésélmény. Én sokkal jobban hasonlítottam Tamásra, a kételkedőre.
Hinni akartam, ezért kétségeim ellenére azt tettem, amit a keresztények tesznek. Templomba jártam, önkéntesként segítettem a gyülekezeti alkalmakon, olvastam a Bibliát, és segítségért imádkoztam, hogy hitre találjak, és ne lepleződjek le, mint egy kételkedő. De mindig úgy éreztem magam, hogy a kétségeim felszínre kerülhetnek a keresztények egy csoportjában, és lelepleződhetek.
Ahogy telt az idő, felfedeztem, hogy a hitért való harcommal egész jó társaságba keveredtem. Mózes kételkedett a képességében, és megkérdőjelezte Isten döntését, hogy ő vezesse Izráelt (2Móz 4,1-17). Számos katona a kereszt lábánál elutasította Krisztus istenségét, mindaddig, amíg nem voltak szemtanúi a keresztúton történteknek (Mt 27,38-54).
Ezek a történetek arra tanítanak, hogy a kételkedés kérdéseket ébreszthet, amelyek a hit egy mélyebb megértése felé vezethetnek.

Imádság: Drága Urunk! Segíts, hogy jobban megismerjünk és teljesebben szeressünk! Használd a kétségeinket hitünk erősítéséhez! Ámen.


 

December 12. kedd - Csendes percek

Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük.
Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR.
Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.
Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézs 61,8-11.

NÉZŐPONTOK
Isten az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. (Ézs 61,10)

Ahogy a héttagú családom összegyűlt az étterem parkolójában, hírtelen abbahagytuk a beszélgetést. Csikorgó fékeket és kerékcsúszást hallva szemtanúi voltunk egy balesetnek, ami mint egy lassított felvétel történt a közeli útkereszteződésben. Más sofőrök megálltak, szemtanúk hívták a 911-et, és a rendőrség megérkezett. Később, ahogy beszélgettünk vacsora közben a történtekről, meglepőnek találtuk, hogy ugyan első kézből figyelhettük meg az eseményeket, mégis mindannyian máshogy emlékezünk rá.
A hívők évszázadokon át megtapasztalták és szemtanúi voltak Isten üdvösségének, megbocsátásának és végtelen kegyelmének. És ahogy a vacsora alatti beszélgetésen, a keresztények különféleképpen látják Isten megtartó megváltását és szabadítását. Fontos felismernünk, hogy Istenről alkotott szemléletünk különböző, és az odaadás és hálaadás kifejezését Isten által adott egyediségünk fejlesztette ki. Ahogy kereszténységemben növekedtem, megtanultam felismerni és elfogadni annak a fontosságát, hogy különböző nézőpontok léteznek Krisztus testén belül. Elköteleződésünk módszerei - ahogy hívjuk Krisztust, egyéntől és gyülekezettől függően - eltérőek, de mindannyian Krisztus testének részei vagyunk.


December 11 - Csendes percek


Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül." Azután így szólt az Úr: "Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"

Lk 18,1-8.

EGY ÖZVEGYASSZONY ÉS EGY FEHÉRHASÚ LEGYEZŐFAROK

Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. (Lk 18,1)

Az ebédszünetben gyakran elmegyek sétálni a Swan folyóhoz. Késő tavasz idején egyik alkalommal valamin megakadt a szemem. Fent egy közeli fán egy fehérhasú legyezőfarok (kisméretű, Ausztráliában őshonos madár) zaklatott egy meglehetősen nagy fekete varjút. Azt feltételeztem, hogy a fehérhasú legyezőfarok a fészke biztonsága miatt aggódott és a lehető legagresszívabb módon védte a területét. Ezzel szemben úgy tűnt, hogy a sokkal nagyobb méretű varjú meglehetősen meghökkent a nagy felbolydulásban. Végül a varjú kezdett elfáradni a zaklatásban, és átrepült a szomszédos fához, de a fehérhasú legyezőfarok hevesen üldözte.
Egy kis gondolkodás után arra jöttem rá, hogy épp szemtanúja voltam a látszólag teljesen esélytelen küzdelemben való kitartás egy példájának. Arra is rájöttem, hogy mint a fehérhasú legyezőfarok, mi is szembesülhetünk olyan helyzetekkel, amelyek megoldhatatlannak tűnnek. A mai olvasmányban Jézus a kitartó özvegyasszony példáját használja, hogy emlékeztessen minket arra, forduljunk kéréseinkkel Istenhez. Mennyei Atyánk készen áll arra, hogy kéréseinkre válaszolva segítsen.

Imádság: Urunk, segíts, hogy kitartóak legyünk az imádságban akkor is, ha a helyzet reménytelennek tűnik! Ámen.

 


 

December 10 - Csendes percek

 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Jn 1,1-14.

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

Az Ige testté lett, közöttünk lakott... (Jn 1,14)

Minden decemberben már előre várom a gyülekezeti, karácsonyi zenei műsorunkat. A szavak és a dallamok megtöltik lelkemet, gyülekezetünk számára pedig ajándékot jelentenek. A templomot gyönyörűen feldíszítjük. Régen ezt gondoltam: "A zene nélkül nem lehet karácsony!" Az idén azonban beteg lettem, és az ünnepi zenei műsorok idején is otthon kellett maradnom. Nem merülhettem el a hangokban, a dekoráció látványában, és a dicséretekben a program végén.
Először sajnáltam magam. Aztán ráébredtem, hogy bármennyire felemelőek és inspirálóak a karácsony külső örömei, nem ez a szent ünnep lényege. A karácsony ereje, hogy Isten elküldte Jézust közénk, hogy meghaljon értünk, és feltámadjon a halálból. A karácsony valódi ajándéka az a bizonyosság, hogy Krisztus újra el fog jönni. Ha le is kell mondanunk ünnepünk néhány, megszokott eleméről, tudjuk, hogy valójában csak Jézus Krisztusra van szükségünk. Ő a szívünkben él a hit által, és ez mindennél több.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk, hogy örvendjünk a karácsonynak, és emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus személyét, Megmentőnket ünnepeljük. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket..." Ámen. (Mt 6,9-13)

 


December 9 - Csendes percek

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

REMÉNY A ZŰRZAVARBAN

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

Nemrégiben, amikor férjem kórházban volt, kinéztem a kórházi szoba ablakán, és azt láttam, hogy a járdán és az úttest egy részén is szemét van. Azt gondoltam, minden zűrzavarosnak és rendetlennek látszik.
Azonban észrevettem valami mást is. Madarak csipegették az ételdarabokat a járdán, és körös-körül dús növényzet zöldellt. Amit én szemétnek véltem, az a madaraknak hasznos volt. Így gondolnom kellett arra, hogy még a legnagyobb káosz közepén is reményt nyújt Isten. Noha a szemetelés sohasem helyes dolog, megtanultam, hogy megtapasztalt harcaink közepette Isten mindig gondoskodik rólunk és támogat bennünket.
Férjem betegsége alatt áldás volt megtapasztalnunk, ahogy testvéreink hitüket gyakorolva bátorító szavakkal hívtak fel, vagy ételt hoztak a kórházba, sőt, bejöttek a férjem mellé, hogy hazamehessek egy kicsit pihenni és a gyerekekkel törődni. A mi káoszunk közepette Krisztus közössége ölelt körül bennünket, reményt és gyógyulást hozva számunkra.

Imádság: Szerető Istenünk, adjon Szentlelked erőt és békességet népednek a nehéz időkben! Ámen.

 


December 08. Drágának tartalak

"...drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, ...

 drágának tartalak

Ne hallgass az emberek veled szembeni negatív véleményére. Isten szeret téged <3. Drágának tart és becsesnek. És higgy benne, mert drága vagy és becses


 

December 7 - Csendes percek

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.

Ef 1,3-7.

 AZ IGAZ KEGYELEM

Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef 1,7)

Közeledik a karácsony, és én újra a kegyelem jelentésével vívódok. Évek óta törekszem arra, hogy tisztán értsem a kegyelem fogalmát. Szeretem a hangzását - vágyódom a kegyelemre - de küszködöm a teljes megértésével. A kegyelem azt jelenti, nem csak bizonyos szabályok alapján kell élnünk, hanem az Úr Jézus Krisztus szeretetével és megbocsátásával is. Krisztus vére kiontatott értünk, és ha elfogadjuk Jézust Urunknak, akkor olyan, mintha sosem vétkeztünk volna. Ez túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen.
Amikor keresztény lettem, azt reméltem, Istennek megfelelve tökéletes asszony leszek, mire elérem mostani koromat. Ehelyett azonban inkább gyengeségeim érzem, és jobban rászorulok Isten kegyelmére, mint valaha. Azon töprengek, vajon félreértelmeztem-e Isten keresztény életemmel kapcsolatos elvárását. Isten nem várja tőlem, hogy tökéletes legyek. Isten csak azt akarja, hogy teljes mértékben fogadjam be Krisztus szeretetét, és találjak benne megnyugvást.
Végül megbékélek a hiányosságaimmal. Rájöttem, senkinek sem sikerül mindig minden. Egyszerűen elég, ha emlékeztetjük magunkat, hogy őhozzá tartozunk, aki egyedül tökéletes. Ez az igazi kegyelem, ami karácsonykor született. 

Imádság: Köszönjük, Atyánk, hogy megváltásod által felszabadítottál minket a veled való gazdag életre. Ámen.


 

December 6 - Csendes percek


Jézus imádsága: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal."

Jn 17,15-19.

GYAKORLÁS, GYAKORLÁS

Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. (2Pt 3,18)

Az egyik szerettem nem keresztény. Gyakorta elmondja, hogy a kereszténységtől való idegenkedése abból a személyes megfigyeléséből fakad, hogy túl sok keresztény életében lát képmutatást. Én is észrevettem másokat, amint rámutatnak a keresztények hibáira, és azt mondják: "Ha ilyenek a keresztények, akkor én nem szeretnék részese lenni a kereszténységnek."
Számomra érett kereszténnyé válni hasonlatos a tenisz tanulásához. Mondhatjuk ezt: "Borzalmasan teniszezem, de szeretek játszani. Kimegyek a pályára és ütögetem a labdát. Noha hibázom is, tudom, ha kitartok, fejlődni fogok. Jól vagy rosszul teniszezem, de mégiscsak teniszjátékos vagyok."
Éppúgy, ahogy a teniszezéstől még nem lesz valaki tenisz-sztár, a kereszténnyé válás sem teszi az embert bűntelenné vagy olyanná, aki nem tud hibázni. Mindkét dolognál a gyakorlással magabiztosabb lesz az ember, a képességei fejlődnek. Ettől lesz az ember tanítvány. Egy teniszezőnek a gyakorlás azt jelenti, hogy kimegy a pályára, és üti a labdát. Egy keresztény számára a gyakorlás az, amikor az imádság és a bibliaolvasás közben időt tölt Istennel, és minden nappal egy kicsivel hasonlatosabb lesz Krisztushoz.

Imádság: Úr Jézus, töltsd be az életünket úgy, hogy szerető gondoskodásod másokat is vonzzon! Ámen.

 


December 5 - Csendes percek


A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézs 9,1-6.

VALÓSÁGOS KARÁCSONY

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs 9,5)

A karácsony, amikor Jézus születését ünnepeljük, mindig is Isten szeretetére emlékeztetett. De amikor első gyermekünk, Peter megszületett, a karácsony is mélyebb értelmet nyert számomra. A feleségem, Rosie, két héttel túlhordta a babát, ezért 1993. december 3-án be kellett feküdnie a kórházba. Miután az orvosok többször is hiába próbálták megindítani a szülést, a császármetszés mellett döntöttek. December 5-én, vasárnap este, végre megszületett a kisfiunk.
Peter első karácsonyát háromhetesen élte át. Karácsony első napján elvittük az istentiszteletre, és miközben a karomban tartottam, és néztem a kis arcát, folyt a könnyem, és arra gondoltam, hogy Jézus is ilyen piciny gyermekként született a világra. Amikor a fiamra néztem, arra gondoltam, mit tett értünk Isten: a világ Megváltója ugyanolyan gyámoltalan és a felnőttekre szoruló kisgyermekként jött el a világba, mint a mi kis Peterünk. A kisbabánk, akit a karjaimban tartottam, a karácsony jelentését egy egészen új megvilágításba helyezte.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy kisgyermekként elküldted a világba a te Fiadat, hogy közöttünk éljen, és üdvösséget szerezzen számunkra. Ámen.


December 04. Változzatok meg

Változzatok meg...

Róma 12:1-2
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Változzatok meg, ez a kérés. De miért változzunk meg, hogyan tegyük?
Ez a gondolat fogalmazódott meg bennem már rég, amikor éreztem és felismertem, hogy helytelen az ami cselekszem. Akartam a változást, de gyenge voltam hozzá, erőtlen és nem volt kitartásom hozzá.

Úgy éltem ahogyan a világi emberek. Amit megtérésem előtt még nem ismertem fel, ragaszkodtam a bűnös élet örömöket kínáló dolgaihoz, mert örömöt, élvezetet okoztak. Mondhatnám azt is, hogy szerettem a bűnt, de gyűlöltem a bűnöst, akit annak kiáltottak ki az emberek.
Magamban ritkán ismeretem fel, hogy én is bűnös vagyok, jó embernek tartottam magam, és még a felismert bűneimre is voltak magyarázataim.

Majd elérkezett az az időszak amikor megismertem Istent és Ő akaratát. Találkozhattam szeretetével amellyel magához ölelt, engem, a bűnöst. Magához ölelt, mert Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Megmutatja a szabadulásnak azon útját amelyre lépve közel kerülhetünk kegyelméhez.

Az efézusi levélben részletesen le van írva, hogy Isten milyen változást kíván tőlünk. Ez a változás nem lehetetlen, teljesíthető.

Efézus 4:22-32
22. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 23. újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24. öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 25. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. 26. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, 27. helyet se adjatok az ördögnek. 28. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Kérdés, hogy ezt miképpen tudjuk megtenni. Gyengének érezzük magunkat olykor. De ha Isten útjára lépünk, befogadjuk Jézust az életünkbe, akkor már nem leszünk gyengék, mert Jézus velünk van.

Filippi 4:13,
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Igen, Krisztusban van erőm aki bennem él!

Galata 2:20,
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Krisztusra figyelve értelmünk, gondolatunk megváltozik. Többé már nem a világi életet akarjuk követni, hanem, mint Isten gyermekei az Úr akaratát fogjuk teljesíteni.
Az Úr akarata pedig az, hogy szeressük Őt és embertársainkat.

Lukács 10
"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?"
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Amikor mindezeket már megtudjuk tenni akkor tudjuk, hogy Istennek tetsző módon élünk. Szavainkkal, tetteinket dicsítjük Istent amelyre felfigyel a világ.
Hirdetjük az evangéliumot, a jó hírt, hogy még tart a kegyelem esztendeje. És egyre többen lesznek akik felismerik, az élet célja nem a földi boldogság, amely egyszer úgy eltűnik ahogyan a port fújja el a szél, hanem Isten országában az örök élet.

A sátán rendszeresen megkísért minket, gondolataink, figyelmünk eltérítésével. arra törekszik, hogy hitünk gyengüljön és elforduljunk Istentől. Belénk ülteti azt a gondolatot, hogy Isten számára már nem vagyunk fontosak, és estleges vétkeink, bűneink miatt elfordult tőlünk. De ne fogadjuk el ezeket a gondolatokat.
Sátán a világot személyesíti meg, a bűnt, zűrzavart, káoszt, megosztottságot.
Isten pedig a szeretetet képviseli.

Ismét leírom: A világ a bűnt szereti, de a bűnöst gyűlöli.
Ezzel szemben Isten a bűnt gyűlöli és a bűnöst szereti.

Maradjunk meg Isten szeretetében, bízzunk benne és ha meggyengülünk is, forduljuk hozzá, hittel, reménnyel és bizalommal!

El kell engedni a régi hozzáállásainkat, gondolkodási szokásainkat, régi elképzeléseinket, melyekkel együtt éltünk, ahhoz, hogy feltudjuk ölteni új ruhánkat, melyet Isten tartogat számunkra, hogy megváltozott értelmünk által megújuljunk.

/B.István/

 


N O V E M B E R

„Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.” (William Arthur Ward)

November

 


November 28.

Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” (Róma 14:11)

Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” (Róma 14:11)

 


November 27.

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik
éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rójja fel a gonoszt,
1 KORINTUSI levél 13:4-5

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 1 KORINTUSI 13:4-5

 


November 26. Lehetőség Istentől

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

 


November 25.

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

 


November 24.  Egy csodálatos ígéret

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

Eljegyezlek téged

Az Úr jegyesének lenni: micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett? Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örök érvényû eljegyzés volt. Ő soha nem bontja fel a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött.

Az Úr háromszor ismétli: „Eljegyezlek", és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést. „Igazsággal", tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. „Itélettel", tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget: senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek, vagy tévedésnek. „Szeretettel", tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. „Irgalommal", amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot.

Végül a „hit ajándékával", hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szent Szellem mondja minderre az „ámen"-t, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez!

/C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

 


November 23.  Isten dicsősége

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat... "  Zsolt 19:2,

Isten dicsősége

Isten mindenhol jelen van, hiszen a teremtés az Ő műve. Mégis mennyi magyarázat van amely ősrobbanással akarja igazolni a teremtést, elferdítve Isten dicsőségét.

 


November 22.  Az Úr szegénnyé tesz...

"Az Úr szegénnyé tesz, és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal" 1Sámuel 2:7,

"Az Úr szegénnyé tesz, és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal" 1Sámuel 2:7,

 


November 21. Élek pedig többé, de nem én...

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)


November 20. Szánjátok oda magatokat az Istennek...

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)


November 19. Éneklésnek ideje

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)


November 18. Vigasztalás

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

 


November 17. Kételkedés nélkül

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,


November 16.  Becsüljétek meg elöljáróitokat

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

 


November 15. Tisztíts meg!

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál."

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." Zsolt 51:9,

A világban élünk és a világ ráhatása bennünket is elér. Ezért olykor a legjobb akaratunk ellenére is vétkezhetünk, bűnt követhetünk el. De aki figyel Isten hangjára, azt a Szent Lélek figyelmezteti és lehetősége van bűneit felismerni, megvallani és azoktól elfordulni.

Ezért bátran forduljunk a kegyelem trónusához, ahol kérésünk meghallgatásra talál és bűneinkre megbocsátást kaphatunk!

 


November 13. Isten előtt - Kecskék az örök kárhozatra

Bal oldalra a kecskék kerülnek, az örök kárhozatra.

Máté 25:41-45
41. "Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43. jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45. Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.


A jobb oldal a mennyet jelenti Jézussal, míg bal oldal a poklot, mint az örök kárhozat helyét jelöli meg.

Jézus soha nem úgy beszél a pokolról, mint az Őbenne megjelent Isteni kegyelemről semmit nem tudók végső állapotáról, hanem mint olyan lehetőségről, amibe csak az az ember kerülhet, aki találkozott Jézussal, de a felkínált kegyelemre nemet mondott, akár a szavaival, akár csak a cselekedetetivel!
Tehát: sohasem az Isten ítél valakit kárhozatra, pokolra, hanem mi magunkat ítéljük arra!

Jézus és tanítványai mindig figyelmeztetőleg beszéltek a pokolról. Ez pedig figyelmeztetett Jézus által fölkínált kegyelem halálos komolyságára.

Jobb oldalra az Őt szeretők kerülnek, akik vele, Krisztussal lesznek.
Az örök élet nem örökkétartó semmittevés, hanem az Istennek való szolgálat kiteljesedése.

" Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet."
Példabeszédek 14, 12

Van olyan út, ami helyesnek tűnik, mégis halálba vezet. Ez az Isten nélküli út. Járhatok percre pontosan a gyülekezetbe, és adhatok adományt, de ha Isten nélkül teszem, vagyis nincs élő kapcsolatom Vele, akkor az út végén nem vár más, mint a halál.

Ezért gondoljuk át életünket, döntéseinket, hogy a világi élet vagy pedig Isten útján szándékozunk járni, Mindkét út vezet valahová. Az egyik az Örök éltre, a másik az örök kárhozatba.

Ezért jó ha tudjuk, hogy hová tartunk!

B.I.M.

 


November 12. Isten előtt - bárányok az örök életre

Elérkezik majd az az idő amikor Isten ítélőszéke előtt fogunk megjelenni: Kivétel nélkül, mindnyájan.

A jó pásztor elvégzi a válogatást, mert Ő ismeri juhait.

Ezékiel 34:15-22
15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. 16. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. 17. De köztetek is igazságot teszek, juhaim - így szól az én Uram, az ÚR -, bárány és bárány között, kosok és bakok között 18. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? 19. Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart? 20. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. 21. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. 22. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között!


Isten előtt ismert minden gondolatunk, és cselekedetük. Annak alapján kerül kiválasztásra, hogy ki kerül jobb oldalra és ki kerül balra.Jobb oldalra a juhok kerülnek, örök életre.

Máté 25:34-40
34. "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36. mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39. Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." 

B.I.M.

 


November 11.

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

 

November 10.

November 09. Becsüljétek meg elöljáróitokat!

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

 


November 08.  Istennek nincs lehetetlen

"Ami az embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges." Lukács 18:27,

Ami az embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. Lukács 18:27,

 

 


November 07. Áldjuk az Urat!

134 Zsoltár
Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!

Áldjuk az Urat, de ne csak felemelt kézzel, hanem cselekedeteinkkel is. Ígéreteink megtartásával. Igenjeink el nem mismásolásával. Az Úr ekkor tud gyönyörködni bennünk, látva, hogy imádatunk nem külsőségekben nyilvánul meg. Mert ilyenkor érzékeli, hogy megtartjuk rendelkezéseit és parancsolatait. Örömmel győződhet meg arról, hogy megbízható és hű szolgák vagyunk.

B.I.M.


 

November 06. Legyünk megbízhatóak!

csak a kő marad, a kő marad…

Prédikátor könyve 5, 4-6
Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.

Legyen hiteles az életünk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, mert azzal csak a bizalmatlanságot építjük.

 


November 05. Boldog ember...

boldog ember

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére "
Zsolt 1, 1

Boldog ember az, aki reggel felébredve hálát ad Istenének és megköszöni amiért kapott még egy napot amit a kegyelmében eltölthet. Mert akár tetszik, akár nem életünk sorsa az Ő kezében van.
Lehet átkozni, lehet dicsérni, hallgathatunk rá, vagy akár befoghatjuk füleinket is, hogy ne halljuk hangját amellyel vezetni kiván bennünket.
A bűn zsoldja a halál, olvashatjuk a Bibliában. Igaz sokan vannak akik nem olvassák, de ők is tudják, hogy a bűn elkövetéséért büntetés jár. A törvénykönyvek szerint a pararafusokban leirt itéletvárható, bosszú alapján a visszavágás. Bár sokan reménykednek, hogy soha nem derül ki, de ez igy nem igaz. Egyszer meg kell állnunk Isten szine előtt és ott szembesülni fogunk minden bűnünkkel.
Nem a mérleg nyelve fog számitani, sem az, hogy merre billen. Nem az lesz a döntő, hogy mennyi jót cselekedtem az életemben.
Egyededül Jézus Krisztus megváltó kegyelmére számíthatunk. De csak akkor, ha még életünk folyamán találkoztunk vele és felismert bűneinket neki átadva,és azoktól elfordulva behívtuk Őt az életünkbe.

B.I.M.


November 04. Helyes önvédelem

"De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."
(Jakab levele 4:6-8)

Az önvédelem bibliai formáit találjuk ebben a szövegben. Mi emberek kitaláltunk már mindent, ami helyettesíti az igazit és hosszútávon kiderül, hogy nem használható, ezért megalkottuk az önvédelem helytelen formáit. Ez pedig a világgal való barátság és a kevélység.

Az ellenségeskedést, amit a bűneset után Isten ajándékozott az embernek - és nem megátkozta vele, hanem megajándékozta vele - fel lehet oldani, legalábbis a szabad akarat engedélyt ad rá. Mégpedig egyetlen módon, ha békét kötünk az ellenséggel. Ha megszűnt az ellenségeskedés, akkor valószínű, hogy békét kötöttünk az ellenféllel. Másként nem fog menni, de ez nem ajánlatos út. Isten igényes azzal, hogy mi ne legyünk a világ barátai. Ő azt akarja, hogy az Övéi legyünk.

Az önvédelem másik helytelen formája a kevélység. Milyen a kevély ember? A hegedűtanárom mindig azt mondta, hogy nem szereti az olyan embereket, akik annyira fennhordják az orrukat, hogy beleesik az eső. A kevély ember nem tud veszíteni típus.

Tévedés, hogy a kereszténynek győztes csatákkal kell rendelkeznie. Igen, győznie kell, de nem mindig. Frusztrációt okoz ez a görcsösség, ha elhitetik veled, hogy nem lehetnek hibáid, ha keresztény vagy. Ha ezt elhiszed, még több hibát ejtesz, mintha belátnánk, hogy lehetetlen tökéletesnek lenni.

Sajnos veszíteni muszáj. Mivel mindannyian bűnösnek születünk, nem fog másként menni a dolog. Ha nem veszítesz, azt jelenti, nem tettél semmit. A példázatban szereplő egytálentumos szolgának (Máté 25) egy bűne volt: nem mert veszíteni. Veszíteni szabad, de azonnal vissza kell futni a kegyelmes Istenhez.

A kevélység arról szól, hogy nem hiszem el, hogy Isten megbocsátja a rontott lépéseimet, ezért majd én mindent jól teszek. A kevély nem tud lelki kapaszkodó nélkül élni. Nem hisz a bűnöket megbocsátó Istenben.

Az önvédelemnek egyetlen helyes formája létezik: közeledni Istenhez. Ez azt jelenti, hogy leteszünk minden kapaszkodót. Nem úgy, mint a farizeus, hogy odaáll Isten elé és megvédi magát. Hanem úgy, mint Jósua, aki odaáll Isten elé és Isten megvédi őt a Sátánnal szemben (Zakariás 3:1-5).

Az önvédelem egyetlen helyes formája. Istenhez menjünk védelemért. Ha ezt a lépést megtesszük, Isten mindent megtehet értünk.

forrás: reggelidicseret.blogspot.


November 03. Istenhez közeledni

„Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

Minél jobban közeledünk Istenhez, Ő annál kegyelmesebben jelenti ki Önmagát nekünk. Mikor a tékozló fiú hazafelé közeledik, apja elébe fut. Mikor a kibocsátott galamb visszatér a bárkához, Nóé kinyújtja a kezét, hogy beemelje. Amikor a szerető hitves közeledik férjéhez, az a szeretet szárnyain repül hozzá.

Jöjj, drága barátom, közeledjünk Istenhez, aki olyan kegyelmesen vár ránk, sőt elénkbe jön!


November 02.  Küzdelem a szabadságért 2.

Eszter 4:1-17
1. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla; de ő nem fogadta el. 5. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. 7. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz! 12. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el! 17. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

3. Márdokeus elment a király kapuja elé (2.v.)
a./ Előbb a mennyei Király kapuja előtt állt, a földi királyhoz csak azután megy! Nem ül egyhelyben, tétlenül várva a szabadulást, hanem elindul feléje!

Isten úgy adja a szabadulást, hogy nekünk is részt ad a szabadulás munkájában: az üdvösség furcsa ellentmondása: az 100%ban Isten és 100%ban az ember munkája!

4. A királyhoz mindenképpen be kell menni, de a királyhoz senki nem mehet hívatlanul.
A törvény szerint halál vár mindenkire a Király előtt! Mert ugyan ki állhatna meg előtte jogosan?!

Eszternek mindent fel kell áldoznia. Eszternek rá kell tennie a királynéságát a királyságra: a földi rámehet a mennyeire, de mi lesz, ha a mennyei megy rá a földire?!
c./ „E mostani időért jutottál királyságra!” (14.v.) – Isten gyermekeinek mindene a mennyei királyságért van!

5. „Bemegyek...”

Eszter maga ellen döntött – a szabadulás mindig a magunk elleni döntésben van!

„...de imádkozzatok értem!” – mert egyedül még ehhez is gyenge vagyok. De ha a sok gyenge együtt böjtöl és könyörög, meg fogja tapasztalni az Isten erejét és szabadítását!


November 01.  Küzdelem a szabadságért 1.


Eszter 4:1-17
1. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla; de ő nem fogadta el. 5. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. 7. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz! 12. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el! 17. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

Amíg nem találkozunk az Úrral addig mindnyájan rabságban élünk. A bűn rabságában. A sátán megkörnyékezte Ádámot és Évát, akik elkövették a bűnt, megszegték a tilalmat, ezért Isten ellen lázadtak. Elkészült az ember halálos ítélete.

A zsidók halálos ítéletét a király aláírta és megpecsételte. Titokban készült de nyilvánvalóvá lett.
De a mi ítéletünk is meg van pecsételve: a bűn zsoldja a halál?
Van-e szabadulás?
Igen, és a kettő nagyon hasonló!
1. Márdokeus megtudta mindazt, ami történt. (1.v.)
Nem tudni, hogyan, de valahogy megtudta Márdokeus az ítéletet. Aki nem tud a támadásról, védekezni is képtelen!

Nekünk is meg kell tudnunk az ítéletet. És ennek a „levélnek” a másolata a Szentírás!

2. Mit tehetünk, hogy szadadulásért?
A legelső dolog, amit Márdokeus tett, hogy zsákruhába öltözött és kiáltott keserves sírással.

Ma is addig, amíg valaki nem veszi halálosan komolyan az ellene szóló levél üzenetét, és nem alázkodik meg előtte teljesen, nem szabadulhat!

Márdokeus és Izráel egész népe böjtölt és az ég felé kiáltott. Márdokeus nem Hámán bűnét emlegette, hanem a magáét! A kegyelem feltétele a bűnvallás, a teljes alázat Isten előtt!


O K T Ó B E R

„Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.”
(William Arthur Ward)

OKTÓBER

 

 


Október 30-31. Felismerés

Arról gondolkodtam, hogy amikor egy ember meghallja Isten hívását, és követni akarja Jézust, beengedi a szívébe, akkor ez az első érintés Istentől származik.

De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ézsaiás 43:1,

Bekerül egy közösségbe ahol kap egy alapot. Abban az alapban napjainkban benne van Isten is és a világ is. A közösség szellemi beállítottságától függ, hogy milyen mértékben. Okosodik, megújul az értelme, épül, hiszen nagyszerű tanítókkal van körülvéve, akik Isten felkent emberei.(Legtöbben ezt vallják magukról). Olvassa a keresztény kiadású könyveket, melyeket neves prédikátorok, evangélisták, gyülekezet vezetők írtak, hallgat különböző igehirdetéseket, majd megdöbbenve ismeri fel, hogy összezavarodott szívében és lelkében egyaránt.
Ellentmondóak olykor ezek a tanítások, igehirdetések.
Végső elkeseredésében kinyitja saját Bibliáját és megdöbbenve veszi észre, hogy az abban leirtak sokszor nem egyeznek a hallottakkal.
Két lehetősége van. Vagy marad a korábbi gyakorlatában, és kiválaszt magának valakit, akit követni akar, vagy beengedi a Biblia tanítását a szívébe kérve az Urat, hogy Szent Lelke segítsen, hogy az abban olvasottak mélységei is megnyíljanak előtte.
Ha ezt megteszi, Isten segít, és felismeri a hamis és tévtanitásokat. Vissza tért a gyökerekhez, Isten szent és hamisítatlan Igéjéhez, amelyet nem emberek magyaráznak meg neki, hanem Isten Szent Lelke vezeti az Igazságra.

 B.I.M.


Október 29.  Jézus az ajtó előtt áll...

"...az ajtó előtt állok, és zörgetek..."(Jel 3,20)

 

 Az ajtó előtt állok, és zörgetek

 

Jézus többször is zörget szívünk ajtaján. Halljuk, de a világi ígéretek és örömök, társaság jobban csábítanak. Nem foglalkozunk ezzel a zörgetéssel mindaddig míg egyedül nem maradunk reménytelenül és kiégve. Ekkor ha felfigyelünk a zörgetésre és megnyitjuk szívünk bejáratát Jézus belép az életünkbe.
Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük, vagy kizárjuk Őt.
Vele békesség tölti be az életünket, bármilyen megpróbáltatás vár is ránk, mert az Ő szeretete oltalmazza életünket. Ígérete, hogy a mennyben elkészítette a helyünket ahol boldogságban élhetünk Vele valósággá válik.
Arról nem akarok írni, hogy mi történik azzal aki kizárja Őt az életéből, mivel mindenki tudja: az egyik út a mennybe a másik a pokolba vezet.
Döntse el mindenki, hogy melyiken akar járni.

 B.I.M.

Október 28. Isten Egyháza

Pál apostol az alábbiakat mondta az efézusi gyülekezet véneinek: 

"Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."
Apostolok Cselekedetei 20,28

 Isten egyházának tekinti azt, amely mindvégig hű marad Jézus Krisztushoz, ahhoz az alaphoz, amit lefektetett. Az őrzők azok, akik nem engedik azt meghamisítani és mindvégig Jézus által kapott igazságot hirdetik.

 Jézus által felépített egyházat semmilyen erő nem rombolhatja szét.

 "Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.   Máté 16,18

 Ennek egyszerű oka van, mégpedig az, hogy Isten egyházának az alapköve maga Isten Fia, Jézus Krisztus.

"Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,"
Efézus 2,20  

B.I.M.


Október 27 - Harc a bűn ellen

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.
Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
Római levél 7, 22-25

Igen, küzdök a bűn ellen, mert időnként foglyul ejt. Ha másként nem is, de a gondolataimban megjelenik. Én és gyarló ember hová lennék Jézus Krisztus kegyelme nélkül?
Szolgálok, mert erre hívott el Jézus. Vétek hibákat, de Jézus megigazít. Letörlöm a könnycseppet a síró szeméről, átölelem és biztosítom őt Jézus szeretetéről.
Beviszem a börtönbe a lélek szabadságát, felöltöztetem a fázót, kenyeret adok az éhezőnek. Közben megzabolázom testi vágyaimat és törekvéseimet és az Úr öröme tölt be.

 B.I.M.


Október 26 - Hagyd az ÚRra utadat

Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!  Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Zsolt 37:4-6,

Hagyd az Úrra utadat...

 

Az jutott az eszembe, hogy sokszor nem értjük, hogy miért kerülünk nehéz helyzetekbe. Keressük a kimenetelt az helyett, hogy Istenre figyelnénk és elfogadnánk az Ő vezetését. Gyakran foggal és körömmel harcolunk igazságunk elismeréséért, pedig ha hiszünk az Úr ígéreteiben akkor tudjuk, hogy Ő igazságunkra fényt fog keríteni. 

 B.I.M.


Október 25. Ki szabadít meg?

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)

 "Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" (Róma 7:24,)

Gyakran elcsüggedünk. Jönnek a nehézségek, problémák amelyek legyőzik az ellenük folytatott elszántságunkat. Érkezik egy kísértés amelyben elbukunk és szégyelljük gyengeségünket. Pedig hűségesek akarunk maradni elveinkhez, Istenhez és lám mégsem tudtunk ellenállni. Padlóra kerülünk. De tudni kell, ilyenkor még van lehetőség a felállásra.
Jézushoz kell kiáltani.
Szeretetével felemel. Új lehetőséget kapunk, amelyet elfogadva nem visszafelé, hanem előre, az általa mutatott úton nem testi, hanem lelki emberként haladhatunk tovább az élet útján.

 B.I.M.


Október 24. Még tart a kegyelem esztendeje 

Szép napot kívánok mindenkinek aki olvassa soraimat.

Tegnap egész nap esett, szomorú, könnyes volt az időjárás.
Nemzeti ünnepünk volt. 1956 október 23-ról én az iskolában úgy tanultam, hogy az ellenforradalom kezdete volt. Rendszerváltás után után forradalom lett. Ilyen a történelem, mindig az uralkodó osztály magyarázza meg az eseteket saját szemszögük alapján megítélve.

Jézus tevékenységét, áldozatát is sokféleképp magyarázták és magyarázzák napjainkban is. Nemzetek, vallások, felekezetek, hívők és hitetlenek. Támadják, gúnyolják, szeretik, követik...

Ma napsütés van. Isten egyaránt adja világosságát hívőre és hitetlenre. Nem személyválogató. Mi emberek sajnos azok vagyunk. Szeretünk, közönyösek vagyunk vagy gyűlölünk. Van még mit tanulnunk és cselekednünk. Amíg nem késő. Míg tart a kegyelem esztendeje.

Ézsaiás 61:1-2
1. Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét...

B.I.M.


Október 23. A bizalom

Zsolt 125:1
"Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. "

Saul üldözte a keresztényeket. Biztos volt abban a tudatában, hogy helyesen cselekszik. Mégis amikor Jézussal találkozott és bár sötétség borult szemeire, mégis akkor világosodott meg.
Saul kérdésekkel fordult Jézushoz
„Ki vagy, Uram?” – Saul végre felismerte, hogy egyáltalán nem ismeri Izráel Istenét. A lélek élete most kezdődik: amikor az ember megszólítja Istent és vágyik arra, hogy megismerje Őt
„Mit akarsz, hogy cselekedjek?” – Az újjászülető ember immár alárendeli magát Isten
akaratának. Többé nem az számít, amit én akarok, hanem amit az Úr akar
Amikor Saul megszólítja Krisztust és útmutatást kér attól, akit addig üldözött, már arról tesz bizonyságot, hogy bizalommal van iránta, hogy az életét rábízza, hogy ezentúl Őt akarja követni.

Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal! Sokan tapogatóznak vakon a világban, nem találják az éltető forrást.

„És megnyitá az Úr az ő szemeit” – mert ahol van hit, bizalom Isten felé, ott megnyílnak a szemek. És amint Hágár meglátta a forrást, Saul meglátta Jézust, pedig az ott volt eddig is, csak keserűségében nem látta. – És, de sokan nem látják az örök életre buzgó forrást sem, pedig ott ülnek mellette!

A Sátán mindig az Isten iránti bizalom megingatására törekszik. Ha az ember hitelt ad a gonosznak, menthetetlenül elbukik. Épp ezért van akadályoztatva Isten megismerése a világ csábításai miatt. Mit akar elérni az ellenség? Hogy elfordítson az Isten iránti bizalomtól. A Krisztusba vetett hittől. Az egymás iránti szeretettől.
Az emberiség nagy része kétségkívül megcsalja önmagát, azzal, hogy van boldogság Isten nélkül is
Hamis próféták és hamis tanítók is a sátán szolgái. Félrevezetik az embereket hamis üdvösség látszatával.
Egyházak, felekezetek üres, Jézus nélküli vallásosságban való bizalommal csábítják az embereket.

De van ez másképp is!

Róma 10:11
Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.

Ugyanakkor ez az egyetlen járható út a mennyek országa felé: a feltétel nélküli, teljes bizalom Abban, aki oda elvezethet!
Készen kell lenni az Úr iránti bizalomra. Aki ezt teszi az hittel fordul Istenhez. Nem kételkedik, mert tudja, hogy számíthat segitségre, vezetésre.

Zsoltárok 31:3-6
Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! 4. Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! 5. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. 6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz Isten!

2. Jeremiás 17:7
Áldott az a férfi, aki bízik az Úrban

Érdekes, hogy az ige kapcsán nem férfi, hanem egy hölgy jutott az eszembe. Az ő bizalma még a veszély idején sem ingott meg amikor meglátogatta az angyal és elmondta, hogy ő lesz az az áldott asszony aki világra hozza a Megváltót. Mária Istenbe vetett hittel és bizalommal énekelt – bár a Megváltó még nem született meg! De Mária számára az ígéret és annak teljesedése egyet jelentett – Istenbe vetett teljes bizalmat.. Őszinte szívvel mondja Mária: "Magasztalja lelkem az Urat,” – Lukács 1:46,

A bizalom erősíti Isten iránti hűségünket és szeretetünket. Ezért soha ne kételkedjünk az Úr igéreteiben, bízzunk benne, mert Istenben bízni – a legegyszerűbb dolog. Bízni Istenben – a leghasznosabb dolog. Bízni Istenben – a legbölcsebb dolog. Bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog.
Bízzunk Isten Igazságában, Isten kegyelmében és Isten szeretetében. Mert "Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll."

B.I.M.


Október 22 - Ki a te pásztorod? (5)

6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Sokan vannak akik szeretnének ilyen kiváltság részesei lenni.

Zsoltárok 27 , 4
Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

Aki újjászületett és visszatért az Úrhoz annak örök helye van az Úrnál.

Viszont jó ha tudjuk, azért, hogy ez bekövetkezhessen, volt valaki aki hatalmas árat fizetett érte.
Azt mondta Jézus Krisztus a tanitványainak:

János 10,11
"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.

Jézusról tudjuk, hogy nem a beszédek, hanem a tettek embere volt. Ő, aki az Úr fiaként született e földre nem csak mondta, hogy milyennek kell lennie a jó pásztornak. Ő valóban életétét adta a rábízottakért
Jézus haláláért a mai napig Izrael népét vádolják. Pedig olvashatjuk János evangéliumában amit Jézus mondott az életéről:

János 10,18
Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."

Jézus hűségesen teljesítette az Úr akaratát. Nehézségek és szenvedések árán is véghez vitte. Hűséges maradt a rábízottakra, a bárányaira. Ő volt és van a mai napon is a mi pásztorunk.
Ezért ha megkérdezik tőlünk, hogy ki a mi pásztorunk, akkor ne a gyülekezeti elöljárónkat nevezzük meg, hanem bátran és büszkén hirdessük:Az Úr az én pásztorom!


Október 21 - Ki a te pásztorod? (4)

5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt;

A szoronó ideges embernek nincs étvágya. Legyen az étel bármilyen inycsiklandozó is, az az ember akinek a gyomrát összeszorítja a félelem az nem tud enni. De az Úr békessége amely körül vesz vesz feloldja a félelmet. Az Úr aki velünk van, asztalt terít, hozzánk ül, egy különleges kenetet és légkört biztosít.
Az elbukásunkra váró szemek nem nyernek kielégülést.

Kedves testvérem, ha úgy érzed, hogy a te életed is nyomorúságokon megy keresztül gondolj arra, hogy te is az Úr gyermeke vagy és a szabadítása terád is vonatkozik. Ha engedelmesen követed őt és kerge birka módjára nem rohansz a vesztedbe akkor rád is vonatkozik ami Jób könyvében olvasható.

Jób 36,16
Téged is kivezetne a nyomorúság torkából tágas helyre, ahol nincs szorultság, és bőven kerülne asztalodra zsíros étel.

Dávid a zsoltár utolsó sorában az Urat méltatja és azt a jó hirt adja közre, hogy örökre szóló helye van az Úr házában. Milyen csodálatos ez az ígéret, ez a kijelentés.


Október 20 - Ki a te pásztorod? (3)

Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain. (Példabeszédek 8, 20)

ösvény

Olykor félelmetes felhők tornyosulnak népe feje fölé, amelyek pusztítással fenyegetnek, olykor eltakarják a napot és a reményt is el akarja venni tőlük, de akik az Úrban bíznak azok tudják, hogy bármilyen baj is adódik, Isten kimenti azokból.
Ha figyelmetlenség, vagy meggondolatlanság sodor bajba, Isten meghosszabbított keze, a pásztorbot visszahúz, vagy pedig egy figyelmeztető suhintás eltérít a felelőtlen, meggondolatlan vagy hibásan megítélt szándéktól. Vannak viszont olyanok is akiket nem érdekel ez a figyelmeztetés és kerge birkák módjára mennek a fejük után. Sajnos ők a vesztükbe rohannak, de aki idejekorán megérti a figyelmeztetést az megmenekül és megvigasztalódik.

4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

Nem valószínű, hogy Isten népe kihívások és támadások nélkül marad. A világ nem nyugszik és mindent beakar kebelezni. Ezért időnként védekezni kell és harcba is kell bocsátkozni.
A rettegés és félem nem uralkodhat el Izrael gyermekein, mert tudniuk kell, hogy nincsenek egyedül. Bármennyire is félelmetes az ellenség ereje, ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk!

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból.  (5 Mózes 20,1)

Szégyenbe kerülnek a támadók, mert az Úrral béke vesz körül, akik a vesztedre törnek megrettennek a nyugalom láttán.

 


Október 19 - Ki a te pásztorod? (2)

Zsolt 95,7
7. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk 

Abban az időben a környező népeknek sok istenük volt. De Dávid biztos volt abban, hogy akit ő követ, és aki gondoskodik róla az nem csak az ő Istene, hanem egész népének az Istene, aki pásztorolja őket.
Azt tudjuk, hogy Dávid és Izrael népe az Urat választotta Istenének. Vajon az Úr hogyan viszonyul ehhez a választáshoz?
Rögtön megtudjuk, ha elolvassuk Ezékiel alábbi sorait:

Ezékiel 34, 11-14
[11] Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. [12] Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. [13] Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein.

Irzaelt sújtották nehéz időszakok, amikor az üldöztetések miatt a nyáj nem maradhatott együtt, bújtak és menekültek és szétszóródtak vagy rabságba estek. Viszont nem maradtak elveszettek, elfeledtek, az Úr rabságukból kiszabadította őket, saját földet és otthont biztosított számukra.
A békesség és biztonság szabadságot biztosít mindazoknak akik az ő útján járnak.

3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.

Az Úr útja, az igazság útja. Tudjuk jól, hogy az Úrban nincs hamisság. Az Ő igazsága örök és megváltoztathatatlan.
Az Ő törvénye az élet. Nem az emberek ellen vannak ezek a törvények, hanem védelmük érdekében.


Október 18 - Ki a te pásztorod? (1)

Ki a te pásztorod? – szegezik sokszor nekünk a kérdést , és megpróbálunk a kérdésre valamilyen választ adni rá. Többnyire az a felelet, hogy az én pásztorom ennek és ennek a gyülekezetnek a vezetője, esetleg elmondjuk a nevét is és néhány jellemzőt róla.
Az viszont sokszor eszünkbe sem jut, hogy olyan választ adjuk, amit Dávid.
Igen, az a Dávid, aki maga is pásztorlegény volt, majd később felkenetett Izrael királyává, és bár igen küzdelmes volt az útja mire a trónra került, a küzdelmek és megpróbáltatások során megedződött és megerősödött.
Tőle származik az egyik legszebb zsoltár, amelyet így hangzik:

Zsoltárok könyve 23
1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Az első kijelentése és pásztorának meghatározása Dávid számára nem ember volt, hanem Isten. Az Úr az ő pásztora, aki mellett igen jó a sora, megkap tőle mindent amire testének, lelkének szüksége van.

1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

Pásztora gazdagon tartja, nem rejt el előle semmit, fejedelmi a kiszolgálása. Biztonságban van vele és mellette, semmi sem zavarja meg a nyugalmát. Ez úgy éri el, hogy követi az ő pásztorát, nem tér el az útjáról. Tudja, hogy az Úr az ő pásztora. 

 


Október 17 - Viharban

Máté 8:23-27
23. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. 24. És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. 25. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: "Uram, ments meg minket, elveszünk!" 26. De ő így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. 27. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"

Viharban

A hívő és hitetlen emberek életében is támadnak viharos mozzanatok. Ezek lehetnek cselekedetek következményei által okozott viharok, vagy anyagi, érzelmi, kapcsolati, betegségek általi események.
Ezeknek a történéseknek a hullámai félelmetesek, feldúlják békességünket, gondolatainkat.
Vannak akiken félelem és rettegés vesz erőt, vagy pedig tettekre sarkallja őket, és és maguk próbálkoznak a viharból kikerülni. Ezekben a viharokban való viselkedésünk sok esetben megmutatja valódi személyiségünket is. Passzívakká vagy aktívakká válhatunk, közösségi kapcsolatain megerősíthetnek vagy elveszíthetnek.

Van vihar amely bűneink, engedetlenségeink következménye. Ezt nagyon jól illusztrálja Jónás története.

Jónás 1, 1-4
1. Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: 2. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! 3. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől. 4. Az ÚR azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek.

Kérdés, hogy ilyenkor mit is teszünk?

Közömbösek maradhatunk úgy, hogy nem veszünk róla tudomást. Jónás például aludt a hajóban mindaddig, míg fel nem keltették. Ő végül bevallotta, hogy miatta tört ki a vihar és fel is ajánlotta a megoldást: "Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger! Mert tudom, hogy énmiattam támadt ez a nagy vihar rátok." Jónás 1:1-12,

Vannak akik saját maguk keresik a megoldást, mert bíznak képességeikben, és a megmenekülést saját erejüktől várják. Pál írta amikor fogolyként Róma felé utaztak és a hajójuk viharba került.

ApCsel 27:18-20
18. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, 19. harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. 20. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.

Az emberek többsége, amikor már mindent elborít az ár, és úgy tűnik, nincs menekülés, csak akkor kiáltanak Jézusért.

Pál Isten által megkapta a menekülés útját, amit át is adott a hajón lévőknek. Mivel engedelmesek voltak, Isten kegyelmében részesültek mindnyájan.

Ha visszagondolunk Jónás esetére emlékezhetünk, hogy a cethal gyomrában bánta meg cselekedetét és akkor kiáltott Istenhez. Isten kegyelméből kikerült a hal gyomrából és küldetését is teljesíteni tudta.

Vajon mi magunk, mit teszünk? Gyakran hasonlóan a többi emberekhez, saját magunk keressük a megoldásokat. Betegség esetén gyógyszerekhez, orvosokhoz, természetgyógyászhoz, kuruzslókhoz fordulunk.
Anyagi problémák esetén bankokhoz, emberekhez rohanunk, és összeomlunk amikor a tartozásokat nem tudjuk kiegyenlíteni.
Lelki gondjainkkal esetleg egy barátot vagy pszichológust keresünk, kapkodjuk a hangulatjavító gyógyszereket, de ezek nem biztos, hogy megmentenek bennünket a depressziótól.

Amikor minden lehetőség elfogyott akkor jut eszünkbe végső mentsvárként Jézushoz fohászkodni.

Jézus tanitványai is csak akkor ébesztették fel Jézust amikor a félelem és rettegés eluralkodott rajtuk. Akkor mentek oda Őhozzá és kérték, hogy mentse meg őket.

Jézus pedig le tudta csendesíteni a vihart. Mert Ő Úr mindenek felett. Parancsolt a viharnak és az elcsendesedett.

Olyan gyakran hangoztatjuk, hogy Jézus a szívünkben él. És akiben él a Krisztus, az is le tudja csendesíteni életének viharait.

Galata 2:20.
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

A vihar megszűnik és csendesség, békesség lép a nyomába. Miért? Mert amikor hittel és bizalommal fordulunk Hozzá akkor Isten nem fordul el tőlünk, szeretete a mi igaz és biztos mentőövünk.

Zsidók 11:1,
A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

Biztos vagyok benne, hogy mindnyájuk életében voltak olyan viharok amikor azt gondoltuk itt a vég. De Isten figyelemmel kísér minket és gyermekeit nem hagyja elveszni.

Amikor saját magunk hibás cselekedetinek következménye a vihar az életünkben akkor jusson eszünkbe:

Zsidó 4:15-16
15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Ne félj a vihartól! Tudod, hogy mit kell tenned! És ha megteszed a vihart felváltja a békesség csendje.

2Thessz. 3:16.
Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

 936-1017


Október 15. Szeretet 

."Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."
Máté 7:12,

Amit tehát szeretnétek...

 

Szeretném ha szeretnének. Szeretnék segíteni az embereken. Gyakran az ellenkezőjét kapom vissza annak amit én adok, pedig szeretettel teszem. Időnként mégis elrontom, vagy többet teszek bele vagy kevesebbet. Vajon miért? Talán ez az idézet választ ad rá:

„A létező lényegének tartom a szeretetet. Ami ezen kívül van, az káprázat, mondhatnám: abszolút lényegtelen. Mindegyikünket legbelül az mozgat, hogy végre odaadjuk magunkat valakinek. Én csak egyetlen birtokviszonyt létesíthetek az egész létezésben, hogy odaadom magamat. Az egyetlen valós birtokviszony, hogy a Tied vagyok.

 

Amikor úgy döntöttem, hogy odaajándákozom magam és áradok, abban a pillanatban kiszolgáltatottá válok, mert az elvárásaimból épült védelmi falam azonnal megszűnik.

Kiszolgáltatottá válok, mert a másik szabad, így nem éntőlem függ, hogy ő elfogadja-e ajándék mivoltomat. Én egyirányú utca vagyok. Minden önátadásom és cselekvésem egyirányú utca, mely nem az én szándékomtól válik kétirányúvá, hanem a másik szabad döntése révén. Minden szeretetaktus, szeretetcselekvés egy halálugrás, és nem tudod ki van-e feszítve a háló. Én csak egyet tehetek: önként odaajándékozom magamat. Semmi mást.

A szeretet lényegének tartom önmagam ajándék mivoltát, amely ugyanúgy ahogy egy almafa, napfény, eső, nem lehet személyválogató. Minden ember csoda, kivétel nélkül. Amikor én személyválogató vagyok, akkor gyakorlatilag önmagamat teszem szegényebbé. Mi azt szoktuk mondani, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet. Szó sincs róla. A szeretet ellentéte a félelem. A félelem az, ami meggátol engem az önmagam áradásában, amely zárttá tesz, védekező alapállásúvá, s nem elárasztóvá.
Ezért a szeretet ellentéte a félelem és nem a gyűlölet. Lehet bennem tomboló ellenszenv, gyűlölhetek valakit érzelmileg, de ez nem akadályozhatja meg elfogadásomat…" Biegelbauer Pál


Október 9. Intsétek, bátorítsátok, gyámolítsátok, türelmesek legyetek

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt."
1 Thesszalonika 5:14,

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, vátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt." 1 Thesszalonika 5:14,

Nagyszerű és nem könnyű feladat. Mert mindezt szeretetben kell tenni. Az intés ne vádlásként hangozzon el, hanem segítő, jó szándékkal.

Csüggedők és félénkek felkarolása, bátorítása feloldja a félelmeket, hitet és biztonságot ad.

Betegségek és csüggedések, rossz megélhetési körülmények, függőségben élők gyámolítása adjon erőt az erőtleneknek.

A türelem, mint a Lélek gyümölcse adjon kitartást Isten ígéretei beteljesedésének kivárására, testvéri és felebaráti jó kapcsolataink megőrzésére.

 


Október 8. Empátia

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15,

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15,

 

Empátia. Másokkal szembeni nagy fokú együtt érzés. Ezt pedig csak szeretetben lehet megtenni. Boldognak lenni amikor valaki örül, együtt nevetni vele, és nem arra törekedni, hogy elvegyük az örömét.
Amikor bánatos valaki, tudjuk mellé állni, átérezni a fájdalmát, letörölni a könnycseppet a szeméről, átölelni kedvességgel, szeretettel. 


 

Október 7. Szabadság

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává."  1Korintus 6:12, 

"Sohasem hittem, hogy az ember akkor szabad, ha azt teheti amit akar: Inkább akkor, ha soha sem kell megtennie amit nem akar." J.J. Rousseau

 

A fenti igevers elgondolkodtat. Az ember sokszor belebukik a nagy szabadságba, és figyelmen kívül hagyja, hogy azt el is veszítheti. Szabadon pazarolja az idejét, erejét és egészségét. Majd észreveszi, hogy amit eddig szabadon tett, az már fogságba is ejtette és nem tud tőle szabadulni. Függővé lesz, és megkeseríti az életét, sőt tönkre is teszi.

Van egy függőség azonban amely hasznunkra válik. Ez nem más, mint Jézus Krisztus akit ha behívunk az életünkbe minden megváltozik. Ő megvéd és irányít minket, hogy semmilyen ártalmas dolog vagy tevékenység ne tegyen minket rabbá, megkötözötté. És segít abban is, ha van az életünkben olyasmi ami fogva tart bennünket,  feloldja azt a köteléket.

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." János 8:36.


Október 6. Sokszor úgy érzem összeroskadok 

"De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység." Róma 5:3-4,

 

Előfordul hívők és hitetlenek életében is, hogy az élet nehézségei olyan erővel nehezednek az emberre, hogy úgy érzi nem bírja már tovább.
Isten nélkül élő ember keresi a kiutat, kapkod fűhöz, fához, emberekhez fordul segítségért, és ha nem talál megoldást problémájára elveszíti a reményt. Megbetegszik, depressziós lesz és olykor felmerül utolsó megoldásnak az öngyilkosság gondolata is.

A hívő embert is érik nehézségek. Nem könnyű elviselni azokat, mégis van egy nagyon fontos kapaszkodó a a hívő ember életében. Jézus a segítség akihez bátran lehet fordulni, akiben meg lehet bízni. Mert a remény nem hal meg, Istenre mindig számíthatunk.


Október 5. Rögös úton

„Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.”  (Ézsaiás könyve 45,2) 

A rögös úton is tapasztaljuk meg, hogy érdemes Istenben bízni


Én megyek előtted azt mondja az Úr. Sokszor úgy gondoljuk, úgy érezzük, mint ha Isten lelassult volna. Olyan régóta imádkozom ezért és ezért. Olyan régóta várok már erre és erre, de még mindig nem történt semmi.

Ismerős?

Azt gondoljuk, hogy talán Isten nem hallotta meg. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a gázra taposunk és megelőzzük az Urat. No majd én tudom! Majd én megoldom, kigondolom, hogy és mint legyen a dolog. Elkezdünk mi saját magunk megoldásokat kiokoskodni és el is indulunk a saját fejünk után. Ilyenkor aztán könnyen előfordul, hogy megbotlunk. Sőt! El is esünk.

Nem kell sietnünk, nem kell kapkodnunk. Tudjuk, hogy az Úr meghallgatott bennünket és meg is válaszolja imáinkat. Tudjuk, hogy Ő gondoskodik rólunk, betölti szükségeinket. Tudjuk, hogy gondja van a családtagjainkra... Mi még az előttünk levő percünket sem tudjuk, de Isten igen. Ő már ott van a holnapi napunkban, a holnaputániban és az azutániban is.... 

forrás: gyozteselet.blogspot

 

Október 04. Ne dobd el a bizodalmad

Hit nélkül...

Olyan könnyű beleesni abba a csapdába, hogy elkeseredünk azért, mert még nem jött válasz az imáinkra. Az ördög csapdája. Hozza a gondolatokat: Hiába imádkoztál, hiábavaló volt az a te nagy hited. Látod? Még mindig nincs semmi változás! Még mindig nincs munkád, még mindig nincsenek a csekkjeid kifizetve! Még mindig goromba a társad, még mindig csúnyán beszél a gyermeked veled. Nem kaptál semmit az Úrtól, mert nem vagy jó, mert nem szeret téged. Látod? Tegnap is mit tettél? Pletykálkodtál, megbántottad a szomszédot......... Ezek az ördög szavai. Ő mindent megtesz annak érdekében, hogy elfordítson a hittől. Ne higgy neki! Ne hallgass rá! Nem szabad bedőlni ezeknek a gondolatoknak, melyek a mélységbe taszítanak. Mit mond az Úr!

Egyszerű fordítás - (Zsidó levél 11,6)
„Hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket.”

Hit nélkül nem tudsz Istennek tetszeni! Hinned kell, hogy amikor Őhozzá fordulsz, Ő megjutalmaz. Nem azért mert mi annyira jók vagyunk. Nem azért mert mi tökéletesek vagyunk és soha semmit nem rontunk el. Akkor miért? Mert Ő szeret és örömét leli abban, amikor jót cselekedhet a gyermekeivel. Hidd, hogy a te jutalmad az Úrtól nem fog elmaradni. Az imáidnak meglesz a gyümölcse, megjön rá a válasz. Hogy milyen formában és mikor, azt csak bízd az Úrra. Ő tudja mindennek az idejét és a módját. Te csak állj meg hitben és ne dobd el az Úrban való bizodalmad.

forrás: gyozteselet.blogspot

Október 2-3 Az Úr félelme

A Biblia szerint kétféle félelemről van szó. Az egyik áldással és jótékony hatással jár, míg a másik ártalmas, leépüléssel és rettegéssel fenyeget.

Az áldással járó félelem az Istenfélelem, az úr félelme. Ami nem jár rettegéssel, mert Isten nem arra vár, hogy megbüntesse és megbosszulja a bűn elkövetőjét.

Az áldással járó Istenfélelmünk abból áll, hogy nagyra becsüljük Istent hatalmáért és dicsőségéért, de tisztelettel hajtunk fejet a haragja előtt.

Fontos tudni és felismerni, hogy az Úr félelme életet, békességet, nyugalmat és megelégedést szül
Példabeszédek 19:23
"Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem."

Az Úr félelme az élet forrása
Példabeszédek 14:27,
"Az ÚRnak félelme az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére."

Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, és feltétele annak, hogy megértsük a világ dolgait
Zsolt. 111:10
"A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad."

 

Október 1. Ne félj!

Ézs 41:10
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Ne féljünk attól, hogy egyedül maradunk – de ne félj, én veled vagyok!
Ne féljünk, hogy elveszíthetünk sok mindent – de ne csüggedj, én vagyok a te Istened! – elveszíthetsz mindent, de a Mindenhatót soha!
Ne féljünk a gyengeségtől – de ne félj, én megerősítelek!
Ne féljünk, hogy segítség nélkül maradunk – de ne félj, mert én megsegítelek!
Ne féljünk a bűneink következményétől – de ne félj, mert igazságom jobbja támogat: A golgotai megváltás az őszinte megbánást irgalmassággal jutalmazza.

 

 

S Z E P T E M B E R 

 

Szeptember 29-30

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak."  Róma 8:28

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak." Róma 8:28,

Sokszor vagyok úgy, hogy van egy elképzelésem, és örülnék ha teljesítené azt Isten. Imádkozom érte, reménykedve és felkészülten várom annak beteljesülését, ami olykor késik vagy elmarad.

Ilyenkor fel kell ismernem, hogy Isten terve és elképzelése nem egyezik az enyémmel. Van amikor csalódás és keserűség fog el miatta, de előbb-utóbb beletörődöm. Ilyenkor kell felismerni az ige igazságát: a jó és a rossz is a javamra válik.

 


Szeptember 27-28. Jézus az ajtód előtt

"...az ajtó előtt állok, és zörgetek..."(Jel 3,20) 

..az ajtó előtt állok, és zörgetek... (Jel 3,20)


Jézus többször is zörget szívünk ajtaján. Halljuk, de a világi ígéretek és örömök, a világi társaság jobban csábítanak. Nem foglalkozunk ezzel a zörgetéssel mindaddig míg egyedül nem maradunk reménytelenül és kiégve. Ekkor ha felfigyelünk a zörgetésre és megnyitjuk szívünk bejáratát Jézus belép az életünkbe. 
Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük, vagy kizárjuk Őt. 
Vele békesség tölti be az életünket, bármilyen megpróbáltatás vár is ránk, mert az Ő szeretete oltalmazza életünket. Ígérete, hogy a mennyben elkészítette a helyünket ahol boldogságban élhetünk Vele valósággá válik. 
Arról nem akarok írni, hogy mi történik azzal aki kizárja Őt az életéből, mivel mindenki tudja: az egyik út a mennybe a másik a pokolba vezet. 
Döntse el mindenki, hogy melyiken akar járni.
 

 

Szeptember 26. Árnyék

"Napjaim olyan, mint a megnyúlt árnyék;
magam pedig, mint a fű, megszáradtam."
Zsolt 102:12,

Amikor elfordítjuk tekintetünket Istenről, és nem közeledünk felé, hanem egyre jobban távolodunk akkor nyúlik meg az árnyék. Az árnyék csak akkor látható ha háttal állunk a fénynek. Isten fénye vezet. Isten világossága mindig megmutatja a helyes utat. Isten fénye az élet. Isten fénye éltet. Éppen ezért soha ne fordítsunk hátat, Nem a fény fog kiszárítani minket, hanem a fénytelenség, és az árnyak sötétsége. a magány, a félelem, és Isten hiánya. Csak rajtunk múlik, hogy a fényt vagy az árnyékot követjük.

 árnyék

 

Szeptember 25.  A rágalmazó

A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz! (Példabeszédek 20:19)

rágalmazó


Amiről két ember tud, az már nem titok - tartja a mondás. Vannak azonban olyan emberek, akik jó titoktartónak tűnnek, de sokszor a látszat csal. Ugyanis az ilyenek örülnek a - "Tudsz titkot tartani?" - kérdésnek, lelkükben azonban olykor még a szándék sincs meg a titoktartásra.

Tapasztaltam, és meglepődtem azon, hogy akiben annyira bíznak, és időt szánnak rá, akár több órás telefonon történő csacsogásra is kap lehetőséget, kiderült, hogy mindazt amit bizalmasan beszélnek, kibeszéli az illető háta mögött, és illetéktelen személyek is hozzájutottak fontos információkhoz.

Felettébb lehangoló, ha valakiben nem áll meg a szó.

Az ilyen fecsegőkre mondja az Ige: ne barátkozz velük! Ha rád bíztak egy titkot, őrizd meg, és gondolj arra, hogy az Úr mindent lát.
Ne légy se rágalmazó, se fecsegő!

 

Szeptember 24.  Soha nem hagy magunkra

"Nem mondanak többé elhagyottnak..."
(Ézs 62,4)

"Elhagyott" - milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélekharang. Mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az "elhagyott" szóban. Elhagyott valaki, aki becsületszavát adta, hogy kitart mellettünk. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki!! Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket.

De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Mt 27,46). Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rosszakaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy "elhagyta az Isten, intézzük el mi is". Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csakhamar rákényszeríti ellenségeinket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak.

Mindennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén: "Gyönyörködik majd benned az Úr". Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5).

forrás: Spurgeon

 

Szeptember 23. Nikodémusz

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: ,,Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született." Erre Nikodémus megkérdezte: ,,Hogyan lehetséges ez?" Jézus így válaszolt neki:
,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
János 3,7-15

Elmélkedés:

A Nikodémussal folytatott párbeszéd második részét olvassuk a mai evangéliumban, amelyben a lelki újjászületés módjáról érdeklődik Jézus beszélgetőtársa. Ekkor Jézus egy megdöbbentő kijelentést, illetve kérdést tesz fel Nikodémusnak: ,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket?" (Jn 3,10). Nem megsérteni akarja őt, hiszen elismeri tanítói tehetségét, hanem szembesíteni önmagával. Az önmagunkkal való kritikus és őszinte szembenézés nélkül nincs lelki újjászületés. Ennek során be kell látnunk, hogy a széleskörű vallási ismeretek még nem jelentenek igaz hitet és nem feltétlenül ösztönöznek jócselekedetekre. A vallási kérdésekben való jártasság vagy a hitigazságok ismerete nem elegendő. Nikodémus számára sem volt elég és számomra sem elegendő. Nekem is szükségem van az újjászületésre, a kegyelemben való megújulásra, a Szentlélekben való újjászületésre. Isten újra és újra lehetőséget ad erre, mégpedig a bűnbocsánat szentsége által. A keresztség és a bérmálás szintén a lelki újjászületés szentségei, de ezekben csak egyetlen alkalommal részesedhetünk. A bűnbocsánat kapuja viszont ismételten nyitva áll előttünk, amely által szembenézhetünk múltunkkal, bűneinkkel és találkozhatunk az irgalmas Istennel, aki a lelki megújulás ajándékozója. Elfogadom-e Isten kegyelmét, amely által újjászülethetek?

Horváth István Sándor

Szeptember 22. Kenyérszaporítás

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: ,,Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: ,,Mindnyájan Isten tanítványai lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért."  János 6,44-51

Elmélkedés:

Az élő kenyérről szóló beszédében Jézus új tartamú kijelentést tesz, amikor az örök élet kenyeréről beszél. Pontosan megnevezi, hogy az ő teste az, amit táplálékként ad az embereknek. Ismét felidézi az ószövetségi manna-csodát, amely a zsidó nép számára meghatározó élmény volt. Az Egyiptomból való szabadulást követően, amikor a pusztában vándoroltak,
rendkívüli gondot jelentett számukra a mindennapi étel biztosítása.
Létkérdés volt számukra az élelem. Gondjuk mértékét jelezte éhséglázadásuk. Fellázadtak vezetőjük, Mózes ellen, illetve Isten ellen, akinek az Egyiptomból való szabadulást köszönhették. Ebben a helyzetben adta nekik Isten naponta a mannát, így gondoskodva róluk, s így mentve meg őket az éhhaláltól.
Ha mi nem is kerülünk ennyire nehéz helyzetbe, jól tudjuk, hogy a kenyér a legalapvetőbb étel számunkra, ami az életben maradáshoz szükséges. Ugyanakkor új jelentősége nyílik meg a kenyérnek attól kezdve, hogy a mi Urunk ezt a táplálékot választotta arra, hogy benne önmagát adja nekünk.
Akinek a kenyeret, s a kenyér által az életet köszönhetjük, annak hálával tartozunk. Ugyanígy hálával tartozunk Jézusnak, aki önmagát adja nekünk! Legyünk hálásak Istennek, hogy az örök élet kenyerét naponta magunkhoz vehetjük a szentáldozásban!

Horváth István Sándor

Szeptember 21. A szeretet mélysége alapján ítél

"Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán" (1Pt 4,17).


Isten munkatársa sohase feledje el, hogy a megváltás nem ember, hanem Isten gondolata; ezért megmérhetetlen a mélysége. A megváltás Isten nagy terve, nem pedig megtapasztalás. A tapasztalat csak kapu, amin át a megváltás bejön tudatos életünkbe. Ne hirdesd a tapasztalatot; hirdesd Isten nagy gondolatát. Amikor az Igét hirdetjük, nem arról kell beszélnünk, hogyan szabadulhat meg az ember a pokoltól és hogyan lehet erkölcsös és tiszta; hanem átadjuk az Istentől vett jó híreket.

Jézus Krisztus a tanításában mindig kiemelte az ítéletet; ez Isten szeretetének a jele. Ne rokonszenvezz azzal a lélekkel, aki nehéznek találja, hogy Istenhez jusson. Nem Isten felelős ezért. Nekünk nem az okát kell kitalálnunk, hogy miért nehéz, hanem úgy kell bemutatnunk Isten hűségét, hogy Isten Szelleme felfedhesse, mi a baj. Az igehirdetés valódi próbája az, hogy mindenkit ítélet elé állít. Isten Szelleme mindenkit szembe fordít önmagával.

Ha Jézus valaha olyan parancsot adott volna, aminek a betöltésére nem tudna minket képessé tenni, akkor hazug volna. Ha pedig mi állítunk korlátot engedelmességünk elé erőtlenségünk hangoztatásával, ez annyi, mintha azt mondanánk Istennek, hogy valamit kifelejtett a számításából. Isten ereje meg kell, hogy ölje minden önbizalmunkat. A teljes erőtlenség és függés ad alkalmat Isten Szent Szellemének arra, hogy megbizonyítsa hatalmát bennünk.

--------------------------------------------------------------------------------

forrás: Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

 

Szeptember 19-20  Eljött az Isten Fia

"Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!" (1János 5,18-21)

Jézus Krisztus eljövetelére vár a keresztyén ember, aki Istennel megbékült. Ez a második eljövetele lesz. Előbb azért jött, hogy lehetőséget teremtsen az emberiségnek a megbékélésre az Atyával. Eljött, hogy a bűn rabságából a szabadulás útját megnyissa és felkínálja, hogy azon járjunk. Olyan világban élünk, amelyben látható a gonosz hatalma, de hálásak lehetünk a szabadulásért Jézus Krisztusban. Eljött, hogy a gonosz hatalma alól kiszabadítson bennünket, és újból el fog jönni, hogy majd az örök hazába vigye övéit, akik az igazságot fölismerve elfogadták az Igazat. "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6) Csak az várja őt vissza, aki már megbékült Istennel, aki megismerte az Igazságot. "Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Jn 8,32) Mondj ma hálát Istennek, mert elküldte Jézus Krisztust, aki eljött erre a világra, hogy megszabadítson a bűn rabságából! Mondj hálát, mert ő vállalta, hogy eljöjjön, hogy szenvedjen és meghaljon értünk, így a szabadság ma a miénk lehet! 

Forrás: Canadahun

Szeptember 18. Ajándék

Ajándékot kapni jó!  Milyen ajándék az aminek igazán örülhetünk?
Az, amit szeretettel adnak – mert van amit csak kötelességből adnak és  közömbösen ...

Az a jó ajándék ami maradandó – amit sokáig használhatunk.

Nem csak kapni, hanem ajándékot adni is jó! Örömöt szerezni másoknak. Jobb adni, mint kapni.

Van azonban még jobb ajándék is. Isten ajándéka! Mert Isten az ajándékát a legnagyobb szeretettel adta.

János 3:16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az egyszülött fiú, Jézus Krisztus.

Jézus Krisztus által egy maradandó ajándék tulajdonosai lehetünk. Ez nem más, mint az örök élet örökkévaló ajándéka! Tudjuk, hogy az ember élete véges. Ez a bűnbeesés következménye.

Róma 6:23.
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Jézus az életünk formálója: vezetőnk, segítőnk, megtanít élni, szeretni. Az Ő ajándékot el kell fogadni! Csak így lesz a tiéd!

Ez minden ember számára fel van ajánlva, mégis sokan vannak akik értéktelennek tartják, nem érdekli őket, megfeledkeznek róla, visszautasítják.

Ez az ajándék a kegyelem. Isten kegyelmi ajándéka. Nem vásárolható meg semmilyen pénzen sem.

Efézus 2:8-9
"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék"

Rajtunk múlik, hogy vajon igénybe vesszük-e ezt a kegyelmet, amely hasznos, értékes, maradandó és őszinte szeretetből kapjuk.

Valóban ez a legnagyobb ajándék. Becsüljük meg az ajándékot és az ajándékozót!

bacsipista

 

Szeptember 17. Áldjuk az Urat!

Áldjuk az Urat, de ne csak felemelt kézzel, hanem cselekedeteinkkel is.

 • Ígéreteink megtartásával.
 • Igenjeink el nem mismásolásával.

Az Úr  ekkor tud gyönyörködni bennünk, látva, hogy imádatunk nem  külsőségekben nyilvánul meg. Örömmel  győződhet meg arról, hogy megbízható és hű szolgák vagyunk.

Zsoltárok könyvében található:

134 Zsoltár
Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái  vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!

 

Útjaidat Uram, ismertesd meg velem...

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem…

Bácsi István

 

Szeptember 16.

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:"  1Péter 5:8,

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:"

Több alkalommal is figyelmeztet minket az Ige: "Vigyázzatok, legyetek éberek, imádkozzatok, legyetek józanok.... és így tovább.

Mire kell vigyáznunk, és mire szól a figyelmeztetés: legyetek józanok?

Egyik probléma a szunyókálás. Amikor alszunk, nem figyelünk Istenre, passzívak vagyunk, és ez nem kedves Isten előtt. Nem halljuk Isten Ígéjét személyes üzenetként, valahogy csak nézőként szemléljük.

Egy kis lazítás itt, egy kicsi pihenés ott, és a langymeleg állapot eluralkodik rajtunk. Ezt pedig a Sátán azonnal észreveszi és különböző kísértésekbe vezethet amelyekben könnyen el lehet bukni. Éppen ezért legyen rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk az Úrral, ne hagyjuk el a Biblia tanulmányozását, az imádkozást és a rendszeres hálaadás. Ha Vele vagyunk Ő megvéd minden támadástól.

 bacsipista

sorválasztó

Szeptember 15.

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

 

A jó cselekvésére mindig kell lenni időnknek. Nem mehetünk el a rászoruló mellett közönyösen, tudomást sem véve róla. Az is igaz, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni, de imádkozni, egy-egy kedves, vigasztaló vagy bátorító szót tudunk adni. Ne feledkezzünk meg az imáról sem, ami nagyon fontos segítségnyújtás. De ha megtehetjük, adjunk élelmet az éhezőnek, ruhát a fázónak. Hajoljunk le az elesettekhez.

sorválasztó

Szeptember 14.  Képmutatás

Hívők között is az egyik legelterjedtebb konkoly, a képmutatás.

Nehéz felismerni a képmutatót. Igaznak látszik a hite, de valódi céljában nem Isten követése szerepel. Megtévesztik az embereket.

„Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,22-23).

Az embereket be lehet csapni, de Istent nem.

Ezek az Igék megdöbbentően hangzanak. Szinte érthetetlen, hogy lesznek majd ama napon olyanok, akik ezt mondják
magukról: a Te erőddel és hatalmaddal prófétáltunk, űztünk ördögöket, és sok más csodát tettünk. Jézus széttárja karját, és ezt mondja: soha nem is ismertelek benneteket. 

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők" RÓMAIAKHOZ 12:9-10

 bacsipista

sorválasztó

Szeptember 13. Légy állhatatos!

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,2–4)

A Google keresőbe beírva az állhatatos szóra az alábbi meghatározásokat kaptam: kitartó, hűséges, elszánt, makacs
Ha közös kifejezést keresek ezekre a szavakra egy gondolatom van: NEM ADOM FEL!

Mindegy mi történik, mindegy milyen nehézségek adódnak, hűségünket, melyet Istennel kötöttünk nem adjuk fel.
Életünk folyamán különböző megpróbáltatások, kísértések adódhatnak, amelyek próbára teszik hitünket.
Ha bizalmunk van Istenben, akkor tudjuk, hogy csak olyan dolgok történhetnek az életünkben, melyekről Isten tud, Ő enged meg, és ezeket felhasználhat jellemünk formálásához.

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem."  (Zsid 10,35-38)

bacsipista

Szeptember 12. Ki lehet boldog ember?

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére "  Zsolt 1:1,

Boldog ember az, aki reggel felébredve hálát ad Istenének és megköszöni amiért kapott még egy napot amit a kegyelmében eltölthet. Mert akár tetszik, akár nem életünk sorsa az Ő kezében van.
Lehet átkozni vagy dicsérni, hallgathatunk rá, de befoghatjuk füleinket is, hogy ne halljuk hangját amellyel vezetni kíván bennünket.

A bűn zsoldja a halál, olvashatjuk a Bibliában. Igaz sokan vannak akik nem olvassák, de ők is tudják, hogy a bűn elkövetéséért büntetés jár. A törvénykönyvek szerint paragrafusokban leírt ítélet várható. Bár sokan reménykednek, hogy soha nem derül ki bűnük, de ez nem igaz. Egyszer meg kell állnunk Isten színe előtt és ott szembesülni fogunk minden bűnünkkel.
Akkor nem a mérleg nyelve fog számítani, sem, hogy az merre billen. Nem az lesz a döntő, hogy mennyi jót cselekedtem az életemben arra számítva, hogy azok kompenzálják bűneinket.

Egyedül Jézus Krisztus megváltó kegyelmére számíthatunk. De csak akkor, ha még életünk folyamán találkoztunk vele és felismert bűneinket neki átadva, és azoktól elfordulva behívtuk Őt az életünkbe.

bacsipista

Szeptember 11. hétfő  - Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

"Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül." Példabeszédek 11:24

 

Ajándékot kapni és adni is jó. Tapasztaltuk, hogy öröm és boldogság érzése járja át lelkünket mindegyik esetben. Ki tud ajándékozni? - kérdezhetnénk, mert nem mindenki olyan tehetős, hogy gond nélkül megteheti.

Ez igaz, nem mindenki tehetős. De ajándékozni nem csak anyagi, fizikai dolgokat lehet. Gondoljunk az időre, amivel megajándékozzuk egymást, amikor meghallgatunk valakit, segítünk neki, tanácsoljuk, vagy egyszerűen csak együtt érzünk vele, rámosolygunk, megöleljük. Az ajándékozásnak rengeteg módja van, ezért a legszegényebb ember is képes ajándékozni.

Gondoljunk Jézusra és arra amit ajándékozott. Saját magát adta nekünk, szeretetét, vérét, bűneink bocsánatát, életünk megváltását. Ezért érezzük magunkat, gazdagnak és bővelkedőnek, és amit Istentől kaptunk mi is szeretnénk azt másokkal megosztani.

"minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása." Jakab 1:17.

Az Úr Jézus követőit, tanítványait, barátait erről, a másokat megajándékozó, önzetlen szeretetről lehet felismerni

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 1 János levél 4:20–21

Ez a cselekvő szeretet bizonyítja, hogy Jézus tanítványai vagyunk. És hálás szívvel kell Istenhez fordulni, mert mindent tőle kapunk.

Gondoljuk meg, hogy bár Isten semmivel nem tartozik nekünk, mégis mennyi jóval megajándékozott és elhalmozott: egészséggel, családdal, otthonnal ... egészen addig, hogy Szent Fiát is értünk odaadta! Bűneink bocsánatával és örökkévaló gazdagsággal ajándékozott meg!

Elsőként figyeljünk arra, hogy az Igét, és Isten áldását adjuk tovább, lelki, hitbeli felüdülés legyen bővölködő ajándékunk célja és eredménye. Isten szeretetét azzal tudjuk kifejezni, hogy továbbadjuk az evangéliumot az azt nem ismerőknek. Bizonyságainkkal, amelyekben elmondjuk, hogy Isten mit cselekedett az életünkben bátorítjuk és vigasztaljuk a csüggedőket. Segítséget nyújtunk azoknak akik erre rá vannak szorulva, legyen az fizikai vagy lelki támogatás.
Imádkozva közbenjárunk az Úrnál. Ezek a dolgok mind adakozás és Istennek tetsző feladat.

"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám." Máté evangéliuma 25,35-36.

Ezek a cselekedetek kedvesek Isten előtt, mert a tőle kapott áldásokat osztjuk meg, reményt adunk az embereknek.
Igazzá lesz az ige is, mert amit Isten szeretetével adunk tovább abban „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül."

bacsipista

Szeptember 10. vasárnap  - Békesség Istennel

Fontosnak tartom, hogy az Úrral legyen békességünk. A legfontosabbnak, mert amíg nem térünk meg, hajlamosak vagyunk a nehézségeket Isten büntetéseként elkönyvelni. Ez miatt vádoljuk és nem értjük meg a történteket.

"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által."
Róma 5:1,

Istentől kapjuk a hitet. Hitünk által ismerjük meg az Urat, Jézust és a Szentlelket. És ha megismertük akkor megkapjuk a tőle jövő békességet is mert tudjuk:

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”   (Róma 8.28-29,31)

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róma 8.28)

 

A békesség alapfeltétele az, hogy ne aggódjunk. Aggódásainkat, félelmeinket le kell tenni az Úr előtt, és őszintén elé térdelni, és elmondani neki szívünk vágyát.

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban".  Filippi 4:6-7

bacsipista

 

Szeptember 09. szombat

"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem,
mezítelen, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám."
Máté evangéliuma 25,35-36.

…, mert éhes voltam és ennem adtatok,… idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok…

Mert éheztem , és ennem adtatok - mondhatják nem csak azok akik fizikai éhséget éreznek, hanem azok az emberek akik vágyódnak az Úr minden igéje után. Kötelességünk hirdetni az evangéliumot, és ilyenkor nem csak a jó hírt osztjuk meg, hanem az Úr szavát, igéjét is. Az ige pedig megnyitja a szíveket, megvizsgál, megtisztít és megújít. Nem lehet eleget adni belőle, mert az éhes szív mégtöbbet vár. Szomjaznak az Úr szent Lelkére, és felismerve, hogy eddigi életüket jövevényként élték a világban, de immáron az Úr országához akarnak tartozni. Jézus Krisztus szeretettel befogadja őket, a bűnöktől mezítelen lelkekre fehér ruhát ad, mintegy gyógyítva és bekötözve a sebeiket, rabság helyett szabadon.

Emlékezzünk rá, hogy az utolsó napon Jézus minek az alapján fog megítélni bennünket! Így szól majd a jobbján állókhoz: „Gyertek, Atyám áldottai…, mert éhes voltam és ennem adtatok,… idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok…”
Ahhoz, hogy az el nem múló életben részesítsen bennünket, kizárólag azt fogja nézni, hogy szerettük-e a felebarátainkat, s úgy veszi majd, hogy neki tettük mindazt, amit testvéreinknek tettünk.

bacsipista

 

Szeptember 08. péntek - Ki vádolhatja Isten választottait?

Isten választottait a Kolossé levélben leírtakról ismerhetjük fel.

"és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne." 1János 4:16,

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kol 3,12-17.

Ebből is felismerhetjük, hogy Isten választottai Istent követik, úgy élnek ahogyan Isten Szent Lelke vezeti őket. Isten választottait Isten Lelke nem vezeti félre, ezért semmi olyat nem cselekednek amely miatt vádolhatók lennének.

Ja igen, mondhatják egyesek, Isten adott a népének törvényeket, és ha azokat megszegik akkor bűnt követnek el.
Tudjuk azonban, hogy a törvények azért vannak, hogy felismerjük a helyest a helytelentől, a tilosat a szabadtól, különbséget tudjunk tenni a szabad és a bűnös cselekedet között.

Sátán a fő vádlónk, amely megkeresi az alkalmat, hogy ártson nekünk és azt is, hogy cselekedeteink, még ha jó szándékról tanúskodnak is bűnnek legyen feltüntetve.

A mózesi kőtáblán adott parancs értelmében a szombatot teljes egészében Istennek kellett szentelni, munkát nem végezhettek azon a napon. De ezt a parancsot felírta a szeretet parancsa, ha életet kellett menteni az volt bűn, ha nem segítettek hanem tétlenül szemlélték a történteket.

Vádolhat bennünket még a szívünk is. De a szívünk is csak akkor vádol, ha nincs meg a bizalmunk Isten felé.

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szívünket, hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket , bizodalmunk van az Istenhez: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte”
1.János 3,19-22

 bacsipista


Szeptember 07. csütörtök - Mindent el kell tűrni szeretetben?

Isten szeretetétől semmi sem választhat el

Mindent el kell tűrni szeretetben - gondolat elve sántít ha a Bibliát nézem és veszem alapul. Első gondolatként Jézus jutott az eszembe amikor Jeruzsálembe érkezett és meglátta a templom megszentségtelenítését.
Ha a fenti alapelv igazságát kellene elfogadni, akkor Jézus elment volna a látvány mellett szó nélkül és maximum csak imádkozott volna az atyához. De tudjuk nem azt tette. Kezébe vette a korbácsot és kiűzte onnan a kufárokat.

13. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. 14. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. 15. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, 16. és a galambárusoknak ezt mondta: "Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!" 17. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
János 2, 13-17

Ne feledjük el, hogy a szenvedés nem csak fizikai szenvedést jelent. A lelki szenvedés elviselése sokszor nehezebb, mint a fizikai gyötrelem. A fenti idézetben olvasható, hogy "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
Jézusnak fájdalmat, kínt és gyötrelmet okozott az a látvány az a tudat, hogy nem tisztelik az Atyát az emberek.

A másik gondolatom arra a téveszmére vonatkozik, hogy a hívő embert nem érhetik támadások, nem lehet beteg és nem élhet szegénységben.
Ezt csak a jólétet hirdető evangéliumok-evangélisták állítják, akik saját maguk állították össze a megosztható és csábító örömhírt, az emberek becsapása alapján történő megtérésre.
Aki a világban él, az nem zárhatja ki magát a világ hatásai alól. Mivel az Úr szabad akaratot adott, hibás döntéseink, tetteink következménye lehet a szegénység, a betegség, a boldogtalanság. Továbbá a vezetők jellembeli gyengeségei, felfuvalkodottságuk, szociális érzéktelenségeik kihatással vannak minden emberre, kivétel nélkül.
Viszont a hívő és Isten útján járó embernek meg van a hite abban, hogy nem a testi életünk, hanem szellemi életünk a döntő és csak az kapcsol össze az Úrral. Az akiben Krisztus él, az tudja, hogy az Úr szeretetétől semmi sem választhatja el.

35. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36. Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39. sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róma 8, 35-39

bacsipista

Szeptember 06. szerda - Természetfeletti?

Zsolt. 33, 4-5
" Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld."

Jézus Krisztust a nem keresztények csak egy prófétának tekintik. Olyan személynek aki természetfeletti csodákra volt képes. Mi tudjuk, hogy mindez azért történhetett meg, mert Ő több, mint próféta, Ő Isten fia. Azt tette amit az Úr tett és cselekedett volna. Isten azt várja el tőlünk, hogy mi is tegyük azt, amit Jézus tenne. Jézus elküldte segítőnknek a Szent Lelket. Az Úr rajta keresztül vezet minket, erősít, bátorít. A Szent Lélek ajándékai mások szemében természetfelettinek tűnnek, hiszen mi akkor is tudunk szeretni amikor mások gyűlölködnek, akkor is béketűrők (hosszantűrők) vagyunk amikor mások már a hajukat tépik. Hittel maradunk az Úrban bármi is történik körülöttünk, míg hasonló helyzetben az emberek többsége az életét is feladná és öngyilkosság gondolatával foglalkozik
Tudjuk, és hisszük, hogy az Úr nem másítja meg szavait.

Ézsaiás 43, 1-3
"És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te megtartód..."

Ez a hit tesz minket természetfeletti emberekké. És az a tudat, hogy üdvösségünk ajándéka az örök élet lesz a mennyben.

Van remény

János 14, 1-3,
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?  És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is."

bacsipista

Szeptember 5. kedd - A bolond helyesnek tartja a maga útját...

"A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra"
Példabeszédek 12:15,

 

Az emberek többsége elfogadhatónak tartja világunkban a pénz utáni hajszát, az italozást, a különböző szexuális megnyilvánulásokat, a homoszexuális párok házasságát, a drogozást és még sok olyan más dolgot, amelyek Isten szemében bűnnek számítanak. Ilyen az okkult tudományok és tanítások elfogadása, akár törvényi szintre való emelése is. Nem veszik észre, hogy az irány, amely felé tartanak nem életre, hanem a halál felé vezet.
Ugyanilyen helytelen és halálra vezető út az is aki azt gondolja, hogy ő már megtért és őt semmi sem választhatja el az üdvözüléstől. Arról viszont elfeledkezik, hogy esetleg már nem az Urat szolgálja, hanem saját maga imázsát építi.

Ne menjünk messzire. Egy énekes, vagy hangszeres a dicsőítő zenekarban. Ismertségre tesz szert. Hangfelvételeket készítenek vele. Lemezeket, cd-ket árusítanak, melyek jogdíjainak egy része őt illeti, és lassan Isten kiszorul az életéből, mert bár Istenről énekel, de már nem Istennek vagy Istenhez szól a dal, sőt akkor ez már nem is dicsőítés.

Van egy sikeres evangélista. Könyvet ír, jó pénzért eladja, majd a sikeren felbuzdulva új könyveket ír, pénz és a siker megtartása kerül élete központjába. Isten egyre inkább háttérbe szorul, már nem is hallja meg hangját, nem követi tanításait.

Gyülekezet pásztora, aki testőrökkel védeti magát, a közelébe nem lehet férkőzni, szolgák lesik minden mozdulatát, a közösség pénzéből él, utazik körbe a világban, luxus szállodákban él, amikor elfogad egy vendégpásztori meghívást….

Nem akarom tovább folyatni. Ők azok, akik azt mondják, hogy mindezt az Úrért teszem, és bár jól élek azért gondom van időnként a rászorulókra is. Ők azok, akik nem veszik észre tévedésüket, és azt hiszik, hogy az örök élet felé vezető úton járnak.
De sajnos ez nem így van. Majd valamikor rádöbben, hogy rossz úton jár és meghallja:

Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Máté 7:22-23

bacsipista

Szeptember 4. hétfő  Bukás és felállás

Zsolt 37:23-24.
Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja

A Vetés és aratás folyóiratban olvastam egy történetet.

„Egy fiatal lelkész azt a feladatot kapta, hogy a börtönben prédikáljon. Amikor belépett a terembe, és a foglyok elutasító pillantásai mellett végighaladt a székek között, világossá lett előtte, hogy itt nincs helye kenetteljes beszédnek, vallásos szólamoknak.
Dobogó szívvel fontolgatta, hogy mit is mondjon ezeknek az embereknek. Amikor felfelé ment a szószék lépcsőin, és közben imádkozott Istenhez, hogy vezesse őt, megbotlott és elesett. A terem megtelt gúnyos nevetéssel.
A fiatalember azonban sugárzó arccal felegyenesedett, felment a szószékre, és így szólt:
- Emberek, éppen ezért jöttem ide. Azért jöttem, hogy megmondjam nektek: ha egy ember elesik, ismét felkelhet! Van valaki, aki segít neki felállni. Őróla szeretnék most szólni."

Igen van valaki, akire mindig számíthatunk. A Szentírás róla szól, legismertebb nevén Jézus Krisztusról.

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." Ézsaiás 41:10,

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csügged, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." Ézsa 41:10,

Mindannyian ismerjük ezt az igét és tudhatjuk, hogy ez így igaz.
Eleshetünk figyelmetlenségünk miatt véletlenül, mások szándékos támadása által, vagy a gonosz kísértése következtében.
Ilyenkor az számít, hogy mit teszünk. Megadjuk magunkat, vagy felemeljük fejünket és Istenhez kiáltunk. Bármi is történik az életünkben, hívjuk segítségül az Urat, vele minden könnyebb lesz.

Zsolt. 50:15
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem."

Isten dicsőítjük ragaszkodásunkkal, bizalmunkkal, szavainkkal, dalainkkal, tetteinkkel és a róla elmondott bizonyságainkkal.

bacsipista

Szeptember 3. vasárnap - Vigasztalás

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

Számtalanszor megesik az életünkben, hogy szomorúság fog el bennünket, talán mert megbántottak, vagy nem sikerült amit szerettünk volna. Ilyenkor az ember félrehúzódik, kerüli az embereket, úgy érzi, hogy megszakad a szíve a fájdalomtól. Isten a szívünk vizsgálója, Ő észreveszi fájdalmunkat, könnyeinket. Nem hagy bennünket szenvedni, szeretetével enyhíti fájdalmunkat, lágyan átölel és szomorúságunkat örömre fordítja.

Számíthatunk Rá, mert Ő az: "Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket." 2Korintus 1:4.

bacsipista

Szeptember 2. szombat Bűneink megvallása

1János 1:9, "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz..." 1János 1:9,

Ha megvalljuk bűneinket, olvashatjuk az Igében. Nem könnyű ez a megvallás, hajlamosak vagyunk egyes bűneiket igazolni, hogy miért is tettük meg, vagy követtük el. Bűneink takargatása a másik megszokott cselekedet, eszünkbe sem jutva, hogy Isten mindenről tud. Előtte hiába takargatjuk vagy magyarázzuk meg, értelmetlen. Előbb-utóbb minden bűn napvilágra kerül, az emberek előtt is ismertté válik. 
A bűn követi életünket, félelemben és rettegésben tart. Ha tisztaságot szeretnénk, Isten elé kell állni és megvallani minden hamisságunkat, bűnünket. Nem elég beismerni, akarni kell azokat letenni és azoktól elfordulni.  Isten a szívek vizsgálója. Ha látja őszinteségünket és szándékunkat, hogy elakarunk bűneinktől fordulni, akkor megbocsát nekünk és tisztává teszi életünket. 

bacsipista

Szeptember 1. péntek - Emberi bolondság?

Példabeszédek 19:3,  "Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

Példabeszédek 19:3, "Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

Megszületik egy gondolat, egy terv a fejünkben és úgy érezzük, hogy megérkezett a nagy lehetőség. Ez biztos siker, mindent kidolgoztunk, csalódás nem érhet bennünket, ezt meg kell tenni! Minden tökéletesnek látszik, mégis érkeznek kellemetlen meglepetések, nem várt akadályok és történések, és amit elképzeltünk felborul, egy idő után sikertelenné válik. Ilyenkor jön a kérdés, hogy Isten miért nem segít, miért nem áldotta meg terveinket? 
Eszünkbe jut ilyenkor, hogy amit eddig tettünk abban benne volt Isten? Kértünk tőle tanácsot vagy vezetést? Mert ha Őt kihagytuk akkor miért várjuk az áldást tőle? 
Fontos tanulság, hogy bármit is akarunk tenni, abban keressük és kérjük Isten segítségét. Mert amiben Isten vezetése benne van, azt soha nem érheti kudarc.

bacsipista 

 

 

 

  

 

 

 A Mai IGE napi üzenete az alábbi weboldalon tekinthető meg

http://www.maiige.hu/maiige

 

 

 

 

 

Október - November - December 

M a i  I G E


 

D E C E M B E R


 


Az új év (1)
december 31. vasárnap

„Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.” (Zsoltárok 65:12)

Vikki Burke bibliatanító mondta: „A legtöbb emberhez hasonlóan bizonyára te is tettél újévi fogadalmat, például, hogy lefogysz, hogy többet fogsz mozogni, egészségesebben fogsz táplálkozni… hogy javítasz az életeden. De tudtad-e, hogy a vágy, hogy minden új évben javíts életeden, Isten szívéből eredt? Dávid azt mondta: »Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.« Mózes tizenkét kémet küldött, hogy kémleljék ki az Ígéret földjét, hogy »milyen a föld: kövér-e vagy sovány« (4Mózes 13:20). Azok visszatérve jelentették, hogy »tejjel és mézzel folyó föld az« (4Mózes 13:27). Akkora gyümölcsök teremtek ott, hogy két ember tudott csak elcipelni egyetlen szőlőfürtöt! Nos, mi kell ahhoz, hogy megtapasztald Isten áldásait a jövő évben? Figyeld meg a »megkoronázod«, »bőség« és »nyomaidon« szavakat! Ahogy egy korona körülveszi a fejet, az új évben téged is körülölelhet Isten bőséges jósága. De ehhez kell valami a te részedről is. Isten nyomában kell járnod egész évben, mert csak az ő nyomában fakad bőség. Nem várhatod, hogy megtapasztalod a sikert, melyet Isten kínál, ha nem vagy hajlandó minden nap közeli kapcsolatot tartani vele. Ezékiel hasonló gondolatot fejez ki: »Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében: áldásos esők lesznek« (Ezékiel 34:26). Isten lakóhelye körül áldás és jóság záporozik, ezért törekedj arra, hogy az új évben minden nap maradj Isten közelében.”


Hogyan találhatnak valódi megelégedést a kapcsolatfüggők?
december 30. szombat

„Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik.” (János 4:14)

Jézus a kútnál vizet kért az asszonytól. A nő meglepődött azon, hogy egy zsidó szóba áll egy samáriaival, meg is kérdezte Jézustól, miért kér tőle vizet. Ő így felelt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. … Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (János 4:10,13–14 RÚF). Figyeld meg a különbséget a kút vize és a között a víz között, amit Jézus kínált. Jézus nem a környék kútjainak vízminőségéről beszélt, hanem az asszony öt tönkrement házasságáról és arról az emberről, akivel éppen együtt élt. Ennek az asszonynak igazából fogalma sem volt arról, hol találhatja meg azt a kielégülést, amire annyira szomjazott. Egyik kapcsolat a másik után okozott csalódást neki – nem számít, milyen gyakran ivott „ebből a vízből”, szomját nem tudta oltani. Ráadásul minden kudarcot vallott kapcsolatra a válasza egy újabb kudarcba torkolló kapcsolat volt – mert azt gondolta, amit mi is oly sokszor, hogy ha többször tesszük azt, ami nem működik, akkor egyszer csak működni fog! Jézus nem bírálta őt erkölcstelenségéért. Nem, ő az egyetlen igazi ellenszert kínálta ürességére. „Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik.” Bármiben is keresel kielégülést – kábítószerben, alkoholban, szexben, pornográfiában, kapcsolatok sorában, pénzben vagy népszerűségben – ezek közül egyik sem oltja szomjúságodat. De ha életedet Jézusra összpontosítod, időt töltesz vele, beszélgetsz vele, és naponta „iszod” Igéjét, az egészen biztosan betölti a benned lévő űrt.


Ne nézz vissza!
december 29. péntek

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lukács 9:62)

Jézus olyan embereket keresett, akik készek nem csupán hinni benne, de többre is: olyanokat akart, akik készek követni őt. Szolgálatának elejét olyan emberek jellemzik, mint András, Péter, Fülöp és Nátánaél (ld. János 1:35–52): olyan emberek, akik készek voltak otthagyni otthonukat és mindenüket azért, hogy kövessék őt. Jézus teljes elkötelezettségre hívta az embereket. Amikor magához hívta a sokaságot, ezt mondta nekik: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!” (Márk 8:34). Nem félmegoldásokat kért, hanem azt, hogy vállalják követését teljes idejükben. A Jézusba vetett bizalom juttat a mennybe, de csak mindennapi követése tesz hasznossá országának építésében itt a földön. Három különböző ember mondta Jézusnak: „követlek, Uram” (ld. Lukács 9:57–61), de nem voltak hajlandók feladni régi életüket, és azokat a dolgokat, amiket fontosnak tartottak (ld. 62. vers). Jézus ezzel a nagy hatású metaforával válaszolt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” Jézus követése azt jelenti, hogy bármi is van mögöttünk, az mögöttünk is marad – régi gátlások, régi vonzalmak, régi életmódunk. Hátrafelé nézegetve nem lehet egyenes barázdát szántani. Ne hagyd, hogy a múltbeli kudarcok, bűntudat, félelmek, szégyen, árulás, veszteség, bántalmazás, elutasítás, neheztelés és meg nem bocsátás visszahúzzon és tönkretegye a jövődet! Vágd el a köldökzsinórt; csatlakozz azokhoz, akik készek követni a Bárányt, akárhová megy (ld. Jelenések 14:4).


A dicsőítés köntöse
december 28. csütörtök

„Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket.” (Ézsaiás 61:3)

A dicsőítés olyan, mint egy nagyító. Amire fókuszálsz, az nagyobbnak látszik. Ezt jelenti a „magasztal” (magasít/felnagyobbít) ige is. Dávid ezt így énekelte meg: „Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.” (Zsoltárok 34:4–5). Tévedés arra várni, amíg nem lesz semmi gondod, kevesebb gondod lesz, vagy minden gondod megoldódik, hogy majd akkor dicsőítsd az Urat. A dicsőítés az egyik legnagyszerűbb szellemi problémamegoldó kulcs, mert ráirányítja figyelmedet Istenre, a problémamegoldóra. Charles Spurgeon mondta: „A legboldogabb perceim azok, amikor Istent dicsőítem, igen, amikor az Úr Jézus Krisztust imádom… dicsőítés közben elfeledkezem a gyülekezet gondja-bajáról és minden másról. Számomra ez közelíti meg legjobban azt, hogy milyen lesz majd a mennyben.” Isten azt ígérte, hogy nekünk adja a „dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett” (Ézsaiás 61:3 Károli). Így működik ez: amikor nehéz szívvel ugyan, de elkezded dicsőíteni Istent, a remény és öröm új érzését tapasztalod meg. A dicsőítés emlékeztet arra, hogy Isten nagyobb, mint az a helyzet, amivel szembe kell nézned; hogy ő nem csupán képes megoldani mindazt, ami téged aggaszt, de kész is rá, meg akarja tenni, sőt, alig várja, hogy megtegye. A zsoltáros azt írta: „Naponta hétszer dicsérlek téged” (Zsoltárok 119:164). Töltsd meg napodat dicsőítéssel! Ne csak kávé- vagy teaszüneteket tarts, hanem „dicsőítés szüneteket” is. Kezdd azzal, hogy dicsőíted Istent két dologért:

1) Tulajdonságaiért. Hatalmáért, szeretetéért, irgalmáért, kegyelméért, tanácsaiért stb.

2) Tetteiért. Emlékezz vissza irántad való jóságára! Rajta, vedd le a nehéz szív öltözetét, és vedd fel a dicséret köntösét!


Miért jött el Jézus?
december 27. szerda

„Énók az Istennel járt… teljes életkora… háromszázhatvanöt év volt.” (1Mózes 5:22–23)

Az élet egy utazás, aminek van kezdete és van vége. Ha bölcs vagy, azt teszed, amit Énók tett élete 365 évén át: Istennel járt. El tudod képzelni, milyen jól ismernéd Istent, ha ennyi évet töltenél vele? Az Istennel járás cseppet sem egyhangú vagy unalmas. A zsoltáros azt mondja: „Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon” (Zsoltárok 16:11). Isten maga alkotott téged, ezért csak akkor találsz békére és örömre, ha felfedezed, mi a célja az életeddel. Ha kifognál egy halat a folyóból, és partra vetnéd, akkor látnád, ahogy levegőért kapkodva lassan elpusztul. Szerinted boldog? Nem. Ha egy hegynyi pénzzel borítanád be, boldog lenne? Nem. Boldoggá tenné egy iPad, egy jó könyv, vagy egy kellemes ital? Nem. Egy szekrény tele új ruhával? Nem. Csak egyetlen dolog tenné boldoggá: ha visszakerülne a vízbe. A parton sohasem lenne boldog, mert nem arra van teremtve. Ahogy a halnak a víz az otthona, úgy te is az Istennel való közösségre lettél teremtve. Mindig partra vetett halként fogod magad érezni – nem találsz békét és örömet – amíg rá nem találsz Istenre. A jó hír az, hogy ő nincs messze tőled, csupán egy imádságnyi távolságra. Ha egyszer behívod őt a szívedbe, soha többé nem fogod üresnek érezni magad. Tudod, miért jött el Jézus az első karácsonykor? Ő maga mondja el: „hogy az én örömöm teljes legyen bennük” (János 17:13).

 

Karácsonyi lelkület

december 26. kedd

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak!” (Kolossé 3:13)

Vannak emberek, akik számára a karácsony nem az ünnep örömét jelenti, hanem depressziót. Néhány esetben ennek az az oka, hogy családjukat darabokra törte egy válás, és az emlékek túl fájdalmasak. S. I. McMillen és David Stern társszerzők írnak Elkerülhető betegségek című könyvükben azokról a károkról, melyeket mi okozunk saját magunknak azzal, ha utálunk valakit, vagy nem vagyunk hajlandók megbocsátani. „Abban a pillanatban, amikor elkezdek gyűlölni egy embert, a rabszolgája leszek. Ő irányítja a gondolataimat, ő uralja az érzéseimet, még az álmaimat is. A vérkeringésemet állandóan stresszhormonok árasztják el, és kimerítik szervezetemet… bárhová megyek, mindenütt üldöz az, akit gyűlölök.” Amikor a családod összejön karácsonykor, talán van köztük valaki, akit nem kedvelsz, vagy akinek nem bocsátottál meg. Ha így van, emlékezz arra, hogy Jézus azért jött e világra, hogy szeresse a szeretetleneket, és megbocsásson az arra méltatlanoknak. A „kegyelem” szó azt jelenti: „meg nem érdemelt, meg nem szolgált és ki nem érdemelhető kegy”. Krisztus ki fogja mosni szívedből a haragot és a neheztelést, ha engeded neki. Ha valakivel nem szívesen találkoznál a családi karácsonyon, javaslunk egy imádságot: „Uram, megvallom, hogy nem kedvelem …-t, és rettegek a vele való találkozástól. Segíts, hogy megbocsássak, és kegyelmes legyek hozzá. Hadd áradjon át rajtam Krisztus szeretete ezen a karácsonyon. Jézus nevében imádkozom. Ámen.” Azt mondod, az illető nem érdemli meg a bocsánatot? Lehet, de te sem érdemelted meg Isten szeretetét és bocsánatát. Jézus azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket… És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.” (Lukács 6:27–28,31). Ilyen a karácsonyi lelkület!

 

Mily csendesen, mily halkan jő a csodás ajándék
december 25. hétfő

„A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lukács 2:12)

Amikor Ézsaiás így prófétált: „megjelenik az Úr dicsősége” (Ézsaiás 40:5) bizonyára sokan arany koronát, arany kormánypálcát láttak maguk előtt. Kétségtelen, hogy a zsidók visszagondoltak Salamon uralkodásának dicsőséges napjaira, amikor annyi volt „Jeruzsálemben az ezüst és az arany, mint a kő” (2Krónikák 1:15). Ám az a Messiás, aki Betlehemben megjelent, az alázat dicsőségét hordta. Isten, aki hadseregeket és birodalmakat tudott irányítani úgy, mint a sakkbábukat, csecsemőként jelent meg, és mindenben egy fiatal pártól függött, tőlük várt szállást, ételt és szeretetet. Hogyan járnak az uralkodók a földön? Testőrökkel körülvéve, harsonákkal bejelentve, gyönyörű ruhákban, csillogó ékszereket viselve. Nemrég egy államfő az Egyesült Államokba látogatott, a poggyásza csaknem két tonna volt, minden alkalomra kétféle öltözetet vitt magával, vele volt a külön fodrásza és seregnyi más alkalmazottja. Amikor Isten e földre jött, szállása egy istállóban volt, ahol nem vették körül szolgák, és nem volt más, csak egy jászol, ahol az újszülött király lehajthatta fejét. Akár rá is léphetett volna egy öszvér! Az ég fénylett az angyaloktól, de kik voltak e lenyűgöző látvány szemtanúi? Írástudatlan pásztorok, akik mások nyájait őrizték, „senkik”, akiknek még a neve sem maradt fenn. 1865-ben egy episzkopális lelkész ellátogatott Betlehembe, és papírra vetette a következő szavakat: „Mily csendesen, mily halkan jő a csodás ajándék! Isten áldása betölti az emberek szívét. Nincs fül, mely hallja jöttét, de ha bűn elgyötört, s megtört szíved behívja őt, Krisztus hozzád belép.”*

* Az Ó, Betlehem kis városa kezdetű ének harmadik versszaka.


Mosolyogj – és láncreakciót indítasz el!
december 24. vasárnap

„Ha rájuk nevettem, nemde bízni kezdtek, ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak.” (Jób 29:24 RÚF)

Ha azt hiszed, nincs semmi derülnivaló, vedd fontolóra annak az embernek a szavait, aki épp most veszítette el gyermekeit, az egész vagyonát, és akit tetőtől talpig fekélyek borítottak. „Ha rájuk nevettem, nemde bízni kezdtek, ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak. Én döntöttem el, mikor mit tegyenek, és én ültem élükön; úgy laktam közöttük, mint a katonái közt a király, mint aki gyászolókat vigasztal.” (Jób 29:24–25 RÚF). Íme, a mosoly ereje! Egy nagyáruház a karácsonyi időszakban a következő táblát tette ki: „A mosoly értéke: Semmibe se kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad. Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni. Ha a karácsonyi bevásárlási lázban valamelyik eladónk netán már túl fáradt ahhoz, hogy mosolyogni tudjon, akkor, kérünk, mosolyogj rá te! Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni!” Idén karácsonykor indíts el láncreakciót! Járj derűs, mosolygó arccal, és figyeld, mi történik!


A sikeres élet titka
december 23. szombat

„Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek…” (2Péter 1:4)

Egyszer egy lelkészt meghívott vacsorára egy család a gyülekezetéből, és a ház asszonya elhatározta, hogy igyekszik jó benyomást tenni rá. Vacsora után megkérte a lelkészt, hogy olvasson a családnak valami lelkesítő dolgot. Szólt az egyik gyermeknek: „Légy szíves, hozd ide a jó könyvet, azt, amelyiket nagyon szeretjük, amelyikből minden nap olvasunk.” Tudod, mi történt? A gyermek egy áruház katalógusát hozta! Komolyra fordítva a szót, ahogy testünk elsorvadna elegendő mindennapi táplálék nélkül, úgy a lelkünknek is táplálékra van szüksége: Isten Igéjére. A Bibliában mindent megtalálsz, amire az örömteli, győzelmes keresztyén élethez szükséged van. „Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2Péter 1:3–4). Mit használt Jézus a pusztában a Sátán kísértéseinek legyőzésére? Észérveket? Akaraterőt? Nem, hanem a Szentírást, mert tudta, hogy az ellen a Sátán nem tud védekezni. Szeretnél sikert elérni a hivatásodban, a családodban, az emberi kapcsolataidban és minden másban? „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (Józsué 1:8).


A legnehezebb feladat
december 22. péntek

„… megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel…” (Filippi 2:7)

A legnehezebb dolog másokat előtérbe helyezni, magunkat pedig a második helyre, mert ösztönösen csak magunkkal törődünk. Az önfenntartás az ember legelső ösztöne – de ez így nem működik. Tudod mi történt a két kecskével, akik egy keskeny hídon találkoztak? Visszafordulni nem tudtak, és egymás mellett sem fértek el, mert nem volt egy ujjnyi szabad hely sem. A kecskék ösztönösen tudták, hogy ha öklelni kezdik egymást, mindketten a folyóba esnek, és megfulladnak. Nos, hogyan kezelték a helyzetet? A természet arra tanította az egyik kecskét, hogy lefeküdjön, így a másik átmehetett rajta, ennek köszönhetően mindketten életben maradtak, és biztonságban eljutottak céljukba. A kecske nem lábtörlőnek tekintette magát, akit megtaposnak, hanem hídnak, melyen át lehet haladni. Így mindenki nyer. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus: „Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel…” Ahhoz, hogy te is ezt tedd, a másik ember szükségére kell összpontosítanod a saját „jogaid” helyett. Calvin Coolidge elnök egyszer azt mondta: „Semmilyen vállalkozás nem létezhet önmagában. Valamilyen nagy szükséget tölt be, valamiben nagy szolgálatot tesz, nem önmagáért, hanem másokért létezik; ellenkező esetben bedől, nem lesz jövedelmező, és megszűnik létezni.” Ami igaz bármilyen szervezetre vagy üzleti vállalkozásra, az igaz rád is. Ami pedig a legjobb: minden alkalommal, amikor áldozatot hozol azért, hogy másvalakinek szolgálj, áldások magvait veted el, melyeket később biztosan le fogsz aratni.


Átformálódás szemlélés által
december 21. csütörtök

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Korinthus 3:18)

Sok keresztyén azt hiszi, hogy Isten csak arra vár, hogy lesújthasson rájuk kudarcaik miatt, és ez a tévhit helytelen életmódot teremt. Ha ilyennek látod Istent, akkor óhatatlanul állandó félelemben, bizonytalanságban és szorongásban fogsz élni bűneid és küzdelmeid miatt. Ma határozd el, hogy elfordítod tekintetedet önmagadról, és Jézusra nézel, mert ő már igazzá tett vére által (ld. 2Korinthus 5:21). Minél tovább szemléled Jézust, annál inkább hozzá hasonlóvá formálódsz. „Mi pedig, miközben… szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” Ha Jézust szemléljük, az elvezet a szentség legnagyobb kifejeződéséhez. Sokan úgy gondolják, hogy többet kell tennünk azért, hogy szentebbek legyünk, és Isten elfogadjon. De ha Jézusra összpontosítasz, és szemléled az ő szeretetét, megbocsátását, bőséges kegyelmét, és igazságának ajándékát, melyet saját vére árán vásárolt meg számodra, akkor másként közelíted meg a keresztyén életet, és te magad is teljesen átalakulsz. A szentség Jézus szemléléséből ered, nem az önmagunkra figyelésből. Ez nem külső viselkedésmódosítás, hanem belső változás, melyet az a szív tart fenn, melyet megérintett a kegyelem, és az a lelkiismeret, mely szabaddá lett a bűntudattól és a kárhoztatástól. Ennek eredménye lesz, hogy elkezdesz győzelmes életet élni a folytonos vereségek helyett. Isten ilyen életet szán neked, és azt szeretné, ha ezt már ma megtapasztalnád.

 


A depresszió legyőzése (5)
december 20. szerda

„Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.” (1Királyok 19:10)

Íme, a következő tévedés, ami kiváltotta Illés depresszióját: a negatívum felnagyítása. Ez a jó öreg „mindenki ellenem van” gondolkodásmód. Valójában szinte senki sem volt Illés ellen. Egyetlen személy volt vele ellenséges, de az ő fenyegetése sem volt valódi. Jezábel királynő nem merte megölni Illést. Gondolj bele: ha valóban meg akarta volna öletni, akkor nem hírnököt küldött volna, hogy figyelmeztesse, hanem egy bérgyilkost! Jezábel félt Illés befolyásától. Ha a próféta mártírként végzi, az csak növelte volna hatását, és alighanem forradalmat szült volna. Mivel épp most látta, hogy mit tett Isten Baal prófétáival, Jezábel alighanem félt attól, hogy mit tenne vele Isten, ha ártana Illésnek. Ezért szavai csupán üres fenyegetések voltak. De Illés ahelyett, hogy megállt volna, és a valósághoz hűen kiértékelte volna a helyzetet, inkább elmenekült. Mi is hajlamosak vagyunk eltúlozni a negatívumot, amikor depressziósak vagyunk. A valóságban nem Illés volt az egyetlen, aki még hűséges maradt Istenhez. Volt még hétezer ember, aki nem hódolt be a pogány vallásnak (ld. 1Királyok 19:18), de Illés eltúlozta a problémát, emiatt még mélyebbre süllyedt. Ha ma depressziósnak érzed magad, bízz Istenben! Állj fel, és mondd: „Ez is el fog múlni. Ami nem pusztít el, az csak erősebbé tesz.” Íme, egy ígéret, melyre teljes biztonsággal támaszkodhatsz: „Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára” (Zsoltárok 31:20).

 


A depresszió legyőzése (4)
december 19. kedd

„Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért.” (1Királyok 19:10)

Miután Illés elmenekült a pusztába, és elbújt egy barlangban, Isten megkérdezte tőle: „Mit csinálsz itt, Illés?” (1Királyok 19:9). „Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.” (1Királyok 19:10). Egy másik dolog, ami depressziót okoz, ha hamis vádaskodást magunkra veszünk. Ha olyan dolgot vállalunk magunkra, amivel Isten nem bízott meg, akkor túl nehéz terhet cipelünk. Ha szokásod segíteni másokon, akkor hamar felismered, hogy az emberek nem mindig úgy reagálnak, ahogy szeretnéd. Ez egyformán igaz gyermekeidre, barátaidra, házastársadra és munkatársaidra is. Az emberek sokféle módon reagálnak, és te nem vállalhatsz felelősséget az ő reakcióikért. Isten mindannyiunknak szabad akaratot adott, és ha más emberek döntései miatt magadra vállalod a felelősséget, akkor túl nagy terhet veszel magadra, ami óhatatlanul lenyom. A legjobb esetben is csak hatással lehetsz emberekre, de nem irányíthatod őket. A végső döntés az övék, ezért ne engedd, hogy lenyomjon valami, ami felett nincs irányításod. Ha tudod, hogy megtetted, amit Isten parancsolt neked, akkor bízhatsz abban, hogy ő megteszi azt, amire te már nem vagy képes. Bármikor, amikor megpróbálsz elítélni, meggyőzni, megtéríteni, irányítani vagy megváltoztatni egy másik embert, akkor saját magadat teszed ki gyötrelemnek. A Biblia azt mondja, hogy „Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” (Filippi 2:13). Ezért ha megtetted a magad részét, akkor lépj hátra, és engedd Istent dolgozni!

 


A depresszió legyőzése (3)
december 18. hétfő

„Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!” (1Királyok 19:4)

A depresszió egy másik okozója, ha másokhoz hasonlítgatjuk magunkat. Így gondolkodunk: „Ha olyan lehetnék, mint X.Y., akkor boldog lennék.” De ha másokhoz hasonlítgatod magad, azzal magadnak keresed a bajt (ld. 2Korinthus 10:12). Egyetlen ember igyekezz lenni: önmagad! Ha megpróbálsz másvalakit utánozni, és úgy próbálsz viselkedni, mint ő, végül elkerülhetetlenül depresszióba esel. Őszintének kell lenned önmagaddal, és vállalnod kell magadat. Isten ezt akarja. Csak ennyit vár tőled. Ha másokhoz kezdjük hasonlítani magunkat, egy újabb csapdába esünk: gyengeségeinket az ő erősségeikhez hasonlítjuk. Elfeledkezünk arról, hogy azok az emberek talán épp azon a téren gyengék, amiben mi erősek vagyunk. Sőt, mi több, megpróbáljuk magunkat önkritikával és kárhoztatással ösztönözni. Ilyenkor mondogatjuk a „kellene” mondatokat: „Olyannak kellene lennem, mint az az ember. Rendesebbnek kellene lennem. Képesnek kellene lennem rá. Abba kellene már hagynom.” Mintha az önostorozás bármit is változtatna rajtunk! A nyaggatás nem működik, ha egy másik emberrel tesszük, és akkor sem, ha önmagunkkal. Akkor hát mi a megoldás? Kezdd el újraprogramozni az elmédet Isten Igéjével. „Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2Péter 1:3–4)

 


A depresszió legyőzése (2)
december 17. vasárnap

„Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, Uram! Vedd el életemet…” (1Királyok 19:4)

A Bibliában ezt olvassuk: „Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt…” (1Királyok 19:3–4). Miben tévedett Illés? Ugyanabban, amiben néha mi is, amikor depresszióba esünk: az érzéseinkre figyelünk a tények helyett. Olyankor történik ez, amikor a padlón vagyunk. Illés csődtömegnek érezte magát, mert egy eset megrémítette őt. Azt gondolta magáról: „Micsoda gyáva alak vagyok! Miért menekülök?” Ettől aztán kudarcérzete támadt, és csődtömegnek tartotta magát. Az érzések gyakran hazudnak; és ha arra figyelünk, amit érzünk ahelyett, hogy a valóságra összpontosítanánk, bajba kerülünk. Például, ha egyik téren hibázunk, hajlamosak vagyunk minden téren vesztesnek érezni magunkat. Ez egy tévhit. Mindenki hibázhat, és megtörténhet, hogy egyik téren kudarcot vallasz, de attól még nem vagy teljes kudarc. Mentálhigiénés szakértők arra biztatnak, hogy adjuk ki magunkból, vezessük le érzéseinket. Ez azonban nem teljes válasz, mert az érzések közismerten megbízhatatlanok. Isten nem azt mondja, hogy ismerjük meg érzéseinket, hanem azt, hogy ismerjük meg az ő Igéjének igazságát, mert végeredményben ez az, ami szabaddá tesz minket (ld. János 8:32). Ahhoz, hogy le tudd küzdeni a depressziót, Isten Igéjét kell tanulmányoznod, és gyakorolnod kell, hogy érzéseidet összhangba hozd azzal, amit az Ige mond.


A depresszió legyőzése (1)
december 16. szombat

„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi…” (Jakab 5:17)

Illés, aki három évig rettenthetetlen volt, megijedt, amikor Jezábel megfenyegette őt. Ezért elmenekült a pusztába, ahol depresszióba esett, és kijelentette: „Elég most már, Uram! Vedd el életemet!” (1Királyok 19:4). Illés tökéletes jelölt volt a depresszióra, amikor testileg-lelkileg kimerült, és fenyegetve érezte magát. Egész rakat érzelmi problémája volt: félelem, megbántottság, bűntudat, harag, magányosság és aggodalom. A Biblia pedig azt mondja róla: „Illés ugyanolyan ember volt, mint mi.” Ugyanazokkal a problémákkal küszködött, mint mi. Olyan búskomorságba esett, hogy meg akart halni! Miért keveredünk ilyen érzelmi zűrzavarokba? Néha azért, ami történik velünk, rossz körülmények miatt. De sokkal gyakrabban hibás gondolkodásmódból eredően. Érzelmeinket gondolataink generálják, és ha ártalmas módon gondolkodunk, akkor nyomottan fogjuk érezni magunkat. Érzelmeink abból fakadnak, hogyan értelmezzük az életet, és ha a szemléletmódunk mindig negatív, akkor mélyrepülésbe kezdünk. Ahhoz, hogy megszabadulj az ártalmas érzelmektől, meg kell tanulnod megváltoztatni a gondolkodásmódodat. Ezért mondja a Biblia, hogy „változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2). A depresszió legyőzéséhez meg kell tanulnod a rossz gondolkodásmódot és helytelen hozzáállást jóra cserélni. Ha ezt megteszed, akkor Jézus szavaival fogalmazva: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8:32). A depresszió legyőzéséhez vezető út, ha megfelelő nézőpontból – Isten nézőpontjából – szemléled a dolgokat.


Megérteni gyermekeinket
december 15. péntek 

„Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet…” (1Királyok 3:9 Károli)

Emlékszel az osztály bohócára? A legalkalmatlanabb pillanatokban is képes volt mindenkit megnevettetni. Tanárai számára hatalmas megpróbáltatás volt, szülei szégyenkeztek miatta, de abszolút élvezet volt minden gyerek számára, aki menekülni akart az iskola unalmából. A tanárok talán eltűnődnek azon, hogy az Oktatásért Felelős Államtitkárság valószínűleg hivatalból kirendel legalább egy bohócot minden osztálynak, hogy a tanárok biztosan megdolgozzanak a fizetésükért. Ezek a szakértő kis rendbontók általában fiúk. Gyakran tanulási nehézségeik vagy részképesség zavaraik vannak. Lehet, hogy kis növésűek, bár nem mindegyik, és bármit megtennének azért, hogy másokat megnevettessenek. Szüleik és tanáraik talán nem ismerik fel, hogy e mögött a féktelen viselkedés mögött gyakran fájdalmas önértékelési zavar van. Tudod, a humor klasszikus reakció az alacsony önértékelésre. Ezért van sok sikeres komikusban egy sérült gyermek emléke. Ezek a híres humoristák gyermekkorukban képezték ki magukat, amikor a humort használták védekezésként. Ugyanez motiválja az osztály bohócát is. Azzal, hogy mindenből viccet csinál, gyakran saját önbizalomhiányát és zavarát próbálja leplezni. Ha megérted az ilyen gyermeket, az segít betölteni szükségeit, és így eredményesebben tudod őt kezelni. „Adj szolgádnak értelmes szívet” – ez az az imádság, melyet minden szülőnek és pedagógusnak rendszeresen kellene imádkoznia.


Amikor imádkozol
december 14. csütörtök

"Történt, hogy amikor... imádkozott, megnyilt az ég. 

Jézus megkeresztelkedése után ezt olvassuk: „Történt, hogy amikor… imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm” (Lukács 3:21–22 RÚF). Jézus mennybemenetele után a tanítványok „valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban” (ApCsel 1:14), és „megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét” (ApCsel 4:31). Jól jegyezd meg, az imádság néha kemény munka, de a legnagyobb jutalmat azok a pillanatok hozzák, melyeket térden állva töltünk. Isten az imádságot használja olyan dolgok elvégzésére, melyek sehogy másként nem történnének meg. Henry Blackaby mondta: „Amikor imádkozunk, figyelmünk Istenre irányul, és fogékonyabbak leszünk arra, hogy életünket összhangba hozzuk akaratával. Nem fog felruházni minket az ő erejével, miközben épp a következő találkozónkra rohanunk! Lelke nem fog megerősíteni minket, ha elfelejtjük, mit mond nekünk. Isten teljes figyelmünket igényli… Jézus azt mondta tanítványainak, »hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk« (Lukács 18:1). Ha elkötelezed magad a kitartó imádságra… akkor Isten munkálkodni fog az életedben, ahogy Jézus életében és a tanítványok életében is munkálkodott… Nem a hívek buzgó imádsága késztette a Szentlelket, hogy pünkösdkor leszálljon rájuk. Az imádság őket juttatta el odáig, hogy készek voltak részt venni abban a hatalmas munkában, amit Isten már eltervezett.” A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus „nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott” (Márk 1:35). Mielőtt tanítványait kiválasztotta „imádkozva virrasztotta át az éjszakát” (Lukács 6:12). Ha Jézusnak egy egész éjszaka kellett, hogy megértse az Atya akaratát, akkor miből gondolod, hogy neked elég néhány sietős perc?


Ne feledkezz annyira magadba!
december 13. szerda

„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2:4)

Szeretnéd, ha mások tisztelnének? Akkor, ha küzdelmeikről vagy sikereikről beszélnek veled, ne mondd: „Az semmi, de velem mi történt…!” Hámán, egy perzsa kormányhivatalnok, akiről Eszter könyvében olvasunk, maga volt a megtestesült önimádat. Dicsekedett barátainak és feleségének, „és elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél és királyi tisztviselőjénél” (Eszter 5:11). Egyszer sem olvasunk arról, hogy saját magán kívül bármi más érdekelte volna. Sőt, annyira neheztelt azért, hogy a király kegyeiben részesítette a zsidó Mordokajt, hogy Hámán akasztófát építtetett, amire fel akarta akasztani Mordokajt, de végül a király éppen Hámánt akasztatta fel arra az akasztófára. Nos, ha nem akarsz a saját nyakad köré kötelet kötni, ne foglalkozz annyit saját magaddal! Lehet, hogy nem is vagy tudatában annak, hogy beszélgetéseidben előjön ez a jellemhibád. Ezért kérd Istent, hogy mutasson rá, ha ilyet teszel, és adja meg kegyelmét a legyőzéséhez. Az énközpontúság lassan hal meg, ezért kezdd kis lépésekkel! Próbáld egy napig kibírni, hogy nem a te problémáid vannak minden beszélgetés középpontjában. Fordítsd teljes figyelmedet mindenkire, akikkel találkozol – és meglátod, hogy egyre több barátod lesz, és a kapcsolataid el fognak mélyülni. A mai ige számodra ez: „Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” (Filippi 2:4).


Járj világosságban!
December 12. ked

„Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.” (János 3:19)

Én vagyok aki eltörlöm álnokságodat...

Néhány hasznos megfigyelés a világosságban járásra vonatkozóan.

1) A bűn Isten ellensége, és a te ellenséged is. Jézus azt mondta, hogy nincs semleges terület. „Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol” (Lukács 11:23). A semlegesség és passzivitás nem választási lehetőség, a bűnt ellenségként kell kezelned.

2) Légy őszinte önmagaddal és Istennel! Ne mentegesd a bűnt azzal, hogy ez egy „állapot” vagy „hajlam”. Nem csupán tévedtél – bűnt követtél el. Lehet, hogy zűrös múltad van, de most már te magad döntesz!

3) Ne ostorozd magad! Nem kell kárhoztatnod magad, csak ismerd be a bűnt! Azzal nem érdemelsz ki bocsánatot, ha nyomorúságosan érzed magad. A bocsánat kegyelemből van, hit által. Minden másodpercet, amit önostorozással töltesz, a Sátán rabol el tőled. Abban a pillanatban, amikor beismered a bűnödet Isten előtt, meg is tisztulsz tőle.

4) Ha újra elkövetted a bűnt, újra valld meg! „Nem fog belefáradni Isten, hogy megint hozzá jövök?” – kérdezed. Nem. Isten egyszer s mindenkorra elfogadta Jézus helyettes áldozatát minden bűnödért, ezért soha nem fog elutasítani. Ézsaiás azt mondta Isten népének: „Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.” (Ézsaiás 55:7). Mindenekfelett pedig légy türelmes önmagaddal. Adj időt a Szentléleknek, hogy kifejlessze benned az erőt, amire szükséged van, hogy átformáljon régi természetedből, és segítsen legyőzni bűnös szokásaidat – hidd el, meg fog történni (ld. Filippi 1:6)


A közbenjáró ima ereje
december 11. hétfő

„Mózes, közbelépett nála, és elfordította pusztító haragját.” (Zsoltárok 106:23)

Néha Isten mindenható uralkodóként cselekszik, előzetes figyelmeztetés vagy utólagos magyarázat nélkül. Máskor imáinkra adott válaszként lép. Rees Howells, a „walesi közbenjáró” imái olyan nagy hatásúak voltak, hogy neki tulajdonították a nácik terveinek meghiúsulását, és bizonyos második világháborús események alakulását. Hálásak vagyunk Istennek a tudásért és a képességeinkért, de vannak dolgok, melyek csak akkor történnek meg, ha kitartóak vagyunk az imádságban. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten elpusztította volna Izráelt, „de választottja, Mózes, közbelépett nála, és elfordította pusztító haragját.” A történelem nagy lelki ébredései mögött egy láthatatlan, meg nem énekelt erő munkálkodott: a közbenjárók imádsága. Sok győzelem, melyet nyíltan ünneplünk, az ilyen emberek titkos belső szobájában dőlt el. Ez különleges szolgálat, és lehet, hogy Isten téged is erre hív. Lehet, hogy egy betegség korlátoz a mozgásodban, hogy még a szobádat sem tudod elhagyni, de imádság által te is korlátozhatod a Sátán mozgásterét, és keresztülhúzhatod gondosan kidolgozott terveit. Imádság által bármilyen helyzetben, bárhol, bármikor, bárkiért hadba szólíthatod a menny seregeit. Nem csoda, hogy a Sátán megpróbálja eljelentékteleníteni a közbenjáró ima erejét, és mindent megtesz azért, hogy távol tartson minket a közbenjárástól. Az imádságban nincs távolság. Isten azt mondta: „Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget” (Zsoltárok 2:8). Ideje túllépni az „áldj meg engem” imákon, és nagyobb dolgokat kérni Istentől. Ha az, amit kijelentünk itt e földön, összhangban van azzal, amit Isten elrendelt a mennyben – akkor az meg fog történni (ld. Máté 18:18).


Az aranyszabály (3)
december 10. vasárnap

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 22:39)

Szeresd felebarátodat

Ahhoz, hogy az aranyszabály mindennapjaid részévé váljon, meg kell próbálnod a következő három dolgot megtenni másokért:

1) Bízz bennük! Bizalom nélkül nincs valódi kapcsolat. Henry L. Stimson, az Egyesült Államok volt külügyminisztere mondta: „A legfontosabb lecke, melyet hosszú életem során megtanultam, hogy egyedül úgy lesz valakiből megbízható ember, ha megbízunk benne; és a legbiztosabb módszer arra, hogy valaki megbízhatatlanná váljon, ha nem bízunk benne, és ezt ki is mutatjuk.” Könnyű megbízni valakiben? Nem, különösen nem olyan valakiben, akit nem ismerünk jól. Mégis ez a Krisztustól tanult aranyszabály. Ha szeretnél megbízni másokban, és azt szeretnéd, hogy mások is megbízzanak benned, ne feledd, hogy az az ember, aki megbízik másokban, sosem veszít annyit, mint az, aki nem bízik senkiben.

2) Mondj köszönetet! Donald Laird kapcsolati szakértő mondta: „Mindig segíts építeni az emberek önértékelését… Nincs annál nagyobb dicséret, mint segíteni egy személynek, hogy hasznossá legyen, és elégedettséget találjon hasznossága tudatában.” Hogyan teheted ezt meg? Ha tudtára adod, hogy értékeled erőfeszítéseit. Ha igyekszel őt megdicsérni a hozzá közel állók jelenlétében. Ha valaki alacsonyabb rendűnek érzi magát, akkor ezt folyton kompenzálni akarja, néha egészen agresszív módon; de ha kimutatod, hogy értékeled, nem érez majd állandóan bizonyítási kényszert.

3) Értékeld őket! Tanulmányok azt mutatják, hogy a munkahelyüket elhagyók 70%-a azért keres új állást, mert úgy érzi, az eddigi helyen nem értékelték eléggé. Ez egy vádirat arra vonatkozóan, hogy néhány vezető mennyire rosszul bánik alkalmazottaival! Nincs a világon olyan ember, aki ne szeretné, hogy értékeljék. Te talán nem szeretnéd? Akkor gyakorold az aranyszabályt!

 

Az aranyszabály (2)
december 9. szombat

 

„Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.” (Máté 7:2)

 

Egy lelkipásztor új gyülekezetében a következő nyolc szabályt vezette be:

1) Ha gondod van velem, gyere el, és mondd el négyszemközt! Én is ezt fogom tenni veled. 

2) Ha valaki másnak gondja van velem, és hozzád fordul vele, küldd hozzám! Én is ezt fogom tenni. 

3) Ha valaki nem akar eljönni hozzám, mondd azt: „Akkor menjünk együtt!” Én is ezt fogom tenni. 

4) Vigyázz, hogyan értelmezel engem – ezt inkább én szeretném tenni. Olyan könnyű félreérteni egymás szándékait. Én is vigyázni fogok, hogyan értelmezzem a te viselkedésedet.

5) Ha bizalmas a dolog, ne mondd el! Én sem fogok továbbadni bizalmas információt – kivéve, ha az illető ártani akar magának vagy másnak, vagy ha egy gyermek bántalmazásáról vagy ellene elkövetett szexuális visszaélésről van szó. Ugyanezt várom el tőled is.

6) Nem olvasok el névtelen leveleket.

7) Nem alkalmazok manipulációt, és azt sem hagyom, hogy engem manipuláljanak. Te se engedd, hogy téged manipuláljanak, és azt se hagyd, hogy mások általad próbáljanak engem manipulálni.

8) Ha kétségeid vannak, mondd meg! Ha választ tudok adni anélkül, hogy félreértelmeznék valamit, vagy visszaélnék valaki bizalmával, akkor válaszolni fogok. Mindez összefoglalható egyetlen mondatban: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” A jó házasság, a jó üzleti kapcsolat, a jó barátság mind ezen a jézusi szabályon alapul. Még egy utolsó gondolat: „a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok” (1Thesszalonika 5:22). Ha bármi olyat tennél, amit az emberek kihasználásként értelmezhetnek még az után is, hogy megmagyarázod indítékaidat – inkább ne tedd meg azt! 

*

Az aranyszabály (1)
december 8. péntek

 

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” (Máté 7:12)

Próbáld magad a következő állítások valamelyikébe besorolni:

a) mindig erkölcsös vagyok;

b) legtöbbször erkölcsös vagyok; 

c) valamelyest erkölcsös vagyok; 

d) ritkán vagyok erkölcsös;

e) sosem vagyok erkölcsös. 

Nos, melyik kategóriába tartozol? A legtöbben valószínűleg a b)-hez soroltuk magunkat. Miért? Kényelemből. A siker árát megfizetni kényelmetlen. Mások érdekeit előtérbe helyezni kényelmetlen. Önfegyelmet gyakorolni kényelmetlen. Konfrontációt vállalni kényelmetlen. Legtöbben úgy tartjuk, hogy jó dolog erkölcsösnek lenni – mindaddig, míg valaki más erkölcsi botlása miatt nem mi húzzuk a rövidebbet. De ha komolyan gondolod, hogy olyan erkölcsi mércét állítasz fel, ami szerint élni szeretnél, akkor nem kell messzire keresgélned, csak éld meg az aranyszabályt: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Miért? 

1) Mert ez belső békét és egészséges önértékelést ad. Végtére is önmagaddal kell együtt élned és jól kijönnöd. Ha csak csalással tudsz győzni, elveszíted az önbecsülésedet, félni fogsz a lelepleződéstől, nem mersz majd Istenhez közeledni, és sikeredet is üresnek érzed.

2) Olyan helyzetet teremt, melyben mindenki nyer. Azt hiszed, ahhoz, hogy nyerhess, valaki másnak veszítenie kell? Ez az életfelfogás nem működik. Ha úgy bánsz másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, akkor ők nyernek; és ha ők is hasonlóképpen viselkednek, te nyersz. Vesztesek nincsenek. 

3) Ezt a szabályt könnyű megérteni. Egyszerűen beleképzeled magad a másik ember helyzetébe. Ennyi az egész! Nincsenek bonyolult megfogalmazások vagy joghézagok.

*

Ne felejts el hálát adni!

december 7. csütörtök


„Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott.” (5Mózes 8:10)

Úgy döntöttünk, hogy újra leközöljük ezt a történetet, mert üzenete időtlen: „A két gyerek benyomakodott az előszobába; kabátjuk rongyos és több számmal nagyobb méretű volt. »Tudna adni régi újságokat, hölgyem?« – kérdezték. Elfoglalt voltam, és azt akartam mondani, hogy nem érek rá, de megláttam csuromvizes kis szandáljaikat. »Gyertek be – mondtam –, csinálok nektek egy kis forró kakaót.« Nem beszéltünk sokat. Átázott szandáljaik nyomot hagytak a kandalló előtti kövön. Kakaót és lekváros kenyeret adtam nekik, hogy felvértezzem őket a kinti hideg ellen, majd visszamentem a konyhába, ahol épp a háztartási költségvetésünket próbáltam megtervezni. A nappaliban akkora csend volt, hogy idekint is feltűnt. Benéztem. A kislány az üres csészét forgatta a kezében, és nézegette. A kisfiú megkérdezte: »Hölgyem, maga gazdag?« Ránéztem a kopott bútorhuzatokra: »Hogy én gazdag? Dehogyis!« A kislány óvatosan ráhelyezte a csészét a csészealjra, és azt mondta: »De hiszen ezek összeillenek, egy készletből vannak!« A hangja koravén volt az éhségtől, de nem a gyomorétól. Aztán elmentek, az újságpapírkötegekkel védekezve a szél ellen. Nem mondták, hogy köszönöm, nem is volt rá szükség. Ennél sokkal többet tettek. Egyszerű kék csészék és kistányérok – de összeillenek. Krumpli, hús és mártás; fedél a fejem felett; a férjem, akinek biztos állása van – ezek a dolgok is összeilleszkedtek az életünkben. Elhúztam a székeket a kandalló elől, és feltakarítottam a nappalit. A kis szandálok sáros nyoma még mindig látszott a kandalló előtti kövön. Úgy hagytam. Nem akarom elfelejteni, hogy milyen gazdag is vagyok!” A mai üzenet számodra ez: Ne felejts el hálát adni Istennek!

*

Ne légy képmutató!
december 6. szerda

„Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Efezus 4:25)

Nem gyengeségeink tesznek képmutatókká, hanem az, ha rejtegetni próbáljuk őket, és úgy teszünk, mintha nem lennének. Figyelj meg két dolgot a képmutatással kapcsolatban:

1) Olyan természetes, mint a lélegzetvétel. Az énünkre apellál. Könnyen a csapdájába esünk, mert olyan jó benyomást keltőnek tűnik, és sok pozitív visszajelzést eredményez. Ki ne élvezné ezt? 

2) Nehéz elbánni vele. Könnyebb egy új keresztyént betanítani, mint átképezni egy régit, aki már belesüppedt a vallásosságba. Ahhoz, hogy győzni tudj a képmutatás elleni harcban, először el kell ismerned, hogy ez a probléma jelen van életedben. A Szentlélek csak ekkor tudja elkezdeni benned szabadító munkáját, ekkor tud elindítani a szabadság útján. De figyelmeztetlek, ez hosszú és kegyetlen harc. Az a vágyunk, hogy jó színben akarunk feltűnni mások előtt, nehezen hal meg – ha meghal egyáltalán. Pál azt írja: „Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől… Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust; ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Efezus 4:17–25).

*

Az alázat erénye (2)
december 5. kedd

„Megalázza kevélysége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi.” (Példabeszédek 29:23)

Egy fiatal lelkipásztor nagy ismertségre tett szert, mert tehetséges igehirdetőnek tartották. De ahogy a gyülekezete nőtt, egyre inkább fejébe szállt a dicsőség. Egyik vasárnap, legutóbbi mesteri prédikációja után egy gyülekezeti tag kezet fogott vele, és ezt mondta: „Kétségtelenül ön a mi nemzedékünk egyik legnagyszerűbb igehirdetője.” A fiatal lelkész akkorát hízott a dicsérettől, hogy alig tudta belepréselni magát az autójába. Útközben elmondta a feleségének, a gyülekezeti tag szavait. A felesége nem reagált semmit. A lelkész viszont szeretett volna valamilyen megerősítést hallani, ezért így tűnődött tovább hangosan: „Vajon hány nagyszerű igehirdetője van nemzedékünknek?” „Eggyel kevesebb, mint gondolod, drágám” – jegyezte meg a felesége. Képzeld el, ahogy Jézus letérdel eléd egy lavórral és törölközővel, hogy lemossa lábadról a piszkot. Abban az időben nem voltak lebetonozott járdák, ezért a lábmosás alapvető udvariasságnak számított. Amikor az ember megérkezett valahová, a vendéglátó megmosta a lábát, ezzel mintegy azt mondva: „Örömmel fogadlak, és tisztellek téged.” Amikor Jézus tanítványai tiltakoztak, ő ezt mondta nekik: „Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek… Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.” (János 13:15,17). Valaki egyszer megkérdezte Leonard Bernsteint, a New York-i Filharmonikusok zseniális karmesterét, hogy melyik zenészé a legnehezebb feladat egy zenekarban. „A másodhegedűsé” – felelte. Mindenki első szeretne lenni, de Isten országában arra kaptunk elhívást, hogy előbb mások érdekeit vegyük tekintetbe, és csak azután foglalkozzunk magunkkal. Ha így teszünk, Isten megígéri, hogy megtisztel minket érte.

*

Az alázat erénye (1)
december 4. hétfő 

„ alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.” (Példabeszédek 22:4)

Benjamin Franklin huszonkét évesen Philadelphiában élt, miután megszökött elnyomó mesterétől, aki mellett tanonc volt. Ahogy mondani szokták: kereste önmagát. Egy kérdés égett a szívében: „Mik a legfontosabb dolgok az életemben?” Erre válaszul megnevezett tizenkét „erényt” – olyan értékeket, melyek szerint kormányozta életét. Ezek a következők voltak: józanság, csend, rend, eltökéltség, egyszerűség, szorgalom, őszinteség, igazságosság, mértékletesség, tisztaság, nyugalom és erkölcsösség. Franklin elvitte ezt a listát egy idős kvéker barátjához, és megkérdezte a véleményét. A barátja a listát elolvasva ezt mondta: „Benjamin, a legfontosabbat elfelejtetted.” Franklin meglepetten kérdezte, hogy vajon mit? Az idős ember így válaszolt: „Az alázatot.” Franklin azonnal hozzáírta ezt is a listához. Életét tizenhárom hetes időszakokba szervezte, minden héten egy bizonyos erényre összpontosítva. Hetvennyolc éves korában elkezdett visszatekinteni életére, és azokra a tulajdonságokra, melyek köré építette azt. Bár úgy érezte, hogy a legtöbbjük elérésében elég jól teljesített, íme, mit mondott az alázatról: „Nem dicsekedhetek sok sikerrel ennek az erénynek az elsajátítása tekintetében, de elég jól tudom mutatni.” A Biblia azt mondja: „Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.” Az alázat érdekes erény: látszania kell rajtad, de nem szabad tudnod róla! Jonathan Edwards mondta: „Senki sem oly elérhetetlen az ördög számára, mint az alázatos ember.” Ha van a világon valami, amire az éned egyáltalán nem kívánkozik és nem is törekszik, az alázat az. Pedig a valódi és tartós siker ezen múlik.

*

Kettős mérce
december 3. vasárnap

„A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg.” (Példabeszédek 4:19)

A Bibliában azt olvassuk: „Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály; nem tudják, miben botlanak majd meg.” (Példabeszédek 4:18–19). 1966-ban Dr. Joseph Fletcher kiadott egy könyvet, ami hamarosan bestseller lett. A címe Szituációs etika volt. Azt állítja benne, hogy a szeretet az egyetlen mérce annak eldöntésére, hogy mi jó, és mi rossz. Az eredmény erkölcsi káosz lett. Miért? Mert megengedte, hogy magunk állítsunk fel magunknak mércét, ami minden helyzetben változik. Még tovább ront a helyzeten velünk született hajlamunk arra, hogy magunkkal elnézők legyünk, magunkat indítékaink alapján ítéljük meg, míg mások számára magasabb mércét állítunk, és tetteik alapján ítéljük meg őket. Például, valaki adócsalást követ el, vagy lop az irodai készletekből, de azért becsületességet vár el üzletfeleitől és attól a vállalattól, ahonnan részvényeket vásárol. Ezt nevezzük kettős mércének. Könnyű megbotránkozni olyan emberekben, akik elbuktak az erkölcsi próbán – különösen akkor, ha épp ellenünk vétettek. De sokkal nehezebb saját életünkben erkölcsi döntéseket hozni. Értsd meg ezt: ha a becsületesség peremén táncolsz, akkor le is fogsz onnan zuhanni! Egy darabig talán becsaphatod az embereket, de a tetteid végül úgyis utolérnek. Hasonlóképp úgy tűnhet, hogy valaki ideig-óráig hasznot húz a becstelenségből, miközben a becsület néha vesztes helyzetnek tűnik. De az élvezet és az előny csak rövid életű, mert végül mindannyiunknak meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt – milyennek fogsz akkor látszani?

 

 


Készülj fel!
December 2. szombat

„Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket.” (Példabeszédek 30:25)

A hangyák kicsik, de okosak, „beszerzik nyáron az eledelüket.” Emlékszel a tücsök és a hangya meséjére? A hangya egész nyáron szorgalmasan dolgozott, eledelt gyűjtött, míg a tücsök csak hegedült. Aztán, amikor eljött a tél, a hangya megpihent otthonában, élvezve a jól megérdemelt nyugalmat, hiszen megdolgozott érte. De a tücsöknek is meg kellett fizetnie az elpazarolt időért. Most éhezik a hidegben, mert nem értette meg, hogy a holnapra egyedül úgy lehet megfelelően felkészülni, ha a mai napot jól használjuk fel. Gondolj bele: előfordult veled tanulmányaid során, hogy olyan jól felkészültél egy vizsgára, hogy teljes lelki nyugalommal léptél a terembe, mert biztos voltál abban, hogy kitűnően fog sikerülni? Nos, ezt a biztonságérzetet mindennapi életedben is megtapasztalhatod. Sajnos túl sokan nem vezetik az életüket, csak elfogadják. Pedig az élet nem főpróba. Nem lesz még egy lehetőség. Benjamin Disraeli mondta: „A siker titka az életben, hogy álljunk készen, amikor az alkalom elérkezik.” Kérdés: ha Isten mindent megadna, amiért most imádkozol, tudnád azt kezelni, készen állnál rá? Semmi igazán nagyszerű nem hirtelen jött létre, a siker sem jön el egyik napról a másikra. Ugyanígy a kudarc sem. Mindkettő egy folyamat. Igazság szerint életed minden napja felkészülés a következőre. A kérdés csak az, mire készülsz, és hogyan készülsz rá? Sikerre készülsz vagy kudarcra? Csak akkor fogsz jutalmat aratni a túloldalon, ha ezen az oldalon kész vagy keményen dolgozni.


Isten ismeri életed forgatókönyvét
December 1. péntek

„Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál.” (Zsoltárok 139:16)

Megtörténhet, hogy valaki sikeres, belül mégis üresnek érzi magát. Salamon élete bizonyítja ezt. Ő volt a világ leggazdagabb embere, sőt, a leghíresebb is. Mégis ezekkel a szavakkal kezdi a Prédikátor könyvét: „Minden hiábavalóság!” (Prédikátor 1:2). Salamon rájött, hogy a teljesség érzése csak két dologra építve élhető meg: kapcsolatok és életcél által. Az első és legfontosabb kapcsolat pedig az Istennel való kapcsolatunk. Ha ez megvan, akkor tudod felfedezni az életcélodat. Ha felismered rendeltetésedet, akkor határtalan öröm és elégedettség lesz részed. A „segíts magadon” guruk azt mondják: „Nézz magadba, és megtalálod a kulcsot!” De hogyan jöhetnél rá életed forgatókönyvére, ha csak az eddig megtörténteket tudod vizsgálni? Ennyi erővel akár Óz birodalmának sárga útját is követhetnéd. Nem, mi Krisztusban találjuk meg, benne fedezzük fel, hogy kik vagyunk, és miért élünk. Mielőtt még egyáltalán hallottunk volna Krisztusról, és reménykedtünk volna benne, ő már látott minket, és dicsőséges életet tervezett számunkra, mely része annak a hatalmas tervnek, melyben „egybefoglal mindeneket” (ld. Efezus 1:10–12). Rendeltetésedet már meghatározta a világegyetem legbölcsebb elméje és legszeretetteljesebb szíve: Istené. „De az én életemben mostanság nem túl jól alakulnak a dolgok” – mondod. Mindannyiunknak vannak ilyen időszakai. De íme, egy ígéret, amire támaszkodhatsz: Isten „mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik” (Efezus 1:11). Isten ismeri életed forgatókönyvét; ha imádságban kéred, neked is megmutatja azt.


Amikor Isten valakit segítségül küld
November 30. csütörtök

„Ha igaz fedd engem: jól van az.” (Zsoltárok 141:5 Károli)

Nem a tudatlanság a legnagyobb vétség, hanem az, ha nem tanulunk. Ha megfelelő módon tekintesz rá, akkor az életben minden tapasztalat iskola, és minden új ismerős tanár. Ezért ragadj meg minden lehetőséget a tanulásra. Csak arra ügyelj, hogy jó tanárt válassz: olyat, aki kiérdemelte a jogot, hogy melletted legyen, és amikor az helyénvaló, feltegye a nehéz kérdéseket is, más nézőpontból lássa a dolgokat, és segítsen megmaradni a helyes ösvényen. Salamon azt mondta: „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs feddés a szófogadó fülnek.” (Példabeszédek 25:11–12). Ha Isten segítségedre küld valakit:

1) Fejezd ki, hogy értékeled véleményét. Soha ne vegyél senkit természetesnek, és soha ne felejts el köszönetet mondani! Ha a hozzáállásod afféle „én sem várok elismerést, ezért én sem adok”, azzal csak magadnak ártasz, és bezárod az ajtókat a jövőd előtt.

2) Vállald a magad részét! Ne légy önző, haszonleső vagy megalkuvó. Igyekezz azon, hogy jelenléted haszon legyen, ne kockázatforrás. Az élet nem tartozik neked semmivel, csak azzal, hogy lehetőséget adjon a növekedésre.

3) Légy tisztában a határokkal! Mások talán jóban vannak valakivel annyira, hogy tegezzék, de ez nem jelenti azt, hogy ezt te is megteheted – főleg nem egy lehetséges mentorral. Ha valaki azt mondja: „Jó napot, Károly vagyok”, ne válaszolj neki így: „Mizujs, Kareszkám?” Légy tiszteletteljes, és ne akarj változtatni a protokollon csak azért, hogy jobban hasonlítson arra a környezetre, amit már megszoktál. Tartsd be a határokat, tiszteld a másik embert, hallgass figyelmesen, és mindig lesz valaki, aki segít eljutni célodba.


Ne vond kétségbe Isten szavát!
November 29. szerda

„A hit tehát hallásból van.” (Róma 10:17)

Kételkedhetsz saját képességeidben, de soha ne kételkedj Istenében – sem ígéreteiben, sem abban, hogy vajon be akarja-e teljesíteni azokat. A zsoltáros azt írta: „mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet” (Zsoltárok 138:2). Egyetlen dolog van a világmindenségben, ami még Isten nevénél is nagyobb: az ő Szava. Ezért töltsd meg elmédet Isten Igéjével, mondd ki azt naponta, és soha ne kérdőjelezd meg! A kétség gyakran abból ered, hogy magabiztosnak akarjuk mutatni magunkat. Az önbizalom, melyet manapság annyira sokat hangsúlyoznak, arra biztat minket, hogy saját képességeinkre és szakértelmünkre támaszkodjunk. A Biblia viszont azt mondja, hogy „aki a maga eszében bízik, ostoba” (Példabeszédek 28:26). Kiszámolták, hogy a Biblia közepén a Zsoltárok 118:8 áll: „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni” (Károli). Bízz hát Istenben, ne önmagadban vagy bárki másban. Kételkedsz magadban, vagy értéktelennek tartod magad? Megkérdőjelezed, hogy alkalmas vagy-e hivatásod végzésére? Kételkedsz abban, hogy képes vagy-e egészséges kapcsolatok kiépítésére? Annak ellenére, hogy csaknem három évet töltött Jézussal, és hallotta ígéretét, hogy fel fog támadni a halálból, Tamás mégis azt mondta: „ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem” (János 20:25). Hátat fordított-e Jézus Tamásnak a kétségei miatt? Nem, ő soha nem utasít el egy őszintén kétkedő szívet! Jézus megjelent Tamásnak, és ezzel eloszlatta kétségeit. Ha Igéjét olvasod, és jelenlétét keresed, ő elűzi kétségeidet és aggályaidat. Ha már nem akarsz mindenáron az észérvek világában élni, és megtanulsz hitben járni, akkor kétségeid sorra meghalnak (ld. 2Korinthus 5:7).


Úgy tekints az emberekre, amilyennek Isten látja őket!
November 28. kedd

„Ti Krisztus levele vagytok.” (2Korinthus 3:3)

Ha azokra az emberekre gondolunk, akiket Jézus tanítványainak elhívott, az „alkalmatlan” kifejezés jut eszünkbe. Jézus azonban nem dobta félre őket. Mint ahogy valaki kincsre bukkan a szemétben, meglátta a bennük rejlő lehetőséget, kiaknázta és fejlesztette azt. Ez a te történeted is, nem? Pál azt írja: „Ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva.” Nem más emberek írják a történetedet, még csak nem is te magad, hanem az élő Isten Lelke írja. Ez azt jelenti, hogy legjobb napjaid még hátravannak! Egy árverésen egy régi Biblia hevert az asztalon száz másik szakadozott könyv között. Sokan felvették, és belelapoztak. Eléggé rongyos állapotban volt – biztosan nem ért két fontnál többet –, ezért félredobták. Aztán egy férfi kézbe vette, fojtott kiáltás szakadt fel belőle, odarohant a pénztárhoz, és kifizette azt a jelentéktelen összeget, amit kértek érte. Kiderült, hogy ez egy eredeti Gutenberg Biblia volt, becsült értéke több mint egymillió font! Hányszor cserélt vajon gazdát az a régi könyv, mielőtt igazán felfedezték? Hányszor dobták félre, mert nem voltak tisztában az értékével? Az igazság az, hogy rajtunk is átnéztek, amíg Jézus meg nem látta bennünk az értéket. De ő nem jelentéktelen összeget fizetett értünk, hanem a lehető legnagyobb árat: „Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Róma 5:8). Ezért, ha rossz napod van, nézz a tükörbe, és emlékeztesd magad: „Isten annyira szeret, hogy azt Golgota-árfolyamban mérik!” Aztán menj, és próbálj másokat is olyan kincseknek tekinteni, akik nélkülözhetetlenek Istennek, olyan bűnösök ők, akikért Krisztus meghalt, hogy megváltsa őket.

 


Biztasd a lelkipásztorodat!
November 27. hétfő

„Szolgálatba állította a papokat, és buzdította őket az Úr háza szolgálatára.” (2Krónikák 35:2)

A Biblia azt mondja, hogy Jósiás király „szolgálatba állította a papokat, és buzdította őket az Úr háza szolgálatára.” Jósiás két dolgot tett: utasította őket és bátorította őket. Miért? Mert külön-külön egyik sem működik! Milyen gyakran távozol úgy az istentiszteletről, hogy szinte szárnyalsz, felbátorodtál, fellelkesített a prédikáció? Kérdés: Gondoltál már valaha arra, hogy elmondd a lelkészednek, milyen sokat jelentett neked az igehirdetés, küldtél már valaha e-mailt neki, amelyben tudtára adtad, hogy értékeled szolgálatát? A lelkészek sokkal több rúgást kapnak, mint amennyi dicséretet. Közel 37%-uk elhagyja a szolgálatot a csüggedés miatt. Tudtad ezt? Még a nagyszerű Pál apostollal is előfordult, hogy elcsüggedt: „Mert amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk: kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével; de nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem.” (2Korinthus 7:5–7). Titusz kétféle módon bátorította Pált:

1) Azzal, hogy megjelent. Pál megörült érkezésének. Akár tetszik, akár nem, ha nem jársz templomba, azzal azt üzened: „Kedves Lelkészem! Te nem érsz annyit, hogy eljöjjek meghallgatni téged.”

2) Biztató szavakkal. Titusz valódi biztatást hordozó üzenettel jött. Ezen a héten bátorítsd a lelkészedet!Tarts szünetet!
November 26. vasárnap

„Hat napon át dolgozz, de a hetedik napon pihenj!” (2Mózes 34:21)

A legjobb módszer arra, hogy az igazán fontos dolgokra tudj összpontosítani, az, ha betervezel magadnak időt a pihenésre és kikapcsolódásra. Ilyenkor testileg-lelkileg felfrissülsz, feltöltődik az akkumulátorod érzelmileg és kapcsolati vonatkozásban is. A pihenés és kikapcsolódás visszaadja kreativitásodat, feléleszti álmodat, és egyensúlyt teremt világodban. Néhány ember, akit annyira csodálunk, valójában teljesen működésképtelen társas viszonyaiban és kapcsolataiban. Például ha elveszed a szószéket bizonyos igehirdetőktől vagy a vezérigazgatói címet egyes vezetőktől, teljesen elveszettek lesznek. Sőt, őszintén szólva, valószínűleg pszichológusra lesz szükségük. Egyetlen húr van a hegedűjükön: a munka. Nélküle nem tudnak élni. A Biblia azt mondja: „a hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent…” (1Mózes 2:2). Nos, mivel Isten sohasem alszik, és sohasem fárad el, nyilvánvaló, hogy azért tett így, hogy példát adjon nekünk. A céltudatos emberek néha a munka megszállottjaivá válnak, és azt hiszik, nincs idejük szórakozásra. Vannak, akik a szórakozást egyenesen testiességnek tartják. Pedig Jézus is ezt mondta tanítványainak: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé” (Márk 6:31). Isten, aki arra tanított, hogy a pihenés annyira fontos, hogy azt parancsba is adta a Bibliában, azt mondta: „Ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod… és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban” (Ézsaiás 58:13–14). Ezért a mai ige számodra ez: Tarts szünetet!

 


Fejezd ki a szeretetedet!
November 25. szombat

„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Máté 22:39)

Szeresd felebarátodat

A mások iránti szeretetet:

1) Ki kell mondanod. Egy öreg halászember, aki már ötven éve élt házasságban türelmes, hosszútűrő feleségével, ritkán szánta rá magát, hogy kifejezze érzéseit. Végül egy nap az asszony keserű csalódottságában megkérdezte tőle: „Miért nem mondod soha, hogy szeretsz engem?” A férj szemrebbenés nélkül válaszolta: „Megmondtam, amikor elvettelek. Ha meggondolom magam, szólok.” Aranyos történet, de nem annyira kedves, ha ez a valóság. Házastársad talán tudja, hogy szereted, de azért szüksége van rá, hogy hallja is, ahogy kimondod. Ugyanez igaz a gyermekeidre, a barátaidra, a hatókörödben élő emberekre. Ezt nem lehet elégszer elmondani!

2) Ki kell mutatnod. Mindenkinek szüksége van egy kis vállon veregetésre. Dr. Dolores Krieger, a New York-i egyetem ápolástan professzora, aki számos kutatást végzett az emberi érintés ereje tárgykörében, felfedezte, hogy mind az érintő, mind az érintett szervezetére jó hatással van az emberi érintés. Így működik ez: a vörösvérsejtek szállítják a hemoglobint, azt az anyagot, ami az oxigént eljuttatja a szövetekbe. Dr. Krieger felfedezte, hogy ha egy ember ráteszi a kezét egy másik emberre, akkor mindkettőjük véráramában megnő a hemoglobinszint. Ennek köszönhetően a szövetek több oxigénhez jutnak, ami fizikailag erősítően hat, és segítheti a gyógyulás folyamatát. Ilyenkor a szeretet hatalma szó szerint látható. A szeretet jót tesz neked! Nincs semmi, ami ennyire kifizetődő, kielégítő vagy bátorító lenne, mint másokat szavakkal és tettekkel szeretni.


Hogyan maradjunk együtt?
November 24. péntek

„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.” (Kolossé 3:18–19)

„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.” (Kolossé 3:18–19)

Képzelj magad elé két kis csónakot, melyek épp elindultak, hogy átkeljenek egy hullámzó tavon. Az egyikben ül a férfi, a másikban a nő. Feltett szándékuk, hogy egymás mellett haladnak, de az áramlat ellenkező irányba sodorja őket, míg már alig hallják egymást a széltől. A férfi hamarosan a tó egyik partján találja magát, míg a nő a másikon. Egyikük sem tudja, hogyan sodródtak el egymástól, és azt sem tudják, hogyan találkozhatnának újra. Most képzelj magad elé egy ifjú párt. Ott állnak az oltárnál, és fogadalmat tesznek, hogy szeretetben és összhangban fognak együtt élni. Sajnos az esetek 50%-ában ez nem így működik. Ha nem ápolják kapcsolatukat, el fognak távolodni egymástól. Ezért van az, hogy a két kis romantikus csónak gyakran a tó két különböző partjára sodródik. Nos, hogyan őrizheti meg a férj és a feleség a szeretetet, hogyan maradhatnak együtt egy életen át? A válasz: teljes erőből evezniük kell! Szánjatok időt romantikus tevékenységekre! Gondoljatok egymásra nap közben! Kerüljétek mindazt, ami összetűzést és neheztelést szül! Legyetek tisztában egymás szükségeivel és vágyaival. Ez a titka az összhangnak és a barátságnak. Igen, nehéz két csónaknak egymás mellett maradni, de lehetséges, ha mind a két fél elszántan evez. Semmi sem jobb egy jó házasságnál, de meg kell dolgozni érte, mert a környezet áramlatai és az élet nyomása könnyen elsodornak egymástól. Ezért mondja a Biblia: „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.”


Egynek az ereje (2)
November 23. csütörtök

„Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót…” (5Mózes 30:15)

Isten azt mondta népének: „Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr.” (5Mózes 30:15–16).

Egyetlen ember, akinek szíve tele van Isten iránti szeretettel, láncreakciót indíthat el. John Wilkes Booth megrázta a világot, amikor merényletet követett el Abraham Lincoln ellen. Akkoriban Booth testvérét, Edwint tartották az egyik legnagyobb színésznek Amerikában. Mivel azt hitte, hogy családja már sosem moshatja le nevéről a szégyent, felhagyott a színészettel, és visszavonult életet élt. Mégsem a halál és a csalódottság örökségét hagyta hátra, hanem az élet és jó befolyás örökségét. Néhány évvel a Lincoln elleni merénylet előtt Edwin egy New Jersey-i vasútállomáson volt. A közelében egy fiatalember megbotlott, és kis híján egy mozgó vonat alá esett. Edwin habozás nélkül a fiatalember után nyúlt, és gallérjánál megragadva visszarántotta őt. A fiatalember röviden köszönetet mondott, de Edwin nem is álmodott arról, milyen jelentősége lesz ennek a pillanatnak. Néhány évvel később levelet kapott Ulysses Grant elnöktől, melyben az elnök megköszönte neki hősies tettét. Miért? Mert a fiatalember, akit megmentett, Robert Todd Lincoln volt, Abraham Lincoln fia. Edwin Booth azt kérte, hogy ezzel a levéllel együtt temessék el, ez emlékeztette őt arra, hogy a múltat talán nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőt igen. Isten kegyelméből te is megváltoztathatod a tiédet!

 


Egynek az ereje (1)
November 22. szerda

„Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged!” (Bírák 6:14)

Gedeon bálványimádó családból származott, ezért nem hitte, hogy nagy jövő várna rá. Isten azonban másként gondolta. Azt mondta Gedeonnak: „Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged!” Ma pedig úgy emlékezünk Gedeonra, mint a legnagyobb vezetők egyikére a Bibliában. Ez az, amit „egynek az ereje” néven ismerünk. Kételkedsz abban, hogy egyetlen ember is hatalmas változást érhet el? Winston Churchill meggyőzte Angliát, hogy képesek túlélni a náci harci gépezetet. Lee Iacocca kezébe vette az ügyeket a Chryslernél, és megmentette a vállalatot a csődtől. Florence Nightingale átformálta a betegellátást azzal, hogy hangsúlyozta a kórházakban a tisztaság és higiénia fontosságát, és gyakorlatát máig alkalmazzák. Rosa Parks, egyetlen színesbőrű nő, évszázados faji megkülönböztetést döntött meg. Nem kell Abraham Lincolnnak vagy Teréz anyának lenned, hogy hatást érj el. Talán nem lesz akkora, és olyan messzire ható a befolyásod, mint nekik, de a jótékonyság otthon kezdődik, ami azt jelenti, hogy ott tudsz növekedni és gyarapodni, ahová Isten elültetett. Henry Wadsworth Longfellow írja Az élet zsoltára című versében: „A nagyoknak élte mondja, / Éltünk lehet drága, nagy / S harcz után a sík homokba' / Egy-egy nyomunk csak marad.”* Gedeonhoz hasonlóan talán nem tudod megváltoztatni családod történetét, vagy meg nem történtté tenni múltbeli hibáidat. De tanulhatsz belőlük, növekedhetsz általuk, és hagyhatsz magad után olyan hagyatékot, ami mellett elhomályosul az, amit te örököltél. Nem tudod, hogy fogj hozzá? Kötelezd el életedet Krisztusnak, és kövesd az ő lábnyomát!


 

az én Istenem...

Isten igent mond
November 21. kedd

„Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen.” (2Korinthus 1:20 RÚF)

Figyeld meg, hogy az ószövetségi ígéretek mindig feltételekhez kötődtek. Másként fogalmazva: tenni kellett azért, hogy beteljesedjenek. „Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival” (Ézsaiás 1:19). Meg kellett fizetni az árat ahhoz, hogy beteljesedjenek Isten ígéretei, teljesíteni kellett a feltételeket, meg kellett tenni bizonyos dolgokat a magunk részéről. De mindez megváltozott a kereszten. Amikor Jézus azt mondta: „Elvégeztetett”, az eredeti görög szöveg szó szerint azt jelenti: „Fizetve.” Ezért írja Pál, hogy „Istennek minden ígéretére őbenne [Krisztusban] van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére” (2Korinthus 1:20). Isten megváltott gyermeke vagy? Krisztusban vagy? Akkor Isten ezt mondja: „Igen, én betöltöm szükségeidet, megteszek mindent, amit ígértem.” Mint ahogy egy bank az előzetes minősítés után megállapítja, hogy hitelkártyát kaphatsz, ugyanígy hívőként jogosult vagy Isten ígéreteire, melyeket Igéjében neked tett. Az ószövetségi törvény szerint Isten azt mondta: „Ha…”, de azoknak, akik Krisztusban vannak, és a kegyelem alatt élnek, azt mondja: „Igen.” Mi lehet erre a te válaszod? „Ámen” – ami azt jelenti: „Úgy legyen!” Ez életet átformáló igazság! Most már megérted, miért írhatta Pál teljes bizonyossággal ezt: „az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19). Isten nemcsak, hogy be tudja tölteni minden szükségedet, de egyenesen keresi is az alkalmat rá.

 


Kik az igaz barátaid?
November 20. hétfő

„Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Példabeszédek 18:24)

Kik az igaz barátaid? Állj meg, és gondolkodj el ezen egy percre! Hány olyan ember van azok között, akiket barátaidnak tartasz, akiknek valóban számít, mi van veled? Hányan biztatnak látásod és álmaid tekintetében, és hányan állnak melletted, ha falba ütközöl? Ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy az úgynevezett barátaink és munkatársaink jelentős része nem áll mellettünk, ha szorult helyzetbe kerülünk. Sőt, sokan azok közül, akikkel időt töltünk, igazából időrablók, akik elszívják energiánkat, és elbagatellizálják álmainkat. Az Ószövetségben Dávid és Jónátán készek voltak egymásért akár életüket is adni. Vagy ott van Ruth és Naomi: „ahová te mégy, odamegyek” (Ruth 1:16). Vannak ilyen barátaid? Ha nincsenek, fordíts több időt arra, hogy kapcsolatot építs olyan emberekkel, akik őszintén törődnek veled, akik nem érzik fenyegetve magukat, ha jól megy sorod, hanem maguk is azt akarják, hogy sikert érj el. Persze nem kell hűvösnek vagy udvariatlannak lenned másokkal. Tartsd velük is a barátságot, de azokkal a barátaiddal tölts igazán időt, akik hisznek benned, és azt akarják, hogy kiaknázd mindazt, amit Isten beléd teremtett. Elizabeth Jane Howard írónő mondta: „Nevezheted klánnak, hálózatnak, törzsnek vagy családnak. Bárhogy is hívod, bárki is vagy, szükséged van rá.” Íme, egy bombabiztos alapelv a jó barátság fenntartásához: bármire is vágysz a saját életedben, először meg kell azt adnod másoknak. Ha igaz barátokat szeretnél, neked kell igaz baráttá válnod. Ha áldásokat szeretnél aratni az életedben, vesd el áldások magvait mások életébe!


Szavak (2)
November 19. vasárnap

„Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek.” (Zsoltárok 49:4)

A Biblia azt mondja, hogy beszédünk legyen kedves. Ez azt jelenti, hogy minden beszélgetésünkben az legyen a cél, hogy mindig a legjobbat hozzuk ki a másikból, ne dorongoljuk le, ne fojtsuk belé a szót. A jó kommunikáció jó barátokat teremt, ezért világosan kell fogalmaznod személyes határaid, hited, értékrended és vágyaid tekintetében. Talán igaz, hogy sokkal több problémát elfelejtenek, mint amennyit megoldanak, de az egészséges kapcsolatokban időnként szükség van egészséges konfrontációra. Ehhez pedig megvan a megfelelő idő és a megfelelő mód. Ha egy nehéz helyzetet kell kezelned, imádkozz, és állj rá erre az igére: „Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek.” Szavaid a jármű, amivel gondolataidat eljuttatod, és a nyelved a sofőr. Tehát ha nem akarsz eltévedni, vagy balesetet szenvedni, akkor imádkozz így: „Uram, adj nekem bölcs szavakat! Segíts, hogy a megfelelő dolgot mondjam, a megfelelő módon és a megfelelő időben.” A Szentlélek nagyon jó oktató! Ő vezet, tanácsol, és együtt munkálkodik veled, amíg meg nem érted, mit hogyan kell csinálni. Segít növekedni a kegyelemben, amíg eljutsz az érettségre, és ezt tudod mondani: „Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők.” (Példabeszédek 8:8–9). Ha ezt te is el tudod mondani, akkor tudod, hogy jó úton vagy. 

 


Szavak (1)
November 18. szombat

„Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat.” (Zsoltárok 39:2)

Ismeretlen szerző írta: „Egyetlen meggondolatlan szó viszályt szíthat, egyetlen kegyetlen szó tönkretehet egy életet. Egy keserű szó gyűlöletet olthat valakibe, egy durva szó halálra sújt. Egy kedves szó elegyengeti az utat, egy örömteli szó felvidítja a napot. Egy jól időzített szó csökkenti a stresszt, egy szeretetteljes szó gyógyít és megáld.” A Biblia ezt mondja: „a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni” (Jakab 3:8). „Ha senki sem képes rá, akkor én hogyan tudnám megtenni?” – kérdezed. Úgy, hogy szünetet tartasz, mielőtt megszólalnál, megtanulsz figyelni a benned élő Szentlélek vezetésére, és az ő erejéből merítesz erőt az önfegyelemhez. Emlékezteted magad arra, hogy ha egyszer egy szó elhagyta a szádat, azt többé nem lehet visszavonni, és ezen a világ összes bocsánatkérése sem változtat. A zsoltáros, aki minden bizonnyal elkövette már azt a hibát, hogy beszélt, amikor hallgatnia kellett volna, azt írta: „Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat.” A Bibliában olvasunk böjtről, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott ideig tartózkodunk az étkezéstől. Ennek lelkileg megtisztító hatása van. Közelebb von Istenhez, megerősít és kiélesíti érzékelésünket. Íme, egy ötlet: Mi lenne, ha a következő harminc napban szó-böjtöt tartanál? Legalábbis részlegesen. Ézsaiás azt mondta: „Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak” (Ézsaiás 50:4). Ahelyett, hogy a nyelved vezetne, és te utána kullognál, engedd, hogy szádat Isten Lelke vezérelje!


Kerülj közelebb Istenhez, és maradj is ott!
November 17. péntek

„Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Korinthus 10:12)

Pál apostol így írt Isten népének a múltban elkövetett hibáiról: „Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Korinthus 10:11–13). Itt Pál kétféle embertípust szólít meg, akik különösképpen is veszélyben vannak:

1) Azok, akik azt hiszik, ők biztosan soha nem buknak el. „Te sem vagy kivétel. Épp olyan könnyen hasra eshetsz, mint bárki más. Semmi értelme az önhittségednek, inkább Istenben bízz!”

2) Azok, akik azt hiszik, hogy sosem fognak tudni talpra állni. „Isten soha nem hagy cserben, soha nem enged túl nagy próbát, mindig ott lesz melletted, hogy átsegítsen rajta.” Hát nem nagyszerű hír? Isten nem csupán megérti küzdelmeidet, de a kivezető utat is megmutatja: ami éppen a próbán át vezet. Ezért a mai ige számodra ez: Kerülj közelebb Istenhez, és maradj is ott!


Menny (3)
November 16. csütörtök

„Az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta.” (Prédikátor 3:11)

Miért hal éhhalált naponta ezernyi gyermek, miközben a világ leggazdagabb országainak lakói minden este annyi ételt dobnak el, amivel jól lehetne lakatni őket? A civilizáció 3500 éves feljegyzett történelme során mindössze 268 olyan év volt, amikor a világ semelyik pontján nem dúlt háború. Ugyanezen időintervallumban 8000 békekötést írtak alá. Miért olyan rövid a kötőjel a sírkövön lévő két dátum között? Valami azt súgja nekünk, hogy ez így nincs rendjén. Ez nem az otthonunk. Ki adta ezeket a gondolatokat? A Biblia azt mondja, hogy Isten „szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta.” Isten megváltott gyermekeként földi életed csupán a kezdet. Ez az első fejezet első mondatának első betűje Isten nagyszerű történetében. Olyanok vagyunk, mint a postagalambok: velünk született ösztön, hogy hazavágyunk. A mennyhez kötődünk, és a mennyre éhezünk. Ez nem jelenti azt, hogy annyira csak a túlvilágon járjon az eszed, hogy itt a földön semmi hasznodat ne lehessen venni. Ha azt akarod hallani: „Jól van, jó és hű szolgám” (Máté 25:21), akkor itt a földön kell minden nap Isten jó és hűséges szolgájának lenned. De a megbízatásod ez: „keressétek először Isten országát” (Máté 6:33 RÚF). Isten tervében minden az ő országáért és annak uralkodójáért van. Ő írta a forgatókönyvet: „az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van” (Efezus 1:10). A Biblia ezekkel a szavakkal ér véget: „Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: »Bizony, hamar eljövök«. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.” (Jelenések 22:20–21). Hogy juthatsz el a mennybe? Ha Jézus Krisztusban bízol.

 


Menny (2)
November 15. szerda

„Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.” (Kolossé 3:2)

Ötszáz évvel ezelőtt a tengerészek féltek a láthatártól, azt hitték, hogy ha túl messzire hajóznak, leeshetnek a világ peremén. Ma mosolygunk ezen az elképzelésen, de akkoriban ezt halálosan komolyan vették, olyannyira, hogy a Gibraltári-szorosban Herkules oszlopain a „Non plus ultra” latin felirat állt, ami azt jelenti: „Nincs tovább.” Aztán 1492-ben jött Kolumbusz, és bebizonyította, hogy tévedtek. Az új világ felfedezése megváltoztatta az emberek gondolkodásmódját. Spanyolország ezt új pénzérmék veretésével is elismerte, melyeken a felirat „Plus ultra”, vagyis „Van tovább” volt. Gondolatban lekorlátoztad magad? Bánod, hogy életedet ostoba elgondolásokra és törekvésekre pazaroltad? Úgy érzed, hogy a legjobb éveid már elmúltak? Nem így van! Egy egész örökkévalóság áll rendelkezésedre, hogy kárpótoljon az elvesztegetett időért, méghozzá dicsőséges testben, mely nem ismer határokat. A legjobb pillanataid még hátravannak, a sír túloldalán várnak rád. Ezért: „Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel.” (Kolossé 3:1–2). János, a Jelenések szerzője fogoly volt egy Patmosz nevű aprócska szigeten. Minden oldalról tenger vette körül. Körbezárta, és elszigetelte szeretteitől. Aztán Isten megmutatta neki a menny dicsőségét, és ő így írt: „láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé” (Jelenések 21:1). Nincs többé határ – a mennyben végre teljesen szabad leszel.

 


Menny (1)
November 14. kedd

„Elmegyek helyet készíteni a számotokra.” (János 14:2)

 Elmegyek helyet készíteni a számotokra

Ebben az áhítatos füzetben gyakran hangsúlyozzuk, hogy hozd ki a lehető legtöbbet minden napodból: élvezd, ahol tartasz, miközben úton vagy célod felé. Ez hasznos tanács. De végső soron Isten megváltott gyermekeként nem a múlandókra kell legjobban vágyakoznod, hanem az örökkévalóra: mennyei otthonodra. Jézus így mutatta be: „Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?” Max Lucado írja: „A hazafelé tartó út nagyon szép – de nem az utazás a cél. Erre az előadásra egy repülőúton készültem. Körülnéztem az utastársaim között, és elégedett embereket láttam. Jól eltöltötték az időt könyvekkel, keresztrejtvényekkel vagy épp alvással. De ha ezt a bejelentést hallottuk volna: »Hölgyeim és uraim, ez a repülőút az önök végállomása. Sosem fogunk leszállni, mostantól ez a repülőgép az otthonuk. Kellemes utat kívánok.«, akkor az utasokból azonnal zendülők lettek volna. Átvettük volna az uralmat a pilótafülke fölött, és leszállópályát kerestünk volna. Nem nyugodtunk volna bele a helyzetbe. Az utazás nem a végállomás. A jármű nem a cél. Azok, akik megelégednek csupán az utazás örömével, túl kevéssel érik be. A szívünk azt súgja, hogy több van ebben az életben, mint ez a földi élet. Olyanok vagyunk, mint E.T., ujjunkkal az égre mutatunk. Lehet, hogy nem tudjuk, hová mutassunk, de azzal tisztában vagyunk, hogy nem a repülőgép az otthonunk.” Jézus azt mondta: „elmegyek helyet készíteni a számotokra.” Ezen a földön semmi sem hasonlítható ahhoz a helyhez! Tehát élj úgy, hogy a mennyet tartod szem előtt!

 


Mélységből magasra
November 13. hétfő

„De az Úr Józseffel volt…” (1Mózes 39:20–21)

Amikor Potifár felesége erőszakot kiáltott, férje hitt neki, és Józsefet börtönbe vetette. Néhányan bizonyára ezt mondanánk: „Ez nem igazság! Hiszen én helyesen cselekedtem. Talán ki kellett volna használnom a lehetőséget, hogy jól érezzem magam, akkor az állásomat is megtarthattam volna, sőt, talán még elő is léptettek volna.” József nem így gondolkodott! Életének abban a pillanatában nem is lehetett volna jobb helyen, mert pontosan ott volt, ahol Isten látni akarta. A börtönben találkozott a főpohárnokkal, aki bemutatta őt a fáraónak, aki végül kormányzóvá tette. Néha Isten levisz a mélységbe, hogy aztán a csúcsra juttasson. Az a nehéz benne, hogy amikor a legmélyebben vagy, akkor jusson eszedbe, hogy ez még nem az út vége. A Biblia azt mondja Józsefről: „amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt” (Zsoltárok 105:19 AMP). A fáraó hamarosan olyan álmot álmodott, amit egész országában senki sem tudott értelmezni, csak József. Így lett József egy senkiből vezető ember, börtöntöltelékből a fáraó utáni második ember. Ilyen csodát senki sem tud véghez vinni, csak Isten. Ha börtönben lennénk, a legtöbben megelégednénk azzal, ha kedvezménnyel szabadulhatnánk, kapnánk egy rendes ruhát, és ötezer forintot útiköltségre. Isten azonban valami sokkal jobbat tartogatott József számára. Veled is nagyszerű terve van! Ő tudja, hová akar eljuttatni, és tudja, milyen leckéket kell megtanulnod útközben, hogy amikor eljutsz célodhoz, el tudd végezni a rád bízott feladatot. Ezért ma keresd Isten kezét a helyzetedben!


Légy önmagad!
November 12. vasárnap

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8:36)

Olyan világban élünk, ahol óriási rajtunk a környezet nyomása. Mások állítják fel a mércét, és mi olyan ruhát hordunk, olyan autót vásárolunk, olyan íróktól idézünk, olyan dolgokat teszünk, amit a divat diktál. Néhány esetben ez rendben is van, de akkor nem, ha arról van szó, hogy milyen irányba tartson az életed.
Jézus azt mondta: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” Ez azt jelenti, hogy szabad vagy a környezet nyomásától, szabadon lehetsz az az ember, akinek Isten elhívott, szabad lehetsz arra, hogy nála keress válaszokat, ahelyett, hogy folyton más emberek véleményét kérdeznéd.
A Biblia azt írja: „semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki” (János 3:27). Ha kicsit megkapargatod a felszínt, kiderül, hogy mélyen belül milyen sokan küszködnek bizonytalanságérzettel. Folyton versengünk, másokhoz hasonlítgatjuk magunkat; irigykedünk tulajdonukra, képességeikre és elért eredményeikre. Megpróbálunk lépést tartani bizonyos emberekkel, vagy olyanok szeretnénk lenni, mint ők. Persze ez csak keserű csalódottságot eredményez, mert olyasmit akarunk elérni, amire Isten nem hívott minket. Másként fogalmazva: nem vagyunk önmagunk!
Értsd meg ezt: a keresztyén élet versenyfutás ugyan, de a saját pályádon kell futnod. Soha nem élvezheted Isten áldásainak teljességét, ha nem kötelezed el magad arra, hogy az leszel, akinek teremtve vagy. Ezért ma nézz a tükörbe, és jelentsd ki: „Vagyok, aki vagyok. Nem lehetek senki más, mint akinek Isten elhívott. Ezért arra összpontosítok, hogy a lehető legjobb önmagam legyek – és minden pillanatát ünnepeljem.”


Bízz Istenben, amikor nincs válasz!
November 11. szombat

„A titkok az Úréi…” (5Mózes 29:28)

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róma 8.28)

Amikor az életben veszteségek érnek, fájdalmat érzünk, és tűnődünk, hogy ez vajon miért történt. Egy fiatal édesanya vagy édesapa rákban meghal. Válás töri össze a családodat. Anyagi veszteség tönkreteszi a nyugdíjas éveidre vonatkozó terveidet. Gyermeked börtönbe kerül, megölik, vagy öngyilkos lesz. Az ilyen helyzetek kérdéseket szülnek, melyeket nagyon nehéz vagy egyáltalán nem is lehet megválaszolni. Újra meg újra átgondoljuk a körülményeket, töprengünk a részleteken, keresünk valamit, ami talán segít valahogy megérteni vagy könnyebben elviselni a dolgot. Ráirányítjuk a reflektort önmagunkra, másokra, sőt, akár Istenre azon tűnődve, hogy mit lehetett volna, vagy mit kellett volna másként tenni, amivel talán megelőzhettük volna ezt. Barátainkhoz, hívő testvéreinkhez és lelkészekhez fordulunk, akiktől csak vallásos közhelyeket hallunk, melyekkel hasztalan próbálják csökkenteni fájdalmunkat. Mit tehetsz olyankor, amikor úgy tűnik, nem jön válasz, amikor a menny hallgat? Íme, két igevers, ami ilyenkor segíthet:

1) „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink” (5Mózes 29:28). Vannak dolgok, amiket mi is megérthetünk – és van, ami Isten felségterülete. A mi ismereteinket behatárolja, hogy Isten mennyit akar felfedni előttünk. Ilyenkor kell bíznunk az Úrban teljes szívből, és nem a magunk eszére támaszkodni (ld. Példabeszédek 3:5).

2) „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” (Róma 8:28). Lehet, hogy Isten ad magyarázatot, lehet, hogy nem. De ő az „Alfa és az Ómega… a kezdet és a vég” (Jelenések 22:13), ami azt jelenti, hogy neki van terve, és azt véghez is viszi a mi javunkra és az ő dicsőségére. Bízz hát benne!


Gyümölcs, vagy csak levelek?
November 10. péntek

„Semmit sem talált rajta, csak levelet.” (Máté 21:19)

A Bibliában arról olvasunk, hogy Jézus „Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé! És azonnal elszáradt a fügefa.” (Máté 21:18–19 RÚF).

Talán azt gondolod, hogy ez azért elég kemény bánásmód. Végtére is nem a fa hibája volt, hogy nem volt rajta füge. Akkor miért átkozta meg Jézus?
Ehhez tudnod kell, hogy azon az éghajlaton szinte egész évben terem a füge. Amikor levelet látni a fán, olyankor biztosan van rajta gyümölcs is. Jézus tehát jogosan számított fügére, amikor leveleket látott. Amikor mégsem talált, megátkozta a fát, amely csupán hamis látszat volt, gyümölcsfának tettette magát, de valójában nem az volt. Fontos tanulság van ebben. Vigyázz, nehogy nagy benyomást keltő lombozatnak mutasd magad – gyümölcsök nélkül. Ahhoz, hogy másokat megnyerhess Krisztusnak, több kell, mint egy hal-matrica az autód hátulján, egy Jézus-kitűző a zakód hajtókáján vagy egy hatalmas Biblia a hónod alatt.

A Biblia azt mondja: „a Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Galata 5:22–23).

Az ilyen gyümölcsöt az emberek észreveszik, megtapogatják, megkóstolják és élvezik. Ilyeneket akar látni Isten a te életedben is.


Tanuld meg biztatni önmagadat!
November 9. csütörtök

„Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.” (1Sámuel 30:6 Károli)

Dávid épp most aratott sorozatos győzelmet, de amikor hazatért a csatából, otthonát lerombolva találta, hozzátartozóit pedig elhurcolták az amálékiak. Ez teljesen összetörte a szívét. Ő és emberei a földre roskadtak, és addig sírtak, míg már sírni sem maradt erejük. Dávid azonban nem maradt a padlón. „Dávid pedig megkérdezte az Urat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” (1Sámuel 30:8). Dávid önbizalom-erősítése Isten útmutatásával párosítva eljuttatta őt a következő győzelemhez. Van egy tanulság ebben: meg kell tanulnod, hogyan beszélj megfelelően önmagadhoz, hogyan idézd fel Isten ígéreteit, és hogyan imádkozz önmagadért. Van egy ígéret a Zsoltárokban, amire támaszkodhatsz: „Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás” (Zsoltárok 30:6). Örömöd vissza fog térni. Isten megígérte! Ezért ma nézz a tükörbe, és jelentsd ki: „Ez is el fog múlni. Ami nem pusztít el, erősebbé tesz. Közben pedig engedem, hogy ez a helyzet közelebb vigyen hozzád, Uram.” Rajta, kezdd el biztatni önmagadat! A legnagyobb csaták hozzák a legnagyobb győzelmet. Gyengeségeid által fedezhetsz fel olyan erőt, amiről nem is sejtetted, hogy birtokodban van. Életének legrosszabb időszakára visszaemlékezve József ezt mondta: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt” (1Mózes 50:20). Ő ma is ezt teszi! Nem más emberek kezében van a sorsod, hanem Isten kezében – és ő nem olyan, mint mások. Ő a fájdalmadat nyereséggé tudja változtatni, és sebhelyeidet kitüntetésekké! Szedd össze magad, állíts a fókuszon, és eltökélten menj tovább! A mai ige számodra ez: tanuld meg biztatni önmagadat!


Ne add fel! 
November 08.

"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van." (2Korintus 4:7,)

"Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan." Ézsaiás 64:7

Pál azt írja: "Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak." Cserépedény sokféle van: bögre, tál, csupor stb., a lényeg azonban az, hogy mi van bennük. Lehet, hogy az edény csorba vagy repedt, de ha elmosogatják és megtisztítják, még lehet használni. Ne add fel hát csupán azért, mert valaki rájött, hogy repedezett cserépedény vagy, itt-ott kicsorbulva. Kiáltás hangzik a jerikói úton, amit rajtad kívül talán senki sem hall meg. Egy haldokló bűnöző üdvözül, ha fájdalmad ellenére is Isten szavát hirdeted, hiszen minket is az az üzenet mentett meg, ami másokat megment. Az evangéliumnak nem gyengéje, hanem erőssége a bukott ember elfogadása. Ég és  föld a különbség a lázadó szív fagyossága és az összetört szív kiáltása között, mely azt mondja: "Isten, ments meg engem önmagamtól!" Ha csak egy keveset is megpillantunk Isten kegyelméből, az mindannyiunkat térdre kényszerít: megvalljuk és elhagyjuk bűneinket, és "foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre." (2Korintus 10:5,)

Egy lelkész azt írja: "Az emberek egyoldalú bizonyságtételeket hallgatnak, és ettől elcsüggednek. Azt hiszik,hogy csak ők küszködnek, nekünk minden rendben van az életünkben. Azért érzik így, mert szépítünk a dolgokon, és nem mondjuk el a teljes igazságot. Isten irgalmazzon nekünk! Hiszen az evangélium üzenete az, hogy a kegyelem mentett meg minket, most is a kegyelem tart meg, és a jövőben is csak a kegyelem ment ment meg."

Ha kell, menj el a Fazekas műhelyébe (ld. Jeremiás 18:1-4), engedd, hogy visszategyen a korongra, és újraformázzon - de semmiképp ne add fel!

 


Próbáld ki! (2)
November 7. kedd

„Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval.” (Galata 6:4)

engedelmes szív

Egy lelkész írta: „Fiatal koromban száz tesztet is elvégezhettem volna a képességeimre vonatkozóan, mégsem jöttem volna rá soha, hogy a tanításra van ajándékom – mivel azt még sohasem csináltam. Csak akkor fedeztem fel, miután elvállaltam néhány lehetőséget előadások tartására, láttam az eredményeket, visszajelzéseket kaptam másoktól, és megértettem, hogy Isten erre adott nekem ajándékot.” Ha nem vállalod a vele járó kockázatot, sosem fogod tudni, hogy miben vagy jó. Nyilván hibázni is fogsz – és néhány kudarc talán annyira elcsüggeszt, hogy nem akarsz újra próbálkozni, inkább feladnád. De ha hibáidat olyan tapasztalatoknak tekinted, melyekből tanulhatsz, akkor nemcsak azt fedezed fel, mire hívott el Isten, de növekedni is fogsz, és gyakorlott leszel. Pál azt írja: „Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza.” (Galata 6:4–5). Majd még hozzáteszi: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:9–10). Ma komolyan gondold végig, hogy mennyi van még hátra az életedből, és döntsd el, hogy azt úgy éled meg, hogy valóban számítson. Az élet legszomorúbb összegzése egy sírkövön állt: „Amikor eljött halálom órája, rájöttem, hogy nem is éltem.” Nehogy veled is ez történjen!


Próbáld ki! (1)
November 6. hétfő

„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.” (Róma 12:4–5)

Bob Buford sikeres üzletember volt, aki érezte, hogy Isten valamilyen szolgálatra hívja. Abban azonban nem volt biztos, hogy mire, ezért úgy döntött, hogy utánajár a dolognak. Összehívta néhány nagyobb gyülekezet lelkészét, hogy megérdeklődje, vajon hasznát tudnák-e venni afféle szervezési munkatapasztalatnak, amivel ő rendelkezik. Ez nem került sokba, így ha esetleg zsákutcának bizonyult volna a kezdeményezés, könnyen másra összpontosíthatott volna helyette. Ha gondolkodás nélkül otthagyta volna vezérigazgatói állását, és elfoglalt volna valamilyen beosztotti állást valamelyik gyülekezetben, akkor valószínűleg nem találta volna meg az elhívását, és talán nem is kereste volna tovább. Átgondolt tervezésének köszönhetően azonban ma szolgálata szó szerint az egész világra hatással van. Nos, nem lehet csak úgy otthagyni korábbi kötelezettségeinket. Ámós vállalta a prófétai küldetést, de közben megmaradt pásztornak. Pál folytatta sátorkészítői munkáját, miközben a gyülekezetplántálást végezte. Isten akaratának felismeréséhez idő és türelem kell, és legtöbbünknek vannak befizetésre váró számlái és van családunk, akikről gondoskodnunk kell. Mit tehetsz tehát? Tartsd meg az állásodat – de próbáld ki az új utat is! Ne feledd, nem vagy egyedül! Isten sokkal inkább elkötelezte magát a sikered mellett, mint te magad. Ha úgy érzed, hogy zöld utat kaptál tőle, akkor óvatosan lépj a gázra, és indulj el! Arthur Miller drámaíró mondta: „Nem helyes megmaradni abban a helyzetben, amiről tudod, hogy nem illesz oda… Isten nem azért helyezett e földre, hogy olyan munkára pazarold éveidet, amelyben nem azt alkalmazod, amit ő az életedre tervezett, amiben nem az életcélodat valósítod meg – bármennyit is fizetnek érte.”

 


Keress módot a szolgálatra!
November 5. vasárnap

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.” (Zsidók 13:16 RÚF)

Krisztus követőjének lenni

Amikor Ronald Reagan Kalifornia kormányzója volt, néha hamarabb elment az irodájából. A titkárának, Michael Deavernek azt mondta, hogy még van pár elintéznivalója. Deaver kíváncsi volt, mi lehet az elintéznivaló, ezért átnézte a kormányzó asztalán lévő papírokat. A papírhalom tetején egy gyűrött levél volt egy Vietnamban állomásozó katonától. A katona arról írt Reagannek, hogy milyen az élete Délkelet-Ázsiában, és hogy mennyire hiányzik neki a felesége. Éppen aznap volt a házassági évfordulójuk, és szerette volna, ha a felesége tudja, mennyire szereti őt, és mennyire vágyik arra, hogy vele lehessen. Bár már küldött neki képeslapot, azt kérte a kormányzótól, hogy felhívná-e őt, hogy meggyőződjön róla, jól van-e, és átadja neki férje szeretetteljes üdvözletét arra az esetre, ha esetleg nem kapta volna meg a képeslapot. Másnap Deaver rájött, hogy Reagan sokkal többet tett, mint amennyit a katona kért tőle. Vett egy csokor vörös rózsát, és elvitte azt a katona feleségének. Dale Rowlee, a kormányzó sofőrje elmondta Deavernek, hogy Reagan végtelenül alázatosan szólította meg az asszonyt, és azt mondta, hogy a virágokat egy szerető férj nevében hozta, aki a világ másik oldalán a dzsungel poklában állomásozik. Aztán egy órát töltöttek el együtt, kávét ittak, és a hölgy családjáról beszélgettek. Reagan tartós népszerűségének egyik titka éppen az alázata volt. Valaki azt mondta: „Feljebbvalóinkkal alázatosnak lenni kötelesség, egyenrangúakkal alázatosnak lenni udvariasság, a nálunk alacsonyabb pozícióban lévőkkel alázatosnak lenni nemesség.” Nem a nagy tettek, hanem az apró kedvességek tesznek naggyá olyan értelemben, ami Isten szemében nagyságnak számít, „mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.”

 


Integritás
November 4. szombat

„A becsületeseket feddhetetlenség vezeti.” (Példabeszédek 11:3)

Az integritás szó a matematikában használt integer kifejezésre vezethető vissza, ami egész számot jelent, szemben a törtekkel. Az integritás – feddhetetlenség, becsületesség – tehát azt jelenti, hogy a teljes igazságot mondod, nem csupán részigazságot. Ezért kell a bíróságon arra megesküdni, hogy „az igazat, csakis az igazat, a teljes igazságot” mondjuk. Miért ferdítjük el az igazságot, miért színezzük ki a dolgokat, miért mondunk féligazságokat? Néha anyagi haszonért, máskor társadalmi előnyökért. Néha azért, hogy rejtegessük tetteinket, máskor azért, hogy megszerezzünk magunknak bizonyos dolgokat.
Jákób, akinek a neve csalót jelent, összeesküvést szőtt anyjával, és becsapta az apját, hogy megszerezze az elsőszülöttségi jogot – vagyis kétszeres részt az apai örökségből, ami jogosan bátyját, Ézsaut illette volna. Jákób drágán megfizetett mindezért. A következő tizennégy évet menekültként töltötte, és apósának dolgozott, aki még nagyobb és rafináltabb csaló volt, mint Jákób. Végül, teljes kétségbeesésében Jákób Istennel találkozott, és hallhatta tőle ezeket a szavakat: „Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.” (1Mózes 28:15). Aznap Jákób értékrendje megváltozott, és abból az emberből, aki addig csak elvett, most adakozó lett. Azt mondta Istennek: „bármit adsz nekem, a tizedét neked adom” (1Mózes 28:22). Ezután Isten úgy megáldotta őt, amilyet legmerészebb álmaiban sem tudott elképzelni. Annyi év után csodálatos családdal, hatalmas gazdagsággal és új névvel tért haza: ettől kezdve lett Izráel. A becsületesség mindig fizet osztalékot. Miért? Mert Isten maga garantálja.

 


Hallgass a figyelmeztetésre!
November 3. péntek

„Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik.” (Példabeszédek 29:1)

A Tengerészeti Intézet hivatalos folyóiratában Frank Koch egy nagyon szokatlan tengeri találkozásról számolt be. Viharos időjárás közepette egy hadihajó végzett hadgyakorlatot. Nem sokkal naplemente után az őr egy távoli fényről adott jelentést, ezért a kapitány a rádióssal a következő üzenetet küldette: „Ütközés elkerülése érdekében térjen el útirányától 20 fokkal.” Néhány perccel később a következő üzenet jött vissza: „Ajánlatos lenne, ha inkább ön változtatna irányt.” A kapitány haragosan újabb üzenetet rendelt el: „Itt a kapitány. Változtasson útirányán 20 fokkal.” A válasz hamarosan megérkezett: „Én tengerészközlegény vagyok. Változtasson útirányán.” Ezen a ponton a kapitány már dühöngve adta ki az utasítást az új üzenetre. „Ez itt egy hadihajó! Változtasson irányt!” Ismét megérkezett a válasz: „Ez pedig a világítótorony.” A kapitány természetesen parancsot adott az irányváltoztatásra. Ostobaság figyelmen kívül hagyni a veszélyjelzéseket. Ezek a jelzések sokféle formában érkezhetnek: egészségügyi problémaként, hosszan tartó házassági konfliktusként, lázadó gyermekekként, hatalmas adósságként, lélekromboló szokásokként vagy stresszként. A listát hosszasan lehetne folytatni. Nem számít, hogy sikeres, befolyásos és elfoglalt ember vagy. Ha Isten figyelmeztetést küld, és azt mondja, hogy változtass irányt, akkor bölcsen teszed, ha nem vitatkozol, hanem inkább nagyon gyorsan megteszed. Nos, van valami helytelen az életedben, amivel kapcsolatban figyelmeztet Isten, de te nem hallgatsz rá? Vagy halogatod az engedelmességet? Akkor fognak a dolgok jóra fordulni számodra, ha Isten felé fordulsz ahelyett, hogy elfordulnál tőle.

 


Képes vagy rá!
November 2. csütörtök

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13)

Mindenre van erőm a Krisztusban...

A Sátán egyik kedvenc taktikája, hogy elhiteti veled: nem vagy képes elérni semmi említésre méltó dolgot. Eszedbe juttatja múltbeli hibáidat, ezért még ha komoly erőfeszítéseket teszel is, a kudarctól való félelmed akadályozni fog. Ezt általában „kudarc szindrómának” nevezik. A Sátán azt akarja, hogy annyira negatívan gondolkodj magadról, hogy egyáltalán ne legyen önbizalmad. Valójában azonban nem is magadban kell bíznod, hanem a benned élő Istenben! Az Istenbe vetett bizalom nélkül olyan vagy, mint egy üzemanyag nélküli repülőgép, ami a kifutópályán áll – lehet, hogy jól néz ki, de nem visz sehová. Hallgasd csak: Krisztus által van erőd megtenni azt, amit magadtól sohasem tudnál. Ha egyszer megtanulod ezt az igazságot, bármikor mondja is az ördög, hogy semmit sem tudsz jól csinálni, a válaszod ez lesz: „Lehet, hogy én nem tudok, de a bennem élő Jézus igen, és ő meg is teszi, mert benne bízom, nem önmagamban. Az ő igéje azt mondja, hogy sikert érek el mindenben, amihez csak hozzáfogok” (ld. Józsué 1:7). Ha az ellenség így szól hozzád: „Neked ez nem fog menni, meg se próbáld! Megint kudarc lesz a vége, mint a múltban”, válaszolj így: „Igaz, Jézus nélkül semmire sem vagyok képes, de vele és benne mindent meg tudok tenni, amit meg kell tennem.” Olvasd el ezeket a szavakat, írd fel őket a szívedbe, és állj erre az ígéretre ma: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13). A mai ige számodra ez: képes vagy rá!

 

 

 

 


Munka közben beletanulni
November 1. szerda

„Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz!” (2Mózes 4:13)

Az igazak segítséget kapnak az Úrtól...

 

Amikor Isten elhívta Mózest, hogy menjen a fáraó udvarába és szólítsa fel, hogy engedje el a népet, ő így válaszolt: „Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz!” Te is így érzed most magad? Ha igen, nézd csak meg, mit mondott előtte Isten Mózesnek: „Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” (2Mózes 4:12). Amikor Isten elhív egy feladatra, ő maga készít fel rá. De nem feltétlenül teszi meg előre. Néha a képzés aközben történik meg, miközben azt teszed, amit Isten mondott. Ez persze ijesztő lehet. Talán azt mondtad Istennek: „Én izgulok, ha emberek előtt kell beszélnem, hogy érted azt, hogy vezessem le ezt az értekezletet?” Vagy „Miért akarod, hogy erre az állásra jelentkezzek, hiszen erre én nem vagyok alkalmas?” Nem hagyatkozhatsz a saját képességeidre. Bármilyen munkához, amit Isten kér tőled, az ő erejére és az ő képességére van szükséged. A többibe majd közben beletanulsz. Egyszerűen csak bíznod kell Istenben, és cselekedned kell, ha érzed a késztetését. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem fogsz félni. Bizony fogsz! De éppen ilyenkor kell gyakorolnod a hitedet, ilyenkor kell túllépned és túlnőnöd azon, amit el tudsz képzelni, ilyenkor kezdd el azt tenni, amit tenni kell, jelenlegi tudásodra alapozva. Ez sokszor alázatra késztető lehet. Rá fogsz jönni, hogy sokkal inkább Istentől függsz, mint eddig bármikor. Valószínűleg rengeteg kérdésed lesz a körülötted lévőkhöz – és némelyiket többször is fel kell tenned. Ne félj kérdezni, ne félj hibázni, ne félj segítséget kérni, és attól se félj, hogy valamit másként csinálsz, mint az elődöd. Ha Isten hívott el, akkor te vagy a megfelelő ember erre a feladatra. Ezt soha ne téveszd szem elől!

 

 


O K T Ó B E R


Vigyázz, mit nézel!
Október 31.

„Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be házadat, ha valaki leesnék róla.” (5Mózes 22:8)

...Istenbe vetett hit... megtart

A világhálón több száz pornográf oldal érhető el. Ravasz reklámfogás az, hogy véletlenszerűen bárhol felbukkannak. Ezért történhet meg, hogy már nyolcéves gyerekek is pornófüggők lehetnek, mert vannak weboldalak, melyek táplálják ezt a függőséget az éjszaka közepén, amikor a szülők alszanak. De ezeket az oldalakat tizenévesek és felnőttek is látogatják. Ezért a védekezés nem csupán a szülők feladata, hanem mindenkié, akik az erkölcsi tisztaságért küzdők frontvonalában állnak.

Chuck Swindoll írja Getting Through the Tough Stuff [Beszéljünk a nehéz kérdésekről] című könyvében: „Minden második templomba járó szokott az interneten pornót nézni. (Most megdöbbentél?) Tíz gyermekből kilenc látott már pornót – legtöbbjük véletlenül, miközben a házi feladatához keresett anyagot a neten. A lelkészek harminchét százaléka beismeri, hogy jelenleg is küszködik az internetes pornó kísértésével. A legtöbbjük elé felugró ablakokban, kéretlen levelekben és ártatlannak tűnő nevet viselő weboldalak linkjein került. Amikor egy izgató kép felvillan, nehéz legyőzni a kísértést, különösen a férfiaknak. Az internet életünk szerves része lett. Sok jó dolog van rajta, de legalább annyi halálos veszélyt is hordoz. Éppen ezért keresztyénként a mi felelősségünk, hogy megvédjük magunkat az internethasználat veszélyeitől.” Isten azt parancsolta az izraelitáknak: „Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be házadat, ha valaki leesnék róla.” Még maga Pál apostol is felismerte, hogy fennállhat a veszélye, hogy alkalmatlanná lesz Isten munkájára (ld. 1Korinthus 9:27). Ezért a mai üzenet számodra ez: Vigyázz, mit nézel!

 


A Biblia boldogságreceptje
Október 30. hétfő

„Mindezek az időtől és a körülményektől függnek” (Prédikátor 9:11)

Olyan ember vagy, akinek mindenben világos válaszokra van szüksége, aki fekete-fehérben gondolkodik, és nem tudja elfogadni a szürke különféle árnyalatait? Nos, az igazság az, hogy nincs mindenre válaszunk, ami a világban történik. Isten sok kérdésünkre és küzdelmünkre azt mondja: „később elmagyarázom”. A modern tudomány szeretné elhitetni velünk, hogy ha van rá elegendő idő, akkor minden konkrét, egzakt, mérhető és bizonyítható. De már rég rájöttünk, hogy ez nem így van. Például miért él át egy család tragédiát, míg egy másik nem? Miért dobnak el több ételt minden este azok, akiknek van, mint amennyivel jól lehetne lakatni azokat, akiknek nincs? Miért halnak meg ártatlan gyerekek? Akár az őrületbe is kergetheted magadat ezekkel a kérdésekkel, akkor sem fogsz választ találni rájuk. Mit tehetsz tehát? A Biblia azt mondja: „Edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd! (…) Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz (…) Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van (…) Nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság és nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogyan a madarak tőrbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje.” (Prédikátor 9:7–12). Összegzésül: tanulj meg együtt élni a megválaszolatlan kérdésekkel, teljes szívből bízz Istenben, és hozd ki minden napból a legtöbbet. Ez a Biblia receptje a boldogságra.

 


Örömteli szemlélet
Október 29. vasárnap

„Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” (Nehémiás 8:10)

Állj talpra!

Minden nap megválaszthatod a szemléletmódodat, ezért válassz bölcsen és jól! Figyeld meg:

1) Az örömteli szemlélet előnyt biztosít, megkönnyíti a győzelmet. Amikor Joe Louis nehézsúlyú világbajnokot kiütötte „kéttonás” Tony Galento a Yankee stadionban, ő azonnal talpra ugrott, és rátámadt ellenfelére. Edzője megkérdezte: „Miért nem maradtál a földön kilencig, ahogy tanítottalak?” „Micsoda? – dohogott Louis. – Hagytam volna, hogy addig pihenjen?” Támadott tehát, és megnyerte a meccset.

2) Az örömteli szemlélet meghatározza, hogyan viszonyulnak hozzád mások. Ha mosolyogsz, az emberek visszamosolyognak rád. De ha lógó orral vagy ráncolt homlokkal jársz-kelsz, akkor nagy valószínűséggel ők is azzal fognak válaszolni. Ha szeretnéd jól érezni magad az emberek között, gondolj jókat róluk. Ez nem atomfizika, mégis könnyen megfeledkezünk róla.

3) Az örömteli szemlélet boldogságot hoz. Samuel Johnson angol irodalmár jegyezte meg: „Aki olyan kevéssé ismeri az emberi természetet, hogy a boldogságot abban keresi, hogy mindent megváltoztat, kivéve a saját beállítottságát, hiábavaló erőfeszítésre pazarolja az életét, és csak megsokszorozza a bánatot, amit eltüntetni szeretne.”

4) Az örömteli szemlélet mindig a legjobb eredményt hozza. A sikeres emberek magukévá teszik ezt az igazságot, legyen szó akár a műtőbe lépő sebészről, igehirdetésre készülő lelkészről vagy egy vállalatvezetőről, aki egy új üzleti vállalkozásba fog. Az önbizalom mindig növeli a siker esélyét. Amikor belekezdesz egy feladatba, főleg, ha olyanba, amit nem igazán élvezel, összpontosíts Isten ígéreteire, és ne a saját érzéseidre! Biztosíthatlak róla: ez mindig a helyes úton fog tartani!

 


Vállald a kockázatot!
Október 28. szombat

„Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van!” (Máté 25:28)

 

Emlékszel a három megbízott történetére, akik egy bizonyos összeget kaptak befektetésre? Az első kettő megduplázta a kapott pénzt, míg a harmadik elásta a földbe. Az első kettőt előléptették, a harmadikat kirúgták. Az ura ezt mondta a többi szolgának: „Dobjátok ki ezt a haszontalant, aki nem mert kockáztatni!” (ld. Máté 25:28–30). Létezik ennél nagyobb ösztönzés arra, hogy vállald a kockázatot Isten ígéretében bízva? Azt kérded, mi van, ha kudarcot vallasz? A kudarcok edzések a sikerhez! A kudarc mutathatja meg, min kell változtatnod ahhoz, hogy továbbléphess. Gondolj rá így: Isten megváltott gyermekeként olyan biztonsági hálód van, ami megvéd kudarc esetén is. De ha a jó hírneved vagy az önértékelésed görcsben van valami korábbi kudarcot vallott vállalkozás miatt, akkor nem motivál semmi arra, hogy újra próbálkozz. Emberi természetünkből adódik, hogy jól akarjuk érezni magunkat, sikert akarunk elérni, meg akarjuk nyerni a díjat, és tovább akarunk lépni. De a világbajnok sportolóhoz hasonlóan, aki néhány lépést hátrál, hogy elegendő lendületet vehessen, néha nekünk is hátra kell lépnünk most, hogy ezzel a későbbi előrehaladásunkat segítsük. Van még valami, amit érdemes észben tartani: Isten nem úgy értékeli a teljesítményedet, mint az emberek. Ami az emberek szemében kudarc, az Isten szemében gyakran sikernek számít. Emlékszel Nóéra? Az özönvíz előtt nyilván sokan bolondnak nézték, csődtömegnek tartották; de az özönvíz után ő lett a világon a legsikeresebb ember. Az igazán elégedettséget adó jutalom nem az emberek elismerése, hanem az, ha Isten ezt mondja neked: „Jól van, jó és hű szolgám” (Máté 25:21). Merd hát vállalni a kockázatot!


Isten akaratával összhangban imádkozni
Október 27. péntek

„Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róma 8:27)

 

Mivel néha előfordul, hogy nem Isten akarata szerint imádkozunk, ezért a Szentlélek munkájához hozzá tartozik, hogy átformálja a gondolkodásunkat – nem pedig az, hogy meggyőzze Isten, adja meg, amit mi akarunk. Ezért vizsgálja a szívünket a Lélek imádság közben. Néha szavaink alkalmatlanok; nem mindig lehet megállapítani, hogy valaki mire gondol, vagy mit szeretne, csupán abból, amit mond. De ha belelátnál a szívébe, pontosan tudnád értelmezni szavait. Ezt teszi a Szentlélek, amikor megvizsgálja a szívünket, és tolmácsolja kéréseinket az Atyának. De ha a Szentlélek közbenjár értünk (könyörög az érdekünkben Istennél), akkor jó, ha mi is igyekszünk megismerni Isten akaratát. Honnan ismerhetjük meg? Igéjéből. Mielőtt Isten akaratával összhangban imádkozhatnánk, két dolognak kell megtörténnie. Először is rendszeresen táplálkoznunk kell a Szentírásból. Isten gondolatait az ő Igéjében nyilatkoztatja ki, ezért ha a Bibliát olvasod, megtanulsz a helyes módon imádkozni. Másodszor, ha imáink már rendben vannak, gyakorolnunk kell a Szentíráson való elmélkedést. Ahogy egy jó szakács hagyja, hogy a ragu rotyogjon egy ideig, azért, hogy minden íze előjöjjön, nekünk is időt kell hagynunk arra, hogy elménk átitatódjon a Szentírással, míg az részünkké válik. Amikor ez megtörténik, meglátjuk, hogyan kezdenek megváltozni a dolgok imáinkban, mert a Lélek közbenjárása Isten akaratához van kötve, az pedig Igéjéhez. Végeredményben, te talán azt hiszed, hogy tudod, mit szeretnél, de Isten tudja, hogy mire van szükséged!


Távolítsd el!
Október 26. csütörtök

„Ha hozzá fordítod szívedet, és felé terjeszted kezedet” (Jób 11:13)

Jézus, az „áldott orvos”, sohasem ragaszt le egy elfertőződött sebet. Ragaszkodik hozzá, hogy azt előbb fel kell nyitni, a gennyet le kell szívni, a sebet ki kell tisztítani, aztán időt kell adni a gyógyulásra. Talán házasságon kívül született gyermeked, vagy abortuszod volt, vagy börtönben voltál, vagy egy keserű váláson mentél keresztül. Ne csüggedj! Jézust nem hatják meg erényeink, őt az indítja meg, ha gyengeségeinket átérzi (ld. Zsidók 4:15). Ő megérti küzdelmeidet. „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek” (Zsidók 2:18).

Talán azon tűnődsz, hogy vajon Isten meg tud-e áldani és tud-e használni egy olyan valakit, akinek olyan múltja van, mint neked. Teljes mértékben! William Cowper így fogalmazta meg ezt énekében: „Vérrel telt szent forrás ömöl az Úr sebeiből, mind megtisztul, ki hozzá jön, a bűnnek szennyétől.” A bűnbánat jutalma csodálatos! Cófár ezt mondta Jóbnak: „Ha hozzá fordítod szívedet, és felé terjeszted kezedet, ha álnokság tapad kezedhez, távolítsd el, ne engedd, hogy sátradban csalárdság lakozzék! Akkor szégyen nélkül emelheted föl arcodat, erős leszel, és nem kell félned. Elfelejted a nyomorúságot, úgy gondolsz rá, mint levonult vizekre. Fényesebb lesz életed a déli verőfénynél, a sötétség is olyan lesz, mintha reggel volna. Bizakodás tölt el, mert lesz reménységed, körülnézel, és nyugodtan lefekszel. Ha leheveredsz, senki sem riaszt föl, sőt sokan hízelegnek neked.” (Jób 11:13–19 RÚF).

Akár bűntudatod van amiatt, amit elkövettél, akár fájdalom gyötör amiatt, amit veled tettek – engedd el! Ma lépj bele Isten kegyelmének folyójába, engedd, hogy átáradjon rajtad, és felszabadítson.

 


Igyekezz jóvá tenni!
Október 25. szerda

„A négyszeresét adom vissza.” (Lukács 19:8)

Zákeusnak rossz híre volt, adószedőként azzal gazdagodott meg, hogy becsapott másokat. Ezért sokkolta a vallásos közösséget, hogy Jézus nála szállt meg éjszakára. Az evangélium feljegyzése nem avat be minket abba, mit mondott Jézus Zákeusnak aznap este, de bármi is volt az, Zákeus így válaszolt rá: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki” (Lukács 19:8). „Jézus így felelt neki: »Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia«” (Lukács 19:9).

Fontos dolgot tanít ez a helyreállásról. A valódi érzelmi gyógyulás azon múlik, hogy hajlandóak vagyunk-e megbocsátani, és ha lehetséges, igyekszünk-e jóvá tenni, amivel mi ártottunk másoknak. Ha tartozol valakinek, próbáld visszafizetni. Ha megbántottad, kérj bocsánatot, és igyekezz helyreállítani a kapcsolatot. Jézus azt mondta: „Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar…” (Máté 5:23–25).

Nos, kivel kell helyrehoznod ma a dolgokat? Imádkozz kegyelemért – aztán menj, és rendezd az ügyet! Ha ezt teszed, Isten meg fog áldani, és jobban is fogod érezni magad a bőrödben!


Személyes növekedés (3)
Október 24. kedd

„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” (Példabeszédek 27:17)

Ha megáll a fejlődésed, nem fogsz örülni munkatársaid és üzlettársaid társaságának. Legtöbb esetben ez is a növekedés hiányának tünete, és közvetlen összefüggés mutatható ki közte és aközött, hogy nem vagy hatással a környezetedre. Ha jó vagy abban, amit csinálsz, mindenki téged keres és hozzád fordul tanácsért. Tőled akarnak segítséget, szükségük van a szakértelmedre ezernyi kérdésük és aggodalmuk vonatkozásában. De ha felhagysz a növekedéssel, akkor valaki máshoz fognak fordulni. A személyes fejlődés segít az emberekre összpontosítani, és eléri, hogy ők is rád figyeljenek.

Nos, mit tehetsz ma azért, hogy újat kezdj? Kezdd el „beporozni” környezetedet. A méhek egész életüket azzal töltik, hogy virágról virágra szállnak, és magukkal viszik a virágport egyikről a másikra. Mi az eredmény? Növekedés! A méhek beporzó tevékenységének köszönhetően több virág nő a kertben, és a környezet szebb lesz. Az életben a „beporzás” azt jelenti, hogy az ezerféle forrásból származó információk közül felismered az igazán értékeset, és azt különféle módokon továbbadod másoknak. Kezdj el megoldásokat keresni olyan helyen, ahol senki sem számít rá.

Pál azt írja: „éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét” (2Timóteus 1:6 RÚF), különben kialszik, és te unottá válsz. Szánj minden nap egy bizonyos időt a személyes növekedésre. Fedezd fel, hol tudsz legjobban gondolkodni, és látogasd meg gyakran azt a helyet. Kelj fel korábban, használd ki az ebédszünetedet, és kapcsold ki a tévét esténként. Az idő és a hely nem számít, az a fontos, hogy következetesen tedd.

Eugene S. Wilson mondta: „Csak a kíváncsi ember tanul, és csak az elszánt küzdi le a tanulás akadályait. Engem mindig sokkal jobban érdekelt, hogy egy ember mennyire kész vállalni a kihívásokat, mint az, hogy mekkora az intelligenciahányadosa.” A veleszületett kíváncsiság gyakran sokkal többet árul el az emberről, mint az intelligencia. A lényeg, hogy ha sikert akarsz elérni, el kell kötelezned magad a személyes növekedésre.


Személyes növekedés (2)
Október 23. hétfő

„A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.” (Példabeszédek 24:5)

Jelzésértékű lehet, hogy szükséged van személyes fejlődésre, ha elveszíted hivatásod iránti érdeklődésedet. Sok ember azt gondolja, hogy ez abból adódik, hogy túl sokáig dolgozott egy munkahelyen, vagy épp életközépi válságba jutott. Az igazság azonban az, hogy sokan azért veszítik el munkájuk iránti érdeklődésüket, mert már nem akarnak növekedni. Gondolj azokra, akik a leglelkesebbek, és akiknek a legjobb kreatív ötleteik vannak. Általában szenvedélyesen szeretik a munkájukat, és nem annyira érdeklik őket a részletek, inkább a „teljes képet” nézik. Míg a körülöttük lévők belesüppednek a napi rutin apró részleteibe, a növekedésre törekvő emberek azon igyekeznek, hogy minél messzebbre jussanak. Ezek az emberek, akik fejlődnek, tanulnak, bővítik tapasztalatukat, sosem veszítik el sem munkájuk, sem az élet iránti érdeklődésüket.

A földimogyoró-termesztés elég unalmasan hangzik, igaz? George W. Carver számára nem volt az! Tanulmányozta őket, nemesítette őket, és felfedezte több száz féle hasznosítási módjukat, ezzel olyan híres lett, hogy meghívták Washingtonba, hogy egy kongresszusi bizottság előtt ismertesse sikerének titkát. Olvasd csak el, mit mondott nekik: „Isten teremtette a földimogyorót. Ezért én csak megkértem, hogy mondja el, mit lehetne vele kezdeni, és ő megmutatta nekem!” Ilyen egyszerű. Fordíts annyi időt tudásod és tapasztalatod bővítésére, amennyit a világias dolgokra fordítasz, és meglátod, hogy érdeklődésed és lelkesedésed növekedni fog.

A Biblia azt mondja: „A bölcs férfi erős, és a tudós ember nagy erejű.”


Személyes növekedés (1)
október 22. vasárnap

„Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked.” (Példabeszédek 2:10)

 

A fejlődés előrelépéshez vezet. Nézd csak meg az embereket a gyülekezetedben, a munkahelyeden, a baráti körödben. W. Edwards Deming vezetési tanácsadó mondta: „Tanulni nem kötelező… mint ahogy életben maradni sem.” A vállalati világban minél magasabb pozíciót tölt be valaki, annál kevesebb dolgot kell „tennie”, és annál inkább kialakul benne a „kritikus gondolkodás”. Képzelj magad elé egy vállalati konferenciatermet egy fontos értekezlet idején. Jellemzően egy sereg alsóbb beosztású ember ül egy nagy asztal körül, laptopokkal, aktatáskákkal és több doboznyi aktával, míg az igazgató kezében alig van valami, amikor belép a helyiségbe. Azért van ez így, mert az ő dolga nem a számítógépek kezelése, az ütemterv betartása vagy az akták kezelése. Őt a szakértelméért és az ötleteiért alkalmazzák. A szervezetek a legjobb ötleteket adó embereket keresik vezetőknek, következésképp általában azokat léptetik elő, akik kezdeményezőkészségről tesznek tanúságot és növekedés figyelhető meg életükben. Kezdj hát új ötletekkel előállni, és figyeld, milyen hamar észrevesznek!

Dániel hadifogolyként került Babilonba, a ranglétra legalján. De hamarosan Nebukadneccar udvartartásába került, mert a király olyan embereket keresett, akik rendelkeztek a következő tulajdonságokkal: „fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak” (Dániel 1:4). Ez ám a biztos állás! „Ott is maradt Dániel” (Dániel 1:21).

Kötelezd hát el magad a személyes fejlődésre!

 


Október 21. szombat - Szent! Szent! Szent!

„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” (Ézsaiás 6:3)

Engedd

Amikor Ézsaiás látta Istent, így írt róla: „Láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim! Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! Ő így felelt: Menj, és mondd meg ennek a népnek…” (Ézsaiás 6:1–9 RÚF).

Nos, ez az igeszakasz nem azért íródott, hogy beteges önmarcangolásba kezdj vagy kételkedj abban, hogy megváltott gyermekeként jogod van megállni Isten előtt. Ézsaiás a nép vezető prófétája volt, és Isten feladatot bízott rá. Ám mielőtt azt elvállalhatta volna, el kellett ismernie szíve állapotát, és engednie kellett, hogy Isten megváltoztassa. Ma neked is ezt kell tenned!


Október 20. péntek - Neked is ezt mondja

„Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek!” (János 20:19 RÚF)

Békesség nektek!

Jézus egyik első dolga feltámadása után az volt, hogy felkereste tanítványait, akik oly csúnyán cserben hagyták őt.
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” (János 20:19–21).
A tanítványok közt ott volt Péter is, aki járt a vízen, aki a csodálatos kenyérszaporításkor ötezer embernek osztotta ki az ételt, aki látta a megdicsőülés hegyén Mózest és Illést állni Jézus mellett.
A nagyhangú, bátor Péter, aki azt mondta: „Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg” (Máté 26:35). És nem ő volt az egyetlen. „Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is” (Máté 26:35). Mégis ezt olvassuk az evangéliumok beszámolójában: „mindnyájan elhagyták őt és elfutottak” (Márk 14:50). Szent János, Szent András és Szent Jakab – mind, akik ott díszelegnek a templomok színes ólomüveg ablakain szerte a világon – elhagyták Jézust, amikor legnagyobb szüksége volt rájuk. Ő mégsem hozta ezt fel soha feltámadása után. Inkább „megmutatta nekik a [sebhelyes] kezét és az oldalát” (János 20:20). Miért? Hogy tudtukra adja, szereti őket kudarcaik, bukásaik ellenére is. Nem tagadta ki őket, hanem azt mondta: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket” (János 20:21). Ma neked is ugyanezt mondja!


Október 19. csütörtök - Isten időzítése

„Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt.” (Zsoltárok 105:18–19)

Hagyj fel azzal, hogy előrekívánkozol a jövőbe. Ha a múltban élsz, akkor a „bárcsak” bánkódásának foglya maradsz, ha megpróbálsz a jövőben élni, akkor a „mi lenne, ha” szindrómában fogsz szenvedni.. Ne jósoltass! Bízd az életed Istenre!

http://havannacsoport.hu/images/sajat_kepek/hagyj_fel.jpg

     Isten a saját menetrendje szerint dolgozik. Ha ezt elfogadod, képes leszel örülni annak, ahol épp most tartasz, és el fogsz jutni oda, ahol Isten látni akar. Tovább megyek: Isten talán nem válaszol minden kérdésedre, legalábbis nem úgy, ahogy szeretnéd. De légy nyugodt: ő munkálkodik. Márpedig mivel munkája gyakran nagyobb, hogysem fel tudnád fogni, nem fog zavarni olyan részletekkel, amikkel úgysem tudnál mit kezdeni. Gondolj bele, ha Isten mindent elmondott volna, amiken keresztül kellett menned ahhoz, hogy eljuss oda, ahol most vagy, meg tudtál volna birkózni vele? Ő tudja, hogy mennyi idő kell hozzá, és milyen nehéz lesz – ezért hallgat. Ha előre megmutatná az egész életedet, elájulnál.
     József a börtönben döbbent rá, hogy ha Isten egy látást ad nekünk, és mi elkötelezzük magunkat amellett, akkor nincs semmilyen apró betűs záradék, ami azt érvénytelenítené. Hagyj fel hát azzal, hogy előrekívánkozol a jövőbe. Ha a múltban élsz, akkor a „bárcsak” bánkódásának foglya maradsz, ha megpróbálsz a jövőben élni, akkor a „mi lenne, ha” szindrómában fogsz szenvedni. Ne feledd a zsoltáros szavait, melyek az ismerős énekben is visszaköszönnek: „Ez az a nap, mit az Úr szerzett.” Egyszerre csak egy napot akarj megélni. Ahhoz kérj erőt Jézustól, hogy minden nap megtehesd, amit tenned kell. Egy másik ének szerint: „A tegnap már elmúlt, és a holnap talán soha nem lesz az enyém. Uram, segíts ma, mutasd meg az utam, egyszerre mindig csak egy napon.”
     Mit tegyél tehát? Bízz Istenben, hogy elrendezi a dolgokat a te érdekedben, az ő időzítése szerint


Október 18. szerda - Ne pazarold az életedet bánkódásra!

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3:22–23)

 Szeret az Úr,

Folyton bánkódsz az elpazarolt idő, az elvesztegetett lehetőségek, az elkövetett bűnök vagy a tönkrement kapcsolatok miatt? A késő bánat időpazarlás, ha nem okulsz belőle, és nem szül eltökéltséget arra, hogy legközelebb jobban csinálod. Márpedig amíg lélegzel, addig mindig lesz legközelebb. A Biblia azt írja Istenről, hogy nagy az ő hűsége, és irgalma minden reggel megújul. Mihez kezdj akkor a bánkódással? Három dolgot kell tenned:

1) Emlékezz vissza! Állj meg, és gondold végig azokat a tetteidet, gondolataidat és érzéseidet, melyek ahhoz vezettek, hogy megtedd, amit tettél. Készíts őszinte leltárt hibáidról! Ismerd el őket! A mentegetőzés nem hoz megoldást. Ádám elbújt a bokrok közé, amikor Isten szembesítette őt bűnével. Amikor Dávidot szembesítette, ő elismerte: „Vétkeztem az Úr ellen!” Kövesd Dávid példáját!

2) Bánd meg! A Biblia azt mondja, hogy „az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre” (2Korinthus 7:10). Amikor azon veszed észre magad, hogy újra meg újra elköveted ugyanazt a bűnt, akkor egy üres „Fáradt vagyok, lenyugszom…” fajtájú ima nem fog segíteni rajtad. A bűn sérti Istent, árt neked, és fájdalmat okoz másoknak. A bűnbánat lényege, hogy eljuss odáig, hogy gyűlöld a bűnt, és elhatározd, hogy megtagadod és elhagyod azt.

3) Összpontosíts arra, amire kell! A Biblia egyik központi témája a feltámadás. Ez azt jelenti, hogy neked is új életed lehet. Isten azt mondta Igéjében: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézsaiás 43:18–19). Ez egy új nap, egy új lehetőség arra, hogy rendbe szedd az életedet, és továbblépj nagyszerű dolgok felé. Ne pazarold arra, hogy a múlton bánkódsz!


 Október 17. kedd - Imádság feddhetetlen életért

„Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek.” (Zsoltárok 119:1)

 

Ha azt mondtad volna Dávidnak, hogy egy napon házasságtörést fog elkövetni Betsabéval, Úriás feleségével, aztán pedig meggyilkoltatja a férjet, hogy eltussolja az ügyet, ő valószínűleg azt mondta volna: „Kizárt dolog!” Mégis megtörtént. Miután Istentől bocsánatot nyert, visszatekintve írta ezt az imádságot: „Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha! Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre! Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.” (Zsoltárok 119:1–18). Legyen ez ma a te imádságod is!


 Október 16. hétfő - Kezdd azzal, amid van!

„Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” (János 6:9)

 

Figyeld meg, mit mondtak a tanítványok Jézusnak az ötezer ember megvendégelése előtt: „Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?” Itt a vége a történetnek? Nem. „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak… tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek.” (János 6:11–13). Isten mindig ad valamit, amivel kezdhetsz valamit. De neked kell észrevenned, felismerned és az ő kezébe tenned. A kenyérszaporítás csodája akkor történt, amikor egy fiú fogta, amije volt, és odaadta azt Jézusnak. A Biblia azt mondja: „Ne vesd meg e kicsiny kezdetet, mert Isten örül, ha látja a munka kezdetét” (Zakariás 4:10 TLB). Ne félj kis lépéseket tenni, csak arra ügyelj, hogy azok a hit lépései legyenek, és akkor Isten fog munkálkodni általad. Jézus azt mondta: „felépítem egyházamat” (Máté 16:18 KJV). Miből építette fel? Tizenkét hozzánk hasonlóan gyarló emberből! De önmagát öntötte beléjük, és olyan koncentrációban volt bennük jelen, hogy ha csak ketten együtt voltak közülük, egész városokat fel tudtak forgatni. (ld. ApCsel 17:6). Azt mondod, sok hibád van? Mind sérülten és javításra szorulóan jövünk az Úrhoz. A jó hír az, hogy Isten akkor is tud használni, ha valamiben jó vagy, más téren pedig még valamivel küszködsz – ha hajlandó vagy elkezdeni azzal, amid van. 


Október 15. vasárnap - Nehéz emberekkel dolgozni

„Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is; amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók.” (2Timóteus 2:20)

javamra

Isten hollókat használt – amik a zsidó kultúrában tisztátalan állatnak számítanak – arra, hogy Illés prófétát táplálja az éhínség idején. Nehémiás egy pogány királytól kapott pénzből építette újjá Jeruzsálem falait. A lényeg: ne korlátozd le Istent. Néha pont azokat az embereket használja, akiket általában elkerülnénk, arra, hogy gondoskodjon szükségeinkről, és ha ezeket az embereket kizárjuk az életünkből, akkor megfosztjuk magunkat attól az áldástól, amit Isten nekünk tartogat. Vigyázz, ha hajlamos vagy a személyválogatásra, azzal végeredményben magadnak ártasz! Nem kerülheted el, hogy nehéz emberekkel kelljen dolgoznod. Ezt Isten tervezte így.

Miért?  Mert azt akarja, hogy növekedj a negatív légkörben is anélkül, hogy az magába szippantana.

Dávid kifejlesztette magában a képességet, hogy olyan emberekkel tudjon dolgozni, akikkel nehéz kijönni. Nem nagyon lehet nehezebbet elképzelni annál, mint ha a főnöködet gonosz lélek szállta meg! Eleinte Dávid élvezte Saul király kegyét, de miután megölte Góliátot, Saul azt kereste, hogyan ölhetné meg őt. Dávid mégsem változtatott soha stratégiáján. Ott maradt Saul udvarában, mert tudta, hogy rendeltetése oda köti. Mivel ilyen bölcsességet tanúsított, végül övé is lett a királyság! Isten alapelvei örökérvényűek. Dávid nem korlátozta le sem magát, sem Istent. Megértette, hogy kétféle ember létezik: megbecsült edény és közönséges használatra való edény. Isten pedig mindkettőt használja. Dávid nem az emberekre figyelt, nem hagyta, hogy befolyásolják vagy megfélemlítsék, így nagyszerű lehetőségek nyíltak meg előtte, mert az előítélet nélküli hozzáállása miatt Isten bárkit használhatott az életében.

Tanulj meg te is jól kijönni a nehéz emberekkel; aki ma a legnagyobb kihívás számodra, holnap talán a legnagyobb segítség és a legnagyobb áldás lehet.


Október 14. szombat - Bölcs szavak

„Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak.” (Ézsaiás 50:4)

Mielőtt még a krízis bekövetkezne, Isten fel tud készíteni tanításával, mint ahogy Ézsaiással is tette. „De Ézsaiás egy próféta volt” – mondod. Igen, de amikor Isten elhívta, ő így tiltakozott: „Bűnös ember vagyok!” (ld. Ézsaiás 6:5). Ez azt jelenti, hogy Isten akkor is szól hozzád, ha gyarló ember vagy. Előfordult már veled, hogy valaki mondott valamit egy teremben, ami megragadta a figyelmedet? Mintha fény áradt volna be, az elméd megvilágosodott, és te abbahagytad a beszélgetést. Miért? Mert bölcs szavakat hallottál. Isten nemcsak a saját életedre ad bölcs meglátást, hanem olyan bölcsességet is ad, amit megoszthatsz másokkal. Sőt, ha elég alázatos vagy, és nem akarsz minden beszélgetést te uralni, akkor mások által is szól hozzád. Gondolj bele: Isten nem apránként, tégláról téglára építette fel a világmindenséget, hanem egyetlen szóval hívta létre. Képzeld hát el a lehetőségeket, melyeket a tőle kapott ismeret nyújt! Ám először meg kell tanulnod felismerni az ő hangját, és ehhez idő kell. Az első néhány alkalommal, amikor Isten szólt Sámuelhez, ő azt hitte, hogy Éli, a főpap hívja. De figyelmesen hallgatott, és végül ő lett Isten szócsöve a nép számára. Annyira jól végezte feladatát, hogy két királynak is tudta mondani: „Így szól az Úr”. A lényeg, hogy akarnod kell meghallani, rá kell szánnod az időt, hogy figyelj rá, és gyakorolnod kell a figyelmes hallgatást, amíg ismerős nem lesz számodra Isten hangja.


Október 13. péntek - Első dolgod legyen reggel (2)

„Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak.” (Zsoltárok 5:4)

 ...hallgasd meg

Miért mondja Isten olyan sokszor a Szentírásban, hogy reggel szól hozzánk? Hiszen ő bármikor szólhat hozzánk, amikor csak akar. Két oka van rá, hogy a napunkat ezzel kezdje:

1) Azt akarja, hogy övé legyen az első hely az életedben. Ő akar első lenni fontossági sorrendedben, napi teendőid listájában. Ezért mielőtt bekapcsolnád a tévét, megnéznéd a telefonodat vagy az e-mailjeidet, vagy elvágtatnál otthonról, tanulj meg csendben lenni, és engedd, hogy Isten megmutassa és megértesse veled, mi fontos a napodban és az életedben. El fogsz ámulni azon, milyen megoldásokat, kreatív ötleteket és világos útmutatást ad. Rá fogsz jönni, hogy ígérete tényleg valóság: „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki” (Zsoltárok 37:23). Ha néhány hétig vagy hónapig így élsz, többé nem akarsz majd visszatérni a régi szokásaidhoz.

2) Tiszta lapra akar írni. Próbáltál már valaha beszélgetni valakivel, aki másra figyelt vagy mással foglalkozott? Legszívesebben otthagytad volna. De ha az illető igazán fontos számodra, akkor megpróbálsz olyan időpontot választani, amiről tudod, hogy akkor tényleg figyelni fog. Nos, Istennek fontos vagy, és ő beszélni akar veled! El tudod képzelni, mit veszítenél, ha nem hallanád meg, amit mondani akar, vagy nem értenéd meg, mit tervez számodra? Dávid király erejének egyik titka ez volt: „Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak” (Zsoltárok 5:3). Ahhoz, hogy sikeres légy, a reggeli rutinodban első helyen kell lennie az Istenre figyelésnek!


Október 12. csütörtök - Első dolgod legyen reggel (1)

„Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.” (Ézsaiás 50:4)

Íme, egy csodálatos ígéret Isten Igéjéből: „Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.” (Ézsaiás 50:4–5). Ézsaiás azt mondta, hogy Isten minden reggel felébreszti őt, és elmondja neki, mit kell tennie aznap, és mit kell mondania másoknak! Sőt, ez nem csupán egyetlen egyszer fordult elő vele, hanem minden reggel megtörtént.
El tudod képzelni, mennyire másként telne a napod, ha rászánnád az időt, hogy Istenre figyelj, mielőtt még felkelsz az ágyból? Isten megérteti veled, mit kell mondanod és mit kell tenned, még mielőtt belekerülnél az adott helyzetbe. Ő azt mondta: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17).
Gondolj bele, mekkora előnyt jelent ez az életben! Sőt, ami a legjobb az egészben: még ha nem is figyelsz, ha lelkileg nem is vagy épp a legjobban, ha nincs is sok tapasztalatod ebben a világban, Isten akkor is dolgozni fog rajtad minden reggel, amíg meg nem tanulod felismerni az ő hangját, és meg nem tanulsz válaszolni rá.
Meglepődtél? Nem kellene. Végtére is minden jó szülő ezt teszi a gyermekével, ha azt akarja, hogy felnőjön, éretté váljon, és élvezhesse az élet teljességét.

 


Október 11. szerda - „Nyugtalan, ingerlékeny és elégedetlen”

„Add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg.” (János 4:15)

Az anonim alkoholisták 12 lépcsős programjában a résztvevők megtanulják, hogy amikor nyugtalanok, ingerlékenyek és elégedetlenek lesznek, akkor fennáll a veszélye, hogy visszatérnek korábbi szenvedélyükhöz. De az nem segít. Miért? Mert mindannyiunkban ott van egy Isten alakú űr, és ezt egyedül Ő tudja betölteni. Vannak, akik ezt a hiányt emberi kapcsolatokkal próbálják betölteni. Jézus találkozott egy asszonnyal, akinek már öt férje volt, és akkor éppen csak együtt élt valakivel. Párbeszédjük így zajlott le: „Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni.” (János 4:13–15 RÚF). A szervezetünk jelez, amikor éhesek vagy szomjasok vagyunk. Ugyanígy jelez a lelkünk is – és bölcsen teszed, ha odafigyelsz a jelzésére. Az egyetlen biztonságos függőség, ha megadod magad Istennek, és teljesen tőle függsz! Mindannyiunkban megvan a hajlam, hogy testünk kívánságainak engedjünk inkább ahelyett, hogy a lelkünknek adnánk meg, amire szüksége van. Ezért fordulunk olyan dolgokhoz, mint a munka, a szex és a szórakozás. Manapság még valami adódott a listához: a világháló. Pszichológusok kezelnek internetfüggőségben szenvedő embereket. Komolyan mondom. Dávid királynak mindene megvolt: hatalom, népszerűség, élvezetek és vagyon. Mindez mégsem töltötte be a benne lévő űrt, ezért írta: „Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” (Zsoltárok 42:2). Tanuld meg felismerni, ha „nyugtalan, ingerlékeny és elégedetlen” vagy, és siess Istenhez!


Október 10. kedd - Megtérés, szolgálat, várakozás

„… miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát…” (1Thesszalonika 1:9–10)

Olvassuk el, mit írt Pál a thesszalonikai hívőknek: „Ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde (…) mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik (…) miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát” (1Thesszalonika 1:6–10). Ezeknek a hívőknek az élete három szóban összefoglalható: megtértetek, szolgáltok, várjátok. Nézzük meg ezeket egyenként, és figyeljük meg, mit tanulhatunk belőlük.

1) Megtérés. Ez megfordulást jelent, 180°-os fordulatot. Meg kell tagadnunk és el kell hagynunk testies gondolkodásmódunkat és önmagunkkal szemben elnéző viselkedésünket.

2) Szolgálat. Próbálj te szolgálni másokat ahelyett, hogy elvárnád, hogy mások szolgáljanak neked. Minden napod végén imádságban kérdezd meg: „Uram, jól szolgáltalak ma téged?” Mert a mások felé végzett szolgálattal Istennek szolgálsz.

3) Várakozás. Mit tennél ma másként, ha biztosan tudnád, hogy Jézus holnap visszajön? Változtatna ez a szokásaidon, a beszédeden, a viselkedéseden? Vannak, akik úgy élik az életüket, mintha Krisztus meggondolta volna magát visszajövetelét illetően. Vigyázz, nehogy te is így gondolkodj! Ő igenis visszajön! Nehogy készületlenül találjon! Törekedj arra, hogy minden nap hamarosan bekövetkező visszatértének tudatában élj. Ha így teszel, az megváltoztatja életedben a fontossági sorrendet.

 


Október 9. hétfő - Vezetésre alkalmas

„Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik.” (1Timóteus 3:1 RÚF)

A Biblia részletesen ismerteti, mi tesz alkalmassá a vezetői szerepre a gyülekezetben. „Legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.” (1Timóteus 3:1–13


Október 8. vasárnap - Engedd, hogy Isten fegyelmezzen!

„Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” (Jelenések 3:19)

Legyetek az igének cselekvői...

Isten helyreigazítása alázatra késztet. Amikor ezt teszi, három lehetőségünk van:

1) fellázadunk ellene;

2) magyarázkodunk és kifogásokat keresünk;

3) elfogadjuk fegyelmezését, és visszatérünk a helyes ösvényre.

De tartós változás el sem kezdődhet addig, amíg el nem fogadod, hogy Isten feltétel nélkül szeret úgy, ahogy vagy. Enélkül hiábavalóan folyton azzal fogsz próbálkozni, hogy megváltoztasd magad, és ezzel kiérdemeld szeretetét és elfogadását. Az igazság az, hogy az már a tiéd, csak éppen nem tudod! Sokan úgy gondolják, hogy önmagunk elfogadásával mentegetjük azokat a dolgokat, melyek rosszak bennünk. Tévedés! Nem tudod igazán elfogadni Isten helyreigazítását, amíg nem érted meg világosan, hogy ő mennyire szeret téged. Enélkül fegyelmezését elutasításnak fogod értelmezni, és viselkedésed helytelenítését személyed elítélésének. A lelki növekedéshez hinned kell, hogy Isten elkötelezte magát melletted, és ennek különösen akkor kell tudatában lenned, amikor megfenyít valami miatt, vagy olyan úton vezet, amit nem értesz. Az ilyen időkben rendíthetetlenül kell bíznod irántad való szeretetében. Pál apostol meg volt győződve arról, hogy semmi sem választhatja el őt Isten szeretetétől (ld. Róma 8:38–39). A Jelenések könyve 3. fejezetében Isten mindannyiunkhoz szól, amikor ezt mondja: „akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem.” Isten szeretetének és elfogadásának egyik legerősebb bizonyítéka az, amikor megfenyít minket. Sőt, akkor kell aggódnod, ha nincs jelen életedben Isten fegyelmezése! Ha tehát most valamiben helyreigazító munkáját érzed, örülj neki! Azt jelenti, hogy jó dolgokat tartogat számodra.

 


Október 7. szombat - Isten valóban létezik (7)


„Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.” (Zsoltárok 104:13)

Elgondolkodtál már valaha azon, miért nem találunk sehol máshol a világegyetemben folyékony halmazállapotú vizet, csak itt, a Földön? Az űrutazók, teleszkópok és űrszondák mind ezt kutatják. A víz, ez a csodálatos oldószer, szinte mindent old, ami a földön található, mégis él benne sokféle élőlény, és nem oldódnak fel. Ez a csodálatos folyadék, melyet olyan természetesnek veszünk, jég formájában is létezik, sziklákat tör össze, és termékeny talajt hoz létre. Hó formájában vizet raktároz a völgyekben. Esőként megöntözi és megtisztítja a földet. Pára formájában harmatot biztosít a termőföldeknek. Felhőként is létezik, és pont elegendő mennyiségben biztosít felhőtakarót. Ha olyan felhők lennének a földi atmoszférában, mint a Vénuszon, akkor a Földön nem maradna meg az élet. Ám mivel a Föld felszínének 50%-át mindig felhő takarja, így a felhők pont a megfelelő mennyiségben tudják megszűrni a napsugárzást. Gőzként évszázadok óta hajt meg hatalmas gépeket. A bizmuton kívül ez az egyetlen anyag, aminek folyadékként (4 C°-on) nagyobb a sűrűsége, mint fagyott állapotában. Ha ez nem így volna, nem lenne élet a bolygónkon. A víz e különös tulajdonságának köszönhető, hogy fagyott állapotban könnyebb, emiatt úszik a jég a víz felszínén. Ha nem így lenne, akkor a tavak és folyók lentről kezdve fagynának meg, és megölnék mind a halakat; az algák elpusztulnának, az oxigénellátás megszűnne, és az emberiség kihalna. Tehát, ha bármikor úgy érzed, Isten nem vesz észre, vagy nem törődik veled, igyál egy pohár vizet, és mondd: „Köszönöm, Uram!”

 


Október 6. péntek - Isten valóban létezik (6)

„Te adsz életet mindnyájuknak.” (Nehémiás 9:6)

Nézzük meg Isten teremtő zsenialitásának újabb csodáját: a nitrogén körforgását. A nitrogén közömbös, vagyis rendkívül kevéssé reakcióképes elem – ha ez nem így lenne, akkor mindannyiunkat megmérgeznének a nitrogén különböző vegyületei. Éppen e közömbössége miatt nem reagál spontán más elemekkel vagy vegyületekkel. A növényzetnek azonban szüksége van rá. Nos, vajon milyen megoldást fejlesztett ki Isten arra, hogy kivonja a nitrogént a levegőből, és bejuttassa a talajba? A villámlást! Naponta százezer villámcsapás éri a földet, létrehozva ezzel százmilliónyi tonna a növények számára felhasználható nitrogént. 65 km magasságban helyezkedik el a vékony ózonréteg. Ha az ózonréteget összesűrítenénk, csupán 3 mm vastag lenne, nélküle mégsem tudna fennmaradni bolygónkon az élet. Nyolcféle gyilkos sugár folyamatosan érkezik a Napból bolygónkra, ha nem lenne ózonréteg, megégnénk, megvakulnánk vagy megfőnénk. Az ibolyántúli sugárzás kétféle formában érkezik, nagy hullámhosszú sugárban, ami halálos, de az ózon kiszűri, és rövidebb hullámhosszú sugarakban, melyek elengedhetetlenül szükségesek a földi élethez, és ezeket az ózonréteg átengedi. Továbbá, ezek közül a veszélyes sugarak közül a leghalálosabb korlátozott mértékben átjuthat az ózonrétegen, épp csak annyi belőle, ami megöli a zöld algákat, melyek egyébként túlzottan elszaporodnának a tavakban, folyókban, tengerekben. Kétségtelen tehát, hogy teljes mértékben Isten jóságától függünk. Ezért mondja a zsoltáros: „Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal.” (Zsoltárok 104:27–28). Csodálatos Istenünk van!


Október 5. csütörtök - Isten valóban létezik (5)

„Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját.” (Zsoltárok 104:19)

 

Íme, egy csodálatos dolog: a Hold nélkül lehetetlen volna az élet ezen a bolygón. Ha pedig valakinek sikerülne a Holdat kimozdítania pályájáról, akkor megszűnne az élet. A Hold olyan, mint egy cseléd: takarítja az óceánokat és a tengerpartokat. A Holdnak köszönhető árapály nélkül a kikötők és tengerpartok hatalmas, bűzös szemétdombok lennének, és elviselhetetlen lenne a közelükben élni. Az árapály váltakozása miatt a folyamatosan mozgó hullámok megtörnek a partokon, és a hullámhabokkal levegő jut a tengerbe, oxigént biztosítva a tápláléklánc legelső foka, a planktonok számára. Planktonok nélkül nem volna oxigén, és az élet megszűnne. Ugye milyen zseniálisan tervezte meg mindezt Isten? Megalkotta a Holdat pontosan a megfelelő méretűnek, és éppen megfelelő távolságra helyezte el a Földtől, itt pedig létrehozta pontosan azt az atmoszférát, amire szükségünk van. Egy hatalmas légóceánban élünk – mely 78% nitrogént és 21 % oxigént tartalmaz. Ezek az elemek folyamatosan keverednek a Holdnak az atmoszférára gyakorolt hatása miatt. Ez hasonlít a tengerek árapályára, és biztosítja, hogy az oxigén mindig megfelelő arányban legyen jelen. Bár folyamatosan bocsátjuk ki a szén-dioxidot a légkörbe, ezt elnyeli ez a hatalmas légóceán, így továbbra is életben maradunk. Ha az atmoszféra nem olyan vastag lenne, mint amilyen, akkor összezúzna minket a milliárdnyi űrszemét és folyton meteorok zuhannának a bolygóra. Ki vigyáz rád ennyire? Isten! Ő a hét minden napján, huszonnégy órában gondoskodik rólad. Hát nem örülsz neki?

 


Október 4. szerda - Isten valóban létezik (4)

„Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert.”
(Ézsaiás 45:12)

Tűnődtél már azon, miért nem találtunk életet egyetlen másik bolygón sem, miközben a miénk úgy van tervezve, hogy fenntartson minket és mindennapi szükségeinket betöltse? Érdemes eltöprengeni rajta, igaz? Gondolod, hogy véletlenül van így? A Biblia szerint nem. Ott Isten azt mondja: „Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert.” Tudtad, hogy ha a Föld 10%-kal nagyobb vagy 10%-kal kisebb lenne, akkor az élet, amilyennek most ismerjük, lehetetlen lenne? Vagy hogy épp a megfelelő távolságra vagyunk a Naptól ahhoz, hogy elegendő meleget és fényt kapjunk? Ha távolabb lennénk, megfagynánk, ha közelebb lennénk, nem élnénk túl a hőséget. Gondolkodj el egy percig a Föld tengelye dőlésszögének csodáján! Egyetlen másik bolygó sincs úgy megdöntve, mint a miénk, 23 fokos dőléssel. Ennek köszönhető, hogy a Nap sugarai egy év leforgása alatt a Föld minden részét érintsék, ahogy a Föld megkerüli a Napot. Ha nem lenne a tengelyferdeség, a sarkvidékeken hatalmas mennyiségű jég képződne, és az Egyenlítőnél a hőség elviselhetetlen lenne. De mint egy izgatott és lelkes szülő, aki az újszülött számára készíti elő a gyerekszobát, Isten kifejezetten nekünk készítette a Földet. „Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta” (Ézsaiás 45:18). Ennyire fontosak vagyunk Istennek, ennyire törődik velünk.

 

Október 3. kedd - Isten valóban létezik (3)

„Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője…”
(Ézsaiás 40:28)

Annak ellenére, amit el akarnak hitetni velünk, a tudomány és a Szentírás nem feltétlenül áll szemben egymással. A Bibliát hittel elfogadó tudósok száma rohamosan nőtt a kvantumfizika felfedezése óta, ami bemutatja, milyen csodálatos szimmetria és rend alkotja a világegyetemet.
Tudtad, hogy minden idők egyik legzseniálisabb tudományos könyvét nem kevesebb, mint hatvan neves tudós írta, beleértve huszonnégy Nobel-díjas tudományos kutatót is? A könyv címe: Cosmos, Bios, Theos, ami azt jelenti: Világmindenség, Élet és Isten. Az egyik társszerzője, Henry Margenau, a Yale egyetem fizika professzora így összegzi: „Egyetlen meggyőző válasz létezik” a természetben működő bonyolult törvényekre. Vajon mit tart ez a briliáns elme meggyőző válasznak? Az evolúciót? A véletlent? Szerencsés egybeesést? Nem! Margenau hiszi, hogy a válasz: „a mindenható és mindentudó Isten teremtő munkája.” Az Istenbe vetett hit tehát egyben a tudományban való hit is… és Isten tévedhetetlen Igéjében való hit is.
A Biblia azt mondja: „Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi… akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40:28–31).

akik az Úrban bíznak...

Ez azt jelenti, hogy imádság által rácsatlakozhatsz a világmindenség legnagyobb erőforrására és legszeretőbb gondoskodására. Csodálatos! Az, hogy hogyan nézel szembe minden egyes nappal, azon múlik, hogy kire tekintesz.
Nézz hát Istenre! Bízz benne!

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid”
(Példabeszédek 16:3).

 

Október 2. hétfő - Isten valóban létezik (2)

„Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket?” (Ézsaiás 40:26)

A világ nagy gondolkodói közül sokan nem csupán azt hiszik, hogy Isten létezik, de azt is, hogy ő teremtette a világmindenséget és annak lakóit. Tehát ha legközelebb valaki azt mondja neked, hogy csak a tudatlan és iskolázatlan emberek hisznek Istenben – ne dőlj be neki!

Dr. Robert Jastrow, a NASA Goddard Űrkutatási Intézetének alapítója és igazgatója írta God and the Astronomers [Isten és a csillagászok] című sikerkönyvében: „A csillagászati bizonyíték alátámasztja a világ kezdetének bibliai nézetét… a részletek különböznek, de az alapvető elemek a csillagászat és a bibliai Teremtés beszámolójában ugyanazok… A tudomány bebizonyította, hogy a világmindenség egy bizonyos pillanatban létre robbant… Mi okozta ezt a hatást? Ki vagy mi helyezte el az anyagot vagy az energiát a mindenségben? A tudomány nem talál választ ezekre a kérdésekre… és egy tudós számára, aki az észérvek hatalmában hisz, a történet rossz álomként ér véget. Megmászta a tudatlanság hegyeit… éppen legyőzné a legmagasabb csúcsot, és ahogy átjut az utolsó sziklán, egy csapat teológus köszönti, akik már évszázadok óta ott üldögélnek.”

Pierre-Simon Laplace, egy másik nagyszerű csillagász azt mondta, hogy az értelmes Isten mellett szóló bizonyítékok végtelenül nagyobb valószínűségűek, mint az, hogy egy pergamenre dobált sokféle íróeszköz véletlenszerűen létrehozná Homérosz Iliászát. Isten létére vonatkozó bizonyíték szemben azzal a bizonyítékkal, mely szerint nem ő a világegyetem teremtője, végtelen az egyhez. Le sem lehet mérni. Örülj hát, mert Isten valóban létezik. Elérhető és megközelíthető, ha időt szánsz az imádságra, és meghívod őt 

 

Október 01. vasárnap - Isten valóban létezik (1)

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." Zsoltárok 46:2,

Segitségül hívni az Urat

A Biblia azt mondja, hogy Isten mindig jelen van, ha segíteni kell a a bajban. Persze ehhez előbb el kell hinned, hogy Isten tényleg létezik, különben legjobb esetben is csak a szerencsében vagy emberi segítségben bízhatsz. Szerinted ezzel meddig juthatsz el?

Amikor az orvos azt mondja, hogy már semmit sem tud tenni a szerettedért, kihez fordulsz?

Amikor problémádra nem találsz választ, és útmutatásra van szükséged, hol találhatod?

Amikor bűntudat mardos, békére és megbocsátásra vágysz, ki fogja megadni neked?

Ha kizárod Istent az életedből, te magad leszel a saját Isteneddé, mert nem ismersz el a világegyetemben önmagadnál nagyobb hatalmat. Most már érted miért mondja a Biblia: "Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!" (Zsoltárok 14:1). Ostobaság elvágni magadat a világmindenség legnagyobb segítségforrásától! 

A következő néhány napban Isten létéről fogunk beszélgetni, és arról, miért kellene benne bíznod. 

Először nézzük a csillagászatot. A Bibliában azt olvassuk: "Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut a hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig." (Zsoltárok 19:2.5). 

Pál azt írja: "Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották..." (Róma 1:19-21 RUF). Van Isten - és neked személyes kapcsolatod lehet vele.

 

 

Mai Ige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 30. szombat - Te vagy az?

„Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: Talán csak nem én vagyok az, Mester?” (Máté 26:25)

 Bármi is a bűnöd...

A nagyszerű igehirdető, Charles Spurgeon egyszer így prédikált a Krisztusnak való elkötelezettségről: „Ismertem olyanokat, akik nagyhatásúan hirdették az evangéliumot, de távolról sem élték meg azt. Ismertem olyanokat is, akik szorgalmasan ellátták diakónusi vagy presbiteri kötelességeiket, de azután gonosz szenvedélyeknek adták át magukat. Voltak, akikről azt tartottam, hogy a legszentebb emberek. Amikor imádkoztak, úgy éreztem, hogy a menny kapujáig emelkedem; ha valaki azt mondta volna róluk, hogy egy napon undorító bűnbe esnek, nem hittem volna el. Könnyebben elhittem volna saját magamról. Ha azok, akik erősebbnek tűntek nálunk, elbuktak, akkor mi hogyhogy nem?

Amikor Urunk elmondta tanítványainak, hogy egyikőjük el fogja árulni azok közül, akik egy asztalnál ülnek vele, mindannyian azt kérdezték: »Talán csak nem én vagyok az, Uram?« Ez nagyon helyénvaló kérdés volt. Egyikük sem azt kérdezte: »Talán csak nem Júdás az, Uram?« Valószínűleg egyikük sem gyanakodott rá. Talán ebben a gyülekezetben is van olyan képmutató, akire egyetlen pillanatra sem esik a gyanúnak a legkisebb árnyéka sem. Olyan jól megtanulta eljátszani a szerepét, hogy még nem fedezték fel valódi jellemét.”

Ha ezek a szavak érzékeny ponton találtak el, ne menj – rohanj a kereszthez még ma! Fuss az Egyetlenhez, aki bár ismeri minden küzdelmedet és kísértésedet, feltétel nélkül szeret téged. Fuss hozzá, akinek a vére megtisztít a bűntől, akinek a kegyelme felemel és megtart, akinek az ereje segít győzelmes életet élni.

Szeptember 29. péntek - Jó kapcsolatok

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” (1János 3:18)

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.

Íme, öt szentírási módszer, amivel javítani lehet emberi kapcsolataink minőségén:

1) Mindig mutasd ki, hogy értékeled a másikat! Kik azok az emberek, akik igazán számítanak életedben? Add tudtukra, hogy szereted őket – és tedd ezt gyakran! Gyakorold a 10-1 szabályt: tíz dicséret jusson minden egyes bírálatra! Sokan úgy gondolják, hogy a legjobb módszer mások segítésére, ha helyreigazítjuk őket. Nem, a legjobb módszer a segítségre, ha a jót igyekszünk meglátni bennük. Dr. John Maxwell ezt a 101%-os alapelvnek nevezi. Keresd meg azt az egy dolgot a másikban, amit csodálsz benne, aztán adj hozzá 100% biztatást! Ez segít, hogy jobban kedveld őt, és viszont ő is téged.

2) Másokat tarts magadnál fontosabbnak! „Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek” (Efezus 6:7). Ha magadévá teszed ezt a gondolkodásmódot másokkal kapcsolatban, akkor messzire juthatsz az életben.

3) Szolgálj másoknak örömmel! Egy légitársaság vezetője arról beszélt, milyen nehéz megfelelő alkalmazottat találni és betanítani: „Szolgáltatást adunk el, de ezt a legnehezebb megtanítani, mert senki sem szeretné, ha szolgának tartanák.”

4) Bocsásd meg, engedd el, és lépj túl rajta! Ha valaki megbántott, és ezt tudomására akarod hozni, akkor tedd meg rögtön. Aztán bocsásd meg, engedd el, és lépj túl rajta! Ha pedig nem éri meg felhozni, akkor felejtsd el, és lépj tovább!

5) Legyen időd azokra az emberekre, akik számítanak! Ne érkezési sorrend szerint oszd be az idődet! Nem mindig a hangosan követelőknek jár a figyelem, azokra összpontosítsd energiádat, akik igazán számítanak az életedben!

 

Szeptember 28. - Készülj fel!

„Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.” (Nehémiás 3:38)

 "Bármilyen helyzetben vagy is, Jézus a helyzet magaslatán áll."

Ahhoz, hogy sikert érjen el, Nehémiásnak szüksége volt főnöke, a király kegyeire. Imádkozott tehát, hogy a pogány uralkodó támogassa anyagilag Jeruzsálem falainak újjáépítését. Ez merész imádság volt, és kérése nem is teljesült egyik napról a másikra. De Nehémiás nem üldögélt ölbe tett kézzel. Várakozás közben összeállított egy tervet, csapatot gyűjtött, és kijelölt egy napot a munka kezdetére. Így, amikor a király igent mondott, már készen állt a cselekvésre.
Vannak, akik azt gondolják, hogy ha Isten fog cselekedni, nekünk miért kéne bármit is tennünk?
Aztán vannak azok, akik azt gondolják, hogy egyáltalán nincs szükségük Istenre, és mindent egyedül próbálnak megoldani. De mindkét véglet tévedés. Néha Istennek összhangba kell hoznia azt, amit a te életedben végez azzal, amit másvalaki életében cselekszik azért, hogy minden a javadra szolgáljon (ld. Róma 8:28).
Nehémiás esetében a király felhatalmazó levelére és pénzügyi támogatására várni olyan volt, mint manapság állami támogatásra várni – eltart egy ideig, míg folyósítják. De a Biblia azt mondja: „Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja” (Példabeszédek 21:1).
Nehémiás bátran megbízott abban, hogy Isten kész gondoskodni rólunk. Azt is megértette, hogy amíg várakozik, kötelessége felkészülni és előkészíteni a dolgokat, hogy amikor Isten zöld utat ad, készen álljon indulni. Egyszerre gyakorolt hitet és bölcsességet. Tudta, hogy ő nem képes megtenni Isten részét, Isten pedig nem fogja megtenni helyette az ő részét.
Ezért a mai üzenet számodra ez: Készülj fel!

 

Szeptember 27. szerda - Örülj minden napnak!

„Élvezd az életet… mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked” (Prédikátor 9:9)

Ha felemeled a fejed...

Salamon azt írja: „Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata, hogy ezt tedd! Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj! Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amelyet fáradsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell!” (Prédikátor 9:7–10).

Nos, mire vársz? Hogy megszerezd a diplomádat? Hogy megházasodj? Hogy gyermekeid legyenek? Hogy nyugdíjba menj? Az élet utazás, nem végállomás! Az életed most történik, a családod itt és most van veled, a házasságod itt és most van, a hivatásodat itt és most tudod megélni. Az utazás minden nap történik, és minden nap értelmét megtalálod, ha keresed a magasabb célt. Minden napban találhatsz apró örömöket, ha a hit szemével keresed.

Salamon felismerte, hogy végeredményben mindannyiunkra ugyanaz a végállomás vár: a sír. Az egyetlen különbség, hogy mennyire élvezzük az utazást. Ahelyett, hogy gyötrődnél olyan dolgok miatt, amiket úgysem tudsz befolyásolni, összpontosíts arra, amit tudsz irányítani, és hagyd a többit Istenre.

Phil Cooke írja:
„Hinnem kell, hogy Isten kezében tartja a dolgokat, de ha mindig válaszokat követelek, azzal az ő szerepét akarom átvenni. Elhatároztam, hogy hátralépek, és hagyom, hogy Isten legyen Isten, én pedig én legyek.”

Ez a gondolkodásmód neked is hasznodra válna!

Szeptember 26. Légy te is Eszter!

„Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk.” (1Korinthus 10:11)

Bátorságot ad az a tudat, hogy mindent Isten irányít

Tévedés azt gondolni, hogy a Biblia azon szereplői, akik valami nagy dolgot vittek véghez, valahogy mások lettek volna, mint mi, vagy azt feltételezni, hogy: „Az én helyzetemben ilyen élet lehetetlen.” Eszter fogságban született, és szépsége miatt egy pogány király felesége lett. Meglehetősen nehéz helyzet! De bármilyen helyzet jó lehet, ha Isten helyezett oda! Hámán a zsidók kiirtását tervezte, de Isten Esztert kitűnő stratégiai helyzetbe juttatta ahhoz, hogy megmenthesse őket. Eszter felfedezte életcélját, amikor nagybátyja, Mordokaj azt üzente neki: „Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra?” (Eszter 4:14). Mit válaszolt erre ő? „Bemegyek a királyhoz [a népem érdekében] … Ha elveszek, hát vesszek el!” (Eszter 4:16 NKJV). De halál helyett győzelem lett a jutalma! Mit tanulhatunk Esztertől?

1) Induláskor Isten nem közöl minden részletet. Ez nem jelenti azt, hogy nincs terve. Ha őt keressük, közben fel fogjuk fedezni tervét, és meríteni tudunk erejéből.

2) A tudás hatalom. Akár rabszolga vagy, akár uralkodó, ha tudod, hogy Isten hívott el, az képessé tesz minden felmerülő akadály leküzdésére.

3) Bátorságot ad az a tudat, hogy mindent Isten irányít. Amikor Eszter azt mondta: „Ha elveszek, hát vesszek el!”, azzal egyszerűen Isten kezébe helyezte magát tudva, hogy a halállal is bátran szembe lehet nézni, ha Istenben bízunk. Hiszen Isten nem csak e földön készített neked helyet, hanem a mennyben is készített számodra egy másik, sokkal jobb helyet. Így mindenképpen jól jársz.

Szeptember 25. Növekedni a szeretetben

„Az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban.” (2Thesszalonika 1:3 RÚF)

Pál azt mondta: „az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban”, ez nem arról szól, amikor az élet tökéletes, és mindenki a kedvedben jár. Isten szándéka az, hogy olyan szeretet növekedjen benned, amit nem az érzelmek irányítanak, hanem az az áldozatkész szeretet, mely azt mondja: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Galata 2:20). Megtörténhet, hogy valaki szerelmes a tökéletes házasság elképzelésébe, de nem szereti a házastársát. Vagy arról álmodik, hogy mivé válhatna gyermeke, ha követné az ő tanácsait. De amikor egy lázadó tizenévest kell szeretni, aki úgy viselkedik, mintha nem is ehhez a családhoz tartozna, akkor ez olyan növekedési folyamat, mely komolyan próbára teszi a szeretetet.
Jézus azt mondta: „Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (János 13:34), és ő soha nem kér tőlünk olyat, amihez ne adná meg a képességet is.

Készen állsz hát egy kis növekedésre?

Kristin Armstrong írónő mondja: „Amikor fájdalom ér, általában visszahúzódunk. De a legrosszabb, amit egy szülő tehet, hogy a gyermeke viselkedésére válaszul visszafogja szeretete megnyilvánulását. A gyermek szíve akkor növekszik, ha feltétel nélküli szeretettel táplálják. A szeretet nem függ a viselkedéstől, a hangulattól vagy a körülményektől. A szerethetőség nem a kedvelhetőségen múlik. Képzeld el, ha Jézus csak akkor szeretne minket, amikor tökéletesen viselkedünk. Így sohasem tapasztalnánk meg szeretetét, és következésképpen még jobban elsorvadnánk. Mivel Jézus a példaképünk, nekünk is krisztusi kegyelemmel kell szeretnünk egymást. Ő az ő szeretetének mértéke szerint szeret minket, nem pedig a mi érdemünk mértéke szerint. Nekünk is így kell szeretnünk másokat… nem a mi szabványunk, hanem az ő mértéke szerint.”

 

Szeptember 24. Állóképesség (4)

„Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték.” (1Mózes 37:5)

Tanulj meg...

A kitartás felülemelkedik a félreértésen és elutasításon. Néha azok az emberek, akiktől azt várnád, hogy támogatnak, igazából megpróbálnak alád tenni. Amikor Istentől olyan látást kapsz, amit ők nem tudnak hova tenni, azt mondják: „túl nagy falat ez neked”, és megpróbálnak lekisebbíteni az ő szintjükre. Józsefet testvérei eladták rabszolgának, aztán hazamentek, és azt mondták az apjuknak, hogy vadállat ölte meg. El tudod képzelni, hogy érezte magát József, ha valaki azt kérte, meséljen a családjáról? Dwight D. Eisenhower tábornok mondta: „A győzelem árát nem lehet lealkudni.” Sajnálatos módon az árulás ugyanolyan gyakran megtörténik a gyülekezetben, mint a világi közegben. Amikor Charles Spurgeon még csak a húszas évei elején járt, prédikációinak olyan nagy hallgatósága volt, hogy a tömeg nem fért el az épületben. Ezért összehívott harminc gyülekezeti vezetőt, és azt javasolta nekik, hogy építsenek egy 5500 főt befogadó termet. Állítólag azt mondta nekik, hogy ha bármelyikük is kételkedik ennek megvalósíthatóságában, akkor távozzon. És huszonhárman távoztak! De Spurgeon ragaszkodott Istentől kapott látásához. Makacsul kitartott, míg meg nem látta megvalósulását, és harmincöt évvel később éjjel-nappal tömegek töltötték meg a Metropolitan Tabernacle épületét, mely ez által a világtörténelemben az egyik legnagyobb hatást gyakorló istentiszteleti terem lett. Van az életedben olyan folyó, melyről úgy gondolod, nem lehet átkelni rajta? Vagy olyan hegy, melyet nem tudsz megmászni, sem alagutat fúrni át rajta? Isten meg tudja tenni azt, amire senki más nem képes!

 

Szeptember 23.  Állóképesség (3)

„Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt…” (4Mózes 12:1)

A kitartás legyőzi a családi ellenállást. Amikor Mózes testvérei, Mirjám és Áron panaszkodtak amiatt, hogy öccsük különleges kapcsolatban van Istennel, Mózes ellenségeskedésük láttán is szelíd és alázatos maradt. David Livingstone is nagyszerű példáját adta a kitartásnak, amikor sokan mások feladták volna. Felesége, Mary annyi gondot okozott neki örökös panaszkodásával és kritikájával, hogy szinte lehetetlenné tette életét. A feszültség kettőjük között olyan nagyra nőtt, hogy Livingstone hazaküldte őt Angliába több mint tizenkét évre, miközben ő szenvedett, megsebesült és végül meg is halt Afrikában Krisztus ügyéért. Amikor Jézus szülővárosában, Názáretben szolgált azok felé, akik között felnőtt, néhányan megpróbálták őt lelökni egy szikláról. Tanításai és csodái ellenére a családja őrültnek tartotta. Fájt-e ez neki? Persze, hogy fájt. De nem hagyta, hogy a fájdalom megállítsa. Azt mondta: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?” (Lukács 14:26–28). Amikor a családod ellenségesen áll hozzád, szeresd őket és imádkozz értük, mert Isten meg tudja változtatni a szívüket. Addig is, míg megteszi, te szolgáld továbbra is őt!

 

Szeptember 22.  Állóképesség (2)

„E világon nyomorúságtok lészen.” (János 16:33 Károli)

E világon nyomorúságotok lészen...

Két további ok, amiért fejlesztened kell magadban az állóképességet:

1) Ez tud megbirkózni a hosszan tartó betegséggel. Amikor a betegség elszívja testi-lelki erődet, akkor van szükséged az állóképességre. A Biblia azt mondja: „Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?” (Példabeszédek 18:14). Charles Spurgeont úgy ismerték, mint a prédikátorok fejedelme. Szolgálata óriási hatást gyakorolt Londonra, sőt egész Nagy-Britanniára. De olyan beteg volt, hogy sokszor kellett Dél-Franciaországban pihennie. Felesége, aki ikerfiaik születése után megnyomorodott, állóképességével emelkedett felül fizikai korlátain. Bár lebénult, az ágyból irányított egy példátlan nagyságú könyvterjesztést. Nagyrészt az ő állóképességének köszönhető, hogy Spurgeon könyvei most sokkal több ember könyvespolcán sorakoznak, mint bármely más igehirdető könyvei.

2) Ez segít leküzdeni az anyagi nehézségeket. Az állóképesség nagyszerű példája Müller György, aki Bristolban árvaházakat alapított. Ezernyi gyermek életét mentette meg, és mindezt hit által tette. Sokszor előfordult, hogy nem volt pénze ételt vásárolni, de sohasem panaszkodott. Inkább imádkozott. És hitére válaszul a világ minden részéről érkezett hozzá pénz, sokszor olyan emberektől, akiket nem is ismert. Müller a szentírási alapelv szerint élt: „[legyetek] a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róma 12:11–12).

Szeptember 21.  Állóképesség (1)


„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe” (2Korinthus 4:8)

megalázás

Van egy mondás, ami már sokszor igaznak bizonyult: „Ami nem pusztít el, az erősebbé tesz.” Van másik négy mondás, melyekről viszont bebizonyosodott, hogy tévedések:

1) „Ha keresztyén leszel, minden problémád megszűnik.” Bárki is mondta ezt, biztosan nem a Szentírásból vette. Pál azt mondta: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk” (2Korinthus 4:8–9). 2) Minden problémára, amivel valaha is szembesülsz, találsz választ a Bibliában.” Isten ugyan sok mindent elmond nekünk Igéjében, de továbbra is azt várja tőlünk, hogy hitben járjunk, nem látásban (ld. 2Korinthus 5:7). Ez azt jelenti, hogy útmutatást kapunk a Szentírásból, érezzük a Szentlélek ösztönzését, és tanácsot kérünk istenfélő barátainktól.

3) „Ha problémáid vannak, akkor bizonyára nem vagy elég lelki ember.” Pont az ellenkezője igaz. A Sátán támadásai azt bizonyítják, hogy még nem győzött le, hogy fenyegetést jelentesz a sötétség birodalma számára, és hogy Isten akaratát cselekszed. Sőt, minél nagyobb a támadás, annál nagyobb áldás vár rád a túloldalán, tehát csak tarts ki!

4) „Ha egészséges bibliai tanítást hallgatsz, az automatikusan megoldja minden problémádat.” Kétségkívül segít megoldani a gondjaidat, de nem fogja helyetted megoldani. A te dolgod, hogy az Ige cselekvője és ne csupán hallgatója legyél (ld. Jakab 1:23). Pál azt írja: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” (Efezus 6:10–11). Másként fogalmazva: állóképességre van szükséged.

 

Szeptember 20. - Öt fontos válasz

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31)

Pál öt fontos kérdést tesz fel:

1) „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Isten jelenlétének bizonyossága a mi javunkra billenti a mérleget. Ezért bármivel is kell ma szembenézned, emlékeztesd magad arra: „Isten velem van.”

2) „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8:32). Gondolj bele: tenne Isten olyat, hogy megmenti a lelkedet, aztán magadra hagy, hogy védd meg magad, ahogy tudod? Vagy olyat, hogy betölti örökkévaló szükségeidet, de földi szükségleteidet nem adja meg? Biztosan nem tenne ilyet!

3) „Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít.” (Róma 8:33 RÚF). A vádló hangok, beleértve az önvád hangjait is, semmit sem számítanak a mennyei tárgyalóteremben. Isten elfogadása felülbírálja mindenki más elutasítását – ő pedig azért fogad el, mert úgy tekint rád, hogy Krisztusban vagy.

4) „Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk?” (Róma 8:34). Amikor vádlóid ellened beszélnek, Jézus, a védőügyvéded elhallgattatja őket. Miért? Mert az ő vére elfedezi minden bűnödet!

5) „Elválaszthat-e bármi minket Krisztus szeretetétől?” (Róma 8:35 NLT). Pál választ is ad saját kérdésére: „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róma 8:38–39). Ha ismered ezt az öt igazságot, az segít örülni napjaidnak és nyugodtan aludni éjszaka!

Semmi sem választhat el Isten szeretetétől

Szeptember 19.  - Légy örvendező!

„Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket.” (Ézsaiás 55:12)

Minden reggel mondd ezt: „Ma örömmel indulok el.” Ez egész napra meghatározza a hozzáállásodat. Általánosságban szólva háromféle ember van:

1) Azok, akik rosszul érzik magukat attól, hogy jól érzik magukat. Azt hiszik, hogy nem szabadna boldognak lennünk, hanem csupán „felelősségteljesnek”.

2) Azok, akik hideg vizet zúdítanak ünnepedre, mert örömöd zavarja őket. Ezek gyakran olyan emberek, akiket valamilyen fájdalom ért, és a felszín alatt ott forr bennük a harag.

3) Azok, akik felemelik a lelkedet, és életet lehelnek beléd. Azt mondod: „De nem azt tanítja a Biblia, hogy mi, hívők ne legyünk olyanok, mint a hitetlenek?” Igen, de ne negatív, hanem pozitív értelemben különbözzünk! Ha nem kötelezed el magad arra, hogy az Úr örömében járj, akkor negatív módokat találsz majd arra, hogy különbözz a nem hívőktől. Pál azt írja: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” (Filippi 4:4). Ha azt gondolod, hogy: „Pál könnyen beszélt, neki nem voltak olyan problémái, mint nekem” – akkor gondold végig újra! Pál börtönben volt, amikor ezeket a szavakat leírta, és semmi esélye nem volt a szabadulásra. Számára az öröm egy döntés volt, nem pedig körülményeire adott reakció. Azt kérded, hogy tudott Pál örömteli lenni egy börtönben? Azért, mert megértette, hogy az igazi öröm abból származik, ha valami önmagadnál nagyobb dologra szánod oda magad. A Biblia azt mondja: „az Úr előtt való öröm erőt ad nektek” (Nehémiás 8:10). Az igazi örömhöz három dolog kell:

a) tudatos döntés, hogy minden nap Isten jóságára fogsz összpontosítani.

b) Meg kell ragadnod minden lehetőséget, amikor áldássá lehetsz mások számára.

c) Meg kell értened, hogy az öröm ad erőt, éppen ezért az örömöd az ördög elsődleges célpontja. Ha elveszíted az örömödet, elveszíted az erődet, és ő győz – tehát légy örvendező!

örüljetek

Szeptember 18. - Isteni útmutatás (3)

„Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít” (2Korinthus 1:10)

Pál azt írja: „Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani.” (2Korinthus 1:8–10 RÚF). Ami Pál számára az út végének tűnt, az csupán Isten ereje és kegye kiáradásának új kezdete volt életében. Ezért mondja, hogy ezáltal tanulta meg, hogy ne önmagában bízzon, „hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat”. Amikor úgy tűnik, hogy terveid meghaltak, Isten feltámasztó ereje akkor kezd még hatalmasabban munkálkodni az életedben. Amíg van egy szerető mennyei Atyád, akit segítségül hívhatsz, amíg van egy ige, amire támaszkodhatsz, és van hited, amit aktiválhatsz, addig minden okod megvan az örömre. Tehát rajta, kezdd el hívni Istent már ma! Tedd hittel, nem pedig kételkedve! Számíts rá, hogy kiárasztja erejét az érdekedben, és figyeld, hogyan fordítja meg a helyzetet! Miért? Mert most már benne kezdesz bízni, aki valóban tehet valamit! Soha ne feledd, hogy bármennyire erős és sikeres vagy is, az életben sosem lesz olyan pillanat, amikor ne lenne szükséged Isten kegyelmére és útmutatására. Minél hamarabb megtanulod ezt, annál jobban jársz.

Szeptember 17. vasárnap - Isteni útmutatás (2)

„Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Filippi 2:13)

Húzd alá magadnak: Isten munkálkodik benned. Amikor gondolkozol valamin, amikor kinyitod a szádat, amikor megmozdítod a lábadat, vagy használod a kezedet arra, amit ő a szívedbe helyezett. Abban a pillanatban, amikor igent mondasz akaratára, ő képessé tesz annak véghezvitelére. Figyeld meg, hogy nem mutatja meg akaratát, amikor elhív. Először elhív, aztán ahogy hitben engedelmeskedve követed őt, fokozatosan, lépésről lépésre felfedi akaratát, erőt és képességet ad utadra. Ha azt gondolod, hogy szeretnél több részletet is tudni, mielőtt elkötelezed magad, akkor jól figyelj.

1) Isten talán úgy intézi, hogy kényelmetlenül érezd magad ott, ahol most vagy. „Mint mikor a sas kirebbenti fészkét… úgy vezette az Úr” (5Mózes 32:11–12 NIV). Az anyamadár, hogy fiókáit megtanítsa repülni, szó szerint kitaszigálja őket a fészekből. El tudod képzelni, mit gondolhatnak? „A saját anyám tette ezt velem!” De amíg a sasfiók rá nem kényszerül, hogy elhagyja a fészek biztonságát, nem jön rá, hogy repülésre született, ám amikor kiterjeszti szárnyait és rátalál az erejére, akkor meghódítja az eget. Nos, úgy érzed, hogy Isten éppen kilökdös komfortzónádból?

2) Isten útmutatását lehetetlen követni az ő segítsége nélkül. Ő tervezte ezt így. Jézus azt mondta: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). 3) Isten vezetése állhatatos. Az emberi ötletek eltűnhetnek, de Isten vezetése megmarad. Ez azt jelenti, hogy az idő neked dolgozik – ezért igazítsd lépteid ütemét Istenhez, és ne akard leelőzni őt!


Szeptember 16. szombat - Isteni útmutatás (1)

„Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.” (Zsoltárok 25:8)

A Szentírásban végig azt láthatjuk, hogy Isten átlagos, hétköznapi emberekhez szólt, és hozzád is fog szólni! Ábrahámnak megmondta, hogy mikor hagyja el otthonát (ld. 1Mózes 12:1), Jákóbnak azt, hogy mikor térjen haza (ld. 1Mózes 31:3). Illésnek megmondta, hogy találhat élelmet az éhínség közepette (ld. 1Királyok 17:1–5). Pált kétszer is visszatartotta attól, hogy elinduljon egy kínálkozó lehetőség felé, mert valami jobbat tartogatott számára.

A Biblia azt mondja: „Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.” (Zsoltárok 25:8–10). Semmi sem fontosabb az életben, mint Isten vezetése. Más emberek csak megerősíthetik és tisztázhatják, amit Isten már elmondott neked. Amíg őt nem hallottad, megkísérthet, hogy más emberek ötleteit Isten vezetésének hidd – és ez árthat neked. Különleges és egyedi vagy, és Istennek egyedi terve és célja van veled. Ha nem tudod biztosan, merre indulj, állj rá ígéretére: „Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el.” (Ézsaiás 42:16). Ennél jobb nem is történhetne veled!

Szeptember 15. péntek - A szeretetszövetség köteléke

„Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.” (Énekek éneke 8:7)

Egy esküvőn a lelkész feltette a kérdést a vőlegénynek: „Vállalod-e, hogy kitartasz e nő mellett jóban, rosszban? Gazdagságban, szegénységben? Betegségben, egészségben?” A vőlegény így válaszolt: „Igen, nem, igen, nem, nem, igen.”

Mindannyian a házasság jó, gazdag, egészséges részét szeretnénk, de a kapcsolatok nem így működnek. Napjainkban a házasságkötéskor egyes párok azt fogadják meg, hogy együtt maradnak „amíg a szerelem kitart”. Remélhetőleg mindketten ismernek jó válóperes ügyvédet, mert valószínűleg szükségük lesz rá. Az igazság az, hogy az érzelmekre alapuló kapcsolatok nem tartósak. Valódi stabilitást a házasságnak csak az elkötelezettség adhat, melyben a felek szilárdan kitartanak akkor is, amikor az érzelmek vadul hullámzanak. El tudod képzelni, hogy egy szülő azt mondja gyermekének: „gondoskodni fogok rólad, amíg szeretlek”? Nem. Ugyanígy az elkötelezettség nélküli szeretet sem sok jót tartogat a házasság jövőjére nézve. Gondold végig így: az érzelmek olyanok, mint a kalauzkocsi a vonaton, de az elkötelezettség a mozdony, ami húzza a kapcsolat szerelvényét a mindennapok hegyén-völgyén át. Salamon ezt így fogalmazza meg: „Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte.” (Énekek 8:7). Még egy gondolat: a Biblia fő témája a feltámadás. Ez azt jelenti, hogy ha úgy érzed is, hogy szerelmetek meghalt, Isten fel tudja azt támasztani, ha mindketten engeditek, hogy munkálkodjon a szívetekben.

 

Szeptember 14. csütörtök - Négy lépés a félelem legyőzéséhez

„Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsoltárok 118:6)

Velem van az Úr, nem félek,...

Először is: vállald a kockázatot! Igen, lehet, hogy megsérülsz vagy kellemetlen helyzetbe kerülsz – és akkor mi van? Ahhoz, hogy le tudd győzni bizonytalanságodat és bátorságot szerezz, engedned kell magadnak a kockázatvállalás szabadságát. Kezdd el írni azt a könyvet, vegyél zeneórákat, állj fel és szólalj fel azon az értekezleten! Bár félelmet érzel, cselekedj! „Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál” (Példabeszédek 29:25).

Másodszor: tanulj meg nevetni önmagadon! Lépj túl azon, hogy folyton elfogadásra és dicséretre vágysz, és tanulj meg nevetni a tévedéseiden. Mind emberek vagyunk – ne vedd magad olyan nagyon komolyan! Ha hibázol, te légy az első, aki a humoros oldalát veszi észre, és rájössz majd, hogy az emberek sokkal támogatóbbak, mint gondoltad.

Harmadszor: kezdj el reálisan gondolkodni! Ideje ráébredni, hogy nem minden rólad szól. Nem te vagy a világegyetem közepe, és az a kis balfogás nem sokat számít a teljes képet nézve. Ráadásul a hibáink gyakran jobb tanítómesterek, mint a siker.

Negyedszer: jutalmazd meg magad a kis győzelmekért! Ha befejezel egy feladatot, jutalmazd meg magad. Ha elfogadsz egy jó tanácsot vagy helyreigazítást anélkül, hogy visszaszólnál, jutalmazd meg magad. Gyakran azok az emberek, akikre kirobbanunk, éppen azok, akik a legjobban igyekeznek segíteni. Szoktasd magad hozzá a gondolathoz, hogy értékes, tehetséges és ügyes vagy, és hogy Isten szemében felmérhetetlenül drága vagy. Hagyj fel azzal, hogy állandóan torzító lencsén át nézed magad, kezdj el jó szemmel tekinteni magadra. Ha ezt megteszed, félelmeid helyét biztonságérzet veszi át, bízni fogsz magadban és a jövőben.

Szeptember 13. szerda - Hogyan kaphatod meg, amit szeretnél? (3)

„Kívántok valamit… de nem kapjátok meg, mert nem kéritek.” (Jakab 4:2 RÚF)

Figyeld meg:

1) Vannak javak, amiket nem kaphatsz meg, amíg nem kéred őket. Ráadásul a „kérjetek és adatik néktek” csodákat tud tenni az önértékeléseddel. Képzeld el Celofhád öt lányának örömét, amikor kérésüket teljesítették. Nyilván volt elég biztonságérzetük ahhoz, hogy egyáltalán kérjenek, különben meg sem próbálták volna. Isten megváltott gyermekeként te is bátran mondhatod: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31).

2) Fontos az időzítés. „Az előrelátó, ha látja a veszedelmet, óvintézkedéseket tesz, az együgyűek pedig vakon belemennek, és megjárják” (Példabeszédek 27:12 NLT). Celofhád leányai akkor szólaltak fel, amikor még a pusztában voltak, a nép még nem foglalta el az Ígéret földjét. A jó tervezéssel semmi sem ér fel. Nem teheted meg, hogy ölbe tett kézzel üldögélsz, feltételezve, hogy majd mások törődnek a jóléteddel. Például nem akkor kell fizetésemelést kérned a főnöködtől, amikor épp bejelentették az áremelkedéseket. Celofhád leányai minden izraelita nő számára jobbá tették az életet. Tehát ha egy adott helyzetben felszólalsz, azzal nemcsak magaddal teszel jót, de mások számára is áldás leszel.

3) Igyekezz olyan helyzetet teremteni, amiben mindenki nyer. A csata még nem ért véget. Celofhád leányainak voltak nagybátyjai is, akik fellebbeztek az új törvény ellen, rámutatva, hogy ha ezek a nők másik törzsbeli férfihoz mennek feleségül, akkor földjeik másik törzshöz fognak kerülni. Ezért Isten újabb törvényt hozott, hogy csak a saját törzsükbeli férfihoz mehetnek feleségül, ha a földbirtokot meg akarják tartani (ld. 4Mózes 36:5–11). Ez lelki értelemben is igaz a házasságra: „szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban” (1Korinthus 7:39). Ugyanez érvényes a férfiakra is.

Szeptember 12. kedd - Hogyan kaphatod meg, amit szeretnél? (2)

„Celofhád leányai… odaálltak Mózes elé…” (4Mózes 27:1–2 NKJV)

Celofhád leányai azt tanítják nekünk, hogy

1)Késznek kell lennünk cselekedni. A panaszkodás nem változtat semmin, csak még nyomorultabbul fogod érezni magad. Mivel milliónyi ember lépett be az Ígéret földjére, bizonyára más nők is voltak ilyen helyzetben. De semmi sem változott addig, amíg ez az öt nő ki nem nyilvánította, hogy nem hajlandó beletörődni a fennálló helyzetbe, és meg nem ragadta a kezdeményezést. Ehhez bátorság kellett. Mózes elé állni olyan volt, mint a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni. Akkor találunk megoldást, ha készek vagyunk szembenézni a problémával, és tenni valamit az ügy érdekében.

2) Világosan és egyértelműen kell megfogalmaznunk a kérésünket. Mit szeretnél, hogy történjen, vagy ne történjen? Ha nem tudod, hová tartasz, bármelyik út megfelel számodra. Világosan látnod kell a célodat. Ezek a nők hitték, hogy joguk van ugyanarra az áldásra, mint családjuk férfitagjainak, és nem voltak hajlandók beérni kevesebbel. Isten pedig megadta nekik, amit kértek. Ugyanezt megteszi érted is. „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9).

3) Ne engedjük, hogy irányelvek, hagyományok vagy mások véleménye elriasszanak. Mózes törvénye szerint a nőket nem is számították bele Izráel közösségébe (ld. 4Mózes 26). El tudod képzelni, hogy nézne ki a gyülekezet, ha ma is e szerint az irányelv szerint élnénk? A Szentírásban sokszor láthatjuk, hogy Isten „megváltoztatta a normát” valakinek a bátor hitére válaszul, és ezzel annak a személynek a sorsát is megváltoztatta. Amit értük megtett, érted is megteszi.

Szeptember 11. hétfő - Hogyan kaphatod meg, amit szeretnél? (1)

„Adj nekünk örökséget apánk testvérei között.” (4Mózes 27:4)

"Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz." Zsolt 55:23,

Celofhád öt leánya nagyszerű példa arra, hogyan kaphatjuk meg, amit szeretnénk. Az izraeliták az Ígéret földje elfoglalásának küszöbén álltak. Már megkapták az utasításokat arra vonatkozóan, hogyan osszák fel a területet a törzsek között. De a törvény azt mondta ki, hogy csak férfiak örökölhetnek földet. Ez az öt nő ezt igazságtalannak tartotta, hiszem megtagadta tőlük a lehetőséget, hogy örököljenek apjuk után. Ezért kifogásolták ezt a törvényt, és ügyüket Mózes elé vitték. „Apánk meghalt a pusztában… fiai pedig nem voltak. Miért tűnjék el apánk neve a nemzetségéből, csak azért, mert nem volt fia? Adj nekünk örökséget apánk testvérei között.” (4Mózes 27:3–4). Nos, mivel Isten adta a törvényt, csak ő tudta megváltoztatni is azt. Ezért Mózes a lányok ügyét az Úr elé vitte, és ezt a választ kapta: „Igazuk van Celofhád leányainak. Adj nekik örökségül birtokot apjuk testvérei között: juttasd nekik apjuk örökségét!” (4Mózes 27:7 RÚF). Ezek a bátor nők kezükbe vették a dolgokat. Nem volt férfi hozzátartozójuk – sem apjuk, sem fiútestvérük, sem fiuk –, aki felszólalt volna az érdekükben. Igen, voltak nagybátyjaik, de nem valószínű, hogy támogatták volna kérésüket, hiszen azt a földet kérték, ami a jelenlegi terv szerint éppen a nagybácsiknak jutott volna. Mit tanulhatunk ebből a történetből?

1) Ha valami igazságtalan és jogtalan, Isten talán éppen arra hív, hogy kifogásold és megváltoztasd azt.

2) Nem mindig a türelem terem rózsát, van, hogy tennünk is kell annak érdekében, amit elérni szeretnénk.

3) Lehet, hogy embereknél zárt ajtókra találsz, de ha Istenhez fordulsz, ő ki tudja nyitni azokat neked.

Szeptember 10. vasárnap - Nyöszörgő ima

„Maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róma 8:26)

http://havannacsoport.hu/images/sajat_kepek/knnyek.png

A nyöszörgést általában negatív dolognak tartjuk. De a nyöszörgő ima az egyik legpozitívabb dolog, amit csak tehetünk. „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Róma 8:26–28 RÚF). Néha, amikor egy bizonyos dolog miatt imádkozunk, annyira mélyen érzünk azzal kapcsolatban, hogy szavakkal ki sem tudjuk fejezni. Ilyenkor lép közbe a Szentlélek, és azonosul velünk. Többet tesz annál, hogy csupán együtt érez velünk, magára veszi fájdalmunkat és legmélyebb vágyódásunkat, és tolmácsolja azokat Istennek. Mit tanít ez nekünk az imádságról? Azt, hogy a Szentlélek bekapcsolódik imádságainkba, ha nem csupán szájjal, de szívből mondjuk azokat. Vannak idők, amikor képtelenek vagyunk akár csak egyetlen szót is megformálni, mégis létrejön ez a fontos kapcsolat. Előfordult már veled, hogy annyira aggódtál valami miatt, hogy amikor Istenhez jöttél, csupán sóhajtani tudtál? Akkor valami fontos dolgot tanultál meg az imádsággal kapcsolatban! Isten megengedi, hogy nyöszörögjünk – különben soha nem is imádkoznánk igazán. Enélkül kimondanánk ugyan a szavakat, de sosem imádkoznánk lelkünk mélyéből, ahol a nagy erejű, buzgó könyörgés kezdődik (ld. Jakab 5:16).

Szeptember 9. szombat - Istenfélelem

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van.” (Példabeszédek 14:26)

Ha alárendeled magad Istennek, nem kell félned semmitől, mert ő lesz „oltalmad és erősséged” (ld. Zsoltárok 46:2). Az istenfélelem nem azt jelenti, hogy félünk attól, hogy Isten bántani fog minket. Ő jó Isten! Az „Úr félelme” csupán azt jelenti, hogy követjük az ő útmutatásait és elismerjük hatalmát mindenben. Bizonyára észrevetted, hogy manapság nem nagyon tisztelik a tekintélyt; kifejlesztettük magunkban a „Nekem senki ne mondja meg, hogy mit tegyek!” gondolkodásmódot. De a Bibliában azt olvassuk: „aki az Urat féli, annak erős oltalma van” (Példabeszédek 14:26). Miért mondja ezt? Mert a tiszteletteljes félelem azt jelenti, hogy engedelmesek vagyunk. Azt jelenti, hogy megtesszük, amit Isten mond, és belé vetett bizalmunk egyre csak növekszik. Észrevehetsz még valami fontosat: minél nagyobb tisztelettel és hódolattal vagy Isten felé, annál figyelmesebb és tisztelettudóbb leszel embertársaiddal is. Mivel tudod, hogy Istennek kell elszámolnod tetteiddel, és felismered, hogy számára más emberek éppen olyan értékesek, mint te vagy. Salamon azt írja: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!” (Prédikátor 12:13). Mózes azt mondta Izráel fiainak: „Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.” (5Mózes 10:12). Ennyire egyszerű!

 

Szeptember 8. péntek - Kezdj el adakozni!

„Adjatok, és adatik nektek.” (Lukács 6:38)

Amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” (Lukács 6:38,)

A nagylelkűség nem csupán a pénzről szól. Sokan szokták mondani: „Ha majd gazdag leszek, nagylelkűbb is leszek.” De a legnagyobb adakozók gyakran azok, akiknek a legkevesebb pénzük van. Szűkös nyugdíjon élő nagymamák havonta egy-két ezer forintot küldenek árvaházak építésére. Olyan emberek, akik alig tudnak kijönni a fizetésükből, adakoznak az éhezők megsegítésére. Nyugdíjasok jelentkeznek fiatal munkaerők mentorálására. Kispénzű egyedülállók estéiket hajléktalanok vagy szűkölködő családok segítésével töltik. Nem számít, milyen az anyagi helyzeted, megkezdheted az adakozó életmódot. Ha van pénzed egy jó autóra, éttermi vacsorára, mozijegyre, randevúkra és más szórakozási lehetőségekre, akkor nagy valószínűséggel tudsz adakozni is, ha igazán akarsz. Jézus azt mondta: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” (Lukács 6:38). Szeretnél ráadást? Szeretnél áldást? Kezdj el adni az idődből, a vagyonodból és a tehetségedből másoknak! Jézus vagy hazudott, vagy igazat mondott, el kell döntened, melyik eset áll fenn. Ha azt hiszed, hogy igazat mondott, akkor ostobaság lenne adakozás helyett visszatartani, amid van. Norman Vincent Peale mondta: „Ha el tudsz vonatkoztatni önmagadtól, és arra összpontosítasz, hogy segíts a nehéz helyzetben lévő embereknek, akkor tudsz jobban boldogulni a saját dolgaiddal is. Önmagunk odaadása valami módon egy különleges személyes erőforrás.” Jézus azt tanította, hogy jobb adni, mint kapni, és a nagylelkűség nagylelkűséget szül. Kezdj el hát adni másoknak, és figyeld, mi történik!

Szeptember 7. csütörtök - Tölts több időt a családoddal!

„Amikor még velem volt a Mindenható és körülöttem voltak gyermekeim.” (Jób 29:5)

családi vacsora

Van egy nagyon igaz mondás: „Az együtt imádkozó család együtt is marad.” Van egy másik nagy igazság is: „Az a család, ahol együtt étkeznek és beszélgetnek egymással, kiegyensúlyozott gyermekeket nevel.” A Cincinnati Gyermekkórház és Egészségügyi Központ ötszáz tizenéves körében végzett tanulmány során a következőket fedezte fel: azok a gyermekek, akikkel a szüleik egy héten legalább ötször együtt vacsoráztak, kisebb valószínűséggel lettek drogfüggők, depressziósak vagy kerültek összeütközésbe a törvénnyel. Ugyanakkor nagyobb valószínűséggel teljesítettek jól az iskolában, és támogató baráti körük volt. Ez még azokra a családokra is igaz volt, akik csak gyorséttermekben vacsoráztak együtt. Ezzel ellentétben az érzelmileg instabil tizenévesek egy héten csupán háromszor vagy kevesebbszer étkeztek együtt szüleikkel. Mit jelentenek ezek a felfedezések?

1) Legyen időd arra, hogy napi szinten részt végy gyermekeid életében, különösen a formálódásuk éveiben.

2)Ha dolgokat adsz gyermekeidnek, akkor rövid távú örömöt és izgalmat szerzel nekik, de ha időt adsz nekik, azzal az önértékelésüket erősíted. Ez talán megkívánja, hogy kevesebbet dolgozz, vagy bizonyos tevékenységeket kiiktass, de ez olyan befektetés, amit sohasem fogsz megbánni. Jób kora egyik leggazdagabb embere volt. De miután csapások érték, és mind a tíz gyermeke meghalt egyetlen napon, visszatekintve ezt mondta: „amikor még velem volt a Mindenható és körülöttem voltak gyermekeim.” Meg kell kérdezned magadtól: „Elegendő időt töltök a családommal?” Ha nem tetszik a válasz, kezdj el változtatni a dolgokon!

Szeptember 6. szerda - Amikor nem számítasz rá (2)

„Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk.” (2Korinthus 2:11)

 Én az Úr...

Egy lelki győzelem után nagy a kísértés arra, hogy lazítsunk, kevésbé figyeljünk oda az őrködésre, de ilyenkor vagyunk legsebezhetőbbek a Sátán támadásaival szemben. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szándékai ismeretlenek legyenek előttünk. Még Jézus sem volt kivétel. Természetfeletti hatalma csodálatosan megnyilvánult, amikor ötezer embert lakatott jól öt kenyérrel és két hallal. Egy ilyen csoda után a legtöbben úgy döntöttünk volna, hogy ideje egy kis pihenésnek, lazításnak. Jézus azonban ahelyett, hogy a csoda után a dicsőségben fürdött volna, „felment a hegyre imádkozni” (Márk 6:46). Akkor ez még nem volt látható, de szolgálatának egyik legnagyobb vihara előtt állt (ld. Márk 6:48). Henry Blackaby keresztyén szerző megjegyzi: „A tanítványok felkészületlenül indultak neki az ítéletidőnek, de Jézus felkészülten ment a viharba, és Isten minden erejét tudta szembeállítani a krízissel… Vigyázz, amikor lelki magaslaton vagy… amikor hatalmas módon tapasztalod meg Istent… menj rögtön egy nyugodt helyre imádkozni, hogy az Atya felkészíthessen arra, ami ezután jön.” Az idők változtak azóta, de az emberi természet nem változott. Még mindig régi, kiszámítható önmagunk vagyunk – és a Sátán jól ismer minket. Ezért továbbra is „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Péter 5:8). Ha meg akarod akadályozni abban, hogy előnyt szerezzen, akkor:

1) Állj ellen neki, és elmenekül (ld. Jakab 4:7).

2) Keresd az istenfélők társaságát (ld. Zsoltárok 1:1).

3) Maradj kapcsolatban Istennel bibliaolvasás és imádság által.

Vern McLellan mondta: „A reggeli imádság kinyitja Isten kegyelmének és áldásainak kincsestárát, és az esti imádság bezár minket az ő biztonságot adó védelmébe.” Ez olyan bombabiztos stratégia, amit neked is magadévá kell tenned.

Szeptember 5. kedd - Amikor nem számítasz rá (1)

„… azután jön az ördög…” (Lukács 8:12)

Anne Graham Lotz írja: „Egyetlen hét leforgása alatt elromlott a bojlerünk, csőrepedés is volt… a fürdőszobában letört a zuhanyrózsa… [és] én azzal szembesültem, hogy súrlódás van családtagjaim között, és problémák adódtak a gyülekezeti vezetők között is. Erős volt a kísértés, hogy szabadjára engedjem az indulataimat, hogy aggódjak a bizalom helyett, és elhanyagoljam az imaéletemet. Ami átlagos frusztrációnak tűnt… valami sokkal fenyegetőbb volt… a sátán támadja elgyengült védelmi vonalainkat, az életünk leghétköznapibb területein.” A Biblia azt mondja, hogy rögtön azután, miután bemerítkezésekor a lelki áldásokat vette, „elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög” (ld. Máté 4:1–11). Fontos dolgokat tanulhatunk ebből:

1) Ne nyugodj meg a siker után! Az áldás után a harc következik. Milyen csodálatos áldásokat kaptál mostanában Istentől? Akár a szolgálatodra, családodra, hivatásodra vagy személyes Jézus-követésedre vonatkoznak, vigyázz! A Sátán olyankor támad, amikor lanyhul a figyelmünk.

2) Maradj meg Isten akaratában! Előfordult már veled, hogy arra gondoltál: „ha ez ilyen nehéz, akkor nem lehet Istentől”, és úgy döntöttél, feladod? Az, hogy a helyes dolgot teszed, nem jelenti azt, hogy támadhatatlan vagy. Jézus Isten akaratát követte, amikor az Ellenség rátámadt. Amikor a dolgok komornak tűnnek, „ne a magad eszére támaszkodj”, itt az ideje, hogy „bízzál az Úrban teljes szívből” (Példabeszédek 3:5).

3) Ismerd a Szentírást! Jézus minden sátáni támadásra így válaszolt: „meg van írva.” Isten Igéje „a Lélek kardja” (ld. Efezus 6:17), mert ez a legfőbb támadó fegyverünk a gonosz ellen. Jézus arra használta, hogy leverje a Sátánt, és neked is erre kell használnod.

Szeptember 4. hétfő - Szolgálni mások felé (2)

„Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.” (1Thesszalonika 4:18)

Vigasztaljátok tehát egymást...

Tony Campolo professzor egy ismerőse temetésére készülve véletlenül másik ravatalozóba ment. A ravatalon egy idős férfi feküdt, és özvegye volt az egyetlen gyászoló. Az asszony annyira magányosnak tűnt, hogy Campolo ott maradt a szertartás végéig, majd kikísérte az asszonyt a sírhoz is. A temetés után, amikor hazaindultak, Campolo beismerte, hogy igazából nem is ismerte a hölgy férjét. „Gondoltam – felelte az özvegy –, mert nem ismertem önt. De ez nem is számít. Soha, soha nem fogja tudni, mit jelentett ez nekem.” Philip Yancey azt írja: „A legtöbb, amit adhatunk, hogy egyszerűen elérhetőek vagyunk… Joggal ítéljük el Jób három barátját, mivel érzéketlenek voltak szenvedései láttán. De olvassuk csak el még egyszer a beszámolót: »Amikor eljöttek, mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem szólt hozzá egy szót sem« … ezek voltak a legékesszólóbb percek, amiket vele töltöttek. Én ösztönösen visszahúzódom a szenvedő emberektől. Ki tudja, hogy akarnak-e beszélni nehéz helyzetükről, vagy sem? Azt szeretnék, hogy vigasztaljam őket, vagy azt, hogy felvidítsam? Mire mennek a jelenlétemmel? Össze-vissza futkosnak ezek az észszerűsítő gondolatok a fejemben, és végül a lehető legrosszabb dolgot teszem: távol maradok… Senki sem egy nagy filozófus nevét említi, ha megkérdezik: »Ki segített neked a legtöbbet?« Sokkal gyakrabban írnak le egy csendes, szerény személyt… aki ott volt… aki többet hallgatott, mint amennyit beszélt, aki nem nézte folyton az óráját, aki megérintett és megölelt, és sírt… valakit, aki elérhető volt, és a szenvedő feltételeit követte, nem a saját elgondolásait.” Így lehet szolgálni mások felé.

Szeptember 3. vasárnap - Szolgálni mások felé (1)

„Áldott az Isten… aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban…” (2Korinthus 1:3–4)

"A legjobban azok tudnak másokat vigasztalni, akik a legtöbbet szenvedtek..."

Évekkel ezelőtt egy hölgy meglátogatott egy árvaházat, és azt kérdezte a vezetőnőtől: „Van itt olyan gyermek, akit senki sem akar örökbe fogadni?” A vezetőnő így válaszolt: „Van egy lány. Tíz éves, eléggé csúnyácska és púpos is.” A hölgy erre azt mondta: „Azt a gyermeket akarom!” Harmincöt évvel később az iowa-i árvaházakat ellenőrző hivatal igazgatója a következő jelentést írta az egyik állami fenntartású intézményről: „Ez az árvaház elsőrendű. Az épület tiszta, az étel jó, a gyermekekről nagyszerűen gondoskodnak, és a légkör olyan, amilyet még sehol nem tapasztaltam. A vezetőnő, Mercy Goodfaith lelke szeretetet áraszt; olyan gyönyörű szemei vannak, hogy teljesen elfelejtettem, milyen csúnyácska az arca – vagy, hogy púpja van.” Mivel egy irgalmas samaritánusnak volt bátorsága szeretni és felnevelni egy kislányt, akin mindenki más keresztülnézett, Mercy Goodfaith sok száz árva gyermeknek adhatta tovább ugyanezt a szeretetet. Pál azt mondja: „Isten… megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” Billy Graham pedig hozzáteszi: „A legjobban azok tudnak másokat vigasztalni, akik a legtöbbet szenvedtek… ők tudnak együtt érezni mások megpróbáltatásaival amiatt, amin maguk is keresztülmentek… Talán nehéz elviselni szenvedéseinket, de a célunk az legyen, hogy megtanuljunk mindent, amit csak lehet abból, amit el kellett viselnünk, hogy aztán betölthessük a vigasztalás szolgálatát úgy, ahogy Jézus tette. »Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.« (Zsidók 2:18). Az Úr szolgálatában a szenvedőből lesz a vigasztaló.”

Szeptember 2. szombat - Gyermekeid értékes kincsek

„A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak.” (1Mózes 33:5)

"...Bizony, az Úr ajándéka a gyermek..." Zsolt 127:3,

Olyan időket élünk, amikor a gyerekek egyre többet megkapnak abból, amit akarnak, de egyre kevesebbet kapnak abból, amire szükségük van. Mire van szükségük? Rád! Nem játékokra, kütyükre, ékszerekre, hanem a szeretetedre és az idődre. Christopher Bacorn pszichológus nyugtalanító cikket írt a Newsweek folyóiratban „Kedves édesapák, mentsétek meg fiaitokat!” címmel. Egy harmincas éveinek közepén járó zaklatott édesanyáról számolt be, aki tizenöt éves fiával kereste fel az irodájában. A fiú apja négy éve hagyta el őket. Azóta a tizenéves fiú belemerült az alkoholba, belépett egy bandába, és erőszakos cselekményeket követett el. Az anya már nem tudott kihez fordulni, a fiú pedig láthatóan legkevésbé sem akart ott lenni. Miután fél órán át hiába igyekezett feltörni a fiú szívének páncélszekrényét, Dr. Bacorn ráébredt, hogy hasztalan próbálkozik. Akkor jegyezte le ezeket a szívszaggató, szomorú szavakat: „Kezdem azt hinni, hogy a legtöbb serdülő fiúnak semmit sem használ a pszichológusi tanácsadás… Ami egy fiúnak hasznára lenne, és ami túl sokszor nincs neki, az a férfiakkal való bajtársias közösség – ha lenne legalább egy férfi, aki odafigyel rá, időt tölt vele, aki csodálja. A fiúknak szükségük van férfiakra, akikre felnézhetnek. Nem agyturkász kell nekik. Nemzetünk gyötrődik a fiatalok körében elterjedt erőszak, a bandák, fegyverek és drogok miatt. A fiatalkorú bűnelkövetők nagy többsége férfi, legtöbbjük apa nélkül nőtt fel.” Mózes első könyvében arról olvasunk, hogy Jákób sikeres üzletember volt, de rájött, hogy ezen a világon legnagyobb kincsei „a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak.” Kedves édesapa, te rájöttél már erre?

Szeptember 1. péntek - Személyre szabott útvonalterv

„Aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik” (Efezus 1:11)

A zsoltáros azt írja, hogy még mielőtt megszületett, Isten könyvében „minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük” (Zsoltárok 139:16). Isten személyre szabott útvonaltervet készített életedre, az ő „akarata és elhatározása szerint”; a te dolgod, hogy ezt felfedezd, és annak irányítása szerint járj. Terry Nance, nagy tiszteletben álló lelkész mondta: „Lehet, hogy ismered a végcélt, de útmutatásra van szükséged, hogy odatalálj. Mindenekelőtt Isten Igéjére, mert az mécses lábad előtt és ösvényed világossága (ld. Zsoltárok 119:105). Isten látja a teljes képet… látja a rövidebb utakat és a csapdákat is… Ne keress külső vezetést… a Szentlélek ott él benned, és erre a belső hangra figyelve tudod megtalálni a helyes utat.” Gondolkodj el a következő igeverseken, legyenek ezek imádságaiddá: „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk” (Efezus 2:10). „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki” (Zsoltárok 37:23). „Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim” (Zsoltárok 18:37). „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Példabeszédek 3:6). „Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” (Ézsaiás 30:21). Élete végén Pál el tudta mondani: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Timóteus 4:7). Figyeld meg, Pálnak néha küzdenie kellett azért, hogy a helyes úton megmaradjon, de Isten kegyelméből képes volt rá – és te is az leszel!


 


Augusztus 31. csütörtök

Mit jelent igazán szeretni?

„A szeretet… nem keresi a maga hasznát…” (1Korinthus 13:4–5)

A szeretet soha el nem múlik

Arra vonatkozóan, hogy mit jelent igazán szeretni valakit, a legnagyszerűbb meglátást Pál apostol tollából olvashatjuk: „Ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1Korinthus 13:3–8). John és Mary már ötven éve házasok voltak. Egyik éjjel az asszony így szólalt meg az ágyban: „Amikor fiatalok voltunk, mindig fogtad a kezemet.” A férje kicsit morcosan ugyan, de lassan megfogta az asszony kezét. „Amikor fiatalok voltunk, mindig hozzám bújtál” – mondta Mary. John most még lassabban elkezdett fészkelődni, és odabújt a feleségéhez. „Amikor fiatalok voltunk, harapdáltad a fülemet” – suttogta az asszony. A férj hirtelen ledobta magáról a takarót, és kiugrott az ágyból. Mary döbbenten kérdezte: „Hová mégy?” „A fogaimért” – dörmögte a férje. Egy dolog olyankor harapdálni a másik fülét, amikor tele vagy romantikával és forrongó hormonokkal. De ugyanazokat a füleket évekkel később harapdálgatni, amikor már hallókészülék van bennük, amikor a levegőben légzéskönnyítő krém illata van, és amikor fel kell kelned a fogaidért – ez a szeretet!


Augusztus 30. szerda 

Győzelem a kísértés felett (4)

"Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett."
1Mózes 3:6 RÚF)

 

Nézzük meg a Szentírásban azt a helyet, ahol először ért kísértés valakit, és vizsgáljuk meg, mit tanulhatunk belőle. A Biblia azt mondja: "A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?" (1Mózes 3:1 RÚF).
Először is a Sátán vakká tesz minden jóra, amit Isten készített számodra. Azután hangulatmódosító szereket kínál, például kábítószert vagy alkoholt, vagy másvalaki házastársát, vagy internetes pornót, és azt mondja, ez nem árt neked.
Ne vedd be! Hazudik! Ne higgy neki!
"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim!" (Jakab 1:14-16).
Minden olyan gyengeségnek, melynek folyton engedélyt adnak, amire kifogásokat keresnek, amit tagadnak vagy rejtegetnek, hatalma van arra, hogy rabságba döntsön. Ha nem veszed észre és nem veszed célba gyengeségedet, azzal erősíted azt. Ha nem veszed figyelembe a sebezhető pontjaidat, akkor elkerülhetetlen a vereség. A Sátán bizonyos embereket azzal bízott meg, hogy táplálják gyengeségedet. Figyelj oda erre! A gyengeséged miatt olyan barátokhoz fogsz vonzódni, akik elfogadják és élvezik azt. Vigyázz, mert gyengeségednek saját céljai vannak át akarja venni az irányítást életed felett, és szabotálni akarja Isten veled kapcsolatos terveit Mindig kötődik a rossz társasághoz, és eléri, hogy kényelmetlenül érezd magad rendes emberek között. Bármelyik pillanatban felbukkanhat, akár idős korodban is. Nos, hogyan győzheted le a gyengeségedet? Akaraterővel? Nem ! Isten erejével! Ez mai is hozzáférhető számodra, ragadd hát meg!


Augusztus 29. kedd

Győzelem a kísértés felett (3)

„Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.” (1Mózes 39:12)

Kísértés

A Bibliában azt olvassuk: „Józsefnek szép termete és szép arca volt. Ezek után történt, hogy Józsefre szemet vetett gazdájának felesége, és ezt mondta: Hálj velem! Ő azonban ezt nem akarta, és azt felelte gazdája feleségének: Nézd, az én gazdámnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta mindenét. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, ő mégsem engedett neki, és nem feküdt mellé, hogy vele legyen. Egy napon, mint mindig, bement József a házba a munkáját végezni. A háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt.” (1Mózes 39:6–12 RÚF). Figyeld meg ezeket a szavakat: „az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek.” Józsefet minden alkalommal kísértés érte, amikor egy bizonyos személy, Potifár felesége közelében volt. És a kísértés mindannyiszor bekövetkezett, amikor egy bizonyos helyen, Potifár házában volt. Ezért elfutott. Nem azért, mert gyenge volt – hanem azért, mert bölcs volt! Megértette, hogy ha túl sokáig vagyunk a kísértés közelében, akkor a tűzzel játszunk, és a megégést kockáztatjuk.

Nos, neked milyen embereket és milyen helyeket kell kerülnöd? Milyen kísértésforrásokat kell eltávolítanod ahhoz, hogy győzelmes életed lehessen? Tudd, hogy mikor kell másfelé menned és mikor kell elfutnod! Nem hozol szégyent Istenre azzal, hogy elfutsz – viszont magadra hoznál szégyent, ha nem menekülnél!


Augusztus 28., hétfő

Győzelem a kísértés felett (2)

„Íme, hatalmat adtam nektek…” (Lukács 10:19)

Nem számít...

Íme, a győzelemhez vezető haditerv:

1) Nem számít, milyen gyakran esel el – kelj fel! „Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” (Példabeszédek 24:16). A lelki érettség elérése egy életen át tartó folyamat. Megtörténik minden alkalommal, amikor Istenhez fordulsz gyengeségeddel, és engeded, hogy megtegye érted, amit te nem tudsz megtenni magadért.

2) Ne tagadd le, bánj el vele! „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsoltárok 34:19). A bűnbánó szívre Isten mindig kegyelemmel válaszol. Lehajol hozzád, amikor a legmélyebben vagy, végigmegy veled a bánkódás és megbánás völgyén, és kihoz belőle úgy, hogy erősebb leszel.

3) Írd le, mit tanultál meg a kísértés alatt! Visszatekintve megláthatod, min kell változtatnod értelmed megújulásával (ld. Róma 12:2). Írd le azt is, milyen új szokásokat szeretnél beépíteni az életedbe, pl. imádság, vagy elszámoltathatóság egy barát által, bibliaolvasás és igeversek megtanulása kívülről, gyenge pontok beazonosítása, őszinte önvizsgálat.

4) Használd, amit megtanultál! Jézus azt mondta Péternek: „a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait” (Lukács 22:31–32). Jelölje a mai nap az új kezdetet, amikortól felhasználod, amit megtanultál, nemcsak azért, hogy elkerülhesd a bukást, hanem azért is, hogy segíthess másoknak, akik kísértéssel küzdenek.

5) Hidd el, hogy győzelmes lehetsz! Jézus azt mondta: „Íme, hatalmat adtam nektek… az ellenség minden erején” (Lukács 10:19). Szabadulj meg a „képtelen vagyok rá” hozzáállástól, és meríts ma Isten erejéből!


Augusztus 27., vasárnap

Győzelem a kísértés felett (1)

„Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.” (2Krónikák 20:12)

Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.:

Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy nemsokára meg fogja tagadni Urát, Péter így kérkedett: „Mások talán igen, de én nem!” Ám néhány óra múlva esküszik, hogy nem is ismeri Jézust. Ez bármelyikünkkel megtörténhet. A Biblia azt mondja: „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe” (Jakab 1:14). Mindannyiunknak vannak sebezhető területei, ha nem fegyelmezzük azokat jellemmel és elkötelezettséggel, akkor legyőzhetnek, sőt elpusztíthatnak minket. Mit tehetsz tehát?

1) Ismerd el! Mielőtt megadnánk magunkat a kísértésnek, általában bizonyos szakaszokon megyünk át. Ha elhanyagolod az imádságot és a bibliaolvasást, közömbössé válsz Isten iránt, nem érzékeled a veszélyt, sőt úgy vonzódsz hozzá, mint molylepke a lánghoz. Aztán elkezded megmagyarázni engedetlenségedet, és azt gondolod: „Senki sem tud róla. Ugyan, mit árthat?” És minél inkább elhallgattatod lelkiismeretedet, annál erősebbé válnak testies vágyaid. Aztán olyan emberek társaságát keresed, akik ugyanezt teszik, vagy legalábbis készek szemet hunyni. Jézus azt mondta: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Márk 14:38). Imádkozz erőért, még mielőtt a kísértés eljön!

2) Kérj segítséget! Amikor Jósáfát ellen akkora sereg vonult fel, mellyel egyedül nem boldogult, így imádkozott: „Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.” (2Krónikák 20:12). Jósáfát tudta, hogy az Ellenség túlerőben van, de azt is tudta, hová forduljon segítségért. Mi a győzelem titka? Ne a saját erődre támaszkodj, hanem Istenre!

  


Augusztus 26.

Az imádság végső célja

„… hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez” (Róma 8:29)

 hasonlókká legyenek


A Biblia azt mondja, hogy akiket Isten „kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez.” Ha elolvasod a megelőző verseket is, akkor rájössz, hogy Isten ezt az imádság által végzi el bennünk. Ez bizonyára még több imádságra bátorít. Sokszor azért nem imádkozunk, mert nem hisszük, hogy bármi is történne. De Istennel valami mindig történik! Azon tűnődünk: „Mikor csinál már valamit?” Nem értjük, hogy ő mindig munkálkodik. Ha az imádságról van szó, akkor vagy úgy válaszol rá, ahogy remélted, vagy megváltoztatja a szívedet, és Szentlelke közbenjárásával összhangba hozza imádságodat az ő akaratával. Azt mondod, nem látod, hogy ez történne? Amikor elvetünk egy magot, nem várunk már másnapra zöld hajtásokat és leveleket. Azt jelenti ez, hogy semmi sem történik? Nem, egy sor nélkülözhetetlen folyamat játszódik le a föld alatt, ahol nem láthatjuk azokat. Ne ess abba a hibába, hogy azt gondolod, semmi sem történik, csak mert nem látod a bizonyítékát. Csupán nem jött még el az aratás ideje. Isten egyik módszere arra, hogy Jézushoz hasonlóvá formáljon minket az, hogy segít úgy imádkozni, ahogy Jézus imádkozott: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lukács 22:42). Ez azt jelenti, hogy ha imádságod összhangban van Isten akaratával, akkor ő már dolgozik rajta, még ha nem is látod. Ha pedig imádságod nem Isten akarata szerint való, akkor azon dolgozik, hogy megváltoztassa kérésedet úgy, hogy téged változtat meg. Ha nem kapsz választ imádságodra, az épp olyan nagy áldás lehet, mint az imameghallgatás – ha ez őriz meg attól, hogy megszegd Isten akaratát. És mi Isten akarata? Az, hogy te egyre hasonlóbbá válj Jézushoz!

 


Augusztus 25., péntek

Add át magad Istennek!

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róma 6:12)

Ha megvalljuk bűneinket...

 

Amikor valaki azt mondja: „Nem tehetek róla, én ilyen vagyok”, igaza van, de csak részben! A kutatók több mint száz olyan egypetéjű ikerpárt azonosítottak be, akiket születésükkor elválasztottak egymástól. Különböző közegben, eltérő kultúrában, más vallásban, egymástól távol nevelkedtek. Hasonlóságaikat és különbözőségeiket vizsgálva egyértelművé vált, hogy tulajdonságaik 70%-a örökletes. A DNS-ük határozott meg olyan vonásokat, mint a kreativitás, bölcsesség, szeretetteljesség, tetterő, élettartam, intelligencia, életöröm. Vegyük például a „Jim ikreket”, akik harminckilenc éves korukig nem tudtak egymásról. Mindketten Linda nevű nőt vettek feleségül, mindkettőjüknek volt Toy nevű kutyája, mindketten gyakran szenvedtek migréntől, láncdohányosok voltak, szerették a sört, Chevrolet-jük volt, és mindketten seriffhelyettesek voltak. Személyiségük és viselkedésük olyan volt, mintha fénymásolták volna őket. Mit jelent ez a felfedezés? Hogy marionettbábuk vagyunk, akiket zsinóron rángatnak, hogy egy előre meghatározott pályát járjunk be szabad akarat és személyes döntések nélkül? Egyáltalán nem. Az állatokkal ellentétben mi képesek vagyunk észszerű gondolkodásra és önálló cselekvésre. Genetikai örökségünk ellenére sem kell például minden szexuális késztetésünket megélnünk. Örökletes tulajdonságaink talán egy bizonyos irányba indítanak, de az ösztönökön lehet uralkodni. Itt lép be a képbe az új teremtés. Istentől új természetet kapunk, és erőt a régi természet legyőzésére. Pál ezt így fogalmazza meg: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek.” (Róma 6:12–13).

 


Augusztus 24., csütörtök

    Ítélkezés helyett szeress!

 

„Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett” (Róma 14:13)

ne itélj...

Lehet, hogy egy munkatársadnak, akiért imádkozni szoktál, házasságon kívüli viszonya van, de attól még nem kell, hogy neked is legyen. Ne feledd, te is bűnös voltál, mielőtt Isten kegyelme megmentett, ezért légy alázatos, és ne ess az önigazultság csapdájába! Ahogy Merv Rosell mondja: „amikor Isten megbocsát, akkor hozzájárul ahhoz, hogy a vétek örökre feledésbe merüljön”, légy tehát kegyelmes, amikor olyasvalakivel találkozol, akinek az életvitele kényelmetlenül érint. Tudj meg róla mindent, amit lehet, és engedd, hogy ismeretségetek eloszlasson minden előfeltételezést és előítéletet. Tekints rá úgy, mint fájdalmat hordozó személyre, akit Isten szeret – mint olyan emberre, akinek ugyanarra a kegyelemre van szüksége, amit te is kaptál. Ha szereted a nem szerethetőket, akkor azt teszed, amit Isten is tett érted. Csak azért mert valaki valamiben más, nem kellene őt lenézned, alacsonyabb rendűnek tartanod. Te sem akarod, hogy téged elítéljenek a bőrszíned, kultúrád vagy kinézeted miatt, ezért te se tedd ezt másokkal! Mivel a Biblia világosan fogalmaz arról, hogy ne kövessük mások bűnös életmódját, ezért megkísérthet minket a gondolat, hogy jobbak vagyunk, mint ők. Ez a büszkeség bűne! Néha azt gondoljuk, hogy ha szeretünk és elfogadunk bizonyos embereket, azzal elnézzük bűneiket. Nem, az igazság abban van, ha olyan tisztelettel és elfogadással viszonyulunk másokhoz, ahogy azt Jézus tette. Legyen szó akár faji különbségekről (samaritánusok), életmódbeli különbségről (az asszony a kútnál, akinek már öt férje volt), vagy osztálykülönbségről (Nikodémus), Jézus szerette és elfogadta az embereket úgy, ahogy voltak, de közben arra ösztönözte őket, hogy magasabb mércét kövessenek.

 


Augusztus 23., szerda

Légy áldássá!

„Tegyünk jót mindenkivel” (Galata 6:10)

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

Ha valaki megbánt, három lehetőséged van:

1) visszabántod,

2) kerülöd,

3) imádkozol érte és lehetőséget keresel arra, hogy áldássá légy számára (ld. Máté 5:44–45).

Pál azt mondja: „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10). Vagyis valahányszor lehetőségünk adódik, tegyünk jót; méghozzá ne csak olyasmit, ami hasznos vagy előnyös számukra, hanem valami olyat, ami a lelki épülésüket szolgálja, ami áldás számukra. Sokszor annyira belefeledkezünk abba, hogy mások hogyan bánnak velünk, hogy alig, vagy egyáltalán nem figyelünk oda arra, mi hogy bánunk velük. Félünk, hogy kihasználnak, különösen akkor, ha valakivel kapcsolatban fájdalmas múltbeli tapasztalataink vannak. A félelem és rettegés miatt nem csupán túlérzékenyek leszünk mindarra, amit az illető mond vagy tesz, de könnyen félreértelmezzük motivációit is, és negatív fényben látjuk őt. Kétségtelen, hogy nehéz nem aggódni azon, hogy mások rosszul fognak bánni velünk, ha eddig már sokszor így tettek. Ezért olyan fontos, hogy ne ezen gondolkodjunk (ld. Filippi 3:13 és Ézsaiás 43:18). Azt jelenti ez, hogy az illetőnek nem kell elszámolnia azzal, amit veled tett? Dehogynem. A Biblia azt mondja: „Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett…” (Róma 14:12–13). Tedd a helyzetet Isten kezébe – és ne vedd vissza onnan! Aztán pedig igyekezz áldássá lenni! Másként fogalmazva: azon gondolkozz, hogyan lehetnél a másik javára. Ha ez tölti be a gondolataidat, nem lesz időd személyes sérelmeiden rágódni. Ráadásul ez lehetőséget ad Istennek arra, hogy munkálkodjon a másik emberen – és rajtad is.

 


Augusztus 22., kedd

„Az Úrban jó nekem”

Békességet hagyok nektek...

„Az én békességemet adom nektek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János 14:27)

Jézus békessége olyan biztonságérzetet ad, hogy bármi is történik, tudod: „az Úrban jó nekem.” Ő azt mondja nekünk: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” A Jézustól kapott békesség nem függ a körülményektől. Abból ered, hogy tudod, Isten gyermeke vagy, és Atyád, aki az egész világmindenséget irányítja, szeret téged, és a javadat akarja. Ezért van az, hogy emberek, akik mindenüket elvesztették, gyakran azt mondják, nem cserélnék el mindazt, amit így megtanultak, még akkor sem, ha visszakapnának mindent, amit elvesztettek.

Joni Erikson Tada akkor fedezte fel ezt a természetfeletti békességet, amikor egy baleset miatt lebénult, Corrie Ten Boom pedig a náci haláltáborban talált rá. Elisabeth Elliot akkor ismerte meg, amikor a között az indián törzs között szolgált misszionáriusként, akik megölték a férjét. Azt írta: „Csak az elfogadás hoz békét, nem a beletörődés.” Nagy különbség! Creath Davis így fogalmazza meg: „A beletörődés azt jelenti, hogy megadod magad a sorsnak. Az elfogadás az, amikor Istennek adod meg magad. A beletörődés némán fekszik egy üres univerzumban. Az elfogadás feláll, hogy találkozzon Istennel, aki céllal és rendeltetéssel tölti meg a világegyetemet. A beletörődés azt mondja: »Erre én képtelen vagyok.« Az elfogadás azt mondja: »Isten képes rá.« A beletörődés megbénítja az életet. Az elfogadás felszabadít a lehető legnagyobb kreativitásra. A beletörődés azt mondja: »Mindennek vége számomra.« Az elfogadás azt mondja: »Mivel még élek, mi a következő lépés, Uram?« A beletörődés azt mondja: »Micsoda veszteség!« Az elfogadás azt mondja: »Hogyan tudod ezt a szörnyűséget üdvösségemre használni, Uram?« A beletörődés azt mondja: »Egyedül vagyok.« Az elfogadás azt mondja: »Hozzád tartozom, Uram.«

 


Augusztus 21., hétfő

Terv szerint elrejtve

„Keze árnyékában rejtett el engem” (Ézsaiás 49:2 Károli)

Isten árnyékában 

 

Ha egy bizonyos területen Isten szolgálatára lettél elhívva, akkor nem szokatlan, hogy egy ideig az ismeretlenség időszakát éled át, amikor láthatatlannak tűnsz. Ézsaiást Isten már anyja méhében elhívta (ld. Ézsaiás 49:1), de átélt olyan időszakot, amikor elrejtve volt „az árnyékban”, amíg Isten mindent előkészített a szolgálatához. Amikor egy látás sokára kezd valóra válni, és te már sokat áldoztál és dolgoztál érte minden elismerés vagy eredmény nélkül, akkor könnyen úgy érezheted, hogy csak az idődet pazaroltad. Ézsaiás is ember volt. Ő is elcsüggedt, és azt mondta: „Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet” (Ézsaiás 49:4). De az, hogy így érzed, még nem jelenti azt, hogy ez így is van. Isten „megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6), ez alól te sem vagy kivétel. Jézus harminc évet töltött el az árnyékban, mielőtt megkezdte nyilvános szolgálatát. Mózes, Dávid, Keresztelő János és Pál mind megélték az elrejtettség éveit, mielőtt előtérbe kerültek. Isten országában nincsenek egyik napról a másikra születő szenzációk, sem instant sikerek.

Beth Jones, keresztyén szerző mondta: „Mindenki, aki szeretné, hogy Isten használja őt, meg fog tapasztalni a pusztában eltöltött, elrejtett éveket. Ez idő alatt az Úr csiszolgat, kihegyez, felkészít arra, hogy íjába illő nyílvesszők legyünk, melyeket aztán kilőhet gyümölcsöző szolgálatába. A láthatatlan évek a szolgálat, a tanulás évei, amikor hűségesen végezzük egy másik ember mellett a színfalak mögötti szolgálatot.” A Biblia azt mondja: „Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok” (Zsidók 6:10).

Légy türelmes, amikor eljön az ideje, Isten meg fogja érlelni a benned elrejtett jó gyümölcsöt.

 


Augusztus 20., vasárnap

Újítsd meg gondolkodásmódodat Isten Igéjével! 

„Változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2)

 Változzatok meg értelmetek megújulásával

A legfontosabb dolog, amit minden nap megtehetsz, hogy megújítod elmédet Isten Igéjével. Ha ezt jól csinálod, minden más helyére kerül az életedben. Másként fogsz gondolkodni és másként fogsz cselekedni, ezért más eredményt is érsz el. 

Volt egy régi tévésorozat, a The Beverly Hillbillies, melyben a főszereplők megszabadulhattak múltjuktól: a szegény vidéki kisvárosból a kaliforniai Beverly Hillsbe költöztek. De ott is megmaradtak régi életmódjuknál, a lakóhelyük megváltozott ugyan, de a gondolkodásuk nem. Ugyanígy voltak ezzel az izraeliták is. Rabszolga-mentalitásuk volt. Bár már megszabadultak, és Isten minden szükségükről gondoskodott, abban a pillanatban, amikor valamilyen gondjuk támadt, máris visszakívánkoztak Egyiptomba. Nem tudtak belépni a jövőjükbe, mert még mindig a múlt terheit cipelték.

Olvasd el figyelmesen a következő szavakat: „Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről” (Zsidók 4:1). Azt kérded, hát nem garantált, hogy Isten ígéretei beteljesednek? Dehogynem, ha azt teszed, amit mond! Isten megígérte, hogy megáld anyagilag – ha neki adod a tizededet és nagylelkűen adakozol. Megígérte, hogy egyengetni fogja ösvényedet – ha minden utadon rá gondolsz. Megígérte, hogy megbocsát neked – ha te is megbocsátasz másoknak. Csak úgy tudod megítélni, „mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”, ha folyamatosan megújítod elmédet. Ezért a mai üzenet számodra ez: újítsd meg elmédet Isten Igéjével!

 


Augusztus 19., szombat

Összpontosíts a szolgálatodra!

„Szorosan járok a nyomában, az ő útján maradok, nem térek le róla.” (Jób 23:11)

különbség

 

Az életben sok vállalkozásunk egy dolog miatt vall kudarcot: képtelenek vagyunk összpontosítani. Mindenféle figyelemelterelést megengedünk magunknak.

Ralph Waldo Emerson mondta: „Az erő titka a politikában, a háborúban, a kereskedelemben, röviden minden emberi ügy intézésében: a koncentráció.”

Mire kell összpontosítanod? A küldetésedre!

Ha hibát követsz is el, ne arra fordítsd minden energiádat! Ne próbáld kimagyarázni! Ne ölj bele egy csomó pénzt! Ha hibáztál, ismerd be! Kérj bocsánatot Istentől és attól az embertől, akinek ártottál vele, és ha lehet, igyekezz jóvátenni! Ha ezt már mind megtetted, fordítsd figyelmedet újra a küldetésedre, és lépj tovább! Arra összpontosíts, amit tenni szeretnél. Nincs olyan ember, aki jobb jövőt tudott volna elérni a múltra összpontosítva.

John Foster Dulles, aki Eisenhower elnöksége alatt külügyminiszter volt, megjegyezte: „A siker igazi mércéje nem az, hogy milyen nagy problémát oldottál meg, hanem az, hogy ez ugyanaz a probléma volt-e, amivel már tavaly is kínlódtál.” A megoldott probléma ugródeszka a jövőbeli sikerhez, a nagyobb és jobb dolgokhoz. A kulcs, hogy ne arra összpontosíts, amit vesztettél, hanem arra, amit tanultál belőle. Ha ezt teszed, az új lehetőségek ajtaját nyitja meg. Dr. Norman Vincent Peale mondta: „A pozitív gondolkodás az, hogyan gondolkodsz egy problémáról. A lelkesedés az, hogyan érzel vele kapcsolatban. A kettő együtt határozza meg, hogy mit teszel.” Végeredményben pedig ez utóbbi számít.

 


Augusztus 18., péntek 

Ne félj! (3)

„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)

 

 Ne félj mert én veled vagyok

 

Jézus követése kikerülhetetlenül azt jelenti, hogy viharokba fogsz kerülni. Amikor a hullámok átcsapnak a fejed fölött és gyorsan süllyedsz, akkor tudsz meg olyan dolgokat Istenről, amit egyébként sohasem ismertél volna meg. Először azon csodálkozol, hogy keveredtél ebbe a zűrbe, de aztán kezded meglátni Isten kezét a helyzetben, és végül azt mondod: „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4:41). A tanítványok végül eljutottak odáig, amikor már készek voltak követni Jézust – kérdés nélkül. Számodra is ez Isten terve. A „ne félj” parancs nem naivitásra vagy tudatlanságra szólít fel. Isten nem azt akarja, hogy ne legyünk tudatában az élet kihívásainak. De amíg Péter Jézusra nézett, a hullámok nem tudták lehúzni őt. Tehát figyelj Istenre, állj rá Igéjére, és emlékezz jóságára!
A Biblia azt mondja: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk” (Zsidók 2:1).
Bármibe is kerül, ne vedd le tekintetedet az Úrról!
C. S. Lewis írta: „A hangulatunk aszerint változik, amilyen képet az értelmünk épp elénk vetít. Ezt tapasztalatból tudom. Most, hogy már keresztyén vagyok, előfordul, hogy olyan hangulatom van, amikor ez az egész nagyon valószínűtlennek tűnik: de amikor ateista voltam, voltak olyan hangulataim, melyekben a keresztyénség szörnyen valószínűnek tűnt… ezért annyira elengedhetetlen erény a Hit: amíg nem tanítod meg hangulataidnak, hogy hol a helyük, sosem lehetsz sem igazán keresztyén, sem igazi ateista, hanem olyan teremtmény maradsz, aki ide-oda hánykolódik, akinek a hitvilága az időjárástól vagy az emésztésétől függ. Következésképp tanítanod kell magadnak a Hit szokását.”

Ezért a mai üzenet számodra ez: Ne félj!

 


Augusztus 17., csütörtök

Ne félj! (2)

„Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért.” (Zsoltárok 107:8)

 Ne féljetek...

Ha nehéz időkön mentél át, előfordulhat, hogy kevésbé bízol Istenben, és a biztonságot kezded mindennél fontosabbnak tartani. Ha vad viharokat éltél át, a kikötő biztonsága jónak tűnik. Természetesen jó dolog megpihenni és összeszedni az erőnket, de ha túlságosan megállapodottak leszünk, akkor elmulasztjuk mindazt, amit Isten tervezett számunkra.

A Biblia azt mondja: „Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen odalett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért!” (Zsoltárok 107:23–31).

Hol láthatjuk meg Isten csodáit? Az élet viharai közepette! A Bibliában Jézus 125 parancsa van feljegyezve. Ezek között 21-szer fordul elő a „Ne féljetek!” vagy „Legyetek bátrak!” A második leggyakoribb parancs, a szeresd Istenedet és felebarátodat csak nyolcszor fordul elő. Ez azt jelenti, hogy egy dolgot mindennél fontosabbnak tartott elmondani nekünk, és ez a „Ne féljetek!” Miért? Mert azt akarja, hogy jobban bízzunk benne!

 


Augusztus 16., szerda

Ne félj! (1)

„Miért féltek ennyire?” (Márk 4:40)

Jézus lecsendesíti a vihart

Figyeld meg, hogyan viselkedtek a tanítványok, amikor a Genezáreti-tavon vihar támadt, és vizsgáld meg, felismered-e magadban ugyanezeket a vonásokat! 

1) A félelem miatt kételkedni kezdünk Isten gondviselésében. A tanítványok ezt kérdezték Jézustól: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Márk 4:38). Nem a hatalmáról kérdezték: „Le tudod csendesíteni ezt a vihart?” Nem is tudása felől érdeklődtek: „Tudod, hogy viharban vagyunk?” Nem is a hozzáértése érdekelte őket: „Van tapasztalatod a viharokkal?” Ehelyett jellemét illető kételyeiknek adtak hangot. Ha hagyod, a félelem aláássa Isten szeretetébe vetett bizalmadat, és eléri, hogy elfeledkezz Isten hűségéről.

2) A félelem rávesz, hogy megragadjuk az irányítást. Jézus aludt, ezért a tanítványok felébresztették, és azt mondták neki: „Gyorsan csinálj valamit!” A félelem akkor támad, amikor úgy érezzük, kicsúsztak a kezünkből a dolgok. Amikor félünk, belekapaszkodunk az életnek abba az összetevőjébe, amit irányításunk alatt tudunk tartani – például az étkezési szokásunkba, a munkánkba, az otthonunk tisztaságába, vagy sok esetben: emberekbe. Minél bizonytalanabbak vagyunk, annál inkább uralni akarjuk a helyzetet.

3) A félelem feledékennyé tesz. A Biblia azt mondja Jézusról: „szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított” (Máté 8:16). Micsoda önéletrajz! De a félelem lelki emlékezetkiesést okoz, elfeledteti velünk, hogy Jézus már mi mindent tett értünk, és mennyire jó volt hozzánk. Mit mondott mindezek után Jézus? „Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?” (Márk 4:40). A hit nem kapcsolja ki a félelmet, de elcsendesíti, megfosztja erejétől, és közelebb visz minket Istenhez – és amikor ez megtörténik, a dolgok elkezdenek változni.

 


Augusztus 15., kedd

Lélek szerinti élet

„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.” (Galata 5:17)

test kívánsága...

 

Ne feledd, bármilyen régóta is jársz Istennel, testi természeted sosem fog megjavulni. Sohasem lesz Jézushoz hasonlóbbá, bármennyi idő telik is el. Ezért mondja Isten Igéje, hogy naponta meg kell feszítenünk testi természetünket (ld. Galata 5:24). Még maga Pál apostol is küzdött testi természetével: „a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek” (Galata 5:17). De ha a Szentlélek átveszi az irányítást életünkben, akkor megterem bennünk az ő gyümölcse, a „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Galata 5:22–23). Azt kérdezed, egyáltalán lehetséges-e ilyen élet? Igen, de a következő négy dolgot meg kell tenned:

1) Ne feledd, a sátán sohasem megy szabadságra. Folyamatosan hadat visel ellened, ezért meg kell védened magad Isten Igéjével és imádsággal.

2) Ismerd fel, hogy melyik bűnre vagy leginkább hajlamos. A Biblia azt mondja: „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt” (Zsidók 12:1). Miért? Mert azon a területen fog folyamatos támadás érni, ahol gyenge vagy. 

3) Legyen feltöltve a lelki üzemanyagtartályod! „A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6). 4) Járj Isten erejével, ne a magad erejére támaszkodj! Sohasem ér véget a harc? Nem. De ha Isten erejéből merítesz, és eldöntöd, hogy engedelmes leszel és kitartasz a harcban, az mindig egyértelmű és tartós győzelemhez vezet.

 


Augusztus 14., hétfő

Személyes bibliatanulmányozás

„Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak.” (Márk 4:24)

 amilyen mértékkel mértek...

Luther Márton azt mondta, hogy a bibliatanulmányozás olyan, mint az almaszedés. Először megrázod a fát, aztán a vastagabb ágakat, majd a vékonyabb ágakat, végül a vékony gallyacskákat, aztán benézel minden levél alá. Nincs a világon a Bibliához hasonló könyv. Ha hússzor olvasod el ugyanazt az igeverset, húsz újabb meglátást kaphatsz belőle. Azért van ez, mert a Szentírást Isten ihlette (ld. 2Timóteus 3:16).

Jézus azt mondta a bibliatanulmányozásról: „Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna” (Márk 4:22). Majd hozzáteszi: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak” (Márk 4:24). 

Szeretnél lelkileg növekedni? Jobb kapcsolatokat építeni? Sikert elérni a hivatásodban? Legyőzni a félelmeidet és lelki békére találni? Megszabadulni egy rossz szokástól? Meggyógyulni a múlt érzelmi sebeiből? Akkor olvasd Isten Igéjét, tanulmányozd, elmélkedj rajta, tanuld meg kívülről, építsd a gondolkodásodba. Ahelyett, hogy másvalaki lelki meglátásai alapján élnél, tanulmányozd te magad Isten Igéjét, és engedd, hogy a Szentlélek megláttassa veled annak életet átformáló igazságait. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek „elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.” (János 16:13–14). Te is megtapasztalhatod e szavak igazságát, ha saját magadra alkalmazva tanulmányozod a Szentírást.

 


Augusztus 13., vasárnap

Imádkozz önfegyelemért!

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” (Róma 6:12)

Légy óvatos...

 

Az önfegyelem a siker egyik legnagyobb kulcsa az életben. Isten Igéje is sokat beszél róla, és ha őt kéred, ő segít kifejleszteni azt magadban. Más dolgokkal fogsz küszködni idősebb korodban, mint amikkel fiatalon küszködtél, de ilyen vagy olyan kísértéssel egész életed során találkozni fogsz. Az önmegtartóztatás a Lélek gyümölcsének egyike, ahogy a Biblia írja (ld. Galata 5:22–23). Ez éri el, hogy életed minden területe a Szentlélek irányítása alá kerüljön. Ezt az életet a fegyelmezettség jellemzi, nem az ösztönös indulatok. Az önuralmat jelentő görög szó a „megragadni, markában tartani” gyökre vezethető vissza. Ez az önmérséklet szorítja vissza a költekezésedet, így nem vered magad adósságba olyan dolgok miatt, amire nincs is szükséged és nem tudsz megfizetni. Ez szorítja vissza indulataidat, így nem mondasz ki olyasmit, amit később megbánnál. „Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít” (Példabeszédek 16:32). Az önuralom fogja vissza vágyaidat is. Ha József nem tudott volna nemet mondani főnöke feleségének ismételt közeledéseire, sohasem látta volna beteljesülni álmait, sohasem ülhetett volna Egyiptom kormányzói székébe. Értsd meg ezt: a sátán felismerte rendeltetésedet, ezért mindent bevet, hogy megakadályozza annak megvalósulását. Ezért imádkozz önfegyelemért, és gyakorold azt minden nap!

 


Augusztus 12., szombat

Ha bírálat ér

„Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást.” (1Péter 2:23)

 Építő kritika - mai ige

Ha építő kritikát mondanak neked, próbálj tanulni belőle és bölcsebbé válni általa. De ha megalapozatlan, igazságtalan bírálat ér, akkor emlékeztesd magad, hogy Jézust is bírálták, tehát jó társaságban vagy. Ha kísértést érzel a neheztelésre és visszavágásra, olvasd el ezt a részt a Szentírásból: „Ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.” (1Péter 2:20–23).

Van egy érdekes történet Abraham Lincolnról. Az amerikai polgárháború idején aláírt egy parancsot bizonyos hadtestek átirányításáról, de Edwin Stanton hadügyminiszter megtagadta annak végrehajtását, és az elnököt ostobának nevezte. Amikor ezt Lincoln meghallotta, így reagált: „Ha Stanton azt mondta, hogy ostoba vagyok, akkor bizonyára az vagyok, mert neki szinte mindig igaza van, és mindig kimondja, amit gondol. Átmegyek hozzá, és megnézem ezt közelebbről.” Így is tett, és amikor Stanton meggyőzte őt arról, hogy hiba volt kiadni azt a parancsot, Lincoln csendben visszavonta azt. Lincoln nagysága részben abban állt, hogy felül tudott emelkedni a kicsinyességen, az önzésen és a mások véleménye miatti érzékenységen. Nem egykönnyen sértődött meg. Elfogadta a kritikát, és ezzel megmutatta az igazán nagyszerű személyiségek egyik legnagyobb erősségét: az alázatot.

Téged is ért kritika? Ne vereségnek tekintsd, hanem használd okulásodra!

 


Augusztus 11., péntek

Van helye ennek az embernek az életemben?

Ne tévelyegjetek

„Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?” (Ámósz 3:3)

Egy mérgező kapcsolat olyan, mint az elüszkösödött végtag: ha nem amputálják, a fertőzés elterjed, és az ember belehal. Ha nincs bátorságod levágni azt, ami nem akar gyógyulni, nagyon sokat veszíthetsz. Személyes fejlődésedet – és némely esetben gyógyulásodat – csak úgy gyorsíthatod fel, ha a megfelelő emberekkel tartasz kapcsolatot.

Talán hallottad már a skorpió és a béka tanmeséjét, amikor is a skorpió megkérte a békát, hogy vigye át a folyó túlsó partjára, mert nem tud úszni. „Félek, hogy meg fogsz szúrni” – mondta neki a béka. A skorpió biztatóan mosolyogva azt mondta: „Dehogy foglak. Ha megszúrnálak, mindketten megfulladnánk!” Így a béka beleegyezett, és a skorpió felpattant a hátára. Gondolom, már kitaláltad: félúton a skorpió megszúrta a békát! Ahogy süllyedni kezdtek, a béka így siránkozott: „Hiszen megígérted, hogy nem fogsz megszúrni. Miért tetted?” A skorpió így felelt: „Nem tehetek róla, ilyen a természetem!”

Amíg Isten meg nem változtatja a másik ember természetét, addig az képes arra, hogy hatással legyen rád és megfertőzzön. Például ha szenvedélyesen lelkesedsz valami iránt, ami iránt mások nem, az olyan, mintha foxtrottot próbálnál táncolni valakivel, aki csak keringőzni tud. Rossz táncpartnert választottál, kedves! Ne kösd magad valakihez, akivel nem azonos az értékrended, aki nem osztozik Istentől való céljaidban. Vannak olyan kérdések, melyek megoldhatók szakértői tanácsadással, imádsággal, tanítással és vezetői segítséggel, de azt nem lehet megtanítani senkinek, hogy őszintén törődjön valakivel. Akinek nem számít őszintén valaki más sorsa, az megmérgezi annak a környezetét, akadályozza eredményességét, és folytonos panaszkodásával megtöri a másik ritmusát. Ezért olyan fontos imádságban megkérdezni Istentől: „Van ennek az embernek keresnivalója az életemben?”


Augusztus 10., csütörtök

Kérj segítséget!

„Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni.” (2Mózes 18:18)

Rómaiakhoz irt levél 12:3,

Isten elérhető közelségbe helyezett olyan embereket, akik készek segíteni neked. Ha nem fogadod el a segítségüket, kudarcot vallasz, és ők is beteljesületlennek érzik magukat, mert nem használják fel lelki ajándékukat. Isten nem arra hívott el, hogy mindig, mindenkiért, mindent te csinálj. Nem lehetsz mindig mindenki számára minden! Neked is vannak jogos szükségleteid, melyek ha nincsenek betöltve, azt megszenveded te is és a körülötted élők is. Nincs semmi rossz abban, ha segítséget kérsz, amikor arra szükséged van, sőt, az a helytelen, ha segítségre lenne szükséged, de túl büszke vagy azt kérni. Mivel Izráel fiai minden ügyes bajos dolgukkal Mózeshez fordultak, ő belefáradt abba, hogy mindenre ő legyen a megoldás. Ereje végső határára ért, ezért az apósa azt javasolta, hogy hatalmából egy részt ruházzon át kiválasztott emberekre, és hagyja, hogy kevésbé fontos ügyekben azok döntsenek, míg ő maga csak az igazán fontos dolgokkal foglalkozik. A módszer működött! Mózes megtette, amit Jetró javasolt, és ez lehetővé tette, hogy sikerrel végezze feladatát. Továbbá azok, akik részt kaptak a vezetésből, maguk is átélhették a jól végzett munka örömét. Ez minden érintett számára nyereség volt, mind Mózesnek, mind a kisebb jogkörű vezetőknek, mind a problémáikkal hozzájuk forduló népnek.

Kérdés: Panaszkodsz amiatt, hogy az emberek túl sokat várnak tőled, és túl sok a feladatod? Vonakodsz elfogadni mások segítségét, mert azt hiszed, senki nem tudná olyan jól elvégezni a munkát, mint te?

Vigyázz! A Szentírás figyelmeztet, hogy senki „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell” (Róma 12:3*). Kérj segítséget! Tovább fogod bírni, és jobban fogod élvezni az életet, ha ezt megteszed!

* Róma 12:3 - az Újfordítás szerint:

"A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint."

- a Károli fordítás szerint:

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."


Augusztus 9., szerda

Nevelés és az irányításért folyó harc 


„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Efezus 6:4)

Ti apák pedig ne...

Ha tizenéves gyermekeidnek nincs ínyükre, hogy megmondod nekik, mit csináljanak: nyugodj meg, ez teljesen normális náluk. Ráadásul nem csupán a serdülőkorra jellemző, már sokkal hamarabb elkezdődik.

Egy pszichológus beszámol egy anyáról és annak négyéves kislányáról, aki igencsak szeretett a saját feje után menni. Az anya ezt mondta: „Én vagyok a főnököd, az én felelősségem, hogy irányítsalak, és én pontosan ezt is fogom tenni!” A kis Jenny elgondolkodott egy percre anyja szavain, majd ezt kérdezte: „És meddig fog ez tartani?” Még csak négy éves volt, de már azt a napot várta, amikor senki sem mondja meg neki, hogy mit csináljon!

Ez olyan ösztön, amit Isten épített belénk. Az egyik első dolog, amit Isten Ádámnak és Évának parancsolt, hogy hajtsák uralmuk alá a földet. Szülőként az a feladatod, hogy kezedben tartsd a gyeplőt, amíg gyermekeid kicsik, aztán fokozatosan engedd nekik a függetlenedést az érettségük függvényében. Ez az egyik legkényesebb kérdés és legnagyobb felelősség a nevelésben. Túl hamar hatalmat adni ostobaság, de ha túl későn adjuk meg, az lázadáshoz vezet. Bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk, mikor és mennyit engedjünk a száron, és Isten az, aki meg tudja adni ehhez a bölcsességet (ld. Jakab 1:5). Imádsággal, alapos megfigyeléssel és figyelmes hallgatással fel fogod ismerni gyermeked életében a meghatározó mérföldköveket. Pál azt írja: „Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel” (Efezus 6:4). Szülőként ez a legjobb tanács, amit csak kaphatsz.


Augusztus 8., kedd

Ne add fel – csináld végig!

„Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” (1Sámuel 30:8)

 Ha vizen még át...

Amikor Dávid és emberei hazatértek a csatából, azzal szembesültek, hogy az amálékiak földúlták és felégették otthonaikat, és hozzátartozóikat fogságba vitték. Ez porig sújtotta őket. Addig sírtak, míg végül könnyük sem maradt. „Dávid pedig megkérdezte az Urat: Üldözzem-e azt a rablócsapatot? Utolérem-e őket? Ő pedig így felelt neki: Üldözd, mert biztosan utoléred, és még kiszabadíthatod őket.” Isten segítségével ez valóban meg is történt! Nem számít tehát, hogy milyen szörnyű helyzetben vagy most – ne add fel! Sírj, ha kell, de aztán szárítsd fel könnyeidet, indulj el Isten erejével, és szerezd vissza, amit az Ellenség elrabolt tőled. Ha kell, haladj apró lépésekkel, de ne a magad erejéből, hanem Isten erejéből merítve. Pál azt írja: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk” (Galata 6:9). Isten nem mond le rólad, hát te se mondj le róla! Ő azt mondta Igéjében: „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézsaiás 43:2–3). Ne add fel – menj tovább! Feladni könnyű, de végigcsinálni – ahhoz hit kell. Ha hited Istent dicsőíti, akkor Isten meg is jutalmazza a hitedet! Ha ő melletted áll, megerősödve fogsz kikerülni ebből a helyzetből. A mai üzenet tehát számodra ez: Menj tovább… csináld végig… szerezd vissza!


Augusztus 7., hétfő

Egészséges konfrontáció (3) 

„Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat.” (Zsoltárok 139:1–2)

139 Zsoltár 1-2

 

Ahogy a testépítő az izomzatát megfelelő súlyemelési technikákkal fejleszti, neked is a megfelelő technikákat kell alkalmaznod, hogy elérd a remélt változást, a konfliktus megoldását. Egyetlen sportoló sem kísérel meg súlyemelést vagy más megerőltető gyakorlatot anélkül, hogy előtte be ne melegítene. Az edzésnek elengedhetetlen része a bemelegítés, mert ez csökkenti a sérülés kockázatát, és növeli az izomzat teljesítőképességét. Hasonlóképp a konfrontációra való felkészülés szinte ugyanolyan fontos, mint maga a konfrontáció. Ha valakit előzetes felkészülés nélkül, a pillanat hevében intünk meg, annak katasztrofális következményei lehetnek. A felkészülés segít abban, hogy a helyzetet világosabban lássuk, és ne érzelmi alapon közelítsük meg a kérdést, így minden valószínűség szerint hatékonyabb lesz a találkozás. Jó, ha ilyenkor így imádkozol: „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem… messziről is észreveszed szándékomat… Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod…” (Zsoltárok 139:1–4). Fontos, hogy először a saját negatív érzelmeidet kezeld, például a haragot vagy neheztelést. Még ha jogosnak tűnnek is, ha nem engeded el ezeket a Szentlélek ereje által, akkor akadályozni fogják az összhang elérését. Azt sem szabad hagynod, hogy a félelem visszatartson attól, hogy szóvá tedd a kérdéses ügyet, különben messziről kerülni fogod a konfrontálódást. Isten mindkét félben munkálkodik. Amíg te imádkozva felkészíted a szívedet, ő fel tudja készíteni a másik ember szívét is. „Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm” (Példabeszédek 12:20).

 


Augusztus 6., Vasárnap

Egészséges konfrontáció (2)

"Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek."  (Prédikátor 3:7)

konfliktus rendezése

Bölcsesség kell ahhoz, hogy olyankorra időzítsd a konfrontációt, amikor az adott személy a legfogékonyabb. Ha olyankor szólítasz meg valakit ilyesmivel, amikor elfoglalt vagy egy másik feladatra összpontosít, akkor nem lesz megfelelő állapotban ahhoz, hogy helyesen tudja kezelni az észrevételt. Várj addig, amíg figyelmesen meg tud hallgatni. Igyekezz odafigyelni arra is, hogy olyankor szembesítsd a dolgaival, amikor egyedül van, ahogy Jézus parancsolta: "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt." (Máté 18:15). Ha mások előtt intesz meg valakit, akkor nagy valószínűséggel védekezni fog, hogy mentse magát. A cél a helyreállítás, nem a megszégyenítés. Ha nehéz dolgot kell elmondanod valakinek, akkor nem jó ötlet ezt az otthonában vagy a te házadban megtenni - válassz semleges helyet. Így könnyebbé válik a másik számára, hogy elhagyja a helyszínt, ha feszültté válik a hangulat. Sajnos ennek mindig fennáll a lehetősége. Néha fel kell vállalni, hogy ideiglenesen elveszíts embereket, hogy aztán később visszanyerd őket. "Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg" (Példabeszédek 28:23).

Észrevetted a végül szót? Ha azonnal nem is azt a reakciót kapod, amit remélnél, azért még győzhetsz - főleg, ha imádkozol, és engeded, hogy a Szentlélek elvégezze munkáját a másik szívében. De vállalnod kell a konfrontáció kockázatát ahhoz, hogy a remélt változás bekövetkezhessen. Ha nem vállalod fel a szembesítést, akkor a dolgok ugyanúgy maradnak - vagy épp rosszabbra fordulnak.


Augusztus 5., szombat

Egészséges konfrontáció (1)

„Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem.” (Galata 2:11)

Pál megintette Pétert, amikor az részrehajlóan viselkedett a zsidók javára a pogányból lett hívőkkel szemben. Miért tette ezt Pál? Hogy megőrizze az egységet a gyülekezetben.

Néha nincs más lehetőséged, mint konfrontálódni. A kérdés az: hogyan? Egyikünknek sincs veleszületett képessége ehhez, ez olyan készség, melynek elsajátításához gyakorlás és türelem kell. Csak azért nem megy jól, mert kerüljük, mint a pestist. Ezt viszont megszenvedik a kapcsolataink, és a problémák nem oldódnak meg. Az első lépés a konfrontációra való felkészülésben, hogy megállapítsuk, miért is kerül terítékre a téma. A célunk a kapcsolat erősítése legyen. Ehhez vagy azt kell elérnünk, hogy valaki abbahagyjon valamit, vagy azt, hogy elkezdjen valamit. Az sohasem lehet célod, hogy leszidj valakit, hogy kiengedd a gőzt, vagy bűntudatot kelts a másikban. Ezért fontos, hogy először önmagaddal nézz szembe, magaddal konfrontálódj! Őszintén vizsgáld meg az indítékaidat, hogy miért akarod kitárgyalni az ügyet. Talán valamilyen hátsó szándék vezet, például neheztelés vagy sértett büszkeség, vagy őszintén szeretnéd, ha a másik változni tudna? Meg kell kérdezned magadtól, mit szeretnél elérni, milyen változást szeretnél látni a másik viselkedésében? Ne feledd, az a hatékony konfrontáció, amikor jó megoldást keresel, olyat, melyben mindkét fél nyer.

„A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár” (Példabeszédek 18:19 RÚF). Ha az illető személy tudja, hogy valóban a javát akarod, és arra törekszel, hogy Istent dicsőítsd meg az adott helyzetben, akkor nagyobb valószínűséggel reagál úgy, ahogy szeretnéd.


Augusztus 4., péntek

 Bizalom Istenben

„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Róma 15:13)

 A reménység istene pedig töltsön b titeket,

Istenben bízni sokkal egyszerűbb, mint nem bízni benne. Amikor kételkedsz Istenben, Igéjében és ígéreteiben, akkor magadra vagy utalva, a saját erődre és értelmedre a dolgok megoldásában. Emiatt persze stresszes leszel. Most szánj rá egy percet, és olvasd el a következő igeverseket, majd gondolkodj el azon, mit jelentenek: „Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba.” (Zsidók 4:2–3). „Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól” (Zsidók 4:10). „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Máté 11:28). Hogyan közeledhetünk Istenhez? Hittel! A Biblia azt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” (Zsidók 11:6). Ez azt jelenti, hogy ha Istenhez akarsz jönni, hinned kell, és ha hiszel, örömet és békességet kapsz tőle. Ez a két dolog Isten akarata számodra, ezeket a kereszten vásárolta meg neked. Krisztus munkája már elvégeztetett, csak annyi van hátra, hogy elhidd. Ha ezt teszed, Isten mindig válaszolni fog, és megáld.


Augusztus 03.,  csütörtök

Előre nézz!

„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé”
(Filippi 3:14)

 Elvégezhessem futásomat

Vannak bennünk olyan dolgok, melyeket kezelnünk kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Minden, amit születésed óta a mostani pillanatig átéltél, segítettek azzá formálni, aki most vagy. Azok a jó vagy rossz dolgok, melyek veled történtek, egész hátralévő életedben meghatározó szerepet töltenek be abban, hogyan viselkedsz, hogyan reagálsz bizonyos dolgokra.

Pál azt mondja: „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé.”

Azt kérded, mit kellett Pálnak felejtenie? Nagyon is sokat! Pál ott volt az első keresztyén vértanú, István kivégzésénél, végignézte, ahogy megkövezték. Mielőtt találkozott volna Krisztussal a damaszkuszi úton, Pál hivatásszerűen üldözte a keresztyéneket, sokakat börtönbe vagy halálra juttatott. Ha nem tette volna túl magát a múltján, nem tudta volna megírni a fél Újszövetséget, képtelen lett volna hozzájárulni az Egyház megalapozásához, mely kétezer év után is fennáll. Vajon Pál tökéletes volt? Távolról sem! Ezért mondta: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3:12–14).

Az egyetlen hely, ahol a múlt most is él, az emlékezetünk; és csak akkor van hatalma múltunknak felettünk, ha mi megadjuk neki.
Ezért a mai üzenet számodra: kezdj el előre nézni!


Augusztus 2., szerda

Van Istentől való látásod?

„Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni!”
(Habakuk 2:2)

Látás Istentől

    Ha Isten jövőképet ad eléd, írd azt le, tartsd magadnál mindig, és aszerint éld az életedet!
Azt mondod, nem látod, hogyan valósulhatna meg?
    A Biblia ezt mondja: „ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el” (Habakuk 2:3).
    Talán nem tudod, hogyan juss el onnan, ahol most vagy oda, ahová a látásod végül eljuttat – de Isten tudja. Kérd hát, hogy mutassa meg a következő lépést. Akár börtönben vagy, mint annak idején József, akár egy étterem konyhájában, akár otthon a kisgyermekeiddel, Isten véghez fogja vinni azt a tervet, amit a szívedbe helyezett. Minél inkább látod magadat vezetőként egy tanácskozáson, vagy a vállalkozásodat elindítva, vagy egyházi szolgálatban, vagy első könyvedet írva, vagy lelki ajándékaiddal másokat segítve, annál hamarabb válik az valósággá.
    Mielőtt egy látás teljesen világossá válna, Isten kisebb bepillantásokat enged nekünk – olyan ez, mintha egy homályos kép lassan kitisztulna a szemünk előtt. Vedd hát komolyan az Istentől kapott kijelentést, és éld aszerint az életedet! Ez legyen az ösztönzés arra, hogy a tőled telhető legtöbbet tedd az adott helyzetedben, miközben folyamatos kapcsolatban vagy Istennel, aki szeret, és minden veled kapcsolatos dolgot pontosan ismer.
   Ma imádkozz így: „Uram, tudom, hogy most még nem tartok ott, ahová el akarsz juttatni. Adj nekem bepillantást az általad tervezett jövőmbe, hogy jobban megértsem tervedet és ráhangolódjak a te időzítésedre. Adj nekem közben türelmet és hitet, hogy bízzak abban, hogy te mindig a javamat munkálod. Ámen.


Augusztus 1., kedd

Adj az elvártnál többet!

„Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.” (Máté 5:42)

Jézus azt mondta: „Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe” (Lukács 6:38). Figyeld meg, nem azt mondta: „Csak azoknak adjatok, akik viszonozni tudják.”

John Bunyan, A zarándok útja szerzője mondta: „Nem éltél addig, amíg nem tettél valamit valakiért, aki sohasem tudja azt viszonozni neked.” Jézus korában egy római katonának joga volt arra kényszeríteni egy zsidó civilt, hogy egy mérföldön át cipelje a málháját. Ez törvény adta joga volt, aki visszautasította a feladatot, az bajba került. Aki tehát megtette ezt az első mérföldet, az csak az elvártat tette meg. Jézus azonban továbbment, és ezt mondta: „Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre” (Máté 5:41). Miért? Mert a „még egy mérföld szolgálat” lehetőséget biztosít arra, hogy hatást gyakoroljunk mások életére. Aki a „még egy mérföld” hozzáállást választja, az jobban törődik másokkal, mint azt egyesek bölcsnek tartanák, több kockázatot vállal, mint azt mások biztonságosnak vélnék, nagyobbat álmodik, mint amit mások célszerűnek gondolnának, elhiszi azt is, amit mások lehetetlennek tartanak, és többet ad, mint amennyit mások szükségesnek tartanak. Jézus mindezt így foglalja össze: „… legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” (Máté 5:45–48).

Tehát mindig tégy többet az elvártnál!

segíts


július 31., hétfő

Segíts azokon, akik fájdalmat hordoznak!

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
(Lukács 19:10)

 elveszett és megtalált bárány

Az első dolog, amit általában észreveszünk a bajban lévő embereken, az a problémájuk. De ha túl tudunk látni a problémán, akkor Isten segít meglátni a bennük rejlő lehetőséget. A Kentucky Derby-n a tömeg mindig elénekli a „My Old Kentucky Home” kezdetű dalt, de a legtöbben nem tudják, hogy azt Stephen Foster írta, aki állítólag az alkoholizmusába halt bele. Amikor a rendőrség egy New York-i hajléktalanszállón megtalálta, egy mély vágás volt a torkán. Azonnal kórházba vitték, de már nem lehetett megmenteni. A holmija között egy kis cédulát találtak ezzel a szöveggel: „Kedves barátaim és jólelkű emberek…” Úgy tűnt, mintha egy újabb dal kezdősora lenne, de meghalt, mielőtt be tudta volna fejezni. Jézus „azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” Vannak emberek a környezetedben, akik eltévedtek, elvesztették a családjukat, a munkahelyüket, az egészségüket és a reményüket – az ilyen emberekért jött Jézus, hogy megmentse őket! Itt lépsz be te a képbe. Arra kaptál elhívást, hogy az ő kinyújtott keze legyél. Elizabeth Holt Hartford a Los Angeles-i szegénynegyedben élt, és ott is halt meg. Utolsó szavai ezek voltak: „Ti egy idős hölgynek láttok engem, akit megtört az öregkor. De azt nem értitek, hogy én vagyok itt belül. Csapdába esve egy olyan testben, mely többé már nem szolgál engem. Fáj és ráncos és beteg. De én nem változtam. Én még mindig az az ember vagyok, aki voltam, amikor ez a test fiatal volt.” Ma kérj két dolgot Istentől:

1) Nyissa meg szemedet a környezetedben élők szükségeire.

2) Indítsa szívedet ezeknek a szükségeknek a betöltésére!


július 30., vasárnap

Életszabályok gyermeked részére

„Milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?” (Bírák 13:12)

család

Amikor Isten azt mondta Mánóahnak, Sámson apjának, hogy fia fog születni, ő azt kérdezte: „Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?” Bölcs apa volt. Tudta, hogy ahhoz, hogy a fia betöltse rendeltetését, bizonyos szabályok szerint kell őt felnevelnie. A gyerekek sokkal inkább biztonságban érzik magukat és jobban fejlődnek, ha ismerik a határokat.

Képzeld el, hogy egy 4-500 méter magasban kifüggesztett hídon hajtasz át autóval. Aki először halad itt át, annak félelmetes lehet. Tegyük fel, hogy nincsenek védőkorlátok a híd két oldalán. Hová kormányoznád a járművet? Nyilván az út közepére! Még ha nem is áll szándékodban beleütközni a szalagkorlátba, már a tudattól, hogy ott van, nagyobb biztonságban érzed magad. Ugyanez igaz a gyermekeidre is. Ismerniük kell a szabályokat az életben, és tudniuk kell, hogy ezeket következetesen be is tartatod velük. Ha a családban világosak és egyértelműek a szabályok, a gyermekek biztonságban élnek. Amíg ezen észszerű, jól felismerhető korlátok között maradnak, öröm, szabadság és elfogadás a részük. Gyermekeid talán nem ismerik be, hogy azt akarják, hogy te légy a főnök, de nyugodtabban lélegeznek, ha az vagy. A lényeg: ha Isten gyermeket ad neked, akkor ez legalább 18 évig tartó feladat. Ez idő alatt vagy a bukásra vagy a sikerre készíted fel őket. Rajtad múlik.


július 29., szombat

Háromszintű őszinteség

„Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.” (Efezus 4:25)

 ...mondjatok igazat...

Igazat mondani egyszerű dolognak tűnik, de háromszintű elkötelezettség kell hozzá.

1) Szóbeli. Ha rajtakapnak egy hazugságon, az aláássa mások beléd vetett bizalmát. Például ha egy férj vagy feleség tagadja, hogy felborította a családi költségvetést, vagy rejtegeti iszákosságát, előbb-utóbb elkerülhetetlenül bajba kerül. De ha mindketten tudják, hogy a másik ragaszkodik az igazsághoz szeretetben (ld. Efezus 4:15), akkor a kapcsolatuk erősebb lesz, és nagyobb valószínűséggel vészeli át a viharokat.

2) Viselkedésbeli. „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” (Lukács 16:10). Cheryl Richardson szerint: „A becsület a hiteles élet titka.” Akkor fognak becsületes embernek tartani, ha megtartod a szavad. Tehát ha elkötelezted magad valamire, azt tedd is meg – akkor is, ha áldozatba kerül, sőt akkor is, ha jobb ajánlatot kapsz.

3) Az adott helyzetben. Miért olyan nagy dolog az igazmondás? Mert minden kapcsolatunk bizalomra épül. Ha nem vagy őszinte és hiteles:

a) Elveszíted mások tiszteletét, és nem tudsz hatással lenni rájuk.

b) Állandóan félni fogsz attól, hogy kiderül a dolog, ettől bizonytalan leszel és ez arra kényszerít, hogy kettős életet élj: egyet a nyilvánosság előtt, a másikat a magánélet küzdelmeiben.

c) Folyton aggódnod kell amiatt, hogy kinek mit mondtál.

d) Nem tudsz megbízni másokban, és nem hiszel senkinek, mert mindenki magából indul ki, amikor másokról véleményt alkot.


július 28., péntek

Békefolyamat

„Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.” (Zsoltárok 119:165)

 

Jézus utolsó mondásainak egyike ez volt a tanítványaihoz: „E világon nyomorúságotok lesz” (János 16:33 NIV). Igaza volt, ugye? Mindannyian megtapasztaljuk a stresszt, a munkahelyi követelményeket, határidőket, elvárásokat. A nyomás egyre nő rajtunk, és folyamatosan megpróbálja elrabolni a békességet, melyre kétségbeesetten vágyunk. Senki sem immunis a stresszre, a frusztrációra, a rohanó életmódra. Mi ez, ha nem a békesség hiánya? A megoldás pedig nem található sem a gyógyszerekben, sem a vagyonban, sem az élvezetekben. Ezeknek a hatása nem tartós. A Biblia három különféle békességről beszél. Nézzük meg ezeket közelebbről:

1) Békesség embertársainkkal. „Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben” (Róma 12:18). Ez külső békesség, és elengedhetetlen a jól működő emberi kapcsolatokhoz.

2) Békesség önmagunkkal. „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben” (Kolossé 3:15). Ez belső békesség, lelki nyugalom, ami oly sokunk életéből hiányzik.

3) Békesség Istennel. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1). Ez örökkévaló békesség, amely abból ered, hogy tudjuk, megfelelő kapcsolatban vagyunk Istennel. Így működik ez: ha békességed van Istennel, akkor békében leszel önmagaddal, és ha békében vagy önmagaddal, akkor békében leszel másokkal is. Ez a békefolyamat dióhéjban.


Július 27. csütörtök

Hogyan bánjunk a nehéz emberekkel?

"Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra."
Jakab 1:19,

Legyen minden ember gyors a hallásra,

Csak úgy kerülhetnénk el azt, hogy nehéz emberekkel kelljen boldogulnunk, ha elköltöznénk egy másik bolygóra. Az emberi lények mind bűnök és erények keverékei, és ha ezt nem érted meg, nem fogsz tudni másokkal sikeresen együttműködni, vagy együtt élni.

Volt egyszer egy szerzetes, aki belépett a kolostorba, és némasági fogadalmat tett. Minden évben egyszer megjelenhetett az apát előtt, és mondhatott egy dolgot.
Az első év végén, amikor megkérdezték, mi mondanivalója van, a szerzetes így válaszolt: "Az ágy túl kemény'"
A második év végén, amikor megkérdezték, azt mondta: "A cellám túl hideg."
A harmadik év végén, amikor feltették neki a kérdést, a válasza ez volt: "Az étel rettenetes. Kilépek."
Az apát ekkor megkönnyebbülten elmosolyodott, és így szólt: "Hála az égnek! Hiszen folyton csak panaszkodsz, mióta idejöttél!"

Gondolj bele: még egy kolostorban is előfordul, hogy nehéz emberekkel kell boldogulnod!
Mit tehetsz tehát? Tanulj a földművestől! Elveti a magot, kigyomlálja a gazt, gondozza a növényt, tudva, hogy végül el fog jönni az aratás, ha türelmesen teszi a dolgát.


Többek között ezért írja Jakab: "Tanuljátok meg tehát szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát" (Jakab 1:19-20).
Nincsenek rövidebb utak és egyszerűbb módszerek. A jó kapcsolat kialakításáért meg kell dolgozni és türelmesnek kell lenni. Ha így teszel, Isten meg fogja áldani azt a kapcsolatot.


július 26., szerda

Látásra van szükséged

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.” (Jakab 1:17)

 Minden jó adomány...

Ha az életcélod az, hogy olyan gazdag lehess, amennyire csak lehetséges, hogy minden fillért szeszélyeid kielégítésére fordíthass – akkor látásod nem Istentől való. De ha azért akarsz sikeres lenni, hogy sikeredet mások számára áldásként használhasd, hogy megvalósítsd belőle Isten céljait e földön, akkor látásod valóban Istentől való.

Amikor Isten elhívta Ábrahámot, három dolgot ígért neki: „megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel” (1Mózes 12:2). Értsd meg ezt: minden igazán jelentőségteljes látás Istentől jön, akár úgynevezett „lelki” dolgokra vonatkozik, akár hétköznapiakra, sőt, akkor is, ha maga az ember először nem is ismeri fel látása forrását.

A Bibliában azt olvassuk: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” Hajlamosak vagyunk részekre osztani életünket, és úgy tekintjük, mintha Istennek befolyása lenne a „lelki” látásokra, missziós küldetésekre, célokra, de kevés köze volna „világi” vonatkozású meglátásainkhoz, terveinkhez, céljainkhoz. Szent Ágoston azt mondta: „Minden keresztyén értse meg, hogy bármikor felfedezünk valamilyen igazságot, az Mesterünkhöz tartozik.” Minden igazság forrása Isten, és minden említésre méltó látás forrása is ő. Ezért kell minden nap minden erődet beleadnod látásod megvalósításába, mert tőle kaptad azt. A zsoltáros ezt mondta: „Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja” (Zsoltárok 35:27). Ha Isten az „üzlettársad”, akkor nyugodtan számíthatsz a sikerre!

 


július 25., kedd

Isten velem van!

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8:31)

Ha Isten velünk...

Nem olyan egyszerű ez a kérdés: „Ki lehet ellenünk?” Hiszen könnyen válaszolhatjuk rá: betegségek, infláció, korrupció, kimerültség, sorscsapások és félelmek. Az igazi kérdés az, hogy áll-e ránk a kérdés első fele: „ha Isten velünk van…” Olvassuk el e szavakat lassan, mindegyik részére hangsúlyt téve.

1) Isten veled van. A szüleid talán elfeledkeztek rólad, a tanáraid talán nem foglalkoztak veled, a testvéreid talán szégyellnek, de csupán egy imányi távolságra van tőled a világmindenség teremtője: Isten!

2) Isten veled van. Nem „talán”, nem „volt”, nem „lenne”, hanem van! Isten veled van ma, most, ebben a percben, amikor ezt a mondatot olvasod. Nem kell sorban állnod vagy majd holnap visszajönnöd. Ő veled van. Nem is lehetne közelebb hozzád, mint amilyen közel most, ebben a pillanatban van. Irántad való hűsége nem fog nőni attól, ha jobb leszel, sem csökkenni attól, ha valamit elrontasz. Ő veled van.

3) Isten veled van. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy továbbmenj? Ő majd visz. Elcsüggedtél és nincs erőd harcolni? Ő majd harcol érted. Ha a pályáról az oldalvonal felé nézel: Isten ott van, és neked drukkol. Ott látod őt a célszalag túloldalán, minden egyes léptedet megtapsolja. Ha Istennek lenne naptárja, akkor a születésnapod be lenne karikázva benne. Ha lenne autója, a nevedet kiragasztaná rá egy matricán. Ha vannak fák a mennyben, akkor az egyiknek a kérgébe bele van vésve a neved. Sőt, ennél többet is tudunk, neved Isten tenyerébe van felírva: „Íme, tenyerembe véstelek be” (Ézsaiás 49:16). Tehát minden reggel, amikor belenézel a tükörbe, mondd ezt: „Isten velem van!”


július 24., hétfő

Felépülés a válás után (3)

„Reménység ellenére is reménykedve hitte…” (Róma 4:18)

Isten békessége

Ma nézzük meg a válás utáni felépülés utolsó három szakaszát.

Az ötödik szakasz az elfogadás. Igen, végül el fog jönni ez is! Néha előfordul, hogy az elfogadás szakaszban egyfajta bűntudatot érzel amiatt, hogy már nem vagy állandóan szomorú és depressziós. Mi történik? Felhagytál a küzdelemmel. A benned zajló háború elcsendesedett, kezded megtapasztalni a békességet. Ez Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad (ld. Filippi 4:7).

A hatodik szakasz a remény. „Ábrahám a reménység ellenére is reménykedve hitt… sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni” (Róma 4:18,20–21 NLT).
Valami feléled benned, és azt mondja: „Újra élni fogok és újra szeretni fogok. Az életem nem ért véget.” Ilyenkor újra célt találsz életedben, új barátságokat kötsz, és elkezdesz megerősödni. Érzelmileg gyorsan válsz érettebbé – és ez előnyödre válik.

A hetedik szakasz a teljesség. Azt tudod mondani te is, mint Dávid: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsoltárok 118:17). Legyen ez akár egy új kapcsolat, egy új munkahely vagy valamilyen más teljesítmény, Isten gondoskodni fog arról, hogy újra beteljesedést találhass. Ekkor eljutsz odáig, hogy már nem panaszkodsz, mert már nem érzed szükségét, hogy felemlegesd a régi kudarcok és árulások emlékét. Isten, aki azt mondta: „Ímé mindent újjá teszek” (Jelenések 21:5 Károli), új jövőt ad neked, amit többé már nem akarsz elcserélni a múlt fájdalmára.


július 23., vasárnap

Felépülés a válás után (2)

„Kárpótollak azokért az évekért…” (Jóel 2:25)

Meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket

Idő kell ahhoz, hogy egy válás után felépüljön az ember és megtanuljon újra élni, ezért kérlek, légy türelmes magaddal. Valószínűleg át fogsz menni a gyász felismert szakaszain:

1) Tagadás. Megpróbálod figyelmen kívül hagyni vagy kisebbíteni, ami történt, abban a reményben, hogy így eltűnik. Félsz konfrontálódni, nem vagy hajlandó szembenézni a dologgal. Nem kérsz szakértői segítséget, mert azt hiszed „végül minden elrendeződik”.

2) Harag. Ha valaki elutasít, az kihat az önértékelésedre, ezért rosszul reagálsz. Vad, meggondolatlan kijelentéseket teszel, melyek az érzelmi káoszból születtek. Olyanokat mondasz, mint: „Jó! Örülök, hogy vége! Várj csak, majd találok valakit, aki igazán szeret és értékel engem!”

3) Alkudozás. Amint rájössz, hogy a harag megfoszt az örömtől, és csak tovább mélyíti a szakadékot, megoldást vagy kompromisszumot próbálsz keresni. Ha ez nem működik, továbblépsz a következő szakaszba.

4) Depresszió. A legrosszabbkor tör rád, például születésnapokon, ünnepeken és évfordulókon. Fájdalmasan hat, ha épp a kedvenc filmeteket ismétlik a tévében, vagy egy olyan étteremben vagy, amihez közös emlékek kapcsolódnak. Hajnali kettőkor felébredsz, és nem tudsz visszaaludni. A depresszió gyakran az önvizsgálat folyománya, hiszen nem tudjuk jól érezni magunkat, amikor rosszakat gondolunk. Mit tehetsz tehát? Tanuld meg fegyelmezni gondolataidat! Tűzz ki új életcélokat! Összpontosíts arra, hogyan segíthetsz másoknak. Miután Jób imádkozott barátaiért, Isten meggyógyította őt és visszaadta vagyonát (ld. Jób 42:10). Téged is meg tud gyógyítani, bízz csak benne továbbra is és ne csüggedj el!


július 22., szombat

Felépülés a válás után (1)

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek!” (Ézsaiás 43:18)

Múlt

A válás az egyik legfájdalmasabb dolog, amit az emberi szív átélhet. Ha veled is megtörtént, akkor tudod, hogy ez így van. Ha nem, akkor légy hálás, és légy együtt érző azok felé, akiket tönkretett. Valaki, akiben megbíztál, összetörte a szívedet? Éjszakánként elborít a magány érzése? Tehetetlennek érzed magad, mintha meg lenne kötve a kezed? Felzaklat mindez, mert úgy tűnik, még a barátaid sem értenek meg? Ne ess kétségbe – jelenlegi körülményeid meg fognak változni. Meg fogsz gyógyulni, fel fogsz épülni, nem maradsz örökre padlón. Időbe fog telni, és erőfeszítésbe. Lesznek a naplódban szomorú oldalak, de Isten kegyelméből újra megtanulsz élni és szeretni. Ahogy közelebb kerülsz Istenhez, és kutatod Igéjét, ő felfedi előtted a belső békesség titkát és azt, hogyan vedd újra kézbe életedet. Ha te az ártatlan fél vagy, olvasd el a következő igét, és vésd jól a szívedbe, hogy Isten „meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket” (Zsoltárok 147:3). Ha te vagy a vétkes fél, ne feledd, hogy nem a megbocsáthatatlan bűnt követted el. Kudarcaidra van bocsánat. Isten azt ígéri: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézsaiás 43:25). Akár elhagyó, akár elhagyott vagy, a mai ige számodra ez: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat…” (Ézsaiás 43:18–19).

 


július 21., péntek

Helyes motiváció

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!” (Zsoltárok 139:23)

 tisztítsd meg szívem...

Két hibát szoktunk elkövetni imádságainkban.

1) Kudarcainkra összpontosítunk. Ezért kishitűen és félve imádkozunk (ld. 1János 3:21–22).

2) Nem vizsgáljuk meg az indítékainkat. A zsoltáros azt írta: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139:23–24). Vannak imádságok, melyekre Isten a saját érdekünkben nem válaszol – legalábbis nem most. Jerry Sittser lelkész írja: „Lehet, hogy az ügy, amiért imádkozol, jó, de benned valami még sincs rendjén: ez megnyilvánul büszkeségben, a győzelem miatti dicsekvésben, a vétkesek túl szigorú büntetésében… A keresztes hadjáratot viselő emberek számára a legnagyobb kockázat, hogy vakok lesznek saját hibáikra. Harcolnak a polgárjogokért, de másodrendű állampolgárként kezelik a portásokat, takarítókat. Védelmezik a szexualitásra vonatkozó bibliai alapelveket, de saját házastársuk iránt nem túl sok tiszteletet és kedvességet tanúsítanak. Isten ajándéka az, ha nem válaszol imáinkra – ezzel véd meg önmagunktól. Ha minden imakérésünket megadná, akkor visszaélnénk a hatalommal… arra használnánk az imát, hogy a világot a mi tetszésünk szerint megváltoztassuk, és az maga lenne a földi pokol. Mint az elkényeztetett gyerekek, akiknek túl sok játékuk és túl sok pénzük van, még többet akarunk. Győzelemért imádkozunk, de mások kárán… hatalomtól megrészegülve ártunk másoknak és felmagasztaljuk magunkat. Ézsaiás azt mondta: »még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson« (Ézsaiás 30:18). A meg nem válaszolt imák minket védenek… megtörnek, erősítenek és átformálnak. Azok a múltbeli imák, melyekre nem kaptunk választ, melyek miatt fájdalmat és kiábrándultságot érzünk, úgy hatnak, mint az ötvös tüze, kiégetik belőlünk a salakot, és felkészítenek a jövőbeli imameghallgatásokra.”

A lényeg: imádkozz helyes motivációkkal!


július 20., csütörtök

A megtöretés jellemet teremt

„Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat.” (Zsoltárok 51:19)

Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Zsolt 51:19,

Ha engedjük, hogy életünk dolgait Isten irányítsa, ő képessé tesz arra, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket teljes mértékben kiaknázzuk. Ezt úgy éri el, hogy gyengéden letöri makacsságunkat azokon a területeken, melyeket még alá kell rendelnünk neki. Amikor ezek a területek összetörnek, Isten ereje elkezd szabadon áramlani bennünk, és a dolgok javulni kezdenek. Már sok ember vesztét okozta a hatalom és a tehetség jellem és helyes irány nélkül. Bizonyára te is ismertél ilyeneket. Tehát vigyázz, ha a tehetségedet nem a jellem kormányozza, akkor magadnak keresed a bajt. Lehet, hogy egy ló sikeres versenylovaktól származik, de amíg be nem törték, addig az erejével csak önmagát és a körülötte lévőket veszélyezteti. Két fontos dolgot lehet megfigyelni a telivér versenylovaknál:

1) Sokféle hangot hallanak a futam során, de megtanulták, hogy csak egyre reagáljanak: a lovasuk hangjára. Isten terve is ez veled. Sokféle véleményt fogsz hallani, de ha győzni akarsz az életben, csak Istenre szabad figyelned. Ehhez viszont alázat kell, mert ő „az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat” (Zsoltárok 25:9).

2) Akkor éri el ereje és teljesítőképessége legnagyobb fokát, ha elviseli a zablát és az irányítást. Nos, téged is így tör be most éppen Isten? Rád teszi a lószerszámot, és azt mondja: „Nem élhetsz így tovább, nem mehetsz a saját fejed után, mert tervem van veled”? A mai ige számodra ez: „Nem a magadé vagy, mert Isten drága áron vásárolt meg. Dicsőítsd tehát Istent.” (1Korinthus 6:19–20 NLT).


július 19., szerda

A halálfélelem legyőzése (2)

„Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11:25)

Én vagyok a feltámadás és az élet...

Évekkel ezelőtt volt egy híres dal a következő szöveggel: „Mindenki szeretne a mennybe menni, de senki sem akar meghalni.” Miért? Néha azért, mert nem vagyunk biztosak benne, hogy készen állunk. De fel lehet készülni. Hogyan?

1) Felkészülhetsz lélekben és érzelmileg. Jézus azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (János 11:25–26). Ha Krisztusba helyezed a bizalmadat, a halál nem a véget jelenti számodra, hanem önmagad jobb verziójának kezdetét.

2) Felkészülhetsz a kapcsolataid tekintetében. Hogyan? Úgy, hogy rendszeresen tudtára adod a számodra fontos embereknek, hogy mennyire sokat jelentenek neked. Emellett meg kell bocsátanod mindazoknak, akik fájdalmat okoztak neked, és bocsánatot kell kérned azoktól, akiknek te okoztál fájdalmat (ld. Márk 11:25–26). 3) Felkészülhetsz anyagilag. Krisztus egyik utolsó tette a kereszten az volt, hogy rábízta az édesanyjáról való gondoskodást az egyik tanítványára. A jó sáfárság megkívánja, hogy érvényes végrendeleted legyen, mely világos útmutatásokat tartalmaz földi vagyonodat illetően és arra vonatkozóan, hogy milyen temetést szeretnél. Talán nem kellemes ilyesmiken gondolkodni, de ez a kötelezettség a lelki érettség velejárója. Pál azt írja: „Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél” (Filippi 1:23). Miért mondja Pál, hogy a menny „sokkal jobb”? Mert Isten már bepillantást engedett neki a mennybe. Dávid is hasonlóan érzett: „Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon” (Zsoltárok 16:11).


július 18., kedd

A halálfélelem legyőzése (1)

„Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok!” (Zsoltárok 39:5)

Tanits

Ha legközelebb egy alagúton haladsz keresztül, és kijössz a túlsó végén, jusson eszedbe, hogy a halál is épp ilyen Isten megváltott gyermekei számára. A földön azt mondod: „Jó éjszakát!”, és a mennyben már hallod is, hogy: „Jó reggelt!”. Dr. Elizabeth Kübler-Ross elmagyarázta, hogy legtöbbünk a következő szakaszokon megy át, amikor szembe kell néznie a halállal:

1) Döbbenet: „Ó, Istenem!”

2) Tagadás: „Ez nem lehet igaz!”

3) Harag: „Miért én?”

4) Alkudozás: „Istenem, kímélj meg, és megteszek neked valamit.”

5) Depresszió: „Mindennek vége.”

6) Próbálkozás: „Mit tehetek, hogy hátralévő napjaimat értékesen töltsem el?”

7) Elfogadás: „Nincs értelme harcolni az elkerülhetetlen ellen.” Az igazság az, hogy az időnk elkezd fogyni abban a pillanatban, ahogy megszülettünk. Csak erre nem nagyon gondolunk a gyermekkor csodái, a serdülőkor izgalma és a középkor elfoglaltsága és stressze közepette. Olyanok vagyunk, mint az a hipochonder, aki ezt íratta a sírkövére: „Erre számítottam, de nem ilyen hamar!” De ahogy öregszünk, és felismerjük, hogy kevesebb időnk van hátra, mint amennyit magunk mögött hagytunk, elkezdjük a zsoltárossal együtt imádkozni: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsoltárok 90:12). Valaki megkérdezte egyszer Charles Spurgeontől, hogy megkapta-e a jó halál kegyelmét. Ő így válaszolt: „Még nem, de megkapom majd, amikor haldoklom!” A kegyelem, mely megmentett, és egészen eddig megtartott, veled lesz akkor is, amikor át kell lépned ebből a kisebb életből egy nagyszerűbb életbe.


Július 17.  hétfő

Ki mondja meg neked az igazat?

„Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.” (Példabeszédek 27:6)

Jó szándékúak a baráttól kapott sebek...

Egyikünk sem látja önmagát tisztán, mindig van valami, amire vakok vagyunk. Ezért van szükségünk olyan emberekre, akik megmondják nekünk az igazat, a teljes igazságot és csakis az igazat. Ha valaki igazán szeret, akkor kötelességének érzi, hogy rámutasson gyengeségeinkre, bűneinkre és azokra a területekre, ahol fejlődnünk kellene. Talán kísértést érzel arra, hogy ne vedd figyelembe őket, de túl kell tenned magad szavaik szúrásán, és oda kell figyelned mondanivalójukra.

A Példabeszédek írója ezt mondja nekünk: „Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja.” Az igazság néha fáj. De hinned kell, hogy azok az emberek, akik általában biztatni szoktak, most is a javadat akarják. Ha valaha is érezni akarod az életben, hogy elértél valamit, akkor szükséged van valakire, akiben bízhatsz, valakire, aki látja, hol tartasz most, és azt is, hová vezet az utad. Ha igazán ismerni akarod önmagadat, és tudni akarod, milyennek tűnsz mások szemében, akkor szükséged van egy megbízható tükörre, ami az igazat tükrözi vissza, nem pedig azt, amit hallani akarsz. És ha azon veszed észre magad, hogy éppen arra a véleményre neheztelsz, amire legnagyobb szükséged van, akkor gondolkodj el ezeken az igéken: „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra” (Példabeszédek 12:15). „A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van” (Példabeszédek 13:10). „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó” (Példabeszédek 15:22). A kérdés tehát ez: ki mondja meg neked az igazat? Az az ember valóban a barátod!

 


Július 16., vasárnap

„Bárcsak…”

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (János 15:12)

Új parancsolatot adok nektek...

Dr. James Dobson írja: „Egy tanítónő megmutatta hatodik osztályosainak dolgozatait. Arra kérte a gyerekeket, hogy írjanak egy sor olyan mondatot, melyek a „Bárcsak…” kifejezéssel kezdődnek. A tanítónő arra számított, hogy diákjai olyasféle vágyaikról fognak írni, hogy szeretnének egy biciklit, játékokat, állatokat, vagy egy kirándulást a vidámparkba stb. Ehelyett a harminc gyerekből húsz a családjukban bekövetkezett törésekről vagy otthoni konfliktusokról írt: »Bárcsak ne veszekednének a szüleim!« »Bárcsak hazajönne az apám!« »Bárcsak csupa ötösöm lenne, akkor szeretne az apukám!« »Bárcsak ne lenne az anyámnak pasija!« »Bárcsak egyetlen anyám és egyetlen apám lenne, akkor nem csúfolna a többi gyerek! Három anyám és három apám van, és tönkreteszik az életemet.«»Bárcsak lenne egy puskám, hogy lelőhetnék mindenkit, aki rajtam szórakozik!«

Nem újság, hogy a családok manapság bajban vannak, de továbbra is aggaszt, ha látom, hogy az iméntiekhez hasonló kisgyermekek küszködnek egy olyan korban, amikor egyszerűen csak felnőni is hatalmas vállalkozás. Milliónyi kortársuk van ugyanebben a csapdában. Fiatal életük minden területére kihat a bizonytalan családi helyzet azokban az években, amikor még fejlődésben vannak. Ha nem kapnak szakértő segítséget, sokan közülük magukkal hurcolják ezeket a problémákat a jövendő kapcsolataikba. Így a szétbomlás mintája megismétli magát a következő nemzedékben. Visszatérve a hatodikosok dolgozataihoz, azon tűnődöm, vajon a te gyermeked hogyan fejezné be azt a mondatot, mely így kezdődik: »Bárcsak…«”


Július 15., szombat

Hogyan szolgáljunk mások felé? (2)

„Megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt…” (Márk 2:4)

Megbontották annak a háznak a tetejét...

Amikor a béna barátjukat vivő négy ember megérkezett ahhoz a házhoz, ahol Jézus prédikált, a tömegtől nem tudtak hozzáférni. Dönteniük kellett tehát: feladják, vagy kitartanak, és megoldást keresnek. Ekkor mentek fel a tetőre, és kibontották azt Jézus feje fölött. Ott engedték le beteg barátjukat, és amikor Jézus látta hitüket, ezt mondta a férfinak: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2:11). Ami ezután történt, igen figyelemreméltó: „Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: »Ilyet még sohasem láttunk!«” (Márk 2:12).

Bármilyen „tető” választ is el téged vagy egy szerettedet Jézustól, azt el kell távolítani. Rombold le! Ne hagyd, hogy bármi is az utadba álljon! Jézus bárkit meg tud gyógyítani, bárkinek tud tiszta lapot, jó állást, erős házasságot, egészséges gyermekeket vagy hatékony szolgálatot adni – ha az ember hajlandó mélyre ásni (vagy tetőt bontani) érte. Ezek az emberek radikális megközelítést választottak. Nem csupán hittek – hittel cselekedtek is! Azért jöttek, hogy Jézussal találkozzanak, és nem hagyták, hogy ezt megtagadják tőlük. Miközben a tetőt bontották, hitték, hogy csak néhány arasznyira vannak a csodától, ezért nem adták fel. Ez a tudat éltette kitartásukat. Bármi is az, amit ma meg kell tenned, ne hagyd, hogy bármi is megakadályozzon abban, hogy eljuss Jézushoz. Közelebb vagy az áttöréshez, mint gondolnád, tehát csak bonts tovább, és ne állj meg, amíg el nem érsz oda!


Július 14.,

MAI IGE - Hogyan szolgáljunk mások felé? (1)

"Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.” (Márk 2:3)

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/87/70/cb87706253b05aef92b7647e4361e98b.jpg

Kép forrása: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cb/87/70/cb87706253b05aef92b7647e4361e98b.jpg

Négy ember kellett ahhoz, hogy ezt a beteget Jézushoz vigyék. Jó, hogy ők nem olyan fajták voltak, akik egykönnyen feladják. Nem hagyták, hogy a tömeg visszatartsa őket. Még a tetőt is megbontották azért, hogy barátjukat Jézushoz juttathassák. Tehát, ha szolgálni akarsz mások felé, akkor:

1) Tisztában kell lenned a szükségeikkel. Talán úgy tűnnek, mint akinél minden rendben van, de belül hordágyon fekszenek. Amikor egyedül vannak, így kiáltanak fel: „Isten, ha te nem segítesz, végem van.” Fájdalmat hordoznak, kétségbeesettek, tehetetlenek, és ezt tudják is.

2) Nem szabad őket cserben hagynod. Ha elkötelezted magad arra, hogy valakit Jézushoz viszel, az azt jelenti, hogy felveszed őt, és nem teszed le, hanem végigcipeled az egész úton. Azt jelenti, hogy vigasztalod, bátorítod, gondoskodsz a biztonságáról, amíg Jézus meg nem érinti őt.

3) Engedned kell, hogy Jézus a maga módján végezze munkáját. A sebzett emberek néha nem tudják, mire van szükségük – de Jézus tudja. Tehát ha egyszer eljuttattad őket oda, lépj hátra, és engedd őt dolgozni. Amikor már egy ideje az egyházhoz tartozunk, hajlamosak vagyunk a változás külső jeleit keresni. Jézus azonban felismerte, hogy ennek az embernek elsősorban megbocsátásra volt szüksége, ezért mondta neki: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” (Márk 2:5). Csak ezután foglalkozott a férfi másodlagos szükségével: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” (Márk 2:11). Ne feledd, hogy Isten hajlamos olyan módon dolgozni, amit te nem értesz. Ő tudja, mit csinál, és sosem végez félmunkát. Ha egyszer elkezd dolgozni valakin, akkor be is fejezi a jó munkát, amit elkezdett (ld. Filippi 1:6).


Július 13.,

Kérj látást Istentől!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.” (Zsidók 12:2)

Nézzünk fel Jézusra

A látás vagy jövőkép az, amikor azt látjuk magunk előtt, ami lehet, ahelyett, ami most van. A te látásod talán az, hogy gyógyulást vigyél oda, ahol betegség van – ilyen látás vitte Albert Schweitzert Afrikába. Vagy az, hogy oktatást vigyél a tudatlanság világába – ez indította Gilbert Tennentet a Princeton egyetem megalapítására. Lehet, hogy szabadságot akarsz vinni oda, ahol elnyomás van – ez késztette William Wilberforce-t, hogy lemondjon kiváltságos életéről és a rabszolgaság eltörléséért küzdjön. Az is lehet, hogy a te látásod kisebb és egyszerűbb – például, hogy te legyél az első a családodban, aki egyetemi végzettséget szerez, vagy hogy nagyszerű szülője legyél a gyermekeidnek, bár a te szüleid nem ilyenek voltak. Vagy hogy megszabadulj egy rossz szokástól, mielőtt az felemésztene… vagy hogy legyőzd a modern technikától való félelmedet, és megtanulj iPad-et használni… vagy hogy a nyugdíjas éveidet aktívan éld, jó hatással a körülötted lévő világra, ahelyett, hogy csak a halált várnád a hintaszékedben ücsörögve. Thoreau azt mondta: „Ha légvárakat építettél… tegyél alájuk alapot.” De a látás önmagában nem elég, el is kell kötelezned magad arra, hogy aszerint cselekszel. Ezt hívják küldetésnek – és az kell hozzá, hogy kijelölj konkrét, lemérhető lépéseket a megvalósítására. Ezeket a lépéseket céloknak nevezzük, ezekből áll össze a terv a küldetésed teljesítésére, látásod betöltésére. Általában egy látásunk van, de sok célunk. És minden egyes cél, amit elérünk, egy lépéssel közelebb visz látásunk megvalósításához. És az igazán jó hír, hogy ha látásod Istentől való, ő megadja az erőt, bölcsességet, összeköttetéseket, kapcsolatokat és forrásokat a beteljesedéséhez, mert ő „hitünk szerzője és beteljesítője”.


Július 12.,

Ne légy pletykás!

„A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.” (Példabeszédek 11:13)

Ha pletykát terjesztesz, olyan vagy, mint egy elszabadult ágyú. Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el ezen. Ha egy ágyú le van rögzítve, és jól be van irányozva, akkor megnyerheti a csatát. De ha nincs rögzítve, akkor elpusztít mindent, ami az útjába esik. Ugyanezt teszi a pletyka is: „A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.” A héber eredetiben a rakal szó az, amit itt rágalmazóként fordítanak. A rakal azt jelenti: „járkál”, de a régi „kereskedő” szóval is összefüggésben van. A rágalmazó tehát olyan személy, aki pletykával üzletel, házról házra jár vele, mint egy ügynök.

Egyszer egy anya éppen vacsorát készített, amikor a kisfia berohant a konyhába. „Mit csinált anya kis drágája egész nap?” – kérdezte kisfiától az asszony. „Postást játszottam” – felelte a kisfiú. „Postást?” – csodálkozott az anyja. „Hogy tudtál postást játszani levelek nélkül?” „Ó, volt egy csomó levelem” – magyarázta a kisfiú. „Milyen levelek?” – kérdezte ijedten az anya. „Amiket a padláson találtam egy régi ládában szalaggal átkötve. Minden postaládába tettem egyet az utcánkban.” – felelte a kisfiú.

Még ha nem is áll szándékodban bajt okozni, olyan események láncolatát indíthatod el, amik tönkretehetik mások életét és éket verhetnek emberek közé. Ezért mondja a Biblia: „Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is” (Példabeszédek 16:28). Ha nem vagy biztos abban, hogy titokban marad, amit bizalmasan mondtál el, és nem vagy biztos abban, hogy jó eredménye lesz, inkább ne mondj semmit! Ha úgy érzed, hogy muszáj beszélned valakivel róla, akkor mondd el annak, aki tud is kezdeni valamit a helyzettel: mondd el Istennek!

pletyka


Július 11., kedd

Légy hűséges!

„… ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.” Malakiás 2:14

Ahogy a társadalmi normák egyre megengedőbbé válnak, a házastársi hűségről alkotott felfogásunk kihívással szembesül. A szórakoztatóipar azt az elképzelést reklámozza, hogy a hűtlenség remek kétszemélyes játék. A hátulütőkről azonban nem beszélnek. Amikor az izgalom lecseng, fájdalmat és kiábrándulást hoz. Nemcsak a két érintett számára, de mindazok számára is, akik szeretik őket, akik számítanak rájuk, vagy akik példaként tekintenek rájuk. Ideje egyenesen beszélnünk a házassági szövetségről. A becserkészés izgalma és a szenvedély kihűlte után marad a főzés, takarítás, a megélhetésért való megdolgozás. Igen, a fű zöldebb a szomszédnál, de füvet nyírni ott is kell. Amikor még csak randevúztok, akkor a másik legjobb oldalát látod, de ha összeházasodtok, együtt kell élnetek egymás hibáival, gyengeségeivel és idegesítő szokásaival, csakúgy, mint azelőtt korábbi házastársadéval. És tudod mit? A házasélet elkezd börtönnek tűnni. És mit tesz az ember, ha csapdába esve érzi magát? Egyik kapcsolatból a másikba ugrik hiábavalóan keresve valami meghatározhatatlant – valamit, amit úgy tűnik, sosem talál meg. Mi a megoldás? Ahelyett, hogy az igazit keresnénk, nekünk kell arra törekednünk, hogy igazi társsá váljunk. Gyakran azok a tulajdonságok, melyeket egy új kapcsolatban keresel, ott vannak észrevétlenül megbújva a felszín alatt a házastársadban. Ezek a tulajdonságok olyanok, mint a magvak: ha öntözöd, táplálod és védelmezed őket, valami csodálatossá fognak nőni, amiben örömödet lelheted.


Július 10., hétfő

Válaszd a békességes életet!

„Éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Korinthus 13:11

Amikor Jézus kiküldte tanítványait, hogy prédikáljanak, azt mondta: „Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó ott erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá az a ház, szálljon reá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról.” (Máté 10:11–14).

Miért mondta ezt Jézus? Mert ahelyett, hogy ott maradnál, ahol elviselnek, oda kell menned, ahol értékelnek. Ne pazarold az idődet olyan emberekre, akik nem akarják, hogy segítsenek rajtuk. Ha ott maradsz, ahol viszály van, nem lesz hatékony a munkád. A viszály megszomorítja a Szentlelket. Amikor a békesség távozik, a Szentlélek is távozik, és ő az, aki az igazi munkát végzi. Kérdés: amikor magad elé képzeled Jézust, ahogy másoknak szolgál, milyennek látod őt? Biztosan nem olyan stresszes és kapkodó, mint mi sokszor. Inkább csendesen, nyugodtan végzi a szolgálatát, ugye? Ezt a jellemvonást kell neked is kifejlesztened magadban. Krisztus nagyköveteiként úgy kell bánnunk másokkal, ahogy ő bánna velük. Pál azt írja: „éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” Ha erővel, veszekedéssel, megfélemlítéssel, haraggal, kényszerítéssel próbálsz elérni valamit, akkor magadra vagy utalva. De ha szeretettel, megértéssel és jóindulattal fordulsz az emberek felé, akkor Isten ígérete szerint veled lesz. Ezért a mai ige számodra ez: „éljetek békességben”!

 

Éljetek békességben


Július 09., vasárnap

Figyelj Isten hangjára!

„Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” Ézsaiás 30:21

Anglia egyik legjobb prédikátora úgy döntött, hogy felesége romló egészsége miatt nem utazik el Amerikába egy fontos konferenciára igét hirdetni. Bár már megvette a jegyét, a hajó mégis nélküle indult el, és J. Stuart Holden kihagyott egy nagyszerű lehetőséget prédikátori pályáján. Odaadó férjként arra szánta magát, hogy feleségét ápolja, és megpróbált nem gondolni arra, mit hagy ki az Atlanti-óceán túloldalán. Az igazság az, hogy túl könnyen csalódottak leszünk, ha terveink kudarcot vallanak, túl könnyen elcsüggedünk, ha kihagyunk egy „nagyszerű karrierlehetőséget”, de a panaszkodásunk csak azt bizonyítja, hogy nem ismerjük annyira Istent, mint amennyire azt állítjuk, hogy ismerjük. A késedelem néha mennyei Atyánk óvó keze. Holden számára kétségkívül az volt, így eltökélte, hogy soha többé nem kérdőjelezi meg Isten időzítését. Miért? Mert a jegy, amit nem használt fel, az új, „elsüllyeszthetetlen” luxushajóra szólt: a Titanicra. Manapság annyit beszélnek az Egyházban arról, hogyan segítsünk magunkon, hogy Isten gondviselését és vezetését alig említik. Pedig a lényeg, hogy nem mi döntjük el Isten velünk kapcsolatos terveit, csak felfedezzük azokat. Sokszor nem értjük, hogyan vezet minket, és csak visszanézve látjuk meg, hogy az ő keze munkálkodott. Pál azt írta: „sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok” (Róma 15:23–24). De sosem jutott el Hispániába, mert börtönbe került. Viszont a börtönből megírta a leveleit. A kérdés tehát ez: ha valóban hiszed, hogy Isten irányítja lépteidet, akkor miért kérdőjelezed meg, miért kételkedsz, miért panaszkodsz?

Isten útja a keskeny út. Ne térj le arról se jobbra, se balra


Július 08., szombat

Hogyan élhetsz győzelmes keresztyén életet?

„A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” Róma 13:14

Ne!!!

Ha komolyan gondolod, hogy győzelmes keresztyén életet szeretnél élni, akkor a következő három dolgot kell tenned:

1) Égesd fel a hidakat mostani életed és régi életstílusod között! Minden híd, amit nem égetsz fel, meghívó a sátánnak, belépési pontot kínál az életedbe. Efezusban a friss hívők radikális tettre szánták el magukat: összehordták az összes okkult és pornográf könyvüket, és nyilvánosan elégették őket. Nem finomkodtak, nem húzódoztak – elkötelezettek voltak! Nem engedtek teret a gonosz gondolatoknak és bűnös kívánságoknak.

2) Legyen az imádság elsődleges fontosságú számodra! Az imádság isteni védőpajzzsal vesz körül, ne kezdj egyetlen napot sem nélküle! Jézus azt mondta: „virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Máté 26:41). Ha nem látod be, hogy sebezhető vagy a bűnnel szemben, akkor nem fogsz védelemért imádkozni, és végül vereséget szenvedsz. Az ellenség leghatékonyabb fegyvere ellened – te magad vagy. Régi természetedet naponta keresztre kell feszítened, és ennek egyetlen módja az imádság.

3) Töltsd be gondolataidat Isten Igéjével! Jézus azt mondta: „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4:4). A pusztában a sátán háromszor is rá akarta venni Jézust, hogy adja meg magát a kísértésnek, Jézus pedig minden alkalommal így válaszolt: „meg van írva…” (ld. Máté 4:4,7,10). A harmadik próbálkozás után a sátán feladta, és békén hagyta őt. Miért? Mert nem tud felülkerekedni rajtad, ha ismered Isten Igéjét, és annak biztos talaján állsz. Legyen tehát készenlétben a „meg van írva” fegyverzeted! Képezd ki magad alaposan Isten Igéjéből, mielőtt a támadás elérkezik!


Július 07., péntek

Lelki egészség

„Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” 3János 2 

Szemem állandóan az Úrra néz...

János azt írta: „kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.” A lelki egészséghez az kell, hogy:

1) A kétségeidet kérdőjelezd meg, ne a hitedet! Túl sok időt töltünk aggályainkkal, a hitünk pedig szalmalángként hamar ellobban. Isten ígéretei a hívőknek szólnak, tehát kezdd el végre elhinni, amit mond.

2) Ne légy magányos farkas! Nem véletlen, hogy az Ószövetség Isten népének történetét mondja el, az apostoli levelek pedig gyülekezeteknek íródtak. Elszigeteltségben nem lehet növekedni, csak közösségben!

3) Őrizd gondolatvilágodat! Gyakorold a gondolataid feletti uralmat! Ha gondolataidat a bűnös test irányítja, az halálhoz vezet, mert „a test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róma 8:6).

4) Adj hálát, amikor lefekszel, és amikor felkelsz! Ez át fogja formálni a napodat. „Mindenben hálákat adjatok” (1Thesszalonika 5:18 Károli).

5) Szabadulj meg mindentől, ami elvonja a figyelmedet Istenről! Dobd ki a haszontalan könyveket, és ha kell – a tévét is!

6) Mindig maradj az irgalom oldalán! Philip Yancey írja: „Csodálom Isten alázatát, aki leereszkedik, hogy itt éljen gyarló teremtményei között, de vajon én ugyanilyen hozzáállást tanúsítok azok felé az emberek felé, akikben valami kifogásolni valót találok?”

7) Légy konkrét, ne beszélj általánosságokban, ha a hitedről teszel tanúságot! Pál nem szégyellte az evangéliumot (ld. Róma 1:16), neked sem kellene.

8) Légy nagylelkű a bosszantó emberekkel! Ne feledd, Isten őket is szereti. Néha könnyebb nagylelkűnek lenni a nem hívőkkel, mint az aggályos, ítélkező keresztyénekkel. De ha nem gyakoroljuk feléjük is a nagylelkűséget, akkor lényegében mi is ítélkezők vagyunk.

9) Bocsáss meg azoknak, akik megbántottak! Ha haragot tartunk magunkban, az akadályozza a gyógyulást. Inkább vidd fájdalmadat Isten elé!


Július 06., csütörtök

Válaszd Krisztust!

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” János 3:36

Aki hisz

Nem számít, hányszor döntöttél rosszul a múltban, egyetlen jó döntéssel tiéd lehet a megváltás: ha úgy döntesz, hogy átadod életedet Krisztusnak, és őt követed. Max Lucado így írt erről: „Gondolkodtál már valaha azon, hogy miért volt két kereszt Krisztus keresztje mellett? Vagy miért Jézus volt középen? A másik két kereszt Isten egyik legnagyobb ajándékát jelképezi: a választás szabadságát. A két latorban sok közös volt: mindkettőt ugyanaz a rendszer ítélte el, mindkettőt ugyanolyan halálnemre ítélték, ugyanaz a tömeg vette körül őket, és egyformán közel voltak ugyanahhoz a Krisztushoz. Sőt, mindketten gúnyolódva kezdték, mindketten gonosz dolgokat mondtak Jézusnak. De aztán az egyikükben valami megváltozott. Ő azt mondta: »Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba« (Lukács 23:42). Jézus pedig így felelt neki: »Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban« (Lukács 23:43). Örülünk annak, hogy ez a lator megváltozhatott, de nem szabad elfeledkeznünk arról, aki nem. Vannak idők, amikor Isten vihart küld, hogy megrémítsen. Van, amikor áldásokat küld, hogy azzal vonzzon magához. De vannak idők, amikor Isten semmit nem küld, csak a csendet, mivel tiszteletben tartja szabad akaratunkat, hogy mi döntünk arról, hol töltjük az örökkévalóságot. Sosem volt nagyobb kiváltságunk ennél a döntési szabadságnál. Gondolj a megtérő latorra! Bár keveset tudunk róla, ezt tudjuk: sok rossz döntése ellenére a végén megváltást nyert egyetlen jó döntés nyomán. Mert Krisztust választotta!” Ezt a döntést te is meghozhatod. „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.”


Július 05., szerda

A dicsőítés ereje

Pál és Silas

 

„… megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” ApCsel 16:26

A Bibliában azt olvassuk: „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” (ApCsel 16:25–26). A dicsőítés ajtókat nyit. A dicsőítés letöri a láncokat. Ha bármikor Istent dicsőíted a körülmények ellenére is, a mennyei erők segítségedre sietnek. Azt mondod, néha nem érzed, hogy kedved lenne dicsőíteni Istent? A zsoltáros így írt: „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám” (Zsoltárok 34:2). Néha a dicsőítés érzelmi reakció Isten jóságára; máskor akaratlagos cselekvés. A jó időkben bárki tudja dicsőíteni Istent. De az a dicsőítés számít igazán, amikor felül kell emelkedned érzéseiden és körülményeiden. Jerikó ostromából megtanulhatjuk, hogy néha olyankor kell kiáltanunk Isten dicsőítését, amikor:

1) Kőfalakkal állunk szemben.

2) Amikor úgy tűnik, végeláthatatlan köröket rovunk.

3) Amikor úgy tűnik, a körülményeink gúnyolódnak rajtunk.

4) Amikor a racionális gondolkodásod azt mondja: „Ennek a tervnek semmi értelme.”

5) Amikor ehhez van legkevésbé kedved. De ha mégis dicsőíted Istent, akkor felfedezed Nehémiás szavainak igazságát: „az Úr előtt való öröm erőt ad nektek” (Nehémiás 8:10). Ha a körülmények és az érzelmeid irányítanak, akkor hullámvasúton élsz. De ha körülményeid közepette is az Úrra nézel, és dicsőíted őt, akkor jutsz el a gyengeségtől az erőig.


Július 04., kedd

Az akaraterő gyengesége

„Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” János 15:5

...nálam nélkül...

Azt gondoljuk, hogy ha van elég akaraterőnk, akkor minden kísértést le tudunk győzni, amivel csak találkozunk. Néha ez igaz is. Csakhogy van egy gond. Az akaraterő a legjobb barátunk, amikor a dolgok jól mennek, de gyakran ez az első barát, amely hátat fordít és távozik, ha elfáradunk. Ha nem akarsz megtenni valamit, testies gondolkodásod rengeteg indokot felsorol, hogy miért nem kell megtenned azt. Az érzelmeid is csatlakoznak, és azt mondják: „Egyetértek, amúgy sincs kedvem hozzá.” Gondolataid, akaratod és érzelmeid szívesen irányítanák az életedet, de a Biblia szerint téged Isten Lelkének kell vezérelnie. „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek” (Galata 5:16). Az akaraterő és az önfegyelem elengedhetetlenül szükségesek a sikeres élethez, de az akaraterő önmagában nem elég. Az eltökéltség talán segíthet elindulni, sőt, egy darabig mozgásban is tart, de sohasem elég ahhoz, hogy elvigyen egészen a célig. „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zakariás 4:6). Mi történik, ha az akaraterő helyett rögtön a legelején Istenhez fordulsz? Ő kiárasztja erejét a te akaraterődbe, és energiával tölt fel, ami eljuttat a célba. Így nem az akaraterődé lesz az érdem a sikeredért, hanem Istené. Ezért mondta Jézus: „nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5). Ez az egyik legfontosabb és legnehezebb lecke, amit meg kell tanulnod, ha szeretnéd azt az életet élni, amit Jézus halála által ajándékozott neked.


Július 03., hétfő

Szeresd felebarátodat!

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.”Máté 22:39

Irgalmas szamaritánus

Ted Engstrom The Fine Art of Friendship [A barátság művészete] című könyvében tíz dolgot emel ki a szeretettel kapcsolatban.

1) A szeretet feltétel nélküli. Ha nem ilyen, akkor csak manipuláció.

2) Természetes hajlamunk az énközpontúság felé vonz (ami nincs kapcsolatban az egészséges önértékeléssel); ezért a szeretet tudatos erőfeszítésbe kerül.

3) Mindannyian egyedi teremtmények vagyunk. Ezért időbe telik – gyakran sok időbe –, hogy megértsük egymást.

4) Valóban odafigyelsz arra, és igyekszel megérteni, amit az emberek mondanak? Vagy csak azért figyelsz, hogy legyen mire válaszolnod? Másként fogalmazva: hagyod beszélni a másikat, amíg magadban már a választ fogalmazod? Aki szeret, az figyelmesen végighallgatja a másik embert.

5) Néha elég, ha csak ott vagy, és kifejezed, hogy törődsz a másikkal, még ha nem is tudod pontosan, hogy mit csinálj. A felebarátot szeretni azt jelenti, hogy látható módon beteljesítjük Krisztus ígéretét: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” (Zsidók 13:5).

6) Az, hogy Isten vezető pozícióba helyezett, még nem jelenti azt, hogy „jobbnak” tart másoknál. Pál arra figyelmezteti a vezetőket, hogy senki „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell” (Róma 12:3).

7) Osztogasd nagylelkűen a dicséretet és a bátorítást! A buzdító szavak építik mások önértékelését, míg a kritizáló megjegyzések megölik a lelkesedést és a szeretetet.

8) A barátaid legyenek első helyen fontossági sorrendedben: „legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10). Ez ismét olyan pont, ahol világosan meglátszik a különbség a vezető között, aki szeret, és a hatalomgyakorló között, aki elsőségre vágyik.

9) Tanuld meg teljes szívedből szeretni Istent. Aztán szeresd felebarátodat, mint magadat.

10) Mások erősségeit és erényeit hangsúlyozd ki, ne a bűneiket és gyengeségeiket. Miért? Mert előbb-utóbb neked is kegyelemre és szeretetre lesz szükséged!


Július 02., vasárnap

Szeresd önmagadat!

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Máté 22:39

Isten annyira szeret téged, hogy egyszülött Fiát adta megmentésedért. Azt kérded, mitől kellett megmenteni?

1) Attól, hogy elveszetten, tévelyegve, örömtelenül, örökös hiányérzettel kelljen leélned ezt a földi életet.

2) Attól, hogy az örök életet elveszetten és a mennyei örömtől megfosztva kelljen élned, amivel pedig Isten szeretne megajándékozni. Ennyire nagyra értékel téged Isten. Tehát ha folyton leszólod saját magadat, akkor az ő véleményét utasítod el. Márpedig, ha nem értesz egyet Istennel, azzal egyenlővé teszed magad vele, sőt, még rosszabb: a saját véleményedet az övénél többre tartod. Talán ezt így még sosem gondoltad végig. Ethel Waters színésznő-énekesnő hatalmas tömegek előtt szolgált a Billy Graham evangélizációkon. Egy szegény afroamerikai családba született egy szegregált társadalomban, de amikor megtalálta Krisztust, valódi önbecsülésre tett szert. Szíveket olvasztó mosollyal tudta mondani a közönségnek: „Engem Isten alkotott – és Isten nem teremt selejtet!” Ha nem vagy hajlandó szeretni magadat, képtelen leszel másokat szeretni, vagy másoktól szeretetet elfogadni. Begyakorlod, hogyan ne vedd figyelembe a dicséreteket, de meg fogsz hallani minden kritikát, mert az a saját magadról alkotott negatív véleményedet erősíti meg. Az eredmény az lesz, hogy eltávolodsz az emberektől, magányossá válsz, és még csak nem is tudod megmagyarázni, miért. Talán a szüleid cserben hagytak vagy a házastársad megcsalt. Talán „sérült árunak” érzed magad, és függőségekbe, házasságon kívüli viszonyba vagy kényszeres cselekvésekbe menekülsz. De ez nem működik. Csak, ha elfogadod, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és elhatározod, hogy te is szeretni fogod magadat, akkor lesz benned szeretet, amit másoknak tudsz adni.

Szeresd önmagadat


Július 01., szombat

Amikor jobb, ha nem szólalsz meg

„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” Példabeszédek 29:11

Az őszinteség és a jó kommunikáció az egészséges kapcsolat alapköve. Ez különösen is igaz a házasságra. De minden jó dolgot lehet rosszul is használni. Például őszinteség, ha egy férfi megmondja a feleségének, hogy nem szereti a főztjét. Őszinte dolog, ha egy feleség kifejezi férje hibái miatti haragját. De az az őszinteség, amely nem a másik érdekét tartja szem előtt, az kegyetlenség és az önzés egyik formája. Ez különösen is igaz, ha a másik ember nem tehet semmit a felpanaszolt dolog ellen. Vannak párok, akik az iránti eltökéltségükben, hogy minden gondolatukat és véleményüket megosszák egymással, elpusztítják a romantikus szikrát, mely egymáshoz vonzotta őket. Többé nem érzik a varázslatot. Te döntöttél úgy, hogy ezzel az emberrel akarsz összeházasodni, és ő most is ugyanaz, akit akkor választottál. Ezért ha nem készültél fel jó előre, ne panaszkodj, ha rosszak a vizsgaeredmények.

Péter azt írja: „az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez” (1Péter 4:8). Pálnál pedig ezt olvassuk: „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”
(1Korinthus 13:4–7). Ha ezeket az erényeket gyakorlod, garantált a boldog házasságod.

Részlet a szeretet himnuszból


 

 

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass.

 

 

Napi igék 2017. július-augusztus

A U G U S Z T U S 

Augusztus

 

Augusztus 30. kedd,
 
"Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. Erre ő így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót! Oda is vitték neki. Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: Így szól az Úr: Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget." 2 Királyok 2:19-21,
 
Elizeus próféta szavára és tettére meggyógyult a forrás, Isten a dicsőségét a próféta által mutatta meg. Így gyógyítja meg a városokat országokat a világot, a terméketlenségből a gyülekezet tevékenységén keresztül. "ÚJ tál - új gyülekezet -  amibe friss só kerül, így dobja bele a világba az Ő népét. Az új megtértek is egy sók, mert a lelkesedésükre szükség van. Az új ötletekre szükség van. 
 
"Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni." Kolossé 4:6,
 
"Mert tűzzel sózatik meg mindenki." Márk 9:49,
 
Igen a Szent Szellem tüzével, mert csak avval tudunk hatékonyak lenni. Kérjük és legyen vágyódásunk erre a tüzre. Isten Szelleme az ami előre mozdít dolgokat.

 


Augusztus 29. 

"Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni?
Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas: tehát kidobják.
Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Lukács 14:34-35,

A só önmagában nem hasznos, az ételben fejti ki pozitív hatását. Ízesítő, tartósító, és tisztító hatású. Vajon ilyenek vagyunk?
Az ige azt magyarázza, hogy nem a tengerből lepárolt tiszta sóról van szó, hanem a bányászott kősóról, amely sokféle más anyagot is tartalmazott. Nedvesség hatására a só kioldódott belőle, és ami megmaradt, az ételízesítés szempontjából már használhatatlan. Mi a nedvesség: a világ és az ördögi tevékenységek hatása. Ne engedjük ezt és maradjon meg az ízünk, amit Jézustól tanulva Krisztus illatúnak mondunk. A beszédünk, a kedvességünk, a tanulni vágyásunk, az imádkozásunk, a megértésünk egymás iránt. De sorolhatnám még azokat a dolgokat vég nélkül amit Krisztus tanít nekünk.

"Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak?
Érintésétől is iszonyodom: olyan az, mint a romlott étel."
Jób 6:6-7,
 


Augusztus 28.  Az evangélizáló gyülekezet

Az a gyülekezet aki evangélizál, olyan mint a jó étel. Ha valaki kedvetlen, nincs ambíciója, arra is azt mondjuk nincs benne só, nincs benne élet. Az a gyerek aki mindig izeg mozog, vagyis élettel teli azt mondjuk rá; be van sózva. Jézus azt mondja az övéiről, ti vagytok a föld sója, mert, hogy só nélkül nem tudnánk élni. A földi élet is hívő emberek és a Szent Szellem nélkül élettelen volna.

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét vissza adni? Semmire sem jó már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek."
Máté 5:13,

A só a hívő emberek közössége, a gyülekezet. A világ pedig a fazék, és nekünk benne kell lenni a fazékban, mert csak úgy tudjuk megízesíteni az ételt ami benne van. Ha van benne elegendő só akkor ízletes, és tartós is. Mit is mondott Jézus?

"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól."
János 17:15,

A világnak adnunk kell Isten kedves illatát, kívánatos életvitellel, örömmel. Látniuk kell rajtunk, hogy mindig öröm van bennünk. Vigasztalónak, bátorítónak kell lennünk. Sokszor nehéz ez mert a gonosz mindent kitalál annak érdekében. hogy ne így legyen, de Istennel minden lehetséges


Augusztus 27. 

Üzenetünknek mindig Krisztus központúnak kell lennie. Ezt tették az apostolok is.

És Filep lemenvén Samaria városába, prédikálja Krisztust.
ApCsel 8:5,

Saul miután Jézus megszólította és megvakította, majd vakságából újból megnyílt a szeme, szintén ezt tette. Érdekes, hogy nemcsak a szeme világa jött vissza, hanem a szellemi szeme is megnyílt az igazságra.

És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.
ApCsel 9:20

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
1Korintus 1:18,

Aki nyit és szeretné megismerni a Megváltót, meg is fogja. Megváltozik felfogása, szándéka, gondolkodása. Mutassuk be Jézust úgy, hogy az érdeklődéseket felkeltse.

 


Augusztus 26. Mennyek országa

Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.
Máté 4:17,

"Közel jött, karnyújtásnyira van!"
Itt van mi közöttünk, Jézus volt aki közénk hozta, elküldve az ő és az Atya Szellemét. Mibennünk meg a szentek illatát, a sót. Olyan a földi életünk amilyenné tesszük. A lehetőséget kínálja az Úr.

Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. És mondván: Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Márk 1:14-15,

Jézus tette a dolgát és prédikált, hirdetve az igét, elmondva, hogy a kairoszi idő most van a cselekvésre, Isten megállapított ideje. A lehetőség ideje. Türelmes és vár. De minden ember életében is van egy kairosz, amíg él! Mert ha hirtelen tör rá a halál angyala, nem lesz ideje megtérni.
Amikor prédikáljuk Isten igazságát, karnyújtásnyira van hozzánk, csak meg kell ragadni.
Szükséges ennek tudatában lenni és teljes meggyőzéssel hinni benne!


Augusztus 25.  HIRDETEM a kegyelmet
 
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Ézsaiás 61:2
 
Abban az időben hétévente és az 50. évben fel kellett szabadítani a rabszolgákat, a kölcsönöket el kellett engedni. Mindenki felszabadulhatott az adósság teher alól!
Isten elenged mindent Jézusban, mert a kegyelem ideje van. Az Úr jókedvének van itt az ideje. Ez az idő elmúlik és jön az ítélet, a bosszúállása ideje.
 
Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek.
Ézsaiás 49:8,
 
Csodálatos ígéret, vonatkozik a megtérésünkre is, de az életünkre és a halálunk percére is.
 
Kicsoda olyan Isten, mint te a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban.!
Mikeás 7:18,
 
Az Atya szeretetből és jókedvből valósította meg az elengedést Jézus Krisztus által. Az ember felelőssége, hogy megragadja hittel ezt. Jézus betöltötte az Írást, megvalósította, ma nekünk kell betölteni, megcselekedni azt!
Az emberek sajnos nem értik, nem érdekli őket. Szaladnak a mindennapi éltben és a megélhetési gondok meg a mindennapi szórakozás mellett nem jut idejük a lelki táplálék megismerésére. De csodálkoznak azon, hogy kiégnek életuntak, hogy szeretetlenek egymással. Miért? Mert hiányzik életükből a Krisztus szeretete, mert elfut az életük egy lehetőség mellett, amit Isten nyújtani szeretne nekik. Az áldást, a békességet, a szeretetet.
Ne legyünk hitetlenek, hanem legyünk hívők.

Augusztus 24.   Akik Jézus szerint elvesznek
 
Ha pedig nem világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, azt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
2 Korintus 4:3-6,
 
Jézus Isten képmása, küldöttje, őt kell hirdetnünk szüntelen. Amikor szóljuk az igét, őt magát szóljuk, hisz ő az ige, aki eljött közénk.
 
Az ige volt az igazi világosság,  amely megvilágosít minden embert: ő jött  el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
János 1:9-11,
 
Akik befogadják őt vagyis szeretnék megismerni, azoknak a szelleme megvilágosodik, úgy mint amikor meggyújtunk egy égőt, és látunk mellette. "Felragyog nekik Krisztus, felismerik a Messiást".
 
" Bekötözöm a megtört szíveket"
Az ellenség a bűnök, az élet nehézségei, az ördögi lopások, ( anyagi nehézség, kapcsolatok rombolása, csalódások,) amik emésztik az embereket, erős fájdalmat okozva, és keserűvé teszi őket.
Ezt jött Jézus rendbe hozni, meggyógyítani. Senki más nem tudja az ördög munkáját lerontani csak Jézus.
 
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsoltárok 147:3,
 
Isten ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Őbenne cselekszi ezt meg! Hirdessük hát szüntelen az ő nagy tetteit.
 

 
Augusztus 23.  Jézus üzenete
 
Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket.
Máté 4:23-24,
 
Szinte minden betegséget felsorol a Szentírás. De ír az Írás a szellemi vakságról is, mint béklyóról.
 
"Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."
János 12:40
 
A szellemi vakság és sötétség, az ellenségtől van, megkeményíti, ellenállóvá teszi a szívet, elzárja előlünk a megtérés és a gyógyulás útját és lehetőségét!
Ezt már Ézsaiás is megjövendölte és Jézus is elmondta, mert, hogy sok elöljáró is hitt benne, mégsem álltak melléje. Mert féltek a farizeusoktól, hogy kizárják őket. Most is vannak ilyen emberek, tudják, hogy igazunk van, de büszkeségből nem vallják meg, mert félnek a régi megszokott életvitelük elhagyásától. Ezeket a kötelékeket a gonosz rakja rájuk.
Pedig aki nincs az Úrral, az ellene van, vagyis ki lesz rekesztve amikor eljő az ideje a további élet lehetőségétől.
Sajnos elvesznek, ezt kell nekünk is megakadályozni úgy, ahogy tudjuk.

Augusztus 22.  JÉZUS ÜZENETE
 
 
Jézus egy küldött volt, a menny küldötte. Voltak és vannak is ilyenek, mégpedig az angyalok. De Ő több volt azoknál.
 
"evangéliumot hirdessek a szegényeknek"
"örömhírt vigyek az alázatosaknak"
 
A befogadáshoz pedig kell egy alázatos szív, és egy  lelki szegénység.
 
Boldogok a lelki szegények mert övék a mennyek országa.
Máté 5:3,
 
Bizony mienk a mennyek országa, és a lelki szegénység szívünk állapota mert csak így tudjuk befogadni azt és tovább adni, az evangéliumot.
A szegények, a szükségben lévők,  a segítséget igénylők és elfogadók. De ehhez át kell éreznünk az ő állapotukat, Jézus is ezt tette.
 
"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok!"
2 Kor 8:9,
 
Ahhoz, hogy segíteni tudjon az embereken szerény, és alázatos formát vett fel, otthagyva a mindent, a királyi trónt. Átérezve elveszettségünket, kihasználtságunkat, igazságot szolgáltatva az elnyomottaknak. Mert a fogva tartó az ördög, tevékenysége, hogy az embereket fogságba vigye, uralmat gyakoroljon felette, kényszerítse dolgokra, amit már nem akar tenni: megkötözi, bekorlátozza, elveszi szabadságát és megkínozza. De Jézusban szabadok vagyunk, általa lett üdvösségünk és szabadságunk.
 
Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód, és megváltód, Jákob erős Istene.
Ézsaiás 49,28b
 
Ezt hirdessük szüntelen és bízzunk benne, mindent a kezében tart, és az ő keze a biztonság nekünk.

 


Augusztus 21. Jézus Krisztus üzenete 

Jézus a zsinagógában


Jézus is felkent volt, akin megnyugodott a Szent Szellem az Atya dicsőségére. Kenet volt rajta amikor a bemerítkezése után reá szállt a Szent Szellem. Elkezdte munkáját, hogy az Atya akaratában tegye a dolgát, embereket mentsen meg, lelkeket, hogy el ne vesszenek. Ezt várta el tanítványaitól is és ezt várja el tőlünk is.

"Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek: azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessek a szegényeknek: azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását: hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött:
Lukács, 4:18-24,

Micsoda felháborodást keltett az Úr az övéi között. Hogyan merészeli Ézsaiás beszédét magára vonatkoztatni az, aki közöttük nőtt fel. Mi is átéljük nap mint nap ezeket, mert a családunk nem fogadja be szavainkat. Talán csak akkor, ha meghalunk egyszer. De akkor is mondanunk kell amit az Úr ránk bízott. És aki ellen áll, vagy a szellemi különbség miatt valami összeférhetetlenség alakul ki közöttünk, akkor el kell egymástól kicsit távolodnunk a békesség reményében. Istenre bízni szeretteinket és hagyni őket az Úrra. Imádkozni értük, áldani őket mást nem tehetünk.
Hisz Jézus ki is jelenti, hogy az igazi rokonai a testvérek a megtértek, akik a barátai és a testvérei.

Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki:" Íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. "Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki:
"Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?
"Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: " Íme, az én anyám és az én testvéreim!
Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."
Máté 12:46-50

 

 


Augusztus 20.

Augusztus 20-a mindig nagy ünnep az országban. Ünnepeljük az alkotmányunkat, az új búzából sült kenyeret, és Szent István ünnepét.
Szent István halála előtt magához hívatta a püspököket, a főbb urakat és együtt eldöntötték, hogy a koronát, a lelküket, az országot, az Anyaszentegyházat, az emberekkel együtt, a Nagyboldog Asszonynak ajánlják fel mint védő szentnek, hogy ő vigyázza és legyen védő szentje az országnak.
A ma embere ebből sokszor, csak a szabadnapnak és a tűzijátéknak örül. Nem is gondolva bele mi is az igazság, hogy örülhetünk-e ezeknek egyáltalán.
Én és még sok hívő társam, jobban örülne ha Szent István inkább Jézus Krisztusnak, a Megváltónknak, a Királynak, az Alfának és Omegának, ajánlotta volna fel inkább ezt a nemes felkérést. Mivelhogy a Szent Bibliában sehol nem olvassuk azt, hogy egy halott asszony tudna rajtunk segíteni. De azt olvashatjuk, hogy Jézus a szabadító, a gyógyító, és akik benne bíznak nem csalatkoznak soha.

Mi lett volna ha Jézus az Úr az ország felett?

Jól tudom, hogy az az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel.
Zsoltárok 20:7,

A kenet minden Isten szolgájának egy ajándék. Csodálatos és Isten dicsőségére van.

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyítja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesiti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.
Zsoltárok 146:7-8,

Ez lenne most jó, de nagyon. Erre van az országnak szüksége, imádkozzunk hát az Úrhoz.


Augusztus 19.

 

Isten akarata, hogy hittel és Szent Szellemmel teljes emberként sikeres és áldott életet éljünk! A hit emberei ellen nincs az ellenségnek hatékony fegyvere!

Boldog aki hitt, mert beteljesedett mindaz, amit az Úr mondott neki.

Lukács 1:45, 

A hit nyomán felszabadul a Szent Szellem öröme, és a problémák  reménységgé válnak. Mert mit is mond az ige - A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom - Hisszük és bízunk abban, hogy Isten minden körülmények között meg segít.
 
Sőt úgy kell mondani, hogy - meg vagyok győződve arról, hogy az én Atyám és az én Megváltóm kihoz minden bajból-.
 
A Biblia tele van olyan hősökkel akik minden körülmények között hittek az Atyában, a Fiúban. Sokszor rossz döntéseket hoztak, aminek a következményeit viselniük kellett, de minden reménységüket Istenbe vetették. Az Új Szövetségben pedig a Megváltó Jézusba. Legyünk mi is ilyenek, hisz most is bizonyít a mi Istenünk, el nem hagy a mi Megváltónk. És itt van közöttünk a Vigasztaló Szentlélek.

 


Augusztus 18. Jézus ismeri minden gondolatunkat

"Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait."

Lukács 22:31-32,

Gondoltuk volna, hogy Jézus tanítványainak is meg kellett térnie? Bizony Jézus halálának pillanatában történt meg az igazi megtérés. Mert akkor értették meg, hogy mit is vállalt értük és az emberiségért a Megváltó. Jézus tudta, hogy Péter háromszor tagadja majd meg, mert még nem élte át azt a fájdalmat amit a keresztfán látottak alatt érték őt. A gonosz is tudott mindenről és már előre kikérte őket. Jézus imádkozott értük, a mi Megváltónk sokszor értünk is esedezik.
A hit elfogyása ördögi támadások, próbák, nehézségek idején történhet meg. Csak az imádság tudja ezt megakadályozni.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Légy csendben és várj az Úrra!
Zsoltárok 37:4-7,

Nincs ennél szebb ígéret higgyünk és legyünk türelmesek.


Augusztus 17. A hit kialakulását gátló tényezők

A gonosz mindent kitalál, hogy ne tudjunk jó keresztények lenni. A félelem, az aggódás, a kétségbeesés, az ami a hitet lerombolja. Sajnos ez futótűzként tud elterjedni. A rossz hír tud igazán elterjedni, szinte csak azt halljuk a médiában is. A jó hír nem igazán izgalmas.
Ha engedünk ezeknek a negatív tényezőknek akkor létre jön a hitetlenség.

"Ne félj csak higgy!" Mondta Jézus.
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek..."

Jeruzsálemben is sokan nem hittek Jézusnak, mert ott nevelkedett.

Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.
Máté 13:58,

Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott.
Júdás 1:3

A hit kialakulását támadja az ellenség, és amikor támadás ér bennünket akkor harcolni kell.
A hit nem állandó, hanem változásban van, mindig a körülmények határozzák meg. Akinek problémája van és nem oldódik meg hamar annak a hite hanyatlik. Pedig akkor kéne a legnagyobbnak lenni, mert ha hálát adna, és megköszönné, hogy az Úrhoz tartozva mindenből kijön, akkor lépne a Róma 8:28 életbe. ( Akik Istent szeretik minden a javukra válik) Minden, mondja az ige- a mindenbe a rossz is bele tartozik, de az Isten a rosszból is tud jót csinálni.
Legyünk türelmesek és hívők, mert Isten a legjobbat akarja nekünk.
 


Augusztus 16. A Hit kialakulásának elősegítő tényezői

A hitet a pozitív gondolkodással tudjuk előbbre vinni. Mert a hitet fokozni lehet.
A legtöbb ige ilyen, a gonosz is a Szent Bibliából merít, csak akik nem ismerik az Isten beszédét azokat be tudja csapni. (agykontroll)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Róma 8.28
(Csia fordítás) "minden összedolgozik a javukra miután Isten terve szerint való kifejlődésre elhívottak!"

Az ige lehet ragaszkodó, szól hozzám és én ragaszkodok, megnyugtató.
Vagy elengedő, "hagyjad a te utaidat az Úrra" bizalmon alapuló.

Emlékeztető,
Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened, az Úr a fáraóval és egész Egyiptommal, (emlékkövek felállítása,) 5 Mózes 7:18,

Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, ti Izrael utódai kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott.
1 Krónika 16:12-13,

Odaszánás és hála: az adakozás, a böjt az ima. Ebben tudunk növekedni. Akkora a hit, mint amilyen mély az Isten ismeret.
A hit Istennel való kapcsolatunk gyümölcseként jön létre, az ismerettel együtt halad. Isten gondoskodik róla, hogy bizonyságaink legyenek, amit nem szabad elrejteni, elfelejteni mert az bűn. Beszéljünk róla és emlékezzünk meg imáinkban hálaadással.


Augusztus 15. Istentől kapott hit

 

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Róma 12,3.

„Hit: igen, erre van nekem szükségem —mondják sokan. — És imádkozom is, hogy Isten adja meg nekem.”

Ezzel csak az idődet vesztegeted. Nincs több értelme Istenhez imádkoznod hitért, mint annak, hogy az ujjaiddal malmozol, azt a mondókát hajtogatva: „Ragyogj, ragyogj kicsi csillag.”
A hitért való imádkozás reménytelen vállalkozás és elpocsékolt idő, mert minden hívő megkapta az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékét. Nem kell megszerezned. Nem kell imádkoznod érte. Nem kell böjtölnöd érte. Nem kell jó cselekedetekkel és jó magaviselettel kiérdemelned.
Már a tiéd.
Pál nem a bűnösöknek írt, hanem a hívőknek, a Római levélnek ebben a versében. Azt mondta: „…mondom mindenkinek közöttetek [nem a világon mindenkinek], …az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Minden hívőnek van hite!
Isten adta nekik!

Megvallás: Isten megadta nekem a hit mértékét. Nekem megvan az isteni fajta hit egy mértéke! Isten ezt már megadta nekem! Már megvan nekem.

Forrás: Kenneth E. Hagin - Hitünk tápláléka napi adagokban (Ősz)

 


Augusztus 14.

Jézus sokszor megkérdőjelezte a tanítványok hitét is.

És hozzá menvén, felkölték őt, mondván: Mester, Mester, elveszünk? Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait: és megszünének, és lőn csendesség.
És mondá nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engedelmesednek neki?
Lukács 8:24-25,

Hajlamosak vagyunk a bajban a félelemnek teret adni. Pedig akik ismerik Jézust azoknak tudniuk kell, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem hittel, hálával, reménnyel kell Istenhez fordulni.
Jézus akkor szól hatalommal, ha talál hitet. Látni és hallani akarja a hitünk reakcióját. beszédünk, cselekedeteink, tekintetünk elárulja a szívünk állapotát. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.


Augusztus 13. 
A hit működhet bárkinél , nemcsak hívő embernél. Ez is egy ajándék, de fel kell gerjeszteni. A kapernaumi százados esete még Jézust is meglepte. Hitte, hogy az ő szolgáját nem kell személyesen meglátogatnia a Mesternek, elég ha szól és meggyógyul.
 
 
Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el!- és elmegy, a másiknak: Jöjj ide!- és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt!- és megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben.
Máté 8:9-10,
 
A pogány százados érti a hatalom működését és a kimondott szó erejét. Nekünk is hinni kell a kimondott szó erejében, mert minden negatív szó negatív energiát hordoz, és minden pozitiv szó áldást hordoz. Csak pozitív dolgokat mondjunk, és ha nem tudjuk tenni mert olyan hatás ért minket, akkor vagy hallgassunk, vagy imádkozzunk. Ez Jézus  kérése felénk.

 


Augusztus 12.  A tétova hit

Aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.
Jakab 1:6-8

Mi történik akkor, ha hezitálsz, hogy megtegyél-e valamit, amit az Úr mondott neked? Az ördög fogja megtenni az első lépést.

Ha hitből akarsz élni, a hezitálás a létező egyik legveszélyesebb szokás. Határozatlanságból ered. A Biblia szerint az ilyen ember „állhatatlan, megbízhatatlan és bizonytalan mindenben, amit gondol, érez, dönt” (The Amplified Bible – bővített bibliafordítás).

Ha kételkedsz, a döntéseid nem szilárdak. Próbálsz hitben élni, de közben a félelmedet is táplálgatod. Olyan hitkijelentéseket teszel, hogy „hiszem, hogy Isten meggyógyít.” Aztán a félelmed azt súgja: „De nem mondanám, hogy most túl jól vagyok.” Állandóan a hit és félelem között ingadozol, így nem jutsz előre egy lépést sem.

A mai napon rúgd ki a hezitálás szokását! Határozd el szilárdan, hogy megbízol Isten Igéjében, és az alapján cselekszel. Ezt rögzítsd le egyszer és mindenkorra. Tökéld el, hogy soha többé nem fogsz kételkedni. Amikor kétség támad az elmédben, azonnal rontsd le.

Amikor Isten szól, ne vesztegesd az idődet! Azonnal lépj ki hitben! Így az ördög biztosan nem tud az utadba állni!

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.
Jakab 1:1-8

Kenneth Copeland
 

 


Augusztus 11. A menny viszonyulása az emberek hitéhez

Isten keresi a hitet a földön. Ahol talál, ott kiönti áldásait, az emberekre. Isten nem akar cselekedni a hit csatornája nélkül.

Azután így szólt az Úr: "Halljátok , mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat -e igazságot választottainak, akik éjjel- nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"
Lukács 18:6-8,

Sokszor elgondolom, hogy a mi mennyei Atyánk, minden ember Atyja, de mindenki másért imádkozik, és vajon kit hallgat meg az Úr. Hát az Igében benne van, a választottait, akik cselekszik az Ő akaratát.
Ebben az igében az özvegy igen erőszakos volt és kitartó, hitte, hogy igaza van és a bírónak igazságot kell szolgáltatnia. Mi se hagyjuk azt, hogy amiben hiszünk a gonosz ellopja tőlünk, mert rögtön nem változnak a dolgok. Legyünk kitartóak és mondogassuk az igazságot, de ne a magunkét, hanem a hitbeli igazságot, amit az Úr ígér nekünk.


Augusztus. 10.

" Közel van hozzád az ige,a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg."
Róma 10:8-11,

Az ige azt mondja" szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, vagyis ha hiszünk tiszta szívből akkor tisztává és igazzá válunk. Nem rögtön, hanem egy folyamat ez, kinél hamarabb kinél tovább tart, ez a folyamat. A megigazulás által az ember lelkében végbe megy egy változás, kezdi megutálni a bűnt, és Isten gyermekévé és barátjává lesz. De ez csak Jézus jóvátétele által lehetséges.

Szájjal kell tennünk vallást ahhoz, hogy üdvözüljünk. Kell ezt tenni a szellem világ előtt, embereknek, és bizonyságtétel közben.
Az a hívő aki szégyenli ezt és hallgat nem méltó Isten kegyelmére. Jézus mondta is. Aki megtagad engem azt én is megtagadom Atyám előtt.

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
Máté 10:32-33,
 

 


Augusztus. 9. A HIT MŰKÖDÉSI FOLYAMATA

Isten beszédéből nő ki, Isten erején nyugszik. A hallás mint szellemi érzékelés, isteni kijelentés útján. ( "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.")
Ha olvassuk Isten igéjét az is egy hallás, mert tud Isten úgy is szólni, ígérni, tanítani, kijelenteni. Ehhez is kell egy szív állapot, hogy megértsük, hogy ez most nekünk szól. Isten beszéde által felnő a hit, az emberi szívekben és a szellemben.
Meg kell vallani és kimondani a megértett és meghallott igéket, együtt beszélni Istennel.
Meg kell tenni a ránk eső hitbeli lépéseket.


"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" Róma 10:17,


kép forrása: http://i265.photobucket.com/albums/ii205/bacsipista/jezus_a_viharban.jpg

Az ige élő és ható. Azok az emberek akik nem hallják az igét és nincs kapcsolatuk az Úrral, nem alakul ki a hit, ezek a vallásos emberek. És bizony nem fogja megmozdítani Isten kezét.
Noé igaz ember volt, vele Isten beszélt és személyes kapcsolatban voltak. Noé hitt Istennek, és 120 évig építette a bárkát.

Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt.
2 Mózes 6:18,

Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.
2 Mózes 6:22,

A hit testvére az engedelmesség. Ábrahám is hitt az Úrnak, de engedetlenségből mégis be akart segíteni és Hágárral hált. Isten tervébe bele szólt, lett is ebből baj, még a mai időkben is látjuk a kárát. Isten sokszor megengedi, hogy a magunk akaratát vigyük végbe, de annak ára van.

Mózes is a hit hősökhöz tartozott, de ő is sokszor engedetlen volt, aminek meg is lett a büntetése. Nem mehetett be az ígéret földjére. A kegyelem, és az üdvösség ingyen van, de a földi életünkben meg kell bűnhődnünk az engedetlenségeinkért, ha az Úr hangjára nem tesszük azt amit nekünk mond. Az ígéretekhez feltételek is vannak. Isten a szavát betartja és nem személyválogató.

 

 


Augusztus 8. A HIT JELLEMZŐI

Vannak aktív és passzív hitéletek..
Istenben sokan hisznek, de a cselekvésük mégsem azt mutatja, hogy a hit emberei.

Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod -e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?
Jakab 2:19-20,

Sok ismerősöm van aki büszkén mondja én hiszek, én hívő vagyok, de az életükben a cselekedetükben olyan messze vannak Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Sokszor még mi, akik bemerítkezett hívők vagyunk, akik imádjuk az Urat, akik szolgálunk neki, mi is messze vagyunk néha. Mert a világ gondjai és az élet nehézségei elvisznek az Úrtól sok esetben. De mindig helyre állhatunk.

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
Jakab 2:17,

Az Urat kell a legelső helyre tennünk, és hinni, hogy ő ma is mindennek az Úrra. Úr a pénztárcánk felett, Úr a betegségek felett, Úr mindenek felett. És keresni kell az ő orcáját, keresni kell az ő akaratát, hogy a helyünkön álljunk, azon a helyen ahol ő látni akar minket.

 


Augusztus 7. A HIT ÉS A REMÉNY VISZONYA

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három közül pedig a legnagyobb a szeretet.
1 Korintus 13:13,

 

szeretetA hit mindig a jelenről szól, a remény pedig a jövőről!
Sokszor hiszünk a jövőbeli reménységben, de a jelenben nem. Pl, betegségekben, sok ember bele nyugszik mert fáj, mert érzi a problémát és nincs hite abban, hogy az elmúlhat.

 

"Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk."
Zsidó 10:38-39,

 

A hit harcában vigyáznunk kell, hogy a problémákban ne engedjük a félelmet a szívünkbe, mert akkor elbukunk. Harcoljunk igékkel, valljuk meg azokat a pozitív ígéreteket amit az Úr leíratott az őt szeretőknek. Jézus egyszerűen és nyomatékkal mondotta ezt a mondatot.

 

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem."
János 14:1,

 

"Ne félj csak higgy..."
Lukács 8,50

 

A hit egy olyan csatorna a föld és a menny között mint egy vezeték, amelyen az áram fut mindenhova ahova vezetjük, vagy a vízvezeték amely a várost behálózza. De a vezeték lehet 1 colos, de lehet félcolos is, esetleg 4 colos. Ugyanígy van a hitünk is. Vannak dolgok amikhez még nem nőt fel a hitünk, kicsi az átmérője. Van kis hit és van nagy hit is.
Fogadjunk meg Jézus tanítását és higgyünk, mert az ő szavában nem kételkedhetünk. Jelentsük ki bátran a szellem világ előtt azokat az igéket ami az igazság, mert úgy megszabadulunk.
Bátran tegyünk bizonyságokat, alátámasztva igékkel, mert a hit hallásból van Isten igéje által.

 

 


Augusztus 6.

Az Ószövetségben a hit az embernek Istennel kapcsolatos magatartása, amelynél a hangsúly az engedelmességen és a bizalmon van. „Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.”(1Móz 15,6) Aki szembeszegül Isten akaratával, parancsával az hitetlen.

 

A hit fogalmát az Ószövetségben az "áman" ige fejezi ki, ami annyit jelent -stabil alap- szilárd, állandó, megbízható, tartós.
Az ember fő lelki igénye: szeretet, elfogadás, biztonság!
De az Újszövetségben sem jelent mást mint: bizalmat szavahihetőséget, garanciát, bizonyítékot, megbízhatóságot.

Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz.
Jeremiás 33:3,

Aki bízik Isten beszédében az hozzá fordul bizalommal.

"Atyátokká leszek, ti pedig fiammá és leányommá lesztek, így szól a mindenható Úr."
2 Korinthus 6:18,

Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas-zárakat leverem.
Ézsaiás 45:2,

Bár ahogy az előbbiekben írtam, az emberiségbe be van kódolva, hogy valakiben hinni kell, egyedül Isten volt az aki kijelentette magát. Amikor már megjelent a kereszténység, sok más népcsoport csak úgy maguktól illetve a gonosztól hittek sok mindenben, maguk csinálta bálványokban, babonákban.
Gárdonyi Géza könyvéből idézek, A láthatatlan ember című könyvből, hogy az akkori magyar nép ősei idejében a hun nép Attila idejében miben hittek.

"Aztán megint lovasok, megint gyalogosok, megint szekerek. Csaknem valamennyi hozta az isteneit is, kőből, fából, rézből, aranyból való ördögi pofákat: ki díszkíséretben, ki csak rúdon, de mindnyájan tiszteletes bizalommal."

A részletben Attila hadba indul Róma ellen, és a hozzá jövő szövetséges népekről szól a felsorolás. De a regényben Istent is emlegetik. Egy nagy káosz volt abban az időben, és most is az van sajnos. De a ma emberének van kijelentés, mert Isten szól a Szent Biblia alapján. Imádkozzunk azért, hogy legyen kívánatos a tanulmányozása minden embernek.

 

 


Augusztus 5. HITTEL ,VAGY HIT NÉLKÜL

 

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni

Hit nélkül az ember szétesik, erkölcsileg, szellemileg, testileg! Valamiben hinni kell, és ha végignézzük a történelmet a népcsoportokat, hittek is valamiben. Sajnos a gonosz kínált bőven, sok mindent.

Hit nélkül, pedig senki sem kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidó 11:6,
(Károli) " Hit nélkül, pedig lehetetlen Istennek tetszeni"

A hitetlenség bűn! Jézus kijelenti, hogy a legnagyobb bűn, mert a hitetlen emberen nem tud segíteni, és a hitetlen ember másokat is a bűnre csábítja, a családját, barátait ismerőseit. Hinti a hitetlenség beszédét és szellemét, és az, mint a ragály terjed. Ugyanúgy. mint mi akik Jézusról teszünk bizonyságot hintjük a remény és az áldás szavát amiből kifejlődik a hit.

Mert minden ami nem hitből származik, bűn.
Róma 14:23,

Az Istennel való kapcsolatunkban minden cselekedetünk, amit nem a hit motivál, bűnöket szabadít fel. Ha a kételkedés szellemét beengedjük az életünkbe, akkor semmi értelme a kereszténységünknek. Akkor Jézus hiába vállalta a halált, és a szenvedést.

Az emberi lehetetlen hit által lehetséges lesz!

 


Augusztus 4. A HIT TÖRVÉNYSZERŰSÉGE

A Hit

Az ember szellemének egy képessége, ami összeköti a földet a mennyel, a hit. Az embert Istennel, hogy Jézus Krisztus megváltása által megszerzett mennyei javak át tudjanak jönni az ember életébe.
Vannak testi és lelki érzékeléseink, de ne keverjük össze a hittel.

A hit pedig a remélt dolgokban való BIZALOM, és a nem látható dolgok létéről való MEGGYŐZŐDÉS.
Zsidó 11:1,

Ez a két szó a fontos " bizalom- meggyőződés."
A bizalmunknak rendíthetetlennek kell lennie.
És ha beszélünk emberekkel a jó hírről akkor, úgy kell mondanunk, hogy meg vagyok győződve arról, hogy......
Mert a beszédünknek hitelesnek, erővel hatónak kell lennie.

Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.
1 Timoteus 1:19,

Isten szellem, ezért vele csak szellemi képességekkel léphetünk kapcsolatba. Ez a szellemi képességünk a hit.

 


Augusztus 03. Fiak vagyunk

 Menjetek el, és hirdessétek...

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Máté 10:7-8,

Fiúvá váltunk Krisztus megváltása által. Nagy kihívás ez, Jézus természet fölötti erejének felszabadítása.
Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön.

Üdvösség azt jelenti: gyógyulás, szabadulás, fiúság, helyreállás, örök élet.

Amikor megtértünk ezek a folyamatok mentek végig az életünkben, és az út végén vár az örök élet.
A bíróságon sem fogadják el bizonyíték nélkül a mondottakat. Nekünk is bizonyítani kell. Ha másként nem akkor kérnünk kell a mennyei csodákat, hogy Isten tegye meg. Ki kell szolgáltatnunk az embereknek a bizonyítékokat és hit által kézrátétellel imádkozva a szükségletekért! A Szent Szellem segít ebben, ha van hitünk.

Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével: hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
1 Kor 2:4-5,

 


Augusztus 02.

 

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20,

A mi drága Királyunk kijelentette, hogy mennyen és földön Úr Ő. Tehát amit mond azt cselekedjük. Ha azt tesszük ami az igében van, és engedelmesen cselekedjük az ő tanítását velünk lesz és mindenben segít. Áldásai ránk hullanak, úgy a családi életünkben, mint a szolgálatunkban, a növekedésben. Ez egy nagy missziós parancs. A segítsége a Szent Szellem és az angyalok által történik. Pozíciónk és hatalmunk van, mert ő adta és felhatalmazott minket sok mindenre. Fiak vagyunk mindannyian akik elfogadtuk őt. Az ő missziós parancsa több rétegű.

Menjetek,
Hirdessétek,
Gyógyítsatok,
Űzzétek, ( ördögöt,démonokat, gonosz szellemeket)
Támasszatok halottakat.

Az evangélium jó hír, mert meg tudja változtatni az emberek gondolkodását. Tegyük minél gyakrabban.

 

 


Augusztus 01. HITÉPÍTÉS

Amit szem nem látott...

Rettentő fontos a missziós munka, mert az embereket megmentjük a haláltól az ítélettől. Ennek a tevékenységnek az alapja a bizonyságtétel. Mindannyiunk életében van bizonyság, amit tovább kell adni. Akit megérint a bizonyság üzenete az elgondolkodik rajta, és ez egy mag lesz a szívében. Van aki messzire megy, mert úgy hívja el Isten, de van akinek az ismerősei, vagy a rokonság körében kell missziós munkát végezni, leutazni a rokonsághoz és vinni az örömüzenetet. Ebből épül a hit.
 
Mert nem szégyenlem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is, mert Isten  a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből, hitbe, ahogyan meg van írva: " Az igaz ember pedig hitből fog élni." Róma 1:16-17,
 
Az evangélium Isten ereje, egy dinamisz, ami a megfelelő időben egy isteni szikra hatására robban.

  


J Ú L I U S

Július

 


Július 31. Az evangélizáció alappillérei Válaszolni a kérdésekre.

 

Sok ember hajlandó beszélgetni velünk és kérdéseket tesz fel. Tudnunk kell a válaszokat és szeretettel odaadással beszélgetve válaszolni rájuk. Sok embernek csak a beszélgetés hiányzik, és mikor már ismernek lassan kinyílnak.

Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket.
Thesszalonika 2:7-8,

Az a szeretet legyen bennünk is más emberek iránt ami Krisztusban volt, és van most is. 


Július 30. Az evangélizáció alappillérei - Hiteles életforma

 

Nem elég beszélnünk az evangéliumról, a szolgálatunknak hitelesnek kell lennie az életformánkon keresztül.
A hitelesség nem egyenlő a tökéletességgel. A hitelesség egy őszinteséget jelent ,nem képmutatást.. Egyszerre kell a szolgálati ajándékot és a jellemet építeni. Sokszor hibázunk, de ki javítjuk Isten Szelleme segítségével.

Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély.
2 Timóteus 2:15-17a,


Július 29. Az evangélizáció alappillérei Szenvedés az evangéliumért.

 biblia és töviskoszoru

A konfrontálódást vállalni kell az evangéliumért, de csak bölcsen. Az igazságot nyugodtan higgadtan finoman közölni kell, és nem vitatkozva, hanem szeretettel.
Az emberi lelkesedés tüze kialszik, ha az elhívásunk meg fog próbáltatni, de ha Mennyből táplált tűz van bennünk, akkor az égni fog akkor is, amikor az életünk nehéz időszakon, próbán megy keresztül. 

Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 1hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Filippi 2:5-11,

1190


Július 28. Az evangélizáció alappillérei - Az evangélium hirdetése

 

Az életünkkel kell bemutatni Jézust. Hittel teljes, hatékony ige hirdetés éri el az eredményt. Ne legyünk erőszakosak de kezdeményezzünk.

Nem szabad figyelni arra hogyan reagálnak, mert van olyan ember akit felkavar az evangélium és zavarodottá válik és rosszul reagálnak rá. Általában akkor a szívéig hatol az ige és felkavarja érzéseit. 

Jól vigyázzatok, hogyan éltek: ne esztelenül hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Efezus 5:15-17, 

Bizony ki kell használni minden időt, alkalmat, hogy bölcsen mondjuk az elveszetteknek a menekülés drága igéit, még akkor is ha bolondnak néznek, mert a mag ott lesz a szívükben. Isten az aki azt locsolgatja és a megfelelő időben ki is kel. De ehhez imádkozni is kell.

És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.
2 Thesz 3:1-3,

Sok ember ellenségének tekint minket, mert a bűnei taszítják a hívőktől. Ez egy szellemi harc. De ne törődjünk ezzel.

 


Július. 27. Az evangélizáció alappillérei


1. Imádkozás
2. Az evangélium hirdetése
3. Szenvedés az evangéliumért
4.Válaszolni a kérdésekre

Imádkozás:

Imádkozás nélkül nem hatékony az evangélium. Ez a fegyverünk a gonosz ellen. Jézus megtanított imádkozni is, egy példát mondott erre, a "mi Atyánk" imádságot. Az Ó szövetségben is minden fontos ütközet vagy fontos dolog előtt imádkoztak, de Jézus is felhívja a figyelmet, hogy minden fontos döntés előtt tárjuk az Atya elé azt amire készülünk. És ha egyezik az Atya akaratával akkor segítségünkre lesz.

Ezért mondom néktek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétketeket.
Márk 11:24-25,


Július 26. Az evangélista feladata

 

Az evangélista feladatai közé tartozik a gyülekezet felé való szolgálat is. Fontos tudnunk, hogy a gyülekezet azokért van, akik még nincsenek benne.

Sajnos sok egyház eltér ettől a küldetéstől. Ha azonban a gyülekezetek készek újból visszatérni az eredeti küldetéshez, akkor Isten ismét kitölti a Ő Szellemét rájuk és meg fognak újulni.

Az evangélista feladata az, hogy segítsék a gyülekezetet erre az eredeti elhívásra fókuszálni.

Gondoljunk arra, hogy Istennek fáj a szíve amikor látja az embereket elveszni bűneikben. 

"Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem." Lukács 10,16

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: "Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!"Lukács 10,17

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 33aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." Máté 10, 32-33

 


Július  25. Jézus szolgálata

Jézus tanított és cselekedett.
Minden tettével az Atya akaratát tette. Imádkozott és kérte az Atyát, hogy mindenben tudja azt tenni amit ő kért tőle.
Imádkozott az emberiségért, tanítványaiért.
Tanította a tanítványokat egy kicsit másként mint a nagy közösségben összegyűlt embereket, de azokat is tanította.
Gyógyított, ördögöket, démonokat űzött és szabadító szolgálatot végzett. Áradt belőle a szeretet.
Halottakat támasztott fel.

Valójában erre hívott el minket is, kiket mire. Fontos, hogy képzésekben részt vegyünk, fontos hogy fel legyünk hatalmazva rá, ki legyünk rendelve erre a munkára. Bár sok tanfolyamot elvégeznek a keresztények, de mégis azt látom, hogy nem hatalmazzák fel őket bizonyos szolgálatra, így nem merik azt gyakorolni és a végén elsínylik a dolog, feledésbe megy. Hogy miért van ez így?
Vannak erre ötleteim, de inkább bölcsen hallgatok erről, mert nem az én dolgom megítélni. Inkább imádkozzunk azért, hogy az ébredés előtt legyen elég olyan ember aki részt vesz ebben és segíteni tudja az embereket az úton amire rá lépnek.
Az evangélistának a gyülekezet felé is szolgálnia kell.

Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
1 Péter 2:21,

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.
1 Péter 1:22-23,

 


Július. 24. Ajándékok, kincsek

Amikor megszületünk már akkor kiválasztja Isten az övéit, és ott szunnyad bennünk az a talentum amit kaptunk. Az élet, a családi viszonyok és a gonosz sokszor próbálja ezeket elnyomni, de valójában aki törekszik a normális szép életre kibontakozik az igazi énje. Ha pedig érzi, hogy ő Isten jelenlétében szeretne mozogni, akkor segítséget kap arra, hogy megtalálja az utat az Úrhoz. 

Onnantól fogva már Isten Szelleme vezeti, és ha figyel rá akkor sok minden ajándék felszínre kerül. Kinél előbb, kinél később.

Persze olyan is van amikor mellé fog valaki, mert bizony a gonosz a hívőkkel sem úriember. De ki lehet abból is jönni, mert Isten türelmes, megértő, szerető Atya.
Az evangélistákban nagyobb tűz van az emberek felé, több szeretet ezáltal barátságosabbak, közvetlenebbek. Harcosabbak és hamar konfrontálódnak is. Kérni kell a bölcsességet ehhez. Keresik a másik evangélista társaságát, felismerik egymásban az ajándékot.

Vigyázni kell azonban, hogy ott ne harcoljon ahol nem kell, ne nézze le a másikat ha annak nincs annyi gyümölcse mint neki.

Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: Így rendelkezem minden más gyülekezetben is.
1 Korinthus 7:17,

Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott.
1 Korinthus 7:24,

 


Július 23.   Az evangélista mentalitása.
 
Postás:  Közvetít egy küldeményt aminek feladója Isten.
Feladó helye a menny.
Tartalma jó hír.
Értéke felbecsülhetetlen.
Cimzettje az emberiség.
Szülész: Nem szül, de levezeti a szülést.Ezután a gyermeket, átadja a szüleinek, és a szülők gondoskodnak róla. Az evangélista a szülész, a pásztor a szülő, ez csak együttmüködéssel fog jól működni.  
Halász:  A halász hálóval beviszi, összegyűjti a csónakba (gyülibe) a halakat. 

 

Az evangélista olyan mint a jó samaritánus: Ő kint jár az életben a világban, és szolgál a szükségben levők felé. Nem csak szolgál, hanem elviszi a vendég fogadóba (gyülibe) is a bajba jutottakat. Jó volna minden jó tulajdonsággal rendelkezni, de mi csak emberek vagyunk, egyedül Jézus volt az aki mindennel rendelkezett. De ha csak a felével is rendelkezünk és azt megtesszük, akkor már sokat tettünk.
 
Mert a mi igehirdetésünk  nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem az álnokságból. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.
1 Thesszalonika 2:3-4,

 


Július 22.  Evangélista
 

Valójában amikor megtérünk és elérkezünk a nagykorúság idejéhez mindannyian evangélistáknak kellene lennünk. Isten erre hívott el minket. Ennek vannak jelei, vajon felismerjük ezeket?
Az evangélium jelentése = (görög szó)  Jó hír, öröm üzenet, örvendetes hír,

az evangélista = ezeket továbbadó személy.
 
Elhívása van az Úrtól.
Olyan álmai, gondolatai vannak, ami mindig ehhez a szolgálathoz kötődik.
A szolgálati ajándékát kulcs fontosságúnak érzi.
Nagyon hamar kialakulnak benne Istentől vett látások, az evangélium hirdetésének a módszerére.
Dinamikus.
Kezdeményező képességű.
Harcos.
Halász mentalitással rendelkezik.
Felismeri a másokban levő ajándékot.
 
Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban megvan  a kilenc ajándékból legalább négy. De olyan testvér is lehet akiben mind megvan. 
Akkor miért nem működik elég hatékonyan? Talán sok csalódás bántás ér minket? Vagy nem vagyunk elég törekvőek? Vagy érdektelenek vagyunk egymás iránt? Nincs elég időnk? 
Sok minden lehet, de az előttünk járó testvéreknek kell bevezetni a fiatalabbakat, vagy a bátortalanokat. Egymást kell bátorítani ebben. Persze ehhez bizonyságok is kellenének, de mikor erre sincs idő. Itt az internet és a fórumokon lehetne bizonyságokat tenni, hogy mások is okuljanak, vagy tanuljanak belőle, esetleg adjanak tanácsot a bizonytalanoknak.

Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. 
1Thesz 2:4

 


Július 21. Mentorálás

A mentor: segít, felkarol, személyre szólóan metszeget, bátorít. Mintha Jézus is ezt tette volna! De Pál is Timóteussal.
Nagyon fontos tanítványozni, ami mindkét fél részéről egy alázatos és kitartó munka. Egymás iránt tiszteletet és megbecsülést igénylő kapcsolat. Fontos lenne az egész gyülekezet bevonása, mert a végeredmény az emb