Ima gyermekáldásért

 ima gyermekáldásért
 
 
Mennyei Atyánk! Én és a feleségem térdet hajtunk Előtted, és megvalljuk a Te Szent Igédet. Te vagy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, akiről neveztetik minden nemzetség Mennyen és földön. Hozzád imádkozunk, hogy add meg nekünk a Te dicsőséged gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjünk a Te Szellemed által a belső emberben.
Krisztus lakozik hit által a mi szívünkben. A Te szeretetedben meggyökerezünk és alapot veszünk, hogy megérthessük minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága a Te jóvoltodnak, és megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig.
(Ef.3,14-19.)
 
Az Urat szolgáljuk, a mi Istenünket, és Ő megáldja a kenyerünket és vizünket; és eltávolítja miközülünk a betegséget. El sem vetél, meddő sem lesz a mi földünkön semmi; napjaink számát teljessé teszed.(2Móz.23,25-26.) Nem fáradunk hiába, nem nemzünk a korai halálnak, mivel gyermekeink az Úr áldottainak magvai lesznek, és ivadékaink velünk megmaradnak. (Ésa.65,23.)
 
Dicsőítünk Téged Urunk, mert Te vagy az, aki beülteted a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Köszönjük Neked, hogy Te vagy az, aki építed a családunkat. (Zsolt.113,9.) Mint a Te gyermekeid és örököseid és Jézusnak társörökösei, elfogadjuk az ajándékot: Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse, jutalom.(Zsolt. 127,3.)
 
Hálát adunk Neked Atyánk Jézus Nevében, mert tudjuk, hogy amit kérünk Tőled, megkapjuk, mert megtartjuk a Te parancsolataidat, és azt cselekedjük, ami kedves Előtted. A Te parancsolataid szerint hiszünk a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak Szent nevében, és szeretjük egymást, azzal a szeretettel, amellyel Te szeretsz minket. (1Ján.3,22-23.)
 
Köszönjük Neked Atyánk, hogy olyanok vagyunk, mint atermő szőlő házunk belsejében; fiaink, mint az olajfacsemeték az asztalunk körül.(Zsolt.128,3.) Ámen!