A Biblia: Salamon  (Solomon)

 

1. rész

 

 

2. rész

 

A Biblia - Salamon

Dávid legkedvesebb fiát, a derék és jólelkû Salamont emberfeletti bölcsességgel ruházza fel Isten. Atyja halálakor õ veszi át Izrael vezetését és nem csak bölcsessége miatt lesz messze földön híres, hanem azért is, mert az õ uralkodása alatt épül meg a jeruzsálemi Templom. A Templom elsõsorban szent hely, de megépülése azt is jelenti, hogy az évszázadokig húzódó vándorlás után a zsidó nép végre hazát alapított. Salamon okos politikája mellett az ország elkerüli a háborúkat, s nem csak a számtalan feleségbõl és gyermekeikbõl álló királyi család, de az egész nép élvezheti az oly régóta várt békét és a jólétet.


Rendezte: Roger Young

Szereplõk: Ben Cross, Anouk Amiée, Vivica A. Fox, Max Von Sydow, David Suchet

 

Filmajánlatunk: >> Salamon és Sába királynője <<