Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január  Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 

 

M Á R C I U S

 

Március 31.  Ruth 3-4

És legyen ő a te lelkednek a megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyed szülte őt, az, aki téged szeret, és aki többet ér neked hét fiúnál.

Naomit azzal vigasztalták a szomszédai, hogy Ruth nagyobb ajándék számára. mintha hét fia született volna. Ebben nem is tévedtek, hiszen Ruth maga az Úr ajándéka volt. Sajnos voltak olyan korok, amikor nem örültek annyira egy lány születésének.


Még ma is vannak olyan országok, ahol egy kislány születésében csak a problémát látják a szülők. Úgy gondolják, hogy a lányt azért kell felnevelni, hogy férjhez tudják adni, és ez egyben azt is jelenti, hogy jelentős hozományt kell kiállítani, ha a házasságot nem akarják rangon alul megköttetni lányukkal. Ez bizony nem más, mint a lány áruba bocsátása. Ezekben az országokban az sem megy ritkaság számba, hogy a kislányokat tétként teszik fel valamilyen szerencsejátékon.

Bizonyos országokban, ha a szülőket megkérdezik, hogy hány gyermekük van, csak a fiúkat említik meg, a lányok mintha nem is lennének.

Isten igéje nekünk egészen mást tanít. Isten a nőt és a férfit egyaránt a saját képmására teremtette. A nő és a férfi kiegészíti egymást. Ugyanúgy  szükség van a férfi erejére, mint a nő gyengédségére.

Imádság:
Köszönöm Uram, hogy nálad nem az a fontos, ki minek születik. Köszönöm, hogy a te alkotásod vagyok. Ebben a világban csak az erősek maradhatnak fent, de te felkarolod a gyengéket. Kérlek, légy azokkal a kislányokkal is, akiket nem szeretnek a szüleik! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Ruth 4,15


Március 30.  Ruth 3-4

Tanúk vagyunk. Tegye az Úr asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Rákhel és Lea, kik ketten építették fel Izrael házát!

"Tanúk vagyunk" - mondták az emberek, és gratuláltak Boáznak a házasságához. Ellátták őt mindenféle jókívánsággal a jövőre nézve.

A tanúskodás azt jelenti, hogy bizonyos emberek szem- és fültanúi voltak egy eseménynek, és arról készek számot adni bármikor.

Bármilyen ügyben lehet tanúskodni: lehet valaki az ifjú pár tanúja, de tanúskodhat valaki egy bűnügy kapcsán is. Mi, hívő emberek is szoktunk tanúskodni, bizonyságot tenni arról, hogy mit tett velünk az Úr. Az ilyen bizonyságtételek nagy bátorítást jelentenek a másik ember számára.

Ha valaki egybe akarná gyűjteni azt a sok bizonyságtételt, amit az emberek a történelem során tettek, rengeteg könyvet írhatna tele.
A bizonyságtétel a bizonyságtevőt is erősíti.

Tettél már bizonyságot a hitedről? Elmondtad már a rokonaidnak, barátaidnak, hogy mit tett veled az Úr? Ha úgy érzed, hogy te nem szeretsz ilyen dolgokkal előhozakodni, mert visszahúzódó természetű vagy, kérd Istent, adjon neked bátorságot ehhez. Milyen jó lenne, ha minél többeknek beszélhetnél a Megváltóról!

Imádság:
Uram, mindenkinek el szeretném mondani azokat a csodákat, amelyeket veled átéltem. Szeretném, ha mindenki megtudná, milyen hatalmas Isten vagy. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Ruth 4, 11


Március 29.  Ruth 3-4

Boáz maga mellé vett tíz férfiút a város vénei közül, és mondta: üljetek ide! És azok leültek.

"Ruth" - mondta elérzékenyülve Boáz - "nagyon szeretnék segíteni rajtad, de a törvény azt írja elő, hogy ezt a lehetőséget a legközelebbi rokonodnak ajánlják fel. Holnap reggel megyek, felkeresem őt."


Bóáz állja a szavát, felkeresi a legközelebbi rokont, és megtárgyalja az ügyet a város tíz véne jelenlétében. Ez a férfi először hajlandóságot mutat, de amikor meghallja, hogy ehhez Ruthot is el kell vennie feleségül, visszautasítja ezt a megtiszteltetést. Csak a saját érdekeire gondol. Boáz végre feleségül vehette Ruthot. Néhány hát múlva megtarthatták az esküvőt.

Boáz oldalán Ruth egyszerűen elragadó, szinte ragyog az örömtől...

Mindannyiunknak nagyon jól esik, ha valaki az oldalunkra áll. Nekünk, keresztényeknek pedig kötelességünk felkarolni a gyengéket. Egy hívő ember nem hagy cserben senkit.

Imádság:
Te vagy a legcsodálatosabb barát, Jézus. Te mindent odaadtál értem. Kérlek, áldd meg azokat, akik az elesettek ügyében fáradoznak, adj bölcsességet azoknak  a nemzetközi szervezeteknek, akik az emberi jogokért küzdenek, és az ártatlanul bebörtönzöttekért járnak közben! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Ruth 4,2. 


 

Március 28. Ruth 3-4

Naomi ezt mondta: légy veszteg leányom, míg megtudod, hova dől el a dolog, mert nem nyugszik ez a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma."

A legtöbb filmsztár, pop énekes és politikus gondosan ügyel arra, hogy önmagáról a legkedvezőbb képet alakítsa ki a közvélemény előtt. Szívesen adnak interjúkat, szeretnék, ha erősnek, romantikusnak, intelligensnek látják őket az emberek.

Nagyon kényesek arra, hogy egy-egy televíziós szereplés során semmi ne árthasson az "imidzsüknek",

Mégis, a valóság teljesen más, a világ már jó ideje azon csámcsog milyen szégyenletes a családi élete a királyi házaspárnak. Mindenki megdöbben, amikor kiderül egy rock sztárról, hogy kábítószer élvező, vagy a sikeres futballistáról, hogy közönséges gyilkos.

Boáz mindvégig hű maradt ahhoz a képhez, amit Ruth kialakított róla. Ő megtartotta az ígéretét.

Jó tudnunk, hogy Isten mindig megtartja az ígéretét.

Imádság:

Milyen jó dolog, ha valaki tartja a szavát. Segíts Uram, hogy minden ígéretemet teljesíthessem, hogy mások minden helyzetben számíthassanak rám! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Ruth 3,18,

 


Március 27.  Ruth 3-4

Ne félj leányom, mert mindent, amit kérsz, megteszek neked.

Bóáz jóízűen alszik a mezőn, hálával van tele a szíve Isten iránt, aki bőséges aratást adott az idén. Édes álmából hirtelen felriad. Valami mintha mocorogna a lábánál. Mi lehet az?

Vagy inkább ki lehet az? Bóáz meglepődve ragadja meg valakinek a karját. Még mielőtt megkérdezhetné, hogy ki az, már meg is érkezik a válasz: "Én vagyok az, Ruth, uram. Hadd maradjak nálad, hiszen te vagy az én jótevőm." Miért kellett Ruthnak éppen az éjszaka kellős közepén Boázhoz jönnie? Valami megragadja a férfit ebben a nőben. Tudja, hogy hűségesen viseli Naomi gondját, és most őt is kedvesen jótevőjének nevezi. Igaz, megváltotta a két asszony földjét, de ő ezt szerényen rokoni kötelességének tekintette. Boáz tudta, hogy a törvény azt is lehetővé teszi, hogy az özvegyet feleségül lehessen venni, és a család tekintélyét így helyre lehessen állítani.

Ma azt mondanánk, ez egy megható szerelmes történet. Boáz és Ruth egymásra találtak, és a jómódú férfi ezután gondját viseli a szegény asszonynak, aki mindenben méltó szerelmére.

Így szeret Isten is minket, ha mi hozzá megyünk, nem küld el bennünket, és mindenben a gondunkat viseli. A János evangéliumában a 6. fejezet 37. versében erről olvashattok.

Imádság:

Úr Jézus, én bármikor jöhetek hozzád. Te mindig szeretettel veszel engem körül, és semmi sem választhat el tőled. Kitől is kellene félnem a te jelenlétedben? Egész szívemből hálás vagyok neked. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 3,11


 

Március 26.  Ruth 3-4

Ruth and Naomi

 

Mindazt, amit mondasz megcselekszem. És lement a szérűre, és mindent úgy tett, ahogy az anyósa parancsolta.

Leszállt az est Betlehemben. A lágy holdfényben kicsiny, egymáshoz közel lévő házak körvonalai rajzolódtak ki. Úgy tűnt, mintha az egész város aludna, a házak is, az utcák és az emberek.

Az alig hallható rágcsálásról viszont arra lehetett következtetni, hogy vannak, akik ezt az időt találják a legalkalmasabbnak, és eszük ágában sincs aludni. Kicsiny szürke árnyak futkároznak fel s alá, szorgalmasan kutatva valami rágcsálnivaló után. De talán mégsem az egerek az egyetlenek, akik fent voltak.

A hegyről lefelé kígyózó ösvényen egy asszony alakját lehetett kivenni. Óvatosan lépkedett, jobbra-balra tekingetve, mintha attól félt volna, hogy észreveheti valaki. Így haladt előre egy darabig, aztán amikor látta, hogy senki sem figyeli, kendőjét szorosan maga köré vonta, és megszaporázta lépteit.

Ki ne félne a kudarctól, hogy visszautasítják? 

Hányan félnek attól, hogy barátkozzanak, mert azt hiszik magukról, hogy csúnyák, vagy nem tudnak semmit, ami másokat érdekelhtne.

Lehet, hogy te is félsz az úgynevezett "menő" társaságoktól, akik öltözködésükkel is ki akarnak tűnni a többi ember közül, és lenéznek mindenkit, aki nem olyan "jó fej", mint ők. Úgy érzed, te nem érsz annyit, és nincsen önbizalmad. Pedig nagyon is sokat érsz! Isten szemében minden ember nagyon értékes.

Tanuld meg:

Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. (Példabeszédek 17,17.

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 3, 5-6


Március 25. Ruth 1-2

Áldott legyen ő az Úrtól, aki nem vonta meg az irgalmasságát az élőktől és a holtaktól.

"Mindig szegények maradunk, és koldulnunk kell majd, Ruth. Hacsak nem kapunk egy kevéske földet, amit megművelhetünk. Talán, amit az teremne, megmentene bennünket az éhhaláltól." Ezek lehettek Ruth anyósának elkeseredett szavai.

Mégis felvillant valami remény ezeknek a szerencsétlen asszonyoknak az életében. Boáz közeli rokonuk volt, aki kész volt megváltani a földet nekik, amit szegénységük folytán veszítettek el. Ruth újra bizakodni kezdett. Bizony, milyen jól is döntött, amikor az élő Istent kezdte el követni. Most látta csak, hogy ennek az Istennek a törvényei jók, hiszen lehetővé tette a már elveszettnek hitt föld megváltását.

A bűneset után mi is így veszítettük el az örök életet. Elveszítettük azt a földet, amit Isten adott nekünk. Milyen csodálatos tudni, hogy a mi életünket Jézus Krisztus váltotta meg! Neki nagyon nagy árat kellett fizetni azért, hogy helyet készítsen számunkra a Mennyországban. Ehhez a vérére volt szükség.

Imádság:

Köszönöm Jézus, hogy Te vagy az én Megváltóm. Köszönöm, hogy helyet készítettél nekem az Atyánál. Köszönöm az új életet, amit nekem ajándékoztál. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Ruth 2,20.


Március 24. Ruth 1-2

 

Milyen tapintatosan gondoskodott Boáz Ruthról! Vigyázott, hogy ne alázza meg őt. Figyelmezteti munkásait, nehogy rápirítsanak, sőt még szórjanak is el gabonafejeket.

Volt egyszer egy király, aki fiacskájának mindent megadott, amit szeme szája kívánt. Minden nap roskadásig telt asztal állt a kis herceg előtt, rajta a legfinomabb ételekkel. A játékait meg sem lehetett számolni, olyan sok volt neki. Ez a kisfiú mégsem volt boldog. Nem nehéz kitalálni, hogy mi tette őt ilyen boldogtalanná.  Hiába volt ott a rengeteg játék, ha senkivel nem tudott játszani, és hiába roskadozott az asztal minden étkezésnél, ha egyedül kellett ott üldögélnie, és senkivel nem válthatott egy szót sem. Mit ér így a legnagyobb gazdagság is? 

Bizony, ha az emberek a lelkükben vannak kiéhezve egy jó szóra, egy baráti gesztusra, akkor semmit sem ér a gazdagság. Te is segíthetsz embereknek, akár egy mosollyal is. Csak nézz körül! felvidíthatod szüleidet, barátaidat, csak találd meg a módját! Légy bölcs, mint Boáz!

Imádság: Jézus, te vagy a szívemben az Úr! Nem csak a mindennapi kenyeret adod meg nekem, hanem a lelki táplálékról is gondoskodsz. Köszönöm a Szentírást, amiből olyan sok bölcsességet menthetek. Ámen.

Jeresd ki a Bibliádból! Ruth 2, 15-16


Március 23. Ruth 1-2

Hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, holott én idegen vagyok?

Volt egy film aminek a következő volt a címe: A zene hangjai. A film egyik jelenetében Mária azon csodálkozik, miért éri őt ilyen nagy szerencse, miért lehet ilyen boldog. Az énekesnő egy dalra fakad, és azzal próbálja mindezt megmagyarázni önmagának. A dal egyik sora így szól: "Mielőtt még felnőtt lettem, gyerekként sok jót tehettem." Nem biztos, hogy egyet tudunk érteni Mária fejtegetésével.

A mi történetünkben azt olvashatjuk, hogy Boáz mindent tudott Ruthról. Tudta, hogy milyen példásan gondoskodik anyósáról, és Istenért hátat fordított a bálványoknak. Ruth azt az áldozatot is meghozta, hogy korábbi rokonait elhagyva, Naomi mellett maradt. Most mikor Bóázzal összetalálkozott, el se akarja hinni, hogy egy ilyen nagy ember szóba áll vele. Az ő élete ettől a pillanattól gyökeresen megváltozott, nem is sejtette még Ruth, Istennek milyen csodálatos terve van vele. Isten titkon mindent lát, és megfizet kinek-kinek  a cselekedeteiért. A jó cselekedeteknek a szív mélyéből kell jönniük. Nem akkor kell jót tenni, amikor mindenki látja. Istent nem lehet megtéveszteni, mint esetleg a tanárainkat, akiknél egyes gyerekek képmutató igyekezetükkel bizonyos előnyöket tudnak kicsikarni. Isten úgy szeret téged, amilyen vagy. Igyekezz mindig őszintén jót tenni, és ne törődj azzal, hogy ki tud róla és ki nem. Isten mindenre emlékszik, amit teszünk.

Imádság:

Uram, tudom, hogy a Mennyországot nem lehet kiérdemelni, ha nagyon igyekszem, akkor sem. Csak a te kegyelmed tette ezt számomra lehetővé. Mindent neked köszönhetek Uram. Olyan jó tudni, hogy a téged szeretőket gazdagon megáldod. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 2, 10.


Március 22. Ruth 1-2

Történetesen odatalált Boáz szántóföldjére, aki Elimélek nemzetségéből való volt.

Egyszer egy hívő embernek valaki ezt mondta: "Tudom, hogy te szoktál imádkozni, de szerintem ez nem befolyásol semmit, minden csak a véletlen műve." Egyáltalán nem lepte meg barátunkat, hogy egy kívülálló így vélekedik Isten és ember kapcsolatáról. Készségesen felajánlotta, hogy megmagyarázza ezt. A következő példát mondta neki: "Ha egy erdőben sétálsz, és az egyik fáról valami a fejedre esik, azt modhatod, ez a véletlen műve, de ha többször is a fejedre esik valami minden egyes fáról, ami alatt elhaladsz, akkor már elgondolkozol rajta. Ez már nem írható a véletlen számlájára. 

A hívő ember napról napra átéli Isten gondoskodását, míg annak, aki nem hisz, az élet kiszámíthatatlan véletlenek szövevénye.

Ruth ugyanilyen csodát élt át, ami más szemében merő véletlen volt. Valahogy Boáz földjére keveredett. "Ez mindenkivel megtörténhet." - mondhatják egyesek. Ha a történetet elolvassuk teljesen, akkor látjuk, hogy Isten csodálatos gondoskodása van kibontakozóban.

Imádság:

Mennyei édesatyám, én a te gyermeked vagyok, te mindig gondot viselsz rólam. Mindent tudsz rólam, tudod mit teszek, mit gondolok, még titkos vágyaimat is ismered. Köszönöm, hogy ma is gondot viselsz rólam, és biztonságban vagyok nálad. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 2, 3.


Március 21. Ruth 1-2

Hívjatok engem Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható.

Naomi még nem is sejti, hogy Isten milyen csodálatos ajándékot adott neki Ruth személyében. Szomorúságában mindent feketén lát. Nem vádolhatjuk ezt a szegény asszonyt, hiszen csak szenvedés jutott neki egész élete során. Inkább részvétet kell érezni iránta. A te életedben is lehetnek olyan időszakok, amikor úgy gondolod, hogy az életednek nincs semmi értelme: rossz jegyek az iskolában, otthon sorozatos veszekedések, mindenféle rossz hír, sőt még a biciklid kereke is  kipukkant a vihar kellős közepén.

Bizony, ilyen nehéz időket mindannyiunk megélhet. Naomin annyira eluralkodott az elkeseredés, hogy még a nevét is megváltoztatta. "Ezentúl Márának szólítsatok, mert nagy keserűséggel illetett engem az Úr." Ne engedj a keserűségnek, vedd fel ellene tudatosan a harcot! Van egy kedves kis dal, ami a következőkre biztat: "Nézd csak mennyi áldás, soha ne feledd, Isten minden nap fogja a kezed."

Ne feledkezz meg arról, hogy mit tett veled az Úr! Ne engedd a keserűség gyökerét felnőni a szívedben.

Imádság:

Atyám, olyan szörnyű ez a mai nap, nem sikerült semmi sem. Úgy érzem, az lenne a legjobb, ha nem látnék senkit magam körül. Tudom, hogy ez bűn, és kérlek, segíts meg engem! Juttasd eszembe, hogy mennyi mindenért hálát adhatok neked! Köszönöm a családomat, a barátaimat, de mindenekelőtt azt, hogy ismerhetlek téged. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 1, 20-21.


Március 20. Ruth 1-2

 Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem

Ruth itta Naomi szavait, mikor az Úrról beszélt. Nem hallgatta hiába anyósát, mert megértette, hogy az embereknek gondoskodni kell egymásról, mint ahogy Isten is gondoskodik rólunk. Jól esett Naominak, amikor Ruth gyengéden átölelte őt, és szeretetteljesen megsimogatta galambősz fejét. Szegény Naomi, akit annyira gyötört a honvágy és a bűntudat, mennyire örült ennek a vigasztalásnak.

"Ahol te megszállsz, ott szállok meg." Milyen csodálatos szavak, és mennyi szeretet rejlik bennük. Szeretet, ami már szinte kiveszett a mi világunkból. Ki tudna ma úgy cselekedni, mint Ruth? Lehet, hogy mi elintéznénk annyival, hogy veled maradok, amíg van időm. Sajnos sokszor fel sem tűnik milyen önzők vagyunk.

Isten azt ígéri nekünk, hogy velünk marad a világ végezetéig.

"Soha nem távozok el tőled, és soha nem feledkezek meg rólad." (Zsidók 13,5)

Imádság:

Bárhol legyek is Uram, és legyen akármilyen nagy a sötétség, te velem vagy, nem hagysz el engem soha. Senki nem szeret úgy, mint te. Köszönöm, hogy nem kell többé magányosnak lennem. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 1, 16.


Március 19. Ruth 1-2

 

Meghalt pedig Elimélek, a Naomi férje, és maradt ő és az ő két fia. Ők moábita lányokat vettek feleségül. Az egyiknek a neve Orpa, a másiknak neve Ruth. És ott laktak közel tíz esztendeig.

Egy idős asszony áll magányosan Moáb földjének egyik magaslatán. Hajlott hátú, ősz, töpörödött öregasszony, aki hunyorítva kémleli a távolságot. Halkan, magában sírdogál, és alig hallhatóan formálja ezt a néhány szót: "Csak még egyszer elmehetnék Betlehembe." Az előtte lévő sziklán egy gyík élvezi a meleg napsugarat. Fölötte a magasban egy sas vitorlázik méltóságteljesen, de az anyóka nem veszi észre egyiket sem.

Ő képzeletben már átlépte Betlehem város kapuját. Rokonait és barátait próbálja felidézni. Élnek még? Jól vannak mindannyian? Mennyi szenvedésen mehet át valaki élete során? Naomi minden szörnyűségen átment. Éhség, menekülés egy idegen országba, ahol érthetetlen nyelven imádnak idegen isteneket, és a szokások is annyira mások, mint amit megszokott. És a legszörnyűbb csapás: férje és két fia halála.

"Miért? Miért pont énvelem történt meg mindez a sok szörnyűség?" - kérdezhette Naomi.

Hányszor feltesszük mi is ezeket a kérdéseket. Sokszor Isten haragjával próbáljuk magyarázni a szenvedéseket.

De Naomi életében is láthatjuk, amint az később kiderül, hogy az Úr valami nagy csodát akar vele tenni.

Tanuld meg:

Az irgalmasság és az igazság ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra! Írd be azokat a te szívedbe! (Példabeszédek 3,3.)

Keresd ki a Bibliádból: Ruth 1,3-5


 Március 18. 5Mózes 16

Senki ne jöjjön üres kézzel az Úr elé!

Három nagy ünnepség áll előttünk: a pászka, pünkösd és a sátoros ünnep. Ilyenkor a nép elment az Isten házába, és mindenki vitt magával valamit. Vittek mindenféle gyümölcsöt, gabonát, kenyeret, pénzt ás áldoznivaló állatokat. Vidám felvonulások jellemezték ezt az ünnepet, melyeknek élén furulyások biztosították a zenét a nép hálaadó énekeihez. Örüljünk mi is, amikor Isten házába megyünk, és ne fogcsikorgatva vigyünk ajándékot, hanem örömmel, tudván azt, hogy ő elárasztott bennünket áldásaival! Nem az számít, ki milyen értékes ajándékot ad, hanem az, hogy ez őszintén, szívből jöjjön.

Egyszer, amikor Jézus a templomban nézte, amint az emberek pénzt dobálnak a perselybe, látott egy szegény özvegyasszonyt, aki csak egy kétfillérest tudott adni. Jézus a következő szavakat mondta:"Bizony, mondom nektek, hogy ez a szegény asszony, mindenkinél többet adott, mert ő minden vagyonát adta oda."

Volt egyszer egy nagyon gazdag asszony, akit arra kért lelkésze, hogy adakozzon a szegényeknek. "Lelkész úr, amit most adok önnek, az a szegény asszony kétfillérje"  mondta ez a jómódú asszony.

A lelkész nagyon szellemesen válaszolt vissza: "A világért sem kíván senki olyan sokat öntől asszonyom." Az asszony nem értette a lelkész szavait, aki elmagyarázta, hogy a szegény özvegyasszony  mindenét odaadta amije volt. Bizony, adomány és adomány között különbség van. Ha csak a feleslegünkből adunk, az nem sokat ér. Isten azt akarja, hogy mi az egész életünket szenteljük oda neki.

Imádság:

Megváltóm, te mindent adtál nekünk, örök életet, és békességet a szívünkbe. Szeretnék neked ezért az egész életemmel hálás leni. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16, 16-17


Március 17.   5Mózes 16

A sátorok ünnepét hét napig tartsd, amikor begyűjtöd a termést a te szérűdről és a te sajtódról (bor- és olajprés)!

 

A hetek ünnepe alatt a zsidók régen lombokból készítettek lakhelyet maguknak. Ezeket a lombsátrakat valamilyen magasabb helyeken építették fel, és belül nem fedték be, hogy lehessen látni az eget.  Ez a legvidámabb bibliai ünnepe  a zsidó népnek. Ilyenkor az egész nép hálát ad a termésért, megköszönik Istennek a bort, az olajat. Úgy is szokták ezt az ünnepet nevezni, hogy a lakoma ünnepe. A nép táncol, énekel, örvendezik. Vidáman mondogatják egymásnak: "emlékszel még, amikor a pusztában  sátrakban laktunk? Isten viselte gondunkat, kenyeret és vizet adott nekünk. nem engedte, hogy ellenségeink bántsanak minket." Isten ma is megtartja, amit ígért. Kérd őt bátran, és teljes élettel ajándékoz meg téged!

Imádság:

Atyám te gondot viselsz rólam. Nem kell félnem semmitől, mert vigyázol rám. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16, 13-15.


Március 16.   5Mózes 16

És örvendezz az Úr előtt, a te Istened előtt!

 

Mindnyájan örülni fogunk, minden ember, az összes nemzet. Még a hatalmas nemzetek is, mert maga az Úr fog közöttünk lakni. Lehet ennél csodálatosabb dolgot elképzelni? 

A hetek ünnepe alatt Izrael gyermekei arról is megemlékeznek, hogy Isten törvényt adott nekik, a Tórát. Ez már önmagában is okot ad az ünneplésre, hiszen a törvény az emberek életét próbálja jobbá, biztonságosabbá tenni.

Mennyivel szebb lenne világunknak, ha mindenki betartaná a Tízparancsolatban foglaltakat! Idézzük fel még egyszer ezeket a fontos bejegyzéseket!

 

 

1. Én vagyok az Úr, aki kihozott téged Egyiptom földjéről.

2. Ne legyenek más isteneid énelőttem!

3. Isten nevét hiába fel ne vedd!

4. Tiszteld szüleidet!

5. Ne paráználkodjál!

6. Ne tégy hamis tanúbizonyságot!

7. Tartsd meg a szombatot!

8. Ne ölj!

9. Ne lopj!

10. Ne kívánd a másét!

Ezeket a törvényeket nem tudjuk önmagunk erejéből megtartani, de Jézus Krisztus elküldte nekünk a Szent Lelket pünkösd ünnepén, aki a szívünkbe akarja írni a törvényt.

Isten új életet akar nekünk adni, hogy ezeket a parancsolatokat a szívünkbe tudja vésni. Csak akkor tudunk őszintén eleget tenni ezeknek a törvényeknek, ha Isten betölthet bennünket a Szent Lélekkel. E nélkül olyanok vagyunk, mint a legjobb autó, amelyikben nincs üzemanyag. Az Úr megígérte a Szent Lelket minden hívő embernek.

Imádság:

Uram, mindig szeretnék rád figyelni. Tudom a hibáimat, és tudom, hogy a törvényeidet csak a Szent Lélek segítségével tudom betartani. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16,11.

 


Március 15.   5Mózes 16

És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek!

 

A hetek ünnepét másképpen pünkösdnek nevezték. Ez volt az az ünnep, amikor a gabonatermésért adtak hálát. Ilyenkor két cipót ajánlottak föl az Úrnak, mint a termés zsengéjét. Akár így is hívhatnánk ezt az ünnepet: a termés zsengéjének az ünnepe.

Ha most azt gondolod, hogy téged ez az ünnep egyáltalán ne érint, akkor tévedsz. Szavakkal talán hálát adsz Istennel ajándékaiért, de teszel valamit az Úrért?

Mi mindannyian azt szeretnénk, ha Isten országa minél több emberhez jutna el. Ezt sok hívő ember azzal támogatja, hogy bevételeiből tizedet ajánl fel: bevételük tized részét az Úr ügyére szánják.

Élt egyszer egy szegény özvegy, aki elvesztette a szeme világát. Ez az asszony nagyon készült a hálaadó ünnepre, és méltóképpen akart az Úr elé járulni. Élemedett kora ellenére, elindult, hogy valami munkát találjon.

Mindenhol elutasították, és már szinte lemondott arról, hogy valaki alkalmazza, amikor egy farmerrel találkozott, aki hajlandó volt neki munkát adni. Kemény mezei munkát kellett neki végeznie, pár száz forintért. Vasárnap az istentisztelet után odaállt a lelkész elé, és átadta neki azt a kevés pénzt, amit olyan nehezen keresett. "Tudom, nem sok ez, tiszteletes úr, de legalább egy kevés olajat lehet rajta venni a lámpásba, hogy világítson azoknak, akik még nem találták meg az Urat, mert még nálam is nagyobb sötétségben vannak."

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy a mezők megtermik a mindennapi kenyeret. Minden áldás tőled származik. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16,10-11.


Március 14.   5Mózes 16

Hat napon át egyél kovásztalant, hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztő ünnepe lévén, ne munkálkodj azon!

Az ünnepeket mindenki nagyon szereti. Nincs olyan nép a földön, amelynek ne lennének meg a saját ünnepei. Ezek az ünnepek legtöbbször a szabadság mérföldkövei. Arra emlékeztetnek, hogy nincs nagyszerűbb dolog, mint szabadnak lenni. Ünnepelni csak együtt lehet, amikor többen ugyanazt a felemelő érzést érzik.

A pászka hetedik napján a zsidók azt ünnepelték, hogy száraz lábbal keltek át a Vörös-tengeren. A szemük láttára pusztult el a fáraó és hatalmas serege.

Van a zsidóknak egy másik ünnepük, a széder. Ilyenkor a vacsorához négy különböző pohárba öntenek bort. Mindegyik pohár Isten valamelyik cselekedetét jelképezi. Az egyik poharat azért töltik meg, mert Isten kihozta őket a szolgaságból, a másodikat azért, mert nem kell a fáraó robotját nyögniük, a harmadik a kivonulásért szól Istennek, és a negyedik azért, mert Isten néppé kovácsolta Izrael gyermekeit.

Az ilyen nagy dolgokról méltóképpen kell megemlékezni.

Az is hozzátartozik ehhez az ünnephez, hogy egy kevés bort az ujjukra vesznek, amit aztán a földre hintenek. Ezzel azokról az egyiptomiakról emlékeznek meg, akik a tengerbe vesztek. Bizony, nem lehet a boldogságuk egészen felhőtlen, hiszen a felszabadulás ünnepe egyben az ellenséget is felidézi, akik életüket vesztették. Minden ember Isten teremtménye, így jár nekik is egy kis megemlékezés.

Imádság:

Kérlek, taníts meg arra, milyen az igazi szabadság, amit csak tőled kaphatok! Könyörgöm azokért a testvéreimért, akiket üldöznek a hitükért. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16, 8.


Március 13.   5Mózes 16

...hét napon egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, mert sietséggel jöttél ki Egyiptom földjéről...

 

Tudod mi az a macesz? Nem más, mint az a kenyér, amelyet élesztő nélkül készítenek el. Az élesztő egy erjesztett kenyérdarab, amit a friss tésztába tesznek, hogy az megkeljen. Ehhez időre van szükség, nem lehet elkapkodni, különben nem kel meg a tészta.

A kivonulásra váró zsidó családoknak nem volt sok idejük, mindig készenlétben kellett állniuk a jelre, ami szabad utat ad nekik.

A zsidók a pászka ünnepét ma is nagyon komolyan veszik. Már jóval az ünnepek előtt nagytakarítást rendeznek a házakban. Ilyenkor az egész lakást rendbe teszik, nem maradhat semmi sem piszkosan. Az apa a gyerekekkel együtt az ünnepet megelőző estén végigkutatja a ház minden zegzugát, hogy nem maradt-e véletlenül egy darabka kelt tészta. Na igen, ilyenkor a gyerekek mindig ráakadnak valami finom süteményre, amit a papa rejtett el korábban. Hiszen ez az egész ünnep a gyerekekért van. Nekik kell megtanítani, mit tett annak idején az Úr Izrael gyermekeiért. Amikor a vacsoránál a legkisebb gyerek megkérdezi, miért ilyen fontos ez az ünnep, az apa elmeséli a fiataloknak a kivonulás történetet. Nagyszerű alkalom kínálkozik erre, hiszen az asztalon a vacsora kellékei, mind szemléltető eszközök is egyben. Az étel, a fűszerek, mind az egyiptomi tartózkodást, és a szabadulást jelképezik.

Imádság:

Uram, köszönöm, hogy kiválasztottad a zsidó népet, és ezáltal nekünk is megmutattad az utat hozzád. Adj szeretetet néped iránt, hiszen közülük támadt a Megváltó! Uram, olyan hálás vagyok, hogy neked fontosak a gyerekek. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16,3.


Március 12.   5Mózes 16

 

A napfelkelte gyönyörű színei mindenkit lenyűgöznek, ilyenkor tudunk igazán rácsodálkozni, hogy milyen gyönyörű is az élet.

Az izraeliták a világ egyik legragyogóbb hajnalát élhették át, amikor elhagyták Egyiptomot. Véget ért a rabszolgaság, nincs többé fáraó, nincsenek korbácsütések, nincs többé félelem. De micsoda szörnyű sötétség előzte ezt meg. Amíg az izraeliták remegő hangon dicsőítették Istent, és a pislákoló olajmécses mellett ették a pászka bárányt, kinn a sötétségben  állat és ember egyaránt üvöltött a rettenetes éjszakában. Odakinn mindenhol félelem, rettegés és kétségbeesés. A halál angyala vonult át Egyiptom földjén. Csak az ajtófelekre hintett bárány vére jelentett menedéket.

A királyi palotában sem volt biztonságban senki, a fáraó tehetetlenül, megtörve nézte, mint ragadja el fiát a halál, akit ő a trónra szánt. Az izraelitákra egy új hajnal virradt. Örömujjongások közepette hagyták el Egyiptomot. A pászka ünnepét azért rendelte el Isten, hogy soha ne feledje el Izrael, milyen nagy dolgot cselekedett velük.

Tanuld meg:

Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. (2Korintus 1,20.)

Keresd ki a Bibliádból: 5Mózes 16,1


Március 11.   3Mózes 19

Hogyha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt!

Az egyiptomiak kezdetben szívesen látták az izraelitákat, még földet is adtak nekik a Gósen vidékén, hogy megélhessenek. Ez még akkor volt, amikor József volt az egyiptomi alkirály, és úgy ismerték, mint a nemzet megmentőjét. Ő mentette meg az egyiptomiakat az éhenhalástól.

Évek múlva aztán megváltozott a helyzet, meg akartak szabadulni a zsidóktól. Az új fáraó mindent elkövetett, hogy megnehezítse az izraeliták életét. A legnehezebb rabszolgamunkát végeztette velük, és fiaikat megölette. Az izraeliták kétségbeesetten kiáltottak az Úrhoz. Milyen szörnyű is, ha lenéznek bennünket, és nem kívánatos személynek tartanak. Amikor úgy néznek ránk, mintha bűnözők lennénk.

Előfordul, hogy egyesek származásuk miatt kerülnek hátrányos helyzetbe. Még a hatóságok is ferde szemekkel néznek az ilyen emberekre. Szinte lehetetlen munkát találniuk, mert senki sem akarja alkalmazni őket. Ha elkövetnek valamit, egyszerre hördül fel a közvélemény: "Mi megmondtuk, kutyából nem lesz szalonna." Isten arra akarta megtanítani az ő népét, hogy legyen irgalmas a jövevényekkel, mert valaha ők is szenvedtek a rabszolgaság súlya alatt egy idegen földön. Ez a parancsolat nekünk szól.

Imádság:

Uram, bevallom, nekem is vannak előítéleteim. Csak a te segítségeddel tudok a gyűlölködéstől megszabadulni, egyedül nem megy. Kérlek, segíts, hogy egyformán szerethessek minden embert, származására való tekintet nélkül! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes 19,33


Március 10.   3Mózes 19.

Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és félj a te Istenedtől, mert én vagyok az Úr!

Ha tanácsra van szükséged, akkor olyan valakihez fordulsz, aki segíteni tud neked. Ha azt akarod megtudni, milyen a legújabb divat, vagy melyik szám van a slágerlista élén, akkor egy fiatal korodbelihez fordulsz, mert ebben ő a legmegbízhatóbb.

Ha viszont az élet nagyobb kérdéseire  szeretnél választ kapni, mondjuk arra, hogy miért rossz a faji megkülönböztetés, akkor egy tapasztaltabb emberhez kell fordulnod.

Ők biztos többet tapasztaltak már mindabból a gyűlöletből, amit egyesekből a másság vált ki.

Sok csalódástól és kudarctól kíméljük meg magunkat, ha az idősebbek tanácsát kikérjük. A gyerekeknek nem szabad szégyellniük, ha valamit nem tudnak. Menjenek oda bátran a nagyszüleikhez, és kérdezzék meg őket, ha valamit nem értenek!

Ez azt jelenti, hogy minden idős ember egyben bölcs is? Természetesen az évek száma mindenképp együtt jár a tapasztalatokkal, de ez nem jelenti azt, hogy egy fiatal ember nem lehet bölcs.

Az igazi bölcsesség Isten ajándéka, és ő azt akarja, hogy tiszteljük az idősebbeket.

Imádság:

Uram, te vagy az életnek a fejedelme, minden élet tőled származik. Mindig hálás akarok lenni ezért neked. Téged illet a tisztelet mindenért Mennyei Atyám. Köszönöm a nagyszüleimet. Add, hogy több örömöt jelenthessek számukra a jövőben! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes 19, 32


Március  9.   3Mózes 19.

Ne varázsoljatok, és ne bűvészkedjetek!

 

Egy- egy házibulin, születésnapi összejövetelen gyakran előfordul, hogy valaki előáll azzal az ötlettel, hogy próbáljanak meg asztalt táncoltatni, vagy valami egyéb módon "színesíteni" az alkalmat. Olyan ártatlan dolognak tűnik ez az egész.

Alex egyszer egy ilyen bulin vett részt, és utána sokáig nem tudott nyugodtan aludni. Nem tudott szabadulni az élmény hatása alól. Újból és újból arra a lélekre gondolt, ami megjelent nekik. 

Éjszakánként azt képzelte, hogy az ágya mellett áll. Borzalommal idézte fel azt a pillanatot, amikor a szellem azt sugallta nekik, hogy a kutya a kertben hamarosan el fog pusztulni, és valóban, kint panaszos vonítás törte meg a csendet. Megdöbbenésében mindenki a másik szobába rohant. Mire Alex el merte mondani valakinek, milyen szörnyű éjszakákat kellett neki elszenvednie azóra, az iskolai eredményében már nagyon nagy visszaesés mutatkozott. Szerencsére egy hívő fiatalnak mondta el, mi történt vele, aki tudta, hogy Jézus vére megszabadít bennünket az ilyen szörnyűséges kötelékektől. Alex elfogadta Jézus váltsághalálát, és megszabadult szörnyű terhétől, álmatlan éjszakáival együtt.

Azt hiszem, érted már, miért óv Isten bennünket ennyire ezektől az okkult dolgoktól.

Imádság:

Jézus, olyan jó, hogy tele vagy szeretettel, és mindenben vezetni akarsz engem. Őrizz meg engem a varázslás bűnétől.! Te fogd a kezem, hogy mindig melletted lehessek! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes, 19,26


Március 8.   3Mózes 19.

Ne járj rágalmazóként a te néped között!

 

"Képzeljétek el, mi történt..." - suttogja egy kis csoport nő a kerítéshez húzódva. "A sógorom unokaöccse a saját szemével látta."  "Tényleg, micsoda szégyen" - sopánkodnak egyszerre a hallgatók. Egyszer csak egy fiatal nő megy el az utcán az asszonyok mellett, amire mindannyian elhallgatnak. Szegény minél hamarabb szeretne eltűnni a szemük elől, de még hosszú ideig érzi háta mögött a megvető tekintetek kereszttüzét, egészen addig, míg be nem fordul a sarkon.

Milyen szörnyű dolog is a pletyka. Nincs olyan ember, akinek valamilyen formában ne okozott volna fájdalmat a rosszindulatú rágalom. Napjainkra egész iparág épült erre a gyalázatos emberi tulajdonságra. Újságírók, riporterek ezrei keresik azzal a kenyerüket, hogy lesben állnak hírességek botlásaira, hogy aztán minél meghökkentőbb módon tálalják azt a pletykákra mohó nagyközönségnek. Egyes újságok attól sem riadnak vissza, hogy megfelelő "sztori" hiányában, maguk találjanak ki fertelmesebbnél fertelmesebb hazugságokat.

Ne légy cinkosuk ezeknek az embereknek azzal, hogy megveszed ezeket a szennylapokat!

Ha mi szentek akarunk lenni, akkor nem nehezítjük meg mások életét azzal, hogy rágalmazzuk őket. A Szentírás ezt mondja: "Van olyan, aki beszél hasonlókat a tűszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság". (Példabeszédek 12,17.)

Imádság:

Uram, olyan könnyű beleesni a pletykálkodás bűnébe. Segíts abban, hogy ne akarjak másoknál jobbnak tűnni azzal, hogy rágalmazom. Segíts, hogy senkiről ne legyek rossz véleménnyel Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes 19,16.


Március 7.    3Mózes 19.

Süketeket ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne vess, hanem félj a te Istenedtől! Én vagyok az Úr.

 

Mindenki szereti a tréfát. Mégis gyakran megesik, hogy valaki túllő a célon, és nagyon megbántja a másikat. Nem könnyű meghúzni a határvonalat a vidám móka és a rossz vicc között. Sokszor megsérthetünk másokat akaratunkon kívül. Az pedig egyenesen visszataszító, ha valakit testi fogyatékossága miatt állítanak pellengérre.

Könnyű valakit mindenféle gúnynévvel illetni, ha az nem hallja. Nem nehéz elgáncsolni valakit, ha az nem lát.

Isten viszont mindent lát, még azt is, ha valaki a legnagyobb titokban is tesz valami ehhez hasonlót. Ő azt akarja, hogy segítsünk a testi fogyatékosoknak, akik támogatásunkra szorulnak.

Találd ki, hogyan segíthetnél ezeknek az embereknek! Lehet, hogy ismersz valakit, aki süketnéma. Próbáld megérteni azt, amit mondani akar, légy vele udvarias! Van olyan ismerősöd aki vak? biztos nagyon örülne neki, ha néha felolvasnál neki, vagy segítenél egy-egy levelet megírni. Isten azt akarja, hogy támogassuk az elesetteket. Isten gyermekeinek mindig készen kell lenniük, hogy felkarolják a gyengéket és nyomorultakat.

Imádság:

Atyám, hadd legyek hozzád hasonló, tégy engem érzékennyé mások problémái iránt! Azt akarom, hogy szeretetem gyógyír lehessen mások sebeire. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes, 19,14.


rcius 6.   3Mózes 19.

Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket ne szedd fel!


Vannak olyan emberek, akikre azt mondják, hogy zsugori. A zsugori ember a fogához ver minden garast, bármilyen nagy legyen is a vagyona. A zsugori ember önmagával is nagyon szigorú, de azt el sem tudja képzelni, hogy valamit másokkal megosszon. Nem ők rendelkeznek a vagyonukkal, hanem a vagyon diktál nekik.

Isten óva int bennünket attól, hogy ebbe a bűnbe essünk. Ezért parancsolta meg az Izrealitáknak, hogy ne arassák le egészen a mező szélét.

Nem pazarlásra és hanyagságra buzdítja Isten az ő népét. A termés egy részét azért kellett a szántóföldön hagyni, hogy az arra tévedő szegény emberek is szedegethessenek valamit, amivel családjukat megmenthetik az éhezéstől.

Bizony, mi legtöbbször semmit nem adnánk senkinek, mert nagyon tiltakozik a természetünk ez ellen. Biztos láttatok már kicsi gyermekeket eltorzult arccal védelmezni valamilyen játékot, amikor hangos visítással adják a környezetük tudtára, nem hajlandók osztozni azon, ami az övék.

Mindenkinek van magántulajdona, és mindenki igyekszik arra vigyázni. Nagyon sok gyereknek van fáradsággal megtakarított perselypénze. Ez nagyon dicséretes dolog, de az Úr azt szeretné, ha észrevennéd a szegényeket.

Isten megmutatja neked, mivel segíthetnél mások baján. Engedd, hogy Isten rendelkezzen azzal, amid van.

Imádság:

Atyám, kérlek taníts meg odafigyelni másokra! Hadd lehessek irgalmas! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes 19, 9-10.


Március 5.   3Mózes 19

Szentek legyetek, mert én az Úr, szent vagyok!


Tudod mit jelent az a szó, hogy stréber? Nem valami hízelgő, ha valakit ezzel a névvel illetnek. Talán azért gondolsz félelemmel te is a fent említett szóra, mert azt hiszed, szentnek lenni és szenteskedni ugyanazt jelenti. Pedig a stréber, szenteskedő gyerekek nem Istennek akarnak engedelmeskedni, hanem sokszor csak tanáraiknak, szüleiknek akarnak hízelegni. Ezért rohannak rögtön árulkodni, ha valaki rosszat csinál. Úgy gondolják, hogy mindenkinél jobbak, és ezért nem is vesznek részt semmiben, nehogy hibázzanak, mert akkor vége a róluk kialakított képnek. Legalábbis ezt gondolják. 

A Biblia egészen másról beszél, amikor arra szólít fel minket, hogy szentek legyünk. Isten nem azt akarja, hogy besavanyodott emberrek legyünk, akik mindig jobban akarnak csinálni valamit, mint mások. Ha egy kicsit tovább olvassuk a Bibliának ezt a részét, akkor rájövünk, itt arról van szó, hogy Isten akaratának engedelmeskedjünk, és minden helyzetben azt nézzük meg, ő hogyan cselekedne.

Istent követni nem unalmas, az Úr tele van szeretettel irántunk, és azt akarja, hogy mi is szeressünk másokat. Ha ezt komolyan veszed, akkor könnyű lesz megkülönböztetned a szentelkedést és a szent életet.

Tanuld meg:

Mert az Isten akarata a ti szentté lételetek. (1Thesszalonikai levél, 4.3 )

Keresd ki a Bibliádból: 3Mózes 19,1-3


Március 4.   2Mózes 25-27

És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben.

 

Ahhoz, hogy az izraeliták Istenhez méltó hajlékot készítsenek, még nem volt elég a kiváló építőanyag. Valami más is kellett a jó munkához. Olyan mesteremberek, akik értették a mesterségüket. Isten maga választotta ki őket: Bésaélert és Ahóliábot.

Bizonyára nagyon örültek, hogy rájuk esett a megtisztelő feladat.

Isten mindannyiunkat meg akar bízni valamivel. Mi is örüljünk, ha az Úrtól feladatot kapunk, és ne mondjuk azt, hogy alkalmatlanok vagyunk! Isten fel tud készíteni bennünket a legnagyobb kihívásokra is. Az ő segítségével minden lehetséges.

Neki mindannyiunk életével terve van, és minden feladat ugyanolyan fontos a szemében. Az a lényeg, hogy mi mindenben a leghűségesebbek legyünk, és mindenben neki adjuk a dicsőséget.

Ahóliáb és Bésaéel számára nagyon sok volt még a tanulnivaló, hogy a feladatukat tökéletesen végezzék. A te életedben is lesznek nehézségek, ha az Úrért munkálkodsz, de ő nem hagy egyedül, mindig vezet téged, és neked csak imádkoznod kell ezért.

Imádság:

Uram, segíts nekem, hogy mindenben a legtöbbet tudjam nyújtani, és szolgálhassalak téged! Köszönöm, hogy az én életemmel is terved van. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 35, 30-35.


Március 3.   2Mózes 25-27

A pitvar kapuján pedig húsz sing lepel legyel, kék és bíborvörös, és karmazsinszínű és sodrott lenből hímzőmunkával!


kép: Szent Sátor pitvara

Ma a pitvart vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. Isten erre is pontos útmutatásokat hagyott népének. tulajdonképpen a pitvar nem volt más, mint a Szent sátor körül húzódó fehér vászonfal által behatárolt terület. Amint tudjuk, a nép nem léphetett be a szent sátorba, mert az szent hely volt. Isten szentségét hirdette. Ez azt jelentené, hogy Isten megközelíthetetlen?

Az Úr örült, ha a nép összegyűlt előtte. Az izraeliták a pitvarba egy olyan bejáraton keresztül juthattak be, amin egy színes lepel lógott. Nem volt más bejárat csak ez, és ide mindenki beléphetett, csak a szent Sátorba nem.

Jézus az Újszövetségben úgy beszélt magáról, mint az ajtóról. Csak őáltala juthatunk el az Atyához, ő az egyetlen Út Istenhez.

Imádság:

Uram, én a te gyermeked akarok lenni, köszönöm, hogy ezt lehetővé tetted mindenki számára Jézusban! Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 27, 9-19)


Március 2.   2Mózes 25-27

És csináld az oltárt sittimfából, öt sing a hossza, és 5 sing a szélessége, négyszögű legyen és magassága három sing!


A szent sátorba, ahol a frigyláda volt, nem mehettek be csak a papok, akiknek Isten megparancsolta, hogy ott teljesítsenek szolgálatot. A nép csak a pitvarban gyűlhetett össze, ami a Szent sátor körül helyezkedett el. az oltár, amin az égőáldozatot mutatták be, kívül volt. Miért kellett állatokat feláldozni? Isten nagyon jól ismerte a nép szívét, és tudta, hogy könnyen vétkezik. Ha valaki olyat tett, ami Isten előtt nem volt kedves, akkor egy hibátlan, egészséges állatot kellett a papokhoz hoznia, akik az állatot feláldozták, hogy kiengeszteljék az Urat. Isten ennek az áldozatnak az árán kész volt megbocsátani a bűnöket.

Mi is sok olyan dolgot teszünk, ami Isten haragját vonja maga után. 

Nekünk már nem kell égőáldozatot bemutatnunk, az Úr Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy bárki, aki meg akar szabadulni a bűneitől, az ő segítségével megtehesse.

Jézusnak meg kellett halnia azért, hogy nekünk Isten megbocsásson, és éljünk. János első levele arra biztat bennünket, hogy valljuk meg Istennek a vétkeinket, és ő megbocsát nekünk. (1János 1,9.)

Imádság:

Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy megbocsátod a vétkeimet, ha megbánom azokat. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 27, 1-8


Március 1.   -2Mózes 25-27

A hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből, és kék és piros színűből és karmazsin színűből, kerubokkal, mestermunkával készítsd azokat!


Ma is arról olvashatunk, hogyan kellett az izraelitáknak elkészíteni Isten számára a szent hajlékot.

Az építőmesterek azt akarták, hogy ez a hajlék mindenben hirdesse Isten dicsőségét, és ez bizony nem kis feladatot kívánt tőlük. Tudták, hogy Istennek készítik a lakhelyet, és mindenki a tudásának legjavát szerette volna nyújtani.

A Szentírás azt mondja nekünk, hogy Isten a szívünkben akar lakni. Isten tőlünk is elvárja, hogy lakhelyet készítsünk neki, mint azt hajdan az izraeli mesterek tették. Isten minden ember szívébe szeretne beköltözni.

Ez az üzenete heti igénknek is: "Aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz..." (Jelenések 3,20.) Ha Isten lakik a szívedben, akkor ott béke és szeretet lesz mindörökké.

Imádság:

Uram, kérlek költözz a szívembe, hogy neked tetsző életet élhessek! Ámen.

Keresd ki a bibliádból: 2Mózes 26, 1-6.


 

 

          2008

           The answer Foundation

            Andijk / Diest