HTML parancsok táblázata

Alapfelépítés

<html>

<head>

</head>

<body>

</body>

</html>

Minden html oldalnak ez a felépítése. Az oldalon megjelenő tartalom a <body> és </body> tagek között van. A <head> és </head> között az oldal címsorban megjelenő neve és a beállítások egy része foglal helyet, a két <html> tag pedig kezdi és zárja az oldalt.

A HEAD lehetőségei

Ékezetes betű – ha lehet – kerülendő!

<title>Lap címe</title>

A weblap címsorban megjelenő neve.

<bgsound src="/Fájlnév" loop="-1">

Háttérzene, a loop jelentése: -1=végtelen, 0=nem ismétel a többi értelemszerűen az ismétlések száma. Nincs zárótag!

A BODY lehetőségei

Ezek nem külön parancsok, hanem a body tag folytatásaként írjuk, ugyanabba a tagbe.

Bgcolor=

A lap háttérszíne, amit angol szavakkal vagy kóddal is megadhatunk. Az utóbbit #-tel kell kezdeni.

Background=fájlnév

Háttérképet adhatunk meg

Bgproperties=fixed

Ha ezt is odaírjuk, akkor a háttér nem mozog.

Text=

Az egész lap betűszíne, amitől később a <font> használatával térhetünk el.

Link= vlink= alink=

Ez a hivatkozások színe, sorrendben: hivatkozás=, már látogatott hivatkozás=, aktív hivatkozás= (Kék háttéren a linkek kék színe nem látszik ezért kell!)

topmargin=" "

A weblap margói (left, right, bottom) Képpontban adjuk meg.

marginwidth=" "

marginheight=" "

Margók (a margó szélessége, a margó magassága képpontban)

A TABLE (táblázat) lehetőségei

A táblázat a <table> és </table> közötti rész.

Border=””

A szegélyek vastagsága, csak a képpontok számát írd

Cellpadding=””

cellamargó

Cellspacing=””

cellaköz

Width, height=””

Szélessége, magassága

bgcolor

háttérszín

bordercolorlight

Térbeli szegélynél a világosabb

bordercolordark

Térbeli szegélynél a sötétebb

<caption>

A táblázat címe (nem kötelező).

<tr>

A táblázat sorait nyitja, zárótag nem kötelező, de áttekinthető a kód.

<td> és lehetőségei

A sorokon belül cellákat nyit és zárótaggel zár, zárótag nem kötelező, de áttekinthetőbb a kód. (A lehetőségek lentebb!)

Align= Valign=

Vízszintes és függőleges igazítás

Colspan= rowspan=

Oszlop és cellaösszevonás

Width, height=

A cella szélessége és magassága

nowrap

Nincs sortörés a cellában

<th>

Rendes cella helyett fejléccellát csinál

A P (bekezdés):

Bekezdés a <p> és </p> közötti rész (Lehetőségei a következők)

Align

Igazítás (left, right, center, justify)

Style=”word-spacing: 9px; text-indent: 5px; line-height: 150%; margin-left: 2px; margin-right: 4px; margin-top: 6px; margin-bottom: 12px"

Szóköz, első sor behúzása, sorköz, behúzás a szöveg előtt, behúzás a szöveg után, térköz előtte, térköz utána. Csak a rend kedvéért, nem nagyon használjuk.


 

A FONT lehetőségei

Csak a <font> és a </font> közé írtakra vonatkozik.

Color

Szín (angol név, vagy hatjegyű színkód #-tel kezdve)

Face

Betűtípus (Pontos megnevezés kell!)

Size

Ez 1-7 van, a méretek: 1=8, 2=10, 3=12, 4=14, 5=18, 6=24, 7=36

Megadhatunk mást is így: style="font-size: 22pt" Lásd még: H Ezek a méretek böngészőtől függnek, ha pontosra van szükséged a style lehetőséget használd!

További formázások

 

<b> <i> <u><strike>

Félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott – zárótaggel használjuk

<sup> <sub>

Felső és alsó index

<tt>

Teletype (A kódok gépelésénél használjuk, írógéphez hasonló betűk.)

&nbsp;

Megjelenítendő szóköz, ha semmi nincs benne, akkor a táblázat cellája nem látszik. Legalább egy ilyet bele kell tenni. (Vagy magát a tartalmat…)

Egyéb

<H1>

Címsorok létrehozása a legnagyobb a H1, a legkisebb a H6. Zárótaggel működik. Méret: 1=24, 2=18, 3=14, 4=12, 5=10, 6=8

<br>

Új sort kezd, zárótagje nincs!

&XXX;

Az & és ; közé írt dolgokat megjeleníti (különleges karakterek, vagy amit enélkül vezérlésre használna. (pl.: <, # stb.) Saját táblázata van!!!

Az A lehetőségei

(A nyitótag általában nem magában áll, a zárótag viszont igen.)

Ez a tag egy másik fájlra hivatkozik, ami lehet kép, hang, másik weblap stb. A parancs elépítése a következő:

<A HREF=”a hivatkozott dolog neve és helye”>a weblapon helyette megjelenített szöveg</A>

Például:

<a href=iskola.jpg>Ide kattintson</a> ha a képet akarja látni.

<A HREF=”a fájl helye és neve”> </A>

Ha a lap és a fájl ugyanabban a könyvtárban (mappában) van, elég a név.

Ha eggyel kintebb, akkor: <A HREF=../a fájl neve>

Ha másik számítógépen, akkor: <A HREF=http://az internetcím>

<A HREF=mailto:e-mail címem>Ide</A> katt!

Ha levelezésre használjuk, akkor így néz ki a szerkezet. Az Ide szóra kattintva az alapértelmezett levelezőprogram indul el. Citromail stb. nem jó, csak az Outlok és társai.

<a href=www.masiksuli.hu><img src=suliképe.jpg></A>

Így néz ki, ha egy képre kattintva jutunk el egy másik lapra. Itt is alkalmazhatóak az IMG-nél felsorolt lehetőségek. (border stb.)

Az IMG lehetőségei

Az image paranccsal képeket rakhatunk a szöveg közbe. Ha színes keretet akarunk, akkor az <img> parancs előtt meg kell adni a <font color=keretszín> és utána a </font> taget. (A keret színe mindig az éppen érvényes betűszín.)

<img src=a fájl helye és neve>

Így néz ki a parancs. Ha <a href=> paranccsal használjuk, új lapon nyitja meg a képet. Ld.: Az A-nál

align

Ez nem a kép igazítása, hanem a körülfolyatása. Ha left, akkor a kép balról van, a szöveg padig jobbról. Right-nál fordítva. Létezik top és middle, de nem minden böngésző érti.

Border=

A kép bekeretezése, 0-nál nincs keret, a többi szám a keret vastagsága

Hspace=, vspace=

A kép körül kihagyandó hely (a kép és szöveg közti távolság)

Width=, height=

A kép átméretezésére szolgál, ha az eredetitől el akarunk térni. (Ha rossz számokat írunk, eltorzulhat a kép!)

Alt=”helyettesítő szöveg”

Erre akkor lehet szükség, ha a kép nem jelenik meg. Ilyenkor az ideírt helyettesítő szöveget látjuk, hivatkozásnál is erre lehet kattintani. Ha a szöveg szóközt is tartalmaz, kötelező az idézőjel! Ha az egérmutató rajta van, akkor is kiírja sárga keretben.

Egyebek

<div>

Egységekre tagolja a lapot, zárótaggel használd!

<!-- A kommentár szövege -->

Ezek segítenek bennünket, hogy kiigazodjunk a munkánkon. Pl.: „Itt kezdődik a táblázat.” Ezeket a sorokat a böngésző nem jeleníti meg, csak a kódban olvashatjuk.

 

forrás:http://www.nikygirl.eoldal.hu/cikkek/keszits-te-is-weboldalt_/html-parancsok.html

HTML alapok: 
http://users.atw.hu/tomlap/suli/programozas/web_php_leckek.htm