Ima  megbocsátásért

 

Bocsásd meg bűneinket...

Uram, bocsásd meg vétkeinket. Nem úgy, ahogy mi szoktunk megbocsátani, kényszeredetten, vagy számítgatva, hanem a Te irgalmasságod (nagylelkűséged) szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal és gyöngeségeddel találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani azoknak is, akikkel kenyerünket megosztjuk, nehogy a szégyen csüggedése rajtunk erőt vegyen.
Ments meg, Uram, minden gőgös moccanástól, a lenézéstől, méltatlankodástól és a képmutató jóságtól is.
Segíts hozzá, hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott bocsánatunk a tiédhez legyen hasonló. Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!

  

 

 Hogy meg tudjunk bocsátani...

 

Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátón nyúlsz felénk; taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod, csak Te tudsz rá megtanítani.
Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a regi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk.
Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel emberlétünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat.
Ne engedd, hogy magunkba zárkózzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból.
Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk.
Taníts meg bennünket igaz módon látni. Bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amilyenek, se nagyobbnak, se kisebbnek. 
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket.
Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen.
Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk. Add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke.
Kérünk, szilárdítsd meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit Te ne tudnál jóra fordítani.
Add, hogy higgyük: bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk.
Jó Urunk és Atyánk, taníts arra is, hogy ellenségeinket szeressük és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a hetvenszer hétszeren túl számolni, hiszen Te kéred ezt, és mert Te annyira számítasz ránk.
Ámen.

 

 Forrás: Godfried Danneels   www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_295.html