A Messiás  (Beteljesült prófécia)A Názáreti Jézus - akit Jesuaként ismertek, keresztrefeszítése, temetése és feltámadása után a tanítványai szétszóródtak egés Izraelbe, hogy hirdessék, hogy a megígért Messiás eljött.
Ezek voltak Jesua utolsó szavai:
Elkmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket ...
Hirdessétek az evangéliumot...!
Aki hisz és megkeresztelkedik
az atya, a Fiú és a szent szellem nevében, üdvözül.

Az egyik ilyen tanítvány Jehuda (Júdás) volt, aki Betaniában született, Jeruzsálem, mellett.Egy évre rá, hogy Jesuát keresztre feszítették, Jehuda visszatért a szülővárosába, A tanítással telt hónapok gyakran nehezek voltak mert sokan em akarták elhinni, hogy Isten fia, a Messiás , végre eljött. Jehuda viszont tudta, hogy Jeshua volt isten megígért áldozati báránya.

Húsvét van. Júdás apostol visszatér a szülővárosába. Hirdeti Jézus evangéliumát de az emberek nem fogadják be.
A testvérei gyűlölködve fogadják.
A páskavacsora alatt viszont megnyilvánul a Szent Szellem és Jézus halálát és feltámadását
olyan hatalmas erővel ábrázolja, hogy megjön az áttörés a család életében.

 A Messiás