Imaterem avató -  Havanna utca 50

 

Két éve küldte ki az Úr missziós szolgálatra Havanna csoportunkat a Havanna lakótelepre. Talán azért, hogy testközelségbe tudjunk kerülni az ott élőkkel átérezve örömüket és bánatukat és ott legyünk, ha Istent keresik.
A Havanna utca 7-ben  találtunk egy helyiséget, amely már a kezdetek kezdetén is kicsinek  bizonyult. Imádkoztunk az Úrhoz, hogy adjon nekünk egy komfortosabb és melegebb imatermet, amelybe nem csak mi, hanem a látogatóink is beférhetnek. 

Imánk meghallgatásra talált. 2010 augusztusában béreltünk a Havanna lakótelep Havanna utca 50 számú lépcsőházban egy 66 négyzetméteres helyiséget, amely korábban építőanyag raktárként üzemelt. Láttuk, hogy nagyon sok munkát kell belefektetni abba, hogy alkalmas legyen gyülekezeti teremnek. Időt és pénzt nem kímélve  megkezdtük a felújítási helyreállításokat. Betontörés, falak felépítése, fűtés és vízvezeték szerelés, festés, mázolás, villanyszerelés és sok más fel nem sorolt tevékenységek után alkalmassá vált arra, hogy megkezdjük az evangélizációs szolgálatot. Kialakítottunk egy imatermet, egy gyermek bibliaköri termet. Február eleje óta nyitva, vagyunk egyes napokon  csoport alkalmakat, vasárnaponként Istentiszteletet tartunk.
Vártuk gyülekezetünk vezetőségét a hivatalos megnyitásra, és ez a nap március 27-én megérkezett és  délután 14 órakor kezdetét vette  az Imaterem avató összejövetelünk.

Az Agapé gyülekezet vezetőségét Perjesi István, Bugovics Tibor, Bugovics Botond,  Jécsai Péter és Kulka Arnold képviselte . Több testvér is eljött a gyülekezetből a megnyitóra,  mintegy félszázan vártuk az új helyiség felavatását, átadását.

Havanna csoportunk vezetője Skolnik Ferenc testvérünk nyitotta meg rövid beszédben az összejövetelt. Elmondta mennyire hálás az Úrnak, amiért megadta azt a lehetőséget, hogy tovább léphessünk itt a Havanna lakótelepen. Hálát adott Istennek, amiért felkészített és támogatott minket missziónkban, majd  felkérte a dicsőítő csapatot, hogy örömünket, tiszteletünket és szeretetünket ne csak beszéddel, hanem dallal is fejezzük ki.

Imaterem avató - dicsőítés

 

A dicsőítés végeztével István, az Agapé gyülekezet pásztora köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte örömét azért, hogy végre meg tudta fogni azokat a látásokat és gondolatokat, amelyeket Feri testvérünk mondogatott neki hosszú időn keresztül türelmesen. Méltatta a Havanna csoport vezetőjének munkáját, aki a sok nehézség ellenére is hű maradt missziós szolgálatához, és számtalanszor bebizonyította, hogy ő a missziós területen otthon érzi magát.

Feltárta előttünk jövetelük célját is:

"Azért jöttünk, hogy imádkozzunk, hogy ez a hely valóban Istennek a jelenlétét hozza, és az ő jelenlétében nagyon sok ember megtérjen, megszabaduljon és meggyógyuljon!"

Pásztorunk üzenetet adott át a Bibliából:

" 7Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, 8mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre."

(Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 1,7-8)

Jó volt hallani  a biztató szavakat, hogy példák lettünk sok hívő számára, akik láthatják, hogy nem csak beszéljük, hanem éljük is  az evangéliumot.  Ez kitartó és hűséges szolgálattal meg fogja teremni  gyümölcsét. Arra kért minket pásztorunk, hogy ne szégyelljük az evangéliumot, bárhogyan is fogadják azt az emberek, zengjük az evangéliumot és bízzunk az evangélium és az Úr erejében.

István után Jécsai Peti következett aki  bátorítani szeretett volna minket, de ez helyett ő kapott tőlünk tüzet, és szeretné, ha náluk is égne ez a tűz és odaszánás  a testvérekben.

Bugovics Tibi  elmondta, hogy figyelemmel kísérte az építkezést, látta a szorgos kezeket és az ide szánt időket. A terembe belépve nem csak a radiátorok melegségét érezte,  hanem azt a  melegséget, a szeretetteljes fogadtatást amellyel vártuk őket.
Igei üzenetként Salamon király templomszentelési imájából idézett:

" 43te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem."

Királyok első könyve 8,43

 Bátorító szavaival arra kérte missziónkat, hogy  úgy vezessük az Úr házát, ahogyan Istenünk kéri tőlünk.

Kulka Arni zárta a bátorító és biztató beszédeket, a János evangélium 14 és 15-ből idézve, tanácsolva, hogy szolgálatunkban  Jézus legyen a mi szőlőtőnk,  mi pedig maradjunk meg benne, mint  szőlővesszők, és teremjünk gyümölcsöt, azzal dicsőítsük meg az Atyát. Ami fontos, hogy ne váljunk el Jézustól, hanem vele együtt cselekedjünk, az Atya dicsőségére.

Közös imával zártuk a megnyitót, áldást kaptunk, mindnyájan akik a Havanna gyülekezethez tartozónak vallottuk magunkat azoktól a testvéreinktől, akik az Agapé gyülekezet nevében jöttek el az avató ünnepségünkre.

Rózsa testvérnőnk meglepte csapatunkat. Saját készítésű horgolt keresztet hozott ajándékba.

Havanna u.50 Imaterem megnyitó

Havanna imaterem megnyitó from Istvan Bacsi on Vimeo.

Az összejövetel végeztével meghívtuk vendégeinket szeretet-vendégségre. Testvéreink otthon készült süteményei cukrászdai látványossággal kínáltatták magukat. Kevesen tudtak ellenállni a csábításnak. Eközben felhasználtuk a lehetőséget nyílt,  kötetlen beszélgetésekre és gondolataink kicserélésére.

Köszönjük a gyülekezet támogatását, és köszönjük az Úrnak, amiért a Havanna lakótelepen most már két imaterem áll rendelkezésünkre missziós szolgálatunk folytatására.  

 

Bácsi István

 2011.03.30.