Ízét vesztett só!

Beszélj Jézusról

Egy közismert hívő embert megszólította egy barátja.
- Mondjad, mióta ismerjük mi egymást?
- Körülbelül tizenöt éve - felelte az némi gondolkodás után.
- Ugye te hívő keresztyénnek tartod magadat?
- Hogyne, persze!
- Ugye Jézus Krisztus nélkül senki sem üdvözülhet?
- Valóban, senki!
- Fontos az neked, hogy én üdvözülök vagy elkárhozom?
- Persze, hogy fontos!
- Ne haragudj, én nem akarlak megbántani téged, de nem hiszem.
Tizenöt éve jó barátok vagyunk és tizenöt év alatt egyszer sem
említetted nekem Jézus Krisztust. Barátom vagy és én becsüllek téged.
Ha csak egyszer is elmondtad volna nekem, hogy szereted Jézust, és hogy neki joga van az életemre, és hogy szükségem van reá, mert nélküle elkárhozom, akkor felfigyeltem volna és hallgattam volna reád.
Beszélgettünk sok mindenről, de Krisztusról sohasem beszéltél velem.
Semmi jelét nem adtad annak, hogy szíveden viseled az üdvösségemet. Különben biztosan szóltál volna nekem tizenöt év alatt!

"Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólsz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg."
Ezékiás 33,8. (Károli ford.)

forrás: Új Élet 1966. 2. szám