Mi a teendő?

 

Mi a teendő, ha egyik gyerek egészen másképpen gondolkodik valamiről, mint a másik?

 légy az üvegben

Két testvérről van most szó, Szilviről és Mikiről. Miki a kerékpárját javítgatta az udvaron, és egy nagy légy folyton a feje körül röpködött. Próbálta elhajtani, de csak-csak visszatért. Erre fogott egy befőttes üveget, addig ügyeskedett, amíg a légy beleszállt, és azt gondolta, amint készen lesz a javítással, kiviszi az erdőbe, legalább is a hozzájuk közel fekvő szélére, és ott engedi el...
Eddig minden jó lett volna, csakhogy Miki alig hagyott ki valami alkalmat, hogy a húgát ne bosszantsa. Odahívta magához:
- Idenézz, mit fogtam! Ilyen nagy légy a lovak körül szokott keringeni, és valahogy idetévedt. Látod, milyen boldogtalan ebben az üvegben. De hát itt mérföldnyi körzetben nincsenek lovak, beviszem a te szobádba! Egészen jól meglesztek, nem?
Szilvi erre visítani kezdett,  természetesen Miki ezen jót nevetett, és csak azért is kergette őt az üveggel együtt. Szilvi anyja után kiabált:
- Anyu, mondd meg neki, hogy pusztítsa el!
Anya abbahagyta az ebédfőzést, hogy igazságot szolgáltasson gyermekei között:
- Miki, ne gyötörd a húgodat! Vidd ki a legyet a szabadba, és engedd el!
- Ne! - kiabált Szilvi, - ölje meg!
- Ilyen irgalmatlan vagy? - Jól van, már jó a biciklim, kiviszem az erdőbe, te kényeskedő!
Szilvi anyjához fordult:
- Miért vesződik vele annyit? Nem lenne egyszerűbb rálépni?
- Nem vetted észre, hogy Miki mennyire törődik az állatokkal? És készakarva sem bánt senkit, különösen nem a gyengébbeket...
- Akkor engem miért bosszant?
- Mert te nem vagy gyenge, és csakugyan mindenért képes vagy bosszankodni!
- Ez sajnos igaz, de mondd, anyu, egy olyan piszkos, nagy légy, amely nincs is a helyén közöttünk, nem érdemelné meg, hogy eltapossák?
- Hm. Lehet, hogy igazad van, de azért én örülök, hogy Isten nem gondolkodik hasonlóképpen. Mert bizonyos értelemben  sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ez a légy. Szennyesek vagyunk, ingereljük Őt, és Ő szentségében eltaposhatna bennünket. De irgalmas hozzánk.

Tudod, mi az irgalom? A meg nem érdemelt szeretet, könyörület.
Szilvi meglepetten hallgatta anyját, aki indult már újra a konyha felé. Még azt mondta neki:
- Szilvikém, az csak hasonlat volt, és minden hasonlat sántít. Ne is gondolj többet a légyre, csak azt jegyezd meg az egészből, hogy Isten bűneink ellenére sem semmisít meg bennünket, ad alkalmat arra, hogy megtudjuk, mi az Ő akarata velünk,


Gondolj Isten irgalmára! Isten kegyes és irgalmas.

 

" Nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg, és nem hagytad el őket, mert kegyelmes és irgalmas Isten vagy. (Nehémiás 9,31).

 

 bacsipista