A szeretet hatalma

 

..."Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; MERT AZ ISTEN SZERETET." ... az I. János 4:8-ban a Biblia szó szerint ezt mondja: "Isten agapé", magyarul: Isten a szeretet. Így az "agapé" szó jelentése: az isteni fajta szeretet...Ha az isteni fajta szeretet annyira fontos, tudnunk kell, mi az. Tudjuk, hogy az isteni fajta szeretet nem azonos a természetes emberi szeretettel. A természetes emberi szeretet egyik pillanatról a másikra képes gyűlöletbe átcsapni, Isten szeretete azonban soha nem vall kudarcot.A Korinthusiakhoz írt I. levél 13. részében találhatjuk meg Isten szeretetének meghatározását... Bár szánnának a hívők időt arra, hogy az Írás ezen része átitassa elméjüket és szívüket! Oly sok problémájuk megoldódna csupán az által, hogy ezen igeversek világosságában járnának!..

 

Mivel Isten szeretete olyan erős és kitartó, hogy ez a szeretet soha nem vall kudarcot, miért nem teszik a hívők azt, amit a Biblia mond? Miért nem teszik Isten szeretetét mindenek előtt fő céllá az életükben?

 

Isten rajtunk keresztül munkálkodó szeretete elér másokat, és meg tud változtatni bárkit, még a legelvetemültebb bűnözőt is, mert Isten szeretete meg tudja puhítani a legkeményebb szívet is. Isten szeretete bárkit meg tud változtatni. Az isteni fajta szeretet még a házasságot is át tudja alakítani. Néha megemlítem annak a szolgálónak a feleségét, aki az én feleségemhez fordult segítségért, mert már el akarta hagyni a férjét, aki testben és lélekben egyaránt durván bánt vele. ... megkérdeztem tőlük, megvan-e nekik a bővített bibliafordítás. ...azt mondtam: "Egy papírlapra írjátok ki az I. Korinthus 13:4-8-at. Amikor este lefeküsztök, mindketten olvassátok fel hangosan ezeket a verseket. Aztán, amikor felébredtek, ismét olvassátok fel őket."Néhány hét múlva az asszony felhívta a feleségemet: "Azóta, hogy felolvassuk azokat az Igéket, a férjem minden egyes nap bocsánatot kér tőlem. Azt mondja: »Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy miért bántam olyan borzasztóan veled. Szinte hihetetlen, hogy miket mondtam neked.«"Amikor kezdte megengedni, hogy az isteni fajta szeretet uralkodjon felette, felesége elmondása szerint: "Egészen más ember lett! De nem csak ő lett teljesen más, hanem én is. Rájöttem, én is nagyban hibás voltam abban, hogy végül a férjem mindig elvesztette a türelmét, mivel folyton zsörtölődtem vele. Jobb lett volna, ha befogom a számat. De már mindketten más emberek lettünk, mert Isten szeretete megváltoztatott minket." ISTEN SZERETETE MINDIG CÉLHOZ ÉR!Hála Istennek, megtalálták a megoldást problémájukra. 
Az élet oly sok problémájára ebben a kijelentésben van a válasz: ISTEN SZERETETE SOHA NEM VALL KUDARCOT! Ezért, ha te megtanulsz szeretetben járni, akkor sohasem fogsz kudarcot vallani, igaz?

Én most az isteni szeretetről – Isten bennünk levő szeretetéről – beszélek, és nem az emberi szeretetről. Ha a házastársak megtanulnak Isten szeretetében járni, házasságuk nem fog kudarcot vallani. Teljesen lehetetlen! Látod, Isten szeretete [az üdvösségünk óta] bennünk van, de rajtunk áll, hogy működésbe hozzuk és gyakoroljuk-e, hogy növekedjen és fejlődjön. Mivel Isten szeretete nem vall kudarcot, szükséges többet tudnunk erről a fajta szeretetről. Meg kell tanulnunk, hogyan fejlesszük Isten szeretetét, és mit tehetünk, hogy növekedjen és teljessé váljon.

 

A szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse. A szellem gyümölcseit akkor kapod meg, amikor újjászületsz [üdvözülsz]. A szeretet a szellem első gyümölcse, amit a Biblia említ. (Gal.5.22)

 

Tudnod kell, ha az isteni fajta szeretetben jársz, minden helyzetből sikeresen jössz ki, mert Isten szeretete kitart minden körülmény között, bármi is történjék. Az isteni fajta szeretet [az üdvösségünk pillanatától] bennünk van! 
Képesek vagyunk úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Ha a Bibliára hallgatunk, és legfőbb célunknak Isten szeretetét tűzzük magunk elé, és bensőnkben fejlesztjük Isten szeretetét, életünk minden területén boldogulni fogunk. 

 

A férjeknek és feleségeknek meg kell engedniük, hogy Isten szeretete uralkodjék felettük – nem pedig a pusztán természetes emberi szeretet. A feleség és a férj között van egy bizonyos mértékű testi szeretet, vonzalom. Ám a természetes szeretet olyan felszínes, hogy egyik pillanatról a másikra átcsaphat gyűlöletbe. Isten szeretete ezt soha nem teszi. 

 

Láthatod, milyen nagy előnye van a keresztényeknek más emberekkel szemben. Nemcsak természetes szeretettel szerethetik férjüket vagy feleségüket, hanem egymás iránti természetes vonzalmukhoz hozzáadhatják ezt az isteni szeretetet is. Szerethetik egymást az isteni fajta szeretettel, amely soha nem keresi saját hasznát, mindig azt keresi, ami a másiknak jó. A házastársaknak azt kell gyakorolniuk, hogy mindig a másik érdekét tegyék a maguké elé. Azok a házaspárok, akik megteszik ezt, itt a földön megtapasztalhatják a Mennyországot a házasságukban.

 

Most mondok valamit, amin lehet, hogy megdöbbensz, de akkor is ez az igazság: Az isteni szeretet sohasem jutott el még a válóperes tárgyalásig, és soha nem is fog. A természetes emberi szeretet nem kerülheti ki a válópert, de az isteni szeretet nem tesz ilyet – ez a szeretet sohasem vallhat kudarcot. Meg vagyok győződve róla, hogy ha egyszer Krisztus Teste [a hívők közössége] valóban elkezd az isteni fajta szeretetben járni, minden betegség el fog tűnni közülünk.Még az Istenben nem hívő világ embere is megértette már, hogy milyen káros hatással lehet a gyűlölet és a harag az ember egészségére. 

 

Néhány évvel ezelőtt például olvastam egy orvos nyilatkozatát. Ezt a döbbenetes kijelentést tette: Valójában a SZERETET A LEGHATALMASABB GYÓGYÍTÓ ERŐ, ami csak létezik. Mondott még valami nagyon érdekeset: A régi idők orvosa többet nyújtott, mint egy egyszerű kezelést. ... Mivel otthonukban látogatta meg a betegeket, láthatta, milyen légkörben élik napjaikat. Sokszor ráláttak arra, mi okozta az emberek betegségét!
Amikor az emberek olyan légkörben élnek, ahol nincs szeretet és egymás iránti megértés, könnyű rájönni, miért is betegednek meg. Ez az orvos azonban csupán az emberi szeretetről beszélt. Ha a természetes emberi szeretetben járás ilyen hatalmas gyógyító erőt képvisel, képzeljük el, hogy milyen gyógyító erő szabadulna fel, ha Isten szeretetében járnánk.

 

Ha szabadon akarsz élni a betegségektől, gyakorolnod kell az ellenségeid iránti szeretetet! (Mát. 5.44)

Isten áldjon téged és add tovább ezt, hogy másoknak is segíthessen! 

(Részletek Kenneth Hagin: Szeretet az út a győzelemhez c. könyvéből)

 

bacsipista, 2010.02.06.