Halál után nem menekülhetsz

 

                                           tűz

 

A Biblia nagyon komolyan beszél az 

  

                                „örök kárhozatról”           (Márk 3,29) az

  

                                „örök ítéletről”                  (Zsid. 6,2)  az

  

                                "örök tűz büntetéséről  "      (Júdás 7).

 

 

Ez teljesen kizárja a halál utáni megmentést egy eljövendő korszakban.

Jézus ezt mondja a Lukács 16,26-ban:

 

 

„Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.”

 

Menny és pokol

Akik nem mentettek meg, azok gyötrelmes helyzetbe lesznek. Sóvárogva kívánják, hogy megmenekülhessenek onnan. Azonban egy hatalmas szakadék választja el őket azoktól, akik megmentettek, amelyet nem lehet áthidalni. Jézus azt mondja, hogy ez a szakadék „meg van erősítve”, állandóan jelen van. A szakadék a mennyi és a pokol között is megmarad.

Halálod után már nincs semmi lehetőséged, hogy megtérj az Úr Jézushoz, és megbocsátást nyerj a bűneidre!

Ezért int Isten Igéje:

„Ma ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsidók 4,7)

A vég nélküli örök kínnak és gyötrelemnek, a minden remény nélküli szenvedésnek olyan ijesztő már a puszta gondolata is, hogy a legtöbben elfojtják azt magukban, vagy nem akarnak gondolni rá.

Sokat fáradoznak annak bizonyításán, hogy a kárhozat nem végtelen. Úgy viselkednek mint egy vádlott a tárgyalóteremben, aki egy már meghozott ítélet ellen tiltakozik, és ellenvetést hoz fel. Bár lehet, hogy ez a magatartás elérhető, de végzetes , és semmit nem változtat a kihirdetett ítéleten.

 

 

 

Soha nem szűnik meg az örök élet és az örök kárhozat?

 

 

Angyalsereg 

 

harc

 

Az elveszettek büntetése a pokolban örök, ami azt jelenti, hogy vég nélküli. Ahogyan azok, akik megmentettek, részesei lesznek az örök dicsőségnek, és abban is maradnak, úgy maradnak az elveszettek az örök kín és gyötrelem helyén. Az üdvösséget nyertek örökkévalósága éppen olyan örök és időtlen, mint amilyen örök és időtlen Isten maga. Ugyanez érvényes a pokolra vonatkozóan is. – Ami örök, az örökkévaló, időtlen és vég nélküli, mind a mennyre, mind pedig a pokolra vonatkozóan. A halál után nincs sem megtisztulás, sem egy időben korlátozott vezeklés az úgynevezett „tisztítótűzben”, amely által a meg nem bocsátott bűnöket ki lehet törölni, vagy újra jóvá lehetne tenni. Még a gyötrelemnek mégoly hosszú ideje után, az ítélet napjáig sem merül feledésbe a bűn, és nem kerül kiegyenlítésre.

 

 

„Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla” (Zsoltárok 49,8-9).

 

 

Képzeld csak el: Évmilliók és korszakok – és te még mindig az örökkévalóság küszöbén állsz! Sem a testnek, sem a léleknek a gyötrelme nem visz közelebb a véghez, korszakok milliói után sem.

 

Valóban létezik a pokol?

 

 

harc az égben 

 

Az a tény, hogy létezik a pokol, biztosabb, mint az, hogy te holnap reggel fel fogsz ébredni. Előfordulhat, hogy az ember este nyugodtan és megelégedetten fekszik le, de még mielőtt megkezdődne a következő reggel, már a pokolban ébred fel, és a kárhozat tüzének gyötrelmeiben találja magát.

Az Úr Jézus maga kérhetetlen bizonysággal beszél arról a tényről, hogy létezik pokol. A Lukács 16,28-ban azt mondja, hogy a  gazdag ember felemelte a hangját a pokolból, és azt kérte, hogy valaki figyelmeztesse 5 fivérét , hogy ne jussanak a gyötrelem helyére. A gazdag ember már ezen a rettenetes helyen tartózkodott, bár a végső ítélet még nem hangzott el felette.

 

A pokol nem a középkor találmánya

 

 

pokol 

 

Hanem az ördög és az ő angyalai számára készíttetett. Jézus ezt mondja: „ Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre (Máté 25,41)

De nemcsak a sátán és angyalai, hanem mindenki, aki megkeményítette a szívét Istennel szemben, és akik nem tartják szükségesnek, hogy bűneikből megtérjenek az Úr Jézushoz, azok egykor az örök kárhozatra kerülnek. Részük a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz!

 

Mi a pokol?

 

 

 

·        Egy tüzes tó (jelenések 20,15)

·        Egy tüzes kemence (Máté 13,42)

·        Egy olyan hely, ahol a tűz nem alszik ki ( Márk 9,48)

·        Tüzes lángok gyötrelmének helye (Lukács 16,24)

·        A gyötrelmek helye (Lukács 16,23)

·        Az örök büntetés helye (Máté 25,46)

·        Az örök sötétség helye (Júdás 13)

·        A sírás és fogcsikorgatás helye (Máté 8,12)

·        Olyan hely, ahol az ember hiába kiált egy csepp víz után (Lukács 16,24)

·        A tisztátalanság helye (Jelenések 22,10-11)

·        A céltalan imádságok helye (Lukács 16,27)

·        Az ördögnek és angyalainak szánt hely (Máté 25,41)

·        A hitetlenek, , gyilkosok, paráznák, varázslók, bálványimádók és hazudozók

   helye (Jelenések 21,8)

·        A házasságtörők, homoszexuálisok, tolvajok, fösvények, iszákosok, rablók és

   Nyerészkedők helye (1 Korintus 6,9-10)

·        Olyan hely, ahol már nincs megbocsátás ( Máté 12,31-37)

·        Olyan hely ahonnan már nincs visszatérés (jelenések 14,11)

 

Hol van a pokol?

 

 

befagyott pokol 

 

Ott ahol egy Krisztus nélküli ember lesz a halál után. Isten Igéje azt mondja, hogy mindenki, aki bűneiben hal meg, azonnal a gyötrelem helyére kerül. A gazdag ember meghalt és eltemették.

Jézus ezt mondja a Lukács 16,23-ban:

„ Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és keblén Lázárt.”

Ez azt mutatja nekünk, hogy minden ember, aki bűnei megbocsátása nélkül hal meg, már a végleges ítélet előtt, Isten színétől távol, a gyötrelem helyén van.  Az a hely az elveszettek számára már a gyötrelem helye.

 

A pokolba akarsz –e kerülni?

 

 

 

Bizonyára „Nemmel” válaszolsz, hiszen egyetlen értelmes ember sem felelhet „igennel” erre a kérdésre. Mégis vedd figyelembe, hogy ha nem akarsz a pokolba kerülni, de vonakodsz az életedet átadni az Úr Jézusnak, akkor te is ahhoz a sokasághoz fogsz tartozni, akinek ezt mondja Jézus:„Menjetek el ti átkozottak, az örök tűz helyére”!

Milyen végzetes, ha valaki hallja ugyan a hívást, hogy megmeneküljön de nem enged annak. Aki visszautasítja Isten szeretetét és megveti az Ő kegyelmét, az kétségtelenül azon az úton találja magát, amely a pokolhoz vezet. Minden ember számára el van készítve a szabad választás, és eldöntheti, hol akarja tölteni az örökkévalóságot. Isten nem kényszerít senkit!

 

Van- e igazi tűz a pokolban?

 

 

pokol tüzének őre 

 

Ezt kérdezheted: „Az embereknek a pokolban valóban mindörökre testi égési gyötrelmeket kell elszenvedniük?”

Isten Igéje azt mondja, hogy a pokol egy folytonosan létező tűz helye (Márk 9,44,46,48;,Jelenések 14,11). Mivel a pokol egy ténylegesen létező hely  egy bizonyos hőmérsékletnek is kell ott lennie. A Biblia ezt a helyet egy kénkővel égő „tűztónak” nevezi. Jézus a „Pokol tüzéről” beszél, és egy olyan helyről „ahol a tűz soha ki nem alszik.”

A gazdag ember a gyötrelmek helyén ezt kiáltotta: „Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjai hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban” (Lukács 16,24).

Egy csepp vízre vágyott, hogy enyhítse a nyelvét!Látott, hallott, érzett, szenvedett a szomjúságtól kiáltott, imádkozott, emlékezett.Ez az ember valóságos fájdalmakat szenvedett el, és valóságos vizet akart, hogy enyhítse a hőséget és a szomjúságot, miközben a lángokban gyötrődött.

A Bibliában találunk példákat arra, hogy Isten ítélete a bűn felett  a tűzben mutatkozott meg:”az Úr pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára” (Mózes 19,24) Isten haragjának ítélete ténylegesen lesújtott ezekre a városokra, pontosan úgy, ahogyan az elveszettekre fog áradni a pokolban.

„Isten elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak akik istentelenül élnek” (2 Péter 2,6)

 

 

 tűztűztűz

                        Niki 2008.06.14.