Prófétai üzenet

 "Az Úr szava 2008-ra és  azutánra"

 


C. Peter Wagner, Cindy Jacobs és sokan mások:
"Az Úr szava 2008-ra és azutánra - Kiadta a Prófétai Vének Apostoli Tanácsa"
C. Peter Wagner, Cindy Jacobs, és sokan mások: Az Úr szava 2008-ra és azutánra
Ez a szöveg prófétai szavak gyüjteménye és a Prófétai Vének Apostoli Tanácsának (ACPE) egyhangú véleménye.

Tavaly a tanács a zsidó újév kezdetén 2007. szept 12-13-án találkozott, ahelyett, hogy januári időpontban tette volna ezt, annak érdekékben, hogy legyen ideje megszűrni és hallgatni az Úr szavát, még mielőtt a Gergely naptár szerinti új év kezdődik. (Ezeket a mondatokat annak fényében olvasd, hogy a próféciák közül néhány már megvalósult, mivel ez a szó 2007 szeptemberében hangzott el.)
Habár ez a prófécia a 2008-as évre szól, egy prófétai szót nehezen lehet meghatározott időkeretekbe helyezni, mivel az egyének élete és a döntéseik hatással lehetnek arra az időzítésre, amelyet Isten mutatott nekünk. Ezek közül a próféciák közül néhányat sokkal inkább helyénvalóbb az életünk „elkövetkezendő időszakára” vonatkoztatni, mint egyszerűen egy egyéves időkeretbe helyezni.

2008: A kapuk birtokbavételének éve
"... megáldva megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját." (1Mózes 22,17)
"Előttök megy fel az úttörő, kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és előttök megy a királyuk, és élükön az Úr!" (Mikeás 2,13)

Erre az évre Szent Szellem a 8-as számot nevezte meg nekünk, mint kulcsot. A 8-as szám új kezdetekre mutat. Isten azt akarja, hogy új ajtókon (vagy kapukon) menjünk keresztül, hogy mindenben, amit teszünk, új szintre kerüljünk. Az Úr arra figyelmeztetett bennünket, hogy miközben sokan meg akarják kóstolni az új bort, (azaz Isten új mozdulásait), vannak néhányan, akik a régi ruhájukat akarják hordani, vagy azt, amelyik kényelmesebb a számukra az idő ezen új szakaszában. Ez nem fog működni. Elengedhetetlen, hogy mindannyian akarjuk feladni régi szokásainkat, berögződéseinket és a kapcsolataink befolyását, amelyek a régihez kötnek, amennyiben azok nem engednek bennünket új dolgokba kezdeni.

Amikor mi, próféták, találkoztunk, ez volt talán a legtermékenyebb időszakok egyike, amelyben részünk volt, és nem csak az Úr szavát kaptuk meg, hanem szellemi útmutatásokat arra, hogyan fogjunk bele „új dolgokba”, és hogyan menjünk át „új kapukon”. Ez magában foglalja a régi kapuk és ajtók bezárását, és az Úr keresését, hogy hogyan kezdjünk bele az újba és kérve Istent, hogy adjon bölcsességet ehhez.

Bibliai példák a 8-as számra

Íme, a 8-as szám néhány nevezetes előfordulása, amelyet az Úr mutatott meg nekünk erre az évre, néhány bibliai példából:

1. David Isai 8. fia volt - Izrael új NEMZEDÉKE. (Ebben a kulcs szó az öröklés.)

2. A körülmetélést 8 napos korban végezték - új élet szövetségen keresztül. Egy új szent cselekedet, amely személyes körülmetélkedést, vagyis az életünk bűnös cselekedeteitől való teljes elszakadást feltételez, és akkor az Egyház a szentség nemzeti méretű megmozdulását fogja látni.

3. Nyolc lélek a bárkában - új föld kezdete, Isten ítéletének és az Ő kegyelmének új megjelenési formája.

4. Nyolc hangjegy a zongorán ad ki egy új oktávot. Nézzetek Istenre új hangokért és dalokért.

5. Hét szín a szivárvány skálája - a nyolcadik szín már egy új színskála kezdete.

6. A nyolcadik nap egy új hét kezdete.

7. Jósiás 8 éves korában kezdett uralkodni egy új uralmat hozva a bálványimádó ősei közé. Uralkodásának 8. esztendejében kezdte keresni az Urat és ez eredményezte Izrael Baál oltáraitól való megtisztítását. Tekintsetek az új megújító nemzedék felnövekedésére, amely meg fogja tisztítani földjeit a bűntől és Bibliai megújulást hoz. Salamon szintén uralkodásának 8. évében kezdte megtisztítani Izraelt a bálványoktól.

8. Jézus a feltámadása utáni 8. napon jelent meg Tamásnak, a kételkedőnek. Sok kételkedőt fog megnyerni és meglátogatni Isten különleges és egyedi módokon.

A 8-as szám az „új kezdetekben”
A Teremtés könyve a Szentírás kezdete. Íme egy prófétai idézet ebből nekünk mára:

1. A teremtés kenete
Kreatív és megújító ötletek. Isten sok ötletet fog adni az Ő népének, hogy növekedjenek szellemben, lélekben és értelemben. Ez a kreativitás segíteni fog bennünket abban is, hogy „ne erővel”, hanem „ésszel” dolgozzunk. A nehéz terhek alatti görnyedés átka a hatalmas frusztrációval késedelmet és kimerülést okozott. Keressétek az Urat új utakért, amelyek megnyitják a szükséges anyagi forrásokat és elárasztják az életeteket, ahelyett, hogy egyik napról a másikra élnétek.

2. Az uralkodás kenete
Ehhez a kenethez az 1Móz 1,28 bibliai igazság betöltése szükséges „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá;” Keressétek az Urat, hogy hogyan lehettek gyümölcsözők az evangélizálásban, és töltsétek be a városaitokat Krisztus tanításával." Mondva: "Nem megparancsoltuk-e nektek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És íme betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi reánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét." (ApCsel 5,28)
Az új evangélizálás eredményeképpen a városaink megtelnek Isten látogatásaival fiatal evangélistákon keresztül. A fiatalok újra tanulmányozni fogják Leonard Ravenhill és E.M. Bounds életét – a lelkek megnyeréséért égő szívvel.
A társadalom minden rétegét meg fogja majd érinteni Isten ereje új, friss módokon, a kormányzást, oktatást, az egészségügy területeit, médiát, művészeteket és más területeket is. Az Egyház nem fogja siratni tovább azt, hogy mi megy körülötte a táradalomban, hanem felteszik maguknak a kérdést „Mit tehetünk mi érte?” és „Mi a feladatom a történteket látva?”

3. A teremtő csodák kenete
A csodák gyakorisága növekedni fog, különösen pedig a szokatlan, teremtő csodáké. Ebben az időszakban nem csak csodákkal teli egyházakat, hanem csodákkal teli városokat fogunk látni. "Rák-mentes zóna" – fogják emlegetni azon a napon, amikor néhány gyülekezetben és városban annyi rákos beteg meggyógyulását fogják látni, hogy az még számos újság, beleértve világi újságok figyelmét is fel fogja kelteni.

A bőség érkezése
Habár sokan hittek abban, hogy egy hatalmas bőség fog érkezni, néhányan csalódottá válhatnak, akik „hitték, de még nem látták meg”. Ahogyan az Urat kerestük ebben, egy látást kaptunk, hogy egy démoni késleltető szellem áll ellen Krisztus Testének, különösen azok ellen, akik a ’piactéren’ tartózkodnak. ''Kronos'' (#5550) a Strong's féle definíció szerint jelenthet ’késést, késedelmet’ is.
Éppen ezért fontos megértenünk, hogy miközben Isten ránk kívánja árasztani a bőséget, sátán stratégiája az, hogy elzárva tartsa, tehát nekünk munkálkodni kell abban, hogy ez felszabaduljon. Isten zárt kapukat akar kinyitni 2008-ban. Annak érdekében, hogy a bővölködés kapuja fölötti uralmat megszerezhessük, többek között, terveket kell készíteni a szegénység teljes kiirtására, újfajta közbenjáró imákat kell a szellemi hadviselésben alkalmaznunk, mert ez szükséges a bőség érkezéséhez.

A teljesség igénye nélkül, íme néhány dolog, amire figyelnünk kell:

1. Új közbenjáró imák, amelyek középpontjában a ’piactér’ áll.
2. Több vállalat kér föl közbenjárókat, hogy imádkozzanak a munkahelyükért.
3. Fókuszált közbenjárás és gyakorlás speciálisan az egészségügyi és az üzleti életre irányulva. A közbenjáróknak meg kell érteniük az üzletet ahhoz, hogy értelemmel imádkozhassanak érte.

Új és hangsúlyozottabb közbenjárás
Isten új bort fog kitölteni a közbenjárókra, és az új fajta imádságokra az egész földön. Sok 24/7 imamozgalom fog támadni az egyetem kollégiumokban. A hívők imakamrát fognak kérni a munkahelyükön. Itt az ideje, hogy kijöjjünk a mellékhelyiségekből, és hallassuk az imáinkat és a hangunkat a társadalomban. Szükséges új szemmel visszatérnünk a 80-as, 90-es évek imádságról és közbenjárásól szóló tanításaihoz.

Círus kenet
Isten néhány gyermekét egy mélyebb módon fogja a Círus kenettel felkenni, hogy betöltse Zsolt 107,16-ot: "Hogy összetörte az érc-kapukat, és a vas-zárakat letördelte!"

Szellemi öregkor/vének Eldership
Isten felkeni a vezetőket, akik politikai hivatalra pályáznak, hogy társaságok és iskolák legfőbb vezetőivé váljanak, és másokat, akik a társadalmi befolyás kapujában ülnek, ahogyan Boáz a bibliai időkben.

Az egek csatornáinak megnyitása
"Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen." Malakiás 3,10
Itt az idő, hogy birtokba vegyük az egek csatornáit, amelyek meg fogják nyitni a jóindulat, befolyás és anyagi forrás ajtóit. Amennyire engedelmeskedünk a tized törvényének, Isten annyira áraszt el benünket néhány területen, amelyek segítenek megnyitni ezeket az ajtókat. Kérdezzétek meg az Urat, hogyan váljatok eggyé Isten szavával, hogy 2008-ban megnyithassátok a személyes áldás és befolyási csatornáitokat.

Kulcs szavak - Teljes kör 2008-ban

Kijelentés
: Isten új kijelentéseket akar kitölteni arról, hogy az életetek ezen szakaszában hogyan működjetek. Legyetek rugalmasak ezekben a percekben Isten változásaira és beállításaira, amelyek megváltoztatják a szokásaitokat és a napi programjaitokat.

Bölcsesség: Isten bölcsességet fog adni nektek, nem ezét a világét, hanem az Ő mennyei bölcsességét, hogyha teljes szívvel keresitek Őt ezért. Bölcsességet fog adni a változtatáshoz, új utakhoz, új feladatokhoz, és ahhoz, hogyan alkalmazzátok a kijelentést, hogy új szintekre jussatok.

Ez egy olyan időszaka a dolgoknak, amikor minden kör bezárul az életetekben. Befejezetlen dolgok befejeződnek. A kapcsolatok, amelyek megszakadtak, helyreállnak. Az összetört álmok megújulnak. Itt az ideje újra álmodni! Térjetek vissza és vizsgáljátok meg újból azokat a prófétai üzeneteket, amelyeket Isten az utóbbi időszakban és években adott, és még nem teltek be, és ne engedjétek el őket addig, amíg nem hoznak gyümölcsöt. Harcoljatok az ígéretekért és higgyetek bennük. (Olvasd el 1Tim 1,18 "Ezt a parancsolatot adom neked fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel" , 2Krón 20,20 "És reggel felkészülve, kimentek a Tékoa pusztájára; és mikor kiindultak onnan, megállt Jósafát, és mondta: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és egerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!").

Az elnök és a közelgő választások
Isten különösen a szívünkre helyezte, hogy kudarcot vallottunk a Bush elnökért való közbenjárásunkban, és Isten azt akarja, hogy imádkozzunk érte, hogy betöltse azt az elhívást ("Burning Bush," égő csipkebokor), amire Isten szánta a választások előtt. Buzdított minket arra, hogy imádkozzunk érte, mivel Isten hatalma helyezte őt az elnöki hivatalba. (Olvasd el 1Tim 2,1 "Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért.") Miközben kerestük Istent a következő vezető miatt, elmulasztottunk közbenjárni a jelenlegiért. Isten azt akarja, hogy Bush elnök sikeresen fejezze be, ahogyan Ő ezt két évvel ezelőtt mondta nekünk.

A 2007 szeptemberében tartott megbeszélésünk során egy érdekes kijelentést kaptunk, amely kifejezetten a 2008-as választásokra vonatkozott.
Isten egy becsületes embert rendelt, aki 2007 vége felé fog feltűnni, és 2008-ban fog tündökölni. Nem hagy bennünket kétségek között, vagy hogy úgy érezzük, hogy olyanra adtuk a szavazatunkat, aki nem nyerhet. Isten kétségtelen módon a kegyelméről fogja biztosítani azt az embert, és mi tudni fogjuk, hogyan imádkozzunk, és hogyan szavazzunk.
Az Úr prófétikusan figyelmeztetett, hogy a függönyök már fel vannak húzva, és nem mulaszthatjuk el a közbenjárást azért, hogy továbbra se engedélyezzék az abortuszt az Egyesült Államokban. (1973-tól ezidáig 49 millió magzatot gyilkoltak meg.) Ez a „most vagy soha” ideje, és nem unhatjuk meg a közbenjárást.

Intés imafedezetre
Isten speciális kijelentést adott arról is, hogy sátán korai halált próbál hozni Krisztus Testébe. Kérünk benneteket, hogy imával fedezzétek be önmagatokat, családjaitokat, pásztoraitokat és mindazokat, akik különleges befolyással vannak az életetekre.

Jótékonyság
A jótékonykodók egy új generációja fog támadni Krisztus Testében. Fókuszba kerülnek a szegények és a szűkölködők. Fő hangsúly kerül arra, hogy az anyagi javakkal rendelkezők úgy használják fel azt, hogy befolyással legyenek a társadalmi igazságosságra. Ez fogja a hívőket és a kereszténységet általában új fényben feltüntetni azok szemében, akik szerint Isten és az Egyház érzéketlen és érdektelen.

Új hangsúly a tanítói ajándékon
A tanítói ajándék ismét előtérbe fog kerülni, amikor az Úr a bibliai alapigazságok tudását fogja kihangsúlyozni. Ez fog segíteni abban, hogy Krisztus Testéről eltávozzon az átok, és hogy ne essünk hibákba.

Szentség mozgalom
Újra megtelik szentséggel az Egyház. Ez elhozza a nyilvánvaló bűnök teljes leleplezését. Az Úr arra is figyelmeztetett bennünket, hogy hivatalos vizsgálatok is fognak jönni 2007-végén és 2008-ban, és meg kell vizsgálnunk magunkat is, hogy a szolgálat minden területén és gazdaságilag ugyanolyan makulátlanok legyünk, mint szellemileg.

Új polgárjogi mozgalmak
Új polgárjogi vezetők generációja fog támadni a nemzetben, akik az igazság hangjai lesznek. A kenetük olyan nagy lesz, hogy ki fogják szorítani, és erősebbek lesznek, nagyobb befolyással rendelkeznek majd, mint a tisztességtelenek, akik nem a bibliai igazságokhoz ragaszkodnak. Fel fognak lépni a hip-hop tisztátalan befolyása ellen, és új imamozgalmak indulnak a feketék közösségeiben.

Isten Királyságának kormányzása
Isten kormányzása új ’borostömlő’ lesz Isten jövőbeni mozgásai számára (ld. Mát 6,10 „Jöjjön el a te királyságod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.”) Középpontba kerül a teremtés valódi folyamatához való visszatérés, és Isten teremtő kenete lesz azokon, akik ebbe az irányba mozdulnak el.

Egyedi reflektorfény a nemzeteken
Az elkövetkező órákban Isten különleges reflektorfénybe fogja vonni az alábbi öt nemzetközi területet:
1. Kína
2. A "Tűz Kör" (Csendes-óceáni térség)
3. India
4. Izráel és a Közel-Kelet
5. Dél-Amerika és Venezuela

Különleges csata zajlik a fény és a sötétség között az elkövetkező időkben, amely egyrészről a hívők növekvő háborgatásával, másrészről pedig egy nagyszerű aratással, és Isten Királyságának az előrenyomulásával fog járni. Mindannyiunknak imádkoznia kell ezekért a speciális régiókért.

Közzétette C. Peter Wagner, Cindy Jacobs, és a Prófétai Vének Apostoli Tanácsának (ACPE) tagjai
C. Peter Wagner
Global Harvest Ministries
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cindy Jacobs
Generals International
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Forrás: Agapé Gyülekezet honlapja