Győzedelmes élet

(Harold Hill és Irene Burk Harrel)

I. rész

 
Ki akar győztes lenni? Biztosan mindenki. Ki győztes? Aki mindig a sokaság előtt van! Az , akit megcsodálnak, hogy különleges dolgokat ér el, szokatlant visz véghez, különleges képességei vannak és mindig nagy figyelmet kelt?

Honnan lesz valaki győztes? Hogyan éri el az ember ezt a célt? Miért nem mindenki győztes? Miért nem lehetsz te győztes? – DE LEHETSZ AZ!

Hogyan?

Örülök ennek a könyvnek, mert erről beszél ez a könyv. Hogyan győzzük le az ellenségeskedéseket, gondot, szükségeket, betegségeket, önszemrehányást, bűnt, eltompultságot, félelmet, idegességet, csalódást, depressziót, haragot és minden mást, amivel egyszerűen azért találjuk szemben magunkat, mert emberek vagyunk?

Honnan tudhatod meg, hogy nem mesélek neked? Egyszerű! Próbáld ki magad! Először azonban nyilvánvalóvá kell lennie , hogy valóban megtaláltad Krisztust és Isten gyermekévé lettél. Akkor ismerd meg, hogy milyen jogaid vannak, Ha Isten gyermeke vagy. És végül bizalmasan vedd igénybe ezeket az előjogokat és várd meg ennek eredményeit.

Túl jól hangzik ez ahhoz, hogy igaz legyen? Ó nem – ez inkább túl jól hangzik ahhoz, hogy ne legyen igaz. Isten tökéletes terve ez azok számára, akik Jézus Krisztus által tulajdonaivá lettek.

Lehet még ennél több, amit tudnod kellene? Ó igen,- olvasd tovább! Előbb azonban néhány dolgot szeretnék megvilágítani, amelyben meg kell egyeznünk, ha győztesek akarunk lenni.

AGGÓDÁS: a jövő esetleges problémáival való foglalkozás már ma, ezáltal még több problémánk lesz.

BETEGSÉGEK: Gyakran az is kiváltja ezeket, ha nem tudunk magunkkal és környezetünkkel megbékülni, és ezért elégedetlenek vagyunk.

BŰN a Biblia szerint „ami pedig hitből nincs, bűn az” (Róma 14,23) Az ember megpróbálja a hitet erkölcsi törvényekkel , illemtannal, humános frázisokkal és emberi erőlködésekkel  helyettesíteni, hogy önmagától jó legyen.

CSALÓDÁSOK: azok az emberek élik át, akiknek életében nincs ott Jézus , és nem tudnak minden dologban Benne bízni (Példabeszédek 3,6)

DEPRESSZIÓ: a hála ellentéte, amellyel Isten kegyelmével dicsekszünk. A depresszió által láthatóvá lesz, hogy az ördög mennyire könyörtelen velünk, emberekkel szemben. Kegyetlenségén és cselekedetein lehet félreismerni. Az ördög azért jön , hogy lopjon pusztítson (János 10,10a) Jézus azonban azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk (János 10,10b). Jézus az ördögöt emberölőnek, a hazugság atyjának nevezi (János 8,44).

FÉLELEM: Teljes hit a kudarcban. Ez a vesztes magatartása.

HARAG, GYŰLÖLET: ott keletkezik ahol a hit kudarcot vallott. Ez egy lelki reakció mások felé, akik jobban élnek mint győztesek, vagy akik a Róma 2,1 szerint, mely egy tükör, megmutatják, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen.

ÖNSZEMREHÁNYÁS gyakran akkor következik be, ha előzőleg sajnáltuk magunkat. Ez azáltal is keletkezhet ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen ígéreteink vannak, mint a legfelsőbb király gyermekeinek, vagy ha nem megvalósítható kitartással azonnal el akarjuk érni a tökéletességet.

SZERENCSÉTLENSÉG tulajdonképpen csak a hitetlenekkel történhet, Isten gyermekeivel ilyen nem történik. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van (Róma 8,29) Ez egy különleges isteni lehetőséget garantál minden helyzetben. A siker biztos!

Azonban elég ebből a „gondok szótárából”. Ha Isten azt akarja, hogy minden királyi gyermek győztes legyen, akkor miért sikerül ez olyan kevésnek? Miért olyan fáradságos ez a küzdelem?

Ez az emberi természettől függ. Régi természetünk nem tud hozzászokni ahhoz a tényhez, hogy Isten útjai jobbak a mieinknél. Ez Isten elleni lázadás az emberi természet vonása. Ha győzelmes életet akarsz, akkor mondd Istennek:

Rendelkezésedre állok, hogy képessé tehess engem arra, hogy mindig a Te akaratodat tegyem. De hiszem akkor teljesen fel kell adnom a saját életemet?! – mondod.

Készségesen állj Isten rendelkezésére és lásd meg , hogy mi történik aztán. Hiszen nincs mit vesztened gondjaidon, félelmeden bizonytalanságodon, fáradságaidon, csalódásaidon és más nem kívánt dolgon kívül, melyek saját erőlködésed eredményei.

Ezzel azt akarja mondani, hogy olyan legyek , mint egy lábtörlő, amelyen mindenki járhat?

Ez természetes felfogás szerint végül is így néz ki. De ne felejtsd el: Ahhoz, hogy életünk valóban megváltozzon, egyszer Isten bölcsességére kell hagynunk magunkat. Ha feladod pogány gondolkodásmódodat és a királyi gyermekek edzési programjához igazodsz, akkor ugyanazt fogod felfedezni mint én: Isten terve valóban működik.

Miből áll a királyi gyermekek edzése? Olyan egyszerű, hogy azonnal elkezdheted. Nem igényel várakozási időt vagy előkészületet. Köszönd meg Jézusnak minden reggel, hogy ezen a napon átveszi életed vezetését és ügyeidet. Ismerd  el Őt annak, aki a nap menetét meghatározza. Annak jeléül, hogy az új vezetődnek hiszel, adj hálát neki mindenért, amivel ezen a napon találkozni fogsz, akármi legyen is az.

De miből tudom meg, hogy Isten azt akarja, hogy minden királyi gyermek győztes legyen?

A Alkotó kézikönyvében (a Bibliában) ezt ő maga újra és újra mondja. Például a 3. János 2 azt mondja, hogy  „ Mindenben  jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolgod van a lelkednek,” ez minden kételyt kiküszöböl. Ha még nem vagy biztos ebben, akkor nézd meg a János 10.10-et ahol Jézus azt mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek.”

Legyőzött vagy azért, mert ebben a bővölködő életben amire a királyi gyermekek jogosultak, részt veszel? Semmi esetre sem. Amikor több mint 22 évvel ezelőtt Jézust kezdtem követni, a vállalatunk elnöke voltam, egy szakmában, a mérnöki tudományokban nagy sikereim voltak. Mindenből bőségem volt, amit ez a világ kínálhat – kedves családom volt, szép házam, nagy autóm, és minden más, ami a világban a siker bizonyítékaként számít. Azonban mélyen az én bensőmben a félelmetes üresség  és meghiúsulás –amiket a földi sikerekkel nem lehet elűzni - , minden lépésnél, amit a siker létráján lefelé tettem , egyre nagyobb lett.

Amikor azonban életem 48. évében Jézussal találkoztam, elhatároztam, hogy az Ő életmódja szerint élek, ahogyan azt a hegyi beszédében vázolja (Máté 5,6-7). Életem minden területén Hozzá igazodtam. Azóta 22 év telt el, amelyekben Jézust követtem. Még mindig fejlődöm és életem azóta meglepő módon változott meg.

Mindig azt gondoltam, hogy Isten azoknak segít, akik magukon segítenek. – hallok néhány olvasót. Erre csak azt tudom mondani, hogy : Istenem segíts azoknak a hívőknek, akik magukon próbálnak segíteni. Kérlek ne felejtsd el, hogy az élet dolgait már nem a mi régi korlátolt szemszögünkből, az úgynevezett józan emberi ész szemszögéből akarjuk szemlélni. Mint királyi gyermekeknek akik Jézustól tanulnak, bölcsességünk felülről való (Jakab 3,17) Elkezdjük kalandunkát és életünket egy új irányítás alá rendeljük, és azért számolhatunk azzal, hogy olyan tapasztalataink lesznek, amelyek túltesznek a természetes lehetőségeken. Jézusban minden természetfeletti természetes , és minden természetes természetfeletti.

Ahhoz, hogy győztesek legyünk, a magatartásunknak és az életünkről alkotott véleményünknek nagy változáson kell átmennie. Nézeteink minden helyzetben nagymértékben megváltoznak, míg megtanuljuk, hogy a dolgokat Isten szemszögéből nézzük.  Ne várd azt, hogy minden egy éjszaka alatt fog megtörténni. A legtöbben közülünk sok évet töltöttünk azzal, hogy másodosztályú eredményeket „célozzunk meg”, amikor is a világ vesztes programját követtük. Hogy megszabaduljunk e világ másodosztályú principiumaitól, és Isten alaptörvénye szerint éljünk, valamennyi időre van szükségünk. Kérlek, értsd meg, nem azt hangsúlyozom, hogy e világ szabályaival semmit sem lehet elérni, - biztosan lehet. Ezeknél a sikereknél azonban, melyeket így érünk el, az aggodalmakra, csalódásokba, depresszióba, és ennek a rendszernek más szokásos kísérő jelenségeibe is bele kell törődnünk.

A jobb úthoz vezető út a győzelmes élet bejárata: Jézus. Ha bennünk él, királyi gyermekek leszünk és ez a kincsünk pedig cserépedényekben van (2 Kor.4,7) és amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. (Gal.2,20).

Valóban ilyen egyszerű ez? – kérdezed talán. Ilyen egyszerűnek kell lennie, hogy mindenkinek egyforma lehetőségei legyenek. Ha csak intelligensek értenénk meg mindezt és ezért ráléphetnénk erre az új útra, akkor ez jogtalan lenne nekünk kevésbé okos embereknek
 

Mi az első lépés azután, hogy ráléptünk Jézussal az élet új útjára?

Szolgálatkészség! Szolgálatkészség régi szokásaink teljes megváltoztatására és az, hogy életünkben az Alkotó kézikönyvéhez igazodjunk. Látni akarjuk, hogy mit mond Isten a diadalmaskodóknak –a Biblia a győztesre gyakran ez a kifejezést használja.

 

Győzedelmes élet II.rész

Diadalmaskodó győztes

Jézus a királyi gyermekeket a „Gondok szótárba” szereplő dolgok felett teszi diadalmaskodókká. A diadalmaskodó szó jó kifejezés a győztesre. A Biblia sok helyen beszél diadalmaskodókról.

 Az 1. János 5,4-5 azt mondja, hogy : „ Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és a győzelem ami legyőzte a világot,  a mi hitünk.”

Ki az aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?! Más szóval: csak egy út van, hogy diadalmaskodók,győztesek legyünk, tudniillik az, hogy királyi gyermekek, Isten gyermekei legyünk, ha az Ő Fiát,  Jézus Krisztust befogadjuk. (János 1,12).

Azoknak akik a Biblia szerint  és más úton ez nem lehetséges lesznek diadalmaskodók, sok csodálatos ígéreteik vannak. Isten enni ad nekik az élet fájáról (Jelenések 2,7) nem árt nekik a második halál (Jelenések 2,11).

 „A győzedelmeseknek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja” (Jelenések 2,17).

A győzedelmeseknek hatalmat ad a pogányokon (Jelenések 2,26). „Aki győz az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt” ( Jelenések 3,5).

„Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jön és felírom Őreá az én Istenemnek nevét, és az új Jeruzsálemét, mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet „ (Jelenések 3,12).

„Aki győz megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem” (Jelenések 3,21).

Összegezve így szól Isten:

 „Aki győz örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az én fiam lesz nékem” (Jelenések 21,7).


Vesztes

A következő vers azokat ábrázolja, akik nem győztesek, akik nem diadalmaskodnak.

„ A gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, az utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóba lesz, ami a második halál” (Jelenések 21,8)

Ez az amit el fogsz érni, ha kitartasz a másodosztályú dolgok mellett és nem fogadod be Jézust. Ezzel szemben az, amit Isten ad, valóban a legjobb, és valami más. Halleluja! Valóban ez lehet a miénk, amit akarunk. Jézus azt mondta, hogy Ő legyőzte a világot (János 16,33), és mi is győztesek leszünk ha Vele járunk.

 
Szupergyőztes


A Biblia azt mondja a győztesekről:

„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett (Róma 8,37)

Jézus mindezt értünk teszi. Ezzel szemben kemény dolog az, ha valaki ebben a világban akar győztes lenni. A világi győztesnek állandóan harcolnia kell, hogy pozícióját védelmezze és kiépítse. A világban az a győztes, akinek mindig újból meg kell nyernie a versenyt. Ki akarnak ebben az emésztő, idegölő versenyben részt venni? Sokkal jobb lehetőségünk van Jézusban. Isten gyermekei készségesen kicserélik régi esztelenségüket olyan gyönyörűségekre, mint győzelem, igazság, béke és öröm a Szentlélek által. Hogy megy végbe ez a csere? Add át életedet teljesen Jézusnak!
 

A mi hozzájárulásunk

Az, ami nincs Istenben és amivel csak mi járulhatunk Hozzá, szokás szerint csak nagyon habozva ismerjük el és adjuk át gyengeségünket. Bárhol, ahol az emberek erősnek érzik magukat, Isten erejének várnia kell, mely gyakran a szükség hullámhosszán jön hozzánk, míg valaki annyira lelki szegény lesz, hogy Istent teszi erősségévé, életévé, egészségévé, áldásává és bölcsességévé.

Isten ajánlata

 A 2. Korintus 12,9-ben azt mondja Jézus: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.

És Pál akinek szemei megnyíltak a Szentlélek által ezen hatalmas igazság előtt, így válaszolt:

Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem.

És legyőzötten ezen igazság által így folytatja:

Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert olyan jó erősnek lenni Krisztus erejében a saját erőnk helyett.

Minden kapcsolatban van a sáfárság princípiumával, amiről Jézus a Hegyi beszédében a szabadság legfontosabb alapelveként beszél:

 (Máté 5,3) Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa

Más szóval: Királyi gyermek miért nem látod be azt, hogy a mennyek legjobbjának hordozója és sáfára vagy? Azonban nem lehetsz ez addig, amíg fel nem adod saját jogaidra való minden igényedet, és megüresítve magad önmagadtól – rendelkezésemre bocsátod magad, hogy én magam lakhassam gazdagságommal benned, és hogy mások szükségeivel találkozhassam rajtad keresztül.

Isten bölcsessége diadalmaskodóvá tesz


 Amikor Isten Salamont királlyá tette Izraelben, hatalmas lehetőségeket állított szolgálatába. Bátorította Salamont, hogy kérjen, amit csak kíván és megígérte, hogy megadja neki. Salamon bölcsességet kért, hogy jó uralkodó lehessen.

Mivel semmit sem kért magának, ezért a jó sáfár helyét foglalja el. Isten ezért megszámlálhatatlan gazdagságot és áldást adott neki.

Az Efézus 1-ben Isten két örökségről beszél:

    A mi örökségünkről Jézusban és az
    Ő örökségéről bennünk.

Az egyetlen, amit Isten rendelkezésére bocsáthatunk és amire Neki tőlünk szüksége van, az egy üres edény, melyben Ő minden igazságával, bölcsességével, szentségével és megváltásával időzhet.

Ha semmit nem kell adnunk a hűségen kívül, amit egy sáfártól elvárhat az ember, Isten mindent, vagy semmit ránkbízhat, ahogyan jónak látja. Mindkettőre joga van a hű sáfárnak. Aztán ha üldözések jönnek, azt mondhatja a hű sáfár: Uram nézd, mit tesznek Veled (velem)! Ha ez a legjobb amit ebben a helyzetben tehetsz, akkor ennek a mennyek legjobbjának kell lennie, mert hogy Te vagy bennem, ez a mennyek legjobbja- és én tökéletes vagyok Benned” (Kolossé 2,10).

Miért habozol? – Büszkeségből?

Ha a királyi gyermekek életére vonatkozóan Isten Igéje minden áldást megígért, hogy minden helyzetben győztesek leszünk, és ha az évszázadok során mindazok bebizonyították ezeket az áldásokat, akik a Biblia irányvonalához igazodnak, akkor Istennek sok gyermeke miért olyan tartózkodó, hogy belépjen a megígért országba? Ezt kérdeztem Istentől több évvel ezelőtt, amikor átadtam az életemet Jézusnak. Válasz egy szóból állt: Büszkeségből!

A büszkeségről olvasunk az I. János 2,16-ban:

„Mert mindaz…, az élet kérdése nem az Atyától van, hanem a világból.”

Saját jogaink,- „ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik”(Efézus 2,2) – tartanak minket fogva a csak másodosztályú, idejét múlt kívánságok és igények tömkelegében. Ebben a helyzetben büszkeségünk ösztönöz minket arra, hogy higgyünk a sátán hazugságainak. Az egyik legrafináltabb hazugság ez: „ Isten nélkül is boldogulsz”! E magatartás miatt űzték ki a sátánt a mennyből, és minket is oda fog juttatni, hogy elszalasszuk a menny legjobb áldásait.


Szolgálatkészség

Istennek sok gyermeke őszintén kíván Istennek engedelmeskedni. Az engedelmesség szükséges a győzelmes élethez. Azonban nincsenek tisztában azzal, hogy hogyan vizsgálhatnák meg őszinteségüket Isten előtt. Gyakran azt hiszik, hogy teljesen átadták magukat jóllehet mélyen a szívükben érdeklődésük még mindig maguk körül kering. Ezt magam is néhányszor átéltem és kértem Istent, hogy egy bizonyos utat mutasson nekem, amelyen felismerhetem legbensőbb indításaimat. A dolog olyan egyszerű, hogy Istennek minden gyermeke szemmel megvizsgálhatja magát, ha erre szükség adódik.

A rossz magatartás félelembe, nyugtalanságba, irigységbe aggódásba, vagy hasonló érzésekben mutatkozik meg. Más szóval: Amikor ilyen érzések támadnak bennünk, biztosak lehetünk abban, hogy újra visszaestünk Isten sáfárságából, a tulajdonos állapotába. Ilyen érzések keletkeznek bennünk mindig akkor, ha JOGAINKAT megsértik. És mindig, ha így reagálunk, felfedezzük magunkban az egocentrikus élet jelenlétét és az egocentrikus élet vége nem győzelem hanem halál.

A reakció ellentéte a válasz. A reakció negatív, a válasz pozitív. Csak ha tudatában vagyunk Isten kimeríthetetlen gazdagságának amely nekünk az Ő sáfárainak , rendelkezésünkre áll, akkor nem keletkezhetnek szívünkben negatív reakciók, és akkor Istennek helyesen fogunk válaszolni. Akkor majd magunkra tudjuk venni mások szükségeit, anélkül, hogy azt mondanánk:

„Mit érdekel ez engem?”

Ha az ember tulajdonosnak érzi magát, akkor az olyan, mint egy fékpofa, mert akkor minden erőre szükség van, hogy pozícióját az életben meg tudja tartani és azt ki tudja építeni. Az ember nem azért van, hogy úgy érezze magát, hogy ő az életének tulajdonosa, hanem úgy, mint aki Isten sáfára. Gyakran amikor éppen újból bebeszéltem magamnak, hogy valóban mindent átadtam életemben Istennek, olyan helyzetbe kerültem, mely megmutatta nekem, hogy még nem lehetek tökéletes szent. Ha néha talán elkedvetlenednél, mert újból és újból megállapítod, hogy még tökéletlen vagy, akkor vigasztald magad azzal, a ténnyel, hogy az egész Újtestamentumban egyetlen szentet sem lehet találni. A Biblia mutatja, hogy a befejezett, tökéletes állapotot most még nem lehet elérni. Azonban

 „amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusnak onnét felülről való elhívása jutalmára.”  ((Filippi3,14) írja Pál. Mi is törekedjünk a cél felé. Ne engedjetek ebből, királyi gyermekek, ez mindnyájunk reménysége, mert Jézus a mi tökéletességünk!

Valljuk meg együtt!

Ha az Úr valóban az én pásztorom, akkor csodálatos zöld réteken vezet engem, ahol részem van az Ő gazdagságából. Ha alárendelem magam az Ő akaratának, akkor friss vizekhez juttat engem. Lelkem, amely a saját uralmam alatt az első Ádámtól való örökség miatt beteg és romlott volt, az Ő vezetése alatt újból felépül és meggyógyul. Jézus az utolsó Ádám, új kezdetet ad nekem, egy új, megtisztított életet és egy új nevet, amely a mennyekben van.
Ámen!
 

Azt mondja:

„Add fel saját jogaidat, hogy én dicsőüljek meg benned.” Ha hajlandók  vagyunk semmik lenni, hogy Ő minden lehessen, olyanok leszünk, mint egy nagyító, mely által Isten a világ számára láthatóvá lesz. Ha Istenre hagyjuk az uralkodást és nem teszünk kikötéseket, akkor ez hamarosan láthatóvá lesz életünkben.

Amit megköttök a földön – saját tulajdon igényetekkel- a mennyben is kötve lészen.- ezt Isten nem veszi a kezébe.

És amit megoldtok a földön, a mennyben is oldva lészen, és Isten ezt mindnyájunk javára használja, amikor ennek eljön az ideje. (Máté 18,18)

Amikor úgy tekintjük magunkat , hogy tulajdonosok vagyunk, valaki mindig veszít.

De ha mindent átadunk Istennek, mindenkinek haszna van abból.

„Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.” Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban ismerd meg Őt, akkor Ő igazgatja a te utaidat.
Amivel csak megbíz minket Isten, ilyen magatartásban, akkor isten akarataként munkálkodjunk.

Valódi szabadság

Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek! (János 8,36)

Szabadok a tulajdonos terheitől és felelősségétől, szabadok ahhoz, hogy a Krisztusban való örökségünket , a királyi gyermekek örökségét joggal megkaphatjuk, amely minden diadalmaskodó ígérete! Halleluja!

Ha minden más kudarcot vall – és ez megtörténik - , akkor olvasd Isten Igéjében az utasításokat és kövesd ezeket a győzele


Mondd hangosan!

Úr Jézus, tégy alkalmassá, hogy ma a te akaratod szerint munkálkodjam. Ha kérésemmel mégsem egyedül rád gondoltam te akkor is menj elől és tedd meg ezt ennek ellenére. Köszönöm Uram! Jézus nevében! Ámen!


Győzedelmes élet III. rész


 Győzelem az aggodalmak felett!

  "Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok"
(Máté 4,19)

Egy alkalommal Tommy Tysonnal voltam együtt, amikor egy ideig evangélizációs összejöveteleket tartott Grand Rapidban egy methodista templomban. A hét végén Wayne McLean kapcsolódott hozzánk. Szombatra Tommy meglepetést tartogatott számunkra.

"Hárman vagyunk"- mondta- " És vasárnap reggelre három különböző helyre van meghívásunk, hogy ott prédikáljunk. Én itt, ebben a templomban tartok Istentiszteletet. Wayne átveszi a városi templomban a szolgálatot és Hill testvér rád a Plainwelli templom marad."

Hát igen, bizonyságot tenni arról, amit átéltem az Úrral, betegekkel, és másokkal, akik nehézségben voltak, imádkozni az embereket Krisztushoz vezetni, ez valami volt, de prédikálni egészen más, ezt nem gyakran csináltam, és egy kicsit mindig féltem tőle. Csak a a gondolat nyugtatott meg, hogy biztosan egy kis falusi gyülekezetről van szó, nem egy nagy városi templomról. Azt hittem, hogy az Úr és én majd megbirkózunk ezzel.
Amikor aztán Plainwellbe érkeztem, idegeim megint nyugtalanná váltak. Tudniillik nagyon hamar megpillantottam, hogy sehol sincs itt kis falusi gyülekezet. Sokkal inkább a methodisták nagy , városi templomáról van szó. Amikor benéztem a nagy templom termébe, úgy tűnt, hogy talán 75 ezer ember is befér. Hogy nem ájultam el, mielőtt a kórus befejezte énekét, már maga ez is csoda volt. Azonban ezután nagyon rosszul voltam. De minden félelmem ellenére bizonyos várakozás is növekedni kezdett bennem. Pontosabban, éppen ezért nőtt, mert a legkevésbé voltam felkészülve egy ilyen nagy Istentiszteletre.
Mielőtt este lefeküdtem, még így imádkoztam: "Uram nem tudom, hogy mit mondjak holnap az Istentiszteleten, mert nem vagyok prédikátor. Ha az lennék, akkor sem tudnám mindig, hogy mit prédikáljak. Jobb ha holnapra felmentesz Uram! Nem hiszem, hogy meg tudunk ezzel birkózni. Talán kevés dicsőséged lesz ebből. Tényleg, inkább valaki mást keress Uram. Kérlek!"
Ha jól tudom, válaszul se igent, se nemet nem kaptam, és végül elaludtam. Valahogy aztán fölébredhettem, mert látomást kaptam az Úrtól. Amit átéltem, sokkal élőbb volt, minthogy álom lehetett volna.

Ezt éltem át

Egy nagy halastó mellett álltam és nézelődtem. A tónál mindenütt horgászok álltak, akiknek olyan jó felszereléseik voltak, amelyen aligha lehetett túltenni. Mindegyik azon szorgoskodott, hogy a horgot kivesse a tóba. Annak ellenére, hogy ennyire szorgoskodtak és elsőosztályú felszereléseik voltak, mégsem fogtak semmit. Azok az edények, melyekbe a zsákmányt tették volna, még mindig üresek voltak. Egyre jobban buzgólkodtak és egyre gyakrabban vetették ki a horgot de mégsem sikerült.
Aztán hirtelen megváltozott a jelenet. Az összes sikertelen horgász egy ösvény felé nézett, mely az erdőbe vezetett. Az úton egy mezítlábas, rojtos nadrágos fiú jött, szalmakalappal a fején, barnára sült vállán egy nagy ágat vitt, melyet egy primitív horgászbottá alakított. az egyszerű horgászzsinórra egy széthajlított biztosítótűt erősített hurokként, és a kezében egy egyszerű cinvödröt vitt.
Amikor a fiú közelebb ért, hallani lehetett, hogy egy vidám dallamot fütyörészget maga elé. Úgy látszott, hogy a sok jól felszerelt horgásztól sem ijedt meg. A horgászok azonban a maguk részéről figyelték őt, és megvetették, mintha ezt mondták volna: " Azt hiszi talán ez a Paprika Jancsi, hogy valamit foghat. Ma nem harapnak a halak, ezt neki is észre kell vennie."

De a fiút nem kedvetlenítette el a tapasztalt horgászok sikeressége. Még mindig fütyörészve leült a partra, benyúlt a vödörbe, és egy csalétket vett ki, amit az ideiglenes horogra akasztott. Semmi szokatlan nem volt abban, amit eddig tett. Minden más horgász is ezt tette volna. A szokatlan a csalétek volt, amit használt. Ilyet soha azelőtt nem láttam. A csalétek a magasztalás és dicsőség egy darabja volt. Kérlek, ne kérdezd most, hogy mi volt az, és hogy írjam körül. Ha jól megnézzük, egy horgásznak sem az a legfontosabb, hogy mi a csalétek, hanem az, hogy a halat csalogatja e. És itt ezt tette ez a csalétek. Amikor a fiú a magasztalás és a dicsőség csalétkét a tóba dobta, az egyszeriben a dicsőség miatt ezüstösen csillogni kezdett, és úgy nézett ki, mintha élő lenne. A fiú aztán a horgászbotját nyugodtan tartotta és várt , miközben még mindig fütyült. A lenéző,megvető horgászok nyitott szájjal figyelték és számoltak azzal, hogy semmi sem fog mozogni. Álltam én is, és vártam. Nem sokáig kellett várni. A tó mélyéről hirtelen egy nagy hal bukkant föl. Kb egy 2-2,5 kg-os harcsa volt. Egyenesen a csalétek felé úszott, szaglászott rajta, aztán tágra nyitotta a száját, és harapott. A fiú a halat lassan a partra emelte- mely minden horgászversenyen biztos az első helyezést kapta volna - anélkül, hogy a hal védekezett volna, és a vödörbe tette. Aztán újból kidobta a horgot a szokatlan csalétekkel. Most azt láttam, hogy minden irányból halak úsztak feléje. A horgászok egyre merevebben néztek, és az arcukon lévő megvető kifejezés csodálkozásba és tiszteletbe ment át.

Míg ezt néztem az Úr így szólt hozzám: "Nem a halász, és nem is az ő felszerelése, nem is az ő akaratereje, vagy határozottsága, hanem az Én Igém, és egyedül az Én Igém az , amely a munkát végzi. Ha valaki engem dicsőít, akkor minden embert magamhoz vonzok."

Az egyszerű vödör hamarosan megtelt rendkívül szép halakkal. A fiú a kezébe vette, a horgászbotot újból a vállára tette, és fütyörészve elment, ahonnan jött. A horgászok, akik annyira beképzeltek voltak saját tudásukra, mint szobrok álltak ott, még mindig annak igézetében amit láttak.

A látomás soha nem tűnt el teljesen a szemeim elől. Még ma is olyan élénken láthatom, mint annak idején. Engem ez mindig arra emlékeztet: "Ha valami történik, nem te vagy az Hill, aki azt teszi. Az Én igém munkálkodik. Csak vesd ki az Én igémet, ahogyan a fiú tette, és a többit majd én teszem. Annyira elkerülhetetlenül, ahogyan az a dicsőség csalétek a halakat vonzotta, úgy fogom én is az embereket magamhoz vonni."

A következő reggelen mindez még nagyon friss volt bennem, mikor felmentem a methodista templom magas szószékére. Amikor az emberek előtt álltam, láttam lélekben Isten Igéjét alászállani a mennyből. Ilyen úton jutott el az ige az én fejembe és aztán a számból a hallgatókhoz, és mindezt az Úr irányította. Ő volt annak a beszédnek az ura, amit azon a reggelen mondtam.

 ISTEN SZENTLELKE ÁLTAL KÜLDI EL IGÉJÉT TANÍTVÁNYAIN KERESZTÜL AZ Ő DICSŐSÉGÉRE ÉS A MI ÁLDÁSUNKRA.

 Míg átadtam azt, amit Istentől kaptam, lélekben közvetlenül előttem a szószéken egy nagy márványtömböt láttam. Élei kb. 60-90 cm hosszúak voltak. Egy teljesen fehér kocka. Amikor észrevettem a márványtömböt a Szentlélek így szólt: "Hill , lökd le a szószékről, Én majd gondoskodom arról, hogy valakit eltaláljon a gyülekezetből.

Ha nem lettem volna nyakig a prédikációban talán eszembe jutott volna néhány kifogás, hogy ne hallgassak erre az utasításra. Túlságosan el voltam azonban foglalva azzal, hogy az Ige áradjon belőlem, úgyhogy nem voltam másra képes, minthogy egyszerűen engedelmeskedjek. A vállamat a márványtömb alá tettem- az alattam lévő gyülekezet azt gondolhatta, hogy rángatózik a vállam,- és teljes erőből toltam. A tömb nagy zajjal, valahol az összegyűltek között kötött ki.
Dicsőség Istennek, hogy ez nem erővel és nem hatalommal, hanem az Ő lelke által történik. Kész vagy Istenben bízni, hogy használhasson téged abban, hogy eszköz lehess az Ő Igéjének továbbadásában? Neki ilyen emberekre van szüksége, hogy olyan emberekhez beszélhessen, akiknek meg kell ismerniük Őt. Minden amit meg kell tenned az, hogy Isten rendelkezésére bocsásd magad.

Az Istentisztelet után megtudtam ezt. Egy ősz hajú nő jött hozzám és így szólt: "Gyermekkorom óta mostanáig 80 éves koromig methodista templomba járok. Egészen máig soha nem hallottam, hogy Istent személyesen is lehet ismerni. De most már tudom, hogy lehet, mert ma személyesen ismertem meg. Az összejövetel alatt Jézussal találkoztam." Csodálatos volt. Átéltük Isten dicsőségét és az Ő örömét a merev templomiasságban.

Úgy éreztem csak én vagyok az egyedüli, aki ezt észlelte, mert senki más nem mozdult. Egész idő alatt Isten igéjét közvetítettem úgy, ahogy a Szentlélek adta. Amikor végére értem a prédikációnak, leültem. "Mit tehetett Isten?"- kérdeztem magamban.

 
Niki 2008. 07.02.

 
Imádkozzunk!

Uram, kész vagyok bízni abban, hogy Te rajtam keresztül is tovább tudod adni Igédet és hogy használni akarsz a Te munkádban. Köszönöm, hogy Te magad tettél képessé erre. Mutasd meg nekem azt az embert, aki kész Téged elfogadni, és nyisd meg az én számat, hogy a Te dicsőségedre beszélhessek. Jézus nevében. Ámen!