Isten válasza az élet nehéz kérdéseire

 

 

Hogyan bírkózhatok meg a stresszel?

Jézus Krisztusra állandóan nyomás nehezedett. A kimerülésig igénybe vették az idejét: alig volt lehetősége egyedül lenni, állandóan félbeszakították. Újra meg újra félreértették, bírálták és kigúnyolták. Óriási stressz alatt volt: ilyen helyzetben bármelyikünk feladta volna.
Ha azonban megnézzük Krisztus életét hamar észrevehetjük, hogy a nyomás alatt is békessége volt. Sohasem sietett. Mindig felszabadult volt. Olyan nyugodság jellemezte az életét, ami képessé tette arra, hogy iszonyatos mennyiségű stresszt elhordozzon. Hogy volt Ő ebben ilyen sikeres? A választ egyszerűen megfogalmazhatjuk: a stressz-kezelés józan elveire alapozta az életét. Ha ezt a nyolc elvet megértjük és alkalmazzuk az életünkre, kevesebb nyomást fogunk tapasztalni és több békességet.

Tudd hogy ki vagy!

Jézus azt mondta: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága" (János 8,12). " Én vagyok az ajtó" (10,9). " Én vagyok az út az igazság és az élet" (14,6) "Én vagyok a jó pásztor" (10:11), az Isten Fia vagyok" (10,36). Krisztus tudta hogy ki Ő!
Ez az első alapelv a stressz kezelésére: Tudd hogy ki vagy!  Ez az indentitás elve. Jézus azt mondta: "Én tudom ki vagyok. Bizonyságot teszek magamról" ennek rendkívül jelentősége van a stressz-kezelésében, mert ha te nem tudod ki vagy, akkor valaki nagyon hamar megpróbálja megmondani, hogy szerinte ki vagy. Ha nem tudod, ki vagy, tudat alatt engedni fogod, hogy mások manipuláljanak, és rád erőltessék hogy olyan valakinek hidd magad, aki nem is vagy.
Sok stressz az életben abból származik, hogy álarcok mögé rejtőzünk, kettős életet élünk, nem a valódi énünket mutatjuk másoknak, vagy megpróbálunk olyannak látszani, amilyenek nem is vagyunk. A bizonytalanság mindig feszültséget eredményez az életünkben, amikor pedig bizonytalanok vagyunk, kényszert érzünk a teljesítésre és az alkalmazkodásra. Irreális mércéket állítunk fel magunknak, és bár egyfolytában dolgozunk, mégsem vagyunk képesek ezeknek az irreális méscéknek megfelelni. Ennek természetes következménye a feszültség és a stressz.
Ha meg akarom teremteni a stressz egyensúlyát az életemben, ahhoz először is annak a belső egyensúlyát kell megtalálni, hogy ki vagyok én. És onnan tudhatom, ki vagyok, hogy tudom: Kié vagyok. Isten gyermeke vagyok. Nem véletlenül hanem céllal kerültem a földre. Isten mélységesen szeret. Elfogadott. Terve van az életemmel, és mivel Ő helyezett ide, fontos vagyok.
És mivel Ő helyezett ide téged, te is fontos vagy. A stressz kezeléséhez tudnod kell, ki vagy. Amíg ezt nem dolgozod fel, hátráltatni fog a bizonytalanság.Odaszánás:
Tudd hogy kinek a tetszését keresed!

A stressz - kezelés második elve, amit Krisztus életében láthatunk a János 5,30-ban található: "Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan Tőle hallom , úgy ítélek? és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem."
Az elv így szól: Tudd , hogy kinek a tetszését keresed! Mindenkinek a tetszését nem keresheted, mert mire az egyik csoport tetszését megnyered, a másik már kiakad rád. Még Isten sem nyerte el mindenki tetszését, úgyhogy ostobaság lenne olyan dologgal próbálkozni, amit még Isten sem tesz!
Jézus mondta, hogy  kinek a tetszését keresi. Számára ez eldöntött tény volt: "Én az Atya Isten tetszését keresem." Az Atya pedig így válaszolt: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (Máté 3,17)
Ha nem tudod, kinek a tetszését keresed, 3 dolog miatt omolhatsz össze: a kritizálás miatt (mert aggódsz hogy mit gondolnak rólad az emberek), a versengés miatt (mert aggódsz, hogy valaki megelőz), és a konfliktus miatt (mert fenyegetésnek érzed, ha valaki nem ért veled egyet). Ha előbb "Isten országát és az Ő igazságát" keresem, akkor az összes többi dogol , amire szükségem van az élethez, megadatik (Máté 6,33). Ez azt jelenti, hogy ha Isten tetszésének keresésére öszpontosítok, az leegyszerűsíti az életemet. Mindig a helyes dolgot fogom tenni - az Istennek tetszőt- akármit gondolnak mások.
Előszeretettel fogjuk a feszültségünket más emberekre vagy kötelezettségekre: Miattad kellett.. Muszáj... Ezt kellett tennem...! Valójában kevés olyan dolog van (a munkánkon kívül) amit muszáj megtennünk. Amikor azt mondjuk: Meg kell tennem, muszáj, nem tehetek mást, lehet hogy igazából azt mondjuk: így döntök, mert nem akarom vállalni a következményeket! Alig fordul elő, hogy valaki rákényszerít minket valamire , úgyhogy általában nem okolhatunk másokat a bennünk lévő feszültségekért. Amikor nyomást érzünk, akkor úgy döntünk, hogy megengedjük másoknak, hogy nyomást gyakoroljanak ránk. Nem vagyunk áldozatok, hacsak nem engedjük, hogy más emberek követelései feszültté tegyenek.Szervezettség: Tudd meg hogy mit próbálsz elérni!


A stressz - kezelés harmadik elvére így utal Krisztus: "Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom honnan jöttem, és hová megyek” (János 8,14) Az elv így szól: Tudd, hoyg mit akarsz elérni! Krisztus azt mondta: „Én tudom, honnan jöttem, és hová megyek”. Ha nem tervezed meg az életedet, és nem állítasz fel fontossági sorrendet, mások rád fogják erőltetni, hogy azt tedd ami szerintük fontos.
Minden nap vagy a fontosságis sorrended szerint élsz, vagy a rád nehezedő nyomás szerint. Más lehetőség nincs. Vagy eldöntöd te, hogy mi a fontos az életedben, vagy hagyod, hogy mások döntsék el mi a fontos helyetted.
Könnyű a sürgős dolgok zsarnoksága alatt működni, és a nap végén megkérdezni magunktól: „Elértem ma valamit egyáltalán? Sok energiát elhasználta, és sok mindent tettem, de elértem – e valami igazán fontosat?” Az elfoglaltság nem feltétlenül jelent hatékonyságot. Lehet, hogy körbe-körbe szaladgálsz, de nem jutsz semmire.
A felkészülés felszabadulttá tesz. Úgy is mondhatjuk, hogy a felkészülés mentesít a nyomás alól, a halogatás pedig előidézi azt. A jó szervezettség és a jó felkészülés csökkenti a feszültséget, mert tudod, hogy ki vagy, kinek a tetszését keresed, és mit akarsz elérni. A világos célok nagyban leegyszerűsítik az életet. Tölts pár percet imában Istennel minden nap! Vess egy pillantást a napirendedre, és döntsd el: „Valóban azt akarom, hogy így teljen el egy napom? Kész vagyok 24 órát odaadni az életemből ezekért a dolgokért?”Koncentrálás: Egyszerre egy dologra öszpontosíts!Érzed-e néha úgy mintha több irányba húznának egyszerre? Többen megpróbálták Jézust eltéríteni a tervezett időbeosztásától. Megpróbálták eltéríteni az életcéljától. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste Őt, odamentek Hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. „(Lukács 4,42). Jézus menni készült, ők pedig vissza akarták tartani.
Jézus így válaszolt: „A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem” Nem hagyta, hogy kevésbé fontos dolgok vonják el a figyelmét.
A stressz-kezelés négyes számú elve ez: Egyszerre egy dologra öszpontosíts! Ez a koncentrálás elve. Jézus ennek a mestere volt. Úgy tűnt, mindenki félbe akarja szakítani: mindenkinek volt egy B-terve számára. Jézus azonban így felelt: „Sajnálom, nekem tovább kell mennem a célom felé”. Folytatta azt, amiről tudta, hogy Isten bízta rá: hirdette Isten királyságát. Eltökélt volt. Kitartó volt. Összpontosított.
Amikor 30 elintéznivaló van az íróasztalomon, lesöpröm őket, és egy dologgal foglalkozom. Amikor azzal végzek, előveszek valami mást. Két nyulat nem lehet egyszerre elkapni. Egyre kell összpontosítani.
Ha szétforgácsoljuk az erőnket, nem leszünk hatékonyak. Ha összpontosítjuk őket, hatékonyak leszünk. A szórt fény homályosan világít , a koncentrált fény pedig tüzet gerjeszt. Jézus Krisztus nem hagyta, hoyg zavaró tényezők eltántorítsák attól, hogy a célra összpontosítson: nem hagyta, hogy mások feszültté, stresszessé vagy idegessé tegyék.Átruházás: Ne tégy mindent egyedül!Egy napon Jézus „felment a hegyre, és magához hívta , akiket akart, ők pedig odamentek hozzá” (Márk 3,13) Kijelölt 12 férfit, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, és hogy kiküldhesse őket prédikálni. Más szavakkal: Jézus átruházta a tekintélyét. Ez az ötödik elv: Ne próbálj mindent egyedül elvégezni! Használd az átruházás elvét!
Tudod, hogy miért szoktunk feszültté és idegessé válni? Mert azt hisszük, hogy minden rajtunk múlik. „Itt vagyok én – Atlasz - , s hordozom a világ gondjait. Mind az én vállamat nyomja. Ha én lazítanék, az egész világ összedőlne.” Pedig amikor tényleg kiengedem a kezemből, nem is dől össze a világ! Jézus összegyűjtött és kiképzett 12 tanítványt, hogy osztozzanak a terhén. Átruházta a munkáját. Bevont másokat.
Mi miért nem tesszük ezt? Miért nem vonunk be másokat? Miért próbálunk mindent egymagunk elvégezni? Két ok miatt. Először is a maximalizmusunk miatt. Azt gondoljuk: „ Ha azt akarom, hogy jól legyen elvégezve a munka, nekem kell csinálni.” Ez szépen hangzik, de gyakran nem működik valami jól, mert túl sok az elintéznivaló. Egyszerűen nincs időnk arra, hogy mindent egymagunk végezzünk el. Igazából önző dolog azt mondani: „Senki de senki nem tudja ezt úgy elvégezni mint én.” Szerinted Jézus jobban végezte volna el a munkát , mint ezek a tanítványok? Hát persze! Mégis engedte, hogy ők végezzék el a munkát, noha Neki jobban ment volna. Hagynunk kell, hogy mások elkövessenek egy-két hibát, és tanuljanak belőle, ahogy a tanítványok is. Ne fosszunk meg másokat a tanulás lehetőségétől.
A második ok, amiért nem adjuk át a dolgokat másoknak a saját bizonytalanságunk. „Mi van akkor , ha átadom valakinek ezt a munkát, és jobban végzi mint én?” Félelemmel tölt el bennünket, ha erre gondolunk. Mégsem fog megrémíteni ez a lehetőség, ha tudod, hogy ki vagy, kinek a tetszését keresed, mit akarsz elérni, és mi az az egy dolog, amire összpontosítani akarsz. Ha hatékonyságra törekszel, muszáj bevonnod másokat, mert képtelen vagy egyedül egyszerre több dologra is összpontosítani, és hatékonyan tenni azokat.Elmélkedés: Tedd szokásoddá a személyes imát!Jézus gyakran felkelt „nagyon korán, a hajnali szürkületkor…, és elment egy lakatlan helyre” imádkozni (Márk 1,35). A stressz-kezelés hatodik elve így hangzik: Tedd szokásoddá a személyes imát! Ez az elmélkedés elve. Az ima hihetetlenül enyhíti a feszültséget. Istentől kapott eszköz arra, hogy megszabaduljunk szorongásainktól. Akármilyen elfoglalt is volt Jézus, rendszeresen töltött időt Istennel. Ha Jézus időt szakított az imádságra, amikor elfoglalt volt, mennyivel inkább szükségünk van erre nekünk! Egy kis csendesség egyedül Istennel nyomáskiegyenlítő kamraként működhet az életünkben. Beszélgetünk Istennel imában: elmondjuk neki, milyen gondolatok forognak bennünk, és hagyjuk, hogy szóljon hozzánk, miközben a Bibliát olvassuk. Aztán ránézünk az időbeosztásunkra, kiértékeljük, és várjuk az útmutatást.
Sok problémánk abból ered, hogy képtelenek vagyunk csendben ülni. Nem tudjuk, hogyan maradhatunk csendben. A legtöbben 5 percet nem bírunk ki a kocsiban ülve anélkül, hogy bekapcsolnánk a rádiót. Ha hazaérsz , és észreveszed, hogy teljesen egyedül vagy, mit teszel elsőként? Valószínűleg bekapcsolod a tévét, vagy beteszel egy zenei cd-t . A csendet kényelmetlennek találjuk. Pedig Isten azt mondja: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy Én vagyok az Isten”(Zsoltárok 46,11). Sok ember részben azért nem ismeri Istent személyesen, mert nem tud csendben maradni. Túl elfoglaltak ahhoz, hogy csendben üljenek és gondolkodjanak.
Sokan így vannak ezzel: végigszáguldanak az életen, de azt nem tudják hova tartanak. Fontos, hogy imával kezdjük a reggelünket, ahogy Jézus, aztán a nap folyamán többször megálljunk és imádkozzunk, hoy újra feltöltsük a lelki akkumulátorainkat.


Pihenés: Szakíts időt arra, hogy élvezd az életet!Egyszer Jézus 12 embere odagyűlt köré, és elmeséltek Neki mindent, amit megtette, és amit tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek egy kissé.” Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük”. (Márk 6,31). A stressz kezelés hetedik elve:Szakíts időt arra, hogy élvezd az életet! Ez a lazítás, a pihenés elve. Jézus ránézett ezekre az emberekre, akik keményen dolgoztak megállás nélkül, és így szólt: „Ma megérdemeltek egy kis szabadidőt. Pihenjünk egy kicsit! Tartsunk egy kis szünetet!” Beszálltak hát egy csónakba, áteveztek a tó túlsó partjára és kimentek a pusztába pihenni.
Jézus azért is tudta olyan jól kezelni a stresszt, mert tudta, mikor pihenjen. Gyakran vonult félre a hegyekbe vagy a pusztába, hogy lazítson. A pihenés és a feltöltődés nem szabadon választható. A nyugalom tulajdonképpen annyira fontos, hogy Isten még a tízparancsolatba is belefoglalta. A szombatot az emberiségért alkotta Isten, mert tudja, hogy testi, érzelmi és lelki alkatunk megköveteli az időnkénti szünetet. Jézus azért élte túl a stresszt, mert élvezte az életet.Átformálódás: Add át a feszültségedet Krisztusnak!A stressz-kezelés nyolcadik elvére Krisztusnak nem volt szüksége, mert Ő Isten Fia, de nekünk szükségünk van rá, mert mi csupán emberek vagyunk. Jézus azt mondja:” Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és Én megnyugvást adok nektek: Vegyétek magatokra az Én igámat, és tanuljátok meg Tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Mert az Én igám boldogító, és az Én terhem könnyű.” (Máté 11,28-30). A stressz-kezelés utolsó elve tehát: Add át feszültségedet Krisztusnak! Addig nem élvezhetszt tökéletes békességet, amíg nincs kapcsolatod a Békesség Fejedelmével.
Krisztus nem azt mondta: „Jöjjetek énhozzám, és én adok még nektek bűntudatot, terheket, még több, terheket, még több feszültséget és aggódást.” Jézus viszont azt mondta: „Megnyugvást akarok adni nektek. Én vagyok a Stresszoldó. Ha velem harmóniában éltek Én adok nektek belső erőt.”
Krisztus képes átformálni stresszes életstílusodat elégedetté. A stressz legfőbb forrása éppen az, hogy megpróbáljuk életünket függetlenül élni attól az Istentől, aki megalkotott, saját fejünk után akarunk menni, és saját istenünk akarunk lenni.
Mire van szükséged? Ha még soha nem adtad át az életedet Krisztusnak, átformálódásra van szükséged. Add át Neki az életedet minden feszültségével együtt, és mondd azt: „Uram, kérlek adj nekem új életet.

Niki 2008.10.27.